Ilustrovan praktick pr vodce svïtem l znì

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ilustrovan praktick pr vodce svïtem l znì"

Transkript

1 Tomáš Tepper Jiří Ryvola Vladimír Šavel jr. Ilustroval Jakub Ryvola Ilustrovan praktick pr vodce svïtem l znì

2 Publikace ani žádná její část nesmí být obtahována či jinak rozmnožována, a to ani se souhlasem autorů. Žádná pasáž nesmí být vytrhávána nebo dokonce vystřihována z kontextu. Text dle instrukcí prezídia MALŠe sepsal Tomáš Tepper Ilustrace Jakub Ryvola, Jiří Ryvola, Vladimír Šavel jr., Tomáš Tepper MALŠ 2003 ISBN

3 ÚVODEM Tato útlá, ale bezpříkladně obsažná kniha vysvětluje naprosto srozumitelným způsobem všechno to, co musí začátečník nebo pokročilý, mladý, starý nebo i ten úplně nejstarší či naopak nejmladší lázeňský švihák prakticky zvládat při svém pobytu v lázních. Tak zvané jádro jezevčíka přitom leží zejména v instituci s názvem Metropolitní asociace lázeňských šviháků (MALŠ, někdy také MALŠe). Ta je totiž zářivě a ostře svítícím majákem na rozbouřeném moři lázeňství, a proto autoři právem věnovali slovem i obrazem největší pozornost smyslu, závratným úkolům a také dokumentům, cvičným ukázkám a návodům a všem jiným souvislostem této chvályhodné a slovutné Asociace, kolem které se soustřeďuje veškeré skutečné dění ve značkových lázních. To jest v takových lázních, o nichž se každý lázeňský švihák odváží bez obav, směle a otevřeně prohlásit, že jsou na výši a mají kosmopolitní úroveň. Vyzbrojen následujícími praktickými znalostmi se nadějný lázeňský švihák už nemusí ničeho obávat, leda tak svého stínu. Odměnou za pečlivé studium mu bude hřejivý pocit skvělých perspektiv různých možných literárních, výtvarných a jiných poklesků, které se před jeho duševním zrakem zcela nečekaně otevřou a které mu přinesou radostnou úlevu při absolvování každodenních sice blahodárných leč fyzicky úmorných lázeňských procedur a následných jistě ještě úmornějších dobrovolných a doprovodných akcí. Zdravotní experti MALŠe na základě klinických pokusů sebevědomě prohlašují, že v rámci lázeňského pobytu není vůbec radno se spokojit jen s rolí pasivního pacienta, který si po procedurách trochu pospí a odpočine zajde do cukrárny a dá si kávu se zákuskem a jablečným džusem obligátně konverzuje s nahodilými sousedy o kvalitě stravy poněkud znuděně a blazeovaně flirtuje s osobami opačného či podobného pohlaví a po televizních zprávách si ještě dá dvě piva na dobrou noc, a tento krotký koloběh pak opakuje den co den. Jde jistě o přístup k lázním zdánlivě chvályhodný, ale bohužel velmi fádní a spíše ubíjející. Metropolitní asociace lázeňských šviháků. Prezídiem autorizovaný text, v6 3

4 ÚVODEM Také dle masového názoru členů MALŠe a jejího trojčlenného šviháckého prezídia je mnohem lepší a určitě (vzhledem ke zvýšené hladině adrenalinu) i zdravější, rozhodně však veselejší, aspoň někdy pohledem zamířit poněkud dál a výš k lázeňským horizontům i daleko za ně. Lázeňský švihák má poctivě hledět na to, aby rozčeřil stojaté hladiny mentálního přístupu k lázním jako ke kamennému mauzoleu nebo k odborářské zotavovně postrádající jakoukoli fantazii, nápad, překvapení, jiskřící vtip a tvůrčí radost. Už jen samotné vzpomínání na část života prožitého v lázních jako vzpomínání na jiné krásné chvíle života by snad přece mělo stát za všechny drobné, včetně drobné nebo i poněkud méně drobné ostudy. I běžné chvíle civilního mimolázeňského života se pro nadějného šviháka v důsledku toho mohou nečekaně a alespoň příležitostně proměnit v příjemný lázeňský pobyt. Právě v dosažení takových a ještě skvělejších pocitů nesporně tkví prvořadý a výchovný smysl tradiční instituce lázeňského šviháctví na čele s MALŠí. Při důkladném pěstování svého šviháctví na základě rad, které nyní v koncentrované a esenciální podobě budou následovat, má zcela nesporně naději dosáhnout podobných nejvyšších met jako autoři této knížečky i ten nejvíce začínající lázeňský švihák. Zdárně pak zvládnuté rozmilé poklesky právem mu zajistí obdivné potlesky. Autoři jsou nicméně ochotni ovšem pouze ve velmi skromné a omezené míře! akceptovat libovolné nové zkušenosti, připomínky a poznámky čtenářů, i když 4 Metropolitní asociace lázeňských šviháků. Prezídiem autorizovaný text, v6

5 ÚVODEM se budou jistě cítit dosti dotčeni tím, že na tyto nové náměty nepřišli byť je již téměř tušili úplně sami. Co se ale dá dělat! Všechno a všichni mají své meze. I tento úvod. Na závěr dovolte ještě krátkou instruktážní báseň z klasických japonských lázní éry Genroku napsanou ve formě haiku věhlasným lázeňským estétem a švihákem Bašó, vlastním jménem Džinšičíró Macuo Munefusa (žil se skromným, ale vědoucím úsměvem na rtech jako předseda japonské odnože MALŠe v letech ): Vlašťovko z vísky! Neupusť nám kus bláta doprostřed misky! Vám přátelsky naklonění šviháčtí autoři Metropolitní asociace lázeňských šviháků. Prezídiem autorizovaný text, v6 5

6 Kniha první Metropolitní asociace lázeňských šviháků (MALŠ) Co prozrazují nejvznešenější dokumenty a úžasné historické události

