Ilustrovan praktick pr vodce svïtem l znì

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ilustrovan praktick pr vodce svïtem l znì"

Transkript

1 Tomáš Tepper Jiří Ryvola Vladimír Šavel jr. Ilustroval Jakub Ryvola Ilustrovan praktick pr vodce svïtem l znì

2 Publikace ani žádná její část nesmí být obtahována či jinak rozmnožována, a to ani se souhlasem autorů. Žádná pasáž nesmí být vytrhávána nebo dokonce vystřihována z kontextu. Text dle instrukcí prezídia MALŠe sepsal Tomáš Tepper Ilustrace Jakub Ryvola, Jiří Ryvola, Vladimír Šavel jr., Tomáš Tepper MALŠ 2003 ISBN

3 ÚVODEM Tato útlá, ale bezpříkladně obsažná kniha vysvětluje naprosto srozumitelným způsobem všechno to, co musí začátečník nebo pokročilý, mladý, starý nebo i ten úplně nejstarší či naopak nejmladší lázeňský švihák prakticky zvládat při svém pobytu v lázních. Tak zvané jádro jezevčíka přitom leží zejména v instituci s názvem Metropolitní asociace lázeňských šviháků (MALŠ, někdy také MALŠe). Ta je totiž zářivě a ostře svítícím majákem na rozbouřeném moři lázeňství, a proto autoři právem věnovali slovem i obrazem největší pozornost smyslu, závratným úkolům a také dokumentům, cvičným ukázkám a návodům a všem jiným souvislostem této chvályhodné a slovutné Asociace, kolem které se soustřeďuje veškeré skutečné dění ve značkových lázních. To jest v takových lázních, o nichž se každý lázeňský švihák odváží bez obav, směle a otevřeně prohlásit, že jsou na výši a mají kosmopolitní úroveň. Vyzbrojen následujícími praktickými znalostmi se nadějný lázeňský švihák už nemusí ničeho obávat, leda tak svého stínu. Odměnou za pečlivé studium mu bude hřejivý pocit skvělých perspektiv různých možných literárních, výtvarných a jiných poklesků, které se před jeho duševním zrakem zcela nečekaně otevřou a které mu přinesou radostnou úlevu při absolvování každodenních sice blahodárných leč fyzicky úmorných lázeňských procedur a následných jistě ještě úmornějších dobrovolných a doprovodných akcí. Zdravotní experti MALŠe na základě klinických pokusů sebevědomě prohlašují, že v rámci lázeňského pobytu není vůbec radno se spokojit jen s rolí pasivního pacienta, který si po procedurách trochu pospí a odpočine zajde do cukrárny a dá si kávu se zákuskem a jablečným džusem obligátně konverzuje s nahodilými sousedy o kvalitě stravy poněkud znuděně a blazeovaně flirtuje s osobami opačného či podobného pohlaví a po televizních zprávách si ještě dá dvě piva na dobrou noc, a tento krotký koloběh pak opakuje den co den. Jde jistě o přístup k lázním zdánlivě chvályhodný, ale bohužel velmi fádní a spíše ubíjející. Metropolitní asociace lázeňských šviháků. Prezídiem autorizovaný text, v6 3

4 ÚVODEM Také dle masového názoru členů MALŠe a jejího trojčlenného šviháckého prezídia je mnohem lepší a určitě (vzhledem ke zvýšené hladině adrenalinu) i zdravější, rozhodně však veselejší, aspoň někdy pohledem zamířit poněkud dál a výš k lázeňským horizontům i daleko za ně. Lázeňský švihák má poctivě hledět na to, aby rozčeřil stojaté hladiny mentálního přístupu k lázním jako ke kamennému mauzoleu nebo k odborářské zotavovně postrádající jakoukoli fantazii, nápad, překvapení, jiskřící vtip a tvůrčí radost. Už jen samotné vzpomínání na část života prožitého v lázních jako vzpomínání na jiné krásné chvíle života by snad přece mělo stát za všechny drobné, včetně drobné nebo i poněkud méně drobné ostudy. I běžné chvíle civilního mimolázeňského života se pro nadějného šviháka v důsledku toho mohou nečekaně a alespoň příležitostně proměnit v příjemný lázeňský pobyt. Právě v dosažení takových a ještě skvělejších pocitů nesporně tkví prvořadý a výchovný smysl tradiční instituce lázeňského šviháctví na čele s MALŠí. Při důkladném pěstování svého šviháctví na základě rad, které nyní v koncentrované a esenciální podobě budou následovat, má zcela nesporně naději dosáhnout podobných nejvyšších met jako autoři této knížečky i ten nejvíce začínající lázeňský švihák. Zdárně pak zvládnuté rozmilé poklesky právem mu zajistí obdivné potlesky. Autoři jsou nicméně ochotni ovšem pouze ve velmi skromné a omezené míře! akceptovat libovolné nové zkušenosti, připomínky a poznámky čtenářů, i když 4 Metropolitní asociace lázeňských šviháků. Prezídiem autorizovaný text, v6

5 ÚVODEM se budou jistě cítit dosti dotčeni tím, že na tyto nové náměty nepřišli byť je již téměř tušili úplně sami. Co se ale dá dělat! Všechno a všichni mají své meze. I tento úvod. Na závěr dovolte ještě krátkou instruktážní báseň z klasických japonských lázní éry Genroku napsanou ve formě haiku věhlasným lázeňským estétem a švihákem Bašó, vlastním jménem Džinšičíró Macuo Munefusa (žil se skromným, ale vědoucím úsměvem na rtech jako předseda japonské odnože MALŠe v letech ): Vlašťovko z vísky! Neupusť nám kus bláta doprostřed misky! Vám přátelsky naklonění šviháčtí autoři Metropolitní asociace lázeňských šviháků. Prezídiem autorizovaný text, v6 5

