Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D."

Transkript

1 Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci Mgr. Petr Zemánek, Ph.D. Adresa pracoviště: Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc Telefon: Číslo dveří: 4.60, třetí poschodí Vědecko-pedagogické hodnosti: Ph.D. - doktorský studijní program: obor Antropologie - Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Mgr. - magisterský studijní program: obor Učitelství pro střední školy, aprobační předměty biologie a zeměpis a ochrana životního prostředí - Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogicko-vědecké zaměření: Výuka: - demografie, kulturní a sociální antropologie, školní hygiena a první pomoc, biologie dítěte a adolescenta, antropologie pro učitele, pedagogická antropologie Věda, výzkum: - antropologie pro vzdělávání - využití antropologie ve vzdělávání, postavení začínajícího učitele ve výuce, distanční a e-learningové vzdělávání

2 Publikační činnost: 1. CHARAMZA, Jiří, KOPECKÝ, Miroslav, KIKALOVÁ, Kateřina et al. Sledování kardiovaskulárního rizika ve vztahu k výživě, hladinám celkového cholesterolu a krevního tlaku u běžné populace. s , In KOPECKÝ, Miroslav, KIKALOVÁ, Kateřina a Jitka TOMANOVÁ. Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. ISBN TOMANOVÁ, Jitka, CHARAMZA, Jiří, KOPECKÝ, Miroslav et al. Analýza hladiny glukózy jako rizikový faktor pro vznik diabetu mellitu u pedagogických pracovníků. s , In KOPECKÝ, Miroslav, KIKALOVÁ, Kateřina a Jitka TOMANOVÁ. Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. ISBN ZEMÁNEK, Petr. Demografie a populační politika. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. ISBN KOPECKÝ, Miroslav, ZEMÁNEK, Petr, KIKALOVÁ, Kateřina et al. Nutriční návyky studentů PdF UP v Olomouci jako součást životního stylu. In: Sborník z Miedzinarodowa Konferencja Naukowa Na pogranizcach edukaci-kontynucje [v tisku]. Polsko, KOPECKÝ, Miroslav, TOMANOVÁ, Jitka, KIKALOVÁ, Kateřina et al. Denní režim jako součást životního stylu studentů PdF UP v Olomouci. In: Sborník z Miedzinarodowa Konferencja Naukowa Na pogranizcach edukaci-kontynucje [v tisku]. Polsko, TOMANOVÁ, Danuška, ZEMÁNEK, Petr. Problematika školní zralosti. In: Univerzita Hradec Králové [distanční text pro potřeby Ústavu primární a preprimární edukace Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové], s. 7. TOMANOVÁ, Danuška, ZEMÁNEK, Petr. Pedagogicko-psychologická diagnostika. In: Univerzita Hradec Králové [distanční text pro potřeby Ústavu primární a preprimární edukace Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové], s. 8. CHROUST, Karel, FÍNEK, Jindřich, ZEMÁNEK, Petr et al. Zkušenosti s managementem dat retrospektivního klinického projektu v podmínkách české a slovenské onkologie (projekt IKARUS). Klinická onkologie. Brno: Ambit Media, a.s., 2009, 22(4), ISSN X. 9. ZEMÁNEK, Petr. SWOT analýza. In: Net University [distanční text pro vzdělávací kurzy NET-UNIVERSITY, s.r.o.], s. 10. ZEMÁNEK, Petr. RMG Registry of Monoclonal Gammopathies. [přednáška]. Bystré-Tále. Slovenská republika: Jansen-Cilag ZEMÁNEK, Petr. NOE onkologické elektronické konzilium. [přednáška]. Pecka: Nadace Východočeská onkologie, Klinika onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice Hradec Králové, Plicní klinika FN HK ZEMÁNEK, P. Biologie dítěte a hygiena 2. In: Univerzita Hradec Králové [distanční text pro potřeby Ústavu primární a preprimární edukace Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové], s.

