MOK-Č MOK-Č. Elektrické servomotory otočné jednootáčkové pro kulové kohouty a klapky MODACT MOK MODACT MOK CONTROL. Typová čísla /02

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOK-Č MOK-Č. Elektrické servomotory otočné jednootáčkové pro kulové kohouty a klapky MODACT MOK MODACT MOK CONTROL. Typová čísla 52 325-52 329 11/02"

Transkript

1 MOK-Č MOK-Č Elektrické servomotory otočné jednootáčkové pro kulové kohouty a klapky MODACT MOK MODACT MOK CONTROL Typová čísla /02

2

3 POUŽITÍ Servomotory MODACT MOK jsou určeny k přestavování ovládacích orgánů vratným otočným pohybem a úhlem natočení výstupní části do 90 včetně případů, kde se vyžaduje těsný uzávěr v koncových polohách. Typickým příkladem použití je ovládání kulových ventilů a klapek v podobných zařízeních v režimu dálkového ovládání i automatické regulace. Servomotory MODACT MOK se montují přímo na ovládaný orgán. POPIS A FUNKCE Servomotory MODACT MOK se skládají ze silové a ovládací části. Silovou část tvoří planetová převodovka, šnekový převod pro ruční ovládání a elektromotor. Ovládací část se skládá z jednotky polohových a signalizačních vypínačů s vysílačem polohy a jednotky momentových vypínačů. Pro úpravu mikroklimatu v prostoru ovládací části je zabudován topný článek. K připojení servomotoru k vnějším obvodům slouží svorkovnice. Pohyb výstupního hřídele servomotoru se předvádí na polohové a signalizační vypínače a vysílač polohy. Posuv šneku, který závisí na hodnotě zatěžovacího momentu servomotoru je převáděn na momentové vypínače. Na požadavek zákazníka je možné servomotor vybavit regulátorem polohy. Obchodní označení je pak MODACT MOK Control. Rozměrový náčrtek elektrických servomotorů MODACT MOK E F A 70 B L G D C K místní ovládání G 13,5 H G 21 MOK 63 - G 16 Kabelová vývodka J G 16 - MOK 63 G 21 - MOK 125, MOK 250 G 29 - MOK 500, MOK odpadá u provedení s místním ovládáním Ty p A B C D E F G H J K L Příruba MOK F 05, F 04, F 07 MOK F 07, F 05, F 10 MOK F 10, F 07 MOK F 12, F 10 MOK F 12 ) na dotaz 3

4 PRACOVNÍ PODMÍNKY Servomotory MODACT MOK jsou odolné proti působení provozních podmínek a vnějších vlivů tříd AA7, AB7, AC1, AD5, AE5, AF2, AG2, AH2, AK2, AL2, AM2, AN2, AP3, BA4 a BC3 podle ČSN (mod. IEC 364-3:1993). Při umístění na volném prostranství musí být servomotor opatřen lehkým zastřešením proti přímému působení atmosférických vlivů. Při umístění servomotorů v pracovním prostředí s teplotou pod - 10 C, v prostředí s relativní vlhkostí nad 80 %, vprostředí pod přístřeškem a v prostředí tropickém je nutné vždy použít topného článku, který je namontován u všech servomotorů. Podle potřeby se zapojí jeden nebo oba topné články. Použití servomotorů do prostorů s prachem nehořlavým a nevodivým je možné, pokud nebude nepříznivě ovlivňována jejich funkce. Přitom je třeba důsledně dodržovat ČSN Prach se doporučuje setřít při dosažení vrstvy cca 1 mm. Poznámky: Za prostory pod přístřeškem se považují ty, kde je zabráněno dopadu atmosférických srážek pod úhly do 60 od svislice. Umístění servomotoru musí být takové, aby chladící vzduch měl k němu volný přístup. Minimální vzdálenost od stěny pro vstup vzduchu je 40 mm. Prostor, ve kterém je servomotor umístěn, musí být proto dostatečně velký, čistý a větraný. Třídy vnějších vlivů Základní charakteristiky - výňatek z ČSN (mod. IEC 364-3:1993): 1) AA7 - současné působení teploty okolí od - 25 C do + 55 C 2) AB7 - teplota okolí, shodná s bodem 1; nejnižší relativní vlhkostí 10 %, nejvyšší relativní vlhkost 100 % s kondenzací 3) AC1 - nadmořská výška m 4) AD5 - tryskající voda; voda může tryskat ve všech směrech 5) AE5 - mírná prašnost; střední vrstvy prachu; spad prachu větší než 35 a nejvýše 350 mg/m 2 za den 6) AF2 - výskyt korozivních nebo znečišťujících látek je atmosférický; přítomnost korozivních znečišťujících látek je významná 7) AG2 - mechanické namáhání střední; v běžných průmyslových provozech 8) AH2 - vibrace střední; v běžných průmyslových provozech 9) AK2 - vážné nebezpečí růstu rostlin nebo plísní 10) AL2 - vážné nebezpečí výskytu živočichů (hmyzu, ptáků, malých zvířat) 11) AM2 - škodlivé účinky unikajících bludných proudů 12) AN2 - sluneční záření střední. Intenzita > 500 W/m 2 a 700 W/m 2 13) AP3 - seizmické účinky střední; zrychlení > 300 Gal 600 Gal 14) BA4 - schopnost osob; poučené osoby 15) BC3 - dotyk osob s potenciálem země častý; osoby se často dotýkají cizích vodivých částí nebo stojí na vodivém podkladu TECHNICKÉ POŽADAVKY: Napájecí napětí servomotorů Servomotory t.č , , x230 V +10 % 50 Hz ±2 % - 15 % Servomotory t.č , x400 V +10 % 50 Hz ±2 % - 15 % Jiná napájecí napětí pro servomotory se musí projednat s výrobcem. Pracovní poloha Servomotory mohou pracovat v libovolné pracovní poloze. Pracovní režim Servomotory mohou pracovat při zatížení jmenovitým momentem, který činí 50 % hodnoty maximálního vypínacího momentu, s druhem zatížení S2-10 minut nebo S4 se zatěžovatelem 25 % a četností spínání do 1200 sepnutí za hodinu. 4

5 Samosvornost Servomotory jsou samosvorné. Samosvornost servomotorů je zabezpečena mechanickou nebo elektromagnetickou brzdou elektromotoru. Ruční ovládání Servomotory jsou ovládány ručním kolem, kterým se servomotor ovládá přímo, bez spojky. Na přání lze dodat servomotory s místním ovládáním. Vypínače Servomotory jsou vybaveny šesti mžikovými jednokomorovými mikrospínači s těmito parametry: 6 A 250 V ~ odporová zátěž 2 A 250 V ~ induktivní zátěž, cos ϕ = A 220 V = odporová zátěž 0.1 A 220 V = induktivní zátěž, L = 3 ms R Momentové vypínače nejsou blokovány. Topný článek Servomotory jsou vybaveny topným článkem pro zamezení kondenzace vodních par. Jeho velikost je v servomotorech MOK kω, v ostatních typech 6,8 kω. Připojuje se na napětí 230 V ~ i 230 V=. Vysílač polohy, místní ukazatel polohy Odporový vysílač polohy je dvojitý 2 x 100 Ω + max. 12 Ω. V poloze zavřeno je odpor mezi svorkami min. 93 Ω, v poloze otevřeno max. 5 Ω. Vysílač může být použit v obvodech s max. napětím do 50 V=, nesmí však být překročen max. proud 100 ma. Proudový vysílač polohy CPT 1/A je v dvojvodičovém zapojení s těmito parametry: Výstupní signál vysílače 4-20 ma nebo 20-4 ma (±0,1 ma) Pracovní úhel vysílače 0-60 až Max. zatěžovací odpor 500 Ω Napájecí napětí 24 V= Max. napájecí napětí 30 V= Napájecí zdroj může být zabudován v servomotoru. Pokyny pro zapojení proudového vysílače jsou uvedeny u schémat zapojení. Servomotory jsou vybaveny místním ukazatelem polohy, který je přizpůsoben pro plný pracovní zdvih servomotoru, t.j. 90. Svorkovnice servomotoru Svorkovnice servomotoru je opatřena svorkami pro připojení jednoho vodiče do průřezu 2,5 mm 2 vodičů se stejným průřezem do 1 mm 2. nebo dvou REGULÁTOR POLOHY Vestavěný regulátor polohy umožňuje automatické nastavení polohy výstupního hřídele servomotoru v závislosti na hodnotě vstupního analogového signálu. Na vstupu regulátoru se porovnává hodnota vstupního řídícího signálu s hodnotou zpětnovazebního signálu z vysílače polohy. Případná regulační odchylka, která tím vzniká, je využita k ovládání chodu servomotoru. Výstupní hřídel servomotoru se pak přestaví do polohy, která odpovídá hodnotě vstupního řídícího signálu. Tento regulátor využívá vysokého výkonu RISC procesorů MICROCHIP pro zajištění veškerých funkcí tohoto regulátoru a současně umožňuje provádět nepřetržitě autodiagnostiku systému a podávat chybová hlášení v případě vzniklé poruchy. Uživatel již nebude muset provádět složité nastavování jako u běžného analogového regulátoru, ale stačí pouze spustit iniciační program a regulátor vše zajistí sám. 5

