Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLACKBERRY INTERNET SERVICE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: Chcete-li se pihlásit k webu sluzby BlackBerry Internet Service pomocí prohlízece v pocítaci, musíte nejprve vytvoit uzivatelské jméno a heslo v aplikaci e- mailové posty nebo na webu sluzby BlackBerry Internet Service pomocí prohlízece v zaízení. Po vytvoení uzivatelského jména a hesla pi dalsím pístupu k úctu BlackBerry Internet Service musíte provést jednu z následujících akcí: zadejte uzivatelské jméno a heslo pro pihlásení ke svému úctu ovte svou integrovanou ovou adresu ovte svou ovou adresu BlackBerry, pokud jste ji vytvoili Poznámka: Pomocí zaízení není mozné pijímat zprávy do té doby, nez se pihlásíte na stránkách sluzby BlackBerry Internet Service a potvrdíte svoji ovou adresu nebo ové adresy. Související informace Vytvoení uzivatelského jména a hesla pro úcet BlackBerry Internet Service, 4 Moznosti pístupu k úctu pro ové adresy (POP nebo IMAP), 12 3 Uzivatelská pírucka Zacínáme Vytvoení uzivatelského jména a hesla pro úcet BlackBerry Internet Service Pokud si vytvoíte uzivatelské jméno a heslo pro úcet sluzby BlackBerry Internet Service, bez uzivatelského jména a hesla jiz k úctu nemzete pistupovat. 1. Na webu sluzby BlackBerry Internet Service na webové stránce Sluzby a nastavení klepnte na polozku Vytvoit uzivatelské jméno. 2. Vyplte pole Uzivatelské jméno. 3. Vyplte pole Heslo. 4. Vyplte pole Potvrdit heslo. 5. Klepnte na tlacítko Dalsí. 6. Klepnte na tlacítko OK. 7. Zapsáním hesla potvrte ovou adresu. 8. Klepnte na tlacítko OK. V pípad poteby klepnte na zobrazovaný jazyk na webu. 3. jméno zacíná písmenem nebo císlem a jeho délka je 4 az 32 znak. Uzivatelská jména mohou obsahovat velká a malá písmena (a-z, A- Z), císlice (0-9), podtrzítka (_), pomlcky (-) a tecky (.). 4. Vyplte pole Heslo. Délka hesla je 6 16 znak a rozlisují se velká a malá písmena. Hesla nemohou obsahovat znaky s diakritikou, ale mohou obsahovat velká a malá písmena (az, A- Z), císlice (0-9), podtrzítka (_), pomlcky () a tecky (. ). 5. Klepnte na tlacítko Pihlásit. Chcete-li se z webu sluzby odhlásit, klepnte na tlacítko Odhlásit. Související informace 4 Uzivatelská pírucka Zacínáme Pihlásení pomocí uzivatelského jména a hesla, 3 Heslo k úctu sluzby BlackBerry Internet Service Pokud k úctu BlackBerry Internet Service pistupujete automaticky vzdy pi návstv webu sluzby BlackBerry Internet Service pomocí prohlízece BlackBerry, nemáte heslo pro svj úcet BlackBerry Internet Service. Pokud se k úctu sluzby BlackBerry Internet Service pihlasujete pomocí uzivatelského jména a hesla, mzete své heslo ke sluzb BlackBerry Internet Service pravideln mnit. Pokud heslo zapomenete, z pihlasovací webové stránky mzete pozádat sluzbu BlackBerry Internet Service, aby je odeslala na vase zaízení BlackBerry. Zmna hesla k úctu BlackBerry Internet Service Heslo ke svému úctu sluzby BlackBerry Internet Service mzete zmnit, pokud se ke svému úctu BlackBerry Internet Service pihlásíte pomocí uzivatelského jména a hesla. 1. Na webu sluzby BlackBerry Internet Service na webové stránce Sluzby a nastavení klepnte na polozku Heslo. 2. Vyplte pole Nové heslo. Délka hesla je 6 16 znak a rozlisují se velká a malá písmena. Hesla nemohou obsahovat znaky s diakritikou, ale mohou obsahovat velká a malá písmena (az, A- Z), císlice (09), podtrzítka (_), pomlcky () a tecky (.). 3. Vyplte pole Potvrdit heslo. 4. Klepnte na tlacítko OK. Informace o zobrazovaném jazyce na webu Pi návstv webu sluzby BlackBerry Internet Service lze urcit zobrazovaný jazyk na webu. Jazyky pro zobrazení dostupné pro web sluzby jsou jazyky nainstalované v zaízení BlackBerry a jazyky, které podporuje vás poskytovatel bezdrátových sluzeb. Pokud k úctu BlackBerry Internet Service pistupujetes Nastavení stávajících ových adres Základní informace o ové adrese Pidávání ových adres Kdyz do sluzby BlackBerry Internet Service pidáte podporovanou ovou adresu, sluzba BlackBerry Internet Service vytvoí propojení mezi sluzbou BlackBerry Internet Service a ovým úctem pidruzeným k pidané ové adrese. Toto propojení vám umozuje odesílat a pijímat ové zprávy na zaízení BlackBerry pomocí integrované ové adresy. Sluzba BlackBerry Internet Service umozuje pidat az deset podporovaných ových adres a vytvoit jednu ovou adresu BlackBerry. Pidáte-li do sluzby BlackBerry Internet Service ové adresy spojené s více nez jedním ovým úctem, budete mít pístup ke vsem ovým zprávám v seznamu zpráv v zaízení. ové zprávy jsou nadále dorucovány na stávající ový úcet jako ped pidáním ové adresy do sluzby BlackBerry Internet Service. Do sluzby BlackBerry Internet Service mzete pidávat ové adresy spojené s následujícími typy ových úct: ové úcty, k nimz máte pístup prostednictvím poskytovatele internetových sluzeb ové úcty POP nebo IMAP, k nimz máte pístup prostednictvím poskytovatele internetových sluzeb ové úcty, které pouzívají Microsoft Exchange server, k nmuz pistupujete pomocí aplikace Microsoft Outlook Web Access Poznámka: V závislosti na poskytovateli ových sluzeb nemusí být mozné pidat ové adresy spojené s urcitými typy ových úct.

