/2004 SK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "/2004 SK"

Transkript

1 /004 SK Pre odborných pracovníkov Montážny návod Výmena dverí kotla Špeciálny vykurovací kotol na olej/plyn Logano S635 a Logano S735 Pred montážou si prosím pozorne prečítajte!

2 Obsah Všeobecné informácie Prípravné práce Logano S Demontáž jestvujúcich dverí kotla (oceľové dvere) Namontujte nové dvere kotla (oceľové dvere) Demontáž jestvujúcich dverí kotla (liatinové dvere) Montáž nových dverí kotla (liatinové dvere) Logano S Demontáž jestvujúcich dverí kotla Montáž nových dverí kotla Montáž plášt a dverí Montážny návod Výmena dverí špeciálneho vykurovacieho kotla S635 a S735 na olej/plyn vydanie 06/004

3 Všeobecné informácie Všeobecné informácie Tento návod na montáž je určený pre odborného pracovníka, ktorý má na základe svojho odborného vzdelania a skúseností znalosti o zaobchádzaní so špeciálnymi vykurovacími kotlami na olej/plyn. Postupujte podľa Návodu na montáž špeciálneho vykurovacieho kotla na olej/plyn Logano S635 a S735, obzvlášt dodržiavajte bezpečnostné pokyny. Prípravné práce Vykurovacie zariadenie odstavte z prevádzky, tzn. vypnite ho z prúdu a uzatvorte prívod paliva. V prípade S635: Demontuje dizajnový prvok (obr., poz. ) v smere šípky z plášt a kotla. Obr. Demontáž dizajnového prvku (na obr. príklad S635) Návod na montáž Výmena dverí špeciálneho vykurovacieho kotla S635 a S735 na olej/plyn vydanie 06/004 3

4 Prípravné práce Demontujte plášt dverí horáka (obr., poz. ) z plášt a kotla. Za týmto účelom mierne nadvihnite kryt dverí horáka a snímte ho smerom dopredu. V prípade S735: Za týmto účelom najskôr dole uvoľnite skrutky a potom zveste 3 záslepky zľava doprava (porov. obr. na str. 4). Odskrutkujte horák z platne horáka. Demontujte platňu horáka. Obr. Demontáž krytu dverí horáka (na obr. príklad S635) UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽA Regulátor (obr. 3, poz. 4) nie je potrebné bežne demontovat. 4 Zaistite regulátor proti pádu. Pokiaľ nie je možné vyhnút sa demontáži regulátora, uvoľnite zásuvné spoje na regulátore a demontujte regulátor. 3 Uvoľnite skrutky bočných krytov (obr. 3, poz. ) a potiahnite kryty dozadu. Demontujte horný kryt kotla a predný poklop (obr. 3, poz. ). Demontujte prednú ľavú a pravú bočnú stenu (obr. 3, poz. 3). Obr. 3 Poz. : Poz. : Poz. 3: Poz. 4: 3 Demontáž bočných krytov, predného krytu a predných bočných stien (na obr. príklad S635) Bočné kryty Predný kryt kotla a poklop Predné bočné steny Regulátor 4 Návod na montáž Výmena dverí špeciálneho vykurovacieho kotla S635 a S735 na olej/plyn vydanie 06/004

5 Prípravné práce V prípade S735: Odskrutkujte nosník. Dvere kotla podložte dole na prednej hrane hranolmi (obr. 5, poz. ). Okrem toho dvere kotla vpravo a vľavo upevnite vždy jednou skrutkovou svorkou k prednej stene kotla. Dvere kotla zaveste hore do otvorov pomocou nosných skrutiek M4 (obr. 5, poz. ) na žeriav alebo kladkostroj a napnite ret aze. Zohľadnite hmotnost dverí kotla, viď tab.. V prípade S735: Dvere kotla zaveste vľavo a vpravo do otvorov (obr. 3, poz. 4, str. ). V prípade, že dvere kotla nemajú nosné otvory pre žeriav: Naskrutkujte nosné skrutky cez horné otvory pre skrutky (obr. 8, poz., str. 8) v dverách. Obr. 4 Odskrutkovanie nosníka (Logano S735) VAROVANIE! Veľkost kotla kw NEBEZPEČENSTVO USMRTENIA Dvere kotla sú zaistené voči odklopeniu smerom dopredu iba pomocou namontovaných skrutkových svoriek. Oceľové dver kotla Hmotnost v kg Liatinové dvere kotla Tab. Hmotnost dverí kotla Obr. 5 Poz. : Poz. : Podloženie a zaistenie dverí kotla (na obr. príklad S635) Hranol Závesné skrutky M4 Návod na montáž Výmena dverí špeciálneho vykurovacieho kotla S635 a S735 na olej/plyn vydanie 06/004 5

