( ) Vzájemná poloha parametricky vyjádřených přímek I. Předpoklady: 7302

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "( ) 7.3.3 Vzájemná poloha parametricky vyjádřených přímek I. Předpoklady: 7302"

Transkript

1 7.. Vzájemná oloha aramericky yjádřených římek I Předoklady: 70 Pedagogická oznámka: Tao hodina neobsahje říliš mnoho říkladů. Pos elké čási sdenů je oměrně omalý a časo nesihno sočía ani obsah éo hodiny. Poažji o za řirozené. Dosazoání bodů do ronice, ýoče růsečíků, o jso šechno osy, keré ožíají oré, a snažím se, aby je orad roáděli sami bez oisoání z able. Další hodiny ak ro ně bdo jednodšší. Paramerické yjádření římky = římka je dána bodem a směroým ekorem íšeme ; X = +, R (ke každém bod na římce se dosaneme z bod osním o násobek ekor ) Jaké jso možnosi ro zájemno oloh do římek roině? ronoběžné oožné různoběžné Kdy jso římky ronoběžné? římky mají sejný směr římky nemají žádný solečný bod směroý ekor římky je násobkem směroého ekor římky, edy = k (směroé ekory nemsí bý sejné) očáeční bod ani jedné z římek neleží na drhé římce Př. : Vyoř analogické ablky ro zbýající dě možné zájemné olohy římek roině. Kdy jso římky oožné?

2 římky mají sejný směr směroý ekor římky je násobkem směroého ekor římky, edy = k (směroé ekory nemsí bý sejné) římky mají šechny body solečné očáeční bod každé z římek leží na drhé římce Kdy jso římky různoběžné? římky nemají sejný směr římky mají solečný bod směroý ekor římky není násobkem směroého ekor římky, edy k Př. : Narhni os, kerým rozhodneš o zájemné oloze do aramericky zadaných římek. Máme dě římky ( ; ) a ( ; ). laí = k? NO NE leží bod na římce? různoběžky NO NE oožné římky ronoběžky Pedagogická oznámka: Diagram os sesajeme o chilce solečně na abli. Je o šak síše kůli záis než kůli om, že by sdeni měli roblémy s ochoením siace. čkoli os zjišťoání zájemné olohy není ro sdeny říliš obížný, ři řešení následjících říkladů se objeí značné roblémy, keré šak síše soisí s ím, že sdeni leo body a ekory dohromady, nemají řehled o om, co k čem aří a co čísla znamenají.

3 Př. : Urči zájemno olohy římek ( ; ) a ( ; ), [ ;], = ( ; ), [ ;] = ( ; 4). Pokd jso římky různoběžné najdi jejich růsečík. Zjisíme, zda jso ekory a ronoběžné: ( ; 4) = k ( ; ) = k k = 4 = k k = římky jso ronoběžné nebo oožné zjisíme, zda bod leží na římce x = + aramerické yjádření římky : y = 4 = + Dosadíme bod [ ;] : = 4 = = = 4 = bod neleží na římce římky a jso ronoběžné, Pedagogická oznámka: Čás sdenů samosaně rčje oožnos římek omocí ekor. Pokd je ekor ronoběžný se směroými ekory obo římek, jso římky oožné. Pos je o samozřejmě sráný a je dobré, když jej sdeni sami objeí. Dosazoání do ronice římky je ýhodnější jenom kůli rocičení os, kerý bdo časěji ořeboa. Př. 4: Urči zájemno olohy římek ( ; ) a ( ; ), [ ;], = ( ;), [ ;0 ] = ( ; ). Pokd jso římky různoběžné najdi jejich růsečík., Zjisíme, zda jso ekory a ronoběžné (na rní ohled idíme, že nejso, ale oěříme = k k = o ýočem): ( ; ) = k ( ;) = k k = římky jso různoběžné hledáme růsečík (bod, kerý leží na obo římkách) růsečík msí yhooa ronicím obo římek x = + x = aramerické yjádření: římka : římka : y = + y = 0 Průsečík yhoje oběma ronicím: + = - sosaa do ronic o jedné neznámé + = 0 4 = = z obo ronic ychází jiná hodnoa aramer sosaa nemá řešení = = o ale není možné, římky se msí rono, roože nejso ronoběžné někde os je chyba Šaně jsme značili aramery, nemůžeme obo ronicích oží sejný aramer.

