PGR Č. 8/15 NA ZABEZPEČENIE NAKLÁDKY A VYKLÁDKY MOTOROVÝCH VOZIDIEL V ŽST. HUMENNÉ A BRATISLAVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PGR Č. 8/15 NA ZABEZPEČENIE NAKLÁDKY A VYKLÁDKY MOTOROVÝCH VOZIDIEL V ŽST. HUMENNÉ A BRATISLAVA"

Transkript

1 Číslo strany : 1 Počet strán: 8 PGR Č. 8/15 NAKLÁDKY A VYKLÁDKY V ŽST. HUMENNÉ A Označenie dokum. Vydanie číslo: 1 Dátum: PGR č. 8/15 Vypracoval: Ing. Rus Preveril: JUDr. Dudič Schválil: JUDr.Cap, MBA Dátum: Dátum: Dátum: Podpis: Podpis: Podpis:

2 Číslo strany : 2 Počet strán: 8 Za účelom zabezpečenia vypisovania dokladov pri nakládke a vykládke motorových vozidiel a nafilmovania stavu pred naložením v žst. Humenné a Bratislava vydávam tento PGR, ktrorý nadobúda platnosť dňa Preprava vnútroštátnym autovlakom ZSSK a autovlakom ZSSK ČD v GVD 2015/2016 S účinnosťou od , t. j. v GVD 2015/2016 sa vykonáva preprava vozidiel vo vnútroštátnej preprave ZSSK v tých istých vlakoch a s minimálnym časovým posunom odchodov a príchodov vlakov ako v GVD 2014/2015. V medzinárodnej preprave ZSSK ČD dochádza k zámene vlakov, a tým aj zmene časových polôh vlakov pre smer z ČD do cieľových staníc Poprad Tatry a Košice. Preprava vozidiel sa v GVD 2015/2016 vykonáva nasledovnými autovlakmi: vo vnútroštátnej preprave ZSSK: autovlak Humenné Bratislava hl. st. a späť vlakmi R 614/1614/ Zemplín / R 615 Zemplín, v medzinárodnej preprave ZSSK ČD: nočný autovlak Humenné Praha hl. n. a späť vlakmi EN 442 Bohemia // EN 445 Slovakia / EN 443 Bohemia, denný autovlak Košice Praha hl. n. a späť vlakmi EC 242 Roháče /IC 542 // IC 543/EC 243 Roháče, nočný autovlak Košice Praha hl. n. a späť vlakmi EN 442 Bohemia // EN 445 Slovakia, nočný autovlak Poprad Tatry Praha hl. n. a späť vlakmi EN 444 Slovakia // EN 443 Bohemia. Preprava vozidiel autovlakmi v GVD 2015/2016 sa v zásade vykonáva za súčasne platných podmienok. 2. Autovlak Humenné Bratislava hl. st. a späť vlakmi R 614/1614/ R 615 Preprava sa uskutočňuje na autovozni DDm č. 22. K autovozňu je priradený WLAB vozeň č. 21 určený pre cestujúcich prepravujúcich vozidlá. Steward určený do služby na tento výkon sa k nástupu hlási na dispečingu spoločnosti o 16:31 hod. Po prevzatí služobnej tašky s potrebnými dokladmi a služobného mobilu cestuje vlakom REX 909 do žst. Humenné (prav. odchod z Košíc 17:01 hod., príchod do žst. Humenné 18:33 hod.). Po príchode do Humenného sa odoberie stewrad ihneď do priestoru nakládky a je nápomocný stewardovi vozňa WLAB č. 362 od EN 442 pri nákladke. V prípade že Rex 909

3 Číslo strany : 3 Počet strán: 8 bude meškať, vykoná tieto činnosti steward z vozňa Bcmh č. 365 od EN 442. Po ukončení nakládky na EN 442 pokračuje steward s prípravou svojho vozňa WLAB č.21. Po príprave vozňa podľa obsadzovacieho diagramu vykoná v čase od 20:20 20:50 hod. spísanie Nakládkového listu, obhliadku vozidla, vypíše Správu o stave vozidla pred naložením s vyznačením poškodených miest na vozidle a nafilmuje vozidlo predpísaným spôsobom. Nakládka bude realizovaná na dolnú plošinu o max. výške vozidiel do mm a hornú plošinu max. výška vozidiel do mm. Odsun autovozňa z priestorov autorampy v žst. Humenné je plánovaný o 20:50 hod. Pripojenie na súpravu bude vykonané najneskôr 30 min. pred pravidelným odchodom vlaku. Vozeň WLAB č. 21 nebude pristavovaný do priestoru nakládky, bude pristavený v súprave vlaku R 614 a je určený prednostne pre cestujúcich s vozidlami s možnou úpravou T3 (Tourist),T2 (Double) a Single (odlišne od medzinárodnej prepravy T 3 at2 ). Dopredaj voľných miest je možný z východzej stanice aj do kupé, kde je iba jeden cestujúci. Po odchode vlaku z východzej stanice je dopredaj možný už iba do voľných kupé vozňa. Po príchode R 614 do žst. Bratislava, až do času vykládky, nie je možné použitie WC. Vykládka v Bratislave je stanovená o 6:45 hod. Steward pri vykládke vozidiel dá podpísať vodičovi prehlásenie o nepoškodení vozidla, ktoré odovzdá večer pri vyzdvihnutí konečného obsadzovacieho diagramu v pokladni č. 10. Po vykládke vozidiel, vozeň DDm ostáva pri nakládkovej rampe, WLAB č. 21 bude preposunovaný na Bratislava hl. stanica - odstavné koľajisko. Nakládka autovozňa na R 615 je stanovená pre cestujúcich od 22:10-22:20 hod. Z dôvodu, že stewardovi nie je možnosť doručiť predbežný diagram, prípravu jednotlivých kupé vykoná steward po nahlásení cestou dispečingu spoločnosti v stanovenom čase. Pristavenie WLAB č. 21 o 21:50 hod. na koľaj č. 19, DDm na koľaji č. 17 paralelne. Odsun z autorampy o 23:00 hod. Steward po pristavení WLAB vozňa do priestoru nakládky si vyzdvihne konečný obsadzovací diagram v pokladni č. 10, kde zároveň odovzdá doklady z rannej vykládky vozidiel (jeden exemplár Nakládkového záznamu, vrátane Správ o stave vozidiel pred naložením). Nakládku/vykládku v žst. Bratislava zabezpečuje vozmajster ZSSK. Steward, tak ako v žst. Humenné, vypíše Nakládkový záznam, Správu o stave vozidla pred naložením a vykoná filmovanie vozidiel pred nakládkou. Vyplnený Nakládkový záznam, Správy o stave vozidla pred naložením, odovzdá po ukončení nakládky vozmajstrovi v jednom výtlačku, druhý výtlačok odovzdá v žst. Humenné, po vykládke vozidiel. Po príchode do žst. Humenné (7:50 hod.) je plánovaná vykládka od 8:20 hod., kde steward dá popísať vodičom prehlásenie o nepoškodení vozidla, ktoré po ukončení vykládky odovzdá spolu s Nakládkovým záznamom do pokladne zamestnancovi ZSSK. Ak dôjde k poškodeniu vozidla, steward spíše Komerčnú zápisnicu v troch vyhotoveniach (jedno vyhotovenie obdrží cestujúci, druhé odovzdá do pokladne a tretie vyhotovenie doručí dispečingu spoločnosti) podľa vzoru v dokumentácii pre autovozeň. Podpísanú komerčnú zápisnicu odovzdá do pokladne zamestnancovi ZSSK. Po ukončení činnosti cestuje steward do domovskej stanice Košice vlakom REX 906, s pravidelným odchodom zo žst. Humenné o 09:28 hod., príchod do žst. Košice 10:59 hod. REX 906 ide v pracovných dňoch a nejde 20. XII. 6. I. V týchto dňoch cestuje steward do domovskej stanice vlakom REX 908 s pravidelným odchodom zo žst. Humenné o 11:28 hod., s príchodom do žst. Košice o 12:59 hod.

