Vnímání čerčanského hospice veřejností

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnímání čerčanského hospice veřejností"

Transkript

1 Vážení spoluobčané, Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech děkuje všem, kteří si našli čas na vyplnění dotazníku s názvem Vnímání čerčanského hospice veřejností. Děkujeme také Obecnímu úřadu a Základní a Mateřské škole v Čerčanech za pomoc s distribucí dotazníku a supermarketu Tesco, pekárně Benea a Farmářskému obchůdku DoMa za možnost umístění sběrných boxů ve svých obchodech. Díky pomoci a ochotě Vás všech jsme do vyhodnocení dotazníkového šetření zařadili 227 dotazníků. Podrobné vyhodnocení dotazníkového šetření naleznete ZDE.

2 Analýza a interpretace získaných dat Dotazníkové šetření proběhlo v období od 26. září do 9. října Bylo zaměřeno na občany Čerčan a nejbližšího okolí. Respondenti odpovídali prostřednictvím strukturovaného dotazníku na 15 otázek (14 uzavřených, 1 otevřená) a v případě zájmu mohli také sdělit jakoukoliv poznámku. Cílem průzkumu bylo zjistit, jak lidé vnímají čerčanský hospic: Znají ho vůbec? Vědí, jaké služby poskytuje? Je cenově dostupný každému? Důvěřují mu? Podporují ho? Navštěvují ho.? V průběhu 14 dní bylo vybráno celkem 283 dotazníků, přičemž 56 dotazníků muselo být vyřazeno pro neúplné, nebo chybně vyplněné odpovědi. Do celkové analýzy tak bylo zařazeno 227 dotazníků = 100%. U otázek (č. 9, 10 a 15), kde bylo možno více odpovědí, byl za 100% považován celkový počet odpovědí. Jednotlivé otázky jsou vyhodnoceny v pořadí podle řazení v dotazníku. Data týkající se jednotlivých otázek jsou zpracována do tabulek (s relativní a absolutní í) a grafů. Odpovědi na jednotlivé otázky 1. Pohlaví Pohlaví Pohlaví žena % muž 43 19% muž 19% žena 81% Výběrový soubor tvořilo celkem 227 respondentů žen (81%) a 43 mužů (19%). 2. Věk Věk % % % % 60 a více 18 8% Do vyhodnocení dotazníkového šetření byly Respondenti podle věkové struktury % 60 a více 8% % % % zahrnuty všechny věkové kategorie. Největší zastoupení v počtu 106 respondentů (47%) představovali respondenti ve věku 40-49let. Následně pak 77 respondentů (34%) ve věku let, 23 respondentů (10%) ve věku 50-59let a 18 respondentů

3 (8%) ve věku 60 a více let. Nejméně se do dotazníkového šetření zapojila věková kategorie 18-29let, ve které odpověděli pouze 3 respondenti (1%). 3. Bydliště Bydliště Čerčany ,1% Čtyřkoly 15 6,6% Přestavlky 12 5,3% Lštění 12 5,3% Benešov 6 2,6% Vysoká Lhota 4 1,8% Pyšely 4 1,8% Praha 5 2,2% Vranov 5 2,2% Nové Městečko 4 1,8% Javorník 4 1,8% Nespeky 4 1,8% Zlenice 3 1,3% Poříčí nad Sázavou 2 0,9% Týnec nad Sázavou 1 0,4% Pětihosty 2 0,9% Kozmice 1 0,4% Vranovská Lhota 2 0,9% Žatec 1 0,4% Luka 1 0,4% Mrač 1 0,4% Hvězdonice 1 0,4% Bez uvedení bydliště 30 13,2% Bez uvedení bydliště Hvězdonice Mrač Luka Žatec Vranovská Lhota Kozmice Pětihosty Týnec nad Sázavou Poříčí nad Sázavou Zlenice Nespeky Javorník Nové Městečko Vranov Praha Pyšely Vysoká Lhota Benešov Lštění Přestavlky Čtyřkoly Čerčany Respondenti podle bydliště 0% 10% 20% 30% 40% 50% Z hlediska bydliště respondentů nejvíce odpovídali obyvatelé Čerčan - celkem 107 respondentů (47,1%). Následně pak 15 respondentů (6,6%) ze Čtyřkol, 12 respondentů (5,3%) z Přestavlk a ze Lštění, 6 respondentů (2,6%) z Benešova a 5 respondentů (2,2%) z Prahy a Vranova. Do dotazníkového šetření se ale zapojila i celá řada dalších obcí. Obcemi se 3-4 respondenty (1,3% - 1,8%) byli Vysoká Lhota, Pyšely, Nové Městečko, Javorník, Nespeky a Zlenice. Obce s 1-2 respondenty (0,4% - 0,9%) pak Poříčí nad Sázavou, Týnec nad Sázavou, Pětihosty, Kozmice, Vranovská Lhota, Žatec, Luka, Mrač a Hvězdonice. Celkem 30 respondentů (13,2%) neuvedlo své bydliště

