Vnímání čerčanského hospice veřejností

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnímání čerčanského hospice veřejností"

Transkript

1 Vážení spoluobčané, Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech děkuje všem, kteří si našli čas na vyplnění dotazníku s názvem Vnímání čerčanského hospice veřejností. Děkujeme také Obecnímu úřadu a Základní a Mateřské škole v Čerčanech za pomoc s distribucí dotazníku a supermarketu Tesco, pekárně Benea a Farmářskému obchůdku DoMa za možnost umístění sběrných boxů ve svých obchodech. Díky pomoci a ochotě Vás všech jsme do vyhodnocení dotazníkového šetření zařadili 227 dotazníků. Podrobné vyhodnocení dotazníkového šetření naleznete ZDE.

2 Analýza a interpretace získaných dat Dotazníkové šetření proběhlo v období od 26. září do 9. října Bylo zaměřeno na občany Čerčan a nejbližšího okolí. Respondenti odpovídali prostřednictvím strukturovaného dotazníku na 15 otázek (14 uzavřených, 1 otevřená) a v případě zájmu mohli také sdělit jakoukoliv poznámku. Cílem průzkumu bylo zjistit, jak lidé vnímají čerčanský hospic: Znají ho vůbec? Vědí, jaké služby poskytuje? Je cenově dostupný každému? Důvěřují mu? Podporují ho? Navštěvují ho.? V průběhu 14 dní bylo vybráno celkem 283 dotazníků, přičemž 56 dotazníků muselo být vyřazeno pro neúplné, nebo chybně vyplněné odpovědi. Do celkové analýzy tak bylo zařazeno 227 dotazníků = 100%. U otázek (č. 9, 10 a 15), kde bylo možno více odpovědí, byl za 100% považován celkový počet odpovědí. Jednotlivé otázky jsou vyhodnoceny v pořadí podle řazení v dotazníku. Data týkající se jednotlivých otázek jsou zpracována do tabulek (s relativní a absolutní í) a grafů. Odpovědi na jednotlivé otázky 1. Pohlaví Pohlaví Pohlaví žena % muž 43 19% muž 19% žena 81% Výběrový soubor tvořilo celkem 227 respondentů žen (81%) a 43 mužů (19%). 2. Věk Věk % % % % 60 a více 18 8% Do vyhodnocení dotazníkového šetření byly Respondenti podle věkové struktury % 60 a více 8% % % % zahrnuty všechny věkové kategorie. Největší zastoupení v počtu 106 respondentů (47%) představovali respondenti ve věku 40-49let. Následně pak 77 respondentů (34%) ve věku let, 23 respondentů (10%) ve věku 50-59let a 18 respondentů

3 (8%) ve věku 60 a více let. Nejméně se do dotazníkového šetření zapojila věková kategorie 18-29let, ve které odpověděli pouze 3 respondenti (1%). 3. Bydliště Bydliště Čerčany ,1% Čtyřkoly 15 6,6% Přestavlky 12 5,3% Lštění 12 5,3% Benešov 6 2,6% Vysoká Lhota 4 1,8% Pyšely 4 1,8% Praha 5 2,2% Vranov 5 2,2% Nové Městečko 4 1,8% Javorník 4 1,8% Nespeky 4 1,8% Zlenice 3 1,3% Poříčí nad Sázavou 2 0,9% Týnec nad Sázavou 1 0,4% Pětihosty 2 0,9% Kozmice 1 0,4% Vranovská Lhota 2 0,9% Žatec 1 0,4% Luka 1 0,4% Mrač 1 0,4% Hvězdonice 1 0,4% Bez uvedení bydliště 30 13,2% Bez uvedení bydliště Hvězdonice Mrač Luka Žatec Vranovská Lhota Kozmice Pětihosty Týnec nad Sázavou Poříčí nad Sázavou Zlenice Nespeky Javorník Nové Městečko Vranov Praha Pyšely Vysoká Lhota Benešov Lštění Přestavlky Čtyřkoly Čerčany Respondenti podle bydliště 0% 10% 20% 30% 40% 50% Z hlediska bydliště respondentů nejvíce odpovídali obyvatelé Čerčan - celkem 107 respondentů (47,1%). Následně pak 15 respondentů (6,6%) ze Čtyřkol, 12 respondentů (5,3%) z Přestavlk a ze Lštění, 6 respondentů (2,6%) z Benešova a 5 respondentů (2,2%) z Prahy a Vranova. Do dotazníkového šetření se ale zapojila i celá řada dalších obcí. Obcemi se 3-4 respondenty (1,3% - 1,8%) byli Vysoká Lhota, Pyšely, Nové Městečko, Javorník, Nespeky a Zlenice. Obce s 1-2 respondenty (0,4% - 0,9%) pak Poříčí nad Sázavou, Týnec nad Sázavou, Pětihosty, Kozmice, Vranovská Lhota, Žatec, Luka, Mrač a Hvězdonice. Celkem 30 respondentů (13,2%) neuvedlo své bydliště

