MOK-Č MOK-Č. Elektrické servomotory otočné jednootáčkové pro kulové kohouty a klapky MODACT MOK MODACT MOK CONTROL. Typová čísla /02

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOK-Č MOK-Č. Elektrické servomotory otočné jednootáčkové pro kulové kohouty a klapky MODACT MOK MODACT MOK CONTROL. Typová čísla 52 325-52 329 11/02"

Transkript

1 MOK-Č MOK-Č Elektrické servomotory otočné jednootáčkové pro kulové kohouty a klapky MODACT MOK MODACT MOK CONTROL Typová čísla /02

2

3 POUŽITÍ Servomotory MODACT MOK jsou určeny k přestavování ovládacích orgánů vratným otočným pohybem a úhlem natočení výstupní části do 90 včetně případů, kde se vyžaduje těsný uzávěr v koncových polohách. Typickým příkladem použití je ovládání kulových ventilů a klapek v podobných zařízeních v režimu dálkového ovládání i automatické regulace. Servomotory MODACT MOK se montují přímo na ovládaný orgán. POPIS A FUNKCE Servomotory MODACT MOK se skládají ze silové a ovládací části. Silovou část tvoří planetová převodovka, šnekový převod pro ruční ovládání a elektromotor. Ovládací část se skládá z jednotky polohových a signalizačních vypínačů s vysílačem polohy a jednotky momentových vypínačů. Pro úpravu mikroklimatu v prostoru ovládací části je zabudován topný článek. K připojení servomotoru k vnějším obvodům slouží svorkovnice. Pohyb výstupního hřídele servomotoru se předvádí na polohové a signalizační vypínače a vysílač polohy. Posuv šneku, který závisí na hodnotě zatěžovacího momentu servomotoru je převáděn na momentové vypínače. Na požadavek zákazníka je možné servomotor vybavit regulátorem polohy. Obchodní označení je pak MODACT MOK Control. Rozměrový náčrtek elektrických servomotorů MODACT MOK E F A 70 B L G D C K místní ovládání G 13,5 H G 21 MOK 63 - G 16 Kabelová vývodka J G 16 - MOK 63 G 21 - MOK 125, MOK 250 G 29 - MOK 500, MOK odpadá u provedení s místním ovládáním Ty p A B C D E F G H J K L Příruba MOK F 05, F 04, F 07 MOK F 07, F 05, F 10 MOK F 10, F 07 MOK F 12, F 10 MOK F 12 ) na dotaz 3

