Solid Edge. Siemens PLM Software.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Solid Edge. Siemens PLM Software. www.solidedge.cz"

Transkript

1 Solid Edge Siemens PLM Software Solid Edge se Synchronní technologií je hybridní 2D/3D návrhový systém od společnosti Siemens. Solid Edge je základní součástí produktové řady Velocity Series, která pomáhá výrobním organizacím zvýšit tržby při snížení nákladů. Zakomponování Synchronní technologie, výjimečné modelovací jádro Parasolid, procesně zaměřené pracovní postupy, nedostižný komfort práce a rychlost při vytváření technické dokumentace stejně jako integrace řešení pro správu životního cyklu výrobku vám umožní dostat výrobek na trh rychleji než konkurence.

2 Modelování, procesně orientovaná prostředí v součásti Uživatelské prostředí Solid Edge je vybudováno na základech jedinečné technologie Stream, která zaručuje jednoduchost na učení pro začínající, snadnost používání pro příležitostné, a rychlost a efektivnost pro rutinní uživatele. Základními pilíři, na kterých je postavena celá aplikace jsou ergonomie Office 2007, interaktivní uživatelské prostředí a procesně orientované technologie. To vše přináší uživatelům jedinečné výhody. Synchronní technologie Solid Edge se Synchronní technologií přináší nový způsob práce, který kombinuje rychlost a pružnost explicitního modelování s ovladatelností a automatizací parametrického modelování. Model se vytváří pomocí skládání konstrukčních prvků, ale bez jejich historické závislosti. Prvky, které se nejlépe modifikují pomocí parametrů definovaných při vytváření, jako jsou skořepina, díra nebo pole prvků představují skupinu takzvaných procedurálních prvků. Tyto prvky dovolí editaci svých parametrů bez nutnosti přepočítávat prvky, které byly přidány k modelu později. 3D kóty se převezmou z původních skic, nebo je možné je vkládat přímo na 3D geometrii tělesa. Pomocí parametrizace 3D geometrie namísto jednotlivých skic uživatel získává nesrovnatelně větší volnost při tvorbě nebo modifikaci modelu a definování parametrizace tvaru tělesa. Aktivní pravidla zajišťují zachování předpokládaného tvaru součásti při modifikaci rozpoznáním geometrických vazeb na tělese bez nutnosti jejich předchozího zadání. Jednotlivé vazby je možné podle potřeby potlačit. Díky výše jmenovaným a mnoha dalším jedinečným technologiím je možné v Solid Edge ST upravovat modely importované z jiných CAD systémů snadněji a rychleji, než by to dokázal jejich autor v původním systému. 2

3 Procesně orientované prvky Součástí Solid Edge je speciální prostředí, které je věnováno práci se součástmi vyráběnými ohýbáním a tvarováním plechu. Toto prostředí věrně simuluje specifické procesy, které jsou typické pro výrobu plechových dílů, a jejich návrh zjednodušuje i zrychluje. Mezi funkce specifické pro toto prostředí patří například odříznutí materiálu v ohybech kolmo na plochu, lem, prolis, větrací otvor, nebo tažení mezi profily vedoucí na rozvinutelný tvar s možností vygenerování triangulačních čar. Profilovaný ohyb stejně jako lem mohou být vedeny po zakřivené hraně. Samostatnou skupinou jsou příkazy pro podporu technologie výroby. Přímo v modelu je možné nechat vygenerovat tabulku ohybů a v té určit pořadí jejich tvorby. Při vytváření rozvinu součásti dochází ke generování proměnných vnějších rozměrů, které mají zabudovanou kontrolu mezních hodnot. V prostředí součásti je dostupná skupina speciálních příkazů pro modelování plastových výlisků, jako jsou větrací otvor, nálitek, žebrování nebo lem. Pro snadnější práci s konstrukčními uzly slouží knihovna prvků, která usnadňuje jejich opětovné použití. Plošné modelování RAPID BLUE - technologie, která mění zažité konvence. Odstraňuje omezení tradičních metod modelování ploch dané stromem historie, při zachování parametričnosti. Tradiční modelování ploch spočívá ve vytvoření profilů a řídících křivek v pevně daném pořadí pro umožnění editace budoucí plochy. S technologií Rapid Blue uživatelé dostávají do rukou mnohem flexibilnější nástroj pro vyhodnocování a změny tvarů v reálném čase. Uživatelé mají lepší kontrolu nad výsledným tvarem díky přímé editaci tvarů křivek. 3

