PGR Č. 8/15 NA ZABEZPEČENIE NAKLÁDKY A VYKLÁDKY MOTOROVÝCH VOZIDIEL V ŽST. HUMENNÉ A BRATISLAVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PGR Č. 8/15 NA ZABEZPEČENIE NAKLÁDKY A VYKLÁDKY MOTOROVÝCH VOZIDIEL V ŽST. HUMENNÉ A BRATISLAVA"

Transkript

1 Číslo strany : 1 Počet strán: 8 PGR Č. 8/15 NAKLÁDKY A VYKLÁDKY V ŽST. HUMENNÉ A Označenie dokum. Vydanie číslo: 1 Dátum: PGR č. 8/15 Vypracoval: Ing. Rus Preveril: JUDr. Dudič Schválil: JUDr.Cap, MBA Dátum: Dátum: Dátum: Podpis: Podpis: Podpis:

2 Číslo strany : 2 Počet strán: 8 Za účelom zabezpečenia vypisovania dokladov pri nakládke a vykládke motorových vozidiel a nafilmovania stavu pred naložením v žst. Humenné a Bratislava vydávam tento PGR, ktrorý nadobúda platnosť dňa Preprava vnútroštátnym autovlakom ZSSK a autovlakom ZSSK ČD v GVD 2015/2016 S účinnosťou od , t. j. v GVD 2015/2016 sa vykonáva preprava vozidiel vo vnútroštátnej preprave ZSSK v tých istých vlakoch a s minimálnym časovým posunom odchodov a príchodov vlakov ako v GVD 2014/2015. V medzinárodnej preprave ZSSK ČD dochádza k zámene vlakov, a tým aj zmene časových polôh vlakov pre smer z ČD do cieľových staníc Poprad Tatry a Košice. Preprava vozidiel sa v GVD 2015/2016 vykonáva nasledovnými autovlakmi: vo vnútroštátnej preprave ZSSK: autovlak Humenné Bratislava hl. st. a späť vlakmi R 614/1614/ Zemplín / R 615 Zemplín, v medzinárodnej preprave ZSSK ČD: nočný autovlak Humenné Praha hl. n. a späť vlakmi EN 442 Bohemia // EN 445 Slovakia / EN 443 Bohemia, denný autovlak Košice Praha hl. n. a späť vlakmi EC 242 Roháče /IC 542 // IC 543/EC 243 Roháče, nočný autovlak Košice Praha hl. n. a späť vlakmi EN 442 Bohemia // EN 445 Slovakia, nočný autovlak Poprad Tatry Praha hl. n. a späť vlakmi EN 444 Slovakia // EN 443 Bohemia. Preprava vozidiel autovlakmi v GVD 2015/2016 sa v zásade vykonáva za súčasne platných podmienok. 2. Autovlak Humenné Bratislava hl. st. a späť vlakmi R 614/1614/ R 615 Preprava sa uskutočňuje na autovozni DDm č. 22. K autovozňu je priradený WLAB vozeň č. 21 určený pre cestujúcich prepravujúcich vozidlá. Steward určený do služby na tento výkon sa k nástupu hlási na dispečingu spoločnosti o 16:31 hod. Po prevzatí služobnej tašky s potrebnými dokladmi a služobného mobilu cestuje vlakom REX 909 do žst. Humenné (prav. odchod z Košíc 17:01 hod., príchod do žst. Humenné 18:33 hod.). Po príchode do Humenného sa odoberie stewrad ihneď do priestoru nakládky a je nápomocný stewardovi vozňa WLAB č. 362 od EN 442 pri nákladke. V prípade že Rex 909

3 Číslo strany : 3 Počet strán: 8 bude meškať, vykoná tieto činnosti steward z vozňa Bcmh č. 365 od EN 442. Po ukončení nakládky na EN 442 pokračuje steward s prípravou svojho vozňa WLAB č.21. Po príprave vozňa podľa obsadzovacieho diagramu vykoná v čase od 20:20 20:50 hod. spísanie Nakládkového listu, obhliadku vozidla, vypíše Správu o stave vozidla pred naložením s vyznačením poškodených miest na vozidle a nafilmuje vozidlo predpísaným spôsobom. Nakládka bude realizovaná na dolnú plošinu o max. výške vozidiel do mm a hornú plošinu max. výška vozidiel do mm. Odsun autovozňa z priestorov autorampy v žst. Humenné je plánovaný o 20:50 hod. Pripojenie na súpravu bude vykonané najneskôr 30 min. pred pravidelným odchodom vlaku. Vozeň WLAB č. 21 nebude pristavovaný do priestoru nakládky, bude pristavený v súprave vlaku R 614 a je určený prednostne pre cestujúcich s vozidlami s možnou úpravou T3 (Tourist),T2 (Double) a Single (odlišne od medzinárodnej prepravy T 3 at2 ). Dopredaj voľných miest je možný z východzej stanice aj do kupé, kde je iba jeden cestujúci. Po odchode vlaku z východzej stanice je dopredaj možný už iba do voľných kupé vozňa. Po príchode R 614 do žst. Bratislava, až do času vykládky, nie je možné použitie WC. Vykládka v Bratislave je stanovená o 6:45 hod. Steward pri vykládke vozidiel dá podpísať vodičovi prehlásenie o nepoškodení vozidla, ktoré odovzdá večer pri vyzdvihnutí konečného obsadzovacieho diagramu v pokladni č. 10. Po vykládke vozidiel, vozeň DDm ostáva pri nakládkovej rampe, WLAB č. 21 bude preposunovaný na Bratislava hl. stanica - odstavné koľajisko. Nakládka autovozňa na R 615 je stanovená pre cestujúcich od 22:10-22:20 hod. Z dôvodu, že stewardovi nie je možnosť doručiť predbežný diagram, prípravu jednotlivých kupé vykoná steward po nahlásení cestou dispečingu spoločnosti v stanovenom čase. Pristavenie WLAB č. 21 o 21:50 hod. na koľaj č. 19, DDm na koľaji č. 17 paralelne. Odsun z autorampy o 23:00 hod. Steward po pristavení WLAB vozňa do priestoru nakládky si vyzdvihne konečný obsadzovací diagram v pokladni č. 10, kde zároveň odovzdá doklady z rannej vykládky vozidiel (jeden exemplár Nakládkového záznamu, vrátane Správ o stave vozidiel pred naložením). Nakládku/vykládku v žst. Bratislava zabezpečuje vozmajster ZSSK. Steward, tak ako v žst. Humenné, vypíše Nakládkový záznam, Správu o stave vozidla pred naložením a vykoná filmovanie vozidiel pred nakládkou. Vyplnený Nakládkový záznam, Správy o stave vozidla pred naložením, odovzdá po ukončení nakládky vozmajstrovi v jednom výtlačku, druhý výtlačok odovzdá v žst. Humenné, po vykládke vozidiel. Po príchode do žst. Humenné (7:50 hod.) je plánovaná vykládka od 8:20 hod., kde steward dá popísať vodičom prehlásenie o nepoškodení vozidla, ktoré po ukončení vykládky odovzdá spolu s Nakládkovým záznamom do pokladne zamestnancovi ZSSK. Ak dôjde k poškodeniu vozidla, steward spíše Komerčnú zápisnicu v troch vyhotoveniach (jedno vyhotovenie obdrží cestujúci, druhé odovzdá do pokladne a tretie vyhotovenie doručí dispečingu spoločnosti) podľa vzoru v dokumentácii pre autovozeň. Podpísanú komerčnú zápisnicu odovzdá do pokladne zamestnancovi ZSSK. Po ukončení činnosti cestuje steward do domovskej stanice Košice vlakom REX 906, s pravidelným odchodom zo žst. Humenné o 09:28 hod., príchod do žst. Košice 10:59 hod. REX 906 ide v pracovných dňoch a nejde 20. XII. 6. I. V týchto dňoch cestuje steward do domovskej stanice vlakom REX 908 s pravidelným odchodom zo žst. Humenné o 11:28 hod., s príchodom do žst. Košice o 12:59 hod.