6 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ REGULÁTORU 1) Regulátor je možno programovat na požadované funkce dvojím způsobem: - pomocí PC po rozhraní RS pomocí funkčních tlačítek a LED diod na regulátoru Programovat lze tyto parametry: - řídící signál - odezva na signál TEST a na chybový stav (reakce regulátoru dle naprogramovaných požadavků) - zrcadlení (vzestupná nebo sestupná charakteristika řídícího signálu) - necitlivost regulátoru - způsob regulace (široká, úzká - každá na polohu nebo moment). 2) Pomocí PC po rozhraní RS 232 je možno sledovat veškeré provozní stavy regulátoru. Regulátor podává chybová hlášení prostřednictvím LED nebo PC: - přítomnost signálu TEST - chybí řídící signál - koncové spínače (chybné zapojení) - porucha snímače polohy - porucha tepelné ochrany. TECHNICKÉ PARAMETRY REGULÁTORU Napájecí napětí variantně: A. 230 V +10% -15%; Hz B. 120 V +10% -15%; Hz C. 24 V +10% -15%; Hz Řídící signál 0 20 ma, 4 20 ma, 0 10 V Snímač polohy odporový vysílač Ω proudový vysílač 4 20 ma Linearita regulátoru 0,5 % Necitlivost regulátoru 1 10 % (nastavitelná) Rozsah pracovních teplot C Chybová hlášení LED - režim TEST - chybí řídící signál - prohozeny polohové spínače - porucha snímače polohy - porucha tepelné ochrany. Reakce na poruchu: porucha snímače - servomotor v poloze TEST, chybové hlášení LED chybí řídící signál - servomotor v poloze TEST, chybové hlášení LED režim TEST - servomotor v poloze TEST, chybové hlášení LED Výstupní signál : - silové výstupy - 2x relé 5A, 230 V - centrální porucha - spínací kontakt 24 V, 2 W - 5x LED (napájení, porucha, nastavení, otevírá, zavírá) - brzda - ovládací signál 2 ma (signál pro přídavný modul) - poloha servomotoru - I2C sběrnice (signál pro přídavný modul) Nastavovací prvky : - 2x tlačítko kalibrace a nastavení parametrů - komunikační konektor Rozměry : - 75 x 75 x 25 mm. 6

7 Krytí Stupeň ochrany krytem servomotorů MODACT MOK je IP 65 nebo IP 67 podle ČSN EN Izolační odpor Izolační odpor elektrických ovládacích obvodů proti kostře i proti sobě je min. 20 MΩ. Izolační odpor elektromotoru je min. 1,9 MΩ. Po zkoušce ve vlhku je izolační odpor ovládacích obvodů min. 2 MΩ. Izolační odpor proudového vysílače CPT 1/A je 20 MΩ při 50 V= (za sucha). Elektrická pevnost Vysílač polohy odporový 500 V~, 50 Hz Vysílač polohy proudový CPT 1/A 50 V= Obvody mikrospínačů a topných článků V~, 50 Hz Elektromotor Un = 1 x 230 V V~, 50 Hz Un = 3 x 400 V V~, 50 Hz Hluk Hladina akustického tlaku A Hladina akustického výkonu A max. 85 db (A) max. 95 db (A) Vůle na výstupní části Servomotory t.č , , max. 1,5 Servomotory t.č. 52 3, max. 2,5 Pracovní zdvih Jmenovitý pracovní zdvih servomotoru je 90 Odchylky ch parametrů Vypínací moment ± 15% z hodnoty max. vypínacího momentu Doba přestavení výstupního hřídele + 10% jmenovité hodnoty - 15% Hysteréze polohových a signalizačních vypínačů 4 Nastavení pracovního zdvihu ± 1 Nelinearita vysílače polohy ± 2.5% z jmenovité hodnoty výstupního signálu vysílače polohy Hysteréze vysílače polohy 2.5% z jmenovité hodnoty výstupního signálu vysílače polohy Opakovatelnost vypínání momentových vypínačů ± 15% z hodnoty max. vypínacího momentu (informativní údaj) OZNAČENÍ PRO OBJEDNÁVKU V objednávce je nutné uvést: - počet kusů - název servomotoru - úplné typové číslo podle tabulky č. 1 (9 míst) - nastavení vypínacího momentu (pokud nebude nastavení uvedeno, nastaví výrobce maximální vypínací moment) Polohové vypínače, signalizační vypínače a vysílač polohy se u výrobce nenastavují. 7

8 Tabulka 1 - Základní technické parametry Typ MOK 63 MOK 125 MOK 250 MOK 500 MOK 1000 Doba Vypínací Elektromotor Typové Hmotnost pfiestavení moment ãíslo V kon [kg] [s/90 ] [Nm] Typ Otáãky Napûtí Proud [W] [1.min -1 ] [V] [A] x = x 230 0,37 7,4. x = FCJ2B52D x 230 0,37 7, ** x = x 230 0,37 7, x = FCT2B54D x 230 0,25 7, x = x 400 0,10 7,4. x = FT2B52D x 400 0,10 7, x = x 400 0,10 7, x = nedodává se x = x 230 0,53 12,7 FCJ4C52N x = x 230 0,53 12,7. x = x 230 0,4 12,3 FCT4C54N x = x 230 0,4 12, x = x 400 0,34 12,7 FT4C52NA x = x 400 0,34 12, x = x 400 0,20 12,7 EAMR56N04A x = x 400 0,20 12,7. x = x 230 0,53 21 FCJ4C52N. x = x 230 0, x = x 230 0,4 20,5 FCT4C54N x = x 230 0,4 20, x = x 400 0,34 21 FT4C52NA x = x 400 0, x = x 400 0,20 12,7 EAMR56N04A x = x 400 0,20 12, x = DPV63-4S x 400 0, x = x 400 0,34 26 FT4C52NA x = x 400 0,34 26, x = A +. x = C +. x = FCJ4C52N EAMRB63L02 4DPV63-4S x x x 400 0,53 0,90 0, x = x 400 0,34 43 FT4C52NA x = x 400 0,34 43, x = B + 80 FCJ4C52N x 230 0, x = C + 80 EAMRB63L x 230 0,90 45 V dodatkovém typovém čísle se uvede: místo x: 6 - provedení s odporovým vysílačem 2 x 100 Ω 7 - provedení s proudovým vysílačem 4 20 ma bez zabudovaného napájecího zdroje 8 - provedení bez vysílače polohy 9 - provedení s proudovým vysílačem 4 20 ma se zabudovaným napájecím zdrojem místo =: 0 - provedení bez vestavěného regulátoru polohy a bez místního ovládání 1 - provedení s vestavěným regulátorem polohy bez místního ovládání - MODACT MOK Control 2 - provedení bez vestavěného regulátoru polohy a s místním ovládáním 3 - provedení s regulátorem polohy a místním ovládáním - MODACT MOK Control místo +: napíše se číslice nebo písmeno podle tabulky č. 2 ** Provedení s vyšším vypínacím momentem do 80 Nm lze použít v prostředí od -20 C do +55 C. Poznámky: Servomotory MODACT MOK 500, t.č x=2+ a MODACT MOK 1000, t.č x=3+ jsou osazeny elektromotorem 3x400 V o výkonu 120 W bez tepelné ochrany. U ostatních servomotorů z tabulky 1 jsou v elektromotorech vestavěny samočinné tepelné pojistky, které při přehřátí odpínají napájení elektromotoru (po ochlazení se napájení samočinně sepne); na svorkovnici servomotoru nejsou vyvedené. Elektromotor 4DPV63-4S je bez tepelné ochrany. V elektromotoru FT2B52D je vestavěna samočinná tepelná pojistka, vyvedená na svorkovnici servomotoru (zatížitelnost 250V/2,5A) 8

