OBSAH.2 Ú VOD.3 POPIS VÝ ROBKU.4 PŘENOS KONFIGURACE DO VYSÍLAČ E TSM/Ú STŘEDNY AMOS.5 UPGRADE EPROM Z VERZE NIŽ Š Í NEŽ POZNÁ MKY.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH.2 Ú VOD.3 POPIS VÝ ROBKU.4 PŘENOS KONFIGURACE DO VYSÍLAČ E TSM/Ú STŘEDNY AMOS.5 UPGRADE EPROM Z VERZE NIŽ Š Í NEŽ 4.00.7 POZNÁ MKY."

Transkript

1

2 Obsah Obsah OBSAH...2 Ú VOD...3 POPIS VÝROBKU...4 PŘENOS KONFIGURACE DO VYSÍLAČ E TSM/Ú STŘEDNY AMOS...5 UPGRADE EPROM Z VERZE NIŽ ŠÍ NEŽ KONTROLA NASTAVENÍ HW KLÍČ E...7 POZNÁ MKY...8 2

3 Ú vod Ú vod Vážení přátelé, s uvedením nové verze EPROM verze 4.00 pro vysílač e TSM a ústředny Amos mohou parametry nastavované původně ve výrobě NAM system a.s. nastavovat zákazníci. K tomu slouží tento výrobek označ ovaný jako HW klíč, který umožň uje do každé ho vysílač e TSM/ústředny Amos 1600 jednou přené st konfiguraci (omezení je v ústředně/vysílač i TSM, ne v HW klíč i) uloženou do klíč e výrobcem. K vývoji a výrobě HW klíč e nás dovedlo to, že nové kodé ry mají omezení rozsahu adres vysílač e a čísla sítě, které usnadňují spolu s víceuživatelskou verzí sběrné stanice použití vysílačů v cizích sítích (po dohodě s jejich provozovatelem). Provozovatel Vám přidělí povolený rozsah adres a číslo sítě, které nelze změnit a nastavují se prostřednictvím klíč e. Právě tyto hodnoty obsahuje HW klíč spolu s nastavením č tyř přednastavených vysílacích kmitoč tů a vysílacího formátu (nemusí být přítomen). HW klíč je urč en servisním technikům, aby mohli tyto hodnoty nastavovat. HW klíč také nahrazuje nutnost používat po upgrade ze sítí 300 MHz speciální paměť s kmitoč tem nastaveným výrobcem. Je nutné jej použít vždy po upgrade (výměně EPROM) z verze nižší než4.00 na verzi 4.00 a vyš ší, protože jinak by nebyl nastaven rozsah povolených čísel vysílač e. 3

4 Popis výrobku Popis výrobku Zelená LED Č ervená LED Konektor pro připojení PC Konektor pro připojení ke kodé ru/ústředně Amos Hardwarový klíč DTX 04 Key má dva konektory a dvě LED diody indikující jeho stav (LEDky). Konektor pro připojení PC umožň uje připojit klíč k sé riové mu portu počítač e a vyčíst jeho konfiguraci, konektor pro připojení k vysílač i TSM/ústředně Amos slouží pro přenos nastavení do klíč e. Ledky indikují stav, ve které m se klíč nebo proces přenosu konfigurace do vysílač e TSM/ústředny Amos nachází. 4

5 Přenos konfigurace do vysílač e TSM/ústředny Amos Přenos konfigurace do vysílače TSM/ú středny Amos 1. Zapneme vysílač TSM/ústřednu Amos a poč káme ažproběhne inicializace (zač ne blikat teč ka na displeji zařízení). Ujistíme se, že je povolena sé riová komunikace zařízení přes konektor CANON (nastavovací položka 5 pátá cifra musí mít hodnotu 1). 2. Na konektor CANON vysílač e TSM/ústředny Amos připojíme HW klíč. Na displeji vysílač e TSM/ústředny přestane blikat teč ka, provede se přenos konfigurace a pak zařízení automaticky projde resetem (teč ka na displeji se opět rozbliká). Celá operace trvá asi 5 vteřin. 3. Zkontrolujeme úspěš nost komunikace: a. Bliká dlouze (800 ms) zelená LED s pauzami asi 2 sekundy konfigurace byla do zařízení úspěš ně přenesena. b. Bliká dlouze (800 ms) č ervená LED s pauzami asi 2 sekundy konfigurace jižbyla do zařízení přenesena před tím, opětovný přenos konfigurace nelze prové st. Je tomu tak proto, že vysílač TSM (ústředna Amos 1600) přijme konfiguraci pouze jednou po dodání z výroby (pokud jižnebyla konfigurace nastavena ve výrobě). Pokud se pokusíte přeprogramovat klíč em zařízení, do které ho jižbyla konfigurace před tím přenesena, dojde vždy k té to chybě. c. Č ervená LED blikne dlouze (800 ms) 2x rychle po sobě a pak následuje pauza 2 sekundy nelze komunikovat s připojeným vysílač em TSM/ústřednou Amos. d. Č ervená LED blikne dlouze (800 ms) 5x rychle po sobě a pak následuje pauza 2 sekundy jiná chyba. Pokud č ervená LED bliká krátce v jednovteřinových intervalech, pak se klíč pokouší navázat komunikaci se zařízením, ale vysílač TSM (ústředna Amos 1600) neodpovídá. Po dvou minutách klíč zprávy přestane posílat a indikuje chybu komunikace dle bodu 3 c. 4. Odpojíme klíč od zařízení. 5