4 Číslo strany : 4 Počet strán: Časy nakládky a vykládky: 2.2 Ukončenie predaja a tlač obsadzovacích diagramov: podľa PP ZSSK sa predaj ukončuje 3 hodiny pred odchodom vlaku z východovej stanice. Na základe interných dohôd, je v systéme KVC, nad rámec PP ZSSK, zapracované ukončenie predaja 2 hodiny pred odchodom vlaku, podľa nižšie uvedených lehôt, R 614/1614 autovozeň č. 22 a WLAB vozeň č ukončenie predaja o h, R 614/1614 Zemplín Humenné R 614/1614 Zemplín Bratislava Nakládka vozidiel 20:20-20:30 hod. Príchod 6:11 hod. Odchod 21:37 hod. Vykládka vozidiel od 6:40 hod. R 615 Zemplín Bratislava R 615 Zemplín Humenné Nakládka vozidiel 22:10-22:20 hod. Príchod 7:50 hod. Odchod 23:45 hod. Vykládka vozidiel od 8:20 hod. možnosť tlačiť obsadzovacie diagramy od 8.30 h, R 615 autovozeň č. 22 a WLAB vozeň č ukončenie predaja o h, možnosť tlačiť obsadzovacie diagramy od h, manuálny dopredaj v ŽST Humenné je do h a v ŽST Bratislava hl. st. do h Cestovné za prepravu autovlakom cestovné platí podľa PP ZSSK - bez zmeny Ceny vo vnútroštátnom autovlaku platné od Bratislava hl. st. Humenné a späť R 614/1614//615 Počet cestujúcich: Počet cestujúcich: 1 2 preprava cestovné EUR EUR EUR EUR EUR cestovné EUR EUR automobilu s výškou jednosmerné 39,90 59,90 74,90 84,90 94,90 preprava jedno- 29,90 49,90 do 160 cm spiatočné 74,90 109,90 129,90 139,90 149,90 motocykla smerné s výškou jednosmerné 49,90 69,90 84,90 94,90 104,90 od 161 spiatočné 59,80 99,80 do 200 cm spiatočné 89,90 119,90 139,90 149,90 159,90

5 Číslo strany : 5 Počet strán: 8 Ceny v medzinárodnom autovlaku v GVD 2015/16 Košice - Praha hl. n. a späť - EC 242/243 Počet cestujúcich: Počet cestujúcich: 1 2 preprava cestovné EUR EUR EUR EUR EUR cestovné EUR EUR automobilu s výškou jednosmerné 49,90 69,90 89,90 109,90 129,90 preprava jedno- 44,90 64,90 do 160 cm spiatočné 97,00 137,00 177,00 217,00 257,00 motocykla smerné s výškou jednosmerné 82,90 102,90 122,90 142,90 162,90 od 161 spiatočné 89,80 129,80 do 200 cm spiatočné 162,90 202,90 242,90 282,90 322,90 3. Autovlak Humenné Praha hl. n. a späť vlakmi EN 442 Bohemia // EN 445 Slovakia /443 Bohemia Od GVD 2015/2016 ZSSK v spolupráci s ČD rozširuje prepravu autovlakom vo vlaku EN442/443 denne na trase Humenné Praha hl. n. a späť. Preprava vozidiel Humenné Praha hl. n. a späť sa vykonáva vlakmi EN 442 Bohemia // EN 445 Slovakia /EN 443 Bohemia, na autovozni DDm č K autovozňu je priradený lôžkový WLAB vozeň č. 362 určený pre cestujúcich prepravujúcich vozidlá. V smere Praha hl. n. Humenné sú autovozeň a vyhradený lôžkový vozeň z Prahy hl. n. radené vo vlaku EN 445. V Bohumíne sú oba vozne preradené na EN 443, v ktorom sú radené až do ŽST Humenné. 3.1 EN 442/443 WLAB č. 362 autovozeň HN-PHA-HN Steward určený do služby na tento výkon sa hlási k nástupu na dispečingu spoločnosti o 08:01 hod. Po prevzatí služobnej tašky s potrebnými dokladmi sa presunie na nástupište Železničnej stanice Košice, kde vyčká na príchod vlaku EN 443 BOHEMIA (08:39hod.). Pri nástupe do služby v žst. Košice si okrem dokladov potrebných pre výkon služby prevezme na dispečingu spoločnosti aj kameru pre potreby nafilmovania prípadného poškodenia vozidla pri vykládke v Humennom a stavu vozidiel pri nakládke. Večer pri prechode cez žst. Košice. odovzdá cestou zamestnancov transportu na dispečing spoločnosti. Príchod EN 443 do žst. Humenné je o 10:33 hod. Presun vozňa WLAB č. 362 do priestoru vykládky je plánovaný do 11:00 hod., samotná vykládka osobných motorových vozidiel bude realizovaná od 11:00 hod. do 11:20 hod. Steward je pri vykládke vozidiel, kde vodičom dá podpísať prehlásenie o tom, že vozidlo prevzali nepoškodené. V prípade poškodenia vozidla, steward spíše komerčnú zápisnicu v zmysle pokynov pre autovozeň. Jeden výtlačok

