Začínáme. Stručný návod k obsluze FAX-2840 / FAX-2845 FAX zařízení a zkontrolujte součásti. Poznámka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Začínáme. Stručný návod k obsluze FAX-2840 / FAX-2845 FAX zařízení a zkontrolujte součásti. Poznámka"

Transkript

1 Stručný návod k osluze Začínáme FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940 Přečtěte si nejprve Příručku ezpečnosti výroku a potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze, ayste sestavení a instalai provedli správně. Chete-li zorazit Stručný návod k osluze v jinýh jazyíh, navštivte stránku Všehny modely nejsou dostupné ve všeh zemíh. Na většině orázků v této příruče je zařízení FAX Rozalte zařízení a zkontrolujte součásti CD-ROM s dokumentaí Telefonní kael Stručný návod k osluze Napájeí kael Sestava fotovále a tonerové kazety (předinstalovaná) Příručka ezpečnosti výroku Výstupní podpěra dokumentů ADF Telefonní sluhátko (Pro FAX-2845) Krouená šňůra sluhátka (Pro FAX-2845) CZE Verze 0 1

2 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ oznamuje poteniálně neezpečnou situai, které je nutno zaránit, jinak y mohla mít za následek smrt neo vážné zranění. UPOZORNĚNÍ označuje poteniálně neezpečnou situai, které je nutno zaránit, jinak y mohla mít za následek menší neo méně vážná zranění. VAROVÁNÍ Kraie se zařízením osahuje plastové sáčky. Tyto plastové sáčky uhovávejte mimo dosah kojenů a dětí, ayste zaránili neezpečí udušení. Plastové oaly nejsou hračky. CAUTION UPOZORNĚNÍ Chete-li se zařízením pohyovat, uhopte je zepředu pevně za oční úhyty. Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle orázku. 250 mm 100 mm 100 mm 210 mm Komponenty, které naleznete v kraii, se mohou lišit v závislosti na zemi, ve které se naházíte. Doporučujeme, ayste si původní oal nehali. Pokud z nějakého důvodu musíte zařízení přepravovat, opatrně jej zaalte do původního alení, ayste se vyhnuli jakémukoliv poškození ěhem přepravy. Zařízení y mělo ýt odpovídajíím způsoem pojištěno zprostředkovatelem přepravy. Pro instruke o zaalení zařízení viz Balení a přeprava přístroje v Podroné příruče uživatele. (Pouze FAX-2940) Kael rozhraní není standardním příslušenstvím. Zakupte vhodný kael rozhraní. 2

3 2 Odstraňte oalový materiál ze zařízení d Zvedněte pružný pás z fotovále. DŮLEŽITÉ Zatím NEPŘIPOJUJTE zástrčku kaelu střídavého napájení. a Odstraňte ohrannou pásku na vnějšku zařízení. Otevřete přední kryt. e Zatáhněte za proužek papíru pro vyjmutí ohranného materiálu, jak je to ukázáno na orázku. Vyjměte alíček se silikagelem z vnitřku zařízení. f Vyjměte sestavu fotovále a tonerové kazety. CAUTION UPOZORNĚNÍ Silikagel NEJEZTE. Vyhoďte jej prosím. Pokud jej pozřete, okamžitě vyhledejte lékařskou pomo. 3

4 g Jemně s ní několikrát zatřeste ze strany na stranu, ay se toner uvnitř sestavy rovnoměrně rozptýlil. a 3 Připevněte výstupní podpěru dokumentů ADF Rozložte podpěru dokumentů ADF. h Vložte sestavu fotovále a tonerové kazety zpět do zařízení. Otevřete kryt ovládaího panelu tak, že jej zvednete směrem dozadu. Kryt ovládaího panelu i Zavřete čelní kryt zařízení. 4

5 Připevněte výstupní podpěru dokumentů ADF. a 5 Vložte papír do zásoníku papíru Úplně vysuňte zásoník papíru ze zařízení. d a 4 Instalae Zavřete kryt ovládaího panelu. sluhátka (Pouze FAX-2845) Připojte krouenou šňůru sluhátka k zařízení a druhý kone zapojte do sluhátka. Při tlačení na zelenou páčku pro uvolnění vodítka papíru a přesuňte vodítka papíru tak, ay odpovídala velikosti papíru vkládaného do zásoníku. Ujistěte se, že jsou vodítka papíru pevně usazena v drážkáh. 1 5