4 Paramer je číslo, kerým násobíme směroý ekor, abychom se z očáečního bod dosali am, kam chceme. Na obrázk je idě, že okd se chceme dosa z očáečních bodů obo římek do růsečík: ekor bdeme násobi číslem ěším než ekor bdeme násobi číslem menším než ro označení aramerů msíme oží dě různá ísmena. Ješě jedno a eď sráně: x = + x = s aramerické yjádření: římka : římka : y = + y = 0 s Průsečík yhoje oběma ronicím: + = s - sosaa do ronic o do neznámých + = 0 s + s = + s = s = + = = 5 = 5 = s = = = Doočíáme růsečík obo římek z aramerického yjádření jedné z římek: x = + = + =, = : růsečík má sořadnice P [ ;] y = + = + = Můžeme si ýsledek oěři dosazením do drhé římky: x = s = ( ) =, s = : y = 0 s = = růsečík má sořadnice P [ ;] Pedagogická oznámka: Chyba, kerá je os, je elmi časá. Pokd necháe sdeny osoa samosaně, yhne se ji maximálně ěina z nich. Jen elmi malá čás z nich ak chyb odhalí, nemá edy cen říliš dloho čeka, jesli ji objeí nebo ne. Dalšími mísy, kde bdo sdeni časo ořeboa omoc, je rinci očíání růsečík a hlaně ýoče sořadnic růsečík z již rčených hodno aramerů. omai klidně oažjí hodnoy aramerů za sořadnice růsečík a naíší P ;. [ ] 4

5 x = + Př. 5: Urči zájemno olohy římek,, : y =, R, : x = 4 4s y = + s,.. Pokd jso římky různoběžné najdi jejich růsečík. Určíme očáeční body a směroé ekory: x = + : [ ;], = ( ; ) y =, R x = 4s : [ 4; ], = ( 4;) y = + s, Zjisíme, zda jso ekory a ronoběžné: 4 = k k = ( 4; ) = k ( ; ) = k k = římky jso ronoběžné nebo oožné zjisíme, zda bod leží na římce x = 4 4s aramerické yjádření římky : y = + s = 4 4s Dosadíme bod [ ;] : = + s 6 = 4s s = = s s = bod leží na římce římky a jso oožné. x = + Př. 6: Najdi růsečíky římek, z ředchozího říklad : y =, R, : x = 4 4s. Před lasním ýočem odhadni, jak bde yada řešení y = + s, sosay ronic. Z řešení ředchozího říklad íme, že římky, jso oožné mají nekonečně mnoho solečných bodů ři řešení sosay ronic dojdeme k ronosi 0 = 0 Solečné body obo římek yhojí oběma ronicím: + = 4 4s = + s = s ( s) + = 4 4s + 6 4s = 4 4s 0 = 0 římky a mají nekonečně mnoho solečných bodů Př. 7: Peákoá: srana 07/cičení 0 a) b) d) Shrní: Solečné body do římek yhojí ronicím obo římek. 5

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, lisoad 2003 1 OBSAH OPTIMALIZACE PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY Prof.

Více

Kinematika hmotného bodu

Kinematika hmotného bodu DOPLŇKOVÉ TEXTY BB1 PAVEL SCHAUER INTERNÍ MATERIÁL FAST VUT V BRNĚ Kinemik hmoného bodu Obsh Klsická mechnik... Vzžný sysém... Polohoý ekor... Trjekorie... Prmerické ronice rjekorie... 3 Příkld 1... 3

Více

Příklad 1: Řešení: Označení veličin: = p0. Ozn.: 0. 1 h 2. Tlak v hloubce h: Hmotnost vzduchu ve zvonu: Odtud:

