Roční zpráva Profesionalita v každém detailu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční zpráva 2007. Profesionalita v každém detailu"

Transkript

1 Roční zpráva 2007 Profesionalita v každém detailu

2 Obsah Vize společnosti 1 Finanční a provozní výsledky ve zkratce 2 Hlavní obory činnosti 6 ŠKODA JS a.s. a konsolidační celek 8 Statutární orgány a vedení společnosti 9 Významné události v historii společnosti 10 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele 12 Významné události v roce Zpráva o činnosti a stavu majetku 16 Integrovaný systém managementu jakosti a ochrany životního prostředí 24 Zaměstnanecká politika 26 Komentář k finančnímu hospodaření 28 Zpráva auditora 32 Účetní závěrka (dle CAS) 34 Zpráva auditora ke konsolidované účetní závěrce 39 Konsolidovaná účetní závěrka (dle IFRS) 41 Organizační schéma společnosti ŠKODA JS a.s. 44 Seznam použitých zkratek 45 Kontaktní údaje 48

3 1 VIZE SPOLEČNOSTI Být důvěryhodným a spolehlivým partnerem našich zákazníků v oblasti dodávek pro jadernou energetiku

4 2 Finanční a provozní výsledky ve zkratce Konsolidační celek (dle IFRS) tis. Kč Aktiva = Pasiva (netto) Dlouhodobá aktiva (netto) Oběžná aktiva (netto) Zásoby (netto) Pohledávky (netto) Finanční majetek (netto) Ostatní aktiva (netto) Vlastní kapitál Cizí zdroje Rezervy Závazky Úvěry Ostatní pasiva Tržby z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb Export Osobní náklady Provozní zisk (EBIT) Zisk za účetní období Zisk před zdaněním Průměrný počet pracovníků* Produktivita práce z přidané hodnoty = EBIT+osobní náklady/prům. počet pracovníků (Kč/zaměstnanec) * průměrný přepočtený stav

5 3 Vývoj ukazatelů konsolidačního celku (dle IFRS) Tržby z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb (mil. Kč) Zisk před zdaněním (mil. Kč) Tržby na zaměstnance (tis. Kč) Produktivita práce z přidané hodnoty (tis. Kč) Od roku 1995 bylo pro jadernou elektrárnu Dukovany vyrobeno již více než šedesát kontejnerů typu CASTOR 440/84 pro transport a skladování vyhořelého jaderného paliva. Od roku 2006 je toto zařízení dodáváno s vnitřní vestavbou podle designu ŠKODA, zhotovenou z hexagonálních hliníkových profilů.

6 4 Finanční a provozní výsledky ve zkratce Vývoj ukazatelů konsolidačního celku (dle IFRS) Přijaté zakázky bez velkých projektů vývoj exportu (%) domácí export Rentabilita vlastního kapitálu (ROE); Zisk po zdanění/vlastní kapitál (%)

7 5 ŠKODA JS a.s. (dle CAS) tis. Kč Aktiva = Pasiva (netto) Stálá aktiva (brutto) Oběžná aktiva (brutto) Zásoby (brutto) Pohledávky (brutto) Finanční majetek (brutto) Ostatní aktiva (brutto) Vlastní kapitál Cizí zdroje Rezervy Závazky Úvěry Ostatní pasiva Tržby z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb Export Přidaná hodnota Provozní výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření před zdaněním Průměrný počet pracovníků* Produktivita práce z přidané hodnoty (Kč/zaměstnanec) * průměrný přepočtený stav Od roku 1995 bylo pro jadernou elektrárnu Dukovany vyrobeno již více než šedesát kontejnerů typu CASTOR 440/84 pro transport a skladování vyhořelého jaderného paliva. Od roku 2006 je toto zařízení dodáváno s vnitřní vestavbou podle designu ŠKODA, zhotovenou z hexagonálních hliníkových profilů.

8 6 Hlavní obory činnosti Inženýring výstavba a dostavba bloků VVER, modernizace a rekonstrukce provozovaných bloků VVER, mezisklad vyhořelého paliva, výstavba a rekonstrukce výzkumných reaktorů Výroba zařízení pro jaderné elektrárny VVER tlaková nádoba reaktoru s příslušenstvím, horní blok a vnitřní části reaktoru, pohony regulačních orgánů, kanály měření neutronového toku, utahováky přírubových spojů, zařízení betonové šachty reaktoru, zařízení obsluhy reaktoru, komponenty palivových souborů, zařízení pro diagnostiku a kontroly, hermetické kabelové průchodky, termočlánky, tlakové nádoby a nádrže, stínění, niklové a grafitové těsnění, spojovací součásti Servis analýza provozních stavů, software a výpočtové analýzy bezpečnosti a spolehlivosti provozu, výpočtová podpora pro optimalizace vsázek, analýzy a zkoušky materiálu, kontrola stavu a řízení doby života zařízení, termohydraulická, tenzometrická, radiační a diagnostická měření, analýzy termohydraulických procesů, periodické provozní kontroly a prohlídky zařízení, optimalizace kontrol zařízení, funkční údržba zařízení, diagnostika, řízení a optimalizace odstávek, rekonstrukce a modernizace, opravárenství a montážní práce, přípravky a manipulátory, regenerační žíhání tlakové nádoby reaktoru, dodávky náhradních dílů zařízení pro západní typy jaderných elektráren vnitřní části reaktorů PWR a BWR, utahováky přírubových spojů, rekombinátory vodíku, speciální tepelné výměníky, kontejnery na čerstvé palivo skladování vyhořelého jaderného paliva kompaktní skladovací mříže, transportní a skladovací kontejnery, zařízení pro skladování ostatního radioaktivního odpadu

9 7 Bezpečný provoz jaderné elektrárny je značně ovlivněn stavem nerezové výstelky nátrubků víka jaderného reaktoru. Z vnějšího povrchu lze spolehlivě kontrolovat netěsnost svarů ultrazvukovou zkouškou. Tato kontrola nevyžaduje časově náročné rozebírání víka ani dalších součástí reaktoru. Nedestruktivní defektoskopická kontrola závitových otvorů M170 v přírubě tlakové nádoby reaktoru JE Temelín je prováděna metodou vířivých proudů. Tato metoda umožňuje nalézt necelistvosti, komunikující s povrchem zkoušeného objektu. Manipulátor JEKOZ (vlastní design ŠKODA JS) urychluje práci a zlepšuje opakovatelnost měření, které probíhá paralelně čtyřmi různými frekvencemi. To podstatně zvyšuje spolehlivost vyhodnocení nalezených indikací. Bezpečnost provozu jaderných zařízení zvyšujeme důslednou kontrolou všech výstupů. ŠKODA JS za tím účelem vybudovala a udržuje systém řízení jakosti podle požadovaných mezinárodních standardů. BEZPEČNOST

10 8 ŠKODA JS a.s. a konsolidační celek Mateřská společnost Ostatní cenné papíry a podíly Mateřská společnost: ŠKODA JS a.s. Sídlo: Orlík 266, Plzeň Datum vzniku: Zakladatel: ŠKODA a.s. Akcionář: OMZ B.V. Vklad: 100 % IČ: Dceřiné společnosti zahrnuté do konsolidačního celku Dceřiná společnost: ŠKODA SLOVAKIA, a.s. Sídlo: Hornopotočná 4, Trnava, Slovenská republika Datum vzniku: (zapsána do obchodního rejstříku u registračního soudu Bratislava, oddíl s.r.o., vložka 3544/K) Zakladatel: ŠKODA JS a.s. (v době založení ŠKODA JADERNÉ STROJÍRENSTVÍ, Plzeň, s.r.o.) Akcionář: ŠKODA JS a.s. Vklad: 100 % IČ: Společnost: Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Sídlo: Husinec-Řež, č. p. 130, PSČ Datum vzniku: (zapsána do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1833) Zakladatel: Společnost byla založena jediným zakladatelem, Federálním fondem národního majetku Výše účasti ŠKODA JS a.s. na základním jmění: 17,38 % IČ: Společnost: Interatomenergo M.CH.O. Sídlo: Kitajgorodskij projezd, d. 7, , Moskva, Ruská federace Datum vzniku: , poslední registrace: u Moskovskoj registracionnoj palaty č cl. Zakladatel: Sdružení bylo založeno na základě rozhodnutí vlád zemí bývalé RVHP a SFRJ Výše účasti ŠKODA JS a.s. na základním jmění: 10,53 % Právní forma: mezinárodní hospodářské sdružení

