POSTAVA A VYPRAVĚČ V PRÓZÁCH PETRA ŠABACHA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSTAVA A VYPRAVĚČ V PRÓZÁCH PETRA ŠABACHA"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta Katedra české literatury POSTAVA A VYPRAVĚČ V PRÓZÁCH PETRA ŠABACHA Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: Mgr. David Kroča, Ph.D. Vypracoval: Ivan Jašek 1

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a použil jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. 2

3 Děkuji Mgr. Davidu Kročovi, Ph.D., za odborné vedení mé diplomové práce a za cenné rady, které mi poskytl. 3

4 OBSAH Úvod... 6 I. TEORETICKÁ ČÁST Petr Šabach a jeho tvorba v kontextu české literární scény Postava, vypravěč, vyprávěcí situace Co je narativ Postava Konstrukce a rekonstrukce postavy Charakterizace postav Klasifikace postav Vypravěč Složky postavy vypravěče Diegese, mimese, způsoby zobrazení řeči Typologie vypravěče Stanzelova typologie vyprávěcích situací Základní konstitutivní složky vyprávěcích situací, typy vyprávěcích situací Přechody mezi vyprávěcími situacemi Interpretace díla z historického hlediska II. ANALÝZY Jak potopit Austrálii, Šakalí léta Fabule a syžet Postavy Klasifikace postav Charakterizace postav Vyprávěcí strategie Vyprávěcí strategie v dalších povídkách sbírky Hovno hoří Fabule a syžet Postavy Klasifikace postav Charakterizace postav Vyprávěcí strategie Zvláštní problém Františka S Fabule a syžet Postavy Klasifikace postav Charakterizace postav Vyprávěcí strategie

5 6. Putování mořského koně Fabule a syžet Postavy Klasifikace postav Charakterizace postav Vyprávěcí strategie Babičky Fabule a syžet Postavy Klasifikace postav Charakterizace postav Vyprávěcí strategie Opilé banány Fabule a syžet Postavy Klasifikace postav Charakterizace postav Vyprávěcí strategie Čtyři muži na vodě aneb Opilé banány se vracejí Fabule a syžet Postavy Klasifikace postav Charakterizace postav Vyprávěcí strategie Ramon (Psáno pro New York Times) Fabule a syžet Postavy Klasifikace postav Charakterizace postav Vyprávěcí strategie Občanský průkaz Fabule a syžet Postavy Klasifikace postav Charakterizace postav Vyprávěcí strategie Závěr Literatura Resumé

6 Úvod Pro prozaickou tvorbu Petra Šabacha je typické umísťování velkého množství kratších příběhů a historek do prostoru základních dějových linií. Charakteristika postav v těchto základních i četných vedlejších dějových liniích je velmi výrazná a v kombinaci s využitím vypravěčské perspektivy ve velké míře přispívá k originalitě syžetů. V autorově tvorbě lze ale také vystopovat určitá ustálená paradigmata užívaná při práci s postavami, například opakovaný výskyt postav záhadných nebo rebelujících, i obdobné postupy ve výstavbě vypravěče. Cílem této diplomové práce je vytvoření přehledu způsobů užitých pro zpracování postav a vypravěčských strategií v průběhu autorovy dosavadní prozaické tvorby. Zároveň se zaměříme na nalezení a osvětlení ustálených paradigmat v autorově práci s postavami a vypravěčskou perspektivou. S výjimkou občasných odborných komentářů obsažených v recenzích a kritikách autorových knih není dostupná téměř žádná odborná literatura komplexně se zabývající poetikou Petra Šabacha. Touto diplomovou prací se pokusíme naznačit možnosti studia tvorby autora. Práce je rozdělena na část teoretickou a část analytickou. První kapitola teoretické části práce slouží k představení autora v kontextu současné české literární scény. Obsahuje důležitá životní data autora, podává přehled jeho dosavadní tvorby a vývoj jejího přijímání jak čtenářskou, tak kritickou obcí. Ve druhé kapitole jsou prezentována základní teoretická východiska diplomové práce, která souvisejí s ozřejměním povahy zprostředkovanosti narativu a s možnými způsoby zpracování postav a vyprávěcí strategie. Zároveň je v této kapitole představena terminologie, která je v diplomové práci použita. Analytická část diplomové práce je věnována rozborům všech dosud publikovaných titulů autora. U každé knihy nejprve představíme její téma, fabuli a syžet. Dále se věnujeme kategorii klasifikace postav, tedy analýze postav z hlediska jejich složitosti, rozvoje a průniku do jejich vnitřního života. Následuje kategorie charakterizace postav, která souvisí se způsobem utváření figur a jejich projevy. Poslední kategorie, které se při rozboru věnujeme, je kategorie vyprávěcí strategie. V této kategorii provádíme rozbor titulů autora z hlediska vypravěčské perspektivy, 6

7 sledujeme uspořádání vyprávěcích situací a vliv tohoto uspořádání na prezentaci děje. Výsledky analýz jednotlivých titulů také průběžně srovnáváme. Závěrečná kapitola obsahuje komplexní shrnutí všech relevantních výsledků provedených rozborů. 7

8 I. TEORETICKÁ ČÁST 1. Petr Šabach a jeho tvorba v kontextu české literární scény Petr Šabach je jedním z mála současných českých spisovatelů, kteří se uživí pouze literární tvorbou. Na základě jeho literárních předloh byly natočeny tři celovečerní filmy, jeho oblíbenost u čtenářské veřejnosti stále roste. Společně s Halinou Pawlowskou, Irenou Obermannovou a Michalem Vieweghem (se kterým bývá také nejčastěji srovnáván) tvoří Petr Šabach malou skupinu takto úspěšných autorů. Petr Šabach se narodil v Praze. Dálkově vystudoval střední knihovnickou školu a stejným způsobem posléze teorii kultury na Filozofické fakultě UK. Prošel pestrou řadou různých zaměstnání, pracoval jako technický redaktor v Pragokoncertu, metodik kulturního domu, hlídač v Jiřském klášteře, pracovník vykonávající inventury ve Středočeském nakladatelství a knihkupectví a odborný referent na Akademii výtvarných umění v Praze. Od roku 1987 pracoval jako organizátor programů Galerie hlavního města Prahy, v současné době se již živí pouze psaním. První povídky začaly Šabachovi vycházet časopisecky v 80. letech. To už mi bylo ke třiceti, když se mě kamarád zeptal, jestli si nechci vydělat nějakou pětku napsáním fejetonu. Dostal jsem tenkrát asi 86 korun, tak jsem pokračoval. 1 Tyto kratší prózy vyšly v roce 1986 ve sbírce s názvem Jak potopit Austrálii. Už zde Šabach naznačil svá nejzásadnější témata a představil také svůj velmi osobitý styl, příznačný pro celou jeho tvorbu. Jedna z delších povídek nese název Šakalí léta a vykresluje s velkou dávkou autentičnosti a autobiografičnosti atmosféru dětství a dospívání v pražských Dejvicích v průběhu padesátých a šedesátých let minulého století a příslušné fázi komunistického režimu. Její hrdinové jsou zasaženi nástupem rock n rollu, zhnuseni zamindrákovanými učiteli a frustrováni nezájmem druhého pohlaví o jejich osobu. Všechny povídky obsažené ve sbírce mají jistou dávku melancholičnosti, obsahují i prvky zoufalství podané ovšem autorem s velkým nadhledem a laskavostí. 1 RULF, Jiří ŠABACH, Petr. Banány nejsou. Reflex, 2001, č. 21, s

