PGR Č. 8/15 NA ZABEZPEČENIE NAKLÁDKY A VYKLÁDKY MOTOROVÝCH VOZIDIEL V ŽST. HUMENNÉ A BRATISLAVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PGR Č. 8/15 NA ZABEZPEČENIE NAKLÁDKY A VYKLÁDKY MOTOROVÝCH VOZIDIEL V ŽST. HUMENNÉ A BRATISLAVA"

Transkript

1 Číslo strany : 1 Počet strán: 8 PGR Č. 8/15 NAKLÁDKY A VYKLÁDKY V ŽST. HUMENNÉ A Označenie dokum. Vydanie číslo: 1 Dátum: PGR č. 8/15 Vypracoval: Ing. Rus Preveril: JUDr. Dudič Schválil: JUDr.Cap, MBA Dátum: Dátum: Dátum: Podpis: Podpis: Podpis:

2 Číslo strany : 2 Počet strán: 8 Za účelom zabezpečenia vypisovania dokladov pri nakládke a vykládke motorových vozidiel a nafilmovania stavu pred naložením v žst. Humenné a Bratislava vydávam tento PGR, ktrorý nadobúda platnosť dňa Preprava vnútroštátnym autovlakom ZSSK a autovlakom ZSSK ČD v GVD 2015/2016 S účinnosťou od , t. j. v GVD 2015/2016 sa vykonáva preprava vozidiel vo vnútroštátnej preprave ZSSK v tých istých vlakoch a s minimálnym časovým posunom odchodov a príchodov vlakov ako v GVD 2014/2015. V medzinárodnej preprave ZSSK ČD dochádza k zámene vlakov, a tým aj zmene časových polôh vlakov pre smer z ČD do cieľových staníc Poprad Tatry a Košice. Preprava vozidiel sa v GVD 2015/2016 vykonáva nasledovnými autovlakmi: vo vnútroštátnej preprave ZSSK: autovlak Humenné Bratislava hl. st. a späť vlakmi R 614/1614/ Zemplín / R 615 Zemplín, v medzinárodnej preprave ZSSK ČD: nočný autovlak Humenné Praha hl. n. a späť vlakmi EN 442 Bohemia // EN 445 Slovakia / EN 443 Bohemia, denný autovlak Košice Praha hl. n. a späť vlakmi EC 242 Roháče /IC 542 // IC 543/EC 243 Roháče, nočný autovlak Košice Praha hl. n. a späť vlakmi EN 442 Bohemia // EN 445 Slovakia, nočný autovlak Poprad Tatry Praha hl. n. a späť vlakmi EN 444 Slovakia // EN 443 Bohemia. Preprava vozidiel autovlakmi v GVD 2015/2016 sa v zásade vykonáva za súčasne platných podmienok. 2. Autovlak Humenné Bratislava hl. st. a späť vlakmi R 614/1614/ R 615 Preprava sa uskutočňuje na autovozni DDm č. 22. K autovozňu je priradený WLAB vozeň č. 21 určený pre cestujúcich prepravujúcich vozidlá. Steward určený do služby na tento výkon sa k nástupu hlási na dispečingu spoločnosti o 16:31 hod. Po prevzatí služobnej tašky s potrebnými dokladmi a služobného mobilu cestuje vlakom REX 909 do žst. Humenné (prav. odchod z Košíc 17:01 hod., príchod do žst. Humenné 18:33 hod.). Po príchode do Humenného sa odoberie stewrad ihneď do priestoru nakládky a je nápomocný stewardovi vozňa WLAB č. 362 od EN 442 pri nákladke. V prípade že Rex 909

3 Číslo strany : 3 Počet strán: 8 bude meškať, vykoná tieto činnosti steward z vozňa Bcmh č. 365 od EN 442. Po ukončení nakládky na EN 442 pokračuje steward s prípravou svojho vozňa WLAB č.21. Po príprave vozňa podľa obsadzovacieho diagramu vykoná v čase od 20:20 20:50 hod. spísanie Nakládkového listu, obhliadku vozidla, vypíše Správu o stave vozidla pred naložením s vyznačením poškodených miest na vozidle a nafilmuje vozidlo predpísaným spôsobom. Nakládka bude realizovaná na dolnú plošinu o max. výške vozidiel do mm a hornú plošinu max. výška vozidiel do mm. Odsun autovozňa z priestorov autorampy v žst. Humenné je plánovaný o 20:50 hod. Pripojenie na súpravu bude vykonané najneskôr 30 min. pred pravidelným odchodom vlaku. Vozeň WLAB č. 21 nebude pristavovaný do priestoru nakládky, bude pristavený v súprave vlaku R 614 a je určený prednostne pre cestujúcich s vozidlami s možnou úpravou T3 (Tourist),T2 (Double) a Single (odlišne od medzinárodnej prepravy T 3 at2 ). Dopredaj voľných miest je možný z východzej stanice aj do kupé, kde je iba jeden cestujúci. Po odchode vlaku z východzej stanice je dopredaj možný už iba do voľných kupé vozňa. Po príchode R 614 do žst. Bratislava, až do času vykládky, nie je možné použitie WC. Vykládka v Bratislave je stanovená o 6:45 hod. Steward pri vykládke vozidiel dá podpísať vodičovi prehlásenie o nepoškodení vozidla, ktoré odovzdá večer pri vyzdvihnutí konečného obsadzovacieho diagramu v pokladni č. 10. Po vykládke vozidiel, vozeň DDm ostáva pri nakládkovej rampe, WLAB č. 21 bude preposunovaný na Bratislava hl. stanica - odstavné koľajisko. Nakládka autovozňa na R 615 je stanovená pre cestujúcich od 22:10-22:20 hod. Z dôvodu, že stewardovi nie je možnosť doručiť predbežný diagram, prípravu jednotlivých kupé vykoná steward po nahlásení cestou dispečingu spoločnosti v stanovenom čase. Pristavenie WLAB č. 21 o 21:50 hod. na koľaj č. 19, DDm na koľaji č. 17 paralelne. Odsun z autorampy o 23:00 hod. Steward po pristavení WLAB vozňa do priestoru nakládky si vyzdvihne konečný obsadzovací diagram v pokladni č. 10, kde zároveň odovzdá doklady z rannej vykládky vozidiel (jeden exemplár Nakládkového záznamu, vrátane Správ o stave vozidiel pred naložením). Nakládku/vykládku v žst. Bratislava zabezpečuje vozmajster ZSSK. Steward, tak ako v žst. Humenné, vypíše Nakládkový záznam, Správu o stave vozidla pred naložením a vykoná filmovanie vozidiel pred nakládkou. Vyplnený Nakládkový záznam, Správy o stave vozidla pred naložením, odovzdá po ukončení nakládky vozmajstrovi v jednom výtlačku, druhý výtlačok odovzdá v žst. Humenné, po vykládke vozidiel. Po príchode do žst. Humenné (7:50 hod.) je plánovaná vykládka od 8:20 hod., kde steward dá popísať vodičom prehlásenie o nepoškodení vozidla, ktoré po ukončení vykládky odovzdá spolu s Nakládkovým záznamom do pokladne zamestnancovi ZSSK. Ak dôjde k poškodeniu vozidla, steward spíše Komerčnú zápisnicu v troch vyhotoveniach (jedno vyhotovenie obdrží cestujúci, druhé odovzdá do pokladne a tretie vyhotovenie doručí dispečingu spoločnosti) podľa vzoru v dokumentácii pre autovozeň. Podpísanú komerčnú zápisnicu odovzdá do pokladne zamestnancovi ZSSK. Po ukončení činnosti cestuje steward do domovskej stanice Košice vlakom REX 906, s pravidelným odchodom zo žst. Humenné o 09:28 hod., príchod do žst. Košice 10:59 hod. REX 906 ide v pracovných dňoch a nejde 20. XII. 6. I. V týchto dňoch cestuje steward do domovskej stanice vlakom REX 908 s pravidelným odchodom zo žst. Humenné o 11:28 hod., s príchodom do žst. Košice o 12:59 hod.