7 ZE STANOV Ze stanov Metropolitní asociace lázeňských šviháků 1. Cíle 1.1 Cílem Metropolitní asociace lázeňských šviháků (dále jen MALŠ) je totální rozvoj a rozklad lázeňského šviháctví, zejména u členů prezídia. 1.2 Lázeňské šviháctví je akutní duševní a tělesný stav, kterým se vyznačují lázeňští šviháci, tj. především registrovaní členové MALŠe, a tento stav je pak zvláště snadno identifikovatelný u jejího elegantního prezídia. 1.3 Pomocným provinciálním cílem MALŠe je komplexní rozmach a destrukce lázeňského šviháctví v Třeboni prostřednictvím členů prezídia. Ti totiž svá náročná pracovní jednání, své badatelské semináře i absolvování svých léčebných i doplňkových procedur směřují právě do třeboňských lázní Aurora. Tyto každoroční recidivy se pak stále znovu stávají půvabnou a dlouhé měsíce, roky i desítiletí oboustranně (pro Prezídium i Lázně) jen stěží zapomenutelnou událostí. 2. Prezídium 2.1 Prezídium MALŠe je tříčlenné. Ani více ani méně. 2.2 Členové prezídia jsou voleni doživotně, případně i posmrtně, a jsou zcela neodvolatelní. 2.3 Každý z členů prezídia je samostatně myslící a svéprávný prezident. Členové prezídia se příležitostně ukrývají nebo jinak pokrývají hromadným pseudonymem RŠT (Rozmilí Šviháci Třeboňští). 2.4 V případě úmrtí člena prezídia ho lze nahradit. I když těžko. 2.5 Pokud zemřelý člen prezídia není již schopen z nějakých důvodů nadále vy- Archa Střípky z dějin lázeňského šviháctví Stručné dějiny lázeňského šviháctví se v brožurkách i ve vázaných publikacích datují již do doby potopy, kdy se lázeňští šviháci po vydatné lázni houfně nalodili na archu Noemovu. Achilleus rychlonohý Lázeňského šviháka Achillea podrobně popsal slepý básník Homér, zejména pak to, jak řeckého hrdinu z trójské války ponořila ještě ovšem jako dítě jeho vlastní maminka do léčivé podsvětní říční vody nezranitelnosti (vzhledem k tehdejšímu nedostatku bahna). Zapomněla ovšem na jeho patičku, za kterou ho držela, takže tento rychlý švihák zařval na těžkou patní artrózu. Bahenní zákon Když opařený, ale jinak čistotný Archimédes vyběhl oděn, jak ho pánbůh stvořil, rovnou ze staroslatinné vany na frekventovanou lázeňskou promenádu a bolestí řval: horká voda, horká voda (starořecky: Heuréka! Heuréka! ), byl jím právě odhalen morbidní bahenní zákon. Ten prostě říká, že těleso pacienta vržené do bahna zčerná právě o tolik, o kolik je bahno hustější a černější, než je do bahna vržené tě- Metropolitní asociace lázeňských šviháků. Prezídiem autorizovaný text, v6 7

8 Střípky z dějin lázeňského šviháctví leso pacienta. Posléze byl dalšími Řeky také objeven mnohem humornější zákon o zachování, prohloubení a koloběhu bahna. Indický princ Indický princ Gautama Siddhárta měl vedle svého ošklivého jména všechno na světě, co si jen usmyslel, ale dost mu již chyběly Třeboňské lázně. Všeho majetku se tedy rychle zbavil, vše rozdal chudým příbuzným a v obyčejném světlém konfekčním obleku se vydal na cesty po celé Indii. Postupně se kolem něj shromáždili žáci, ale konávat svou funkci, je demokraticky zvolen jeho dynastický nástupce, kterého si zemřelý vždy určí sám veřejným testamentem nebo jinak, pokud to stihne. Zemřelý člen se posléze stává honorárním prezidentem prezídia ex libris. 2.6 Prezídium rozhoduje o všech otázkách buď jednohlasně (jedním hlasem) nebo kvalifikovanou většinou (dvěma hlasy) nebo jednomyslně (třemi hlasy), a to případ od případu anebo naopak. 2.6 Členové prezídia se, na rozdíl od ostatních členů MALŠe opačného pohlaví, nesmí v pracovní době zabývat kouřením. 2.7 Členové prezídia povinně jednou ročně publikují své výtvory v Třeboňském Heroldu. 2.7 Členové prezídia již dávno nejen úspěšně vstoupili do Evropské Mumie (viz Emu), ale částečně z ní již i několikrát vystoupili. 3. V znik členství ZE STANOV 3.1 Řádným členem MALŠe se zcela nesporně může stát každý tělesně a duševně odpovídající adept, má-li nebo nemá-li k tomu své důvody, a to na základě rozhodnutí kvalifikované většiny nebo kvalifikované menšiny členů prezídia. Pokud je přijímaný člen opačného pohlaví, než jsou členové prezídia, k přijetí stačí rozhodnutí o přijetí jedním hlasem libovolného člena prezídia. 3.2 Člen MALŠe nesmí být členem konkurenčního SBD (to jest Spolku Balneologických Dandyů, nebo případně členem Stavebního Bytového Družstva). 3.3 Členství je za trest. 3.4 Při přijetí za člena MALŠe jsou použity obětní rituály, které stanovuje prezídium, jako je například sešvihání šviháckou hůlkou či křest bahnem. Dále se 8 Metropolitní asociace lázeňských šviháků. Prezídiem autorizovaný text, v6

9 ZE STANOV čas od času předepisuje slavnostní přísaha a úklona na bahno, na razítko či (BL)Emblém MALŠe a bezděčný pokles nebo triumfální vzestup a vykročení z bahna. 3.5 Mezi zakázané rituály přijímacího obřadu a pro chování členů vůbec patří švihácké tance na stole a pod ním, švihácká postava, švihácké úklony, švihácké oblečení a dekadence, švihácká švihová a pochodová cvičení, švihácký krok a skok. 4. Záni ánik členství 4.1 Členství zaniká kdykoli a kdekoli, a tak jak vzniklo, s důvodem či bez důvodu. Výjimkou jsou členové opačného pohlaví, než jsou členové prezídia, to jest členky, které mohou být pouze vyneseny. 4.2 Členství zaniká i při zániku nebo vzniku typických znaků lázeňského šviháctví u příslušného člena. 4.3 Typické znaky lázeňského šviháctví se nestanovují. 5. Práva a povinnosti členů 5.1 Členové nemají žádná práva s výjimkou těch, ke kterým se dobrovolně přihlásí, nebo která jsou jim za určitých nejasných okolností vnuceny členy opačného pohlaví. 5.2 Členové nemají žádné povinnosti s výjimkou těch, které jsou jim darovány bez jakékoli možnosti odmlouvání, a to ještě za zcela jasných okolností členy opačného pohlaví. 5.3 Členové opačného pohlaví, než jsou členové prezídia, mají ještě méně práv, ale zato mnohem a mnohem více povinností, zejména vůči členům prezídia, není-li dále stanoveno jinak. Střípky z dějin lázeňského šviháctví Lázně ani společným úsilím nenašli. Byli už hodně špinaví, snad i zablácení, a proto si bývalý princ sedl do stínu velkého stromu na chvíli odpočinout. Již po pouhých třiceti letech podstromové meditace dospěl náhle a zcela nečekaně k dalekosáhlému poznatku, že Třeboň se patrně podle všeho v Indii nevyskytuje. Pro tuto svou mimořádnou geografickou moudrost získal bývalý princ titul Buddha (to jest probuzený lázeňský švihák), což zní mnohem lépe než předtím. Připomeňme jen, že ona osudová beznadějná touha po předepsání lázní na recept indicky: nirvána se i dodnes označuje jako buddhismus, to jest česky: neustálý životní koloběh hledání ochotného doktora. Ještě vyšším stupněm, to jest hledáním dvou doktorek, pokud možno střídavě, je pro pokročilejší lázeňské šviháky tak zvaný zen-buddhismus (přesněji žen-buddhismus Indové nerozlišují mezi písmeny z a ž). Mravní zásady římských lázní Celý starý Řím a to ani nemluvě o Pompejích, které až příliš přehřáté bahno slízly z první ruky nedělal nic jiného, než se poflakoval a okouněl v římských příspěvkových lázních (a to smíšených: tedy společně Metropolitní asociace lázeňských šviháků. Prezídiem autorizovaný text, v6 9