6 Upgrade EPROM z verze nižší než4.00 Upgrade EPROM z verze nižší než 4.00 Pokud vyměňujeme paměť verze nižší než 4.00 za paměť 4.00 a vyšší, je nutné použít HW klíč. Nejprve vypneme napájení, vyměníme paměti EPROM, zapneme napájení a na vysílač i TSM/ústředny Amos 1600 se objeví problikávající nápis UPGRADE. Stiskem tlačítka SA 4 (prostřední) se kodé r rozjede a je nutné znovu nakonfigurovat (nebo alespoň zkontrolovat) vš echny nastavovací položky (stiskem tlačítka SA5 nebo SA6 by se kodé r dostal do testovacího nebo nastavovacího režimu). Další postup je stejný jako při běžné m přenosu konfigurace (viz Přenos konfigurace do vysílač e TSM/ústředny Amos). 6

7 Kontrola nastavení HW klíč e Kontrola nastaveníhw klíč e 1. Připojíme HW klíč k sé riové lince PC. 2. Spustíme program Amos-TSM Manager verze 2.11a a vyšší a zkontrolujeme, zda je klíč připojen k sé riové lince nastavené v tomto programu. Na HW klíč i by měla každé tři sekundy krátce bliknout č ervená LED. 3. V menu hlavního okna programu Amos-TSM Manager zvolíme položku HW Klíč. Zobrazí se okno informující o položkách nastavených v klíč i. Význam položek je následující: F1 F4 nastavované kmitoč ty 1 4 ve stovkách Hz. CisloVysilaceOd, CisloVysilaceDo povolené číslo vysílač e a číslo skupiny objektů (první dvě cifry představují číslo skupiny, druhé tři cifry číslo objektu vš e dekadicky). CisloSite povolené číslo sítě. Hodnota 255 znamená, že jsou povolena vš echna čísla sítě. Format pokud je přítomen udává hodnotu nastavovací položky 6 v programování vysílač e TSM/ústředny AMOS PocetOdblokovani má vždy hodnotu 0. SerioveCislo hexadecimální reprezentace sé riové ho čísla HW klíč e. 7

8 Poznámky Poznámky 8

9 Poznámky 9

10

GSM MODUL VT 20. Manuál

GSM MODUL VT 20. Manuál GSM MODUL VT 20 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší

GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

fl ß ª Ù øú Ú ßº? ± ±æ ±º 3 ±ºº4 ª 3 ± ª8 ± fl ß ª Ù øú Ú ªÆ ªÊ ÔÚÓÎ ÀÇ ø ª µ# ø? ªºª Ù Ó Á

fl ß ª Ù øú Ú ßº? ± ±æ ±º 3 ±ºº4 ª 3 ± ª8 ± fl ß ª Ù øú Ú ªÆ ªÊ ÔÚÓÎ ÀÇ ø ª µ# ø? ªºª Ù Ó Á fl ß ª Ù øú Ú ßº? ± ±æ ±º 3 ±ºº4 ª 3 ± ª8 ± fl ß ª Ù øú Ú Õ µ± µ? ±Æ ªÆ ªÊ ÔÚÓÎ ÀÇ ø ª µ# ø? ªºª Ù Ó Á Obsah 2 Obsah OBSAH... 2 PŘ EHLED VERZÍ... 6 ROZSAH POUŽITÍ... 7 Varianty sestav zařízení... 7 Zabezpečeníprostor...