4 Číslo strany : 4 Počet strán: Časy nakládky a vykládky: 2.2 Ukončenie predaja a tlač obsadzovacích diagramov: podľa PP ZSSK sa predaj ukončuje 3 hodiny pred odchodom vlaku z východovej stanice. Na základe interných dohôd, je v systéme KVC, nad rámec PP ZSSK, zapracované ukončenie predaja 2 hodiny pred odchodom vlaku, podľa nižšie uvedených lehôt, R 614/1614 autovozeň č. 22 a WLAB vozeň č ukončenie predaja o h, R 614/1614 Zemplín Humenné R 614/1614 Zemplín Bratislava Nakládka vozidiel 20:20-20:30 hod. Príchod 6:11 hod. Odchod 21:37 hod. Vykládka vozidiel od 6:40 hod. R 615 Zemplín Bratislava R 615 Zemplín Humenné Nakládka vozidiel 22:10-22:20 hod. Príchod 7:50 hod. Odchod 23:45 hod. Vykládka vozidiel od 8:20 hod. možnosť tlačiť obsadzovacie diagramy od 8.30 h, R 615 autovozeň č. 22 a WLAB vozeň č ukončenie predaja o h, možnosť tlačiť obsadzovacie diagramy od h, manuálny dopredaj v ŽST Humenné je do h a v ŽST Bratislava hl. st. do h Cestovné za prepravu autovlakom cestovné platí podľa PP ZSSK - bez zmeny Ceny vo vnútroštátnom autovlaku platné od Bratislava hl. st. Humenné a späť R 614/1614//615 Počet cestujúcich: Počet cestujúcich: 1 2 preprava cestovné EUR EUR EUR EUR EUR cestovné EUR EUR automobilu s výškou jednosmerné 39,90 59,90 74,90 84,90 94,90 preprava jedno- 29,90 49,90 do 160 cm spiatočné 74,90 109,90 129,90 139,90 149,90 motocykla smerné s výškou jednosmerné 49,90 69,90 84,90 94,90 104,90 od 161 spiatočné 59,80 99,80 do 200 cm spiatočné 89,90 119,90 139,90 149,90 159,90

5 Číslo strany : 5 Počet strán: 8 Ceny v medzinárodnom autovlaku v GVD 2015/16 Košice - Praha hl. n. a späť - EC 242/243 Počet cestujúcich: Počet cestujúcich: 1 2 preprava cestovné EUR EUR EUR EUR EUR cestovné EUR EUR automobilu s výškou jednosmerné 49,90 69,90 89,90 109,90 129,90 preprava jedno- 44,90 64,90 do 160 cm spiatočné 97,00 137,00 177,00 217,00 257,00 motocykla smerné s výškou jednosmerné 82,90 102,90 122,90 142,90 162,90 od 161 spiatočné 89,80 129,80 do 200 cm spiatočné 162,90 202,90 242,90 282,90 322,90 3. Autovlak Humenné Praha hl. n. a späť vlakmi EN 442 Bohemia // EN 445 Slovakia /443 Bohemia Od GVD 2015/2016 ZSSK v spolupráci s ČD rozširuje prepravu autovlakom vo vlaku EN442/443 denne na trase Humenné Praha hl. n. a späť. Preprava vozidiel Humenné Praha hl. n. a späť sa vykonáva vlakmi EN 442 Bohemia // EN 445 Slovakia /EN 443 Bohemia, na autovozni DDm č K autovozňu je priradený lôžkový WLAB vozeň č. 362 určený pre cestujúcich prepravujúcich vozidlá. V smere Praha hl. n. Humenné sú autovozeň a vyhradený lôžkový vozeň z Prahy hl. n. radené vo vlaku EN 445. V Bohumíne sú oba vozne preradené na EN 443, v ktorom sú radené až do ŽST Humenné. 3.1 EN 442/443 WLAB č. 362 autovozeň HN-PHA-HN Steward určený do služby na tento výkon sa hlási k nástupu na dispečingu spoločnosti o 08:01 hod. Po prevzatí služobnej tašky s potrebnými dokladmi sa presunie na nástupište Železničnej stanice Košice, kde vyčká na príchod vlaku EN 443 BOHEMIA (08:39hod.). Pri nástupe do služby v žst. Košice si okrem dokladov potrebných pre výkon služby prevezme na dispečingu spoločnosti aj kameru pre potreby nafilmovania prípadného poškodenia vozidla pri vykládke v Humennom a stavu vozidiel pri nakládke. Večer pri prechode cez žst. Košice. odovzdá cestou zamestnancov transportu na dispečing spoločnosti. Príchod EN 443 do žst. Humenné je o 10:33 hod. Presun vozňa WLAB č. 362 do priestoru vykládky je plánovaný do 11:00 hod., samotná vykládka osobných motorových vozidiel bude realizovaná od 11:00 hod. do 11:20 hod. Steward je pri vykládke vozidiel, kde vodičom dá podpísať prehlásenie o tom, že vozidlo prevzali nepoškodené. V prípade poškodenia vozidla, steward spíše komerčnú zápisnicu v zmysle pokynov pre autovozeň. Jeden výtlačok