6 Kniha první Metropolitní asociace lázeňských šviháků (MALŠ) Co prozrazují nejvznešenější dokumenty a úžasné historické události

7 ZE STANOV Ze stanov Metropolitní asociace lázeňských šviháků 1. Cíle 1.1 Cílem Metropolitní asociace lázeňských šviháků (dále jen MALŠ) je totální rozvoj a rozklad lázeňského šviháctví, zejména u členů prezídia. 1.2 Lázeňské šviháctví je akutní duševní a tělesný stav, kterým se vyznačují lázeňští šviháci, tj. především registrovaní členové MALŠe, a tento stav je pak zvláště snadno identifikovatelný u jejího elegantního prezídia. 1.3 Pomocným provinciálním cílem MALŠe je komplexní rozmach a destrukce lázeňského šviháctví v Třeboni prostřednictvím členů prezídia. Ti totiž svá náročná pracovní jednání, své badatelské semináře i absolvování svých léčebných i doplňkových procedur směřují právě do třeboňských lázní Aurora. Tyto každoroční recidivy se pak stále znovu stávají půvabnou a dlouhé měsíce, roky i desítiletí oboustranně (pro Prezídium i Lázně) jen stěží zapomenutelnou událostí. 2. Prezídium 2.1 Prezídium MALŠe je tříčlenné. Ani více ani méně. 2.2 Členové prezídia jsou voleni doživotně, případně i posmrtně, a jsou zcela neodvolatelní. 2.3 Každý z členů prezídia je samostatně myslící a svéprávný prezident. Členové prezídia se příležitostně ukrývají nebo jinak pokrývají hromadným pseudonymem RŠT (Rozmilí Šviháci Třeboňští). 2.4 V případě úmrtí člena prezídia ho lze nahradit. I když těžko. 2.5 Pokud zemřelý člen prezídia není již schopen z nějakých důvodů nadále vy- Archa Střípky z dějin lázeňského šviháctví Stručné dějiny lázeňského šviháctví se v brožurkách i ve vázaných publikacích datují již do doby potopy, kdy se lázeňští šviháci po vydatné lázni houfně nalodili na archu Noemovu. Achilleus rychlonohý Lázeňského šviháka Achillea podrobně popsal slepý básník Homér, zejména pak to, jak řeckého hrdinu z trójské války ponořila ještě ovšem jako dítě jeho vlastní maminka do léčivé podsvětní říční vody nezranitelnosti (vzhledem k tehdejšímu nedostatku bahna). Zapomněla ovšem na jeho patičku, za kterou ho držela, takže tento rychlý švihák zařval na těžkou patní artrózu. Bahenní zákon Když opařený, ale jinak čistotný Archimédes vyběhl oděn, jak ho pánbůh stvořil, rovnou ze staroslatinné vany na frekventovanou lázeňskou promenádu a bolestí řval: horká voda, horká voda (starořecky: Heuréka! Heuréka! ), byl jím právě odhalen morbidní bahenní zákon. Ten prostě říká, že těleso pacienta vržené do bahna zčerná právě o tolik, o kolik je bahno hustější a černější, než je do bahna vržené tě- Metropolitní asociace lázeňských šviháků. Prezídiem autorizovaný text, v6 7

8 Střípky z dějin lázeňského šviháctví leso pacienta. Posléze byl dalšími Řeky také objeven mnohem humornější zákon o zachování, prohloubení a koloběhu bahna. Indický princ Indický princ Gautama Siddhárta měl vedle svého ošklivého jména všechno na světě, co si jen usmyslel, ale dost mu již chyběly Třeboňské lázně. Všeho majetku se tedy rychle zbavil, vše rozdal chudým příbuzným a v obyčejném světlém konfekčním obleku se vydal na cesty po celé Indii. Postupně se kolem něj shromáždili žáci, ale konávat svou funkci, je demokraticky zvolen jeho dynastický nástupce, kterého si zemřelý vždy určí sám veřejným testamentem nebo jinak, pokud to stihne. Zemřelý člen se posléze stává honorárním prezidentem prezídia ex libris. 2.6 Prezídium rozhoduje o všech otázkách buď jednohlasně (jedním hlasem) nebo kvalifikovanou většinou (dvěma hlasy) nebo jednomyslně (třemi hlasy), a to případ od případu anebo naopak. 2.6 Členové prezídia se, na rozdíl od ostatních členů MALŠe opačného pohlaví, nesmí v pracovní době zabývat kouřením. 2.7 Členové prezídia povinně jednou ročně publikují své výtvory v Třeboňském Heroldu. 2.7 Členové prezídia již dávno nejen úspěšně vstoupili do Evropské Mumie (viz Emu), ale částečně z ní již i několikrát vystoupili. 3. V znik členství ZE STANOV 3.1 Řádným členem MALŠe se zcela nesporně může stát každý tělesně a duševně odpovídající adept, má-li nebo nemá-li k tomu své důvody, a to na základě rozhodnutí kvalifikované většiny nebo kvalifikované menšiny členů prezídia. Pokud je přijímaný člen opačného pohlaví, než jsou členové prezídia, k přijetí stačí rozhodnutí o přijetí jedním hlasem libovolného člena prezídia. 3.2 Člen MALŠe nesmí být členem konkurenčního SBD (to jest Spolku Balneologických Dandyů, nebo případně členem Stavebního Bytového Družstva). 3.3 Členství je za trest. 3.4 Při přijetí za člena MALŠe jsou použity obětní rituály, které stanovuje prezídium, jako je například sešvihání šviháckou hůlkou či křest bahnem. Dále se 8 Metropolitní asociace lázeňských šviháků. Prezídiem autorizovaný text, v6