4 PRACOVNÍ PODMÍNKY Servomotory MODACT MOK jsou odolné proti působení provozních podmínek a vnějších vlivů tříd AA7, AB7, AC1, AD5, AE5, AF2, AG2, AH2, AK2, AL2, AM2, AN2, AP3, BA4 a BC3 podle ČSN (mod. IEC 364-3:1993). Při umístění na volném prostranství musí být servomotor opatřen lehkým zastřešením proti přímému působení atmosférických vlivů. Při umístění servomotorů v pracovním prostředí s teplotou pod - 10 C, v prostředí s relativní vlhkostí nad 80 %, vprostředí pod přístřeškem a v prostředí tropickém je nutné vždy použít topného článku, který je namontován u všech servomotorů. Podle potřeby se zapojí jeden nebo oba topné články. Použití servomotorů do prostorů s prachem nehořlavým a nevodivým je možné, pokud nebude nepříznivě ovlivňována jejich funkce. Přitom je třeba důsledně dodržovat ČSN Prach se doporučuje setřít při dosažení vrstvy cca 1 mm. Poznámky: Za prostory pod přístřeškem se považují ty, kde je zabráněno dopadu atmosférických srážek pod úhly do 60 od svislice. Umístění servomotoru musí být takové, aby chladící vzduch měl k němu volný přístup. Minimální vzdálenost od stěny pro vstup vzduchu je 40 mm. Prostor, ve kterém je servomotor umístěn, musí být proto dostatečně velký, čistý a větraný. Třídy vnějších vlivů Základní charakteristiky - výňatek z ČSN (mod. IEC 364-3:1993): 1) AA7 - současné působení teploty okolí od - 25 C do + 55 C 2) AB7 - teplota okolí, shodná s bodem 1; nejnižší relativní vlhkostí 10 %, nejvyšší relativní vlhkost 100 % s kondenzací 3) AC1 - nadmořská výška m 4) AD5 - tryskající voda; voda může tryskat ve všech směrech 5) AE5 - mírná prašnost; střední vrstvy prachu; spad prachu větší než 35 a nejvýše 350 mg/m 2 za den 6) AF2 - výskyt korozivních nebo znečišťujících látek je atmosférický; přítomnost korozivních znečišťujících látek je významná 7) AG2 - mechanické namáhání střední; v běžných průmyslových provozech 8) AH2 - vibrace střední; v běžných průmyslových provozech 9) AK2 - vážné nebezpečí růstu rostlin nebo plísní 10) AL2 - vážné nebezpečí výskytu živočichů (hmyzu, ptáků, malých zvířat) 11) AM2 - škodlivé účinky unikajících bludných proudů 12) AN2 - sluneční záření střední. Intenzita > 500 W/m 2 a 700 W/m 2 13) AP3 - seizmické účinky střední; zrychlení > 300 Gal 600 Gal 14) BA4 - schopnost osob; poučené osoby 15) BC3 - dotyk osob s potenciálem země častý; osoby se často dotýkají cizích vodivých částí nebo stojí na vodivém podkladu TECHNICKÉ POŽADAVKY: Napájecí napětí servomotorů Servomotory t.č , , x230 V +10 % 50 Hz ±2 % - 15 % Servomotory t.č , x400 V +10 % 50 Hz ±2 % - 15 % Jiná napájecí napětí pro servomotory se musí projednat s výrobcem. Pracovní poloha Servomotory mohou pracovat v libovolné pracovní poloze. Pracovní režim Servomotory mohou pracovat při zatížení jmenovitým momentem, který činí 50 % hodnoty maximálního vypínacího momentu, s druhem zatížení S2-10 minut nebo S4 se zatěžovatelem 25 % a četností spínání do 1200 sepnutí za hodinu. 4

5 Samosvornost Servomotory jsou samosvorné. Samosvornost servomotorů je zabezpečena mechanickou nebo elektromagnetickou brzdou elektromotoru. Ruční ovládání Servomotory jsou ovládány ručním kolem, kterým se servomotor ovládá přímo, bez spojky. Na přání lze dodat servomotory s místním ovládáním. Vypínače Servomotory jsou vybaveny šesti mžikovými jednokomorovými mikrospínači s těmito parametry: 6 A 250 V ~ odporová zátěž 2 A 250 V ~ induktivní zátěž, cos ϕ = A 220 V = odporová zátěž 0.1 A 220 V = induktivní zátěž, L = 3 ms R Momentové vypínače nejsou blokovány. Topný článek Servomotory jsou vybaveny topným článkem pro zamezení kondenzace vodních par. Jeho velikost je v servomotorech MOK kω, v ostatních typech 6,8 kω. Připojuje se na napětí 230 V ~ i 230 V=. Vysílač polohy, místní ukazatel polohy Odporový vysílač polohy je dvojitý 2 x 100 Ω + max. 12 Ω. V poloze zavřeno je odpor mezi svorkami min. 93 Ω, v poloze otevřeno max. 5 Ω. Vysílač může být použit v obvodech s max. napětím do 50 V=, nesmí však být překročen max. proud 100 ma. Proudový vysílač polohy CPT 1/A je v dvojvodičovém zapojení s těmito parametry: Výstupní signál vysílače 4-20 ma nebo 20-4 ma (±0,1 ma) Pracovní úhel vysílače 0-60 až Max. zatěžovací odpor 500 Ω Napájecí napětí 24 V= Max. napájecí napětí 30 V= Napájecí zdroj může být zabudován v servomotoru. Pokyny pro zapojení proudového vysílače jsou uvedeny u schémat zapojení. Servomotory jsou vybaveny místním ukazatelem polohy, který je přizpůsoben pro plný pracovní zdvih servomotoru, t.j. 90. Svorkovnice servomotoru Svorkovnice servomotoru je opatřena svorkami pro připojení jednoho vodiče do průřezu 2,5 mm 2 vodičů se stejným průřezem do 1 mm 2. nebo dvou REGULÁTOR POLOHY Vestavěný regulátor polohy umožňuje automatické nastavení polohy výstupního hřídele servomotoru v závislosti na hodnotě vstupního analogového signálu. Na vstupu regulátoru se porovnává hodnota vstupního řídícího signálu s hodnotou zpětnovazebního signálu z vysílače polohy. Případná regulační odchylka, která tím vzniká, je využita k ovládání chodu servomotoru. Výstupní hřídel servomotoru se pak přestaví do polohy, která odpovídá hodnotě vstupního řídícího signálu. Tento regulátor využívá vysokého výkonu RISC procesorů MICROCHIP pro zajištění veškerých funkcí tohoto regulátoru a současně umožňuje provádět nepřetržitě autodiagnostiku systému a podávat chybová hlášení v případě vzniklé poruchy. Uživatel již nebude muset provádět složité nastavování jako u běžného analogového regulátoru, ale stačí pouze spustit iniciační program a regulátor vše zajistí sám. 5