6 Číslo strany : 6 Počet strán: 8 odovzdá cestujúcemu, druhý do doplatkovej pokladne a tretí odovzdá spolu s kamerou na prechode EN 442 v žst. Košice službukonajúcim zamestnancom transportu. Steward pokračuje vo výkone sklužby o 18:05 hod., kedy si prevezme obsadzovací diagram vozňa č Vo vozni pripraví jednotlivé kupé podľa obsadzovacieho diagramu. V čase od 18:35 hod. do 19:00 hod. vykoná spísanie Nakládkového listu, obhliadku vozidla, vypísanie Správy o stave vozidla pred naložením, s vyznačením poškodených miest na vozidle. Vozidlo zároveň nafilmuje predpísaným spôsobom. Nakládka bude realizovaná na dolnú plošinu o max. výške vozidiel do mm a hornú plošinu max. výška vozidiel do mm. Odsun autovozňa z priestorov autorampy v žst. Humenné je plánovaný o 19:05 hod. Pripojenie na súpravu bude vykonané najneskôr 30 min. pred pravidelným odchodom vlaku. Príchod EN 442 do žst. Praha je o 7:39 hod. Vozeň WLAB č. 362 nebude presunutý do priestoru nakládky. Cestujúci vystúpia na nástupišti a cez 7. nástupište na Hl. nádraží sa peši presunú do priestoru vykládky, kde bude realizovaná vykládka vozidiel zamestnancami ČD v čase od. 8:15 hod. Vozeň WLAb č. 362 ostáva na súprave EN 442 s príchodm na ONJ 8:15 hod. NA ONJ bude vozeň predkurovaný v čase od 11:00 do 18:00 hod. na 401 koľaji. 3.2 Prevádzkový režim pre výkon z PRAHY HUMENNÉHO: Nástup stewardov WLAB vozňov č. 359, 360 a 362 radených k autovozňom v Prahe pre smer do Košíc, Popradu a Humenného je stanovený na 20:00 hod., kedy je plánovaný aj odsun vozňov z ONJ do priestoru nakládky na Praha Hl. nád. Po prevzatí obsadzovacieho diagramu vozňa (predbežné diagramy budú doručené ráno po príchode do priestoru nakládky a vykládky), pripraví steward jednotlivé kupé pre cestujúcich. Po tomto úkone je steward pripravený prijímať cestujúcich. EN 442 Bohemia Humenné EN 442 Bohemia Praha Nakládka vozidiel 18:35-18:45 hod. Príchod 7:39 hod. Odchod 19:46 hod. Vykládka vozidiel od 8:15 hod Ukončenie predaja a tlač obsadzovacích diagramov: EN 442 autovozeň č. 356 a WLAB vozeň č. 362 ukončenie predaja 2 hodiny pred odchodom vlaku z východovej stanice, t. j. o h, možnosť tlačiť obsadzovacie diagramy od 7.20 h, manuálny dopredaj do h.

7 Číslo strany : 7 Počet strán: 8 4. Denný autovlak Košice Praha hl. n. a späť vlakmi EC 242 Roháče /IC 542 // IC 543/ EC 243 Roháče Denná preprava vozidiel Košice Praha hl. n. a späť sa vykonáva vlakmi EC 242 Roháče /IC 542/IC 543/EC 243 Roháče na autovozni DDm č Pre cestujúcich s vozidlom sú vyhradené miesta vo vozni 2. vozňovej triedy č Súprava vlaku EC 242 (vrátane autovozňa a vozňa 2. vozňovej triedy č. 369) končí v žst. Ostrava, odkiaľ pokračuje ako vlak IC 542 do Prahy hl. n. V opačnom smere z Prahy sú oba vozne radené z Prahy hl. n. do ŽST Ostrava vo vlaku IC 543 a z Ostravy do Košíc vo vlaku EC 243. Ukončenie predaja a tlač obsadzovacích diagramov: EC 242 autovozeň č. 379 ukončenie predaja 2 hodiny pred odchodom vlaku z východovej stanice, t. j. o h, možnosť tlačiť obsadzovací diagram od 7.20 h. Časy nakládky a vykládky autovozňa č. 379: EC 242 nakládka v ŽST Košice od do h, IC 542 vykládka v ŽST Praha hl. n. od do h, IC 543 nakládka v ŽST Praha hl. n. od do h, EC 243 vykládka v ŽST Košice od h. EN445Slovakia/ EN 443 Bohemia Praha EN 443 Bohemia Humenné Nakládka vozidiel 20:20-20:30 hod. Príchod 10:33 hod. Odchod 22:00 hod. Vykládka vozidiel od 11:00 hod. Cestovné za prepravu autovlakom cestovný doklad s paušálnou cenou už nie je možné použiť v 1. vozňovej triede bez zakúpenia doplatku ako v GVD 2014/2015, znižuje sa výška cestovného za prepravu automobilu alebo prepravu motocykla s prívesnou sedačkou jedným smerom alebo na cestu TAM pri ceste tam a späť podľa nasledovného cenníka. Ceny za spiatočnú cestu ostávajú nezmenené. Cenník v EUR Košice Praha hl. n. (pri zakúpení cestovných dokladov na ZSSK a ČD) Druh prepravy Výška auta do 160 cm (vrátane) Výška auta od cm Preprava automobilu alebo preprava motocykla s prívesnou sedačkou jedným smerom alebo na cestu TAM pri ceste tam a späť sedačkou s vodičom 49,90 82,90 sedačkou s vodičom a jedným spolucestujúcim 69,90 102,90 sedačkou s vodičom a dvomi spolucestujúcimi 89,90 122,90 Cena za prepravu automobilu s vodičom a tromi spolucestujúcimi 109,90 142,90