9 ZE STANOV čas od času předepisuje slavnostní přísaha a úklona na bahno, na razítko či (BL)Emblém MALŠe a bezděčný pokles nebo triumfální vzestup a vykročení z bahna. 3.5 Mezi zakázané rituály přijímacího obřadu a pro chování členů vůbec patří švihácké tance na stole a pod ním, švihácká postava, švihácké úklony, švihácké oblečení a dekadence, švihácká švihová a pochodová cvičení, švihácký krok a skok. 4. Záni ánik členství 4.1 Členství zaniká kdykoli a kdekoli, a tak jak vzniklo, s důvodem či bez důvodu. Výjimkou jsou členové opačného pohlaví, než jsou členové prezídia, to jest členky, které mohou být pouze vyneseny. 4.2 Členství zaniká i při zániku nebo vzniku typických znaků lázeňského šviháctví u příslušného člena. 4.3 Typické znaky lázeňského šviháctví se nestanovují. 5. Práva a povinnosti členů 5.1 Členové nemají žádná práva s výjimkou těch, ke kterým se dobrovolně přihlásí, nebo která jsou jim za určitých nejasných okolností vnuceny členy opačného pohlaví. 5.2 Členové nemají žádné povinnosti s výjimkou těch, které jsou jim darovány bez jakékoli možnosti odmlouvání, a to ještě za zcela jasných okolností členy opačného pohlaví. 5.3 Členové opačného pohlaví, než jsou členové prezídia, mají ještě méně práv, ale zato mnohem a mnohem více povinností, zejména vůči členům prezídia, není-li dále stanoveno jinak. Střípky z dějin lázeňského šviháctví Lázně ani společným úsilím nenašli. Byli už hodně špinaví, snad i zablácení, a proto si bývalý princ sedl do stínu velkého stromu na chvíli odpočinout. Již po pouhých třiceti letech podstromové meditace dospěl náhle a zcela nečekaně k dalekosáhlému poznatku, že Třeboň se patrně podle všeho v Indii nevyskytuje. Pro tuto svou mimořádnou geografickou moudrost získal bývalý princ titul Buddha (to jest probuzený lázeňský švihák), což zní mnohem lépe než předtím. Připomeňme jen, že ona osudová beznadějná touha po předepsání lázní na recept indicky: nirvána se i dodnes označuje jako buddhismus, to jest česky: neustálý životní koloběh hledání ochotného doktora. Ještě vyšším stupněm, to jest hledáním dvou doktorek, pokud možno střídavě, je pro pokročilejší lázeňské šviháky tak zvaný zen-buddhismus (přesněji žen-buddhismus Indové nerozlišují mezi písmeny z a ž). Mravní zásady římských lázní Celý starý Řím a to ani nemluvě o Pompejích, které až příliš přehřáté bahno slízly z první ruky nedělal nic jiného, než se poflakoval a okouněl v římských příspěvkových lázních (a to smíšených: tedy společně Metropolitní asociace lázeňských šviháků. Prezídiem autorizovaný text, v6 9

10 Střípky z dějin lázeňského šviháctví se mísili muži i ženy a také všichni ostatní). Zde byly písemně zpracovány a prakticky po tisíc let důkladně prověřovány první dosud platné zásady mravního chování lázeňského šviháka. Římské lázně náš nehynoucí a nepotopitelný vzor! Čistotný Král Slunce Na francouzském královském dvoře dvořané a dvořanky obratně překrývali svou dlouhodobě pěstovanou nečistotu stále novými a novými nánosy parfémů, pudrů a krémů (až do 25 mm hluboké nadkožní vrstvy). Voda k mytí a pití byla pro aristokracii a sokratokracii pouze podivně znějícím pojmem z francouzského královského akademického slovníku cizích slov (FKASCS), ve kterém se muselo ještě navíc dost dlouho listovat špinavým a nasliněným prstem. Otázky mravního lázeňského chování byly ovšem na tomto dvoře dále velmi vážným až umným způsobem zdokonaleny a prozkoušeny. Intelektuál Karel IV. Intelektuál a bibliofil Karel IV. (člen MALŠe) se na ty ušmudlané francouzské slovníky dále již nemohl dívat a ani k nim čichat, a proto raději založil Karlovy lázně. 5.4 Je-li dále stanoveno jinak, mají členové dle 5.3 vůči členům prezídia ještě mnohem více a více povinností a podstatně méně a méně práv, není-li tomu jinak. 5.5 Všechna pohlaví členů mají stejná práva, zvláště některá. 6. Sekce MALŠe ZE STANOV 6.1 Sekce třeboňsk eboňsko-ba o-bahnologick hnologická (STB) pečuje o kvalitu a všestranné používání bahna ve společenském a soukromém životě. Dále zkoumá otázky zadržování dechu a noblesního klesání do bahna maloměsta. Řeší též početní školní úlohy starých Efezanů, jako například, kolikrát je možné vstoupit do téhož bahna, nebo kolikrát lze z něj vystoupit. 6.2 Sekce kubánsk ubánských doutníků (SEKUD) je obhospodařovaná členy opačného pohlaví, než jsou členové prezídia. Výslovná povinnost používat ke své činnosti jen doutníky kubánské provenience se ovšem nezavádí. Mohou být odkudkoli a jakékoli, ale musí být kouřitelné. 6.3 Metropolitní egyptologick ptologická společnost (MES) se zaměřuje na pořádání úzce koncipovaných odborných seminářů a živých obrazů znázorňujících osobní život starých Egypťanů, a to v místnosti zvané Isidina síň (lze alternovat s jinými vhodnými místnostmi). 6.4 Sekce výtv tvar arně balneologick lneologická (SVB) se zabývá malbou aktů a obtahováním (kontur) modelek s možným využitím bahenních metod, jakož i ponořováním do bahna, vynořováním z bahna a zadržováním dechu a ducha v bahně. 6.5 Sekce gastronomick onomická, degustační a fer ermen mentační (SEGADEF) provádí pravidelné a rozsáhlé testování úrovně služeb v uvedených oblastech, a to bez ohledu na výši útraty. Experimentálně lze k těmto účelům použít i členy opačného pohlaví, než jsou členové prezídia. 10 Metropolitní asociace lázeňských šviháků. Prezídiem autorizovaný text, v6

