SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A JAPONSKEM O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ 社 会 保 障 に 関 する 日 本 国 とチェコ 共 和 国 との 間 の 協 定 LÉKAŘSKÁ ZPRÁVA 診 断 書

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A JAPONSKEM O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ 社 会 保 障 に 関 する 日 本 国 とチェコ 共 和 国 との 間 の 協 定 LÉKAŘSKÁ ZPRÁVA 診 断 書"

Transkript

1 SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A JAPONSKEM O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ 社 会 保 障 に 関 する 日 本 国 とチェコ 共 和 国 との 間 の 協 定 LÉKAŘSKÁ ZPRÁVA 診 断 書 Vyplní kompetentní instituce v Japonsku / 日 本 の 実 施 機 関 記 入 欄 Články 13 až 19 Smlouvy / 協 定 第 13~19 条 Článek 7 Správního ujednání / 行 政 協 定 第 7 条 Razítko kompetentní instituce s datem přijetí žádosti / 受 付 日 が 入 ったスタンプ Část A: Vyplní žadatel o český důchod, případně poživatel českého důchodu Part A: 申 請 者 またはチェコ 年 金 受 給 者 が 記 入 してください Vyplňte, prosím, čitelně latinkou. / ローマ 字 で 明 瞭 に 記 入 してください 1 Instituce, jíž je zpráva určena/ 診 断 書 提 出 先 機 関 1.1 Název / 名 称 Česká správa sociálního zabezpečení (Czech Social Security Administration) 1.2 Adresa / 所 在 地 Křížová 25, , Praha 5, Czech Republic 2 Osoba, která se podrobila vyšetření zdravotního stavu / 診 断 を 受 けた 者 2.1 Příjmení / 姓 Rodné a všechna další příjmení 1) 1) / 出 生 時 等 の 旧 姓 Jméno / 名 Datum narození / 生 年 月 日 (D 日 /M 月 /R 年 ). Místo narození / 出 生 地 Adresa/ 住 所 Identifikační číslo číslo pojištění / 識 別 番 号 - 保 険 番 号 Číslo základního důchodového pojištění v Japonsku / 日 本 の 基 礎 年 金 番 号 V České republice (rodné číslo) 2) /チェコ 共 和 国 ( 出 生 証 明 番 号 ) 2) - / 2.6 Poslední vykonávané zaměstnání / 直 近 の 職 業... vykonával/a od / 開 始 年 月 日 (D 日 /M 月 /R 年 ) Datum podání žádosti o důchod / 年 金 請 求 書 提 出 日 (D 日 /M 月 /R 年 ):. 1) Rodné jméno i všechna dřívější používaná příjmení se vyplňují vždy, a to i u mužů. 請 求 者 は 性 別 を 問 わず 出 生 時 の 姓 と 従 前 の 姓 すべてを 記 入 してください 2) Údaj o rodném čísle se nevyplňuje, pokud toto číslo nebylo přiděleno. 出 生 証 明 書 番 号 がない 場 合 は 空 欄 のままにしてください 1

2 . 3 Posouzení zdravotního stavu pro účely / 健 康 診 断 の 目 的 : 3.1 invalidního důchodu / 障 害 年 金 dalšího poskytování vdovského/vdoveckého důchodu z důvodu invalidity vdovy/vdovce 寡 婦 ( 夫 )の 障 害 による 寡 婦 ( 夫 ) 年 金 の 追 加 支 給 dalšího poskytování vdovského/vdoveckého důchodu z důvodu péče o dítě těžce zdravotně postižené 重 度 障 害 を 有 する 子 の 介 護 による 寡 婦 ( 夫 ) 年 金 の 追 加 支 給 dalšího poskytování vdovského/vdoveckého důchodu z důvodu péče o svého těžce zdravotně postiženého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela/manželky 重 度 障 害 を 有 する 父 母 または 死 亡 した 配 偶 者 の 父 母 の 介 護 を 理 由 とする 寡 婦 ( 夫 ) 年 金 の 追 加 支 給 jiný důvod (upřesněte) / その 他 ( 具 体 的 に) :.. 4 Dosažené vzdělání, anamnéza sociální a pracovní/ 学 歴 職 歴 就 労 状 況 ほか Veškeré dosažené vzdělání / 全 学 歴 : Přehled vykonávaných profesí / 全 職 業 歴 V současné době/ 現 在 je/ 就 労 中 není / 未 就 労 výdělečně činný Datum ukončení pracovní činnosti / 就 労 活 動 を 休 止 した 日 (D 日 /M 月 /R 年 ): Rodinný stav/ 婚 姻 歴 : svobodný/á / 未 婚 ženatý/vdaná/ 婚 姻 rozvedený/á/ 離 婚 vdova/vdovec / 寡 婦 ( 夫 ) Počet dětí/ 子 の 数 :... 5 Prohlášení žadatele / 申 請 者 の 宣 誓 Prohlašuji, že veškeré údaje, které jsem uvedla v tomto formuláři, jsou pravdivé a úplné. Zplnomocňuji japonskou kompetentní instituci, aby České správě sociálního zabezpečení předala všechny informace a dokumenty, potřebné k posouzení zdravotního stavu pro účely uvedené v bodě 3 tohoto formuláře. 私 は この 用 紙 で 記 入 した 情 報 は 真 正 かつ 完 全 であることを 宣 誓 します 私 は 日 本 の 実 施 機 関 がこの 用 紙 の 項 番 3に 示 す 目 的 で 健 康 診 断 に 関 する 全 ての 情 報 および 文 書 をチェコ 社 会 保 障 局 へ 提 供 することを 認 めます Identifikační údaje osoby, která vyplnila tuto část A, pokud není zároveň vyšetřovanou osobou uvedenou v bodě 2. このパートAを 記 入 した 者 に 関 する 情 報 ( 項 番 2でいう 診 断 された 者 でない 場 合 ) Jméno a příjmení / 名 姓..... Datum narození / 生 年 月 日 (D 日 /M 月 /R 年 )... Vztah k posuzované osobě/ rodič / 父 母 syn/dcera/ 息 子 / 娘 診 断 された 者 との 関 係 : zeť/snacha/ 養 子 prarodič/ 祖 父 母 jiný (upřesněte) / その 他 ( 具 体 的 に) Datum / 日 付 (D 日 /M 月 /R 年 ):... Podpis / 申 請 者 署 名... 2

3 Část B. PODROBNÁ LÉKAŘSKÁ ZPRÁVA / Part B. 詳 細 な 診 断 結 果 6 Zpráva byla vypracována ošetřujícím lékařem / 診 断 書 は 担 当 医 の 所 見 に 基 づいて 入 念 に 作 成 された 6.1 Jméno/ 名 Příjmení/ 姓 Adresa/ 住 所 Odbornost (specializace) lékaře / 医 師 の 専 門. Dále uveďte údaje o vyšetřované osobě (uvedené v bodu 2 části A) 診 断 を 受 けた 者 (パートAの 項 番 2の 者 )について 以 下 の 情 報 を 記 入 してください 7 Anamnéza zdravotní, nynější onemocnění, jiné důležité informace / 病 歴 現 在 罹 患 している 疾 病 その 他 重 要 な 情 報 8 Subjektivní obtíže / 自 覚 症 状 3

