/2005 SK Pre odborných pracovníkov. Návod na montáž. Systémové oddelenie výmenník tepla (WT) Pred montážou si prosím pozorne prečítajte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "/2005 SK Pre odborných pracovníkov. Návod na montáž. Systémové oddelenie výmenník tepla (WT) Pred montážou si prosím pozorne prečítajte"

Transkript

1 /2005 SK Pre odborných pracovníkov Návod na montáž Systémové oddelenie výmenník tepla (WT) Pred montážou si prosím pozorne prečítajte

2 Obsah 1 Rozsah dodávky systémového oddelenia - výmenníka tepla Montáž a pripojenie systémového oddelenia WT Všeobecné upozornenia Správne použitie Montáž poistnej súpravy Prípojky poistnej súpravy Montáž snímača teploty Pripojenie systémového oddelenia WT pod súpravu vykurovacieho okruhu Pripojenie systémového oddelenia WT nad súpravu vykurovacieho okruhu (DN 25 a DN 32) O tomto návode Tento montážny návod obsahuje dôležité informácie o bezpečnej a správnej montáži systémového oddelenia - výmenníka tepla (WT). Návod na montáž je určený pre odborného pracovníka, ktorý má - ná základe svojho odborného vzdelania a skúseností znalosti o zaobchádzaní s vykurovacími zariadeniami. Používajte iba originálne náhradné diely od firmy Buderus. Spoločnosť Buderus neručí za škody, ktoré vznikli v dôsledku použitia náhradných dielov, ktoré ňou neboli nedodané. Systémové oddelenie - výmenník tepla (WT) je v týchto podkladoch označené ako systémové oddelenie WT. Upozornenie pre užívateľa Pri montáži a prevádzke vykurovacieho zariadenia dodržujte normy a smernice platné v danej krajine! Upozornenie pre užívateľa Pri montáži prosím zohľadnite aj technické údaje uvedené v predajných a projekčných podkladoch. 2

3 Rozsah dodávky systémového oddelenia - výmenníka tepla 1 1 Rozsah dodávky systémového oddelenia - výmenníka tepla Obr. 1 Rozsah dodávky systémového oddelenia WT Zadná tepelná izolácia Poistná súprava (poistný ventil 2,5 bar, manometer, kohút KFE pre plnenie a vypúšťanie) s prípojkou G¾ pre MAG (inštalácia možná len na pravej strane) Tesnenie 17 x 24 x 2 Poz. 4: Odvzdušňovací ventil G½ Poz. 5: Doskový výmenník tepla (z ušľachtilej ocele a pájkovaný meďou) Poz. 6: Predná tepelná izolácia Poz. 7: Tesnenie 27 x 38 x 2 Na obrázku nie sú zobrazené napínacie pružiny, uchytávací plech a teplovodivá pasta. Rozmery Obr. 2 Rozmery Prípojka na primárnej strane G1¼ vonkajší závit (s plochým tesnením) Prípojka na sekundárnej strane G1¼ vnútorný závit, prevlečná matica (s plochým tesnením) Prípojka membránovej expanznej nádoby (MAG) a AAS (príslušenstvo), možnosť voliteľnej dodávky 3

4 2 Montáž a pripojenie systémového oddelenia WT 2 Montáž a pripojenie systémového oddelenia WT 2.1 Všeobecné upozornenia Pred motážou bezpodmienečne vypnite vykurovacie zariadenie. POŠKODENIE ZARIADENIA unikajúcou vodou. Skôr než začnete s montážou systémového oddelenia WT a potrubí vypustite vykurovací kotol. Pri montáži systémového oddelenia WT dodržujte inštrukcie uvedené v príslušných návodoch k vykurovaciemu zariadeniu. 2.2 Správne použitie Systémové oddelenie WT slúži na prenos tepla primárneho okruhu vykurovacieho kotla do sekundárneho okruhu napr. v prípade podlahového vykurovania s potrubiami, ktoré nie sú tesné voči kyslíku alebo v prípade zariadení, v ktorých má byť v určitých vykurovacích okruhoch použitý protimrazový prostriedok. Systémové oddelenie WT sa pripája pred súpravu pre vykurovací okruh (HS25/32, HSM 15/20/25/32 E) alebo v kombinácii s rozdeľovačom vykurovacích okruhov (HKV 2). Strata tlaku Prípojku systémového oddelenia WT na primárnej strane musíte zrealizovať na mieste inštalácie. Na obr. 3 je zobrazená strata tlaku súpravy výmenníka tepla pre systémové oddelenie WT. Obr. 3 Hmotnostný tok Diagram straty tlaku súpravy výmenníka tepla pre systémové oddelenie 4

5 Montáž a pripojenie systémového oddelenia WT Montáž poistnej súpravy Vyberte výmenník tepla (obr. 4, poz. 2) z tepelnej izolácie (obr. 4, poz. 1 a poz. 5). Vložte pribalené tesnenie (obr. 4, poz. 3) do skrutkových spojov prípojky poistnej súpravy (obr. 4, poz. 4) a zoskrutkujte s výmenníkom tepla. Rukou pevne utiahnite všetky skrutkové spoje a dotiahnite ich o 1/8 otáčky vidlicovým kľúčom (toto zodpovedá momentu dotiahnutia 40 až 45 Nm). Obr. 4 Poz. 4: Poz. 5: Monáž poistnej súpravy Zadná tepelná izolácia Výmenník tepla Tesnenie 17x24x2 Poistná súprava Predná tepelná izolácia Prípojky poistnej súpravy Na poistnej súprave sa nachádzajú nasledovné prípojky: - prípojka výfukového potrubia (obr. 5, poz. 1, treba namontovať na mieste inštalácie) - prípojka pre expanznú nádobu s membránou (MAG) (obr. 5, poz. 2) - prípojka pre plnenie (obr. 5, poz. 3) sekundárneho vykurovacieho okruhu Obr. 5 Poz. 4: Prípojky poistnej súpravy Prípojka výfukového potrubia Rp¾ (treba zrealizovať na mieste inštalácie) Prípojka MAG G¾ (treba zrealizovať na mieste inštalácie) Prípojka plnenia resp. vypúšťania G¾ Manometer 5

