PRIEBEŽNÁ ODBORNÁ PRAX 3 PaedDr. Noema Brádňanská. Tadeáš Firla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRIEBEŽNÁ ODBORNÁ PRAX 3 PaedDr. Noema Brádňanská. Tadeáš Firla"

Transkript

1 KATEDRA EVANJELIKÁLNEJ TEOLÓGIE A MISIE PF UNIVERZITA MATEJA BELA BANSKÁ BYSTRICA PRIEBEŽNÁ ODBORNÁ PRAX 3 PaedDr. Noema Brádňanská Tadeáš Firla EVANJELIKÁLNA TEOLÓGIA AKAD. ROK / 2007 ZS

2 PRIEBEŽNÁ ODBORNÁ PRAX evanjelikálna teológia magisterské štúdium portfólio pre POP 1, 2, 3 Meno a priezvisko študenta/tky: Bc. Tadeáš Firla POP vykonaná od roku:2005 do roku: 2007 Prax študent vykonáva samostante (pod odborným dohľadom a s využitím konzultácií), zvyčajne vo vlastnom cirkevnom zbore (alebo v tzv. adoptívnom) alebo denomináci podľa obsahu uvedenom na tlačive pre prax. Podmienky absolvovania POP: Prax vykonaná v požadovanom rozsahu (priebehu Mgr. štúdia treba absolvovať všetky uvedené aktivity - za jeden semester minimálne 7, pričom bod č. 2 je potrebné absolvovať minimálne 1x za semester) a podľa odborného zamerania. Vyplnené portfólio o praxi záznam o aktivitách, sebareflexia, hodnotenie kompetentnej osoby. Po absolvovaní POP 1-3 študent prezentuje svoju prax pred vyučujúcim a ostatnými študentmi v skupine. Hodnotenie praxe a udelenie kreditov je možné získať len s predložením vyplnených všetkých príslušných záznamov tohto portfólia. ZÁZNAM O HODNOTENÍ* A UDELENÍ KREDITOV (3x 1K) VYUČUJÚCIM hodnotenie dátum podpis vyučujúceho POP 1 POP 2 POP 3 poznámky * A výborne (vynikajúce výsledky s minimálnymi chybami); B veľmi dobre (nadpriemerný štandard s určitými chybami); C dobre (všeobecná práca s množstvom chýb); D uspokojivo (prijateľná úroveň, ale so značnými nedostatkami); E dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá); FX nedostatočne (vyžaduje sa množstvo ďalšej práce)

3 ZÁZNAM O VYKONANÝCH AKTIVITÁCH 1. Účasť na bohoslužbách (pravidelně každou neděli a co druhou středu na biblickém vyučování) 2. Zvesť Slova - (pravidelně, min. 3x za měsíc) Zvesť Slova - (pravidelně min. 2x za měsíc + kázání 1 neděli v Karviné na misijní stanici) (požehnání narozených dětí 5 rodičovských párů v posledním pololetí 2006) 3. Spoluúčasť pri vysluhovaní sviatostí (přímá účast při každé Večeři Páně) 4. Služba chválospevmi (1 služba ve skupině chval střední generace - jaro 2006 (dátum) 5. Čítanie Písma v zhromaždení - (pokaždé při zvěsti Božího Slova) 6. Iné služby v rámci hl. zhromaždenia (přijimání nových členů sboru dec. 2006) (rozhovory s lidmi po bohoslužbách každou neděli) 7. Poradenská práca pri evanjelizácii (vyučování a osobní rozhovory při programu ALFA jaro 2006) 8. Vyučovanie detí (skupina dorostenců před křtem - október a november 2006) (dátum) 9. Vedenie mládeže (vyučování mladých před přijetím za plnoprávné členy sboru- okt. a nov. 2006) 10. Práca v skupinke/krúžku sestier/inej skupinke (min. 4 x za měsíc - skupinka základů, sester, střední generace) (každou 2. středu ve skupině v Třinci od októbra 2006) 11. Vedenie modlitebných hodín - (služba ve Slezské diakonii od sep. 2006, co 2 týdny) 12. Šírenie kresť.literatúry (koľko kníh/časopisov) 13. Vykonané návštevy členov zboru (pravidelné návštěvy členů sboru 1. pol. 2006) 14. Pastoračné listy (vyučující články do sborového časopisu NejenInformátor, 2x nov. a dec. 2006) 15. Pomoc v administrat.práci zboru (pravidelná kazatelská administrace) 16. Účasť na pohrebnom zhromaždení (vedení + kázání na pohřbu nejstaršího člena sboru zima 2006) 17. Kresť. aktivity (okrem zborových) - (prezentace projektu NCD v CB Levice jaro 2006) (vedení pobožností v Domově důchodců a v místní nemocnici 3x během LS) 18. Svadobné zhromaždenie - (okt kázání i oddání manželů) Svadobné zhromaždenie (nov kázání i oddání manželů) 19. Krstné zhromaždenie (nov. 2005) Krstné zhromaždenie (květen vedení shromáždění + pokřtění) Krstné zhromažděnie (november 2006 vedení křestního shromáždění + VP) 20. Účasť na bohoslužbách inej evanjelikálnej cirkvi (Kázání na ekum. shromáždění v ĆČE ) 21. Účasť na bohoslužbách evanjelickej a.v.cirkvi (dátum) 22. Účasť na rímsko-katolíckej omši (dátum) 23. Iné oficiální otevření nové misijní stanice sboru v Karviné ( ) Poznámka: Černé písmo ZS 2005 Červené písmo LS 2006 Modré písmo ZS 2006 Čestne vyhlasujem, že údaje sú pravdivé. Tadeáš Firla...)

