/2005 SK Pre odborných pracovníkov. Návod na montáž. Systémové oddelenie výmenník tepla (WT) Pred montážou si prosím pozorne prečítajte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "/2005 SK Pre odborných pracovníkov. Návod na montáž. Systémové oddelenie výmenník tepla (WT) Pred montážou si prosím pozorne prečítajte"

Transkript

1 /2005 SK Pre odborných pracovníkov Návod na montáž Systémové oddelenie výmenník tepla (WT) Pred montážou si prosím pozorne prečítajte

2 Obsah 1 Rozsah dodávky systémového oddelenia - výmenníka tepla Montáž a pripojenie systémového oddelenia WT Všeobecné upozornenia Správne použitie Montáž poistnej súpravy Prípojky poistnej súpravy Montáž snímača teploty Pripojenie systémového oddelenia WT pod súpravu vykurovacieho okruhu Pripojenie systémového oddelenia WT nad súpravu vykurovacieho okruhu (DN 25 a DN 32) O tomto návode Tento montážny návod obsahuje dôležité informácie o bezpečnej a správnej montáži systémového oddelenia - výmenníka tepla (WT). Návod na montáž je určený pre odborného pracovníka, ktorý má - ná základe svojho odborného vzdelania a skúseností znalosti o zaobchádzaní s vykurovacími zariadeniami. Používajte iba originálne náhradné diely od firmy Buderus. Spoločnosť Buderus neručí za škody, ktoré vznikli v dôsledku použitia náhradných dielov, ktoré ňou neboli nedodané. Systémové oddelenie - výmenník tepla (WT) je v týchto podkladoch označené ako systémové oddelenie WT. Upozornenie pre užívateľa Pri montáži a prevádzke vykurovacieho zariadenia dodržujte normy a smernice platné v danej krajine! Upozornenie pre užívateľa Pri montáži prosím zohľadnite aj technické údaje uvedené v predajných a projekčných podkladoch. 2

3 Rozsah dodávky systémového oddelenia - výmenníka tepla 1 1 Rozsah dodávky systémového oddelenia - výmenníka tepla Obr. 1 Rozsah dodávky systémového oddelenia WT Zadná tepelná izolácia Poistná súprava (poistný ventil 2,5 bar, manometer, kohút KFE pre plnenie a vypúšťanie) s prípojkou G¾ pre MAG (inštalácia možná len na pravej strane) Tesnenie 17 x 24 x 2 Poz. 4: Odvzdušňovací ventil G½ Poz. 5: Doskový výmenník tepla (z ušľachtilej ocele a pájkovaný meďou) Poz. 6: Predná tepelná izolácia Poz. 7: Tesnenie 27 x 38 x 2 Na obrázku nie sú zobrazené napínacie pružiny, uchytávací plech a teplovodivá pasta. Rozmery Obr. 2 Rozmery Prípojka na primárnej strane G1¼ vonkajší závit (s plochým tesnením) Prípojka na sekundárnej strane G1¼ vnútorný závit, prevlečná matica (s plochým tesnením) Prípojka membránovej expanznej nádoby (MAG) a AAS (príslušenstvo), možnosť voliteľnej dodávky 3

4 2 Montáž a pripojenie systémového oddelenia WT 2 Montáž a pripojenie systémového oddelenia WT 2.1 Všeobecné upozornenia Pred motážou bezpodmienečne vypnite vykurovacie zariadenie. POŠKODENIE ZARIADENIA unikajúcou vodou. Skôr než začnete s montážou systémového oddelenia WT a potrubí vypustite vykurovací kotol. Pri montáži systémového oddelenia WT dodržujte inštrukcie uvedené v príslušných návodoch k vykurovaciemu zariadeniu. 2.2 Správne použitie Systémové oddelenie WT slúži na prenos tepla primárneho okruhu vykurovacieho kotla do sekundárneho okruhu napr. v prípade podlahového vykurovania s potrubiami, ktoré nie sú tesné voči kyslíku alebo v prípade zariadení, v ktorých má byť v určitých vykurovacích okruhoch použitý protimrazový prostriedok. Systémové oddelenie WT sa pripája pred súpravu pre vykurovací okruh (HS25/32, HSM 15/20/25/32 E) alebo v kombinácii s rozdeľovačom vykurovacích okruhov (HKV 2). Strata tlaku Prípojku systémového oddelenia WT na primárnej strane musíte zrealizovať na mieste inštalácie. Na obr. 3 je zobrazená strata tlaku súpravy výmenníka tepla pre systémové oddelenie WT. Obr. 3 Hmotnostný tok Diagram straty tlaku súpravy výmenníka tepla pre systémové oddelenie 4