11 9 Statutární orgány a vedení společnosti k Představenstvo Předseda: Miroslav Fiala Místopředseda: Vladimir Kuchaev Člen: Jiří Demiš Člen: Zbyněk Karpíšek Člen: Evgeny Kashitsyn Člen: Jan Kleisner Dozorčí rada Vedení společnosti Předseda: Místopředseda: Člen: Člen: Člen: Člen: sergey I. Shmatko Yury I. Utochkin alexandr J. Sharapov vladimir I. Shchedrov vladimír Bejvančický Jaroslav Eliášek Generální ředitel: Ekonomika: Divize Inženýring JE: Divize Servis JE: Divize Jaderné zařízení: Projekt Obnova SKŘ Dukovany: Finance: Business Controlling: Personalistika: Nákup: Prodej a marketing: Management jakosti: Technika: miroslav Fiala vladimir Kuchaev Josef Perlik miloslav Provod Zbyněk Karpíšek Jiří Janeček Jan Kleisner miroslava Růžičková kateřina Říhová Zbyněk Karpíšek Jiří Demiš roman Zdebor Jan Zdebor

12 10 Významné události v historii společnosti 1859 založena společnost ŠKODA 1956 počátky aktivit v jaderné energetice ve společnosti ŠKODA podpis smlouvy o spolupráci při výstavbě jaderné elektrárny A-1 v Jaslovských Bohunicích mezi ČSR a SSSR 1968 spuštěna největší plynová smyčka na světě s parametry pro výzkum palivových kazet a regulačních mechanismů 1970 podepsána smlouva mezi SSSR a ČSSR o spolupráci při výstavbě a uvedení do provozu dvou bloků VVER uvedení jaderné elektrárny A-1 (1x150 MWe GCHWR) do provozu 1974 podpis smlouvy mezi SSSR a ČSSR o výrobě a dodávkách zařízení pro jaderné elektrárny 1979 zahájena výroba kompletních reaktorů v nově postavené reaktorové hale 1980 výroba a dodání první tlakové nádoby VVER 440/V-213 do JE Paks, Maďarsko 1983 projekt, výroba, montáž a uvedení do provozu experimentálního reaktoru LVR-15 v ÚJV Řež a.s výroba a dodání první tlakové nádoby VVER 1000/V-320 pro JE Belene, Bulharsko 1990 projekt, výroba, montáž a uvedení do provozu experimentálního školního reaktoru VR-1P na ČVÚT Praha 1993 privatizace a založení společnosti ŠKODA JADERNÉ STROJÍRENSTVÍ s.r.o první velký kontrakt na Ukrajině kompaktní skladovací mříže vyhořelého paliva pro Rovenskou JE podpis kontraktu s firmou GNB Essen na výrobu kontejnerů typu CASTOR 1997 otevření nové výrobní haly pro přesné obrábění první kontrakty na jaderném trhu v západní Evropě 1998 změna obchodního jména společnosti na ŠKODA JS s.r.o.

13 11 Společnost ŠKODA JS má ve své historii mnoho klíčových milníků. Unikátní spojení inženýringu, výroby komponent a servisu v jedné společnosti je základem trvalé konkurenceschopnosti na jaderném trhu transformace společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost ŠKODA JS a.s. vítězství v tendru na dodávku závodu na úpravu zemního plynu v Sosnogorsku, Ruská federace 2000 vítězství v tendru ČEZ, a. s. na obnovu systému kontroly a řízení JE Dukovany 2001 zahájení restrukturalizace společnosti uzavření dlouhodobé smlouvy o spolupráci se společností GNB Essen na výrobu a dodávku kontejnerů na vyhořelé jaderné palivo 2002 úspěšné zakončení restrukturalizace uvedení do komerčního provozu a předání zákazníkovi 1. bloku JE Temelín 2003 uvedení do komerčního provozu a předání zákazníkovi 2. bloku JE Temelín 2004 vstup nového vlastníka, ruské firmy OMZ, do společnosti ŠKODA JS a.s. uvedení do provozu a předání zákazníkovi závodu na úpravu zemního plynu v Sosnogorsku, Ruská federace 2005 uzavření kontraktu na dodávku podpěrného kroužku a vnitřní vestavby reaktoru EPR pro finskou JE Olkiluoto 3 uzavření kontraktů na dodávku kontejnerů pro JE Obrigheim, Kozloduj a Ignalina 2006 uzavření kontraktu na modernizaci výzkumných reaktorů LVR-15 a LR-0 v ÚJV Řež a.s. dodávka 16 kontejnerů VPVR pro transport paliva z výzkumných reaktorů pro MAAE a ÚJV Řež. Od roku 1995 bylo pro jadernou elektrárnu Dukovany vyrobeno již více než šedesát kontejnerů typu CASTOR 440/84 pro transport a skladování vyhořelého jaderného paliva. Od roku 2006 je toto zařízení dodáváno s vnitřní vestavbou podle designu ŠKODA, zhotovenou z hexagonálních hliníkových profilů.

14 12 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, dovolte mi, abych ze své pozice zhodnotil činnost firmy ŠKODA JS za uplynulý rok 2007 a nastínil hlavní směry jejího působení v dalších letech. O úspěšnosti firmy vždy rozhoduje výsledek, a proto hned v úvodu velice rád konstatuji, že ekonomické ukazatele firmy stanovené pro rok 2007 naším akcionářem byly splněny jak v oblasti tržeb, tak i zisku. Dosáhli jsme jako konsolidační celek ŠKODA JS (včetně dceřiné společnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s.) tržeb ve výši 2,7 mld. Kč a zisku před zdaněním ve výši 160 mil. Kč. Je na místě poděkovat všem zaměstnancům a manažerům, ať už pracují v divizích nebo v ostatních podpůrných útvarech, za dosažené výsledky, které vždy závisejí na vysokém pracovním nasazení a dobré a poctivé práci zaměstnanců firmy. Z uvedeného celkového objemu tržeb představoval v roce 2007 export 31 %, tj. cca 31 mil. EUR. V loňském roce jsme nejvíce exportovali na ukrajinské jaderné elektrárny, do Maďarska na jadernou elektrárnu Pakš a pro německou firmu GNS. Významnou část tržeb ve výši asi 30 % jsme získali z prodeje námi vyrobeného zařízení. Jedná se především o výrobky pro jaderné elektrárny východního i západního typu a kontejnery pro vyhořelé palivo. Dodávky servisních činností na provozovaných jaderných elektrárnách představují zatím necelých 10 %. V budoucnu chceme tento podíl v celkových tržbách podstatně navýšit. Největším získaným obchodním případem v loňském roce bylo vítězství v tendru na dodavatele druhé etapy projektu Obnova SKŘ na JE Dukovany v hodnotě 4,5 mld. Kč. Tato zakázka stabilizuje činnost firmy v oblasti inženýringu SKŘ až do roku 2015, kdy bude projekt dokončen a předán zákazníkovi. Kromě této zakázky byly získány nové obchodní případy v hodnotě 1,5 mld. Kč. K nejvýznamnějším patří zakázka na dodávku zařízení na vyvážení vyhořelého paliva pro nově budovaný 3. blok jaderné elektrárny typu EPR ve francouzském Flamanville, dodávka 43 kusů pohonů pro Rovenskou jadernou elektrárnu na Ukrajině a zakázka na dodávku systému pro měření hladiny chladiva v reaktoru pro 3. a 4. blok JE Bohunice. Na tržbách se nejvíce podílely dodávky z oblasti dodavatelského inženýringu, hlavně pak z realizace první části projektu Obnova systému kontroly a řízení (SKŘ) na jaderné elektrárně Dukovany. Velmi významná z hlediska budoucnosti je také plánovaná dostavba 3. a 4. bloku JE Mochovce na Slovensku. Naše společnost v roce 2007 úspěšně prošla kvalifikací tendrového řízení, vypsaného společností Slovenské elektrárne, a.s.