6 3 Logano S635 3 Logano S Demontáž jestvujúcich dverí kotla (oceľové dvere) VAROVANIE! NEBEZPEČENSTVO USMRTENIA Zaistite dvere kotla voči pádu. Uvoľnite šest hrannú skrutku M6 (obr. 6, poz. 7) dolného, pravého závesu (obr. 6, poz. 3), až kým nebude možné voľne pohybovat čapom závesu (obr. 6, poz. 4). Čap závesu (obr. 6, poz. 4) vytiahnite z vidlice závesu (obr. 6, poz. 5). Šest hrannú skrutku M6 (obr. 6, poz. 7) vyskrutkujte z vidlice závesu (obr. 6, poz. 5). Uvoľnite kontramatice M6 (obr. 6, poz. 6) a vytiahnite šest hrannú skrutku M6 (obr. 6, poz. 7) z dverí kotla (obr. 6, poz. 8) Šest hrannú skrutku M (obr. 6, poz. ) vyskrutkujte zo závitového otvoru v prednej stene kotla a vytiahnite ju z dverí kotla (obr. 6, poz. 8). VAROVANIE! NEBEZPEČENSTVO USMRTENIA Dvere kotla sú zaistené voči preklopeniu dopredu iba pomocou namontovaných skrutkových svoriek. Uvoľnite skrutkové svorky a dvere kotla opatrne odklopte smerom dopredu pokiaľ možno pomocou žeriavu alebo kladkostroja a demontujte ich. Obr. 6 Poz. : Poz. : Poz. 3: Poz. 4: Poz. 5: Poz. 6: 8 Uvoľnenie dolného závesu Šest hranná skrutka M Podložky Pravý spodný záves Čap závesu Vidlica závesu Matice M6 7 6 Poz. 7: Šest hranná skrutka M6 Poz. 8: Dvere kotla 6 Návod na montáž Výmena dverí špeciálneho vykurovacieho kotla S635 a S735 na olej/plyn vydanie 06/004

7 Logano S Namontujte nové dvere kotla (oceľové dvere) Nové dvere kotla uložte horizontálne pred vykurovací kotol. Dvere kotla umiestnite opačným spôsobom z pozície k prednej stene kotla tak, aby boli znova položené na hranoloch (obr. 5, str. 5). Zasuňte čap závesu hore (obr. 8, poz. ). Šest hrannú skrutku M6 (obr. 7, poz. 8) s nasunutou podložkou (obr. 7, poz. ) prestrčte cez dvere kotla (obr. 7, poz. 9) do závesu (obr. 7, poz. 4), nad ktorým sa má otáčat Matice M6 (obr. 7, poz. 7) naskrutkujte na šest hrannú skrutku M6 (obr. 7, poz. 8). Šest hrannú skrutku M6 (obr. 7, poz. 8) naskrutkujte do vidlice závesu (obr. 7, poz. 6). 8 9 UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽA Pri vkladaní čapu závesu (obr. 7, poz. 5) dávajte pozor nato, aby hlava čapu závesu smerovala nahor. Čap závesu (obr. 7, poz. 5) zasuňte do dolného závesu a prestrčte cez vidlicu závesu (obr. 7, poz. 6). Matice M6 (obr. 7, poz. 7) zakontrujte tak, aby bolo ešte možné otáčat šest hrannou skrutkou M6 (obr. 7, poz. 8). Šest hrannú skrutku M (obr. 7, poz. ) s uloženou podložkou (obr. 7, poz. ) prestrčte cez dvere kotla k závitovému otvoru v prednej stene kotla a zaskrutkujte. Obr. 7 Poz. : Poz. : Poz. 3: Poz. 4: Poz. 5: Poz. 6: Poz. 7: Poz. 8: Poz. 9: Dolný záves Šest hranná skrutka M Podložky Pravý dolný záves Ľavý dolný záves Čap závesu Vidlica závesu Matice M6 Šest hranná skrutka M6 Dvere kotla Návod na montáž Výmena dverí špeciálneho vykurovacieho kotla S635 a S735 na olej/plyn vydanie 06/004 7

8 3 Logano S635 Namontujte platňu horáka z vymenených dverí kotla spolu s dodaným tesnením. Namontujte horák podľa návodu na montáž kotla a horáka. Kruhovú štrbinu medzi potrubím horáka a vymurovkou dverí zaizolujte podľa údajov v návode na montáž a údržbu vykurovacieho kotla. Šest hranné skrutky M (obr. 8, poz. ) naskrutkujte s vloženými podložkami do závitových otvorov v prednej stene kotla. POŠKODENIE ZARIADENIA POZOR! spôsobené nerovnomerným zaskrutkovaním. Šest hranné skrutky dverí kotla M a M6 zat ahujte rovnomerne do kríža. Znova zaveste prednú ľavú a pravú bočnú stenu. Znova namontujte predný kryt kotla a predný poklop. V prípade potreby znova zasuňte regulátor. Po uvedení do prevádzky skontrolujte, či sú dvere kotla utesnené voči spalinám. Znova namontujte plášt dverí horáka. Znova zaveste dizajnový prvok. Obr. 8 Poz. : Poz. : Horný záves Čap závesu Šest hranné skrutky M 8 Návod na montáž Výmena dverí špeciálneho vykurovacieho kotla S635 a S735 na olej/plyn vydanie 06/004

