MOK-Č MOK-Č. Elektrické servomotory otočné jednootáčkové pro kulové kohouty a klapky MODACT MOK MODACT MOK CONTROL. Typová čísla /02

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOK-Č MOK-Č. Elektrické servomotory otočné jednootáčkové pro kulové kohouty a klapky MODACT MOK MODACT MOK CONTROL. Typová čísla 52 325-52 329 11/02"

Transkript

1 MOK-Č MOK-Č Elektrické servomotory otočné jednootáčkové pro kulové kohouty a klapky MODACT MOK MODACT MOK CONTROL Typová čísla /02

2

3 POUŽITÍ Servomotory MODACT MOK jsou určeny k přestavování ovládacích orgánů vratným otočným pohybem a úhlem natočení výstupní části do 90 včetně případů, kde se vyžaduje těsný uzávěr v koncových polohách. Typickým příkladem použití je ovládání kulových ventilů a klapek v podobných zařízeních v režimu dálkového ovládání i automatické regulace. Servomotory MODACT MOK se montují přímo na ovládaný orgán. POPIS A FUNKCE Servomotory MODACT MOK se skládají ze silové a ovládací části. Silovou část tvoří planetová převodovka, šnekový převod pro ruční ovládání a elektromotor. Ovládací část se skládá z jednotky polohových a signalizačních vypínačů s vysílačem polohy a jednotky momentových vypínačů. Pro úpravu mikroklimatu v prostoru ovládací části je zabudován topný článek. K připojení servomotoru k vnějším obvodům slouží svorkovnice. Pohyb výstupního hřídele servomotoru se předvádí na polohové a signalizační vypínače a vysílač polohy. Posuv šneku, který závisí na hodnotě zatěžovacího momentu servomotoru je převáděn na momentové vypínače. Na požadavek zákazníka je možné servomotor vybavit regulátorem polohy. Obchodní označení je pak MODACT MOK Control. Rozměrový náčrtek elektrických servomotorů MODACT MOK E F A 70 B L G D C K místní ovládání G 13,5 H G 21 MOK 63 - G 16 Kabelová vývodka J G 16 - MOK 63 G 21 - MOK 125, MOK 250 G 29 - MOK 500, MOK odpadá u provedení s místním ovládáním Ty p A B C D E F G H J K L Příruba MOK F 05, F 04, F 07 MOK F 07, F 05, F 10 MOK F 10, F 07 MOK F 12, F 10 MOK F 12 ) na dotaz 3

4 PRACOVNÍ PODMÍNKY Servomotory MODACT MOK jsou odolné proti působení provozních podmínek a vnějších vlivů tříd AA7, AB7, AC1, AD5, AE5, AF2, AG2, AH2, AK2, AL2, AM2, AN2, AP3, BA4 a BC3 podle ČSN (mod. IEC 364-3:1993). Při umístění na volném prostranství musí být servomotor opatřen lehkým zastřešením proti přímému působení atmosférických vlivů. Při umístění servomotorů v pracovním prostředí s teplotou pod - 10 C, v prostředí s relativní vlhkostí nad 80 %, vprostředí pod přístřeškem a v prostředí tropickém je nutné vždy použít topného článku, který je namontován u všech servomotorů. Podle potřeby se zapojí jeden nebo oba topné články. Použití servomotorů do prostorů s prachem nehořlavým a nevodivým je možné, pokud nebude nepříznivě ovlivňována jejich funkce. Přitom je třeba důsledně dodržovat ČSN Prach se doporučuje setřít při dosažení vrstvy cca 1 mm. Poznámky: Za prostory pod přístřeškem se považují ty, kde je zabráněno dopadu atmosférických srážek pod úhly do 60 od svislice. Umístění servomotoru musí být takové, aby chladící vzduch měl k němu volný přístup. Minimální vzdálenost od stěny pro vstup vzduchu je 40 mm. Prostor, ve kterém je servomotor umístěn, musí být proto dostatečně velký, čistý a větraný. Třídy vnějších vlivů Základní charakteristiky - výňatek z ČSN (mod. IEC 364-3:1993): 1) AA7 - současné působení teploty okolí od - 25 C do + 55 C 2) AB7 - teplota okolí, shodná s bodem 1; nejnižší relativní vlhkostí 10 %, nejvyšší relativní vlhkost 100 % s kondenzací 3) AC1 - nadmořská výška m 4) AD5 - tryskající voda; voda může tryskat ve všech směrech 5) AE5 - mírná prašnost; střední vrstvy prachu; spad prachu větší než 35 a nejvýše 350 mg/m 2 za den 6) AF2 - výskyt korozivních nebo znečišťujících látek je atmosférický; přítomnost korozivních znečišťujících látek je významná 7) AG2 - mechanické namáhání střední; v běžných průmyslových provozech 8) AH2 - vibrace střední; v běžných průmyslových provozech 9) AK2 - vážné nebezpečí růstu rostlin nebo plísní 10) AL2 - vážné nebezpečí výskytu živočichů (hmyzu, ptáků, malých zvířat) 11) AM2 - škodlivé účinky unikajících bludných proudů 12) AN2 - sluneční záření střední. Intenzita > 500 W/m 2 a 700 W/m 2 13) AP3 - seizmické účinky střední; zrychlení > 300 Gal 600 Gal 14) BA4 - schopnost osob; poučené osoby 15) BC3 - dotyk osob s potenciálem země častý; osoby se často dotýkají cizích vodivých částí nebo stojí na vodivém podkladu TECHNICKÉ POŽADAVKY: Napájecí napětí servomotorů Servomotory t.č , , x230 V +10 % 50 Hz ±2 % - 15 % Servomotory t.č , x400 V +10 % 50 Hz ±2 % - 15 % Jiná napájecí napětí pro servomotory se musí projednat s výrobcem. Pracovní poloha Servomotory mohou pracovat v libovolné pracovní poloze. Pracovní režim Servomotory mohou pracovat při zatížení jmenovitým momentem, který činí 50 % hodnoty maximálního vypínacího momentu, s druhem zatížení S2-10 minut nebo S4 se zatěžovatelem 25 % a četností spínání do 1200 sepnutí za hodinu. 4

5 Samosvornost Servomotory jsou samosvorné. Samosvornost servomotorů je zabezpečena mechanickou nebo elektromagnetickou brzdou elektromotoru. Ruční ovládání Servomotory jsou ovládány ručním kolem, kterým se servomotor ovládá přímo, bez spojky. Na přání lze dodat servomotory s místním ovládáním. Vypínače Servomotory jsou vybaveny šesti mžikovými jednokomorovými mikrospínači s těmito parametry: 6 A 250 V ~ odporová zátěž 2 A 250 V ~ induktivní zátěž, cos ϕ = A 220 V = odporová zátěž 0.1 A 220 V = induktivní zátěž, L = 3 ms R Momentové vypínače nejsou blokovány. Topný článek Servomotory jsou vybaveny topným článkem pro zamezení kondenzace vodních par. Jeho velikost je v servomotorech MOK kω, v ostatních typech 6,8 kω. Připojuje se na napětí 230 V ~ i 230 V=. Vysílač polohy, místní ukazatel polohy Odporový vysílač polohy je dvojitý 2 x 100 Ω + max. 12 Ω. V poloze zavřeno je odpor mezi svorkami min. 93 Ω, v poloze otevřeno max. 5 Ω. Vysílač může být použit v obvodech s max. napětím do 50 V=, nesmí však být překročen max. proud 100 ma. Proudový vysílač polohy CPT 1/A je v dvojvodičovém zapojení s těmito parametry: Výstupní signál vysílače 4-20 ma nebo 20-4 ma (±0,1 ma) Pracovní úhel vysílače 0-60 až Max. zatěžovací odpor 500 Ω Napájecí napětí 24 V= Max. napájecí napětí 30 V= Napájecí zdroj může být zabudován v servomotoru. Pokyny pro zapojení proudového vysílače jsou uvedeny u schémat zapojení. Servomotory jsou vybaveny místním ukazatelem polohy, který je přizpůsoben pro plný pracovní zdvih servomotoru, t.j. 90. Svorkovnice servomotoru Svorkovnice servomotoru je opatřena svorkami pro připojení jednoho vodiče do průřezu 2,5 mm 2 vodičů se stejným průřezem do 1 mm 2. nebo dvou REGULÁTOR POLOHY Vestavěný regulátor polohy umožňuje automatické nastavení polohy výstupního hřídele servomotoru v závislosti na hodnotě vstupního analogového signálu. Na vstupu regulátoru se porovnává hodnota vstupního řídícího signálu s hodnotou zpětnovazebního signálu z vysílače polohy. Případná regulační odchylka, která tím vzniká, je využita k ovládání chodu servomotoru. Výstupní hřídel servomotoru se pak přestaví do polohy, která odpovídá hodnotě vstupního řídícího signálu. Tento regulátor využívá vysokého výkonu RISC procesorů MICROCHIP pro zajištění veškerých funkcí tohoto regulátoru a současně umožňuje provádět nepřetržitě autodiagnostiku systému a podávat chybová hlášení v případě vzniklé poruchy. Uživatel již nebude muset provádět složité nastavování jako u běžného analogového regulátoru, ale stačí pouze spustit iniciační program a regulátor vše zajistí sám. 5

