Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta. Oči a počítač. Bakalářská práce. Optometrie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta. Oči a počítač. Bakalářská práce. Optometrie"

Transkript

1 Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta Oči a počítač Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Tomáš Jurečka Optometrie Autor práce: Jana Rytířová, Brno, květen 2008

2 Obsah Obsah Prohlášení Úvod Základní pojmy Rozdíly mezi jinými činnostmi podobnými práci na počítači Celkové problémy při práci na počítači Používání počítače a problémy pohybového aparátu Příčiny obtíží pohybového aparátu Používání počítače a psychická zátěž Účinky na kůži Potíže se zrakem při práci na počítači Důležitost slzného filmu při práci s počítačem Důvody potíží Subjektivní potíže CVS Computer vision syndrome Děti a počítače Faktory ovlivňující dětský zrak při práci na počítači: možností jak předcházet problémům u dětí: Vady optického systému a jejich vliv na práci na počítači Jak nepřijít o zrak při práci na monitorech kroků jak snížit namáhání očí při práci na počítači: Cvičení očí Přestávky při práci Prevence vzniku zrakových obtíží: Klasifikace nemoci z povolání Ergonomie pracovního místa při práci na počítači Uspořádání pracovního místa Umístění monitoru Rozměry pracoviště Osvětlení Umístění periferií myš klávesnice atd Vládní nařízení týkající se uzpůsobení pracoviště Legislativa: Monitory Druhy monitorů a jejich působení na zrak CRT (klasická lampová obrazovka) LCD ( liquid crystal display- tekuté krystaly) Plazmová obrazovka OLED organic light emiting diode, projektory Záření monitorů a jejich vliv na zrak Parametry monitorů vhodné pro zrak Rozlišení obrazovky Řádková frekvence Obnovovací frekvence Šířka pásma Jas a kontrast Nastavení velikosti písma Doba odezvy

3 Barevné uzpůsobení monitorů Kvalita barev: Závislost citlivosti jednotlivých druhů čípků na vlnové délce: Nejvhodnější kombinace barvy pozadí a textu: Nejnevhodnější barva pozadí a textu: Novinky Kinomobil brýle pomocí kterých lze vidět čtyřicetipalcový obraz Uhlíkové nanoroury a NED Vhodná korekce při práci na počítači Postup vyštření: Skupiny pacientů nosící počítačovou korekci: Brýlové čočky pro práci na počítači (počítačové brýle) Ochranné vrstvy na brýlové čočky Progresivní, bifokální a trifokální čočky Kontaktní čočky Práce hendikepovaných na počítači Práce hendikepovaných na počítači Pomůcky pro slabozraké Televizní lupy: Pomůcky pro nevidomé Historie používání kompenzačních pomůcek: Braillovo písmo: Braillovo písmo a počítače: Výpočetní technika pro nevidomé: Členění náročných kompenzačních pomůcek: Fyzicky postižení Systém 14Control Závěr Literatura a zdroje informací Seznam zkratek

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a použila prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně a použita ke studijním účelům. Jana Rytířová - 4 -

5 Úvod Toto téma jsem si vybrala proto, že je v dnešní době velice aktuální, diskutované a možná i podceňované. Žijeme ve společnosti, která je počítači změněná, a tyto změny postihují také naše životy. Práce s počítačem je běžnou záležitostí. Setkáváme se s ní prakticky všude a stala se neodmyslitelnou součástí našeho života. Základům výpočetní techniky se učí již děti ve škole, v řadě domácností je počítač neodmyslitelnou součástí. Nelze však pochybovat o tom, že používání počítačů sebou přináší i řadu zdravotních potíží a 60% až 80% těchto obtíží tvoří problémy oční, které se v závislosti na špatné korekci podstatně zhoršují. Dále to mohou být potíže související s pohybovým systémem. První články a studie, zabývající se vlivem práce s počítačem na zdraví, se objevily již v šedesátých a sedmdesátých letech. Většina z nich vyvolala obavy z možného poškození zdraví, zejména při práci se zobrazovací jednotkou jako zdrojem elektromagnetického záření. Protože se zrak u zdravého jedince podílí na vnímání okolního světa na úkor ostatních smyslů z celých čtyř pětin, chtěla bych se v této práci zaměřit na možné poškození zraku při práci na počítači. Dále na celkové škodlivé účinky počítačů a monitorů. Stejně tak zmiňuji také možnosti předcházení těmto problémům, jako je správná korekce nebo správné uzpůsobení pracoviště s počítačem. Dalším tématem je možnost využití počítačíů zrakově i fyzicky postiženými

6 Základní pojmy Zraková ostrost: Je podmíněna rozlišovací schopností a refrakčním stavem zrakového aparátu. Rozlišovací schopnost označuje schopnost identifikovat dva prostorově oddělené objekty jako dva (minimum separabile). Předpokladem je aby obraz těchto dvou bodů na sítnici byl oddělen alespoň jedním čípkem, na který se promítne mezera mezi těmito objekty. Akomodace: Je mechanismus, kterým je oko schopno zesílit svou lomivost. Jedná se v podstatě o schopnost zaostřit na blízké a vzdálené předměty. Motilita: Schopnost pohybovat očima a aktivně nasměrovat potřebným pohledovým směrem oči. Podstatná je dokonalá vzájemná souhra obou očí a to díky funkci celkem 6ti okohybných svalů. Fotoreakce adaptace na světlo a tmu: Schopnost zraku přizpůsobit se různým hladinám osvětlení. Při přechodu z osvětleného prostoru do tmavého nejsme schopni vnímat světelné podněty. Adaptace na světlo je zprostředkována především čípky a je rychlejší ovšem méně vydatná než adaptace na tmu, která je zprostředkována tyčinkami a může trvat 20-40min. Refrakční vada: Stav, kdy se paprsky sbíhají mimo sítnici (optická mohutnost oka je menší nebo větší, než by odpovídalo dané délce oka). Rozeznáváme tři druhy refrakčních vad: hypermetropii (dalekozrakost), myopii (krátkozrakost) a astigmatismus. Ostré vidění (do dálky) možné jen za pomoci minus dioptrií (krátkozrakost) nebo plus dioptrií (dalekozrakost). stárnutí. Presbyopie: vetchozrakost. Fyziologický pokles akomodační šíře v průběhu Prostorové vidění: schopnost očí a mozku vnímat prostorově trojrozměrný okolní svět. Nezbytnou podmínkou je dostatečně dobrá zraková ostrost obou očí zároveň a správná motilita

7 Rozdíly mezi jinými činnostmi podobnými práci na počítači Čtení knihy: Je stálá vzdálenost od oka, změna akomodace není příliš využívána. Pohyb očí je převážně horizontální a nároky na prostorové vidění jsou minimální. Šikmé pohledy očí nejsou třeba. Poloha ramen a rukou je stálá, často jsou ruce volně položeny bez aktivních pohybů. Osvětlení cílové oblasti se nemění. Odlesky od papíru nejsou většinou žádné. Za dne a při zdravých očích nejsou nároky na osvětlení nijak mimořádné. Tok informací je jednosměrný. Sledování televize: Při této činnosti je pár odlišností od čtení tištěného textu. Vzdálenost oka od obrazovky je větší. Proto oko nezapojuje téměř akomodaci. Avšak většina sleduje televizi v přítmí tudíž vzniká vysoký kontrast mezi jasem obrazovky a okolní místností. Také odlesky světel v místnosti mohou zvyšovat zrakovou nepohodu. Tok informací je rovněž jednosměrný, navíc zvukový doprovod značně doplňuje zrakovou informaci. Většina lidí snáší lépe horší obraz při dobrém zvuku než naopak. (1.) Celkové problémy při práci na počítači Používání počítače a problémy pohybového aparátu Práce s počítačem je práce trvale v sedě, při níž trpí bolestmi zad až 90% lidí. Tato práce může vyvolat velice nepříjemné potíže zahrnující bolesti hlavy a páteře, zejména v její bederní a krční části, dále bolesti ramen a rukou. Na vině je většinou špatná ergonomie pracoviště (viz. Ergonomie pracovního místa při práci na počítači). Jde o tzv. psychofyzická rizika, která z tohoto nevhodného uspořádání přímo vyplývají. Podstatné je sedět při práci s počítači pohodlně, na celé hloubce sedadla a především se nehrbit, protože při tomto takzvaném kyfotickém sedu je páteř prohnuta obráceně, než je jí přirozené. Tím se zvyšuje tlak na meziobratlové ploténky až o 40% oproti normálu, což přináší spoustu komplikací