6 2 Montáž a pripojenie systémového oddelenia WT Montáž snímača teploty Snímač teploty (obr. 6, poz. 2) pre výstup (vykurovací kotol) pripevnite pomocou napínacej pružiny (obr. 6, poz. 4) a uchytávacieho plechu (obr. 6, poz. 1) na sekundárnu rúru výstupu. Pred vložením snímač teploty namažte tepelnovodivou pastou (obr. 6, poz. 3). Zakryte snímač teploty tepelnou izoláciou (obr. 6, poz. 5) Pripojenie systémového oddelenia WT pod súpravu vykurovacieho okruhu Vložte tesnenie (obr. 7, poz. 9) do prevlečnej matice (obr. 7, poz. 2 a poz. 3) systémového oddelenia WT. Montáž systémového oddelenia WT na súpravu vykurovacieho okruhu HS25 E alebo HSM 15/20/25 E Zaskrutkujte systémové oddelenie WT do výstupu a spiatočky súpravy vykurovacieho okruhu (obr. 7, poz. 1). Montáž systémového oddelenia WT na súpravu vykurovacieho okruhu HS/HSM 32 E Zaskrutkujte prechodové kusy ÜS 1 (možnosť voliteľnej dodávky) s tesnením ( 32x44x2) do rúry výstupu a spiatočky súpravy vykurovacieho okruhu. Priskrutkujte systémové oddelenie WT s tesneniami (obr. 7, poz. 9) na prechodové kusy. Všetky skrutkové spoje utiahnite rukou a potom o 1/8 otáčky vidlicovým kľúčom (toto zodpovedá momentu utiahnutia 60 až 80 Nm). Obr. 6 Poz. 4: Poz. 5: Montáž snímača teploty na výstup vykurovania Upevňovací plech Snímač teploty Tepelnovodivá pasta Napínacia pružina Tepelná izolácia Rúry prípojky (obr. 7, poz. 5) príslušného vykurovacieho kotla k systémovému oddeleniu WT musíte namontovať na mieste inštalácie zariadenia. Skontrolujte tesnosť všetkých skrutkových spojov. Nasaďte tepelnú izoláciu. Obr. 7 Poz. 4: Poz. 5: Poz. 6: Poz. 7: Poz. 8: Poz. 9: Montáž do súpravy vykurovacieho okruhu Súprava vykurovacieho okruhu Spiatočka (sekundárny vykurovací okruh) Výstup (sekundárny vykurovací okruh) Systémové oddelenie - výmenník tepla Pripojovacia rúra (zrealizovať na mieste inštalácie) Vykurovací kotol Čerpadlo na primárnej strane Príslušenstvo: AS/HKV DN25 (možná voliteľná dodávka skrutkového spoja prípojky) Tesnenie 27x38x2 6

7 Montáž a pripojenie systémového oddelenia WT Pripojenie systémového oddelenia WT nad súpravou vykurovacieho okruhu (DN25 a DN32) Systémové oddelenie WT montujte iba vpravo k príslušnej súprave vykurovacieho okruhu podľa obr. 8. Montáž systémového oddelenia WT v prípade DN 25 Vložte tesnenia (obr. 8, poz. 4) do spodných prevlečných matíc prechodových kusov ÜS 3 (obr. 8, poz. 3). Zaskrutkujte prechodový kus ÜS 3 (obr. 8, poz. 3) na výstup a spiatočku súpravy vykurovacieho okruhu (obr. 8, poz. 5). Vložte tesnenia (obr. 8, poz. 2) do horných prevlečných matíc prechodových kusov ÜS 3 (obr. 8, poz. 3). Priskrutkujte systémové oddelenie WT (obr. 8, poz. 1) na prechodové kusy ÜS 3 (obr. 8, poz. 3) na výstupe a spiatočke. Montáž systémového oddelenia WT v prípade DN 32 Utesnite spodný výstup a spiatočku (obr. 8, poz. 10) systémového oddelenia WT (obr. 8, poz. 1) na hornom dieli súpravy vykurovacieho okruhu (obr. 8, poz. 5) (konope alebo Loctite). Všetky skrutkové spoje utiahnite rukou a potom o 1/8 otáčky vidlicovým kľúčom (toto zodpovedá momentu utiahnutia 60 až 80 Nm). Skontrolujte tesnosť všetkých skrutkových spojov. Nasaďte tepelnú izoláciu. Pripojovacie rúry (obr. 8, poz. 8) príslušného vykurovacieho kotla k hydraulickej výhybke (iba v prípade závesného vykurovacieho kotla) príp. HKV2 (v prípade stacionárneho vykurovacieho kotla) musíte namontovať až na mieste inštalácie. Potrubia prípojok RH2 (spiatočka sekundárneho vykurovacieho okruhu) a VH2 (výstup sekundárneho vykurovacieho okruhu) je treba zrealizovať na mieste inštalácie. Do sekundárneho vykurovacieho okruhu je treba namontovať čerpadlo. Pomocou súpravy ÜS 1 (obr. 8, poz. 11) je možné namontovať čerpadlo priamo cez systémové oddelenie WT. Obr. 8 Systémové oddelenie WT s komponentami DN 25 a DN 32 Systémové oddelenie WT Tesnenie 27 x 38 x 2 Súprava ÜS 3 G 1½ vnút. závit x G 1¼ vnút. závit (voliteľná možnosť dodávky) Poz. 4: Tesnenie 32 x 44 x 2 Poz. 5: Súprava vykurovacieho okruhu Poz. 6: Rozdeľovač vykurovacieho okruhu Poz. 7: Hydraulická výhybka Poz. 8: Pripojovacia rúra (zrealizovať na mieste inštalácie zariadenia) Poz. 9: Čerpadlo na primárnej strane (nutná hydraulická výhybka iba v prípade závesného vykurovacieho kotla) Poz. 10: Utesnenie pomocou konope alebo Loctite Poz. 11: Prechodový kus ÜS 1 G 1½ vnút. závit x G 1¼ vnút. závit (voliteľná možnosť dodávky) 7