15 13 ŠKODA JS opírá své strategické záměry o dobrou znalost trhu jaderné energetiky, která potřebuje obnovit a posílit své výrobní kapacity. ŠKODA JS je lídrem skupiny dodavatelů, ve které se dále účastní společnost Atomstrojexport a tři slovenské firmy ENSECO, VÚJE a Inžinierske stavby. Toto sdružení zpracovalo a v květnu 2008 podalo nabídku na dodávku jaderného ostrova obou bloků včetně stavební části. Získání této zakázky je strategickou záležitostí, která představuje základní stabilizaci firmy minimálně na 5 let do budoucnosti. V oblasti servisu jsme se úspěšně kvalifikovali do výběrového řízení vypsaného firmou ČEZ, a.s. na komplexní servis technologických celků reaktoroven čtyř bloků JE Dukovany. Nabídka již byla podána, firma má velkou šanci získat tuto zakázku v průběhu roku Loňský rok byl úspěšný nejen z hlediska plnění cílů zadaných akcionářem, ale i zlepšováním kvality pracovního prostředí a výrobní základny v naší společnosti. Byla zrekonstruována a zmodernizována některá pracoviště našeho strojního parku a opraveny další prostory. Z výše uvedené orientace společnosti v dalších letech je patrné, že má před sebou vysoké ekonomické cíle. Obzvlášť obtížným úkolem bude dosažení míry zisku stanovené akcionářem. Bude to znamenat velmi tvrdou práci pro všechny zaměstnance za současného snižování nákladů při realizaci zakázek a minimalizaci režijních nákladů. Jinými slovy, realizované zakázky musíme ukončit s vyšším ziskem, než bylo původně plánováno. V uplynulém roce byly rovněž zahájeny rozhovory s ruskými partnery o účasti ŠKODA JS na dodávkách zařízení pro připravovaný ruský jaderný program. Z těchto jednání, která pokračují v letošním roce, vyplývá i velká pravděpodobnost návratu k výrobě jaderných reaktorů typu VVER o výkonu MW v těžké reaktorové hale. Účast ŠKODA JS v tomto programu bude znamenat stabilizaci firmy na několik let v oblasti výroby. Věřím, že i v roce 2008 budeme stejně úspěšní jako v právě hodnoceném loňském období a že se nám společně podaří splnit stanovené úkoly, uspokojit potřeby našich zákazníků a dále zvýšit hodnotu firmy ŠKODA JS. Příznivé výsledky v roce 2007 se projevily také v růstu mezd našich zaměstnanců. Průměrné dekretované mzdy zaměstnanců (tj. mzdy, které jsou uvedeny v pracovní smlouvě nebo ve mzdovém výměru) se v roce 2007 zvýšily oproti roku předcházejícímu o 9 %. Ing. Miroslav Fiala předseda představenstva a generální ředitel

16 14 Významné události v roce 2007 Inženýring pro jaderné elektrárny VVER Vítězství ve výběrovém řízení na další část projektu Obnova systému kontroly a řízení JE Dukovany (dodávka modulů M3 M5) Servis jaderných elektráren Úspěšné zakončení dlouhodobé životnostní zkoušky pohonu LKP-M3 nové generace Zařízení VVER Dodávka 76 ks pohonů ARK s projektovou životností 25 let pro maďarskou JE Paks a 43 ks pro Rovenskou JE na Ukrajině Skladování vyhořelého jaderného paliva Uzavření kontraktu na dodávku dalších 14 kontejnerů CONSTOR RBMK 1500 pro litevskou JE Ignalina Dodávka kontejneru TC1 pro experimentální projekt Megapie ve Švýcarsku Investice Více než 100 mil. Kč určeno na nákup a opravy investičního majetku Uvedení do provozu nového pracoviště pro povrchové úpravy v Reaktorové hale Dodávka utahováku svorníků hlavního přírubového spoje reaktoru pro JE Dukovany (společný projekt se společností Wenutec) Personalistika Dokončeno nové vzdělávací centrum a rekonstrukce jídelny Zařízení PWR a BWR Uzavření kontraktu s Électricité de France na dodávku zařízení na vyvážení vyhořelého paliva pro nový blok francouzské JE Flamanville s reaktorem EPR Zahájena renovace kancelářských prostor

17 15 V roce 2007 dodala ŠKODA JS ve spolupráci s firmou Wenutec na JE Dukovany utahovací zařízení hlavního přírubového spoje jaderného reaktoru. Pomocí sofistikované technologie jsou hydraulicky utahovány, resp. uvolňovány současně všechny svorníky na přírubě tlakové nádoby reaktoru každý silou až 500 tun. Toto řešení zajišťuje těsnost přírubového spoje při všech provozních režimech. Umožňuje rovněž provozovateli podstatně zkrátit dobu odstávky a dosáhnout tak významných úspor při rychlejším najetí jaderného bloku na provozní výkon. U jaderných zakázek je zajištění kvality dodávek materiálu a služeb klíčovým předpokladem pro úspěšný průběh projektu a spokojenost zákazníků. Zárukou kvality je profesionalita, s níž k zakázkám přistupujeme. profesionalita

18 16 Zpráva o činnosti a stavu majetku Inženýring pro jaderné elektrárny VVER Obnova systému kontroly a řízení jaderné elektrárny Dukovany Před více než deseti lety přijala společnost ČEZ, a.s. projektový záměr obnovit systémy kontroly a řízení (SKŘ) v jaderné elektrárně Dukovany. Cílem je dosažení vyšší provozní spolehlivosti a životnosti kontrolního a řídicího systému a zajištění jaderné bezpečnosti ve smyslu současných zvýšených požadavků národní a mezinárodní legislativy. Tím bude zajištěn provoz této elektrárny minimálně do roku Jednotlivé řídicí systémy byly pro tento účel zařazeny do tzv. modulů, označených jako M1 až M5. V letech se uskutečnilo výběrové řízení na první etapu projektu, zahrnující bezpečnostní systémy a systémy řízení reaktoru (modul M1) a informační systémy (modul M2). Vítězem výběrového řízení se stala ŠKODA JS, která v současné době projekt Obnova SKŘ JE Dukovany moduly M1 M2 v hodnotě více než 6 miliard korun na čtyřech jaderných blocích realizuje. Tato etapa byla zahájena v roce V roce 2005 byly uvedeny do provozu systémy na prvním a v roce 2007 na druhém bloku v pořadí ze čtyř bloků elektrárny. V projektu obnovy je každé nové zařízení instalováno na jednotlivých blocích ve čtyřech po sobě následujících odstávkách. Do ostrého provozu se zařízení uvádí až ve čtvrté odstávce. Na úspěšné realizaci se společně se ŠKODA JS podílejí další subdodavatelé z Francie a České republiky. V roce 2008 bude předáno zařízení na třetím bloku v pořadí a poslední z bloků bude s novými systémy uveden do provozu koncem roku V září 2006 vypsala společnost ČEZ, a.s. veřejnou soutěž na pokračování projektu obnovy zařízení SKŘ JE Dukovany na zbývajících modulech M3 M5. V březnu 2007 ŠKODA JS podala příslušnou nabídku, která byla v posledním kole soutěže vyhodnocena dle stanovených kritérií jako nejlepší. Získání nové zakázky je potvrzením úspěšnosti naší společnosti v oblasti investičních projektů a vysoké profesionální úrovně realizačního týmu projektu. V říjnu 2007 byl uzavřen kontrakt mezi zákazníkem a ŠKODA JS. Obnova systému kontroly a řízení M3 M5 zahrnuje výměnu řídicích systémů primárního okruhu (modul M3), turbíny (modul M4) a sekundárního okruhu (modul M5) včetně dodávky nadřazeného diagnostického a informačního systému. Práce na jednotlivých blocích proběhnou stejně jako u modulů M1 M2 během plánovaných řádných odstávek na výměnu paliva. To klade vysoké nároky na koordinaci všech činností a na dodržení přísných kritérií na zajištění kvality prováděných prací s ohledem na dodržení požadované úrovně jaderné bezpečnosti. Na rozdíl od předchozí zakázky se v novém projektu M3 M5 budou uvádět dílčí modernizované části zařízení do ostrého provozu v každé odstávce. Kompletní záměna systémů modulů M3 M5 na jednom bloku bude provedena v rozsahu pěti odstávek. Projekt Obnova SKŘ M3 M5 v hodnotě více než 4 miliard korun bude ukončen v roce 2015, a tím bude završena kompletní modernizace systému kontroly a řízení na JE Dukovany.