4 4. Která z níže uvedených možností podle Vás nejlépe popisuje lůžkový hospic? Která z níže uvedených možností Která z níže uvedených možností podle Vás podle Vás nejlépe nejlépe popisuje "LŮŽKOVÝ HOSPIC" popisuje "LŮŽKOVÝ 4% 2% HOSPIC" zdravotně-sociální 0% zařízení pečující o pacienty v konečné % 94% fázi nevyléčitelné nemoci sociální zařízení pro dlouhodobý pobyt seniorů pobytové zařízení převážně pro věřící zdravotně-sociální zařízení pečující pouze o seniory 10 4% 0 0% 4 2% Celkem 213 respondentů (94%) správně označilo lůžkový hospic za zdravotně-sociální zařízení pečující o pacienty v konečné fázi nevyléčitelné nemoci. Zbývajících 14 respondentů (6%) odpovědělo chybně 10 respondentů (4%) se domnívalo, že je lůžkový hospic sociální zařízení pro dlouhodobý pobyt seniorů a 4 respondenti (2%) pak, zdravotně-sociální zařízení pečující pouze o seniory. z dotázaných neoznačil lůžkový hospic jako pobytové zařízení převážně pro věřící. Nikdo Poznámka: Lůžkový hospic v Čerčanech je zdravotně-sociální zařízení pečující o pacienty v konečné fázi nevyléčitelné nemoci. Bez ohledu na věk, místo bydliště nebo sociální status. zdravotně-sociální zařízení pečující o pacienty v konečné fázi nevyléčitelné nemoci sociální zařízení pro dlouhodobý pobyt seniorů pobytové zařízení převážně pro věřící zdravotně-sociální zařízení pečující pouze o seniory 5. Jak vnímáte čerčanský hospic? Jak vnímáte čerčanský hospic pozitivně ,7% negativně 1 0,4% neutrálně 45 19,8% negativně 0,4% Výsledky dotazníkového šetření ukázaly, že 181 respondentů (79,7%) vnímá čerčanský hospic pozitivně a 45 respondentů (19,8%) neutrálně. Pouze jeden z dotázaných (0,4%) zvolil možnost negativně. Jak vnímáte čerčanský hospic neutrálně 19,8% pozitivně 79,7%

5 6. Jak dobře znáte čerčanský hospic? Jak dobře znáte čerčanský hospic nikdy jsem o něm neslyšel(a) 0 0% už jsem o něm slyšel(a), ale nikdy 60 26% jsem tam nebyl(a) příležitostně tam zajdu (na akce, do % kavárny atd.) navštěvuji ho často 18 8% využil jsem jeho služeb 14 6% pracuji tam 24 11% 8% Jak dobře znáte čerčanský hospic 0% 11% 6% 26% 49% nikdy jsem o něm neslyšel(a) už jsem o něm slyšel(a), ale nikdy jsem tam nebyl(a) příležitostně tam zajdu (na akce, do kavárny atd.) navštěvuji ho často využil jsem jeho služeb pracuji tam Na otázku Jak dobře znáte čerčanský hospic? odpovědělo 111 respondentů (49%), že do hospice příležitostně zajde, 18 respondentů (8%) ho navštěvuje často, 24 respondentů (11%) v něm přímo pracuje a 14 respondentů (6%) využilo jeho služeb. Celkem 60 respondentů (26%) uvedlo, že o hospici slyšeli, ale nikdy tam nebyli. Poznámka: Přijměte proto pozvání na některou z námi pořádaných akcí, navštivte naši kavárnu nebo se přijďte do hospice podívat, rádi Vás provedeme. 7. Je podle Vás lůžkový hospic v Čerčanech cenově dostupný každému? Je podle Vás "lůžkový hospic" v Čerčanech cenově dostupný každému? ano 72 32% ne 23 10% nevím % Je podle Vás "lůžkový hospic" v Čerčanech cenově dostupný každému? nevím 58% ano 32% ne 10% Vyhodnocením sedmé otázky bylo zjištěno, že i přesto, že lidé vědí, komu je lůžkový hospic určen, že ho vnímají pozitivně a i přesto, že hospic znají a navštěvují ho nebo navštívili, více jak polovina z dotázaných buď neví 132 respondentů (58%) nebo se domnívá, že není cenově dostupný každému 23 respondentů (10%). Zbývajících 72 respondentů (32%) označilo správnou dopověď, která říká, že lůžkový hospic v Čerčanech je cenově dostupný každému.