3 Dalsí informace získáte u poskytovatele ových sluzeb. Vsechna zaízení se softwarem BlackBerry ConnectTM nepodporují více ových adres. Související informace Nelze pidat ovou adresu ke sluzb BlackBerry Internet Service, 17 Názvy integrovaných ových adres Uzivatelské jméno mze mít jednu z následujících podob: Pihlasovací jméno: Pihlasovací jméno je cást ové adresy ped znakem zavináce Napíklad,,lenkavolna" v adrese V nkterých pípadech se mze jednat o pihlasovací jméno, které pouzíváte pi pihlasování do firemní sít. Název síové domény a pihlasovací jméno: Pokud pracujete pro organizaci, která pouzívá více síových domén, uzivatelské jméno mze mít formát názevdomény\uzivatelské jméno. Je-li napíklad ová adresa a název domény je doména1, bude pihlasovací jméno,,lenkavolna" a název síové domény a pihlasovací jméno,,doména1\lenkavolna". 9 Uzivatelská pírucka Nastavení stávajících ových adres Úlozist ových zpráv Po pidání ové adresy sluzba BlackBerry Internet Service pistupuje k vasim ovým zprávám pímo z integrovaného ového úctu. Sluzba BlackBerry Internet Service neukládá ové zprávy trvale, proto maximální velikost prostoru pro zprávy závisí na omezeních ového úctu nastavených poskytovatelem ových sluzeb. Sluzba BlackBerry Internet Service uchovává ové zprávy vtsí nez 4 K na serveru BlackBerry Internet Service po dobu 30 dn. Po 30 dnech sluzba BlackBerry Internet Service zprávy ze serveru BlackBerry Internet Service odstraní. Bezdrátové sdruzování ové zprávy, které otevete nebo odstraníte na zaízení BlackBerry, mohou být ve vasem integrovaném ovém úctu automaticky oznaceny jako otevené nebo odstranné. Zmny provedené v ových zprávách ve vasem ovém úctu se obvykle v zaízení neprojeví. Pokud pidáte ovou adresu ke sluzb BlackBerry Internet Service a odstraníte ovou zprávu ze slozky Dorucená posta svého ové úctu, zmna se v zaízení projeví. Pokud vypnete bezdrátové sloucení u v zaízení, odstranné ové zprávy nejsou mezi zaízením a integrovaným ovým úctem synchronizovány. Pouzíváte-li pracovní ový úcet Microsoft Exchange, osobní ový úcet IMAP nebo MSN Hotmail, budou ové zprávy odeslané ze zaízení kopírovány do slozky Odeslaná posta na vasem ovém úctu. Podobn jsou odstranné zprávy kopírovány do slozky Odstranná posta (krom MSN Hotmail). Poznámka: V závislosti na typu integrovaného ového úctu nebo aplikaci ové posty nemusí být pro vase zaízení BlackBerry bezdrátové slucování dostupné. Pouzíváte-li pracovní ový úcet aplikace Microsofute;stí ové adresy ped znakem zavináce napíklad,,lenkavolna" v adrese Mze to vsak také být úplná ová adresa. ový server: Zadejte adresu vaseho postovního serveru. Název postovního serveru lze obvykle odvodit z ové adresy. Pokud je napíklad vase e- mailová adresa postovní server je pravdpodobn mail.jmenoposkytovateleinternetu.com, imap.jmenoposkytovateleinternetu.com nebo pop.jmenoposkytovateleinternetu.com. Pokud adresu postovního serveru neznáte, obrate se na poskytovatele internetových sluzeb. Moznosti pro typy ových úct Toto je mj osobní ový úcet: Tuto moznost vyberte, pokud ke sluzb BlackBerry Internet Service pidáváte osobní ovou adresu. Toto je mj pracovní ový úcet: Tuto moznost vyberte, pokud ke sluzb BlackBerry Internet Service pidáváte pracovní ovou adresu. Související informace Pidávání ových adres, 9 Moznosti pístupu k úctu pro ové adresy (POP nebo IMAP) Poskytnu nastavení pro pidání ového úctu: Tuto moznost vyberte, pokud ke svému osobnímu ovému úctu pistupujete z jiné ové aplikace (ne z aplikace Microsoft Outlook nebo Microsoft Outlook Express). Sluzba BlackBerry Internet Service vás vyzve, abyste poskytli informace o ovém úctu. Tento ový úcet mám nastaven v aplikaci Outlook nebo Outlook Express: Toto polícko zaskrtnte, pokud ke svému osobnímu ovému úctu pistupujete pomocí aplikace Microsoft Outlook nebo Microsoft Outlook Express. Sluzba BlackBerry Internet Service vás vyzve k pidání tohoto ového úctu z prohlízece v pocítaci. Pokud k úctu BlackBerry Internet Service pistupujete automaticky vzdy pi otevení aplikace ové posty, pro pidání tohoto ového úctu je nutné vytvoit uzivatelské jméno a heslo pro úcet BlackBerry Internet Service, abyste se k webu BlackBerry Internet Service mohli pihlásit pomocí prohlízece v pocítaci. 12 Uzivatelská pírucka Nastavení stávajících e- mailových adres Související informace Pihlásení pomocí uzivatelského jména a hesla, 3 Vytvoení uzivatelského jména a hesla pro úcet BlackBerry Internet Service, 4 Pidání pracovní ové adresy (POP nebo IMAP) Pidání pracovní ové adresy (POP nebo IMAP) Chcete-li pidat pracovní ovou adresu, ke které pistupujete pomocí aplikace Microsoft Outlook nebo Microsoft Outlook Express, je nutné k tomu pouzít aplikaci Microsoft Internet Explorer v pocítaci.

4 Pokud k úctu BlackBerry Internet Service pistupujete automaticky vzdy pi návstv webu BlackBerry Internet Service, je nutné vytvoit uzivatelské jméno a heslo pro úcet BlackBerry Internet Service, abyste se k webu mohli pihlásit pomocí prohlízece v pocítaci. V závislosti na typu pracovní ové adresy, kterou pidáváte ke sluzb BlackBerry Internet Service, mozná nebude mozné provést vsechny kroky v této úloze. 1. V zaízení BlackBerry na webu sluzby BlackBerry Internet Service na webové stránce Sluzby a nastavení klepnte na polozku ové úcty. 2. Klepnte na odkaz Pidat ový úcet. 3. Zadejte svou ovou adresu. Klepnte na tlacítko Dalsí. 4. Pokud sluzba BlackBerry Internet Service nemze ovou adresu pidat, provete jednu z následujících akcí: Zaskrtnte polícko Zadám nastavení pro pidání tohoto ového úctu. Klepnte na tlacítko Dalsí. Vyberte moznost Zadejte znovu ovou adresu a heslo. Znovu zadejte svou ovou adresu a heslo. Klepnte na tlacítko Dalsí. 5. V pípad nutnosti vyberte moznost poskytovatele internetových sluzeb (POP/IMAP). Klepnte na tlacítko Dalsí. 6. V pípad nutnosti zaskrtnte polícko Zadám nastavení pro pidání tohoto ového úctu. Klepnte na tlacítko Dalsí. 7. V pípad nutnosti zadejte upesující informace o ové adrese. Klepnte na tlacítko Dalsí. Související informace Pole nastavení pro ové adresy (POP nebo IMAP), 11 Moznosti pístupu k úctu pro ové adresy (POP nebo IMAP), 12 Pihlásení pomocí uzivatelského jména a hesla, 3 Bezdrátové sdruzování , 10 Pole nastavení pro ové adresy (POP nebo IMAP) ová adresa: Zadejte úplnou ovou adresu ového úctu, kterou chcete pidat (napíklad Heslo: 13 Uzivatelská pírucka Nastavení stávajících ových adres Zadejte heslo pro pístup k vasemu osobnímu ovému úctu prostednictvím sít Internet nebo heslo které jste pouzili pro nastavení vasí ové aplikace. U hesel se obvykle rozlisují velká a malá písmena. Uzivatelské jméno: Zadejte jméno, které pouzíváte pro pihlásení k ovému úctu. Uzivatelské jméno je obvykle cástí ové adresy ped znakem zavináce napíklad,,lenkavolna" v adrese Mze to vsak také být úplná ová adresa. ový server: Zadejte adresu vaseho postovního serveru. Název postovního serveru lze obvykle odvodit z ové adresy. Pokud je napíklad vase ová adresa postovní server je pravdpodobn mail. jmenoposkytovateleinternetu.com, imap.jmenoposkytovateleinternetu.com nebo pop.jmenoposkytovateleinternetu. com. Pokud adresu postovního serveru neznáte, obrate se na poskytovatele internetových sluzeb. Moznosti pro typy ových úct Toto je mj osobní e- mailový úcet: Tuto moznost vyberte, pokud ke sluzb BlackBerry Internet Service pidáváte osobní ovou adresu. Toto je mj pracovní ový úcet: Tuto moznost vyberte, pokud ke sluzb BlackBerry Internet Service pidáváte pracovní ovou adresu. Související informace Pidávání ových adres, 9 Moznosti pístupu k úctu pro ové adresy (POP nebo IMAP) Poskytnu nastavení pro pidání ového úctu: Tuto moznost vyberte, pokud ke svému osobnímu ovému úctu pistupujete z jiné ové aplikace (ne z aplikace Microsoft Outlook nebo Microsoft Outlook Express). Sluzba BlackBerry Internet Service vás vyzve, abyste poskytli informace o ovém úctu. Tento ový úcet mám nastaven v aplikaci Outlook nebo Outlook Express: Toto polícko zaskrtnte, pokud ke svému osobnímu ovému úctu pistupujete pomocí aplikace Microsoft Outlook nebo Microsoft Outlook Express. Sluzba BlackBerry Internet Service vás vyzve k pidání tohoto ového úctu z prohlízece v pocítaci. Pokud k úctu BlackBerry Internet Service pistupujete automaticky vzdy pi otevení aplikace ové posty, pro pidání tohoto ového úctu je nutné vytvoit uzivatelské jméno a heslo pro úcet BlackBerry Internet Service, abyste se k webu BlackBerry Internet Service mohli pihlásit pomocí prohlízece v pocítaci. 14 Uzivatelská pírucka Nastavení stávajících e- mailových adres Související informace Pihlásení pomocí uzivatelského jména a hesla, 3 Vytvoení uzivatelského jména a hesla pro úcet BlackBerry Internet Service, 4 Pidání Microsoft Outlook pracovní ové adresy Pidání pracovních Microsoft Outlook Web Access ových adres Pokud vlastníte Microsoft Outlook Web Access pracovní ový úcet, mzete pidat ovou adresu ke sluzb BlackBerry Internet Service. Vás ový úcet aplikace Microsoft Outlook musí vyuzívat server Microsoft Exchange. Pokud typ serveru neznáte, obrate se na správce systému. Pidání e- mailové adresy Microsoft Outlook Web Access 1. V zaízení BlackBerry na webu sluzby BlackBerry Internet Service na webové stránce Sluzby a nastavení klepnte na polozku ové úcty. 2. Klepnte na odkaz Pidat ový úcet. 3. Zadejte svou ovou adresu. Klepnte na tlacítko Dalsí. 4. Pokud sluzba BlackBerry Internet Service nemze ovou adresu pidat, provete jednu z následujících akcí: Nastavte moznost Zadám nastavení pro pidání tohoto ového úctu.