10 Střípky z dějin lázeňského šviháctví se mísili muži i ženy a také všichni ostatní). Zde byly písemně zpracovány a prakticky po tisíc let důkladně prověřovány první dosud platné zásady mravního chování lázeňského šviháka. Římské lázně náš nehynoucí a nepotopitelný vzor! Čistotný Král Slunce Na francouzském královském dvoře dvořané a dvořanky obratně překrývali svou dlouhodobě pěstovanou nečistotu stále novými a novými nánosy parfémů, pudrů a krémů (až do 25 mm hluboké nadkožní vrstvy). Voda k mytí a pití byla pro aristokracii a sokratokracii pouze podivně znějícím pojmem z francouzského královského akademického slovníku cizích slov (FKASCS), ve kterém se muselo ještě navíc dost dlouho listovat špinavým a nasliněným prstem. Otázky mravního lázeňského chování byly ovšem na tomto dvoře dále velmi vážným až umným způsobem zdokonaleny a prozkoušeny. Intelektuál Karel IV. Intelektuál a bibliofil Karel IV. (člen MALŠe) se na ty ušmudlané francouzské slovníky dále již nemohl dívat a ani k nim čichat, a proto raději založil Karlovy lázně. 5.4 Je-li dále stanoveno jinak, mají členové dle 5.3 vůči členům prezídia ještě mnohem více a více povinností a podstatně méně a méně práv, není-li tomu jinak. 5.5 Všechna pohlaví členů mají stejná práva, zvláště některá. 6. Sekce MALŠe ZE STANOV 6.1 Sekce třeboňsk eboňsko-ba o-bahnologick hnologická (STB) pečuje o kvalitu a všestranné používání bahna ve společenském a soukromém životě. Dále zkoumá otázky zadržování dechu a noblesního klesání do bahna maloměsta. Řeší též početní školní úlohy starých Efezanů, jako například, kolikrát je možné vstoupit do téhož bahna, nebo kolikrát lze z něj vystoupit. 6.2 Sekce kubánsk ubánských doutníků (SEKUD) je obhospodařovaná členy opačného pohlaví, než jsou členové prezídia. Výslovná povinnost používat ke své činnosti jen doutníky kubánské provenience se ovšem nezavádí. Mohou být odkudkoli a jakékoli, ale musí být kouřitelné. 6.3 Metropolitní egyptologick ptologická společnost (MES) se zaměřuje na pořádání úzce koncipovaných odborných seminářů a živých obrazů znázorňujících osobní život starých Egypťanů, a to v místnosti zvané Isidina síň (lze alternovat s jinými vhodnými místnostmi). 6.4 Sekce výtv tvar arně balneologick lneologická (SVB) se zabývá malbou aktů a obtahováním (kontur) modelek s možným využitím bahenních metod, jakož i ponořováním do bahna, vynořováním z bahna a zadržováním dechu a ducha v bahně. 6.5 Sekce gastronomick onomická, degustační a fer ermen mentační (SEGADEF) provádí pravidelné a rozsáhlé testování úrovně služeb v uvedených oblastech, a to bez ohledu na výši útraty. Experimentálně lze k těmto účelům použít i členy opačného pohlaví, než jsou členové prezídia. 10 Metropolitní asociace lázeňských šviháků. Prezídiem autorizovaný text, v6

11 ZE STANOV 6.7 Sekce muzikologick ologická (SMUZ). Zkoumá vliv barokní hudby na vývoj léčebných a špinících kvalit bahna, ponořují-li se do něj a vynořují-li se z něj pacienti soustavně postrádající hudební sluch. 6.8 Lázeňsk eňská egyptologick ptologická sekce bahnologick hnologická (LESBA). Má velmi bohatou náplň, která dosud nebyla specifikována. Využívá dokonce snad i lázeňské léčebné oplatky. 6.9 Sekce resuscitačně taneční (SERET ETA) je přísně zakázaná. Zjevně totiž jde o morbidní, tajnou a nepovolenou sektu. Tančící musí ovládat základní resuscitační techniky a lázeňské metody předposlední a té úplně nejposlednější poslední pomoci. V čele každé sekce stojí sexteto členů, z nichž tři jsou stejného a tři opačného pohlaví jako členové prezídia. Mohou jimi být i sektáři z nejrůznějších sekt, včetně sekty SERETA, pijí-li ovšem suchý sekt a ani to s nimi nesektne. 7. Tituly MALŠe 7.1 Členové MALŠe si mohou zvolit čestné i méně čestné tituly dle své odborné orientace a okamžitého rozmaru. Titulů je hodně a jsou dosti dekorativní Nyní lze prozradit alespoň několik základních titulů vhodných k použití, jsou-li ovšem ještě volně k dispozici. Například: CLŠ (Candidát lázeňského šviháctví) ČLŠ (Čestný lázeňský švihák) LV (Lázeňský všivák) ŠÚK (Švihák úžasného kalibru) Střípky z dějin lázeňského šviháctví Mladá dívka vraždila v lázeňské vaně Prokázalo se, že s mladými dívkami v lázních jen opatrně! Například mladá dívka Charlotte Cordayová zavraždila 13. července 1793 ve vaně s teplou vodou obohacenou vonnou bylinkovou esencí J. P. Marata, člena MALŠe. Důvody mladé dívky nebyly mladou dívkou sděleny. Objev názvu Třeboň Slovo Třeboň objevil francouzský fyzik a vynálezce koňaku Alfons Curvoisier spolu s českým vynálezcem papíru Jaroslavem D. Cimrmanem. Francouz totiž v městečku Zpustlíkova Lhota (později, jak uvidíme, přejmenované Cimrmanem na Třeboň) upadl po hlavě do bahna na tak zvané hlavní ulici a s fyzikálním nadšením sobě vlastním a též podpořeným hnědým nápojovým mokem, který těsně předtím v kterési hospůdce vynalezl, vykřikl: Très bon! Cimrmanovi se sice hned nepodařilo francouzský text doslovně vyluštit (nyní již víme, že Francouz zvolal ovšem ve francouzštině : velmi dobře!, i když stále ještě nevíme, proč), aspoň tedy uvedený výrok neprodleně počeštil a pokřtil městečko po- Metropolitní asociace lázeňských šviháků. Prezídiem autorizovaný text, v6 11