6 Stoh papírů doře provětrejte, ay nedoházelo k uvíznutí papíru neo nesprávnému podávání. e Zasuňte zásoník papíru pevně zpět do zařízení. Ujistěte se, že je zásoník zela vložen do zařízení. d Vložte papír do zásoníku a ujistěte se, že: Papír je pod značkou pro maximum papíru ( ) a. Přeplnění zásoníku papíru může způsoit uvíznutí papíru. Strana, na kterou hete tisknout, musí ýt líem dolů. Vodítka papíru se dotýkají stran papíru, ay ylo podávání prováděno správně. f Rozložte vysouvaí podpěru a, ayste zaránili vyklouznutí papíru ze zásoníku pro výstup líem dolů. 1 1 Pro další instruke o doporučeném papíru viz Doporučený papír a tisková média v Základní příruče uživatele. 6

7 6 Připojte napájeí kael a telefonní kael DŮLEŽITÉ NEPŘIPOJUJTE zatím kael rozhraní. (Pouze FAX-2940) Vzhledem k tomu, že je zařízení uzemněno prostřednitvím elektriké zásuvky, můžete se ohránit před poteniálně neezpečnými elektrikými vlivy na telefonní síti tak, že neháte zapojený přívod napájeí zásuvky ěhem připojování přístroje k telefonní line. Stejně tak se můžete ohránit, když udete htít přesunout zařízení; nejprve tedy odpojte telefonní vedení, potom napájeí kael. a Připojte kael střídavého napájení k zařízení a poté jej zapojte do zásuvky. Zařízení zapněte. Pokud sdílíte jednu telefonní linku s externím telefonem, připojte jej, jak je zorazeno níže. Pokud hete připojit externí telefon, odstraňte ohranný kryt z konektoru EXT. v zařízení Připojte kael telefonní linky. Připojte jeden kone kaelu telefonní linky do zdířky na zařízení označené LINE a druhý kone do nástěnné telefonní zásuvky. a Linkový telefon Externí telefon Ohranný kryt Pokud sdílíte jednu telefonní linku s externím záznamníkem, připojte ji, jak je znázorněno níže. Pokud hete připojit externí telefonní záznamník, odstraňte ohranný kryt z konektoru EXT. v zařízení DŮLEŽITÉ Telefonní kael MUSÍ ýt připojen do zdířky na zařízení označené LINE. VAROVÁNÍ a Záznamník linkového telefonu (není povolen) Záznamník externího telefonu Ohranný kryt Toto zařízení musí ýt uzemněno prostřednitvím uzemněné zástrčky. 7

8 7 Nastavte svou zemi Musíte nastavit zemi, ay zařízení fungovalo správně na místníh telekomunikačníh linkáh v jednotlivýh zemíh. a d e 8 Zvolte Zkontrolujte, zda je zapnuté napájení připojením napájeího kaelu, a zapněte vypínač. Stisknutím a neo zvolíte zemi. Ceska repulika Selet a or OK Když se na displeji LCD zorazí vaše země, stiskněte OK. Displej LCD vás vyzve, ayste znovu potvrdili zemi. Pokud se na displeji LCD zorazí správná země, stisknutím klávesy 1 přejdete na krok e. NEBO Stisknutím tlačítka 2 přejdete zpět na krok pro nový výěr země. Jakmile se na displeji LCD zorazí Potvrzeno, zařízení se automatiky restartuje. Po restartování se na displeji LCD zorazí Cekej. váš jazyk (v případě potřey) a Stiskněte tlačítko Menu, 0, 0. Nastavte režim příjmu na Ext.Tel/TAD, pokud máte externí záznamník. Viz Vola režimu přijímání na straně 8. Další podronosti viz Připojení externího TAD v Základní příruče uživatele. Stisknutím tlačítka a neo zvolte požadovaný jazyk. Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Kone). 9 Vola režimu přijímání Existují čtyři různé režimy příjmu: Jen fax, Fax/Tel, Rune a Ext.Tel/TAD. a Stiskněte tlačítko Menu, 0, 1. Chete používat telefoniké funke vašeho zařízení (jsou-li k dispozii) neo externí telefon či externí záznamník připojený na stejnou linku jako zařízení? Ano Používáte funki hlasové zprávy externího záznamníku? Ne Chete, ay zařízení automatiky přijímalo fax a telefonní hovory? Ano Ne Ano Jen fax Fax/Tel Rune Ne Vaše zařízení automatiky přijímá každé volání jako fax. Vaše zařízení linku kontroluje a automatiky přijímá každé volání. Pokud volání není fax, telefon zazvoní, ayste mohli hovor zvednout. Vy kontrolujete telefonní linku a sami musíte přijmout každé volání. Ext.Tel/TAD Váš externí záznamník (TAD) automatiky přijme každý hovor. Hlasové zprávy jsou uloženy na externím záznamníku. Faxové zprávy jsou automatiky vytištěny. Stisknutím tlačítka a neo vyerte režim příjmu. Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Kone). Podronější informae viz Použití režimů příjmu v Základní příruče uživatele. 8