11 ZE STANOV 6.7 Sekce muzikologick ologická (SMUZ). Zkoumá vliv barokní hudby na vývoj léčebných a špinících kvalit bahna, ponořují-li se do něj a vynořují-li se z něj pacienti soustavně postrádající hudební sluch. 6.8 Lázeňsk eňská egyptologick ptologická sekce bahnologick hnologická (LESBA). Má velmi bohatou náplň, která dosud nebyla specifikována. Využívá dokonce snad i lázeňské léčebné oplatky. 6.9 Sekce resuscitačně taneční (SERET ETA) je přísně zakázaná. Zjevně totiž jde o morbidní, tajnou a nepovolenou sektu. Tančící musí ovládat základní resuscitační techniky a lázeňské metody předposlední a té úplně nejposlednější poslední pomoci. V čele každé sekce stojí sexteto členů, z nichž tři jsou stejného a tři opačného pohlaví jako členové prezídia. Mohou jimi být i sektáři z nejrůznějších sekt, včetně sekty SERETA, pijí-li ovšem suchý sekt a ani to s nimi nesektne. 7. Tituly MALŠe 7.1 Členové MALŠe si mohou zvolit čestné i méně čestné tituly dle své odborné orientace a okamžitého rozmaru. Titulů je hodně a jsou dosti dekorativní Nyní lze prozradit alespoň několik základních titulů vhodných k použití, jsou-li ovšem ještě volně k dispozici. Například: CLŠ (Candidát lázeňského šviháctví) ČLŠ (Čestný lázeňský švihák) LV (Lázeňský všivák) ŠÚK (Švihák úžasného kalibru) Střípky z dějin lázeňského šviháctví Mladá dívka vraždila v lázeňské vaně Prokázalo se, že s mladými dívkami v lázních jen opatrně! Například mladá dívka Charlotte Cordayová zavraždila 13. července 1793 ve vaně s teplou vodou obohacenou vonnou bylinkovou esencí J. P. Marata, člena MALŠe. Důvody mladé dívky nebyly mladou dívkou sděleny. Objev názvu Třeboň Slovo Třeboň objevil francouzský fyzik a vynálezce koňaku Alfons Curvoisier spolu s českým vynálezcem papíru Jaroslavem D. Cimrmanem. Francouz totiž v městečku Zpustlíkova Lhota (později, jak uvidíme, přejmenované Cimrmanem na Třeboň) upadl po hlavě do bahna na tak zvané hlavní ulici a s fyzikálním nadšením sobě vlastním a též podpořeným hnědým nápojovým mokem, který těsně předtím v kterési hospůdce vynalezl, vykřikl: Très bon! Cimrmanovi se sice hned nepodařilo francouzský text doslovně vyluštit (nyní již víme, že Francouz zvolal ovšem ve francouzštině : velmi dobře!, i když stále ještě nevíme, proč), aspoň tedy uvedený výrok neprodleně počeštil a pokřtil městečko po- Metropolitní asociace lázeňských šviháků. Prezídiem autorizovaný text, v6 11

12 Střípky z dějin lázeňského šviháctví ZE STANOV POŠÚ OŠÚK (Plachá ornitoložka, ale švihačka úžasného kalibru) FÍCASSO (z latinského sousloví: fítnes ca caracter sso ssolidnost) nejvyšší titul!! 7.2 Tituly lze členům opačného pohlaví propůjčovat krátkodobě nebo trvale jedním hlasem člena prezídia podle jeho mentální a momentální konstelace. 7.3 Po uplynutí lhůty propůjčení je nutné titul neprodleně vrátit na původní místo. mocí předtím vynalezeného hnědého moku tímto fungl novým a za teplého bahna objeveným názvem, to jest, jak dnes již dobře známo, slovíčkem Třeboň. Oba nápadití vynálezci byli za své enormní zásluhy vzorně potrestáni přijetím do dvou sekcí MALŠe najednou (6.1 STB a 6.5 SEGADEF). Střelba v Lázních před zraky celého světa Ruský následník trůnu Kromaňovců a agilní pěší parašutista Lenin VI. si za svého pobytu v Třeboňských lázních vystřelil z Au- 8. V z orová témata přednášek Členové mohou v zájmu svižného dosažení titulů zpracovávat vzorová a další kondiční témata a publikovat je zejména v Třeboňském Heroldu. Doporučená a povinná přednášková témata s jejich souhrnnými uměleckými a technickými bodovými hodnotami jsou následující: Ozvuky japonské lázeňské kaligrafie z období Muromači ( ) v českých zemích na přelomu 2. a 3. tisíciletí vytvářené perem a bahnem o teplotě 38 o C na libovolném objektu dle volby autora/autorky. 3 body LŠ Švédská gymnastika s maďarskými cvičebními povely ve finské sauně, resp. v tureckých lázních zkonstruovaných v rakouských zemích metodou amerického futurismu hostujícím dánským lazebníkem ruského původu narozeným v Indii kolonizované anglickou vlajkou vyrobenou z čínského hedvábí a obarvenou holandskými pigmenty převzatými z Itálie po jejím dobytí Francouzi a pozorovaná mimozemšťany z Merkuru pomocí dalekohledů imitujících malajské bambusy odvezené do španělských vesnic. Autor musí toto téma sepsat nebo přednést v libovolném cizím jazyce nejlépe v češtině a neverbálně, beze slov a také pokud možno mimicky. Stačí vlastně rekapitulace názvu. 2 body LŠ 12 Metropolitní asociace lázeňských šviháků. Prezídiem autorizovaný text, v6