6 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ REGULÁTORU 1) Regulátor je možno programovat na požadované funkce dvojím způsobem: - pomocí PC po rozhraní RS pomocí funkčních tlačítek a LED diod na regulátoru Programovat lze tyto parametry: - řídící signál - odezva na signál TEST a na chybový stav (reakce regulátoru dle naprogramovaných požadavků) - zrcadlení (vzestupná nebo sestupná charakteristika řídícího signálu) - necitlivost regulátoru - způsob regulace (široká, úzká - každá na polohu nebo moment). 2) Pomocí PC po rozhraní RS 232 je možno sledovat veškeré provozní stavy regulátoru. Regulátor podává chybová hlášení prostřednictvím LED nebo PC: - přítomnost signálu TEST - chybí řídící signál - koncové spínače (chybné zapojení) - porucha snímače polohy - porucha tepelné ochrany. TECHNICKÉ PARAMETRY REGULÁTORU Napájecí napětí variantně: A. 230 V +10% -15%; Hz B. 120 V +10% -15%; Hz C. 24 V +10% -15%; Hz Řídící signál 0 20 ma, 4 20 ma, 0 10 V Snímač polohy odporový vysílač Ω proudový vysílač 4 20 ma Linearita regulátoru 0,5 % Necitlivost regulátoru 1 10 % (nastavitelná) Rozsah pracovních teplot C Chybová hlášení LED - režim TEST - chybí řídící signál - prohozeny polohové spínače - porucha snímače polohy - porucha tepelné ochrany. Reakce na poruchu: porucha snímače - servomotor v poloze TEST, chybové hlášení LED chybí řídící signál - servomotor v poloze TEST, chybové hlášení LED režim TEST - servomotor v poloze TEST, chybové hlášení LED Výstupní signál : - silové výstupy - 2x relé 5A, 230 V - centrální porucha - spínací kontakt 24 V, 2 W - 5x LED (napájení, porucha, nastavení, otevírá, zavírá) - brzda - ovládací signál 2 ma (signál pro přídavný modul) - poloha servomotoru - I2C sběrnice (signál pro přídavný modul) Nastavovací prvky : - 2x tlačítko kalibrace a nastavení parametrů - komunikační konektor Rozměry : - 75 x 75 x 25 mm. 6

7 Krytí Stupeň ochrany krytem servomotorů MODACT MOK je IP 65 nebo IP 67 podle ČSN EN Izolační odpor Izolační odpor elektrických ovládacích obvodů proti kostře i proti sobě je min. 20 MΩ. Izolační odpor elektromotoru je min. 1,9 MΩ. Po zkoušce ve vlhku je izolační odpor ovládacích obvodů min. 2 MΩ. Izolační odpor proudového vysílače CPT 1/A je 20 MΩ při 50 V= (za sucha). Elektrická pevnost Vysílač polohy odporový 500 V~, 50 Hz Vysílač polohy proudový CPT 1/A 50 V= Obvody mikrospínačů a topných článků V~, 50 Hz Elektromotor Un = 1 x 230 V V~, 50 Hz Un = 3 x 400 V V~, 50 Hz Hluk Hladina akustického tlaku A Hladina akustického výkonu A max. 85 db (A) max. 95 db (A) Vůle na výstupní části Servomotory t.č , , max. 1,5 Servomotory t.č. 52 3, max. 2,5 Pracovní zdvih Jmenovitý pracovní zdvih servomotoru je 90 Odchylky ch parametrů Vypínací moment ± 15% z hodnoty max. vypínacího momentu Doba přestavení výstupního hřídele + 10% jmenovité hodnoty - 15% Hysteréze polohových a signalizačních vypínačů 4 Nastavení pracovního zdvihu ± 1 Nelinearita vysílače polohy ± 2.5% z jmenovité hodnoty výstupního signálu vysílače polohy Hysteréze vysílače polohy 2.5% z jmenovité hodnoty výstupního signálu vysílače polohy Opakovatelnost vypínání momentových vypínačů ± 15% z hodnoty max. vypínacího momentu (informativní údaj) OZNAČENÍ PRO OBJEDNÁVKU V objednávce je nutné uvést: - počet kusů - název servomotoru - úplné typové číslo podle tabulky č. 1 (9 míst) - nastavení vypínacího momentu (pokud nebude nastavení uvedeno, nastaví výrobce maximální vypínací moment) Polohové vypínače, signalizační vypínače a vysílač polohy se u výrobce nenastavují. 7