8

Regulátor vstupného tlaku Typ 4708

Regulátor vstupného tlaku Typ 4708 Regulátor vstupného tlaku Typ 4708 Použitie Regulátor vstupného tlaku sa používa k zaisteniu konštantného tlaku vzduchu na vstupe do meracieho a regulačného zariadenia. Rozsah nastavenia od 0.5 do 6 bar

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

MINI CANAL DBE. Montážní pokyny / Montážne pokyny

MINI CANAL DBE. Montážní pokyny / Montážne pokyny MINI CANAL DBE Montážní pokyny / Montážne pokyny Před instalací si prosím pečlivě prostudujte montážní návod. Pred inštaláciou si prosím dôkladne preštudujte montážne pokyny. DŮLEŽITÉ / DOLEŽITÉ Upozornění:

Více

Zásobníky UBPT 2000 UBPU 1500. Návod k instalaci Návod k inštalácii

Zásobníky UBPT 2000 UBPU 1500. Návod k instalaci Návod k inštalácii Návod k instalaci Návod k inštalácii CZ SK Zásobníky UBTT 1000 UBPT 1000 UBPT 2000 UBPU 1500 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců domácích topenářských zařízení (závěsné plynové

Více

ZáSoBníky S jednoduchou SpIrálou. ZáSoBníky S dvojitou ŠpIrálou. ZáSoBníky S jednoduchou ŠpIrálou

ZáSoBníky S jednoduchou SpIrálou. ZáSoBníky S dvojitou ŠpIrálou. ZáSoBníky S jednoduchou ŠpIrálou Montážní návod Montážny návod CZ SK ZáSoBníky S jednoduchou SpIrálou ZáSoBníky S dvojitou SpIrálou ZáSoBníky S jednoduchou ŠpIrálou ZáSoBníky S dvojitou ŠpIrálou Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších

Více

NÁVOD K POUŽITIU NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITIU NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Všechny expanzní a tlakové nádoby s vyměnitelnou membránou jsou vyrobeny firmou AQUAPRESS s.r.l a vyhovují bezpečnostním požadavkům Směrnice Evropského parlamentu

Více

LD 2642 AOF UNIVERZÁLNÍ DRŽÁK TV NÁVOD K OBSLUZE UNIVERZÁLNY DRŽIAK TV NÁVOD NA OBSLUHU

LD 2642 AOF UNIVERZÁLNÍ DRŽÁK TV NÁVOD K OBSLUZE UNIVERZÁLNY DRŽIAK TV NÁVOD NA OBSLUHU LD 2642 AOF UNIVERZÁLNÍ DRŽÁK TV NÁVOD K OBSLUZE UNIVERZÁLNY DRŽIAK TV NÁVOD NA OBSLUHU CZ SK Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto

Více

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 seznam dílù 1/7 zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 orientaèní mìøítko plastová podložka M10 zobrazení WIND CBP

Více

SS-989. uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou definována následovně: UPOZORNĚNÍ: Nedodržení upozornění může mít za následek vážné zranění

SS-989. uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou definována následovně: UPOZORNĚNÍ: Nedodržení upozornění může mít za následek vážné zranění BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Ke kritickým bodům v tomto návodu jsou přiloženy upozornění a varování, aby SS-989 Horkovzdušná stanice kombinovaná s pájecí stanicí uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou

Více

Návod k montáži. Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP. Sada výměníku tepla. Pro odbornou firmu

Návod k montáži. Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP. Sada výměníku tepla. Pro odbornou firmu Návod k montáži Sada výměníku tepla Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP Pro odbornou firmu Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte 6 720 643 451 (03/2006)

Více

Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl

Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl 1/7 CZ - Krok 0 Otevøete krabici a umístìte na ní obì desky ( nejlépe na zemi ) SK - Krok 0 Otvorete krabicu a umiestnite na òu

Více

Hydromasážní panely Hydromasážne panely

Hydromasážní panely Hydromasážne panely Hydromasážní panely Hydromasážne panely stavební připravenost montážní návod návod k užívání a údržbě STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ MONTÁŽNY NÁVOD NÁVOD NA POUŽÍVANIE A ÚDRŽBU ELITE BOSSI ROUND BOSSI KVADRO BOSSI

Více

Hahn KT-N 6R KT-V 6R CZ SK. Montážní návod Montážny návod

Hahn KT-N 6R KT-V 6R CZ SK. Montážní návod Montážny návod Hahn KT-N 6R KT-V 6R CZ SK Montážní návod Montážní návod Šablona (obr. pro levé dveře) Šablóna (obr. pre ľavé dvere) Šablona s upínákem Šablóna s upínačom Obj. č.: T16A0001 Šablona bez upínáku Šablóna

Více

Solární ohřev Domeček pro filtraci Solárny ohrev Domček pre filtráciu

Solární ohřev Domeček pro filtraci Solárny ohrev Domček pre filtráciu Solární ohřev Domeček pro filtraci Solárny ohrev Domček pre filtráciu Solární systém vyhřívání pro nadzemní bazény Solárny systém vyhrievanie pre nadzemné bazény Návod k montáži a provozu Návod na montáž