12 Střípky z dějin lázeňského šviháctví ZE STANOV POŠÚ OŠÚK (Plachá ornitoložka, ale švihačka úžasného kalibru) FÍCASSO (z latinského sousloví: fítnes ca caracter sso ssolidnost) nejvyšší titul!! 7.2 Tituly lze členům opačného pohlaví propůjčovat krátkodobě nebo trvale jedním hlasem člena prezídia podle jeho mentální a momentální konstelace. 7.3 Po uplynutí lhůty propůjčení je nutné titul neprodleně vrátit na původní místo. mocí předtím vynalezeného hnědého moku tímto fungl novým a za teplého bahna objeveným názvem, to jest, jak dnes již dobře známo, slovíčkem Třeboň. Oba nápadití vynálezci byli za své enormní zásluhy vzorně potrestáni přijetím do dvou sekcí MALŠe najednou (6.1 STB a 6.5 SEGADEF). Střelba v Lázních před zraky celého světa Ruský následník trůnu Kromaňovců a agilní pěší parašutista Lenin VI. si za svého pobytu v Třeboňských lázních vystřelil z Au- 8. V z orová témata přednášek Členové mohou v zájmu svižného dosažení titulů zpracovávat vzorová a další kondiční témata a publikovat je zejména v Třeboňském Heroldu. Doporučená a povinná přednášková témata s jejich souhrnnými uměleckými a technickými bodovými hodnotami jsou následující: Ozvuky japonské lázeňské kaligrafie z období Muromači ( ) v českých zemích na přelomu 2. a 3. tisíciletí vytvářené perem a bahnem o teplotě 38 o C na libovolném objektu dle volby autora/autorky. 3 body LŠ Švédská gymnastika s maďarskými cvičebními povely ve finské sauně, resp. v tureckých lázních zkonstruovaných v rakouských zemích metodou amerického futurismu hostujícím dánským lazebníkem ruského původu narozeným v Indii kolonizované anglickou vlajkou vyrobenou z čínského hedvábí a obarvenou holandskými pigmenty převzatými z Itálie po jejím dobytí Francouzi a pozorovaná mimozemšťany z Merkuru pomocí dalekohledů imitujících malajské bambusy odvezené do španělských vesnic. Autor musí toto téma sepsat nebo přednést v libovolném cizím jazyce nejlépe v češtině a neverbálně, beze slov a také pokud možno mimicky. Stačí vlastně rekapitulace názvu. 2 body LŠ 12 Metropolitní asociace lázeňských šviháků. Prezídiem autorizovaný text, v6

13 ZE STANOV Lidová estetika ponořování členů opačného pohlaví do rybníka Svět nebo kamkoli jinam, kam lze ještě dost hluboko klesnout. 1 bod LŠ Evakuace pro koks probíhá podle plánu (viz sexuologické konzultace v Ostře sledovaných vlacích). 3 body LŠ Jak proplouvat lázeňským bazénem bez nebezpečí utonutí v důsledku parfémových šoků a neprostupných olejových skvrn plovoucích na povrchu vody, aniž použijeme bakteriologické čisticí prostředky a protiplynové masky. Techniky volných kopů do spoluplavců. 4 body LŠ Kouření mírně škodí zdraví, ale výrazně prospívá rozvoji erotických aktivit pacientů. 4 body LŠ Ministr kouření varuje: zdravotnictví škodí zdraví! Impotence je jediná nemoc, ze které se dá vylízat. Meteorologická zpráva o stavu nebes: máme dnes pěkně vylízáno. 1 bod LŠ 0,1 bodu LŠ 1 bod LŠ Jak nejúčinněji bojovat proti pěším a cyklistickým túrám provozovaným rozenými nepřáteli zdravého automobilismu metodami psychického a fyzického teroru. 4 body LŠ Krásy Světa jakožto rybníka pozorované z velmi bezpečné vzdálenosti od hladiny vody a dotírajících komárů. 15 bodů LŠ Zcela původní a nové postupy při obcházení starých zákazů pozdních návštěv a předčasných výstřelů z Aurory. 2,5 bodu LŠ Střípky z dějin lázeňského šviháctví rory. Naštěstí měl v důsledku ranní fermentace notně vychýlenou mušku, takže se nestrefil ani do rybníka Svět ani do houfu přihlížejících novinářů a zvídavých pacientů. Železniční zdravotní pojišťovna dodnes na ruském parašutistovi s neznámým místem pobytu vymáhá náhradu způsobené škody, a to zejména vzhledem ke zvýšeným nákladům na úklidové práce a na obnovu zničeného trávníku. Vznik Metropolitní egyptologické společnosti pod vlivem Třeboňských lázní Kingsley Amis, známý egyptolog-samouk při svém pobytu v Třeboni založil ve své vědecko-výzkumné a vývojové euforii Metropolitní egyptologickou společnost (MES). Ta sice posléze provozovala po jistou dobu své sídlo v méně známém lázeňsko-šviháckém městě jménem Londýn (snad Blondýn?), ale pan K. Amis souhlasil nejen s tím, že se MES stane pobočkou MALŠe, ale i s tím, aby se jeho hra Egyptologové, napsaná v Třeboni a pojednávající o přínosu MES zkoušenému a trpícímu mužskému lázeňsko-egyptologickému lidstvu, libovolně často reprízovala v blízkém českobudějovickém divadle. Nevíme ovšem, zda taky bez nároku na honorář. Metropolitní asociace lázeňských šviháků. Prezídiem autorizovaný text, v6 13

