MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. října 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. října 2015"

Transkript

1 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. října 2015 R 687/15 R 688/15 R 689/15 R 690/15 R 691/15 Rozpočtové opatření Městského kulturního střediska Doksy a) schvaluje navýšení rozpočtu organizace Městské kulturní středisko Doksy, příspěvková organizace, Valdštejnská 251, Doksy, IČ: , o prostředky z rezervního fondu ve výši ,00 Kč a o prostředky z grantu ve výši ,00 Kč a zapojení do nákladů rozpočtu dle rozpisu na celkovou výši ,00 Kč, b) ukládá finančnímu odboru zpracovat změnu v limitech a ukazatelích příspěvkové organizace na rok Odpovídá: ved. fin. odb. Termín: Dotační programy č. 1 7 včetně finančních alokací pro předkládání žádostí do Grantového programu města a) schvaluje v souladu se statutem Grantového fondu města dotační programy č. 1 7, b) ukládá finančnímu odboru zveřejnit dotační programy na úřední desku města. Odpovídá: ved. fin. odb. Termín: Veřejná zakázka Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijního pojištění, pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a pojištění lesa schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijního pojištění, pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a pojištění lesa ve smyslu vnitřní směrnice č. 3/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek a ukládá na jejím základě zahájit zadávací řízení veřejné zakázky. Odpovídá: ved. fin. odb. Termín: Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie a zemního plynu schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Doksy a Libereckým krajem o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie a zemního plynu na dobu neurčitou. Odpovídá: ved. fin. odb. Termín: Přerušení provozu mateřských škol a) souhlasí s přerušením provozu v Mateřské škole Doksy Libušina 838 příspěvková organizace ve dnech , tzn. 4 dny, b) souhlasí s přerušením provozu v Mateřské škole Doksy Pražská 836 příspěvková organizace ve dnech , tzn. 4 dny, c) souhlasí s přerušením provozu v mateřské škole při Základní škole a Mateřské škole Doksy Staré Splavy, Jezerní 74, okres Česká Lípa příspěvková organizace ve dnech a , tzn. 7 dní. Odpovídá: ref. soc. věcí a šk. Termín:

2 R 692/15 R 693/15 Dohoda o spolupráci s Družstvem Březovice (provozovatelem kompostárny) při zpracování biologicky rozložitelného odpadu ze sběrného dvora schvaluje uzavření dohody o spolupráci s Družstvem Březovice (provozovatelem kompostárny) v předloženém znění. Odpovídá: ved. SÚ a ŽP Termín: Dohoda o spolupráci s Družstvem Březovice (provozovatelem kompostárny) při umístění kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad do obcí Žďár a Kruh schvaluje uzavření dohody o spolupráci s Družstvem Březovice (provozovatelem kompostárny) v předloženém znění. Odpovídá: ved. SÚ a ŽP Termín: R 694/15 Oznámení návrhu na nové vyhlášení Národní přírodní rezervace Břehyně Pecopala a možnost seznámit se s návrhem plánu péče a) souhlasí s oznámením návrhu na nové vyhlášení Národní přírodní rezervace Břehyně Pecopala, b) souhlasí s oznámením možnosti seznámit se s návrhem plánu péče, c) ukládá referentovi životního prostředí prověřit možnost úpravy návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Břehyně Pecopala na pozemku p. č. 3275/2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera. Odpovídá: ved. SÚ a ŽP Termín: R 695/15 R 696/15 R 697/15 R 698/15 Hasičská zbrojnice ve Starých Splavech, Doksy práce nad rámec projektu snížení energetické náročnosti schvaluje vystavení objednávky dodavateli Stavební firma KULT, s. r. o., Kotlaska 555/18, Praha, IČ: , s předmětem provedení stavebních prací dle položkového rozpočtu v předloženém znění. Smlouvy o poskytnutí podpory Snížení energetické náročnosti budovy hasičské zbrojnice ve Starých Splavech, Doksy schvaluje uzavření Smlouvy č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR projektů Snížení energetické náročnosti budovy hasičské zbrojnice ve Starých Splavech, Doksy, v předloženém znění. Dokumentace pro provádění stavby Obnova oken zámku schvaluje uzavření smlouvy o dílo s předmětem zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele akce Obnova oken a dveří zámku Doksy s dodavatelem Martin Volejník, Plzeňská 215/445, Praha 5, IČ: , v předloženém znění. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Projekt rekonstrukce interiéru kina Máj v Doksech schvaluje uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace rekonstrukce interiéru kina Máj v Doksech s dodavatelem Ing. arch. Stanislav Kopecký, Fügnerovo nám. 49/16, Písek, IČ: , v předloženém znění. 2