6 Poznámka: Cena za pobyt v lůžkovém hospici představuje 85% z příjmu uživatele této služby. Příjmem rozumíme starobní nebo invalidní důchod, nemocenské dávky atd. Cena za pobyt je proto individuální a vždy zcela závislá na konkrétních možnostech. V průměru se pohybuje okolo 250,-Kč na den. V nepříznivé životní situaci tuto platbu odpouštíme. Zásadní pro nás je, aby byla hospicová péče dostupná každému, bez ohledu na jeho sociální status nebo finanční možnosti. Součástí úhrady za pobyt je kromě 85% příjmu také přiznaný příspěvek na péči. Není-li stanoven, pomůžeme s podáním žádosti. Podpořil(a) jste někdy čerčanský hospic? 8. Podpořil(a) jste někdy čerčanský hospic? Podpořil(a) jste někdy čerčanský hospic? ano podpořil(a) a stále podporuji 48 21% ano podpořil(a), ale už 47 21% nepodporuji ne nepodpořil(a), ale rád(a) bych 76 33% ne nepodpořil(a) a nebudu 56 25% ne nepodpořil(a) a nebudu 25% ne nepodpořil(a), ale rád(a) bych 33% ano podpořil(a) a stále podporuji 21% ano podpořil(a), ale už nepodporuji 21% Čerčanský hospic je, jako obecně prospěšná společnost, závislý na pomoci ostatních. Bez této pomoci se neobejde. Do dotazníku proto byly zařazeny 3 otázky (otázka č. 8, 9 a 10) týkající se ochoty místních spoluobčanů přispět ať už finančně, materiálně, poskytnutím služby nebo jako dobrovolník. Výsledky dotazníkového šetření ukázaly, že 48 respondentů (21%) čerčanský hospic v současné době nějakým způsobem podporuje, 47 respondentů (21%) ho někdy podpořilo, ale v současné chvíli už nepodporuje, 76 respondentů (33%) ho ještě nikdy nepodpořilo, ale rádo by a zbývajících 56 respondentů (25%) ho nikdy nepodpořilo a do budoucna ani nebude. Shrneme-li, tak Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech už někdy podpořilo nebo by to rádo udělalo celkem 171 respondentů (75%). Poznámka: Děkujeme Vám všem za Vaši pomoc a důvěru. Pokud by Vás zajímali jakékoliv informace týkající se možnosti podpory, určitě nás neváhejte kontaktovat na tel. čísle Ing. Eva Šobrová (péče o dárce) nebo Lucie Bimková (koordinátorka dobrovolníků).

7 9. Byl(a) byste v současné době ochoten (ochotna) našemu hospici finančně přispět? Byl(a) byste v současné době ochoten(ochotna) našemu hospici finančně přispět? (možno označit více odpovědí) na energie 9 3% na mzdy 18 6% na opravy 16 5% pohonné hmoty 4 1% na léky a zdravotnický 52 materiál 17% na vybavení pokojů 44 14% na služby pro provoz (jako je poštovné, telefony, odvoz 12 4% odpadů) jiné 52 17% ne, nebyl(a) % CELKEM % Byl(a) byste v současné době ochoten(ochotna) našemu hospici finančně přispět? (možno označit více odpovědí) na energie 3% ne, nebyl(a) 33% jiné 17% na mzdy 6% na opravy 5% pohonné hmoty 1% na služby pro provoz (jako je poštovné, telefony, odvoz odpadů) 4% na vybavení pokojů 14% na léky a zdravotnický materiál 17% V deváté otázce dotazníku měli respondenti možnost zvolit více odpovědí. v tomto případě představuje zastoupení jednotlivých vyjádření z celkového počtu odpovědí. Vyhodnocení ukázalo, že z celkového počtu 308 odpovědí (100%) by byli respondenti ochotni 207 krát finančně přispět (67%). Největší ochotu finančně přispět projevili respondenti na pořízení léků a zdravotnického materiálu 52 odpovědí (17%) a na vybavení pokojů 44 odpovědí (14%). Naopak nejmenší ochotu pak na energie 9 odpovědí (3%) a pohonné hmoty 4 odpovědi (1%). Zbývajících 101 odpovědí (33%) by v současné době vůbec nebylo ochotno přispět. Poznámka: Náklady na jeden lůžkoden v našem hospici činily v roce ,-Kč/1 pacienta (máme 30 lůžek), přičemž v průměru 40% z této částky představují příjmy od zdravotních pojišťoven, 12% úhrady od klientů, 11% příspěvky na péči a 14% sociální dotace. Zbývajících 23% jsme museli pokrýt z vlastních zdrojů - dotace a granty od státní správy, samosprávy, dary od nadací, nadačních fondů, firemních a individuálních dárců. Bez této pomoci se neobejdeme.

8 10. Byl(a) byste ochoten(ochotna) přispět jiným, než finančním způsobem? Byl(a) byste ochoten(ochotna) přispět jiným, než finančním způsobem? (možno označit více odpovědí) ano, materiálně 56 23% ano, poskytnutím služby 47 19% ano, jako dobrovolník 57 23% ne, nebyl(a) 84 34% CELKEM % Desátá otázka dotazníku opět dávala respondentům možnost zvolit více odpovědí., tedy i v tomto případě, představuje zastoupení jednotlivých vyjádření z celkového počtu odpovědí. Z celkového počtu 244 odpovědí (100%) by byli respondenti ochotni 57 krát přispět jako dobrovolník (23%), 56 krát přispět materiálně (23%), 47 krát poskytnutím služby (19%) a 84 respondentů by nebylo ochotno přispět žádným z těchto navrhovaných způsobů. Byl(a) byste ochoten(ochotna) přispět jiným, než finančním způsobem? (možno označit více odpovědí) ne, nebyl(a) 34% ano, jako dobrovolník 23% ano, materiálně 23% ano, poskytnutím služby 19% 11. Doporučil(a) byste náš hospic ostatním? Doporučil(a) byste náš hospic ostatním? určitě ano % spíše ano 45 20% spíše ne 3 1% určitě ne 1 0% nevím 46 20% spíše ne 1% určitě ne 0% Doporučil(a) byste náš hospic ostatním? spíše ano 20% nevím 20% určitě ano 58% Na otázku Doporučil(a) byste náš hospic ostatním odpovědělo 177 respondentů (78%), že ano, 46 respondentů (20%) zvolilo odpověď nevím a 4 respondenti (1%) by náš hospic ostatním nedoporučili.