9 Logano S Demontáž jestvujúcich dverí kotla (liatinové dvere) VAROVANIE! NEBEZPEČENSTVO USMRTENIA Zaistite dvere kotla voči pádu. Uvoľnite šest hrannú skrutku M6 (obr. 9, poz. 6) dolného, pravého závesu (obr. 9, poz. 3), kým nebude možné voľne pohybovat čapom závesu (obr. 9, poz. 4). Čap závesu (obr. 9, poz. 4) vytiahnite z vidlice závesu (obr. 9, poz. 5) Šest hrannú skrutku M6 (obr. 9, poz. 6) vyskrutkujte z vidlice závesu (obr. 9, poz. 5). Vytiahnite závlačku (obr. 9, poz. 8) zo skrutkového otvoru. Šest hrannú skrutku M6 (obr. 9, poz. 6) vytiahnite z dverí kotla (obr. 9, poz. 7). Šest hrannú skrutku M (obr. 9, poz. ) vyskrutkujte zo závitového otvoru v prednej stene kotla a z dverí kotla (obr. 9, poz. 7). VAROVANIE! NEBEZPEČENSTVO USMRTENIA Dvere kotla sú zaistené voči preklopeniu smerom dopredu iba pomocou namontovaných skrutkových svoriek. Obr. 9 Poz. : Poz. : Poz. 3: Poz. 4: Poz. 5: Poz. 6: Poz. 7: Poz. 8: 7 6 Uvoľnenie spodného závesu Šest hranná skrutka M Podložky Pravý spodný záves Čap závesu Vidlica závesu Šest hranná skrutka M6 Dvere kotla Závlačka 8 Uvoľnite skrutkové svorky a dvere kotla opatrne nakloňte smerom dopredu podľa možnosti pomocou žeriavu alebo kladkostroja a demontujte. Návod na montáž Výmena dverí špeciálneho vykurovacieho kotla S635 a S735 na olej/plyn vydanie 06/004 9

10 3 Logano S Montáž nových dverí kotla (liatinové dvere) Nové dvere kotla uložte horizontálne pred vykurovací kotol. Dvere kotla umiestnite v opačnom poradí z polohy k prednej stene kotla tak, aby boli opät umiestnené na hranoloch (obr. 5, str. 5). 5 Zasuňte horný čap závesu (obr., poz. ). 6 Šest hrannú skrutku M6 (obr. 0, poz. 7) prestrčte s vloženou podložkou (obr. 0, poz. ) cez dvere kotla (obr. 0, poz. 8) do závesu (obr. 0, poz. 3), nad ktorým sa má otáčat. Podložku nasuňte na skrutku M6 a závlačku zasuňte do skrutkového otvoru. Konce závlačky (obr. 9, poz. 8) ohnite. Šest hrannú skrutku M6 (obr. 0, poz. 7) naskrutkujte do vidlice závesu (obr. 0, poz. 6) UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽA Pri vkladaní čapu závesu (obr. 0, poz. 5) dávajte pozor na to, aby hlava čapu závesu smerovala nahor. Obr. 0 Poz. : Poz. : Poz. 3: Poz. 4: Dolný záves Šest hranná skrutka M Podložky Ľavý dolný záves Pravý dolný záves Čap závesu (obr. 0, poz. 5) zasuňte do dolného závesu a prestrčte cez vidlicu závesu (obr. 0, poz. 6). Šest hrannú skrutku M (obr. 0, poz. ) s nasunutou podložkou (obr. 0, poz. ) prestrčte cez dvere kotla k závitovému otvoru v prednej stene kotla a zaskrutkujte. Poz. 5: Poz. 6: Poz. 7: Poz. 8: Čap závesu Vidlica závesu Šest hranná skrutka M6 Dvere kotla 0 Návod na montáž Výmena dverí špeciálneho vykurovacieho kotla S635 a S735 na olej/plyn vydanie 06/004

11 Logano S635 3 Odstráňte zdvihák a hranoly. Namontujte platňu horáka vymenených dverí kotla spolu s dodaným novým tesnením. Namontujte horák podľa návodu na montáž kotla a horáka. Zaizolujte okrúhlu štrbinu medzi potrubím horáka a vymurovkou dverí podľa údajov v návode na montáž a údržbu vykurovacieho kotla. Zaskrutkujte šest hranné skrutky M (obr., poz. ) spolu s nasunutými podložkami do závitových otvorov v prednej stene kotla. POZOR! POŠKODENIE ZARIADENIA spôsobené nerovnomerným zaskrutkovaním. Šest hranné skrutky dverí kotla M a M6 zat ahujte rovnomerne do kríža. Znova zaveste prednú ľavú a pravú bočnú stenu. Znova namontujte prendný kryt kotla a predný poklop. V prípade potreby znova zasuňte regulátor. Po uvedení do prevádzky skontrolujte, či sú dvere kotla utesnené voči spalinám. Znova namontujte plášt dverí horáka. Znova zaveste dizajnový prvok. Obr. Poz. : Poz. : Horný skrutkový spoj dverí Čap závesu Šest hranné skrutky M Návod na montáž Výmena dverí špeciálneho vykurovacieho kotla S635 a S735 na olej/plyn vydanie 06/004