6 Číslo strany : 6 Počet strán: 8 odovzdá cestujúcemu, druhý do doplatkovej pokladne a tretí odovzdá spolu s kamerou na prechode EN 442 v žst. Košice službukonajúcim zamestnancom transportu. Steward pokračuje vo výkone sklužby o 18:05 hod., kedy si prevezme obsadzovací diagram vozňa č Vo vozni pripraví jednotlivé kupé podľa obsadzovacieho diagramu. V čase od 18:35 hod. do 19:00 hod. vykoná spísanie Nakládkového listu, obhliadku vozidla, vypísanie Správy o stave vozidla pred naložením, s vyznačením poškodených miest na vozidle. Vozidlo zároveň nafilmuje predpísaným spôsobom. Nakládka bude realizovaná na dolnú plošinu o max. výške vozidiel do mm a hornú plošinu max. výška vozidiel do mm. Odsun autovozňa z priestorov autorampy v žst. Humenné je plánovaný o 19:05 hod. Pripojenie na súpravu bude vykonané najneskôr 30 min. pred pravidelným odchodom vlaku. Príchod EN 442 do žst. Praha je o 7:39 hod. Vozeň WLAB č. 362 nebude presunutý do priestoru nakládky. Cestujúci vystúpia na nástupišti a cez 7. nástupište na Hl. nádraží sa peši presunú do priestoru vykládky, kde bude realizovaná vykládka vozidiel zamestnancami ČD v čase od. 8:15 hod. Vozeň WLAb č. 362 ostáva na súprave EN 442 s príchodm na ONJ 8:15 hod. NA ONJ bude vozeň predkurovaný v čase od 11:00 do 18:00 hod. na 401 koľaji. 3.2 Prevádzkový režim pre výkon z PRAHY HUMENNÉHO: Nástup stewardov WLAB vozňov č. 359, 360 a 362 radených k autovozňom v Prahe pre smer do Košíc, Popradu a Humenného je stanovený na 20:00 hod., kedy je plánovaný aj odsun vozňov z ONJ do priestoru nakládky na Praha Hl. nád. Po prevzatí obsadzovacieho diagramu vozňa (predbežné diagramy budú doručené ráno po príchode do priestoru nakládky a vykládky), pripraví steward jednotlivé kupé pre cestujúcich. Po tomto úkone je steward pripravený prijímať cestujúcich. EN 442 Bohemia Humenné EN 442 Bohemia Praha Nakládka vozidiel 18:35-18:45 hod. Príchod 7:39 hod. Odchod 19:46 hod. Vykládka vozidiel od 8:15 hod Ukončenie predaja a tlač obsadzovacích diagramov: EN 442 autovozeň č. 356 a WLAB vozeň č. 362 ukončenie predaja 2 hodiny pred odchodom vlaku z východovej stanice, t. j. o h, možnosť tlačiť obsadzovacie diagramy od 7.20 h, manuálny dopredaj do h.

7 Číslo strany : 7 Počet strán: 8 4. Denný autovlak Košice Praha hl. n. a späť vlakmi EC 242 Roháče /IC 542 // IC 543/ EC 243 Roháče Denná preprava vozidiel Košice Praha hl. n. a späť sa vykonáva vlakmi EC 242 Roháče /IC 542/IC 543/EC 243 Roháče na autovozni DDm č Pre cestujúcich s vozidlom sú vyhradené miesta vo vozni 2. vozňovej triedy č Súprava vlaku EC 242 (vrátane autovozňa a vozňa 2. vozňovej triedy č. 369) končí v žst. Ostrava, odkiaľ pokračuje ako vlak IC 542 do Prahy hl. n. V opačnom smere z Prahy sú oba vozne radené z Prahy hl. n. do ŽST Ostrava vo vlaku IC 543 a z Ostravy do Košíc vo vlaku EC 243. Ukončenie predaja a tlač obsadzovacích diagramov: EC 242 autovozeň č. 379 ukončenie predaja 2 hodiny pred odchodom vlaku z východovej stanice, t. j. o h, možnosť tlačiť obsadzovací diagram od 7.20 h. Časy nakládky a vykládky autovozňa č. 379: EC 242 nakládka v ŽST Košice od do h, IC 542 vykládka v ŽST Praha hl. n. od do h, IC 543 nakládka v ŽST Praha hl. n. od do h, EC 243 vykládka v ŽST Košice od h. EN445Slovakia/ EN 443 Bohemia Praha EN 443 Bohemia Humenné Nakládka vozidiel 20:20-20:30 hod. Príchod 10:33 hod. Odchod 22:00 hod. Vykládka vozidiel od 11:00 hod. Cestovné za prepravu autovlakom cestovný doklad s paušálnou cenou už nie je možné použiť v 1. vozňovej triede bez zakúpenia doplatku ako v GVD 2014/2015, znižuje sa výška cestovného za prepravu automobilu alebo prepravu motocykla s prívesnou sedačkou jedným smerom alebo na cestu TAM pri ceste tam a späť podľa nasledovného cenníka. Ceny za spiatočnú cestu ostávajú nezmenené. Cenník v EUR Košice Praha hl. n. (pri zakúpení cestovných dokladov na ZSSK a ČD) Druh prepravy Výška auta do 160 cm (vrátane) Výška auta od cm Preprava automobilu alebo preprava motocykla s prívesnou sedačkou jedným smerom alebo na cestu TAM pri ceste tam a späť sedačkou s vodičom 49,90 82,90 sedačkou s vodičom a jedným spolucestujúcim 69,90 102,90 sedačkou s vodičom a dvomi spolucestujúcimi 89,90 122,90 Cena za prepravu automobilu s vodičom a tromi spolucestujúcimi 109,90 142,90