Více

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely:

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely: Modely: Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky 3 FI 4 GLSTX 3 FI 4 GLSX 3 FI 5 GLSTX 3 FI 95 GLSTX Vážený zákazníku, děkujeme Vám a gratulujeme Vám k Vašemu výběru. Tento spotřebič byl vyroben z prvotřídních

Více

Návod k instalaci Návod k inštalácii AVS75. Elektronická jednotka

Návod k instalaci Návod k inštalácii AVS75. Elektronická jednotka Návod k instalaci Návod k inštalácii CZ SK AVS75 Elektronická jednotka pro řízení směšovaných topných zón (je určena pro plynové kondenzační kotle s řídící klimatizační jednotkou AVS77) Elektronická jednotka

Více

outlet.roltechnik.cz

outlet.roltechnik.cz Montážní Návod / MONTÁŽNY NÁVOD / INSTALLATION MANUAL MODEL: NEXA INTEGRO VERA typ výrobku / type of product: masážní panel masážny panel massage panel outlet.roltechnik.cz ROLTECHNIK a.s. / Třebařov 160

Více

Dvoupásmový reproduktor

Dvoupásmový reproduktor 4-441-108-11(1) IGJ3 Dvoupásmový reproduktor Montážní návod 2-pásmový reproduktor Návod na použitie a montáž XS-GT6928F 2012 Sony Corporation 4-441-108-11(1) Dvoupásmový reproduktor Montážní návod XS-GT6928F

Více

6302 0474 07/2001 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Odvzdušňovací sada SKS pro ploché kolektory od verze 2.1. Před montáží pečlivě pročtěte

6302 0474 07/2001 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Odvzdušňovací sada SKS pro ploché kolektory od verze 2.1. Před montáží pečlivě pročtěte 0 07 07/00 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Odvzdušňovací sada SKS pro ploché kolektory od verze. Před montáží pečlivě pročtěte Rozsah dodávky Rozsah dodávky Před zahájením montážních prací zkontrolujte,

Více

RELAX SHARP SEDUTO MARBLE CUBIC

RELAX SHARP SEDUTO MARBLE CUBIC MONTÁŽNÍ NÁVOD / MONTÁŽNY NÁVOD / INSTALLATION MANUAL MODEL: RELAX SHARP SEDUTO MARBLE CUBIC TYP VÝROBKU / TYPE OF PRODUCT: masážní panel masážny panel massage panel outlet.roltechnik.cz ROLTECHNIK a.s.

Více

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE POKOJOVÁ ANTÉNA ANT 607 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Montážní pokyny. Pro montáž zásobníku teplé vody VTI 100 s plynovým topným kotlem Logano G124. Prosím, před montáží pečlivě pročíst

Montážní pokyny. Pro montáž zásobníku teplé vody VTI 100 s plynovým topným kotlem Logano G124. Prosím, před montáží pečlivě pročíst G124 VTI 100 - CZ Pouze pro odbornou firmu Montážní pokyny Pro montáž zásobníku teplé vody VTI 100 s plynovým topným kotlem Logano G124 Prosím, před montáží pečlivě pročíst Obsah 1 Všeobecně 2 2 Schéma

Více

Projekční podklady. Rychlomontážní sady otopných okruhů

Projekční podklady. Rychlomontážní sady otopných okruhů Projekční podklady Rychlomontážní sady otopných okruhů Vydání 03/2008 Obsah 1 Rychlomontážní systémy Buderus - technický popis 1.1 Rychlomontážní systémy otopných okruhů........................................

Více

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví.

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví. CZ Maximální nosnost držáku je 15 kg. Namontujte nejdříve nástěnný držák za pomocí hmoždinek a upevňovacích šroubů na stěnu. Upevněte držák na TV pomocí přiložených šroubů. Případně si zabezpečte vhodný

Více

HW 25. návod k montáži a nastavení

HW 25. návod k montáži a nastavení HW 25 návod k montáži a nastavení 7 719 001 677 Obsah Obsah 1 Všeobecné 1.1 Použití 1.2 Regulace 1. Rozsah dodávky 2 Možnosti vestavby 2.1 Montážní poloha 2.2 Pøípoje Montáž 4.1 Vertikální montáž 4.2 Vodorovná

Více

Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov

Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov CZ SK Plynové závěsné kondenzační kotle Plynové závesné kondenzačné kotly Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

VODÁRENSKÝ SET NÁVODY GRUNDFOS. Montážní a provozní návod Montážne a prevádzkové predpisy CZ SK

VODÁRENSKÝ SET NÁVODY GRUNDFOS. Montážní a provozní návod Montážne a prevádzkové predpisy CZ SK Naším krédem je odpovědnost Toto krédo naplňujeme myšlením dopředu Podstatou myšlení dopředu jsou inovace NÁVODY GRUNDFOS VODÁRENSKÝ SET CZ SK Montážní a provozní návod Montážne a prevádzkové predpisy

Více

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefónů 4 FP 210 51-55

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefónů 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefónů 4 FP 210 51-55 4 VNF B 323 SK VYHOTOVENIE A POUŽITIE Systém domáceho dorozumievacieho

Více

SPRCHOVÝ BOX SUNNY. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé!