14 Střípky z dějin lázeňského šviháctví První člen MALŠe na Měsíci Pro Lázně Aurora je to malý krok, ale pro lidstvo velký, řekl N. Armstrong, člen MAL- Še a první člověk, který šlápl na Měsíci do bahna. Jeho upřímná a pravdivá slova byla ovšem následnou nemilosrdnou mediální a virtuální realitou nepěkně zcenzurována. Oprava několika nesprávně uváděných výroků a činů členů sekce LESBA G. J. Caesar řekl: Bahno je napuštěno. Díky chybnému překladu ze staroslavné latiny se v češtině jako vždy na rozdíl od jiných světových jazyků i teď mylně uvádí následující nesmyslný překlad: Kostky jsou vyvrženy. No, řekněte sami?! Galileo Galilei o bahně řekl: A přece se napouští. Již v první polovině 15. století český rodák Jan Žižka z Trocnova uspořádal s velkým úspěchem první masové bahenní lázně pro těžkooděnce. Francouzský filozof a lázeňský geometr René Descartes při jisté galantní příležitosti prohlásil: Sedím s ní v bahně, tedy jsem tam. Černý humor v bílém prostěradle s rudou věšteckou mlhou pod očima po bahenní lázni barvy rembrandtovské šedi v špinavou zelení zakalených ranních hodinách, kdy je již modrá obloha v důsledku růžové noční nálady vyvolané společností tmavě hnědé léčebné tinktury nesnesitelně prozářena pichlavou vangoghovskou žlutí a rumem lehce cinknutou rubensovskou rumělkou. 1 bod LŠ Zásady plynulé znakové jogínské konverzace při rozboru a demontáži barokní opery a oživlé techniky blaženě zesnulého bel canta pod zorným úhlem 90 v mírně pokročilých ranních hodinách. 4 body LŠ Proč blondýny myslí vždy rychleji než členové prezídia? 55 bodů LŠ Jak správně a účinně neutralizovat neustále hrozící diktaturu členů opačného pohlaví, než jsou členové prezídia. 8 bodů LŠ Vývoj jazyků ve světle lázeňského šviháctví neboli dopis do vzdálené budoucnosti (cvičnou ukázku viz str. 56). 3 body LŠ Strukturalistické interpretace dozvuků kubismu ve francouzském surrealismu pod zorným úhlem Kapřích filetů dle pytláka Říhy se zeleninovou oblohou (105 Kč dle loňského jídelního lístku). 25 bodů LŠ Lázeňské šviháctví včera, dnes a zítra zdrcující kritika zlovolných dezinterpretačních publikací a obskurních pamfletů usilovně a hojně vyráběných nepřejícími a do MALŠe nepřijatými adepty lázeňského šviháctví. 0,2 bodu LŠ Středa, je ho tam Třeboň. ZE STANOV (mínus) 2 body LŠ 14 Metropolitní asociace lázeňských šviháků. Prezídiem autorizovaný text, v6

15 MYŠLENKY A VÝROKY ČLENŮ MALŠe Myšlenky a výroky členů MALŠe dle původních magnetofonových záznamů Jak dále dokumentují původní magnetofonové záznamy výroků různých osob, členů MALŠe, od nejstarších prehistorických časů až dodnes, jsou dějiny lázeňského šviháctví velmi rozsáhlé, bohaté, spletité a důmyslné. Následující výroky jsou zcela a naprosto autentické. O tom nemůže být sporu. Kvalita magnetofonových záznamů je pochopitelně různá a plně odpovídá možnostem dané etapy vývoje techniky. Přesto se rekonstrukce a přepisy záznamů výtečně povedly a jsou naprosto věrné. Někteří autoři výroků si ovšem přáli zůstat v anonymitě, jsou tedy označeni jako ALŠ (anonymní lázeňský švihák) nebo případně jako Mikuláš ALŠ. Poslání následujícího textu ovšem není jen didaktické či estetické, ale má posloužit nadějným švihákům v nouzi nejvyšší. V pravém okamžiku při správném podání a rozvedení zazáří každý z výroků členů MALŠe jako pravý briliant zasažený slunečním paprskem. V zájmu rychlého a úspěšného rozvinutí od šviháků právem očekávané oduševnělé konverzace jsou švihácké výroky roztříděny do pěti skupin s naznačením prostředí, ve kterém je jejich čerpání nejvhodnější. Na dostizích, při kryoterapii, na lodičce, v šatní skříni Ženy se nikdy neohlížejí. Jen jedna se pokusila tak učinit, a ta se proměnila v solný sloup. W. Shakespeare Jakmile potkáte ženu, která vám zůstala dlužna odpověď, dobře se jí podívejte do úst jistě nemá jazyk. W. Shakespeare Nejkrásnější ženská vlastnost je mlčení. Seneca V nouzi poznáš přítele, v blahobytu přítelkyni. ALŠ Metropolitní asociace lázeňských šviháků. Prezídiem autorizovaný text, v6 15

16 MYŠLENKY A VÝROKY ČLENŮ MALŠe S ženskejma nikdy nevíte, jak na tom jste. Vůbec neuvažujou jako lidi. W. S. Maugham Nemilovat krásnou ženu je zločin, milovat ji je trest. ALŠ Mužským orgánem, jehož hodnotu oceňuje žena nejméně, je mozek. ALŠ Jediné vítězství nad láskou je útěk. Napoleon I. Bonaparte Milenec je člověk jako každý jiný. Akorát nemusí umývat nádobí. ALŠ Při vyznání lásky naslouchá žena dvakrát rychleji, než je muž s to mluvit. ALŠ Největší pomstou pro toho, kdo vám odloudí ženu je nechat mu ji. S. Guitry Sňatek je jediný trest na doživotí, při němž může být poskytnuta milost na základě špatného chování. A. Hitchcock Bigamie: jedna žena navíc. Monogamie: totéž. O. Wilde Ženění je dobrá věc. Člověk však nesmí připustit, aby se stalo zvykem. W. S. Maugham Dobře se pověsit to vyloučí možnost špatně se oženit. W. Shakespeare Že se manžel Xantipy stal velkým filozofem, je pozoruhodné. Při tom věčném štěkání ještě myslit! Ale psát nemohl, to už nebylo v jeho silách: Sokrates nezanechal jedinou knihu. H. Heine Kdyby manželé spolu nežili, bylo by více šťastných manželství. F. Nietzsche Ze všeho, co je věčné, láska je nejkratší. J. B. Molière Tak miluj ženu, jako bys ji nenáviděl, a tak ji nenáviď, jako bys ji miloval. Sofokles Milovat a udržet je nejlepší, milovat a ztratit je druhá nejlepší možnost. Thackeray Ženy nevědí, co chtějí, ale nedají pokoje, dokud to nedostanou. A. France 16 Metropolitní asociace lázeňských šviháků. Prezídiem autorizovaný text, v6

17 MYŠLENKY A VÝROKY ČLENŮ MALŠe Na tanečním večírku, na poště, na poušti, v galerii Věda je blahodárná; brání lidem myslet. A. France Hodinka na klíně vašeho milého se zdá minutkou, minutka na horké peci se zdá hodinou. A to je relativita. A. Einstein Vzdělání je třetí největší příčinou lidského neštěstí. Tou první je samozřejmě život. J. Heller Člověk musí mnoho studovat, aby málo věděl. Ch. L. Montesquieu Kdyby byl každej chytrej, byl by z toho každej druhej blbej. Josef Švejk Rozdíl mezi archeology a kosmetiky je v tom, že ti první starožitnosti vykopávají a ti druzí zasypávají. A. Guinness Pěkné lakýrky a oděv elegantního střihu působí na ženy víc než sebelepší vědecká práce. J. Hašek Rituály našich předků vyžadovaly klobouk z konopí, ale dnes všichni nosí klobouky hedvábné. Rituály předepisují jednu úklonu před schody a dnes všichni dělají poklonu až nahoře, což je domýšlivost. I když je to proti mínění většiny, já se klaním před schody. Konfucius Mnohý člověk má čisté svědomí jen proto, že má slabou paměť. A. Schopenhauer Nemá žádný význam být nejbohatším na hřbitově. ALŠ Muž je ještě dost hezký, neděsí-li se ho kůň. ALŠ Metropolitní asociace lázeňských šviháků. Prezídiem autorizovaný text, v6 17