9 Tabulka 2 - Způsob připojení servomotorů MODACT MOK (způsob určení 4. místa v doplňkovém typ. čísle - místo +) Velikost pfiíruby Typové ãíslo F04 F04 F04 F04 F04 Typové ãíslo Typové ãíslo 52 3 Typové ãíslo Typové ãíslo Poloha výstupního hřídele servomotoru (při pohledu směrem na místní ukazatel polohy). Ruční kolo je proti poloze zavřeno. Spojení perem ãtyfihranem perem ãtyfihranem perem ãtyfihranem perem ãtyfihranem perem ãtyfihranem perem ãtyfihranem perem ãtyfihranem perem ãtyfihranem perem ãtyfihranem Strana ãtyfihranu s [mm] Spojení perem otevřeno zavřeno osa potrubí Poloha ãtyfihranu ZpÛsob oznaãení 4. místa v doplàkovém typovém ãísle A B A B Spojení čtyřhranem poloha pootočená poloha (odpovídá DIN 3337) (odpovídá ISO 5211) Jiné připojení servomotorů na dotaz. 9

10 Připojovací rozměry servomotorů MODACT MOK - pro armatury a ovládací prvky s vřeteny, opatřenými těsným perem h 3 l 1 Poloha drážky pro pero podle ISO 5211 a DIN 3337 (drážka je v poloze zavřeno, poloha otevřeno je vlevo při pohledu směrem na místní ukazatel polohy). h 1 h 2 d 7 d 5 d 2 Příruba d1 d2 f8 d3 d4 d7 H9 h3 max h2 min h1 max I1 min b4 Js9 t3 +0,4 +0,2 d5 d 1 F M ,5 25 Z ( C ) M ,5 28 b M ,9 40 O d3 t M ,1 50 d M ,5 70 Poznámka: Poloha Z ( C ) drážky pro pero je shodná s polohou C na místním ukazateli polohy. Rozměr d 1 je určen větší přírubou, použitou u servomotoru. - pro armatury a ovládací prvky s vřeteny, opatřenými čtyřhranem Poloha čtyřhranného otvoru v koncové poloze servomotoru. Poloha otevřeno je vlevo od polohy zavřeno při pohledu směrem na místní ukazatel polohy. Čtyřhranný otvor je podle DIN 79. Připojovací rozměry jsou podle DIN 3337 nebo ISO h 2 h 1 Z ( C ) d 5 d 1 d 2 s h 4 l 3 Z ( C ) Příruba d1 d2 f8 d3 d4 h4 max. min. h2 min h1 max l3 min s H11 emin F M6 1,5 0, , ,1 16, , M6 3 0, , ,1 22, , M8 3 0, , ,2 26, , , , M , , ,1 36, M ,1 36,2 44, ,2 70 Poznámka: Poloha Z ( C ) drážky pro pero je shodná s polohou C na místním ukazateli polohy. Rozměr d 1 je určen větší přírubou, použitou u servomotoru. d5 s O e O A - spojení čtyřhranem v poloze d 3 e B - spojení čtyřhranem, pootočeným o 45 A d 4 B 10

11 Schémata vnitřního elektrického zapojení servomotorů MODACT MOK Legenda: SQ1 (MO) SQ2 (MZ) SQ3 (PO) SQ4 (PZ) SQ5 (SO) SQ6 (SZ) BQ1,BQ2 EH SA1 SA2 C - momentový vypínač pro směr "otvírá" - momentový vypínač pro směr "zavírá" - polohový vypínač pro směr "otvírá" - polohový vypínač pro směr "zavírá" - signalizační vypínač pro směr "otvírá" - signalizační vypínač pro směr "zavírá" - odporový vysílač polohy 2 x 100 Ω - topný článek - přepínač ovládání "místní - dálkové" - přepínač "otvírá - zavírá" - motorový kondenzátor M1~ - jednofázový elektromotor M3~ - třífázový asynchronní elektromotor M, YB - jednofázový asynchronní elektromotor s brzdou YB - elektromagnetická brzda CPT1 - proudový vysílač polohy CPT 1 GS - napájecí zdroj pro proudový vysílač 230 V~/24 V= T - síťový transformátor ZP2 - mikropočítačový regulátor polohy KO - stykač pro směr "otvírá" KZ - stykač pro směr "zavírá" F - tepelné relé Polohy přepínačů: M - místní D - dálkové O - otevřeno Z - zavřeno Poznámka: U všech jednofázových elektromotorů jsou v přívodních vodičích dva ochranné odpory 6W/10 W - viz schéma zapojení P-0632 a P Schémata vnitřního zapojení servomotoru MODACT MOK 63 - s odporovým vysílačem polohy - s jednofázovým elektromotorem - s jednofázovým elektromotorem a místním ovládáním Schémata vnitřního zapojení servomotorů MODACT MOK s odporovým vysílačem polohy - s jednofázovým elektromotorem - s jednofázovým elektromotorem a místním ovládáním - s třífázovým elektromotorem - s třífázovým elektromotorem a místním ovládáním Upozornění: Fáze se nesmí ani na okamžik dostat na oba vývody kondenzátoru současně, jinak hrozí poškození momentových vypínačů. Toto platí pro všechny servomotory s jednofázovým motorem. 11

12 Schémata zapojení elektrických servomotorů MODACT MOK 63 s proudovým vysílačem CPT 1/A - bez zabudovaného napájecího zdroje - se zabudovaným napájecím zdrojem Schémata zapojení elektrických servomotorů MODACT MOK 63 s proudovým vysílačem CPT 1/A a místním ovládáním - bez zabudovaného napájecího zdroje - se zabudovaným napájecím zdrojem 12

13 Schémata vnitřního zapojení servomotorů MODACT MOK 125 a s proudovým vysílačem CPT 1 - bez zabudovaného napájecího zdroje - se zabudovaným napájecím zdrojem Schémata vnitřního zapojení servomotorů MODACT MOK 500 a s proudovým vysílačem CPT 1 - bez zabudovaného napájecího zdroje - se zabudovaným napájecím zdrojem 13

14 Schémata vnitřního zapojení servomotorů MODACT MOK 125 a s proudovým vysílačem CPT 1 a místním ovládáním - bez zabudovaného napájecího zdroje - se zabudovaným napájecím zdrojem Schémata vnitřního zapojení servomotorů MODACT MOK 500 a s proudovým vysílačem CPT 1 a místním ovládáním - bez zabudovaného napájecího zdroje - se zabudovaným napájecím zdrojem 14