SPRCHOVÝ BOX SUNNY. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé! SPRCHOVÝ BOX SUNNY NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našeho sprchového boxu. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta částka

Více

Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov

Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov CZ SK Plynové závěsné kondenzační kotle Plynové závesné kondenzačné kotly Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších

Více

Solární panel 0,9 m 2 Solárny panel 0,9 m 2

Solární panel 0,9 m 2 Solárny panel 0,9 m 2 Solární panel 0,9 m 2 Solárny panel 0,9 m 2 SOLÁRNÍ SYSTÉM VYHŘÍVÁNÍ PRO NADZEMNÍ BAZÉNY SOLÁRNY SYSTÉM NA VYHRIEVANIE NADZEMNÝCH BAZÉNOV NÁVOD K MONTÁŽI A PROVOZU NÁVOD NA MONTÁŽ A PREVÁDZKU 8.3.2012

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE JL29P423NG

PÍSKOVÁ FILTRACE JL29P423NG CZ PÍSKOVÁ FILTRACE JL29P423NG NÁVOD K POUŽITÍ 1 Model Napětí Max. provozní tlak Efektivní filtrační plocha TECHNICKÉ PARAMETRY JL29P423NG 220-240 V 1bar (15psi) 0.05m² (0.57ft²) Max. průtok vody 800 gal

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD CZ SK MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD Model: M9219 Rozměr: Rozmer: 900 900 2100 mm Pozor!!! - při koupi výrobku a před jeho instalací jej pečlivě překontrolujte, zda není mechanicky nebo jiným způsobem

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD CZ SK MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD Model: Rozměr: Rozmer: ARES NEO DIJON 800 800 2 050 mm 900 900 2 050 mm Pozor!!! - při koupi výrobku a před jeho instalací jej pečlivě překontrolujte, zda není mechanicky

Více

Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze

Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze Obsah strana 1 Obecně...3 1.1 Použití 3 1.1.1 Příklad použití systémové akumulační nádrže 3 2 Popis...4 3 Upozornění...4 4 Konstrukce systémové akumulační

Více

Instalace konzoly mikrovlnné trouby

Instalace konzoly mikrovlnné trouby Instalace konzoly mikrovlnné trouby Upozornění 1. Abyste zajistili stabilitu měla by být mikrovlnná trouba pevně připevněna zadním panelem zařízení ke skříňce, která bude použita pro instalaci mikrovlnné

Více

Plynové závěsné kondenzační kotle Plynové závesné kondenzačné kotly

Plynové závěsné kondenzační kotle Plynové závesné kondenzačné kotly Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov CZ SK Plynové závěsné kondenzační kotle Plynové závesné kondenzačné kotly Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších

Více

Kaskádový sběrač spalin Logano plus GB312 (Dvojkotel)

Kaskádový sběrač spalin Logano plus GB312 (Dvojkotel) 7 77 006 08/006 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Kaskádový sběrač spalin Logano plus GB (Dvojkotel) Před montáží pozorně pročtěte Obsah Umístění................................................... Rozsah

Více

HSK 63A DIN 69871 DIN 2080 HSK 63A HSK 63A DIN 69871 DIN 69871 DIN 2080 DIN 2080. Příslušenství. Příslušenstvo

HSK 63A DIN 69871 DIN 2080 HSK 63A HSK 63A DIN 69871 DIN 69871 DIN 2080 DIN 2080. Příslušenství. Příslušenstvo UPÍNAČE PRO ROTAČNÍ NÁSTROJE UPÍNAČ PRE ROTAČNÉ NÁSTROJE OBSAH Technické charakteristiky upínačů... 2 Porovnání maximálních hodnot radiální házivosti upnutého nástroje... 2 OBSAH Technické charakteristiky

Více

Třípásmový reproduktor

Třípásmový reproduktor 4-441-104-11(1) IGI9 Třípásmový reproduktor Montážní návod 3-pásmový reproduktor Návod na použitie a montáž XS-GT1338F 2012 Sony Corporation 4-441-104-11(1) Třípásmový reproduktor Montážní návod XS-GT1338F

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO TECHNOLOGICKÁ ČÁST Vypracoval : Ing. Lenka Nováková Datum: 07/2015 1/5 1. ÚVOD Tato projektová dokumentace řeší opravu stávajících plynových

Více

2-656-923-04(1) Stativ. Návod k obsluze. Statív. Návod na použitie VCT-R100. 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice

2-656-923-04(1) Stativ. Návod k obsluze. Statív. Návod na použitie VCT-R100. 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice 2-656-923-04(1) Stativ Návod k obsluze Statív Návod na použitie VCT-R100 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice 2-656-923-04(1) Stativ Návod k obsluze VCT-R100 2011 Sony Corporation Vytištěno

Více

Hydromasážní panely Hydromasážne panely

Hydromasážní panely Hydromasážne panely Hydromasážní panely Hydromasážne panely stavební připravenost montážní návod návod k užívání a údržbě AVEBNÁ PRIPRAVENOŤ MONÁŽNY NÁVOD NÁVOD NA POUŽÍVANIE A ÚDRŽBU RELAX OF RELAX QUADRO GREEN PICCOLO NIRO

Více

VarioTec Rozdělovací technika

VarioTec Rozdělovací technika VarioTec Rozdělovací technika 11/009 Für Erd-Wärmepumpen ohne Pufferspeicher VarioTec Rozdělovací technika PEDOTHERM Moravia spol. s r.o. Poštovní 108 77 19 Bohuslavice u Hlučína Tel.: +0 55 659 10-1 Fax:

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2 Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného

Více

Hydraulický zvedák panenka 12t, 15t, 20t, 32t, 50t PT92007 (T92007), PT91504 (T91504) PT91207 (T91207), PT93204 (T93204) PT95004 (T95004)

Hydraulický zvedák panenka 12t, 15t, 20t, 32t, 50t PT92007 (T92007), PT91504 (T91504) PT91207 (T91207), PT93204 (T93204) PT95004 (T95004) Hydraulický zvedák panenka 12t, 15t, 20t, 32t, 50t PT92007 (T92007), PT91504 (T91504) PT91207 (T91207), PT93204 (T93204) PT95004 (T95004) Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje,