4 Priebežná odborná prax 3 Vlastné zhodnotenie praxe (študentom/tkou) sebareflexia (zhodnotenie získaných poznatkov, zručností a skúseností na základe jednotlivých oblastí podľa hárku na prax - z hľadiska odborného rastu i vášho duchovného života, ako aj problémov a otázok k tejto praxi): ZS PŘIJETÍ NOVÝCH ČLENŮ Koncem tohoto roku jsme přijali do sboru 10 nových plnoprávných členů. Je to pro mně vždy velká radost, když si mohu uvědomit, že Pán Bůh žehná našemu sboru a přidává nové členy, kteří uvěřili v Krista a byli pokřtěni. Tomuto přijetí předchází vyučování z Písma a seznámení s Řádem CB. Toto vyučování je moji zodpovědností a činím to vždy velmi rád. 2. ROZHOVORY PO BOHOSLUŽBÁCH Jako velmi důležitou součást mé služby považuji kratičké rozhovory u vchodu s odcházejícími účastníky shromáždění. Je možné se zeptat na to, jak se daří, nebo postřehnout problém, který lidé řeší. Je možné pak reagovat podle situace a lze domluvit i návštěvu. Dobrým nástrojem pro to, aby lidé nespěchali domů je možnost společenství u kávy. 3. NOVÁ SKUPINKA V TŘINCI Nová služba, kterou jsme započali v tomto pololetí je skupinka, která se schází v prostorách bývalé mateřské školky, a slouží našim členům, kteří bydlí v Třinci a okolí a v neděli se zúčastňuji bohoslužeb v ČT. Vedení této skupiny asi 10 lidí, je moji zodpovědnosti. Volili jsme téma jednotlivých setkání List ap. Pavla k Římanům. 4. SLEZSKÁ DIAKONIE Byl jsem požádán vedoucí jednoho z odborů SD o vedení biblického a modlitebního ztišení před zahájením práce 2 x za měsíc. Tato služba je pro mně povzbuzením a vnímám ji jako misijní, jelikož některé ženy, které se zúčastňují těchto setkání jsou nevěřící. 5. KŘEST I v tomto pololetí jsme mohli díky Boží milosti pokřtít několik osob, což vždy vnímáme jako oslavu Boží lásky. Součástí křestní pobožnosti je Večeře Páně, ke které poprvé jsou pozvání i nově pokřtěni. Mým úkolem bylo vedení celé pobožnosti a kázání, včetně úvodu k VP. 6. POŽEHNÁNÍ DĚTÍ V tomto období jsme se také modlili o požehnání pro nově narozené děti. Tato setkání jsou zaměřena na kázání o rodinném životě a výchově. Jsou směřována i k dalším rodičům a rodinám. Pak rodiče skládají slib a následují modlitby se vzkládáním rukou kazatele. Tato shromáždění jsou slavnostmi sboru, se službou dětí z nedělní školy. Kázání jsou pro mně dosti náročná na přípravu. Dětí se nám v tomto roce narodilo poměrně hodně. Díky Pánu za to. 7. PASTORAČNÍ ČLÁNKY Bývám osloven redaktory našeho sborového časopisu, abych občas napsal článek ke konkrétním otázkám, které řeší sbor. Mám li inspiraci rád napíšu článek. Pokud nemám, používám upravené kázání, nebo úvahu. V tomto období jsem napsal 2články. Dňa: (súčasťou môžu byť aj prílohy príprava, program, fotky, podrobnejší popis akcií a pod.) Podpis: Tadeáš Firla