15 Schéma zapojení servomotoru MODACT MOK 63 Control - s jednofázovým motorem a regulátorem ZP2.RE b SQ1 (MO) M 1~ h C SQ2 (MZ) r SQ3 (PO) SQ4 (PZ) SQ5 (SO) SQ6 (SZ) EH CPT1 SA1 SA2 = 2 + r č D M O C J2.E J2.D J2.C J2.B J2.A J2.F J2.H J2.G J1.6 x J1.7 x J1.7 x J1.10 ZP2.RE J1.10 J1.3 J1.1 J1.2 J1.4 J1.5 + U2 Z2 N P-0785 Schéma zapojení servomotorů MODACT MOK 125 a 250 Control - s jednofázovým motorem a regulátorem ZP2.RE YB SQ1 SQ2 (MO) (MZ) (PO) SQ3 SQ4 (PZ) SQ5 (SO) SQ6 (SZ) EH CPT1 SA1 SA2 D M O C M 1~ r = ã C J2.E TP J2.D MO J2.C MZ J2.B FO J2.A FZ J2.F U J2.H U-TR J2.G N J1.10 IN IS J ZP2.RE TEST J1.1 GND J1.2 IN J1.3 KOK J1.4 KOK J1.5 + N PE P

16 Schéma zapojení servomotorů MODACT MOK 500 a 1000 Control - s třífázovým motorem a regulátorem ZP2.RE 2) 1) max. 500Ω 3) hlá ení poruch vstupní signál max. 2W max. 24V Poznámky: ad. 1) Zpûtnovazební signál lze vyvést, pokud bude zaji tûno jeho galvanické oddûlení od vstupního signálu. ad. 2) Signál TEST lze aktivovat vnûj ím spínacím kontaktem. Tento signál není nutno pfiipojovat. ad. 3) Ze svorek 25 a 26 (u servomotorû MOK 125, 250, 500 a 1000), resp. 77 a 80 (u servomotorû MOK 63) lze vyvést poruchov signál. Tento signál je galvanicky oddûlen od obvodû regulátoru. Maximální napûtí, které lze pfiipojit na tyto svorky, je 24V. U provedení s proudov m vysílaãem CTP1/A musí uïivatel zajistit pfiipojení dvoudrátového okruhu proudového vysílaãe na elektrickou zem navazujícího regulátoru, poãítace apod. Pfiipojení se musí provést pouze v jednom místû v libovolné ãásti okruhu vnû elektrického servomotoru. Napûtí mezi elektronikou a pouzdrem proudového vysílaãe nesmí pfiekroãit 50Vss. POZOR : V regulátoru ZP2.RE jsou galvanicky propojeny obvody proudového vysílaãe CTP1/A s obvody vstupního signálu a obvody, pfiipojen mi na svorku TEST regulátoru. Spojení s elektrickou zemí smí b t v jediném místû jednoho z tûchto tfií obvodû, ostatní obvody se zemí spojeny b t nesmûjí. 16

17 Schémata zapojení servomotorů MODACT MOK- provedení pro Čínu SQFC1 SQFT1 SQC1 SQT1 SQC2 SQT2 momentový vypínač pro směr "otvírá" momentový vypínač pro směr "zavírá polohový vypínač pro směr "otvírá" polohový vypínač pro směr "zavírá" signalizační vypínač pro směr "otvírá" signalizační vypínač pro směr "zavírá" PHE proudový vysílač polohy M1~ jednofázový elektromotor M3~ třífázový elektromotor H topný článek YB elektromagnetická brzda Pracovní diagram mikrospínačů plný chod armatury mikrospínač svorka otevřeno mezipoloha zavřeno SQFC CQFT SQC SQT SQC SQT Legenda označení svorka popis SQFC1 6 7, 8 9 otevřeno SQFT , zavřeno momentový vypínač SQC , otevřeno SQT , zavřeno polohový vypínač SQC , otevřeno SQT2 26, zavřeno signalizační vypínač PHE proudový vysílač polohy H topný článek X11 svorkovnice silového napájení X12 svorkovnice řídícího napájení M1~, M3~ elektromotor YB elektromagnetická brzda 17

18 Vývoj, výroba, prodej a servis elektrických servomotorů a rozváděčů, špičkové zpracování plechu (vybavení TRUMPF), prášková lakovna PŘEHLED VYRÁBĚNÝCH SERVOMOTORŮ: KP Mini elektrické servomotory otočné jednootáčkové (do 30 Nm) Modact MOK, MOK-P, MOK-P EEx elektrické servomotory jednootáčkové pro kulové kohouty a klapky Modact MON elektrické servomotory otočné víceotáčkové TRADICE Modact MO EEx elektrické servomotory otočné víceotáčkové nevýbušné Modact MOA elektrické servomotory otočné víceotáčkové pro JE mimo aktivní zónu KVALITA Modact MOA OC elektrické servomotory otočné víceotáčkové pro JE do aktivní zóny Modact Variant MPR elektrické servomotory otočné jednootáčkové pákové s proměnnou rychlostí přestavení Modact Konstant MPS elektrické servomotory jednootáčkové pákové s konstantní rychlostí přestavení Modact MTN elektrické servomotory táhlové přímočaré s konstantní rychlostí přestavení SPOLEHLIVOST Dodávky kompletů: servomotor + armatura (případně převodovka MASTERGEAR)

19 tř. 5. května PEČKY tel.: fax:

POUŽITÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY PRACOVNÍ REŽIM. Třídy vnějších vlivů Základní charakteristiky - výňatek z ČSN 33 2000-3 (mod.

POUŽITÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY PRACOVNÍ REŽIM. Třídy vnějších vlivů Základní charakteristiky - výňatek z ČSN 33 2000-3 (mod. POUŽITÍ Servomotory ODACT OK jsou určeny k přestavování ovládacích orgánů vratným otočným pohybem s úhlem natočení výstupní části do 90 včetně případů, kde se vyžaduje těsný uzávěr v koncových polohách.

Více

MODACT MOK MODACT MOK CONTROL

MODACT MOK MODACT MOK CONTROL OK - Č OK - Č Elektrické servomotory otočné jednootáčkové pro kulové kohouty a klapky ODACT OK ODACT OK CONTROL Typová čísla 52 325-52 329 OK Č 2/05 POUŽITÍ Servomotory ODACT OK jsou určeny k přestavování

Více

KP MINI KP MINI CONTROL

KP MINI KP MINI CONTROL Elektrické servomotory otočné jednootáčkové KP MINI KP MINI CONTROL Typová čísla, 52 998 KP MINI Č - 1 POUŽITÍ Servomotory KP MINI jsou určeny pro pohon armatur (kulových ventilů a klapek), žaluzií, vzduchotechnických

Více

KP MINI MTN - Č MTN KP MINI - Č. Elektrické servomotory otočné jednootáčkové KP MINI KP MINI CONTROL. Typová čísla 52 997, 52 998 KP MINI Č - 1

KP MINI MTN - Č MTN KP MINI - Č. Elektrické servomotory otočné jednootáčkové KP MINI KP MINI CONTROL. Typová čísla 52 997, 52 998 KP MINI Č - 1 MTN KP MINI - Č KP MINI MTN - Č Elektrické servomotory otočné jednootáčkové KP MINI KP MINI CONTROL Typová čísla 52 997, 52 998 KP MINI Č - 1 POUŽITÍ Servomotory KP MINI jsou určeny pro pohon armatur

Více

Elektrické servomotory otočné jednootáčkové KATALOG. Typová čísla 52 997, 52 998 9/07

Elektrické servomotory otočné jednootáčkové KATALOG. Typová čísla 52 997, 52 998 9/07 Elektrické servomotory otočné jednootáčkové KATALOG Typová čísla 52 997, 52 998 9/07 www.zpa-pecky.czw w p. c z POUŽITÍ Servomotory KP MINI (KP MINI Control, KP MINI EEx) jsou určeny pro pohon armatur

Více

MTN - Č MTN - Č. Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) MODACT MTN MODACT MTN CONTROL. Typová čísla 52 442, 52 443