Více

Technické informace pro montáž a provoz Solární stanice S

Technické informace pro montáž a provoz Solární stanice S Technické informace pro montáž a provoz Solární stanice S Změny vyhrazeny. Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 1 1.1 Předpisy/směrnice 1 1.2 Použití odpovídající účelu 1 2. Technické údaje 2 3. Montáž 5 3.1 Nástěnná

Více

RELAX QUADRO 1300 220

RELAX QUADRO 1300 220 Montážní Návod / MONÁŽNY NÁVOD / INALLAION MANUAL MODEL: RELAX QUADRO 1300 220 typ výrobku / type of product: masážní panel masážny panel massage panel outlet.roltechnik.cz ROLECHNIK a.s. / řebařov 160

Více

2 Rozměry a připojení...3. 4 Montáž...4. 5 Uvádění do provozu...7

2 Rozměry a připojení...3. 4 Montáž...4. 5 Uvádění do provozu...7 6300 3008-04/99 CZ Návod k montáži a údr držbě Zásobníkové ohřívače teplé užitkové vody SM 400 a SM 500 Pečlivě uschovejte Obsah 1 Všeobecně.........................................................3 2

Více

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič Děkujeme, že jste zakoupili tento ultrazvukový čistič. Dříve, než začnete s přístrojem pracovat, prostudujte pečivě návod k použití. Návod uložte

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě 6301 9385 11/2001 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Zásobník teplé užitkové vody Logalux SF 300/3 Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte Obsah 1 Všeobecně.................................................

Více

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace Ekvitermní regulátor calormatic 400 reguluje tepelný výkon kotle v závislosti na venkovní teplotě a přizpůsobuje ho podmínkám topného systému. Regulátor je vybaven týdenním časovým programem s displejem

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec

Více

NÁVOD K SESTAVENÍ Skleník s polykarbonátem SH 3350 Obj. č. SA021

NÁVOD K SESTAVENÍ Skleník s polykarbonátem SH 3350 Obj. č. SA021 NÁVOD K SESTAVENÍ Skleník s polykarbonátem SH 3350 Obj. č. SA021 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL

Více

Cena v Kč (bez DPH) Logano G215 bez hořáku a bez regulace Logano G215-40 kw, bez. Litinový článkový kotel, technologie Ecostream, pro provoz s hořáku

Cena v Kč (bez DPH) Logano G215 bez hořáku a bez regulace Logano G215-40 kw, bez. Litinový článkový kotel, technologie Ecostream, pro provoz s hořáku a zvláštnosti nízkoteplotní kotel podle DIN EN 303 pro spalování oleje nebo plynu s plynulou regulací teploty kotlové vody bez omezení minimální teploty kotlové vody 5 velikostí kotle se jmenovitým výkonem

Více

Dodatek Solár. pro regulační přístroj Logamatic 2107 (M) se solárním modulem FM244. 6300 8341 10/2000 CZ Pro odbornou firmu

Dodatek Solár. pro regulační přístroj Logamatic 2107 (M) se solárním modulem FM244. 6300 8341 10/2000 CZ Pro odbornou firmu 600 8 0/000 CZ Pro odbornou firmu Dodatek Solár pro regulační přístroj Logamatic 07 (M) se solárním modulem FM Před montáží a údržbou pozorně přečíst Předmluva Důležité obecné pokyny pro použití V tomto

Více

Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu

Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu 4-185-204-02(1) Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie LA-EA1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-185-204-02(1) Bajonetový adaptér CZ

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

Kombinace spalinových výměníků tepla WT a kotle odpovídá svou konstrukcí a provozními vlastnostmi požadavkům DIN 4702, resp. DIN EN 303.

Kombinace spalinových výměníků tepla WT a kotle odpovídá svou konstrukcí a provozními vlastnostmi požadavkům DIN 4702, resp. DIN EN 303. 6780 0186-5/97 CZ Návod k montáži a údržbě Spalinový kondenzační výměník WT 30/40 pro kondenzační jednotky G 215 B, GE 315 B, SE 425 B Prosíme uschovat 1. Předpisy, směrnice Obsah Strana Kombinace spalinových

Více

Montážní návod. Speciální sada šroubení pro ploché kolektory SKS s hadicemi z ušlechtilé oceli. 6302 0473 11/2000 CZ Pro odbornou firmu

Montážní návod. Speciální sada šroubení pro ploché kolektory SKS s hadicemi z ušlechtilé oceli. 6302 0473 11/2000 CZ Pro odbornou firmu 60 07 11/000 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Speciální sada šroubení pro ploché kolektory SKS s hadicemi z ušlechtilé oceli Před montáží pečlivě pročtěte! Tiráž Technické změny vyhrazeny! Z důvodu

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1 Základní informace Stacionární kondenzační plynové kotle Vaillant ecovit plus odpovídají nejnovějším technickým požadavkům a jsou konstruované na základě uznaných bezpečnostních a technických pravidel.