5 Nastavte moznost Zadejte znovu ovou adresu a heslo. Znovu zadejte svou ovou adresu a heslo. 5. Klepnte na tlacítko Dalsí. 6. V pípad nutnosti vyberte moznost Outlook/Exchange. Klepnte na tlacítko Dalsí. 7. V pípad nutnosti vyberte moznost Mohu k ovému úctu pistupovat pomocí webového prohlízece (aplikace Outlook Web Access). Klepnte na tlacítko Dalsí. 8. V pípad nutnosti zadejte upesující informace o ové adrese. Klepnte na tlacítko Dalsí. Související informace Pole nastavení pro pracovní ové adresy, 15 Pole nastavení pro pracovní ové adresy aplikace Microsoft Outlook Web Access, 16 Moznosti pístupu k úctu pro pracovní ové adresy, 16 Pihlásení pomocí uzivatelského jména a hesla, 3 Bezdrátové sdruzování , 10 Pole nastavení pro pracovní ové adresy ová adresa: Zadejte celou ovou adresu (napíklad Heslo: Zadejte heslo, které pouzíváte pi pihlasování do firemní sít. U hesel se obvykle rozlisují velká a malá písmena. 15 Uzivatelská pírucka Nastavení stávajících ových adres Potvrdit heslo: Zadejte znovu heslo. Pole nastavení pro pracovní ové adresy aplikace Microsoft Outlook Web Access Adresa URL webového pístupu Outlook: Zadejte adresu webové stránky pouzívané pro pístup k pracovnímu ovému úctu pomocí prohlízece v pocítaci a aplikace Microsoft Outlook Web Access. Uzivatelské jméno: Zadejte své uzivatelské jméno. Uzivatelské jméno je cást ové adresy ped znakem zavináce Napíklad,,lenkavolna" v adrese V nkterých pípadech se mze jednat o pihlasovací jméno, které pouzíváte pi pihlasování do firemní sít. Pokud vase organizace pouzívá více síových domén, mohlo by uzivatelské jméno mít formát název domény\uzivatelské jméno. Je-li napíklad ová adresa a název domény je doména1, bude uzivatelské jméno,,lenkavolna" a název síové domény a uzivatelské jméno,,doména1\lenkavolna". Heslo: Zadejte heslo, které pouzíváte pi pihlasování k ovému úctu ve firemní síti. U hesel se obvykle rozlisují velká a malá písmena. ová adresa: Zadejte úplnou ovou adresu ového úctu, kterou chcete pidat. Název schránky: Zadejte název schránky svého úctu Microsoft Outlook. Název schránky je stejný jako pihlasovací jméno a zpravidla se v nm rozlisují malá a velká písmena. Moznosti pístupu k úctu pro pracovní ové adresy Mohu ke schránce pistupovat pomocí webového prohlízece (aplikace Outlook Web Access): Tuto moznost nastavte, pokud pro pístup k pracovnímu e- mailovému úctu pouzíváte prohlízec ve stolním pocítaci mimo firemní sí (napíklad z domácího stolního pocítace). 16 Uzivatelská pírucka Nastavení stávajících ových adres Odstraování problém s integrovanou ovou adresou Nelze otevít ové zprávy z ového úctu pomocí zaízení E- mailová zpráva, kterou se snazíte otevít, je pílis velká. ové zprávy, které sluzba BlackBerry Internet Service nacítá z podporovaných ových aplikací, nemohou být vtsí nez 5 MB. Pomocí prohlízece nebo ové aplikace v pocítaci se pihlaste ke své ové adrese a otevete ovou zprávu. Nelze pidat ovou adresu ke sluzb BlackBerry Internet Service Pro pidání nkterých typ ových adres k úctu BlackBerry Internet Service musíte pouzít prohlízec v pocítaci. Pokud k úctu BlackBerry Internet Service pistupujete automaticky vzdy pi otevení aplikace ové posty nebo pi návstv webu BlackBerry Internet Service, musíte si vytvoit uzivatelské jméno a heslo pro úcet BlackBerry Internet Service, abyste se k webu BlackBerry Internet Service mohli pihlásit pomocí prohlízece v pocítaci. Sluzba BlackBerry Internet Service podporuje vtsinu známých ových úct a mozností pístupu. Mohou vsak nastat situace, kdy nebudete moci svj ový úcet pro sluzbu BlackBerry Internet Service nastavit. Provete následující kroky: Ovte, zda jste do ového úctu zadali správné informace. Ovte, zda vás poskytovatel ových sluzeb nepovoluje pístup do ového úctu pouze pomocí prohlízece v pocítaci, ze kterého nelze ové adresy pidávat. Ovte, zda vás poskytovatel ových sluzeb nepozaduje pedplacení placeného e- mailového úctu, aby vám mohl nastavit ový úcet pro sluzbu BlackBerry Internet Service. Ovte, zda vás poskytovatel ových sluzeb nepozaduje pro nastavení ového úctu pro sluzbu BlackBerry Internet Service zapnutí klientského pístupu (napíklad pomocí protokolu POP). Poznámka: Dalsí informace získáte u poskytovatele ových sluzeb. Související informace Pidávání ových adres, 9 17 Uzivatelská pírucka Nastavení BlackBerry e- mailové adresy 18 Uzivatelská pírucka Nastavení BlackBerry ové adresy Nastavení BlackBerry ové adresy BlackBerryZákladní informace o e- mailové adrese ová adresa BlackBerry Mzete vytvoit ovou adresu BlackBerry, kterou lze pouzívat k odesílání a píjmu ových zpráv do zaízení BlackBerry.