12 4 Logano S735 4 Logano S735 Najskôr vykonajte prípravné práce popísané v kapitole (od str. 3). 4. Demontáž jestvujúcich dverí kotla Demontujte poistnú skrutku (obr., poz. ) na hornom závese dverí. Obr. Demontáž poistnej skrutky Demontujte nosné uholníky v hornom a dolnom závese dverí (obr. 3, poz. ). Vyskrutkujte 4 príp. 6 skrutiek do dverí M6 (obr. 3, poz. ). VAROVANIE! NEBEZPEČENSTVO USMRTENIA Dvere kotla sú zaistené voči preklopeniu dopredu iba pomocou namontovaných skrutkových svoriek. 4 3 Uvoľnite skrutkové svorky a dvere kotla opatrne vyklopte dopredu podľa možnosti pomocou žeriavu alebo kladkostroja a demontujte. Obr. 3 Nosný uholník závesu dverí Poz. : Nosný uholník Poz. : Skrutky do dverí M6 (4 ks pri veľkosti kotla < 400) Poz. 3: Čap závesu Poz. 4: Otvory pre háky žeriavu Návod na montáž Výmena dverí špeciálneho vykurovacieho kotla S635 a S735 na olej/plyn vydanie 06/004

13 Logano S Montáž nových dverí kotla Nové dvere kotla uložte horizontálne pred vykurovací kotol. Podložku natrite mazivom a zastrčte ju na strane dorazu na dolný čap závesu dverí kotla. Dvere kotla umiestnite opačným spôsobom z polohy k prednej stene kotla tak, aby boli znova umiestnené na hranoloch (obr. 5, str. 5). Dbajte nato, aby sa všetky 4 čapy závesu (obr. 3, poz. 3) nachádzali v priehlbinách uholníka závesu. Zaskrutkujte 4 príp. 6 skrutiek do dverí M6 (obr. 3, poz. ). Namontujte nosný uholník horného a dolného závesu dverí na strane dorazu. Znova namontujte plášt dverí (viď kapitola 4.3 "Montáž plášt a dverí", str. 3). Znova zaveste predné bočné steny plášt a. Znova namontujte kryty kotla. V prípade potreby znova zasuňte regulátor. Namontujte platňu horáka vymenených dverí kotla spolu s dodaným novým tesnením. Namontujte horák podľa návodu na montáž kotla a horáka. Znova otvorte dvere kotla. Namontujte poistnú skrutku na strane závesu. Zaizolujte kruhovú štrbinu medzi potrubím horáka a vymurovkou dverí podľa údajov v návode na montáž a údržbu vykurovacieho kotla. Zatvorte dvere kotla tak, aby boli utesnené. Po uvedení do prevádzky skontrolujte, či sú dvere kotla utesnené voči spalinám. 4.3 Montáž plášt a dverí Upevnite nosník pomocou samorezných skrutiek M5 0 na dverách kotla (obr. 4, str. 5). Návod na montáž Výmena dverí špeciálneho vykurovacieho kotla S635 a S735 na olej/plyn vydanie 06/004 3

14 4 Logano S735 Pravú záslepku zaveste hore do nosníka a dole ju zaistite pomocou samorezných skrutiek M5 0 (obr. 4, poz. ). Strednú záslepku zaveste hore do nosníka a lamelu prevlečte pod priehlbinu v pravej záslepke (obr. 5). Obr. 4 Montáž pravej záslepky Ľavú záslepku zaveste hore do nosníka a lamelu strednej záslepky prevlečte do výrezu v ľavej záslepke (obr. 6). Dole ju zaistite pomocou samorezných skrutiek M5 0. Obr. 5 Montáž strednej záslepky Obr. 6 Montáž ľavej záslepky 4 Návod na montáž Výmena dverí špeciálneho vykurovacieho kotla S635 a S735 na olej/plyn vydanie 06/004

15 Poznámky Návod na montáž Výmena dverí špeciálneho vykurovacieho kotla S635 a S735 na olej/plyn vydanie 06/004 5

16

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Elektrický stacionární závitořez RIDGIG 1224

Elektrický stacionární závitořez RIDGIG 1224 RIDGID 1224 NÁVOD K OBSLUZE-CZ NÁVOD K OBSLUHE-SK Made in USA Elektrický stacionární závitořez RIDGIG 1224 Elektrický stacionární závitořez RIDGID 1224 je určen na řezání vnějších závitů, dělení trubek

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 2x dvou vodičový servomotor 4x táhla 4x sada (4 šrouby, 1x objímka táhla, 1x úchytka) 1x kabelový svazek 2x pět vodičový

Více

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru Hlavní výhody a funkce systému Žádné seřizování koncových dorazů. Automatické vyrovnávání výkonu při změně hmotnosti pancíře ( pokud vyměněný pancíř vyžaduje poněkud větší zdvihací sílu, MSR se automaticky

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

Návod k obsluze Elektrický křovinořez Sharks SH 38 Obj. číslo SHK348

Návod k obsluze Elektrický křovinořez Sharks SH 38 Obj. číslo SHK348 Návod k obsluze Elektrický křovinořez Sharks SH 38 Obj. číslo SHK348 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor č.p. 3, Karlovy Vary PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! (SK) PLASTOVÝ

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

Návod na použití/ Návod na použitie Cyklotrenažér DELTA

Návod na použití/ Návod na použitie Cyklotrenažér DELTA Návod na použití/ Návod na použitie Cyklotrenažér DELTA SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL/ SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY ZABEZPEČUJE DODAVATEĽ SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov tel.