5 KATEDRA EVANJELIKÁLNEJ TEOLÓGIE A MISIE PF UNIVERZITA MATEJA BELA BANSKÁ BYSTRICA Zhodnotenie kompetentnou osobou, doporučenie udeliť kredity a návrh na hodnotenie*: Br. kazatel Tadeáš Firla je v našem sboru oblíben a přijímán. Na službu slovem ve shromáždění se připravuje velmi pečlivě, jeho kázání jsou vyučující, povzbuzující a motivující ke změně postojů v následování Pána. Při různých sborových příležitostech jakož jsou: požehnání dětí, svatební obřady, přijímání nových členů do sboru, pohřby aj. vybírá text i obsah svého kázání vhodný pro danou příležitost a jeho obsah má u posluchačů pozitivní odezvu. Velmi radostnou události v našem sboru je přijímání nových členů. Tuto událost předchází vyučování a seznámení s Řádem církve. Tato setkání kazatel vede přirozeným a motivujícím způsobem. Dar vyučování se projevuje u našeho kazatele také ve vedení skupinky v Třinci, kde s několika členy sboru má obecenství u Božího slova a sdílení se. Toto je velmi prospěšné a vděčně přijímané právě členy sboru, kteří do sboru dojíždí z Třince a jeho okolí. Taktéž vedení biblického a modlitebního ztišení před prací v jednom oddělení Slezské diakonie. Br. kazatel Firla se nezalekne ani výzvy pro netradiční svatební obřady. V tomto roce členové našeho sboru přijali požehnání v kostele, v zahradě, v parku i ve volné přírodě. Na těchto svatebních shromážděních, kde bylo vždy mnoho nevěřících rodinných příslušníků, dovede mluvit velmi otevřeně a upřímně, což navozuje přátelskou atmosféru k navazování nových vztahů. V našem sboru se díky Boží milostí rozrůstají nové služby, které kazatel vděčně přijímá a dovede delegovat zodpovědností na další bratry a sestry. Vedoucí jednotlivých služeb mají jeho důvěru, ale někdy postrádají jeho přímou podporu. Za sedmileté období působení kazatele v našem sboru jsme velmi vděční. Navrhuji udělit kredity. Návrh známky je A výborně. Hodnocení provedl člen staršovstva CB Český Těšín zodpovědný za misii a evangelizaci Czudek Stanislav Dňa: Podpis: Czudek Stanislav A výborne (vynikajúce výsledky s minimálnymi chybami); B veľmi dobre (nadpriemerný štandard s určitými chybami); C dobre (všeobecná práca s množstvom chýb); D uspokojivo (prijateľná úroveň, ale so značnými nedostatkami); E dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá); FX nedostatočne (vyžaduje sa množstvo ďalšej práce)

6 PŘÍLOHY KŘEST LISTOPAD 2006 POŽEHNÁNÍ DĚTÍ 2006 ZAHÁJENÍ DĚTSKÉ SLAVNOSTI PROGRAM KLUBU AWANA

7 PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ČLENŮ SBORU 2006 SVATBY 2006

8 V PŘÍRODĚ

9

10 SVATEBNÍ KÁZÁNÍ IRENA + ROMAN DRAZÍ SNOUBENCI Tak již uplynulo několik týdnů od toho svatebního maratónu, který jsme koncem léta ve sboru prožívali. Bylo to velmi pestré. Oddávali jsme v kostelíku, v parku, na horách na zahradě. Bylo to hezké, ale nejisté. Organizátoři svateb, těch venkovních, měli plné ruce práce, museli přemýšlet o náhradní variantě, v případě deště. Vy jste si zvolili vhodnou dobu. Svatební shon ve sboru se uklidnil, zima je za dveřmi, nemusíte volit, zda v parčíku, nebo v kostelíku, je to jasné. Jen Folwarczní se nestačili zastavit, odreagovat V průběhu několika měsíců propouštějí z rodinného hnízda další ptáče. A tak konečně si to všichni pořádně vychutnají. Rodiče si odpočinou a vy coby novomanželé si dlouhé večery můžete pěkně zpříjemnit. Jak se tomu říká? Líbánky. Bible to nazývá stávání se jedním tělem. Vzájemným poznáváním, objevováním tajemství. Učením se milovat a spolu žít. Rád bych se spolu s vámi vrátil do dějin, až na samotný začátek. K našim prarodičům.. Nevěřící lidé tím pohrdají a považuji za legendu. Pro nás je to pramen, který nikdy nevysychá. Neřešíme detaily, ale principy života, které nám příběh Adama a Evy přináší. Rozdíl mezi těmito lidmi a námi je ten, že oni se nikdy nenarodili. Byli stvořeni Bohem k jeho obrazu. Nemuseli řešit dědičné problémy, ani zvyklosti, které by si přinesli každý z vlastní rodiny, jako vy i každý z nás. Adam to měl docela snadné. Nemusel si hledat svoji Evičku mezi mnohými, ani se ptát, zda je to žena dle Boží vůle. Byla jednoznačně. Adam si zdřímnul, když se probudil, tak tam měl svoji milou. Je nádherná jeho reakce: Člověk zvolal: "Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla! Ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest." 2,24 Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. 2,25 Oba dva byli nazí, člověk i jeho žena, ale nestyděli se. Jsem si jistý, že Eva byla dokonalá. Svoji krásou, čistotou, láskou ke svému muži. Ani se nedivíme, že Adam byl v úžasu, byl paf. Vyjádřil to tím zvoláním: To je kost mých kostí. Víme co to znamená, když muž zavolá: To je kost. Vyjadřuje tím údiv nad ženskou krásou. Je to pěkné, když muž je nadšen svoji ženou. To jsou slova uznání