13 ZE STANOV Lidová estetika ponořování členů opačného pohlaví do rybníka Svět nebo kamkoli jinam, kam lze ještě dost hluboko klesnout. 1 bod LŠ Evakuace pro koks probíhá podle plánu (viz sexuologické konzultace v Ostře sledovaných vlacích). 3 body LŠ Jak proplouvat lázeňským bazénem bez nebezpečí utonutí v důsledku parfémových šoků a neprostupných olejových skvrn plovoucích na povrchu vody, aniž použijeme bakteriologické čisticí prostředky a protiplynové masky. Techniky volných kopů do spoluplavců. 4 body LŠ Kouření mírně škodí zdraví, ale výrazně prospívá rozvoji erotických aktivit pacientů. 4 body LŠ Ministr kouření varuje: zdravotnictví škodí zdraví! Impotence je jediná nemoc, ze které se dá vylízat. Meteorologická zpráva o stavu nebes: máme dnes pěkně vylízáno. 1 bod LŠ 0,1 bodu LŠ 1 bod LŠ Jak nejúčinněji bojovat proti pěším a cyklistickým túrám provozovaným rozenými nepřáteli zdravého automobilismu metodami psychického a fyzického teroru. 4 body LŠ Krásy Světa jakožto rybníka pozorované z velmi bezpečné vzdálenosti od hladiny vody a dotírajících komárů. 15 bodů LŠ Zcela původní a nové postupy při obcházení starých zákazů pozdních návštěv a předčasných výstřelů z Aurory. 2,5 bodu LŠ Střípky z dějin lázeňského šviháctví rory. Naštěstí měl v důsledku ranní fermentace notně vychýlenou mušku, takže se nestrefil ani do rybníka Svět ani do houfu přihlížejících novinářů a zvídavých pacientů. Železniční zdravotní pojišťovna dodnes na ruském parašutistovi s neznámým místem pobytu vymáhá náhradu způsobené škody, a to zejména vzhledem ke zvýšeným nákladům na úklidové práce a na obnovu zničeného trávníku. Vznik Metropolitní egyptologické společnosti pod vlivem Třeboňských lázní Kingsley Amis, známý egyptolog-samouk při svém pobytu v Třeboni založil ve své vědecko-výzkumné a vývojové euforii Metropolitní egyptologickou společnost (MES). Ta sice posléze provozovala po jistou dobu své sídlo v méně známém lázeňsko-šviháckém městě jménem Londýn (snad Blondýn?), ale pan K. Amis souhlasil nejen s tím, že se MES stane pobočkou MALŠe, ale i s tím, aby se jeho hra Egyptologové, napsaná v Třeboni a pojednávající o přínosu MES zkoušenému a trpícímu mužskému lázeňsko-egyptologickému lidstvu, libovolně často reprízovala v blízkém českobudějovickém divadle. Nevíme ovšem, zda taky bez nároku na honorář. Metropolitní asociace lázeňských šviháků. Prezídiem autorizovaný text, v6 13

14 Střípky z dějin lázeňského šviháctví První člen MALŠe na Měsíci Pro Lázně Aurora je to malý krok, ale pro lidstvo velký, řekl N. Armstrong, člen MAL- Še a první člověk, který šlápl na Měsíci do bahna. Jeho upřímná a pravdivá slova byla ovšem následnou nemilosrdnou mediální a virtuální realitou nepěkně zcenzurována. Oprava několika nesprávně uváděných výroků a činů členů sekce LESBA G. J. Caesar řekl: Bahno je napuštěno. Díky chybnému překladu ze staroslavné latiny se v češtině jako vždy na rozdíl od jiných světových jazyků i teď mylně uvádí následující nesmyslný překlad: Kostky jsou vyvrženy. No, řekněte sami?! Galileo Galilei o bahně řekl: A přece se napouští. Již v první polovině 15. století český rodák Jan Žižka z Trocnova uspořádal s velkým úspěchem první masové bahenní lázně pro těžkooděnce. Francouzský filozof a lázeňský geometr René Descartes při jisté galantní příležitosti prohlásil: Sedím s ní v bahně, tedy jsem tam. Černý humor v bílém prostěradle s rudou věšteckou mlhou pod očima po bahenní lázni barvy rembrandtovské šedi v špinavou zelení zakalených ranních hodinách, kdy je již modrá obloha v důsledku růžové noční nálady vyvolané společností tmavě hnědé léčebné tinktury nesnesitelně prozářena pichlavou vangoghovskou žlutí a rumem lehce cinknutou rubensovskou rumělkou. 1 bod LŠ Zásady plynulé znakové jogínské konverzace při rozboru a demontáži barokní opery a oživlé techniky blaženě zesnulého bel canta pod zorným úhlem 90 v mírně pokročilých ranních hodinách. 4 body LŠ Proč blondýny myslí vždy rychleji než členové prezídia? 55 bodů LŠ Jak správně a účinně neutralizovat neustále hrozící diktaturu členů opačného pohlaví, než jsou členové prezídia. 8 bodů LŠ Vývoj jazyků ve světle lázeňského šviháctví neboli dopis do vzdálené budoucnosti (cvičnou ukázku viz str. 56). 3 body LŠ Strukturalistické interpretace dozvuků kubismu ve francouzském surrealismu pod zorným úhlem Kapřích filetů dle pytláka Říhy se zeleninovou oblohou (105 Kč dle loňského jídelního lístku). 25 bodů LŠ Lázeňské šviháctví včera, dnes a zítra zdrcující kritika zlovolných dezinterpretačních publikací a obskurních pamfletů usilovně a hojně vyráběných nepřejícími a do MALŠe nepřijatými adepty lázeňského šviháctví. 0,2 bodu LŠ Středa, je ho tam Třeboň. ZE STANOV (mínus) 2 body LŠ 14 Metropolitní asociace lázeňských šviháků. Prezídiem autorizovaný text, v6