9 V době svého prvního vydání prošla kniha Jak potopit Austrálii obchody téměř bez povšimnutí. Povídka Šakalí léta ovšem na začátku devadesátých let inspirovala filmařský tandem Jarchovský Hřebejk k natočení stejnojmenného muzikálu. Od jeho premiéry v roce 1993 se Petr Šabach začal stávat stále žádanějším autorem. Také další Šabachovy tituly se staly předlohami k filmovým zpracováním. Hned následující kniha Hovno hoří z roku 1994, kterou autor potvrdil status velmi zručného a talentovaného humoristy, posloužila jako inspirace Jarchovskému a Hřebejkovi k filmu Pelíšky. Samotný příběh filmu se od knihy hodně liší, kritika tvůrcům často vyčítá, že z knih používají pouze určité gagy a nedrží se původní dějové linky. Šabach ovšem sám podotýká, že mezi sebou mají dohodu, podle které si Jarchovský s Hřebejkem mohou z jeho knih vzít cokoli se jim zlíbí a naložit s tím podle svých představ: Když mě Jarchovský s Hřebejkem oslovili, jestli bych souhlasil s tím, že by z Šakalích let vznikl muzikál, řekl jsem jim, že si s tím samozřejmě můžou dělat, co chtějí, ale moc jsem si nedoved představit, jak by měl takovej film vypadat. Ta povídka je totiž bez děje. Je to jen taková moje vzpomínka na dětství a na to, co pro nás tenkrát znamenal rokenrol. 2 Tato bezdějovost, ať už úplná nebo částečná, společně s velkým množstvím gagů a scének, ke kterým autor v průběhu vyprávění často utíká, je pro Šabachovu tvorbu velmi příznačná. V knize Hovno hoří se Šabach zabývá především rozdílem mezi pohlavími v uvažování a náhledu na život. Své hrdiny sleduje od útlého dětství až do dospělosti. Celý děj je opět vsazen do doby totality. Šabacha ovšem nelze považovat za typ spisovatele dokumentujícího útrapy a nástrahy existence v totalitní společnosti. Zajímá ho především atmosféra této doby viděná očima dospívajících hrdinů, kteří se spíše potýkají se svými vlastními problémy, které k tomuto životnímu období patří. Ve své recenzi Šabachovy knihy Hovno hoří dokonce Jiří Peňás označuje častá témata a motivy autorových knih, tedy dětství, dětské party a periférii za autorova sakrální místa. 3 Tato témata se u Šabacha neobejdou bez velké dávky autobiografičnosti. Vyrůstal v Dejvicích v rodině plukovníka a úřednice ministerstva školství a kultury. Já jsem z Dejvic. To byla po válce čtvrť nový dělnický šlechty, samí soudruzi, hlavně lampasáci. Můj táta taky. 4 [...] neustále mi dával takové ty rady do života, jako že je 2 LACINA, Jan. Šakalí léta. Reflex, 1993, č. 48, s srov. PEŇÁS, Jiří. V čem se dobře cítí humorista, aneb ráje plandavosti. MF Dnes, 1995, č. 8, s KAŠPAR, Jan ŠABACH, Petr. V mém dětství slunce nezapadlo. Právo, příloha Salon, 1998, č. 212, s. 1. 9

10 lepší nečurat proti větru nebo ať radši držim hubu a krok, protože tak to budu mít v životě jednodušší. 5 Se svým otcem neměl Petr Šabach dobrý vztah; v knize Hovno hoří si ujasňuje jak vztah ke staršímu bratrovi, tak právě k otci, kterému nemohl zapomenout, že do základního rodinného vztahu vnesl politiku a ideologii. 6 Pozorovací a vypravěčský talent umožňuje Šabachovi bohatě zúročit také zkušenosti z rozdílných povolání a prostředí, kterými v průběhu života prošel. Zkušenost s rodičovskou dovolenou využil Šabach v knize Putování mořského koně z roku Hlavní hrdina zůstává na rodičovské dovolené se svým synem, a jelikož je závislý na penězích od manželky, najde si práci nočního hlídače, aby mohl nakoupit dárky na Vánoce. Mateřskou dovolenou považuji za nejsmysluplnější léta svého života, větší smysl jsem opravdu nikdy v ničem nenašel. Starat se o dítě je prostě úžasné a já jsem rád, že jsem měl tu možnost si to po dva a půl roku zkoušet. 7 Zkušenosti z Anglie přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století se promítly do Šabachovy prózy Babičky (1998), jež se stala společně s autorovou další knihou Opilé banány (2001) předlohou k filmu Pupendo. V obou knihách se autor věnuje svému dobře známému prostředí zaplněnému hrdiny dospívajícími v době komunismu. Inspiraci k Babičkám čerpal opět z historie své vlastní rodiny. [Hlavní hrdina Matěj] jsem já, jen o pár pátků mladší než dnes. [...] Babičky jsou jakousi snahou se s minulostí, a tedy i s minulostí vlastní rodiny, nějak vyrovnat. 8 Těmito knihami si Petr Šabach jen upevnil pozici jednoho z nejčtenějších a nejprodávanějších českých spisovatelů. Kritika ovšem autorovi v této době začíná vyčítat mimo jiné to, že ve svých textech líčí období komunismu a normalizace s až příliš velkou nostalgií, že nezobrazuje všechnu hrůzu a hrůznost s touto dobou spojenou. Petr Šabach na tyto výtky reagoval několikrát: Nemám potřebu tu dobu idealizovat, prostě mi to tak vychází. Člověku zůstanou v paměti spíš ty příjemnější věci. Pro mě ta doba tak krutá nebyla, mě štvalo, že musím chodit do školy, a bolševik mě sral až na druhým místě. 9 [...] kdekdo mi vyčítá, že ty svinský roky idealizuju. A já na to odpovídám, že jsem byl malý kluk, a tak je popisuju dětskýma očima. 10 Další kritická výtka, na kterou můžeme v souvislosti s tvorbou Petra Šabacha velmi často narazit, se týká skutečnosti, že autor jeho schopností se stále ještě nerozhodl 5 DVOŘÁKOVÁ, Martina ŠABACH, Petr. Zahnaní do hospod. Mladý svět, 1999, č. 5, s srov. MANDYS, Pavel ŠABACH, Petr. Spokojený život povídkáře. Týden, 1995, č. 19, s DVOŘÁKOVÁ, Martina ŠABACH Petr. Zahnaní do hospod. Mladý svět, 1999, č. 5, s DVOŘÁKOVÁ, Martina ŠABACH, Petr. Babičky nejsou výčitkou. Nové knihy, 1998, č. 48, s JANDA, Martin ŠABACH, Petr. Šabacha román neláká. Magazín Práva, 2002, č. 8, s HOMOLOVÁ, Marie ŠABACH, Petr. Moji synové mi říkají ještěr. Lidové noviny, 2003, č. 87, s