8 Číslo strany : 8 Počet strán: 8 Cena za prepravu automobilu s vodičom a štyrmi spolucestujúcimi 129,90 162,90 Cena za prepravu motocykla s vodičom 52,00 Cena za prepravu motocykla s vodičom a jedným spolucestujúcim 72,00 Preprava automobilu na cestu SPÄŤ pri ceste tam a späť spiatočná zľava sedačkou s vodičom 47,10 80,00 sedačkou s vodičom a jedným spolucestujúcim 67,10 100,00 sedačkou s vodičom a dvomi spolucestujúcimi 87,10 120,00 Cena za prepravu automobilu s vodičom a tromi spolucestujúcimi 107,10 140,00 Cena za prepravu automobilu s vodičom a štyrmi spolucestujúcimi 127,10 160,00 5. Nočný autovlak Košice Praha hl. n. a späť vlakmi EN 442 Bohemia // EN 445 Slovakia Nočná preprava vozidiel na trase Košice Praha hl. n. a späť sa vykonáva na autovozňoch DDm č. 358 a č K autovozňom sú priradené WLAB vozne č. 359 a č. 360 určené pre cestujúcich prepravujúcich vozidlá. Ukončenie predaja a tlač obsadzovacích diagramov: EN 442 autovozne č. 358 a č. 357 a WLAB vozne č. 358 a č. 357 ukončenie predaja 2 hodiny pred odchodom vlaku zo stanice Košice, t. j. o h, možnosť tlačiť obsadzovacie diagramy od h, manuálny dopredaj do h. Časy nakládky a vykládky autovozňov č. 358, č. 357: EN 442 nakládka v ŽST Košice od do h, EN 442 vykládka v ŽST Praha hl. n. od h do 8.30 h, EN 445 nakládka v ŽST Praha hl. n. od 20:15 do 20:30 h. EN 445 vykládka v ŽST Košice od h. 6. Autovlak Poprad - Praha hl. n. a späť vlakmi EN 444 Slovakia // EN 443 Bohemia Preprava vozidiel na trase Poprad Praha hl. n. a späť sa vykonáva na autovozňoch DDm č. 358 a č K autovozňom sú priradené lôžkové WLAB vozne č. 359 a č. 360 určené pre cestujúcich prepravujúcich vozidlá. Ukončenie predaja a tlač obsadzovacích diagramov: EN 444 autovozne č. 358, č. 357 a WLAB vozne č. 359 a č. 360 ukončenie predaja 2 hodiny pred odchodom vlaku zo ŽST Poprad-Tatry, t. j. o h, možnosť tlačiť obsadzovacie diagramy od 7.20 h, manuálny dopredaj do h. Časy nakládky a vykládky autovozňov č. 358, č. 357: EN 444 nakládka v ŽST Poprad od do h, EN 444 vykládka v ŽST Praha hl. n. od do 7:35 h, EN 443 nakládka v ŽST Praha hl. n. od do h.

9 Číslo strany : 9 Počet strán: 8 EN 443 vykládka v ŽST Poprad-Tatry od 07:35 h.

Příloha III. Zvláštní přepravní podmínky ČD pro autovlaky (SCIC-AT-CD)

Příloha III. Zvláštní přepravní podmínky ČD pro autovlaky (SCIC-AT-CD) Příloha III Zvláštní přepravní podmínky ČD pro autovlaky (SCIC-AT-CD) 1. Přepravní podmínky 1.1. Obecné podmínky Tyto zvláštní přepravní podmínky ČD pro mezinárodní přepravu autovlaky (SCIC-AT-ČD) stanovují

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec

Více

Hydraulický zvedák panenka 12t, 15t, 20t, 32t, 50t PT92007 (T92007), PT91504 (T91504) PT91207 (T91207), PT93204 (T93204) PT95004 (T95004)

Hydraulický zvedák panenka 12t, 15t, 20t, 32t, 50t PT92007 (T92007), PT91504 (T91504) PT91207 (T91207), PT93204 (T93204) PT95004 (T95004) Hydraulický zvedák panenka 12t, 15t, 20t, 32t, 50t PT92007 (T92007), PT91504 (T91504) PT91207 (T91207), PT93204 (T93204) PT95004 (T95004) Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje,

Více

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna vanová zástěna ZÁSTĚNA 508 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

sprchové dveře do niky INFINITY D

sprchové dveře do niky INFINITY D sprchové dveře do niky INFINITY D NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našich sprchový dveří. Česká společnost LITEN s.r.o., působí na českém i evropském trhu jako výrobce

Více

Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387

Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387 Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

Ceník platný od 1.10.2015. Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21%. Povrchová úprava (moření, olej) je zahrnuta v ceně.

Ceník platný od 1.10.2015. Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21%. Povrchová úprava (moření, olej) je zahrnuta v ceně. Ceník platný od 1.10.2015. Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21%. Povrchová úprava (moření, olej) je zahrnuta v ceně. postel AMANTA je vyrobena v kombinaci 40 mm a 25 mm silného dubu dubové komody jsou vyrobeny

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DIANA skříň celošatní 1900x90421 č. 511 1 x1 x28 3,5x16mm 60 Rastex + krytka pant naložený 90 x2 H-lišta plastová 3 x1 6 x24 21 x12 imbus.klička kolík 8x35 3x20mm 28 x4 33 x1 40 x12 4,5x40mm + knopka 3x25mm

Více

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefonů 4 FP 211 01,02,02/C

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefonů 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefonů 4 FP 211 01,02,02/C 4 VNF B 353 SK VYHOTOVENIE A MOŽNOSŤ POUŽITIA Systém

Více

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 48 LPG-NG-3F (8896312) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU Záruka a servis Záruka a servis Garancia és szervíz CZ Záruční lhůta

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

Ostřička na řetězy 130001

Ostřička na řetězy 130001 Ostřička na řetězy 130001 CZ: Návod k použití Ostřička na řetězy NG95519 130001 POZOR! Při používáno přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte

Více

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost)

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) červeno čierný červeno čierný, modro čierny Dobré je, len cez léto, lebo má klimatizaciu. Často mešká. fajn : ) chýbající wifi Málo vagónov, 3 nestačia. nemenila

Více

Solutions for Fluid Technology. Systémy s permanentnými magnetmi

Solutions for Fluid Technology. Systémy s permanentnými magnetmi Solutions for Fluid Technology Systémy s permanentnými magnetmi Míľniky magnetickej technológie konformné so životným prostredím Systémy s permanentnímy magnety Milníky magnetické technologie konformní

Více

Jízdní řád 2015 v mezistátní a vnitrostátní dálkové dopravě Českých drah

Jízdní řád 2015 v mezistátní a vnitrostátní dálkové dopravě Českých drah Praha, 19. listopadu 2014 Jízdní řád 2015 v mezistátní a vnitrostátní dálkové dopravě Českých drah Dvouhodinový interval rychlovlaků railjet mezi Prahou, Brnem, Vídní a Grazem, zkrácení cesty mezi hlavním