4 9 VYŠETŘENÍ: výsledky odborných vyšetření (včetně popisu funkčního postižení, laboratorních nálezů, výsledků přístrojových vyšetření apod.) 診 察 : 専 門 的 な 検 査 の 結 果 ( 機 能 障 害 に 関 する 説 明 検 査 所 見 機 器 による 検 査 の 結 果 などの 記 述 を 含 む)および 検 査 日 * 原 本 または 原 本 証 明 済 みの 写 しを 添 付 してください 9.1 Celkový stav (fyzikální vyšetření a popis všech chorobných změn)/ 一 般 的 な 健 康 状 態 ( 理 学 的 検 査 および 疾 病 の 変 化 全 般 に 関 す る 説 明 ) Výška / 身 長... Váha / 体 重 Krevní tlak / 血 圧. Puls / 脈 拍.. Celkový vzhled / 全 体 的 な 様 子.... Tělesná stavba / 身 体 構 造.... Držení těla / 姿 勢 Chůze / 歩 行..... Mobilita / 可 動 性 Svalstvo / 筋 肉 組 織 Zbarvení sliznic / 粘 膜 の 色. Výživa (BMI) / ボディー マス インデックス(BMI).. Psychický stav, nálada / 精 神 状 態 気 分.... Stav úst a zubů / 口 および 歯 の 状 況.. Hlava / 頭 部. Teplota / 体 温.. Krk / 頸 部 ( 外 見 ) Jednotlivé orgány/ (fyzikální vyšetření a popis všech chorobných změn)/ 個 々の 器 官 ( 理 学 的 検 査 および 全 病 状 変 化 の 記 述 ): 9.2 Smyslové orgány / 感 覚 器 官 sluch / 聴 力... zrak / 視 力... čich / 嗅 覚 a) Dýchací ústrojí / 呼 吸 器 系 b) Záznam o rentgenovém vyšetření / X 線 検 査 記 録 4

5 9.4 a) Oběhové ústrojí / 血 液 循 環 系 b) Záznam o elektrokardiografickém vyšetření / 心 電 図 検 査 記 録 9.5 a) Trávicí ústrojí / 消 化 器 系 b) Záznam o rentgenovém vyšetření / X 線 検 査 記 録 9.6 Pohybové ústrojí / 移 動 器 官 9.7 Močové a pohlavní ústrojí / 泌 尿 器 - 生 殖 器 系 9.8 Nervový systém / 神 経 系 5

6 9.9 Vyšetření krve / 血 液 検 査 9.10 Endokrinní systém / 内 分 泌 系 9.11 Kůže, uzliny, periferní prokrvení, otoky / 皮 膚 リンパ 管 末 梢 血 管 浮 腫 10.1 Podrobný popis všech dalších chorobných změn objektivně zjištěných při fyzikálním vyšetření: 理 学 的 検 査 により 発 見 された 他 の 病 的 変 化 をすべて 記 入 してください: (při nedostatku místa uveďte v příloze / 追 加 スペースが 必 要 な 場 合 は その 旨 添 付 書 類 の 中 に 記 入 してください) 6

7 10.2 Podrobný popis (případně opis nálezů) provedených odborných vyšetření specialistů : 専 門 医 による 診 察 の 詳 細 (または 所 見 の 写 ): (při nedostatku místa uveďte v příloze / 追 加 スペースが 必 要 な 場 合 は その 旨 添 付 書 類 の 中 に 記 入 してください) 10.3 Provedená vyšetření laboratorní, biochemická, RTG, magnetická rezonance, CT, doppler, USG atd., pokud není uvedeno výše: 上 記 に 記 載 されていない 臨 床 または 生 化 学 検 査 または 以 下 の 検 査 (X 線 検 査 MRI CT ドップラー 検 査 USGな ど): 10.4 Léčba / 治 療 7

8 11 Utrpěla daná osoba úraz či trpí nemocí uvedenou v právních předpisech o pracovních úrazech a nemocech z povolání? 当 該 人 物 は 労 働 災 害 または 業 務 上 の 疾 病 に 関 する 条 項 に 明 記 された 負 傷 または 疾 病 を 患 っていますか ano/ はい ne/ いいえ Pokud ano, jakým úrazem či nemocí? / はい と 回 答 した 場 合 どのような 事 故 または 疾 病 ですか..... Do jaké míry je uznána pracovně neschopnou? / どの 程 度 就 労 不 能 と 認 められますか Další údaje / 更 なる 詳 細 Diagnózy vyjádřete slovně v pořadí dle závažnosti a doplňte kód MKN. Preferujte mezinárodní výrazy. 重 要 なものから 順 に 診 断 結 果 を 記 入 してください またICDコードを 記 入 してください 記 入 に 際 して 国 際 専 門 用 語 を 使 用 してください Diagnóza 1/ 診 断 結 果 1... čtyřmístný kód MKN/ 改 定 ICD 第 10 版 4 桁 のコード ( ICD 10 ) *)... Diagnóza 2/ 診 断 結 果 2... čtyřmístný kód MKN/ 改 定 ICD 第 10 版 4 桁 のコード ( ICD 10 ) *)... Diagnóza 3/ 診 断 結 果 3... čtyřmístný kód MKN/ 改 定 ICD 第 10 版 4 桁 のコード ( ICD 10 ) *) Datum ukončení pracovní činnosti / 就 労 活 動 を 停 止 した 日 :. (D 日 /M 月 /R 年 ) 14 Počátek současné invalidity (byl-li stanoven) / 現 疾 病 の 開 始 年 月 日 ( 開 始 年 月 日 が 確 定 している 場 合 ):. (D 日 /M 月 /R 年 ) 15 V případě úrazu, datum stabilizace zdravotního stavu po zranění / 事 故 の 場 合 は 事 故 後 に 健 康 状 態 が 安 定 した 日 :.... (D 日 /M 月 /R 年 ) 16 Je zdravotní stav dané osoby stabilizován?/ 当 該 人 物 の 健 康 状 態 は 安 定 していますか ano / はい ne/ いいえ 17 Další lékařská péče pravděpodobně / 更 なる 治 療 は おそらく - přinese zlepšení zdravotního stavu dané osoby? / その 人 物 の 健 康 状 態 を 改 善 しますか ano/ はい ne / いいえ - nebo umožní vyléčení? / その 人 物 の 健 康 を 回 復 しますか ano/ はい ne/ いいえ 18 Do jaké míry je daná osoba uznána neschopnou práce vykonávané v posledním zaměstnání? / その 人 物 は 直 近 の 職 業 をどの 程 度 実 行 不 能 と 認 められますか. 19 Je schopna vykonávat jinou práci? / その 人 物 は 他 の 作 業 は 行 えますか ano/ はい ne/ いいえ 20 Je schopna přeškolení? / その 人 物 は 別 の 職 業 に 就 く 能 力 がありますか ano/ はい ne/ いいえ.... *) Pozn.: ( ICD 10 ) = Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize / 注 : ( ICD 10 ) = 国 際 疾 病 分 類 第 10 版 改 定 8