Více

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití - mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití Následující text byl poprvé zveřejněn v modelářském časopisu Praktická Elektronika Amatérské Radio (www.aradio.cz) v roce 2012 jako seriál článků. Seriál,

Více

Manuál. GSM komunikátoru T341-16

Manuál. GSM komunikátoru T341-16 Manuál GSM komunikátoru T341-16 www.selax.cz GSM komunikátor T341L Obsah: Úvod... 2 Foto plošného spoje... 3 Zapojení desky GSM komunikátoru... 4 Napájení, zapnutí modulu... 5 Instalace SIM karty... 5

Více

NÁ VOD K OBSLUZE soupravy regulace nesouč asného vytápě ní ETA 0497 PROGRAMOVATELNÝ REGULÁ TOR VYTÁ PĚNÍ ETA 0497

NÁ VOD K OBSLUZE soupravy regulace nesouč asného vytápě ní ETA 0497 PROGRAMOVATELNÝ REGULÁ TOR VYTÁ PĚNÍ ETA 0497 ETATHERM s.r.o. 784 04 LITOVEL NÁ VOD K OBSLUZE soupravy regulace nesouč asného vytápě ní ETA 0497 programovým individuálním řízením teplot v jednotlivých místnostech Souprava schválena státní zkuš ebnou

Více

DIGITÁLNÍ / ANALOGOVÝ PŘEVODNÍK DAT 100/A DAT 100/RS485

DIGITÁLNÍ / ANALOGOVÝ PŘEVODNÍK DAT 100/A DAT 100/RS485 DIGITÁLNÍ / ANALOGOVÝ PŘEVODNÍK DAT 100/A DAT 100/RS485 NÁVOD NA PROVOZ A KONFIGURACI Verze PW0304 www.utilcell.com 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Tento návod obsahuje všeobecné informace o parametrech instalaci,

Více

Několik slov o Vašem systému

Několik slov o Vašem systému Několik slov o Vašem systému Bezpečnostní systém DSC je zkonstruován tak, aby Vám poskytoval co možná největší pohodlí. Přečtěte si pečlivě tuto příručku. Instalační technik Vám vysvětlí všechny příkazy

Více

Nástroj PanelMaker a PanelSIM

Nástroj PanelMaker a PanelSIM Obsah Nástroj PanelMaker a PanelSIM 4. vydání - leden 2008 OBSAH 1.Úvod...2 2.Spuštění PanelMakeru...3 3.Popis prostředí a ovládání...6 3.1Základní obrazovka...6 3.2Popis Menu...7 3.3Nástrojová lišta...8

Více

IPCorder KRR-8016/24/32/40

IPCorder KRR-8016/24/32/40 IPCorder KRR-8016/24/32/40 Stručný průvodce instalací Děkujeme, že jste zakoupili výrobek společnosti KOUKAAM a.s. Před jeho prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento krátký návod. Pro další informace

Více

Mikrokontrolér xlogic TECHNOLINE s.r.o., 2011. Uživatelský manuál xlogic. ZM Technik spol.s.r.o. V1.0 Český překlad. Strana 1

Mikrokontrolér xlogic TECHNOLINE s.r.o., 2011. Uživatelský manuál xlogic. ZM Technik spol.s.r.o. V1.0 Český překlad. Strana 1 Mikrokontrolér xlogic TECHNOLINE s.r.o., 2011 Uživatelský manuál xlogic ZM Technik spol.s.r.o. V1.0 Český překlad Strana 1 Obsah Mikrokontrolér Easy xlogic úvod...3 Možnosti Easy xlogic...4 Přehled řídících

Více

Pracovní postupy pozemního šetření NIL2

Pracovní postupy pozemního šetření NIL2 Pracovní postupy pozemního šetření NIL2 Část II.: Přílohy pracovních postupů pozemního šetření NIL2 (P5 P16) UHUL/6679/2013/KM Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 13. září 2013 Autorský

Více

Vozidlová stanice FXM 20

Vozidlová stanice FXM 20 Vozidlová stanice FXM 20 Datum vydání: říjen 2007 Návod k obsluze 1998, RADOM s.r.o. Jiřího Potůčka 259 530 09 Pardubice tel.: 466 414 211 fax: 466 413 315 Internet: www.radom.eu Autor: Ing. Kamil Pipek,

Více

Shark 30. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje

Shark 30. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje Shark 30 Automatický nabíječ Vážení přátelé, blahopřejeme vám k zakoupení moderního, velmi všestranného a vysoce výkonného nabíječe SHARK 30. Věříme, že budete potěšeni jak jednoduchou a přívětivou obsluhou,

Více

GSM PAGER VT 11 verze 7.0 a vyšší

GSM PAGER VT 11 verze 7.0 a vyšší Pager VT 11 manuál GSM PAGER VT 11 verze 7.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do

Více

BULDOG 16. Zkrácená instalační příručka

BULDOG 16. Zkrácená instalační příručka BULDOG 16 Zkrácená instalační příručka Verze 11.2010 1. INSTALACE A PROGRAMOVÁNÍ BULDOG 16 1.1. Tovární kódy Ústředná má z výroby nastaveny pouze tyto kódy: Instalační kód: 0269 Hlavní kód: 1234 1.2. Montáž