9 12. Myslíte si, že jsou všechny získané dary využívané za účelem, za kterým byly pořízeny? Myslíte si, že jsou všechny získané dary využívané za účelem, za kterým byly pořízeny? určitě ano % spíše ano % spíše ne 12 5% určitě ne 2 1% Výsledky průzkumu ukázaly, že lidé čerčanskému hospici věří. Celkem 213 respondentů (94%) nepochybuje o využívání získaných darů za účelem, za kterým byly pořízeny. Přesvědčeno o tom není pouze 14 respondentů (6%). Myslíte si, že jsou všechny získané dary využívané za účelem, za kterým byly pořízeny? spíše ne 5% určitě ne 1% spíše ano 50% uričtětě ano 44% 13. Sledujete webové nebo facebookové stránky hospice? Sledujete webové nebo facebookové stránky hospice? ano 53 23% ne % Sledujete webové nebo facebookové stránky hospice? ne 77% ano 23% Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že pouze 53 respondentů (23%) sleduje webové a facebookové stránky hospice. Poznámka: Změňte tuto skutečnost a buďte v obraze. V průběhu roku pořádáme celou řadu akcí pro veřejnost. Přidejte si nás proto do přátel, sledujte aktuality na našich webových stránkách. Sledujte, co se děje nebo chystá ve Vašem okolí. 14. Účastníte se akcí, které hospic pořádá? Účastníte se akcí, které hospic pořádá? ano 96 42% ne % Účastníte se akcí, které hospic pořádá? ne 58% ano 42%

10 Na otázku Účastníte se akcí, které hospic pořádá? odpovědělo 96 respondentů (42%) kladně. Více než polovina respondentů 131 (58%) se akcí, které pořádá čerčanský hospic, neúčastní. 15. Jaký program by Vás přiměl navštívit hospicem pořádanou akci? Jaký program by Vás přiměl navštívit hospicem pořádanou akci? (možno označit více odpovědí) Divadlo 89 21% Koncert moderní hudby 80 19% Folkový koncert 45 11% Přednáška o hospicové péči 29 7% Diskuse se známou osobností 86 20% Bohoslužba 22 5% Jiné 63 15% Žádný 14 3% CELKEM % Předposlední otázka dotazníku opět dávala respondentům možnost zvolit více odpovědí., tedy i v tomto případě, představuje zastoupení jednotlivých vyjádření z celkového počtu odpovědí. Jako tři nejčastější odpovědi na otázku Jaký program by Vás přiměl navštívit hospicem pořádanou akci respondenti uvedli divadlo 89 odpovědí (21%), diskuse se známou osobností 86 odpovědí (20%) a koncert moderní hudby 80 odpovědí (19%). Dalších 45 odpovědí (11%) respondenti věnovali folkovému koncertu, 29 odpovědí (7%) přednášce o hospicové péči, 22 odpovědí (5%) bohoslužbě a 63 odpovědí pak možnosti jiné, tedy jinému programu, než zrovna uvedenému. U odpovědi, že žádný program by nepřiměl navštívit hospic, bylo uvedeno zbývajících 14 odpovědí (3%) z celkového počtu 428 odpovědí (100%). Bohoslužba 5% Diskuse se známou osobností 20% Jaký program by Vás přiměl navštívit hospicem pořádanou akci? (možno označit více odpovědí) Jiné 15% Žádný 3% Přednáška o hospicové péči 7% Divadlo 21% Koncert moderní hudby 19% Folkový koncert 11% 16. Volné odpovědi Na závěr dotazníku měli respondenti možnost sdělit jakoukoliv poznámku týkající se Hospice Dobrého Pastýře. Zde uvádíme pouze několik z nich. - Jsem nesmírně ráda, že škola spolupracuje s hospicem. Hospic potřebuje více života a pomocníků a pro děti je obrovskou zkušeností života. Z vlastní zkušenosti vím, že děti dokáží mnohem lépe