8 Druhý typ zátěže vyplývá z neustálého opakovaného namáhání určitých svalových skupin, vyvolávající tzv. opakovaný stres a z něj vyplývající onemocnění souhrnně nazývaná RSI (Repetitive Strain Injury) a zahrnuje například tendosynovitidu (zánět kloubního pouzdra) a tendinitidu (zanícení šlach v rukách). Většina z potíží diagnostikovaných jako RSI souvisí s mechanickým tlakem na důležité nervy procházející postiženými oblastmi. Bezprostřední příčinou tohoto tlaku může být zbytnění tkání následkem zatížení nebo probíhajícího zánětu, nevhodná poloha končetiny, trvalé svalové napětí, stejně tak i vnější tlak na postižené místo. Podle studií je nejnáročnější prací vykonávanou na počítači mechanické opisování a zadávání dat. To vyžaduje dlouhodobé maximální soustředění a vysoké pracovní nasazení. Že RSI s rozvojem používání počítačů ve společnosti bezprostředně souvisí, dokazují i údaje amerického úřadu pro pracovní statistiku, podle kterých se procentuální zastoupení tohoto typu chorob za pouhých dvanáct let (1978 až 1990) zdesetinásobil a na celkovém počtu nemocí z povolání se dnes podílí více než z poloviny (viz. tabulka 1). Rozvoj některých typů RSI evidentně zapříčinil přechod od mechanických klávesnic psacích strojů vyžadujících použití mnohem větší síly při psaní k pokrokovým klávesnicím, pro jejichž funkčnost stačí poměrně lehké dotyky na klávesy. Právě v tom totiž tkví jádro problému. počet případů RSI % všech chorob Rok % % % % % % % % % % % % % Tabulka

9 Neméně rizikové je i ovládání myši. Stejně tak zde ruka vykonává opakovaně stále stejné pohyby zatěžující pouze určité svaly, navíc ve strnulé a poměrně nepřirozené poloze. V kombinaci s výše jmenovanými negativními faktory se tak rodí velký strašák většiny dnešních uživatelů počítačů syndrom karpálního tunelu. Zde už nepomůže psychoterapie jako v případě stresu ani zvýšení dioptrií v korekci zraku. Důležité je ruce průběžně procvičovat a nechat alespoň na okamžik odpočinout ještě předtím, než se nějaké nežádoucí důsledky začnou projevovat. Syndrom karpálního tunelu vzniká stlačením mediálního nervu probíhajícího zápěstím a v krajním případě může vyústit až v ochrnutí ruky. Tato choroba je nebezpečná svým postupným a pozvolným nástupem. (2.) Příčiny obtíží pohybového aparátu Sezení ve strnulé poloze Nevhodná ergonomie pracoviště Nevyhovující sedadlo Dlouhodobé a nadměrné zatížení malých svalových skupin Používání počítače a psychická zátěž Zavedení počítačů znamenalo zásadní změnu v obsahu práce a v podmínkách na pracovišti. Zvýšily se požadavky na psychické procesy, jako myšlení, rozhodování představivost apod. Psychickou zátěž dále ovlivňují pracovní podmínky jako je časový tlak, sociální klima, motivační faktory, nízká možnost rozhodování, monotónní úkoly, velké množství složitých informací a časté změny úkolů. Psychická zátěž může vyvolat neurotizaci pracovníků, chronickou nespokojenost, oslabení psychické vyrovnanosti, psychosomatické problémy, závažné neurotické poruchy a snížení výkonnosti. Při výzkumech ve Velké Británii 86% ze všech 700 dotazovaných manažerů uvedlo, že počítačová práce působí na jejich nervy negativně, a závěrem tohoto zjištění bylo také, že snížení produktivity práce v souvislosti se stresem vedlo podle statistických odhadů v roce 2002 ke ztrátám ve výši 1,24 miliardy liber. Při výzkumech práce na počítačích a monitorech byly zjištěny také druhotné potíže jako třeba to, že delší soustředění na příliš malá písmena vede ke zvýšení krevního tlaku a podrážděnosti. (2.) - 9 -

10 Účinky na kůži Práce u obrazovky může být faktorem, který spolupůsobí při vzniku kožních vyrážek, svědění, loupání pokožky, dermatóz na obličeji případně okrajů víček. Onemocnění jsou velmi řídká a vznikají u osob se zvýšeně vnímavou pletí. Studie prokázaly že těmito obtížemi trpí častěji ženy. Způsobuje to působení kladných iontů, které se kolem obrazovky uvolňují. Statický elektrický náboj umožňuje dráždivé působení prachových částic na pokožku. U organismu vystaveného jejich vlivu se může zvýšit produkce neurohormonu serotonimu, který je spojován s únavou a depresívními stavy. Kombinace ústředního vytápění, klimatizace a přítomnosti většího počtu elektrických a elektronických přístrojů může vést k značnému poklesu vlhkosti vzduchu, což dále zvyšuje negativní působení na pokožku.(3.) Potíže se zrakem při práci na počítači Většina pracujících s počítačem zažívá nějaké oční nebo zrakové obtíže. Ačkoliv je nejasné zda se tyto problémy vyskytují ve větší míře u pracujících s počítačem, než u jiných vizuálně náročných povolání. Mnoho jednotlivců pracujících v povolání, které je rovněž náročné na jejich zrak, zažívá velmi podobné problémy. Při klasické práci na počítači jsou minimálně tři místa, která zrakem neustále sledujeme. Obrazovka, klávesnice (myš) a materiály, ze kterých opisujeme data. Vzdálenost těchto objektů je odlišná, takže akomodace musí vydatně pracovat. Navíc odlišná je i vzdálenost těchto ploch a jejich sklon. To klade vysoké nároky na akomodaci a okohybný systém. Ten je tvořen nejen okohybnými svaly (na každém oku 6), ale zároveň i několika nadřazenými řídícími centry. Neustálé změny vzdálenosti nutí mozek, okohybné svaly a nitrooční svaly k dokonale rychlé spolupráci. Konečným důsledkem práce s počítačem a zobrazovací jednotkou mohou být bolesti hlavy, podrážděnost a syndrom suchého oka. Dále žaludeční neuróza, celková zvýšená únava, bolesti očí, hučení v uších apod. Někteří lékaři dokonce varují před poškozením optické soustavy oka či sítnice a zrakového nervu

11 Důležitost slzného filmu při práci s počítačem Mrkání je přirozenou cestou obnovování slzného filmu, jehož součástí je vrstva vody, tuků a živin. Oči jsou díky slzám udržovány vlhké a čisté. Mrknutí rozprostírá slzný film po povrchu oka, čímž zajišťuje jeho stálé zvlhčení a odplavení cizích tělísek, které se dostaly na oko a mohly by je dráždit. Je známo, že slzy napomáhají k udržení přední oční komory ve sterilním prostředí. Oko při práci na počítači méně mrká. Normálně mrkneme jednou za 5 vteřin neboli krát denně. Při práci s počítačem se více soustředíme a mrkáme méně často, nebo je mrkání nepravidelné. Studie prokázaly, že při práci s počítačem lidé mrkají až 5x méně často než normálně. A slzy se odpařují mnohem rychleji během dlouhé fáze, kdy oko nemrká. Ta zapříčiňuje osychání oka. Obzvláště kancelářské prostory s extrémně suchým prostředím způsobují vznik mikrotrhlinek v slzném filmu. U lidí s nedostatečnou tvorbou slz, může dojít až k dvojnásobným problémům. K předcházení těmto potížím je dobré používat zvlhčující oční kapky nebo umělé slzy. Oční kapky proti zarudnutí očí pomocí vasokonstrikce zredukují množství cévek na oku, ale nepomohou oku proti vysoušení. Důvody potíží Hlavní příčinou obtíží je zraková náročnost práce, která je způsobená trvalým přizpůsobením očí na vidění do blízka, námahou svalů ovládajících vyklenutí oční čočky, sbíháním os obou očí a rozdílné jasy různých ploch, na které se člověk dívá. Při práci na počítači musí naše oči zvládnout až změn pohledu za den, potom dále zvládat rozdílné vzdálenosti mezi tištěnými materiály, klávesnicí, monitorem a ještě se přizpůsobit různému stupni jasu a kontrastu. Očím také vadí oslňování. Tištěné materiály mají navíc sytě ohraničené znaky, na rozdíl od znaků na monitoru, které nejsou tak kontrastní a nemají ostré okraje. Znaky jsou jasnější v centru a jejich intenzita se k okrajům snižuje. Tím je obtížné pro oči udržet zaostření a fixaci těchto obrazů. Zraková kůra našeho mozku analyzuje data přicházející z oka v několika úrovních. V prvních fázích jsou rozlišeny linie, oblouky, rozdíly tma a světlo, pohyb a nepohyb. Teprve ve vyšší etáži se rozlišují velikosti a nakonec se