5 Montáž a pripojenie systémového oddelenia WT Montáž poistnej súpravy Vyberte výmenník tepla (obr. 4, poz. 2) z tepelnej izolácie (obr. 4, poz. 1 a poz. 5). Vložte pribalené tesnenie (obr. 4, poz. 3) do skrutkových spojov prípojky poistnej súpravy (obr. 4, poz. 4) a zoskrutkujte s výmenníkom tepla. Rukou pevne utiahnite všetky skrutkové spoje a dotiahnite ich o 1/8 otáčky vidlicovým kľúčom (toto zodpovedá momentu dotiahnutia 40 až 45 Nm). Obr. 4 Poz. 4: Poz. 5: Monáž poistnej súpravy Zadná tepelná izolácia Výmenník tepla Tesnenie 17x24x2 Poistná súprava Predná tepelná izolácia Prípojky poistnej súpravy Na poistnej súprave sa nachádzajú nasledovné prípojky: - prípojka výfukového potrubia (obr. 5, poz. 1, treba namontovať na mieste inštalácie) - prípojka pre expanznú nádobu s membránou (MAG) (obr. 5, poz. 2) - prípojka pre plnenie (obr. 5, poz. 3) sekundárneho vykurovacieho okruhu Obr. 5 Poz. 4: Prípojky poistnej súpravy Prípojka výfukového potrubia Rp¾ (treba zrealizovať na mieste inštalácie) Prípojka MAG G¾ (treba zrealizovať na mieste inštalácie) Prípojka plnenia resp. vypúšťania G¾ Manometer 5

6 2 Montáž a pripojenie systémového oddelenia WT Montáž snímača teploty Snímač teploty (obr. 6, poz. 2) pre výstup (vykurovací kotol) pripevnite pomocou napínacej pružiny (obr. 6, poz. 4) a uchytávacieho plechu (obr. 6, poz. 1) na sekundárnu rúru výstupu. Pred vložením snímač teploty namažte tepelnovodivou pastou (obr. 6, poz. 3). Zakryte snímač teploty tepelnou izoláciou (obr. 6, poz. 5) Pripojenie systémového oddelenia WT pod súpravu vykurovacieho okruhu Vložte tesnenie (obr. 7, poz. 9) do prevlečnej matice (obr. 7, poz. 2 a poz. 3) systémového oddelenia WT. Montáž systémového oddelenia WT na súpravu vykurovacieho okruhu HS25 E alebo HSM 15/20/25 E Zaskrutkujte systémové oddelenie WT do výstupu a spiatočky súpravy vykurovacieho okruhu (obr. 7, poz. 1). Montáž systémového oddelenia WT na súpravu vykurovacieho okruhu HS/HSM 32 E Zaskrutkujte prechodové kusy ÜS 1 (možnosť voliteľnej dodávky) s tesnením ( 32x44x2) do rúry výstupu a spiatočky súpravy vykurovacieho okruhu. Priskrutkujte systémové oddelenie WT s tesneniami (obr. 7, poz. 9) na prechodové kusy. Všetky skrutkové spoje utiahnite rukou a potom o 1/8 otáčky vidlicovým kľúčom (toto zodpovedá momentu utiahnutia 60 až 80 Nm). Obr. 6 Poz. 4: Poz. 5: Montáž snímača teploty na výstup vykurovania Upevňovací plech Snímač teploty Tepelnovodivá pasta Napínacia pružina Tepelná izolácia Rúry prípojky (obr. 7, poz. 5) príslušného vykurovacieho kotla k systémovému oddeleniu WT musíte namontovať na mieste inštalácie zariadenia. Skontrolujte tesnosť všetkých skrutkových spojov. Nasaďte tepelnú izoláciu. Obr. 7 Poz. 4: Poz. 5: Poz. 6: Poz. 7: Poz. 8: Poz. 9: Montáž do súpravy vykurovacieho okruhu Súprava vykurovacieho okruhu Spiatočka (sekundárny vykurovací okruh) Výstup (sekundárny vykurovací okruh) Systémové oddelenie - výmenník tepla Pripojovacia rúra (zrealizovať na mieste inštalácie) Vykurovací kotol Čerpadlo na primárnej strane Príslušenstvo: AS/HKV DN25 (možná voliteľná dodávka skrutkového spoja prípojky) Tesnenie 27x38x2 6