Více

Golden Tour 2014 - nabí dka spolupra ce

Golden Tour 2014 - nabí dka spolupra ce - nabí dka spolupra ce spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého

Více

Ceník akční nabídky Včasná jízdenka Evropa / First Minute Europe, platnost od 15. 10. 2015

Ceník akční nabídky Včasná jízdenka Evropa / First Minute Europe, platnost od 15. 10. 2015 Ceník akční nabídky Včasná jízdenka Evropa / First Minute Europe, platnost od 15. 10. 2015 Ceny Včasných jízdenek Evropa jsou stanoveny v EUR a přepočítávají se dle platného Jednotného železničního kurzu

Více

Instrukční manuál Elektrické nůžky na živý plot Sharks SH 610 Obj.číslo SHK293

Instrukční manuál Elektrické nůžky na živý plot Sharks SH 610 Obj.číslo SHK293 Instrukční manuál Elektrické nůžky na živý plot Sharks SH 610 Obj.číslo SHK293 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ

Více

Injusa BODY +10. Návod k použití. Návod na použitie IN-325 DĚTSKÁ TŘÍKOLKA DETSKÁ TROJKOLKA

Injusa BODY +10. Návod k použití. Návod na použitie IN-325 DĚTSKÁ TŘÍKOLKA DETSKÁ TROJKOLKA Injusa BODY IN-325 DĚTÁ TŘÍKOLKA Návod k použití DETÁ TROJKOLKA Návod na použitie +10 CZ UPOZORNĚNÍ UPOZORNENIE Vážený zákazníku Blahopřejeme Vám ke koupi kovové tříkolky naší firmy. Jsme rádi, že jste

Více

SPRCHOVÝ BOX SUNNY. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé!

SPRCHOVÝ BOX SUNNY. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé! SPRCHOVÝ BOX SUNNY NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našeho sprchového boxu. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta částka

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS SPRCHOVÝ

Více

Vysoušeč ručníků Sušič na uteráky B-4140. Návod k obsluze Návod na obsluhu. Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.

Vysoušeč ručníků Sušič na uteráky B-4140. Návod k obsluze Návod na obsluhu. Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo. Vysousec rucniku B-4140:Layout 1 12.6.2007 7:48 Page 1 Vysoušeč ručníků Sušič na uteráky B-4140 Návod k obsluze Návod na obsluhu V/07 CZ, SK Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

BIANCO B 212 1/11. 1130x845x700. 9 x4. 3 x1. 22 x18. 60 x13 61 x21. 59 x8. 105 x2. 80 x2. 10x50mm. 3mm. 5x120mm. 6x100mm. 3,5x16mm.

BIANCO B 212 1/11. 1130x845x700. 9 x4. 3 x1. 22 x18. 60 x13 61 x21. 59 x8. 105 x2. 80 x2. 10x50mm. 3mm. 5x120mm. 6x100mm. 3,5x16mm. BINO B 212 3 x1 4 x1 6 x32 9 x4 RLČNÍ ŘÁ Na nábytek z přírodního nehomogenního materiálu s výskytem suků, letorostů a s texturou letního a zimního dřeva 1/11 1130x845x700 12 x6 6x100mm 3mm 22 x18 3,5x16mm

Více

12/20 TUN. Hydraulický ruční sloupkový zvedák TRQ12002S, TRQ20002S

12/20 TUN. Hydraulický ruční sloupkový zvedák TRQ12002S, TRQ20002S 12/20 TUN Hydraulický ruční sloupkový zvedák TRQ12002S, TRQ20002S &6 I &t -:! / &5-t &4 &J :St- 7-52 -47 Díl č. Popis ks Díl č. Popis ks 1 čerpadlo pumpy 1 39 0-kroužek 1 2 Y- těsnění 1 40 pojistná pružina

Více

BIANCO B 216 1/14. 1450x550x2035. 21 x6. 75 76 x8. 60 x22 61 x22 71 x40. 79 80 x4. x24. 105 x4. 100 x6 80+81 80+81 80+81. 10x50mm. 3x20mm.

BIANCO B 216 1/14. 1450x550x2035. 21 x6. 75 76 x8. 60 x22 61 x22 71 x40. 79 80 x4. x24. 105 x4. 100 x6 80+81 80+81 80+81. 10x50mm. 3x20mm. BIANCO B 216 1450x550x2035 4 x1 6 x50 4mm 8x40mm x74 29 x12 33 x6 3,5x16mm 4x40mm 3x12mm x 61 x 71 x40 15mm DU 2 7xmm 79 x4 E 82 88 x3 89 x2 92 x 1,4x20mm +81 81 9 x4 10x50mm 40 43 x2 EU 6x16mm 75 76 x8

Více

VLAKY pro přepravu pošty

VLAKY pro přepravu pošty Odbor plánování kapacit VLAKY pro přepravu pošty GVD 2011/12 Platí od 11.12. 2011 Schváleno ředitelem Odboru plánování kapacit dne 27.10. 2011 (č.j. 1235/ 2010- ŘTOD - 14/1) Vlaky pro přepravu pošty Účinnost

Více

344,345,746=a,b,d, 347-366,758,759=b,d 160 km/h. Silesia

344,345,746=a,b,d, 347-366,758,759=b,d 160 km/h. Silesia Ex * 402 Silesia 344,345,746=a,b,d, 347-366,758,759=b,d 160 km/h Kraków Gl. 21.54, Bohumín 1.20-3.52, Ostrava-Svinov 4.09-4.11, Olomouc hl.n. 5.13-5.16, Praha hl.n. 7.50 Kurs EWP 3113, 3133 Kijev Pass.

Více

IMPLEMENTACE IS v rámci projektu Terminál intermodálnej prepravy Žilina Teplička

IMPLEMENTACE IS v rámci projektu Terminál intermodálnej prepravy Žilina Teplička IMPLEMENTACE IS v rámci projektu Ing. Peter Hrapko Vedúci oddelenia Oddelenie projektov intermodálnej prepravy Sekcia riadenia projektov Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ing. Radim

Více

INSTRUKČNÍ MANUÁL Míchač lepidel Sharks SH 1220

INSTRUKČNÍ MANUÁL Míchač lepidel Sharks SH 1220 INSTRUKČNÍ MANUÁL Míchač lepidel Sharks SH 1220 Obj.č. SHK285 Distributor:Steen QOS s.r.o., Bor č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE

Více

Ampermetr klešťový EM264

Ampermetr klešťový EM264 Ampermetr klešťový EM264 Úvod Tento AC/DC ampérmetr je založen na technologii Hallova jevu a je navržen, aby byl použit ve spojení s multimetrem pro měření AC a DC proudu. Zapojení baterie VAROVÁNÍ - Abyste

Více

INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Obchodní značka BSH:

INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Obchodní značka BSH: Obchodní značka BSH: INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Prodejní označení KG 33VX27 Typ spotřebiče 7 Třída energetické účinnosti (A... nízká spotřeba el. energie až G... vysoká spotřeba el.