12 zjištěnému tvaru přiřadí konkrétní písmeno či obraz. Z toho vyplývá, že při střídání velikostí písma a rozdílů jasu vzniká velice vysoká náročnost na oči. Dalším vlivem na zrak jsou parametry nastavení počítačového monitoru. Například nekonstantní obraz monitoru (blikání obrazu) značně namáhá zrak. Podle posledních výzkumů začíná zraková únava u počítače asi po dvou hodinách a zřetelně se projevuje už po čtyřech hodinách práce. Ke značným očním problémům vedou také chyby v optickém systému oka včetně chyb v okohybném systému, stejně tak i poškození slzného filmu, oslňování očí, nevhodný kontrast, velikost a forma písma. V prvé řadě se však jedná o malé refrakční vady, které by měly být zkorigovány, včetně prvních příznaků presbyopie a latentního šilhání.. Subjektivní potíže Subjektivně pociťované zrakové obtíže byly první oblastí, které byla v souvislosti s používáním zobrazovacích jednotek věnována pozornost. Podle posledních výzkumů si na potíže se zrakem stěžuje při práci s počítačem téměř 70-75% osob. Upřený pohled na monitor počítače po celý den zvyšuje náchylnost k očním a zrakovým problémům. Zrakové obtíže vyskytující se při práci s počítačem, jak jsou popisovány, mají různý charakter a projevují se pocitem zrakové i celkové únavy spojené s bolestmi hlavy, zvýšenou suchostí či slzením a pálením očí, tlakem v očích, podrážděním očí, nebo zčervenáním popř. rozostřeným viděním a zvýšeným očním napětím. Je třeba zdůraznit, že jsou značné individuální rozdíly v intenzitě obtíží i v délce doby práce předcházející jejich vzniku. Únava očí je stav, který byl popsán již v padesátých letech (tehdy u hudebníků, makléřů, elektrotechniků a automechaniků). Příčina spočívá ve střídání dvou pozorovacích úrovní: na pracovní ploše a nad ní. Pozorování pracovní plochy je bez úsilí, pozvednutí očí o něco vzhůru (k monitoru) je provázeno tzv. excyklorotací tzv rotací oka zevně. Tím je myšlena rotace kolem předozadní osy. Tento jev je způsoben účinkem okohybných svalů na oční kouli při různé základní poloze oka. Tato

13 excyklorotace je podvědomě kompenzována opačným úsilím svalů a únavou. Únavě se lze vyhnout zabudováním monitoru dolů do pracovní plochy, nebo zvednutím hlavy. Obojí není vždy možné. Jsou známy i případy, kdy při práci na CRT (cathode ray tube) monitoru došlo krom výše zmíněných potíží též ke vzniku záblesků před očima, což varovalo před poškozením sítnice, zrakového nervu a možná také před poškozením zrakového korového analyzátoru. Dále také ke chvění očních bulbů, což signalizuje zvýšenou nervosvalovou dráždivost v oblasti okohybných svalů. Tyto potíže většinou po vynechání práce na klasickém CRT monitoru ustanou. V problematice vlivu práce se zobrazovacími jednotkami počítačů na zrak byla provedena řada studií. Výzkum v této oblasti v současné době stále probíhá. Dalšími problémy mohou být zejména negativní změny schopnosti oka ostřit, poškozování optického nervového systému v míře rostoucí s délkou doby práce s monitory, chronické změny očních čoček, či náchylnost ke vzniku zákalů. CVS Computer vision syndrome Tento syndrom je charakterizován očními a zrakovými komplikacemi způsobenými prací na blízkou vzdálenost, které jsou zaznamenány a připisovány dlouhodobé práci na počítači. Tento syndrom zahrnuje sérii příznaků. Jsou to zejména pálení očí, rozmazané vidění, bolesti hlavy, zad a krku, syndrom suchého oka, dvojité vidění, zdeformované barevné vidění, řezání a zarudnutí. Již v roce 1996 zaznamenali američtí lékaři u 15 milionů američanů symptomy CVS a v dalších pěti letech tento počet vzrostl o 50%. V současné době tímto syndromem trpí až 60 miliónů američanů a lékaři v České republice se s ním také často setkávají. Nejvýznamnější vlivy které ovlivňují vznik zrakových obtíží: individuální stav zraku - u lidí s chybnou korekcí zraku nebo se skrytou oční vadou jsou obtíže častější a po kratší době práce stejně tak u nekorigované presbyopie. doba trvání práce u počítače světelné podmínky na pracovišti

14 jednou z nejčastějších příčin zrakového diskomfortu je časté střídání pohledu na obrazovku, dokumenty a klávesnici. rušivé oslňování a odlesky na obrazovce nevhodné ergonomické uspořádání pracoviště a pracovního místa roli hrají i psychologické faktory jako je motivace k práci, sociální klima na pracovišti, organizace práce apod. Děti a počítače Děti jsou mnohem více citlivější na namáhání očí při práci s počítačem než dospělí. Dětské oko je nevyvinuté a pracovní místo je obvykle přizpůsobené pro dospělé. Většinou je důvodem k poškození očí špatné uzpůsobení pracovního místa. Děti navíc nerozpoznají, že j jejich zrak poškozen a nepociťují diskomfort. Průměrné dítě stráví denně na počítači až 3 hodiny denně. A někteří začínají s prací na počítači již ve třech letech. Až 90% školních dětí má přístup k počítači ať už doma nebo ve škole. Mnohé studie dokazují negativní dopad používání počítače na dětský zrak: 25 30% dětí pracujících s počítačem potřebuje k jeho používání správnou korekci (studie na univerzitě v Kalifornii) (4) Během roku 1995 vzrostlo toto procento z 12,1% na 20,4% (studie provedené v Thaivanu) (4.) V posledních letech procento myopických dětí vzrostlo na34% (4.) Práce na počítači je pro děti velice stresující, protože je na ně vyvíjen nápor při zvýšené akomodační námaze. Dříve si děti hrály více venku, proto pro ně vidění na dálku bylo velice důležité. Dnes většina pracuje s počítačem a právě u těchto dětí je možnost zvýšení myopie.(4.) Používání počítače vyžaduje také dobrou jemnou motoriku očí, která však u malých dětí není dobře vyvinutá. Mnoho lékařů tvrdí, že pocit blízkého bodu, je větším rizikem pro myopii, než dědičnost. (4.) Podle americké optometristické asociace dopad používání počítače na dětský zrak podmiňují následující faktory

15 Faktory ovlivňující dětský zrak při práci na počítači: Děti mají limitovaný stupeň podvědomí. Mohou vykonávat práci na počítači pouze po dobu několika hodin a to s častými přestávkami. Delší používání způsobuje problémy. Děti jsou velmi přizpůsobivé, dokáží vnímat to co vidí a to jak to vidí jako normální, a to přesto, že třeba vidí špatně. Proto by rodiče měli sledovat délku pobytu dítěte před počítačem. Děti jsou menší než dospělí. Pracovní stoly jsou uzpůsobeny pro dospělé, což mění úhel pohledu pro dítě. Uživatelé počítače by se měli dívat na obrazovku mírně dolů v 15ti stupních. Dále je důležité umístění klávesnice a jejich noh na podlaze. 5 možností jak předcházet problémům u dětí: 1. Před nástupem do školy je nutná kontrola u očního lékaře, včetně vyšetření zraku na blízko i na dálku. 2. Pracovní místo přizpůsobit dítěti. 3. Doporučená vzdálenost mezi monitorem a očima dítěte je cm. Při dívání z menší vzdálenosti se může zrak poškodit. 4. Rodiče i učitelé by měli znát příznaky, které značí potencionální problém, jako červené oko, časté tření, stáčení hlavy a další neobvyklé pozice. Vady optického systému a jejich vliv na práci na počítači Je zřejmé, že práce u počítače je vysoce náročná i pro zdravého člověka. Je otázkou zda je dobré doporučit práci na počítači osobě s poruchou motility a prostorového vidění. Každá drobná nevykorigovaná refrakční vada, se při práci na monitoru může projevit nepříjemnými pocity pálení, slzení a očního nepohodlí. Tyto vady se mohou projevit až při zvýšené zátěži. Při nekotigovaném astigmatismu a presbyopii mohou při usilovné akomodaci nastat astenopické obtíže. Prevencí těchto obtíží je návštěva