4 4. Která z níže uvedených možností podle Vás nejlépe popisuje lůžkový hospic? Která z níže uvedených možností Která z níže uvedených možností podle Vás podle Vás nejlépe nejlépe popisuje "LŮŽKOVÝ HOSPIC" popisuje "LŮŽKOVÝ 4% 2% HOSPIC" zdravotně-sociální 0% zařízení pečující o pacienty v konečné % 94% fázi nevyléčitelné nemoci sociální zařízení pro dlouhodobý pobyt seniorů pobytové zařízení převážně pro věřící zdravotně-sociální zařízení pečující pouze o seniory 10 4% 0 0% 4 2% Celkem 213 respondentů (94%) správně označilo lůžkový hospic za zdravotně-sociální zařízení pečující o pacienty v konečné fázi nevyléčitelné nemoci. Zbývajících 14 respondentů (6%) odpovědělo chybně 10 respondentů (4%) se domnívalo, že je lůžkový hospic sociální zařízení pro dlouhodobý pobyt seniorů a 4 respondenti (2%) pak, zdravotně-sociální zařízení pečující pouze o seniory. z dotázaných neoznačil lůžkový hospic jako pobytové zařízení převážně pro věřící. Nikdo Poznámka: Lůžkový hospic v Čerčanech je zdravotně-sociální zařízení pečující o pacienty v konečné fázi nevyléčitelné nemoci. Bez ohledu na věk, místo bydliště nebo sociální status. zdravotně-sociální zařízení pečující o pacienty v konečné fázi nevyléčitelné nemoci sociální zařízení pro dlouhodobý pobyt seniorů pobytové zařízení převážně pro věřící zdravotně-sociální zařízení pečující pouze o seniory 5. Jak vnímáte čerčanský hospic? Jak vnímáte čerčanský hospic pozitivně ,7% negativně 1 0,4% neutrálně 45 19,8% negativně 0,4% Výsledky dotazníkového šetření ukázaly, že 181 respondentů (79,7%) vnímá čerčanský hospic pozitivně a 45 respondentů (19,8%) neutrálně. Pouze jeden z dotázaných (0,4%) zvolil možnost negativně. Jak vnímáte čerčanský hospic neutrálně 19,8% pozitivně 79,7%

5 6. Jak dobře znáte čerčanský hospic? Jak dobře znáte čerčanský hospic nikdy jsem o něm neslyšel(a) 0 0% už jsem o něm slyšel(a), ale nikdy 60 26% jsem tam nebyl(a) příležitostně tam zajdu (na akce, do % kavárny atd.) navštěvuji ho často 18 8% využil jsem jeho služeb 14 6% pracuji tam 24 11% 8% Jak dobře znáte čerčanský hospic 0% 11% 6% 26% 49% nikdy jsem o něm neslyšel(a) už jsem o něm slyšel(a), ale nikdy jsem tam nebyl(a) příležitostně tam zajdu (na akce, do kavárny atd.) navštěvuji ho často využil jsem jeho služeb pracuji tam Na otázku Jak dobře znáte čerčanský hospic? odpovědělo 111 respondentů (49%), že do hospice příležitostně zajde, 18 respondentů (8%) ho navštěvuje často, 24 respondentů (11%) v něm přímo pracuje a 14 respondentů (6%) využilo jeho služeb. Celkem 60 respondentů (26%) uvedlo, že o hospici slyšeli, ale nikdy tam nebyli. Poznámka: Přijměte proto pozvání na některou z námi pořádaných akcí, navštivte naši kavárnu nebo se přijďte do hospice podívat, rádi Vás provedeme. 7. Je podle Vás lůžkový hospic v Čerčanech cenově dostupný každému? Je podle Vás "lůžkový hospic" v Čerčanech cenově dostupný každému? ano 72 32% ne 23 10% nevím % Je podle Vás "lůžkový hospic" v Čerčanech cenově dostupný každému? nevím 58% ano 32% ne 10% Vyhodnocením sedmé otázky bylo zjištěno, že i přesto, že lidé vědí, komu je lůžkový hospic určen, že ho vnímají pozitivně a i přesto, že hospic znají a navštěvují ho nebo navštívili, více jak polovina z dotázaných buď neví 132 respondentů (58%) nebo se domnívá, že není cenově dostupný každému 23 respondentů (10%). Zbývajících 72 respondentů (32%) označilo správnou dopověď, která říká, že lůžkový hospic v Čerčanech je cenově dostupný každému.