4 Číslo strany : 4 Počet strán: Časy nakládky a vykládky: 2.2 Ukončenie predaja a tlač obsadzovacích diagramov: podľa PP ZSSK sa predaj ukončuje 3 hodiny pred odchodom vlaku z východovej stanice. Na základe interných dohôd, je v systéme KVC, nad rámec PP ZSSK, zapracované ukončenie predaja 2 hodiny pred odchodom vlaku, podľa nižšie uvedených lehôt, R 614/1614 autovozeň č. 22 a WLAB vozeň č ukončenie predaja o h, R 614/1614 Zemplín Humenné R 614/1614 Zemplín Bratislava Nakládka vozidiel 20:20-20:30 hod. Príchod 6:11 hod. Odchod 21:37 hod. Vykládka vozidiel od 6:40 hod. R 615 Zemplín Bratislava R 615 Zemplín Humenné Nakládka vozidiel 22:10-22:20 hod. Príchod 7:50 hod. Odchod 23:45 hod. Vykládka vozidiel od 8:20 hod. možnosť tlačiť obsadzovacie diagramy od 8.30 h, R 615 autovozeň č. 22 a WLAB vozeň č ukončenie predaja o h, možnosť tlačiť obsadzovacie diagramy od h, manuálny dopredaj v ŽST Humenné je do h a v ŽST Bratislava hl. st. do h Cestovné za prepravu autovlakom cestovné platí podľa PP ZSSK - bez zmeny Ceny vo vnútroštátnom autovlaku platné od Bratislava hl. st. Humenné a späť R 614/1614//615 Počet cestujúcich: Počet cestujúcich: 1 2 preprava cestovné EUR EUR EUR EUR EUR cestovné EUR EUR automobilu s výškou jednosmerné 39,90 59,90 74,90 84,90 94,90 preprava jedno- 29,90 49,90 do 160 cm spiatočné 74,90 109,90 129,90 139,90 149,90 motocykla smerné s výškou jednosmerné 49,90 69,90 84,90 94,90 104,90 od 161 spiatočné 59,80 99,80 do 200 cm spiatočné 89,90 119,90 139,90 149,90 159,90

5 Číslo strany : 5 Počet strán: 8 Ceny v medzinárodnom autovlaku v GVD 2015/16 Košice - Praha hl. n. a späť - EC 242/243 Počet cestujúcich: Počet cestujúcich: 1 2 preprava cestovné EUR EUR EUR EUR EUR cestovné EUR EUR automobilu s výškou jednosmerné 49,90 69,90 89,90 109,90 129,90 preprava jedno- 44,90 64,90 do 160 cm spiatočné 97,00 137,00 177,00 217,00 257,00 motocykla smerné s výškou jednosmerné 82,90 102,90 122,90 142,90 162,90 od 161 spiatočné 89,80 129,80 do 200 cm spiatočné 162,90 202,90 242,90 282,90 322,90 3. Autovlak Humenné Praha hl. n. a späť vlakmi EN 442 Bohemia // EN 445 Slovakia /443 Bohemia Od GVD 2015/2016 ZSSK v spolupráci s ČD rozširuje prepravu autovlakom vo vlaku EN442/443 denne na trase Humenné Praha hl. n. a späť. Preprava vozidiel Humenné Praha hl. n. a späť sa vykonáva vlakmi EN 442 Bohemia // EN 445 Slovakia /EN 443 Bohemia, na autovozni DDm č K autovozňu je priradený lôžkový WLAB vozeň č. 362 určený pre cestujúcich prepravujúcich vozidlá. V smere Praha hl. n. Humenné sú autovozeň a vyhradený lôžkový vozeň z Prahy hl. n. radené vo vlaku EN 445. V Bohumíne sú oba vozne preradené na EN 443, v ktorom sú radené až do ŽST Humenné. 3.1 EN 442/443 WLAB č. 362 autovozeň HN-PHA-HN Steward určený do služby na tento výkon sa hlási k nástupu na dispečingu spoločnosti o 08:01 hod. Po prevzatí služobnej tašky s potrebnými dokladmi sa presunie na nástupište Železničnej stanice Košice, kde vyčká na príchod vlaku EN 443 BOHEMIA (08:39hod.). Pri nástupe do služby v žst. Košice si okrem dokladov potrebných pre výkon služby prevezme na dispečingu spoločnosti aj kameru pre potreby nafilmovania prípadného poškodenia vozidla pri vykládke v Humennom a stavu vozidiel pri nakládke. Večer pri prechode cez žst. Košice. odovzdá cestou zamestnancov transportu na dispečing spoločnosti. Príchod EN 443 do žst. Humenné je o 10:33 hod. Presun vozňa WLAB č. 362 do priestoru vykládky je plánovaný do 11:00 hod., samotná vykládka osobných motorových vozidiel bude realizovaná od 11:00 hod. do 11:20 hod. Steward je pri vykládke vozidiel, kde vodičom dá podpísať prehlásenie o tom, že vozidlo prevzali nepoškodené. V prípade poškodenia vozidla, steward spíše komerčnú zápisnicu v zmysle pokynov pre autovozeň. Jeden výtlačok