16 oftalmologa a předpis správné brýlové korekce. Přibližně 50% lidí, kteří si při práci na počítači stěžují na oční obtíže má některou z vad optického aparátu. Nadměrná zátěž zraku spolu s únavou může vyvolat hetroforii, která nebyla dříve patrná a ta může být pak příčinou zdvojení obrazu. Porušená souhra mezi akomodací a konvergencí u poruch binokulární spolupráce a u anisometropií může být dalším předpokladem ke vzniku astenopických obtíží. Jakékoliv patologické stavy ztěžují až znemožňují práci na monitoru. V roce 2004 v Japonsku proběhla studie, zaměřující se na možnou souvislost vzniku glaukomu s používáním počítače. Studie se účastnilo pacientů pracujících s počítačem. Výzkumy prokázaly souvislost vzniku poruch refrakce a poruch v zorném poli s používáním počítače. Dále bylo prokázáno, že myopie je jednou z příčin vzniku glaukomu s otevřeným úhlem. Používání displejů zapříčiňuje fyzickou a psychickou zátěž, dále zvýšení krevního tlaku. Myopické oči jsou více vnímavé k problémům při práci na displeji. Studie prokázala větší souvislost mezi glaukomem a myopií, než mezi glaukomem a používáním počítače.(5.) Jak nepřijít o zrak při práci na monitorech Je známo, že očím při práci na počítači vadí nejvíce prach, průvan, suchý vzduch a příliš silné nebo slabé osvětlení. Pracovní prostředí mnohdy moc změnit nelze, ale je možné očím poskytnout pohyb a úlevu od upřeného dívání na jedno místo. První problémy se projeví již po dvou hodinách práce na počítači. Naštěstí má většina těchto obtíží pouze dočasný charakter a po dostatečné relaxaci ( nejlépe spánek) odezní. 9 kroků jak snížit namáhání očí při práci na počítači: 1. Oční vyšetření a optimální korekce refrakční vady 2. Správné osvětlení (viz. kapitola Osvětlení) 3. Minimalizace záření

17 4. Optimální jas obrazovky 5. Pravidelné mrkání 6. Cvičení očí (viz. kapitola Cvičení očí) 7. Přestávky 8. Ergonomie pracovního místa (viz. kapitola ergonomie pracovního místa při práci na počítači) 9. Cvičení páteře 10. Zásada dynamického sedu (střídání poloh) Při práci na počítači je důležité pohybovat očima uvolněně a bez násilí a sledovat celou počítačovou obrazovku. Dále pravidelně mrkat a občas přeostřit na vzdálenost větší než 5 metrů. Po každé hodině nebo dvou hodinách práce s počítačem si na chvíli odpočinout a provést pár očních cviků. Cvičení očí Nejjednodušším způsobem jak očím ulevit je překrýt je dlaněmi, ale nedotýkat se jich přímo. Dobré je si u toho představovat příjemné barvy, čím tmavější je barva kterou vidíte, tím uvolněnější jsou oči. Provádět toto cvičení dvakrát denně několik minut. Ruce nesmí být přitisknuty na samotné oči a nos by měl zůstat volný. Podobně pomáhá také zavřít oči a nastavit obličej ke slunci. Pomoci ale může i častější mrkání, které oči zvlhčuje. Optimální je mrknout jednou nebo dvakrát každých deset vteřin. Další možností cvičení očí je tzv. Palming neboli pohled do tmy. Z angl. Slova palm-dlaň. Jedná se o relaxační prvek. Dobré je nejprve si promnout ruce, poté přeložit příčně prsty přes sebe a dlaněmi překrýt zavřené oči. Prsty jsou na čele překřížené, hlava položená v dlaních a lokty opřeny o stůl. Tuto metodu lze doplnit o masáž očních svalů. Ta obnáší pokrčení ukazováčků a přiložení obou kloubů těsně pod koutky očí u kořene nosu. Potom přejíždíme kloubem jemným tlakem 3krát pod očima ke spánku. U třetího pohybu přiložíme skrčený ukazováček celou vnější plochou na spánek a následně krouživým pohybem do vlasů nahoru k očím, pak nazpět dolů. Tím provedeme lehkou masáž spánků. Plocha ukazováčků nesmí přitom klouzat po kůži. Je na jednom místě a kůží pouze pohybuje. Pro cvičení očních svalů je důležité přeostřování a častější oční pohyby. Doporučuje se každých 30 sekund přeostřit na vzdálenější obraz, například za oknem

18 a to přibližně na 5 až 10 sekund. Další možností je sledovat sekund blízký předmět (např. tužku nebo prst před očima) a poté stejnou dobu zase vzdálený předmět, tím zaostřovat střídavě na blízko a na dálku. Důležité je provést tato cvičení několikrát. Cvičení očních svalů dosáhneme též pohybem očí nahoru a dolů 6krát. Pohyby mají být pomalé a pravidelné, co nejvíce nahoru a dolů: k jejich provedení byste neměli užít téměř žádné síly. Lze také očima kroužit v jednom i opačném směru. Také mrkáním předcházíme námaze očí. Dobré je mrkat jednou nebo dvakrát za deset sekund bez ohledu na prováděnou činnost. (1.) Přestávky při práci Čím delší doba práce, tím větší výskyt obtíží, podle posledních výzkumů zraková únava u počítače začíná asi po 2 hodinách a zřetelně se projevuje už po 4 hodinách práce Velice důležité při práci na počítači jsou pravidelné přestávky. Doporučené jsou optimálně desetiminutové přestávky v rozmezí jedné až dvou hodin. V této pauze je dobré provádět činnosti, které oči nenamáhají, např. vyřízení telefonátů. Během práce je dobré občas zamířit pohledem do dálky. Důležité je nedívat se na monitor déle než třicet minut v kuse, aniž by se měnila ohnisková vzdálenost. Prevence vzniku zrakových obtíží: ergonomické uspořádání pracoviště dodržování zásad vizuální ergonomie a odpovídající osvětlení (viz. níže) pro sezení před obrazovkou není vhodná poloha proti oknu ani zády k němu, okna je nutné osadit regulovatelnými stínidly používání obrazovkové filtry, vhodné vizuální parametry obrazovky (viz. kapitola Parametry monitorů vhodné pro zrak) pracovní stůl s dostatečně velkou plochou a nízkou odrazivostí,dostatečná vzdálenost pozorovatele od obrazovky a správné umístění obrazovky (viz. níže) vhodná organizace práce spočívající v časovém omezení práce s obrazovkou a ve stanovení přestávek lékařské preventivní prohlídky zraku zaměstnanců

19 pozornost při organizaci práce věnovat i celkové pracovní zátěži zejména psychické dostatek místa pro umístění písemností, doporučuje se umístit písemnosti buď v jednom směru mezi obrazovkou a klávesnicí nebo pomocí přidržovacího mechanismu těsně vedle obrazovky maximální omezení prašnosti vhodná vzdálenost monitoru (viz. níže str. 19) celková ergonomie pracoviště (viz. níže str. 19) užitečné může být používání některých druhů umělých slz, které se dají koupit i bez receptu, pokud nemáme k dispozici kapky, může pomoci i to, že si opláchneme oči studenou vodou. Očím uleví také vychladlý sáček čaje nebo máty na zavřená víčka. Klasifikace nemoci z povolání Z přehledů nemocí z povolání vydávaných Státním zdravotním ústavem jednoznačně vyplývá, že počet nahlášených onemocnění má již několik let trvale sestupnou tendenci (viz graf 1.), což je každopádně potěšující. Ještě v roce 1996 bylo v ČR registrováno přes případů, vloni již bylo nových pacientů pouze Problém je v tom, že nemoci z povolání jsou striktně definovány zákonným nařízením vlády č. 290/1995 Sb. a zdravotní potíže, jež zde nejsou uvedeny, nelze poškození očí v důsledku nadměrného používání počítače klasifikovat jako nemoc z povolání. (2.) Graf