4 Sestavy, procesně orientovaná prostředí pro sestavy Prostředí sestav již dávno neslouží jen jako místo, kde se zkonstruované díly skládají dohromady pro ověření rozměrů, odhalení kolizí, popřípadě snadné a spolehlivé vygenerování kusovníků a výkresů sestav. Plná podpora metod vycházejících od konceptu sestavy ke konstrukci jednotlivých podskupin a dílů již také neznamená pro CAD střední kategorie konkurenční výhodu. Teprve podpora systémového návrhu s funkcemi jako jsou systémové knihovny, kontaktní analýzy, nebo nastavitelné podsestavy a díly mohou přinést další rozměr do konstrukce nových produktů. Synchronní technologie v sestavách Solid Edge rozšiřuje návrh sestav o funkce Synchronní technologie. Konstruktéři mohou provádět změny v několika součástech najednou bez nutnosti vytvářet složité asociativní vazby. Jedinečné nástroje jako například aktivní pravidla sami naleznou a zachovají kritická geometrická pravidla bez nutnosti zásahu uživatele. Posunout geometrii na několika součástech sestavy je nyní stejně jednoduché jako použití příkazu Roztáhnout ve 2D ale s okamžitým výsledkem na 3D modelu. Velké sestavy Procesní prostředí v sestavách Součástí Solid Edge je také několik procesně zaměřených prostředí pro práci v sestavách. Přímo v prostředí sestav je možné využít speciálních funkcí pro tvorbu rámových konstrukcí a svařenců. Velmi podobné funkce slouží i ke konstrukci potrubních systémů, ohýbaných trubek a vedení kabelových svazků. Samozřejmostí jsou knihovny s podporou několika mezinárodních standardů v daných oborech. Pro plné využití výhod těchto prostředí byly upraveny také funkce pro generování kusovníků a výkresů tak, aby maximálně zohlednily specifické požadavky těchto oborů. Prostředí pro konstrukci kabelových svazků má integrovánu spolupráci s programy pro ecad. S pomocí programu Solid Edge můžete pracovat na velmi rozsáhlých sestavách bez rizika ztráty výkonu. To je docíleno kombinací několika různých velmi účinných technologií. Především máte plnou kontrolu nad tím, jaká část z editované sestavy je načtena v paměti. Při práci v sestavě si můžete postupně ukládat jednotlivé konfigurace zobrazení a řídit si tak sami míru zatížení systému. Velkou výhodou pro uživatele je možnost pracovat na zjednodušených reprezentacích jak dílů, tak i sestav. Jedinečnou funkcí je možnost vytvářet v sestavě Zóny. Jednotlivé součásti budou do Zón přiřazovány a odebírány podle své aktuální pozice. Zóny tak dynamicky rozdělují sestavu na oblasti pro usnadnění práce na velkých sestavách. Pro uživatele, kteří potřebují pracovat na extrémně velkých sestavách je dostupná 64-bitová verze Solid Edge, která ve spojení se 64-bitovým operačním systémem odbourává omezení velikosti využitelné operační paměti 4

5 Vizualizace a prezentace Pohyb kamery, pohonů, animace rozložení sestavy, změna vzhledu součásti, posunutí součásti po trajektorii. Tyto všechny funkce je možné libovolně kombinovat a vytvářet tak například fotorealistické animace. Vše se jednoduše řídí nastavením platnosti pohybů jednotlivých funkčních skupin a pohonů na časové ose editoru animací. Pomocí předdefinovaných vazeb umístíme knihovnu do sestavy Systémové knihovny Spolu s podsestavou transformátoru je do hlavní sestavy přidán také spojovací materiál. Když vytváříte novou sestavu, obvykle se nevyhnete používání podobných konstrukčních skupin, které ke svému upevnění vyžadují specifické úpravy na okolních dílech. Právě pro tyto případy je určena funkce Solid Edge nazvaná Systémové knihovny. V rámci systémové knihovny můžete mít definovánu skupinu dílů i sestav, které budou vloženy do aktivní sestavy a také konstrukční prvky, které zajistí úpravu okolních dílů. Do spodního krytu jsou přidány konstrukční prvky pro uchycení transformátoru a vyříznutí větracích otvorů. 5