6 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ REGULÁTORU 1) Regulátor je možno programovat na požadované funkce dvojím způsobem: - pomocí PC po rozhraní RS pomocí funkčních tlačítek a LED diod na regulátoru Programovat lze tyto parametry: - řídící signál - odezva na signál TEST a na chybový stav (reakce regulátoru dle naprogramovaných požadavků) - zrcadlení (vzestupná nebo sestupná charakteristika řídícího signálu) - necitlivost regulátoru - způsob regulace (široká, úzká - každá na polohu nebo moment). 2) Pomocí PC po rozhraní RS 232 je možno sledovat veškeré provozní stavy regulátoru. Regulátor podává chybová hlášení prostřednictvím LED nebo PC: - přítomnost signálu TEST - chybí řídící signál - koncové spínače (chybné zapojení) - porucha snímače polohy - porucha tepelné ochrany. TECHNICKÉ PARAMETRY REGULÁTORU Napájecí napětí variantně: A. 230 V +10% -15%; Hz B. 120 V +10% -15%; Hz C. 24 V +10% -15%; Hz Řídící signál 0 20 ma, 4 20 ma, 0 10 V Snímač polohy odporový vysílač Ω proudový vysílač 4 20 ma Linearita regulátoru 0,5 % Necitlivost regulátoru 1 10 % (nastavitelná) Rozsah pracovních teplot C Chybová hlášení LED - režim TEST - chybí řídící signál - prohozeny polohové spínače - porucha snímače polohy - porucha tepelné ochrany. Reakce na poruchu: porucha snímače - servomotor v poloze TEST, chybové hlášení LED chybí řídící signál - servomotor v poloze TEST, chybové hlášení LED režim TEST - servomotor v poloze TEST, chybové hlášení LED Výstupní signál : - silové výstupy - 2x relé 5A, 230 V - centrální porucha - spínací kontakt 24 V, 2 W - 5x LED (napájení, porucha, nastavení, otevírá, zavírá) - brzda - ovládací signál 2 ma (signál pro přídavný modul) - poloha servomotoru - I2C sběrnice (signál pro přídavný modul) Nastavovací prvky : - 2x tlačítko kalibrace a nastavení parametrů - komunikační konektor Rozměry : - 75 x 75 x 25 mm. 6

7 Krytí Stupeň ochrany krytem servomotorů MODACT MOK je IP 65 nebo IP 67 podle ČSN EN Izolační odpor Izolační odpor elektrických ovládacích obvodů proti kostře i proti sobě je min. 20 MΩ. Izolační odpor elektromotoru je min. 1,9 MΩ. Po zkoušce ve vlhku je izolační odpor ovládacích obvodů min. 2 MΩ. Izolační odpor proudového vysílače CPT 1/A je 20 MΩ při 50 V= (za sucha). Elektrická pevnost Vysílač polohy odporový 500 V~, 50 Hz Vysílač polohy proudový CPT 1/A 50 V= Obvody mikrospínačů a topných článků V~, 50 Hz Elektromotor Un = 1 x 230 V V~, 50 Hz Un = 3 x 400 V V~, 50 Hz Hluk Hladina akustického tlaku A Hladina akustického výkonu A max. 85 db (A) max. 95 db (A) Vůle na výstupní části Servomotory t.č , , max. 1,5 Servomotory t.č. 52 3, max. 2,5 Pracovní zdvih Jmenovitý pracovní zdvih servomotoru je 90 Odchylky ch parametrů Vypínací moment ± 15% z hodnoty max. vypínacího momentu Doba přestavení výstupního hřídele + 10% jmenovité hodnoty - 15% Hysteréze polohových a signalizačních vypínačů 4 Nastavení pracovního zdvihu ± 1 Nelinearita vysílače polohy ± 2.5% z jmenovité hodnoty výstupního signálu vysílače polohy Hysteréze vysílače polohy 2.5% z jmenovité hodnoty výstupního signálu vysílače polohy Opakovatelnost vypínání momentových vypínačů ± 15% z hodnoty max. vypínacího momentu (informativní údaj) OZNAČENÍ PRO OBJEDNÁVKU V objednávce je nutné uvést: - počet kusů - název servomotoru - úplné typové číslo podle tabulky č. 1 (9 míst) - nastavení vypínacího momentu (pokud nebude nastavení uvedeno, nastaví výrobce maximální vypínací moment) Polohové vypínače, signalizační vypínače a vysílač polohy se u výrobce nenastavují. 7

8 Tabulka 1 - Základní technické parametry Typ MOK 63 MOK 125 MOK 250 MOK 500 MOK 1000 Doba Vypínací Elektromotor Typové Hmotnost pfiestavení moment ãíslo V kon [kg] [s/90 ] [Nm] Typ Otáãky Napûtí Proud [W] [1.min -1 ] [V] [A] x = x 230 0,37 7,4. x = FCJ2B52D x 230 0,37 7, ** x = x 230 0,37 7, x = FCT2B54D x 230 0,25 7, x = x 400 0,10 7,4. x = FT2B52D x 400 0,10 7, x = x 400 0,10 7, x = nedodává se x = x 230 0,53 12,7 FCJ4C52N x = x 230 0,53 12,7. x = x 230 0,4 12,3 FCT4C54N x = x 230 0,4 12, x = x 400 0,34 12,7 FT4C52NA x = x 400 0,34 12, x = x 400 0,20 12,7 EAMR56N04A x = x 400 0,20 12,7. x = x 230 0,53 21 FCJ4C52N. x = x 230 0, x = x 230 0,4 20,5 FCT4C54N x = x 230 0,4 20, x = x 400 0,34 21 FT4C52NA x = x 400 0, x = x 400 0,20 12,7 EAMR56N04A x = x 400 0,20 12, x = DPV63-4S x 400 0, x = x 400 0,34 26 FT4C52NA x = x 400 0,34 26, x = A +. x = C +. x = FCJ4C52N EAMRB63L02 4DPV63-4S x x x 400 0,53 0,90 0, x = x 400 0,34 43 FT4C52NA x = x 400 0,34 43, x = B + 80 FCJ4C52N x 230 0, x = C + 80 EAMRB63L x 230 0,90 45 V dodatkovém typovém čísle se uvede: místo x: 6 - provedení s odporovým vysílačem 2 x 100 Ω 7 - provedení s proudovým vysílačem 4 20 ma bez zabudovaného napájecího zdroje 8 - provedení bez vysílače polohy 9 - provedení s proudovým vysílačem 4 20 ma se zabudovaným napájecím zdrojem místo =: 0 - provedení bez vestavěného regulátoru polohy a bez místního ovládání 1 - provedení s vestavěným regulátorem polohy bez místního ovládání - MODACT MOK Control 2 - provedení bez vestavěného regulátoru polohy a s místním ovládáním 3 - provedení s regulátorem polohy a místním ovládáním - MODACT MOK Control místo +: napíše se číslice nebo písmeno podle tabulky č. 2 ** Provedení s vyšším vypínacím momentem do 80 Nm lze použít v prostředí od -20 C do +55 C. Poznámky: Servomotory MODACT MOK 500, t.č x=2+ a MODACT MOK 1000, t.č x=3+ jsou osazeny elektromotorem 3x400 V o výkonu 120 W bez tepelné ochrany. U ostatních servomotorů z tabulky 1 jsou v elektromotorech vestavěny samočinné tepelné pojistky, které při přehřátí odpínají napájení elektromotoru (po ochlazení se napájení samočinně sepne); na svorkovnici servomotoru nejsou vyvedené. Elektromotor 4DPV63-4S je bez tepelné ochrany. V elektromotoru FT2B52D je vestavěna samočinná tepelná pojistka, vyvedená na svorkovnici servomotoru (zatížitelnost 250V/2,5A) 8