7 Montáž a pripojenie systémového oddelenia WT Pripojenie systémového oddelenia WT nad súpravou vykurovacieho okruhu (DN25 a DN32) Systémové oddelenie WT montujte iba vpravo k príslušnej súprave vykurovacieho okruhu podľa obr. 8. Montáž systémového oddelenia WT v prípade DN 25 Vložte tesnenia (obr. 8, poz. 4) do spodných prevlečných matíc prechodových kusov ÜS 3 (obr. 8, poz. 3). Zaskrutkujte prechodový kus ÜS 3 (obr. 8, poz. 3) na výstup a spiatočku súpravy vykurovacieho okruhu (obr. 8, poz. 5). Vložte tesnenia (obr. 8, poz. 2) do horných prevlečných matíc prechodových kusov ÜS 3 (obr. 8, poz. 3). Priskrutkujte systémové oddelenie WT (obr. 8, poz. 1) na prechodové kusy ÜS 3 (obr. 8, poz. 3) na výstupe a spiatočke. Montáž systémového oddelenia WT v prípade DN 32 Utesnite spodný výstup a spiatočku (obr. 8, poz. 10) systémového oddelenia WT (obr. 8, poz. 1) na hornom dieli súpravy vykurovacieho okruhu (obr. 8, poz. 5) (konope alebo Loctite). Všetky skrutkové spoje utiahnite rukou a potom o 1/8 otáčky vidlicovým kľúčom (toto zodpovedá momentu utiahnutia 60 až 80 Nm). Skontrolujte tesnosť všetkých skrutkových spojov. Nasaďte tepelnú izoláciu. Pripojovacie rúry (obr. 8, poz. 8) príslušného vykurovacieho kotla k hydraulickej výhybke (iba v prípade závesného vykurovacieho kotla) príp. HKV2 (v prípade stacionárneho vykurovacieho kotla) musíte namontovať až na mieste inštalácie. Potrubia prípojok RH2 (spiatočka sekundárneho vykurovacieho okruhu) a VH2 (výstup sekundárneho vykurovacieho okruhu) je treba zrealizovať na mieste inštalácie. Do sekundárneho vykurovacieho okruhu je treba namontovať čerpadlo. Pomocou súpravy ÜS 1 (obr. 8, poz. 11) je možné namontovať čerpadlo priamo cez systémové oddelenie WT. Obr. 8 Systémové oddelenie WT s komponentami DN 25 a DN 32 Systémové oddelenie WT Tesnenie 27 x 38 x 2 Súprava ÜS 3 G 1½ vnút. závit x G 1¼ vnút. závit (voliteľná možnosť dodávky) Poz. 4: Tesnenie 32 x 44 x 2 Poz. 5: Súprava vykurovacieho okruhu Poz. 6: Rozdeľovač vykurovacieho okruhu Poz. 7: Hydraulická výhybka Poz. 8: Pripojovacia rúra (zrealizovať na mieste inštalácie zariadenia) Poz. 9: Čerpadlo na primárnej strane (nutná hydraulická výhybka iba v prípade závesného vykurovacieho kotla) Poz. 10: Utesnenie pomocou konope alebo Loctite Poz. 11: Prechodový kus ÜS 1 G 1½ vnút. závit x G 1¼ vnút. závit (voliteľná možnosť dodávky) 7

8

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY. Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY MC 8N, 8P

Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY. Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY MC 8N, 8P Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY! NÍZKOTLAKOVÁ BATÉRIA NĺZKOTLAKÁ BATERIE 20 PAP MC 8N, 8P CZ Obsah Technické údaje...11