8 Číslo strany : 8 Počet strán: 8 Cena za prepravu automobilu s vodičom a štyrmi spolucestujúcimi 129,90 162,90 Cena za prepravu motocykla s vodičom 52,00 Cena za prepravu motocykla s vodičom a jedným spolucestujúcim 72,00 Preprava automobilu na cestu SPÄŤ pri ceste tam a späť spiatočná zľava sedačkou s vodičom 47,10 80,00 sedačkou s vodičom a jedným spolucestujúcim 67,10 100,00 sedačkou s vodičom a dvomi spolucestujúcimi 87,10 120,00 Cena za prepravu automobilu s vodičom a tromi spolucestujúcimi 107,10 140,00 Cena za prepravu automobilu s vodičom a štyrmi spolucestujúcimi 127,10 160,00 5. Nočný autovlak Košice Praha hl. n. a späť vlakmi EN 442 Bohemia // EN 445 Slovakia Nočná preprava vozidiel na trase Košice Praha hl. n. a späť sa vykonáva na autovozňoch DDm č. 358 a č K autovozňom sú priradené WLAB vozne č. 359 a č. 360 určené pre cestujúcich prepravujúcich vozidlá. Ukončenie predaja a tlač obsadzovacích diagramov: EN 442 autovozne č. 358 a č. 357 a WLAB vozne č. 358 a č. 357 ukončenie predaja 2 hodiny pred odchodom vlaku zo stanice Košice, t. j. o h, možnosť tlačiť obsadzovacie diagramy od h, manuálny dopredaj do h. Časy nakládky a vykládky autovozňov č. 358, č. 357: EN 442 nakládka v ŽST Košice od do h, EN 442 vykládka v ŽST Praha hl. n. od h do 8.30 h, EN 445 nakládka v ŽST Praha hl. n. od 20:15 do 20:30 h. EN 445 vykládka v ŽST Košice od h. 6. Autovlak Poprad - Praha hl. n. a späť vlakmi EN 444 Slovakia // EN 443 Bohemia Preprava vozidiel na trase Poprad Praha hl. n. a späť sa vykonáva na autovozňoch DDm č. 358 a č K autovozňom sú priradené lôžkové WLAB vozne č. 359 a č. 360 určené pre cestujúcich prepravujúcich vozidlá. Ukončenie predaja a tlač obsadzovacích diagramov: EN 444 autovozne č. 358, č. 357 a WLAB vozne č. 359 a č. 360 ukončenie predaja 2 hodiny pred odchodom vlaku zo ŽST Poprad-Tatry, t. j. o h, možnosť tlačiť obsadzovacie diagramy od 7.20 h, manuálny dopredaj do h. Časy nakládky a vykládky autovozňov č. 358, č. 357: EN 444 nakládka v ŽST Poprad od do h, EN 444 vykládka v ŽST Praha hl. n. od do 7:35 h, EN 443 nakládka v ŽST Praha hl. n. od do h.

9 Číslo strany : 9 Počet strán: 8 EN 443 vykládka v ŽST Poprad-Tatry od 07:35 h.

Příloha III. Zvláštní přepravní podmínky ČD pro autovlaky (SCIC-AT-CD)

Příloha III. Zvláštní přepravní podmínky ČD pro autovlaky (SCIC-AT-CD) Příloha III Zvláštní přepravní podmínky ČD pro autovlaky (SCIC-AT-CD) 1. Přepravní podmínky 1.1. Obecné podmínky Tyto zvláštní přepravní podmínky ČD pro mezinárodní přepravu autovlaky (SCIC-AT-ČD) stanovují

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost)

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) červeno čierný červeno čierný, modro čierny Dobré je, len cez léto, lebo má klimatizaciu. Často mešká. fajn : ) chýbající wifi Málo vagónov, 3 nestačia. nemenila

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY Během své historie se Keraben S.A. dostal na

Více

Nové železniční spojení Praha Liberec s ohledem na mezinárodní dopravu

Nové železniční spojení Praha Liberec s ohledem na mezinárodní dopravu Nové železniční spojení Praha Liberec s ohledem na mezinárodní dopravu Projekt Železniční síť České republiky a Evropy Martin Farbiak Michal Tvrdík V úvodní časti projektu jsme se zaměřili na zmonitorování

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 CP-371T 6PK-332 9PK-067DS Krimpovací kleště pro CATV F konektory RG59,6 Odizolovávací nástroj pro koaxiální konektory(rg- 58/59/62/3C2V/4C/5C)

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

a,b,d 160 km/h 4) Anton Bruckner Linz Hbf 15.37, Summerau 16.39-16.48, Rybník 17.01-17.03, České Budějovice 17.48-18.04, Praha hl.n. 20.

a,b,d 160 km/h 4) Anton Bruckner Linz Hbf 15.37, Summerau 16.39-16.48, Rybník 17.01-17.03, České Budějovice 17.48-18.04, Praha hl.n. 20. R 200 Anton Bruckner a,b,d 4) Linz Hbf 15.37, Summerau 16.39-16.48, Rybník 17.01-17.03, České Budějovice 17.48-18.04, Praha hl.n. 20.40 Hmotn.: SUU-CB 300 t, CB-PHA HN 550 t Brzd.%: 155//155/112, Brzdy