6 Číslo strany : 6 Počet strán: 8 odovzdá cestujúcemu, druhý do doplatkovej pokladne a tretí odovzdá spolu s kamerou na prechode EN 442 v žst. Košice službukonajúcim zamestnancom transportu. Steward pokračuje vo výkone sklužby o 18:05 hod., kedy si prevezme obsadzovací diagram vozňa č Vo vozni pripraví jednotlivé kupé podľa obsadzovacieho diagramu. V čase od 18:35 hod. do 19:00 hod. vykoná spísanie Nakládkového listu, obhliadku vozidla, vypísanie Správy o stave vozidla pred naložením, s vyznačením poškodených miest na vozidle. Vozidlo zároveň nafilmuje predpísaným spôsobom. Nakládka bude realizovaná na dolnú plošinu o max. výške vozidiel do mm a hornú plošinu max. výška vozidiel do mm. Odsun autovozňa z priestorov autorampy v žst. Humenné je plánovaný o 19:05 hod. Pripojenie na súpravu bude vykonané najneskôr 30 min. pred pravidelným odchodom vlaku. Príchod EN 442 do žst. Praha je o 7:39 hod. Vozeň WLAB č. 362 nebude presunutý do priestoru nakládky. Cestujúci vystúpia na nástupišti a cez 7. nástupište na Hl. nádraží sa peši presunú do priestoru vykládky, kde bude realizovaná vykládka vozidiel zamestnancami ČD v čase od. 8:15 hod. Vozeň WLAb č. 362 ostáva na súprave EN 442 s príchodm na ONJ 8:15 hod. NA ONJ bude vozeň predkurovaný v čase od 11:00 do 18:00 hod. na 401 koľaji. 3.2 Prevádzkový režim pre výkon z PRAHY HUMENNÉHO: Nástup stewardov WLAB vozňov č. 359, 360 a 362 radených k autovozňom v Prahe pre smer do Košíc, Popradu a Humenného je stanovený na 20:00 hod., kedy je plánovaný aj odsun vozňov z ONJ do priestoru nakládky na Praha Hl. nád. Po prevzatí obsadzovacieho diagramu vozňa (predbežné diagramy budú doručené ráno po príchode do priestoru nakládky a vykládky), pripraví steward jednotlivé kupé pre cestujúcich. Po tomto úkone je steward pripravený prijímať cestujúcich. EN 442 Bohemia Humenné EN 442 Bohemia Praha Nakládka vozidiel 18:35-18:45 hod. Príchod 7:39 hod. Odchod 19:46 hod. Vykládka vozidiel od 8:15 hod Ukončenie predaja a tlač obsadzovacích diagramov: EN 442 autovozeň č. 356 a WLAB vozeň č. 362 ukončenie predaja 2 hodiny pred odchodom vlaku z východovej stanice, t. j. o h, možnosť tlačiť obsadzovacie diagramy od 7.20 h, manuálny dopredaj do h.

7 Číslo strany : 7 Počet strán: 8 4. Denný autovlak Košice Praha hl. n. a späť vlakmi EC 242 Roháče /IC 542 // IC 543/ EC 243 Roháče Denná preprava vozidiel Košice Praha hl. n. a späť sa vykonáva vlakmi EC 242 Roháče /IC 542/IC 543/EC 243 Roháče na autovozni DDm č Pre cestujúcich s vozidlom sú vyhradené miesta vo vozni 2. vozňovej triedy č Súprava vlaku EC 242 (vrátane autovozňa a vozňa 2. vozňovej triedy č. 369) končí v žst. Ostrava, odkiaľ pokračuje ako vlak IC 542 do Prahy hl. n. V opačnom smere z Prahy sú oba vozne radené z Prahy hl. n. do ŽST Ostrava vo vlaku IC 543 a z Ostravy do Košíc vo vlaku EC 243. Ukončenie predaja a tlač obsadzovacích diagramov: EC 242 autovozeň č. 379 ukončenie predaja 2 hodiny pred odchodom vlaku z východovej stanice, t. j. o h, možnosť tlačiť obsadzovací diagram od 7.20 h. Časy nakládky a vykládky autovozňa č. 379: EC 242 nakládka v ŽST Košice od do h, IC 542 vykládka v ŽST Praha hl. n. od do h, IC 543 nakládka v ŽST Praha hl. n. od do h, EC 243 vykládka v ŽST Košice od h. EN445Slovakia/ EN 443 Bohemia Praha EN 443 Bohemia Humenné Nakládka vozidiel 20:20-20:30 hod. Príchod 10:33 hod. Odchod 22:00 hod. Vykládka vozidiel od 11:00 hod. Cestovné za prepravu autovlakom cestovný doklad s paušálnou cenou už nie je možné použiť v 1. vozňovej triede bez zakúpenia doplatku ako v GVD 2014/2015, znižuje sa výška cestovného za prepravu automobilu alebo prepravu motocykla s prívesnou sedačkou jedným smerom alebo na cestu TAM pri ceste tam a späť podľa nasledovného cenníka. Ceny za spiatočnú cestu ostávajú nezmenené. Cenník v EUR Košice Praha hl. n. (pri zakúpení cestovných dokladov na ZSSK a ČD) Druh prepravy Výška auta do 160 cm (vrátane) Výška auta od cm Preprava automobilu alebo preprava motocykla s prívesnou sedačkou jedným smerom alebo na cestu TAM pri ceste tam a späť sedačkou s vodičom 49,90 82,90 sedačkou s vodičom a jedným spolucestujúcim 69,90 102,90 sedačkou s vodičom a dvomi spolucestujúcimi 89,90 122,90 Cena za prepravu automobilu s vodičom a tromi spolucestujúcimi 109,90 142,90

8 Číslo strany : 8 Počet strán: 8 Cena za prepravu automobilu s vodičom a štyrmi spolucestujúcimi 129,90 162,90 Cena za prepravu motocykla s vodičom 52,00 Cena za prepravu motocykla s vodičom a jedným spolucestujúcim 72,00 Preprava automobilu na cestu SPÄŤ pri ceste tam a späť spiatočná zľava sedačkou s vodičom 47,10 80,00 sedačkou s vodičom a jedným spolucestujúcim 67,10 100,00 sedačkou s vodičom a dvomi spolucestujúcimi 87,10 120,00 Cena za prepravu automobilu s vodičom a tromi spolucestujúcimi 107,10 140,00 Cena za prepravu automobilu s vodičom a štyrmi spolucestujúcimi 127,10 160,00 5. Nočný autovlak Košice Praha hl. n. a späť vlakmi EN 442 Bohemia // EN 445 Slovakia Nočná preprava vozidiel na trase Košice Praha hl. n. a späť sa vykonáva na autovozňoch DDm č. 358 a č K autovozňom sú priradené WLAB vozne č. 359 a č. 360 určené pre cestujúcich prepravujúcich vozidlá. Ukončenie predaja a tlač obsadzovacích diagramov: EN 442 autovozne č. 358 a č. 357 a WLAB vozne č. 358 a č. 357 ukončenie predaja 2 hodiny pred odchodom vlaku zo stanice Košice, t. j. o h, možnosť tlačiť obsadzovacie diagramy od h, manuálny dopredaj do h. Časy nakládky a vykládky autovozňov č. 358, č. 357: EN 442 nakládka v ŽST Košice od do h, EN 442 vykládka v ŽST Praha hl. n. od h do 8.30 h, EN 445 nakládka v ŽST Praha hl. n. od 20:15 do 20:30 h. EN 445 vykládka v ŽST Košice od h. 6. Autovlak Poprad - Praha hl. n. a späť vlakmi EN 444 Slovakia // EN 443 Bohemia Preprava vozidiel na trase Poprad Praha hl. n. a späť sa vykonáva na autovozňoch DDm č. 358 a č K autovozňom sú priradené lôžkové WLAB vozne č. 359 a č. 360 určené pre cestujúcich prepravujúcich vozidlá. Ukončenie predaja a tlač obsadzovacích diagramov: EN 444 autovozne č. 358, č. 357 a WLAB vozne č. 359 a č. 360 ukončenie predaja 2 hodiny pred odchodom vlaku zo ŽST Poprad-Tatry, t. j. o h, možnosť tlačiť obsadzovacie diagramy od 7.20 h, manuálny dopredaj do h. Časy nakládky a vykládky autovozňov č. 358, č. 357: EN 444 nakládka v ŽST Poprad od do h, EN 444 vykládka v ŽST Praha hl. n. od do 7:35 h, EN 443 nakládka v ŽST Praha hl. n. od do h.

