MATERIAL SAFETY DATA SHEET (Bezpečnostní list)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATERIAL SAFETY DATA SHEET (Bezpečnostní list)"

Transkript

1 MATERIAL SAFETY DATA SHEET (Bezpečnostní list) QUALITY MANAGEMENT (Řízení kvality) DATE (Datum) revize I. GENERAL INFORMATION (Všeobecné informace) Trade Name Strep A - test (Název produktu) Catalog Number (Katalogové číslo) 014 A 055 Chemical Name & Synonyms Not Applicable (Chemické označení & Synonyma) (Nelze specifikovat) Chemical Family In Vitro Diagnostic Test Kit (Chemická klasifikace) (Test pro In Vitro Diagnostiku) Formula Not Applicable (Chemický vzorec) (Nelze specifikovat) Shipping Name Not Applicable (Označení dopravy) (Nelze specifikovat) Hazard Classification Not Applicable (Třída nebezpečnosti) Manufacturer (Výrobce) Distributor pro ČR a SR (Nehodnotitelné) Ulti med Products (Deutschland) GmbH Reeshoop 1, Ahrensburg Germany Phone: # ,Fax: # JK-Trading. spol.s.r.o, Křivatcová 421/5, Praha 5 Zličín, ČR JK-Trading. spol.s.r.o, Mečíkova 30, Bratislava, SR Test Device (v testu je použit) CAS-No (ident.číslo) Quantity (Obsah/množství) Threshold Limit Value (Limitní hodnota) Boiling Point ( C) (Bod varu ( C)) Melting Point ( C) (Bod tání( C)) Vapor Pressure (mm Hg) (tlak páry(mm Hg)) Maximum Vapour Concentration (g/m³) (Koncetrace nasyc.par(g/m³)) Density (D 20 4) (Měrná hmotnost(d 20 4)) Appearance (Vzhled) Odor (Zápach) II. INGREDIENTS (Obsažené sloučeniny) Sodium Azide (Azid sodný) >0,0001 % 0.1 ppm (0,07 ppm) III. PHYSICAL DATA (Fyzikální charakteristika) Not Applicable (nehodnotitelné) Decomposition at 300 C (Rozklad při 300 C) Not Applicable (nehodnotitelné) Not Applicable (nehodnotitelné) (1,846) Off-white test device (Bělavá kazeta) None Known (není zaznamenán) 1 ulti med Products (Deutschland) GmbH Reeshoop 1, Ahrensburg (Germany) 49 (0) Fax: #49 (0) WEB:

2 IV. FIRE AND EXPLOSION DATA (Údaje o hoření a explozivitě) Flash Point ( C) Not Applicable (Bod vzplanutí ( C)) (Nehodnotitelné) Auto Ignition Temperature ( C) Not Applicable (Teplota samovznícení ( C)) (Nehodnotitelné) LEL Not Applicable (Spodní hranice explozivity) (Nehodnotitelné) UEL Not Applicable (Horní hranice explozivity) (Nehodnotitelné) Extinguishing Media Sodium Azide: Dry Chemical Powder (Konzervační média) (Azid sodný: suchý prášek) Unusual Fire and Explosive Hazards None known (Neobvyklé nebezpečí vznícení nebo výbuchu) (Není známo) Special Fire-Fighting Procedures Non Flammable (Specielní postupy hašení) (není hořlavé) R 28 (R 28) R 32 (R 32) S 28 (S 28) V. R- & S-PHRASES (R- & S-věty)- týká se výroby produktu, ne jeho použití! Very toxic if swallowed. (velmi jedovatý při požití) Contact with acid liberates very toxic gases (V kyselém prostředí vyvíjí jedovatý plyn) After contact with skin, wash immediately with plenty of water (Po kontaktu s kůží ihned omýt proudem vody) VI. HEALTH HAZARD DATA (Bezpečnost a ochrana zdraví při výrobě produktu ) Medical Condition Aggravated by Exposure Eyes/Skin Hypersensitivity (Symptomy při kontaktu) (Podráždění očí a sliznic) Primary Route(s) of Entry Eyes and Skin Contact, Ingestion, Inhalation (Hlavní způsoby možné kontaminace) (Kontakt s očima, pokožkou, možnost spolknutí,vdechnutí) First Aid In all cases call physician or poison control center (první pomoc) (Vždy vyhledat ošetření lékaře) Sodium Azide: Immediately flush eyes or skin with copious Azid sodný (v roztoku): Oči nebo kontaminovanou pokožku omyt amounts of water for at least 15 minutes while removing ihned značným množstvím vody (min.15 minut) contaminated clothing and shoes. Kontaminovaný oděv a obuv svléknout. Assure adequate flushing of the eyes by separating the eyelids Pro dokonalé vymytí očí,tlačit při omývání prsty na oční čočky. with fingers. If inhaled: removed to fresh air. If not breathing give artificial respiration. If breathing is difficult, give oxygen. If swallowed wash out mouth with water provided person is conscious. Washing contaminated clothing before reuse. Discard contaminated shoes. VII. REACTIVITY DATA (Reaktivita / stabilita výrobku) Stability Stable (Stabilita) (Stabilní) Conditions to avoid None known (Zvláštní podmínky pro zacházení) (Nejsou známy) Incompatibility None known (neslučitelnost) (Není známa) Materials to avoid Aromatic Hydrocarbons (Materiál nedoporučený ke kontaktu s výrobkem) (Aromatické uhlovodíky) Hazardous Polymerization Will not occur (Nebezpečí možné polymerizace) (Nelze očekávat) Hazardous Decomposition Products None known (Nebezpečné produkty rozkladu) (Nejsou známy) ulti med Products (Deutschland) GmbH Reeshoop 1, Ahrensburg (Germany) 49 (0) Fax: #49 (0) WEB: Při vdechnutí: ihned přivést na čerstvý vzuch, případně zavést umělé dýchání, u těžkých případů aplikovat kyslík. Při spolknutí: Ústa vypláchnout dostatečným množstvím vody, Kontaminovaný oděv a obuv svléknout. 2