Více

RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení. www.reca.cz

RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení. www.reca.cz RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení www.reca.cz Zásuvný systém pro sklad, dílny, provozy jednostranně použitelné, nastavitelné díky příčnému vyztužení Závěsné konzole pro rohové řešení zástrčný

Více

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou Obsah balení Obsah balenia Aktivace baterie pera Aktivácia batérie pera Nabíjení baterie Nabíjanie batérie Stav nabíjení Stav nabíjania Do

Více

Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208

Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208 Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208 Tento návod je rozdělen do následujících kapitol: I. Všeobecné informace II. Možnosti použití III. Obsah balení a seznam dílů IV. Nářadí V. Návod k

Více

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ 08/2011 Montážní návod 999415015 cs Skalní kotva 15,0 Č. výrobku 581120000 Popis výrobku Skalní kotva 15,0 slouží k jednostrannému ukotvení bednění v betonu. Vícenásobné použití skalní kotvy a dočasné

Více

OKENNÍ SUŠÁK. s předzahrádkou ( 2v1 ) NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ

OKENNÍ SUŠÁK. s předzahrádkou ( 2v1 ) NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ OKENNÍ SUŠÁK s předzahrádkou ( 2v1 ) NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ Tento výrobek je určen k montáži na rám plastového okna. Používejte jej výhradně k sušení prádla a k účelům, ke kterým je výrobek určen. Technický

Více

STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE

STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE 1. VYMĚŘENÍ OKNA: Vyměření provádějte tak, jak je vyznačeno na obrázku. Měření se provádí na vrcholu rámu okenního křídla, nikoliv u skleněné plochy. Minimální hloubka pro montáž

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC TRADE LED verejné osvetlenie a LED osvetlenie skladov,

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU www.klimavex.cz Přívodné/odsávací ventilátory vhodné pro byty, obchody, kavárny, sportovní střediska, tělocvičny, restaurace,

Více

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2 Boiler Elektro Návod k montáži Strana Boiler Elektro (elektrický bojler) Obsah Použité symboly... Model... Návod k montáži 4 Návod k montáži Volba umístění a montáž... Přípojka vody... 3 Montáž pojistného/vypouštěcího

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

www.ejouda.cz www.opra.cz

www.ejouda.cz www.opra.cz www.ejouda.cz www.opra.cz NÁVOD K MONTÁŽI PALIS GYM MODEL 1 Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost. Stavebnice PALI GYM MODEL 1 obsahuje tyto komponenty: A-4 ks sloupek 70 x 70 x 2226 mm B-1 ks

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 Obsah balení 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 4x táhla 4x upevňovací plech 1x sada (4 šrouby,

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ A MONTÁŽNY NÁVOD PAMO

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ A MONTÁŽNY NÁVOD PAMO 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz ver. 07/2008 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA Nezapomeňte, že každé silové zařízení může způsobit zranění, pokud je ovládáno nesprávným způsobem nebo pokud uživatel nerozumí tomu, jak

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 CP-371T 6PK-332 9PK-067DS Krimpovací kleště pro CATV F konektory RG59,6 Odizolovávací nástroj pro koaxiální konektory(rg- 58/59/62/3C2V/4C/5C)

Více

Vzduchový kompresor / CZ Vzduchový kompresor / SK Olajkenésű légkompresszor / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Vzduchový kompresor / CZ Vzduchový kompresor / SK Olajkenésű légkompresszor / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Vzduchový kompresor / CZ Vzduchový kompresor / SK Olajkenésű légkompresszor / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás 8 8 13 14 14 17 16 11 18 15 B C 7 12 D E 10 1 10 12 9 A F 7 G 2 3

Více

Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY. Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY MC 8N, 8P

Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY. Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY MC 8N, 8P Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY! NÍZKOTLAKOVÁ BATÉRIA NĺZKOTLAKÁ BATERIE 20 PAP MC 8N, 8P CZ Obsah Technické údaje...11

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

NÁVOD. Mobilní infračervená plynová kamna Professor PK003

NÁVOD. Mobilní infračervená plynová kamna Professor PK003 NÁVOD Mobilní infračervená plynová kamna Professor PK003 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité informace a bezpečnostní pokyny pro uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Pozorně

Více

Řezačka dlažby Sharks SH 110

Řezačka dlažby Sharks SH 110 INSTRUKČNÍ MANUÁL Řezačka dlažby Sharks SH 110 Obj.č. SHK262 Distributor:Steen QOS s.r.o.,. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE

Více

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Pokud

Více

SECURITY M1B Domácí Mini Alarm Instalační manuál CZ

SECURITY M1B Domácí Mini Alarm Instalační manuál CZ SECURITY M1B Domácí Mini Alarm Instalační manuál CZ www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení

Více

Uživatelský manuál CZ IN 3879 Běžecký pás insportline Cirrus 1 Poděkování Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Cvičením na tomto přístroji procvičujete Vaše svalstvo a zlepšujete tělesnou kondici.

Více

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27 Hudba a film Ve zkratce... Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo na časové ose (= Timeline). Zahraje-li kartu správně, bude před sebou mít o jednu kartu méně.