MTN - Č MTN - Č. Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) MODACT MTN MODACT MTN CONTROL. Typová čísla 52 442, 52 443 MTN - Č MTN - Č Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) MODAT MTN MODAT MTN ONTROL Typová čísla 52 442, 52 443 POUŽITÍ Servomotory Modact MTN se používají pro dálkové dvoupolohové nebo třípolohové

Více

Elektrické servomotory pákové s proměnnou ovládací rychlostí KATALOG. Typová čísla 52 221-52 223 5/14

Elektrické servomotory pákové s proměnnou ovládací rychlostí KATALOG. Typová čísla 52 221-52 223 5/14 Elektrické servomotory pákové s proměnnou ovládací rychlostí KATALOG Typová čísla 52 221-52 223 5/14 www.zpa-pecky.cz 1. POUŽITÍ Servomotory MODACT MPR Variant s proměnnou ovládací rychlostí (pákové) jsou

Více

MPS - Č MPS - Č. Elektrické servomotory pákové s konstantní ovládací rychlostí MODACT MPS MODACT MPS CONTROL. Typová čísla 52 260-52 266 MPS Č - 1

MPS - Č MPS - Č. Elektrické servomotory pákové s konstantní ovládací rychlostí MODACT MPS MODACT MPS CONTROL. Typová čísla 52 260-52 266 MPS Č - 1 MPS - Č MPS - Č Elektrické servomotory pákové s konstantní ovládací rychlostí MODCT MPS MODCT MPS CONTROL Typová čísla 52 260-52 266 MPS Č - 1 POUŽITÍ Servomotory pákové MODCT MPS se používají k dálkovému

Více

Elektrické servomotory otočné jednootáčkové pro kulové kohouty a klapky + MONTÁŽNÍ LIST KATALOG. Typové číslo 52 999 9/07

Elektrické servomotory otočné jednootáčkové pro kulové kohouty a klapky + MONTÁŽNÍ LIST KATALOG. Typové číslo 52 999 9/07 KATALOG + MONTÁŽNÍ LIST Elektrické servomotory otočné jednootáčkové pro kulové kohouty a klapky Typové číslo 52 999 9/07 www.zpa-pecky.czw w p. c z POUŽITÍ Servomotory KP MIDI jsou určeny pro pohon armatur

Více

POUŽITÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY

POUŽITÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY POUŽITÍ Servomotory MODACT MON, MOP, MONJ jsou určeny k přestavování ovládacích orgánů vratným otočným pohybem (např. šoupátek a jiných zařízení, pro která jsou svými vlastnostmi vhodné). Typickým příkladem

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU ELEKTRICKÉ ČTVRTOTÁČKOVÉ SERVOPOHONY MPQ-006

NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU ELEKTRICKÉ ČTVRTOTÁČKOVÉ SERVOPOHONY MPQ-006 NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU ELEKTRICKÉ ČTVRTOTÁČKOVÉ SERVOPOHONY MPQ-006 POUŽITÍ Servopohony MPQ-006 se používají pro dvoupolohové nebo třípolohové ovládání čtvrtotáčkových armatur (klapky, kulové kohouty,

Více

Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) KATALOG. Typové číslo 52 441 5/14

Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) KATALOG. Typové číslo 52 441 5/14 Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) KATALOG Typové číslo 52 441 5/14 www.zpa-pecky.cz 1. POUŽITÍ Servomotory MODACT MTP, t. č. 52 441 jsou určeny k přestavování armatur vratným přímočarým pohybem

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD. Elektrické servomotory otočné jednootáčkové pro kulové kohouty a klapky. Typová čísla 52 325-52 329 6/15

MONTÁŽNÍ NÁVOD. Elektrické servomotory otočné jednootáčkové pro kulové kohouty a klapky. Typová čísla 52 325-52 329 6/15 MODACT MOK 63 t. č. 52 325 MOK 125 t. č. 52 326 MOK 250 t. č. 52 327 MOK 500 t. č. 52 328 MOK 1000 t. č. 52 329 MODACT MOK CONTROL MONTÁŽNÍ NÁVOD Elektrické servomotory otočné jednootáčkové pro kulové

Více

POUŽITÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY PRACOVNÍ REŽIM. Třídy vnějších vlivů Základní charakteristiky - výňatek z ČSN 33 2000-3 (mod.

POUŽITÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY PRACOVNÍ REŽIM. Třídy vnějších vlivů Základní charakteristiky - výňatek z ČSN 33 2000-3 (mod. POUŽITÍ Servomotory MODACT MOKED jsou určeny k přestavování ovládacích orgánů vratným otočným pohybem s úhlem natočení výstupní části do 90 včetně případů, kde se vyžaduje těsný uzávěr v koncových polohách.

Více

Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) KATALOG. Typové číslo 52 441 11/12

Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) KATALOG. Typové číslo 52 441 11/12 Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) KATALOG Typové číslo 52 441 11/12 www.zpa-pecky.czw w p. c z 1. POUŽITÍ Servomotory MODACT MTNED jsou určeny k přestavování armatur vratným přímočarým pohybem

Více

G.A.S. a.s. Hodonín G/1 Ceník servopohonů Regada

G.A.S. a.s. Hodonín G/1 Ceník servopohonů Regada ELEKTRICKÉ SERVOPOHONY JEDNOOTÁČKOVÉ SP SP Mini SP 0 SP 0.1 SP 1 SP 2 SP 2.3 SP 2.4 SP 3 SP 3.4 SP 3.5 typové číslo 271 280 331 281 282 283 284 323 324 325 2 965,- 3 996,- 7 520,- 10 800,- 13 600,- 18

Více

Čtvrtotáčkové motorové šnekové převodovky - ZPM KATALOG 8/12

Čtvrtotáčkové motorové šnekové převodovky - ZPM KATALOG 8/12 Čtvrtotáčkové motorové šnekové převodovky - ZPM KATALOG 8/12 www.zpa-pecky.czw w p. c z ČTVRTOTÁČKOVÉ MOTOROVÉ ŠNEKOVÉ PŘEVODOVKY - ZPM Šnekové motorové převodovky ZPM s úhlem natočení o 90 se používají

Více

Elektrické servomotory otočné víceotáčkové KATALOG. Typová čísla 52 030-52 036. Typová čísla 52 030-52 032 8/12

Elektrické servomotory otočné víceotáčkové KATALOG. Typová čísla 52 030-52 036. Typová čísla 52 030-52 032 8/12 Elektrické servomotory otočné víceotáčkové KATALOG Typová čísla 5 030-5 036 Typová čísla 5 030-5 03 8/ www.zpa-pecky.czw w p. c z . POUŽITÍ Servomotory řady MODACT MON, MOP, MONJ jsou určeny k přestavovaní

Více

Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) MONTÁŽNÍ NÁVOD. Typové číslo 52 441 8/14

Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) MONTÁŽNÍ NÁVOD. Typové číslo 52 441 8/14 MONTÁŽNÍ NÁVOD Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) Typové číslo 52 441 8/14 1. POUŽITÍ Servomotory MODACT MTPED t. č. 52 441 jsou určeny k přestavování armatur vratným přímočarým pohybem v obvodech

Více

Elektrický servomotor otočný víceotáčkový KATALOG. Typové číslo 52 039 11/14

Elektrický servomotor otočný víceotáčkový KATALOG. Typové číslo 52 039 11/14 Elektrický servomotor otočný víceotáčkový KATALOG Typové číslo 52 039 11/14 www.zpa-pecky.cz 1. POŽITÍ Servomotory MODACT MOD, t. č. 52 039 jsou určeny k přestavování ovládácích orgánů vratným otočným

Více

VÍCEOTÁČKOVÉ SERVOPOHONY AUMA TYP SA

VÍCEOTÁČKOVÉ SERVOPOHONY AUMA TYP SA Vybavení / funkce servopohonu Polohový a momentový spínač S použitím spínačů se mechanicky sejmuté veličiny dráha a kroutící moment převedou na signály použitelné pro ovládání pohonu. Spínače jsou umístěny

Více

Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) MONTÁŽNÍ NÁVOD. Typová čísla 52 442, 52 443 6/14

Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) MONTÁŽNÍ NÁVOD. Typová čísla 52 442, 52 443 6/14 MOTÁŽÍ ÁVOD Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) Typová čísla 52 442, 52 443 6/14 1. POUŽITÍ Servomotory MODACT MTxD, MTPxD se používají pro dálkové dvoupolohové nebo třípolohové ovládání armatur

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE REGULÁTORU ZP2 RE5

PŘÍRUČKA UŽIVATELE REGULÁTORU ZP2 RE5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE REGULÁTORU ZP2 RE5 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 Napájecí napětí:... 3 230V + 10% -15%, 50-60Hz... 3 Řídicí signál:... 3 analogový 0/4-20mA... 3 Chybová hlášení:...