3 Spill Response Procedures (Doporučení při použití) Waste Disposal Method (Zacházení s odpadem) Liquids Disposal (Očistění po znečištění vzorkem ) VIII. ENVIRONMENTAL PROTECTION PROCEDURES (Ochrana životního prostředí) Wear appropriate personal protective equipment, including but not limited to protective eyewear, clothing and gloves. Clean up with soap and water (Nosit doporučený oděv a ochranné pomůcky pro práci s biologickým materiálem. Omytí mýdlem a vodou) Normal Disposal Container (Likvidace biologického odpadu podle platných předpisů) Wash down drain and flush with excess water (Omýt vodou a desinfikovat) Eye Protection (Ochrana očí) Skin Protection (Ochrana kůže) Respiratory (Ochrana dýchácích cest) Ventilation (Větrání) Other Precautions (Ostatné doporučení) IX. HANDLING AND SPECIAL PROTECTION INFORMATION (Zacházení s materiálem a bezpečnost při použití) Not Required (není nutná ) Wear protective clothing and gloves, remove all if contaminated (Ochranný oděv a rukavice, jak je běžné při práci s biologickým materiálem) None Required (Není nutná) Normal (Normální) Not Needed (Není nutné ) X. SPECIAL PRECAUTIONS (Zvláštní doporučení pro uživatele) Hygienic Practices in Handling and Storage Storage Conditions per Package Insert Instructions (Hygienické předpisy pro zacházení a skladování) (Skladování: uvedeno v přiloženém Návodu k použití) Precautions For Repair and Maintainace of Contaminated Material Not applicable (Zvláštní předpisy pro likvidaci kontaminovaného materiálu) (Nejsou. Doporučeno likvidovat jako jiný biologický materiál) Other precautions For In Vitro Diagnostic Use Only. (Ostatní doporučení) (Určeno pouze pro In Vitro Diagnostiku.) 3 ulti med Products (Deutschland) GmbH Reeshoop 1, Ahrensburg (Germany) 49 (0) Fax: #49 (0) WEB:

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum sestavení bezpečnostního listu: 13.11.2013 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku root canal filling

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Bond Ply: Laminate Material Silicones

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Bond Ply: Laminate Material Silicones BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo - Synonymy Žádný. Kód výrobku LMS, LMS-HD, LMS1000,

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Práškové složky

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 1 ODDÍL 1:Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 40066 Číslo CAS: 6131-98-2 Číslo ES: 208-400-9 Indexové číslo: - Registrační číslo: - 1.2. Příslušná

Více

Údaje o látce/směsi a společnosti/podniku Distributor Výrobce Zástupce EU. 2600 Antwerpen CA 92821. Christchurch, 8011 NOVÝ ZÉLAND BELGIE USA.

