Posuzování životního cyklu. Life cycle assessment (LCA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Posuzování životního cyklu. Life cycle assessment (LCA)"

Transkript

1 Ekologie materiálů a procesů, Fel, ČVUT v Praze Posuzování životního cyklu Life cycle assessment (LCA) Jan Weinzettel

2 Program přednášky Definice LCA Proč LCA? Ideální charakteristiky LCA LCA podle norem ISO 2

3 LCA Life Cycle Assessment = posuzování životního cyklu Metoda vytvořená pro posuzování produktů z hlediska jejich vlivu na životní prostředí v průběhu jejich celého životního cyklu Těžba nerostných surovin zpracování přeprava výroba užití zpracování na konci technického života 3

4 Životní cyklus produktu 4

5 Proč životní prostředí? Přímý vliv na zdraví a blahobyt člověka Limitované zdroje surovin Životní prostředí poskytuje člověku služby, které jsou nutné k životu a které lze jen těžko (s vysokými náklady) nahradit = ekosystémové a přírodní služby o Poskytování statků, regulační, podpůrné a kulturní služby Člověk tyto služby negativně ovlivňuje a tím ohrožuje svou vlastní existenci Problém nedokonalého porozumění všech souvislostí v přírodě (ekosystémové funkce) Snaha omezit celkový dopad lidské společnosti na životní prostředí cílem je přežití člověka a maximalizace jeho blahobytu! 5

6 Proč LCA? Snaha omezit vliv na životní prostředí o o Odstranění starých škod Prevence vzniku nových škod Hledání alternativ Limitované zdroje (lidská práce, kapitál) a ochota přijmout změny (výroby a spotřeby, chování) Je nutné mít nějaký nástroj hodnocení dopadu na životní prostředí produktů 6

7 Jsou elektrická auta lepší než auta na fosilní paliva? Auto na benzín Vysoké emise při provozu Nulová spotřeba elektrické energie ze sítě Nádrž na benzín Auto na baterie Nulové emise při provozu Spotřeba elektrické energie ze sítě Baterie Různé nároky provozu i výroby na životní prostředí, rozdílné požadavky na další produkty Přímé porovnání nesmyslné, nutné brát v úvahu celý životní cyklus produktu

8 Proč LCA? Je nutné vzít v úvahu jiné než ekonomické aspekty Je nutné rozšířit oblast zkoumání za hranice užití produktu, vzít v úvahu všechny fáze životního cyklu a ostatní souvislosti Každý systém bude na životní prostředí působit jiným způsobem je nutné to nějakým způsobem sjednotit 8

9 Ideální charakteristiky LCA Jasně definovaný koncept, společný pro všechny studie, aby byly vzájemně porovnatelné Zahrnutí všech vlivů na životní prostředí, které jsou s životním cyklem produktového systému spojené (rozšíření produktového systému) Jasná odpověď převést výsledky na jeden společný ukazatel Cílem omezit přesun environměntální zátěže: o o o o Místně Časově Mezi fázemi životního cyklu Mezi environmentálními oblastmi 9

10 LCA podle norem ČSN EN ISO a Metoda posuzování dopadů produktů na životní prostředí v průběhu jejich celého životního cyklu 10

11 Definice cíle a rozsahu (rámce) Definice celého rámce studie LCA Účel studie o Pro koho a proč je studie zpracována o Interní účel x propagace o Zlepšení technologie nebo produktu, výběr alternativy s nižším dopadem Definice produktového systému o Hranice o Funkce a funkční jednotka o Referenční tok o Scénář životního cyklu produktu 11

12 Hranice produktového systému Produktový systém by měl zahrnovat všechny procesy, které se podílejí na životním cyklu produktu Příliš rozsáhlý systém zahrnutí celého ekonomického systému, celého světa Proto je nutné stanovit hranice v rámci větvení systému životního cyklu produktu Stanovení hranice vzhledem k recyklaci Hranice produktového systému stanoví, které procesy životního cyklu produktu jsou zahrnuty v produktovém systému 12

13 Funkce produktu, funkční jednotka Účelem produktu je jeho funkce Funkční jednotka zpracovatelem studie LCA stanovené množství funkce produktu, slouží jako referenční jednotka pro vyjádření výsledků LCA Například minuta hovoru pro mobilní telefon Jaké jsou funkce, funkční jednotky a alternativní produkty se shodnou funkcí? o Automatická pračka, automobil, rychlovarná konvice, větrák na sušení rukou, transformátor

14 Referenční tok Musí být určeno, kolik produktů je nutné pro dodání 1 funkční jednotky o o Kolik rychlovarné konvice Kolik elektrické energie Je nutné vycházet z odhadu scénáře životního cyklu produktu 14

15 Scénář životního cyklu Definice průběhu životního cyklu Podíl primárních a recyklovaných surovin ve výrobě Způsob přepravy Způsob užití o o Kolikrát za týden bude rychlovarná konvice použita, délka užitné fáze, kolik funkčních jednotek dodá za svůj život Poruchovost, způsob oprav Nakládání na konci života, podíl recyklace Obvykle nutnost studovat více scénářů a z nich poskládat výsledný jako vážený průměr podle jejich předpokládaného výskytu Soubor procesů, které jsou součástí životního cyklu produktu nazýváme produktovým systémem

16 Výběr procesů (např. elektrická energie) Proces A Produkt A Proces B Proces C Produkt A Produkt A Distribuce Produkt A Proces D Produkt A 16

17 Výběr procesů Prospective = marginal = consequential o Bere v úvahu přírůstky, nutnost zkoumat kauzální vztahy mezi procesy (uvnitř i vně produktového systému) Retrospective = average = attributional o Příklad o o Bere v úvahu průměrné hodnoty Emise z výroby elektrické energie v Norsku (99 % z vodních elektráren, 1 % z elektráren na zemní plyn Marginal: zemní plyn x average: téměř vodní 17

18 Attributional x consequential 18

19 Definice cíle a rozsahu Kvalita dat o Přímý sběr, využití databází, odborný odhad, hybridní LCA, časový horizont, geografie Kategorie dopadů a metoda jejich posuzování Výchozí princip alokace o Fyzikální, ekonomická, jiná Předpoklady a omezení 19