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93 0-05.5 04..CZ Regulační ventil najížděcí G 9 -- Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační

Více

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.8 Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8 Popis Mikroprocesorový dvouokruhový PI regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace vytápění třístavová programová

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY RTRD 5-st. regulátor otáček s TK - 400V NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis RTRD je 5-stupňový transformátor pro ventilátory s napájecím napětím 400V a s vyvedenými tepelnými kontakty

Více

Elektrické servomotory otočné víceotáčkové. Typové číslo 52 039 11/09

Elektrické servomotory otočné víceotáčkové. Typové číslo 52 039 11/09 MONTÁŽNÍ NÁVOD Elektrické servomotory otočné víceotáčkové Typové číslo 52 039 11/09 POUŽITÍ Servomotory MODACT MONED jsou určeny k přestavování ovládácích orgánů vratným otočným pohybem (např.: šoupátek

Více

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace BKE Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace - 1 - OTD 45007509 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Provozní podmínky...3 2.1 Vstupní napětí...3 2.2 Chlazení...3 2.3 Externí jištění...3

Více

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží: 4 937 DESIO Proudový ventil Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw SEA45.1 Použití Proudový ventil se používá pro regulaci topných elementů v zařízeních vytápění, větrání a klimatizace,

Více

Návod k použití výkonového modulu KP10M

Návod k použití výkonového modulu KP10M Návod k použití výkonového modulu KP10M výrobce : sdružení, 552 03 Česká skalice, Pod lesem 763, Česká republika typ : KP0M 1.Technické údaje 1.1 Úvod Výkonový modul KP10M je určen pro řízení dvoufázového

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Pomocné relé RP 700 Neutrální, monostabilní, pro stejnosměrné nebo střídavé ovládací napětí. Charakteristické vlastnosti

Pomocné relé RP 700 Neutrální, monostabilní, pro stejnosměrné nebo střídavé ovládací napětí. Charakteristické vlastnosti Charakteristické vlastnosti - univerzální spínací prvek s širokým použitím v řídicí a regulační technice - vhodný prvek pro vstupní a výstupní obvody v řídicí technice - malé rozměry - vysoký spínaný výkon

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD (CONTROL) Elektrické servomotory. Typová čísla 52 030-52 036.xxxxN5. Typová čísla 52 442, 52 443.xxxxN5. Typová čísla 52 261-52 266

MONTÁŽNÍ NÁVOD (CONTROL) Elektrické servomotory. Typová čísla 52 030-52 036.xxxxN5. Typová čísla 52 442, 52 443.xxxxN5. Typová čísla 52 261-52 266 Elektrické servomotory MONTÁŽNÍ NÁVOD (CONTROL) Typová čísla 52 030-52 036.xxxxN5 Typová čísla 52 442, 52 443.xxxxN5 Typová čísla 52 261-52 266 6/10 OBSAH 1.1. Všeobecně... 3 1.2. Elektronické vybavení...

Více

2. A12 / LMC-1 / CZ. Klapkové pohony LMC... (s rychlejší dobou běhu) Provedení s univerzálním třmenem OEM

2. A12 / LMC-1 / CZ. Klapkové pohony LMC... (s rychlejší dobou běhu) Provedení s univerzálním třmenem OEM nový doplňuje... náhrada různých jednotlivých listů Servopohony pro topení, větrání a klimatizaci. A / LMC- / CZ Klapkové pohony LMC... (s rychlejší dobou běhu) Provedení s univerzálním třmenem OEM at004707

Více

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA NÁVOD ZAPOJENÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili zimní sadu pro klimatizační jednotky SINCLAIR, která Vám umožní bezpečný provoz klimatizace za nízkých teplot. Před zahájením používání

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Servopohony vzduchotechnických

Servopohony vzduchotechnických 4 634 OpenAir T Servopohony vzduchotechnických klapek GDB...1 GLB...1 GSF 1 Rotační provedení, / AC 230 V Elektronické rotační servopohony s tříbodovým a spojitým řízením, jmenovitý krouticí moment 5 Nm

Více

Libovolná, poloha se svislou osou výstupního hřídele se považuje za základní. Nedoporučuje se však umístění pod ovládané zařízení.

Libovolná, poloha se svislou osou výstupního hřídele se považuje za základní. Nedoporučuje se však umístění pod ovládané zařízení. Ekorex Consult, spol. s r.o. IČO: 47451394 TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon víceotáčkový TP0605/TPPPV3 Lázně Bohdaneč Typová řada PPV3-XX.XX.XX.XX Technické podmínky schvaluje za výrobce : Kohoutek Petr

Více

N0524/N1024, N05230-2POS/N10230-2POS KLAPKOVÉ POHONY BEZ VRATNÉ PRUŽINY PRO 2-POLOHONOU A 3-BODOVOU REGULACI

N0524/N1024, N05230-2POS/N10230-2POS KLAPKOVÉ POHONY BEZ VRATNÉ PRUŽINY PRO 2-POLOHONOU A 3-BODOVOU REGULACI , N05230-2POS/N10230-2POS KLAPKOVÉ POHONY BEZ VRATNÉ PRUŽINY PRO 2-POLOHONOU A 3-BODOVOU REGULACI TECHNICKÉ INFORMACE OBECNĚ Klapkové pohony zajišťují 2-polohovou a 3-bodovou regulaci pro: vzduchové klapky,

Více

Rozvaděč pro malé nákladní výtahy MNV4

Rozvaděč pro malé nákladní výtahy MNV4 CV 120 366 21.3.2014 Rozvaděč pro malé nákladní výtahy MNV4 Návod k montáži a obsluze Vydání: 3 Počet listů: 6 TTC TELSYS, a.s. Tel: 234 052 222 Úvalská 1222/32, 100 00 Praha 10 Fax: 234 052 233 Internet

Více

Katalog K05-0304 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA9 osová výška 56 až 160 výkon 0,14 až 24,5 kw

Katalog K05-0304 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA9 osová výška 56 až 160 výkon 0,14 až 24,5 kw Katalog K05-0304 CZ nízkonapěťové Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA9 osová výška 56 až 160 výkon 0,14 až 24,5 kw Asynchronní motory nakrátko Popis Trojfázové asynchronní motory jsou určeny k pohonu

Více

S přepínáním na vytápění nebo chlazení. Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...