18 MYŠLENKY A VÝROKY ČLENŮ MALŠe V cukrárně, na pláži, v zlevněných oděvech, v cirkusu Chceš-li být šťasten den, opij se. Chceš-li být šťasten rok, ožeň se. Chceš-li být šťasten celý život, založ si zahrádku. Čínské přísloví (ALŠ) Nežijeme proto, abychom jedli, ale jíme proto, abychom žili. Sokrates Nemám rád diskuse při jídle, protože v nich obvykle vítězí ten, kdo má nejmenší chuť k jídlu. G. B. Shaw Veliké úkoly obžerství vyžadují metody a pravidelnosti. A. France Zneužívání alkoholu je to jediné, co staví člověka nad zvíře. I. Shaw Je více filozofie v láhvi vína, než ve všech knihách. L. Pasteur Nechť sebepotrhleji mošt se chová, přec vínem bude naposled. J. W. Goethe Sherry vstoupí člověku do mozku a vysuší tam všechny pošetilé, tupé a sprosté výpary, které jej obklopují, činí jej chápavým, bystrým, vynalézavým, plným hebkých, ohnivých a rozkošných představ. W. Shakespeare Kdo nemá rád víno, ženy a zpěv, ten zůstává blázen po celý život. J. W. Goethe Je sladké být bláznem v pravý čas. Horatius Všeobecně se pravda spojuje s vínem. Plinius starší Teď vínem zažeňte starosti. Horatius Žena je jenom žena. Ale dobré cigáro, to je přece pokouřeníčko! R. Kipling 18 Metropolitní asociace lázeňských šviháků. Prezídiem autorizovaný text, v6

19 MYŠLENKY A VÝROKY ČLENŮ MALŠe V čekárně, při masovém spurtu, na logopedii, na ostrůvku Pravý život je koupání a rozhovory v lázních. Starořímská zásada (ALŠ) Skoro se zdá, že příroda dovede seslat na člověka jenom nemoci krátké. Ale lékařství si přisvojilo umění je prodlužovat. M. Proust Nemocný obvykle nemá tak silnou náturu, aby zdolal jak nemoc, tak léky. J. B. Moliére Celý život jsem chodil na pohřby svých přátel, kteří provozovali sport. G. B. Shaw Neustálé posilování vede ke zhroucení. Lao-c Ať už máte zdraví jakékoliv, do konce života vám vydrží. ALŠ Je nutné zuřit se šílenými. Petronius Jakýsi muž věnoval veškeré své jmění na to, aby se vycvičil v zabíjení draků. Když si za tři léta tuto dovednost osvojil, nenašel příležitost, aby ji využil. Čuang-c Lidi posedla taková touha po vlastnictví, že jsou snad víc majetek než majitelé. Plinius starší Čemu se nedá zabránit, to je rozumné. Kuo Siang Užívej dne a zítřku věř co nejméně. Horatius Co přinese večer, je nejisté. Livius Hory se chystají rodit, však směšnou porodí myšku. Horatius Metropolitní asociace lázeňských šviháků. Prezídiem autorizovaný text, v6 19

20 MYŠLENKY A VÝROKY ČLENŮ MALŠe V kosmetickém salónu, v pohřebním ústavu, v botanické zahradě, v železářství Žena je rychle bujícím býlím, je to nedokonalý člověk, jehož tělo jen proto rychleji dospívá, protože je méněcennější a poněvadž se s ní příroda zabývala méně. T. Akvinský Žena je nejdokonalejší ze všech stvoření. Je přechodem od člověka k andělu. H. Balzac Ženy jsou andělé, když se o ně ucházíme. W. Shakespeare Žena je zdařilá napodobenina anděla, jenže se pánbůh přitom dopustil několika roztomilých chyb. G. Hauptmann Na světě není nic slabšího než muž. Homér Muž není nikdy tak slabý, jako když mu žena říká, jak je silný. G. K. Chesterton Ženy nejsou nikdy silnější, než když odzbrojí svojí slabostí. G. Sandová Žena je silná jedině mírou neštěstí, kterým může potrestat svého milence. Stendhal Historie ženy je historií nejhorší tyranie, kterou poznal svět: týrání silného slabým. O. Wilde Ženy jsou dekorativní: nikdy nemají co říci, ale říkají to půvabně. O. Wilde Jako ustavičné kapání skrze střechu, jest žena svárlivá. Šalamoun Krásnou ženu potřebuje leda milenec nebo malíř bez fantazie. P. Picasso Pravá dáma nenosí šaty. Dovolí šatům, aby jí byly nošeny. V. Leighová Sténání se někdy povoluje muži, a to zřídka, kvílení však ani ženě. Cicero Nemůžeme všichni všechno. Vergilius 20 Metropolitní asociace lázeňských šviháků. Prezídiem autorizovaný text, v6

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Centrum dalšího vzdělávání FF UK Univerzita třetího věku Rozvrh přednášek pro akademický rok 2015/2016

Centrum dalšího vzdělávání FF UK Univerzita třetího věku Rozvrh přednášek pro akademický rok 2015/2016 Centrum dalšího vzdělávání Univerzita třetího věku Rozvrh přednášek pro akademický rok 2015/2016 - ZS 1. skupina Termíny výuky pro 1. skupinu Co nevíme o sociálních problémech I. Shakespeare a kultura

Více

Můj pohled pozorování

Můj pohled pozorování Můj pohled pozorování Přemysl Vřeský Veselí nad Moravou 2013 Ájurvédská Instituce Dhanvantri, Praha ÚVOD Jmenuji se Přemysl Vřeský a ukončil jsem druhý ročník studia Ajurvédské instituce Dhanvantri obor

Více

Vánoce u nás a ve světě

Vánoce u nás a ve světě Rozdělení dílen na projektový den 1. Vánoční ní zvyky Vánoce u nás a ve světě 4. 9. ročník Popis: Vánoční zvyky u nás doma, odlévání plovoucích svíček, ochutnávka cukroví z jiných rodin. psací potřeby,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 VY_32_INOVACE_DEJ_36 Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Milan Kocmánek VE VÍNĚ JE SRANDA

Milan Kocmánek VE VÍNĚ JE SRANDA Milan Kocmánek VE VÍNĚ JE SRANDA 2011 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

I. DUCHOVNÍ SVÌT. MICHAEL NEWTON, PhD. UÈENÍ DUŠÍ

I. DUCHOVNÍ SVÌT. MICHAEL NEWTON, PhD. UÈENÍ DUŠÍ MICHAEL NEWTON, PhD. UÈENÍ DUŠÍ I. DUCHOVNÍ SVÌT V okamžiku smrti vystoupí duše ze svého těla. Je-li duše starší a má zkušenosti z mnoha předchozích životů, ihned pozná, že je volná, a vydá se domů. Tyto