20 Alokace Produktový systém má více užitých výstupů o Více výstupních produktů jednoho procesu (ne odpadů) Energie Vstupy Proces A Emise Produkt A Produkt B o Maso, mléko, kůže pro chov skotu nelze rozdělit produktový systém, aby výstupem byl pouze jeden z těchto produktů 20

21 Alokace Přiřazení vstupů a výstupů produktového systému mezi jeho jednotlivé užité výstupy Alokaci je vhodné se vyhnout! Rozšíření produktového systému o dodatečnou funkci Substituce dodatečné funkce obvykle se vybere alternativní proces, jehož toky a úniky se odečtou (předešlo se jim) Přiřazení toků a úniků podle určitého klíče o Fyzikální hledisko (plocha materiálu, energie výstupů, hmotnost, ) o Ekonomické (přidaná hodnota) 21

22 Inventarizační analýza (LCI) Cílem je kvantifikovat veškeré toky mezi produktovým systémem a životním prostředím (= elementární toky) Rozložení produktového systému na jednotkové procesy (nejmenší část produktového systému, pro kterou jsou sbírány údaje během inventarizační analýzy) Pro každý jednotkový proces určit jeho elementární toky (toky mezi produktovým systémem a životním prostředím), vstupy a výstupy produktů a meziproduktů 22

23 Inventarizační analýza 23

24 Inventarizační analýza Data? Přímý sběr není často umožněn Databáze procesů, nejznámnější Ecoinvent cca 4000 procesů Literatura: řada LCA studií již publikována (ABB, Vestas) Využití input output analýzy (hybridní LCA) Kvalifikovaný odhad 24

25 Inventarizační analýza výsledky Acenaphthene Air ng 48 Acetaldehyde Air mg 14 Acetic acid Air mg 142 Acetone Air mg 17 Acrolein Air µg 9 Aldehydes, unspecified Air mg 1 Aluminum Air g 133 Ammonia Air g 53 Ammonium carbonate Air µg 15 Antimony Air mg 128 Arsenic Air g 1 25

26 Posuzování dopadů Cílem je převést výsledky ivnentarizační analýzy na rozumný počet indikátorů Elementární toky rozděleny podle charakteru environmentálního dopadu Oblasti ochrany o o o o Lidské zdraví Ekosystémy Zdroje Infrastruktura 26

27 Působení Posuzování dopadů endpoint a midpoint indikátory Látka Vliv Distribuce Midpoint Působení Dopad Endpoint Cause effect chain Kvalita a interpretovatelnost dat 27

28 Agregace dopadů Výsledky inventarizační analýzy freony CO 2 SO 2 NO X olovo Ropa (spotřeba) Kategorie dopadu - midpoint Toxicita Kategorie dopadu - endpoint Globální oteplování Lidské zdraví Spotřeba zdrojů Acidifikace Eutrofizace Fotochemická oxidace Úbytek ozónové vrstvy Ekosystémy Spotřeba zdrojů Výpočet jednoho indikátoru Pt, EUR 28

29 Příklad globální oteplování Emise CO2, CH4 a N2O kg charakterizační faktor (GWP100) kg CO2eq. CO N2O CH

30 Posuzování dopadů povinné prvky 30

31 Posuzování dopadů nepovinné prvky 31

32 Problémy při posuzování dopadů Příliš složitá a náročná tvorba vlastních charakterizačních modelů a určení charakterizačních faktorů Při standardním zpracování LCA studie je nutné využít již existující metodu posuzování dopadů s definovanými kategoriemi a charakterizačními faktory Problém posuzování lokálních kategorií dopadů 32

33 Příklady metod posuzování dopadů Ecoindicator poškození lidského zdraví (jednotka DALY = Disability adjusted life years); poškození ekosystémů (PAF.m 2 yr = Potantially affected fraction of species); úbytek zdrojů (MJ surplus) Dovoluje výpočet jednoho indikátoru (jednotka Pt = point) Možnost nastavení vlastních koeficientů vážení 33

34 Regionální Globální CML 2000 Rozsah Kategorie dopadu Český překlad Jednotka Abiotic depletion (ADP) Global warming (GWP100) Ozone layer depletion (ODP) Čerpání nerostných surovin Globální změna klimatu Poškození ozónové vrstvy Human toxicity (HTP) Lidská toxicita Fresh water aquatic ecotoxicity (FWAT) Marine aquatic ecotoxicity (MAT) Terrestrial ecotoxicity (TE) Photochemical oxidation Sladkovodní ekotoxicita Ekotoxicita mořské vody Terestrická ekotoxicita Fotochemická oxidace kg Sb eq kg CO 2 eq kg eq CFC-11 kg 1,4-DB eq kg 1,4-DB eq kg 1,4-DB eq kg 1,4-DB eq kg C 2 H 4 eq Acidification Acidifikace kg SO 2 eq Eutrophication Eutrofizace kg PO eq 34

35 ReCiPe Obsahuje midpoint i endpoint indikátory a k nim příslušející charakterizační faktory Obsahuje možnost volby časového období i různé volby pro vážení z regionálního hlediska Kategorie obdobné oběma předchozím metodám, oba typu indikátorů 35

36 36

37 Normalizace Přepočet výsledků jednotlivých kategorií na referenční jednotku Například: průměrný vliv jednoho obyvatele EU během jednoho roku Výběr vlastních hodnot výsledky LCA studie musí zůstat přístupné v podobě před tímto krokem 37

38 Vážení Přisouzení různých vah různým kategoriím dopadů a výpočet jednoho indikátoru Agregace různých indikátorů do jednoho kompozitního indikátoru je vždy problém! o Agregace jablek a hrušek (relevantní také pro alokaci) Hmotnost Počet kusů Ekonomická hodnota Podíl cukru Podíl vitamínu C Co preferuji Zde se agregují naprosto nesouměřitelné kategorie, není společné hledisko Výběr vlastních hodnot 38

39 ReCiPe 39

40 Interpretace Hodnocení a kontrola LCA studie o Kompletnost o Konzistence o Citlivostní analýza o Analýza kvality dat o Prezentace výsledků a jejich vysvětlení 40

41 Analýza citlivosti Po zpracování studie je vhodné provést kontrolu, co se stane s výsledky, pokud se změní vstupní předpokládané hodnoty nebo scénář životního cyklu produktu o o o o o Dojde ke změně dodavatele určitého produktu a zvýší se přepravní vzdálenost Lednice bude užívána v prostředí s vyšší teplotou Zvýší se poruchovost Prodlouží se užitná doba Změní mix výroby elektrické energie Slouží k posouzení, jak které faktory ovlivňují výsledek studie LCA Lze určit, na které faktory v průběhu životního cyklu je nutné se zaměřit zjistit co nejpřesnější údaje, dodržet technické a technologické hodnoty produktu 41