6 Pi vytváení ové adresy BlackBerry mzete zadat uzivatelské jméno pro ovou adresu. Sluzba BlackBerry Internet Service pouzívá uzivatelské jméno k vytvoení cásti ové adresy ped znakem zavináce (napíklad jméno,,lenkavolna" v adrese Chcete-li uzivatelské jméno zmnit, je teba odstranit ovou adresu BlackBerry a vytvoit novou. ovou adresu BlackBerry byste mli vytvoit v následujících situacích: Nemáte stávající ový úcet, který budete pouzívat pomocí zaízení BlackBerry. Pidali jste ové adresy pro existující úcty ke sluzb BlackBerry Internet Service, ale chcete dalsí ovou adresu. Chcete pedávat ové zprávy z integrovaného ového úctu do zaízení. Vytvoení ové adresy BlackBerry 1. Klepnte na polozku Vytvoení ové adresy BlackBerry. 3. Zadejte upesující informace o ové adrese BlackBerry. 4. Klepnte na tlacítko Dalsí. 5. Klepnte na tlacítko OK. 6. Pod ovou adresou BlackBerry klepnte na polozku Upravit. 7. Zmna moznosti pro ovou adresu BlackBerry. 8. Klepnte na tlacítko Ulozit. Související informace Moznosti nastavení pro ovou adresu BlackBerry, 20 Pole nastavení pro ovou adresu BlackBerry Uzivatelské jméno: Zadejte uzivatelské jméno ové adresy BlackBerry. Uzivatelské jméno se zobrazí ped symbolem zavináce v ové adrese BlackBerry. Uzivatelské jméno zacíná písmenem nebo císlem a jeho délka je jeden az 32 znak. Uzivatelská jména mohou obsahovat velká a malá písmena (a-z, A- Z), císlice (0-9), podtrzítka (_), pomlcky (-) a tecky (.). Heslo: 19 Uzivatelská pírucka Nastavení BlackBerry ové adresy V pípad nutnosti zadejte heslo. Délka hesla je 6-16 znak a rozlisují se velká a malá písmena. Hesla nemohou obsahovat znaky s diakritikou, ale mohou obsahovat velká a malá písmena (az, A- Z), císlice (09), podtrzítka (_), pomlcky () a tecky (.). Potvrdit heslo: V pípad nutnosti znovu zadejte heslo. Tajná otázka: V pípad nutnosti vyberte pedem definovanou tajnou otázku nebo vytvote svou vlastní. Otázka nesmí být delsí nez 100 znak. Tajná odpov: V pípad nutnosti zadejte odpov na tajnou otázku. Tajná odpov nesmí být delsí nez 100 znak a nerozlisuje malá a velká písmena. Moznosti nastavení pro ovou adresu BlackBerry Název ového úctu: Zadejte popis ového úctu. Zadejte podpis pro ovou adresu. ových sluzeb mze nastavit pedávání e- mailových zpráv za vás, pokud tuto sluzbu pozadujete. Poskytovatel ových sluzeb nemusí umozovat pedávání ových zpráv na jiné ové adresy. Poznámka: Informace o nastavení nebo zrusení pedávání ových zpráv získáte v nápovd online pro vás ový úcet nebo u poskytovatele e- mailových sluzeb. Informace o nastavení pedávání ových zpráv v pracovním ovém úctu Pokud je vás pocítac stále zapnutý a má trvalé pipojení k síti Internet (napíklad DSL nebo kabel), mzete pracovní ový úcet nastavit tak, aby byly píchozí ové zprávy pedávány na vasi ovou adresu BlackBerry. Chcete-li nastavit pedávání na vás pracovní ový úcet Microsoft Outlook,musíte vytvoit pravidlo pro pedávání ových zpráv. Dalsí informace naleznete v nápovd online, která je dostupná v Microsoft Outlook nebo kontaktujte správce. Odstraování problém s ovou adresou BlackBerry Nemohu vytvoit BlackBerry ovou adresu BlackBerry pomocí urcitého jména. Zadané jméno mze pouzívat jiný uzivatel sluzby BlackBerry Internet Service. Provete následující kroky: Ovte, zda je délka uzivatelského jména jeden az 32 znak. Ovte, zda uzivatelské jméno obsahuje pouze podporované znaky. Vyberte jedno ze zobrazených alternativních uzivatelských jmen nebo zadejte své vlastní. 21 Uzivatelská pírucka Nastavení BlackBerry ové adresy Nelze odpovídat nebo pedávat ové zprávy ová zpráva, na kterou se snazíte odpovdt nebo kterou chcete pedat, je zejm starsí nez 30 dn. Po 30 dnech ové zprávy zstávají v zaízení BlackBerry, ale uz na n nelze odpovdt ani je nelze pedat dál. Zadejte odpov na tajnou otázku. 3. Klepnte na tlacítko Odeslat. 4. Pod ovou adresou klepnte na polozku Upravit. 3. Odstrate stávající heslo. 4. Zadejte nové heslo. 5. Pod ovou adresou BlackBerry klepnte na polozku Upravit. 3. Vyplte pole Pvodní heslo. 5. Vyplte pole Nové heslo. 6. Vyplte pole Potvrdit nové heslo. 7. Klepnte na moznost Ulozit. 8. Klepnte na tlacítko OK. 9. Klepnte na moznost Ulozit. na moznost Zmnit tajnou otázku. 4. Postupujte podle pokyn na obrazovce. 5. Klepnte na tlacítko Ulozit. 6. Zadejte heslo pro ovou adresu BlackBerry. 7. Klepnte na tlacítko OK. 8. Klepnte na tlacítko OK. 9. Klepnte na tlacítko Ulozit. 10.Klepnte na tlacítko OK. Pole nastavení pro tajnou otázku a odpov Tajná otázka: Vyberte pedem definovanou tajnou otázku pro ovou adresu BlackBerry nebo vytvote vlastní tajnou otázku pro ovou adresu BlackBerry.