3 R 699/15 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č M a) schvaluje předložený dodatek na vícepráce pro závěrečné vyúčtování akce Oprava silnice III/0381 ve Starých Splavech s firmou Silnice Žáček, se sídlem Antonína Sovy 965, Česká Lípa, IČ: , v předloženém znění, b) ukládá odboru rozvoje majetku dořešit majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby. R 700/15 Souhlas s operačním plánem zimní údržby komunikací na období zima schvaluje operační plán zimní údržby komunikací v majetku města Doksy pro období zima v předloženém znění. Odpovídá: ved. ORM Termín: R 701/15 R 702/15 Zařazení do jednotky požární ochrany schvaluje uzavření Dohody o členství těchto uchazečů ve výjezdové jednotce požární ochrany od : David Šeler, Daniel Brda a Josef Skála, v předloženém znění. Schválení nájemních smluv v lokalitě U Myslivny soukromá rekreace a) schvaluje pronájem pozemku p. č. 2608/356 - zastavěná plocha o výměře 29 m 2 a schvaluje uzavření Nájemní smlouvy č. 42/2015 s panem R. B., bytem Mladé Buky, dle předloženého znění, za podmínky vyrovnání pohledávek vůči městu Doksy; b) schvaluje pronájem pozemku p. č. 2608/351 - zastavěná plocha o výměře 29 m 2 a schvaluje uzavření Nájemní smlouvy č. 43/2015 s manželi K., bytem Mělník, dle předloženého znění, za podmínky vyrovnání pohledávek vůči městu Doksy; c) schvaluje pronájem pozemku p. č. 2608/149 - zastavěná plocha o výměře 29 m 2 a schvaluje uzavření Nájemní smlouvy č. 44/2015 s manželi Č., bytem Mladá Boleslav, dle předloženého znění; d) schvaluje pronájem pozemku p. č. 2608/339 - zastavěná plocha o výměře 29 m 2 a schvaluje uzavření Nájemní smlouvy č. 45/2015 s manželi H., bytem Lovosice, dle předloženého znění, za podmínky vyrovnání pohledávek vůči městu Doksy; e) schvaluje pronájem pozemku p. č. 2608/144 - zastavěná plocha o výměře 29 m 2 a schvaluje uzavření Nájemní smlouvy č. 46/2015 s paní S. J., bytem Nový Bor, dle předloženého znění, za podmínky vyrovnání pohledávek vůči městu Doksy; 3