Více

electrolux Vitajte vo svete Electrolux

electrolux Vitajte vo svete Electrolux 28 electrolux Vitajte vo svete Electrolux Ďakujeme vám za výber prvotriedneho výrobku spoločnosti Electrolux, ktorý vám prinesie veľa radosti v budúcnosti. Cieľom našej spoločnosti je ponuka širokej palety

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

Návod na obsluhu a údržbu Elektrická sekačka Sharks SH 1000W Obj. číslo SHK278

Návod na obsluhu a údržbu Elektrická sekačka Sharks SH 1000W Obj. číslo SHK278 Návod na obsluhu a údržbu Elektrická sekačka Sharks SH 1000W Obj. číslo SHK278 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor č.p. 3, Karlovy Vary PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! (SK)

Více

Professor DL-04T NÁVOD K OBSLUZE. Elektrické topidlo s ventilátorem

Professor DL-04T NÁVOD K OBSLUZE. Elektrické topidlo s ventilátorem NÁVOD K OBSLUZE Elektrické topidlo s ventilátorem Professor DL-04T Před prvním použitím si důkladně přečtěte celý návod k obsluze a uschovejte pro případ pozdější potřeby. strana 1 Vážený zákazníku, děkujeme

Více

vnitřní a venkovní kanalizace Jmenovitý průměr v mm Popis výrobku Mj Účto sk. Cena bez DPH

vnitřní a venkovní kanalizace Jmenovitý průměr v mm Popis výrobku Mj Účto sk. Cena bez DPH Zpětné klapky a základní tělesa Dvojitá zpětná klapka s jištěním Staufix z plastu Dvě klapky, které se samočinně uzavírají, jedna slouží i jako ručně uzavíratelný nouzový uzávěr. Není vhodná pro odpadní

Více

CZ - BĚŽECKÝ PÁS GALLOP (GLP3202) IN 1153 UŽIVATELSKÝ MANUÁL ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 191, email:

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily 1 VW Golf IV. Hatchback (4x2) (1997 2004) VW Golf IV. Variant (4x2) (1999 2005) VW Bora. Sedan (4x2) (1998-2005) ŠKODA Octavia I. Hatchback/Combi (4x2) (1996 - ) AUDI A3 (4x2) (1996 4/03) SEAT Toledo (1999-2004)

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů Otočné jeřáby (obecně) Sloupové jeřáby Konzolové jeřáby Sloupové a konzolové jeřáby jsou flexibilní jeřáby přizpůsobené požadavkům konkrétního pracoviště. Nejširší využití mají jako obslužné zdvihací zařízení

Více

Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnos ou

Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnos ou Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívate ov a inštalatérov CZ SK Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnos ou Firma BAXI S.p.A.

Více

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5 Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPOMAT VW T5 Sada dodatečné montáže tempomatu obsahuje: Spínač směrových světel s ovládáním tempomatu 1ks Postup

Více

ROZPIS 68 COSMO. Poz. Ks Předmět T6-PLAN OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM

ROZPIS 68 COSMO. Poz. Ks Předmět T6-PLAN OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM 68 COSMO T6-PLAN OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM ze zastudena válcovaného ocelového plechu podle normy EN 442-1, pozinkovaný přední díl tloušťky 1 mm, základní povlak vypalován podle normy DIN 55900

Více

Střešní nosič jízdních kol Evolution (max. pro 2 kola) 1 1

Střešní nosič jízdních kol Evolution (max. pro 2 kola) 1 1 Seznam dílů Č. dílu Tvar dílu kusů Střešní nosič jízdních kol Evolution (max. pro 2 kola) 1 1 Obj. č.: 85 72 40 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup střešního nosiče jízdních kol Evolution.

Více

Návod na montáž KINDWOOD kompozitních desek

Návod na montáž KINDWOOD kompozitních desek Návod na montáž KINDWOOD kompozitních desek Skladování: Desky KINDWOOD jsou hutnější něž přírodní dřevo. Při skladování musí být položené na rovném povrchu, v opačném případě by mohlo dojít ke zkroucení

Více

MK 092 MOBILNÍ KLIMATIZACE NÁVOD K OBSLUZE MOBILNÁ KLIMATIZÁCIA NÁVOD NA OBSLUHU

MK 092 MOBILNÍ KLIMATIZACE NÁVOD K OBSLUZE MOBILNÁ KLIMATIZÁCIA NÁVOD NA OBSLUHU MK 092 MOBILNÍ KLIMATIZACE NÁVOD K OBSLUZE MOBILNÁ KLIMATIZÁCIA NÁVOD NA OBSLUHU CZ SK Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu

Více

...find more about us: www.bellelli.com

...find more about us: www.bellelli.com A 19 17 B TAB.1...find more about us: www.bellelli.com 20 18 16 C Rabbit Pepe Mr Fox Tiger 15 13 14 1 3 5 4 6 9 Nanna Guri Tiziano Giotto Eos 2 7 12 11 10 8 D E 03ISFOXST04 B-taxi Caschi/Helmets Windbreak

Více

Inspired living. Americká chladnička s mrazničkou. Návod k obsluze HRF-663BSS HRF 663CJR/B/W

Inspired living. Americká chladnička s mrazničkou. Návod k obsluze HRF-663BSS HRF 663CJR/B/W CZ Inspired living Americká chladnička s mrazničkou Návod k obsluze HRF-663BSS HRF 663CJR/B/W Děkujeme, že jste si zakoupili chladničku Haier. Tento návod k obsluze vám pomůže váš nový spotřebič správně

Více

Návod k použití. 1. Frézovací šablona od firmy EGGER. frézovací šablony od firmy EGGER. 1.1 Modely pracovních desek. 1.