Příklad 1: Řešení: Označení veličin: = p0. Ozn.: 0. 1 h 2. Tlak v hloubce h: Hmotnost vzduchu ve zvonu: Odtud: Příklad : Poáěčský zon o niřní objeu je onořen do hloubky. Sanoe obje ody, kerá nikne do zonu. Jaké honosní nožsí zduchu je nuno řiés do zonu, aby se eškerá oda ze zonu ylačila? Jaký obje zduchu usí koresor

Více

1.1.15 Řešení příkladů na rovnoměrně zrychlený pohyb I

1.1.15 Řešení příkladů na rovnoměrně zrychlený pohyb I ..5 Řešení příkldů n ronoměrně zrychlený pohyb I Předpokldy: 4 Pedgogická poznámk: Cílem hodiny je, by se sudeni nučili smosně řeši příkldy. Aby dokázli njí zh, kerý umožňuje příkld yřeši, dokázli ze zhů

Více

III. 4.2.12 Rychlé určování hodnot funkcí sinus a cosinus. Předpoklady: 4207, 4208

III. 4.2.12 Rychlé určování hodnot funkcí sinus a cosinus. Předpoklady: 4207, 4208 4.. Rychlé určování hodnot funkcí sinus a cosinus Předpoklady: 4, 48 Pedagogická poznámka: Tato kapitola nepřináší nic nového a nemá ekvivalent v klasických učebnicích. Cílem hodiny je uspořádat v hlavách

Více

1.5.3 Výkon, účinnost

1.5.3 Výkon, účinnost 1.5. Výkon, účinnos ředpoklady: 151 ř. 1: ři výběru zahradního čerpadla mohl er vybíra ze ří čerpadel. rvní čerpadlo vyčerpá za 1 sekundu,5 l vody, druhé čerpadlo vyčerpá za minuu lirů vody a řeí vyčerpá

Více

7.3.9 Směrnicový tvar rovnice přímky

7.3.9 Směrnicový tvar rovnice přímky 739 Směrnicový tvar rovnice přímy Předpolady: 7306 Pedagogicá poznáma: Stává se, že v hodině nestihneme poslední část s určováním vztahu mezi směrnicemi olmých příme Vrátíme se obecné rovnici přímy: Obecná

Více

Funkce. Definiční obor a obor hodnot

Funkce. Definiční obor a obor hodnot Funkce Definiční obor a obor hodnot Opakování definice funkce Funkce je předpis, který každému číslu z definičního oboru, který je podmnožinou množiny všech reálných čísel R, přiřazuje právě jedno reálné

Více

Obrazy Bar ve Folies-Berg`ere

Obrazy Bar ve Folies-Berg`ere 35 brazy Bar ve Foles-Berge re Edouarda Maneta okouzluje dv ky od roku 882, kdy byl namalov n.» st jeho vabu soëìv v kontrastu mez ublkem raven m k edstavenì a barmankou, jejìû oë rozrazujì navu. Ale jeho

Více

RENTABILITA INVESTIC A POKRAČUJÍCÍ HODNOTA PŘI OCEŇOVÁNÍ PODNIKU

RENTABILITA INVESTIC A POKRAČUJÍCÍ HODNOTA PŘI OCEŇOVÁNÍ PODNIKU Pof. ng. Mloš Mařík, CSc. ng. Pavla Maříková, CSc. RENTABLTA NVESTC A PORAČUJÍCÍ HODNOTA PŘ OCEŇOVÁNÍ PODNU Článek byl zpacován jako součás výzkumného záměu MSM 638439903 Rozvoj fnanční a účení eoe a její

Více

Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB.

Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB. 8. Trojúhelník 6. ročník 8. Trojúhelník 8.1. Základní pojmy 8.1.1. Trojúhelník Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB. Trojúhelník popisujeme proti chodu hodinových

Více

2.1.4 Funkce, definiční obor funkce. π 4. Předpoklady: 2103. Pedagogická poznámka: Následující ukázky si studenti do sešitů nepřepisují.