6 2D zdarma, Výkresová dokumentace, PMI Solid Edge je jediný 3D CAD systém, který v rámci jednoho produktu nabízí plnohodnotné prostředí pro práci ve 2D. 2D zdarma Solid Edge jako jediný 3D CAD systém nabízí modul pro zpracování výkresové dokumentace i jako samostatné 2D řešení zcela zdarma. Uživatel zvyklý pracovat ve 2D v AutoCADu nebo Cadkey v něm nalezne kompletní sadu nástrojů pro asociativní i neasociativní 2D kreslení a manipulaci s entitami, kótování, pozicování, práci s poznámkami a razítky tak, jak to vyžadují strojírenské normy. Uživatelský komfort zajišťuje přítomnost funkcí pro práci s hladinami, bloky, styly čar a šrafování. Unikátní jsou funkce pro tvorbu schémat s bohatými knihovnami symbolů a možností jejich načítání z AutoCADu. Součástí tohoto produktu je také velmi kvalitní překladač výkresů uložených ve formátech DWG, DXF, 2D-IGES nebo Microstation DGN. Tento program představuje vynikající pomůcku pro uživatele, kteří se chystají přejít z práce ve 2D do 3D. Díky tomu, že Solid Edge 2D Drafting je parametrický, uživatel se již při kreslení ve 2D seznamuje s funkcemi pro vytváření vazeb a kót, které slouží k vytváření profilů při modelování ve 3D. Navíc vše co je vytvořeno ve 2D, můžete zkopírovat a vložit do skic nebo profilů ve 3D. Přechod do 3D tak pro uživatele představuje daleko menší zátěž, protože již zvládl základní funkce pro práci v profilu konstrukčních prvků. A to vše bez ztráty produktivity. Otestováno v praxi: O zakoupení 3D programu pro použití ve strojírenství jsem uvažoval delší dobu. Zkušenosti jsem měl v klasickém kreslení na prkně, potom jsem se přeškolil na 2D kreslení v AUTOCADu LT. Jelikož jsme malá firma, dosti nás od nákupu odrazovalo snížení výkonnosti konstruktéra, než se naučí plnohodnotně ovládat nový 3D program. Při řešení tohoto problému nám velice pomohla možnost pracovat v první fázi s 2D Solid Edge, a to ještě zadarmo. Po osvojení tohoto programu jsme přistoupili k nákupu 3D verze. Zvládnutí programu bylo velice rychlé a nezdržovali jsme se rutinními činnostmi při vytváření 2D dokumentace. Plně jsme se mohli věnovat 3D modelování. Zrychlení a zpřesnění práce konstruktéra se projevily už po měsíci používání Solid Edge. Práce se stala příjemnější a výsledky práce konstruktéra jsou srozumitelnější i pro pracovníky bez technického talentu a představivosti.v každém případě Solid Edge splnil naše očekávání. ing. Ivan Chorváth, jednatel společnosti ILCOP Jeseník s.r.o. 6

7 Zobrazení referenčních součástí Výkresová dokumentace Při práci na výkresech sestav je důležitá možnost zobrazit odlišným způsobem díly, které slouží pouze k orientaci v rámci vznikajícího celku, ale nejsou součástí aktuální sestavy. Pokud vybrané skupině dílů nastavíte příznak, že se mají zobrazovat jako referenční, pak se na výkresu budou chovat jako průhledné, a jejich obrysové čáry budou vykresleny stylem definovaným pro tento typ součástí. Styl čar je možné měnit individuálně i pro jednotlivé díly nebo podsestavy. Pokud se ale rozhodnete, že jen potřebujete mít na výkresu některé součásti průhledné, stačí jen označit u referenční součásti, že má být vypsána v kusovníku. Na obrázku je na ozubených kolech dobře patrné použití zjednodušené a úplné reprezentace součásti v různých výkresových pohledech. Příprava technické dokumentace je časově náročný proces, s velkým důrazem na kvalitu výsledných výkresů. Solid Edge poskytuje širokou paletu funkcí, které zrychlují práci a šetří tak velmi cenný čas. Unikátní je funkce pro otevření výkresu sestavy v neatnivním stavu. Systém při zapnutí této volby odpojí výkres od modelu, ze kterého je vytvořen a díky tomu je otevřen velmi rychle. I v tomto režimu lze výkres zpracovávat pomocí všech 2D nástrojů, tedy například přidávat kóty, poznámky, odměřovat i tisknout, nebo pracovat s vlastnostmi výkresových pohledů. Až teprve pokud bude potřebovat nástroje pracující s 3D geometrií, jako je vytvoření řezu nebo nového výkresového pohledu, dojde k načtení 3D dat. Pro uživatele to znamená minimální zátěž systému přesně odpovídající skutečným aktuálním potřebám. PMI Uživatelé Solid Edge již mohou plně využívat předností plného popisu výrobku již ve 3D. Pravidla definuje norma ASME Y14.41 a její aplikace v produktu Solid Edge je úplná jak pro součásti, tak pro sestavy. Uživatel může vytvářet pojmenované pohledy a do těch přiřazovat kóty, poznámky, tolerance, opracování atd. Každý pohled může mít také přiřazen grafický řez. Prostřednictvím prohlížeček jsou tyto informace dostupné i pracovníkům, kteří nemají instalován Solid Edge. Vytvořené pohledy mohou být vloženy do výkresu včetně kót. 7