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

Elektrický stacionární závitořez RIDGIG 1224

Elektrický stacionární závitořez RIDGIG 1224 RIDGID 1224 NÁVOD K OBSLUZE-CZ NÁVOD K OBSLUHE-SK Made in USA Elektrický stacionární závitořez RIDGIG 1224 Elektrický stacionární závitořez RIDGID 1224 je určen na řezání vnějších závitů, dělení trubek

Více

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com Vyšší výkon v kompaktní třídě. Novinka! Svařovací tryska 40 mm www.leister.com Roofing. We know how. Horkovzdušný svařovací automat Praktický přístroj UNIROOF E s novou přeplátovací tryskou širokou 40

Více

Tlakové myčky Tlakové čističky

Tlakové myčky Tlakové čističky Tlakové myčky Tlakové čističky 1 ČIŠTĚNÍ SE VÁM STANE ZÁBAVOU Použitím špičkových komponentů i v nejnižší třídě Michelin mění svět tlakových myček k lepšímu. Nová úžasná řada tlakových myček je důkazem

Více

KOMPONENTY PRO INSTALACE

KOMPONENTY PRO INSTALACE 4 KOMPONENTY PRO INSTLE Komponenty pro instalace 93 Kompenzátory délkové roztažnosti 94 Komponenty pro odvzdušnění a plnění 95 Rozdělovače vody pro připojení vodoměrů, průchodky pro bytová jádra 96 Křížení

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ A MONTÁŽNY NÁVOD PAMO

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ A MONTÁŽNY NÁVOD PAMO 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz ver. 07/2008 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ

Více

(kolektory SB 25+V, SB 25+H, SB 20+V, SB 20+H)

(kolektory SB 25+V, SB 25+H, SB 20+V, SB 20+H) Návod na montáž a provoz Návod na montáž a prevádzku CZ SK (kolektory SB 25+V, SB 25+H, SB 20+V, SB 20+H) Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců teplotechniky pro domácnost (závěsné

Více

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných sítí, k oddělování systémů v topných

Více

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV REGULUS - pro kotle a otopné systémy

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV REGULUS - pro kotle a otopné systémy Návod ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV REGULUS - pro kotle a otopné systémy CZ verze 1.0 OBSAH: 1 Úvod 3 2 Připojovací rozměry čerpadlové skupiny CS TSV Regulus 3 3 Popis funkce čerpadlové skupiny CS TSV Regulus

Více

EXPANZNÍ NÁDOBY SOLAR MAG 18, 25, 35, 50, 80 MONTÁŽNÍ SETY A VENTILY PRO EXPANZNÍ NÁDOBY

EXPANZNÍ NÁDOBY SOLAR MAG 18, 25, 35, 50, 80 MONTÁŽNÍ SETY A VENTILY PRO EXPANZNÍ NÁDOBY EXPANZNÍ NÁDOBY SOLAR MAG 18, 25, 35, 50, 80 MONTÁŽNÍ SETY A VENTILY PRO EXPANZNÍ NÁDOBY Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Budoucnost patří slunci Zdroj energie, který

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

(vakuový kolektor SVB26) (vákuový kolektor SVB26)

(vakuový kolektor SVB26) (vákuový kolektor SVB26) Návod na montáž a provoz Návod na montáž a prevádzku CZ SK (vakuový kolektor SVB26) (vákuový kolektor SVB26) Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců teplotechniky pro domácnost (závěsné

Více

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU www.klimavex.cz Přívodné/odsávací ventilátory vhodné pro byty, obchody, kavárny, sportovní střediska, tělocvičny, restaurace,

Více

Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívate ov a inštalatérov PRIME HT

Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívate ov a inštalatérov PRIME HT Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívate ov a inštalatérov CZ SK PRIME HT Kondenzační plynové kotle závěsné Kondenzačné plynové kotly závesné Firma BAXI S.p.A. jako jeden

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnos ou

Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnos ou Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívate ov a inštalatérov CZ SK Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnos ou Firma BAXI S.p.A.

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Popis funkce. Obsluha. Laddomat 21 má za úkol... Provozní fáze. Spuštění. Samovolná cirkulace Technické údaje Laddomat 21-60.