Údaje o látce/směsi a společnosti/podniku Distributor Výrobce Zástupce EU. 2600 Antwerpen CA 92821. Christchurch, 8011 NOVÝ ZÉLAND BELGIE USA. Bezpečnostní list V souladu s nařízením REACH (Registrace, hodnocení, povolování a restrikce chemických látek) 1907/2006/ES článek 31, federální agentura OSHA, WHMIS Část I Název Adresa Telefonní číslo

Více

Kit Components. Guanidine Thiocyanate, 100gm. Guanidine Thiocyanate (Guanidinium Thiocyanate)

Kit Components. Guanidine Thiocyanate, 100gm. Guanidine Thiocyanate (Guanidinium Thiocyanate) 07/14/2014 Kit Components Product code V2791 Components: V279 Description Guanidine Thiocyanate, 100gm Guanidine Thiocyanate (Guanidinium Thiocyanate) strana 1/8 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a

Více

List bezpečnostních údajů materiálu

List bezpečnostních údajů materiálu ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku SERVISOL SOLDAMOP NO CLEAN OTHER 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití specialita 1.3 Podrobné

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 1522751, 1522750, 1523650, 1522150, 1522151, 1522152, 1523350, 1522753 Číslo CAS: 9052-95-3 Indexové

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strana 1 ze 33 Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku S.MAL.MCS UNIVERSAL 280 ml Art.: 18512 1.2

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/8 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Epoxidový povlak

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST I IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI A VÝROBKU

BEZPEČNOSTNÍ LIST I IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI A VÝROBKU BEZPEČNOSTNÍ LIST I IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI A VÝROBKU Název firmy Adresa : SEBIA : Parc Technologique Léonard de Vinci - Rue Léonard de Vinci CP 8010 Lisses 91008 EVRY CEDEX - FRANCE Telefonní číslo :

Více

List bezpečnostních údajů materiálu

List bezpečnostních údajů materiálu ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku SOLDABSORB OTHER 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití specialita 1.3 Podrobné údaje o dodavateli

Více

Nahrazuje verzi: - / CH. GH 15 Compact. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Nahrazuje verzi: - / CH. GH 15 Compact. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní jméno GH 15 Compact 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo přípravku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo Bel-Ray EXS Synthetic Ester 4T Engine Oil 10W-50 označení směsi Kód produktu 99160

Více

1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Gentamicin Master Curve Material MSDS č. 05227559 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Identifikace

Více

Bezpečnostní list strana: 1/5 podle 1907/2006/ES, Článek 31 Datum vydání: 05.03.2013 Revize: 05.03.2013

Bezpečnostní list strana: 1/5 podle 1907/2006/ES, Článek 31 Datum vydání: 05.03.2013 Revize: 05.03.2013 Bezpečnostní list strana: 1/5 1. Identifikátor výrobku 1.1 Product identifier: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Použití látky / přípravku: Mazací tuk 1.3 Podrobné údaje

Více

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE : DOVOZCE: POUŽITÍ: Cellular Antigen Stimulation Test BH-EK-CAST / CAST5

Více

Ficoll-Paque PLUS, 6 x 100 ml 17-1440-02 9017144002. Uvedená použití

Ficoll-Paque PLUS, 6 x 100 ml 17-1440-02 9017144002. Uvedená použití GE Healthcare BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Katalógové

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31 strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Oblast použití SU21 Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Plnivo a stěrková

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: Revize: 20. 5. 2011 / 1.0 Strana: 1 / 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo:

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: GREASE-BAG 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 / ISO 11014

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 / ISO 11014 strana 1/4 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Obchodní označení: CP 615 EN CP 615N CP 615 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů BASTA 15

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů BASTA 15 Strana 1 / 13 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní jméno Kód přípravku (UVP) 06470025 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití Použití PŘÍPRAVEK NA OCHRANU

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení 1907/2006/EC a Nařízení 453/2010/EC

Bezpečnostní list podle Nařízení 1907/2006/EC a Nařízení 453/2010/EC strana 1/6 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Číslo výrobku: V2107500 Číslo CAS: 7758-29-4 Číslo ES: 231-838-7 Registrační číslo 01-2119430450-54-0005 1.2. Příslušná

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100984 Číslo CAS: 7681-76-7 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

Kit Components. B1391 StemElite Mus-Pou5f1/Actb Primer Pair (20X. Components: StemElite Mus-Pou5f1 / Actb Primer Pair (20X)

Kit Components. B1391 StemElite Mus-Pou5f1/Actb Primer Pair (20X. Components: StemElite Mus-Pou5f1 / Actb Primer Pair (20X) 07/14/2014 Kit Components Product code Description B1391 StemElite Mus-Pou5f1/Actb Primer Pair (20X Components: B139 StemElite Mus-Pou5f1 / Actb Primer Pair (20X) strana 1/6 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více