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU

JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU Marie Slivová (od 28.8.2010 Michaličková) Kouč osobního rozvoje JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU 1 JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU Někteří vedoucí struktur

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

Jméno studenta. Porovnání technologie úpravy jídel v klasické, tradiční. a moderní kuchyni a jejich ekonomik. Maturitní práce z hotelového provozu

Jméno studenta. Porovnání technologie úpravy jídel v klasické, tradiční. a moderní kuchyni a jejich ekonomik. Maturitní práce z hotelového provozu Vzor titulní strany (pevné desky) SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA BUKASCHOOL s.r.o. v MOSTĚ Jméno studenta Porovnání technologie úpravy jídel v klasické, tradiční a moderní kuchyni a jejich ekonomik Maturitní

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST37 Číslo materiálu 37

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky Tomáš Julínek ministr zdravotnictví Etapy reformy Reforma svéprávného pacienta Reforma pro ohroženého pojištěnce Pro současnost 2007-2010 Odpovídá ministr Julínek

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Prezentace v POWERPOINTu

Prezentace v POWERPOINTu Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot12 Vypracoval(a),

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZAMĚŘENÝ NA PROBÍRANOU LÁTKU - PRÁVO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZAMĚŘENÝ NA PROBÍRANOU LÁTKU - PRÁVO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZAMĚŘENÝ NA PROBÍRANOU LÁTKU - PRÁVO NA ÚVOD NĚKOLIK ZNÁMÝCH INFORMACÍ Ukliďte si všechno z lavice buď do lavice nebo do aktovek Vezměte si čistý papír, psací potřeby

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a mentální bulimie) Anotace Pracovní list se týká problematiky

Více

Možnosti a perspektivy odborných pozorování nejen na hvězdárnách

Možnosti a perspektivy odborných pozorování nejen na hvězdárnách Možnosti a perspektivy odborných pozorování nejen na hvězdárnách Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. K jeho realizaci bylo využito prostředků fondu

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Brdský zálesák Mníšek pod Brdy. Stanovy spolku

Brdský zálesák Mníšek pod Brdy. Stanovy spolku Brdský zálesák Mníšek pod Brdy Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Brdský zálesák (dále jen spolek ) má své sídlo v Mníšku pod Brdy, na adrese Městské kulturní středisko, V Lipkách 610, 252 10 Mníšek pod

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Každý si pod pojmem cesta ke hvězdám představí něco jiného. Jeden si bude představovat chodník slávy v Los Angeles, další si sní o své cestě ke hvězdám a někdo úplně jiný

Více

Návrh volitelných předmětů pro sexty ve škol. roce 2008/9

Návrh volitelných předmětů pro sexty ve škol. roce 2008/9 Návrh volitelných předmětů pro sexty ve škol. roce 2008/9 Literatura dnes (Literární seminář pro sexty zaměřený na současnou produkci domácí i světovou ve výběru osobností děl a žánrů podle vyučujícího

Více

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 -

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 - Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 Mladá Boleslav ve školních letech 2006/07 až / - Střední odborná škola a Střední odborné

Více

TRITON Praha / Kroměříž

TRITON Praha / Kroměříž TRITON Praha / Kroměříž Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stanislav Kratochvíl SEX: starosti a radosti Sexuální hry pro muže a ženy Stanislav Kratochvíl SEX: starosti a radosti

Více

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají?

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Viktoria Valeeva Teplé léto si mohou užívat i heteráci takový transparent jsem viděla na letošním průvodu Prague Pride, ke

Více

Novinky 2009 Brecht, Bertolt Kupování mosazi ISBN 978-80-86928-52-4 Doporučená cena: 232 Kč 1. vydání Lepoldová, Jana Metodika taneční gymnastiky

Novinky 2009 Brecht, Bertolt Kupování mosazi ISBN 978-80-86928-52-4 Doporučená cena: 232 Kč 1. vydání Lepoldová, Jana Metodika taneční gymnastiky Novinky 2009 Brecht, Bertolt Kupování mosazi (Der Messingkauf) Kupování mosazi je rozhovor mezi filosofem, dramaturgem, hercem a herečkou. Ačkoli dialog zůstal pouze fragmentem, patří tato noční diskuse

Více

VÍTEJTE Cítíte, že se vám již nedostává potřebné energie? Je jen na vás, jakou cestu si vyberete k jejímu obnovení. Tree of Life představuje ideální místo k regeneraci organismu a obnovení duševní rovnováhy.

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Oldřich Mikulášek Agogh

Oldřich Mikulášek Agogh Vyšehrad Oldřich Mikulášek Agogh [VERŠE Z LET 1969 1971] Oldřich Mikulášek Agogh VYŠEHRAD Illustrations Johana Hrabíková Vojnárová, 2012 Copyright Oldřich Mikulášek, 1980 ISBN 978-80-7429-163-0 Motto:

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL V roce 1994 vydal Obecní úřad v Liptále knihu Liptál s podtitulem Kapitoly z historie obce na Valašsku Její autor PhDr. Ladislav Baletka zde zachytil dějiny obce od jejího vzniku

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. D)České drama 1. poloviny 20. století

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. D)České drama 1. poloviny 20. století 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ D)České drama 1. poloviny 20. století D) České drama 1. poloviny 20. století ve 20. a 30. letech se rozmáhá české divadlo vznikají nové scény: ND moravskoslezské

Více

ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14

ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14 ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Tak nám opět začal nový školní rok i v družině. Ale než se dostaneme k naší nové celoroční hře, chceme se s Vámi podělit o zážitky z minulé hry o

Více

Projekt Voda. 2. třída Sluníčka

Projekt Voda. 2. třída Sluníčka Projekt Voda 2. třída Sluníčka šk. rok 2010/2011 Projekt: VODA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Mrazíkovo království Dílčí vzdělávací

Více

Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský

Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský Osnova Život Práce Operační výzkumy Systémové myšlení Myšlenky Život Narozen 12. února 1919 ve Philadelphii Jackovi a Fannie Ackoff Zemřel 29. října 2009 Americký

Více

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí zajištění ubytování a dopravy pronájem prostorů realizace

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

ZŠ Pardubice - Studánka Pod Zahradami 317. Japonsko. Projekt EGS - Den Zemí

ZŠ Pardubice - Studánka Pod Zahradami 317. Japonsko. Projekt EGS - Den Zemí ZŠ Pardubice - Studánka Pod Zahradami 317 Japonsko Projekt EGS - Den Zemí Obsah: Základní informace o zemi... 3 Historické památky země... 3 Zvyky a tradice Japonska... 3 Japonská náboženství... 3 Samurajové...