9 Tabulka 2 - Způsob připojení servomotorů MODACT MOK (způsob určení 4. místa v doplňkovém typ. čísle - místo +) Velikost pfiíruby Typové ãíslo F04 F04 F04 F04 F04 Typové ãíslo Typové ãíslo 52 3 Typové ãíslo Typové ãíslo Poloha výstupního hřídele servomotoru (při pohledu směrem na místní ukazatel polohy). Ruční kolo je proti poloze zavřeno. Spojení perem ãtyfihranem perem ãtyfihranem perem ãtyfihranem perem ãtyfihranem perem ãtyfihranem perem ãtyfihranem perem ãtyfihranem perem ãtyfihranem perem ãtyfihranem Strana ãtyfihranu s [mm] Spojení perem otevřeno zavřeno osa potrubí Poloha ãtyfihranu ZpÛsob oznaãení 4. místa v doplàkovém typovém ãísle A B A B Spojení čtyřhranem poloha pootočená poloha (odpovídá DIN 3337) (odpovídá ISO 5211) Jiné připojení servomotorů na dotaz. 9

10 Připojovací rozměry servomotorů MODACT MOK - pro armatury a ovládací prvky s vřeteny, opatřenými těsným perem h 3 l 1 Poloha drážky pro pero podle ISO 5211 a DIN 3337 (drážka je v poloze zavřeno, poloha otevřeno je vlevo při pohledu směrem na místní ukazatel polohy). h 1 h 2 d 7 d 5 d 2 Příruba d1 d2 f8 d3 d4 d7 H9 h3 max h2 min h1 max I1 min b4 Js9 t3 +0,4 +0,2 d5 d 1 F M ,5 25 Z ( C ) M ,5 28 b M ,9 40 O d3 t M ,1 50 d M ,5 70 Poznámka: Poloha Z ( C ) drážky pro pero je shodná s polohou C na místním ukazateli polohy. Rozměr d 1 je určen větší přírubou, použitou u servomotoru. - pro armatury a ovládací prvky s vřeteny, opatřenými čtyřhranem Poloha čtyřhranného otvoru v koncové poloze servomotoru. Poloha otevřeno je vlevo od polohy zavřeno při pohledu směrem na místní ukazatel polohy. Čtyřhranný otvor je podle DIN 79. Připojovací rozměry jsou podle DIN 3337 nebo ISO h 2 h 1 Z ( C ) d 5 d 1 d 2 s h 4 l 3 Z ( C ) Příruba d1 d2 f8 d3 d4 h4 max. min. h2 min h1 max l3 min s H11 emin F M6 1,5 0, , ,1 16, , M6 3 0, , ,1 22, , M8 3 0, , ,2 26, , , , M , , ,1 36, M ,1 36,2 44, ,2 70 Poznámka: Poloha Z ( C ) drážky pro pero je shodná s polohou C na místním ukazateli polohy. Rozměr d 1 je určen větší přírubou, použitou u servomotoru. d5 s O e O A - spojení čtyřhranem v poloze d 3 e B - spojení čtyřhranem, pootočeným o 45 A d 4 B 10

11 Schémata vnitřního elektrického zapojení servomotorů MODACT MOK Legenda: SQ1 (MO) SQ2 (MZ) SQ3 (PO) SQ4 (PZ) SQ5 (SO) SQ6 (SZ) BQ1,BQ2 EH SA1 SA2 C - momentový vypínač pro směr "otvírá" - momentový vypínač pro směr "zavírá" - polohový vypínač pro směr "otvírá" - polohový vypínač pro směr "zavírá" - signalizační vypínač pro směr "otvírá" - signalizační vypínač pro směr "zavírá" - odporový vysílač polohy 2 x 100 Ω - topný článek - přepínač ovládání "místní - dálkové" - přepínač "otvírá - zavírá" - motorový kondenzátor M1~ - jednofázový elektromotor M3~ - třífázový asynchronní elektromotor M, YB - jednofázový asynchronní elektromotor s brzdou YB - elektromagnetická brzda CPT1 - proudový vysílač polohy CPT 1 GS - napájecí zdroj pro proudový vysílač 230 V~/24 V= T - síťový transformátor ZP2 - mikropočítačový regulátor polohy KO - stykač pro směr "otvírá" KZ - stykač pro směr "zavírá" F - tepelné relé Polohy přepínačů: M - místní D - dálkové O - otevřeno Z - zavřeno Poznámka: U všech jednofázových elektromotorů jsou v přívodních vodičích dva ochranné odpory 6W/10 W - viz schéma zapojení P-0632 a P Schémata vnitřního zapojení servomotoru MODACT MOK 63 - s odporovým vysílačem polohy - s jednofázovým elektromotorem - s jednofázovým elektromotorem a místním ovládáním Schémata vnitřního zapojení servomotorů MODACT MOK s odporovým vysílačem polohy - s jednofázovým elektromotorem - s jednofázovým elektromotorem a místním ovládáním - s třífázovým elektromotorem - s třífázovým elektromotorem a místním ovládáním Upozornění: Fáze se nesmí ani na okamžik dostat na oba vývody kondenzátoru současně, jinak hrozí poškození momentových vypínačů. Toto platí pro všechny servomotory s jednofázovým motorem. 11

12 Schémata zapojení elektrických servomotorů MODACT MOK 63 s proudovým vysílačem CPT 1/A - bez zabudovaného napájecího zdroje - se zabudovaným napájecím zdrojem Schémata zapojení elektrických servomotorů MODACT MOK 63 s proudovým vysílačem CPT 1/A a místním ovládáním - bez zabudovaného napájecího zdroje - se zabudovaným napájecím zdrojem 12

13 Schémata vnitřního zapojení servomotorů MODACT MOK 125 a s proudovým vysílačem CPT 1 - bez zabudovaného napájecího zdroje - se zabudovaným napájecím zdrojem Schémata vnitřního zapojení servomotorů MODACT MOK 500 a s proudovým vysílačem CPT 1 - bez zabudovaného napájecího zdroje - se zabudovaným napájecím zdrojem 13

14 Schémata vnitřního zapojení servomotorů MODACT MOK 125 a s proudovým vysílačem CPT 1 a místním ovládáním - bez zabudovaného napájecího zdroje - se zabudovaným napájecím zdrojem Schémata vnitřního zapojení servomotorů MODACT MOK 500 a s proudovým vysílačem CPT 1 a místním ovládáním - bez zabudovaného napájecího zdroje - se zabudovaným napájecím zdrojem 14

15 Schéma zapojení servomotoru MODACT MOK 63 Control - s jednofázovým motorem a regulátorem ZP2.RE b SQ1 (MO) M 1~ h C SQ2 (MZ) r SQ3 (PO) SQ4 (PZ) SQ5 (SO) SQ6 (SZ) EH CPT1 SA1 SA2 = 2 + r č D M O C J2.E J2.D J2.C J2.B J2.A J2.F J2.H J2.G J1.6 x J1.7 x J1.7 x J1.10 ZP2.RE J1.10 J1.3 J1.1 J1.2 J1.4 J1.5 + U2 Z2 N P-0785 Schéma zapojení servomotorů MODACT MOK 125 a 250 Control - s jednofázovým motorem a regulátorem ZP2.RE YB SQ1 SQ2 (MO) (MZ) (PO) SQ3 SQ4 (PZ) SQ5 (SO) SQ6 (SZ) EH CPT1 SA1 SA2 D M O C M 1~ r = ã C J2.E TP J2.D MO J2.C MZ J2.B FO J2.A FZ J2.F U J2.H U-TR J2.G N J1.10 IN IS J ZP2.RE TEST J1.1 GND J1.2 IN J1.3 KOK J1.4 KOK J1.5 + N PE P

16 Schéma zapojení servomotorů MODACT MOK 500 a 1000 Control - s třífázovým motorem a regulátorem ZP2.RE 2) 1) max. 500Ω 3) hlá ení poruch vstupní signál max. 2W max. 24V Poznámky: ad. 1) Zpûtnovazební signál lze vyvést, pokud bude zaji tûno jeho galvanické oddûlení od vstupního signálu. ad. 2) Signál TEST lze aktivovat vnûj ím spínacím kontaktem. Tento signál není nutno pfiipojovat. ad. 3) Ze svorek 25 a 26 (u servomotorû MOK 125, 250, 500 a 1000), resp. 77 a 80 (u servomotorû MOK 63) lze vyvést poruchov signál. Tento signál je galvanicky oddûlen od obvodû regulátoru. Maximální napûtí, které lze pfiipojit na tyto svorky, je 24V. U provedení s proudov m vysílaãem CTP1/A musí uïivatel zajistit pfiipojení dvoudrátového okruhu proudového vysílaãe na elektrickou zem navazujícího regulátoru, poãítace apod. Pfiipojení se musí provést pouze v jednom místû v libovolné ãásti okruhu vnû elektrického servomotoru. Napûtí mezi elektronikou a pouzdrem proudového vysílaãe nesmí pfiekroãit 50Vss. POZOR : V regulátoru ZP2.RE jsou galvanicky propojeny obvody proudového vysílaãe CTP1/A s obvody vstupního signálu a obvody, pfiipojen mi na svorku TEST regulátoru. Spojení s elektrickou zemí smí b t v jediném místû jednoho z tûchto tfií obvodû, ostatní obvody se zemí spojeny b t nesmûjí. 16