Popis funkce. Obsluha. Laddomat 21 má za úkol... Provozní fáze. Spuštění. Samovolná cirkulace Technické údaje Laddomat 21-60. Popis funkce Laddomat 21 má za úkol......zajistit, aby po zátopu kotel rychle dosáhl vysoké provozní teploty....během nabíjení zahřívat studenou vodu ze zásobníku až ke dnu kotle, aby kotel nezkorodoval

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice Specifikace materiálu a prací (rozpočet) Dodávka a typ materiálu jedn počet dodávka montáž Celkem A Ústřední

Více

www.ivarcs.cz TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití:

www.ivarcs.cz TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití: 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití: Současné moderní topné systémy vyžadují odpovídající technické, spolehlivé, funkční, ale i estetické

Více

Návod k obsluze Elektrický křovinořez Sharks SH 38 Obj. číslo SHK348

Návod k obsluze Elektrický křovinořez Sharks SH 38 Obj. číslo SHK348 Návod k obsluze Elektrický křovinořez Sharks SH 38 Obj. číslo SHK348 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor č.p. 3, Karlovy Vary PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! (SK) PLASTOVÝ

Více

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití VG 300 Barbecue gril CZ Návod k použití Madlo Kryt Grilovací rošt Termostat Odkapávací miska Spodní kryt Noha Podstavec Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti, nikoli pro komerční účely.

Více

6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroj Logamatic 4212 TEST STB. Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje

6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroj Logamatic 4212 TEST STB. Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje 6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Regulační přístroj Logamatic 4212 80 105 TEST STB Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje Úvodem Důležité všeobecné pokyny k použití Tento technický

Více

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou Obsah balení Obsah balenia Aktivace baterie pera Aktivácia batérie pera Nabíjení baterie Nabíjanie batérie Stav nabíjení Stav nabíjania Do

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC TRADE LED verejné osvetlenie a LED osvetlenie skladov,

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

GWSystém spol. s r.o. Hafner - Pneumatik Krämer KG

GWSystém spol. s r.o. Hafner - Pneumatik Krämer KG FRL jednotky HAFNER Hafner - Pneumatik Krämer KG Stammheimer Strasse 10 D - 70806 Kornwestheim tel.:+49 7154 82 72 60 fax:+49 7154 82 72 68 e-mail: info@hafner-pneumatik.de www.hafner-pneumatik.com prodej

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Univerzální mechanický vodoměr

Univerzální mechanický vodoměr 5 340 Univerzální mechanický vodoměr Kompaktní měřiče s přímým připojením WFK... WFW... WFK20... WFK23... WFK24... WFW20... WFW23... WFW24... Mechanické měřiče pro měření spotřeby studené a teplé vody.

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů CZ Crystal Quality automatické nahrávání hovorů 1 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup ústředny Crystal Quality byl zcela jistě dobrou volbou

Více

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u s vyváženým jednosedlovým kulovým ventilem Použití Regulátor teploty pro chladicí instalace s regulačními termostaty pro pracovní body od -10 do +250

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Datový list Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Popis Ventily poskytují kvalitní a cenově příznivé řešení pro většinu aplikací vytápění i chlazení s médiem - voda. Tyto ventily

Více

Elektrické objemové ohřívače vody ----------------------------------- Elektrické objemové ohrievače vody

Elektrické objemové ohřívače vody ----------------------------------- Elektrické objemové ohrievače vody ELEKTRICKÉ OBJEMOVÉ OHŘÍVAČE VODY Elektrické objemové ohřívače vody ----------------------------------- Elektrické objemové ohrievače vody ODRA, NIL KONGO, KONGO fit, KONGO mini TARA NORD 2000 NORD 2400

Více

Vzduchový kompresor / CZ Vzduchový kompresor / SK Olajkenésű légkompresszor / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Vzduchový kompresor / CZ Vzduchový kompresor / SK Olajkenésű légkompresszor / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Vzduchový kompresor / CZ Vzduchový kompresor / SK Olajkenésű légkompresszor / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás 8 8 13 14 14 17 16 11 18 15 B C 7 12 D E 10 1 10 12 9 A F 7 G 2 3

Více

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Pokud

Více

Bezpečnostní pokyny / Normy a předpisy

Bezpečnostní pokyny / Normy a předpisy CGG-2-18/24 Bezpečnostní pokyny / Normy a předpisy 2 Bezpečnostní pokyny / Normy a předpisy 5 3 Konstrukce kotle 4 Konstrukce kotle manostat vzduchu spalinový ventilátor s reguláciou otáčok zberač spalín

Více

Teplo pro život. Tepelná solární technika Junkers. Projekční podklady. Pro odborníka FKC - 1S TDS... (ISM...) AGS... SAG... SK... SP...