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

LETNÍ / OKURKOVÝ CAFETERIA SYSTEMS

LETNÍ / OKURKOVÝ CAFETERIA SYSTEMS LETNÍ / OKURKOVÝ NEWSLETTER 2012 MADE BY CAFETERIA SYSTEMS ÚVODEM Vážené klientky, vážení klienti, Ještě než se rozjedete na dovolené, expedice, chalupy a chaty, rodinné oslavy a svatby svých přátel, dovolte

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Název a označení sady: Člověk, společnost a IT technologie; VY_3.2_INOVACE_Ict.8.01 20

Název a označení sady: Člověk, společnost a IT technologie; VY_3.2_INOVACE_Ict.8.01 20 Název materiálu: INFORMACE Autor materiálu: Mgr. Irena Štaffová Zařazení materiálu: Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Název a označení sady: Člověk, společnost a IT technologie;

Více

Děkuji za Váš čas a ochotu při vyplňování tohoto dotazníku. Kateryna Tokar, studentka 3 lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Praze.

Děkuji za Váš čas a ochotu při vyplňování tohoto dotazníku. Kateryna Tokar, studentka 3 lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Praze. DOTAZNÍK Dobrý den, ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce. Cílem práce je zjistit a popsat kvalitu života HIV pozitivních pacientů a posoudit vliv práce všeobecných

Více

Pracovní podmínky zdravotníků v ČR. Veronika Di Cara, Petra Charvátová Tomáš Petr Prezidium ČAS

Pracovní podmínky zdravotníků v ČR. Veronika Di Cara, Petra Charvátová Tomáš Petr Prezidium ČAS Pracovní podmínky zdravotníků v ČR Veronika Di Cara, Petra Charvátová Tomáš Petr Prezidium ČAS Úvod Informace z praxe o nevhodných pracovních podmínkách ohrožujících kvalitu péče Dotazníkové šetření červen

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové.

Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové. Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové. Výstava je trojdimenzionálním ztvárněním původní české knihy Historie Evropy obrazové putování od Renáty Fučíkové. Expozice má interaktivní

Více

Obsah Úvodem Část I. Základy mykologie Část II. Praktický houbař

Obsah Úvodem Část I. Základy mykologie Část II. Praktický houbař Obsah Úvodem.................................... 7 Část I. Základy mykologie pro praktické houbaře........... 11 Charakteristika hub........................... 12 Tělo.......................................

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Buddhismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. FUZHEADO. wikimedia [online]. [cit. 7.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:buddha_lantau.jpg

Více

Mgr. Petra Hrnčířová. Období tvorby Říjen 2012. Střední vzdělání s MZ, nástavbové studium 2. ročník. Literární výchova Bohumil Hrabal.

Mgr. Petra Hrnčířová. Období tvorby Říjen 2012. Střední vzdělání s MZ, nástavbové studium 2. ročník. Literární výchova Bohumil Hrabal. B Anotace Pracovní list zaměřený na rozbor textu Bohumila Hrabala, zopakování informací z daného historicko-společenského období, práce s pojmy z oblasti lexikologie, morfologie, syntaxe, sémantiky, literární

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Metody výzkumu Dotazník Opory odborného textu Odborný text vytváříme na základě: Odborné literatury kontextualita Vlastního výzkumného šetření Dotazníkové šetření, standardizovaný rozhovor (kvantitativní

Více

Role experimentu ve vědecké metodě

Role experimentu ve vědecké metodě Role experimentu ve vědecké metodě Erika Mechlová Ostravská univerzita v Ostravě Obsah Úvod 1. Pozorování 2. Uvedení a formulace problému. Sbírání informací 3. Stanovení hypotéz řešení problému 4. Provedení

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro 1. stupeň základních škol Pro zvídavé školáčky jsme připravili řadu naučných programů a besed zaměřených

Více

Předmluva... 13 Úvodem... 17

Předmluva... 13 Úvodem... 17 Obsah Předmluva... 13 Úvodem... 17 Jak funguje soukromé právo (Karel Eliáš)... 19 Soukromé a veřejné... 19 Soukromé právo... 21 Proč potřebujeme občanský zákoník a proč potřebujeme nový... 22 Zásady...

Více

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU 8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU Pán Ježíš miloval velice pravdu. Často doporučoval, abychom byli upřímní a pravdomluvní. Ďábla nazýváme správně otcem veškeré lži,

Více

CENTRUM BIOSTATISTIKY A ANALÝZ MU v Brně ČESKÁ REVMATOLOGICKÁ SPOLEČNOST Kamenice 126 / 3 625 00 Brno. www.cba.muni.cz e-mail: cba@cba.muni.

CENTRUM BIOSTATISTIKY A ANALÝZ MU v Brně ČESKÁ REVMATOLOGICKÁ SPOLEČNOST Kamenice 126 / 3 625 00 Brno. www.cba.muni.cz e-mail: cba@cba.muni. PROJEKT ATTRA Dotazníky kvality života SF 36 Dotazník SF-36 o zdravotním stavu NÁVOD: V tomto dotazníku jsou otázky týkající se Vašeho zdraví. Vaše odpovědi pomohou určit jak se cítíte a jak dobře se Vám

Více

Produkt sociální reklama 1 informační kampaň o společnosti nebo produktu. 2 výzva k pomoci. 3 edukace o problému a jeho možném řešení

Produkt sociální reklama 1 informační kampaň o společnosti nebo produktu. 2 výzva k pomoci. 3 edukace o problému a jeho možném řešení Příloha č. 3 Kódovací klíč oba typy reklam A. Námět I. Produkt komerční reklama 1 pochutiny 2 jogurt 3 telefonní a internetové služby 4 úklid a domácnost 5 pivo 6 finanční produkt 7 léky 8 prodejní řetězce

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naturalismus ve světové literatuře 2.poloviny 19.století Časový rozsah lekce 3 navazující vyučovací

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Naše smysly ÚVOD DO UČIVA

Naše smysly ÚVOD DO UČIVA Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Naše smysly ÚVOD DO UČIVA Autor: Mgr. Pavel Sedlák Vytvořeno: leden 2013 Název: VY_32_INOVACE_PRV_15_SMYSLY 3. 5. ročník Projekt

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Oblíbené typy restauračních zařízení v roce 2011

Více

I. O cizozemcích všeobecně. Upozornění pro začátečníky

I. O cizozemcích všeobecně. Upozornění pro začátečníky I. O cizozemcích všeobecně Upozornění pro začátečníky V Anglii* je všechno jinak. Na evropské pevnině je v neděli zvykem, že si i prostý lid vezme svoje nedělní šaty, a to i ten nejprostší lid, a tváří

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Co obsahuje Plánování výuky, příprava Cíle a obsah vyučování Metody a formy výuky Učebnice (obsah, kvalita) Motivace

Více

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Žákovský projekt v hodinách matematiky 8.ročníku základní školy na téma: Geometrie mého okolí Karlovy Vary, 2007 Mgr. Jaroslava Janáčková

Více