9 21 Je nucena využívat pomoci jiné osoby při každodenních životních úkonech?/ その 人 物 は 日 常 生 活 において 他 者 の 支 援 を 受 けざるを 得 ませんか ano/ はい ne/ いいえ 22 Je její pracovní neschopnost dočasná?/ その 人 物 の 就 労 不 能 は 一 時 的 なものですか ano/ はい ne/ いいえ 23 Kdy bude muset být daná osoba znovu vyšetřena? / 再 検 査 日 はいつですか.(D 日 /M 月 /R 年 ) 24 Zaškrtněte / 該 当 するものにチェックマークしてください: Vyjádření uvedená v části B jsou podána na základě vlastního vyšetření / 項 番 Bの 情 報 は 項 番 Bを 記 入 した 医 師 によって 行 われた 診 断 に 基 づく Vyjádření uvedená v části B jsou podána jen na základě lékařské zprávy jiného lékaře / 項 番 Bの 情 報 は 他 の 医 師 の 診 断 書 に 基 づく Vyjádření uvedená v části B jsou podána na základě vlastního vyšetření s využitím zpráv jiných lékařů / 項 番 Bの 情 報 は 項 番 Bを 記 入 した 医 師 によって 行 われた 診 断 および 他 の 医 師 の 診 断 書 に 基 づく 25.1 Datum lékařského vyšetření / 検 査 日.(D 日 /M 月 /R 年 ) 25.2 Podpis a razítko ošetřujícího lékaře / 滞 在 地 の 器 官 の 医 師 の 署 名 および 印 : Upozornění: Jsou-li k tomuto formuláři připojeny další lékařské zprávy (nálezy), prosím, uveďte jejich seznam na straně 10: 注 : 他 の 診 断 書 ( 所 見 )がこの 用 紙 に 添 付 されている 場 合 10 頁 にそれらの 一 覧 として 提 供 してください 9

10 Seznam příloh: 添 付 一 覧 : Počet stran přílohy 添 付 のページ 番 号

SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A JAPONSKEM O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ 社 会 保 障 に 関 する 日 本 国 とチェコ 共 和 国 との 間 の 協 定 LÉKAŘSKÁ ZPRÁVA

SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A JAPONSKEM O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ 社 会 保 障 に 関 する 日 本 国 とチェコ 共 和 国 との 間 の 協 定 LÉKAŘSKÁ ZPRÁVA SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A JAPONSKEM O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ 社 会 保 障 に 関 する 日 本 国 とチェコ 共 和 国 との 間 の 協 定 LÉKAŘSKÁ ZPRÁVA Vyplní kompetentní instituce v Japonsku / 日 本 の 実 施 機 関 記 入 欄 Články 13 až

Více

SMLOUVA MEZI ESKOU REPUBLIKOU A JAPONSKEM O SOCIÁLNÍM ZABEZPE ENÍ LÉKA SKÁ ZPRÁVA

SMLOUVA MEZI ESKOU REPUBLIKOU A JAPONSKEM O SOCIÁLNÍM ZABEZPE ENÍ LÉKA SKÁ ZPRÁVA SMLOUVA MEZI ESKOU REPUBLIKOU A JAPONSKEM O SOCIÁLNÍM ZABEZPE ENÍ LÉKA SKÁ ZPRÁVA Vyplní kompetentní instituce v Japonsku / lánky 13 až 19 Smlouvy / 13 19 lánek 7 Správního ujednání / ást A: Vyplní žadatel

Více

SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A JAPONSKEM O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ 社 会 保 障 に 関 する 日 本 国 とチェコ 共 和 国 との 間 の 協 定

SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A JAPONSKEM O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ 社 会 保 障 に 関 する 日 本 国 とチェコ 共 和 国 との 間 の 協 定 SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A JAPONSKEM O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ 社 会 保 障 に 関 する 日 本 国 とチェコ 共 和 国 との 間 の 協 定 ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY チェコ 共 和 国 の 年 金 申 請 書 Články 13 až 19 Smlouvy, Článek 5 Správního

Více

* znamená, že nás to Rumánek učil jinak, ale takto to mám ověřené ze slovníku (2)+ druhý slovesný základ (a obdobně )

* znamená, že nás to Rumánek učil jinak, ale takto to mám ověřené ze slovníku (2)+ druhý slovesný základ (a obdobně ) * znamená, že nás to Rumánek učil jinak, ale takto to mám ověřené ze slovníku (2)+ druhý slovesný základ (a obdobně ) Znaky výslovnost Překlad 海 の 幸 うみのさち Plody moře 向 く むく Směřovat, inklinovat, být obrácen,

Více

V otázce používáme tázací zájmeno dočira (hov. dočči): A: Baré to basuketto to dočira ga omoširoi Který sport je zajímavější volejbal nebo

V otázce používáme tázací zájmeno dočira (hov. dočči): A: Baré to basuketto to dočira ga omoširoi Který sport je zajímavější volejbal nebo 8 Srovnávání I. Syntaktické vzorce a gramatika SROVNÁVÁNÍ DVOU OBJEKTŮ S 1 wa S 2 jori A-i/A/V Ken wa Šóta jori wakai. Ken wa Šóta jori joku hataraku. S 1 no hó ga (S 2 jori) A-i/A/V Ken no hó ga Šóta

Více

Rozvitý přívlastek, pomocná jména koto/mono/no

Rozvitý přívlastek, pomocná jména koto/mono/no 9 Rozvitý přívlastek, pomocná jména koto/mono/no I. Syntaktické vzorce a gramatika ROZVITÝ PŘÍVLASTEK S 1 ga/no A-i /-kunai, -katta, -kunakatta/ S 2 me ga/no aoi kodomo nedan ga/no takakunai hon S 1 ga/no

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-japonsky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-japonsky Všechno nejlepší : Manželství Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. おめでとうございます末永くお幸せに Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu. おめでとうございますどうぞお幸せに Gratulujeme ke svatbě!

Více

- 1, 2 a 5: napište hůlkovým písmem v latince. (Stejně prosím vyplňte i ostatní body v tomto formuláři označené latinkou.)