4 f) schvaluje pronájem pozemku p. č. 2608/338 - zastavěná plocha o výměře 29 m 2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera za cenu 36 Kč/m 2 /rok, za účelem provozu vlastní a schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 47/2015 s paní J. M., bytem Liberec, dle předloženého znění, za podmínky vyrovnání pohledávek vůči městu Doksy; g) schvaluje pronájem pozemku p. č. 2608/142, 2608/331 - zastavěná plocha o výměře 58 m 2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera za cenu 36 Kč/m 2 /rok, za účelem provozu vlastní a schvaluje uzavření Nájemní smlouvy č. 48/2015 s panem K. M., bytem Děčín, dle předloženého znění, za podmínky vyrovnání pohledávek vůči městu Doksy; h) schvaluje pronájem pozemku p. č. 2608/145 - zastavěná plocha o výměře 29 m 2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera za cenu 36 Kč/m 2 /rok, za účelem provozu vlastní a schvaluje uzavření Nájemní smlouvy č. 49/2015 s manželi D., bytem Mnichovo Hradiště, dle předloženého znění; i) schvaluje pronájem pozemku p. č. 2608/155 - zastavěná plocha o výměře 29 m 2 a schvaluje uzavření Nájemní smlouvy č. 50/2015 s manželi H., bytem Beroun, dle předloženého znění, za podmínky vyrovnání pohledávek vůči městu Doksy. R 703/15 R 704/15 R 705/15 R 706/15 Revokace usnesení č. R 544/15 b) ze dne a uzavření nájemní smlouvy a) revokuje - zrušuje usnesení č. R 544/15 ze dne v rozsahu bodu b), b) souhlasí s úpravu splatnosti nájemného na dvě splátky, a to k a k každého roku, a schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem M. P., bytem Teplice Řetenice, v předloženém znění. Návrhy prodejních cen v lokalitě Dlouhý důl, Prostřední rokle a zahrádkářská kolonie Staré Splavy a) bere na vědomí ceny nemovitostí ze znaleckého posudku zpracovaného panem Ing. Františkem Kovačem, b) ukládá odboru rozvoje a majetku uvědomit žadatele o tržní ceně pozemků a vyzvat k podání nové žádosti o odkoupení, c) ukládá odboru rozvoje a majetku uvědomit majitele nemovitostí v lokalitě Dlouhý důl a Prostřední rokli o tržní ceně a vyzvat k podání žádosti o odkoupení. Prodej st. p. č. 90 v k. ú. Žďár v Podbezdězí a) doporučuje prodej st. p. č zastavěná plocha, nádvoří o výměře 22 m 2 v k. ú. Žďár v Podbezdězí panu V. F., bytem Okna, za prodejní cenu Kč, b) ukládá odboru rozvoje a majetku žádost předložit zastupitelstvu města. Prodej části pozemku p. č. 210/4 a pronájem pozemku p. č. 210/7 a části p. p. č. 209/1 v k. ú. Obora v Podbezdězí a) neschvaluje pronájem části p. p. č. 209/1 - trvalý travní porost o výměře 600 m 2 a p. p. č. 210/7 - trvalý travní porost o výměře 168 m 2 v k. ú. Obora v Podbezdězí panu J. A., bytem Kralupy nad Vltavou, 4

5 b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části p. p. č. 209/1 - trvalý travní porost o výměře 600 m 2 a p. p. č. 210/7 - trvalý travní porost o výměře 168 m 2 manželům H., bytem Obora, od na dobu neurčitou, za cenu 5 Kč/m 2 /rok, dle předloženého znění, c) nedoporučuje prodej pozemku p. č. 210/7 - trvalý travní porost o výměře 168 m 2 v k. ú. Obora v Podbezdězí panu J. A., bytem Kralupy nad Vltavou, d) doporučuje prodej pozemku p. č. 210/4 - trvalý travní porost o výměře 429 m 2 manželům H., bytem Obora, za prodejní cenu 30 Kč/m 2, kupující uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku a geometrického plánu v celkové výši Kč, e) ukládá žádosti o prodej předložit v zastupitelstvu města. Odpovídá: ved. ORM Termín: R 707/15 R 708/15 R 709/15 R 710/15 R 711/15 Záměr prodeje části pozemku p. č. 19/1 v k. ú. Zbyny schvaluje záměr prodeje části p. p. č. 19/1 - ostatní plocha o výměře cca 140 m 2 (přesná výměra bude určena geometrickým plánem) v k. ú. Zbyny. Záměr prodeje části p. p. č. 37 v k. ú. Doksy u Máchova jezera odkládá rozhodnutí ve věci záměru prodeje části p. p. č ostatní plocha o výměře cca 80 m 2 (přesná výměra bude určena geometrickým plánem) v k. ú. Doksy u Máchova jezera. Záměr prodeje p. p. č v k. ú. Doksy u Máchova jezera odkládá rozhodnutí ve věci záměru prodeje pozemku p. č ostatní plocha, zeleň o výměře 232 m 2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera a ukládá odboru rozvoje a majetku vyzvat žadatele k jednání. Záměr pronájmu části p. p. č. 2688/4 a p. p. č v k. ú. Doksy u Máchova jezera schvaluje záměr pronájmu části p. p. č. 2688/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 228 m 2 a p. p. č zastavěná plocha, nádvoří pod rekreační chatou č. e. 220 o výměře 124 m 2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera. Žádost o souhlas se zápisem stavby do katastru nemovitostí souhlasí se zápisem stavby garáže na p. p. č. 1040/4 - zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m 2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera do katastru nemovitostí. R 712/15 Stanovisko ke zřízení sociálního zařízení do chat na p. p. č. 2608/ v k. ú. Doksy u Máchova jezera a) souhlasí se stavebním záměrem stavební úpravy stávajících objektů pro rekreaci v rámci zastavěné plochy objektu na p. p. č. 2608/216, 2608/217, 2608/218, 2608/220 v kat. území Doksy u Máchova jezera dle předložené Studie zřízení sociálního zařízení do chat rekreačního areálu v lokalitě Pod Borným č. 10/2012, b) souhlasí se stavebním záměrem rozšíření areálových rozvodů vody a kanalizace na p. p. č. 2608/4 - ostatní plocha, sportoviště, rekreační plocha v kat. území Doksy u Mácova jezera za podmínky, že nedojde ke smýcení stávajícího porostu zeleně. 5