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE --------------------------------- AKUMULAČNÉ NÁDRŽE

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE --------------------------------- AKUMULAČNÉ NÁDRŽE TOP-AKU pro otopnou vodu AKUMULAČNÍ NÁDRŽE --------------------------------- AKUMULAČNÉ NÁDRŽE TOP-AKU inox s nerezovým průtokovým ohřevem TUV TOP-MUL s vestavěným ohřívačem TUV TOP-MUL DUO s vestavěným

Více

SOLÁRNÍ SYSTÉM VYHŘÍVÁNÍ PRO NADZEMNÍ BAZÉNY SOLÁRNY SYSTÉM NA VYHRIEVANIE NADZEMNÝCH BAZÉNOV

SOLÁRNÍ SYSTÉM VYHŘÍVÁNÍ PRO NADZEMNÍ BAZÉNY SOLÁRNY SYSTÉM NA VYHRIEVANIE NADZEMNÝCH BAZÉNOV SOLÁRNÍ SYSTÉM VYHŘÍVÁNÍ PRO NADZEMNÍ BAZÉNY SOLÁRNY SYSTÉM NA VYHRIEVANIE NADZEMNÝCH BAZÉNOV NÁVOD K MONTÁŽI A PROVOZU NÁVOD NA MONTÁŽ A PREVÁDZKU 25.3.2010 3BTE0221 No.564B OBSAH NÁVOD K MONTÁŽI A PROVOZU

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA

DŮLEŽITÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady elektrických odsavačů par CLASSIC. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento návod a výrobek obsluhovat

Více

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com Vyšší výkon v kompaktní třídě. Novinka! Svařovací tryska 40 mm www.leister.com Roofing. We know how. Horkovzdušný svařovací automat Praktický přístroj UNIROOF E s novou přeplátovací tryskou širokou 40

Více

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných sítí, k oddělování systémů v topných

Více

UNIMIX - Návod k použití a instalaci UNIMIX - Návod na použitie a inštaláciu

UNIMIX - Návod k použití a instalaci UNIMIX - Návod na použitie a inštaláciu 1. Třícestný směšovací ventil - ovládaný termostaticky nebo elektronicky (bez nutnosti měnit vložku); Trojcestný zmiešavací ventil - ovládaný termostaticky alebo elektronicky (bez nutnosti meniť vložku)

Více

Instrukční manuál SHK 309 - PONORNÉ ČERPADLO SHARKS SH 11 INOX SHK308 - PONORNÉ ČERPADLO SHARKS SH 1100W

Instrukční manuál SHK 309 - PONORNÉ ČERPADLO SHARKS SH 11 INOX SHK308 - PONORNÉ ČERPADLO SHARKS SH 1100W Instrukční manuál SHK308 - PONORNÉ ČERPADLO SHARKS SH 1100W SHK 309 - PONORNÉ ČERPADLO SHARKS SH 11 INOX Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o.,

Více

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna vanová zástěna ZÁSTĚNA 508 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta

Více

Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387

Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387 Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kráječ Professor CZ-402X PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě 7 747 000 4 /000 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Neutralizační zařízení NE.0 Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte Úvodem Přístroj odpovídá základním požadavkům příslušných norem

Více

Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY. Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY MC 8N, 8P

Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY. Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY MC 8N, 8P Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY! NÍZKOTLAKOVÁ BATÉRIA NĺZKOTLAKÁ BATERIE 20 PAP MC 8N, 8P CZ Obsah Technické údaje...11

Více

NEPŘÍMOTOPNÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY ---------------------------------------------- NEPRIAMOVÝHREVNÉ OHRIEVAČE TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY

NEPŘÍMOTOPNÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY ---------------------------------------------- NEPRIAMOVÝHREVNÉ OHRIEVAČE TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OHŘÍVAČE TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY ---------------------------------------------- NEPRIAMOVÝHREVNÉ OHRIEVAČE TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY VYM-S-Q s vrchním připojením / s vrchným pripojením NÁVOD PRO MONTÁŽ

Více

Závěsný zásobník pro výrobu teplé užitkové vody Závesný zásobník pre výrobu teplej úžitkovej vody

Závěsný zásobník pro výrobu teplé užitkové vody Závesný zásobník pre výrobu teplej úžitkovej vody Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov CZ SK Závěsný zásobník pro výrobu teplé užitkové vody Závesný zásobník pre výrobu teplej úžitkovej vody Firma

Více

Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov

Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov CZ SK Plynové závěsné kondenzační kotle Plynové závesné kondenzačné kotly Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších

Více

Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY

Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY! Nizkotlaková batéria/ Nizkotlaká batrie 20 PAP EZV 5 N, 5P, 10N, 10P CZ ОBSAH Technické

Více

Tlakové myčky Tlakové čističky

Tlakové myčky Tlakové čističky Tlakové myčky Tlakové čističky 1 ČIŠTĚNÍ SE VÁM STANE ZÁBAVOU Použitím špičkových komponentů i v nejnižší třídě Michelin mění svět tlakových myček k lepšímu. Nová úžasná řada tlakových myček je důkazem

Více

Předávací stanice pro rodinné domy, dvojdomky, řadové domy a pro byty

Předávací stanice pro rodinné domy, dvojdomky, řadové domy a pro byty VX Solo II Předávací stanice pro rodinné domy, dvojdomky, řadové domy a pro byty Předávací stanice pro soustavy centrálního zásobování tepla určená pro nepřímé. S připojovacím m pro zásobníkový TV. Určeno

Více

Hlídač zpátečky DN 25

Hlídač zpátečky DN 25 6301 6418 03/2001 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Hlídač zpátečky DN 25 Solar-Temperaturdifferenzregler Relais Netz Tmax Před montáží pečlivě pročtěte Impressum Přístroj odpovídá základním požadavkům

Více

Odsavač prachu Překlad originálního návodu k obsluze CZ SK. Odsávač prachu Preklad pôvodného návodu na obsluhu. Č. pol. 93220563. Č. výr.