17 Schémata zapojení servomotorů MODACT MOK- provedení pro Čínu SQFC1 SQFT1 SQC1 SQT1 SQC2 SQT2 momentový vypínač pro směr "otvírá" momentový vypínač pro směr "zavírá polohový vypínač pro směr "otvírá" polohový vypínač pro směr "zavírá" signalizační vypínač pro směr "otvírá" signalizační vypínač pro směr "zavírá" PHE proudový vysílač polohy M1~ jednofázový elektromotor M3~ třífázový elektromotor H topný článek YB elektromagnetická brzda Pracovní diagram mikrospínačů plný chod armatury mikrospínač svorka otevřeno mezipoloha zavřeno SQFC CQFT SQC SQT SQC SQT Legenda označení svorka popis SQFC1 6 7, 8 9 otevřeno SQFT , zavřeno momentový vypínač SQC , otevřeno SQT , zavřeno polohový vypínač SQC , otevřeno SQT2 26, zavřeno signalizační vypínač PHE proudový vysílač polohy H topný článek X11 svorkovnice silového napájení X12 svorkovnice řídícího napájení M1~, M3~ elektromotor YB elektromagnetická brzda 17

18 Vývoj, výroba, prodej a servis elektrických servomotorů a rozváděčů, špičkové zpracování plechu (vybavení TRUMPF), prášková lakovna PŘEHLED VYRÁBĚNÝCH SERVOMOTORŮ: KP Mini elektrické servomotory otočné jednootáčkové (do 30 Nm) Modact MOK, MOK-P, MOK-P EEx elektrické servomotory jednootáčkové pro kulové kohouty a klapky Modact MON elektrické servomotory otočné víceotáčkové TRADICE Modact MO EEx elektrické servomotory otočné víceotáčkové nevýbušné Modact MOA elektrické servomotory otočné víceotáčkové pro JE mimo aktivní zónu KVALITA Modact MOA OC elektrické servomotory otočné víceotáčkové pro JE do aktivní zóny Modact Variant MPR elektrické servomotory otočné jednootáčkové pákové s proměnnou rychlostí přestavení Modact Konstant MPS elektrické servomotory jednootáčkové pákové s konstantní rychlostí přestavení Modact MTN elektrické servomotory táhlové přímočaré s konstantní rychlostí přestavení SPOLEHLIVOST Dodávky kompletů: servomotor + armatura (případně převodovka MASTERGEAR)

19 tř. 5. května PEČKY tel.: fax:

POUŽITÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY PRACOVNÍ REŽIM. Třídy vnějších vlivů Základní charakteristiky - výňatek z ČSN 33 2000-3 (mod.

POUŽITÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY PRACOVNÍ REŽIM. Třídy vnějších vlivů Základní charakteristiky - výňatek z ČSN 33 2000-3 (mod. POUŽITÍ Servomotory ODACT OK jsou určeny k přestavování ovládacích orgánů vratným otočným pohybem s úhlem natočení výstupní části do 90 včetně případů, kde se vyžaduje těsný uzávěr v koncových polohách.

Více

MODACT MOK MODACT MOK CONTROL

MODACT MOK MODACT MOK CONTROL OK - Č OK - Č Elektrické servomotory otočné jednootáčkové pro kulové kohouty a klapky ODACT OK ODACT OK CONTROL Typová čísla 52 325-52 329 OK Č 2/05 POUŽITÍ Servomotory ODACT OK jsou určeny k přestavování

Více

KP MINI KP MINI CONTROL

KP MINI KP MINI CONTROL Elektrické servomotory otočné jednootáčkové KP MINI KP MINI CONTROL Typová čísla, 52 998 KP MINI Č - 1 POUŽITÍ Servomotory KP MINI jsou určeny pro pohon armatur (kulových ventilů a klapek), žaluzií, vzduchotechnických

Více

KP MINI MTN - Č MTN KP MINI - Č. Elektrické servomotory otočné jednootáčkové KP MINI KP MINI CONTROL. Typová čísla 52 997, 52 998 KP MINI Č - 1

KP MINI MTN - Č MTN KP MINI - Č. Elektrické servomotory otočné jednootáčkové KP MINI KP MINI CONTROL. Typová čísla 52 997, 52 998 KP MINI Č - 1 MTN KP MINI - Č KP MINI MTN - Č Elektrické servomotory otočné jednootáčkové KP MINI KP MINI CONTROL Typová čísla 52 997, 52 998 KP MINI Č - 1 POUŽITÍ Servomotory KP MINI jsou určeny pro pohon armatur

Více

Elektrické servomotory otočné jednootáčkové KATALOG. Typová čísla 52 997, 52 998 9/07

Elektrické servomotory otočné jednootáčkové KATALOG. Typová čísla 52 997, 52 998 9/07 Elektrické servomotory otočné jednootáčkové KATALOG Typová čísla 52 997, 52 998 9/07 www.zpa-pecky.czw w p. c z POUŽITÍ Servomotory KP MINI (KP MINI Control, KP MINI EEx) jsou určeny pro pohon armatur

Více

MTN - Č MTN - Č. Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) MODACT MTN MODACT MTN CONTROL. Typová čísla 52 442, 52 443

MTN - Č MTN - Č. Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) MODACT MTN MODACT MTN CONTROL. Typová čísla 52 442, 52 443 MTN - Č MTN - Č Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) MODAT MTN MODAT MTN ONTROL Typová čísla 52 442, 52 443 POUŽITÍ Servomotory Modact MTN se používají pro dálkové dvoupolohové nebo třípolohové

Více

Elektrické servomotory pákové s proměnnou ovládací rychlostí KATALOG. Typová čísla 52 221-52 223 5/14

Elektrické servomotory pákové s proměnnou ovládací rychlostí KATALOG. Typová čísla 52 221-52 223 5/14 Elektrické servomotory pákové s proměnnou ovládací rychlostí KATALOG Typová čísla 52 221-52 223 5/14 www.zpa-pecky.cz 1. POUŽITÍ Servomotory MODACT MPR Variant s proměnnou ovládací rychlostí (pákové) jsou

Více

Elektrický servomotor víceotáčkový pro jaderné elektrárny do aktivní zóny KATALOG. Typové číslo /12

Elektrický servomotor víceotáčkový pro jaderné elektrárny do aktivní zóny KATALOG. Typové číslo /12 Elektrický servomotor víceotáčkový pro jaderné elektrárny do aktivní zóny KATALOG Typové číslo 52 079 8/12 www.zpa-pecky.czw w p. c z 1. POUŽITÍ Otočné víceotáčkové servomotory jsou určeny pro dálkové

Více

Elektrické servomotory otočné jednootáčkové pro kulové kohouty a klapky KATALOG. Typová čísla /14

Elektrické servomotory otočné jednootáčkové pro kulové kohouty a klapky KATALOG. Typová čísla /14 Elektrické servomotory otočné jednootáčkové pro kulové kohouty a klapky KATALOG Typová čísla 52 325-52 329 5/14 www.zpa-pecky.cz 1. POUŽITÍ Servomotory ODACT OK jsou určeny k přestavování ovládacích orgánů

Více

MPS - Č MPS - Č. Elektrické servomotory pákové s konstantní ovládací rychlostí MODACT MPS MODACT MPS CONTROL. Typová čísla 52 260-52 266 MPS Č - 1

MPS - Č MPS - Č. Elektrické servomotory pákové s konstantní ovládací rychlostí MODACT MPS MODACT MPS CONTROL. Typová čísla 52 260-52 266 MPS Č - 1 MPS - Č MPS - Č Elektrické servomotory pákové s konstantní ovládací rychlostí MODCT MPS MODCT MPS CONTROL Typová čísla 52 260-52 266 MPS Č - 1 POUŽITÍ Servomotory pákové MODCT MPS se používají k dálkovému

Více

Elektrické servomotory otočné jednootáčkové pro kulové kohouty a klapky + MONTÁŽNÍ LIST KATALOG. Typové číslo 52 999 9/07

Elektrické servomotory otočné jednootáčkové pro kulové kohouty a klapky + MONTÁŽNÍ LIST KATALOG. Typové číslo 52 999 9/07 KATALOG + MONTÁŽNÍ LIST Elektrické servomotory otočné jednootáčkové pro kulové kohouty a klapky Typové číslo 52 999 9/07 www.zpa-pecky.czw w p. c z POUŽITÍ Servomotory KP MIDI jsou určeny pro pohon armatur