11 komunikovat s nemocnými než dospělí. Setkání s veselými dětmi přináší naopak nemocným nádherné úsměvy ve tvářích. Jen tak dál. Děkuji. - Děkuji, že pomáháte lidem na "konci cesty". Moc si takové práce považuji. - Je to příjemné kulturní místo v Čerčanech. Za hospic jsme rádi. - Bohužel žijeme s rodinou od výplaty k výplatě a tak nemohu přispět jinak, než že hospic chválím při každé příležitosti. Služby hospice jsme využili a nemohu si vynachválit lidského přístupu, ochoty, pomoci. Navždy budu vděčná všem lidem, kteří tam pracují, za jejich práci a úctu k člověku. Trápí mě, že nemohu přispět finančně, protože každý, kdo tam pracuje, by si zasloužil odpovídající finanční ohodnocení. Dávají pacientům kus sebe sama, oproti FN, kde je starý člověk jen kusem masa. Děkuji, že hospic je. - Když mám tu příležitost, chtěla bych poděkovat všem, kteří pracují v Čerčanském hospici. Počínaje recepcí, těm, kteří se starají o čistotu a nemají to mnohdy lehké. Lékařům a sestřičkám, administrativě, u které je předpoklad úcta a ohled při jednání s pozůstalými. Vám všem zdraví a poděkování. - Je to potřebné zdravotní zařízení, kde je velmi postaráno o nemocné pacienty jako v domácím prostředí jako důstojné prožití posledních chvílí na tomto světě. Děkujeme za něj! DĚKUJEME VÁM ZA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU Za TŘI, o.p.s. Ing. Eva Šobrová, fundraiserka a mediální koordinátorka

Město Příbram odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015. Text Usnesení RM: Rada bere na vědomí Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami

Město Příbram odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015. Text Usnesení RM: Rada bere na vědomí Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami Město Příbram ZM odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015 Název bodu jednání: [>>>Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami bezpečně?

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory rodinných pečujících o uživatele pečovatelské služby na poskytovanou

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

Pohlaví. Věková struktura

Pohlaví. Věková struktura Vyhodnocení dotazníku dle výsledků výzkumu Základní informace o výzkumu: Dotazníkového šetření se celkem zúčastnilo 80 občanů Syrovic, což postačuje pro statistickou průkaznost dotazníku. Otázky byly kladeny

Více

Řízení rizika dopadu klimatických změn na zdraví obyvatel. MUDr. Lukáš Kettner, MBA

Řízení rizika dopadu klimatických změn na zdraví obyvatel. MUDr. Lukáš Kettner, MBA Řízení rizika dopadu klimatických změn na zdraví obyvatel Cíle studie Cílem tohoto dotazníkového šetření bylo ve vybraných zařízeních zmapovat obecnou připravenost Krajských ÚřadůČR na možné dopady klimatických

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 ANIMA VIVA o. s. 1/14 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2012 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Cílem dotazníkového

Více

MĚSTSKÁ POLICIE NOVÝ BOR. Výsledky průzkumu městský kamerový dohlížecí systém

MĚSTSKÁ POLICIE NOVÝ BOR. Výsledky průzkumu městský kamerový dohlížecí systém MĚSTSKÁ POLICIE NOVÝ BOR Výsledky průzkumu městský kamerový dohlížecí systém 2012 Obsah OBSAH...1 ÚVOD...2 METODIKA...3 CELKOVÉ VÝSLEDKY PRŮZKUMU...5 VÝSLEDKY PRŮZKUMU Z HLEDISKA VĚKU A POHLAVÍ...6 ŽENY...6

Více

ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2015 ZPRACOVÁNO PRO STŘEDNĚDOBÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA LITOVELSKU Zpracovala: Ing. Ludmila Zavadilová 0 Analýza finančních zdrojů

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Úroveň vzdělávání v ČR

Úroveň vzdělávání v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Úroveň vzdělávání v ČR Technické parametry Výzkum:

Více

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny Sociální služby na Českokrumlovsku Vyhodnocení dotazníkového šetření Oblast Etnické menšiny Duben 2012 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Komunitní plánování... 3 1.2 Struktura respondentů... 3 2. Výsledky za ORP

Více

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná ANALÝZA POŽADAVKŮ PODNIKŮ NA ABSOLVENTY Tato analýza uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015 Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro ZÁKLADNÍ INFORMACE Sběr dat: únor březen Forma distribuce:

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

DOTAZNÍKOVÁ ANKETA ŘEPY - 2O15 AUTOMOBILOVÁ PŘEPRAVA PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ

DOTAZNÍKOVÁ ANKETA ŘEPY - 2O15 AUTOMOBILOVÁ PŘEPRAVA PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ DOTAZNÍKOVÁ ANKETA ŘEPY - 2O15 AUTOMOBILOVÁ PŘEPRAVA PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ PROJEKT NOVÉ ANKETY V ROCE 8 BYLO ROZDÁNO 4 DOTAZNÍKŮ NÁVRAT VYPLNĚNÝCH DOTAZNÍKŮ ČINIL KOLEM 18% V ROCE 13 BYLO

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Město Brno se přihlásilo k ideálu "město pro rodiny". Snahou města je věnovat soustavnou pozornost zlepšování podmínek života rodin ve všech oblastech.

Více

Dotazník pro rodinné příslušníky obyvatel Domova důchodců Horní Planá - VÝSLEDKY

Dotazník pro rodinné příslušníky obyvatel Domova důchodců Horní Planá - VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI SE SOCIÁLNÍ POBYTOVOU SLUŽBOU DOMOVA DŮCHODCŮ HORNÍ PLANÁ Dotazník pro rodinné příslušníky Domova důchodců Horní Planá (dále jen Domov) Dotazník pro rodinné příslušníky

Více

Městský úřad Tišnov. Vyhodnocení dotazníkového šetření Anketa spokojenosti zaměstnanců Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015

Městský úřad Tišnov. Vyhodnocení dotazníkového šetření Anketa spokojenosti zaměstnanců Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015 Městský úřad Tišnov Vyhodnocení dotazníkového šetření Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015 2 Městský úřad Tišnov V roce 2012 a 2015 proběhlo na Městském úřadě v Tišnově dotazníkové

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o.