42 Analýza neurčitosti Téměř žádná vstupní data nejsou přesná Pro většinu je možné určit jejich statistické rozdělení a směrodatnou odchylku Analýza neurčitosti slouží k posouzení neurčitosti výsledku vlivem neurčitostí vstupních parametrů Monte Carlo analýza o Generace náhodných vstupních veličin podle daného rozdělení o Provedení výpočtu mnohokrát ( krát) o Při porovnání dvou systémů je možné společné náhodné veličiny generovat pro oba systémy najednou z hlediska porovnání má výsledek vyšší vypovídací hodnotu 42

43 Softwarové nástroje Nutnost udržet data a informace v přehledné podobě Propojení vlastních dat s databázemi procesů SimaPro (kancelář Doc. Kudláček) GaBi (učebna cvičení) BOUSTEAD (Ing. Marie Tichá) CMLCA Umberto 43

44 Matematický popis LCA Kolik uhlí je potřeba na výrobu 1 t oceli v celém životním cyklu? 44

45 x1 y1 x2 y2 Dodává x1 = y1 + (50/1000)*x2 x2 = y2 + (200/500)*x1 Spotřebovává Proces Ocel Uhlí y x Ocel Uhlí x x 1 2 z z z z y y 1 2 Z x = Z. 1 + y

46 Matematický popis LCA Sestavíme matici A s prvky aij, pro které platí: aij = zij/xj x = Z. 1 + y A Z x Z A xˆ x = A. x + y ˆ 1 xˆ 1 1/ 0 x 1 1/ x 0 2 x1 = y1 + (50/1000)*x2 x2 = y2 + (200/500)*x1 46

47 x = A. x + y Dva způsoby řešení: o Nekonečná řada: x = y + Ay + A 2 y + A 3 y + + A n y o Přímé řešení rovnice (i součtu řady) ve formě: x 1 I A y (I je jednotková matice) 47

48 Inventarizační analýza (elementární toky) Sestavíme matici F, jejíž prvky vyjadřují emise jednotlivých procesů na jednotku jejich výstupu Proces Těžba ( /1 t) Výroba ks) ( /1 Užití ( /1 funkční jednotka) Emise CO 2 (kg/ ) f 11 f 12 f 13 f 1 Emise CH 4 (kg/ ) f 21 f 22 f 23 f 2 f 1 f 2 f 3 f Celkové emise e všech procesů lze pak napsat ve formě: e = F. x e = F. inv(i A). y 48

49 Posuzování dopadů Sestavíme matici C, jejíž prvky představují charakterizační koeficienty elementárních toků v jednotlivých kategoriích dopadů: Emise 1 Emise 2 Emise Charakterizační faktory c pro kategorii 1 11 c 12 c 1 Charakterizační faktory c pro kategorii 2 21 c 22 c 1 Charakterizační faktory pro kategorii Posuzování dopadů lze napsat: c 1 c 1 c d = C. e 49

50 Normalizace a vážení Podobně lze pokračovat v normalizaci a vážení Definice normalizačního vektoru n Definice vektoru koeficientů vážení w m = diag( n) d Kde m je vektor normalizovaných výsledků a v je jednočíselný výsledek studie LCA v = w m 50

51 Analýza výsledků Emise jednotlivých procesů: E pro = F diag( x) Dopad jednotlivých procesů D = C E Dopad jednotlivých emisí pro pro = C F diag( x) D pro = C E pro = C F diag( x) 51

52 Analýza vstupů a výstupů (IOA) Původně makroekonomický nástroj, jehož podstatou je sledování monetárních toků mezi ekonomickými sektory Základ tvoří input output tabulka, kterou je možné sestavit na základě tabulek užití a dodávky 52

53 Tabulka užití Sektor Sektor 1 Sektor n Konečná Celkové Produkt spotřeba užití Produkt 1 y 1 t 1 Matice užití U y t Produkt n y n t n 53

54 Tabulka dodávek Sektor Sektor 1 Sektor n Celková domácí Produkt produkce Dovozy Celková dodávka Produkt 1 řádky = q 1 p 1 x 1 Matice dodávky M řádky = q p x Produkt n řádky = q n p n x n Celková produkce sektorů sloupce = g 1 sloupce = g sloupce = g n Komplikací v reálném světě je existence dodávek i jiných než charakteristických produktů. 54

55 symetrické input output tabulky Produkt na produkt o každý produkt jednoho sektoru je vyroben stejnou technologií charakteristickou pro daný o každý produkt je vyroben stejnou technologií bez ohledu na to, v jakém sektoru je vyroben Sektor na sektor o každý produkt má stálou strukturu odbytu (prodeje o každý sektor má vlastní strukturu prodeje produktů nezávislou na struktuře výstupu 55

56 Matice technologických koeficientů Produkt Dodává Produkt Produkt 1 Produkt 1 Produkt Produkt n Spotřebovává Produkt Produkt n A matice 56

57 Leontiefova inverze Celkové toky vyvolané konečnou spotřebou určité skupiny produktů lze vypočítat: x 1 I A y 57

58 Rozšíření o elementární toky Sektor Elementární toky Sektor 1 Sektor Sektor n Ropa f 11 f 1 f 1n Zemní plyn f 21 f 2 f 2n f 1 f f n e = F x 58

59 Aplikace Elementární toky vyvolané konečnou spotřebou určité množiny produktů y e = F. inv(i A). y Elementární toky na makroúrovni: o Porovnání elementárních toků vyvolaných výrobou dovezených a vyvezených produktů 59

60 Hybridní LCA Kombinace dat LCA a input output analýzy A A A ff bf Pozor na double counting (dvojí započítání vstupů) A A fb bb 60

61 Případová studie Posoudit, zda se z environmentálního hlediska vyplatí přesun větrných elektráren z oblasti mělkých vod, kde stojí na dně, do oblastí v hlubokých vodách, kde jsou lepší klimatické podmínky, ale elektrárna musí plavat na hladině, což vyžaduje materiálově náročnější konstrukci Porovnat vliv na životní prostředí s jinými dostupnými zdroji elektrické energie 61