9 10 Nastavte kontrast LCD panelu (je-li třea) 12 Zadejte osoní informae (ID stanie) Pokud máte potíže se čtením LCD panelu, zkuste změnit nastavení kontrastu. Zařízení zorazuje datum a čas, a když nastavíte ID stanie, přidá je ke každému odeslanému faxu. a Stiskněte tlačítko Menu, 1, Stisknutím tlačítka zvýšíte kontrast. NEBO Stisknutím tlačítka d ztlumíte kontrast. Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Kone). Nastavte datum a čas Zařízení zorazuje čas, a když nastavíte ID stanie, přidá se ke každému odeslanému faxu také datum a čas. a Stiskněte tlačítko Menu, 0, 2, 1. d Na číselné klávesnii zadejte poslední dvě číslie roku a pak stiskněte OK. Datum a as Rok:2013 (Např. vložte 1, 3 pro rok 2013.) Na číselné klávesnii zadejte dvě číslie měsíe a pak stiskněte OK. Datum a as Mesi:03 (Např. vložte 0, 3 pro měsí řezen.) Na číselné klávesnii zadejte dvě číslie dne a pak stiskněte OK. Datum a as Den:25 (Např. vložte 2, 5 pro 25. den v měsíi.) e Na číselné klávesnii zadejte čas ve 24 hodinovém formátu a pak stiskněte OK. f Datum a as Cas:15:25 (Např. vložte 1, 5, 2, 5 pro 15:25.) Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Kone). a Stiskněte tlačítko Menu, 0, 3. d e Na číselné klávesnii zadejte vaše číslo faxu (max. 20 čísli) a pak stiskněte OK. ID Stanie Fax: Na číselné klávesnii zadejte vaše telefonní číslo (max. 20 čísel) a pak stiskněte OK. Pokud máte stejné telefonní číslo a číslo faxu, zadejte znovu stejné číslo. ID Stanie Tel: Na číselné klávesnii zadejte vaše jméno (max. 20 znaků) a pak stiskněte OK. ID Stanie Jmeno: Při zadávání jména postupujte podle následujíí taulky. Pokud potřeujete zadat znak, který je pod stejnou klávesou jako znak poslední, stiskněte pro posun kurzoru doprava. Pokud zadáte špatný znak a hete ho změnit, stisknutím tlačítka d neo posuňte kurzor pod hyný znak a potom stiskněte tlačítko Clear (Zrušit). Stiskněte 1krát 2krát 3krát 4krát 5krát tlačítko 2 A B C 2 A 3 D E F 3 D 4 G H I 4 G 5 J K L 5 J 6 M N O 6 M 7 P Q R S 7 8 T U V 8 T 9 W X Y Z 9 Podronější informae viz Vkládání textu v Základní příruče uživatele. Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Kone). 9