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. Vyhodnocení dotazníkového šetření z listopadu 2014 V listopadu 2014 jsme uskutečnili dotazníkové šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. a mezi jejich rodinnými příslušníky. Cílem

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV str 1 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV dotazníkové šetření Projekt: Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy Reg. číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/53.00047 Aktivita projektu:

Více

Z činnosti sociální a zdravotní komise

Z činnosti sociální a zdravotní komise Z činnosti sociální a zdravotní komise Ustavující schůze a zahájení činnosti dne 30.1.2007. Plán práce na rok 2007 Provedení analýzy současného stavu v sociální a zdravotní oblasti v obci. Organizace přednáškové

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník Dotazníkového šetření se zúčastnilo 36 žáků ve dvou skupinách 1. Skupina 18 žáků, z toho 12 dívek a 6 chlapců 2. Skupina 18 žáků, z toho

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Vyhodnocení dotazníku ke zlepšení spolupráce. Jarmila Legnerová, 4.9.2013

Vyhodnocení dotazníku ke zlepšení spolupráce. Jarmila Legnerová, 4.9.2013 Vyhodnocení dotazníku ke zlepšení spolupráce s dárci krve Jarmila Legnerová, 4.9.2013 Cíl DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Zmonitorovat spokojenost a informovanost dárců krve vzhledem k zavedené regulaci dárcovství.

Více

Životní podmínky 2015

Životní podmínky 2015 Životní podmínky 2015 Šetření Životní podmínky Šetření s názvem Životní podmínky probíhá v České republice od roku 2005 jako národní verze evropského šetření EU-SILC (European Union Statistics on Income

Více

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Zpracoval: Simona Zárybnická, Alena Nováková 1 Obsah 1. Cíl ankety (dotazníkového šetření) 3 2. Metoda dotazníkového šetření 4 3. Vyhodnocení dotazníků 5

Více

Vyhodnocení dotazníků spokojenosti od klientů DpS Bechyně

Vyhodnocení dotazníků spokojenosti od klientů DpS Bechyně Vyhodnocení dotazníků spokojenosti od klientů DpS Bechyně Vyplněný dotazník spokojenosti vrátilo k vyhodnocení z celkem 51 klientů pohlaví počet muž 14 žena 37 73% 27% muž žena INFORMACE 1. Měl/a jste

Více

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu POSTOJE K PSYCHOLOGŮM A LÉKAŘŮM Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 28.11-09.12. 2011 Délka průzkumu: 288 hod. Počet respondentů: 454/ validních 400 Vypovídací hodnota: nízká Počet

Více

Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE

Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE Vyhodnocení dotazníku Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE Projekt: Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00079

Více

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11 3. března 2012, Olomouc Trocha teorie a platných zákonů Zákon 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Příspěvek na péči (dále jen příspěvek ) se poskytuje

Více

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016 Tisková zpráva Hodnocení kvality různých typů škol září 201 Hodnocení úrovně výuky na různých typech škol počínaje základními školami a konče vysokými je trvale příznivé kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření na základních školách v Chrudimi 6. 9. třídy Rok 2006 Vyhodnocení a zpracování dat provedl Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích, pobočka Chrudim Vyhodnocení průzkumu

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Cílem dotazníkového šetření bylo

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Informace o výsledcích dotazníkového šetření z června 2013 připravila Darina Kocsisová, neuvolněná starostka obce,

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická

Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická Předem vám děkujeme, že si najdete chvíli k vyplnění tohoto dotazníku

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.:

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: Tisková zpráva Česká veřejnost o amerických prezidentských volbách - Zájem o americké prezidentské volby projevují více než dvě pětiny (42 %) české veřejnosti, necelé tři pětiny občanů (57 %) toto téma

Více

Kam si chodíme posedět?

Kam si chodíme posedět? TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: Nadezda.Horakova@soc.cas.cz Kam si chodíme posedět? Technické parametry Výzkum:

Více

Výzkum spokojenosti klientů s Městským úřadem Velké Meziříčí

Výzkum spokojenosti klientů s Městským úřadem Velké Meziříčí 1 Výzkum spokojenosti klientů s Městským úřadem Velké Meziříčí (Valná hromada Mikroregionu Velkomeziříčsko Bítešsko) Velké Meziříčí listopad a prosinec 2011 2 Projekt: Posilování institucionální kapacity

Více

D O T A Z N Í K O V É Š E T Ř E N Í

D O T A Z N Í K O V É Š E T Ř E N Í D O T A Z N Í K O V É Š E T Ř E N Í OBYVATELÉ OBCE NEPLACHOVICE starší 65 let Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Neplachovice V průběhu měsíce května 2015 byl v souvislosti s tvorbou