11 zpracovat nějaké společensky závažnější téma čtenářsky náročnější formou. Šabach se sice už v roce 1996 pokusil o knihu jinak tematicky zaměřenou, než byla jeho dosavadní tvorba, výsledek byl ale přijat poměrně vlažně. Jednalo se o knihu Zvláštní problém Františka S. V kontextu celé Šabachovy tvorby se v případě této knihy jedná o velmi ojedinělý úkaz. Autor zde úplně opustil bezpečnou půdu autobiografie, ironie a městské kultury a inspirován postavou svatého Františka z Assisi se pokusil o hlubší studii postavy chovance v ústavu pro duševně nemocné Františka S. Ten prodělal v šestnácti letech zánět mozkových blan, který jej uvrhnul do stavu bezstarostného nevědomí, jenž se projevuje tím, že se František celé dny jen směje. Do normálního stavu ho dostane pouze účinek hub lysohlávek, které mu nabídne údržbář v ústavu, Františkem nazývaný bratr Houbař. František v průběhu knihy začne připomínat postavu Ježíše, dojde dokonce k jeho trojímu zapření, nakonec se ale vše vrací do normálu; František dává přednost návratu ke svému věčnému úsměvu. Kritika knize vyčítá především nedostatečný námět. Neshledává autora typem tvůrce románových konstrukcí 11 a Šabach se svými následujícími tituly Putování mořského koně a Babičky opět vrací k zobrazování zažitého a odposlechnutého. Další knihou, která se také lehce vymyká s převládajícího proudu Šabachovy tvorby, je Ramon (Psáno pro New York Times) z roku Nejedná se o takový úkrok stranou jako v případě Františka S., hlavním hrdinou je opět dospívající chlapec (a také aspirující spisovatel) Martin, děj je ovšem situován do malé české vesnice za Prahou s plejádou typických postaviček v porevolučním období restituce pozemků a invaze samozvaných investorů. Do tohoto prostředí přichází tajemný indián Ramon, se kterým se Martin rychle spřátelí. V příběhu se objeví několik zápletek, jednou z nich je v Šabachově tvorbě poměrně moderní problém velká tahanice o vlastnictví pozemků. Další zápletkou je Ramonova tajemná nemoc, na kterou indián v závěru umírá. Čtenářsky je kniha opět velmi úspěšná, kritika je spokojená nepoměrně méně. Vidí sice, jak do Šabachovy prózy vstupuje společensko-kritický prvek, ale vnímá ho jako pouhou dekoraci. Poukazuje na klesající úroveň Šabachovy tvorby: Petr Šabach samozřejmě nikdy nepsal pro intelektuály, nikdy se nesnažil sdělovat velké pravdy či klást otázky, které by nedávaly člověku spát. Nicméně jeho humoristické romány 11 srov. SEDLÁKOVÁ, Lenka. Vztah Bůh a člověk u Šabacha raději nikoliv. Nové knihy, 1996, č. 20, s

12 a povídky měly šťávu, byly neočtené. Ramon v tomto ohledu za předešlými díly zaostává [...]. 12 Zatím poslední knihou Petra Šabacha je Občanský průkaz z roku Autor se v ní opět vrací do šedesátých let dvacátého století a následujícího období normalizace. Opět k sobě řadí jednu historku za druhou, opět popisuje příběhy svých kamarádů, tentokrát ovšem působí množství zážitků až mrazivě. Šabach se soustředí na zkušenosti party dospívajících spojené s nově nabytým občanským průkazem a zrůdnou represivní silou státu, který průkaz tehdy patnáctiletým občanům vydal. Přestože kniha obsahuje velké množství známého Šabachovského humoru, je společně s knihou Čtyři muži na vodě aneb opilé banány se vracejí (2003) poněkud temnějšího ražení. Kritický pohled na Šabachovu tvorbu prošel vývojem od počátečního nadějného očekávání, přes zdrženlivé přijetí, následný spíše odmítavý postoj až po současné smíření se s převládajícím způsobem Šabachova psaní. Aktuální pohled kritiky na určité zákonitosti Šabachovy produkce dokládají následující ukázky z recenzí spisovatelovy poslední knihy. Jan Nejedlý poukazuje na slabší stránky autorovy tvorby, ale zároveň pozitivně vnímá skutečnost, že je Petr Šabach věrný svému rukopisu: Od AC/DC [...] přece taky nikdo nechce slyšet nic jiného, než co umějí a léta hrají. [...] Ano, známe svého Šabacha. On nehledá téma, ale záminku k vypravování, dějovou kostru pro upíchnutí nových historek. [...] Šabach umí dobře odpozorovat všední situace, zvláště řečové mechanismy stereotypy i perličky. Má dar klukovského pohledu na svět [...], a hlavně: je prost přetvářky, [...] rafinovaných her se čtenářem. Šabachovou slabou stránkou však zůstává konstrukce, stavba příběhu (rozdíl mezi příběhem a příhodou tu stále propastně zeje). 13 Nejpodstatnějších předností autora si všímají Alice Horáčková a Viktor Šlajchrt: Proslul příběhy, v nichž se prostupuje svět dětí a dospělých, humor s melancholickým smutkem, hospodský tlach s poetikou, nevinnost s cudnou erotikou, vzpomínka a dějiny. Umí pracovat s detailem a vystihnout náladu, ať už je to nedělní dopoledne před obědem nebo rodinná hádka. Bývá kritizován za přemíru historek a anekdot a nedostatek hlubšího záměru, ale také hojně čten a adaptován. 14 I když se Petr Šabach párkrát pokusil o komplikovanější příběhy, jeho doménou jsou zábavné historky. Má vytříbený smysl pro jejich spád, jemné citové odstíny, ozvláštňující detaily, 12 BEZR, Ondřej. Pár historek z Kozloděj. Mladý svět, 2004, č. 52, s NEJEDLÝ, Jan. Řadovka bez hitu. Labyrint revue, 2004, č , s HORÁČKOVÁ, Alice. Potřebuju vyprávět lidem. MF Dnes, 2006, č. 307, s. D/1. 12