62 Řešení Nezajímá nás ekonomické hledisko (to řeší někdo jiný) Zajímá nás vliv na životní prostředí v celém životním cyklu Klasický problém pro řešení metodou LCA 62

63 LCA studie plovoucí větrné elektrárny Účel a cíl studie o Posoudit, zda se z environmentálního hlediska vyplatí investovat do materiálově náročnějšího konceptu plovoucí větrné elektrárny o Posoudit energetickou návratnost plovoucí větrné elektrárny Funkce a funkční jednotka o Dodávat elektrickou energii do rozvodné sítě o 1 MJ elektrické energie dodané do rozvodné sítě Procesní LCA, průměrná data 63

64 Popis elektrárny technická doba života let elektráren ve farmě 40 vzdálenost od pobřeží 50 km koeficient zatížení 53% nominální výkon 5 MW 64

65 Hranice systému kv Transformátorová stanice 170 kv Hranice moře / pevnina Elektrická soustava Hranice systému 65

66 Inventarizační nalýza Data od výrobců a dodavatelů služeb Využita inventarizační databáze procesů Ecoinvent Pro proces výroby a instalace kabelů nebyla k dispozici žádná data Proto byla použita input output analýza k odhadu těchto dat 66

67 Věž elektrárny 1000 tun oceli 5 tun nerezové oceli Procesy válcování a sváření Doprava 500 km silniční, 1500 km lodní Využito databáze procesů Ecoinvent 67

68 Transformátorová stanice Jako věž elektrárny s kotvením a zátěží pro rovnováhu Transformátor podle dat firmy ABB LCA studie transformátoru dostupná na webu ABB 68

69 Montáž Konečná montáž větrné elektrárny z jednotlivých dílů Nejpodrobnější data (přímo firma Sway) Pumpování tun vody do výšky 15 metrů do věže elektrárny, 70 m z věže elektrárny, zvedání kamene do výšky 15 m, práce speciálního jeřábu po jeden den spotřeba 300 l nafty a 1 l oleje za hodinu 69

70 Údržba Pravidelné kontroly helikoptérou (3krát do roka) Každá elektrárna jednou za technický život odvezena k pobřežní kontrole 2 elektrárny během technického života farmy vyměněny 70

71 Výroba kabelů použití input output analýzy Známé materiálové složení kabelů a celková cena procesů instalace a výroba kabelů Použita norská input output tabulka s emisemi do ovzduší e F 1 I A y Ekonomický sektor Prvky vektoru konečné spotřeby y (v NOK) Výroba gumy a plastových produktů -1, Výroba surového železa a oceli -6, Výroba drahých a neželezných kovů -4, Výroba elektrických strojů a zařízení

72 Konec technického života Doprava na místo konečné montáže Demontáž Doprava, likvidace a recyklace materiálů Materiál Relativní Absolutní množství množství (%) (tuny / elektrárna) Ocel Měď Štěrk

73 [1] Tyto procesy jsou z databáze ETH-ESU (Frischknecht, 1996). Materiál Množství / Jednotka Množství / Jednotka elektrárna 1 MJ Nízko legovaná konstrukční ocel 1, kg 8, kg Vysoce legovaná ocel 5, kg 3, kg Štěrk 3, kg 1, kg Měď 5, kg 3, kg Mazací olej 7, kg 4, kg Hliník 2, kg 1, kg Chromovaná ocel 1, kg 8, kg Skelná tkanina 5, kg 3, kg Olovo 1, kg 7, kg Polyetylen 1, kg 8, kg Litina 6, kg 4, kg Polyvinyl chloride (PVC) 9, kg 5, kg Elektrická ocel 4, kg 2, kg Epoxidová pryskyřice 39 1, kg 8, kg Dřevo 39 3, kg 2, kg Syntetická pryž 2, kg 1, kg Keramika 39 5, kg 3, kg 73

74 Posuzování dopadů Vybrána metoda CML 2000 Pro vyjádření energy payback time použita metoda Cumulative energy demand 74

75 Výsledky studie Kategorie dopadu Dopad / MJ Jednotka Normalizace Čerpání nerostných surovin 2, kg Sb eq 1, Globální změna klimatu (GWP100) 3, kg CO 2 eq 1, Poškození ozónové vrstvy (ODP) 2, kg CFC-11 eq 2, Lidská toxicita 2, kg 1,4-DB eq 1, Sladkovodní ekotoxicita 3, kg 1,4-DB eq 4, Ekotoxicita mořské vody 2, kg 1,4-DB eq 9, Terestrická ekotoxicita 6, kg 1,4-DB eq 7, Fotochemická oxidace 1, kg C 2 H 4 9, Acidifikace 3, kg SO 2 eq 4, Eutrofizace 3, kg PO 3-4 eq 6, Doba energetické návratnosti přibližně 5 měsíců 75

76 Srovnání s vybranými elektrárnami 76

77 Interpretace Plovoucí větrné elektrárny mají v porovnání s příbřežní větrnou elektrárnou: o o o Nižší dopad na životní prostředí v kategoriích: globální oteplování a čerpání nerostných surovin Shodný dopad v kategorii sladkovodní ekotoxicity Vyšší dopad v ostatních kategoriích Vyšší materiálová náročnost může být v dobrých klimatických podmínkách vyvážena vyšším množstvím dodané elektrické energie 77

78 To je pro dnešek vše Pokud máte nějaké otázky, sem s nimi Pokud Vás toto téma zaujalo, můžete mě kontaktovat na u: Tuto přednášku naleznete na Těším se na pokračování příští týden 78

Uhlíková stopa jako parametr hodnocení variant modernizace úpraven vody

Uhlíková stopa jako parametr hodnocení variant modernizace úpraven vody Uhlíková stopa jako parametr hodnocení variant modernizace úpraven vody doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha Ing. Martina Klimtová Vodárna Plzeň a.s. Environmentální

Více

Problematika posuzování životního cyklu stavebních materiálů a stavebních konstrukcí ve vztahu k CO 2. Vladimír Kočí

Problematika posuzování životního cyklu stavebních materiálů a stavebních konstrukcí ve vztahu k CO 2. Vladimír Kočí Problematika posuzování životního cyklu stavebních materiálů a stavebních konstrukcí ve vztahu k CO 2 Vladimír Kočí 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011 Směrnice stanovuje harmonizované