8 Tabulka 1 - Základní technické parametry Typ MOK 63 MOK 125 MOK 250 MOK 500 MOK 1000 Doba Vypínací Elektromotor Typové Hmotnost pfiestavení moment ãíslo V kon [kg] [s/90 ] [Nm] Typ Otáãky Napûtí Proud [W] [1.min -1 ] [V] [A] x = x 230 0,37 7,4. x = FCJ2B52D x 230 0,37 7, ** x = x 230 0,37 7, x = FCT2B54D x 230 0,25 7, x = x 400 0,10 7,4. x = FT2B52D x 400 0,10 7, x = x 400 0,10 7, x = nedodává se x = x 230 0,53 12,7 FCJ4C52N x = x 230 0,53 12,7. x = x 230 0,4 12,3 FCT4C54N x = x 230 0,4 12, x = x 400 0,34 12,7 FT4C52NA x = x 400 0,34 12, x = x 400 0,20 12,7 EAMR56N04A x = x 400 0,20 12,7. x = x 230 0,53 21 FCJ4C52N. x = x 230 0, x = x 230 0,4 20,5 FCT4C54N x = x 230 0,4 20, x = x 400 0,34 21 FT4C52NA x = x 400 0, x = x 400 0,20 12,7 EAMR56N04A x = x 400 0,20 12, x = DPV63-4S x 400 0, x = x 400 0,34 26 FT4C52NA x = x 400 0,34 26, x = A +. x = C +. x = FCJ4C52N EAMRB63L02 4DPV63-4S x x x 400 0,53 0,90 0, x = x 400 0,34 43 FT4C52NA x = x 400 0,34 43, x = B + 80 FCJ4C52N x 230 0, x = C + 80 EAMRB63L x 230 0,90 45 V dodatkovém typovém čísle se uvede: místo x: 6 - provedení s odporovým vysílačem 2 x 100 Ω 7 - provedení s proudovým vysílačem 4 20 ma bez zabudovaného napájecího zdroje 8 - provedení bez vysílače polohy 9 - provedení s proudovým vysílačem 4 20 ma se zabudovaným napájecím zdrojem místo =: 0 - provedení bez vestavěného regulátoru polohy a bez místního ovládání 1 - provedení s vestavěným regulátorem polohy bez místního ovládání - MODACT MOK Control 2 - provedení bez vestavěného regulátoru polohy a s místním ovládáním 3 - provedení s regulátorem polohy a místním ovládáním - MODACT MOK Control místo +: napíše se číslice nebo písmeno podle tabulky č. 2 ** Provedení s vyšším vypínacím momentem do 80 Nm lze použít v prostředí od -20 C do +55 C. Poznámky: Servomotory MODACT MOK 500, t.č x=2+ a MODACT MOK 1000, t.č x=3+ jsou osazeny elektromotorem 3x400 V o výkonu 120 W bez tepelné ochrany. U ostatních servomotorů z tabulky 1 jsou v elektromotorech vestavěny samočinné tepelné pojistky, které při přehřátí odpínají napájení elektromotoru (po ochlazení se napájení samočinně sepne); na svorkovnici servomotoru nejsou vyvedené. Elektromotor 4DPV63-4S je bez tepelné ochrany. V elektromotoru FT2B52D je vestavěna samočinná tepelná pojistka, vyvedená na svorkovnici servomotoru (zatížitelnost 250V/2,5A) 8