13 živé scénky i dialogy, neméně však vyniká v umění zamířit v pravý čas přímo k pointě: je mistrem svěžích, dobře komponovaných miniatur. 15 Šabachovou doménou jsou skutečně kratší útvary, exceluje v povídkách a historkách. Složitějším tématům se vyhýbá. Technicky vzato je to spíše vypravěč než spisovatel. Ve větších celcích jeho roubování jednoho gagu na druhý nemusí vždy působit produktivně, mnohdy má spíše rušivý a prázdný efekt. Má ovšem dokonale zvládnutou gradaci drobných anekdot, je vynikajícím pozorovatelem drobných detailů, a proto také velmi uvěřitelný. Velmi citlivě a až ohleduplně podává i emocionální hnutí postav. Nejlepší bývá, píše-li o době a prostředí, které důvěrně zná. Právě z tohoto důvodu nejčastěji zasazuje své příběhy do období totality. Bývá velmi věrný zažité či odposlechnuté inspiraci. Tu také často sbírá v hospodách. Šabach sám se nepovažuje za seriózního spisovatele: Mé spisovatelské cíle jsou skromné aby můj text alespoň pár lidí pobavil a abych se za něj nemusel stydět. Když se z toho vyvine podobný projekt jako byla Šakalí léta, tak se samozřejmě nebráním, ale nejsem tím ani nijak posedlý. Daleko radši se bavím u piva, kde cítím spontánní atmosféru a okamžitou odezvu. 16 Autor si je také dobře vědom slabin své tvorby plynoucích z používání léty ověřeného modelu psaní: Je zcela evidentní, že moje knížky jsou zplácaný anekdoty, aby se člověk zasmál a přitom to mělo trochu děj. Mně příběhy moc nejdou. U povídek na pět stránek to ještě jde, ale vymýšlet nějaký složitý a vrstevnatý příběhy se mi ani moc nechce. 17 V kontextu české literatury navazuje Petr Šabach na tvorbu Jaroslava Haška, Bohumila Hrabala, Zdeňka Jirotky či Josefa Škvoreckého. Tuto skutečnost postřehl například Jiří Rulf ve své recenzi Opilých banánů: Literární dějiny hospodského tlachu tak mají po Haškovi a Hrabalovi v Šabachovi svého pokračovatele jestliže ovšem historky Haškových vypravěčů jsou nemilosrdně brutální a Hrabalovy jsou zase poetickým hledáním perliček na dně, Šabachovy jsou mnohem obyčejnější, blíž všednímu životu [...]. 18 Tvorba Petra Šabacha bývá však nejčastěji porovnávána s tvorbou jeho současníka Michala Viewegha. Oba určitou část svého díla věnovali problematice dospívání v období komunismu (Vieweghova Báječná léta pod psa z roku 1992) a oba mají sklon aktualizovat příběhy svých hrdinů (Šabachovy Opilé banány a na ně 15 ŠLAJCHRT, Viktor. S těmahle budou jen potíže. Respekt, 2006, č. 39, s MANDYS, Pavel ŠABACH, Petr. Spokojený život povídkáře. Týden, 1995, č. 19, s JANDA, Martin ŠABACH, Petr. Šabacha román neláká. Magazín Práva, 2002, č. 8, s RULF, Jiří. Petr Šabach: Opilé banány. Reflex, 2001, č. 18, s

14 navazující Čtyři muži na vodě a Vieweghova Báječná léta s Klausem z roku 2002). Oba autoři jsou také v současnosti nejčtenějšími českými spisovateli. Fakt, že vedle sebe mohou v podstatě nerušeně existovat, je dán velkým rozdílem v přístupu k látce a ve stylu její prezentace. Viewegh daleko méně než Šabach vychází ze zažitého materiálu, Milan Pilař ho dokonce označuje za premianta, kterému stačí zadat jakýkoliv domácí slohový úkol a on jej vždy splní na jedničku. 19 Vieweghova organizace materiálu je také podstatně pečlivější než přístup Šabachův. Viewegh má vše od začátku do konce dokonale připravené, soukolí příběhu funguje bezchybně. Šabach zůstává nepoměrně více věrný tomu, jak to skutečně bylo. Mnohdy začíná psát, aniž by měl kostru příběhu předem promyšlenu. 20 Ve své recenzi Šabachových Čtyř mužů na vodě srovnává Erik Gilk poetiku obou autorů. Poukazuje například na skutečnost, že postavy vyskytující se ve Vieweghových románech jsou často vypravěčem karikovány. Tímto přístupem se Viewegh diametrálně odlišuje od Šabachova nostalgického zaujetí svými postavami. Vieweghův pohled je veden z ptačí perspektivy, což vypravěči, kterým je často jedna z postav, umožňuje udržet si od ostatních značný odstup, ale zároveň je schopen vnímat je pouze v pokřiveném světle, zaměřit se pouze na jeden [...] rys jejich charakteru či vzhledu. [...] Šabachův vypravěč vnímá skutečnost kolem sebe naopak zdola [...], všímá si drobných detailů, které ostatním unikají a které mohou vytvořit překvapivý celek. Své postavy nezesměšňuje, ale snaží se je dopodrobna poznat, prohlédnout. 21 Petr Šabach je jedním z nejvýraznějších a zároveň nejprodávanějších spisovatelů české literární tvorby posledních dvaceti let. Narozdíl od některých svých podobně úspěšných současníků je schopen uspokojit zájem velmi širokého spektra čtenářů; knihy Haliny Pawlowské nebo Ireny Obermannové přitahují pozornost spíše ženské části čtenářské obce. Šabach nalezl svůj rukopis, naučil se s ním obratně zacházet a smířil se s jeho slabinami. Budoucnost své další knihy vidí jasně: Bude to zase lepení vlaštovčích hnízd, já nic jinýho neumim srov. PILAŘ, Martin. Fenoméni úspěchu. Host, 2001, č. 9, s srov. RULF, Jiří. Banány nejsou. Reflex, 2001, č. 21, s GILK, Erik. Prodloužená čára života? Labyrint revue, 2003, č , s HORÁK, Ondřej ŠABACH, Petr. Souhlasím, můj humor je infantilní. Lidové noviny, 2006, č. 41, s