- 1, 2 a 5: napište hůlkovým písmem v latince. (Stejně prosím vyplňte i ostatní body v tomto formuláři označené latinkou.) Návod pro vyplnění žádosti o národní důchod, zaměstnanecký důchod, důchod z pokladny vzájemné pomoci 国 民 年 金 厚 生 年 金 保 険 裁 定 請 求 書 記 入 要 領 Žádost o starobní/invalidní důchod Číslo japonského důchodového

Více

Návod pro vyplnění žádosti o národní důchod, zaměstnanecký důchod, důchod z pokladny vzájemné pomoci Žádost o pozůstalostní důchod

Návod pro vyplnění žádosti o národní důchod, zaměstnanecký důchod, důchod z pokladny vzájemné pomoci Žádost o pozůstalostní důchod Návod pro vyplnění žádosti o národní důchod, zaměstnanecký důchod, důchod z pokladny vzájemné pomoci Žádost o pozůstalostní důchod Číslo japonského důchodového pojištění zesnulého nebo číslo důchodové

Více

32 回 OSOJENKA. 弁 論 ( 初 級 中 上 級 ) 及 び 作 文 mluvený projev (začátečníci-pokročilí) a esej

32 回 OSOJENKA. 弁 論 ( 初 級 中 上 級 ) 及 び 作 文 mluvený projev (začátečníci-pokročilí) a esej 第 32 回 日 本 語 弁 論 大 会 弁 論 ( 初 級 中 上 級 ) 及 び 作 文 mluvený projev (začátečníci-pokročilí) a esej 2008 年 4 月 12 日 ( 土 ) 午 後 1 時 から 12. dubna 2008 (sobota) od 13 hodin ルツェルナ 宮 殿 マーブルホール Mramorový sál, Palác

Více

社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定 CZ/J 2 チェコ 日

社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定 CZ/J 2 チェコ 日 社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定 CZ/J 2 チェコ 日 SMLOUVA MEZI JAPONSKEM A ČESKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍM 国民年金 厚生年金保険裁定請求書 ( 死亡を支給事由とする年金給付 ) ( 共済年金決定請求書兼用 ) チェコ共和国実施機関記入欄 Vyplní kompetentní instituce

Více

Slovesa. Partikule ga označuje 1. pád. Přítel přijde.

Slovesa. Partikule ga označuje 1. pád. Přítel přijde. 4 Slovesa I. Syntaktické vzorce a gramatika S ga V-u x Tomodači ga kuru. S o V-u x Hon o jomu S de V-u x Kódžó de hataraku. Pen de kaku. S ni V-u x Uči ni iru. Gakkó ni iku. Tomodači ni tegami o kaku.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra asijských studií BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Přejatá slova v diskursu magazínů pro ženy na japonském internetu Loanwords in the Discourse of Magazines

Více

Poznámky z přednášek předmětu JAP305 (Úvod do klasické japonštiny)

Poznámky z přednášek předmětu JAP305 (Úvod do klasické japonštiny) Vojtěch Lokša 359374@mail.muni.cz 4. 2. 2014 Poznámky z přednášek předmětu JAP305 (Úvod do klasické japonštiny) Přednášející: Mgr. Ivan Rumánek, Ph.D. podzim 2013 Obsah Úvod... 3 Zkratky a symboly... 4

Více

Стол для _(количество человек)_, пожалуйста. (Stol dlya _(kolichestvo chelovek)_, pozhaluysta.)

Стол для _(количество человек)_, пожалуйста. (Stol dlya _(kolichestvo chelovek)_, pozhaluysta.) 外 食 : 入 り 口 で Я бы хотел зарезервировать стол для _(количество человек)_ на _(время)_. (YA by khotel zarezervirovat' stol dlya _(kolichestvo chelovek)_ na _(vremya)_.) Chtěl(a) bych si rezervovat stůl

Více

Doplňující cvičení この 漢 字 は 左 がわが 火 で 右 がわが 田 です もともとは 右 がわの 田 に 畑 と おなじいみがありました 畑 には 左 がわに 火 があるので 林 や 森 に 火 をつけてもやして 作

Doplňující cvičení この 漢 字 は 左 がわが 火 で 右 がわが 田 です もともとは 右 がわの 田 に 畑 と おなじいみがありました 畑 には 左 がわに 火 があるので 林 や 森 に 火 をつけてもやして 作 5-9 Doplňující cvičení I. Texty A. 漢 字 の 話 1. 畑 この 漢 字 は 左 がわが 火 で 右 がわが 田 です もともとは 右 がわの 田 に 畑 と おなじいみがありました 畑 には 左 がわに 火 があるので 林 や 森 に 火 をつけてもやして 作 った はたけ のことを 畑 と 書 きました むかしは 火 をつかわないで 作 った はたけ の ことは

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

Úvodní slovo předsedkyně

Úvodní slovo předsedkyně Výroční zpráva za rok 2006 Úvodní slovo předsedkyně 2 Rok 2006 byl pro činnost Česko japonské společnosti významný tím, že se uskutečnily akce připomínající desetileté výročí vzájemných vztahů mezi Prahou

Více

Znaky Čtení Překlad 旅 たび Pouť 旅 する たびする Putovat 旅 館 りょかん Zájezdní hostinec (v jap. stylu) 旅 行 りょこう Cesta, výlet, putování 旅 人 たびびと Poutník,

Znaky Čtení Překlad 旅 たび Pouť 旅 する たびする Putovat 旅 館 りょかん Zájezdní hostinec (v jap. stylu) 旅 行 りょこう Cesta, výlet, putování 旅 人 たびびと Poutník, Znaky Čtení Překlad 旅 たび Pouť 旅 する たびする Putovat 旅 館 りょかん Zájezdní hostinec (v jap. stylu) 旅 行 りょこう Cesta, výlet, putování 旅 人 たびびと Poutník, cestovatel 旅 客 りょきゃく Cestující, pasažér 旅 客 りょかく Cestující, pasažér

Více

9tWHMWH Y KXGHEQtP PėVWė 7DNDVDNL

9tWHMWH Y KXGHEQtP PėVWė 7DNDVDNL 9tWHMWH Y KXGHEQtP PėVWė 7DNDVDNL ようこそ 高崎 音楽の街 Tuto informační brožurku připravili čeští občané žijící v Takasaki. このパンフレットは 高崎市在住のチェコ人が 選択 取材 編集した高崎の魅力スポットを掲載したものです 01 Takasaki City 50 minutes!"#!"$%%&'!'()*+

Více

MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra asijských studií MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE HARA a MUNE v japonské frazeologii HARA and MUNE in Japanese Phraseology OLOMOUC 2010 Bc. Tereza

Více

Začínáme s japonštinou

Začínáme s japonštinou Začínáme s japonštinou ❶ Štětec do ruky připravit se, pozor, start! ❷ Konničiwa! Dobrý den! ❸ Japonské město ❹ Ke stolu! O suši a lidech ❺ Zeptejte se na cestu ❻ V Kjótu na kole! V Tokiu metrem! ❼ Japonský

Více

Žádost o přijetí do Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb

Žádost o přijetí do Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb Žádost o přijetí do Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb Datum podání žádosti a razítko Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb Evidenční číslo žádosti 1. Žadatel: Příjmení (rodné příjmení)

Více

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK SENIORSKÝ DŮM PÍSEK Čelakovského 8, 397 01, Písek Telefon: 382 201 730 - recepce 382 201 731 sociální pracovnice 732 874 017 E-mail: info@seniorskydum.cz www.seniorskydum.cz

Více

Svět Haute Couture I.