Více

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefónů 4 FP 210 51-55

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefónů 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefónů 4 FP 210 51-55 4 VNF B 323 SK VYHOTOVENIE A POUŽITIE Systém domáceho dorozumievacieho

Více

SPRCHOVÝ BOX COOL. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé!

SPRCHOVÝ BOX COOL. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé! SPRCHOVÝ BOX COOL NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našeho sprchového boxu. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta částka

Více

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související

Více

20 x8. 3 x1. 6 x10. 3x15mm. imbus. klička. kolík 8x35. vrut. 26 x2. 27 x20. 25 x2. 4x20mm. 4,5x15mm vrut. 4x15mm vrut. vrut. vrut. 77 x1.

20 x8. 3 x1. 6 x10. 3x15mm. imbus. klička. kolík 8x35. vrut. 26 x2. 27 x20. 25 x2. 4x20mm. 4,5x15mm vrut. 4x15mm vrut. vrut. vrut. 77 x1. KLASIK PEŘINÁČ 900x750x500 se soklem č. 813 MONTÁŽNÍ POSTUP 24 x2 4x30mm 3 x1 imbus. klička 25 x2 61 x6 71 x6 plastová 4x15mm 1,4x20mm hřebík 6 x10 kolík 8x35 26 x2 4x20mm 77 x1 7x50mm konfirmát pant kolík

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DOINO D 508 1100x576x1890 2 x1 3 x1 3mm 22 x28 23 x6 4mm 29 x15 3,5x16mm 4x10mm 4x40mm 60 x16 61 x28 67 x16 15mm 71 x29 DU 2 73 x12 75 79 7x50mm 5x40mm 85 x12 87 x11 88 x2 75 x6 79 6 x6 8x35mm 33 x4 3x12mm

Více

Dvoupásmový reproduktor

Dvoupásmový reproduktor 4-441-108-11(1) IGJ3 Dvoupásmový reproduktor Montážní návod 2-pásmový reproduktor Návod na použitie a montáž XS-GT6928F 2012 Sony Corporation 4-441-108-11(1) Dvoupásmový reproduktor Montážní návod XS-GT6928F

Více

Instalace konzoly mikrovlnné trouby

Instalace konzoly mikrovlnné trouby Instalace konzoly mikrovlnné trouby Upozornění 1. Abyste zajistili stabilitu měla by být mikrovlnná trouba pevně připevněna zadním panelem zařízení ke skříňce, která bude použita pro instalaci mikrovlnné

Více

VYHLÁŠKA. Cástka 111 Sbírka zákonu c. 355 / 2006 Strana 4539. ze dne 29. cervna 2006

VYHLÁŠKA. Cástka 111 Sbírka zákonu c. 355 / 2006 Strana 4539. ze dne 29. cervna 2006 l Cástka 111 Sbírka zákonu c. 355 / 2006 Strana 4539 355 VYHLÁŠKA ze dne 29. cervna 2006 o stanovení zpusobu a podmínek registrace, provozu, zpusobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel

Více

INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Obchodní značka BSH: Značka Typ/prodejní označení Barevné provedení

INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Obchodní značka BSH: Značka Typ/prodejní označení Barevné provedení Obchodní značka BSH: INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Typ/prodejní označení Barevné provedení DWA 06D650 nerez/sklo Příkon W 260 z toho osvětlení W 50 připojení přívodním kabelem o délce

Více

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE POKOJOVÁ ANTÉNA ANT 607 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Osobní digitální váha Osobná digitálna váha

Osobní digitální váha Osobná digitálna váha Osobní digitální váha Osobná digitálna váha B-4266 Návod k obsluze - Návod na obsluhu X/08 CZ/SK Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz -2- Pøedpokládané použití: Osobní

Více

Reklamaèní øád. L205 - postel. Reklamaèný poriadok. Prodejce Predajca. Pøevzetí Prevzatie. Datum Dátum. Podpis

Reklamaèní øád. L205 - postel. Reklamaèný poriadok. Prodejce Predajca. Pøevzetí Prevzatie. Datum Dátum. Podpis CZ Reklamaèní øád Záruèní lis t / Záruèn ý list Na tento výr obek poskytuje výrobce záruèní dobu v délce mìsícù. Pokud není na prodávané vìci, jejím obalu nebo návodu k ní pøipojeném vyznaèena v souladu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 7120113

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 7120113 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 7120113 1. Úvod FK6300 je přístroj, který umožňuje nejen odečítat a měřit spotřebu elektrické energie, ale lze jej použít také jako časovač sepnutí a vypnutí pro elektronické přístroje.

Více

Kráječ potravin Krájač potravín B-4216. Návod na použití Návod na obsluhu. Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.

Kráječ potravin Krájač potravín B-4216. Návod na použití Návod na obsluhu. Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo. Kraje? potravin B-4216:Layout 1 25.4.2007 16:27 Page 1 Kráječ potravin Krájač potravín B-4216 Návod na použití Návod na obsluhu IV/07 CZ,SK Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD CZ SK MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD Model: Rozměr: Rozmer: ARES NEO DIJON 800 800 2 050 mm 900 900 2 050 mm Pozor!!! - při koupi výrobku a před jeho instalací jej pečlivě překontrolujte, zda není mechanicky

Více

INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Obchodní značka BSH:

INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Obchodní značka BSH: Obchodní značka BSH: INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Prodejní označení KA62DA71 Typ spotřebiče 7 Třída energetické účinnosti (++... nízká spotřeba el. energie až D... vysoká spotřeba el.