S přepínáním na vytápění nebo chlazení. Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24... 3 564 Prostorový termostat RAA41 S přepínáním na vytápění nebo chlazení Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA41

Více

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C CP-MM Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typům této výrobkové řady a tedy

Více

2. NM-6 Informace o výrobku Klapkové pohony

2. NM-6 Informace o výrobku Klapkové pohony 2. NM6 Informace o výrobku Klapkové pohony NM i0027811 Kompletní sortiment pro všeobecné přestavování klapek yp LM NM SM AM GM LF AF(R) i0083803 Krouticí moment 4 Nm 8 Nm 1 Nm 18 Nm 30 Nm 4 Nm 1 Nm Havarijní

Více

Řada 77 - Relé elektronické (SSR) 5-15 - 25-30 - 40-50 A

Řada 77 - Relé elektronické (SSR) 5-15 - 25-30 - 40-50 A Řada 77 - Relé elektronické (SSR) 5-15 - 25-30 - 40-50 A Řada 77 polovodičové relé (SSR), optron, spínač v nule napětí nebo spínač okamžitý 77.01.x.xxx.8050 77.01.x.xxx.8051 230 V AC nebo 400 V AC vstupní

Více

Elektrické servomotory víceotáčkové pro jaderné elektrárny mimo aktivní zónu MONTÁŽNÍ NÁVOD. Typové číslo 52 027 10/14

Elektrické servomotory víceotáčkové pro jaderné elektrárny mimo aktivní zónu MONTÁŽNÍ NÁVOD. Typové číslo 52 027 10/14 MONTÁŽNÍ NÁVOD Elektrické servomotory víceotáčkové pro jaderné elektrárny mimo aktivní zónu Typové číslo 52 027 10/1 1. POUŽITÍ Elektrické servomotory otočné víceotáčkové MODACT MOA jsou určeny pro dálkové

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

Elektrický servomotor víceotáčkový pro jaderné elektrárny do aktivní zóny MONTÁŽNÍ NÁVOD. Typové číslo 52 079 1/15

Elektrický servomotor víceotáčkový pro jaderné elektrárny do aktivní zóny MONTÁŽNÍ NÁVOD. Typové číslo 52 079 1/15 MONTÁŽNÍ NÁVOD Elektrický servomotor víceotáčkový pro jaderné elektrárny do aktivní zóny Typové číslo 52 079 1/15 1. POUŽITÍ Elektrické servomotory otočné víceotáčkové MODACT MOA OC jsou určeny pro dálkové

Více

Snímač LMP 331 je určen pro měření tlaků popř. Výšky hladiny kapalin, emulsí a kalů ve speciálních technologických nízká chyba vlivem teploty

Snímač LMP 331 je určen pro měření tlaků popř. Výšky hladiny kapalin, emulsí a kalů ve speciálních technologických nízká chyba vlivem teploty LMP piezoresistivní nerezový sensor čelní membrána hydrostatické měření výšky hladiny čistých kapalin jmenovitý tlak od 0... 00 mbar do 0... 40 bar (0... mh O. do 0... 400 mh O) Snímač LMP je určen pro

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE REGULÁTORU ZP2REx

PŘÍRUČKA UŽIVATELE REGULÁTORU ZP2REx 1 ZPA Pečky a.s., třída 5.května 166, 289 11 PEČKY ČESKÁ REPUBLIKA PŘÍRUČKA UŽIVATELE REGULÁTORU ZP2REx (PRO ŘÍZENÍ SERVOMOTORŮ ZPA) 2 1. Regulátor ZP2.RE, verze 3 Úvod Regulátory ZP2 se používají v elektrických

Více

Proporcionální průtokové ventily MPYE

Proporcionální průtokové ventily MPYE vysoká dynamika regulační člen pro regulační obvod 5/3 funkce 5/3 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní údaje Všeobecné údaje Přímo ovládaný proporcionální ventil obsahuje polohovací šoupátko.

Více

STŘÍDAVÉ SERVOMOTORY ŘADY 5NK

STŘÍDAVÉ SERVOMOTORY ŘADY 5NK STŘÍDAVÉ SERVOMOTORY ŘADY 5NK EM Brno s.r.o. Jílkova 124; 615 32 Brno; Česká republika www.embrno.cz POUŽITÍ Servomotory jsou určeny pro elektrické pohony s regulací otáček v rozsahu nejméně 1:1000 a s

Více

RPE4-10. Popis konstrukce a funkce HC 4039 7/2009. Elektromagneticky ovládané rozváděče. Nahrazuje HC 4039 09/2008

RPE4-10. Popis konstrukce a funkce HC 4039 7/2009. Elektromagneticky ovládané rozváděče. Nahrazuje HC 4039 09/2008 Elektromagneticky ovládané rozváděče RPE4-10 HC 4039 7/2009 D n 10 p max 350 bar Q max 140 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 4039 09/2008 4/3, 4/2 rozváděče šoupátkové konstrukce Elektromagnety nastavitelné do

Více

Regulace k řízení bazénu ESC

Regulace k řízení bazénu ESC Cenvax COMBICONTROL / 341 Regulace k řízení bazénu PWR 2 m 3 1 2 3 ESC 1 4 5 / ZW 341 Určení Regulace / 341 je určena pro řízení ohřevu vody v bazénu. Teplota vody je udržována podle zadaných PID parametrů

Více

PTM1.2Y250T PTM1.2Y250T-M

PTM1.2Y250T PTM1.2Y250T-M 8 7 PTM2250T PTM2250T-M DESIGO I/O moduly Ovládací moduly Tříbodový výstup AC 24250 V, s vnitřním modelem zdvihu PTM2250T PTM2250T-M Signálový převodník pro připojení na P-bus, s tříbodovým řídícím výstupem

Více

GFK-1905-CZ Duben 2001. Specifikace modulu. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1905-CZ Duben 2001. Specifikace modulu. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul má jeden elektricky oddělený kontakt typu C. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 12,2 mm x 120 mm x 71,5 mm K elektricky oddělenému přepínacímu kontaktu relé. Provozní

Více

Časová relé H/44. Jednofunkční časová relé ČSN EN 61810. , kde U n

Časová relé H/44. Jednofunkční časová relé ČSN EN 61810. , kde U n Časová relé Jsou určena na zpožděné zapínání a vypínání elektrických zařízení a spotřebičů, čímž je možno dosáhnout řízený časový sled jejich zapnutého a vypnutého stavu. Volbu typu přístroje je potřeba

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Ochrana proti výbuchu. Typy a schválení Typy Spínací funkce Potvrzení o zkoušce Zkoušky ATH-EXx-20. Strana 1/5. Typový list 60.

Ochrana proti výbuchu. Typy a schválení Typy Spínací funkce Potvrzení o zkoušce Zkoušky ATH-EXx-20. Strana 1/5. Typový list 60. Strana /5 Termostat pro povrchovou montáž Typová řada ATH-EXx - certifikát podle ATEX-předpis 94/9/EG - pro výbušné plyny, zóna - a pro výbušný prach, zóna 2; Provedení podle DIN 3440 TW teplotní hlídač

Více

DMP 343 DMP 343. MaRweb.sk www.marweb.sk. Průmyslový snímač tlaku pro nízké tlaky

DMP 343 DMP 343. MaRweb.sk www.marweb.sk. Průmyslový snímač tlaku pro nízké tlaky MaRweb.sk www.marweb.sk DMP 4 pro nízké tlaky piezoresistivní polovodičový sensor pro neagresivní plyny přesnost dle IEC 60770: 0,5 % FSO jmenovitý tlak od 0... 0 mbar do 0... 000 mbar Snímač tlaku DMP

Více

Pohon pro ESBE-klapky do DN50

Pohon pro ESBE-klapky do DN50 OEM Pohon pro ESBE-klapky do D50 AC 230 V SQK349.00/209 3-polohové řízení elektromotorický pohon, obousměrný jmenovitý úhel otáčení 90 možnost vybavení pomocným spínačem pro «ESBE»- klapky do D50 přímá

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 1

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 1 SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost Základní funkce Spínání a jištění motorů do A. Přístroj reaguje na výpadek fáze. Přístroj je vybaven kompenzací vlivu okolní teploty. Ovládání přístroje Spouštěče motoru jsou

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz MĚŘIČ TLAKU typ TLAK2275 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými normami.