9 Číslo strany : 9 Počet strán: 8 EN 443 vykládka v ŽST Poprad-Tatry od 07:35 h.

VÝLUKA NA TRATI. Na trati Považská Bystrica - Púchov bude vlak Os 3350 (Pov. Bystrica 14:30 Púchov 14:43) odrieknutý a nahradený NAD

VÝLUKA NA TRATI. Na trati Považská Bystrica - Púchov bude vlak Os 3350 (Pov. Bystrica 14:30 Púchov 14:43) odrieknutý a nahradený NAD VÝLUKA NA TRATI PÚCHOV BYTČA DOLNÝ HRIČOV a PÚCHOV LÚKY pod MAKYTOU Vážení cestujúci, z dôvodu výlukovej činnosti správcu železničnej dopravnej cesty (ŽSR) v železničných staniciach Púchov, Bytča a na

Více

OBEC SOMOTOR Obchodná 39/ 7, Somotor. Smernica č. 5/2016. o zabezpečení prevádzky a používaní služobného motorového vozidla

OBEC SOMOTOR Obchodná 39/ 7, Somotor. Smernica č. 5/2016. o zabezpečení prevádzky a používaní služobného motorového vozidla OBEC SOMOTOR Obchodná 39/ 7, 076 35 Somotor Smernica č. 5/2016 o zabezpečení prevádzky a používaní služobného motorového vozidla Smernica č. 5/2016 o zabezpečení prevádzky a používaní služobného motorového

Více

Všeobecné pokyny VŠEOBECNÉ POKYNY

Všeobecné pokyny VŠEOBECNÉ POKYNY 2 Piktogramy VŠEOBECNÉ POKYNY Poučenie, ako používať cestovný poriadok Na vyhľadanie určitého vlakového spojenia sa použije najprv mapa alebo zoznam staníc. Čísla uvedené na mape, alebo v zozname staníc

Více

T E L E G R A M ==================

T E L E G R A M ================== T E L E G R A M ================== Podacia stanica: GR ŽSR O 450 Číslo: 1945/2016 Dátum podania: 02.12.2016 Čas: 13:21 A d r e s a : ŽSR GR O 410, O 420, O 430, O 440, O 460, OSS Hlavný dispečer, Ústredný

Více

VÝLUKA NA TRATI LADCE PÚCHOV BYTČA

VÝLUKA NA TRATI LADCE PÚCHOV BYTČA VÝLUKA NA TRATI LADCE PÚCHOV BYTČA Vážení cestujúci, z dôvodu predĺženia výlukovej činnosti správcu železničnej dopravnej cesty (ŽSR) na úseku trate Ladce Púchov (), Púchov - Považská Bystrica () a Považská

Více

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, ANDREJA KUBINU 34, TRNAVA Smernica k poskytovaniu stravných lístkov č. 04/01/2013 Dátum zavedenia: 01.01.2013 Schválené: Mgr. Jozef Jankovič riaditeľ školy OBSAH 1. Právne

Více

Nadväzné spoje od vlaku RJ 1021

Nadväzné spoje od vlaku RJ 1021 Nadväzné spoje od vlaku RJ 1021 Príchod RJ 1021 do ŽST Košice o 6:14 Spoj 702419 /702413 1021 Košice(6:30) Sečovce Humenné Snina (9:05), SAD Humenné, ide každý deň, čaká do 60 minút meškanie RJ 1021 vkošiciach

Více

VÝLUKA NA TRATI VRÚTKY VARÍN

VÝLUKA NA TRATI VRÚTKY VARÍN Váţení cestujúci, VÝLUKA NA TRATI VRÚTKY VARÍN z dôvodu výlukovej činnosti správcu ţelezničnej dopravnej cesty (ŢSR) na trati prichádza v dňochod11. mája 19. júna 2015k obmedzeniam v jazde vlakov ZSSK.

Více

PAPILLON ZEUGMA *****

PAPILLON ZEUGMA ***** Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 11/12 dní 04.06 15.06 25.06 06.07 16.07 27.07 06.08 17.08 27.08 07.09 17.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna D B D B E C E C D B A Dospelá osoba

Více

Příloha III. Zvláštní přepravní podmínky ČD pro autovlaky (SCIC-AT-CD) stav k

Příloha III. Zvláštní přepravní podmínky ČD pro autovlaky (SCIC-AT-CD) stav k Příloha III Zvláštní přepravní podmínky ČD pro autovlaky (SCIC-AT-CD) stav k 15. 3. 2016 1. Přepravní podmínky 1.1. Obecné podmínky Tyto zvláštní přepravní podmínky ČD pro mezinárodní přepravu autovlaky

Více

BRATISLAVSKÁ KURIÉRSKA SLUŽBA DORUČENIE V BRATISLAVE OD 2,50 CENNÍK

BRATISLAVSKÁ KURIÉRSKA SLUŽBA DORUČENIE V BRATISLAVE OD 2,50 CENNÍK BRATISLAVSKÁ KURIÉRSKA SLUŽBA DORUČENIE V BRATISLAVE OD 2,50 CENNÍK VIETE, ŽE Váš čas aj čas Vašej asistentky je drahší než náklady na MESSENGER? doručujeme zásielky nielen po Bratislave, ale aj PO CELEJ

Více

ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006,

ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006, čiastka 4/2006 Vestník NBS rozhodnutie NBS č. 2/2006 8 2 ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 24. januára 2003 č. 1/2003,

Více

Popis kontrol vykonávaných pri OVEROVANÍ zúčtovacích dávok na Elektronickej pobočke

Popis kontrol vykonávaných pri OVEROVANÍ zúčtovacích dávok na Elektronickej pobočke Popis kontrol vykonávaných pri OVEROVANÍ zúčtovacích dávok na Elektronickej pobočke Všeobecne, platí pre každú kontrolu: Ak nie je status po overení údajov dávky Bez chýb zobrazí sa k danej chybe príslušný

Více

Příloha III. Zvláštní přepravní podmínky ČD pro autovlaky (SCIC-AT-CD)

Příloha III. Zvláštní přepravní podmínky ČD pro autovlaky (SCIC-AT-CD) Příloha III Zvláštní přepravní podmínky ČD pro autovlaky (SCIC-AT-CD) 1. Přepravní podmínky 1.1. Obecné podmínky Tyto zvláštní přepravní podmínky ČD pro mezinárodní přepravu autovlaky (SCIC-AT-ČD) stanovují