Více

Zastřihovač chloupků Návod k obsluze. Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu

Zastřihovač chloupků Návod k obsluze. Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu Zastřihovač chloupků Návod k obsluze Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu 3-5 6-8 Zastřihovač chloupků VAL000092327 CZ Návod k obsluze Přečtěte si podrobně tento návod k obsluze, zahrnuje důležité informace

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD CZ SK MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD Model: M9219 Rozměr: Rozmer: 900 900 2100 mm Pozor!!! - při koupi výrobku a před jeho instalací jej pečlivě překontrolujte, zda není mechanicky nebo jiným způsobem

Více

SECURITY. Instalační manuál CZ. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

SECURITY. Instalační manuál CZ. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk SECURITY Instalační manuál CZ P8 www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Obchodní značka BSH:

INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Obchodní značka BSH: INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Obchodní značka BSH: Prodejní označení KA 62DA70 Typ spotřebiče 7 Třída energetické účinnosti (A... nízká spotřeba el. energie až G... vysoká spotřeba el.

Více

INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Obchodní značka BSH:

INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Obchodní značka BSH: Obchodní značka BSH: INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Prodejní označení KGV 33X27 Typ spotřebiče 7 Třída energetické účinnosti (A... nízká spotřeba el. energie až G... vysoká spotřeba el.

Více

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk SECURITY Instalační manuál CZ P13 www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu

Více

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní Hra obsahuje: Hrací plán, hrací kostka. Hra je určena pro dva až čtyři hráče, ve hře tak mohou být dvě postavičky Pata a dvě Mata, které jsou odlišeny barvou podstavce. Příprava hry 1.1 Hráči si vyberou

Více

Bruska dvoukotoučová Sharks SH 150W INSTRUKČNÍ MANUÁL. Obj.číslo SHK 260

Bruska dvoukotoučová Sharks SH 150W INSTRUKČNÍ MANUÁL. Obj.číslo SHK 260 Bruska dvoukotoučová Sharks SH 150W INSTRUKČNÍ MANUÁL Obj.číslo SHK 260 Distributor:Steen QOS s.r.o.,. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely:

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely: Modely: Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky 3 FI 4 GLSTX 3 FI 4 GLSX 3 FI 5 GLSTX 3 FI 95 GLSTX Vážený zákazníku, děkujeme Vám a gratulujeme Vám k Vašemu výběru. Tento spotřebič byl vyroben z prvotřídních

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA

DŮLEŽITÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady elektrických odsavačů par CLASSIC. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento návod a výrobek obsluhovat

Více

1/3. MARK jednolůžko s úložným prostorem -čelní výklop -teleskopické výsuvy č. 121-126. bočnice. čelo vysoké. čelo nízké

1/3. MARK jednolůžko s úložným prostorem -čelní výklop -teleskopické výsuvy č. 121-126. bočnice. čelo vysoké. čelo nízké MAK jednolůžko s úložným prostorem -čelní výklop -teleskopické výsuvy č. 1-1 3 x1 imbus. klička 36 x8 4x40mm 106 x2 6 x8 šroub6x80 kolík x50 +váleček 38 x 92 x30 Komponenty kování označené č.3,10,,36 jsou

Více

Nové železniční spojení Praha Liberec s ohledem na mezinárodní dopravu

Nové železniční spojení Praha Liberec s ohledem na mezinárodní dopravu Nové železniční spojení Praha Liberec s ohledem na mezinárodní dopravu Projekt Železniční síť České republiky a Evropy Martin Farbiak Michal Tvrdík V úvodní časti projektu jsme se zaměřili na zmonitorování

Více

Bezpečnostný kábel pre počítač

Bezpečnostný kábel pre počítač CZ Zámek ComboSaver Bezpečnostní kabel pro počítač NÁVOD K OBSLUZE SK Zámka ComboSaver Bezpečnostný kábel pre počítač NÁVOD NA OBSLUHU Jednoduchá kombinace pro uzamknutí. Žádné klíče, které můžete ztratit.

Více

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry.

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. Technologické možnosti stroje zabezpečuje elektronické řízení ovládání posuvu a přepínač pro zvolení dvou proudových

Více

Záznamník zkoušek těsnosti hadic a spojů

Záznamník zkoušek těsnosti hadic a spojů Záznamník zkoušek těsnosti hadic a spojů Použité podklady: ČSN 05 0601 Zvárinie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka, zní : Postup zkoušky: čl.4.1.4 - Netesnosti spojov a príslušenstva

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

Ceník akční nabídky Včasná jízdenka Evropa / First Minute Europe, platnost od 14. 12. 2014

Ceník akční nabídky Včasná jízdenka Evropa / First Minute Europe, platnost od 14. 12. 2014 Ceník akční nabídky Včasná jízdenka Evropa / First Minute Europe, platnost od 14. 12. 2014 Ceny Včasných jízdenek Evropa jsou stanoveny v EUR a přepočítávají se dle platného Jednotného železničního kurzu

Více

Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu

Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu 4-185-204-02(1) Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie LA-EA1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-185-204-02(1) Bajonetový adaptér CZ

Více

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY Během své historie se Keraben S.A. dostal na

Více

www.obchod.corfix.cz www.obchod.corfix.sk Katalog 2011

www.obchod.corfix.cz www.obchod.corfix.sk Katalog 2011 www.obchod.corfix.cz www.obchod.corfix.sk Katalog 2011 Bella Sara je svět koní pro dívky ve věku 6-14 let. Na internetové adrese www.bellasara.cz si může každá dívka vytvořit zdarma svůj účet s vlastní

Více

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 STOLNÍ ELEKTRICKÝ GRIL STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL Modely: BBC 842 Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 3 4 Popis přístroje a Grilovací deska ( s nepřilnavým povrchem, oboustranná)

Více

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 STOLNÍ ELEKTRICKÝ GRIL STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL Modely: BBC 842 Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 4 3 Popis přístroje a Grilovací deska ( s nepřilnavým povrchem, oboustranná)

Více

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250 CZ / SK NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU VYSAVAČ / VYSÁVAČ RCC-250 PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ Děkujeme, že jste si pořídili tento vysavač. Před použitím si přečtěte tento návod k obsluze. PREČÍTAJTE

Více

Návod k používání Návod k používaniu

Návod k používání Návod k používaniu Návod k používání Návod k používaniu ASV 12 EA ASV 14 EA Varování: před použitím nástroje si prosím pozorně přečtěte následující instrukce Varovanie: pred použitím nástroja si prosím pozorne prečítajte

Více

R11 extremo. Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty. Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator

R11 extremo. Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty. Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator R11 extremo Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator ČESKY... 3 PO SLOVENSKY... 6 2 ČESKY SOS volání a SMS Spuštění nouzového volání a SMS Stiskněte