Více

GSM PAGER VT 16 verze 7.0 a vyšší

GSM PAGER VT 16 verze 7.0 a vyšší Pager VT 16 manuál GSM PAGER VT 16 verze 7.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do

Více

Honeywell. Listopad 2009. Aplikační příručka. evohome

Honeywell. Listopad 2009. Aplikační příručka. evohome Listopad 2009 Aplikační příručka evohome evohome 1 Obsah 1 Úvod...3 1.1 Bezdrátová komunikace...3 2 Příklady použití...6 2.1 Jednoduchý termostat s regulací kotle...6 2.2 Dvouzónový systém se zónovými

Více

Software Rychlá reakce stav ke dni 3. 4. 2013 verze 2.2.75

Software Rychlá reakce stav ke dni 3. 4. 2013 verze 2.2.75 Elco Industry IS RYCHLÁ REAKCE Dokumentace software ELCO plus s.r.o., Ing. Karel Čermák, Ing. Miroslav Klauber, Jan Křivánek Software Rychlá reakce stav ke dni 3. 4. 2013 verze 2.2.75 Texty a obrázky se

Více

Návod k použití kamery Mobius Action Cam Wide angle lens

Návod k použití kamery Mobius Action Cam Wide angle lens Návod k použití kamery Mobius Action Cam Wide angle lens Wide Angle lens čočka pro široký úhel snímání Popis Rozměry a uspořádání ovládacích prvků jsou na obrázku Tlačítka (shora dolů) a jejich základní

Více

NÁVOD P5102 LT. Odporové snímače teploty prostorové s programovatelným dvouvodičovým převodníkem

NÁVOD P5102 LT. Odporové snímače teploty prostorové s programovatelným dvouvodičovým převodníkem JSP Měření a regulace Snímače teploty - NC2094-2012/08 NÁVOD P5102 LT Odporové snímače teploty prostorové s programovatelným dvouvodičovým převodníkem Měřicí odpor Pt100. Měřicí rozsah: s kabelovým čidlem

Více

Úvod 2. Ovládání systému JABLOTRON 100 2. Ovládání systémovou klávesnicí 3. Zajištění 6. Odjištění 6. Částečné zajištění 7

Úvod 2. Ovládání systému JABLOTRON 100 2. Ovládání systémovou klávesnicí 3. Zajištění 6. Odjištění 6. Částečné zajištění 7 OBSAH 1 Úvod 2 Ovládání systému JABLOTRON 100 2 Ovládání systémovou klávesnicí 3 Zajištění 6 Odjištění 6 Částečné zajištění 7 Přerušení probíhajícího poplachu 7 Ovládání systému dálkovým ovladačem 8 Ovládání

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Návod k použití. GSM alarmu T341L. Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah

Návod k použití. GSM alarmu T341L. Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah Návod k použití GSM alarmu T341L Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah Úvod... 2 Zapnutí a vypnutí alarmu Obecný popis... 3 Systémovou klávesnici SEL-SK...

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Systém řízení přístupu

Systém řízení přístupu Systém řízení přístupu (Fingerprint Access Control systém) Ver: 3.5.0.17 Strana 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Požadavky na hardware... 4 1.2 Upřesnění pojmů... 4 2. Instalace a odinstalace programu... 5 2.1

Více

Shark 20. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje

Shark 20. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje Shark 20 Automatický nabíječ Vážení přátelé, blahopřejeme vám k zakoupení moderního a velmi všestranného nabíječe SHARK 20. Věříme, že budete potěšeni jak jednoduchou a přívětivou obsluhou, tak výkony

Více

WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál

WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál JOYCE ČR, s.r.o., Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR, IČ: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010 Fax: +420 539 088 000, E-mail: joyce@joyce.cz, Web: www.joyce.cz WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál

Více

NAMsystem, a.s. Vydá no obchodním oddělením společ nosti NAM system, a.s. REGGAE LT/LTbz. verze: 1.00. Uživatelský manuá l

NAMsystem, a.s. Vydá no obchodním oddělením společ nosti NAM system, a.s. REGGAE LT/LTbz. verze: 1.00. Uživatelský manuá l NAMsystem, a.s. Vydá no obchodním oddělením společ nosti NAM system, a.s. REGGAE LT/LTbz verze: 1.00 Uživatelský manuá l Říjen, 2009 Obsah Obsah OBSAH... 3 Ú VOD... 5 PODMÍNKY PRO PROVOZ ZAŘÍZENÍ... 6

Více