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

č é ž Ý č é ž é é ž é é č Ú ž č é ž é Ž é é ť č ť ž ť ž é č é é ž é é é č é ž ť č ž é ž ž ž é č č č č ž é é č é é ž č é ž é ž é ž é č é č č č é é é ž ž é č č č č ž ž é ž é é é é é č č é ž Ž č Ž ž č ž ž

Více

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Pokud

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

ó Šú ž ó ó ó É Ž É Š Ž Š ú ů ó š Š Š Ž ó Š Ž ú ů Š Ž ň š ů É Ž š Ž ó Ž ů ň š š ů š Ú ů Š Ž ž ó Ž ů ú É Ú š É Ť ú ů Š Ž Š š Ť É Š Š Ž Ž Š Š ť ť ť Ž É Š Š Š Ž š Š Ž Ž Ů Š š Ž Ý Ý Š Ž Š Ž Ť Ž É Ý Š Š Ž š

Více

Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY. Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY MC 8N, 8P

Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY. Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY MC 8N, 8P Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY! NÍZKOTLAKOVÁ BATÉRIA NĺZKOTLAKÁ BATERIE 20 PAP MC 8N, 8P CZ Obsah Technické údaje...11

Více

EUROcounter EC-1. Položka č.: 4.10.01020 Váha: 3,10 kg Materiál: laminovaná dřevotříska, 18 mm Poznámka: možnost jedné nebo dvou polic.

EUROcounter EC-1. Položka č.: 4.10.01020 Váha: 3,10 kg Materiál: laminovaná dřevotříska, 18 mm Poznámka: možnost jedné nebo dvou polic. EUROcounter EC-1 700 30/ kg 2205 700 455 Položka č.: 4.10.01000 Váha: 9,2 Max. zatížení stolku: kg Max. zatížení stolku s kolečky: 30 kg Položka č.: 4.10.01010 Váha: 2,30 kg 10 kg Položka č.: 4.10.01020

Více

JŘ 2005/2006. Břeclav. Poznámky (TO, směrovky, odchylky, aj.): 919,2 km Zpracoval: Martin Konečný

JŘ 2005/2006. Břeclav. Poznámky (TO, směrovky, odchylky, aj.): 919,2 km Zpracoval: Martin Konečný A RIC BDs RIC 3x B RIC 2x B 244 RIC Provozní jednotka: Brno Oběh celkem: 2x A RIC 2x BDs RIC 6x B RIC 4x B 244 RIC GŘ Praha Domovská stanice: Číslo oběhu: EWP 3218 Platí do: 9.XII.2006 Bohumín 2. 5:15

Více

ČD BIKE představení produktu

ČD BIKE představení produktu ČD BIKE představení produktu Půjčovny kol ČD Doplňková služba ČD fungující již od roku 2003. V provozu od dubna do října každého roku. V roce 2014 aktuálně 73 železničních stanic v 9 krajích ČR s provozem

Více

Provozní řád. Příloha č. 7. Řád nocležen.

Provozní řád. Příloha č. 7. Řád nocležen. 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Příloha č. 7 Řád nocležen. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: Platí od: 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j Podpis: 1 Změna názvosloví

Více

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27 Hudba a film Ve zkratce... Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo na časové ose (= Timeline). Zahraje-li kartu správně, bude před sebou mít o jednu kartu méně.

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ A MONTÁŽNY NÁVOD PAMO

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ A MONTÁŽNY NÁVOD PAMO 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz ver. 07/2008 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ

Více

SMLOUVA O PŘEPRAVĚ PROTIPOVODŇOVÝCH ZÁBRAN

SMLOUVA O PŘEPRAVĚ PROTIPOVODŇOVÝCH ZÁBRAN Příloha usnesení č. R-426 SMLOUVA O PŘEPRAVĚ PROTIPOVODŇOVÝCH ZÁBRAN uzavřená dle 2582 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, (dále jen smlouva ) mezi Městskou částí Praha 15

Více

CENÍK 2012 CENNÍK 2012

CENÍK 2012 CENNÍK 2012 MULTLOCK_2012:_ 24.2.2012 17:16 Stránka 1 CENÍK 2012 CENNÍK 2012 1. vydání 1. vydanie MULTLOCK_2012:_ 24.2.2012 17:16 Stránka 2 Obsah Mise společnosti Mul-T-Lock Misia spoločnosti Mul-T-Lock...3 Certifikáty

Více

ČESKÉ DRÁHY, a.s. GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ. Čekací doby. a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín

ČESKÉ DRÁHY, a.s. GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ. Čekací doby. a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín ČESKÉ DRÁHY, a.s. GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ Čekací doby a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín Platí od 11.prosince 2005 Schváleno rozhodnutím ředitele odboru osobní

Více

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, o. p. s. (dále jen VŠMVVP) pro akademický rok 2012/2013 Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o

Více

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití VG 300 Barbecue gril CZ Návod k použití Madlo Kryt Grilovací rošt Termostat Odkapávací miska Spodní kryt Noha Podstavec Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti, nikoli pro komerční účely.

Více

SSCC v Supply chain. MAKRO Cash&Carry / METRO Cash&Carry. Jaroslav Olejník, Bára Cikánková Praha 30.5.2013

SSCC v Supply chain. MAKRO Cash&Carry / METRO Cash&Carry. Jaroslav Olejník, Bára Cikánková Praha 30.5.2013 SSCC v Supply chain MAKRO Cash&Carry / METRO Cash&Carry Jaroslav Olejník, Bára Cikánková Praha 30.5.2013 Copyright 2009 Proč SSCC? 1 klik a zboží je naskladněné! Page 2 SSCC + DESADV = Jednoznačný identifikátor

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158.