3 13. ZEMÁNEK, Petr. Webový portál MAMO.CZ aktuální informace. Datový audit mamografického screeningu v praxi 5. ročník. Brno: MAMO.CZ MAMOGRAFICKÝ SCRENING, 2007, ISSN ZEMÁNEK, Petr. Projekt IKARUS: Incidence Kostních příhod u nádorů prsu. [přednáška]. Brno: Masarykův onkologický ústav ZEMÁNEK, P. Biologie dítěte a hygiena 1. In: Univerzita Hradec Králové [distanční text pro potřeby Ústavu primární a preprimární edukace Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové], s. 16. ŠNAJDROVÁ, Lenka, ZEMÁNEK, Petr, SCHWARZ, Daniel et al. Národní onkologický program ČR on-line a webová mapa onkologických center. In: XXXI. Brněnské onkologické dny s XXI. Konferencí pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2007, s ISBN MUŽÍK, Jan, DUŠEK, Ladislav, KUBÁSEK, Miroslav et al. Epidemiologie zhoubných nádorů ČR on line na webovém portálu projektu SVOD. Klinická onkologie. Brno: Ambit Media, a.s., 2007, Sup.(1), ISSN X. 18. FÍNEK, Jindřich, CHROUST, Karel, DUŠEK, Ladislav a ZEMÁNEK, Petr. Projekt Ikarus: Zjištění incidence kostních příhod u pacientek s nádorem prsu. In XXXI. Brněnské onkologické dny s XXI. Konferencí pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2007, s ISBN ZEMANEK, Petr. Young Teacher and his Healthy Life Style. In: REHULKA, Evzen (ed.) School and Health 21 (1), Vols 1 and 2. Brno: PAIDO, 2006, s IDS Numer: BJC37, ISBN: ZEMÁNEK, Petr. Summary of International Summer School on Computation Biology. Proceedings of the 2 nd International Summer School on Computation Biology, September Brno: Masarykova univerzita, 2006, s ISBN RIV/ :14330/06: ZEMANEK, Petr. Subjective State of Health of Young Teachers. In: REHULKA, Evzen (ed.) School and Health 21 (1), Vols 1 and 2. Brno: PAIDO, 2006, s IDS Numer: BJC37, ISBN: ZEMÁNEK, Petr. Nový informační portál MAMO.CZ. Datový audit mamografického screeningu v praxi 4. ročník. Brno: MAMO.CZ MAMOGRAFICKÝ SCRENING, 2006, ISSN ZEMÁNEK, Petr. NOP On-line: Národní onkologický program. [přednáška]. Český Krumlov: Česká onkologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, KOPECKÝ, Kamil, ZEMÁNEK, Petr. E-learning: Vzdělávací strategie a kulturní fenomén. In: Net University [distanční text pro vzdělávací kurzy NET-UNIVERSITY, s.r.o.], s. 25. KOPECKÝ, Kamil, ZEMÁNEK, Petr. E-learning: Úvod do e-learningem podporovaného vzdělávání. In: Net University [distanční text pro vzdělávací kurzy NET-UNIVERSITY, s.r.o.], s. 26. KOPECKÝ, Kamil, ZEMÁNEK, Petr. E-learning: Historie e-learningu. In: Net University [distanční text pro vzdělávací kurzy NET-UNIVERSITY, s.r.o.], s.

4 27. KOPECKÝ, Kamil, ZEMÁNEK, Petr. E-learning: Formy, principy, úrovně. In: Net University [distanční text pro vzdělávací kurzy NET-UNIVERSITY, s.r.o.], s. 28. KOPECKÝ, Kamil, ZEMÁNEK, Petr. E-learning: E-learning vs E-content. In: Net University [distanční text pro vzdělávací kurzy NET-UNIVERSITY, s.r.o.], s. 29. KOPECKÝ, Kamil, ZEMÁNEK, Petr. E-learning: E-learning v České republice. In: Net University [distanční text pro vzdělávací kurzy NET-UNIVERSITY, s.r.o.], s. 30. KOPECKÝ, Kamil, ZEMÁNEK, Petr. E-learning: E-learning na středních školách. In: Net University [distanční text pro vzdělávací kurzy NET-UNIVERSITY, s.r.o.], s. 31. KOPECKÝ, Kamil, ZEMÁNEK, Petr. E-learning: E-learning a evropská praxe. In: Net University [distanční text pro vzdělávací kurzy NET-UNIVERSITY, s.r.o.], s. 32. KOPECKÝ, Kamil, ZEMÁNEK, Petr. E-learning: E-leaningové standardy a SCORM. In: Net University [distanční text pro vzdělávací kurzy NET-UNIVERSITY, s.r.o.], s. 33. ZEMANEK, Petr. The Food Habits of the Students on the Programme the Public School Educator. In: REHULKA, Evzen (ed.) Ucitele a zdravi 6 6 th conference Teachers and Health. Brno: PAIDO, 2004, s IDS Numer: BJC39, ISBN: ZEMÁNEK, Petr. Síla stisku ruky u žáků na ZŠ. In: Sborník referátů z V. doktorandské konference Aplikovaná antropologie 2003 konané dne 7. listopadu 2003 ve Zlíně. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004, s ISBN ZEMÁNEK, Petr. Recenze publikace: Komunikační systémy, socioantropologický pohled. e-pedagogium. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004, 4(1), , ISSN ZEMÁNEK, Petr. Biologie dítěte a hygieny. In: Univerzita Hradec Králové [distanční text pro potřeby Ústavu primární a preprimární edukace Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové], s. 37. ZEMÁNEK, Petr. Antropologie mladého učitele. In: Sborník referátů z V. doktorandské konference Aplikovaná antropologie 2003 konané dne 7. listopadu 2003 ve Zlíně. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004, s ISBN ZEMÁNEK, Petr. The teachers' prestige and its development duting the 20 th century. In: Teachers and Health 5. Brno: Nakladatelství-Pavel Křepela, 2003, s ISBN ZEMÁNEK, Petr. Recenze sborníku: Zdravý vývoj dětí a učitelů v regionu. e- Pedagogium. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003, 3(4), 56-57, ISSN ZEMÁNEK, Petr. Recenze publikace: Physical anhtropology. e-pedagogium. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003, 3(2), 46-48, ISSN