10 Pokud uděláte hyu neo udete htít začít znovu, stiskněte Stop/Exit (Stop/Kone) a jděte zpět na krok a. 13 Hlášení o přenosu faxu Vaše zařízení Brother je vyaveno funkí hlášení o ověření přenosu faxu, které slouží jako potvrzení o odeslání faxu. Na tomto hlášení naleznete jméno příjeme neo číslo přijímajíího faxu, datum a čas přenosu, trvání přenosu, počet odeslanýh stránek a zda yl přenos úspěšný neo ne. Pokud hete využít funke Hlášení o přenosu faxu viz Tisk hlášení v Podroné příruče uživatele. 15 Nastavení kompatiility telefonní linky Pokud zařízení připojujete na služu VoIP (přes internet), musíte změnit nastavení kompatiility. a Stiskněte tlačítko Menu, 2, 0, 1. Pokud používáte analogovou telefonní linku, můžete tento krok přeskočit. Stisknutím tlačítka a neo zvolte možnost Zakladni(VoIP). Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Kone). 14 Nastavení tónového neo pulsního režimu vytáčení 16 Nastavení typu telefonní linky Vaše zařízení je přednastaveno na tónovou volu. Pokud máte pulzní volu (rotační), musíte změnit způso vytáčení. a Stiskněte tlačítko Menu, 0, 4. Stisknutím tlačítka a neo zvolte možnost Pulsni (neo Tonova). Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Kone). Připojujete-li zařízení k line, která je vyavená funkemi PABX (PBX) neo ISDN pro zasílání a přijímání faxů, je rovněž třea podle následujííh kroků správně změnit typ telefonní linky. a Stiskněte tlačítko Menu, 0, 6. Stisknutím tlačítka a neo zvolte možnost Po.ustredna, ISDN neo Standardni. Postupujte jedním z následujííh způsoů: Pokud zvolíte možnost ISDN neo Standardni, přejděte na krok f. Pokud zvolíte možnost Po.ustredna, přejděte ke kroku. Postupujte jedním z následujííh způsoů: Pokud hete změnit aktuální číslo předvoly, stiskněte tlačítko 1 a přejděte na krok d. Pokud nehete změnit aktuální číslo předvoly, stiskněte tlačítko 2 a přejděte na krok f. Výhozím nastavením je!. Když stisknete Tel/R neo Tel/Mute/R (Tel/Přidržení/R) a zároveň Shift (Další) (pouze FAX-2845), na displeji LCD se zorazí!. 10

11 d Stiskněte Clear (Zrušit) pro odstranění výhozího nastavení, potom na číselné klávesnii zadejte předvolu (max. 5 čísli) a pak stiskněte OK. 17 Automatiká změna času Můžete použít čísla 0 až 9, #, l a!. Stiskněte Tel/R neo Tel/Mute/R (Tel/Přidržení/R) a zároveň Shift (Další) (pouze FAX-2845) pro zorazení!. Vykřičník! nelze použít s čísly ani jinými znaky. Pokud váš telefonní systém vyžaduje mezičíselnou pauzu TBR (timed reak reall), stisknutím tlačítka Tel/R neo Tel/Mute/R (Tel/Přidržení/R) a zároveň Shift (Další) (pouze FAX-2845) pauzu zadejte. e Stisknutím tlačítka a neo zvolte Zap. neo Vzdy a stiskněte OK. Zařízení lze nastavit tak, ay automatiky provádělo změnu na letní čas. Automatiky se přenastaví o jednu hodinu dopředu na jaře a o jednu hodinu dozadu na podzim. a Stiskněte tlačítko Menu, 0, 2, 2. Stisknutím tlačítka a neo zvolte možnost Zap. (neo Vyp.). Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Kone). f Vyerete-li možnost Zap., stisknutím tlačítka Tel/R neo stisknutím zároveň Tel/Mute/R (Tel/Přidržení/R) a Shift (Další) (pouze FAX-2845) (na orazove se zorazí! ) získáte přístup k vnější line. Vyerete-li možnost Vzdy, získáte přístup k vnější line ez stisknutí Tel/R neo zároveň Tel/Mute/R (Tel/Přidržení/R) a Shift (Další) (pouze FAX-2845). Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Kone). POBOČKOVÉ ÚSTŘEDNY (PBX) a PŘENOS Zařízení je původně nastaveno na možnost Standardni, ož umožňuje připojení zařízení ke standardní line veřejné telefonní sítě PSTN (Puli Swithed Telephone Network). Mnoho kaneláří však používá entrální telefonní systém neo PABX (Privátní automatiká poočková ústředna). Vaše zařízení lze připojit k většině typů poočkovýh ústředen. Funke opakované voly zařízení podporuje pouze zpětnou aktivai s časovým přerušením (TBR). TBR ude fungovat s většinou systémů PABX (PBX) a umožní vám získat přístup k vnější line neo předat hovor na jinou linku. Funke je v provozu, když je stisknuto tlačítko Tel/R neo když zároveň stisknete Tel/Mute/R (Tel/Přidržení/R) a Shift (Další) (pouze FAX-2845). 11