19 17 Žádná z činností, souvisejících s instalací, testy a uvedením nového systému SKŘ do provozu nesmí narušit normální provoz bloku. Přitom musí být dodržena přísná kritéria na zajištění plně funkčních provozních parametrů stávajícího systému a dodržena předepsaná úroveň jaderné bezpečnosti. Jako samozřejmost je dnes ze strany zákazníka vnímána skutečnost, že spouštění probíhá podle stanoveného harmonogramu, bez zpoždění a mimořádných událostí. Modernizace bloku probíhá v průběhu pravidelných plánovaných odstávek. Tento způsob instalace a zprovoznění nového systému SKŘ je zcela unikátní. Obdobný způsob kompletní záměny tak rozsáhlé části technologie jaderné elektrárny bez dlouhodobého přerušení je ve světě ojedinělý. Největším získaným obchodním případem v loňském roce bylo vítězství v tendru na dodávku druhé etapy projektu Obnova SKŘ na JE Dukovany v hodnotě 4,5 mld. Kč. Tato zakázka stabilizuje činnost firmy v oblasti inženýringu až do roku STABILITA

20 18 Zpráva o činnosti a stavu majetku Dostavba 3. a 4. bloku JE Mochovce Z původně plánovaných čtyř bloků typu VVER 440 byly ve slovenské lokalitě Mochovce v letech uvedeny do provozu první dva. Pro zbývající rozestavěné a zakonzervované bloky 3 a 4 již byla dodána rozhodující část strojních dodávek. Technologické zařízení je z velké části dosud ve skladech, stavební část je hotova v hrubé stavbě. Elektrárna je majetkem společnosti Slovenské elektrárne, a.s., jejíž privatizace proběhla v roce Majoritním vlastníkem se stala italská firma ENEL. V dubnu 2007 vydala společnost Slovenské elektrárne, a.s. soutěžní výzvu k předložení nabídek na projekt Dostavba jaderné části JE Mochovce, blok 3. a 4. Na základě této výzvy předložily v červenci 2007 společnosti ŠKODA JS, JSC Atomstroyexport, ENSECO, a.s., VÚJE, a.s. a Inžinierske stavby, a.s. kvalifikační doklady, prokazující splnění podmínek účasti v soutěži. Zároveň bylo zákazníkovi deklarováno, že pro zpracování nabídky a realizaci projektu tito uchazeči vytvoří sdružení dodavatelů pod vedením společnosti ŠKODA JS jako lídra. V srpnu 2007 oznámil zadavatel soutěže, že uvedená skupina dodavatelů jako jediná splnila podmínky účasti a byla kvalifikována pro účast v tendru. Bylo zahájeno jednání se zákazníkem SE-ENEL o dalším postupu a definování časového harmonogramu přípravy, podání nabídky a uzavření smlouvy na realizaci projektu. Školní a výzkumné reaktory Koncem roku 2007 byla dokončena inovace školního reaktoru VR-1 Vrabec na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT Praha. Reaktor byl postaven naší společností na konci osmdesátých let a do provozu uveden v roce Jedná se o jediný reaktor v České republice, na němž probíhá výuka našich i zahraničních studentů a jaderných odborníků. Samotný reaktor je po téměř dvaceti letech provozu v dokonalém technickém stavu. Vzhledem k tomu, že ovládací zařízení bylo již morálně a technicky zastaralé, rozhodl provozovatel o jeho rekonstrukci. V roce 2002 byla ŠKODA JS vyzvána k vypracování studie celkové inovace ovládacího zařízení a poté i k její realizaci. Projekt byl rozdělen do čtyř etap, aby nebyla narušena kontinuita výuky na reaktoru. První tři etapy prací proběhly v letech 2002 až Poslední, nejrozsáhlejší etapa inovace se uskutečnila v roce 2007 a vyžádala si půlroční odstavení reaktoru z provozu. Byla dodána nejdůležitější část ovládacího zařízení z hlediska bezpečnosti a řízení nové kanály měření výkonu. V prosinci 2007 byl provoz školního reaktoru VR-1 Vrabec na ČVUT Praha obnoven. Po inovaci se tento reaktor zařadil mezi nejmodernější zařízení svého druhu na světě. V říjnu 2007 byly mezi SE-ENEL a skupinou dodavatelů uzavřeny smlouvy o kontrole a verifikaci zařízení dodaného na pracoviště již dříve. Tato fáze byla uzavřena v březnu 2008 a její výsledky se staly vstupním podkladem pro zpracování nabídky na dostavbu EMO 3,4. Konsorcium dodavatelů poté předložilo technickou a cenovou nabídku na realizaci projektu s tím, že následně bude podepsán finální kontrakt. Předpokládané dokončení třetího bloku JE Mochovce je v roce 2012 a čtvrtého bloku v roce V rámci kontraktu se společností ÚJV Řež a.s. na technologickou část díla Vědeckotechnický park a podnikatelský inkubátor Řež zpracovala ŠKODA JS v roce 2007 projektovou dokumentaci pro modernizaci výzkumných reaktorů a dodala zařízení transmutačních kanálů a laboratoří. V roce 2008 budou tyto práce pokračovat dalšími dodávkami a zkouškami zařízení.

21 19 Modernizace a rekonstrukce zařízení Na základě kontraktu s bulharskou jadernou elektrárnou Kozloduj na modernizaci silové části polárních jeřábů v reaktorovém sále na 5. a 6. bloku zpracovala ŠKODA JS v roce 2007 projektovou dokumentaci na výrobu systémů řízení silové části polárních jeřábů a dodala příslušné zařízení. Dle plánovaných odstávek na JE Kozloduj provede ŠKODA JS v letech výměnu dodaného zařízení a jeho uvedení do provozu. V obdobném rozsahu modernizuje ŠKODA JS i silové části polárních jeřábů na 1. a 2. bloku JE Temelín s ukončením realizace v letech Uvedenými projekty pokračuje modernizace systému navádění a monitoringu polárního jeřábu, kterou naše společnost uskutečnila na obou elektrárnách. Servis pro jaderné elektrárny Dlouhodobým cílem společnosti v této oblasti je stát se nejvýznamnějším poskytovatelem servisu pro provozovatele jaderných elektráren v České republice, na Slovensku a Ukrajině s vysokým podílem přímo vykonávaných činností. Tomuto cíli byla přizpůsobena i organizační struktura k 1. lednu 2008 byla vyčleněna samostatná divize Servis JE. V nejbližších letech bude dále rozšířeno poskytování servisu jaderným elektrárnám v Maďarsku, Bulharsku, Arménii a Rusku, a to hlavně zvýšením podílu dodávek zařízení a s tím spojených služeb. Stěžejními oblastmi činnosti nadále zůstávají: technická podpora, příprava a realizace technických řešení podle požadavků elektráren, výroba nových a modernizace stávajících přípravků pro zařízení primární části, údržba a dodávky náhradních dílů včetně rozšiřující se výroby grafitových těsnění pro reaktory VVER ve Finsku, Slovensku, Ukrajině, Maďarsku a v České republice, zkoušky zařízení na stendech a experimentálních pracovištích, provozní prohlídky a kontroly reaktorového zařízení, diagnostika a řízení doby života komponent, technický rozvoj v oblasti materiálů pro reaktory nové generace. Na základě výběrového řízení, vypsaného společností ČEZ, a.s., usiluje ŠKODA JS o pozici výhradního dodavatele údržby pro primární část JE Dukovany a Temelín. ŠKODA JS byla vybrána jako potenciální dodavatel a vede intenzivní jednání se zákazníkem o uzavření rámcové servisní smlouvy a smlouvy o dílo. Tento projekt významně přispěje k optimalizaci a konsolidaci stávajícího dodavatelského systému, řízení a zlepšování údržby zařízení během roku i v plánovaných odstávkách, zavedení efektivního řízení nákladů a účinně podpoří zvýšení výroby bloků obou elektráren. Významné kontrakty a obchodní případy Ve středisku Zkušebny byly v roce 2007 dokončeny zkoušky 109 kusů ukazatelů polohy UP-1 pro JE Temelín, dále předávací zkouška 43 kusů LKP pro Rovenskou JE a pohonů pro JE Paks. V dalším období budou navazovat zkoušky ukazatelů polohy pro Záporožskou a Jižněukrajinskou elektrárnu. Ve druhé polovině roku 2007 byla úspěšně zakončena dlouhodobá životnostní zkouška pohonu LKP-M/3 nové generace, jehož druhý exemplář je v provozu na 1. bloku JE Temelín. Úspěšný test byl zásadní podmínkou pro komerční nasazení pohonu nové generace v provozu. Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