11 nejen manželky, ale sláva pro Stvořitele, který dokáže vytvořit něco tak nádherného, jako je žena. Jeden křesťanský autor napsal, že Bůh dokazuje svoji moc a velikost ve svém stvoření, kterou je příroda a ženská krása. Adam tedy přijal svoji ženu, oženil se. Měl to jednoduché. Bůh ho zaopatřil. Byl mu za svědka. Ani svatební oblečení nepotřebovali. Myslím, že celou tu scenérií tvořila samotná zahrada Eden a společenství Boha s jeho anděly, kteří žasli nad jeho mocí a moudrostí. To, co nás nejvíce udivuje, ale pro nás není neznámé, že po určité době lásky a harmonie, Bible nám popisuje ještě jedno zvolání Adamovo, vůči své Evě. 3,12 Člověk odpověděl: "Žena, kterou jsi mi dal aby při mně stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl " Jaký radikální kontrast. Něco se pokazilo. Adam již nevolá: Ta Eva to je ale kost, naopak žaluje na ní, stěžuje si Bohu, vyčítá mu, že On mu dal takovou manželku, která ho svedla na scestí. Myslím, že v té jediné větě je obsaženo vše, co se dotýká manželských i rodinných vztahů. Celá ta bída, rozbitých a nešťastných partnerů a jejich strádajících dětí. Je to výkřik pokořených manželek, neodpouštějících a pyšných mužů, kteří se nedokáží postavit čelem k problémům a místo toho svalují vinu na okolnosti, na Boha a na ty, které ještě nedávno tak milovali a zbožňovali. Určitě se zde hodí příklad té mlaďoučké dívenky, která u soudu jako neplnoletá plakala a chtěla si vzít svého milovaného, bez něj nemohla žít. U stejného soudu za půl roku křičela, že s ním nemůže žít, ať ji rychle rozvedou. Je na místě otázka, co se pokazilo? Mezi těmi nádhernými lidmi. Mezi Adamem a Evou. Co se kazí dokonce v některých křesťanských manželstvích. Již nemůžeme říci, ani jako věřící lidé: Nám se to nemůže stát. Může se všechno stát. Zkušenosti několika posledních let nás nenechají na pochybách. Nemluvě o tomto světě, který úpí bolesti právě narušených a rozbitých vztahů, hlavně mezi manželi. Něco způsobuje, že i ty nejvzácnější vztahy lehnou v troskách. Ano to jediné, co způsobuje závažnou krizí ve vztazích je hřích. Je to slovo, které se nepoužívá v běžném jazyce, ale který nese neblahé ovoce. Je to ta jemně znějící otázka: skutečně to tak Bůh pověděl? Je potřeba Boha vzít vážně? Přece máme svůj vlastní rozum a úsudek. K čemu ho potřebujeme? Je to pokus podvážit Boží autoritu, postavit na svém, nedůvěřovat, jít jen vlastní cestou. Výsledek se dříve, nebo později dostaví. Bude to jistě nedůvěra vůči partnerovi, pokoření partnera svalení viny, místo přiznání viny, sebe ospravedlňování na úkor přiznání své zodpovědnosti. Vždy tam, kde je narušen vztah s Bohem, je vždy narušen i vztah mezi manželi, mezi přáteli. Právě od té doby ty nejkrásnější hodnoty, ta stvořená krása a čistota, nevinnost pro lidské potěšení a požehnání se stává zdrojem prokletí, pokušení, viny. Hřích proti Bohu oslepuje. Dokonce zbožní lidé, kteří padli do hříchu se stali zaslepeni, necitliví, zlí. Zpřetrhali ty nejkrásnější vztahy s těmi, kteří je milují a jdou jako telátko na porážku. Milí snoubenci. Hovořit o těchto věcech na svatbě není pošetilé. Užijte si velmi toho krásného období, které je před vámi. Radujte se jeden z druhého. Oddávejte své tělo tomu druhému. Zdá se, že nic, co prožívají manželé vzájemně není hříšné, nebo nečisté. Objevujte ty nepoznané oblasti svého partnera. Tak jako ti dva na počátku. Byli spolu velmi šťastni. To bylo v tom čase, když žili s Bohem v jednotě a harmonii. Tehdy jim to velmi klapalo. Ani vy neujdete tomu, co čeká každé manželství. Je to velmi nepatrné, jemné. Začíná otázkou: Určitě tak Bůh řekl? Neberte to tak vážně. Postavte se na vlastní nohy. Někdy to může být vášnivý, žádostivý, opakovaný pohled na někoho jiného, jemná lež vůči partnerovi, podcenění maličkosti, křivé zraňující slovo a nic. Někdy si ženy dokáží pohrát na úkor svého muže. Víš: Ten můj starý, to bys nevěřila.