Více

Elektrický servomotor otočný víceotáčkový KATALOG. Typové číslo /14

Elektrický servomotor otočný víceotáčkový KATALOG. Typové číslo /14 Elektrický servomotor otočný víceotáčkový KATALOG Typové číslo 52 039 5/14 www.zpa-pecky.cz 1. POUŽITÍ Servomotory MODACT MOP, t. č. 52 039 jsou určeny k přestavování ovládacích orgánů vratným otočným

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU ELEKTRICKÉ ČTVRTOTÁČKOVÉ SERVOPOHONY MPQ-006

NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU ELEKTRICKÉ ČTVRTOTÁČKOVÉ SERVOPOHONY MPQ-006 NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU ELEKTRICKÉ ČTVRTOTÁČKOVÉ SERVOPOHONY MPQ-006 POUŽITÍ Servopohony MPQ-006 se používají pro dvoupolohové nebo třípolohové ovládání čtvrtotáčkových armatur (klapky, kulové kohouty,

Více

KATALOG. Elektrické servomotory jednootáčkové v nevýbušném provedení se stálou rychlostí přestavení výstupní části - krytí IP 67

KATALOG. Elektrické servomotory jednootáčkové v nevýbušném provedení se stálou rychlostí přestavení výstupní části - krytí IP 67 Elektrické servomotory jednootáčkové v nevýbušném provedení se stálou rychlostí přestavení výstupní části krytí IP 67 KATALOG Typová čísla 52 52 22 5/14 www.zpapecky.cz 1. POUŽITÍ Elektrické servomotory

Více

Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) KATALOG. Typové číslo 52 441 5/14

Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) KATALOG. Typové číslo 52 441 5/14 Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) KATALOG Typové číslo 52 441 5/14 www.zpa-pecky.cz 1. POUŽITÍ Servomotory MODACT MTP, t. č. 52 441 jsou určeny k přestavování armatur vratným přímočarým pohybem

Více

POUŽITÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY

POUŽITÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY POUŽITÍ Servomotory MODACT MON, MOP, MONJ jsou určeny k přestavování ovládacích orgánů vratným otočným pohybem (např. šoupátek a jiných zařízení, pro která jsou svými vlastnostmi vhodné). Typickým příkladem

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU PRO ELEKTRICKÉ ČTVRTOTÁČKOVÉ SERVOPOHONY MPS

NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU PRO ELEKTRICKÉ ČTVRTOTÁČKOVÉ SERVOPOHONY MPS PRO ELEKTRICKÉ ČTVRTOTÁČKOVÉ SERVOPOHONY MPS Použití Servophony řady MPS se používají pro dvoupolohové nebo třípolohové ovládání čtvrtotáčkových armatur (klapky, kulové kohouty, kuželové kohouty, válcové

Více

Elektrické servomotory otočné jednootáčkové. Typové číslo KATALOG. Typové číslo /14

Elektrické servomotory otočné jednootáčkové. Typové číslo KATALOG. Typové číslo /14 Elektrické servomotory otočné jednootáčkové Typové číslo 52 997 KATALOG Typové číslo 52 998 5/14 www.zpa-pecky.cz 1. POUŽITÍ Elektrické servomotory otočné jednootáčkové KP MINI a KP MINI EEx se stálou

Více

KATALOG. Elektrické servomotory otočné jednootáčkové pro kulové kohouty a klapky. Typová čísla mimo aktivní zónu jaderných elektráren

KATALOG. Elektrické servomotory otočné jednootáčkové pro kulové kohouty a klapky. Typová čísla mimo aktivní zónu jaderných elektráren Elektrické servomotory otočné jednootáčkové pro kulové kohouty a klapky - mimo aktivní zónu jaderných elektráren KATALOG Typová čísla 52 325-52 329 11/14 www.zpa-pecky.cz 1. POUŽITÍ Servomotory MODACT

Více

MON MTN- Č. Elektrické servomotory otočné víceotáčkové MODACT MON MODACT MON CONTROL. Typová čísla , MON Č 7/04

MON MTN- Č. Elektrické servomotory otočné víceotáčkové MODACT MON MODACT MON CONTROL. Typová čísla , MON Č 7/04 MTN MON - Č MON MTN- Č Elektrické servomotory otočné víceotáčkové MODACT MON MODACT MON CONTROL Typová čísla 52 030, 52 036 MON Č 7/04 POUŽITÍ Servomotory MODACT MON jsou určeny k přestavování ovládacích

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD. Elektrické servomotory otočné jednootáčkové pro kulové kohouty a klapky. Typová čísla 52 325-52 329 6/15

MONTÁŽNÍ NÁVOD. Elektrické servomotory otočné jednootáčkové pro kulové kohouty a klapky. Typová čísla 52 325-52 329 6/15 MODACT MOK 63 t. č. 52 325 MOK 125 t. č. 52 326 MOK 250 t. č. 52 327 MOK 500 t. č. 52 328 MOK 1000 t. č. 52 329 MODACT MOK CONTROL MONTÁŽNÍ NÁVOD Elektrické servomotory otočné jednootáčkové pro kulové

Více

Elektrické servomotory pákové s konstantní ovládací rychlostí KATALOG. Typová čísla /16

Elektrické servomotory pákové s konstantní ovládací rychlostí KATALOG. Typová čísla /16 Elektrické servomotory pákové s konstantní ovládací rychlostí KATALOG Typová čísla 52 260-52 266 4/16 www.zpa-pecky.cz 1. POUŽITÍ Servomotory pákové MODACT MPS a MPSP se používají k dálkovému ovládání

Více

Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) KATALOG. Typové číslo 52 441 11/12

Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) KATALOG. Typové číslo 52 441 11/12 Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) KATALOG Typové číslo 52 441 11/12 www.zpa-pecky.czw w p. c z 1. POUŽITÍ Servomotory MODACT MTNED jsou určeny k přestavování armatur vratným přímočarým pohybem

Více

POUŽITÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY PRACOVNÍ REŽIM. Třídy vnějších vlivů Základní charakteristiky - výňatek z ČSN 33 2000-3 (mod.

POUŽITÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY PRACOVNÍ REŽIM. Třídy vnějších vlivů Základní charakteristiky - výňatek z ČSN 33 2000-3 (mod. POUŽITÍ Servomotory MODACT MOKED jsou určeny k přestavování ovládacích orgánů vratným otočným pohybem s úhlem natočení výstupní části do 90 včetně případů, kde se vyžaduje těsný uzávěr v koncových polohách.

Více

Čtvrtotáčkové motorové šnekové převodovky - ZPM KATALOG 8/12

Čtvrtotáčkové motorové šnekové převodovky - ZPM KATALOG 8/12 Čtvrtotáčkové motorové šnekové převodovky - ZPM KATALOG 8/12 www.zpa-pecky.czw w p. c z ČTVRTOTÁČKOVÉ MOTOROVÉ ŠNEKOVÉ PŘEVODOVKY - ZPM Šnekové motorové převodovky ZPM s úhlem natočení o 90 se používají

Více

G.A.S. a.s. Hodonín G/1 Ceník servopohonů Regada

G.A.S. a.s. Hodonín G/1 Ceník servopohonů Regada ELEKTRICKÉ SERVOPOHONY JEDNOOTÁČKOVÉ SP SP Mini SP 0 SP 0.1 SP 1 SP 2 SP 2.3 SP 2.4 SP 3 SP 3.4 SP 3.5 typové číslo 271 280 331 281 282 283 284 323 324 325 2 965,- 3 996,- 7 520,- 10 800,- 13 600,- 18

Více

Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. Servomotor elektrický táhlový do 10 kn ZEPADYN

Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. Servomotor elektrický táhlový do 10 kn ZEPADYN Použití Servomotory jsou určeny k přestavování ovládacích orgánů (např. ventilů), pro které jsou svými vlastnostmi vhodné. Servomotory lze použít jako vybrané zařízení bezpečnostní třídy 2 a 3 ve smyslu

Více

Elektrické servomotory otočné víceotáčkové KATALOG. Typová čísla Typová čísla /14

Elektrické servomotory otočné víceotáčkové KATALOG. Typová čísla Typová čísla /14 Elektrické servomotory otočné víceotáčkové KATALOG Typová čísla 5 030-5 036 Typová čísla 5 030-5 03 5/ www.zpa-pecky.cz . POUŽITÍ Servomotory řady MODACT MON, MOP, MONJ jsou určeny k přestavovaní armatur

Více

Elektrické servomotory otočné víceotáčkové KATALOG. Typová čísla 52 030-52 036. Typová čísla 52 030-52 032 8/12