22 20 Zpráva o činnosti a stavu majetku Byly připraveny technické podklady a tlakovodní stend pro hydraulické a pádové testy makety palivové kazety TVSA-T ruského výrobce, připravované pro JE Temelín, a následně se uskutečnily tyto zkoušky na experimentální smyčce. V rámci programu vývoje reaktorů IV. generace byla dokončena výroba autoklávu z materiálu Monicr, který bude použit pro testy materiálů ve fluoridových solích. Byla zahájena výroba experimentálního zařízení superkritické vodní smyčky pro partnera ÚJV Řež, příprava programu komplexního vyzkoušení, oživení a testování. V rámci optimalizace údržby a programu kontrol byly připraveny důvodové zprávy pro projekt Změny intervalu periody provozních kontrol pro vybrané zařízení primární části JE Temelín a projekt Změny periody kontrol pro JE Bohunice a Mochovce pro reaktor a vnitřní části. V oblasti spolupráce na projektu Využití projektových rezerv bloků JE Dukovany se uskutečnilo měření tepelně hydraulických charakteristik jednotlivých bloků pro budoucí zvýšení tepelného výkonu bloků. V oblasti technické podpory pokračoval dohled a operativní řešení problémů při odstávkách provozovaných českých a slovenských jaderných bloků VVER 440 a 1000, prodlužování životnosti, zajištění záručního a pozáručního servisu a hodnocení technického stavu vybraných komponent reaktorového zařízení, vyrobeného ve ŠKODA JS pohonů HRK, vložených tyčí a pohonů ionizačních komor. K významným servisním činnostem již tradičně patří provozní kontroly tlakové nádoby reaktoru, spojovacích dílů a smyček hlavního cirkulačního potrubí pomocí manipulátorů SKIN, KOMAŠ, SK-187, USK-213 a MIMIC. V roce 2007 byly provedeny tyto provozní kontroly: tlaková nádoba reaktoru, vnitřní části reaktoru, svorníky a matice M170x6 a obvodové svary dvou smyček hlavního cirkulačního potrubí na 1. bloku JE Temelín, tlaková nádoba, vnitřní části reaktoru a obvodové svary jedné smyčky hlavního cirkulačního potrubí na 2. bloku JE Temelín, tlaková nádoba reaktoru z vnitřního povrchu a hrdla tlakové nádoby z vnějšího povrchu na 1. bloku JE Dukovany, svorníky a matice M140x6 pomocí zařízení KOMAŠ na 3. bloku JE Dukovany, tlaková nádoba reaktoru z vnitřního povrchu na 1. bloku JE Paks, obvodové svary hlavního cirkulačního potrubí na všech čtyřech blocích JE Dukovany, nerezové vložky nátrubků HRK vířivými proudy na všech čtyřech blocích JE Dukovany, detekce vody mezi nerezovou vložkou a nátrubkem HRK ultrazvukem na 1. a 2. bloku JE Dukovany a 1. a 2. bloku JE Temelín. V rámci vypsaného výběrového řízení byla podána nabídka na kontrolu tlakové nádoby z vnitřního povrchu reaktoru pro arménskou JE Metsamor. Po kontrole, kterou ŠKODA JS uskutečnila v roce 2004, společnost získala tento projekt také v roce Výroba zařízení pro jaderné elektrárny východní trhy V roce 2007 ukončila ŠKODA JS dodávku 76 kusů pohonů řídicích tyčí ARK s projektovou životností 25 let pro maďarskou elektrárnu Paks (4x440 MW). Daný kontrakt předpokládá uplatnění opce na dodávku dalších 124 kusů pohonů, které umožní provoz této jaderné elektrárny do konce předpokládané doby provozu.

23 21 Rok 2007 byl ve znamení uzavření významných kontraktů. K nejvýznamnějším patří zakázka na dodávku zařízení na vyvážení vyhořelého paliva pro nově budovaný 3. blok typu EPR ve francouzském Flamanville. Ve stejném roce se také uskutečnila dodávka 43 kusů pohonů ARK pro 1. a 2. blok Rovenské JE. V současné době je pohony výroby ŠKODA JS vybaveno již jedenáct z patnácti ukrajinských jaderných bloků. Úspěšný průběh projektu modernizace systému SKŘ na JE Dukovany umožnil získat kontrakt na měření úrovně chladiva v reaktoru (systém RVLIS) pro 3. a 4. blok slovenské JE Bohunice. Výroba zařízení pro jaderné elektrárny západní trhy Po úspěšném auditu se ŠKODA JS stala kvalifikovaným dodavatelem společnosti Électricité de France. Na konci roku 2007 byl podepsán kontrakt s touto významnou francouzskou energetickou společností na dodávku zařízení na vyvážení vyhořelého paliva pro nově budovaný 3. blok jaderné elektrárny typu EPR ve Flamanville. Po předchozích zakázkách pro hlavního kontraktora, společnost Areva NP, které se týkaly dodávek zařízení pro tento typ reaktoru, se zde jedná o první přímý kontrakt s investorem a provozovatelem této jaderné elektrárny. Neméně významný je rozsah dodávky, která zahrnuje návrh zařízení, jeho detailní design, výrobu, dodávku na elektrárnu, montáž a uvedení do provozu. Projekt bude dokončen v roce V prosinci 2007 dokončila ŠKODA JS finální montáž a testování utahováku svorníků hlavního přírubového spoje UM 60, určeného pro reaktory jaderné elektrárny Dukovany. Testování proběhlo spolu s hydraulickým a řídicím systémem společnosti Wenutec. Během montáže a testů byly dosaženy a zákazníkovi dokladovány technické parametry utahováku podle smluvně dohodnuté technické specifikace. Provozovatel elektrárny vyslovil souhlas s úspěšně provedenými testy a utahovák UM 60 byl následně dodán do JE Dukovany. V listopadu 2007 objednala společnost Areva NP dodávku manipulačního zařízení vnitřních částí reaktoru EPR pro JE Olkiluoto 3. Toto zařízení umožní provozovateli manipulovat s vnitřními částmi reaktoru během odstávek bloku. Konstrukce zařízení umožňuje manipulaci se sestavou horních resp. spodních částí, popřípadě s celým kompletem najednou. ŠKODA JS je zodpovědná za výrobu včetně projektu zařízení, což posouvá dosavadní spolupráci s tímto zákazníkem na vyšší úroveň a je výrazem důvěry francouzských partnerů v technické schopnosti naší společnosti. Součástí dodávky jsou i stendy pro uložení vnitřních částí v šachtě reaktoru a pro uložení manipulátoru. V uplynulém období byl rovněž uzavřen kontrakt se společností Westinghouse Sweden na dodávku 44 párů hlavic a patic paliva VVER 1000 pro Jižněukrajinskou JE. Pokračovala rovněž výroba obdobných komponent pro Westinghouse Columbia (USA), kde jsou tyto díly montovány do čerstvých palivových kazet pro JE Temelín. Skladování vyhořelého jaderného paliva Strategickým zákazníkem v této oblasti je firma GNS mbh Essen, se kterou má společnost ŠKODA JS uzavřenou dlouhodobou smlouvu o spolupráci. V roce 2007 jí byly dodány další kontejnery CASTOR 440/84 M pro druhý mezisklad vyhořelého paliva v Dukovanech a kontejnery CONSTOR RBMK 1500 pro litevskou JE Ignalina, kterých ŠKODA JS již vyrobila a dodala celkem 74 kusů. Začátkem roku 2007 byl podepsán kontrakt na dalších 14 kontejnerů typu CONSTOR RBMK 1500 pro stejného odběratele.