8 Koncepční návrh Hybridní 2D/3D návrh pro rychlejší a kvalitnější přípravu projektů. Pokud se připravuje vývoj stroje nebo zařízení, které je složeno z více podskupin, první krok většinou spočívá na bedrech projektanta. Ten musí připravit komplexní studii nového projektu. Tato práce se v drtivé většině případů odehrává ve 2D. Schopnost programu Solid Edge pracovat s historickou dokumentací ve formátu DWG je v tomto ohledu nespornou výhodou. Při práci v prostředí Solid Edge si může projektant nejdříve vytvo- řit základní strukturu kusovníku, poté použít 2D reprezentace již existujících skupin, určit jejich rozmístění a schematicky dokreslit skupiny popřípadě díly, které teprve budou konstruovány. V okamžiku, kdy je projektant s prací ve 2D hotov, vloží se do sestavy projektu i 3D modely. U velkých projektů se tím výrazně zjednodušuje jejich příprava. Po dokončení detailní konstrukce je zařízení připraveno pro vydání dokumentace do výroby. Nespornou výhodou programu Solid Edge je, že díky jeho úzké integraci s PDM systémem Teamcenter můžou všechny fáze projektu probíhat v plně řízeném prostředí. Na počátku konstrukce je vytvoření struktury produktu. U již existujících sestav je možné vytvořit jejich 2D reprezentaci pro účely projekce. Při práci je možné využívat jak modely, tak jejich 2D reprezentace, popřípadě nakreslit základ pro nově vytvořené díly nebo sestavy. V okamžiku, kdy bude projektant s prací ve 2D hotov, načtou se do sestavy projektu i 3D modely. U velkých projektů se tím výrazně zjednodušuje jejich příprava. 8 Po dokončení detailní konstrukce je zařízení připraveno pro vydání dokumentace do výroby.

9 Výměna dat CAD neutrální nástroj pro práci na sestavách OEM JT data + Konstrukce dodavatele = Kombinovaná sestava V dnešní globální společnosti je velký důraz kladen na nástroje pro výměnu a sdílení dat. Společnost Siemens PLM Software publikovala obecný formát JT, který představuje ideální platformu pro výměnu dat mezi různými CAD systémy. JT soubory mohou být vybaveny všemi potřebnými informacemi a záleží na uživateli, jak se je rozhodne použít. Různé kombinace uložení geometrie, struktury sestavy a kusovníkových informací umožňují sdílet tato data mezi dalšími uživateli s ohledem na poskytování pouze nezbytných informací. Solid Edge pro účely konstrukce sestav zachází se soubory ve formátu JT obdobně jako s vlastním formátem. Můžete je tedy přímo vkládat do sestav, pozicovat je pomocí standardních nástrojů, kontrolovat kolize a nechat vypisovat v kusovnících. Solid Edge se tak stává univerzálním nástrojem pro konstrukci sestav z dílů a podsestav vytvořených v různých CAD systémech. Můžete také pracovat s daty ve výměnném formátu, nebo nativním formátu jiné aplikace. Solid Edge nabízí množství filtrů pro načítání i ukládání dat v různých formátech. Prohlížečky Důležitou součástí každého PDM systému jsou nástroje pro prohlížení dokumentů a komunikaci ať již uvnitř společnosti, s externími dodavateli, nebo zákazníky. Společnost Siemens PLM Software dodává pro tyto účely několik aplikací, které jsou rozděleny podle způsobu určení. Patří mezi ně i volně šířitelné programy pro prohlížení dokumentů Solid Edge nebo balíčků PCF. PCF dokumenty v sobě združují nejen 3D modely a 2D výkresy, ale také další dokumenty které jsou důležité pro bezchybnou komunikaci. PCF dokumenty představují velmi jednoduchý, ale spolehlivý způsob komunikace, který může být bez problémů veden jako součást systému správy dat. 9