9 Tabulka 2 - Způsob připojení servomotorů MODACT MOK (způsob určení 4. místa v doplňkovém typ. čísle - místo +) Velikost pfiíruby Typové ãíslo F04 F04 F04 F04 F04 Typové ãíslo Typové ãíslo 52 3 Typové ãíslo Typové ãíslo Poloha výstupního hřídele servomotoru (při pohledu směrem na místní ukazatel polohy). Ruční kolo je proti poloze zavřeno. Spojení perem ãtyfihranem perem ãtyfihranem perem ãtyfihranem perem ãtyfihranem perem ãtyfihranem perem ãtyfihranem perem ãtyfihranem perem ãtyfihranem perem ãtyfihranem Strana ãtyfihranu s [mm] Spojení perem otevřeno zavřeno osa potrubí Poloha ãtyfihranu ZpÛsob oznaãení 4. místa v doplàkovém typovém ãísle A B A B Spojení čtyřhranem poloha pootočená poloha (odpovídá DIN 3337) (odpovídá ISO 5211) Jiné připojení servomotorů na dotaz. 9

10 Připojovací rozměry servomotorů MODACT MOK - pro armatury a ovládací prvky s vřeteny, opatřenými těsným perem h 3 l 1 Poloha drážky pro pero podle ISO 5211 a DIN 3337 (drážka je v poloze zavřeno, poloha otevřeno je vlevo při pohledu směrem na místní ukazatel polohy). h 1 h 2 d 7 d 5 d 2 Příruba d1 d2 f8 d3 d4 d7 H9 h3 max h2 min h1 max I1 min b4 Js9 t3 +0,4 +0,2 d5 d 1 F M ,5 25 Z ( C ) M ,5 28 b M ,9 40 O d3 t M ,1 50 d M ,5 70 Poznámka: Poloha Z ( C ) drážky pro pero je shodná s polohou C na místním ukazateli polohy. Rozměr d 1 je určen větší přírubou, použitou u servomotoru. - pro armatury a ovládací prvky s vřeteny, opatřenými čtyřhranem Poloha čtyřhranného otvoru v koncové poloze servomotoru. Poloha otevřeno je vlevo od polohy zavřeno při pohledu směrem na místní ukazatel polohy. Čtyřhranný otvor je podle DIN 79. Připojovací rozměry jsou podle DIN 3337 nebo ISO h 2 h 1 Z ( C ) d 5 d 1 d 2 s h 4 l 3 Z ( C ) Příruba d1 d2 f8 d3 d4 h4 max. min. h2 min h1 max l3 min s H11 emin F M6 1,5 0, , ,1 16, , M6 3 0, , ,1 22, , M8 3 0, , ,2 26, , , , M , , ,1 36, M ,1 36,2 44, ,2 70 Poznámka: Poloha Z ( C ) drážky pro pero je shodná s polohou C na místním ukazateli polohy. Rozměr d 1 je určen větší přírubou, použitou u servomotoru. d5 s O e O A - spojení čtyřhranem v poloze d 3 e B - spojení čtyřhranem, pootočeným o 45 A d 4 B 10