5 41. ZEMÁNEK, Petr. Politickogeografické hodnocení administrativní struktury Německa. In: Zborník abstraktov prác diplomantov a doktorandov z Študentské vedecké konferencie organizovane pri príležitosti 50. výročia Slovenskej akadémie vied apríla Bratislava, Slovenská republika: Slovnaft a.s. 2003, s ZEMÁNEK, Petr, KORPAS, David a KUBEŠ, Petr. Praktická měření pulsové vlny v semináři na PdF UP v Olomouci. In: Zborník abstraktov prác diplomantov a doktorandov z Študentské vedecké konferencie organizovane pri príležitosti 50. výročia Slovenskej akadémie vied apríla Bratislava, Slovenská republika: Slovnaft a.s. 2003, s KORPAS, David, HÁLEK, Jan, ZEMÁNEK, Petr a KUBEŠ, Petr. Měření pulsové vlny na předloktí člověka. In: Zborník abstraktov prác diplomantov a doktorandov z Študentské vedecké konferencie organizovane pri príležitosti 50. výročia Slovenskej akadémie vied apríla Bratislava, Slovenská republika: Slovnaft a.s. 2003, s KOPECKÝ, Miroslav, HŘIVNOVÁ, Michaela a ZEMÁNEK, Petr. Stav klenby nohou u studentů Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. In: Sborník referátů z antropologické konference s mezinárodní účastí Vědy o člověku na prahu 3. tisíciletí konané ve dnech dubna 2002 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc: Univerzita Palackého, s ISBN HŘIVNOVÁ, Michaela a ZEMÁNEK, Petr. Informace o kurzech druhého stupně pro školní metodiky prevence. In: Sborník referátů z celostátní konference Prevence sociálně patologických jevů II.-z pohledu školních metodiků prevence konané ve dnech na PdF UP v Olomouci. Olomouc: Univerzita Palackého- Pedagogická fakulta, s ISBN Příspěvek o Petru Zemánkovi: GAWŁOWSKA, Beata, JĘDOROWICZ, Zofia. Współpraca w ramach programu Erasmus. Eunomia. Miesięcznik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Raciborz, Polská republika: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, 2013, 7(4), ISSN Projekty, granty: Projekt: Polská akademie věd Oddělení antropologie Název projektu: Epidemie obezity společný problém: předávání znalostí, vzdělávání, prevence Reg. číslo: Doba řešení: Řešitel: doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D. Pozice: člen řešitelského týmu

6 Projekt: ESF a státní rozpočet ČR Název projektu: Studium k rozšíření odborné kvalifikace ( 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb) Reg. číslo: Doba řešení: Řešitel: Pozice: lektor/vš učitel Projekt: ESF a OPVK Název projektu: Inovace a modernizace výchovy ke zdraví Reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/ Doba řešení: Řešitel: doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D. Pozice: člen řešitelského týmu Projekt: Národní onkologický program on-line (NOP On-line) Webové stránky: Doba řešení: Pozice: koordinátor projektu a odborný redaktor webového portálu [ISSN X] Projekt: IKARUS - Incidence Kostních příhod u nádorů prsu Webové stránky: Doba řešení: Pozice: střední management projektu a odborný redaktor webového portálu Projekt: AMADEuS - Klinický registr pacientů s vlhkou formou věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD) Webové stránky: Doba řešení: Pozice: střední management projektu Projekt: HORIZON (F) - Projekt hodnocení efektivity hormonální léčby u hormonálně citlivého karcinomu prsu u žen Webové stránky: Doba řešení: Projekt: MEFANET - Vzdělávací síť všech lékařských fakult v ČR a SR sdílející své výukové materiály na společné platformě pro elektronické publikování Webové stránky: Doba řešení: Poskytovatel výzkumného grantu: Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky Pozice: administrátor portálu a ICT technik