Svět Haute Couture I. Fall 2010 Svět Haute Couture I. Haute Couture je slovní spojení, jež znamená tu nejvyšší a nejexkluzivnější formu módy, která jde vytvořit. Mluvíme zde o ručně šitých modelech, které jsou šity klientům

Více

事務連絡 各検疫所御中 医薬食品局食品安全部監視安全課 チェコからの食肉等の取扱いについて

事務連絡 各検疫所御中 医薬食品局食品安全部監視安全課 チェコからの食肉等の取扱いについて 事務連絡 平成 2 6 年 7 月 1 1 日 各検疫所御中 医薬食品局食品安全部監視安全課 チェコからの食肉等の取扱いについて 標記については 本日 食安監発 0711 第 1 号をもって チェコ政府によって発行された衛生事項の証明書 ( 別添参照 ) を受け入れることとしたことから 輸入届出がなされた際は 輸入者ごとに 初回輸入時及び定期的に現場検査を行うことにより 積極的に衛生実態の把握に努めるようお願いします

Více

ŽÁDOST o umístění do Zámečku Střelice

ŽÁDOST o umístění do Zámečku Střelice ŽÁDOST o umístění do Zámečku Střelice Typ služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením (celoroční pobyt) Týdenní stacionář Domov pro osoby se zdravotním postižením - Tréninkové bydlení Denní stacionář

Více

Žádost o poskytování pobytové sociální služby v Domově pro seniory Kaplice

Žádost o poskytování pobytové sociální služby v Domově pro seniory Kaplice Domov pro seniory Kaplice Míru 366, 382 41 Kaplice Tel.: 380 311 831, 380 313 077, 734 579 436 www.domovkaplice.cz, podatelna@domovkaplice.cz ORGANIZACE ZŘIZOVANÁ JIHOČESKÝM KRAJEM Žádost o poskytování

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

Technologie QR kódu...a obecně o 2D kódech

Technologie QR kódu...a obecně o 2D kódech Technologie QR kódu...a obecně o 2D kódech Brno, 18.-19.10.2011 Praha, 25.-26.10.2011 David Cigánek, MZM-CITeM Limity a nedostatky čárového kódu nízká datová kapacita obtíže s exotickými znaky relativně

Více

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace Domov 1, 671 32 Plaveč IČ 45671702, tel.: 515 252 250 zřizovatel: Jihomoravský kraj ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY Den přijetí žádosti

Více

HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP

HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ Hlášení škod provádí jednotliví pojištění přímo Generali Pojišťovně na tiskopisu Oznámení o úrazu, ve kterém potvrdí, že zraněný byl v době úrazu pojištěným

Více

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA VE ZBOŽÍ, P.O.

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA VE ZBOŽÍ, P.O. Datum podání žádosti: ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA VE ZBOŽÍ, P.O. A. OSOBNÍ ÚDAJE 1. Žadatel... příjmení jméno (jména) 2. Narozen(a) Místo narození: den, měsíc, rok Okres místa narození: 3. Adresa trvalé

Více

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace Domov 1, 671 32 Plaveč IČ 45671702, tel.: 515 252 250 zřizovatel: Jihomoravský kraj ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Den přijetí

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

3. Bydliště: PSČ: 6. Povolání (obor vyučení, studia): Poslední zaměstnání:

3. Bydliště: PSČ: 6. Povolání (obor vyučení, studia): Poslední zaměstnání: ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ MĚSTSKÉ ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, DOMOV DŮCHODCŮ STARÁ ROLE Občanský průkaz číslo: Datum podání žádosti Rodné číslo žadatele: 1. Žadatel: Telefon: 2. Narozen: 3. Bydliště: PSČ: 4. Státní

Více

HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP. Z podkladů ČRDM upraveno pro potřeby SH ČMS

HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP. Z podkladů ČRDM upraveno pro potřeby SH ČMS HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP Z podkladů ČRDM upraveno pro potřeby SH ČMS HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ Hlášení škod provádí jednotliví pojištění přímo Generali Pojišťovně na tiskopisu Oznámení o úrazu, ve kterém potvrdí,

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Japanistika

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Japanistika Masarykova univerzita Filozofická fakulta Seminář japonských studií Japanistika Vojtěch Lokša Klasifikace partikulí v japonštině Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Jiří Matela 2012 Prohlašuji,

Více

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK SENIORSKÝ DŮM PÍSEK Čelakovského 8, 397 01, Písek Telefon: 382 201 730 - recepce 382 201 731 sociální pracovnice 732 874 017 E-mail: info@seniorskydum.cz www.seniorskydum.cz

Více

Japonsko-jazyčné online slovníky

Japonsko-jazyčné online slovníky Japonsko-jazyčné online slovníky EDICT a JMDict Významné zdroje pro online slovníky Projekt Jamese Williama Breena Bývalý profesor v oboru telekomunikací na Monash University v Austrálii Podíl na několika

Více

ŢÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO NOVÝCH ZÁMKŮ POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŢEB

ŢÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO NOVÝCH ZÁMKŮ POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŢEB NOVÉ ZÁMKY Nové Zámky poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Vyplňuje zařízení: Mladeč, Nové Zámky 2 784 01 Litovel Podací razítko: IČ: 70890871 tel: 585 155 821 FAX: 585 342 079 e-mail:

Více

Příloha č. 9 Žádost o umístění do Domova pro seniory Předklášteří. Občanský průkaz. Číslo:

Příloha č. 9 Žádost o umístění do Domova pro seniory Předklášteří. Občanský průkaz. Číslo: Příloha č. 9 Žádost o umístění do Domova pro seniory Předklášteří (DpS DsZR) Občanský průkaz Číslo: Rodné číslo žadatele: Den podání žádosti v DpS 1. Žadatel: Příjmení (příp. i rodné) jméno (křestní) 2.

Více

Žádost o umístění do domova pro seniory

Žádost o umístění do domova pro seniory Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČ: 71 23 27 45, č. ú. 35 4327880247/0100 Žádost o umístění do domova pro seniory Místo pro podací razítko

Více

2005-2006. Katalog produktů Katalog Uszczelnień. Product catalogue. Catálogo de productos 製 品 カタログ CZ PL

2005-2006. Katalog produktů Katalog Uszczelnień. Product catalogue. Catálogo de productos 製 品 カタログ CZ PL Product catalogue Katalog produktů Katalog Uszczelnień Catálogo de productos 製 品 カタログ Cable and pipe seals with multidiameter technology. 2005-2006 Available in the following languages Art No. CAT2004000100

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05. Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově důchodců Libina, p.o.