11 Schémata vnitřního elektrického zapojení servomotorů MODACT MOK Legenda: SQ1 (MO) SQ2 (MZ) SQ3 (PO) SQ4 (PZ) SQ5 (SO) SQ6 (SZ) BQ1,BQ2 EH SA1 SA2 C - momentový vypínač pro směr "otvírá" - momentový vypínač pro směr "zavírá" - polohový vypínač pro směr "otvírá" - polohový vypínač pro směr "zavírá" - signalizační vypínač pro směr "otvírá" - signalizační vypínač pro směr "zavírá" - odporový vysílač polohy 2 x 100 Ω - topný článek - přepínač ovládání "místní - dálkové" - přepínač "otvírá - zavírá" - motorový kondenzátor M1~ - jednofázový elektromotor M3~ - třífázový asynchronní elektromotor M, YB - jednofázový asynchronní elektromotor s brzdou YB - elektromagnetická brzda CPT1 - proudový vysílač polohy CPT 1 GS - napájecí zdroj pro proudový vysílač 230 V~/24 V= T - síťový transformátor ZP2 - mikropočítačový regulátor polohy KO - stykač pro směr "otvírá" KZ - stykač pro směr "zavírá" F - tepelné relé Polohy přepínačů: M - místní D - dálkové O - otevřeno Z - zavřeno Poznámka: U všech jednofázových elektromotorů jsou v přívodních vodičích dva ochranné odpory 6W/10 W - viz schéma zapojení P-0632 a P Schémata vnitřního zapojení servomotoru MODACT MOK 63 - s odporovým vysílačem polohy - s jednofázovým elektromotorem - s jednofázovým elektromotorem a místním ovládáním Schémata vnitřního zapojení servomotorů MODACT MOK s odporovým vysílačem polohy - s jednofázovým elektromotorem - s jednofázovým elektromotorem a místním ovládáním - s třífázovým elektromotorem - s třífázovým elektromotorem a místním ovládáním Upozornění: Fáze se nesmí ani na okamžik dostat na oba vývody kondenzátoru současně, jinak hrozí poškození momentových vypínačů. Toto platí pro všechny servomotory s jednofázovým motorem. 11

12 Schémata zapojení elektrických servomotorů MODACT MOK 63 s proudovým vysílačem CPT 1/A - bez zabudovaného napájecího zdroje - se zabudovaným napájecím zdrojem Schémata zapojení elektrických servomotorů MODACT MOK 63 s proudovým vysílačem CPT 1/A a místním ovládáním - bez zabudovaného napájecího zdroje - se zabudovaným napájecím zdrojem 12

13 Schémata vnitřního zapojení servomotorů MODACT MOK 125 a s proudovým vysílačem CPT 1 - bez zabudovaného napájecího zdroje - se zabudovaným napájecím zdrojem Schémata vnitřního zapojení servomotorů MODACT MOK 500 a s proudovým vysílačem CPT 1 - bez zabudovaného napájecího zdroje - se zabudovaným napájecím zdrojem 13

14 Schémata vnitřního zapojení servomotorů MODACT MOK 125 a s proudovým vysílačem CPT 1 a místním ovládáním - bez zabudovaného napájecího zdroje - se zabudovaným napájecím zdrojem Schémata vnitřního zapojení servomotorů MODACT MOK 500 a s proudovým vysílačem CPT 1 a místním ovládáním - bez zabudovaného napájecího zdroje - se zabudovaným napájecím zdrojem 14

15 Schéma zapojení servomotoru MODACT MOK 63 Control - s jednofázovým motorem a regulátorem ZP2.RE b SQ1 (MO) M 1~ h C SQ2 (MZ) r SQ3 (PO) SQ4 (PZ) SQ5 (SO) SQ6 (SZ) EH CPT1 SA1 SA2 = 2 + r č D M O C J2.E J2.D J2.C J2.B J2.A J2.F J2.H J2.G J1.6 x J1.7 x J1.7 x J1.10 ZP2.RE J1.10 J1.3 J1.1 J1.2 J1.4 J1.5 + U2 Z2 N P-0785 Schéma zapojení servomotorů MODACT MOK 125 a 250 Control - s jednofázovým motorem a regulátorem ZP2.RE YB SQ1 SQ2 (MO) (MZ) (PO) SQ3 SQ4 (PZ) SQ5 (SO) SQ6 (SZ) EH CPT1 SA1 SA2 D M O C M 1~ r = ã C J2.E TP J2.D MO J2.C MZ J2.B FO J2.A FZ J2.F U J2.H U-TR J2.G N J1.10 IN IS J ZP2.RE TEST J1.1 GND J1.2 IN J1.3 KOK J1.4 KOK J1.5 + N PE P