6 Poznámka: Cena za pobyt v lůžkovém hospici představuje 85% z příjmu uživatele této služby. Příjmem rozumíme starobní nebo invalidní důchod, nemocenské dávky atd. Cena za pobyt je proto individuální a vždy zcela závislá na konkrétních možnostech. V průměru se pohybuje okolo 250,-Kč na den. V nepříznivé životní situaci tuto platbu odpouštíme. Zásadní pro nás je, aby byla hospicová péče dostupná každému, bez ohledu na jeho sociální status nebo finanční možnosti. Součástí úhrady za pobyt je kromě 85% příjmu také přiznaný příspěvek na péči. Není-li stanoven, pomůžeme s podáním žádosti. Podpořil(a) jste někdy čerčanský hospic? 8. Podpořil(a) jste někdy čerčanský hospic? Podpořil(a) jste někdy čerčanský hospic? ano podpořil(a) a stále podporuji 48 21% ano podpořil(a), ale už 47 21% nepodporuji ne nepodpořil(a), ale rád(a) bych 76 33% ne nepodpořil(a) a nebudu 56 25% ne nepodpořil(a) a nebudu 25% ne nepodpořil(a), ale rád(a) bych 33% ano podpořil(a) a stále podporuji 21% ano podpořil(a), ale už nepodporuji 21% Čerčanský hospic je, jako obecně prospěšná společnost, závislý na pomoci ostatních. Bez této pomoci se neobejde. Do dotazníku proto byly zařazeny 3 otázky (otázka č. 8, 9 a 10) týkající se ochoty místních spoluobčanů přispět ať už finančně, materiálně, poskytnutím služby nebo jako dobrovolník. Výsledky dotazníkového šetření ukázaly, že 48 respondentů (21%) čerčanský hospic v současné době nějakým způsobem podporuje, 47 respondentů (21%) ho někdy podpořilo, ale v současné chvíli už nepodporuje, 76 respondentů (33%) ho ještě nikdy nepodpořilo, ale rádo by a zbývajících 56 respondentů (25%) ho nikdy nepodpořilo a do budoucna ani nebude. Shrneme-li, tak Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech už někdy podpořilo nebo by to rádo udělalo celkem 171 respondentů (75%). Poznámka: Děkujeme Vám všem za Vaši pomoc a důvěru. Pokud by Vás zajímali jakékoliv informace týkající se možnosti podpory, určitě nás neváhejte kontaktovat na tel. čísle Ing. Eva Šobrová (péče o dárce) nebo Lucie Bimková (koordinátorka dobrovolníků).