12 Samé drobné hříšky. Někdo moudrý řekl, že stokrát nic umořilo osla. Někdy to může být nechuť k Písmu, nebo k modlitbě. Pak to je najednou výkřik: Bože ta, kterou jsi mi dal, ta je vinna, je nevěrná. Ta si zaslouží. Někdy to nezazní až tak drsně, ale přesto žena má pocit, že to mužovo popichování, kritika, nezájem znamená: ta jsi vinna, ty jsi zodpovědná, neděláš co máš. Pán Ježíš přišel na tuto zemi i pro vás, aby narušil moc hříchu a obnovil vztah. Mezi Bohem a námi, ale také mezi partnery, manžely. On nám přišel odpustit, ale zároveň ukázal, jak je dobré odpouštět. Adam obvinil svoji ženu a Boha. Kristus vzal vinu na sebe, postavil se čelem k problému a vyřešil jej. Jako pravdivý muž, ne jako bačkora, jako někdo, kdo chová hlavu do písku. Proto také apoštol Pavel, napsal: Ať muži tak milují své ženy, jako Kristus svoji církev. To znamená nás všechny. On obětoval svůj život, on pečuje, chrání, žehná. On způsobuje, že jeho nevěsta nemá vrásky, je skvělá, čistá, svatá. Ne, že nemá vrásky, ale on je spíše přehlédne, všimne si co je hezké, hodné uznání, ocenění, vděčnosti. Romane velmi ti přejeme, aby Pán Ježíš byl pro tebe idolem, superstarem. Ne Irka. Ježíš, bude li Pánem tvého života ona bude velmi šťastná. On není jen příkladem pravého muže, ale dává moc k tomu, aby ses i ty stával pravým, božím mužem. Tím, který dokáže vzít vinu na sebe, odpustit, přehlédnout slabosti. Ale i pravá manželka, ta také miluje, je vděčná, dokáže potěšit, povzbudit, pohladit. Věz Irko, že Roman to taky bude potřebovat. Zdá se, že je kliďas, docela fajn kluk. Ale jistě to nemusí vždy zvládat. Tak nám to řekl jeden moudrý člověk, že my muži jsme jako malé děti, které potřebují ženu, aby jednou dokazovali jak jsou silní a stateční, ale pak potřebují ženu, aby měli u koho vyplakat svůj žal a zklamání. Muži jsou někdy jako malé děti. Ufňukání. A ženy to s nimi umí. Chytrá žena to zneužije, moudrá využije k prospěchu obou. Ať Vás Pán Bůh velmi požehná. Slib -

13 SVATEBNÍ KÁZÁNÍ - LUCKA ŠIMKOVÁ A JAKUB VRTAŇA Tento sňatek Lucky a Jakuba se konal v horách, ve volné přírodě. Nádhernou atmosféru dokreslovalo pěkné počasí a přírodní scenérie. Milí snoubenci Zaujaly mně 3 kratičké citáty o lásce a manželství: "Manželství je jako obležená pevnost: kdo je venku, chce dovnitř a kdo je uvnitř, chce ven." (Arabské přísloví) "Muž neví, co je to štěstí, dokud se neožení. A když to zjistí, už je pozdě." (Krejčí) "Láska začíná tím, že se člověk cítí osamělým, a končí tím, že touží být osamělý." (Alexej Tolstoj) Pokud by tyto citáty byly pravdivé za všech okolnosti, mohli bychom dnes říci: To jste si teda zavařili svůj život. Nebylo lepší zůstat svobodnými a nekomlikovat si život, nevstupovat do té pevnosti a pak toužit s ní vyjít ven? Končí láska tím, že se člověk ožení? Možná, že tyto citáty psali lidé, kteří se zklamali, učinili špatné rozhodnutí, jsou zatrpklí. Rád bych Vám dnes řekl, že vaše zkušenost může být naprosto jiná. Mám proto dva důvody. Sám jsem 26 let ženatý a nemám pocit, že jsem v pevnosti, ani nechci ven. 2. Věřím Písmu, Božímu slovu. A právě Bible cituje mnohé pěkné věci o lásce, o vztazích vůbec o životě s Bohem. Učinil jsem mnohé zkušenosti, že Bible je pravdivá, ale upřímná, nezamlžuje, dává však naději, smysl dokonce manželskému vztahu. I lásce dává smysl. Lásce dává šanci a naději. A tak ještě jeden biblický citát jsem volil pro vás. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Lucko, ten tvůj život začíná velmi romanticky. Na louce, v přírodě. Zamilovala ses až po uši a on do tebe. A dnes ti nabízí svoji dlaň. Jsme přesvědčeni, že ji uchopíš velmi pevně. I když je mlaďoučký a nezkušený. Miluje tě. A to je dobré. A to je nadějné. Každá svatební pobožnost je příležitostí, abychom se byť jen na chvíli soustředili a naslouchali. Věřím, že je mezi námi živý Bůh, který k Vám milí snoubenci chce hovořit a naplnit Vaše srdce nadějí a prohloubit Vaši vzájemnou lásku. Věřte tomu, že život není peříčko. Je někdy nesnadný a složitý. Vy to poznáte velmi dobře. Nemáte trvalé bydlení, ani stálý příjem. Oba budete dále studovat. Ale společný život stojí za to žít. Má smysl. Jdeme li ve dvou, tak naše starosti i radosti sdílíme. A v tom je úžasná síla. Můžeme si pomáhat a milovat. Láska skutečně něco vydrží, má naději. Být ve dvou navždy, je ale také úskalí. Je nebezpečí, že ten objekt své lásky, bez kterého jsem si nedovedl představit život se stane objektem nezájmu, až nenávisti..ano sňatkem to nekončí. Právě dnes pro vás dva vše začíná. Všichni takto začínali, ale nepochopili o čem je život. Není jen o slasti, která zde patří, není o tom, že se o mně někdo postará. Že bude naplňovat mé potřeby. Je o oběti, o tom, že někdy, aniž bych musel vezmu na sebe vinu mého partnera. Odpustím, aniž je k tomu důvod, zapomenu i když můj rozum chce za každou cenu si to ponechat a připomínat. Rád bych něco řekl O citlivosti neobviňovat, nesoudit.