2.1.4 Funkce, definiční obor funkce. π 4. Předpoklady: 2103. Pedagogická poznámka: Následující ukázky si studenti do sešitů nepřepisují. .. Funkce, definiční obor funkce Předpoklady: 03 Pedagogická poznámka: Následující ukázky si studenti do sešitů nepřepisují. Uděláme si na tabuli jenom krátký seznam: S = a, y = x, s = vt, výška lidí v

Více

2 = 1/εµ. Tento objev na konci 19. století podnítil inten-

2 = 1/εµ. Tento objev na konci 19. století podnítil inten- SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY A SÍLY ELEKTROMAGNETICKÉHO POLE (Ladisla Szántó) K nejětším přínosům Maxwelloýh roni patří konstatoání, že ryhlost šíření elektro- a magnetikýh ln (sětla) e akuu záisí jedině

Více

1.6.8 Pohyby v centrálním gravitačním poli Země

1.6.8 Pohyby v centrálním gravitačním poli Země 1.6.8 Pohyby centrálním graitačním poli emě Předpoklady: 160 Pedagogická poznámka: Pokud necháte experimentoat s modelem studenty, i případě, že už program odellus znají, stráíte touto hodinou dě yučoací

Více

3.2.7 Příklady řešené pomocí vět pro trojúhelníky

3.2.7 Příklady řešené pomocí vět pro trojúhelníky ..7 Příkldy řešené pomocí ět pro trojúhelníky Předpokldy:, 6 Pedgogická poznámk: U následujících příkldů ( u mnoh dlších příkldů z geometrie) pltí, že nedílnou součástí řešení je nápd (který se tké nemusí

Více

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce 5. Funkce 8. ročník 5. Funkce 5.. Opakování - Zobrazení a zápis intervalů a) uzavřený interval d) otevřený interval čísla a,b krajní body intervalu číslo a patří do intervalu (plné kolečko) číslo b patří

Více

1.5.5 Potenciální energie

1.5.5 Potenciální energie .5.5 Potenciální energie Předoklady: 504 Pedagogická oznámka: Na dosazování do vzorce E = mg není nic obtížnéo. Problém nastává v situacíc, kdy není zcela jasné, jakou odnotu dosadit za. Hlavním smyslem

Více

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakula informaiky a saisiky ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY Josef Arl Markéa Arlová Eva Rublíková 00 Recenzeni: Prof. Ing. Franišek Fabian, CSc. Doc. Ing. Jiří

Více

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK ročník IX série V. Zadání 5. série. Termín odeslání: 15. dubna. Úloha V. 1... řetízek babičky Julie Obr.

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK ročník IX série V. Zadání 5. série. Termín odeslání: 15. dubna. Úloha V. 1... řetízek babičky Julie Obr. Zadání 5. séie Temín odeslání: 15. dubna Úloha. 1... řetízek babičky Julie Na stole leží stříbný řetízek po babičce Julii. Část, kteá je dlouhá a, isí přes hanu stolu, zbytek délky b ještě leží na stole,

Více

( ) 7.3.16 Další metrické úlohy II. Předpoklady: 7315. Př. 1: Najdi přímku rovnoběžnou s osou I a III kvadrantu vzdálenou od bodu A[ 1;2 ] 2 2.

( ) 7.3.16 Další metrické úlohy II. Předpoklady: 7315. Př. 1: Najdi přímku rovnoběžnou s osou I a III kvadrantu vzdálenou od bodu A[ 1;2 ] 2 2. 76 Další metriké úlohy II Předpoklady: 7 Př : Najdi přímku rovnoěžnou s osou I a III kvadrantu vzdálenou od odu A[ ; ] Osou I a III kvadrantu je přímka y = x přímky s ní rovnoěžné mají rovnii x y + = 0

Více

2 Rozhodovací problém

2 Rozhodovací problém Rozhodovaí problém Rozhodovaí problém je problém s víe možným řešením. Jde tedy o problémy se kterým se setkáváme v běžném žvotě. Základním krokem každého rozhodování je proes volby, tedy poszování jednotlvýh