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05. Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově důchodců Libina, p.o. Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel: 583 233 203, 583 233 204 IČO: 75 00 39 88 e-mail : ddlibina@ddlibina.cz www.ddlibina.cz Datum přijetí žádosti: Razítko DD Libina: Žádost o poskytnutí

Více

Domov poklidného stáří Vejprnice Tylova 30, 330 27 Vejprnice. Žádost o poskytnutí služby sociální péče

Domov poklidného stáří Vejprnice Tylova 30, 330 27 Vejprnice. Žádost o poskytnutí služby sociální péče Baculus, občanské sdružení Domov poklidného stáří Vejprnice Tylova 30, 330 27 Vejprnice I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE Žádost o poskytnutí služby sociální péče Žadatel: (titul, jméno, příjmení) (rodné příjmení)

Více

ŽÁDOST o poskytnutí sociální služby

ŽÁDOST o poskytnutí sociální služby Ústav sociální péče Brdy, z.ú. Sluneční náměstí 2583/11, 158 00 Praha 5, IČO: 04251806 Provozovna Domov Čenkov, Čenkov 169, 262 23 Jince www.domovcenkov.cz ŽÁDOST o poskytnutí sociální služby Jméno a příjmení

Více

Žádost o přijetí do domova pro seniory

Žádost o přijetí do domova pro seniory Domov Příbor, příspěvková organizace Masarykova 542, 742 58 Příbor Moderní, bezbariérové zařízení s 60. letou tradicí, pro seniory nad 65 let, kteří jsou zcela, nebo těžce závislí na pomoci jiné fyzické

Více

Samurajové. tento text napsal Ryuichiro Akai

Samurajové. tento text napsal Ryuichiro Akai Samurajové tento text napsal Ryuichiro Akai Myslím, že poznání jiné kultury je pro nás naším vlastním obohacením skrz poznání něčeho nového a posléze hlubší porozumění naší vlastní kultuře, které je umožněno

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Den podání žádosti 1. Žadatel: příjmení jméno (křestní) 2. Datum narození: den,

Více

Žádost o sociální službu Část 1 vyplní žadatel, popř. jeho zákonný zástupce, opatrovník

Žádost o sociální službu Část 1 vyplní žadatel, popř. jeho zákonný zástupce, opatrovník Žádost o sociální službu Část 1 vyplní žadatel, popř. jeho zákonný zástupce, opatrovník Požadovaná služba: denní stacionář týdenní stacionář Datum podání žádosti: Osobní údaje žadatele Datum narození:

Více

Žádost o poskytování sociální služby

Žádost o poskytování sociální služby Žádost o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Paprsek p.o. Velké Opatovice Datum podání ţádosti: Datum a způsob vyřízení ţádosti: 1. Jméno a příjmení zájemce:. (popř.

Více

Žádost o umístění. 1. Žadatel.. příjmení (i rodné ) jméno (křestní) titul. 2. Narozen.. den, měsíc, rok místo okres. 3. Bydliště...

Žádost o umístění. 1. Žadatel.. příjmení (i rodné ) jméno (křestní) titul. 2. Narozen.. den, měsíc, rok místo okres. 3. Bydliště... Žádost o umístění do Domova pro seniory Strážnice, příspěvková organizace o domov pro seniory o domov se zvláštním režimem Datum podání:... Číslo P: Rodné číslo: 1. Žadatel.. příjmení (i rodné ) jméno

Více

JQA-QM8513 Tokyo Osaka Kashiwazaki Kariwa GLASS BADGE is the solution. It is a transition to an innovation.

JQA-QM8513 Tokyo Osaka Kashiwazaki Kariwa GLASS BADGE is the solution. It is a transition to an innovation. 4. 9. 17. 9. 2012 MONITORING SERVICE 21. ročník mezinárodního hudebního festivalu 21 st International Music Festival 4. 9. 17. 9. 2012 Český výbor Czech Committee Předseda Chairman Členové Members Poděkování

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby

Žádost o poskytnutí sociální služby Žádost o poskytnutí sociální služby Domov Maják, o.p.s., domov se zvláštním režimem Brodská 140, 261 01 Příbram IČO 242 55 874 + 420 734 899 025 (výkonný ředitel) + 420 733 588 982 (soc. pracovnice) info@domov-majak.cz

Více

Muskuloskeletární onemocnění z pohledu ČSSZ. Bc. Jitka Pirochová Úsek lékařské posudkové služby ČSSZ

Muskuloskeletární onemocnění z pohledu ČSSZ. Bc. Jitka Pirochová Úsek lékařské posudkové služby ČSSZ Muskuloskeletární onemocnění z pohledu ČSSZ Bc. Jitka Pirochová Úsek lékařské posudkové služby ČSSZ 1) Co to je muskuloskeletární onemocnění V 10. revizi MKN WHO je soubor těchto onemocnění v XIII. kap.

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Obec:... Část obce:...

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Obec:... Část obce:... ÚŘAD PRÁCE ČR OZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko A. Žadatel: Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Trvalý pobyt: 1. doručování 5) : Rodinný stav 6) : Manžel(ka) 7) : Rodiče 8) : Bydliště

Více

EAJS Council Election 2011-2014 Candidates' Self-introductions and Statements

EAJS Council Election 2011-2014 Candidates' Self-introductions and Statements Dr Jan Sýkora Statement Although I was originally trained in economics (M.A. in international economics in 1984 from Prague School of Economics and in economic and monetary policy in 1994 from Saga University),

Více

DharmaGaia. Masaoka Šiki. Pod tíhou měsíce Výběr z haiku v překladu Antonína Límana

DharmaGaia. Masaoka Šiki. Pod tíhou měsíce Výběr z haiku v překladu Antonína Límana DharmaGaia Masaoka Šiki Pod tíhou měsíce Výběr z haiku v překladu Antonína Límana Masaoka Šiki Masaoka Šiki Pod tíhou měsíce Výběr z haiku v překladu Antonína Límana DharmaGaia 2014 Vybral a přeložil Antonín

Více

Roxtec G je přírubový kovový. rám k dispozici s jedním otvorem nebo v kombinaci s několika otvory na šířku a/nebo na výšku.

Roxtec G je přírubový kovový. rám k dispozici s jedním otvorem nebo v kombinaci s několika otvory na šířku a/nebo na výšku. Roxtec G frame The Roxtec G frame is a flanged metal frame available as a single opening, or in combinations with several openings in width and / or height. For use with Group RM components ttachment by

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

PODROBNÁ ŽÁDOST O PŘIJETÍ v Domově Alma Mater,o.p.s.