15 MYŠLENKY A VÝROKY ČLENŮ MALŠe Myšlenky a výroky členů MALŠe dle původních magnetofonových záznamů Jak dále dokumentují původní magnetofonové záznamy výroků různých osob, členů MALŠe, od nejstarších prehistorických časů až dodnes, jsou dějiny lázeňského šviháctví velmi rozsáhlé, bohaté, spletité a důmyslné. Následující výroky jsou zcela a naprosto autentické. O tom nemůže být sporu. Kvalita magnetofonových záznamů je pochopitelně různá a plně odpovídá možnostem dané etapy vývoje techniky. Přesto se rekonstrukce a přepisy záznamů výtečně povedly a jsou naprosto věrné. Někteří autoři výroků si ovšem přáli zůstat v anonymitě, jsou tedy označeni jako ALŠ (anonymní lázeňský švihák) nebo případně jako Mikuláš ALŠ. Poslání následujícího textu ovšem není jen didaktické či estetické, ale má posloužit nadějným švihákům v nouzi nejvyšší. V pravém okamžiku při správném podání a rozvedení zazáří každý z výroků členů MALŠe jako pravý briliant zasažený slunečním paprskem. V zájmu rychlého a úspěšného rozvinutí od šviháků právem očekávané oduševnělé konverzace jsou švihácké výroky roztříděny do pěti skupin s naznačením prostředí, ve kterém je jejich čerpání nejvhodnější. Na dostizích, při kryoterapii, na lodičce, v šatní skříni Ženy se nikdy neohlížejí. Jen jedna se pokusila tak učinit, a ta se proměnila v solný sloup. W. Shakespeare Jakmile potkáte ženu, která vám zůstala dlužna odpověď, dobře se jí podívejte do úst jistě nemá jazyk. W. Shakespeare Nejkrásnější ženská vlastnost je mlčení. Seneca V nouzi poznáš přítele, v blahobytu přítelkyni. ALŠ Metropolitní asociace lázeňských šviháků. Prezídiem autorizovaný text, v6 15

16 MYŠLENKY A VÝROKY ČLENŮ MALŠe S ženskejma nikdy nevíte, jak na tom jste. Vůbec neuvažujou jako lidi. W. S. Maugham Nemilovat krásnou ženu je zločin, milovat ji je trest. ALŠ Mužským orgánem, jehož hodnotu oceňuje žena nejméně, je mozek. ALŠ Jediné vítězství nad láskou je útěk. Napoleon I. Bonaparte Milenec je člověk jako každý jiný. Akorát nemusí umývat nádobí. ALŠ Při vyznání lásky naslouchá žena dvakrát rychleji, než je muž s to mluvit. ALŠ Největší pomstou pro toho, kdo vám odloudí ženu je nechat mu ji. S. Guitry Sňatek je jediný trest na doživotí, při němž může být poskytnuta milost na základě špatného chování. A. Hitchcock Bigamie: jedna žena navíc. Monogamie: totéž. O. Wilde Ženění je dobrá věc. Člověk však nesmí připustit, aby se stalo zvykem. W. S. Maugham Dobře se pověsit to vyloučí možnost špatně se oženit. W. Shakespeare Že se manžel Xantipy stal velkým filozofem, je pozoruhodné. Při tom věčném štěkání ještě myslit! Ale psát nemohl, to už nebylo v jeho silách: Sokrates nezanechal jedinou knihu. H. Heine Kdyby manželé spolu nežili, bylo by více šťastných manželství. F. Nietzsche Ze všeho, co je věčné, láska je nejkratší. J. B. Molière Tak miluj ženu, jako bys ji nenáviděl, a tak ji nenáviď, jako bys ji miloval. Sofokles Milovat a udržet je nejlepší, milovat a ztratit je druhá nejlepší možnost. Thackeray Ženy nevědí, co chtějí, ale nedají pokoje, dokud to nedostanou. A. France 16 Metropolitní asociace lázeňských šviháků. Prezídiem autorizovaný text, v6

17 MYŠLENKY A VÝROKY ČLENŮ MALŠe Na tanečním večírku, na poště, na poušti, v galerii Věda je blahodárná; brání lidem myslet. A. France Hodinka na klíně vašeho milého se zdá minutkou, minutka na horké peci se zdá hodinou. A to je relativita. A. Einstein Vzdělání je třetí největší příčinou lidského neštěstí. Tou první je samozřejmě život. J. Heller Člověk musí mnoho studovat, aby málo věděl. Ch. L. Montesquieu Kdyby byl každej chytrej, byl by z toho každej druhej blbej. Josef Švejk Rozdíl mezi archeology a kosmetiky je v tom, že ti první starožitnosti vykopávají a ti druzí zasypávají. A. Guinness Pěkné lakýrky a oděv elegantního střihu působí na ženy víc než sebelepší vědecká práce. J. Hašek Rituály našich předků vyžadovaly klobouk z konopí, ale dnes všichni nosí klobouky hedvábné. Rituály předepisují jednu úklonu před schody a dnes všichni dělají poklonu až nahoře, což je domýšlivost. I když je to proti mínění většiny, já se klaním před schody. Konfucius Mnohý člověk má čisté svědomí jen proto, že má slabou paměť. A. Schopenhauer Nemá žádný význam být nejbohatším na hřbitově. ALŠ Muž je ještě dost hezký, neděsí-li se ho kůň. ALŠ Metropolitní asociace lázeňských šviháků. Prezídiem autorizovaný text, v6 17