7 Tajná otázka nesmí být delsí nez 100 znak. Tajná odpov: Zadejte odpov na svou tajnou otázku. Tajná odpov nesmí být delsí nez 100 znak a nerozlisuje malá a velká písmena. Zmna mozností pístupu Zmna mozností pro postovní server POP nebo IMAP 1. Pod ovými adresami POP nebo IMAP klepnte na polozku Upravit. 3. Klepnte na polozku Upesnit nastavení. 4. Zmte moznosti upesnní pro ovou adresu. 5. Klepnte na tlacítko Ulozit. 6. V pípad poteby zadejte heslo pro svou ovou adresu. 7. V pípad poteby klepnte na tlacítko OK. 8. V pípad poteby klepnte na tlacítko OK. Moznosti upesnní pro ové úcty POP nebo IMAP ový server: Zadejte název postovního serveru POP nebo IMAP pro ový úcet. Pouzít zabezpecení SSL: Toto polícko zaskrtnte, pokud vás poskytovatel bezdrátových sluzeb podporuje sifrování SSL a chcete zapnout sifrování SSL pro ové zprávy z ového úctu. 25 Uzivatelská pírucka Zmna informací o ové adrese Zmna nastavení vaseho Microsoft Outlook Web Access serveru zpráv 1. Pod ovou adresou Microsoft Outlook Web Access klepnte na polozku Upravit. 3. Klepnte na polozku Upesnit nastavení. 4. Zmte moznosti upesnní pro ovou adresu. 5. Klepnte na moznost Ulozit. 6. V pípad poteby zadejte heslo pro svou ovou adresu. 7. V pípad poteby klepnte na tlacítko OK. 8. V pípad poteby klepnte na tlacítko OK. Moznosti upesnní pro ové adresy aplikace Microsoft Outlook Web Access Adresa URL webového pístupu Outlook: Zadejte adresu webové stránky, pouzívané pro pístup k pracovnímu ovému úctu pomocí aplikace Microsoft Outlook Web Access. ový úcet: Zadejte úplnou ovou adresu ového úctu. Zmna mozností zobrazení Informace o názvech ových adres Pole Název ového úctu na webu sluzby BlackBerry Internet Service zobrazuje ve výchozím nastavení vasi ovou adresu. Pi pidání ové adresy vytvoí sluzba BlackBerry Internet Service výchozí název vasí e- mailové adresy. Název ové adresy BlackBerry nebo jakékoli jiné ové adresy mzete upravit tak, aby pro vás byl smysluplnjsí. Je-li vase ová adresa napíklad mzete zmnit její název na,,lenka Volná - pracovní". Pod ovou adresou klepnte na polozku Upravit Klepnte na tlacítko Ulozit. V pípad poteby zadejte heslo pro svou ovou adresu. V pípad poteby klepnte na tlacítko OK. Pod ovou adresou klente na polozku Upravit. 3. Do pole Jméno zadejte zobrazované jméno. 4. Klepnte na tlacítko Ulozit. 5. V pípad poteby zadejte heslo pro svou ovou adresu. 6. V pípad poteby klepnte na tlacítko OK. 7. V pípad poteby klepnte na tlacítko OK. lze zobrazit na zaízení BlackBerry, ale nemzete jej na zaízení mnit pihlásením k webu sluzby BlackBerry Internet Servicezmnou mozností u ze seznamu zpráv v zaízení. Chcete-li podpis zmnit, musíte se pihlásit k webu sluzby BlackBerry Internet Service pomocí webového prohlízece v pocítaci nebo pomocí aplikace ové posty v zaízení. 27 Uzivatelská pírucka Zmna informací o ové adrese Odstranní ové adresy Odstranní osobní nebo pracovní ové adresy 1. Pod e- mailovou adresou klepnte na polozku Odstranit. 3. Klepnte na polozku Ano. Odstranní ové adresy BlackBerry 1. Pod ovou adresou BlackBerry klepnte na polozku Odstranit. 3. Klepnte na tlacítko OK. Odstraování problém se zmnou ové adresy Moje ová adresa není platná Pokud k úctu BlackBerry Internet Service pistupujete automaticky vzdy pi návstv webu sluzby BlackBerry Internet Service a pejdete na nové zaízení BlackBerry, musíte ovit svou ovou adresu BlackBerry. Sluzba BlackBerry Internet Service vás vyzve k zadání hesla pro kazdou ovou adresu. ové zprávy z tohoto úctu nebudete pijímat, dokud nezadáte heslo pro e- mailovou adresu. Pokud zmníte informace (napíklad heslo) u integrované ové adresy a neaktualizujete je na webu sluzby BlackBerry Internet Service, e- mailová adresa nebude platná. ové zprávy z tohoto úctu nebudete pijímat, dokud informace neaktualizujete. 1. Klepnte na ový úcet, který není platný. Klepnte na tlacítko Ovit. 3. Zmte informace o ovém úctu. 4. Klepnte na tlacítko Ulozit. Poznámka: V závislosti na integrované ové adrese nemusí být mozné ovit ovou adresu na webu sluzby BlackBerry Internet Service. Dalsí informace získáte u poskytovatele ových sluzeb. 28 Uzivatelská pírucka Správa ových zpráv Správa ových zpráv Pedávání ové zprávy ová adresa pro odpovdi ovou adresu pro odpovdi lze urcit pro ovou adresu BlackBerry a integrované ové adresy. Pokud urcíte ovou adresu pro odpovdi pro integrovanou ovou adresu, pak bude odpov kontaktu na ovou zprávu, kterou jste z této ové adresy odeslali, odeslána na ovou adresu pro odpovdi a nikoli na pouzitou ovou adresu. máte více integrovaných ových adres, mzete ovou zprávu odeslanou z jedné adresy nastavit tak, aby vypadala jako odeslaná z jiné adresy. Zadání ové adresy pro odpovdi 1. Pod ovou adresou klepnte na polozku Upravit. 3. Do pole Odpovdt zadejte ovou adresu. 4. Klepnte na tlacítko Ulozit. 5. V pípad poteby zadejte heslo pro ovou adresu.

8 6. V pípad poteby klepnte na tlacítko OK. 7. V pípad poteby klepnte na tlacítko OK. Automatické pedávání odeslaných ových zpráv na jinou ovou adresu Pokud urcíte ovou adresu pro automatické skryté kopie ových zpráv, sluzba BlackBerry Internet Service automaticky pedá kopie ových zpráv odeslaných ze zaízení BlackBerry na urcenou ovou adresu. Automatické pedávání odeslaných ových zpráv na jinou ovou adresu Na webu sluzby BlackBerry Internet Service klepnte na polozku ový úcet. Pod ovou adresou klepnte na polozku Upravit. Do pole Automatická skrytá kopie zadejte ovou adresu. Klepnte na tlacítko Ulozit. V pípad poteby zadejte heslo pro svou ovou adresu. V pípad poteby klepnte na tlacítko OK. 29 Uzivatelská pírucka Správa ových zpráv 7. V pípad poteby klepnte na tlacítko OK. Chcete-li ukoncit pedávání kopií odeslaných zpráv, pole Automatická skrytá kopie nevyplujte. Automatické pedávání pijatých ových zpráv na jinou ovou adresu Mzete urcit e- mailovou adresu pro automatické pedávání zpráv pro ovou adresu BlackBerry. Pokud urcíte ovou adresu pro automatické pedávání e- mailových zpráv, sluzba BlackBerry Internet Service automaticky zasle kopie celých ových zpráv, vcetn píslusných píloh a obsahu pijatého do zaízení BlackBerry na urcenou ovou adresu. Automatické pedávání pijatých ových zpráv na jinou ovou adresu 1. Pod ovou adresou BlackBerry klepnte na polozku Upravit. 3. Do pole Automatické pedávání zadejte ovou adresu. 4. Klepnte na moznost automatického pedávání. 5. Klepnte na tlacítko Ulozit. 6. V pípad poteby zadejte heslo pro svou ovou adresu. 7. V pípad poteby klepnte na tlacítko OK. 8. V pípad poteby klepnte na tlacítko OK. Chcete-li ukoncit pedávání kopií píchozích zpráv, pole Automatické pedávání nevyplujte. Související informace Moznosti pedávání ových zpráv, 30 Moznosti pedávání ových zpráv Vsechny zprávy: Nastavte, zda bude sluzba BlackBerry Internet Service pedávat kopie vsech píchozích ových zpráv. Pouze zprávy s pílohami: Nastavte, zda bude sluzba BlackBerry Internet Service pedávat kopie pouze ových zpráv s pipojenou pílohou. 30 Uzivatelská pírucka Správa ových zpráv Informace o ových filtrech ové filtry mzete vytváet za úcelem urcení, které píchozí ové zprávy budou pedávány z vaseho ového úctu do zaízení BlackBerry. Tyto ové filtry definují také zpsob pedávání ových zpráv do zaízení BlackBerry (napíklad podle vysoké dlezitosti nebo pouze jejich záhlaví). Kritéria filtrování ových zpráv mzete urcit na základ odesílatele ové zprávy, zpsobu oslovení nebo úrovn dlezitosti, která byla zpráv piazena. BlackBerry Internet Service aplikuje ové filtry na píchozí ové zprávy v poadí, v jakém se zobrazují. Pokud u píchozí ové zprávy nelze pouzít zádný z vámi vytvoených filtr, sluzba BlackBerry Internet Service pouzije výchozí ový filtr. Mzete urcit, zda tento výchozí ový filtr chcete pouzít k pedávání vsech ových zpráv do zaízení BlackBerry. Filtry ových zpráv nelze vytváet nebo mnit pomocí prohlízece v zaízení BlackBerry. Chcete-li filtry vytvoit nebo mnit, je nutné pouzít aplikaci ové posty v zaízení nebo se pihlásit k webu sluzby BlackBerry Internet Service pomocí prohlízece v pocítaci. Poznámka: Pokud jste ke sluzb BlackBerry Internet Service pidali více ových adres, nebudou filtry vytvoené pro jednu adresu pouzity u jiné adresy. Související informace Vytvoení uzivatelského jména a hesla pro úcet BlackBerry Internet Service, 4 Odstraování problém se správou e- mail Zmny provedené u ových zpráv v mém zaízení se neprojeví v mém ovém úctu V závislosti na poskytovateli ových sluzeb nemusí být mozné sloucit ové zprávy pes bezdrátovou sí. Ovte, zda je ve vasem zaízení BlackBerry zapnuté bezdrátové slucování . Více informací zobrazíte klepnutím na polozku Nápovda v zaízení BlackBerry. Nelze odpovídat nebo pedávat ové zprávy ová zpráva, na kterou se snazíte odpovdt nebo kterou chcete pedat, je zejm starsí nez 30 dn. Po 30 dnech ové zprávy zstávají v zaízení BlackBerry, ale uz na n nelze odpovdt ani je nelze pedat dál. Pokud ová zpráva pochází z e- mailové adresy BlackBerry, nastavte ovou adresu BlackBerry tak, abyste mohli automaticky pedávat kopie ových zpráv, které jste odeslali nebo pijali svým zaízením, na jinou ovou adresu a poté na n odpovídat nebo je pedávat v tomto ovém úctu. 31 Uzivatelská pírucka Správa ových zpráv Související informace Úlozist ových zpráv, Uzivatelská pírucka Synchronizace Synchronizace Základy synchronizace Bezdrátové sdruzování ové zprávy, které otevete nebo odstraníte na zaízení BlackBerry, mohou být ve vasem integrovaném ovém úctu automaticky oznaceny jako otevené nebo odstranné.