14 1. V jednom románu, který se jmenuje Klubko zmijí je popsán příběh manželského páru. Před mnoha léty se pohádali o to, zda manžel projevil dostatek zájmu o jejich nemocnou pětiletou dcerku. Od té doby žili od sebe odděleně v jednom domě. Každý večer jeden i druhý čekal, že se ten druhý partner pokoří, a že tento spor ukončí. Nikdo z nich to však neudělal. Ani jeden nebyl ochoten rozlomit to prokletí obvinění, které zničilo jejich vztah. Jejich láska nevydržela. 2. Jsou známy příběhy manželských párů, kde jeden z partnerů se obrátil ke Kristu a nemohl unést svoji minulost. Způsob života, který vedl před svým setkáním s Bohem. Cítil se obviňován, a vyznal se před svým protějškem. To způsobilo zlom v jejich vztahu. Ten druhý neunesl toto vyznání. A po celý život tam někde pod pokličkou hnisalo to bolavé místo. Stačila maličkost a vždy znova a znova se vracela bolest těchto dvou zlomených srdcí. Nakonec se tito lidé rozcházejí. Kde byl problém? Ano cítili se obviňování a obviňovali. Stále do kola. Až to bylo k prasknutí. A prasklo. Jejich láska neměla naději a nevytrvala do konce. 3. Možná si to ani neuvědomujeme jak mnozí z nás, my muži jsme přecitlivělí, ješitní a ufňukáni jako malé děti. Čím jsem starší, sám se někdy přichytím, jak dokáží zahustit atmosféru rodiny. Když něco selže, nepodaří se, jak jsme schopni hledat viníka. Jak se to sveze ne ty nejbližší, paradoxně na ty, které nejvíc milujeme. Ti jsou po ruce a oni to jistě unesou. Stálo by za to, abychom se občas zeptali těch našich milovaných jak se cítí v naši přítomnosti, když v krizovkách života obhajujeme sebe, obviňujeme je, děláme kolem sebe dusno. Místo toho, abychom se postavili čelem a dokázali vzít zodpovědnost na sebe, unést i to, co normálně nemusíme, schováme hlavu do písku, anebo hledáme vinné. Ani my křesťané nejsme z toho nešvaru a hříchu venku. Taková láska nevěří, nemá moc naději. Kolik je v běžném životě zamotaných konfliktů a kauz. Když si milá tchyně řekne : Jak to může fungovat u toho našeho synáčka. To je ale husička ta jeho manželka, to víš mladá. To já když já bych to nikdy takto neřešila. Mnohokrát v životě máme tendenci vědomě, nebo podvědomě obviňovat a posuzovat, nebo dokonce manipulovat. Každému z nás to je blízké. 4. Dokonce Bible zná tyto příběhy mužů i žen, kteří v této oblasti prohrávali a byli schopni zlomit i ty nejkrásnější vztahy. Dvě postavy bych ještě rád zmínil. Obě z Bible. Ten jeden to je ten náš praotec Adam. On se taky schovával za svou ženu. Svaloval vinu na ní a pak obviňoval Boha, který mu dal tuto manželku. Kolikrát takto smýšlejí manžele. To naši rodiče. Tak mně vychovali, vedli. Oni jsou vinni, že se takto chovám. Měl by ses také tomu přizpůsobit. Měla by ses naučit to dělat jinak. A ona se snaží a cítí se obviňována, že to nedokáže. Kolik zla v životě lidstva způsobila ta jednoduchá poznámka: Co si pomyslí lidé. Co to děláš, jak se to chováš? Ty to nechápeš a on to fakt nechápe. A je mu z toho na nic. Je vinen, že to nechápe? Ta druhá postava, je Kristus. On vám oběma odpustil vaši skutečnou vinu i hřích. Když žil zde na zemi tak jednal jako pravý muž: Za nikoho se neschovával. Dokázal říci pravdu v lásce, ale při tom nikoho neobviňoval, neodsuzoval. Když mu přivedli ženu pochybné pověsti a