15 2. Postava, vypravěč, vyprávěcí situace V této teoretické kapitole se zaměříme na vlastnosti a složky fiktivního narativu klíčové pro analýzu postav a vypravěče v prozaické tvorbě Petra Šabacha. Objasníme podstatu zprostředkovanosti coby nedílné součásti narativu a funkci klíčových složek narativu při procesu zprostředkování příběhu čtenáři. Přiblížíme proces konstrukce postav v textu, způsoby jejich charakterizace a možné náhledy na jejich klasifikaci. Ozřejmíme význam vypravěče v narativu a různé přístupy k tvorbě typologie vypravěče. Podrobněji rozebereme typologii vyprávěcích situací Franze Karla Stanzela založenou na koordinaci všech složek vyprávění. Představíme jednotlivé vyprávěcí situace a princip koordinace složek vyprávění při proměnách vyprávěcích situací. Vzhledem ke kulturně-historické povaze značné části tvorby Petra Šabacha zařazujeme do této kapitoly také krátkou sondu do oblasti možných přístupů k interpretaci díla z historického hlediska. 2.1 Co je narativ To, co odlišuje narativní texty od textů nenarativních, je přítomnost příběhu a vypravěče. Příběh může existovat sám o sobě jakožto použijeme-li poněkud zjednodušenou definici interakce děje, postav a časoprostoru, ale teprve verbální zprostředkování událostí fiktivního světa médiem vypravěče vytváří z příběhu narativ. Toto zprostředkování, jak dále uvidíme, zásadním způsobem ovlivňuje chápání a vyznění příběhu. Petr A. Bílek ve své práci Hledání jazyka interpretace (2003) prezentuje schéma vnímání narativu inovované Michaelem J. Toolanem. Toolan posunul obecně vnímané schéma: 15

16 do podoby: Toto modernizované schéma lépe odpovídá povaze vztahu mezi vypravěčem a příběhem. Vypravěč je sice prostředníkem mezi příběhem a vnímatelem, ale neocitá se na půl cesty mezi nimi. Společně s příběhem tvoří celek narativu. Existují také tříčlenná pojetí skladby narativu, například Mieke Balová navrhuje triádu fabule příběh text. Fabulí rozumí strukturu fiktivního či reálného obsahu, příběhem organizaci tohoto obsahu specifickým způsobem a textem jazykovou strukturu zahrnující různé promlouvající subjekty. 23 V naší práci se přidržíme formalistického rozdělení narativu na fabuli a syžet, které považujeme za všeobecně vžité a dostatečně pregnantní. Fabulí tedy rozumíme příběh abstrahovaný ze syžetového uspořádání, chronologicky seřazené události fiktivního nebo reálného světa. Tento příběh je ve své celistvosti vnímatelný až po dokončení četby celého narativu. Syžet chápeme jako způsob uspořádání a prezentace všech složek příběhu. 2.2 Postava Konstrukce a rekonstrukce postavy Postavy v dílech fiktivního narativu nelze vnímat jako skutečné postavy z masa a kostí. Nicméně jak upozorňuje Shlomith Rimmon-Kenanová ve své práci Poetika vyprávění postavy jsou modelovány podle čtenářské koncepce lidí; jedná se o konstrukty, jež čtenář sestavuje z informací roztroušených v textu. 24 Literární postava je tvořena určitým souborem vlastností nebo jedním výrazným charakterovým rysem. Může také vyjadřovat určitou myšlenku či plnit konkrétní roli v textu. 25 Dle Benjamina 23 srov. BÍLEK, Petr A. Hledání jazyka interpretace. 1. vyd. Brno: Host, 2003, s srov. RIMMON-KENANOVÁ, Shlomith. Poetika vyprávění. 1. vyd. Brno: Host, 2001, s srov. BÍLEK, Petr A. Hledání jazyka interpretace. 1. vyd. Brno: Host, 2003, s

17 Hrushovského, jak Rimmon-Kenanová uvádí, se na postavu můžeme dívat jako na stromovou hierarchickou strukturu, v níž jsou jednotlivé prvky uspořádány do kategorií. Spojením dvou a více detailů uvnitř jedné sjednocující kategorie můžeme vytvořit elementární strukturu. Postava X například pravidelně navštěvuje svou matku. Stejně pravidelně se s ní hádá. Na základě spojení těchto dvou informací můžeme tedy vytvořit elementární strukturu, kterou označíme jako X-ův vztah k matce. Vytvoří-li se společný jmenovatel u více aspektů, může být zobecněn jako povahový rys postavy. Postava X se hádá nejen se svou matkou, ale i s většinou lidí, kteří ho obklopují, můžeme tedy usoudit, že vznětlivost je určitým stabilním povahovým rysem postavy. Jednotlivé rysy se dále spojují a utvářejí tak postavu. Vlastnosti, rysy a kvality postav mohou být v textu explicitně zmíněny, často však bývají pouze naznačeny a je ponecháno na čtenáři, aby při rekonstrukci postavy z textu posbíral všechny potřebné informace. Textové pojmenování určitých rysů postavy se pak může s rysem, ke kterému při samostatné rekonstrukci dospěl čtenář, shodovat nebo naopak rozcházet. Ve druhém případě tak vzniká v textu určité napětí. Nemůže-li čtenář nové informace o postavě zařadit do svého dosavadního chápání postavy, je možné, že jeho dosavadní rekonstrukce postavy byla chybná, nebo že postava v průběhu děje prodělala výrazný vývoj Charakterizace postav Při rozboru charakterizace postav v prózách Petra Šabacha budeme vycházet z rozčlenění prostředků charakterizace, které navrhuje Shlomit Rimmon-Kenanová. Uvádí dva základní způsoby charakterizace postav: přímou definici a nepřímou prezentaci. Přímá definice pojmenovává rys postavy adjektivem (např. byl dobrosrdečný ), abstraktním podstatným jménem ( jeho dobrota neznala mezí ) či jiným typem podstatného jména ( byla to pěkná mrcha ) nebo částí řeči ( má rád jen sám sebe ). Abychom však tento způsob charakterizace postav mohli skutečně označit jako přímý, je nezbytné, aby byl čtenáři sdělován hlasem s největší autoritou v textu. Touto postavou bývá ve většině případů pouze vypravěč. Vysloví-li určitý komentář o konkrétní postavě jiná postava, slouží tento komentář také k její charakterizaci, pravdivostní hodnota ovšem pro čtenáře není jistá, nejedná se tedy o přímou definici. 26 srov. RIMMON-KENANOVÁ, Shlomith. Poetika vyprávění. 1. vyd. Brno: Host, 2001, s