20 Ergonomie pracovního místa při práci na počítači Při uspořádání pracovního místa s počítačem je důležité přihlédnout k tělesným rozměrům a specifickým požadavkům daného pracovníka nebo uživatele počítače, k charakteru vykonávaných pohybů u počítače, dále k náročnosti práce a v neposlední řadě k celkovému klimatu v místnosti. Výška postavy 155 cm 170 cm (průměr) 185 cm Výška sedačky 41 cm 46 cm 52 cm Výška pracovní plochy ( stůl ) 60 cm 65 cm 72 cm Výška roviny očí od podlahy ( v sedě ) 103 cm 119 cm 135 cm Vzdálenost očí od monitoru minimálně 40 cm, optimálně 60 cm minimálně 40 cm, optimálně 60 cm minimálně 40 cm, optimálně 60 cm Zorný úhel Tab.2. Uspořádání pracovního místa Umístění monitoru Umístění monitoru je pro praváka nejvhodnější přímo před obličejem, nebo mírně vlevo. Naopak pro leváka je nejvhodnějším umístěním monitor na pravé straně. Obrazovka by měla umožňovat nastavení výšky a polohy, pokud k tomu není monitor dostatečně vybaven, lze výšku a polohu ovlivnit třeba úpravou stolu. Nejvhodnější vzdálenost monitoru od obličeje bývá u stoních počítačů cm a u televizorů 2 metry případně trojnásobek velikosti úhlopříčky. Je nutné, aby i při použití sebevětší obrazovky stále na stole zůstával dostatek místa pro klávesnici a myš. Přirozený úhel, který svírá hlava s trupem je stupňů. Obrazovka má stát kolmo na osu vidění. Fixační linie směřující ke středu obrazovky má tedy svírat stupňů. Co do výškového umístění lze doporučit, aby horní hrana monitoru zhruba korespondovala s rovinou očí (u dříve používaných menších, např. 14 monitorů se doporučovala výška hrany níž asi o 20 pod úrovní očí) viz. obr

1. Problematika elektromagnetického pole generovaného zobrazovací jednotkou 2. Zrakové obtíže 3. Obtíže pohybového aparátu 4. Psychosomatické obtíže

1. Problematika elektromagnetického pole generovaného zobrazovací jednotkou 2. Zrakové obtíže 3. Obtíže pohybového aparátu 4. Psychosomatické obtíže Dostupné z: http://www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi/zdravi-a-pocitace Zdraví a počítače 1. listopad 2006 MUDr. Jana Hlávková Práce s počítačem (zobrazovací jednotkou, VDU) je dnes běžnou záležitostí.

Více

Počítače a zdravotní problémy - RSI

Počítače a zdravotní problémy - RSI Počítače a zdravotní problémy - RSI Pro mnohé nás jsou počítače zdrojem obživy, ale i zábavy. Trávíme před monitorem desítky hodin, ať už se věnujeme seriózní práci, hraní her nebo ubíjíme čas flirtováním

Více

MONITOR. Helena Kunertová

MONITOR. Helena Kunertová MONITOR Helena Kunertová Úvod O monitorech Historie a princip fungování CRT LCD PDP Nabídka na trhu Nabídka LCD na trhu Monitor Výstupní elektronické zařízení sloužící k zobrazování textových a grafických

Více

Seminární práce Lidské oko Fyzika

Seminární práce Lidské oko Fyzika Střední škola informačních technologií, s.r.o. Seminární práce Lidské oko Fyzika Dávid Ivan EPS 2 čtvrtek, 26. února 2009 Obsah 1.0 Anatomie lidského oka 1.1 Složení oka 2.0 Vady oka 2.1 Krátkozrakost

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 2.13 Výstupní zařízení I. Tematická oblast Předmět

Více

Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek.

Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek. SIMPLY NATURAL Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek. Nevidíte již jako dříve? Zdá se Vám vše zamlžené?

Více

5. Zobrazovací jednotky

5. Zobrazovací jednotky 5. Zobrazovací jednotky CRT, LCD, Plazma, OLED E-papír, diaprojektory Zobrazovací jednotky Pro připojení zobrazovacích jednotek se používá grafická karta nebo také video adaptér. Úkolem grafické karty

Více

Michal Bílek Karel Johanovský. Zobrazovací jednotky

Michal Bílek Karel Johanovský. Zobrazovací jednotky Michal Bílek Karel Johanovský SPŠ - JIA Zobrazovací jednotky CRT, LCD, Plazma, OLED E-papír papír, dataprojektory 1 OBSAH Úvodem Aditivní model Gamut Pozorovací úhel CRT LCD Plazma OLED E-Paper Dataprojektory

Více

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Současná civilizace je charakteristická nedostatečnou pohybovou aktivitou. ICHS obesita DM hemoroidy ICHDK bolesti zad stoupá počet profesí se sedavým charakterem

Více

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 18 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 24.02.2014 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: monitory CRT a LCD - princip funkce, srovnání (výhody

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 2. Hardware.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 2. Hardware. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

LCD displeje rozdělujeme na pasivní DSTN (Double Super Twisted Nematic) a aktivní TFT (Thin Film Transistors).

LCD displeje rozdělujeme na pasivní DSTN (Double Super Twisted Nematic) a aktivní TFT (Thin Film Transistors). OBRAZOVKA TYPU CRT Princip obrazovky katodovou paprskovou trubici (Cathode Ray Tube) CRT, objevil 1897 dr. Brown. Roku 1936 byla patentována první televizní obrazovka. Obrazovka je vzduchoprázdná skleněná

Více

Jméno: Michal Hegr Datum: 15.11. 2011. Oko

Jméno: Michal Hegr Datum: 15.11. 2011. Oko Jméno: Michal Hegr Datum: 15.11. 2011 Referát na téma: Oko Oko Oko je smyslový orgán reagující na světlo (fotoreceptor), tedy zajišťující zrak. V průběhu vývoje živočichů došlo k výraznému rozvoji od světločivných

Více

Hygiena, ergonomie a bezpečnost práce s ICT

Hygiena, ergonomie a bezpečnost práce s ICT Hygiena, ergonomie a bezpečnost práce s ICT Hygiena, ergonomie a bezpečnost práce s ICT Aplikace na podmínky školství a oblast ICT Vlivu práce s výpočetní technikou na zdraví a výkonnost studentů a žáků.

Více

Zobrazovací jednotky. 1 z :53. LED technologie.

Zobrazovací jednotky.  1 z :53. LED technologie. 1 z 11 14. 11. 2016 23:53 Zobrazovací jednotky slouží k zobrazení informací většinou malého rozsahu. Základní dělení dle technologie. Základní dělení dle možností zobrazování. Základní dělení dle technologie:

Více

SOUSTAVA SMYSLOVÁ Informace o okolním světě a o vlastním těle dostáváme prostřednictvím smyslových buněk Smyslové buňky tvoří základ čidel Čidla jsou

SOUSTAVA SMYSLOVÁ Informace o okolním světě a o vlastním těle dostáváme prostřednictvím smyslových buněk Smyslové buňky tvoří základ čidel Čidla jsou SOUSTAVA SMYSLOVÁ Informace o okolním světě a o vlastním těle dostáváme prostřednictvím smyslových buněk Smyslové buňky tvoří základ čidel Čidla jsou vybavena vždy pro příjem a zpracování určitého podnětu

Více

FYZIKA. Oční vady. 9. ročník

FYZIKA. Oční vady. 9. ročník FYZIKA Oční vady 9. ročník 13. 2. 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt je

Více

Vývoj legislativy k hodnocení psychické a senzorické zátěže

Vývoj legislativy k hodnocení psychické a senzorické zátěže Vývoj legislativy k hodnocení psychické a senzorické zátěže V následujícím přehledu je zachycen vývoj legislativy v oblasti kategorizace psychické zátěže, který počal Standardní metodikou AHEM v roce 1990

Více

F. Pluháček. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci

F. Pluháček. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci Obsah přednášky Optický systém lidského oka Zraková ostrost Dioptrické vady oka a jejich korekce Další vady optické soustavy oka Akomodace a vetchozrakost