9 Zmny provedené v ových zprávách ve vasem ovém úctu se obvykle v zaízení neprojeví. Pokud pidáte ovou adresu ke sluzb BlackBerry Internet Service a odstraníte ovou zprávu ze slozky Dorucená posta svého ové úctu, zmna se v zaízení projeví. Pokud vypnete bezdrátové sloucení u v zaízení, odstranné ové zprávy nejsou mezi zaízením a integrovaným ovým úctem synchronizovány. Pouzíváte-li pracovní ový úcet Microsoft Exchange, osobní ový úcet IMAP nebo MSN Hotmail, budou ové zprávy odeslané ze zaízení kopírovány do slozky Odeslaná posta na vasem ovém úctu. Podobn jsou odstranné zprávy kopírovány do slozky Odstranná posta (krom MSN Hotmail). Poznámka: V závislosti na typu integrovaného ového úctu nebo aplikaci ové posty nemusí být pro vase zaízení BlackBerry bezdrátové slucování e- mail dostupné. Pouzíváte-li pracovní ový úcet aplikace Microsoft Outlook Web Access verze 5. 5, nebudou ové zprávy odeslané z vaseho zaízení BlackBerry zkopírovány do slozky Odeslaná posta na vasem ovém úctu. V závislosti na poskytovateli bezdrátových sluzeb nemusí být slucování ové slozky Odeslaná posta z vaseho zaízení BlackBerry pro úcet MSN Hotmail dostupné. Slucování odstranných ových zpráv z vaseho integrovaného ového úctu do zaízení Pidáte-li ovou adresu ke sluzb BlackBerry Internet Service, lze odstranit ovou zprávu v integrovaném ovém úctu a ová zpráva bude odstranna i ze zaízení BlackBerry. Ve výchozím nastavení je slucování odstranných ových zpráv zapnuto. Poznámka: Vypnete-li bezdrátové sloucení u v zaízení, odstranné ové zprávy nejsou mezi zaízením a integrovaným ovým úctem slucovány. 33 Uzivatelská pírucka Synchronizace Zrusení slucování odstranných ových zpráv Pokud máte integrovaný ový úcet jiný nez POP, je ve výchozím stavu zapnuta synchronizace smazaných zpráv z tohoto integrovaného úctu se zaízením BlackBerry. 1. Pod ovou adresou klepnte na polozku Upravit. 3. Klepnte na tlacítko Ne pod mozností Synchronizovat odstranné polozky mezi touto schránkou a zaízením. 4. Klepnte na moznost Ulozit. 5. V pípad poteby zadejte heslo pro svou ovou adresu. 6. V pípad poteby klepnte na tlacítko OK. 7. V pípad poteby klepnte na tlacítko OK. Pro synchronizaci smazaných e- mailových zpráv z integrovaného ového úctu se zaízením klepnte na polícko Ano pod mozností Synchronizovat smazané polozky mezi touto postovní schránkou a zaízením. 34 Uzivatelská pírucka BlackBerryzaízení BlackBerryzaízení BlackBerry základy zaízení Informace o zmn zaízení Zaízení BlackBerry je propojeno se sluzbou BlackBerry Internet Service. Pokud zmníte zaízení, musíte bu aktualizovat císlo PIN zaízení na webu sluzby BlackBerry Internet Service nebo kontaktovat svého poskytovatele bezdrátových sluzeb. Po pihlásení na webu sluzby BlackBerry Internet Service musíte zadat PIN nového zaízení. Jestlize kód PIN zaízení neaktualizujete, budou ové zprávy nadále odesílány na vase pedchozí zaízení. Pokud k úctu BlackBerry Internet Service pistupujete automaticky vzdy pi otevení aplikace ové posty nebo z webu sluzby BlackBerry Internet Service, sluzba BlackBerry Internet Service zjistí, ze máte nové zaízení. Sluzba BlackBerry Internet Service vás vyzve k zadání hesla pro kazdou integrovanou ovou adresu. Máte-li ovou adresu BlackBerry, sluzba BlackBerry Internet Service vás vyzve i k zadání jejího hesla. V závislosti na poskytovateli bezdrátových sluzeb mozná nebudete moci mnit zaízení. Pokud chcete pouzít sluzbu BlackBerry Mail, mzete pepnout pouze na jiné zaízení BlackBerry. Zaízení BlackBerry nepodporují sluzbu BlackBerry Mail. Související informace Nepamatuji si heslo pro svou ovou adresu BlackBerry, 22 Aktualizace informací o zaízení Pi pepnutí zaízení sluzba BlackBerry Internet Service automaticky zjistí, ze máte nové zaízení BlackBerry a vyzve vás k pepnutí zaízení. Pokud souhlasíte, sluzba BlackBerry Internet Service zmnu zaízení dokoncí. Pokud odmítnete, informace o zaízení musíte aktualizovat pozdji. Pokud k úctu sluzby BlackBerry Internet Service pistupujete automaticky pi otevení webu sluzby BlackBerry Internet Service, sluzba BlackBerry Internet Service vás vyzve k ovení ové adresy. 1. Na webu sluzby BlackBerry Internet Service na webové stránce Sluzby a nastavení klepnte na polozku Zmna zaízení. 2. Zadejte informace o novém zaízení BlackBerry. 3. Klepnte na tlacítko Ulozit. Vyhledání kódu PIN a IMEI, ESN nebo MEID zaízení V závislosti na poskytovateli bezdrátových sluzeb má vase zaízení BlackBerry císlo IMEI, ESN nebo MEID. Provete jednu z následujících akcí: V moznostech zaízení klepnte na polozku Stav.