10 Nový standard v integraci CAD/PDM Solid Edge se stal prvním mainstreamovým CAD systémem, který integroval nástroje pro správu dat přímo do prostředí CAD systému a Solid Edge Insight i nadále poskytuje osvědčené řešení pro běžné konstrukční kanceláře. Integrace Solid Edge s aplikací Temcenter pak poskytuje těsné a transparentní propojení s touto aplikací. Všechny důležité příkazy Solid Edge jsou upraveny tak, že přívětivě zpřístupňují funkce pro správu dat v rámci běžné práce se Solid Edge. Data vytvořená v Solid Edge jsou ukládána i indexována pro snadné nalezení a použití v budoucích projektech bez zbytečného zatěžování uživatele. Bez ohledu na to jaký systém si vyberete pro začátek, s produkty Siemens PLM Software máte vždy otevřenou cestu pro růst Vašeho podnikání. Solid Edge Insight je dodáván jako součást každé instalace Solid Edge je inovativní řešení, které úzce spojuje CAD systém, správu dat a spolupráci pomocí webových nástrojů do jediného produktu, který je jednoduché implementovat a spravovat. Insight odstraňuje bariéry pro úspěšné zavedení PDM tím, že poskytuje základní schopnosti pro správné definování pracovních postupů pro úspěšnou správu dat vytvořených v Solid Edge. Teamcenter Express je předkonfigurované řešení pro správu dat se snadnou implementací, obsluhou a údržbou. Představuje vstupní úroveň pro platformu Teamcenter. Teamcenter Express je optimalizován pro středně velké výrobní podniky které potřebují zajistit spolupráci různých oddělení a detašovaných pracovišť, vyžadují specifické pracovní postupy a řízený tok dat pro schvalování dokumentace a změnové řízení, nebo potřebují zajistit správu dokumentace pro více aplikací. Teamcenter Express napomáhá ve společnosti transformovat její procesy při vývoji výrobku zaváděním osvědčených postupů do každé úlohy a procesu. Pro společnosti vyžadující kompletní PLM řešení Solid Edge poskytuje úzkou integraci s Teamcenter Engineering, standardem v oblasti cpdm. Teamcenter Engineering poskytuje flexibilní a konfigurovatelné řešení pro správu dat, zaměřené na všechny PLM procesy v prostředí globálních společností. Narozdíl od tradičních PDM řešení integrace Solid Edge s platformou Teamcenter Engineering činí sofistikovanou správu dat pro uživatele plně transparentní. Jak Solid Edge, tak i Teamcenter jsou vyvíjeny společností Siemens PLM Software, která zajišťuje nevyšší možnou míru integrace a synchronizuje oba produkty při uvolňování každé nové verze. 10

11 Velocity series Koncept, Design, Konstrukce, Přípravky Solid Edge představuje ideální CAD nástroj, který v sobě integruje pokročilé nástroje pro přípravu technické dokumentace. Simulace Femap je špičkový nástroj pro analýzu pomocí metody konečných prvků na platformě Windows. Od jednoduché lineární statické analýzy až po výpočty proudění tekutin, konstruktéři i výpočtáři používají Femap pro virtuální simulaci chování výrobku ještě před tím, než přistoupí k výrobě drahých prototypů. Díky tomu je zajištěna vyšší kvalita výrobků a sníženy náklady a zkrácen čas potřebný na jejich uvedení na trh. Výroba CAM Express představuje komplexní, vysoce flexibilní systém pro programování NC strojů. CAM Express je CAD neutrální CAM systém, který díky své integraci pracuje přímo se součástmi i sestavami Solid Edge. Se zaměřením na jednoduchost nasazení a používání, CAM Express kombinuje schopnosti špičkového CAM systému a nízké celkové náklady. Správa dokumentace na míru Teamcenter Express poskytuje nástroje pro správu dat a komunikaci jak uvnitř společnosti, tak navenek. Teamcenter Express umožňuje maximalizovat efektivitu vývoje produktu a ostatních technických procesů při zajištění minimálních nákladů a zvýšení produktivity. 11