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158. Z Á S A D Y pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva města Rumburk vydané v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

Více

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Slezské zemské dráhy, o.p.s. CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím předsedy Správní rady společnosti SZD, o.p.s. dne 6. 4. 2010 Účinnost od 1. 6. 2010 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Poř. číslo Obsah

Více

Tlakové myčky Tlakové čističky

Tlakové myčky Tlakové čističky Tlakové myčky Tlakové čističky 1 ČIŠTĚNÍ SE VÁM STANE ZÁBAVOU Použitím špičkových komponentů i v nejnižší třídě Michelin mění svět tlakových myček k lepšímu. Nová úžasná řada tlakových myček je důkazem

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů CZ Crystal Quality automatické nahrávání hovorů 1 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup ústředny Crystal Quality byl zcela jistě dobrou volbou

Více

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Příloha č. 3 Níže uvedené tabulky jsou stručným přehledem. Podrobnosti použití jízdních dokladů a poskytovaných služeb jsou uvedeny v příslušných článcích

Více

Digitální teploměr Digitálny teplomer B-5105. Návod na použití Návod na obsluhu

Digitální teploměr Digitálny teplomer B-5105. Návod na použití Návod na obsluhu Digitální teploměr Digitálny teplomer B-5105 Návod na použití Návod na obsluhu V/14 CZ,SK - 1 - Isolit-Bravo spol. s r.o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz - 2 - Předpokládané použití: Digitální

Více

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Budoucnost železniční osobní dopravy v ČR Ostrava, 15.6.2010 Ing. Jaroslav Kadlec Současný vozidlový park pro regionální dopravu Zastaralé motorové a přípojné

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY Sport Service spol. s r.o. se sídlem: Špičák 182, 340 04 Železná Ruda zastoupena: Jednatelem p. Vladimírem Kasíkem IČO 46 88 20 06 DIČ CZ 46 88 20 06 Na podkladě zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění

Více

š é ú š é č š š š ň š é ž š ů é š š š é ú š é č š Í š ž š č ť ů ů č č č č č é č č č č ď ž č ú č č č č č č č é č ď é Ť é š é ú š é č š Í š é š é é ť é Í ů é é é é é č ž š é č é č é š č é é é č Š é é é č

Více

PRAVIDLA PRO NÁKUP V ESHOP ČD (stav k 1. 5. 2015)

PRAVIDLA PRO NÁKUP V ESHOP ČD (stav k 1. 5. 2015) PRAVIDLA PRO NÁKUP V ESHOP ČD (stav k 1. 5. 2015) A. Všeobecná část, společná pro vnitrostátní i mezinárodní přepravu. Pro použití dokladů zakoupených prostřednictvím eshop ČD platí: Smluvní a přepravní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA DODÁVKU SLUŽEB

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA DODÁVKU SLUŽEB VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA DODÁVKU SLUŽEB ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SLUŽEB OPERATIVNÍ LEASING I. Název a stručný popis zakázky: Dodávka služeb operativní leasing na devíti

Více

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. HQ6900 series. User manual

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. HQ6900 series. User manual Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HQ6900 series User manual 1 18 Čeština Úvod Gratulujeme vám k zakoupení výrobku a vítáme vás ve světě výrobků Philips.

Více

IK 23. Návod k použití

IK 23. Návod k použití IK 23 CZ Návod k použití Keramická plotna Základna Ovládací pole Funkční kontrolky Displej Tlačítko zapnutí Tlačítko funkcí Tlačítko plus/mínus Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti

Více

Informace pro partnery

Informace pro partnery Informace pro partnery 28.11.2007 Microsoft Slovakia Účel prezentace Seznámit Vás s kampaní, připravit na reakce zákazníků Vysvětlit detaily Připravit na spolupráci a pomoci vydělat peníze Získat Váš zájem

Více

Á Á Í ŘÍ Í Ž Í Ť č é Ť é ť Ž Ť é č Í Í Š Ť Ť é č Í é Ž Ť č Í č Ť é é é é Č č é é č č Ť Ť Ť é é Ť Ť Í Ž é Ď Ď Í Ť č é Í Ž Í é Ť Í Ť é Ť é é Ť Ť Ž é Ť Š Ť é ň č Ť ď é č é ň č Ť ď č é Ť Š č é č é ň Ý ň Ť

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu ust. 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Společnost HDT impex s.r.o. (dále jen prodávající ), se sídlem Botanická 238/3, 362 63 Dalovice, zapsaná u Krajského

Více

Hradec Králové bez bariér

Hradec Králové bez bariér Konference na podporu regionálního cestovního ruchu Královéhradeckého kraje Hradec Králové bez bariér PhDr. Marek Šimůnek vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradec Králové

Více

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania O000510 Ing. Vladimír Pajta, CSc. Rakovice 82, 922 08 Rakovice, Slovensko Aramis VP, s.r.o. Rakovice 82, 922 08 Rakovice 36 244 945 12937 Okresný súd Trnava oznamuje (oznamujú) podľa 147 ods. 1 Obchodného

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Uložení a upevnění nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Uložení a upevnění nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Uložení a upevnění nákladu Uložení a upevnění nákladu Jednou z problematických oblastí, kterou musí řidiči nákladní silniční, a to jak vnitrostátní, tak i mezinárodní dopravy řešit, je

Více

ZÁSTĚNA 507. vanová zástěna jednodílná

ZÁSTĚNA 507. vanová zástěna jednodílná vanová zástěna jednodílná ZÁSTĚNA 507 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž

Více

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PROTIPOŽIARNE DVERE

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PROTIPOŽIARNE DVERE PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PROTIPOŽIARNE DVERE Povrch na ilustračním obrázku Fólie, Třešeň Povrch na ilustračnom obrázku Fólia, Čerešňa PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE Bílá POLAR Biela POLAR Lakovaná MDF bílá Lakovaná MDF

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu Rozvoz stravy do odloučených pracovišť školy a rozvoz obědů občanům obce vyhlášená formou otevřeného řízení