Více

Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13

Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13 Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13 Výzkumný záměr MŽP 0002071102 Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a

Více

POSOUZENÍ ŢIVOTNÍHO CYKLU OSOBNÍ DOPRAVY KLADNO - PRAHA. Vladimír Kočí, Jáchym Judl Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

POSOUZENÍ ŢIVOTNÍHO CYKLU OSOBNÍ DOPRAVY KLADNO - PRAHA. Vladimír Kočí, Jáchym Judl Vysoká škola chemicko-technologická v Praze POSOUZENÍ ŢIVOTNÍHO CYKLU OSOBNÍ DOPRAVY KLADNO - PRAHA Vladimír Kočí, Jáchym Judl Vysoká škola chemicko-technologická v Praze VLAD.KOCI@VSCHT.CZ 1 OKRUHY VYUŢITÍ LCA V DOPRAVĚ a) porovnávání environmentálních

Více

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. Vysoká škola chemicko technologická v Praze Analytický nástroj hodnocení environmentálních dopadů produktů (ČSN EN ISO 14040 a 44). www.lca.cz www.lcastudio.cz 2 ČSN EN ISO

Více

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou Sluneční energie Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou 1 % energie větrů 1% mořské proudy 0,5 % koloběh vody

Více

Environmentální prohlášení o produktu (typ III) EPD Environmental Product Declaration

Environmentální prohlášení o produktu (typ III) EPD Environmental Product Declaration Environmentální prohlášení o produktu (typ III) EPD Environmental Product Declaration Ing. Stanislava Rollová, Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Environmentální značení a prohlášení je dobrovolným,

Více

Zahraniční zkušenosti s posuzováním technologií nakládání s komunálními odpady

Zahraniční zkušenosti s posuzováním technologií nakládání s komunálními odpady Zahraniční zkušenosti s posuzováním technologií nakládání s komunálními odpady POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU LCA onsulting 31.ledna 2008, VÚV T.G.M., Praha Obsah Základní informace k projektu VaV Možnosti

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU V souladu s EN 15804 a ISO 14025 ISOVER AKU 70 mm Datum vyhotovení : prosinec 2013 verze : 1.3 Obecné informace Výrobce: Saint-Gobain Construction Products CZ, divize

Více

Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o.

Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o. R E G I O N A L S U S T A I N A B L E E N E R G Y P O L I C Y Regionální mapa obnovitelných zdroju energie Stávající stav obnovitelných zdrojů energie v ČR a konflikty Národní akční plán OZE a výzkum Jan

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR. Projekt VaV: SP/II/2f1/16/07 LCA NÁPOJOVÝCH OBALŮ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR. Projekt VaV: SP/II/2f1/16/07 LCA NÁPOJOVÝCH OBALŮ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Projekt VaV: SP/II/2f1/16/07 ZADÁNÍ PRÁCE PODLE SMLOUVY Č. SP/II/2F1/16/07 Objednatel: Ministerstvo životního prostředí ČR odbor odpadů Vršovická 65 100 10 Praha 10

Více

Databáze environmentálních vlastnosti výrobků pro hodnocení komplexní kvality budov

Databáze environmentálních vlastnosti výrobků pro hodnocení komplexní kvality budov Databáze environmentálních vlastnosti výrobků pro hodnocení komplexní kvality budov Antonín Lupíšek, Julie Hodková Centrum udržitelné výstavby, Katedra konstrukcí pozemních staveb Fakulta stavební, ČVUT

Více

Porovnání environmentálních dopadů nápojových obalů v ČR metodou LCA

Porovnání environmentálních dopadů nápojových obalů v ČR metodou LCA Ing. Marie Tichá MT KONZULT Červený vrch 18, 405 02 Děčín IV Návrh projektu do opakované veřejné soutěže na řešení Resortního programu výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí na léta 2007

Více

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY Původní Metodika stanovení emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy, která je schválená pro výpočty emisí z dopravy na celostátní a regionální

Více

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb 30 4. Studie 3 HODNOCENÍ A OPTIMALIZACE VLIVU STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Hodnocení a optimalizace pozemních staveb jako celků, stejně tak jako jednotlivých konstrukcí, konstrukčních prvků

Více

Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích. Udržitelná výstavba budov UVB. Cvičení č. 1. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví

Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích. Udržitelná výstavba budov UVB. Cvičení č. 1. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích UVB Udržitelná výstavba budov Cvičení č. 1 Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví Úvod Ing. Michal Kraus, Ph.D. VŠTE v Českých Budějovicích

Více

Envimat.cz jako nástroj pro hodnocení environmentální kvality stavebních prvků

Envimat.cz jako nástroj pro hodnocení environmentální kvality stavebních prvků Envimat.cz jako nástroj pro hodnocení environmentální kvality stavebních prvků Ing. Julie Hodková, Ing. Antonín Lupíšek, Ing. arch. Štěpán Mančík, Ing. Luděk Vochoc, Bc. Tomáš Žďára Výroba stavebních materiálů

Více

Online databáze environmentálních profilů stavebních materiálů a konstrukcí

Online databáze environmentálních profilů stavebních materiálů a konstrukcí 1 Online databáze environmentálních profilů stavebních materiálů a konstrukcí Antonín Lupíšek, Julie Hodková, Štěpán Mančík, Luděk Vochoc Centrum udržitelné výstavby, Fakulta stavební ČVUT Hustopeče 21.3.2012

Více

Porovnání environmentálních dopadů obnovitelných zdrojů energie z pohledu LCA

Porovnání environmentálních dopadů obnovitelných zdrojů energie z pohledu LCA Porovnání environmentálních dopadů obnovitelných zdrojů energie z pohledu LCA Doc. Ing. Vladimír Kočí, PhD.; Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha, vlad.koci@vscht.cz Ing. Luboš Nobilis; ECO trend

Více

Analýza ţivotního cyklu motorových (bio)paliv pro zavedení daně z CO 2

Analýza ţivotního cyklu motorových (bio)paliv pro zavedení daně z CO 2 Analýza ţivotního cyklu motorových (bio)paliv pro zavedení daně z CO 2 Ing. Libor Špička, Ing. Jiří Jedlička, Mgr. Jiří Dufek Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. LCA ANALÝZA WELL-TO-WHEELS ANALÝZA Projekt

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba. Budovy a jejich prvky/součásti