Více

monitor a grafická karta

monitor a grafická karta monitor a grafická karta monitor a grafická karta monitor slouží ke sdělování výsledků či průběhu řešených úloh a komunikaci operačního systému nebo programu s uživatelem. vše co má být zobrazeno na obrazovce,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice,

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

Základní vyšetření zraku

Základní vyšetření zraku Základní vyšetření zraku Až 80 % informací z okolí přijímáme pomocí zraku. Lidské oko je přibližně kulového tvaru o velikosti 24 mm. Elektromagnetické vlny o vlnové délce 400 až 800 nm, které se odrazily

Více

Monitory a grafické adaptéry

Monitory a grafické adaptéry Monitory a grafické adaptéry Monitor je důležitá součást rozhraní mezi uživatelem a počítačem Podle technologie výroby monitorů rozlišujeme: CRT monitory (Cathode Ray Tube) stejný princip jako u TV obrazovek

Více

Monitor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Monitor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Monitor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.12 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky, konfigurace

Více

SMYSLOVÁ SOUSTAVA OKO

SMYSLOVÁ SOUSTAVA OKO Ict4-PRV-5 SMYSLOVÁ SOUSTAVA OKO Vypracovala: Mgr. Petra Přikrylová DOPLŇ VĚTY : Podněty z okolního prostředí vnímáme prostřednictvím #####################...##.. SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ Ty jsou sídlem 5 smyslů:

Více

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA) Optoelektronika elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD Elektro-optické převodníky žárovka - nejzákladnější EO převodník nevhodné pro optiku široké spektrum vlnových délek vhodnost pro EO

Více

ZNÁTE Z TV. Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI

ZNÁTE Z TV. Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI ZNÁTE Z TV Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI PO 45. ROCE VĚKU DOCHÁZÍ KE ZMĚNÁM VIDĚNÍ Máte problém přečíst malé novinové písmo? Nejste v tom sami. Jde o presbyopii. Jedná

Více

Úkoly pro úpravu textu

Úkoly pro úpravu textu Úkoly pro úpravu textu 1) Na nadpisech je použit styl Nadpis 1, zarovnaný na střed, mezery před a za auto, řádkování 1,5. 2) První část textu je rozdělena do třech sloupců (první sloupec je široký 5 cm,

Více

Ing. Jakub Ulmann. Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Ing. Jakub Ulmann. Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami II Ing. Jakub Ulmann Zobrazování optickými soustavami 1. Optické

Více

Ergonomické požadavky na pracovní stoly určen zobrazovacími jednotkami

Ergonomické požadavky na pracovní stoly určen zobrazovacími jednotkami Ergonomické požadavky na pracovní stoly určen ené pro práci se zobrazovacími jednotkami Petr Skřehot Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Základní legislativa Směrnice Rady 90/270/EHS ze dne 29. května

Více

Zásady při práci s počítačem

Zásady při práci s počítačem Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Zásady při práci s počítačem Počítač je jenom stroj. Na jedné straně se ho nemusíte bát, vždyť provádí pouze

Více

Presbyopie a související

Presbyopie a související Presbyopie a související vergenční potíže František Pluháček katedra optiky Obsah přednp ednášky Jevy spojené s pohledem do blízka Presbyopie a její vyšetření Insuficience konvergence Jevy spojené s pohledem

Více

VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI

VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI Michal Kalina ERGONOMIE Optimalizace lidské činnosti Zabývá se ochranou zdraví člověka při práci Zkoumá účinky sil a polohy na pohybový systém VYUŽITÍ POZNATKŮ ERGONOMIE Sníží

Více

kapacita senzorická - sluchu, zraku, hmatu a jejich limity z hlediska vnímání, rozlišitelnosti a reakcí na příslušné podněty;

kapacita senzorická - sluchu, zraku, hmatu a jejich limity z hlediska vnímání, rozlišitelnosti a reakcí na příslušné podněty; 1. ERGONOMIE Jednou z podmínek přijetí ČR do Evropské unie (EU) je zavedení souboru legislativních opatření EU do naší soustavy zákonů, předpisů a norem. To se týká i oblasti, kterou lze souhrnně označit

Více

Aplikovaná ergonomie cvičení: Metoda profesiografie kontrolní list

Aplikovaná ergonomie cvičení: Metoda profesiografie kontrolní list Aplikovaná ergonomie cvičení: Metoda profesiografie kontrolní list Základem metody profesiografie je sběr informací na pracovištích a jejich záznam do kontrolních listů. Při aplikaci metody se hodnotí

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021.

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí Název a číslo projektu CZ.1.07/1.1.38/01.0021

Více

GEOMETRICKÁ OPTIKA. Znáš pojmy A. 1. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci.

GEOMETRICKÁ OPTIKA. Znáš pojmy A. 1. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci. Znáš pojmy A. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci. Tenká spojka při zobrazování stačí k popisu zavést pouze ohniskovou vzdálenost a její střed. Znaménková

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.14.9 Autor Petr Škapa Datum vytvoření 02. 12. 2012 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický

Více

Monitory, televizory

Monitory, televizory VY_32_INOVACE_PZA_216 Monitory, televizory Mgr. Radka Mlázovská Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Zobrazovače. 36NM Lukáš Skřivánek skrivl1@fel.cvut.cz 17.12.2006 (2006/2007)

Zobrazovače. 36NM Lukáš Skřivánek skrivl1@fel.cvut.cz 17.12.2006 (2006/2007) Zobrazovače 36NM Lukáš Skřivánek skrivl1@fel.cvut.cz 17.12.2006 (2006/2007) Osnova Zadání Modelové situace Technické informace stručně Porovnání Řešení modelových situací Závěr Zadání Proveďte porovnání

Více

10 pravidel pro správné sezení

10 pravidel pro správné sezení Ergonomie sezení Řada z nás tráví v zaměstnání většinu pracovní doby vsedě. Připočteme-li navíc dobu strávenou vsedě u jídla, v dopravních prostředcích nebo televize, prosedíme neuvěřitelných 80 000 hodin

Více

Oko - stavba oka a vady

Oko - stavba oka a vady Oko - stavba oka a vady Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_31_18 Tématický celek: Člověk Autor: Renata Kramplová

Více

Geometrická optika. Optické přístroje a soustavy. převážně jsou založeny na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fyzikálním polem

Geometrická optika. Optické přístroje a soustavy. převážně jsou založeny na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fyzikálním polem Optické přístroje a soustav Geometrická optika převážně jsou založen na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fzikálním polem Důsledkem této t to interakce je: změna fzikáln lních vlastností

Více

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov,Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 1. 10. 2012. Číslo DUM: VY_32_INOVACE_20_FY_C

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 1. 10. 2012. Číslo DUM: VY_32_INOVACE_20_FY_C Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 1. 10. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_20_FY_C Ročník: II. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh:

Více

Zobrazovací technologie

Zobrazovací technologie Zobrazovací technologie Podle: http://extrahardware.cnews.cz/jak-funguji-monitory-crt-lcd-plazma CRT Cathode Ray Tube Všechny tyto monitory i jejich nástupci s úhlopříčkou až 24 a rozlišením 2048 1536

Více

ZNÁTE Z TV. Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI

ZNÁTE Z TV. Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI ZNÁTE Z TV Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI PO 45. ROCE DOCHÁZÍ KE ZMĚNÁM VIDĚNÍ Máte problém přečíst malé novinové písmo? Nejste v tom sami. Toto je presbyopie. Jedná se

Více

Maturitní otázka č.19: Zpobrazovací prvky a monitory

Maturitní otázka č.19: Zpobrazovací prvky a monitory Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Žatci Maturitní otázka č.19: Zpobrazovací prvky a monitory Datum vypracování: 28.9. 2011 Vypracoval:

Více

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY. 7. Zobrazovací zařízení

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY. 7. Zobrazovací zařízení MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 7. Zobrazovací zařízení Petr Lobaz, 11. 4. 2017 CRT CATHODE RAY TUBE historicky první zvládnutá technologie elektronického displeje dnes už se nevyrábí, ale principy

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Vizualizační technika Ing. Jakab Barnabáš

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Vizualizační technika Ing. Jakab Barnabáš Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Vizualizační technika