Více

Vyhodnocení dotazníků pro rodiče

Vyhodnocení dotazníků pro rodiče Vyhodnocení dotazníků pro rodiče Provoz a práce MŠ Paskov Zpracovaly: Bc. Jarmila Petrošová, řed. MŠ Dne: 10. března 2014 Mgr. Ivana Slípková Úvod Prostřednictvím dotazníku jsme chtěli zjistit názory rodičů

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Průzkum veřejného mínění k reformám ve zdravotnictví

Průzkum veřejného mínění k reformám ve zdravotnictví Průzkum veřejného mínění k reformám ve zdravotnictví Konference ČZF 30. březen 2012 Ján Palguta, M.A. 1 Základní cíle průzkumu Analýza dat z průzkumu veřejného mínění dokáže zachytit společenské vnímání

Více

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 2010 OBSAH: 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - OBČANÉ... 3 1.1 Základní charakteristiky... 4 1.2 Bydlení... 8 1.3 Kvalita života... 11 1.4 Sociální

Více

Průzkum neziskového sektoru

Průzkum neziskového sektoru Průzkum neziskového sektoru Mikroregion Urbanická brázda Průzkum neziskového sektoru slouží jako jeden z podkladů pro aktualizaci Programu rozvoje mikroregionu Urbanická brázda a tedy jako vodítko pro

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2011

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2011 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2011 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.marketingovevyzkumy.cz Obsah 1. ÚVOD... 3

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh. Věk respondentů

Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh. Věk respondentů Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh Na jaře 2015 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel v oblasti kriminality a prevence kriminality

Více

Domov pro seniory Chvalkov Chvalkov 41, Trhové Sviny Tel Úvodní slovo

Domov pro seniory Chvalkov Chvalkov 41, Trhové Sviny Tel Úvodní slovo 1 Úvodní slovo Vážení čtenáři, v průběhu měsíce března 2014 proběhla jako každoročně v Domově pro seniory Chvalkov dotazníkové šetření s cílem zjistit spokojenost uživatelů a jejich rodinných příslušníků

Více

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie Veřejnost a obnovitelné zdroje energie 3. května 2011 Zpráva z výzkumu realizovaného společností Factum Invenio Obsah Základní informace o projektu Hlavní zjištění Detailní analýza Náklady spojené s výrobou

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Přednášky a semináře se zúčastnilo 29 žáků 1. ročníku a 22 žáků 2. ročníku Gymnázia v Mimoni. 1. ročník 22 dívek a 7 chlapců 2. ročník

Více

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní Střední školy a internetový marketing Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. ledna 2015 Tento dokument shrnuje výsledky průzkumu mezi českými středními školami. Cílem šetření bylo zjistit, jaké nástroje

Více

Projekt: Zlepšení kvality procesního řízení a strategického managementu města Černošice Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/

Projekt: Zlepšení kvality procesního řízení a strategického managementu města Černošice Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/ VYHODNOCENÍ A ANALÝZA SPOKOJENOSTI KLIENTŮ S PRACÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČERNOŠICE 2012 Projekt: Zlepšení kvality procesního řízení a strategického managementu města Černošice Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00083

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci lednu 216 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odborem sociálních věcí Úřadu

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Institut pro veřejnou diskusi Integrace zdravotní a sociální péče MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Zákon o zdravotních službách Bez získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb je možné

Více

Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí

Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí ~ nt -, * * ** * * ** evropský sociální * fond v ČR EVROPSKÁUNIE PJ-i'i OPER~ČNí PROGRAM LlDSKE ZDROJE Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí Vážení spoluobčané, naším hlavním

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE. Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích

ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE. Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích Přítomni: Dle prezenční listiny. Jednání se zúčastnili senioři, zástupci produktivního věku, ženy 50+, lektor. Téma: Nezbytné služby v naší obci Cíl

Více

Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní

Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní 7. října 2013 Průzkum mezi učiteli výpočetní techniky

Více

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ,

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: , Tisková zpráva Priority ve financování jednotlivých oblastí sociální politiky listopad 2016 Z deseti sociálních oblastí nejvyšší prioritu získala zdravotní péče, kterou polovina dotázaných uvedla na prvním

Více

Výsledky hodnocení ZŠ Vyskytná nad Jihlavou rodiči pomocí dotazníkového šetření

Výsledky hodnocení ZŠ Vyskytná nad Jihlavou rodiči pomocí dotazníkového šetření Výsledky hodnocení ZŠ Vyskytná nad Jihlavou rodiči pomocí dotazníkového šetření Na počátku jsme si stanovili několik okruhů otázek, na které jsme pomocí dotazníkového šetření chtěli získat odpověď: 1.