10 Powered by TCPDF ( 35 Uzivatelská pírucka BlackBerryzaízení Informace o kódu PIN a IMEI, ESN nebo MEID najdete na obalu krabice, ve které jste zaízení obdrzeli. Vypnte zaízení a vyjmte baterii. Vyhledejte stítek s informacemi o kódu PIN a IMEI, ESN nebo MEID. Knihy sluzeb Knihy sluzeb urcují, které sluzby jsou v zaízení BlackBerry k dispozici. Pokud zmníte zaízení nebo vase zaízení nepracuje správn, mzete odeslat knihy sluzeb do zaízení. Odeslání knih sluzeb 1. Na webu sluzby BlackBerry Internet Service na webové stránce Sluzby a nastavení klepnte na polozku Knihy sluzeb. 2. Klepnte na moznost Zaslat knihy sluzeb. 3. Klepnte na tlacítko OK. Odstraování potízí BlackBerry zaízení Mám novou SIM kartu a nemám pístup ke své e- mailové adrese BlackBerry Pokud k úctu BlackBerry Internet Service pistupujete automaticky vzdy pi otevení aplikace ové posty a nastavíte e- mailovou adresu BlackBerry s pedchozí SIM kartou, pístup k ové adrese BlackBerry opt získáte, pokud svj úcet BlackBerry Internet Service nastavíte s novou SIM kartou. 1. Spuste aplikaci ové posty BlackBerry Internet Service nebo navstivte web sluzby BlackBerry Internet Service pomocí prohlízece BlackBerry. 2. Provete jednu z následujících akcí: V aplikaci ové posty stisknte klávesu Nabídka. Klepnte na polozku Pidat ovou adresu BlackBerry. Na webu sluzby na webové stránce Sluzby a nastavení klepnte na polozku Vytvoení ové adresy BlackBerry. 3. Zadejte existující uzivatelské jméno a heslo pro ovou adresu BlackBerry. Poznámka: Sluzba BlackBerry Internet Service vasi ovou adresu BlackBerry obnoví a spojí s novou SIM kartou. Související informace Zmna hesla a tajné otázky pro BlackBerry ovou adresu, Uzivatelská pírucka BlackBerryzaízení Nelze odesílat nebo pijímat ové zprávy na zaízení Pokuste se provést následující kroky: Ovte, zda je zaízení BlackBerry pipojeno k bezdrátové síti. Pokud se nenacházíte v oblasti s bezdrátovým pokrytím, zaízení zprávy odesle a pijme po návratu do oblasti s bezdrátovým pokrytím. Dalsí informace o bezdrátovém síovém pokrytí naleznete v tistné dokumentaci dodávané se zaízením. Odeslání knih sluzeb do zaízení. Máte-li zaízení se softwarem BlackBerry ConnectTM, odstranní starých knih sluzeb ze zaízení ped odesláním knih nových nemusí být nutné. Dalsí informace naleznete v uzivatelské pírucce k zaízení. Ovte, zda jste nevytvoili ové filtry, jez brání pesmrování ových zpráv do zaízení. Ovte, zda je ový úcet nastaven pro ponechávání ových zpráv na postovním serveru. Dalsí informace získáte v nápovd online k ovému úctu. Ovte, zda je teba zapnout pístup k webu IMAP nebo POP svého ového úctu. Dalsí informace získáte u poskytovatele ových sluzeb. Ovte, zda je na vasem zaízení nainstalován software BlackBerry Device Software verze 4.0 nebo vyssí. V zaízení nelze zobrazit a zmnit potvrzení o pectení, ani na n nelze odpovdt Ovte, zda je v zaízení BlackBerry nainstalován program BlackBerry Device Software verze 4.2 nebo vyssí. Nelze vytvoit specifický oznamovací profil ových zpráv, které pijímám ve svém zaízení. Ovte, zda je v zaízení BlackBerry nainstalován software BlackBerry Device Software verze 4. 1 nebo vyssí. Nelze odesílat, pijímat ani odstraovat pozvánky na schzku Ovte, zda je v zaízení BlackBerry nainstalován program BlackBerry Device Software verze 4.2 nebo vyssí. Z prohlízece v zaízení nelze zmnit podpis Nelze zmnit podpis pomocí prohlízece v zaízení BlackBerry. Podpis zmte pomocí prohlízece v pocítaci nebo postovní aplikace v zaízení. 37 Uzivatelská pírucka Glosá 38 Uzivatelská pírucka Glosá Glosá BlackBerry - ová adresa ová adresa BlackBerry je a-mailová adresa, kterou lze vytvoit pro odesílání a pijímání zpráv do zaízení BlackBerry. Zaízení s aktivní sluzbou BlackBerry Zaízení s aktivní sluzbou BlackBerry je zaízení se softwarem BlackBerry Connect, zaízení s integrovaným softwarem BlackBerry nebo zaízení, ve kterém je spustna sada aplikace BlackBerry. Zaízení s aktivní sluzbou BlackBerry poskytuje uzivatelm pístup k aplikacím zaízení BlackBerry a sluzbám BlackBerry. BlackBerry Internet Service Sluzba BlackBerry Internet Service poskytuje úcastníkm automatické dorucování ových zpráv, mobilní pístup k pílohám a obrázkm a pístup k internetovému obsahu. Úcastníci mohou ke sluzb BlackBerry Internet Service pidat ové adresy pro stávající podporované ové úcty. Sluzba BlackBerry Internet Service je urcena k nacítání ových zpráv z tchto integrovaných ových úct a jejich dorucení do zaízení BlackBerry úcastníka. Sluzba BlackBerry Internet Service je také urcena ke slucování ových zpráv mezi zaízeními BlackBerry a ovými úcty pes bezdrátovou sí, nemusí tedy spravovat ové zprávy dvakrát.

Uživatelská příručka BlackBerry Internet Service

Uživatelská příručka BlackBerry Internet Service BlackBerry Internet Service Verze: 2.5 SWDT228826-291226-0617042504-010 Obsah Začínáme...3 BlackBerry Internet Service základy webových stránek...3 Řešení potíží s BlackBerry Internet Service webovými

Více

BlackBerry Internet Service. Verze:: 4.5.1. Uživatelská příručka

BlackBerry Internet Service. Verze:: 4.5.1. Uživatelská příručka BlackBerry Internet Service Verze:: 4.5.1 Uživatelská příručka Vydáno: 2014-01-08 SWD-20140108174357315 Obsah 1 Začínáme... 7 Plány služeb odesílání zpráv služby BlackBerry Internet Service... 7 Základy...7

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

BlackBerry Internet Service. Verze:: 4.5.1. Příručka správce

BlackBerry Internet Service. Verze:: 4.5.1. Příručka správce BlackBerry Internet Service Verze:: 4.5.1 Příručka správce Vydáno: 2014-01-15 SWD-20140115134612819 Obsah 1 Začínáme... 6 Dostupnost funkcí správy... 6 Dostupnost funkcí na webu pro správu... 6 Limit úložiště

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX WORKCENTRE 5135. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv. Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut

8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv. Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut 8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut Úvod Pro úspěšnou realizaci tohoto scénáře budete pracovat jako uživatel

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Důvod přidělování speciálních schránek. Podle posledních statistik kolem 90 % všech E-mailů na Internetu tvoří nevyžádaná pošta. Patří

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Obsah návodu Základní informace k nastavení schránky selfnet.cz...2 Doporučené parametry nastavení e-mailového klienta...2 Základní informace k nastavení e-mailové

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA E7-00 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4212568

Vaše uživatelský manuál NOKIA E7-00 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4212568 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Jak nastavit poštu v síti SPKFree

Jak nastavit poštu v síti SPKFree Jak nastavit poštu v síti SPKFree V poslední době se množí dotazy kolem pošty. Ti, kteří je kladou jsou bohužel ztraceni a vůbec nechápou základní věci. Ti, kteří odpovídají šílí, jak někdo může nevědět

Více

3.8 Elektronická pošta

3.8 Elektronická pošta Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Nastavení e-mailové schránky

Nastavení e-mailové schránky Windows Live Essentials lze zdarma nainstalovat na operační systémy Windows XP, Vista a samozřejmě i Windows 7. V OS Windows 7 nenajdete defaultní e-mailovou aplikaci. Kromě práce s elektronickou poštou

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 5743 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4167894

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 5743 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4167894 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP DESKJET 5743. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP DESKJET 5743 v uživatelské

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Telefon Samsung S5230 Star, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 700 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3988391

Vaše uživatelský manuál NOKIA 700 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3988391 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON P1I http://cs.yourpdfguides.com/dref/1180963

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON P1I http://cs.yourpdfguides.com/dref/1180963 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP MP3130 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920418

Vaše uživatelský manuál HP MP3130 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920418 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Rychlý průvodce konfigurací verze 4.5

Rychlý průvodce konfigurací verze 4.5 verze 4.5 Pomocí tohoto průvodce nakonfigurujete snadno Mail602 Messaging Server tak, aby : fungovala elektronická pošta (SMTP/POP3), uživatelé mohli surfovat po internetu (Proxy), fungoval WWW server

Více

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie.