7 Projekt: METODA - Management metastatického kostního postižení u pokročilých solidních nádorů: Hodnocení kvality/kontrola kvality v reálné klinické praxi Webové stránky: Doba řešení: Projekt: A.T.L.A.S. - Adherence To Aclasta SmPC - dodržování medicínských postupů u přípravku Aclasta v populaci žen s postmenopauzální osteoporózou Webové stránky: Doba řešení: 2010 Projekt: TUGENDHAT - Studie vlivu biventrikulární stimulace u pacientů se srdečním selháváním a standardní indikací trvalé kardiostimulace Webové stránky: Doba řešení: 2010 Poskytovatel výzkumného grantu: IGA grant, Ministerstvo zdravotnictví ČR Projekt: CERVIX.CZ - Program cervikálního screeningu v České republice zaměřený na včasný záchyt karcinomu děložního čípku Webové stránky: Doba řešení: Poskytovatel výzkumného grantu: Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP a Ministerstvo zdravotnictví ČR Pozice: projektový technik Projekt: NOE - elektronické onkologické konzilium Webové stránky: Doba řešení: Projekt: HardRock - klinický registr pacientů se zhoubnými nádory hlavy a krku Webové stránky: Doba řešení: Projekt: PONS - Příbramský Onkologický Systém Webové stránky: Doba řešení: 2007

8 Projekt: RMG - Multicentrický epidemiologický a explorativní projekt sledování incidence kostních příhod u pacientů s mnohočetným myelomem Webové stránky: http//rmg.registry.cz Doba řešení: 2007 Pozice: administrátor projektu Projekt: MAMO.CZ - Datový audit dat Národního programu screeningu karcinomu prsu ČR Webové stránky: Doba řešení: Poskytovatel výzkumného grantu: Avon Cosmetics ČR [ISSN X] Projekt: Výzkum somatického a psychického stavu populace ČR s aplikacemi v antropagogice, pedagogické psychologii, klinické antropologii a ergonomii Doba řešení: Výzkumné záměry Katedry antropologie a zdravovědy PdF UP schválené MŠMT ČR Pozice: člen řešitelského týmu

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako Recenzenti: Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D., PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Vedoucí autorského kolektivu:

Více

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 ÚVOD Centrum pro studium

Více

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Fakulta AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta DIVADELNÍ Karlova 26 116 65 Praha 1 AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta FILMOVÁ A

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 1. Název vzdělávací akce: PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Pilotní ověření přípravy inovace základního obsahu vzdělávacího programu pro vedoucí pedagogické

Více

KONCEPCE OBORU HYGIENA

KONCEPCE OBORU HYGIENA KONCEPCE OBORU HYGIENA Koncepci zpracovala skupina odborníků jmenovaná ministrem zdravotnictví ve složení: Předsedkyně: prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc. Členové: MUDr. Šárka Andělová, CSc doc. MUDr.

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ročník 4 / číslo 1 / rok 2014 LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial

Více

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, 2010 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní, s. r. o. za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní, s. r. o. za školní rok 2007/2008 Vyšší odborná škola právní, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice tel. : 572548035, fax: 572548788, e-mail: vos@edukomplex.cz, www.vos.cz/vyssi NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní,

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Jednota českých matematiků a fyziků za rok 2013 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti RNDr. Josef Kubát Počet členů 2100 Počet kolektivních členů

Více

HODNOCENÍ DOPORUČENÝCH POSTUPŮ

HODNOCENÍ DOPORUČENÝCH POSTUPŮ HODNOCENÍ DOPORUČENÝCH POSTUPŮ PRO VÝZKUM A EVALUACI II AGREE II NÁSTROJ Překlad do českého jazyka The AGREE Next Steps Consortium Centrum pro klinické doporučené postupy Ústav sociálního lékařství a zdravotní

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Pohyb do škol Projektováčinnost v oblasti podpory pohybové aktivity

Pohyb do škol Projektováčinnost v oblasti podpory pohybové aktivity Pohyb do škol Projektováčinnost v oblasti podpory pohybové aktivity Zdeněk Hamřík, Michal Kalman, Jan Pavelka Kontakt: Zdeněk Hamřík FTK a FZV Univerzity Palackého v Olomouci www.podporapa.cz; www.pohybdoskol.upol.cz

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 1 2 OBSAH Úvod 4 A. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Definice globálního rozvojového vzdělávání.

Více

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy

Více

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013 Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013 2 Obsah Usnesení vlády České republiky ke Strategii bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 až 2013... 3 Úvodní slovo vrchního ředitele

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

Konference zaměřila pozornost

Konference zaměřila pozornost Tisk zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava ročník XII měsíčník číslo 4 4 duben 2010 Konference zaměřila pozornost na popáleninová centra Ve středu 24. března proběhla ve Fakultní nemocnici Ostrava odborná

Více

Jak globálně vzdělávat

Jak globálně vzdělávat Jak globálně vzdělávat Katalog materiálů a nástrojů psaných v češtině určených pro globální rozvojové vzdělávání a multikulturní výchovu se zvláštním zřetelem k tématu fair trade Dokument vznikl s finanční

Více