Více

Všeobecne záväzné nariadenie. č. 2/2014/VZN. Článok l. Úvodné ustanovenia. Článok 2

Všeobecne záväzné nariadenie. č. 2/2014/VZN. Článok l. Úvodné ustanovenia. Článok 2 Mesto Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia 6a zákona č. 13511961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

Více

Cenník č. 1/16 administratívnych poplatkov a poplatkov ostatných služieb

Cenník č. 1/16 administratívnych poplatkov a poplatkov ostatných služieb Cenník č. 1/16 administratívnych poplatkov a poplatkov ostatných služieb Slovanet, akciová spoločnosť, so sídlom na Záhradníckej 151, 821 08 Bratislava, IČO 35 954 612, zapísaná v obchodnom registri Okresného

Více

SUNSHINE CRETE BEACH **** Grécko/Kréta / all inclusive / dieťa zadarmo

SUNSHINE CRETE BEACH **** Grécko/Kréta / all inclusive / dieťa zadarmo Termíny odletov z Bratislavy na 11/12 dní - I.séria 03.06 14.06 24.06 05.07 15.07 26.07 05.08 16.08 26.08 06.09 16.09 12 Sezóna C D G E H F H E G A B Dospelá osoba v DI 959 999 1089 1129 1149 1159 1209

Více

SMER ICA pre používanie služobného motorového vozidla obce Litmanová a súkromných motorových vozidiel na služobné účely

SMER ICA pre používanie služobného motorového vozidla obce Litmanová a súkromných motorových vozidiel na služobné účely OBEC LITMA OVÁ Riadiaca organizačná norma SMER ICA pre používanie služobného motorového vozidla obce Litmanová a súkromných motorových vozidiel na služobné účely Vypracoval: Vasiľ Vislocký starosta obce

Více

Nový zákon o odpadoch - nové povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadov

Nový zákon o odpadoch - nové povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadov Nový zákon o odpadoch - nové povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadov Tretia časť POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSȎB A FYZICKÝCH OSȎB 12 - Všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi 13 - Zákazy 14 - Povinnosti

Více

Automobil poskytnutý zamestnancovi. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Automobil poskytnutý zamestnancovi. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Automobil poskytnutý zamestnancovi Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Automobil poskytnutý zamestnancovi DHM používaný na podnikateľské účely a súkromné potreby zamestnanca Možnosť uplatnenia pomerného odpočítania

Více

Zákon č. 61/2015 Z. z.

Zákon č. 61/2015 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov č. 61/2015 Z. z. účinná od 1. 9. 2015 - so zameraním na podporu odborného vzdelávania a prípravy žiakov a špeciálne tzv. duálneho vzdelávania za produktívnu prácu pri praktickom

Více

Služba Expres kuriér

Služba Expres kuriér Cenová ponuka SP, a.s. č. 10 251 zo dňa 05.11.2014 pre spoločnosť BUGÁR, s.r.o. Služba Expres kuriér Expresné zásielky Pohodlné a rýchle zasielanie od dverí k dverám. Slúži na rýchle zasielanie dokumentov,

Více

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti časť 5. diel 3. kapitola 3 str. 1 5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti Výška preddavku na daň závisí od toho, či má zamestnanec u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov

Více

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok Vydanie č.: 1 Platné od: 01.10.2015 Strana 1 z 6 Výtlačok č.: Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných Vypracoval Kontroloval Schválil Meno a priezvisko Viktor NAĎ Mgr. Marián

Více

Kalia Beach *** GRÉCKO. Kréta / All Inclusive / Dieťa zadarmo

Kalia Beach *** GRÉCKO. Kréta / All Inclusive / Dieťa zadarmo Termíny odletov z Bratislavy na 11/12 dní - I.séria 04.06 15.06 25.06 06.07 16.07 27.07 06.08 17.08 27.08 07.09 17.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna A B E E F E F D D B C Dospelá osoba

Více

Almyra Hotel & Village ****

Almyra Hotel & Village **** Termíny odletov z Bratislavy na 11/12 dní - I.séria 04.06 15.06 25.06 06.07 16.07 27.07 06.08 17.08 27.08 07.09 17.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna B A E D F D F D E A C Dospelá osoba

Více

Uznesenie. r o z h o d o l :

Uznesenie. r o z h o d o l : Súd: Okresný súd Bratislava I Spisová značka: 33Exre/302/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1113225002 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milena Daubnerová

Více

ŽELEZNIČNÁ STANICA ŽILINA

ŽELEZNIČNÁ STANICA ŽILINA ŽELEZNIČNÁ STANICA ŽILINA 1. Železničná stanica 1.1 Poloha ŽST Žilina sa nachádza v blízkosti stanice SAD a organizačne sa zapája do systému verejnej dopravy. Revitalizovaná stanica by potenciálne mohla

Více

Club Calimera Sunshine Creta ****9

Club Calimera Sunshine Creta ****9 Termíny odletov z Bratislavy na 11/12 dní - I.séria 04.06 15.06 25.06 06.07 16.07 27.07 06.08 17.08 27.08 07.09 17.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna C C F D G E G D F A B Dospelá osoba

Více

Cenník pre použitie bodov z T-Mobile Clubu na čiastočnú úhradu poplatkov za vybrané služby spoločnosti Slovak Telekom, a. s.,

Cenník pre použitie bodov z T-Mobile Clubu na čiastočnú úhradu poplatkov za vybrané služby spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Použitie klubových bodov na mesačné poplatky za služby Internet v mobile 100 100 % 1 330 0 95 % 1 263 0,20 50 % 665 1,99 Internet v mobile 500 100 % 1 997 0 95 % 1 897 0,30 50 % 998 3,00 25 % 499 4,49

Více

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre. Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry. Číslo materiálu: 709/2012

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre. Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry. Číslo materiálu: 709/2012 MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre Predkladateľ: Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry Číslo materiálu: 709/2012 Názov materiálu: Návrh na nakladanie s majetkom vo vlastníctve

Více

BANSKÁ BYSTRICA - HUŠTÁK - KAPITULSKÁ

BANSKÁ BYSTRICA - HUŠTÁK - KAPITULSKÁ Útvar hlavného architekta mesta Banská Bystrica BANSKÁ BYSTRICA - HUŠTÁK - KAPITULSKÁ NÁVRH VEDENIA CYKLOTRASY Február 2015 hlavný architekt: doprava: Ing. arch. Ľubomír Keleman Ing. Anna Brašeňová Hlavný

Více

Apollo Beach **** GRÉCKO. Rhodos / Polpenzia / All Inclusive

Apollo Beach **** GRÉCKO. Rhodos / Polpenzia / All Inclusive Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 11/12 dní I.séria 03.06 14.06 24.06 05.07 15.07 26.07 05.08 16.08 26.08 06.09 16.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna C A E D I H J G F A B Dospelá

Více

M E S T O R O Ž Ň A V A. Ondrej Lipták, Hrnčiarska č.7, Rožňava - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta

M E S T O R O Ž Ň A V A. Ondrej Lipták, Hrnčiarska č.7, Rožňava - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 29.9.2016 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Ondrej Lipták, Hrnčiarska č.7, Rožňava - zverejnenie zámeru priameho predaja

Více

Club Calimera Sunshine Rhodos ****

Club Calimera Sunshine Rhodos **** Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 11/12 dní I.séria 03.06 14.06 24.06 05.07 15.07 26.07 05.08 16.08 26.08 06.09 16.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna B A C D I H J G F E C Dospelá

Více

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 N á v r h M E S T O S T R Á Ž S K E vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske.