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba. Budovy a jejich prvky/součásti Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Budovy a jejich prvky/součásti Budovy a zelené nakupování Úvod Vysoké investiční náklady Dlouhá životnost budov Kratší životnost TZB Komplexnost budovy sestávají

Více

Nosné ocelové konstrukce z hlediska trvale udržitelného rozvoje ve výstavbě. AMECO3 software 16.9.2014

Nosné ocelové konstrukce z hlediska trvale udržitelného rozvoje ve výstavbě. AMECO3 software 16.9.2014 Nosné ocelové konstrukce z hlediska trvale udržitelného rozvoje ve výstavbě 3 software 16.9.2014 software : Software pro zhodnocení životního cyklu budov a mostů s ocelovou nosnou konstrukcí Výpočty jsou

Více

Význam LCA pro zvýšeníkonkurenceschopnosti podniku

Význam LCA pro zvýšeníkonkurenceschopnosti podniku Význam LCA pro zvýšeníkonkurenceschopnosti podniku TomášLoubal Resins Speciality Business Director 22. září 2011 www.spolchemie.cz 1 Zelená chemie Celosvětový trend ochrany životního prostředí zachovat

Více

Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Postup výpočtu. E = E e + E t + E CH4

Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Postup výpočtu. E = E e + E t + E CH4 METODICKÝ POKYN odboru změny klimatu Ministerstva životního prostředí pro výpočet referenční úrovně emisí skleníkových plynů (Baseline) pro projekty energetického využití skládkového plynu Čl. 1 Úvod Ministerstvo

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

POSOUZENÍ SYSTÉMU SBĚRU A RECYKLACE OBALOVÝCH ODPADŮ METODOU LCA

POSOUZENÍ SYSTÉMU SBĚRU A RECYKLACE OBALOVÝCH ODPADŮ METODOU LCA ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 19, Supplement (2011): 361 365 ISSN 1335-0285 POSOUZENÍ SYSTÉMU SBĚRU A RECYKLACE OBALOVÝCH ODPADŮ METODOU LCA Marie Tichá 1, Bohumil Černík

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

MOŽNOSTI POUŽITÍ METODY LCA ( HODNOCENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU ) PŘI HODNOCENÍ RECYKLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ.

MOŽNOSTI POUŽITÍ METODY LCA ( HODNOCENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU ) PŘI HODNOCENÍ RECYKLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. MOŽNOSTI POUŽITÍ METODY LCA ( HODNOCENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU ) PŘI HODNOCENÍ RECYKLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. APPLICATION POSSIBILITIES OF THE LCA METHOD ( PRODUCTS LIFE CYCLE EVALLUATION ) IN BULDING MATERIALS

Více

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility)

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) J. Opava Ústav ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací Fakulta dopravní ČVUT Praha J. Opava Ústav ekonomiky a a managementu

Více

Energetická náročnost budov

Energetická náročnost budov HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 111 Teplá voda Umělé osvětlení Energetická náročnost budov Vytápění Energetická náročnost budov Větrání Chlazení Úprava vlhkosti vzduchu energetickou náročností

Více

Návrh ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní pojmy

Návrh ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní pojmy Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2008, kterou se stanoví postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů a formulář žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů Ministerstvo životního

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

LCA elektrotechnického výrobku. Manuál pro posuzování životního cyklu výrobku

LCA elektrotechnického výrobku. Manuál pro posuzování životního cyklu výrobku LCA elektrotechnického výrobku Manuál pro posuzování životního cyklu výrobku Příručka byla zpracována v rámci projektu E! 3517 FACTORY BESTPRODUCT- TENEEST (Bestproduct Through a European Network on Environmental

Více

LCA analýza kapalných biopaliv

LCA analýza kapalných biopaliv LCA analýza kapalných biopaliv Ing. Libor Špička, Ing. Jiří Jedlička Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. LCA ANALÝZA WELL-TO-WHEELS ANALÝZA VÝSLEDKY WELL-TO-WHEELS ANALÝZY MĚŘENÍ EMISÍ LCA ANALÝZA analytická

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. ledna 2007 Hospodářský ský výbor

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

Nosné ocelové konstrukce z hlediska udržitelného rozvoje ve výstavbě Řešený příklad. Září 2014

Nosné ocelové konstrukce z hlediska udržitelného rozvoje ve výstavbě Řešený příklad. Září 2014 Nosné ocelové konstrukce z hlediska udržitelného rozvoje ve výstavbě Řešený příklad Září 2014 Agenda 12/10/2014 2 12/10/2014 3 Rozsah studie Cílem této studie je porovnat dopad kancelářské budovy postavené

Více

studie pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

studie pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Kvantifikace environmentálních a zdravotních dopadů (externích nákladů) z povrchové těžby hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi v těžebních lokalitách velkolomů Bílina a ČSA a využití vydobytého

Více

HODNOCENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

HODNOCENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ HODNOCENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ Ctislav Fiala 1 Úvod Optimalizace spotřeby konstrukčních materiálů a jejich složení zaměřená na redukci spotřeby primárních neobnovitelných surovin

Více

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb 16 Optimální hodnoty svázaných energií stropních konstrukcí (Graf. 6) zde je rozdíl materiálových konstant, tedy svázaných energií v 1 kg materiálu vložek nejmarkantnější, u polystyrénu je téměř 40krát

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.01.2007 SEK(2007)15 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU O CÍLECH UVEDENÝCH V ČL. 7 ODST. 2 PÍSM.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE. Diplomová práce. 2009/2010 Veronika Dolejší

VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE. Diplomová práce. 2009/2010 Veronika Dolejší VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Diplomová práce 2009/2010 Veronika Dolejší 0 VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE FAKULTA TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ Ústav chemie ochrany prostředí

Více

Fakta a mýty o obnovitelných zdrojích energie

Fakta a mýty o obnovitelných zdrojích energie Fakta a mýty o obnovitelných zdrojích energie MÝTY 1. Neustále se z médií dozvídáme, že existují obnovitelné zdroje energie, které ke svému provozu nepotřebují žádných vstupů a budou nám moci zajistit

Více

LCA sběru a recyklace drobného elektroodpadu

LCA sběru a recyklace drobného elektroodpadu LCA sběru a recyklace drobného elektroodpadu Mgr. et Mgr. Miloš Polák; RETELA, s.r.o. Doc. Ing. Vladimír Kočí, PhD.; Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha, vlad.koci@vscht.cz Souhrn V příspěvku jsou