Veřejná zakázka malého rozsahu Rozvoz stravy do odloučených pracovišť školy a rozvoz obědů občanům obce vyhlášená formou otevřeného řízení Naše zn.: 279/12-Šev Vyřizuje: Mgr. Jiří Ševčík Tel.: 583 248 430 E-mail: reditelstvi@skolalosiny.cz Datum: 7. listopad 2012 Veřejná zakázka malého rozsahu Rozvoz stravy do odloučených pracovišť školy

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Jméno a příjmení studenta: Patrícia Rojčeková Kontaktní e-mail: patricia.rojcekova@gmail.com Země, město pobytu: Čína, Chengdu Datum začátku pobytu:

Více

(Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a o provozování drážní dopravy č. 1228/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 100/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici

Více

5. PRAKTICKÁ REALIZACE ON LINE VMS

5. PRAKTICKÁ REALIZACE ON LINE VMS 5. PRAKTICKÁ REALIZACE ON LINE VMS Maximální vytížení vozidlového parku a krátké prostoje silničních vozidel jsou dnes měřítky pro úspěšné podniky v oblasti přepravy a logistiky. Stále většího významu

Více

PLÁNY SPOJŮ. pro dopravu vozů se sběrným zbožím. Schváleno ředitelem Odboru nákladní dopravy a přepravy dne 25.10.2005 (č. j. 61.

PLÁNY SPOJŮ. pro dopravu vozů se sběrným zbožím. Schváleno ředitelem Odboru nákladní dopravy a přepravy dne 25.10.2005 (č. j. 61. PLÁNY SPOJŮ pro dopravu vozů se sběrným zbožím Schváleno ředitelem Odboru nákladní dopravy a přepravy dne 25.10.2005 (č. j. 61.005/05 O21) Platí od 11. 12. 2005 1 Účinnost od 11. 12. 2005 Obsah Záznam

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Luník IX. Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního.

Luník IX. Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního. Luník IX Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního. Luník IX: V roce 1988 dokončili MNV, v pozadí mateřská škola. Název Luník je označení pro okrsky

Více

Ing. Eliška Galambicová Moravskoslezská obchodní akademie, s. r. o.

Ing. Eliška Galambicová Moravskoslezská obchodní akademie, s. r. o. 1) Pan Špaček používá v roce 2014 k podnikání tyto vozidla: 1. osobní automobil 3T57982, pořízen 20. 3. 2014 a bylo používáno až do konce roku 2014. Objem motoru 1850 cm 3, první registrace vozidla byla

Více

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč STĚHOVÁNÍ ALBOS MOVERS Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč Způsob oslovení zákazníka - bezplatná inspekce/prohlídka stěhované zásilky - seznámení s požadavky klienta - informování klienta

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) pro nákup v internetovém obchodě ABUBA.CZ

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) pro nákup v internetovém obchodě ABUBA.CZ Všeobecné obchodní podmínky (VOP) pro nákup v internetovém obchodě ABUBA.CZ Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy (faktury), kdy na jedné straně prodávající provozovatel internetového

Více

Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 5. června 2013 ISSN 1805-9864

Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 5. června 2013 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. 5. června 2013 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice

Více

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Číslo: SR/03/2011 Účinnost od: 6. 5. 2011 Směrnice synodní rady jsou se všemi právy, povinnostmi

Více

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů MEZINÁRODNÍ DOPRAVA VNITROSTÁTNÍ Na území EU Mimo území EU DOPRAVA a ve Švýcarsku Ve smluvním státě AETR Ve státě mimo AETR ČR Nařízení Rady EHS Dohoda AETR Vnitrostátní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222 NÁVOD K OBSLUZE Programovatelná konvice Professor CZ-222 Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Přístroj je určen pouze pro použití

Více

Elektrické objemové ohřívače vody ----------------------------------- Elektrické objemové ohrievače vody

Elektrické objemové ohřívače vody ----------------------------------- Elektrické objemové ohrievače vody ELEKTRICKÉ OBJEMOVÉ OHŘÍVAČE VODY Elektrické objemové ohřívače vody ----------------------------------- Elektrické objemové ohrievače vody ODRA, NIL KONGO, KONGO fit, KONGO mini TARA NORD 2000 NORD 2400

Více

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com Vyšší výkon v kompaktní třídě. Novinka! Svařovací tryska 40 mm www.leister.com Roofing. We know how. Horkovzdušný svařovací automat Praktický přístroj UNIROOF E s novou přeplátovací tryskou širokou 40

Více

Najkrajšie strany Rakúska. All inclusive!

Najkrajšie strany Rakúska. All inclusive! SK / CZ Najkrajšie strany Rakúska. All inclusive! Rakousko z té nejlepší stránky.se vším všudy! KARTE CARD CARTE Váš tromf pre viac radosti z leta. Váš trumf pro více - letních radovánek. Karta Zell am

Více

Přepravní řád dopravce LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o.

Přepravní řád dopravce LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o. Přepravní řád dopravce LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o. účinnost: 01.05.2012 Záznam o změnách 1 Změna Předpis Pořadové číslo Účinnost ode dne Opravil Den Podpis 1 Držitel tohoto tiskopisu je zodpovědný

Více

TJ Jäkl Karviná oddíl atletiky Městský stadion U Hřiště Karviná-Ráj 734 01, IČO: 14614243. Zapsaná na MV pod čj. VS/1-5832/91-R

TJ Jäkl Karviná oddíl atletiky Městský stadion U Hřiště Karviná-Ráj 734 01, IČO: 14614243. Zapsaná na MV pod čj. VS/1-5832/91-R ČLENSKÉ A ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2015 Aktivní členové skupiny Ia 2000 Kč (sleva na 1500Kč do 15.2.,1750Kč do 30.6.,1900Kč do 30.9.) Aktivní členové skupiny Ib 1400 Kč (sleva na 1000Kč do 15.2.,1200Kč

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.3.2015 KUMSX01H6PT1 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro cestovní pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) balík pojištění A25/ A50/ A75 pojištění rozsah limit

Více

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let.