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ. obr. č. 1

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ. obr. č. 1 SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ obr. č. 1 SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ 5 smyslů: zrak sluch čich chuť hmat 1. ZRAK orgán = oko oční koule uložena v očnici vnímání viditelného záření, světla o vlnové délce 390-790 nm 1. ZRAK ochranné

Více

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 -

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 - Geometrická optika Optika je část fyziky, která zkoumá podstatu světla a zákonitosti světelných jevů, které vznikají při šíření světla a při vzájemném působení světla a látky. Světlo je elektromagnetické

Více

telná technika Literatura: tlení,, vlastnosti oka, prostorový úhel Ing. Jana Lepší http://webs.zcu.cz/fel/kee/st/st.pdf

telná technika Literatura: tlení,, vlastnosti oka, prostorový úhel Ing. Jana Lepší http://webs.zcu.cz/fel/kee/st/st.pdf Světeln telná technika Literatura: Habel +kol.: Světelná technika a osvětlování - FCC Public Praha 1995 Ing. Jana Lepší Sokanský + kol.: ČSO Ostrava: http://www.csorsostrava.cz/index_publikace.htm http://www.csorsostrava.cz/index_sborniky.htm

Více

Anatomie a fyziologie v očním lékařství

Anatomie a fyziologie v očním lékařství Anatomie a fyziologie v očním lékařství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Anatomie a fyziologie v očním

Více

5.2.10 Oko. Př. 1: Urči minimální optickou mohutnost lidského oka. Předpoklady: 5207, 5208

5.2.10 Oko. Př. 1: Urči minimální optickou mohutnost lidského oka. Předpoklady: 5207, 5208 5.2.0 Oko Předpoklady: 5207, 5208 Pedagogická poznámka: Obsah této hodiny se asi nedá stihnout za 45 minut, ale je možné přetahovat v další hodině, která na tuto plynule navazuje. Cílem hodiny není nahrazovat

Více

Ergonomické aspekty a výskyt muskuloskeletálních onemocnění zubních lékařů v ČR.

Ergonomické aspekty a výskyt muskuloskeletálních onemocnění zubních lékařů v ČR. Ergonomické aspekty a výskyt muskuloskeletálních onemocnění zubních lékařů v ČR. Zdeňka Šustová, Lenka Hodačová Stomatologická klinika LF UK a FN a Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Zubní

Více

Obrazovkový monitor. Antonín Daněk. semestrální práce předmětu Elektrotechnika pro informatiky. Téma č. 7: princip, blokově základní obvody

Obrazovkový monitor. Antonín Daněk. semestrální práce předmětu Elektrotechnika pro informatiky. Téma č. 7: princip, blokově základní obvody Obrazovkový monitor semestrální práce předmětu Elektrotechnika pro informatiky Antonín Daněk Téma č. 7: princip, blokově základní obvody Základní princip proud elektronů Jedná se o vakuovou elektronku.

Více

PSANÍ VŠEMI DESETI DESETIPRSTOVÁ HMATOVÁ METODA

PSANÍ VŠEMI DESETI DESETIPRSTOVÁ HMATOVÁ METODA PSANÍ VŠEMI DESETI DESETIPRSTOVÁ HMATOVÁ METODA Zvládnutí psaní všemi deseti pro obsluhu počítače znamená hned několik výhod. Především zrychlení ovládání klávesnice, tedy komunikace s osobním počítačem.

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; Internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_IN7DV_05_01_10

Více

Fyzika_7_zápis_7.notebook April 28, 2015

Fyzika_7_zápis_7.notebook April 28, 2015 OPTICKÉ PŘÍSTROJE 1) Optické přístroje se využívají zejména k pozorování: velmi malých těles velmi vzdálených těles 2) Optické přístroje dělíme na: a) subjektivní: obraz je zaznamenáván okem např. lupa,

Více

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V Kapitola 2 Barvy, barvy, barvičky 2.1 Vnímání barev Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V něm se vyskytují všechny známé druhy záření, např. gama záření či infračervené

Více

LCD displeje. - MONOCHROMATICKÉ LCD DISPLEJE 1. s odrazem světla (pasivní)

LCD displeje. - MONOCHROMATICKÉ LCD DISPLEJE 1. s odrazem světla (pasivní) LCD displeje LCD = Liquid Crystal Display (displej z tekutých krystalů) Tekutými krystaly se označují takové chemické látky, které pod vlivem elektrického pole (resp. elektrického napětí) mění svoji molekulární

Více

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem,

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, 1 2 Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, kterým zdraví jejich pohybového aparátu není lhostejné.

Více

Plusoptix A09 informace

Plusoptix A09 informace Plusoptix A09 informace Plusoptix A09 nenáročné měření vývoje zraku dětí již v útlém věku Přístroj Plusoptix je screeningový autorefraktometr, který umožňuje měřit oční vady u dětí již od 6-ti měsíců.

Více

Technologie LCD panelů. Jan Vrzal, verze 0.8

Technologie LCD panelů. Jan Vrzal, verze 0.8 Technologie LCD panelů Jan Vrzal, verze 0.8 Princip LCD panelů tekuté krystaly jsou látka, která má stále krystalickou mřížku a zároveň se chová podobně jako kapalina tyto krystaly byly objeveny na nervových

Více

Nyní se budeme zabývat receptory, jež jsou umístěny na velkém palci a odpovídají. Obrázek 6

Nyní se budeme zabývat receptory, jež jsou umístěny na velkém palci a odpovídají. Obrázek 6 Hlava Nyní se budeme zabývat receptory, jež jsou umístěny na velkém palci a odpovídají hlavě. Hlava je součástí nervového systému. Nebudu podrobně popisovat její části, jako jsou mozek, hemisféry (polokoule

Více

Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová

Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová Optická čočka je optická soustava dvou centrovaných ploch, nejčastěji kulových, popř. jedné kulové a jedné rovinné plochy. Čočka je tvořena z průhledného

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

Aspekty počítačové práce a možné příčiny vedoucí ke vzniku syndromu z jednostranné nadměrné zátěže

Aspekty počítačové práce a možné příčiny vedoucí ke vzniku syndromu z jednostranné nadměrné zátěže Aspekty počítačové práce a možné příčiny vedoucí ke vzniku syndromu z jednostranné nadměrné zátěže Na počítačovém pracovišti se vyskytuje velké množství proměnných hardware, software, nábytek, osvětlení,

Více

EXILITE. Intenzivní pulzní světlo

EXILITE. Intenzivní pulzní světlo Intenzivní pulzní světlo ČESKÝ VÝROBEK 3 INTENZIVNÍ PULZNÍ SVĚTLO dokonalý systém obdélníkových pulzů ergonomický aplikátor s vyměnitelnými optickými filtry vyměnitelné xenonové výbojky dvojitý systém

Více

Vysoce efektivní LED trubice T8 - dokonalá náhrada zastaralých zářivek

Vysoce efektivní LED trubice T8 - dokonalá náhrada zastaralých zářivek Již sedmá generace LED trubic X-tera T8 přináší opět vyšší účinnost. Stále se tento typ zářivek řadí mezi jedny z nejkvalitnějších modelů na trhu. LED trubice je náhradou klasické zářivky T8 (T10,12) a

Více

Obsah. Předmluva 10.

Obsah. Předmluva 10. Obsah Předmluva 10 1. Co je to elektrosmog? 14 Elektrická a magnetická pole jako činitele ovlivňující životní prostředí 16 Zatížení elektromagnetickým zářením neustále stoupá 22 Mikrovlnný smog - horší

Více

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI VĚK TYP VYŠETŘENÍ POZN. od 19 let každé dva roky dvakrát ročně preventivní prohlídka u praktického lékaře vyšetření u zubního lékaře jedenkrát ročně preventivní gynekologická prohlídka ženy ve 30, ve 40,

Více

Fungování předmětu. Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 2

Fungování předmětu. Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 2 Fungování předmětu 12 vyučovacích hodin ve 4 blocích Evidence docházky Zimní semestr zakončen prezentací Aktuální informace a materiály na smetana.filmovka.cz Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie

Více

Geometrická optika. Vnímání a měření barev. světlo určitého spektrálního složení vyvolá po dopadu na sítnici oka v mozku subjektivní barevný vjem

Geometrická optika. Vnímání a měření barev. světlo určitého spektrálního složení vyvolá po dopadu na sítnici oka v mozku subjektivní barevný vjem Vnímání a měření barev světlo určitého spektrálního složení vyvolá po dopadu na sítnici oka v mozku subjektivní barevný vjem fyzikální charakteristika subjektivní vjem světelný tok subjektivní jas vlnová

Více

Využití ergonomických CHECKLISTů v pracovním lékařství.