Více

WELL Gate3802/3804, VoIP brána

WELL Gate3802/3804, VoIP brána WELL Gate3802/3804, VoIP brána Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre užívateľov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut V této hře se to hemží kozami a ty jich musíš získat co nejvíce. Ale najednou je jejich počet limitován a ty už žádné kozy nechceš! Nebohá zvířata tedy

Více

Solární svíèka Solárna svieèka

Solární svíèka Solárna svieèka Solární svíèka Solárna svieèka B-5066 Návod k obsluze - Návod na obsluhu V/09 CZ/SK Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz -2- Pøedpokládané použití: Solární svíèka (dále

Více

Návod k obsluze. Domácí vodárna SH 750W Obj. číslo SHK205

Návod k obsluze. Domácí vodárna SH 750W Obj. číslo SHK205 Návod k obsluze Domácí vodárna SH 750W Obj. číslo SHK205 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU

Více

DIGITÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA ANT 808 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

MINI CANAL DBE. Montážní pokyny / Montážne pokyny

MINI CANAL DBE. Montážní pokyny / Montážne pokyny MINI CANAL DBE Montážní pokyny / Montážne pokyny Před instalací si prosím pečlivě prostudujte montážní návod. Pred inštaláciou si prosím dôkladne preštudujte montážne pokyny. DŮLEŽITÉ / DOLEŽITÉ Upozornění:

Více

a,b,d 160 km/h 4) Anton Bruckner Linz Hbf 15.37, Summerau 16.39-16.48, Rybník 17.01-17.03, České Budějovice 17.48-18.04, Praha hl.n. 20.

a,b,d 160 km/h 4) Anton Bruckner Linz Hbf 15.37, Summerau 16.39-16.48, Rybník 17.01-17.03, České Budějovice 17.48-18.04, Praha hl.n. 20. R 200 Anton Bruckner a,b,d 4) Linz Hbf 15.37, Summerau 16.39-16.48, Rybník 17.01-17.03, České Budějovice 17.48-18.04, Praha hl.n. 20.40 Hmotn.: SUU-CB 300 t, CB-PHA HN 550 t Brzd.%: 155//155/112, Brzdy

Více

Technológia Silverfrost

Technológia Silverfrost Quick Step Technológia Silverfrost Nové finančne úsporné podlahy s vynikajúcou dekoračnou hodnotou Uvedenie radu Go a technológie Silverfrost kolekcia Quick Step laminát Neustále narastá dopyt po finančne

Více

PROTECOR. AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie 10.55-P600E-C

PROTECOR. AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie 10.55-P600E-C AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie PROTECOR 10.55-P600E-C CZ Původní návod k automatické samostmívací svářečské kukle 10.55-P600E-C. Děkujeme

Více

Vakuová balička potravin VK6

Vakuová balička potravin VK6 Vakuová balička potravin VK6 CZ 1 Návod k použití Vakuové uzavření Pokrmy se rychle kazí vlivem kyslíku, světla a teploty nad 0 C. Uskladnění pokrmu v chladničce prodlužuje jejich životnost. Výhody vakuového

Více

/CZ/ meteostanice Color EWS-1200

/CZ/ meteostanice Color EWS-1200 /CZ/ meteostanice Color EWS-1200 Návod na použití Děkujeme, že jste si zakoupili tuto meteostanici nové generace s pohybovým senzorem. Byla navržena a vyrobena s použitím nejmodernější technologie a kvalitních

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič Děkujeme, že jste zakoupili tento ultrazvukový čistič. Dříve, než začnete s přístrojem pracovat, prostudujte pečivě návod k použití. Návod uložte

Více

Ochranné hadice. Ochranné rúrky

Ochranné hadice. Ochranné rúrky Ochranné hadice s příslušenstvím Ochranné rúrky s príslušenstvom flexibilní. Nejnápadnější výhodou ochranných hadic Univolt je dlouhá životnost při vysokém a trvalém mechanickém zatížení. Vysoká odolnost

Více

HSK 63A DIN 69871 DIN 2080 HSK 63A HSK 63A DIN 69871 DIN 69871 DIN 2080 DIN 2080. Příslušenství. Příslušenstvo

HSK 63A DIN 69871 DIN 2080 HSK 63A HSK 63A DIN 69871 DIN 69871 DIN 2080 DIN 2080. Příslušenství. Příslušenstvo UPÍNAČE PRO ROTAČNÍ NÁSTROJE UPÍNAČ PRE ROTAČNÉ NÁSTROJE OBSAH Technické charakteristiky upínačů... 2 Porovnání maximálních hodnot radiální házivosti upnutého nástroje... 2 OBSAH Technické charakteristiky

Více

/CZ/ Nástěnné hodiny Jumbo, řízené rádiovým signálem obj. č. 113959

/CZ/ Nástěnné hodiny Jumbo, řízené rádiovým signálem obj. č. 113959 /CZ/ Nástěnné hodiny Jumbo, řízené rádiovým signálem obj. č. 113959 Návod na použití Děkujeme, ţe jste si vybrali tento Hama výrobek. Před prvním pouţitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k pouţití

Více

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 CP-371T 6PK-332 9PK-067DS Krimpovací kleště pro CATV F konektory RG59,6 Odizolovávací nástroj pro koaxiální konektory(rg- 58/59/62/3C2V/4C/5C)

Více

750ČD. 750.285-9 ČD (červeno-černá)

750ČD. 750.285-9 ČD (červeno-černá) 750.285-9 ČD (červeno-černá) 750.285-9 ČD 750.346-9 ČD (červeno-černá) 750.346-9 ČD 750.371-7 ČD (červeno-bílo-žlutá) 750.371-7 ČD 750 ZSSK (modro-bílo-žlutá) 750 ZSSK 750.300-6 ZSSK (modro-bílo-žlutá)

Více

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL/ SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY ZABEZPEČUJE DODAVATEĽ SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749

Více

Prúdové elektródy (vonkajšie) sa pripoja na svorky C1, C2 a potenciálové (vnútorné) elektródy na svorky P1, P2.

Prúdové elektródy (vonkajšie) sa pripoja na svorky C1, C2 a potenciálové (vnútorné) elektródy na svorky P1, P2. Meranie uzemnenia a Meranie rezistivity pôdy Zostavil: Viliam Kopecký Použitá literatúra: - Texty uvedené v zborníkoch prednášok Celoslovenských seminárov elektrotechnikov, - Texty uverejnené na webe,

Více