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Pribeh a cil hry Duchová v koupelně je samostatná hra, která se dá hrát zvlášť, ale i dohromady se známou hrou Duch! To vytváří novou úroveň

Více

Příručka integrovaného systému řízení verze 07.09Strana 1/43

Příručka integrovaného systému řízení verze 07.09Strana 1/43 Důvěrnost: Číslo výtisku: Veřejná EVAD Verze: 07.09 Autor (jméno, datum, podpis): Ing. Jiří Lövy, 15.6.2009 Schválil (jméno, datum, podpis): David Mencl, 20.6.2009 Platnost od: 1. 7. 2009 Jiné informace:

Více

Digitálna TV. ze satelitu. CEZ satelit. www.skylink.cz 595 694 310 www.skylink.sk 02/49 220 354

Digitálna TV. ze satelitu. CEZ satelit. www.skylink.cz 595 694 310 www.skylink.sk 02/49 220 354 Digitální TV ze satelitu Digitálna TV CEZ satelit 110715 www.skylink.cz 595 694 310 www.skylink.sk 02/49 220 354 jak postupovat AKO POSTUPOVAŤ 1. Pořiďte si komponenty pro satelitní příjem 1) dekódovací

Více

Možnosti LLJO v oblasti přepravy cestujících a nákladů

Možnosti LLJO v oblasti přepravy cestujících a nákladů Možnosti LLJO v oblasti přepravy cestujících a nákladů Společnost Mezinárodní Letiště Leoše Janáčka Ostrava je největší regionální letiště v České republice s pravidelným vnitrostátním i mezinárodním provozem.

Více

Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař

Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař SŽDC s. o. Stavební správa západ a SUDOP PRAHA a. s. Prezentace pro občany Prahy 15 dne 20. 8. 2013 Na základě zákona č.

Více

Centrální vozový informační systém Českých drah

Centrální vozový informační systém Českých drah Centrální vozový informační systém Českých drah Hlavní úloha CEVISu: evidence a sledování pohybu železničních nákladních vozů. evidence vozů ČD a přechodné sledování a evidence vozů cizích železničních

Více

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod.

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod. Zákoník práce v kostce 2012 Str. 131 8.2 8.2 Pracovní cesta a podmínky jejího konání Pracovní cesta Pracovní cestou je podle 42 odst. 1 zákoníku práce časově omezená cesta k výkonu práce mimo sjednané

Více

Dopravní manual- aktualizace 2013

Dopravní manual- aktualizace 2013 Dopravní manual- aktualizace 2013 pro občany a návštěvníky Zábřežska, zaměřený na osoby se sníženou schopností pohybu a orientace Proč manuál vznikl? Tento manuál vznikl jako výsledek aktivity II. Pracovní

Více

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Dávky pro osoby se zdravotním postižením Dávky pro osoby se zdravotním postižením - příspěvek na mobilitu, - příspěvek na zvláštní pomůcku, - průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají Příspěvek na mobilitu

Více

Nosnost 120 kg IN 121, IN 122 Nosnost 200 kg IN 420, IN 421, IN 422

Nosnost 120 kg IN 121, IN 122 Nosnost 200 kg IN 420, IN 421, IN 422 Uživatelský manuál IN 121 Gymnastický a masážní míč 65 cm IN 122 Gymnastický a masážní míč 75 cm IN 420 Gymnastický míč Super ball 55 cm IN 421 Gymnastický míč Super ball 65 cm IN 422 Gymnastický míč Super

Více

V Praze dne 25.01.2011 Č.j.: 00012/11/AV

V Praze dne 25.01.2011 Č.j.: 00012/11/AV V Praze dne 25.01.2011 Č.j.: 00012/11/AV Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (veřejná zakázka malého

Více

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC TRADE LED verejné osvetlenie a LED osvetlenie skladov,

Více

2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou

2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou 1. Meditácia láskyplného dychu Stiahnite si audio meditáciu tu: KLIK 2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou Popros anjelov, aby vytvorili okolo teba svetelný kužeľ alebo

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS Zpráva o Vašich zkušenostech ze studijního pobytu Erasmus poskytne všem subjektům zapojeným do realizace programu Erasmus cenné informace, které přispějí

Více

í é í íč š Č é š ří í ů é č í ř ý í í ří í ř Č š ý ř í í ů é é Č č Č í ě ší í ý ě í í ř í í ř í í ř í ř í ř ý í ří ý š ý í íč í ý ěř í ě í ř ěř ří ý é é í Ž č é í ů ů í í ů í ů Ů í í č í í úč ů ů í í ý

Více

Improve your day! Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása

Improve your day! Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása Improve your day! 408000 Horní frézka / Horná frézka / Felsőmaró / Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása Úvod Vážený zákazníku, děkujeme

Více

Plynové závěsné kondenzační kotle Plynové závesné kondenzačné kotly

Plynové závěsné kondenzační kotle Plynové závesné kondenzačné kotly Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívate ov a inštalatérov CZ SK Plynové závěsné kondenzační kotle Plynové závesné kondenzačné kotly Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších

Více

CENÍK STĚHOVACÍCH SLUŽEB EASY MOVING

CENÍK STĚHOVACÍCH SLUŽEB EASY MOVING CENÍK STĚHOVACÍCH SLUŽEB EASY MOVING (dále jen ceník ) PLATNÝ OD 24. 8. 2015 Není-li uvedeno jinak, není v cenách zahrnuto DPH ve výši 21%. OBSAH STĚHOVÁNÍ OBYTNÝCH PROSTOR NEBO FIREMNÍ STĚHOVÁNÍ S VOZEM

Více

Směrnice č. 5 /2009 pro postup při odtažení vozidel

Směrnice č. 5 /2009 pro postup při odtažení vozidel Město Česká Skalice,třída T. G. Masaryka č.80,552 03 Česká Skalice,IČ:00272591 Předkladatel (gestor) : Pavel Blatník, velitel městské policie Směrnice č. 5 /2009 pro postup při odtažení vozidel 1) Strážník

Více