18 Nepřímá prezentace nepojmenovává rysy postav přímo, ale představuje a předvádí je různými způsoby, nechává na čtenáři, aby si sám vyvodil vlastnost, která mu je naznačována. Jedním ze způsobů nepřímé prezentace je líčení činnosti postav. Povahový rys může být implikován jednorázovým činem, jež symbolizuje spíše dynamický aspekt postavy. Naopak obvyklá činnost postavy vystihuje její neměnný, statický aspekt. Oba druhy činnosti se dále člení do kategorií: akt uskutečněný, akt neuskutečněný a akt zamýšlený. Jako příklad uvádí Rimmon-Kenanová figuru Hamleta coby postavu pasivní, k jejíž charakteristice přispělo opětovné zmiňování Hamletových zamýšlených, ale neuskutečněných aktů. Dalším možným způsobem nepřímé prezentace je řeč. Řeč může charakterizovat postavu jak obsahem, tak formou. Forma řeči bývá obvyklým způsobem charakterizace v textech, kde je jazyk postav individualizovaný a odlišený od jazyka vypravěče. Například stereotypní rysy Žida nebo rabína jsou evokovány typickou syntaxí a výrazy v hebrejštině a jidiš. Vnější vzhled je další možný způsob nepřímé prezentace. V tomto případě je nutno odlišit charakterizaci postavy založenou na popisu rysů, které jsou mimo vliv postavy (výška a barva očí) a charakteristiku založenou na popisu částí vzhledu, které postava ovlivnit může (účes, oblečení). Druhý způsob charakterizace s sebou nese i kauzální podtext. V některých případech mluví vnější popis sám za sebe, jindy je jeho vztah k povahovému rysu postavy vypravěčem explicitně naznačen ( jeho velké hnědé oči vyjadřovaly smutek a nevinnost ). Dalším ze způsobů nepřímé prezentace je prostředí. Fyzické okolí postavy (pokoj, dům, ulice) a její lidské okolí (rodina, společenská vrstva) jsou často využívány jako metonymie konotující povahové rysy. Stejně jako v případě vzhledu je vztah prostorové a časové souvislosti doplněn vztahem kauzality. Žije-li postava v polorozpadlém domě, tato skutečnost může fungovat jako metonymie úpadku této postavy, ale zároveň může být mizerný stav domu následkem chování postavy nebo jejích povahových rysů (lehkomyslnost, nespolehlivost, deprese). Možností jak ještě zesílit předchozí uvedení rysu postavy je analogie. Popis pochmurné krajiny sám o sobě nemůže přesvědčivě implikovat pesimismus postavy, ale může čtenářův vjem tohoto rysu zesílit poté, co se už dříve projevil. Krajina je na člověku nezávislá, její stav tedy nebývá následek projevu některého z jejích rysů. Analogie nastolená mezi určitou krajinou a rysem postavy může být buď přímá 18

19 (založená na podobnosti) nebo inverzní (zdůrazňující kontrast). Například Kateřina a Heathcliff v románu Emily Brontëové Na větrné hůrce (1847) se podobají divoké přírodě, v níž žijí. Velmi účinným prostředkem charakterizace je analogie mezi postavami. Ocitnou-li se dvě a více postav ve stejných či podobných okolnostech, podobnost nebo kontrast jejich chování tak zvýrazňuje charakteristické rysy těchto figur. 27 Další typ analogie se týká vlastních jmen postav. Silným charakterizačním prostředkem je spojitost významu jména s z určitým rysem postavy nebo její funkcí v příběhu. Například jeden ze spolužáků Dannyho Smiřického v románu Josefa Škvoreckého Zbabělci (1958) předznamenává svou brzkou smrt už svým jménem Hrob. Analogie mohou také podtrhnout kontrast mezi jménem a rysy postavy. Tento jev označuje František Všetička ve své knize Poetika prózy (1997) jako tzv. propriální paradox. Jako příklad uvádí jméno lékaře psychopatologa Habebalda Wechselbalga z románu Ladislava Klímy Utrpení knížete Sternenhocha (1928), které ve svém překladu znamená míti brzy podvržené dítě. 28 Literární, kulturní nebo mytologická tradice bývá také silným zdrojem analogií mezi postavami a jejich jmény. Jako příklad lze uvést postavu Čapkova lékaře Galéna nebo titul Otčenáškova románu Romeo, Julie a tma (1958). Další motivací pro specifické pojmenovávání postav mohou být narážky na reálně existující osoby. Ve své práci Problémy nové české epiky (1995) Jiří Holý poukazuje na prózy Jaroslava Haška nebo Vladimíra Macury, ve kterých vystupují v různých rolích známí a přátelé autorů. Analogie může vznikat také tvorbou narážek na vzezření, národnost nebo profesi. Jména takto vlastně vznikala v běžném životě. Jako příklad mohou posloužit jména dvou pánů, kteří se objeví na scéně v knize V zámku a podzámčí (1856) Boženy Němcové. Pánové údajně pochází z lepší společnosti a jmenují se Vydřihost a Čmuchálek. Holý se ve své práci dále soustředí také na zvukovou stavbu vlastních jmen postav české epiky. Všímá si patrného opakování určitých hlásek u určitého okruhu jmen. Poukazuje na častý výskyt souhlásky l na počátku ženských jmen. Časté bývá 27 srov. RIMMON-KENANOVÁ, Shlomith. Poetika vyprávění. 1. vyd. Brno: Host, 2001, s srov. VŠETIČKA, František. Podoby prózy. Olomouc: Votobia, 1997, s