12 Souhrn funkcí Zdarma Solid Edge 2D Drafting Plně integrované prostředí pro práci ve 2D Import 2D výkresů (DWG, DXF, DGN, 2D-IGES) Použití 2D výkresů pro snadnou tvorbu 3D modelů Synchronní technologie 3D kóty řídící geometrii tělesa Modelování pomocí prvků nezávislých na historii Procedurální prvky Nástroje pro snadnou úpravu tvaru s využitím aktivních pravidel 3D Vazby pro definici závislostí geometrie tělesa Obdoba příkazu roztáhnout ve 3D s využitím aktivních pravidel v součásti i sestavě Odpojení geometrie od tělesa a její opětovné připojení Přenesení vybrané geometrie do jiného souboru Nástroje pro automatizaci výběru geometrie Modelování součástí 3D Objemové a plošné modelování Rapid Blue technologie pro modelování obecných ploch Přímá editace geometrie modelu Booleovské operace i s využitím ploch Seskupování pro lepší orientaci ve stromu prvků Knihovna konstrukčních prvků a skupin Násobení prvků podle křivek Superprvky pro snadné a rychlé modelování složitých celků Funkce pro plastové součásti Žebro, Žebrování, Lem, Nálitek... Dělicí křivka a dělicí plocha Analýza úkosů a křivosti ploch, pruhy zebra a hřeben křivosti křivky Modelování plechových součástí Tažení mezi profily s možností vytvoření triangulačních čar postupných ohybů Technologicky specifické funkce jako Lem, Narovnání a Složení ohybu, Odříznutí kolmo na plochu Vyztužení ohybů, Křížové vyztužení tabulí Lem a profilovaný ohyb po zakřivené hraně s podporou rozvinu Konstrukční prvky pro tvorbu prolisů a větracích otvorů Uzavření rohu s různými volbami Převedení tenkostěnného tělesa na plechovou součást Asociativní rozvin (včetně importovaných modelů) se zabudovanou kontrolou vnějších rozměrů Začištění geometrie při rozvinu pro snadnější vyrobitelnost Střednicová plocha Nastavení hladin při ukládání rozvinu do DXF Rozpoznání konstrukčních prvků na importované geometrii Automatický a manuální režim Sestavy Práce s velkými sestavami konfigurace zobrazení, 3 stavy načtení komponentů, Při otevírání načtení pouze struktury vrcholové sestavy. Rozdělení sestavy na zóny Zjednodušená reprezentace součástí i sestav Přeskupení komponent včetně zachování vazeb, skupiny ve stromu sestavy Automatické vytváření vazeb mezi součástmi Vazba převod: rotační-rotační; rotační-lineární; lineární lineární Pohony rotační a lineární simulace mechanismu sestavy Hybridní 2D - 3D asociativita Nastavitelné sestavy a součásti Konstrukční prvky v sestavě / sestavou řízené prvky v součástech Virtuální sestavy Podpora hladin ve skicách Systémové knihovny pro práci s konstrukčními celky Interaktivní analýza mechanismů v sestavě včetně kontaktní analýzy Grafické řezy sestavou s vykreslením i ve výkresech Rozložené pohledy sestav včetně animace a pohonů Alternativní sestavy, alternativní pozice sestav Knihovna standardních součástí Konstrukční asistenti senzory pro sledování kritických hodnot návrhu PMI výrobní informace Vytváření kót a poznámek ve 3D modelech součástí a sestav Plná shoda s normou ASME Y14.41 Pohledy modelu řídí viditelnost řezů, poznámek a kót použití ve výkresech Popisy s odkazy na vlastnosti souborů Ohýbané trubky, potrubní systémy Poloautomatická i manuální tvorba trajektorie potrubí Generování výrobního výkazu pro ohyby Zjišťování celkové délky pro použité polotovary Definice různých zakončení Kabelové svazky Obousměrné propojení s ecad produkty Automatizovaný procesní průvodce Rámové konstrukce Knihovna normalizovaných i uživatelských profilů Automatické zakončení profilů Svařence Opracování součástí před svařením Modelování svarů Opracování po svaření Asociativní svarové značky ve výkresech Formy plastových výlisků Funkce pro automatické i ruční vytvoření dělicí roviny Více součástí v jedné vložce, zrcadlení, otáčení Podpora pro práci s tvarovými vložkami a šoupátky Automatizovaná tvorba různých typů vtoků Automatizovaná tvorba chlazení Podpora nejrozšířenějších standardů pro stavebnice formy i komponent možnost definovat uživatelské standardy Průvodce pro tvorbu elektrod Kinematika Automatický vznik kinematických vazeb podle vazeb v sestavě Pro více informací kontaktujte: Kontrola kolizí Kontrola minimální vzdálenosti Výstup animace do AVI souboru Pevnostní analýza Integrované řešení FEMAP Express Řešič NASTRAN Procesní průvodce Poloautomatické vytvoření střednicové plochy Publikování na Internetu Automatické publikování součástí, sestav a atributů Výkresová dokumentace Rychlé otevření výkresu bez kontroly modelu s možností editace vhodné pro prohlížení a tisk výkresů velkých sestav Podpora hladin, bloků a poznámek Asociativní pohledy s plnou kontrolou zobrazení součástí sestav Aktualizace pohledů řízená uživatelem Řez, průřez, rozvinutý řez, částečný řez využití definice plné součásti z modelu Detail, nezávislý detail; libovolné hranice pohledu i detailu; zkrácené pohledy Použití řezů vytvořených ve 3D ve výkresových pohledech 2D dokumentace Modelový pohled s PMI asociativní s definicí ve 3D Strojírenské symboly Náhledová kvalita výkresových pohledů pro rychlé generování výkresů Plnohodnotné kreslení ve 2D s asociativitou na 3D model Generování kusovníku včetně automatického pozicování Generování tabulky děr, rozvinů, rozměrové řady součásti Mapování změn při aktualizaci pohledu Identifikace neaktivních a přerušených propojení Podpora uživatelem definované šablony s nastavením pohledů pro rychlé automatické generování výkresů Vystínované výkresové pohledy Zobrazení referenčních prvků z modelu ve výkresu (souřadné systémy, roviny, skici, křivky, plochy) Uživatelem definované styly čar, šraf a kót Kreslení schémat Konverze bloků z DWG formátu Bohaté knihovny symbolů Vizualizace 19 typů včetně fotorealistické vizualizace, Stíny, Odrazy, Ray Traycing Perspektiva, Textury, Bumps, Animace Prohlížečky dokumentů Solid Edge Viewer;Solid Edge View and Markup; XpresReview; JT2Go edrawings Siemens Product Lifecycle Management Software (CZ) s.r.o. Na Maninách 7, Praha 7, Tel: , Fax: Siemens a logo Siemens jsou registrované ochranné známky firmy Siemens AG.Teamcenter, NX, Solid Edge,Tecnomatix, Parasolid, Femap, I-deas, JT, Velocity Series, Geolus a obchodní úprava Signs of Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. nebo jejích poboček v USA a v jiných zemích. Všechna ostatní loga, ochranné známky, registrované ochranné známky nebo servisní známky zde použité náleží jejich příslušným držitelům. SEcz080831