16 Schéma zapojení servomotorů MODACT MOK 500 a 1000 Control - s třífázovým motorem a regulátorem ZP2.RE 2) 1) max. 500Ω 3) hlá ení poruch vstupní signál max. 2W max. 24V Poznámky: ad. 1) Zpûtnovazební signál lze vyvést, pokud bude zaji tûno jeho galvanické oddûlení od vstupního signálu. ad. 2) Signál TEST lze aktivovat vnûj ím spínacím kontaktem. Tento signál není nutno pfiipojovat. ad. 3) Ze svorek 25 a 26 (u servomotorû MOK 125, 250, 500 a 1000), resp. 77 a 80 (u servomotorû MOK 63) lze vyvést poruchov signál. Tento signál je galvanicky oddûlen od obvodû regulátoru. Maximální napûtí, které lze pfiipojit na tyto svorky, je 24V. U provedení s proudov m vysílaãem CTP1/A musí uïivatel zajistit pfiipojení dvoudrátového okruhu proudového vysílaãe na elektrickou zem navazujícího regulátoru, poãítace apod. Pfiipojení se musí provést pouze v jednom místû v libovolné ãásti okruhu vnû elektrického servomotoru. Napûtí mezi elektronikou a pouzdrem proudového vysílaãe nesmí pfiekroãit 50Vss. POZOR : V regulátoru ZP2.RE jsou galvanicky propojeny obvody proudového vysílaãe CTP1/A s obvody vstupního signálu a obvody, pfiipojen mi na svorku TEST regulátoru. Spojení s elektrickou zemí smí b t v jediném místû jednoho z tûchto tfií obvodû, ostatní obvody se zemí spojeny b t nesmûjí. 16

17 Schémata zapojení servomotorů MODACT MOK- provedení pro Čínu SQFC1 SQFT1 SQC1 SQT1 SQC2 SQT2 momentový vypínač pro směr "otvírá" momentový vypínač pro směr "zavírá polohový vypínač pro směr "otvírá" polohový vypínač pro směr "zavírá" signalizační vypínač pro směr "otvírá" signalizační vypínač pro směr "zavírá" PHE proudový vysílač polohy M1~ jednofázový elektromotor M3~ třífázový elektromotor H topný článek YB elektromagnetická brzda Pracovní diagram mikrospínačů plný chod armatury mikrospínač svorka otevřeno mezipoloha zavřeno SQFC CQFT SQC SQT SQC SQT Legenda označení svorka popis SQFC1 6 7, 8 9 otevřeno SQFT , zavřeno momentový vypínač SQC , otevřeno SQT , zavřeno polohový vypínač SQC , otevřeno SQT2 26, zavřeno signalizační vypínač PHE proudový vysílač polohy H topný článek X11 svorkovnice silového napájení X12 svorkovnice řídícího napájení M1~, M3~ elektromotor YB elektromagnetická brzda 17

18 Vývoj, výroba, prodej a servis elektrických servomotorů a rozváděčů, špičkové zpracování plechu (vybavení TRUMPF), prášková lakovna PŘEHLED VYRÁBĚNÝCH SERVOMOTORŮ: KP Mini elektrické servomotory otočné jednootáčkové (do 30 Nm) Modact MOK, MOK-P, MOK-P EEx elektrické servomotory jednootáčkové pro kulové kohouty a klapky Modact MON elektrické servomotory otočné víceotáčkové TRADICE Modact MO EEx elektrické servomotory otočné víceotáčkové nevýbušné Modact MOA elektrické servomotory otočné víceotáčkové pro JE mimo aktivní zónu KVALITA Modact MOA OC elektrické servomotory otočné víceotáčkové pro JE do aktivní zóny Modact Variant MPR elektrické servomotory otočné jednootáčkové pákové s proměnnou rychlostí přestavení Modact Konstant MPS elektrické servomotory jednootáčkové pákové s konstantní rychlostí přestavení Modact MTN elektrické servomotory táhlové přímočaré s konstantní rychlostí přestavení SPOLEHLIVOST Dodávky kompletů: servomotor + armatura (případně převodovka MASTERGEAR)

19 tř. 5. května PEČKY tel.: fax:

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze

Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze Řada 3730 Elektropneumatické polohovací zařízení Typ 3730-2 Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Obr. 1 - typ 3730-2 Návod k montáži a obsluze EB 8384-2 CS Verze

Více

Napájecí zdroje a oddělovací členy

Napájecí zdroje a oddělovací členy JSP Měření a regulace Napájecí zdroje a oddělovací členy TEPLOTA PŘEVODNÍKY TLAK HLADINA PRŮTOK PŘÍSTROJE KOMUNIKACE ARMATURY www.jsp.cz ANALÝZA JSP Měření a regulace JSP, s.r.o. je přední český dodavatel