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Přednášky, semináře a závěrečného Dne D se zúčastnilo 24 žáků 1. a 2. ročníku Gymnázia v Mimoni. 1. ročník 5 dívek a 2 chlapci 2. ročník

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017 Tisková zpráva Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 0 Přibližně dvě třetiny občanů pokládají míru zadlužení obyvatelstva i státu za vysokou. Sedm z deseti Čechů vnímá jako závažný problém míru zadlužení

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků Anketa

Vzdělávání sociálních pracovníků Anketa Společnost sociálních pracovníků ČR Vzdělávání sociálních pracovníků Anketa Rok: 2008 Zpracovala: Mgr. Jana Rybaříková A KETA Členové výboru Společnosti sociálních pracovníků ČR se rozhodli, že podají

Více

Analýza bydlení pro osoby se zdravotním postižením pro projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor

Analýza bydlení pro osoby se zdravotním postižením pro projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor Analýza bydlení pro osoby se zdravotním postižením pro projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor (reg. číslo projektu CZ.1.04/3.1.03/65.00028) Výstupy z dotazníků zpracoval Bc. Jan Mácha,

Více

republiku: 1 ov9101 Úvodem byla lidem položena otázka, nakolik se cítí být hrdí na Českou Graf 1: Hrdost na Českou republiku

republiku: 1 ov9101 Úvodem byla lidem položena otázka, nakolik se cítí být hrdí na Českou Graf 1: Hrdost na Českou republiku TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 80 19 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz Vztah a pocit hrdosti na příslušnost k ČR Technické

Více

Výzkum znalosti evropských fondů a vnímání jejich přínosu v České republice

Výzkum znalosti evropských fondů a vnímání jejich přínosu v České republice Výzkum znalosti evropských fondů a vnímání jejich přínosu v České republice pro září 2011 Realizovala agentura výzkumu trhu a strategického marketingu Ptašínského 8, 602 00 Brno, Tel.: 541 261 433, Fax:

Více

Průzkum: Profesní vztahy s účetními soukromá sféra

Průzkum: Profesní vztahy s účetními soukromá sféra Realizátor: Edolo Consult s.r.o., Nám. 14. Října 1307/2, 150 00 Praha 5 Realizováno ve dnech: 3. 4. 2013 5. 4. 2013 Cílová skupina: právnické nebo fyzické osoby podnikající na území České republiky Velikost

Více

MONITORING, SBĚR A VYHODNOCENÍ DAT QMS, část III.

MONITORING, SBĚR A VYHODNOCENÍ DAT QMS, část III. MONITORING, SBĚR A VYHODNOCENÍ DAT QMS, část III. Monitoring, sběr a vyhodnocení dat Quality management systému Výstup projektu: Turistika bez hranic Kapitola č. 22 - Monitoring, sběr a vyhodnocení dat

Více

Vyhodnocení dotazníku žáků o využívání e-learningového portálu OLAT

Vyhodnocení dotazníku žáků o využívání e-learningového portálu OLAT Registrační číslo CZ.1.07/1.1.10/03.0021 Název projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí Příjemce Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Vyhodnocení dotazníku žáků o využívání

Více

Diabetická asociace České republiky. Závěrečná zpráva pilotního projektu

Diabetická asociace České republiky. Závěrečná zpráva pilotního projektu . Titulní strana Centra edukace pro diabetiky v okresních městech Diabetická asociace České republiky Závěrečná zpráva pilotního projektu Zdůvodnění zprávy: Zkoušející nebo koordinující zkoušející: Vyhodnocení

Více

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ------------------------------------------------ DOPROVÁZENÍ V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH ŽIVOTA Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%)

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%) VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Na podzim 2014 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel na kvalitu života ve městě. S nabídkou zapojení byli osloveni

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika

Více

DOTAZNÍK PRO DOBROVOLNÍKY

DOTAZNÍK PRO DOBROVOLNÍKY DOTAZNÍK PRO DOBROVOLNÍKY U každé z následujících otázek zvolte jednu odpověď (pokud není uvedeno jinak), která se shoduje se skutečností. 1. Jak dlouho jste dobrovolníkem v tomto zdravotnickém zařízení?

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE Mateřská škola Duha Oslavany Školní rok: 2013/2014 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE Na začátku měsíce ledna bylo rozdáno na pracovišti MŠ Duha Oslavany Sportovní 12 celkem 85 dotazníků. Návratnost byla

Více

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha rok 2016

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha rok 2016 Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha rok 2016 Typ žadatele: právnická osoba v oblasti zdravotní Účel dotace TERÉNNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PŘI LRS CHVALY I. Údaje o žadateli Název organizace

Více

Moravská zemská knihovna očima veřejnosti. Výsledky průzkumu veřejného mínění

Moravská zemská knihovna očima veřejnosti. Výsledky průzkumu veřejného mínění Moravská zemská knihovna očima veřejnosti Výsledky průzkumu veřejného mínění 201 4 Hypotéza č. 1 Většina lidí v Brně vůbec neví o existenci MZK. Většina respondentů (83,3 %) odpověděla, že o M ZK (M oravské

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO Toto dotazníkové šetření bylo zaměřeno na podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost, které se nacházejí v regionu MAS Hlinecko. Anketa měla za úkol zjistit oblasti, ve kterých jsou podniky ochotny

Více

Strategie rozvoje obce Žatčany

Strategie rozvoje obce Žatčany Vyhodnocení názorů obyvatel obce Strategie rozvoje obce Žatčany Ve dnech 1. 10. dubna 2011 proběhlo dotazníkové šetření názorů obyvatel na rozvoj obce. Výsledky šetření jsou důležitým podkladem pro formulaci

Více