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ DEKLARACE VÝROBKU (EPD): PODLAHOVÝ VYSAVAČ ETA 1450 PROXIMO

ENVIRONMENTÁLNÍ DEKLARACE VÝROBKU (EPD): PODLAHOVÝ VYSAVAČ ETA 1450 PROXIMO PCR dokument: PSR 200x:x, SEMC (Švédsko) Období zpracování EPD: 03-09/2005 Registrační číslo EPD: S-EP-00026 Datum ověření EPD: 3.10.2005 ENVIRONMENTÁLNÍ DEKLARACE VÝROBKU (EPD): PODLAHOVÝ VYSAVAČ ETA

Více

Bilancování energie a CO2 pro obce. Na internetu založený software. ECORegion

Bilancování energie a CO2 pro obce. Na internetu založený software. ECORegion Bilancování energie a CO2 pro obce Na internetu založený software ECORegion Podnět: Osobní závazek klimatické aliance Redukce emisí CO2 o 10% každých 5 let Půlení emisí na hlavu nejpozději do 2030 (vztažný

Více

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací prof. Ing. Karel Kabele, CSc. Vedoucí katedry TZB Předseda Společnosti pro

Více

SYSTÉMY A VYBAVENÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

SYSTÉMY A VYBAVENÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN SYSTÉMY A VYBAVENÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN Jak již bylo v předchozích kapitolách zmíněno, větrné elektrárny je možné dělit dle různých hledisek a kritérií. Jedním z kritérií je například konstrukce větrného

Více

Hodnocení externích nákladů vyvolaných emisemi z dopravy

Hodnocení externích nákladů vyvolaných emisemi z dopravy Hodnocení externích nákladů vyvolaných emisemi z dopravy Jan MELICHAR Centrum pro otázky životního prostředí Univerzita Karlova v Praze Karolinum 6. prosince, 2007 Zaměření prezentace I. Základní východiska

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Vladimír Kočí Ústav chemie ochrany prostředí VŠCHT Praha

Vladimír Kočí Ústav chemie ochrany prostředí VŠCHT Praha Vladimír Kočí Ústav chemie ochrany prostředí VŠCHT Praha Podklady k přednáškám z předmětu Environmentální dopady Posuzování životního cyklu. 1 Nepříznivým důsledkem nadměrné spotřeby surovin je především

Více

Český katalog stavebních produktů a dopadů jejich výroby na životní prostředí

Český katalog stavebních produktů a dopadů jejich výroby na životní prostředí Envimat Český katalog stavebních produktů a dopadů jejich výroby na životní prostředí Ing. Julie Hodková, Ing. Antonín Lupíšek, Ing. arch. Štěpán Mančík, Ing. Luděk Vochoc a Bc. Tomáš Žďára V Š C H T Životní

Více

Udržitelná výstavba. Martin Vonka

Udržitelná výstavba. Martin Vonka Sustainable Building for the 3rd Millenium ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ Katedra konstrukcí pozemních staveb Udržitelná výstavba Martin Vonka Fakulta stavební ČVUT Centrum navrhování integrovaných

Více

POSOUZENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU OSOBNÍ DOPRAVY KLADNO PRAHA. Vladimír Kočí, Jáchym Judl

POSOUZENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU OSOBNÍ DOPRAVY KLADNO PRAHA. Vladimír Kočí, Jáchym Judl ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 19, Supplement (2011): 179 186 ISSN 1335-0285 POSOUZENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU OSOBNÍ DOPRAVY KLADNO PRAHA Vladimír Kočí, Jáchym Judl Vysoká škola

Více

SEKCE E ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI

SEKCE E ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI SEKCE E ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI 36 Přírodní voda; úprava a rozvod vody, obchod s vodou, prostřednictvím sítí 36.0 Přírodní voda; úprava a rozvod vody,

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011 Malé spalovací zdroje Milan Kyselák Obsah 1. Spotřeba a ceny paliv pro domácnosti 2. Stav teplovodních kotlů v domácnostech 3. Vhodná opatření pro

Více

Návrh nové vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti energetické náročnosti budov. Jan Pejter, Enviros s.r.o., Praha

Návrh nové vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti energetické náročnosti budov. Jan Pejter, Enviros s.r.o., Praha Návrh nové vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti energetické náročnosti budov Jan Pejter, Enviros s.r.o., Praha Obsah Výchozí podmínky pro zpracování vyhlášky Podrobnosti výpočtové metodiky Zařazení

Více

Energetická potřeba v koncepčních regionech pro projekt CEP-REC

Energetická potřeba v koncepčních regionech pro projekt CEP-REC Energetická potřeba v koncepčních regionech pro projekt CEP-REC Obsah Struktura zprávy o energetické potřebě... 2 Příručka pro vypracování zprávy... 2 1 Přehled před modelováním energetické potřeby...

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Emisní zátěž Praktický příklad porovnání emisní zátěže a dalších

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE L 86/6 Úřední věstník Evropské unie 5.4.2005 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22. března 2005, kterým se stanoví formáty vztahující se k databázovému systému podle

Více

Matematické modelování dopravního proudu

Matematické modelování dopravního proudu Matematické modelování dopravního proudu Ondřej Lanč, Alena Girglová, Kateřina Papežová, Lucie Obšilová Gymnázium Otokara Březiny a SOŠ Telč lancondrej@centrum.cz Abstrakt: Cílem projektu bylo seznámení

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Výstup projektu Enviprofese č.