6 R 713/15 R 714/15 Schválení nových nájemních smluv se stávajícími nájemci zdravotního střediska a) schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o výměře 113 m 2 v objektu čp. 78 s Českolipskou lékárenskou společností, s. r. o., za cenu Kč/měsíc bez energií, na dobu neurčitou od , b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o výměře 15,34 m 2 v objektu čp. 78 s panem MUDr. Petrem Bakalou za cenu Kč/měsíc bez energií, na dobu neurčitou od , c) schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o výměře 26,87 m 2 v objektu čp. 78 s paní Mgr. Jitkou Dřevěnou za cenu Kč/měsíc bez energií, na dobu neurčitou od , d) schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o výměře 32,05 m 2 v objektu čp. 78 s paní MUDr. Michaelou Duchanovou za cenu Kč/měsíc bez energií, na dobu neurčitou od , e) schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o výměře 37,54 m 2 v objektu čp. 78 s panem MUDr. Janem Faltysem za cenu Kč/měsíc bez energií, na dobu neurčitou od , f) schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o výměře 50,55 m 2 v objektu čp. 78 s paní MUDr. Irenou Hadravovou za cenu Kč/měsíc bez energií, na dobu neurčitou od , g) schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o výměře 40,52 m 2 v objektu čp. 78 s panem Karlem Humlem za cenu Kč/měsíc bez energií, na dobu neurčitou od , h) schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o výměře 77,04 m 2 v objektu čp. 78 s panem MUDr. Janem Irou za cenu Kč/měsíc bez energií, na dobu neurčitou od , i) schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o výměře 35,37 m 2 v objektu čp. 78 s paní MUDr. Janou Kabáčovou za cenu Kč/měsíc bez energií, na dobu neurčitou od , j) schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o výměře 32,6 m 2 v objektu čp. 78 se společností Kondito, s. r. o., za cenu Kč/měsíc bez energií, na dobu neurčitou od , k) schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o výměře 57,32 m 2 v objektu čp. 78 se společností Mediclinic, a. s., za cenu Kč/měsíc bez energií, na dobu neurčitou od , l) schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o výměře 33,83 m 2 v objektu čp. 78 s panem MUDr. Jiřím Sudou za cenu Kč/měsíc bez energií, na dobu neurčitou od , m) schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o výměře 33,83 m 2 v objektu čp. 78 s paní MUDr. Blankou Špalkovou za cenu Kč/měsíc bez energií, na dobu neurčitou od Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne na rekonstrukci rozvodů elektřiny Zdravotního střediska v Doksech a) bere na vědomí předložené položkové rozpočty vícenákladů v celkové výši ,98 Kč vč. DPH, v rámci rekonstrukce rozvodů elektřiny Zdravotního střediska v Doksech, b) schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne se zhotovitelem ELKOS-CL, s. r. o., IČ: , Dubice 28, Česká Lípa, v předloženém znění. 6