Více

Mitsis Rhodos Village ****9

Mitsis Rhodos Village ****9 Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 11/12 dní - I.séria 03.06 14.06 24.06 05.07 15.07 26.07 05.08 16.08 26.08 06.09 16.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna C B C E F E F E E D A Dospelá

Více

Prevádzkový poriadok fitnes klubu/ obecnej posilňovne v Pucove.

Prevádzkový poriadok fitnes klubu/ obecnej posilňovne v Pucove. Obec Pucov č. 214 026 01 Dolný Kubín Prevádzkový poriadok fitnes klubu/ obecnej posilňovne v Pucove. Prevádzkový poriadok stanovuje pravidlá využívania fitnes - klubu /obecnej posilňovne (ďalej len fitnes

Více

4.A. Obstaranie náhradných nájomných bytov údaje o stavbe

4.A. Obstaranie náhradných nájomných bytov údaje o stavbe VZOR Príloha k opatreniu č. 338/2011 Z. z. Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti 1. Údaje o prijatí žiadosti 1 Evidenčné číslo žiadosti:

Více

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., ):...

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č.,  ):... Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., e-mail):... Mestská časť Bratislava-Ružinov Stavebný úrad Mierová 21 827 05 Bratislava

Více

v y d á v a Článok 1 Základné ustanovenia

v y d á v a Článok 1 Základné ustanovenia Mestské zastupiteľstvo v Stupave na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy SR a na základe ustanovenia 4 ods. 3 písm. p) a 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Více

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kúpna zmluva č. Z01008_Z Uzatvorená v zmysle 09 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Stredná odborná škola technická,

Více

M E S T O R O Ž Ň A V A. Oktavián Novák, Rudná č zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava

M E S T O R O Ž Ň A V A. Oktavián Novák, Rudná č zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 28.4.2016 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Oktavián Novák, Rudná č.313 - zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

KATEGORIZÁCIA KOLESOVÝCH TRAKTOROV

KATEGORIZÁCIA KOLESOVÝCH TRAKTOROV KATEGORIZÁCIA KOLESOVÝCH TRAKTOROV Traktor znamená každý motorový, kolesový alebo pásový poľnohospodársky alebo lesný traktor s minimálne dvoma nápravami a maximálnou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 6

Více

DODATOK č. 3. dodatku č. 3. Čl. I

DODATOK č. 3. dodatku č. 3. Čl. I DODATOK č. 3 k zmluve o dielo o servisných službách č. 21/2008 zo dňa 25.11. 2008 v znení dodatku č. 1 zo dňa 20.09.2010 a dodatku č. 2 zo dňa 23.02.2011 Objednávateľ: Národná banka Slovenska ul. Imricha

Více

CENNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

CENNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB CENNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB Všetky ceny sú uvádzané bez DPH Platnosť cenníka od 01.01.2017 EXPORT Príjem zásielky do skladu (AWB) 15,00 Nebezpečný tovar ( DGR ) Každá ako aj opakovaná kontrola 55,00 Kontrola

Více

Cenník pre koncové zariadenia časť C (predaj a nájom IP koncových zariadení - IP telefóny k službe VVN)

Cenník pre koncové zariadenia časť C (predaj a nájom IP koncových zariadení - IP telefóny k službe VVN) Cenník pre koncové zariadenia časť C (predaj a nájom IP koncových zariadení - IP telefóny k službe VVN) Č.j.: 57977/2015 Účinnosť od 01.12.2015 OBSAH 1. Všeobecné ustanovenia... 1 2. Predaj IP koncových

Více

Cenník školení a kurzov BOZPacademy

Cenník školení a kurzov BOZPacademy Cenník školení a kurzov BOZPacademy Druh školenia / kurzu cena za osobu vydaný doklad termín opakovania školenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi vstupné školenia zamestnancov

Více

Kataster. Kataster. Kataster Kataster Kataster. Kataster Kataster Kataster Kataster. Kataster

Kataster. Kataster. Kataster Kataster Kataster. Kataster Kataster Kataster Kataster. Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Platné legislatívne predpisy upravujúce vytyčovanie hraníc pozemkov Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a

Více

Mesto Sereď Námestie republiky 1176/10, Sereď

Mesto Sereď Námestie republiky 1176/10, Sereď Prieskum trhu (tovar) v Seredi, dňa 13.11.2014 Mesto Sereď ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vykonáva

Více

Slovenská basketbalová asociácia. Interná smernica SBA

Slovenská basketbalová asociácia. Interná smernica SBA Slovenská basketbalová asociácia Junácka 6, 832 80 Bratislava, tel, fax: 02/442 50 317 www.slovakbasket.sk e-mail: sekretariat@slovakbasket.sk Korešpondenčná adresa: Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava

Více

Digitálna sieť obrazoviek indoor & outdoor. Prezentácia spoločnosti Medias promotion s.r.o.

Digitálna sieť obrazoviek indoor & outdoor. Prezentácia spoločnosti Medias promotion s.r.o. Digitálna sieť obrazoviek indoor & outdoor Prezentácia spoločnosti Medias promotion s.r.o. Digitálna sieť obrazoviek indoor & outdoor Medias promotion Spoločnosť Medias promotion bola založená v novembri

Více

Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave Príkaz dekana Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK č. 2/2010 Predkladanie pracovných výkazov na zefektívnenie

Více

Účtovný doklad. Druh 5) Číslo 6) 7) Identifikáci a prílohy 8)

Účtovný doklad. Druh 5) Číslo 6) 7) Identifikáci a prílohy 8) Názov prijímateľa: Názov projektu: Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu časť A.1 - vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu Výzva: Kód

Více

DOPRAVNÝ PRIESKUM KRIŽOVATIEK -VYHODNOTENIE. Zadanie č.11

DOPRAVNÝ PRIESKUM KRIŽOVATIEK -VYHODNOTENIE. Zadanie č.11 DOPRAVNÝ PRIESKUM KRIŽOVATIEK -VYHODNOTENIE Zadanie č.11 Dopravné nžinierstvo 1. PREPÍSANIE VÝSLEDKOV DO TABUĽKY Dopravné inžinierstvo 1. ov MS Excel si študent vytvorí formát, do ktorého vpíše hodnoty