Teplo pro život. Tepelná solární technika Junkers. Projekční podklady. Pro odborníka FKC - 1S TDS... (ISM...) AGS... SAG... SK... SP... Projekční podklady Tepelná solární technika Junkers Pro odborníka FKC - 1S TDS... (ISM...) AGS... SAG... SK... SP... Teplo pro život 7 181 465 266 (2008/10) CZ Obsah Strana Základy solární techniky 3 Uspořádání

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Účel použití: Domácí úpravna vody JUDO PROmi je určena k filtraci

Více

ROZPIS 68 COSMO. Poz. Ks Předmět T6-PLAN OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM

ROZPIS 68 COSMO. Poz. Ks Předmět T6-PLAN OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM 68 COSMO T6-PLAN OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM ze zastudena válcovaného ocelového plechu podle normy EN 442-1, pozinkovaný přední díl tloušťky 1 mm, základní povlak vypalován podle normy DIN 55900

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

NÁVOD. Mobilní infračervená plynová kamna Professor PK003

NÁVOD. Mobilní infračervená plynová kamna Professor PK003 NÁVOD Mobilní infračervená plynová kamna Professor PK003 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité informace a bezpečnostní pokyny pro uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Pozorně

Více

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PROTIPOŽIARNE DVERE

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PROTIPOŽIARNE DVERE PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PROTIPOŽIARNE DVERE Povrch na ilustračním obrázku Fólie, Třešeň Povrch na ilustračnom obrázku Fólia, Čerešňa PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE Bílá POLAR Biela POLAR Lakovaná MDF bílá Lakovaná MDF

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz ČESKÁ REPUBLIKA Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw platný od dubna 2015 www.alpha-innotec.cz Přehled tepelných výkonů přehled tepelných čerpadel podle tepelného výkonu alterra tepelná čerpadla

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

Stavba: Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech A. Vytápění 2 869 03,92 Kč SO 0 Stávající kotelna 67 239,53 Kč SO 02 Sklad S,S2 83 465,3 Kč SO 03 Strážnice

Více

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2 Boiler Elektro Návod k montáži Strana Boiler Elektro (elektrický bojler) Obsah Použité symboly... Model... Návod k montáži 4 Návod k montáži Volba umístění a montáž... Přípojka vody... 3 Montáž pojistného/vypouštěcího

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

Odtoky pro dřezy, výlevky a přístroje. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika

Odtoky pro dřezy, výlevky a přístroje. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika Odtoky pro, výlevky a přístroje CZ 3/ Ceník 20 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika Odtoky, zápachové uzávěry a příslušenství pro, výlevky a přístroje, podle DIN EN 274. Vysoce kvalitní technické vybavení

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ CZ HOBLOVKA PROTAHOVAČKA/ SROVNÁVAČKA - Návod k obsluze 4-10 SK HOBĽOVKA PREŤAHOVAČKA/ ZROVNÁVAČKA - Návod na obsluhu 11-17 H VASTAGOLÓ GYALU/ EGYENGETŐ GYALU - Kezelési utasítas

Více

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění:

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění: ALEFFI www.caleffi.com 58684.02 eplotní přetlakový ventil s automatickým plněním opyright 2009 aleffi Funkce Rozsah sortimentu echnické specifikace eplotní přetlakový ventil s dvojím účinkem se používá

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. ecotec pro ecotec plus ecotec exclusiv W ecotec pro W ecotec plus Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S ecotec, W ecotec

Více

Pracovní doplňky/ Pracovné doplnky

Pracovní doplňky/ Pracovné doplnky a Doblò Pracovní doplňky/ Pracovné doplnky KOŠ NOSNÍK NA ZAVAZADLA Z oceli se zabudovaným spoilerem a nakládacím válcem. Nosnost 100 kg (vč. hmotnosti koše). KÔŠ NOSNÍK NA BATOŽINU Z ocele so zabudovaným