Návod k použití. 1. Frézovací šablona od firmy EGGER. frézovací šablony od firmy EGGER. 1.1 Modely pracovních desek. 1. Návod k použití frézovací šablony od firmy EGGER Pomocí frézovací šablony od firmy EGGER, jakož i pomocí ručních horních frézek a fréz se stopkou, které jsou běžně v prodeji, mohou být bezproblémově zhotovovány

Více

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ ČERPADLA Čerpadlo se uvádí do provozu zasunutím vidlice pohyblivého přívodu do zásuvky pevného rozvodu a vypíná jejím vytažením.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ ČERPADLA Čerpadlo se uvádí do provozu zasunutím vidlice pohyblivého přívodu do zásuvky pevného rozvodu a vypíná jejím vytažením. PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBEK: Ponorné čerpadlo RUCHE 1NG Ponorné čerpadlo RUCHE 1NG slouží k čerpání čisté a mírně zkalené vody do maximální teploty 35 stupňů Celsia bez obsahu mechanických nečistot

Více

Plynový kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel Návod na přestavbu na jiný druh plynu Plynový kondenzační kotel 6720812906-00.1Wo Suprapur KBR 16,30,4 Suprapur KSBR 16, 30 Condens 2000F 16, 30, 42 Condens 3000F 16, 30 Soltis condens ELSCR 42 Soltis

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

Vířivé anemostaty. doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m

Vířivé anemostaty. doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m 2/4/TCH/8 Vířivé anemostaty Série RFD doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III 1 Identifikace zboží Druh nástavby Typ nástavby Výrobní číslo Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III zdvojená podlaha valníku CTD III viz výrobní štítek 2 Návod na použití a podmínky provozu

Více

Travní sekačka s elektrickým motorem Model: REM 3614

Travní sekačka s elektrickým motorem Model: REM 3614 ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Travní sekačka s elektrickým motorem Model: REM 3614 Výrobce: GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 50601 Jičín, Česká republika Specifikace výrobku Travní sekačka

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad.

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad. www.renol.cz 1. Základní údaje Instalace plastových palubek není složitá a zvládne ji každý zdatný kutil (nebo se můžete obrátit na autorizované partnery společnosti RENOL CZ). Jednotlivé plastové palubky

Více

Popis/Rozměry Přenosový prvek denního světla TLT

Popis/Rozměry Přenosový prvek denního světla TLT 2 obr. 7: Přenos denního světla Část pro ochranu proti záření 2 Část pro vychylování světla Antireflexní pracoviště s obrazovkami, ochrana proti slunci při současném osvětlení prostoru tedy úspora energie

Více

2. Prepínač funkcií rúry 3. Ovládací knoflík levé přední plotny. 3. Ovládací gombík ľavej prednej platničky 4. Ovládací knoflík levé zadní plotny

2. Prepínač funkcií rúry 3. Ovládací knoflík levé přední plotny. 3. Ovládací gombík ľavej prednej platničky 4. Ovládací knoflík levé zadní plotny CZ Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady elektrických sporáků. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento návod a výrobek obsluhovat podle

Více

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. HQ6900 series. User manual

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. HQ6900 series. User manual Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HQ6900 series User manual 1 18 Čeština Úvod Gratulujeme vám k zakoupení výrobku a vítáme vás ve světě výrobků Philips.

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 1x kabelový svazek 1x řídící jednotka 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 2x dálkový ovladač 4x táhla

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat TEMPA01 TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat Montážní návod Škoda Octavia TEMPOMAT ŠKODA OCTAVIA Sada tempomatu obsahuje: Název dílu Přepínač

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

Kombinovaná souprava stahováku TMMK 10-35

Kombinovaná souprava stahováku TMMK 10-35 Použití Kombinovaná souprava stahováku SKF TMMK 10 35 je určena k rychlé, přesné a bezpečné montáži ložiska s dírou o průměru od 10 do 35 mm. Souprava je vhodná rovněž k montáži pouzder, těsnění, řemenic

Více

504606-40 CZ/SK DW253 DW263K DW264K DW268K DW269K DW274K DW274KN DW275K DW275KN

504606-40 CZ/SK DW253 DW263K DW264K DW268K DW269K DW274K DW274KN DW275K DW275KN 504606-40 CZ/SK DW253 DW263K DW264K DW268K DW269K DW274K DW274KN DW275K DW275KN 5 4 6 3 1 2 A 2 5 9 4 7 8 10 11 B 5 4 C 3 4 5 D 3 E F 4 CZ ELEKTRICKÝ ŠROUBOVÁK (ŠROUBOVÁK DO SÁDROKARTONU) Blahopřejeme

Více

Improve your day! Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása

Improve your day! Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása Improve your day! 408000 Horní frézka / Horná frézka / Felsőmaró / Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása Úvod Vážený zákazníku, děkujeme