Elektrické servomotory otočné víceotáčkové KATALOG. Typová čísla 52 030-52 036. Typová čísla 52 030-52 032 8/12 Elektrické servomotory otočné víceotáčkové KATALOG Typová čísla 5 030-5 036 Typová čísla 5 030-5 03 8/ www.zpa-pecky.czw w p. c z . POUŽITÍ Servomotory řady MODACT MON, MOP, MONJ jsou určeny k přestavovaní

Více

Elektrické servomotory otočné víceotáčkové KATALOG. Typová čísla Typová čísla /16

Elektrické servomotory otočné víceotáčkové KATALOG. Typová čísla Typová čísla /16 Elektrické servomotory otočné víceotáčkové KATALOG Typová čísla 52 030-52 036 Typová čísla 52 030-52 032 4/16 www.zpa-pecky.cz 1. POUŽITÍ Servomotory řady MODACT MON, MOP, MONJ jsou určeny k přestavovaní

Více

Elektrický servomotor otočný víceotáčkový KATALOG. Typové číslo 52 039 11/14

Elektrický servomotor otočný víceotáčkový KATALOG. Typové číslo 52 039 11/14 Elektrický servomotor otočný víceotáčkový KATALOG Typové číslo 52 039 11/14 www.zpa-pecky.cz 1. POŽITÍ Servomotory MODACT MOD, t. č. 52 039 jsou určeny k přestavování ovládácích orgánů vratným otočným

Více

Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) MONTÁŽNÍ NÁVOD. Typové číslo 52 441 8/14

Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) MONTÁŽNÍ NÁVOD. Typové číslo 52 441 8/14 MONTÁŽNÍ NÁVOD Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) Typové číslo 52 441 8/14 1. POUŽITÍ Servomotory MODACT MTPED t. č. 52 441 jsou určeny k přestavování armatur vratným přímočarým pohybem v obvodech

Více

VÍCEOTÁČKOVÉ SERVOPOHONY AUMA TYP SA

VÍCEOTÁČKOVÉ SERVOPOHONY AUMA TYP SA Vybavení / funkce servopohonu Polohový a momentový spínač S použitím spínačů se mechanicky sejmuté veličiny dráha a kroutící moment převedou na signály použitelné pro ovládání pohonu. Spínače jsou umístěny

Více

TECHNICKÝ LIST EDICE Elektropohony VCQ Nm

TECHNICKÝ LIST EDICE Elektropohony VCQ Nm Popis: Aplikace: kompaktní a robustní konstrukce; nízká hmotnost; vnitřní a vnější části pohonu vyrobeny z tvrdě eloxované hliníkové slitiny s povrchovou úpravou z práškového laku (polyester); vyjímatelný

Více

Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. Servomotor elektrický pákový do 35 Nm ZEPAROT

Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. Servomotor elektrický pákový do 35 Nm ZEPAROT Použití Servomotor elektrický pákový do 35 Nm Servomotory jsou určeny k přestavování ovládacích orgánů (např. směšovacích ventilů s otočným pohybem, kulových ventilů, bezpřírubových uzavíracích klapek,

Více

MaRweb.sk 674 Servomotor elektrický pákový do 35 Nm ZEPAROT str. 1/6 674 Použití Výhody připojení P2 Technické parametry

MaRweb.sk  674 Servomotor elektrický pákový do 35 Nm ZEPAROT str. 1/6 674 Použití Výhody připojení P2 Technické parametry Servomotor elektrický pákový do 35 Nm ZEPAROT str. 1/6 Použití Servomotory jsou určeny k přestavování ovládacích orgánů (např. směšovacích ventilů s otočným pohybem, kulových ventilů, bezpřírubových uzavíracích

Více

Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) MONTÁŽNÍ NÁVOD. Typová čísla 52 442, 52 443 6/14

Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) MONTÁŽNÍ NÁVOD. Typová čísla 52 442, 52 443 6/14 MOTÁŽÍ ÁVOD Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) Typová čísla 52 442, 52 443 6/14 1. POUŽITÍ Servomotory MODACT MTxD, MTPxD se používají pro dálkové dvoupolohové nebo třípolohové ovládání armatur

Více

SAL.. Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty ACVATIX. s úhlem natočení 90

SAL.. Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty ACVATIX. s úhlem natočení 90 s 4 502 ACVATIX Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty SAL.. s úhlem natočení 90 SAL31.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál 0

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE REGULÁTORU ZP2 RE5

PŘÍRUČKA UŽIVATELE REGULÁTORU ZP2 RE5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE REGULÁTORU ZP2 RE5 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 Napájecí napětí:... 3 230V + 10% -15%, 50-60Hz... 3 Řídicí signál:... 3 analogový 0/4-20mA... 3 Chybová hlášení:...

Více

Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. Servomotor elektrický pákový do 125 Nm ZEPAROT 2

Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. Servomotor elektrický pákový do 125 Nm ZEPAROT 2 Použití Servomotor elektrický pákový do 125 Nm Servomotory jsou určeny k přestavování ovládacích orgánů (např. směšovacích ventilů s otočným pohybem, kulových ventilů, bezpřírubových uzavíracích klapek,

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

Hlídače izolačního stavu

Hlídače izolačního stavu Hlídač izolačního stavu CM-IWN-AC pro izolované sítě do 415V AC reset poruchu nastavení rozsahu izolačního odporu jemné nastavení hodnoty izolačního odporu přítomnost napájecího napětí štítek pro popis

Více

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93 0-05.5 04..CZ Regulační ventil najížděcí G 9 -- Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační

Více

Systém Firexa, tablo obsluhy MHS 811 Podklady pro projektování

Systém Firexa, tablo obsluhy MHS 811 Podklady pro projektování 1. POPIS SYSTÉMU Tablo obsluhy MHS 811 je prvek interaktivního systému EPS LITES, vyráběného v LITES FIRE, s. r. o. Zapojuje se do systému ústředen Firexa (MHU 110, MHU 111). Může pracovat ve dvou režimech,

Více

2. A12 / LMC-1 / CZ. Klapkové pohony LMC... (s rychlejší dobou běhu) Provedení s univerzálním třmenem OEM

2. A12 / LMC-1 / CZ. Klapkové pohony LMC... (s rychlejší dobou běhu) Provedení s univerzálním třmenem OEM nový doplňuje... náhrada různých jednotlivých listů Servopohony pro topení, větrání a klimatizaci. A / LMC- / CZ Klapkové pohony LMC... (s rychlejší dobou běhu) Provedení s univerzálním třmenem OEM at004707

Více

Elektromotorické pohony pro ventily. SAX81.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení

Elektromotorické pohony pro ventily. SAX81.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení s 4 501 ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAX.. se zdvihem 20 mm SAX31.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SAX61.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20 ma SAX81..

Více

Rozvaděč pro malé nákladní výtahy MNV4

Rozvaděč pro malé nákladní výtahy MNV4 CV 120 366 21.3.2014 Rozvaděč pro malé nákladní výtahy MNV4 Návod k montáži a obsluze Vydání: 3 Počet listů: 6 TTC TELSYS, a.s. Tel: 234 052 222 Úvalská 1222/32, 100 00 Praha 10 Fax: 234 052 233 Internet

Více

Elektrické servomotory otočné víceotáčkové. Typové číslo 52 039 11/09

Elektrické servomotory otočné víceotáčkové. Typové číslo 52 039 11/09 MONTÁŽNÍ NÁVOD Elektrické servomotory otočné víceotáčkové Typové číslo 52 039 11/09 POUŽITÍ Servomotory MODACT MONED jsou určeny k přestavování ovládácích orgánů vratným otočným pohybem (např.: šoupátek

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD (CONTROL) Elektrické servomotory. Typová čísla 52 030-52 036.xxxxN5. Typová čísla 52 442, 52 443.xxxxN5. Typová čísla 52 261-52 266

MONTÁŽNÍ NÁVOD (CONTROL) Elektrické servomotory. Typová čísla 52 030-52 036.xxxxN5. Typová čísla 52 442, 52 443.xxxxN5. Typová čísla 52 261-52 266 Elektrické servomotory MONTÁŽNÍ NÁVOD (CONTROL) Typová čísla 52 030-52 036.xxxxN5 Typová čísla 52 442, 52 443.xxxxN5 Typová čísla 52 261-52 266 6/10 OBSAH 1.1. Všeobecně... 3 1.2. Elektronické vybavení...