Více

Stropní indukční vyústě

Stropní indukční vyústě T 2.4/6/CZ/4 Stropní indukční vyústě Typ DID-E Jednostranný výfuk vzduchu The art of handling air Chilled Beams No. 09.2.432 Popis Popis 2 Popis funkce 3 Provedení Rozměry 4 Instalace 5 Montáž 6 Definice

Více

MPT II. Modul podlahového topení

MPT II. Modul podlahového topení Modul podlahového topení Pro kotle typové řady NIAGARA Delta, AMPHORA Delta, NIAGARA Green Návod k montáži, seřízení a obsluze MPT pro topení a zásobník Výkon do podlahy maximálně 10,5 kw OBSAH POKYNY

Více

Kombiventily PN16 s přírubovým připojením

Kombiventily PN16 s přírubovým připojením 4 315 ACVATIX Kombiventily PN16 s přírubovým připojením Tlakově nezávislé kombiventily VPF43.. S integrovaným regulátorem diferenčního tlaku Tělo ventilu z šedé litiny GJL-250 DN 50, DN 65 a DN 80 Jmenovitý

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

Návod na použití/ Návod na použitie Cyklotrenažér DELTA

Návod na použití/ Návod na použitie Cyklotrenažér DELTA Návod na použití/ Návod na použitie Cyklotrenažér DELTA SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL/ SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY ZABEZPEČUJE DODAVATEĽ SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov tel.

Více

NOVÁ KONCEPCE DVEŘÍ NOVÁ KONCEPCIA DVERÍ

NOVÁ KONCEPCE DVEŘÍ NOVÁ KONCEPCIA DVERÍ NOVÁ KONCEPCE DVEŘÍ NOVÁ KONCEPCIA DVERÍ Obsah O značce O značke Obsah O značce... 3 O značke... 3 SKUPINA a... 4 SKUPINA a... 4 SKUPINA b... 6 SKUPINA b... 6 SKUPINA c... 8 SKUPINA c... 8 SKUPINA d...

Více

AE4SP55M DRILLING/ MILLING MACHINE 11-18 19-26. CZ VYVRTÁVACÍ FRÉZKA 550W - Návod k obsluze 3-10

AE4SP55M DRILLING/ MILLING MACHINE 11-18 19-26. CZ VYVRTÁVACÍ FRÉZKA 550W - Návod k obsluze 3-10 AE4SP55M DRILLING/ MILLING MACHINE CZ VYVRTÁVACÍ FRÉZKA 550W - Návod k obsluze 3-10 SK VYVRTÁVACIA FRÉZKA 550W H FÚRÓMARÓ GÉP 550W - Návod na obsluhu - Kezelési utasítas 11-18 19-26 RO MASINA DE FREZAT

Více

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09 SIGMA PUMPY HRANICE PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCR SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.09 Použití Čerpadla řady

Více

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov P r o s tějov, v. o. s. Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov w ww.vproje kt.cz, email:vpro j e kt@ vproje kt.cz, tel.,fax: +420 582 336767 LEGENDA KOTELNY Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov,

Více

Položky s mernou jednotkou BAL je možné objednať iba po celých baleniach. Cena za ks je iba informatívna.

Položky s mernou jednotkou BAL je možné objednať iba po celých baleniach. Cena za ks je iba informatívna. 1. OBJÍMKY - LEHKÁ ŘADA strana č. 4 Objímky - lehká řada - jednodílné LUPJ s maticí M8, s gum. vložkou 11010015 objímka LUPJ 1/4", 12-15mm, BAL. 100ks 0,45 ks G 11010019 objímka LUPJ 3/8", 15-19mm, BAL.