Více

takţe podmínka vypadá takto jmenovatel = 0 jmenovatel 0 něco < 0 něco 0 vnitřek 0 vnitřek > 0 cos(argument) = 0 sin(argument) =

takţe podmínka vypadá takto jmenovatel = 0 jmenovatel 0 něco < 0 něco 0 vnitřek 0 vnitřek > 0 cos(argument) = 0 sin(argument) = ZJIŠŤOVÁNÍ DEFINIČNÍHO OBORU FUNKCÍ Definiční obor funkce f(x) zjišťujeme tímto postupem: I. Vypíšeme si všechny výrazy pro které by mohlo být něco zakázáno a napíšeme podmínky pro to, aby se ty zakázané

Více

VYUŽITÍ WAVELETŮ PŘI ANALÝZE ČASOVÝCH ŘAD 1. TEORETICKÁ ČÁST USING WAVELETS BY TIME SERIES ANALYSIS 1. THEORETICAL PART

VYUŽITÍ WAVELETŮ PŘI ANALÝZE ČASOVÝCH ŘAD 1. TEORETICKÁ ČÁST USING WAVELETS BY TIME SERIES ANALYSIS 1. THEORETICAL PART VYUŽITÍ WAVELETŮ PŘI ANALÝZE ČASOVÝCH ŘAD. TEORETICKÁ ČÁST USING WAVELETS BY TIME SERIES ANALYSIS. THEORETICAL PART Vraslava Mošová Moravsá vysoá šola Olomouc, Úsav nformay a alované maemay vraslava.mosova@mvso.cz

Více

2.7.6 Rovnice vyšších řádů

2.7.6 Rovnice vyšších řádů 6 Rovnice vyšších řádů Předpoklady: 50, 05 Pedagogická poznámka: Pokud mám jenom trochu čas probírám látku této hodiny ve dvou vyučovacích hodinách V první probíráme separaci kořenů, v druhé pak snížení

Více

6. Teorie systém. 6.2 Základní pojmy obecné teorie systém

6. Teorie systém. 6.2 Základní pojmy obecné teorie systém Erne 4 6 Teorie yém 6 Hiorie eorie yém Iniivní edv - yém jo množin elemen eré jo vázány njým vzhem mezi ebo To definovl yém Ldwig von Berlnfy n oá icáých le Prof Berlnfy e zbývl eorií oevených yém imlovných

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE Management firem Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Aritmetika s didaktikou I.

Aritmetika s didaktikou I. Katedra matematiky PF UJEP Aritmetika s didaktikou I. KM1 / 0001 Přednáška 11 Nejmenší společný násobek Největší společný dělitel O čem budeme hovořit: Nejmenší společný násobek a jeho vlastnosti Největší

Více

koncentraci jsme získali roztok o koncentraci 18 %. Urči koncentraci neznámého roztoku.

koncentraci jsme získali roztok o koncentraci 18 %. Urči koncentraci neznámého roztoku. 2.2.2 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice III Předpoklady: 22 Pedagogická poznámka: Příklady na míchání směsí jsou do dvou hodin rozděleny schválně. Snažím se tak zvýšit šanci, že si hlavní myšlenku

Více

A STUDY OF BUS TRAJECTORY DURING THE DECELERATE PASSAGE THROUGH A CURVE

A STUDY OF BUS TRAJECTORY DURING THE DECELERATE PASSAGE THROUGH A CURVE MENDELNET 11 A STUD OF BUS TRAJECTOR DURING THE DECELERATE PASSAGE THROUGH A CURVE Krumpholc T., Baroň S. Deparmen of Engineering an Auomobile Transpor, Faculy of Agronomy, Menel Uniersiy in Brno, Zeměělská

Více

1.4. Práce, energie, výkon

1.4. Práce, energie, výkon 1.4. Práce, energie, výkon 1. Vysvětlit pojem dráhový účinek síly, znát obecný vztah pro výpočet práce.. Vědět, že výkon je veličina vyjadřující jak rychle se práce koná. 3. Umět vyjádřit práci z výkonu

Více