15 obvinili ji. Měli jistě pravdu. Ale neměli právo ji odsuzovat. Víte, co řekl? Kdo z vás je bez hříchu, hoď po ní první kamenem. Ani jeden tam nezůstal. Žena přijala od něho odpuštění. Nebyl to jen pravý muž,ale Boží Syn zároveň. On kde mohl, rozdával milost a lásku. Když ho pak nespravedlivě obvinili a přibili na kříž, tak se modlil: Otče odpusť jim. Tato láska vydržela, má naději, vytrvá, ať se děje cokoliv. Kristus nebyl žádná bačkora, jak se někdy říká mužům. Nebyl pod pantoflem nikoho. On nesl pro ty, které miloval oběť. Mohl se bránit, jiné osočit. Neudělal to. Zachoval se jak přísluší mužům. Postavil se čelem ke zlému. Později jeden z jeho učedníků napsal i pro nás: On vzal na sebe veškerou naši vinu a hřích. Kdo vznese žalobu proti nám? Vždyť Bůh ospravedlňuje! Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel, a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás! Milí snoubenci. Vám dnes začaly pravé líbánky. Mnoho věci si budete navzájem tolerovat, dokonce odpouštět, bude se Vám zdát, že jste v ráji. Jen vy dva, volní jak dva ptáčci. Vše si můžete udělat po svém. Nikdo vás nebude napomínat, kritizovat, vinit. Vychutnejte si dokonale toto jedinečné období. Věřte tomu, že i tyto líbánky pominou. Ale vy nemusíte sklouznout do této šedi života. Až najednou zjistíš Lucko, že ten tvůj milovaný, už není takový jako býval. Občas ti něco připomene, co tě píchne u srdíčka. Možná ti to řekne důrazněji, než bývalo. A ty mu také už nebudeš tolerovat jeho slabůstky, mužské vrtochy. Občas zazní, kdybys ty jednal jinak Kdyby ses tehdy jinak zachovala, vše by mohlo lépe dopadnout. Budeš mít hromadu prádla v koši, budeš mít před zkouškou ve škole, a budeš unavená. Neodpočineš si. Budeš mít pocit, že nestíháš, jsi neschopná, špatně si to organizuješ. Pocit obvinění, že věci nejsou v pořádku. A Kuba Ti to důrazně osolí, připomene, že nemá věci v pořádku, které momentálně potřebuje. Vzájemné osočování a obviňování. Myslím, že tam někde tkví tajemství úspěchu, nebo zlomu křesťanského i každého manželství. Zastavit se a častěji si vzpomenout na tu jedinečnou osobnost. Před chvíli jsme o ní četli. Jak on řešil podobné kauzy ve vztazích? Je na tobě Kubo, abys mu naslouchal. Jak by to vyřešil on? Tvůj Bůh. Nikoho nesoudil, vzal raději vinu slabších na sebe. S nikým se nehádal, nevyčítal, nespílal, neobhajoval sebe. Vyslechl slabé, dodal odvahy, potěšil, odpustil, pomohl, miloval. Proto si získal tolik následovníků. Získal si jejich srdce. A získává až do dnes. Máš v něm svůj příklad. Nejen příklad. On tě nikdy nenechá ve štychu. Budeš li potřebovat sílu, abys takto dokázal milovat svoji ženu, nebo později i děti, máš ji mít. On vás dnes v tom jedinečném dni volá k následování a ke zdroji. Přál bych všem manželkám na této slavnosti, samozřejmě i mé vlastní ženě takové muže. Kteří doopravdy následují Krista. Kteří slouží tomuto smíření a odpuštění nejen ve vlastních rodinách, ale v zaměstnání, ve společnosti. Tento svět potřebuje takové muže. I ženy. Bude potřebovat i vás? Myslím, že rozhodnutí je ve velké míře na každém z nás. A proto jsme zde s vámi, abychom vyprošovali pro vás moc k životu a Boží požehnání. On vám rád požehná a ochrání. On je dobrý. Jemu na vás záleží. Ať se bude dít cokoliv, tato láska má naději, věří a jistě vytrvá. Píseň - Kuba Slib -

16 ČLÁNEK DO CÍRKEVNÍHO ČASOPISU Umění zastavit se Jer. 6, 16- Patřím mezi ty, kteří letos cestovali na dovolenou. Jeli jsme s manželkou na několik dnů do jejího rodiště k moři, abychom společně u našich příbuzných prožili čas relaxace a prohloubení našich vzájemných vztahů ve velmi pěkné přírodě. Je zřejmé, že každý člověk, který je po celý rok zaneprázdněn potřebuje se zastavit, být několik dnů se svými nejbližšími, odpočinout si a nabrat novou sílu k další práci. Z psychického a také duchovního hlediska je nezbytné, aby se také křesťan i mimo dovolenou, čas od času zastavil, odpočinul si a byl také s Bohem a sám se sebou. Přijměte k tomu několik osobních postřehů. V době naši zmiňované dovolené jsem při jízdě po dálnici zastavil u benzínové pumpy. Zahleděl jsem se na projíždějící automobily, které se velikou rychlostí řítily kolem nás. Uvědomil jsem si, že před chvíli, jsem byl součástí tohoto dravého proudu automobilů a zase, budu li pokračovat se musím s tímto hučícím a šíleným proudem spojit. Když jedeme v koloně po dálnici, tak si člověk neuvědomí rychlost, kterou se pohybuje, až tehdy, když sám zastaví. Nikdo není schopen zpomalit tento nepřetržitý tok vozidel v době prázdnin na dálnici. Jen jasné dopravní značky snížení rychlosti, policie, nebo dopravní nehoda, kterou někdo roztržitý, nebo unavený způsobí. Najednou na dálnici je klid, vše se zastaví, nebo pohybuje krokem. Všichni přestanou spěchat, musí přibrzdit. Ale toto je také špatná situace. Unavující. Přece dálnice jsou proto, aby se po nich jezdilo rychle. Řidiči jsou nervózní, auta mají přehřáté motory, lze cítit napětí... Prorok Jeremiáš přirovnává lidský život k cestě. A vybízí, aby se lidé zastavili a ptali se po správné cestě, aby nalezli klid. Špatný cíl, nebo cestování bez odpočinku zneklidňuje. a unavuje. Velmi často se moderní člověk ničí proto, že nemá volný čas, nebo si ho už neumí udělat a zastavit se, pohlédnout na sebe a uvědomit si sebe sama. Už si netroufá zamyslet se, protože by byl volán k zodpovědnosti, která ho leká. Spěch mu dává dojem života. Ve skutečnosti se jen ohlušuje, utíká před sebou samým a odsuzuje se k životu bez pokoje a naděje. Ochota zastavit se, je prvním krokem k pozdějšímu návratu. Naše společnost se řítí, někdy bezhlavě tímto životem k zahynutí. Kolikrát slyšíme pří různých rozhovorech: "Rád bych, víš, ale nemám čas. Rád bych se dal pozvat, ale nemám čas, možná příště." Bůh, jenž miluje tento svět někdy sám přibrzdí tento šílený běh k nicotě. Dopouští problémy, občas nějakou nemoc, povodeň a jiné zkoušky. Určitě se najdou lidé, kteří vzhlédnou k nebi a přibrzdí. Uznají, že Bůh je Pán. A pokoří se. Jiní již dnes předpovídají, že všechno bude jako předtím, ba ještě krásnější, že my se nedáme zlomit a zvládneme to. Určitě je i naši touhou a měli bychom možná více se snažit pomoci, kde můžeme. Ale zdá se, že ta šílená rychlost života opět převládne nad skutečnou reflexí a hledáním toho, co je věčné. Na Boží výzvu, skrze Jeremiáše tehdy lidé odpověděli: "Nepůjdeme touto cestou, nebudeme dávat pozor na tvoje varování". Bůh tehdy odpovídá:"já uvedu na tento lid zlé věci, ovoce jejich úmyslů, neboť nevěnovali pozornost mým slovům a můj zákon si zprotivili." I když to může znít drsně, zdá se, že Písmo hovoří velice jasně, že