7 R 715/15 Dodatek č. 1 k Dohodě o vzájemné spolupráci ze dne schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o vzájemné spolupráci ze dne mezi městem Doksy a Sborem dobrovolných hasičů Doksy, se sídlem Valdštejnská 153, Doksy, v předloženém znění. R 716/15 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne na rekonstrukci rozvodů topení objektu čp. 46 v Doksech a) bere na vědomí zhotovitelem oceněné vícepráce na rekonstrukci rozvodů topení objektu čp. 46 v Doksech ve výši ,36 Kč vč. DPH, b) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne se zhotovitelem Plynoservis PEDAP, spol. s r. o., IČ: , se sídlem Dubická 1956, Česká Lípa, v předloženém znění. R 717/15 Servisní smlouva servis výtahu v objektu čp. 953 schvaluje uzavření smlouvy o dílo na servis výtahů č. S 285A v objektu Panská čp. 953 se zhotovitelem MSV Liberec, s. r. o., se sídlem Kralická 79, Liberec 7, za čtvrtletní paušál Kč vč. DPH, na dobu neurčitou s účinností od , v předloženém znění. R 718/15 Schválení zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Stabilizace skalní dutiny na p. p. č. 2626/369 v k. ú. Doksy u Máchova jezera a) schvaluje zadávací dokumentaci Stabilizace skalní dutiny na p. p. č. 2626/369 v k. ú. Doksy u Máchova jezera, v předloženém znění, b) ukládá odboru rozvoje a majetku uveřejnit zadávací dokumentaci Stabilizace skalní dutiny na p. p. č. 2626/369 v k. ú. Doksy u Máchova jezera na webových stránkách zadavatele. Odpovídá: ved. ORM Termín: R 719/15 Revokace usnesení č. R 172/15 ze dne revokuje - zrušuje usnesení č. R 172/15 ze dne v plném rozsahu. R 720/15 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 945 v k. ú. Doksy u Máchova jezera a) souhlasí s vydáním souhrnného stanoviska Městského úřadu Doksy pro stavbu vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku p. č. 945 v k. ú. Doksy u Máchova jezera, b) souhlasí s uzavřením smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 945 v k. ú. Doksy u Máchova jezera s žadatelem panem M. S., trvale bytem Doksy, v předloženém znění. R 721/15 Smlouvy o připojení nových odběrných míst a) schvaluje uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě, číslo smlouvy 15_SOBS01_ , s provozovatelem ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, Děčín, v předloženém znění, 7

8 b) schvaluje uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě, číslo smlouvy 15_SOBS01_ , s provozovatelem ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, Děčín, v předloženém znění. R 722/15 R 723/15 R 724/15 R 725/15 R 726/15 R 727/15 R 728/15 Schválení domovního řádu bytových a nebytových prostor v majetku města a) schvaluje Domovní řád pro bytové a nebytové prostory v majetku města, v předloženém znění, b) ukládá odboru rozvoje a majetku zajistit trvalé uveřejnění domovního řádu v domech, které jsou ve vlastnictví města Doksy. Oplocení objektu čp. 240 v ulici Sokolská v Doksech schvaluje vystavení objednávky ve výši ,00 Kč vč. DPH na výstavbu oplocení objektu čp. 240 v ulici Sokolská v Doksech zhotoviteli p. T. Š., dle předložené cenové nabídky. Záměr pronájmu náměstí Republiky za účelem konání trhů souhlasí s uveřejněním záměru pronájmu pozemku p. č. 18 o výměře 7320 m 2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera na úřední desce Městského úřadu v Doksech po dobu 15 dní. Žádost o souhlas vlastníka budovy s umístěním sídla spolku schvaluje umístění sídla spolku Sdružení rodičů, přátel a dětí školy v objektu Základní školy Karla Hynka Máchy, ulice Valdštejnská 253, Doksy. Dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu ze dne schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu ze dne s dodavatelem Pražská plynárenská, a. s., IČ: , se sídlem Praha 1 Nové Město, Národní 37, , v předloženém znění. Servisní smlouva na evidenční systém smluv schvaluje uzavření smlouvy o poskytování servisních služeb k evidenčnímu systému smluv s firmou TrollComputers, s. r. o., se sídlem U Vodního hradu 1394/28, Česká Lípa, v předloženém znění. Odpovídá: tajemnice Termín: Servisní smlouva na evidenční systém certifikátů schvaluje uzavření smlouvy o poskytování servisních služeb k evidenci certifikátů s firmou TrollComputers, s. r. o., se sídlem U Vodního hradu 1394/28, Česká Lípa, v předloženém znění. Odpovídá: tajemnice Termín:

9 R 729/15 Servisní smlouva na evidenční systém žádostí o programové dotace v rámci Grantového fondu města Doksy schvaluje uzavření smlouvy o poskytování servisních služeb k evidenčnímu systému pro správu žádostí o programové dotace s firmou TrollComputers, s. r. o., se sídlem U Vodního hradu 1394/28, Česká Lípa, v předloženém znění. Odpovídá: tajemnice Termín: R 730/15 Výjimka z limitu rozpočtu Městského kulturního střediska Doksy na rok 2016 a) schvaluje výjimku ze stanovené výše limitu rozpočtu Městského kulturního střediska Doksy na rok 2016 na celkovou výši ,00 Kč, b) ukládá pokrýt navýšení provozního příspěvku z rozpočtu zřizovatele do výše ,00 Kč. Odpovídá: ved. fin. odb. Termín: vzala na vědomí: - výroční zprávy základních škol - Základní škola Karla Hynka Máchy a Základní škola a Mateřská škola Doksy - Staré Splavy, - informaci o postupu prací projektu Snížení energetické náročnosti budovy Domova pro seniory Doksy dle důvodové zprávy v předloženém znění, - oznámení konání akce Tradiční motosraz FOE XXII ve dnech až od 22:00 do 03:00 hodin následujícího dne v areálu Bílý kámen v Doksech. Ing. Eva Burešová v. r. Bc. Josef Pavinský v. r. starostka města místostarosta 9

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Rada města Usnesení č. 20/09

Rada města Usnesení č. 20/09 Rada města Usnesení č. 20/09 z jednání rady města konaného dne 4.11.2009 Usnesení obsahuje: strany, body č. 607 647 RM schvaluje 607) poskytnutí finanční odměny pí Krňoulové z rozpočtu MKS ve výši 13.000

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011)

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE:

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE: MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE: I. ZÁMĚR PŘEVODU PACHTOVNÍ SMLOUVY: záměr převodu pachtu poz.p.č.474/5 o výměře 26 m 2 lesní pozemek kat.území Stříbro zastavěn rekreační chatou s EČ 75

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 68. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 19.08.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 68. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 19.08.2013 Město Horažďovice Usnesení z 68. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 19.08.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý Usnesení

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Město Blovice Rada města usnesení č. 04/11

Město Blovice Rada města usnesení č. 04/11 Město Blovice Rada města usnesení č. 04/11 z jednání rady města konaného dne 09.03.2011 v kanceláři starosty Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 234-290 RM schvaluje 234) uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 2 května 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: a) přesné určení nemovitosti: stav.p.č. 163 o výměře

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 1 usnesení z 4 zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ stav.p.č. 153 o výměře 9m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 9.6.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 9.6.2015 Číslo jednání: JedNR3-14/2015 Datum jednání: 09.06.2015 Program jednání (USN-R3-370/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program jednání (433/NR3/2015) 4. Návrh: Zprávy z jednání komisí

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice konaného

Více

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í : Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í z 8. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 11. února 2008, v 17. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 16/2015 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 22. 7. 2015 Přítomní členové rady: Mgr.

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015.

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. Usnesení č. 70/2015 Zastupitelstvo obce Zbizuby schvaluje program 5. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení č. 71/2015

Více

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006 U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

4 983 720 85 363, 1385, PSČ

4 983 720 85 363, 1385, PSČ č. 1 Rada města bere na vědomí informaci ZO Českého zahrádkářského svazu Pod Habeší, Česká Třebová, o přidělení identifikačního čísla, viz. příloha. č. 2 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č.

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 15. zasedání konaného dne 20. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

Soubor usnesení - 1/ZM/2012

Soubor usnesení - 1/ZM/2012 Soubor usnesení - 1/ZM/2012 Konáno dne: 25.1.2012 Řádné zastupitelstvo města 1/1/ZM/12 - Návrhová komise / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Pavel Farský, p. Daniel

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007 208/2007 9. RM V doporuč u j e ZM schválit OZV č. 1/2007, kterou se stanovuje poplatek za komunální

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Aleš Rubek Jednání

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více