Více

TARIFA IP Hlas REZIDENT platná od

TARIFA IP Hlas REZIDENT platná od TARIFA IP Hlas REZIDENT Mesačný poplatok 0 Medzinárodné volania (min.) 0-24 hod. Voľné minúty 0 zóna 0,12 zóna 0,13 Volania v rámci SR (min.) 0-24 hod. zóna 0,34 Miestne, Medzimestské 0,07 zóna 0,79 GSM

Více

FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY INTERNÝ RIADIACI AKT č. 17/2015 Vec: Nariadenie o používaní povolení na výkon kontroly vo vlaku pri vykonávaní colného dohľadu počas jazdy vo vlakoch osobnej

Více

Metodické pokyny SÚVISLÁ ODBORNÁ PRAX

Metodické pokyny SÚVISLÁ ODBORNÁ PRAX Metodické pokyny SÚVISLÁ ODBORNÁ PRAX pre 2. a 3. ročník študijného odboru 3692 M geodézia, kartografia a kataster Súvislá odborná prax (ďalej OP) je v zmysle školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) súčasťou

Více

Predaj cez PC pokladňu

Predaj cez PC pokladňu Predaj cez PC pokladňu PC pokladňa je určená na predaj v hotovosti cez fiškálny modul, ale pracuje so skladom offline, t.j. pri predaji nie je možné zistiť aktuálny stav tovaru na sklade. Pri predaji cez

Více

- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa uznesením č. 261, účinnosť:

- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa uznesením č. 261, účinnosť: - schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 16.09.2015 uznesením č. 261, účinnosť: 02.10.2015 Mesto Trenčín, na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy Slovenskej republiky

Více

Typy kariet a preukazov na preukázanie zliav

Typy kariet a preukazov na preukázanie zliav Zľava Dopravná karta EM CARD Žiacka PAL, MHD, DAL, MAL PAL,MHD,DAL - do dovŕšenia veku 15 rokov MAL - do dovŕšenia 12 rokov veku, na linke 601705 do 10 rokov, el. peňaženka Pri hotovosti skontrolovať dátum

Více

CENNÍK SLUŽIEB PRE ZÁKAZNÍKOV SPOLOČNOSTI STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s.

CENNÍK SLUŽIEB PRE ZÁKAZNÍKOV SPOLOČNOSTI STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s. CENNÍK SLUŽIEB PRE ZÁKAZNÍKOV SPOLOČNOSTI STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s. 1. V zmysle Zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. vydávame cenník služieb spojených s dodávkou a distribúciou elektriny pre zákazníkov,

Více

Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka. pre školský rok 2016/2017

Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka. pre školský rok 2016/2017 Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 041 76 Košice Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka > 3-ročné vyššie odborné štúdium v študijnom odbore diplomovaný rádiologický asistent - denná forma

Více

CENNÍK ELEKTRINY PRE MALÉ PODNIKY NA ROK 2015

CENNÍK ELEKTRINY PRE MALÉ PODNIKY NA ROK 2015 CENNÍK ELEKTRINY PRE MALÉ PODNIKY NA ROK 2015 platný od 1. januára 2015 Tento cenník je určený odberateľom elektriny mimo domácností, ktorí spĺňajú podmienku podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike

Více

Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s.

Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. platný od 15. februára 2015 Obsah I. Kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer

Více

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia OBEC JACOVCE Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Obecné zastupiteľstvo Obce Jacovce,

Více

Čl. I. Úvodné ustanovenia

Čl. I. Úvodné ustanovenia uzatvorená podľa ust. 269 ods. 2 v spojení s ust. 323 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len Dohoda ) Zmluvné strany: 1. Obchodné meno: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného

Více

Znalecký posudok. Znalec : Ing. Dušan Koščo, Puškinova 812/4, Vranov nad Topľou, e mail: tel.: 057/ ,

Znalecký posudok. Znalec : Ing. Dušan Koščo, Puškinova 812/4, Vranov nad Topľou, e mail: tel.: 057/ , Znalec : Ing. Dušan Koščo, Puškinova 812/4, 093 03 Vranov nad Topľou, e mail: koscod47@gmail.com, tel.: 057/4464333, 0905 106 788 Zadávateľ: Obec Kvakovce,Kvakovce č.97,094 02 Slovenská Kajňa,okr.Vranov

Více

Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva Žiari nad Hronom dňa

Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva Žiari nad Hronom dňa Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva Žiari nad Hronom dňa 20.06.2013 K BODU 4 : Investičný zámer Obytný súbor Sever - I. etapa, 2x24 bytových jednotiek Žiar nad Hronom MATERIÁL PREDKLADÁ : Ing. Mariana

Více

Samospráva obce Nová Vieska

Samospráva obce Nová Vieska Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Vieska číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Nová Vieska Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce : 22.01.2015 Návrh VZN zverejnený na internetovej

Více

REVÍZIA NORMY ISO 9001: JÚNA 2016 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN NORMA ISO 9001 AKO SA PRIPRAVIŤ NA BEZPROBLÉMOVÝ PRECHOD NA NOVÚ NORMU

REVÍZIA NORMY ISO 9001: JÚNA 2016 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN NORMA ISO 9001 AKO SA PRIPRAVIŤ NA BEZPROBLÉMOVÝ PRECHOD NA NOVÚ NORMU Teraz originál normy STN EN ISO 9001:201 pre účastníkov ZDARMA! REVÍZIA NORMY ISO 9001:2015 AKO SA PRIPRAVIŤ NA BEZPROBLÉMOVÝ PRECHOD NA NOVÚ NORMU STN EN ISO 9001:201 9. JÚNA 201 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN

Více

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku Číslo zmluvy: 1/2015 uzavretá podľa 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: Vypožičiavateľ: Hlavné mesto

Více

M E S T O R O Ž Ň A V A

M E S T O R O Ž Ň A V A M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 27.04.2017 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Jozef Pančo a manželka Nora Pančová, č. 249, Drnava - priamy predaj pozemku

Více

VYSPORIADANIE PREHRADENÝCH ZÁVÄZKOV A POHĽADÁVOK

VYSPORIADANIE PREHRADENÝCH ZÁVÄZKOV A POHĽADÁVOK VYSPORIADANIE PREHRADENÝCH ZÁVÄZKOV A POHĽADÁVOK Funkcia Vysporiadanie pohľadávok a záväzkov umožňuje riešiť preplatky pohľadávok a záväzkov, prípady, kedy je úhrada vyššia ako hodnota uvedená na doklade.