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět:

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Noe poslouchá Boha PŘEČTI SI: Genesis 6,5-22 KLÍČOVÝ VERŠ: Když na počátku

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ základní

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2.

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2. Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět Baví Tě něco vyrábět nebo tvořit? Možná si rád/a hraješ s Legem.

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Test Enneagramového typu

Test Enneagramového typu Test Enneagramového typu Pokud možno odpovědi směřuj k realitě, ne k představě o sobě. Tento test není směřován na "vítězství", je směřován na poznání sám sebe. Pokud ve svém životě, pracuješ sám se sebou

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

1.10.2011 39/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

1.10.2011 39/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 1.10.2011 39/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 1. října 2011 Společná píseň

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Sklání se lesní zátoka v rytmu horských potoků Pokud chceš nalézt pramen, musíš jít vzhůru, proti proudu. Prodírej se, hledej, nevzdávej se, víš, že někde tu být musí

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Cesta vděčnosti / Cesta odcházení

Cesta vděčnosti / Cesta odcházení Cesta vděčnosti / Cesta odcházení Název a logo Advent-Orion je ochranná známka zapsaná do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. Advent-Orion, Praha 2012 Ilustrace

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

TVOŘIVÉ MYŠLENKY. Žijte odvážně!

TVOŘIVÉ MYŠLENKY. Žijte odvážně! TVOŘIVÉ MYŠLENKY Žijte odvážně! Pardubice 2011 Postupy, které vás posunou dál Věnováno všem, kteří se nebojí žít. ÚVOD Žijeme ve společnosti, která si hraje na jistotu a zabezpečení. Uvěřili jsme, že neustálou

Více

starší žáci PoznejBibli 1. LEKCE: Petrův život - Příklad lásky PŘEČTI SI: biblické příběhy pro starší žáky

starší žáci PoznejBibli 1. LEKCE: Petrův život - Příklad lásky PŘEČTI SI: biblické příběhy pro starší žáky Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Petrův život - Příklad lásky PŘEČTI SI: KLÍČOVÝ VERŠ: A4 Bětka byla

Více

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SKLADBA SOUVĚTÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah: vztahy mezi větami

Více

50 ZPŮSOBŮ JAK BÝT SÁM SEBOU. Monika Mihaličková www.beyourself.cz

50 ZPŮSOBŮ JAK BÝT SÁM SEBOU. Monika Mihaličková www.beyourself.cz 50 ZPŮSOBŮ JAK BÝT SÁM SEBOU Monika Mihaličková www.beyourself.cz Jedinou povinností člověka je zjistit, co je jeho smyslem života. Tento e-book Vám pomůže, jak na to. 1 Zjisti, kdo jsi. Je to snadné.

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních

Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních 14. ZJEDNODUŠENÍ DENNÍHO REŽIMU Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních návyků zvláště ráno a večer. Takové pravidelné návyky vás mohou nabít energií pro celý den a zároveň

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT Rodina je nejmenší, přirozená lidská společnost, skládající se z, a.. (= úzká, nukleární rodina); někdy k ní náleží i další příbuzní - např.,.., či.., bydlí-li s ostatními členy

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry

Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry 2 Modlitba Páně 3 Otče náš, který jsi v nebesích, Bůh je náš Otec a my jsme jeho milované děti. Bůh chce, abychom se z toho radovali a přistupovali k němu

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry. MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s.

Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry. MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s. Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s. PROČ VEDENÍ ROZHOVORU? Pracujete s lidmi Lidé jsou všelijací Úspěch naší práce záleží do značné míry

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2009 3. ročník /11. číslo... jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více