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro kohouty s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 505 SQL36E.. ACVATIX Elektromotorické pohony Pro škrticí klapky VKF46.. SQL36E.. SQL36E.. provozní napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel otáčení 90 Pomocný kontakt a potenciometr pro

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží: 4 937 DESIO Proudový ventil Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw SEA45.1 Použití Proudový ventil se používá pro regulaci topných elementů v zařízeních vytápění, větrání a klimatizace,

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.8 Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8 Popis Mikroprocesorový dvouokruhový PI regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace vytápění třístavová programová

Více

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace BKE Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace - 1 - OTD 45007509 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Provozní podmínky...3 2.1 Vstupní napětí...3 2.2 Chlazení...3 2.3 Externí jištění...3

Více

MaRweb.sk. P5102 Univerzální programovatelné dvouvodičové převodníky. Použití. Technické parametry. Popis

MaRweb.sk. P5102 Univerzální programovatelné dvouvodičové převodníky. Použití. Technické parametry. Popis www.marweb.sk P5102 Univerzální programovatelné dvouvodičové převodníky Jeden typ převodníku pro všechna běžná odporová i termoelektrická čidla. Linearizovaný výstupní signál 4 až 20 ma. Přesnost dle rozsahu

Více

Softstartér - EMOTRON MSF 2.0 Technická data

Softstartér - EMOTRON MSF 2.0 Technická data Elpro Drive Softstartér - EMOTRON MSF 2.0 Technická data Technická data Elektrická specifikace Tab.1 Výkon motoru při napájení 400VAC s Bypassem MSF-017 7,5 17 11 22 11 25-030 15 30 18,5 37 22 45-045 22

Více

Libovolná, poloha se svislou osou výstupního hřídele se považuje za základní. Nedoporučuje se však umístění pod ovládané zařízení.

Libovolná, poloha se svislou osou výstupního hřídele se považuje za základní. Nedoporučuje se však umístění pod ovládané zařízení. Ekorex Consult, spol. s r.o. IČO: 47451394 TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon víceotáčkový TP0605/TPPPV3 Lázně Bohdaneč Typová řada PPV3-XX.XX.XX.XX Technické podmínky schvaluje za výrobce : Kohoutek Petr

Více

Pomocné relé RP 700 Neutrální, monostabilní, pro stejnosměrné nebo střídavé ovládací napětí. Charakteristické vlastnosti

Pomocné relé RP 700 Neutrální, monostabilní, pro stejnosměrné nebo střídavé ovládací napětí. Charakteristické vlastnosti Charakteristické vlastnosti - univerzální spínací prvek s širokým použitím v řídicí a regulační technice - vhodný prvek pro vstupní a výstupní obvody v řídicí technice - malé rozměry - vysoký spínaný výkon

Více

Návod k použití výkonového modulu KP10M

Návod k použití výkonového modulu KP10M Návod k použití výkonového modulu KP10M výrobce : sdružení, 552 03 Česká skalice, Pod lesem 763, Česká republika typ : KP0M 1.Technické údaje 1.1 Úvod Výkonový modul KP10M je určen pro řízení dvoufázového

Více

5 jmenovitý moment 2,5 W 7,5 VA připojení kabel 1 m, 2 x 0,75 mm 2 Funkční data krouticí moment. klidová poloha dimenzování. motor zpětná pružina

5 jmenovitý moment 2,5 W 7,5 VA připojení kabel 1 m, 2 x 0,75 mm 2 Funkční data krouticí moment. klidová poloha dimenzování. motor zpětná pružina Technický list SF24A Pohon s pružinovým zpětným chodem s havarijní funkcí pro přestavování vzduchotechnických klapek v technickém zařízení budov velikost klapky do cca 4 m 2 krouticí moment 20 Nm napájecí

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY RTRD 5-st. regulátor otáček s TK - 400V NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis RTRD je 5-stupňový transformátor pro ventilátory s napájecím napětím 400V a s vyvedenými tepelnými kontakty

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD (CONTROL) Elektrické servomotory. Typová čísla xxxxN5. Typová čísla , xxxxN5. Typová čísla

MONTÁŽNÍ NÁVOD (CONTROL) Elektrické servomotory. Typová čísla xxxxN5. Typová čísla , xxxxN5. Typová čísla Elektrické servomotory MONTÁŽNÍ NÁVOD (CONTROL) Typová čísla 5 030-5 036.xxxxN5 Typová čísla 5, 5 3.xxxxN5 Typová čísla 5 6-5 66 /6 OBSAH.. Všeobecně... 3.. Elektronické vybavení... 3... Spínání motoru...

Více

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA NÁVOD ZAPOJENÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili zimní sadu pro klimatizační jednotky SINCLAIR, která Vám umožní bezpečný provoz klimatizace za nízkých teplot. Před zahájením používání

Více

OEM SSB319 SSB SSB619. Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products

OEM SSB319 SSB SSB619. Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products OEM Elektrické pohony pro malé ventily typ VVP459, VXP459, VMP459 (k VS 6,3 m 3 /h) SSB319 SSB819 SSB319 napájecí napětí AC 230 V 3-polohový řídicí signál SSB819 napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí

Více

Elektrické pohony řady M9200 s vratnou pružinou pro proporcionální řízení. Vlastnosti a výhody. Elektrický pohon řady M9200 s vratnou pružinou

Elektrické pohony řady M9200 s vratnou pružinou pro proporcionální řízení. Vlastnosti a výhody. Elektrický pohon řady M9200 s vratnou pružinou Informace o výrobku - řada M9200 Datum vydání - 0902 CZ Rev.1 Elektrické pohony řady M9200 s vratnou pružinou pro proporcionální řízení Použití Elektrické pohony řady M9200 s vratnou pružinou jsou především

Více

SSB31... SSB81... SSB61... Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products

SSB31... SSB81... SSB61... Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products 4 891 SSB bez pomocného kontaktu SSB1 s pomocným kontaktem Elektrické pohony pro male ventily VVP45, VXP45, VMP45 (D 25, k VS 6,3 m 3 /h) SSB31 SSB81 SSB61 SSB31 napájecí napětí AC 230 V 3-polohový řídicí

Více

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C CP-MM Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typům této výrobkové řady a tedy

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE REGULÁTORU ZP2REx

PŘÍRUČKA UŽIVATELE REGULÁTORU ZP2REx 1 ZPA Pečky a.s., třída 5.května 166, 289 11 PEČKY ČESKÁ REPUBLIKA PŘÍRUČKA UŽIVATELE REGULÁTORU ZP2REx (PRO ŘÍZENÍ SERVOMOTORŮ ZPA) 2 1. Regulátor ZP2.RE, verze 3 Úvod Regulátory ZP2 se používají v elektrických

Více

2. NM-6 Informace o výrobku Klapkové pohony

2. NM-6 Informace o výrobku Klapkové pohony 2. NM6 Informace o výrobku Klapkové pohony NM i0027811 Kompletní sortiment pro všeobecné přestavování klapek yp LM NM SM AM GM LF AF(R) i0083803 Krouticí moment 4 Nm 8 Nm 1 Nm 18 Nm 30 Nm 4 Nm 1 Nm Havarijní

Více

SAL.. Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty ACVATIX. s úhlem natočení 90

SAL.. Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty ACVATIX. s úhlem natočení 90 s 4 502 ACVATIX Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty SAL.. s úhlem natočení 90 SAL31.. Provozní napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Provozní napětí AC/DC 24 V, řídicí signál

Více

Elektrické pohony. pro ventily VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549...

Elektrické pohony. pro ventily VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... OEM Elektrické pohony SSY319 pro ventily VXG48, VXB489R, VXI48 VVP459, VXP459, VMP459, VVG549 Provozní napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Ovládací síla 300 N Ruční ovládání s indikací aktuální polohy

Více

Servopohony vzduchotechnických

Servopohony vzduchotechnických 4 634 OpenAir T Servopohony vzduchotechnických klapek GDB...1 GLB...1 GSF 1 Rotační provedení, / AC 230 V Elektronické rotační servopohony s tříbodovým a spojitým řízením, jmenovitý krouticí moment 5 Nm

Více

Elektrický servomotor víceotáčkový pro jaderné elektrárny do aktivní zóny MONTÁŽNÍ NÁVOD. Typové číslo 52 079 1/15

Elektrický servomotor víceotáčkový pro jaderné elektrárny do aktivní zóny MONTÁŽNÍ NÁVOD. Typové číslo 52 079 1/15 MONTÁŽNÍ NÁVOD Elektrický servomotor víceotáčkový pro jaderné elektrárny do aktivní zóny Typové číslo 52 079 1/15 1. POUŽITÍ Elektrické servomotory otočné víceotáčkové MODACT MOA OC jsou určeny pro dálkové

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Elektrické servomotory otočné jednootáčkové v nevýbušném provedení se stálou rychlostí přestavení výstupní části - krytí IP67 Typová čísla 52 20-52 22 10/1 Návod k montáži a