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz Bezpečnostní pokyny I Frekvenční měnič (pro třífázové asynchronní elektromotory) Zkrácený návod k obsluze VF FPS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw Obsah Základní informace Zapojení Provoz Vyhledání a nastavení

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily Se zdvihem 20 nebo 40 mm SKB32... SKC32... SKB82... SKC82... SK...32...: Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SK...82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů PRO 14 KX, X, XZ Obsah: 1. Použití... 3 2. Všeobecný popis... 3 3. Technické údaje... 4 4. Výrobní kontrola... 4 5. Základní pokyny pro montáž... 4 Umístění kotle... 5 Zavěšení

Více

Přehled programu a oblasti použití

Přehled programu a oblasti použití Přehled programu a oblasti použití Typ čerpadla Max. velikost pevných částic [mm] Řezací mechanismus Instalace v suché jímce Hlavní oblast použití Strana Kal / drenáž 9 Wilo-Drain TM/TMW 3/10 RD K RD 10

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

VD4. Vakuové vypínače vysokého napětí 12 25 kv 630 2500 A 16 40 ka

VD4. Vakuové vypínače vysokého napětí 12 25 kv 630 2500 A 16 40 ka VD4 Vakuové vypínače vysokého napětí 12 25 kv 630 2500 A 16 40 ka POPIS VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ SPECIFICKÉ CHARAKTERISTIKY VÝROBKU CELKOVÉ ROZMĚRY ELEKTRICKÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ 3 13 49 53 73 1 2 3 4 5

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48 Obsah Obsah 1 Úvod 3 1.1.1 Autorská práva, omezení odpovědnosti a práva na změny 4 2 Bezpečnost 9 2.1.2 Varování před vysokým napětím 9 2.1.4 Před prováděním oprav 10 2.1.5 Speciální podmínky 10 2.1.7

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu pro vytápění s možností propojení s externím zásobníkem TV RAY K elektrokotel, výkon - kw RAY 9 K elektrokotel, výkon - 9 kw RAY K elektrokotel, výkon

Více

MEg 30 přenosné provedení PQ-NN

MEg 30 přenosné provedení PQ-NN MEg 30 přenosné provedení PQ-NN MEg 31 - přenosné provedení PQ-VN MEgA Měřicí Energetické Aparáty PQ monitor MEg30, MEg31, MEg32 a MEg33 3 PQ monitor MEg30, MEg31, MEg32, MEg33 Obsah 1. Charakteristika.................................

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie

Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie Prosvětlovací displej WW-45 Prosvětlovací displej WW-10 Prosvětlovací displej WW-10 Panelové provedení Nástěnné

Více

NÁVOD P5102 LT. Odporové snímače teploty prostorové s programovatelným dvouvodičovým převodníkem

NÁVOD P5102 LT. Odporové snímače teploty prostorové s programovatelným dvouvodičovým převodníkem JSP Měření a regulace Snímače teploty - NC2094-2012/08 NÁVOD P5102 LT Odporové snímače teploty prostorové s programovatelným dvouvodičovým převodníkem Měřicí odpor Pt100. Měřicí rozsah: s kabelovým čidlem

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK ČEPS ČEZ distribuce E.ON distribuce, E.ON ČR, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK PNE 38 4065 3.vydání Odsouhlasení normy Konečný

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

2.1.1 Hlavní kritéria pro výběr správného relé... 6 2.1.2 Kontakt... 7. Přepínací kmitočet kontaktu... 9 2.1.3 Vinutí a energizace...

2.1.1 Hlavní kritéria pro výběr správného relé... 6 2.1.2 Kontakt... 7. Přepínací kmitočet kontaktu... 9 2.1.3 Vinutí a energizace... TECHNICKÉ INFORMACE O RELÉ 1. DRUHY RELÉ... 2 1.1 Montáž a tvar vývodů relé... 2 1.2 Relé pro plošné spoje... 2 1.2.1 Druhy subminiaturních relé... 2 1.2.2 Konstrukce subminiaturních relé... 2 1.2.3 Způsoby

Více

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána.

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána. NÁVOD K OBSLUZE Kompaktní vyhodnocovací ústředna DEGA UPA II L ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs.com Obsah str. 2 / Pro Vaši bezpečnost str. 2 / Technické informace str.

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více