24 22 Zpráva o činnosti a stavu majetku Pro Institut Paula Scherrera ve švýcarském Villigenu byl vyroben transportní kontejner TC 1, který je určen k přepravě ozářeného terče, naplněného eutektikem olova a vizmutu, do meziskladu Zwilag pro ukládání jaderných materiálů. Kontejner je součástí unikátního mezinárodního projektu Megapie. Investice V roce 2007 vynaložila ŠKODA JS celkem 108,4 mil. Kč na nákup a opravy investičního majetku, z toho 60,4 mil. Kč na opravy strojů a zařízení a 48,0 mil. Kč na nákup nové technologie včetně IT techniky za 3,9 mil. Kč. K největším opravám patřily revize karuselu Schiess 80 DV a oprava horizontky W 200 HNR. V rámci environmentálního programu bylo v Reaktorové hale uvedeno do provozu nové pracoviště nanášení barev. Nová technologie významně snižuje množství exhalací vypouštěných do ovzduší a zvyšuje kvalitu nátěrů. K dalším významným investicím patřily měřicí systém 3D pro měření velkých obrobků, obráběcí NC stroje a modernizace stendu pro zkoušení pohonů řídicích tyčí. Pro zavedení nové technologie pájení průchodek a komponent čerstvého paliva byly nakoupeny vakuové pece včetně příslušenství. Výzkum a vývoj Transport a skladování vyhořelého jaderného paliva a odpadu. Cílem je rozšířit možnosti dodávek. Servisní činnosti se zaměřením na vývoj speciálních zařízení a technologií pro diagnostiku, opravy a prodlužování životnosti komponent jaderných elektráren. Práce na reaktorech IV. generace k udržení kontaktu s perspektivními směry vývoje alternativních jaderněenergetických zdrojů. Pozornost je zaměřena na materiály pro reaktory s fluoridovými solemi, určené k využití vyhořelého paliva z provozovaných tlakovodních reaktorů. Nejvýznamnější ukončené projekty v roce 2007: diagnostika a technologie oprav nerezových vložek nátrubků víka reaktorů VVER, analýza těsnění hlavního přírubového spoje reaktoru VVER 1000, lineární krokový pohon 3. generace VVER 1000 včetně zkoušek životnosti, modernizovaná obslužná zařízení pro přírubové spoje reaktoru VVER 440, modernizované přívody kanálů neutronové instrumentace, doplňková zařízení pro kontrolu tlakové nádoby, speciální kontejnery na vyhořelé jaderné palivo a zářiče, doplňková zařízení pro experimentální reaktory, kompletace a zkoušky neaktivní smyčky na roztavené fluoridové soli. Hlavní úkoly vyplývají ze strategických cílů společnosti v jaderném oboru. Jsou směrovány do čtyř oblastí podnikání a zůstávají prioritou i pro rok 2008: Nové a inovované výrobky pro jaderné elektrárny. Cílem je zvýšení jejich užitné hodnoty pro provozovatele.

25 23 Struktura tržeb v roce 2007 dle komodit za účetní jednotku (dle IFRS) Struktura tržeb v letech dle komodit za účetní jednotku (dle IFRS) Investiční inženýring 62 % Servis pro JE 7 % Zařízení pro JE VVER 16 % Zařízení pro západní JE 5 % Skladování VJP 9 % Ostatní 1 % Investiční inženýring 49 % Servis pro JE 8 % Zařízení pro JE VVER 24 % Zařízení pro západní JE 4 % Skladování VJP 12 % Ostatní 3 % Struktura tržeb v roce 2007 dle teritoria země určení za účetní jednotku (dle IFRS) Domácí trh 73 % Střední a východní Evropa 20 % Západní Evropa 5 % Amerika 2 %

26 24 Integrovaný systém managementu jakosti a ochrany životního prostředí Zajišťování jakosti V prezentovaném období roku 2007 pokračovaly dlouhodobé zakázky, významné z hlediska dodržování řady legislativních norem. Jednalo se zejména o americké předpisy NQA při výrobě komponent čerstvého paliva, německé předpisy TRV 006 a ADR pro kontejnery na vyhořelé jaderné palivo, francouzský kód RCC-M a finské bezpečnostní směrnice YVL při výrobě vnitřních částí a opěrného kroužku reaktoru EPR. V rámci zakázky na dodávku vyvážecího zařízení kontejnerů s vyhořelým jaderným palivem pro nový blok JE Flamanville ve Francii bude zpracována rozsáhlá analýza příčin a následků vad (FMEA). Ve společnosti proběhly výrobkové, dozorové, recertifikační a certifikační audity zajišťování jakosti dle ukrajinského systému UkrSEPRO, ruských standardů GOST-R a amerických ASME Code Sekce III. Všechny audity proběhly v souladu s požadavky a byly úspěšně uzavřeny. Zákaznický audit JE Paks společně s inspekcí Maďarského státního úřadu pro atomovou energii (OAH) prověřil systém jakosti ŠKODA JS z hlediska plnění požadavků zákazníka a maďarských legislativních požadavků. Výsledkem auditu bylo prodloužení certifikátu kvalifikovaného dodavatele pro JE Paks na další tři roky. U jaderných zakázek je zajištění kvality dodávek materiálu a služeb klíčovým předpokladem pro úspěšný průběh projektu a spokojenost zákazníků. V roce 2007 se uskutečnilo 43 auditů u dodavatelů z České a Slovenské republiky, Bulharska, Německa, Francie a Belgie. Hodnocení dodavatelů bude patřit ke stěžejním aktivitám v oblasti zajišťování kvality i v budoucnu. Pozornost bude při tom věnována zvláště sledování kvality při inspekcích a výstupních přejímkách u našich dodavatelů a také průběžnému sledování dodavatelské kvality. Certifikace a kvalifikace V průběhu roku 2007 uskutečnil tým auditorů BVC Praha recertifikační audit souladu integrovaného managementu systémů s požadavky norem kvality ISO 9001 a ochrany životního prostředí ISO Audit, který prověřil všech dvacet procesů na pracovištích v celé společnosti, nezjistil žádnou neshodu. Tým auditorů při závěrečném setkání kladně hodnotil vysokou úroveň aplikovaného systému IMS. Úspěšná recertifikace znamená prodloužení platnosti certifikátů ISO 9001 a ISO o další tři roky. Technická kontrola Přístrojové vybavení a znalosti personálu odpovídají současné úrovni v tomto oboru ve světě a splňují požadavky zákazníků na veškeré zkoušky a kontroly podle mezinárodních norem. V průběhu roku byla plně zvládnuta metoda 3D měření obrobků ze strojní haly. Vybrané výsledky měření jsou postupně statisticky vyhodnocovány. Pracoviště technické kontroly bylo vybaveno dvěma novými přístroji, kterými byly rozšířeny měřicí metody o další dimenze. Jsou to souřadnicový mobilní měřicí systém, umožňující přesné měření velkých rozměrů až do 30 m s přesností měření +0,03 mm/6 m, a dále velmi přesný mobilní optický emisní spektrometr pro analýzu chemického složení kovových materiálů, který umožňuje analýzu veškerých sledovaných prvků v ocelích, používaných v jaderném programu včetně analýzy bóru.

27 25 U jaderných zakázek je zajištění kvality dodávek materiálu a služeb klíčovým předpokladem pro úspěšný průběh projektu a spokojenost zákazníků. Zkušební laboratoře Zkušební laboratoř Defektoskopie obnovila v recertifikačním řízení akreditaci laboratoře dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 s platností na dalších pět let. V průběhu roku také proběhly první recertifikace pracovníků po deseti letech v souladu s požadavky normy ČSN EN 473. Průběžně byly prodlužovány certifikace po pěti letech dle uvedené normy a po třech letech dle SNT-TC-1A v souladu s požadavky ASME Code. Dozorový audit pracovníků Českého institutu pro akreditaci (ČIA) ve zkušební laboratoři Provozní kontroly jaderných reaktorů nezjistil žádné neshody. Byla provedena kvalifikace ultrazvukového zkoušení dna tlakové nádoby reaktoru VVER 440 a zkoušení vířivými proudy válcové části tlakové nádoby reaktoru VVER 440 a VVER 1000 z vnitřního i vnějšího povrchu podle mezinárodní metodiky ENIQ s cílem prokázat kvalitu nedestruktivního zkoušení. Dlouholetou tradici mají ve společnosti Materiálové laboratoře, které v roce 2007 uzavřely první rok své činnosti jako akreditovaná zkušební laboratoř. Kromě zkušebních operací (mechanické a metalografické zkoušky kovových materiálů, vybrané korozní a další zkoušky) se laboratoře dále podílejí na řešení materiálové problematiky v rámci úkolů technického rozvoje, výroby a servisu. Informační technologie prvků (FEM). Nová pracovní stanice HP-UX je určena pro fyzikální výpočty. Ve výrobních provozech je postupně zaváděno odepisování výrobních a kontrolních operací on-line. Cílem řešení je automatizace vstupu dat z výroby prostřednictvím stacionárních zařízení vybavených snímačem čárového kódu, on-line přenos těchto údajů do specializovaného aplikačního serveru (kontrola, archivace) a následné předání nadřazenému podnikovému informačnímu systému RAMSES ERP. V rámci obnovy hardware byly nakoupeny 3 nové servery, 50 osobních počítačů, 41 notebooků a 7 pracovních stanic. Ve společnosti byl zahájen Projekt IT 2007, jehož cílem je posílení informačních technologií, používaných při kompletaci nabídky a následujících etapách od zajištění subdodavatelů přes realizaci zakázky až po řešení problémů v záruční době a poskytování dlouhodobého servisu. První etapou je analýza hlavních podnikových procesů při získávání a realizaci velkých zakázek. Použití moderních informačních technologií je jedním z efektivních způsobů, kterým lze v krátké době zvýšit průchod velkých zakázek společností a jejich ziskovost. Tento rozvoj přinese také spolehlivější a přehlednější správu dokumentů, jejich rychlejší vyhledávání a zvýšení jejich dostupnosti na vzdálených pracovištích. Uvedené zlepšení bude zřejmé i z pohledu našich zákazníků a přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti celé společnosti. V roce 2007 byla pořízena nová verze aplikace AutoCAD Mechanical 2007 NLM, která je používána především pro projekt obnovy systému kontroly a řízení JE Dukovany. Nový software poskytuje datovou kompatibilitu s dodavateli a zákazníkem. Upgrade programu I-DEAS 12NX zrychlil funkčnost a přinesl nové funkce v designu a výpočtech metodou konečných