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody 1 Definovaná síla pružiny 2 Definované tření 3 Těsné sedlo kov - kov 4 Nízký hluk kuželky 5 Vysoký nastavovací poměr a volba průtokové charakteristiky 6 Vnější závity

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

NÁVOD NR, NRT. k užití napěťového relé RTK 28-710_3. RTK28-710_3.doc Návod k obsluze strana 1/ 1

NÁVOD NR, NRT. k užití napěťového relé RTK 28-710_3. RTK28-710_3.doc Návod k obsluze strana 1/ 1 NÁVOD k užití napěťového relé NR, NRT RTK 28-710_3 RTK28-710_3.doc Návod k obsluze strana 1/ 1 N A P Ě Ť O V É R E L É NR, NRT Obsah: 1. Užití NR.... 3 2. Princip funkce... 3 3. Výstupy... 3 4. Parametry...

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje Spínané napájecí zdroje na DIN-lištu výstup: 12 V DC; 12 nebo 50 24 V DC; 12, 36 nebo 60 vstup: (110...240) V AC 50/60 Hz nebo 220 V DC nízká spotřeba naprázdno < 0,4 ochrana proti přetížení a zkratu na

Více

Základy logického řízení

Základy logického řízení Základy logického řízení 11/2007 Ing. Jan Vaňuš, doc.ing.václav Vrána,CSc. Úvod Řízení = cílené působení řídicího systému na řízený objekt je členěno na automatické a ruční. Automatickéřízení je děleno

Více

Přehled zapojení I/O modulů k systému Control4 - řada FN

Přehled zapojení I/O modulů k systému Control4 - řada FN Přehled zapojení I/O modulů k systému Control4 - řada FN Řada výkonových modulů pro ovládání světel (stmívání a spínání), žaluzií, bran, hlavic topení apod. Moduly jsou kompatibilní se systémem Control4

Více

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami S připojením napájecího napětí Měření efektivní hodnoty Pouzdro P13/70 pro montáž na lištu Použití Převodník SINEAX U 554 (obr. 1) převádí sinusové nebo zkreslené střídavé napětí na vnucený stejnosměrný

Více

DA 74C servomotor. Technické info

DA 74C servomotor. Technické info Technické info 2 Technické info POPIS VÝROBKU 1 DA 74C DA 74C je servomotor pro regulaci otočných klapek v systémech stájové ventilace. DA 74CV je určen pro plynulou (variabilní) regulaci. V = variabilní.

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový. Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX

TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový. Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX Ekorex Consult, spol. s r.o. IČO: 47451394 TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový TP0605/TPPPN2 Lázně Bohdaneč Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX Technické podmínky schvaluje za výrobce : Kohoutek Petr

Více

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK typ TENZ2109-5 Výrobu a servis zařízení provádí: ATERM, Nad Hřištěm 206, 765 02 Otrokovice Telefon/Fax: 577 932 759 Mobil: 603 217 899 E-mail: matulik@aterm.cz Internet: http://www.aterm.cz

Více

Elektrické servomotory pákové s konstantní ovládací rychlostí KATALOG. Typová čísla 52 260-52 266 6/14

Elektrické servomotory pákové s konstantní ovládací rychlostí KATALOG. Typová čísla 52 260-52 266 6/14 Elektrické servomotory pákové s konstantní ovládací rychlostí KATALOG Typová čísla 0 - / www.zpa-pecky.cz . POŽITÍ Servomotory pákové MODACT MPSxD, MPSPxD se používají k dálkovému ovládání a k automatické

Více

D/A převodník se dvěma napěťovými nebo proudovými výstupy. (0 10 V, 0 5 V, ±10 V, ±5 V, 4 20 ma, 0 20 ma, 0 24 ma)

D/A převodník se dvěma napěťovými nebo proudovými výstupy. (0 10 V, 0 5 V, ±10 V, ±5 V, 4 20 ma, 0 20 ma, 0 24 ma) D/A převodník D/A převodník se dvěma napěťovými nebo proudovými výstupy (0 10 V, 0 5 V, ±10 V, ±5 V, 4 20 ma, 0 20 ma, 0 24 ma) Komunikace linkami RS232 nebo RS485 28. ledna 2016 w w w. p a p o u c h.

Více

Rekonstrukce větrání bytových domů CRVB ECOWATT inteligentní DCV systém

Rekonstrukce větrání bytových domů CRVB ECOWATT inteligentní DCV systém dálkový ovladač PROSYS ECOWATT Typ příslušenství Ø A B C Ø D E F G H I CRVB/4-315 ECOWATT 435 560 330 435 250 40 347 136 171 92 CRVB/4-355 ECOWATT 560 754 330 560 355 40 407 136 171 92 CRVB/4-400 ECOWATT

Více

Příslušenství válce. Katalogový list 2.90.042-1CZ. Veličiny. Označení Jednotka Poznámka Elektrcké veličiny Typ RST Typ EST Výstup.

Příslušenství válce. Katalogový list 2.90.042-1CZ. Veličiny. Označení Jednotka Poznámka Elektrcké veličiny Typ RST Typ EST Výstup. A1P699D00DAE15X Technické změny vyhrazeny. Veličiny Veličiny Označení Jednotka Poznámka Elektrcké veličiny RST EST Výstup jazýčkový kontakt PNP Provozní napětí U B V 10-30 AC/DC 10-30 DC Zbytkové zvlnění

Více

Pojistka otáček PO 1.1

Pojistka otáček PO 1.1 Pojistka otáček PO 1.1 1. Účel použití: 1.1. Signalizátor dosažení maximálních dovolených otáček turbiny (dále jen SMDO) je určen pro automatickou elektronickou signalizaci překročení zadaných otáček rotoru

Více

Seznam elektromateriálu

Seznam elektromateriálu Seznam elektromateriálu Stykače, relé, spínače, svorky,, frekvenční měniče, kabely Položka Specifikace Množství ( ks, m, kg ) Stykače, relé Stykač AC In 6 A, 3 pólový, kontakty 3 ON, Un 400V, 0 AC,AC3,

Více

FRECON. Měniče kmitočtu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA verze 1.3. FIA-L / PI 18, 37, 55, 75, 110, 150, 220, 250

FRECON. Měniče kmitočtu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA verze 1.3. FIA-L / PI 18, 37, 55, 75, 110, 150, 220, 250 Měniče kmitočtu FRECON FIA-L / PI 18, 37, 55, 75, 110, 150, 220, 250 pro řízení otáček třífázových asynchronních motorů s integrovaným PI regulátorem UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA verze 1.3. FRECON, spol. s r.o.

Více

dokument E03 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2008 E přídavné moduly Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008

dokument E03 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2008 E přídavné moduly Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008 dokument E03 přídavné moduly Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008 Ing. Josef Helvich verze: 1.0, říjen 2008 Historie revizí Předchozí dokument T2008E - Technická příručka : Verze

Více

TERM 2.4. Ekvitermní regulátor vytápění s regulací teploty vratné vody TERM 2.4. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.4. Ekvitermní regulátor vytápění s regulací teploty vratné vody TERM 2.4. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.4 Ekvitermní regulátor vytápění s regulací teploty vratné vody TERM 2.4 Popis Mikroprocesorový PI regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace třístavová regulace teploty vratné

Více

D.1.4 Technika prostředí staveb. SE. - Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů SLE. - Slaboproudá elektrotechnika

D.1.4 Technika prostředí staveb. SE. - Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů SLE. - Slaboproudá elektrotechnika D.1.4 Technika prostředí staveb SE. - Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů SLE. - Slaboproudá elektrotechnika Seznam příloh: D.1.4.1 Technická zpráva D.1.4.2.1 Půdorys 2.NP - část 1

Více

LMK 351. LMK 351 Vestavná sonda

LMK 351. LMK 351 Vestavná sonda LMK 5 Výhody kapacitní keramický senzor bez olejové náplně s vysokou odolností proti agresivním médiím jako jsou kyseliny a louhy nízká teplotní chyba dlouhodobá stabilita provedení Ex: (nerezová tlaková

Více