Více

NÁVOD K OBSLUZE DÍLENSKÁ SKŘÍŇ 5 PLUS HFZCAIII ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE DÍLENSKÁ SKŘÍŇ 5 PLUS HFZCAIII ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva KATALOGOVÝ LIST KM 0049/98b PROTIDEŠŤOVÉ STŘÍŠKY Vydání: 8/07 S OCHRANNÝM PLETIVEM Strana: 1 Stran: 2 Protidešťové stříšky s ochranným pozinkovaným pletivem (dále jen stříšky) se používají pro přívod i

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETA DO STŘEŠNĆH OKEN R-LITE

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETA DO STŘEŠNĆH OKEN R-LITE TECHNICKÝ MANUÁL ROLETA DO STŘEŠNĆH OKEN R-LITE INTERIÉROVÉ LÁTKOVÉ ROLETY R-Lite Dokonalé zastínění interiéru Pro různé typy střešních oken Vodící lišty zabraňují průniku světla po stranách okna Profily

Více

Návod k montáži a k obsluze. Nosič jízdních kol na tažné zařízení

Návod k montáži a k obsluze. Nosič jízdních kol na tažné zařízení Basisträger_hoch.fm Seite 0 Dienstag, 8. März 20 9:49 09 Návod k montáži a k obsluze Nosič jízdních kol na tažné zařízení - Uebler P22, pro 2 jízdní kola, obj. č. 500 - Uebler P32, pro 3 jízdní kola, obj.

Více

Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívate ov a inštalatérov PRIME HT

Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívate ov a inštalatérov PRIME HT Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívate ov a inštalatérov CZ SK PRIME HT Kondenzační plynové kotle závěsné Kondenzačné plynové kotly závesné Firma BAXI S.p.A. jako jeden

Více

kompletní ceník 2010 žlaby MERKUR, MERKUR 2 a jejich příslušenství platnost ceníku od 7. 7. 2010 7. 7. 2010 ceny platné od

kompletní ceník 2010 žlaby MERKUR, MERKUR 2 a jejich příslušenství platnost ceníku od 7. 7. 2010 7. 7. 2010 ceny platné od ceny platné od 7. 7. 2010 kompletní ceník 2010 žlaby MERKUR, MERKUR 2 a jejich příslušenství platnost ceníku od 7. 7. 2010 Ceny uvedené v tomto ceníku jsou v Kč bez DPH. Na ceníkové ceny poskytujeme rabat

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ CZ HOBLOVKA PROTAHOVAČKA/ SROVNÁVAČKA - Návod k obsluze 4-10 SK HOBĽOVKA PREŤAHOVAČKA/ ZROVNÁVAČKA - Návod na obsluhu 11-17 H VASTAGOLÓ GYALU/ EGYENGETŐ GYALU - Kezelési utasítas

Více

ó Šú ž ó ó ó É Ž É Š Ž Š ú ů ó š Š Š Ž ó Š Ž ú ů Š Ž ň š ů É Ž š Ž ó Ž ů ň š š ů š Ú ů Š Ž ž ó Ž ů ú É Ú š É Ť ú ů Š Ž Š š Ť É Š Š Ž Ž Š Š ť ť ť Ž É Š Š Š Ž š Š Ž Ž Ů Š š Ž Ý Ý Š Ž Š Ž Ť Ž É Ý Š Š Ž š

Více

h a n d b o o k A L F A 3 0 0

h a n d b o o k A L F A 3 0 0 handbook A LFA 300 úvod je stabilní a flexibilní, jehož základním konstrukčním prvkem je most. Vhodný je pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školících místností apod. Stoly

Více

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo Návod k použití a montážní návod Mikel s.r.o., obchodní a logistické centrum, výdejní místo internetového obchodu Záhumenní V 329, 763 02 Zlín-Louky (areál Pozemního stavitelství

Více

5 Mechanismy a příslušenství

5 Mechanismy a příslušenství 5 Mechanismy a příslušenství 51A MECHANISMY BOČNÍCH OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ 52A MECHANISMY OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ - KROMĚ BOČNÍCH 54A SKLA 55A VNĚJŠÍ OCHRANNÉ PRVKY 56A VNĚJŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 57A VNITŘNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com Vyšší výkon v kompaktní třídě. Novinka! Svařovací tryska 40 mm www.leister.com Roofing. We know how. Horkovzdušný svařovací automat Praktický přístroj UNIROOF E s novou přeplátovací tryskou širokou 40

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

VIADRUS HERCULES ECO nový design 5 čl.

VIADRUS HERCULES ECO nový design 5 čl. VIADRUS HERCULES ECO nový design 1/20 Kotlové těleso Objednací - Kotlové těleso 1 67,128 6 398 Odlitek článku přední ks 1 55,000 2 492 Zátka G 1 1/2 ks 2 0,345 8 853 Těsnění F 60 x 48 x 2 mm ks 2 0,001

Více

MANUÁL ALUZIE IDK IDK S RONDO LIŠTOU. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 1 (6/2005)

MANUÁL ALUZIE IDK IDK S RONDO LIŠTOU. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 1 (6/2005) MANUÁL INTERIÉROVÉ HORIZONTÁLNÍ ALUZIE IDK A IDK S RONDO LIŠTOU Tel./fax: 571 405 601 SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín Manuál 1 (6/2005) 1. ÚČEL POUŽITÍ Tento typ je dnes nejpoužívanější

Více