12 Další informae Stažení volitelného softwaru (pouze uživatelé FAX-2940) Ovladač tiskárny, ovladač skeneru a software PC-Fax Send lze zdarma stáhnout z weu Brother Solutions Center. Díky tomu ude možné používat faxové zařízení Brother jako tiskárnu neo skener neo posílat faxy z počítače. Navštivte nás na adrese Upozorňujeme, že FAX-2940 nepodporuje skenování v systému Ma OS X Brother CreativeCenter Inspirujte se. Používáte-li systém Windows, dvakrát klepněte na ikonu Brother CreativeCenter na vaší praovní ploše a ZDARMA získáte přístup na weové stránky s mnoha nápady a zdroji pro osoní i profesionální využití. Tato ikona se zorazí po instalai MFL-Pro Suite neo volitelného softwaru, který je k dispozii na weu Brother Solutions Center. Uživatelé systémů Ma mohou získat přístup na Brother CreativeCenter na této weové adrese: 12

13 Spotření materiál Spotření materiál Když přijde čas vyměnit spotření součástky, na LCD panelu se ojeví hyové hlášení. Pro víe informaí o spotřením materiálu pro vaše zařízení navštivte neo kontaktujte vašeho dodavatele Brother. Tonerové kazety Standardní toner: TN-2210 Toner s vysokou výtěžností: TN-2220 Fotovále DR

14 Ohranné známky Logo Brother je registrovanou ohrannou známkou společnosti Brother Industries, Ltd. Brother je registrovanou ohrannou známkou společnosti Brother Industries, Ltd. Mirosoft a Windows jsou registrované ohranné známky společnosti Mirosoft Corporation ve Spojenýh státeh a/neo dalšíh zemíh. Apple, Maintosh a Ma OS jsou ohranné známky společnosti Apple In., registrované v USA a jinýh zemíh. Každá ze společností, jejíž název programového vyavení je v této příruče uveden, má lienční smlouvu na programové vyavení speifikou pro její vlastní programy. Jakékoliv ohodní názvy a názvy výroků společností ojevujíí se ve výroíh společnosti Brother, souvisejííh dokumenteh neo jakýhkoliv jinýh materiáleh, jsou všehny registrovanými ohrannými známkami příslušnýh společností. Kompilae a zveřejnění Tento návod může ýt pod dohledem společnosti Brother Industries Ltd. kompilován a pulikován s tím, že ude praovat s nejnovějším tehnikým popisem výroku. Osah tohoto návodu a tehniké údaje v něm osažené mohou ýt změněny ez předhozího upozornění. Společnost Brother si vyhrazuje právo provádět změny ez předhozího upozornění v tehnikýh dateh a materiálu zde popsaném. Výroe neodpovídá za žádné škody (včetně následnýh) způsoené v závislosti na danýh materiáleh včetně, ale nikoliv omezeně, na typografiké hyy a další hyy týkajíí se pulikae. Copyright a liene 2012 Brother Industries, Ltd. Všehna práva vyhrazena.

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW VAROVÁNÍ CAUTION UPOZORNĚNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW VAROVÁNÍ CAUTION UPOZORNĚNÍ Stručný návod k osluze Začínáme DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW Než začnete zařízení sestavovat, přečtěte si rožuru Bezpečnostní předpisy a pokyny. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze, ayste

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze 0 CZE Příslušné modely Tuto Příručku uživatele lze použít s následujícími modely: MFC-J4510DW Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikonu: POZNÁMKA

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely:

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: Příručka AirPrint Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Verze A CZE Definice poznámek

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

Fast DSL internet Návod pro instalaci služby

Fast DSL internet Návod pro instalaci služby Fast DSL internet Návod pro instalaci služby Obsah balíčku Širokopásmový modem (typ vyobrazeného modemu se může lišit, postup zapojení však zůstává stejný) Napájecí zdroj k širokopásmovému modemu Černý

Více

www.pokladnisystemy.cz

www.pokladnisystemy.cz Začněte číst zde! Gratulujeme, Že jste si vybrali tiskárnu štítků Citizen. Věnujte prosím chvilku přečtení této příručky, která vás seznámí s tiskárnou a jejím provozem. Tento produkt je sofistikovaná,

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i

Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i Telefon Sony Ericsson P990i, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500We a ADS-2600We. Definice poznámek V této příručce uživatele používáme následující

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

SLITE 200SW Uživatelská příručka

SLITE 200SW Uživatelská příručka SLITE 200SW Uživatelská příručka Vypínač LCD dotyková obrazovka Deska s bílým světlem USB port UV transiluminátor Ethernet USB porty Hlavní vypínač Camera CCD Sony ICX205AL je CCD obrazový senzor s 2.0