7 9. Byl(a) byste v současné době ochoten (ochotna) našemu hospici finančně přispět? Byl(a) byste v současné době ochoten(ochotna) našemu hospici finančně přispět? (možno označit více odpovědí) na energie 9 3% na mzdy 18 6% na opravy 16 5% pohonné hmoty 4 1% na léky a zdravotnický 52 materiál 17% na vybavení pokojů 44 14% na služby pro provoz (jako je poštovné, telefony, odvoz 12 4% odpadů) jiné 52 17% ne, nebyl(a) % CELKEM % Byl(a) byste v současné době ochoten(ochotna) našemu hospici finančně přispět? (možno označit více odpovědí) na energie 3% ne, nebyl(a) 33% jiné 17% na mzdy 6% na opravy 5% pohonné hmoty 1% na služby pro provoz (jako je poštovné, telefony, odvoz odpadů) 4% na vybavení pokojů 14% na léky a zdravotnický materiál 17% V deváté otázce dotazníku měli respondenti možnost zvolit více odpovědí. v tomto případě představuje zastoupení jednotlivých vyjádření z celkového počtu odpovědí. Vyhodnocení ukázalo, že z celkového počtu 308 odpovědí (100%) by byli respondenti ochotni 207 krát finančně přispět (67%). Největší ochotu finančně přispět projevili respondenti na pořízení léků a zdravotnického materiálu 52 odpovědí (17%) a na vybavení pokojů 44 odpovědí (14%). Naopak nejmenší ochotu pak na energie 9 odpovědí (3%) a pohonné hmoty 4 odpovědi (1%). Zbývajících 101 odpovědí (33%) by v současné době vůbec nebylo ochotno přispět. Poznámka: Náklady na jeden lůžkoden v našem hospici činily v roce ,-Kč/1 pacienta (máme 30 lůžek), přičemž v průměru 40% z této částky představují příjmy od zdravotních pojišťoven, 12% úhrady od klientů, 11% příspěvky na péči a 14% sociální dotace. Zbývajících 23% jsme museli pokrýt z vlastních zdrojů - dotace a granty od státní správy, samosprávy, dary od nadací, nadačních fondů, firemních a individuálních dárců. Bez této pomoci se neobejdeme.

8 10. Byl(a) byste ochoten(ochotna) přispět jiným, než finančním způsobem? Byl(a) byste ochoten(ochotna) přispět jiným, než finančním způsobem? (možno označit více odpovědí) ano, materiálně 56 23% ano, poskytnutím služby 47 19% ano, jako dobrovolník 57 23% ne, nebyl(a) 84 34% CELKEM % Desátá otázka dotazníku opět dávala respondentům možnost zvolit více odpovědí., tedy i v tomto případě, představuje zastoupení jednotlivých vyjádření z celkového počtu odpovědí. Z celkového počtu 244 odpovědí (100%) by byli respondenti ochotni 57 krát přispět jako dobrovolník (23%), 56 krát přispět materiálně (23%), 47 krát poskytnutím služby (19%) a 84 respondentů by nebylo ochotno přispět žádným z těchto navrhovaných způsobů. Byl(a) byste ochoten(ochotna) přispět jiným, než finančním způsobem? (možno označit více odpovědí) ne, nebyl(a) 34% ano, jako dobrovolník 23% ano, materiálně 23% ano, poskytnutím služby 19% 11. Doporučil(a) byste náš hospic ostatním? Doporučil(a) byste náš hospic ostatním? určitě ano % spíše ano 45 20% spíše ne 3 1% určitě ne 1 0% nevím 46 20% spíše ne 1% určitě ne 0% Doporučil(a) byste náš hospic ostatním? spíše ano 20% nevím 20% určitě ano 58% Na otázku Doporučil(a) byste náš hospic ostatním odpovědělo 177 respondentů (78%), že ano, 46 respondentů (20%) zvolilo odpověď nevím a 4 respondenti (1%) by náš hospic ostatním nedoporučili.

9 12. Myslíte si, že jsou všechny získané dary využívané za účelem, za kterým byly pořízeny? Myslíte si, že jsou všechny získané dary využívané za účelem, za kterým byly pořízeny? určitě ano % spíše ano % spíše ne 12 5% určitě ne 2 1% Výsledky průzkumu ukázaly, že lidé čerčanskému hospici věří. Celkem 213 respondentů (94%) nepochybuje o využívání získaných darů za účelem, za kterým byly pořízeny. Přesvědčeno o tom není pouze 14 respondentů (6%). Myslíte si, že jsou všechny získané dary využívané za účelem, za kterým byly pořízeny? spíše ne 5% určitě ne 1% spíše ano 50% uričtětě ano 44% 13. Sledujete webové nebo facebookové stránky hospice? Sledujete webové nebo facebookové stránky hospice? ano 53 23% ne % Sledujete webové nebo facebookové stránky hospice? ne 77% ano 23% Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že pouze 53 respondentů (23%) sleduje webové a facebookové stránky hospice. Poznámka: Změňte tuto skutečnost a buďte v obraze. V průběhu roku pořádáme celou řadu akcí pro veřejnost. Přidejte si nás proto do přátel, sledujte aktuality na našich webových stránkách. Sledujte, co se děje nebo chystá ve Vašem okolí. 14. Účastníte se akcí, které hospic pořádá? Účastníte se akcí, které hospic pořádá? ano 96 42% ne % Účastníte se akcí, které hospic pořádá? ne 58% ano 42%