18 MYŠLENKY A VÝROKY ČLENŮ MALŠe V cukrárně, na pláži, v zlevněných oděvech, v cirkusu Chceš-li být šťasten den, opij se. Chceš-li být šťasten rok, ožeň se. Chceš-li být šťasten celý život, založ si zahrádku. Čínské přísloví (ALŠ) Nežijeme proto, abychom jedli, ale jíme proto, abychom žili. Sokrates Nemám rád diskuse při jídle, protože v nich obvykle vítězí ten, kdo má nejmenší chuť k jídlu. G. B. Shaw Veliké úkoly obžerství vyžadují metody a pravidelnosti. A. France Zneužívání alkoholu je to jediné, co staví člověka nad zvíře. I. Shaw Je více filozofie v láhvi vína, než ve všech knihách. L. Pasteur Nechť sebepotrhleji mošt se chová, přec vínem bude naposled. J. W. Goethe Sherry vstoupí člověku do mozku a vysuší tam všechny pošetilé, tupé a sprosté výpary, které jej obklopují, činí jej chápavým, bystrým, vynalézavým, plným hebkých, ohnivých a rozkošných představ. W. Shakespeare Kdo nemá rád víno, ženy a zpěv, ten zůstává blázen po celý život. J. W. Goethe Je sladké být bláznem v pravý čas. Horatius Všeobecně se pravda spojuje s vínem. Plinius starší Teď vínem zažeňte starosti. Horatius Žena je jenom žena. Ale dobré cigáro, to je přece pokouřeníčko! R. Kipling 18 Metropolitní asociace lázeňských šviháků. Prezídiem autorizovaný text, v6

19 MYŠLENKY A VÝROKY ČLENŮ MALŠe V čekárně, při masovém spurtu, na logopedii, na ostrůvku Pravý život je koupání a rozhovory v lázních. Starořímská zásada (ALŠ) Skoro se zdá, že příroda dovede seslat na člověka jenom nemoci krátké. Ale lékařství si přisvojilo umění je prodlužovat. M. Proust Nemocný obvykle nemá tak silnou náturu, aby zdolal jak nemoc, tak léky. J. B. Moliére Celý život jsem chodil na pohřby svých přátel, kteří provozovali sport. G. B. Shaw Neustálé posilování vede ke zhroucení. Lao-c Ať už máte zdraví jakékoliv, do konce života vám vydrží. ALŠ Je nutné zuřit se šílenými. Petronius Jakýsi muž věnoval veškeré své jmění na to, aby se vycvičil v zabíjení draků. Když si za tři léta tuto dovednost osvojil, nenašel příležitost, aby ji využil. Čuang-c Lidi posedla taková touha po vlastnictví, že jsou snad víc majetek než majitelé. Plinius starší Čemu se nedá zabránit, to je rozumné. Kuo Siang Užívej dne a zítřku věř co nejméně. Horatius Co přinese večer, je nejisté. Livius Hory se chystají rodit, však směšnou porodí myšku. Horatius Metropolitní asociace lázeňských šviháků. Prezídiem autorizovaný text, v6 19

Svět, jak jej neznáte

Svět, jak jej neznáte Svět, jak jej neznáte Napsal: Marcel Brus Milí přátelé, dovoluji si vám předložit toto dílko, s jedinou prosbou, totiž abyste si ho přečetli. Uspokojivé vysvětlení toho, proč mi na získání vaší pozornosti

Více

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková Prohlašuji, že jsem

Více

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc.

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc. MUDr. Raymond A. Moody I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1978) Na závěr je přiložena též kritika z listu France Dimanche

Více

Člověk jako osoba. Jan Sokol

Člověk jako osoba. Jan Sokol Člověk jako osoba Jan Sokol Universita Karlova - Institut základů vzdělanosti Praha 2000 Knihu lze koupit v knihovně UK IZV, Celetná 13, Praha 1, nebo objednat v UK IZV, Legerova 63, Praha 2. Recenzovali:

Více

Z OBSAHU. NÁVŠTĚVA U LÉČITELE Ivan Klíma

Z OBSAHU. NÁVŠTĚVA U LÉČITELE Ivan Klíma Cílem Českého klubu skeptiků Sisyfos je šíření vědeckých poznatků a nezkreslených informací. Zkoumáme sporné jevy a vystupujeme proti pseudovědeckým názorům. Pomáháme chránit spotřebitele před nabídkou

Více

Dobré otázky, dobré odpovědi. Shravasti Dhammika

Dobré otázky, dobré odpovědi. Shravasti Dhammika Dobré otázky, dobré odpovědi Shravasti Dhammika Tato kniha vznikla v rámci projektu Dharma zdarma. Více o projektu najdete na dharmazdarma.wz.cz nebo na freedharma.info. Zvláštní poděkování za spolupráci

Více

ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Dům Ignáce Stuchlého SKM

ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Dům Ignáce Stuchlého SKM Orientační dny ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Dům Ignáce Stuchlého SKM kolektiv pedagogických pracovníků OD Dům Ignáce Stuchlého SKM fotografi e DIS SKM ROZVOJ HODNOTOVÉ

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

rozšířit dostupnost knih

rozšířit dostupnost knih o literatuře pro děti str. 6 klíč k textům alexandry berkové str. 8 igor fic o veselského poezii třetí část str. 10 o postapo-románu metro 2033 str. 12 tvorba básnické skupiny vůně vohně str. 16 povídky

Více

5/2010 ROČNÍK 19 (13)

5/2010 ROČNÍK 19 (13) 5/2010 ROČNÍK 19 (13) Boží dobrodružství Paľka Ferka 04 Školní zralost aneb Jak pomoci svému dítěti? 08 Bratrství, které vše obnovuje (Chile) 19 www.focolare.cz Volit nevolit? Volby jsou před námi a o

Více

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA LITOMYŠL, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 22 Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí Seminární práce Marta Bačovská, DiS. D1B - Předškolní pedagogika 2010/2011

Více

Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře

Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře Střední škola Waldorfské lyceum Křejpského 1501/12 149 00, Praha 4 Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře Odborná maturitní práce Vypracovala: Barbora Eichlerová Vedoucí práce: Jitka Ferencová

Více

EVANGELICKÝ ČASOPIS PRO MLÁDEŽ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ JEŽÍŠŮV KŘEST FREETEKNO PÝCHA A PŘEDSUDEK