www.siemens.cz/solidedge Solid Edge. Navrhujte lépe. Solid Edge se synchronní technologií odhaluje tajemství lepšího návrhu. www.siemens.

www.siemens.cz/solidedge Solid Edge. Navrhujte lépe. Solid Edge se synchronní technologií odhaluje tajemství lepšího návrhu. www.siemens. www.siemens.cz/solidedge Solid Edge. Navrhujte lépe. Solid Edge se synchronní technologií odhaluje tajemství lepšího návrhu. www.siemens.cz/plm Rychlé a flexibilní modelování součástí Solid Edge se Synchronní

Více

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29 Úvod 9 Kapitola 1 11 Orientace v prostředí programu SolidWorks 11 Pruh nabídky 12 Nabídka Možnosti 14 Nápověda 14 Podokno úloh 15 Zdroje SolidWorks 15 Knihovna návrhů 15 Průzkumník souborů 16 Paleta pohledů

Více

Co je nového v Solid Edge ST6?

Co je nového v Solid Edge ST6? VLC 4. generace, se svolením Edison2 Siemens PLM Software Co je nového v Solid Edge ST6? Navrhujte lépe. Výhody Získání nových obchodních příležitostí s realističtějšími návrhy výrobků Snížení výrobních

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

Siemens PLM Software. www.siemens.cz/plm

Siemens PLM Software. www.siemens.cz/plm NX Siemens PLM Software www.siemens.cz/plm Systém NX je komplexním CAx řešením pro vývoj produktů, který přináší výkonné nástroje pro design, simulaci, dokumentaci, přípravu výroby a samotnou výrobu nástrojů.