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

SYSTÉMY PRO SOLÁRNÍ SOUSTAVY A TEPELNÁ ČERPADLA

SYSTÉMY PRO SOLÁRNÍ SOUSTAVY A TEPELNÁ ČERPADLA SYSTÉMY PRO SOLÁRNÍ SOUSTAVY A TEPELNÁ ČERPADLA Čerpadlové skupiny pro solární soustavy 74 Solární stanice S, čerpadla DN 15/10 mm, plocha kolektorů do 12 m 2 75 Solární stanice S se zálohovaným čerpadlem

Více

Technické informace pro montáž a provoz Solární stanice SolaVentec II

Technické informace pro montáž a provoz Solární stanice SolaVentec II Technické informace pro montáž a provoz Solární stanice SolaVentec II Změny vyhrazeny. Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 3 1.1 Předpisy/směrnice 3 1.2 Použití odpovídající účelu 3 1.3 První uvedení do provozu

Více

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw VIESMANN VITOCAL 300/350 tepelné čerpadlo země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ

Více

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI SC-C01-20 / SC-C01-30 Solární panel NÁVOD K INSTALACI OBSAH 1. Specifikace 2 2. Bezpečnostní pokyny 3 3. Doporučení 4 4. Údržba 6 5. Návod k sestavení 7 2 1. Specifikace Typ SC-20 SC-30 A - délka 1460

Více

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 CP-371T 6PK-332 9PK-067DS Krimpovací kleště pro CATV F konektory RG59,6 Odizolovávací nástroj pro koaxiální konektory(rg- 58/59/62/3C2V/4C/5C)

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

STRUCTURING, FORM and CONTENT of CONCLUSIVE DOCUMENTATION for SELECTED TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS of NUCLEAR POWER PLANTS

STRUCTURING, FORM and CONTENT of CONCLUSIVE DOCUMENTATION for SELECTED TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS of NUCLEAR POWER PLANTS STRUCTURING, FORM and CONTENT of CONCLUSIVE DOCUMENTATION for SELECTED TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS of NUCLEAR POWER PLANTS Struktura, forma a obsah průkazné dokumentace pro vybraná technologická zařízení

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus a Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé vody se

Více

Zařízení pro doplňování soustavy a kontrolu tlaku

Zařízení pro doplňování soustavy a kontrolu tlaku Regulační tlakové kontrolní zařízení a systémy doplňování vody Pleno Zařízení pro doplňování soustavy a kontrolu tlaku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 2x dvou vodičový servomotor 4x táhla 4x sada (4 šrouby, 1x objímka táhla, 1x úchytka) 1x kabelový svazek 2x pět vodičový

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

Pneumatický regulační ventil Typ 3251-1 a typ 3251-7

Pneumatický regulační ventil Typ 3251-1 a typ 3251-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3251-1 a typ 3251-7 Obrázek 1: Typ 3251-1 Návod k instalaci a obsluze EB 8051 CS Vydáno v červenci 2007 Obsah Obsah Strana 1 Konstrukce a působení... 4 2 Složení pohonu

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

Malé průtokové ohřívače NÁVOD K OBSLUZE 4-10. Malé prietokové ohrievače NÁVOD NA OBSLUHU 11-17

Malé průtokové ohřívače NÁVOD K OBSLUZE 4-10. Malé prietokové ohrievače NÁVOD NA OBSLUHU 11-17 NÁVOD K OBSLUZE Malé průtokové ohřívače NÁVOD K OBSLUZE 4-10 Malé prietokové ohrievače NÁVOD NA OBSLUHU 11-17 1 2 2 3 4 5 6 3 Malé průtokové ohřívače PTO 0733 PTO 1733 NÁVOD K OBSLUZE Elektrický beztlakový

Více

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu Návod na obsluhu a údržbu zásobníku obsah 10 l Obj. č. D 040 055 Duben 2001 2 Schneider Bohemia Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k

Více

CENÍK ZÁKLADNÍHO VELKOOBCHODNÍHO ZBOŽÍ

CENÍK ZÁKLADNÍHO VELKOOBCHODNÍHO ZBOŽÍ REGULÁTORY NA ZEMNÍ PLYN Regulátor Cena ( Kč ) Vstupní tlak (bar) Výstupní tlak (mbar) Třída slev 1 Průtok (m 3 /h) (při přetížení) FRANCEL B 6 1.730,- 6 ( 7,2 ) Připojovací rozměr FRANCEL B 10 2.570,-

Více

Plynové závěsné kondenzační kotle Plynové závesné kondenzačné kotly

Plynové závěsné kondenzační kotle Plynové závesné kondenzačné kotly Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívate ov a inštalatérov CZ SK Plynové závěsné kondenzační kotle Plynové závesné kondenzačné kotly Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více