28 26 Zaměstnanecká politika V roce 2007 společnost ŠKODA JS zaměřila svoji pozornost kromě odborného růstu zaměstnanců také na zlepšení jejich pracovního prostředí. Příkladem tohoto úsilí je příjemné prostředí pro stravování v rekonstruované jídelně a kantýně. Nové vzdělávací centrum umožní předávání informací nastupující generaci pracovníků. Byla zahájena postupná renovace kanceláří. V roce 2007 každý zaměstnanec společnosti absolvoval v průměru 2,62 dne vzdělávání. Sociální program Stanovená pracovní doba ve společnosti je 37,5 hodiny týdně. Vývoj zaměstnanosti Ve společnosti pracovalo ke konci roku 727 zaměstnanců, průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2007 byl 752 (údaje nezahrnují dceřinou společnost ŠKODA, SLOVAKIA, a.s. a organizační složku Filiál RF). Ve společnosti včetně dceřiné společnosti a organizační složky pracovalo ke konci roku 781 zaměstnanců, průměrný přepočtený počet zaměstnanců včetně dceřiné společnosti a organizační složky byl 806. Kvalifikace a vzdělávání Zaměstnavatel přispívá na penzijní připojištění zaměstnancům částkou 500 Kč měsíčně. Pro zaměstnance, kteří pracují ve ztíženém pracovním prostředí, zajišťuje zaměstnavatel rekondiční rehabilitační péči s poskytnutím pracovního volna. Společnost poskytuje zaměstnancům týden dovolené nad základní výměru dovolené dle zákoníku práce. Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům při životním výročí 50 let a při prvním skončení pracovního poměru po nabytí nároku na důchod jubilejní odměnu. Zaměstnavatel přispívá na kulturní a sportovní akce. V rámci zvyšování kvalifikace zaměstnanců byla do vzdělávání v roce 2007 investována částka Kč, tj. v průměru o 611 Kč více na jednoho zaměstnance než v předchozím roce. Vzdělávání bylo zaměřeno především na odborné semináře o jaderné energetice, na ekonomické znalosti, na manažerské a týmové dovednosti vybraných pracovníků. V jazykových kurzech jsou prohlubovány jazykové znalosti, pravidelně se konají školení a certifikace zaměstnanců, vyplývající ze závazných vyhlášek a norem. Zaměstnavatel vytváří sociální fond pro uspokojování sociálních potřeb zaměstnanců. Čerpání sociálního fondu (v tis. Kč) Příspěvek na stravování 300 Dětské a rodinné rekreace 197 Příspěvek na rehabilitační péči 180 Příspěvek na preventivní očkování proti chřipkové epidemii 17 Nákup vitamínů pro zaměstnance 187 Sportovní, kulturní a další činnost 144 Celkem čerpáno v roce

29 27 V roce 2007 jsme se zaměřili nejen na odborný růst zaměstnanců, ale také na zlepšení jejich pracovního prostředí. Přepočtený stav zaměstnanců v letech (koncový stav k ) Náklady na vzdělání v letech (Kč) Průměrné přepočtené stavy Fyzické koncové stavy počet zaměstnanců tis. Kč Na jednoho zaměstnance Celkem mil. Kč Struktura dosaženého vzdělání zaměstnanců ŠKODA JS a.s. k Věková struktura zaměstnanců k základní 2,75 % střední odborné a vyučení 26,40 % úplné střední 38,25 % vysokoškolské 32,60 % do 30 let 12,79 % let 21,73 % let 28,89 % 51 let a více 36,59 %

30 28 Komentář k finančnímu hospodaření Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Společnost ŠKODA JS vykázala v roce 2007 zisk před zdaněním ve výši tis. Kč (CAS). Jedná se tedy o další úspěšný výsledek v nepřetržité řadě od roku Úspěchu bylo dosaženo především v důsledku efektivního řízení průběhu realizace obchodních případů. Výkony společnosti meziročně vzrostly o 663,6 mil. Kč, zejména v důsledku úspěšného dokončení a fakturace projektu Obnova systému kontroly a řízení již druhého bloku na JE Dukovany. Určité zlepšení výkonnosti společnosti oproti roku 2006 lze pozorovat také při porovnání poměrových ukazatelů typu rentabilita tržeb nebo vlastního kapitálu. Výsledky hospodaření společnosti dle IFRS jsou srovnatelné s předchozím rokem. Při podrobném zkoumání čísel, uvedených v této zprávě, však neunikne pozornosti navýšení tržeb a nižší úroveň dosaženého zisku. Příčinou tohoto stavu je pozměněná struktura realizovaných zakázek ve prospěch velkých kompletačních projektů, které však samozřejmě mají nižší ziskovou marži. Změna stavu aktiv ve srovnání s předchozím obdobím nebyla nijak významná, došlo k jejich zvýšení o 241,6 mil. Kč. Změna se odehrála především v oblasti oběžných aktiv, zejména nedokončené výroby a částečně i zásob materiálu, a to v důsledku nákupu materiálu a zahájení práce na zakázkách, které budou fakturovány v dalším období, zejména v roce Za zmínku stojí nárůst pohledávek z obchodních vztahů, který je důsledkem vysoké fakturace v prosinci vůči společnosti ČEZ, a.s. Společnost ŠKODA JS v roce 2007 prodala krátkodobé cenné papíry, které držela v sesterské společnosti Middle Estates, ve výši tis. Kč., a to za cenu určenou soudním znalcem. Posun v ostatních položkách není významný a souvisí s běžnou obchodní činností společnosti. V oblasti pasiv došlo v roce 2007 k mírnému snížení vlastního kapitálu v důsledku výplaty dividend ve výši 147 mil. Kč. Meziroční změny v ostatních položkách jsou důsledkem běžné obchodní činnosti společnosti.

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ ŠKODA JS v r.2005 1 ŠKODA HOLDING a.s. Struktura společnosti 23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ Jedna z největších ruských strojírenských společností Tržby

Více

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Mezinárodní konference CAN SLOVAKIA SECURE ENERGY SUPPLY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITHOUT NUCLEAR? 5.- 6.května 2004 Bratislava 1 Struktura společnosti

Více

Roční zpráva 2010 / ŠKODA JS a.s. 1 ROČNÍ ZPRÁVA 2010. Člen skupiny OMZ

Roční zpráva 2010 / ŠKODA JS a.s. 1 ROČNÍ ZPRÁVA 2010. Člen skupiny OMZ Roční zpráva 2010 / ŠKODA JS a.s. 1 ROČNÍ ZPRÁVA 2010 Člen skupiny OMZ Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele 2 Finanční a provozní výsledky ve zkratce 4 Hlavní obory činnosti

Více

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku.

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku. MIR-1200 Modernized International Reactor Projekt nejen pro energetiku. Milan Kohout, člen představenstva a obchodní ředitel ŠKODA JS a.s. IVD ČR a jeden z největších jaderných tendrů ve světě Praha, 22.