Více

PRÍLOHA K POISTNEJ ZMLUVE CELOROČNÉHO CESTOVNÉHO POISTENIA ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA

PRÍLOHA K POISTNEJ ZMLUVE CELOROČNÉHO CESTOVNÉHO POISTENIA ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA A. Typ poistenia Cestovné poistenie pre opakované cesty Územná platnosť poistenia Európa alebo Svet PRÍLOHA K POISTNEJ ZMLUVE CELOROČNÉHO CESTOVNÉHO POISTENIA ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA

Více

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY REGDP_1 ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky

Více

VZN 24/2010 Žilinský samosprávny kraj Strana 1

VZN 24/2010 Žilinský samosprávny kraj Strana 1 VZN 24/2010 Žilinský samosprávny kraj Strana 1 V š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e Žilinského samosprávneho kraja číslo 24/2010 o dani z motorových vozidiel Žilinský samosprávny kraj na

Více

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov verejného

Více

ROZPIS PRETEKOV. Názov pretekov: Júnová regata Slovenský pohár KJP ČTK: 355 Triedy a koeficienty: KJP-5 (T1, T2, T3)

ROZPIS PRETEKOV. Názov pretekov: Júnová regata Slovenský pohár KJP ČTK: 355 Triedy a koeficienty: KJP-5 (T1, T2, T3) ROZPIS PRETEKOV Názov pretekov: Júnová regata Slovenský pohár KJP 2016 ČTK: 355 Triedy a koeficienty: KJP-5 (T1, T2, T3) Termín konania: 11. 12.06.2016 Usporiadateľ: Slovenský zväz jachtingu, Technicky

Více

Ing.Martin Kapitulík, poslanec MZ v Žiline NADOBUDNUTIE ŠPORTOVEJ HALY NA BÔRIKU

Ing.Martin Kapitulík, poslanec MZ v Žiline NADOBUDNUTIE ŠPORTOVEJ HALY NA BÔRIKU Ing.Martin Kapitulík, poslanec MZ v Žiline Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Mestskú radu v Žiline Komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2016 Návrh k bodu

Více

MESTO MODRA MESTSKÝ ÚRAD Dukelská 38, MODRA

MESTO MODRA MESTSKÝ ÚRAD Dukelská 38, MODRA Zámer mesta Modry predať alebo prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa A) Mesto Modra podľa 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Více

Usmernenie pre administráciu osi 4 LEADER z Programu rozvoja vidieka SR

Usmernenie pre administráciu osi 4 LEADER z Programu rozvoja vidieka SR PRÍLOHA Č. 19 KRITÉRIÁ PRE UZNATEĽNOSŤ VÝDAVKOV, MAXIMÁLNE FINANČNÉ LIMITY VYBRANÝCH OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV V RÁMCI OPATRENIA 3.3 VZDELÁVANIE A INFORMOVANIE IMPLEMENTOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM OSI 4 LEADER, OPATRENIA

Více

Stavebník (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., ):...

Stavebník (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č.,  ):... Stavebník (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., e-mail):... Mestská časť Bratislava-Ružinov Stavebný úrad Mierová 21 827 05 Bratislava

Více

DOTAZNÍK STARÉ MESTO BEZ BARIÉR! kaviareň/pub/bar reštaurácia galéria múzeum kino iné... ulica...

DOTAZNÍK STARÉ MESTO BEZ BARIÉR! kaviareň/pub/bar reštaurácia galéria múzeum kino iné... ulica... DOTAZNÍK STARÉ MESTO BEZ BARIÉR! Názov subjektu / prevádzky / / zariadenia......... TYP subjektu (ZAKRÚŽKUJ) kaviareň/pub/bar reštaurácia galéria múzeum kino iné... Subjekt je súčasťou vačšieho objektu......

Více

Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony

Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony 2.2.10 Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony Názov účtovnej jednotky (adresa, IČO) Názov vnútropodnikovej smernice Prílohy Číslo smernice Rozsah platnosti Za správnosť smernice zodpovedá

Více

METODICKÁ SMERNICA NA AKREDITÁCIU METHODICAL GUIDELINE FOR ACCREDITATION SVEDECKÉ POSUDZOVANIE INŠPEKČNÝCH ORGÁNOV

METODICKÁ SMERNICA NA AKREDITÁCIU METHODICAL GUIDELINE FOR ACCREDITATION SVEDECKÉ POSUDZOVANIE INŠPEKČNÝCH ORGÁNOV SLOVENSKÁ NÁRODNÁ AKREDITAČNÁ SLUŽBA METODICKÁ SMERNICA NA AKREDITÁCIU METHODICAL GUIDELINE FOR ACCREDITATION SVEDECKÉ POSUDZOVANIE INŠPEKČNÝCH ORGÁNOV WITNESS ASSESSMENT OF INSPECTION BODIES MSA I/03

Více

Článok I. Základné ustanovenia

Článok I. Základné ustanovenia VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. 1/2013 zo dňa 26.6.2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 4/2015. o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 4/2015. o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov Mesto Medzilaborce Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2015 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov Návrh VZN č. 4/2015 vyvesený na úradnej tabuli

Více

Hoval ventily s motorom

Hoval ventily s motorom Popis produktu Hoval motorický trojcestný ventil VXP459 dimenzia DN ½" - ½" / PN 6, 0 C Ventil Typ VXP 459 Teleso ventila z červenej zliatiny vrátane šrúbení Pri ventiloch s kvs,5-6,3 percent. rovnaká

Více

FÓRUM O DOPRAVE. Ing. Peter Janus Prešov

FÓRUM O DOPRAVE. Ing. Peter Janus Prešov FÓRUM O DOPRAVE VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA NA ÚZEMÍ MESTA PREŠOV Ing. Peter Janus Prešov 2. 6. 2009 Mestská hromadná doprava -trolejbusová -autobusová Prímestská autobusová doprava Taxislužba Železničná doprava

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více

NÁVRH NA ZÁPIS SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM DO OBCHODNÉHO REGISTRA

NÁVRH NA ZÁPIS SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM DO OBCHODNÉHO REGISTRA Príloha č. 7 k vyhláške č. 25/2004 Z. z. Miesto na nalepenie kolkovej známky NÁVRH NA SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM DO OBCHODNÉHO REGISTRA Obchodný register Okresný súd TRENČÍN Ulica Piaristická Číslo

Více

Dodatok k Zmluvám o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

Dodatok k Zmluvám o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) Dodatok k Zmluvám o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Obchodný register

Více

Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s.

Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. platný od 15. apríla 2013 Obsah I. Kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer

Více

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 6 ods.

Více

Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s.

Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. Cenník VÚB, a.s., pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. platný od 15. júla 2016 Obsah I. Kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou Consumer

Více

SKLADOVÁ INVENTÚRA 1 VYTVORENIE INVENTÚRY. 1.1 Nastavenie skladovej inventúry

SKLADOVÁ INVENTÚRA 1 VYTVORENIE INVENTÚRY. 1.1 Nastavenie skladovej inventúry SKLADOVÁ INVENTÚRA Skladové inventúry umožňujú vyrovnanie evidovaného stavu zásob so skutočným fyzicky zisteným stavom. Pri inventúre vznikajú inventúrne rozdiely medzi fyzickým a evidenčným stavom: kladné

Více

FORMULÁR pre právnickú osobu

FORMULÁR pre právnickú osobu OKRESNÝ ÚRAD... odbor živnostenského podnikania Vyplní úrad FORMULÁR pre právnickú osobu ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti / žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 1,

Více