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie. Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelský manuál služby

Uživatelský manuál služby Uživatelský manuál služby Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je moderní forma fakturace, která Vám umožní vystavovat, odesílat a pijímat faktury v elektronické podob. Služba @FAKTURA 24 Vám ušetí

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Nastavení telefonu Nokia 700

Nastavení telefonu Nokia 700 Nastavení telefonu Nokia 700 Telefon Nokia 700, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Aplikace BlackBerry Link pro systém Windows. Verze:: 1.2.3. Uživatelská příručka

Aplikace BlackBerry Link pro systém Windows. Verze:: 1.2.3. Uživatelská příručka Aplikace BlackBerry Link pro systém Windows Verze:: 1.2.3 Uživatelská příručka Vydáno: 2014-01-20 SWD-20140120093709284 Obsah Související zdroje... 5 Začínáme... 6 O aplikaci BlackBerry Link...6 Seznámení

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M351X/M451X http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289962

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M351X/M451X http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289962 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1)

Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1) Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1) První vydání: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Nastavení Microsoft Outlook 2007

Nastavení Microsoft Outlook 2007 Nastavení Microsoft Outlook 2007 Pro nastavení programu Microsoft Outlook 2007 k výběru pošty, je nutné provést manuální nastavení dle níže uvedeného návodu. spusťte Microsoft Outlook 2007 klikněte na

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI OBSAH Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI Zadání přístupových údajů Úvodní stránka Hlavní panel s kartami nabídek Karta Úvod Karta Osobní údaje Karta Klasifikace

Více

1 Princip fungování Aplikace Šimon. 2 Instalace programu do telefonu

1 Princip fungování Aplikace Šimon. 2 Instalace programu do telefonu 1 Princip fungování Aplikace Šimon Systém Šimon funguje na principu šifrované komunikace datovým tokem po síti Internet. Napsaný text je na telefonu odesílatele zašifrován klíčem adresáta a odeslán. Přístroj

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Telefon Nokia Lumia 925, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Vaše uživatelský manuál APPLE IPHONE http://cs.yourpdfguides.com/dref/3980006

Vaše uživatelský manuál APPLE IPHONE http://cs.yourpdfguides.com/dref/3980006 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Slunečnice

Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Slunečnice Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Slunečnice - 1 - Obsah Outlook 2003... - 3 - Outlook 2007... - 5 - Outlook 2010... - 10 - Outlook Express... - 12 - Windows Live Mail... - 16 - Mozilla

Více

Vaše uživatelský manuál ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1257867

Vaše uživatelský manuál ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1257867 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ABBYY SOFTWARE

Více

ESET LICENSE ADMINISTRATOR

ESET LICENSE ADMINISTRATOR ESET LICENSE ADMINISTRATOR Uživatelská příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze manuálu ESET LICENSE ADMINISTRATOR Copyright 2015 ESET, spol. s r.o. ESET License Administrator byl vyvinut společností

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Aplikace BlackBerry Link pro systém Mac OS. Verze:: 1.2.1. Uživatelská příručka

Aplikace BlackBerry Link pro systém Mac OS. Verze:: 1.2.1. Uživatelská příručka Aplikace BlackBerry Link pro systém Mac OS Verze:: 1.2.1 Uživatelská příručka Vydáno: 2014-01-21 SWD-20140121091034722 Obsah Související zdroje... 5 Začínáme... 6 O aplikaci BlackBerry Link...6 Seznámení

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Nastavení poštovních klientů pro přístup k e-mailové schránce na VŠPJ

Nastavení poštovních klientů pro přístup k e-mailové schránce na VŠPJ Nastavení poštovních klientů pro přístup k e-mailové schránce na VŠPJ Obsah: Nastavení poštovního klienta Mozilla Thunderbird... 2 Nastavení poštovního klienta Microsoft Outlook... 6 Použití poštovního

Více

Vaše uživatelský manuál APPLE IPHONE 4 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2810469

Vaše uživatelský manuál APPLE IPHONE 4 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2810469 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Grid Player pro ios verzi 1.1

Grid Player pro ios verzi 1.1 Grid Player pro ios verzi 1.1 Sensory Software International Ltd 2011 O programu Grid Player Grid Player je aplikace pro alternativní a augmentativní komunikaci (AAK) určená lidem, kteří nemohou mluvit

Více

Microsoft Apps - Uživatelská příručka

Microsoft Apps - Uživatelská příručka Microsoft Apps - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Aplikace Microsoft Aplikace Microsoft Sada Aplikace Microsoft obsahuje kancelářské aplikace Microsoft pro telefon Nokia se softwarem verze 111.030.0609.

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Hromadný e-mail / Newsletter

Hromadný e-mail / Newsletter . Hromadný e-mail / Newsletter Tato funkce slouží pro hromadné rozesílání personifikovaných e-mailů vybraným skupinám zákazníků ze stromu zatřídění nebo výběru. Obsahuje spoustu zajímavých funkcí, jako

Více

Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ

Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ Společnost pro kvalitu školy, o.s. část první registrace školy a první přihlášení Ostrava 2012 1 Obsah Portál Společnosti pro kvalitu školy, o.s.... 3 1.

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

NAS 269 Seznámení s Mail Serverem A S U S T O R C O L L E G E

NAS 269 Seznámení s Mail Serverem A S U S T O R C O L L E G E NAS 269 Seznámení s Mail Serverem Nastavení Mail Serveru na ASUSTOR NAS A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU Po absolvování kurzu budete: 1. Posílat a přijímat email přes Mail Server na ASUSTOR NAS PŘEDPOKLADY

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení 1 6. 7. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky SMS

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Tato příručka

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Dopravní fakulta Jana Pernera. Elektronická pošta. Semestrální práce z předmětu Úvod do informačních technologií

UNIVERZITA PARDUBICE. Dopravní fakulta Jana Pernera. Elektronická pošta. Semestrální práce z předmětu Úvod do informačních technologií UNIVERZITA PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera Elektronická pošta Semestrální práce z předmětu Úvod do informačních technologií Datum odevzdání: 1. 1. 2009 Stanislav Machalík, stud. obor DP Úvod Elektronická

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i

Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i Telefon Sony Ericsson P990i, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka

Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka Funkce skeneru Eye-Fi Skenování dokumentů a odesílání souborů do počítače (s nainstalovanou aplikací Eye-Fi Center) Naskenujte dokument Naskenovaný obraz

Více

T-MOBILE DSL MANAGER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

T-MOBILE DSL MANAGER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA T-MOBILE DSL MANAGER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH 2 ÚVOD 3 NASTAVENÍ DSL MODEMU PRO PEVNÝ INTERNET 5 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ 5 VYHLEDÁVÁNÍ AKTUALIZACÍ 6 NÁSTROJE 6 PŘÍLOHA A: ZABEZPEČENÍ BEZDRÁTOVÉ

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií Postup pi importu Zoner InShop Multiimport je aplikace, která Vám umožní snadno a rychle pevzít katalogy, ceníky a zboží od vašeho dodavatele. Minimalizuje tak práci, kterou musíte vynaložit pi runím vkládání

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/882523

Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/882523 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SERVER TC2110. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP SERVER TC2110 v uživatelské

Více