Více

Katalog K05-0304 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA9 osová výška 56 až 160 výkon 0,14 až 24,5 kw

Katalog K05-0304 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA9 osová výška 56 až 160 výkon 0,14 až 24,5 kw Katalog K05-0304 CZ nízkonapěťové Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA9 osová výška 56 až 160 výkon 0,14 až 24,5 kw Asynchronní motory nakrátko Popis Trojfázové asynchronní motory jsou určeny k pohonu

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD. Elektrické servomotory otočné jednootáčkové pro kulové kohouty a klapky. Typová čísla

MONTÁŽNÍ NÁVOD. Elektrické servomotory otočné jednootáčkové pro kulové kohouty a klapky. Typová čísla MONTÁŽNÍ NÁVOD Elektrické servomotory otočné jednootáčkové pro kulové kohouty a klapky - mimo aktivní zónu jaderných elektráren s reaktory VVER a RBMK Typová čísla 52 325-52 329 4/16 3 1. POUŽITÍ Servomotory

Více

N0524/N1024, N05230-2POS/N10230-2POS KLAPKOVÉ POHONY BEZ VRATNÉ PRUŽINY PRO 2-POLOHONOU A 3-BODOVOU REGULACI

N0524/N1024, N05230-2POS/N10230-2POS KLAPKOVÉ POHONY BEZ VRATNÉ PRUŽINY PRO 2-POLOHONOU A 3-BODOVOU REGULACI , N05230-2POS/N10230-2POS KLAPKOVÉ POHONY BEZ VRATNÉ PRUŽINY PRO 2-POLOHONOU A 3-BODOVOU REGULACI TECHNICKÉ INFORMACE OBECNĚ Klapkové pohony zajišťují 2-polohovou a 3-bodovou regulaci pro: vzduchové klapky,

Více

Elektrický servomotor otočný víceotáčkový. Typové číslo KATALOG. Typové číslo /09

Elektrický servomotor otočný víceotáčkový. Typové číslo KATALOG. Typové číslo /09 Elektrický servomotor otočný víceotáčkový KTLOG Typové číslo 00-0 Typové číslo 00-0 /09 www.zpa-pecky.czw w p. c z POUŽITÍ Servomotory řady MODCT MOED, MOEDJ, MOD jsou určeny k přestavování armatur případně

Více

TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY

TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY řady TZP s aktivním frekvenčním filtrem www.aterm.cz 1 Obsah 1. Úvod 3 2. Obecný popis tenzometrického převodníku 3 3. Technický popis tenzometrického převodníku 4 4. Nastavení

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Rotační pohony pro kulové ventily

Rotační pohony pro kulové ventily s 4 655 Rotační pohony pro kulové ventily pro kulové ventily VA..60.. / VB..60.. AC 24 V / DC 24 V / AC 230 V GSD..41.9A Elektromotorické rotační pohony bez zpětné pružiny Pro On-Off regulaci (2 vodiče

Více

Proporcionální průtokové ventily MPYE

Proporcionální průtokové ventily MPYE vysoká dynamika regulační člen pro regulační obvod 5/3 funkce 5/3 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní údaje Všeobecné údaje Přímo ovládaný proporcionální ventil obsahuje polohovací šoupátko.

Více

94.205/1. EYE 205; 206 DDC regulátor pro jednotlivé místnosti s komunikací. Systems

94.205/1. EYE 205; 206 DDC regulátor pro jednotlivé místnosti s komunikací. Systems 94.25/1 ; 26 DDC regulátor pro jednotlivé místnosti s komunikací ento přístroj slouží k regulaci teploty proměnným množstvím vzduchu prostřednictvím vzduchotechnických klapek. nožství vzduchu se zjišťuje

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

PTM1.2Y250T PTM1.2Y250T-M

PTM1.2Y250T PTM1.2Y250T-M 8 7 PTM2250T PTM2250T-M DESIGO I/O moduly Ovládací moduly Tříbodový výstup AC 24250 V, s vnitřním modelem zdvihu PTM2250T PTM2250T-M Signálový převodník pro připojení na P-bus, s tříbodovým řídícím výstupem

Více

Škrticí klapky PN 6, PN 10, PN 16

Škrticí klapky PN 6, PN 10, PN 16 4 136 Škrticí klapky PN 6, PN 10, PN 16 VKF46 VKF46TS Šedá litina EN-GJL-250 (do DN 300) tvárná litina EN-GJS-400-15 (od DN 350) DN 40 600 k vs 50 29300 m 3 /h Montáž mezi příruby v tlakových třídách PN

Více

NÁVOD K OBSLUZE, PŘEPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ, INSTALACI, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ NEVÝBUŠNÝ KONCOVÝ SPÍNAČ TYP X2K2B1/Z

NÁVOD K OBSLUZE, PŘEPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ, INSTALACI, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ NEVÝBUŠNÝ KONCOVÝ SPÍNAČ TYP X2K2B1/Z ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116/14, 70200 Ostrava Přívoz, tel. 596 135 422, fax. 596 135 425 e-mail: obchod@zam-servis.cz NÁVOD K OBSLUZE, PŘEPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ, INSTALACI, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ NEVÝBUŠNÝ

Více

Elektrické servomotory víceotáčkové pro jaderné elektrárny mimo aktivní zónu MONTÁŽNÍ NÁVOD. Typové číslo 52 027 10/14

Elektrické servomotory víceotáčkové pro jaderné elektrárny mimo aktivní zónu MONTÁŽNÍ NÁVOD. Typové číslo 52 027 10/14 MONTÁŽNÍ NÁVOD Elektrické servomotory víceotáčkové pro jaderné elektrárny mimo aktivní zónu Typové číslo 52 027 10/1 1. POUŽITÍ Elektrické servomotory otočné víceotáčkové MODACT MOA jsou určeny pro dálkové

Více

S přepínáním na vytápění nebo chlazení. Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...

S přepínáním na vytápění nebo chlazení. Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24... 3 564 Prostorový termostat RAA41 S přepínáním na vytápění nebo chlazení Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA41

Více

Nabíječ KE R5-2 x 14V 20A. Zařízení je schváleno pro ČD ZL 9/98 -SZ

Nabíječ KE R5-2 x 14V 20A. Zařízení je schváleno pro ČD ZL 9/98 -SZ KUMER PRAG, spol. s r.o. Komplexní řešení v oblasti nouzového napájení, měřící a regulační techniky Bezdrevská 157/4 190 00 Praha 9 ( Kyje ) Tel.: 284 688 615, 284 688 458, Fax.: 284 690 529 e mail.: kumer@kumer.cz

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Řada 77 - Relé elektronické (SSR) 5-15 - 25-30 - 40-50 A

Řada 77 - Relé elektronické (SSR) 5-15 - 25-30 - 40-50 A Řada 77 - Relé elektronické (SSR) 5-15 - 25-30 - 40-50 A Řada 77 polovodičové relé (SSR), optron, spínač v nule napětí nebo spínač okamžitý 77.01.x.xxx.8050 77.01.x.xxx.8051 230 V AC nebo 400 V AC vstupní

Více

Strana 15-2 TŘÍPÓLOVÉ A ČTYŘPÓLOVÉ STYKAČE

Strana 15-2 TŘÍPÓLOVÉ A ČTYŘPÓLOVÉ STYKAČE Strana 1-2 JEDNOPÓLOVÉ A DVOUPÓLOVÉ STYKAČE IEC jmenovitý proud Ith AC1 (400 V): 20 A a 32 A IEC jmenovitý proud AC3 (400 V): 9 A Ideální pro domovní aplikace a aplikace v sektoru služeb Strana 1-2 TŘÍPÓLOVÉ

Více

MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-HM-1113M

MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-HM-1113M MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-HM-1113M TXN 133 10 1. vydání - červenec 2010 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.com. 1 TXV 133 10 1. POPIS A PARAMETRY Moduly C-HM-1113M

Více

GFK-1905-CZ Duben 2001. Specifikace modulu. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1905-CZ Duben 2001. Specifikace modulu. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul má jeden elektricky oddělený kontakt typu C. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 12,2 mm x 120 mm x 71,5 mm K elektricky oddělenému přepínacímu kontaktu relé. Provozní

Více

Škrticí klapky PN 6/10/16 pro přírubové připojení

Škrticí klapky PN 6/10/16 pro přírubové připojení 4 136 ACVATIX Škrticí klapky PN 6/10/16 pro přírubové připojení těsně uzavírající VKF46 Tělo klapky z šedé litiny EN-GJL-250 (do DN 300) Tělo klapky z tvárné litiny EN-GJS-400-15 (od DN 350) DN 40 600

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více