EVANGELICKÝ ČASOPIS PRO MLÁDEŽ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ JEŽÍŠŮV KŘEST FREETEKNO PÝCHA A PŘEDSUDEK EVANGELICKÝ ČASOPIS PRO MLÁDEŽ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ JEŽÍŠŮV KŘEST FREETEKNO PÝCHA A PŘEDSUDEK OBSAH Rohlík s máslem nebo dům? Biblická úvaha Ježíšův křest Životní úroveň Na dno to jde snadno rozhovor s O. Villnerem

Více

ZAČNĚME TŘEBA. sestavila Michaela Čakrtová. Kofi Annan, generální tajemník OSN

ZAČNĚME TŘEBA. sestavila Michaela Čakrtová. Kofi Annan, generální tajemník OSN ZAČNĚME TŘEBA TAKHLE Organizace spojených národů byla založena ve víře, že dialog může zvítězit nad neporozuměním, že rozmanitost je všeobecně pozitivní a že sdílený osud všech lidí vzájemně mnohem více

Více

Proč NE eutanazii aneb Být, či nebýt?

Proč NE eutanazii aneb Být, či nebýt? Proč NE eutanazii aneb Být, či nebýt? 1369 Pro NE eutanazii.indd 1 19.3.2008 14:36:55 1369 Pro NE eutanazii.indd 2 19.3.2008 14:36:55 MUDr. Marta Munzarová a kol. Proč NE eutanazii aneb Být, či nebýt?

Více

1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ

1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ 1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ 2 K dostání u: Eva Melzerová Praha Tel. 257219564 Fax 257223330 Mobil 602328252 e-mail: eva.melzerova@seznam.cz www.reiki-melzerova.cz 3 Věnování Tato knižní řada je věnována v nejhlubší

Více

Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta. Katedra výtvarné výchovy. Vnitřní prostor

Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta. Katedra výtvarné výchovy. Vnitřní prostor Univerzita Palackého Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy Magisterská diplomová práce Vnitřní prostor Autor: Bc. Monika Beková Vedoucí práce: Mgr. et MgA. Jan Krtička Olomouc 2011 Prohlašuji, že

Více

Objevte esperanto. fascinující jazyk. www.ikso.net

Objevte esperanto. fascinující jazyk. www.ikso.net Objevte esperanto fascinující jazyk www.ikso.net Obsah Základní informace o esperantu... 3 Stručné představení jazyka esperanto...10 Osobní příběhy o esperantu...12 Zamenhof, iniciátor esperanta...17 Esperanto

Více

6/2011 ROČNÍK 20 (14)

6/2011 ROČNÍK 20 (14) 6/2011 ROČNÍK 20 (14) Přinášet Boha světu Rozhovor s Marií Voce 20 Jan Pavel II. Zastánce důstojnosti člověka 5 www.focolare.cz Ekonomická krize a životní styl 8 PRO INSPIRACI Dědictví Jana Pavla II. Vzápětí

Více

narcismus 13/11/2008, 25 Kč www.itvar.cz Pavel Z., z textu Co sme? DG 307, 1973-1975 proč se tak často nenávidíme? proč na ješitnosti pevnosti z hoven

narcismus 13/11/2008, 25 Kč www.itvar.cz Pavel Z., z textu Co sme? DG 307, 1973-1975 proč se tak často nenávidíme? proč na ješitnosti pevnosti z hoven rozhovor s j. bažantem nejen o narcismu str. 4 a 5 st. komárek, j. šiklová a vl. merta o ješitnosti str. 6 a 7 básník a jeho čtenář str. 8 a 9 z. zemanová: proměny ega v pop music 60. let str. 10 kratochvilný

Více

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám ÚVOD Proč? Kdy? Kde? Kdo? Co? a Jak? Než začneme společně přemýšlet, jak učit děti hodnotám, věnujme se nejprve důvodům, které nás k tomu vedou. Odpovězme

Více

ŽIVOT DANIILA ANDREJEVA, VYPRÁVĚNÝ JEHO ŽENOU

ŽIVOT DANIILA ANDREJEVA, VYPRÁVĚNÝ JEHO ŽENOU ŽIVOT DANIILA ANDREJEVA, VYPRÁVĚNÝ JEHO ŽENOU V dávných dobách jeví se dávnými kvůli množství událostí, které proběhly mezi námi a jimi začínal životopis vyjmenováním předků. Toto citlivé vnímání pozemského

Více

Pedagogické střípky II

Pedagogické střípky II Pedagogické střípky II Sborník metodik inkluzivní praxe volnočasové pedagogiky vypracovaných a obhájených účastníky II. ročníku Studia pedagogiky volného času v rámci projektu Klíče pro život tato publikace

Více

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0171

Více

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil!

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! www.milujte.se 12/2010 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan15,12 Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! Svatý Jan Maria

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vliv počítačových her na děti a mládež PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Brno 2006 KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vliv počítačových her na děti a mládež PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Brno 2006 KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Vliv počítačových her na děti a mládež Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D. Vypracovala:

Více

Radoslav Štědroň. Svrchovaný stát a veřejné zdroje. Obsah. Předmluva.2. 1 Svrchovaný stát. Veřejné zdroje

Radoslav Štědroň. Svrchovaný stát a veřejné zdroje. Obsah. Předmluva.2. 1 Svrchovaný stát. Veřejné zdroje Radoslav Štědroň Svrchovaný stát a veřejné zdroje Obsah Předmluva.2 1 Svrchovaný stát 1.1 Situace České republiky na počátku druhého desetiletí 21. století 5 1.2 Česká ústava.8 1.2.1 Vznik a tvorba české

Více

Herec je vlastně natvrdlý tvor

Herec je vlastně natvrdlý tvor @ 83. Zprav daj Jiráskova Hronova pátek 9.8.2013 : 7 Herec je vlastně natvrdlý tvor Rozhovor s lektory semináře HT jako Herecká tvorba Hanou Frankovou a Janem Hniličkou Před několika lety jsem na přehlídce

Více