20 také l uvnitř slova, hlavně ve spojení se souhláskami m či n. Takováto kombinace asociuje mládí, lásku, krásu. Opačně funguje například r nebo méně časté ch. Zvukové uspořádání hláskového okolí může často zesílit nebo naopak oslabit neobvyklé uspořádání fónické organizace hlásek. Holý jako příklad uvádí postavu biřice Baťuchy z Obrazů dějin národa českého (1939) Vladislava Vančury. Toto jméno obsahuje spojení zmíněného ch s labializovaným u a předcházejícím palatálním konsonantem ť. Výsledkem je expresivní, takřka neintelektuální ráz jména postavy. Při přečtení a vyslovení jména Baťucha si čtenáři pravděpodobně vybaví postavu dobráckého, přitloustlého, bručivého vykonavatele úřední moci. Název románu Krakatit (1924) Karla Čapka ve své zvukové stavbě nese určitou sugesci napětí a třaskavosti. Je zajímavé, že ve vyhrocených scénách tohoto románu Čapek užívá jmen obsahujících útočné, výbušné hlásky (Rosso) a naopak pokud zpracovává opačný tematicko významový okruh, užívá jmen s daleko jemnější zvukovou stavbou (Anči, myš Lilitka) Klasifikace postav U různých postav narativní fikce můžeme vysledovat různou úroveň propracovanosti a hloubky. Pokud bychom propracovanost postav posuzovali podle měřítek založených na dichotomii plochost propracovanost, nevyhnuli bychom se jistému zjednodušování. Joseph Ewen navrhuje klasifikovat postavy jako body kontinua. Rozlišuje tři osy: 1) Složitost na jeden konec osy umisťuje Ewen postavy vystavěné na jednom rysu, případně na jednom dominantním rysu doplněném několika rysy sekundárními. Sem patří alegorické postavy (Pýcha, Hřích), karikatury a typové postavy. Na opačném konci osy najdeme postavy složité. Mezi těmito dvěma póly existuje množství stupňů složitosti. 2) Rozvoj na jeden konec této osy patří opět postavy jednoduché, typové, převážně vedlejší, plnící určitou funkci, avšak nemusí se jednat o postavy založené pouze na jediném rysu. Na opačný konec umisťuje Ewen postavy plně rozvinuté. 29 srov. HOLÝ, Jiří. Problémy nové české epiky. 1. vyd. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1995, s

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Darina Kosťunová

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Darina Kosťunová Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 38 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_749_Tematika_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÉ POSTUPY A SLOHOVÉ ÚTVARY VY_32_INOVACE_CJ_2_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti SLOHOVÉ POSTUPY A SLOHOVÉ

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Markéta Bednarzová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Naratologie. Naratologie = věda o vyprávění Týká se tedy epického umění a příběhů Velkým průkopníkem francouzský myslitel Gerarde Gennette

Naratologie. Naratologie = věda o vyprávění Týká se tedy epického umění a příběhů Velkým průkopníkem francouzský myslitel Gerarde Gennette Úvod do naratologie Naratologie Naratologie = věda o vyprávění Týká se tedy epického umění a příběhů Velkým průkopníkem francouzský myslitel Gerarde Gennette Roviny vyprávění Motiv: základní stavební prvek

Více

Umělecká kritika MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií

Umělecká kritika MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií Umělecká kritika Seminární práce esej, Úvod do uměnovědných studií USK 01 Vypracoval: Zvonek David (UČO :

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Darina Kosťunová

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace  Darina Kosťunová Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 38 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_750_Kompozice_pwp Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala 1. Analyzujte text po jazykové a stylistické stránce. Čí, je typický? Proč si myslíte, že autor volí právě takovou

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Literární teorie Cílová skupina: žáci SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s vývojem moderního románu nejen

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Slohové postupy: úvahový, ale také informační a výkladový

Slohové postupy: úvahový, ale také informační a výkladový Recenze Teoretická část útvar publicistického stylu hodnotící a analyzující žánr, určený většinou poloodbornému či odbornému publiku posuzuje umělecké dílo knihy, filmy, divadelní hry, výstavy...atd. Autor

Více

pracovní list pro výkladovou část hodiny Popis a vysvětlení literárních termínů Významní autoři: život a dílo Kontrolní otázky a úkoly

pracovní list pro výkladovou část hodiny Popis a vysvětlení literárních termínů Významní autoři: život a dílo Kontrolní otázky a úkoly SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA MAJA, s.r.o., Viničná 463, Mladá Boleslav VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 8.9.2012 PRO ROČNÍK: 3. OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_DUM

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno,

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, VÝSTUPY PROJEKTU doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, 26.4.2016 OBSAH: 1. Východiska tvorby záznamového archu. 2. Tvorba záznamového archu a jeho ověření. 3. Návrhy metodik.

Více

MOŽNÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PRO ROZVOJ ČG

MOŽNÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PRO ROZVOJ ČG MOŽNÉ PRO ROZVOJ ČG Při formulaci očekávaných výstupů pro rozvoj čtenářské gramotnosti jsme vycházeli z praktických poznatků a zkušeností učitelů, kteří dlouhodobě usilují o rozvoj čtenářských dovedností

Více

Člověk v demokratické společnosti Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura Světová literatura 20.

Člověk v demokratické společnosti Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura Světová literatura 20. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0565 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_50_E. Hemingway Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Název školy Autor Mgr. Šárka

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Slohové postupy ZPŮSOB ŘAZENÍ MYŠLENEK V JEDNOM PROMLUVOVÉM CELKU

Slohové postupy ZPŮSOB ŘAZENÍ MYŠLENEK V JEDNOM PROMLUVOVÉM CELKU NÁZEV ŠKOLY: Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.2623 AUTOR: Mgr. Lucie Čechovičová NÁZEV: VY_32_Inovace_Český_jazyk_2

Více

Typy literárněvýchovného působení v MŠ:

Typy literárněvýchovného působení v MŠ: Typy literárněvýchovného působení v MŠ: Předčítání knih (příběhů) bez navazujících činností (za odměnu, před spaním ). Předčítání jako motivace k jiným než literárněvýchovným aktivitám. setkávání s literárním

Více

Prezentace slouží k zopakování učiva o slohových útvarech. Blíže popisuje některé základní slohové útvary, a to vyprávění, popis a charakteristiku.