Více

Projekt MIR.1200. Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín. Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha,

Projekt MIR.1200. Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín. Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha, Projekt MIR.1200 Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha, KONSORCIUM MIR.1200 Dne 14.10.2009 založeno mezinárodní česko-ruské sdružení - Konsorcium

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 KRČSKÁ 511/51, 140 02 PRAHA 4 KRČ OBSAH: Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 Maritza Iztok II, Bulharsko, oprava chladící věže

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. 2014 Vypracovali: Jana Víšková Milena Holcmanová Schválil: Oldřich Hotař V Otrokovicích dne 5. 6. 2015 Obchodní jméno: HART PRESS, spol. s r.o. Sídlo: Tř. Tomáše

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Pololetní zpráva za 1.pololetí roku 2004

Pololetní zpráva za 1.pololetí roku 2004 Pololetní zpráva za 1.pololetí roku 2004 ATAS elektromotory Náchod a.s. Bratří Čapků 722, 547 30 Náchod IČ: 45534543, DIČ : CZ45534543 zapsáno u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 603 Předkládá:

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem :

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem : PŘÍPADOVÉ STUDIE AGADOS, s.r.o. AGADOS s.r.o. je společnost, která vyrábí vysoce spolehlivé výrobky. Jednou z priorit firmy je kvalita vyráběných přívěsů. Jejich dlouhověkost je zajištěna kvalitním designérským,

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2011 do 31. března 2011 19.5.2011 Zpráva statutárního

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY.

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY. PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY. Ing.Jan Veverka,OMNITECH spol. s r.o. Ing.Schlixbier Air Liquide Welding Cz spol. s r.o. 1.1.Nová generace bezešvých trubičkových drátů a nerezových elektrod pro svařování

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

Výroční zpráva 2012H

Výroční zpráva 2012H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2012H (1.4.2012 31.3.2013) 1. Úvodní slovo generálního ředitele: Vznik společnosti AZ KLIMA a.s. (původní název BWY Czech a.s.) je výsledkem

Více

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o.

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. Ředitelství společnosti a divize PRAHA Nad Primaskou 27 100 00 Praha 10 Strašnice tel.: 283 013 333, 283

Více

Reorganizace MSV Metal Studénka

Reorganizace MSV Metal Studénka Reorganizace MSV Metal Studénka ÚPADEK PODNIKU - příležitost pro restrukturalizace a výzva pro investory Ing. Ivo Lazecký předseda představenstva a generální ředitel MSV Metal Studénka, a.s. 2002 2004

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost se sídlem v Mostě, tř. Budovatelů 283/3, PSČ 434 1 IČ: 44569181 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Statutární orgány 4 Zpráva vedení a analýza situace 5 Rozdělení zisku za rok 2013 9 PŘÍLOHA zpráva auditora 10 1 Úvodní

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

výroční zpráva TECHSYS - HW a SW, a. s.

výroční zpráva TECHSYS - HW a SW, a. s. výroční zpráva TECHSYS - HW a SW, a. s. 1 2 Obsah 03 Profil společnosti 05 Zpráva o podnikatelské činnosti 07 Další rozvoj společnosti 08 Finanční část 15 Zpráva dozorčí rady 16 Charitativní činnost 16

Více

Podhoran Černíkov a. s.

Podhoran Černíkov a. s. Podhoran Černíkov a. s. Černíkov čp. 37 345 06 p. Kdyně IČO 47718951 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA OBDOBÍ 1.1. 31.12.2014 Obsah : I. Základní identifikační údaje o společnosti II. Informace o výkonnosti,

Více

Strategické cíle projektu a projektové řízení. Martina Matoušková Konference Projektové řízení 2012 26.9.2012, Praha, Hotel Diplomat

Strategické cíle projektu a projektové řízení. Martina Matoušková Konference Projektové řízení 2012 26.9.2012, Praha, Hotel Diplomat Strategické cíle projektu a projektové řízení Martina Matoušková Konference Projektové řízení 2012 26.9.2012, Praha, Hotel Diplomat Společný cíl pro business, PMO a dodavatele je dodat projekty s nejvyšší

Více

PROJEKT SUSEN, UDRŽITELNÁ ENERGETIKA. Marek Mikloš Centrum výzkumu Řež, s.r.o., Hlavní 130, 250 68 Řež marek.miklos@cvrez.cz

PROJEKT SUSEN, UDRŽITELNÁ ENERGETIKA. Marek Mikloš Centrum výzkumu Řež, s.r.o., Hlavní 130, 250 68 Řež marek.miklos@cvrez.cz PROJEKT SUSEN, UDRŽITELNÁ ENERGETIKA Marek Mikloš Centrum výzkumu Řež, s.r.o., Hlavní 130, 250 68 Řež marek.miklos@cvrez.cz ABSTRAKT Centrum výzkumu Řež, s.r.o., dceřiná společnost ÚJV Řež, a.s., společně

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám.

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. STOW MOBILE Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY Stow Mobile je vysokokapacitní skladovací systém navržený tak, že paletové regálové systémy jsou

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

PREZENTACE SKUPINY LUMEN

PREZENTACE SKUPINY LUMEN WWW.LUMEN.EU PREZENTACE SKUPINY LUMEN ÚNOR 2015 I. SKUPINA LUMEN působí prostřednictvím svých dceřiných společností v České republice, na Slovensku a v Polsku. Individuální projekty provádí i na Balkáně.

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Obsah výroční zprávy Č á s t T e x t I. Základní informace o společnosti II. Orgány společnosti, organizační struktura III. Zpráva představenstva o výsledcích dosažených v roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 AUTA BOREK a. s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Profil společnosti. www.pilsensteel.cz

Profil společnosti. www.pilsensteel.cz Profil společnosti www.pilsensteel.cz Vážení obchodní partneři, Již od dob Emila Škody ctíme kvalitu, tradici, stabilitu, dynamiku a odpovědnost. Proto jsme dosáhli a stále dosahujeme úspěchu v celosvětovém

Více

Stav zaměstnanců v letech 2008-2010 (stav k 31.1. 2010) 500 31.1.2008 31.1.2009 31.1.2010

Stav zaměstnanců v letech 2008-2010 (stav k 31.1. 2010) 500 31.1.2008 31.1.2009 31.1.2010 Fakta a čísla Společnost ŠKODA JS se již více než padesát let zabývá inženýringem a dodávkami pro jadernou energetiku. Škoda byla založena roku 1859, do roku 1956 spadají počátky jejích aktivit v jaderné

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS 1-6/2005 4-6/2005 1-6/2006 4-6/2006 Provozní výnosy 61 715 28 696 77 183 35 636 Tržby z prodeje elektrické energie 57 216 26 475 71 645 33 186 Tržby z prodeje tepla a

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00572624 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Loučim Účetní

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2010 až 31.3.2010 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 emitenta kótovaného cenného papíru za první pololetí roku 2007 17.8.2007 Obsah Popisná část pololetní zprávy... 5 Stav a vývojové tendence podnikatelské

Více

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní charakteristika obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. 1.1. Základní údaje o společnosti

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 6 / 2014 IČO: 00252638 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka nepřetržitě

Více

ÚPADEK PODNIKU. příležitost pro restrukturalizace. a výzva pro investory. Ing. Ivo Lazecký

ÚPADEK PODNIKU. příležitost pro restrukturalizace. a výzva pro investory. Ing. Ivo Lazecký ÚPADEK PODNIKU příležitost pro restrukturalizace a výzva pro investory Ing. Ivo Lazecký předseda představenstva a generální ředitel MSV Metal Studénka, a.s. Příčiny vzniku insolvence kovárny: insolvence

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. 1. o investiční společnosti Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 12. 2008 Datum uveřejnění: 30. 4. 2009 Obchodní

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku ( zpracováno pro Valnou hromadu společnosti PHARMOS a.s.) Činnost představenstva společnosti Představenstvo společnosti ve složení Ing. Radovan

Více

Představení společnosti

Představení společnosti TOPENÍ VODA PLYN MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ ŘÍZENÍ V OBORU TZB Představení společnosti www.esl.cz 04 / 2012 Přinášíme nové systémy pro technická a technologická zařízení budov. Základní

Více

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 (k 30. červnu 2007) OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Licence: DXBZ XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014)

Licence: DXBZ XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00572314 Název: Obec Čečovice 16 25728-321 A.1. Informace podle 7 odst.

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2007 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 4 Základní údaje o společnosti Statutární orgán: Představenstvo: Dozorčí rada: Činnost společnosti v roce

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. vladimir.sochor@svn.cz Abstrakt Energetické služby poskytované

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71236554 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové

Více

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu VIZE Zvýšit konkurenceschopnost provozovatelů elektráren a tepláren. Základní funkce: Spolehlivé hodnocení a řízení účinnosti tepelného cyklu, včasná diagnostika

Více

Interhotel Olympik, a. s.

Interhotel Olympik, a. s. Výroční zpráva společnosti Interhotel Olympik, a. s. k 31.12.2009 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2009 Výkaz zisku

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více