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

MODEL UX-53 UX-73. FAXOVÝ PŘÍSTROJ Návod k obsluze

MODEL UX-53 UX-73. FAXOVÝ PŘÍSTROJ Návod k obsluze MODEL UX-53 UX-73 FAXOVÝ PŘÍSTROJ Návod k obsluze OBSAH ÚVODEM...3 Technická data...3 Pohled na ovládací panel...5 1. INSTALACE...7 Obsah dodávky...7 Připojení...7 Založení termografického papíru...11

Více

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace:

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace: SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP Tento dokument obsahuje stručný návod pro zprovoznění telefonní služby Sipy na telefonu Siemens Gigaset A580IP. Slouží pouze jako pomůcka pro bleskovou konfiguraci.

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

Nastavení bezdrátového telefonu Siemens

Nastavení bezdrátového telefonu Siemens Nastavení bezdrátového telefonu Siemens A510 IP, A580 IP, C590 IP, C610 IP Zapojení telefonu V balíčku naleznete ethernetový kabel. Vezměte jej a propojte základnu Siemens se zařízením k internetu (modem,

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Příručka pro faxování tiskárny 7600 Series

Příručka pro faxování tiskárny 7600 Series Příručka pro faxování tiskárny 7600 Series 2008 www.lexmark.com Obsah Úvod...5 Vyhledání informací o tiskárně...5 Popis částí tiskárny...8 Popis částí tiskárny...8 Nastavení faxování...12 Příprava tiskárny

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER. STRUčný návod k OBSLUze. micro SD M2. Duo SDXC / MMC CF MS

MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER. STRUčný návod k OBSLUze. micro SD M2. Duo SDXC / MMC CF MS MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER STRUčný návod k OBSLUze xd SDXC / MMC micro SD M2 CF MS Duo USB 3.0 čtečka Lexar Multi-Card 25-in-1 je pohodlné řešení pro přenos souborů typu vše v jednom. Čtečka má

Více

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač SIM karta ověření: SIM kartu je třeba předem ověřit, zda je opravdu funkční

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA OBSAH BALENÍ HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L NAPÁJECÍ ADAPTÉR ADAPTÉR ČESKY ETHERNETOVÝ KABEL (CAT5 UTP) PŘI NASTAVENÍ PŘIPOJTE

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z Navrženo společností Vodafone Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Nastavení USB modemu 4 Windows 7, Windows

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 A-61682_cs Part No. 5K3752 Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 Následující text uvádí pokyny pro instalaci příslušenství Vylepšená tiskárna Kodak pro skenery

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ Stručný návod k osluze Zčínáme MFC-J200 Před nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze pro správnou konfiguri instli. Příručky uživtele pro

Více

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401)

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Obsah Obsah balení......................................... 3 Části hardwaru......................................... 4 Popis kontrolek LED....................................

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE MFC-465CN

PŘÍRUČKA UŽIVATELE MFC-465CN PŘÍRUČKA UŽIVATELE MFC-465CN Pokud potřebujete volat zákaznický servis Vyplňte následující informace pro budoucí použití: Číslo modelu: MFC-465CN Sériové číslo: 1 Datum nákupu: Místo nákupu: 1 Sériové

Více

Odvodňovací čerpadlo, typ ABS Coronada 250

Odvodňovací čerpadlo, typ ABS Coronada 250 Odvodňovaí čerpadlo, typ ABS Coronada 250 1131-00 15970287CS (04/2015) CS Instalační a provozní návod www.sulzer.om 2 Instalační a provozní návod (překlad originálního návodu) Odvodňovaí čerpadlo, typ

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE

Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE 1 Obsah INSTALACE 3 INSTALACE HARDWARU 3 INSTALACE SOFTWARU 4 PŘIPOJENÍ KAMERY 5 VÝSTUP NA KAMERU NEBO VIDEO 7 O tomto průvodci Tento Rychlý

Více

nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze Březen 2011 190-01157-61 Rev. B Vytištěno na Tchaj-wanu

nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze Březen 2011 190-01157-61 Rev. B Vytištěno na Tchaj-wanu nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze určeno pro použití s těmito modely nüvi: 3750, 3760, 3790 Březen 2011 190-01157-61 Rev. B Vytištěno na Tchaj-wanu Začínáme VAROVÁNÍ Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní

Více