Využití ergonomických CHECKLISTů v pracovním lékařství. Využití ergonomických CHECKLISTů v pracovním lékařství. MUDr. Hana Lehocká, Ph.D. a kol. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Centrum zdravotnických služeb oddělení fyziologie a psychologie práce Prach

Více

ZDRAVÁ A PRÁCE 26.11. 2010, Brno Mgr. gr Dagmar Králová

ZDRAVÁ A PRÁCE 26.11. 2010, Brno Mgr. gr Dagmar Králová ZDRAVÁ PRÁCE 26.11. 2010, Brno Mgr. Dagmar Králová Osnova: definice zdraví; kategorizace práce; psychologie a fyziologie práce; ergonomie; nařízení vlády z r. 2007; rizikové faktory a jejich účinky; práce

Více

Aspekty počítačové práce a možné příčiny vedoucí ke vzniku syndromu z jednostranné nadměrné zátěže

Aspekty počítačové práce a možné příčiny vedoucí ke vzniku syndromu z jednostranné nadměrné zátěže Aspekty počítačové práce a možné příčiny vedoucí ke vzniku syndromu z jednostranné nadměrné zátěže Na počítačovém pracovišti se vyskytuje velké množství proměnných hardware, software, nábytek, osvětlení,

Více

Rozdělení přístroje zobrazovací

Rozdělení přístroje zobrazovací Optické přístroje úvod Rozdělení přístroje zobrazovací obraz zdánlivý subjektivní přístroje lupa mikroskop dalekohled obraz skutečný objektivní přístroje fotoaparát projekční přístroje přístroje laboratorní

Více

SEIKO EMBLEM. Přirozené jednoduché vidění. Lehká adaptace

SEIKO EMBLEM. Přirozené jednoduché vidění. Lehká adaptace Přirozené jednoduché vidění Lehká adaptace Dynamický krok dopředu! SEIKO, vynálezce vnitřních progresivních čoček a technologie FREE FORM, uvedl na trh další moderní generaci progresivních čoček:. Technická

Více

Průvodce brýlovými čočkami. 1. díl. Progresivní a kancelářské. brýlové čočky. Subjektivní zorné pole u různých typů čoček

Průvodce brýlovými čočkami. 1. díl. Progresivní a kancelářské. brýlové čočky. Subjektivní zorné pole u různých typů čoček Odborník radí Průvodce brýlovými čočkami. 1. díl Progresivní a kancelářské brýlové čočky Pryč jsou ty doby, kdy lidé považovali nošení brýlí za nutné zlo a odkládali tento čas na co nejpozdější dobu. Dnes

Více

... existují speciální multifokální brýlové čočky pro různé profese?

... existují speciální multifokální brýlové čočky pro různé profese? ... můžete nosit pouze jedny brýle, i když potřebujete brýle do dálky i do blízka?... existují speciální multifokální brýlové čočky pro různé profese?... téměř jakékoliv brýle lze zhotovit v samozabarvovacím

Více

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku V tomto článku uvádíme shrnutí poznatků učiva II. ročníku

Více

EXILITE. Intenzivní pulzní světlo

EXILITE. Intenzivní pulzní světlo Intenzivní pulzní světlo 3 český výrobek Dokonalý systém obdélníkových pulzů Ergonomický aplikátor s vyměnitelnými optickými filtry Vyměnitelné xenonové výbojky Dvojitý systém filtrace, odstraňující nežádoucí

Více

Vergenční poruchy při pohledu do blízka

Vergenční poruchy při pohledu do blízka Vergenční poruchy při pohledu do blízka František Pluháček katedra optiky 12. ODBORNÝ KONGRES OČNÝCH OPTIKOV A OPTOMETRISTOV SLOVENSKA, 14.10.-16.10.2016, F. Pluháček 1 Obsah přednášky Přehled vergenčních

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH

ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH NESAMOSTATNÝ A SAMOSTATNÝ VÝBOJ V PLYNU Vzduch je za normálních podmínek, například elektroskop udrží dlouhou dobu téměř stejnou výchylku Pokud umístíme mezi dvě desky připojené

Více

Základní kritéria a parametry ergonomického hodnocení

Základní kritéria a parametry ergonomického hodnocení Základní kritéria a parametry ergonomického hodnocení Ergonomické hodnocení pracovního místa je takové uspořádání a vybavení pracovního místa, které přispívá k pocitu pracovního komfortu, k využití výkonnostní

Více

KaVo PHYSIO 5007. Židle pro zubní praxi. Posezení pro všechny.

KaVo PHYSIO 5007. Židle pro zubní praxi. Posezení pro všechny. KaVo PHYSIO 5007. Židle pro zubní praxi Posezení pro všechny. Kolik židlí potřebuje zubní lékař? Konečně ta pravá pro moji postavu! Život člověka je se židlí úzce spjat. Sezení prostě patří k životu. Kolik

Více

CO OČI NEVIDÍ POMŮCKY NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ. Vzdělávací předmět: Fyzika. Tematický celek dle RVP: Elektromagnetické a světelně děje

CO OČI NEVIDÍ POMŮCKY NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ. Vzdělávací předmět: Fyzika. Tematický celek dle RVP: Elektromagnetické a světelně děje CO OČI NEVIDÍ Vzdělávací předmět: Fyzika Tematický celek dle RVP: Elektromagnetické a světelně děje Tematická oblast: Střídavý proud Cílová skupina: Žák 9. ročníku základní školy Cílem pokusu je sledování

Více

7. Světelné jevy a jejich využití

7. Světelné jevy a jejich využití 7. Světelné jevy a jejich využití - zápis výkladu - 41. až 43. hodina - B) Optické vlastnosti oka Oko = spojná optická soustava s měnitelnou ohniskovou vzdáleností zjednodušené schéma oka z biologického

Více

David Buchtela. Monitory 20.10.2009. Monitory. David Buchtela. enýrství lská univerzita v Praze

David Buchtela. Monitory 20.10.2009. Monitory. David Buchtela. enýrství lská univerzita v Praze 1 20.10.2009 Monitory Monitory David Buchtela Katedra informačního inženýrstv enýrství Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělsk lská univerzita v Praze Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol 2 Monitory Monitor

Více

O P T I C K É A N E O P T I C K É P O M Ů C K Y

O P T I C K É A N E O P T I C K É P O M Ů C K Y O P T I C K É A N E O P T I C K É P O M Ů C K Y Optické pomůcky do 4x zvětšení mŧže předepsat každý oční lékař na Poukaz na brýle a optické pomůcky. Zdravotní pojišťovna hradí 100,-Kč na 5 let. Název pomŧcky:

Více

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.)

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.) Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Zapracovaná změna provedená NV č. 68/2010 Sb. a změna č. 93/2012 Sb.) Fyzická zátěž, její hygienické limity a postup jejich stanovení ČÁST A Přípustné a průměrné

Více

Optika. Zápisy do sešitu

Optika. Zápisy do sešitu Optika Zápisy do sešitu Světelné zdroje. Šíření světla. 1/3 Světelné zdroje - bodové - plošné Optická prostředí - průhledné (sklo, vzduch) - průsvitné (matné sklo) - neprůsvitné (nešíří se světlo) - čirá

Více

IAM SMART F7.notebook. March 01, : : : :23 FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEJICH JEDNOTKY. tuna metr

IAM SMART F7.notebook. March 01, : : : :23 FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEJICH JEDNOTKY. tuna metr FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEJICH JEDNOTKY Sada interaktivních materiálů pro 7. ročník Fyzika CZ.1.07/1.1.16/02.0079 plocha čas délka hmotnost objem teplota Interaktivní materiály slouží k procvičování, upevňování

Více

OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda OPTIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda Základní poznatky Zdroje světla světlo vzniká různými procesy (Slunce, žárovka, svíčka, Měsíc) Bodový zdroj Plošný zdroj Základní poznatky Optická prostředí

Více

DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE

DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE SPORTOVNÍ MASÁŽ Cíl sportovní masáže : příprava na sportovní výkon pomoc při rozcvičování specifická pomoc při strečinku podpora zotavovacích procesů po zátěži navození pocitu pohody

Více