PODROBNÁ ŽÁDOST O PŘIJETÍ v Domově Alma Mater,o.p.s. PODROBNÁ ŽÁDOST O PŘIJETÍ v Domově Alma Mater,o.p.s. I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (*) Žadatel: (titul, jméno, příjmení) (rodné příjmení) Narozen:... (den, měsíc, rok) (místo) Státní příslušnost: Rodné číslo:

Více

ŽÁDOST o poskytnutí služby sociální péče v Domově poklidného stáří Vejprnice

ŽÁDOST o poskytnutí služby sociální péče v Domově poklidného stáří Vejprnice Domov poklidného stáří Vejprnice Baculus o.p.s., IČ: 26997355 Tylova 999, Vejprnice, PSČ 330 27 Tel.: 377 815 111, E-mail: info@baculus.cz; www.baculus.cz ŽÁDOST o poskytnutí služby sociální péče v Domově

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

Doplňující údaje o společně posuzovaných osobách pro účely vyplácení dávek v rámci EU

Doplňující údaje o společně posuzovaných osobách pro účely vyplácení dávek v rámci EU 10DopUdSpPosOs.pdf Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Doplňující údaje o společně posuzovaných osobách pro účely vyplácení dávek v rámci EU Tento doklad slouží jako příloha k žádosti o dávky

Více

Žádost o přijetí do Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace ul. Jaroslava Seiferta č. p. 1530/14, 736 01 Havířov - Město, IČ: 75139243

Žádost o přijetí do Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace ul. Jaroslava Seiferta č. p. 1530/14, 736 01 Havířov - Město, IČ: 75139243 Žádost o přijetí do Domova seniorů Havířov, příspěvková organizace ul. Jaroslava Seiferta č. p. 1530/14, 736 01 Havířov - Město, IČ: 75139243 středisko HELIOS, Havířov - Město středisko LUNA, Havířov -

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Trvalý pobyt: Obec:... Část obce:... Ulice:... Č. p. 5) :... Č. orient.:... PSČ:...

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Trvalý pobyt: Obec:... Část obce:... Ulice:... Č. p. 5) :... Č. orient.:... PSČ:... ÚŘAD PRÁCE ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo v

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM KORÝTKO

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM KORÝTKO Domov pro seniory Korýtko, Ostrava Zábřeh, příspěvková organizace Petruškova 6, 700 30 Ostrava Tel: 596 748 336 E-mail: infokorytko@atlas.cz ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Více

SUBARU SERVISNÍ INFORMACE. 2.0L Diesel EURO5 Europe a General 10MY, 11MY

SUBARU SERVISNÍ INFORMACE. 2.0L Diesel EURO5 Europe a General 10MY, 11MY INFORMACE PRO SMLUVNÍ PARTNERY Technické oddělení číslo : SB13-086 V Praze : 27.08.2013 komu : Všem smluvním servisům Subaru SUBARU SERVISNÍ INFORMACE Téma: Příslušný systém: Příslušné díly: Speciální

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Prostějov, p.o., služba: Domov pro seniory ( 49 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách)

Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Prostějov, p.o., služba: Domov pro seniory ( 49 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách) DOMOV SENIORŮ PROSTĚJOV, příspěvková organizace Nerudova 70 796 01 Prostějov IČO 71197699 www.domovpv.cz Datum přijetí žádosti: Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Prostějov, p.o., služba:

Více

Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ

Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ MUDr. Vlastislav Kaplan Vrchní ředitel úseku lékařské posudkové služby Konference k RS v PSP 12. 11. 2014 1 Struktura práce LPS Posudky pro

Více

Žádost o poskytování sociální služby v zařízení Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Žádost o poskytování sociální služby v zařízení Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p.s. IČ: Telefon: E-mail: vyplňuje poskytovatel Podací podací razítko: pořadové číslo: Pořadové číslo: Žádost o poskytování sociální služby v zařízení Domov se zvláštním

Více

Žádost o umístění do zařízení sociálních služeb Sociální služby města Kroměříže, p.o.

Žádost o umístění do zařízení sociálních služeb Sociální služby města Kroměříže, p.o. Žádost o umístění do zařízení sociálních služeb Sociální služby města Kroměříže, p.o. Datum podání žádosti a razítko Sociální služby města Kroměříže Rodné číslo žadatele: Evidenční číslo žádosti 1. Žadatel:

Více

Žádost o poskytování sociální služby domov pro seniory v zařízení Domova pro seniory, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod

Žádost o poskytování sociální služby domov pro seniory v zařízení Domova pro seniory, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod Žádost o poskytování sociální služby domov pro seniory v zařízení Domova pro seniory, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod 1. Jméno a příjmení žadatele: (u žen uveďte i rodné příjmení) 2. Den, měsíc a rok narození:

Více

KOMENTOVANÝ PŘEKLAD POVÍDKY MOKRÝ MĚSÍC AUTORA ÓTY DŽUNJI

KOMENTOVANÝ PŘEKLAD POVÍDKY MOKRÝ MĚSÍC AUTORA ÓTY DŽUNJI FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KOMENTOVANÝ PŘEKLAD POVÍDKY MOKRÝ MĚSÍC AUTORA ÓTY DŽUNJI Bakalářská diplomová práce Olomouc 2014 Petr Kabelka UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická

Více

Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby

Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby Domov pro seniory v Blatné tř. T.G.Masaryka 272 388 01 Blatná Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby Údaje o žadateli: Rodné číslo: Datum doručení žádosti: Číslo evidenční: 1. Příjmení a jméno (u

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

HISTORICKÉ VARHANY V KAPLI SV. TEKLY JSOU JAKO NOVÉ

HISTORICKÉ VARHANY V KAPLI SV. TEKLY JSOU JAKO NOVÉ ROČNÍK 24 LEDEN 27. 1. 2016 HISTORICKÉ VARHANY V KAPLI SV. TEKLY JSOU JAKO NOVÉ Zrekonstruovaná kaple sv. Tekly v Babí u Trutnova se může pochlubit opravenými varhanami. Město Trutnov systematicky opravuje

Více

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Z ák ní lad šk o la, Mlá n d e ž ic k á 53 6, Tru t no v4 Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Příjemná setkání, spousta úsměvů, trocha nervozity, ale také

Více

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému 18.11.2010 Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému MUDr.Rostislav Čevela Ředitel Odbor posudkové služby MPSV Cíl přednášky 1. Právní úprava posuzování invalidity 2. Vyhláška č. 359/2009

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ POBYTOVÉ SLUŽBY V DOMOVĚ DŮCHODCŮ HORNÍ PLANÁ

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ POBYTOVÉ SLUŽBY V DOMOVĚ DŮCHODCŮ HORNÍ PLANÁ ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ POBYTOVÉ SLUŽBY V DOMOVĚ DŮCHODCŮ HORNÍ PLANÁ (dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění) DÍL A: ÚDAJE O ŽADATELI 1. Příjmení a jméno 2. Rodné číslo