10 Na otázku Účastníte se akcí, které hospic pořádá? odpovědělo 96 respondentů (42%) kladně. Více než polovina respondentů 131 (58%) se akcí, které pořádá čerčanský hospic, neúčastní. 15. Jaký program by Vás přiměl navštívit hospicem pořádanou akci? Jaký program by Vás přiměl navštívit hospicem pořádanou akci? (možno označit více odpovědí) Divadlo 89 21% Koncert moderní hudby 80 19% Folkový koncert 45 11% Přednáška o hospicové péči 29 7% Diskuse se známou osobností 86 20% Bohoslužba 22 5% Jiné 63 15% Žádný 14 3% CELKEM % Předposlední otázka dotazníku opět dávala respondentům možnost zvolit více odpovědí., tedy i v tomto případě, představuje zastoupení jednotlivých vyjádření z celkového počtu odpovědí. Jako tři nejčastější odpovědi na otázku Jaký program by Vás přiměl navštívit hospicem pořádanou akci respondenti uvedli divadlo 89 odpovědí (21%), diskuse se známou osobností 86 odpovědí (20%) a koncert moderní hudby 80 odpovědí (19%). Dalších 45 odpovědí (11%) respondenti věnovali folkovému koncertu, 29 odpovědí (7%) přednášce o hospicové péči, 22 odpovědí (5%) bohoslužbě a 63 odpovědí pak možnosti jiné, tedy jinému programu, než zrovna uvedenému. U odpovědi, že žádný program by nepřiměl navštívit hospic, bylo uvedeno zbývajících 14 odpovědí (3%) z celkového počtu 428 odpovědí (100%). Bohoslužba 5% Diskuse se známou osobností 20% Jaký program by Vás přiměl navštívit hospicem pořádanou akci? (možno označit více odpovědí) Jiné 15% Žádný 3% Přednáška o hospicové péči 7% Divadlo 21% Koncert moderní hudby 19% Folkový koncert 11% 16. Volné odpovědi Na závěr dotazníku měli respondenti možnost sdělit jakoukoliv poznámku týkající se Hospice Dobrého Pastýře. Zde uvádíme pouze několik z nich. - Jsem nesmírně ráda, že škola spolupracuje s hospicem. Hospic potřebuje více života a pomocníků a pro děti je obrovskou zkušeností života. Z vlastní zkušenosti vím, že děti dokáží mnohem lépe

11 komunikovat s nemocnými než dospělí. Setkání s veselými dětmi přináší naopak nemocným nádherné úsměvy ve tvářích. Jen tak dál. Děkuji. - Děkuji, že pomáháte lidem na "konci cesty". Moc si takové práce považuji. - Je to příjemné kulturní místo v Čerčanech. Za hospic jsme rádi. - Bohužel žijeme s rodinou od výplaty k výplatě a tak nemohu přispět jinak, než že hospic chválím při každé příležitosti. Služby hospice jsme využili a nemohu si vynachválit lidského přístupu, ochoty, pomoci. Navždy budu vděčná všem lidem, kteří tam pracují, za jejich práci a úctu k člověku. Trápí mě, že nemohu přispět finančně, protože každý, kdo tam pracuje, by si zasloužil odpovídající finanční ohodnocení. Dávají pacientům kus sebe sama, oproti FN, kde je starý člověk jen kusem masa. Děkuji, že hospic je. - Když mám tu příležitost, chtěla bych poděkovat všem, kteří pracují v Čerčanském hospici. Počínaje recepcí, těm, kteří se starají o čistotu a nemají to mnohdy lehké. Lékařům a sestřičkám, administrativě, u které je předpoklad úcta a ohled při jednání s pozůstalými. Vám všem zdraví a poděkování. - Je to potřebné zdravotní zařízení, kde je velmi postaráno o nemocné pacienty jako v domácím prostředí jako důstojné prožití posledních chvílí na tomto světě. Děkujeme za něj! DĚKUJEME VÁM ZA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU Za TŘI, o.p.s. Ing. Eva Šobrová, fundraiserka a mediální koordinátorka