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov Strana 738 Sbírka zákonů č. 78 / 2013 78 VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,

Více

Zemní plyn - CNG a LNG - v nákladní dopravě

Zemní plyn - CNG a LNG - v nákladní dopravě Název přednášky Společnost Funkce, mail, případně další vhodné informace Zemní plyn - CNG a LNG - v nákladní dopravě E.ON Energie, a.s. Jiří Šimek, Michal Slabý Konference SpeedCHAIN, 4-5.11. 2015, Praha

Více

Vladimír Kočí Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha

Vladimír Kočí Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha Vladimír Kočí Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha Ţivotní prostředí Ekonomika Společnost Ohnisko - Lokální škody na recipientech Řešení - Ředění Podnět - Konkrétní problém Účastník - Sejde z očí,

Více

Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb

Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb v pasivním standardu ing. Petr Morávek, CSc., ATREA s.r.o. V Aleji 20, 466 01 Jablonec nad Nisou tel.: +420 483 368 111, fax: 483 368 112, e-mail: atrea@atrea.cz

Více

Základní charakteristika

Základní charakteristika Základní charakteristika Plynové kogenerační jednotky (KGJ) značky ADW jsou modulové stavebnicové systémy určené k zástavbě do strojoven, určené k trvalé výrobě elektřiny a tepla. Jako palivo je standardně

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

Databáze environmentálních vlastnos4 výrobků Envimat pro hodnocení komplexní kvality budov

Databáze environmentálních vlastnos4 výrobků Envimat pro hodnocení komplexní kvality budov Databáze environmentálních vlastnos4 výrobků Envimat pro hodnocení komplexní kvality budov Antonín Lupíšek, Julie Hodková, Štěpán Mančík, Luděk Vochoc Centrum udržitelné výstavby, Fakulta stavební ČVUT

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla. Place, Date Event Name and company of speaker

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla. Place, Date Event Name and company of speaker Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla Place, Date Event Name and company of speaker Obsah Úvod Nákupní pokyny a kritéria Náklady životního cyklu Ekoznačky Praktické tipy na nákup a užití

Více

Česká certifikace kvality budov SBToolCZ

Česká certifikace kvality budov SBToolCZ Česká certifikace kvality budov SBToolCZ Ing. M. Vonka, Ph.D., Prof. Ing. Petr Hájek, CSc., Ing. A. Lupíšek Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Výzkumné centrum CIDEAS, Katedra konstrukcí pozemních staveb,

Více

HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADU SANACÍ POMOCÍ METODIKY POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU

HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADU SANACÍ POMOCÍ METODIKY POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADU SANACÍ POMOCÍ METODIKY POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU Helena Burešová, Vladimír Kočí, Hana Motejlová VŠCHT Praha, Ústav chemie ochrany prostředí, Technická 5, 166 28 Praha

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 1 Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií energetickým posudkem písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace Jméno autora Název práce Anotace práce Lucie Dolníčková Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace V práci autorka nejprve stručně hovoří o obnovitelných zdrojích energie (energie vodní,

Více

Př. Analýza životního cyklu (LCA) pneumatiky Pirelli. SPŠ na Proseku 6-1 Ing. Lukáš Procházka

Př. Analýza životního cyklu (LCA) pneumatiky Pirelli. SPŠ na Proseku 6-1 Ing. Lukáš Procházka ECO DESIGN EKOdesign - koncept usilující o minimalizaci dopadů na životní prostředí - uplatňuje se v celém životním cyklu výrobku - přináší EKOlogické i EKOnomické efekty Enviromentální profil výrobku

Více

Sankce: EU versus Rusko. Rizika přímých a nepřímých dopadů oboustranných sankcí. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic

Sankce: EU versus Rusko. Rizika přímých a nepřímých dopadů oboustranných sankcí. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Sankce: EU versus Rusko Rizika přímých a nepřímých dopadů oboustranných sankcí David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Přehled Přímé dopady Sankce EU proti Rusku 3 Sankce Ruska proti EU 4 Nepřímé

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Praha 25. 11.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Praha 25. 11. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Praha 25. 11. 2006 Obsah: 1. Jak rychle rostla česká ekonomika a jaká je její ekonomická

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu Ekonomika energetických plodin Životnost projektů výsadby energetických plodin: PROJEKTY s krátkým

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Energetická certifikace budov v České republice. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha

Energetická certifikace budov v České republice. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha Energetická certifikace budov v České republice Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha Obsah Výchozí podmínky pro zpracování vyhlášky Podrobnosti výpočtové metodiky Zařazení hodnocené budovy do třídy energetické

Více

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí Seminář k environmentální politice pro MSP, 14.12.2007, Brno Dobrovolné nástroje Činnosti podnikatelských

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice. Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO

Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice. Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. Czech RE Agency, o. p. s. Leden 2010 Zaměstnanost

Více

5. VDI4707 2009. Tab. 2: Spektrum zatížení dle VDI4707: Zatížení v % jmen. zatížení Množství jízd v % 0 % 50 % 25 % 30 % 50 % 10 % 75 % 10 % 100 % 0 %

5. VDI4707 2009. Tab. 2: Spektrum zatížení dle VDI4707: Zatížení v % jmen. zatížení Množství jízd v % 0 % 50 % 25 % 30 % 50 % 10 % 75 % 10 % 100 % 0 % 5. VDI4707 2009 VDI4707 určuje velikost potřebného výkonu v klidovém stavu (všech komponentů) a tzv. specifickou spotřebu jízdy (účinnost jízdy). A výsledná známka je vypočítána z těchto dvou hodnot v

Více

Město Tábor. Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor. XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010

Město Tábor. Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor. XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010 Město Tábor Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010 Obsah prezentace Co je CNG? Jak to v Táboře začalo Využití CNG v autobusové dopravě Využití

Více

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva?

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva? Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva? Odhad vývoje v energetickém sektoru a možností jaderné energetiky Přednáška pro konferenci Ekonomické aspekty jaderné energetiky Praha, 28. března 2006

Více

Vektorový prostor. Př.1. R 2 ; R 3 ; R n Dvě operace v R n : u + v = (u 1 + v 1,...u n + v n ), V (E 3 )...množina vektorů v E 3,

Vektorový prostor. Př.1. R 2 ; R 3 ; R n Dvě operace v R n : u + v = (u 1 + v 1,...u n + v n ), V (E 3 )...množina vektorů v E 3, Vektorový prostor Příklady: Př.1. R 2 ; R 3 ; R n...aritmetický n-rozměrný prostor Dvě operace v R n : součet vektorů u = (u 1,...u n ) a v = (v 1,...v n ) je vektor u + v = (u 1 + v 1,...u n + v n ),

Více

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob.

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob. Součástí oběžného majetku jsou: zásoby oběžný finanční majetek pohledávky Oběžný majetek Charakteristickým rysem oběžného majetku je jednorázová spotřeba, v procesu výroby mění svoji formu. Tato změna

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními JIŽ NYNÍ JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉM S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI Proč se problematika elektrozařízení týká nás všech? Zkusili jste si někdy spočítat,

Více