Více

ŽÁDOST o poskytování ambulantních služeb denního stacionáře

ŽÁDOST o poskytování ambulantních služeb denního stacionáře ŽÁDOST o poskytování ambulantních služeb denního stacionáře ŽADATEL:.. Jméno:..... Titul:.... Rodné příjmení: Rodné číslo:.. Státní přísluš.:... Stav: Zdravotní pojišťovna: Stupeň závislosti. Druh a výše

Více

Obraz vody v japonské poezii

Obraz vody v japonské poezii UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra asijských studií MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Obraz vody v japonské poezii The Image of Water in the Japanese Poetry Autorka: Bc. Vendula Bělochová

Více

ŽÁDOST o odlehčovací pobyt v Domově důchodců Sušice

ŽÁDOST o odlehčovací pobyt v Domově důchodců Sušice V období: ŽÁDOST o odlehčovací pobyt v Domově důchodců Sušice ZÁKLADNÍ ÚDAJE O POSKYTOVATELI SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociální služby Města Sušice, příspěvková organizace Nábřeží Jana Seitze 155, 342 01, Sušice

Více

Žádost o poskytnutí pobytové služby

Žádost o poskytnutí pobytové služby Seniorcentrum OASA, s.r.o. Provozovatel: Seniorcentrum OASA s.r.o., Petřvald 68 Domov pro seniory OASA e-mail: soc.pracovnik.seniorcentrum@seznam.cz, otisk podacího razítka žádost domovu podána dne: Žádost

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

11. 30. 9. 2015. 24 24 th 第 24 回 国 際 音 楽 祭 ヤングプラハ

11. 30. 9. 2015. 24 24 th 第 24 回 国 際 音 楽 祭 ヤングプラハ 24 24 th 第 24 回 国 際 音 楽 祭 ヤングプラハ 11. 30. 9. 2015 Pod záštitou místopředsedy Senátu PČR pana Přemysla Sobotky Under the Patronage of Vice-Chairman of the Senate of PČR Mr. Přemysl Sobotka Český výbor Czech

Více

Žádost o poskytování sociální služby v DOMOVĚ pro SENIORY BECHYNĚ

Žádost o poskytování sociální služby v DOMOVĚ pro SENIORY BECHYNĚ Došlo dne: Klášterní 3, 391 65 BECHYNĚ tel./fax. 381 211 024, e-mail: info@ddbechyne.cz Žádost o poskytování sociální služby v DOMOVĚ pro SENIORY BECHYNĚ 1. Žadatel příjmení (popř. rodné jméno) jméno (křestní)

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Žádost o umístění do Domova pro seniory a vstupní dotazník pro zájemce o sociální službu

Žádost o umístění do Domova pro seniory a vstupní dotazník pro zájemce o sociální službu G-centrum Mikulov, příspěvková organizace, Republikánské obrany 945/13 692 01 Mikulov gcentrum@gcentrummikulov.cz web: www.gcentrummikulov.cz Datum podání žádosti: (nevyplňujte) Žádost o umístění do Domova

Více

Žádost odlehčovací služba

Žádost odlehčovací služba Žádost o poskytnutí služby Žádost odlehčovací služba Datum podání žádosti o odlehčovací službu: Zájemce o službu: Jméno a příjmení (u žen též rodné příjmení) Datum narození: Zdravotní pojišťovna: Trvalé

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby v Centru Dominika Kokory, p. o. služba: Domov pro osoby se zdravotním postižením Domov pro seniory

Žádost o poskytnutí sociální služby v Centru Dominika Kokory, p. o. služba: Domov pro osoby se zdravotním postižením Domov pro seniory Centrum Dominika Kokory příspěvková organizace Kokory 54, 751 05 Kokory www.dominikakokory.cz IČ 61985929 Bankovní spojení: KB 27424831/0100 Zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Ostravě oddíl Pr., vložka

Více

Žádost do domova pro seniory Chvalkov

Žádost do domova pro seniory Chvalkov Evidenční údaje žádosti: Žádost do domova pro seniory Chvalkov Domov pro seniory Chvalkov Chvalkov 41 374 01 Trhové Sviny telefon: 386 323 137 fax: 386322250 IČ: 00666246 1. Žadatel Pan / í. příjmení (popř.

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově důchodců Prostějov, p.o., služba: Domov pro seniory ( 49 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách)

Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově důchodců Prostějov, p.o., služba: Domov pro seniory ( 49 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách) DOMOV DŮCHODCŮ PROSTĚJOV, příspěvková organizace Nerudova 70 796 01 Prostějov IČO 71197699 www.domovpv.cz Datum přijetí žádosti: Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově důchodců Prostějov, p.o., služba:

Více

Dotazník pro žadatele o poskytování pobytové sociální služby

Dotazník pro žadatele o poskytování pobytové sociální služby Vážený žadateli o sociální službu domov pro seniory celoroční pobyt, právě jste obdržel ŽÁDOST, která je prvním krokem k tomu, abyste se stal naším klientem. Tímto Vás žádáme o PŘESNÉ, ČITELNÉ a SROZUMITELNÉ

Více

ŽÁDOST o poskytnutí služby sociální péče v Domově poklidného stáří Vejprnice

ŽÁDOST o poskytnutí služby sociální péče v Domově poklidného stáří Vejprnice ŽÁDOST o poskytnutí služby sociální péče v Domově poklidného stáří Vejprnice Žádost došla dne: (vyplní pracovník Domova) Jméno a příjmení: Narozen/a: Státní příslušnost: Adresa trvalého bydliště: Současná,

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby: Domov se zvláštním režimem v Teplicích

Žádost o poskytnutí sociální služby: Domov se zvláštním režimem v Teplicích Vyplňuje domov Žádost přijata dne : Žádost o poskytnutí sociální služby: Domov se zvláštním režimem v Teplicích Jméno a příjmení žadatele : Datum narození: Adresa bydliště /včetně PSČ/ : Telefon : Žadatel

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

Žádost o umístění: Žádost přijata dne: Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, Vyškov. Umístění požaduji od:

Žádost o umístění: Žádost přijata dne: Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, Vyškov. Umístění požaduji od: Žádost o umístění: Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, 682 01 Vyškov Žádost přijata dne: Umístění požaduji od: Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením Rodné číslo: Státní

Více

Vážený žadateli o sociální službu domov pro seniory celoroční pobyt,

Vážený žadateli o sociální službu domov pro seniory celoroční pobyt, Vážený žadateli o sociální službu domov pro seniory celoroční pobyt, právě jste obdržel ŽÁDOST, která je prvním krokem k tomu, abyste se stal naším klientem. Tímto Vás žádáme o PŘESNÉ, ČITELNÉ a SROZUMITELNÉ

Více