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Úvod V průběhu května a června 2012 bylo v obci Mořice provedeno anonymní dotazníkové šetření v domácnostech. V náhodně vybraných domácnostech a na místních

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny Sociální služby na Českokrumlovsku Vyhodnocení dotazníkového šetření Oblast Etnické menšiny Duben 2012 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Komunitní plánování... 3 1.2 Struktura respondentů... 3 2. Výsledky za ORP

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní Střední školy a internetový marketing Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. ledna 2015 Tento dokument shrnuje výsledky průzkumu mezi českými středními školami. Cílem šetření bylo zjistit, jaké nástroje

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Zdravotnictví v Plzeňském kraji

Zdravotnictví v Plzeňském kraji STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 0 Praha 3 Zdravotnictví v Plzeňském kraji Závěrečná zpráva z výzkumu STEM pro Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. V Praze dne 30. srpna 0 Obsah

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí

Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí ~ nt -, * * ** * * ** evropský sociální * fond v ČR EVROPSKÁUNIE PJ-i'i OPER~ČNí PROGRAM LlDSKE ZDROJE Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí Vážení spoluobčané, naším hlavním

Více

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Frýdlantsko Ve Frýdlantě nad Ostravici Dne: 5. srpna 8

Více

Z činnosti sociální a zdravotní komise

Z činnosti sociální a zdravotní komise Z činnosti sociální a zdravotní komise Ustavující schůze a zahájení činnosti dne 30.1.2007. Plán práce na rok 2007 Provedení analýzy současného stavu v sociální a zdravotní oblasti v obci. Organizace přednáškové

Více

Praha 10. Průzkum veřejného mínění na téma rekonstrukce Moskevské ulice

Praha 10. Průzkum veřejného mínění na téma rekonstrukce Moskevské ulice Praha 1 Průzkum veřejného mínění na téma rekonstrukce Moskevské ulice Obsah Metodologie.......... 3 Executive summary......... Všichni respondenti......... 5 Všichni respondenti (ženy)........ Všichni

Více

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD poř.č. domácnosti - - osob. č.-. Datum rozhovoru Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD SHARE 2013 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek můžete

Více

Vyhodnocení dotazníku a závěry:

Vyhodnocení dotazníku a závěry: DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ: KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ NA GYMNÁZIU A SOŠ RÁJEC-JESTŘEBÍ. V průběhu ledna 2010 proto proběhlo dotazníkové šetření za účelem zmapování vnímání kariérního poradenství studenty maturitních

Více

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu POSTOJE K PSYCHOLOGŮM A LÉKAŘŮM Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 28.11-09.12. 2011 Délka průzkumu: 288 hod. Počet respondentů: 454/ validních 400 Vypovídací hodnota: nízká Počet

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Dlouhodobá stacionární péče ve Švýcarsku

Dlouhodobá stacionární péče ve Švýcarsku Dlouhodobá stacionární péče ve Švýcarsku Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union Dlouhodobá stacionární

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o.

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. Vyhodnocení dotazníkového šetření z listopadu 2014 V listopadu 2014 jsme uskutečnili dotazníkové šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. a mezi jejich rodinnými příslušníky. Cílem

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH)

O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH) O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH) Prof. MUDr. P. Fiala Konference o paliativní péči - Brno 26.10. 2006 Hospic je především o doprovázení na poslední cestě člověka,, o tišení bolestí, o ošetřování,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

Nábor studentů výsledky a plány středních škol

Nábor studentů výsledky a plány středních škol Nábor studentů výsledky a plány středních škol Studie občanského sdružení Než zazvoní 31. března 2014 Průzkum středních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU Vyhodnocení ankety pro veřejnost 1. Cíl ankety Předat všem obyvatelům mikroregionu základní informace o projektu Komunitní plánování sociálních služeb

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání"

Metadata průzkumu Krize a nejistota zaměstnání Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 03. 02. 2010-17. 02. 2010 Délka průzkumu: 336 hod Počet respondentů: 154 Vypovídací hodnota:

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Přednášky a semináře se zúčastnilo 29 žáků 1. ročníku a 22 žáků 2. ročníku Gymnázia v Mimoni. 1. ročník 22 dívek a 7 chlapců 2. ročník

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 2007. září 2007. GfK Group CZ VÝZKUM ČESKÁ POŠTA. Michal Straka 2007. Michal Straka

Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 2007. září 2007. GfK Group CZ VÝZKUM ČESKÁ POŠTA. Michal Straka 2007. Michal Straka GfK Group CZ Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 0 VÝZKUM ČESKÁ POŠTA Michal Straka Michal Straka 0 Cíl projektu a metodologie CÍLEM PROJEKTU JE: 1. část Analýza poskytovaných služeb, znalost

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice Září 2014 2. edice Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou krátká informace o základních faktech k ochotě firem vydávat prostředky na výzkum a vývoj a využít možnosti, které dává zákon o dani z příjmů,

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Přednášky, semináře a závěrečného Dne D se zúčastnilo 24 žáků 1. a 2. ročníku Gymnázia v Mimoni. 1. ročník 5 dívek a 2 chlapci 2. ročník

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové,

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové, VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013 Slovo na úvod Vážené dámy, vážení pánové, je mojí milou povinností shrnout pro Vás další rok fungování společnosti RUAH o.p.s. Rok 2013 byl prvním rokem, kdy jsme začali

Více

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce.

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce. HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 ----------------------------------------- DOPROVÁZENÍ V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH ŽIVOTA Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné,

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní

Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní 7. října 2013 Průzkum mezi učiteli výpočetní techniky

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Upgrade internetových stránek www.ceska-kanada.info 12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat Ing. Luděk Dostál Společné evropské indikátory ukazatele, hodnotící rozvoj města a kvalitu života obyvatel využitelné pro vedení města pro informovanost

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu FINANČNÍ GRAMOTNOST Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 8. - 22.10. 2011 Délka průzkumu: 336 hod. Počet respondentů: 82/ validních 61 Vypovídací hodnota: nízká Počet otázek: 20

Více

Průzkum: Profesní vztahy s účetními soukromá sféra

Průzkum: Profesní vztahy s účetními soukromá sféra Realizátor: Edolo Consult s.r.o., Nám. 14. Října 1307/2, 150 00 Praha 5 Realizováno ve dnech: 3. 4. 2013 5. 4. 2013 Cílová skupina: právnické nebo fyzické osoby podnikající na území České republiky Velikost

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

CSR RESEARCH 2013. Výzkum společenské odpovědnosti firem. Vybrané výsledky. Únor 2014

CSR RESEARCH 2013. Výzkum společenské odpovědnosti firem. Vybrané výsledky. Únor 2014 CSR RESEARCH 2013 Výzkum společenské odpovědnosti firem Vybrané výsledky Únor 2014 CSR RESEARCH 2013 2013 Postup řešení byl vyvinut ve spolupráci s Ipsos MORI z UK. Od r. 2010 je studie každoročně realizována

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 Dobrý den, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který nám bude sloužit k hodnocení a zvyšování kvality služeb poskytovaných ANIMA VIVA o.s.

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11

SHARE 50+ v Evropě Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Logo agentury Číslo dotazníku: ID respondenta - - Křestní jméno Datum rozhovoru: Číslo tazatele: SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Písemný dotazník email:

Více

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv TISKOVÁ ZPRÁVA Mgr. Naděžda Horáková Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129, 221 183 588 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Názory občanů

Více

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MARTINA KORNFELDOVÁ ZDENĚK BRODSKÝ Abstrakt Problematika získávání pracovníků je nedílnou a velmi důležitou součástí řízení

Více

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov PŘÍLOHY Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov Příloha 2 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Gymnáziu Kojetín Příloha 3 Dotazník Dobrý den, jmenuji

Více

ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE. Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích

ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE. Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích Přítomni: Dle prezenční listiny. Jednání se zúčastnili senioři, zástupci produktivního věku, ženy 50+, lektor. Téma: Nezbytné služby v naší obci Cíl

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, 101 00 Praha 10. Dobrovolná služba. (názory mladých lidí ve věku 15 24 let)

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, 101 00 Praha 10. Dobrovolná služba. (názory mladých lidí ve věku 15 24 let) Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, 101 00 Praha 10 Dobrovolná služba (názory mladých lidí ve věku 15 24 let) Červenec 2002 Úvodem Neexistence předpisu, který by se v ČR zabýval otázkami dobrovolnictví,

Více

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Analýza byla uskutečněna pro potřeby Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Kladně Zpracovatel:

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: zákonná

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Cílem výzkumu bylo zjistit, jak obyvatelé města Hlučín hodnotí město z hlediska bezpečnosti, kterých negativních jevů

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření Střední uměleckoprůmyslová škola Kamenický Šenov 3. a 4. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření Střední uměleckoprůmyslová škola Kamenický Šenov 3. a 4. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření Střední uměleckoprůmyslová škola Kamenický Šenov 3. a 4. ročník Dotazníkového šetření se zúčastnilo 15 žáků z toho 13 dívek a 2 chlapci. 3. ročník celkem 8 žáků z toho

Více

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO Toto dotazníkové šetření bylo zaměřeno na podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost, které se nacházejí v regionu MAS Hlinecko. Anketa měla za úkol zjistit oblasti, ve kterých jsou podniky ochotny

Více

Hospicová péče sv.zdislavy o.p.s. Liberec. Výroční zpráva

Hospicová péče sv.zdislavy o.p.s. Liberec. Výroční zpráva Hospicová péče sv.zdislavy o.p.s. Liberec Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo Obecně prospěšná společnost Hospicová péče sv. Zdislavy vznikla v květnu 2009. Účelem založení naší organizace je zajištění hospicové

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji

Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji Mgr. Iveta Nováková Knížková Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MEKA Brno 6.2.2014 Činnost psychosociálního

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.cz 2 Obsah

Více

Jaké jsou názory a postoje populace ČR k tématům udržitelného rozvoje a CSR

Jaké jsou názory a postoje populace ČR k tématům udržitelného rozvoje a CSR Jaké jsou názory a postoje populace ČR k tématům udržitelného rozvoje a CSR Tomáš Macků Research & Communication Director CR, SR 29. 11. 2012 Firma chce úspěšně a odpovědně podnikat TRH - EKONOMIKA Etika,

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků Anketa

Vzdělávání sociálních pracovníků Anketa Společnost sociálních pracovníků ČR Vzdělávání sociálních pracovníků Anketa Rok: 2008 Zpracovala: Mgr. Jana Rybaříková A KETA Členové výboru Společnosti sociálních pracovníků ČR se rozhodli, že podají

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI A BEZPEČNOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2014

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI A BEZPEČNOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2014 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI A BEZPEČNOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2014 PRVNÍ ČÁST - HOSPITALIZOVANÍ PACIENTI FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ NEMOCNICE., S.R.O. Vážené kolegyně a kolegové,

Více

Předběžné výsledky klíčových zjištění z plošného šetření projektu Flexicurity

Předběžné výsledky klíčových zjištění z plošného šetření projektu Flexicurity Předběžné výsledky klíčových zjištění z plošného šetření projektu Flexicurity Bc. Simona Faberová;Lucie Kadlecová;Bc. Barbora Koldová; Mgr. Aneta Langrová; Mgr. Markéta Mlezivová; PhDr. Iva Poláčková Šolcová,PhD.;PhDr.

Více

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu Q BeLL Dotazník www.bell-project.eu Vážení účastníci kurzů vzdělávání dospělých, Cílem tohoto průzkumu je sběr informací o vzdělávání dospělých. Zajímají nás všeobecné kurzy, tedy takové, které nejsou

Více

Propagace projektu Kecejme do toho

Propagace projektu Kecejme do toho Propagace projektu Kecejme do toho Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje prezentovala projekt ČRDM Kecejme do toho na Bambiriádě 2011 v Českých Budějovicích ve dnech 27. 29. května 2011 v prostorách areálu

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ČR

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ČR ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ČR 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY dotazník obsahuje 8 + 1 otázek zkoumaná statistická veličina: četnost cílem šetření bylo zjistit:

Více

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso. Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007 Kdo se na výběrovém šetření podílel MZ, MPSV a MŠMT Úřad pro ochranu osobních údajů statistická a výzkumná pracoviště - ČSÚ, ÚZIS, ÚIV,

Více

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Vyhodnocení ankety Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Srpen 2007 1 Projekt Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství v

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Vyhodnocení dotazníku žáků o využívání e-learningového portálu OLAT

Vyhodnocení dotazníku žáků o využívání e-learningového portálu OLAT Registrační číslo CZ.1.07/1.1.10/03.0021 Název projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí Příjemce Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Vyhodnocení dotazníku žáků o využívání

Více