Prezentace slouží k zopakování učiva o slohových útvarech. Blíže popisuje některé základní slohové útvary, a to vyprávění, popis a charakteristiku. NÁZEV ŠKOLY: Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.2623 AUTOR: Mgr. Lucie Čechovičová NÁZEV: VY_32_Inovace_Český_jazyk_2

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník VÝTVARNÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah Základní škola Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-3-1-01 VV-3-1-02 VV-3-1-03 VV-3-1-04 rozpozná a

Více

Anotace sady digitálních učebních materiálů. Název: Česká literatura

Anotace sady digitálních učebních materiálů. Název: Česká literatura Anotace sady digitálních učebních materiálů Název: Česká literatura Květen 2013 Autor: Miroslav Janovský Název sady DUM: Česká literatura Anotace: Sada je tvořena souborem 20 digitálních učebních materiálů

Více

Scénář; Storyboard Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_Mul4r0117

Scénář; Storyboard Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_Mul4r0117 Scénář; Storyboard Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_Mul4r0117 Scénář Každý šot, klip, krátké video či snímek by měl mít předem propracovanou strukturu, v níž je jasně rozvrženo, co má který člověk podílející

Více

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Jitka Riedlová Opakování slohových útvarů I. Vypravování

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Výtvarná výchova 1. 9. ročník 1. 3. ročník 1 hodina týdně 4. 5. ročník 2 hodiny týdně 6. 7.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA Pedagogika Franze Ketta pojmenovává celistvý, na smysl zaměřený přístup ke vzdělávání a výchově. V tomto smyslu se jedná o alternativní pedagogický

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2. Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV-3-1-01 VV-3-1-02 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty);

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

MAPA VÝZKUMU 13/03/2015 1

MAPA VÝZKUMU 13/03/2015 1 MAPA VÝZKUMU 13/03/2015 1 VÝZKUMNÁ ZPRÁVA velikost příspěvku pro vědu není tak důležitá jako kvalita práce,v níž se přínos demonstruje. S původností práce se asociují vlastnosti jako novost, nový styl

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Jitka Riedlová Opakování slohových útvarů II. Vypravování

Více

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VĚCI, CO JSEM NEUDĚLALA THINGS WHICH I DIDN'T MAKE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VĚCI, CO JSEM NEUDĚLALA THINGS WHICH I DIDN'T MAKE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ATELIÉR ENVIRONMENT FACULTY OF FINE ARTS STUDIO OF ENVIRONMENT VĚCI, CO JSEM NEUDĚLALA THINGS WHICH I DIDN'T MAKE BAKALÁŘSKÁ

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Literatura nejen na stříbrném plátně. Jaroslav David Jana Davidová Glogarová www.osu.cz

Literatura nejen na stříbrném plátně. Jaroslav David Jana Davidová Glogarová www.osu.cz Literatura nejen na stříbrném plátně Jaroslav David Jana Davidová Glogarová www.osu.cz Otázky před cestou - Mohou filmové a televizní adaptace literatuře pomoci, nebo naopak mohou odradit od čtení? Otázky

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník

Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník Výtvarný obor Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

(lat. socialis = společný)

(lat. socialis = společný) SOCIALIZACE & Sociální učení Socializace (lat. socialis = společný) = proces, během kterého se jedinec začleňuje do společnosti socializace nebývá nikdy ukončena jedná se o vývoj lidské osobnosti lidský

Více

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami.

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami. INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Aktivity knihovny a spolupráce se školami. Koncepce iv v knihovně CO? zamýšlím, chci dělat PROČ? to dělám definovat cíl! KDO? bude realizovat / pro koho / kdo jsou partneři zainteresované

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

VY_32_INOVACE_D 10 14

VY_32_INOVACE_D 10 14 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC

Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC Petr Matějů Konference Předpoklady úspěchu v práci a v životě 27. listopadu 2013 Hlavní otázky pro analýzu procesu

Více

Ondřej Přibyl Dizertační práce Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Dizertační práce Praha 2012 Ondřej Přibyl

Ondřej Přibyl Dizertační práce Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Dizertační práce Praha 2012 Ondřej Přibyl Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Dizertační práce Praha 2012 Ondřej Přibyl Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Dizertační práce Jedinečnost a reprodukce fotografického fi obrazu Ondřej Přibyl

Více

Jiří Levý. Bratislava

Jiří Levý. Bratislava Jiří Levý Bratislava 28. 2. 2011 Jiří Levý (1926 1967) Absolvoval angličtinu a češtinu na Masarykově Univerzitě v Brně, kde také pedagogicky působil Spoluzakladatel edice Český překlad Základní práce:

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Výstup předmětu Učivo Přesahy a vazby

Výstup předmětu Učivo Přesahy a vazby Ročník: šestý Žák vytvoří a pojmenuje prvky vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy Žák vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření, hodnotí jeho účinky s účinky již existujících vizuálně obrazných

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Vzdělávací oblast:umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova. Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova. Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:umění a kultura Ročník: 1. - rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření, porovnává je na základě zkušeností a vjemů ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI Prvky vizuálně obrazného

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.15

Více

Scenáristika a dramaturgie

Scenáristika a dramaturgie Scenáristika a dramaturgie Jednotlivá odvětví ve filmové či divadelní tvorbě Scenárista: autor scénáře jako literárního díla, tvůrce příběhu, spíše literární autor Dramaturg: vybírá a také kontroluje scénáře,

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_5660_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - charakterizuje literární postavy; - vylíčí svůj estetický a e emocionální zážitek; - sestaví krátký odborný výklad a využitím přiměřených jazykových prostředků a formy;

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent, základní a rozvíjející větné členy doplněk Souvětí, druhy vedlejších vět, praktická cvičení mluvní i psaná, soutěže,

Více

Světová literatura od poloviny 19. století

Světová literatura od poloviny 19. století Světová literatura od poloviny 19. století Mgr. Lenka Trtíková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou FRANCIS SCOTT FITZGERALD Velký Gatsby VY_32_INOVACE_06_3_13_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ÚVAHA VY_32_INOVACE_CJ_2_11 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti jeden z nejnáročnějších slohových útvarů osvětluje

Více

Výukový materiál Název DUMu: VY_12_INOVACE_17_4_Poznávání literárních žánrů

Výukový materiál Název DUMu: VY_12_INOVACE_17_4_Poznávání literárních žánrů Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: Učíme lépe a moderněji OP VK 1.4 Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702)17, příspěvková organizace Výukový materiál Název DUMu: VY_12_INOVACE_17_4_Poznávání

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 8. 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.2 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV9101 VV9102 vybírá, vytváří

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 9.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 9. 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.2 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 9. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV9101 VV9102 vybírá, vytváří

Více

EU_12_sada2_02_ČJ_Literatura_Dur

EU_12_sada2_02_ČJ_Literatura_Dur EU_12_sada2_02_ČJ_Literatura_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

Česká a světová literatura od poloviny 19. století

Česká a světová literatura od poloviny 19. století Česká a světová literatura od poloviny 19. století MGR. N. POSSELTOVÁ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Alois a Vilém Mrštíkové VY_32_INOVA CE_06_2_02_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou 1861

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_5360_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

17. Výtvarná výchova

17. Výtvarná výchova 17. 202 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova patří do vzdělávací oblasti. Je zařazen do všech čtyř ročníků nižšího

Více