Odsavač prachu Překlad originálního návodu k obsluze CZ SK. Odsávač prachu Preklad pôvodného návodu na obsluhu. Č. pol. 93220563. Č. výr. Č. výr. 7512 0901 Č. pol. 7512 0901 CZ SK Odsavač prachu Překlad originálního návodu k obsluze Odsávač prachu Preklad pôvodného návodu na obsluhu Č. výr. 93220563 Č. pol. 93220563 Česky Jen pro státy EU

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě 7 747 00 96 0/004 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Spalinový výměník tepla WT50/60 Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte Úvodem K tomuto návodu Přístroj odpovídá základním požadavkům

Více

12/20 TUN. Hydraulický ruční sloupkový zvedák TRQ12002S, TRQ20002S

12/20 TUN. Hydraulický ruční sloupkový zvedák TRQ12002S, TRQ20002S 12/20 TUN Hydraulický ruční sloupkový zvedák TRQ12002S, TRQ20002S &6 I &t -:! / &5-t &4 &J :St- 7-52 -47 Díl č. Popis ks Díl č. Popis ks 1 čerpadlo pumpy 1 39 0-kroužek 1 2 Y- těsnění 1 40 pojistná pružina

Více

DAKON FB a FB D. Volba správné velikosti kotle. Rozměry kotlů. Tlakové ztráty kotlových těles. litinový kotel na pevná paliva

DAKON FB a FB D. Volba správné velikosti kotle. Rozměry kotlů. Tlakové ztráty kotlových těles. litinový kotel na pevná paliva Volba správné velikosti kotle Volba správné velikosti kotle, tzn. jeho topného výkonu, je velmi důležitou podmínkou pro ekonomický provoz a správnou funkci kotle. Kotel musí být volen tak, aby jeho jmenovitý

Více

KOMPONENTY PRO INSTALACE

KOMPONENTY PRO INSTALACE 4 KOMPONENTY PRO INSTLE Komponenty pro instalace 93 Kompenzátory délkové roztažnosti 94 Komponenty pro odvzdušnění a plnění 95 Rozdělovače vody pro připojení vodoměrů, průchodky pro bytová jádra 96 Křížení

Více

7 747 004 223 06/2004 CZ

7 747 004 223 06/2004 CZ 7 747 004 3 06/004 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Výměna dveří u olejových/plynových speciálních kotlů Logano S635 a Logano S735 Před montáží pozorně pročtěte Obsah Všeobecné informace........................................

Více

Návod k montáži a obsluze. Směšovací skupina s termostatickým ventilem DN20

Návod k montáži a obsluze. Směšovací skupina s termostatickým ventilem DN20 Návod k montáži a obsluze Směšovací skupina s termostatickým ventilem DN20 Směšovací skupina s termostatickým ventilem DN20 Oběhové čerpadlo UPS 15-50 Technická data Provozní tlak: max. 3 bar Teplota média:

Více

Záruční list NÁVOD K OBSLUZE. Domácí vodárna PHW 800 P. Domáca vodárnička PHW 800 P. obj. číslo / product No.: 8311. Záručný list.

Záruční list NÁVOD K OBSLUZE. Domácí vodárna PHW 800 P. Domáca vodárnička PHW 800 P. obj. číslo / product No.: 8311. Záručný list. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE Výrobek / Výrobok Typ / Serie Razítko / Pečiatka a podpis Datum / Dátum Číslo zakázky / Číslo objednávky Razítko / Pečiatka Číslo zakázky / Číslo objednávky Razítko / Pečiatka

Více

SPRCHOVÝ BOX COOL. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé!

SPRCHOVÝ BOX COOL. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé! SPRCHOVÝ BOX COOL NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našeho sprchového boxu. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta částka

Více

sprchové dveře do niky INFINITY D

sprchové dveře do niky INFINITY D sprchové dveře do niky INFINITY D NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našich sprchový dveří. Česká společnost LITEN s.r.o., působí na českém i evropském trhu jako výrobce

Více

Úsporné řešení pro vaše topení

Úsporné řešení pro vaše topení Čerpadlové skupiny a rozdělovače pro topné okruhy Úsporné řešení pro vaše topení Systém čerpadlových skupin a rozdělovačů Stavebnicový systém čerpadlových skupin a rozdělovačů umožňuje vytvářet sestavy

Více

Technická dokumentace Technická dokumentácia

Technická dokumentace Technická dokumentácia Technická dokumentace Technická dokumentácia Skive CZ SK 0434715501400b CZ Úvod Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku! Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a

Více

Automatický kotel na pelety --------------------------------------- Automatický kotol na pelety

Automatický kotel na pelety --------------------------------------- Automatický kotol na pelety Automatický kotel na pelety --------------------------------------- Automatický kotol na pelety Pellet 20 Pellet plus 20 Pellet plus 35 Návod na instalaci a obsluhu Záruční podmínky ------------------------------------------

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE NÁVOD K OBSLUHE A INŠTALÁCII KOTLA VIADRUS HERCULES U26

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE NÁVOD K OBSLUHE A INŠTALÁCII KOTLA VIADRUS HERCULES U26 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE NÁVOD K OBSLUHE A INŠTALÁCII KOTLA VIADRUS HERCULES U26 Vážený zákazníku Vážený zákazník děkujeme Vám za zakoupení univerzálního kotle VIADRUS HERCULES U 26 a tím za projevenou

Více

FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu

FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu FlowCon S Instalace Provoz Uvedení do provozu Obsah: Technické údaje a přehled funkcí 2 1. Instalace 3 2. Propláchnutí a naplnění systému 4 3. Vypuštění systému 5 4. Zpětný ventil 5 5. Bezpečnostní zařízení

Více

Instrukční manuál Elektrické nůžky na živý plot Sharks SH 610 Obj.číslo SHK293

Instrukční manuál Elektrické nůžky na živý plot Sharks SH 610 Obj.číslo SHK293 Instrukční manuál Elektrické nůžky na živý plot Sharks SH 610 Obj.číslo SHK293 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ

Více

Záznamník zkoušek těsnosti hadic a spojů

Záznamník zkoušek těsnosti hadic a spojů Záznamník zkoušek těsnosti hadic a spojů Použité podklady: ČSN 05 0601 Zvárinie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka, zní : Postup zkoušky: čl.4.1.4 - Netesnosti spojov a príslušenstva

Více