Více

Obsah. Úvod do studia 11 Co byste měli předem znát 13. Úvod do obsluhy AutoCADu 23. Kapitola 1 11. Kapitola 1 23

Obsah. Úvod do studia 11 Co byste měli předem znát 13. Úvod do obsluhy AutoCADu 23. Kapitola 1 11. Kapitola 1 23 Předmluva 9 Komu je tato kniha určena 11 Kapitola 1 11 Úvod do studia 11 Co byste měli předem znát 13 CAD technologie 13 Product Lifecycle Management 14 AutoCAD není jenom CAD, je to vývojová platforma

Více

Úvod do programu Solid Edge

Úvod do programu Solid Edge Úvod do programu Solid Edge Cíle této kapitoly V průběhu této kapitoly se naučíte: jak vypadá prostředí programu Solid Edge, najít a otevřít dokument programu Solid Edge, vytvořit a uložit dokument, používat

Více

Pokud Vám termíny nevyhovují, nebo máte zájem uspořádat specifické firemní školení, prosím obraťte se na Vaši BEKO kontaktní osobu.

Pokud Vám termíny nevyhovují, nebo máte zájem uspořádat specifické firemní školení, prosím obraťte se na Vaši BEKO kontaktní osobu. Vážení zákazníci, rostoucí zájem o podporu a školení systémů CATIA, ENOVIA, DELMIA, 3DVIA, nás přivedl na myšlenku, poskytovat nejenom specificky zaměřené firemní kurzy těchto systémů, ale také nabízet

Více

Tecnomatix digitální továrna

Tecnomatix digitální továrna Tecnomatix digitální továrna Siemens PLM Software www.siemens.cz/plm Produkty řady Tecnomatix jsou flexibilní řešení pro plánování, simulace a řízení výrobních procesů. Jejich velký ekonomický přínos spočívá

Více

Práce s velkými sestavami

Práce s velkými sestavami Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

www.smap3d Piping.com

www.smap3d Piping.com www.smap3d Piping.com Smap3D Piping Software pro návrh 3D potrubního systému Od P&ID diagramů přes 3D návrh po izometrické výkresy 3D návrh potrubí snadno s využitím tříd potrubí Smap3D Piping je 3D CAD

Více

Obsah. Co je nového v Advance CAD 2015 NOVINKY... 5 VYLEPŠENÍ... 8

Obsah. Co je nového v Advance CAD 2015 NOVINKY... 5 VYLEPŠENÍ... 8 Obsah NOVINKY... 5 1: Nová ukotvitelná paleta nástrojů...5 2: Oříznutí výřezu...5 3: Různé typy licencí...5 4: Uživatelské nastavení stránky...6 5: Nastavení barev pro šrafy...7 6: Asociativita úhlových

Více

Kompatibilita a import CAD

Kompatibilita a import CAD Kompatibilita a import CAD Import a automatické rozpoznání 3D vlastností CATIA V5 WorkNC nyní nabízí import a automatické rozpoznání vlastností vrtaných otvorů z CATIA V5. V modulu automatického vrtání

Více

Novinky v systému Solid Edge ST3

Novinky v systému Solid Edge ST3 Novinky v systému Solid Edge ST3 Výhody Zlepšení naplňující vizi synchronní technologie Rychlejší tvorba modelů Rychlejší úpravy Lepší využití importované geometrie Vylepšení simulací Podpora více úloh

Více

Technické novinky. AutoCAD. Mechanical 2011

Technické novinky. AutoCAD. Mechanical 2011 AutoCAD Mechanical 2011 2 Představujeme AutoCAD Mechanical 2011 Obsah Knihovna obsahu... 2 Obecná vylepšení... 2 Vylepšení podpory mezinárodních norem...2 Selektivní aktualizace obsahu...2 Publikování

Více

1. Úvod do Systémů CAD

1. Úvod do Systémů CAD 1. Úvod do Systémů CAD Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován CA technologiím. Po úvodním seznámení se soustředíme především na oblast počítačové podpory konstruování, tedy CAD. Doba nutná k nastudování

Více

Výkonné plnohodnotné 3D CAD řešení

Výkonné plnohodnotné 3D CAD řešení Výkonné plnohodnotné 3D CAD řešení WorkNC-CAD Hybridní modelář posouvá hranice 3D konstrukce, oprav a přípravy obrábění. Tento výkonný 3D plošný a objemový modelář umožňuje uživatelům pracovat na neuzavřených

Více

RECENZE APLIKACE NX CMM INSPECTION PROGRAMMING

RECENZE APLIKACE NX CMM INSPECTION PROGRAMMING Dr. Charles Clarke RECENZE APLIKACE NX CMM INSPECTION PROGRAMMING Průmyslové trendy a požadavky...3 Nový přístup k tvorbě kontrolních programů CMM...4 Používaná aplikace...4 Automatické programování kontrolních

Více

TDS-TECHNIK 13.0 pro ZwCAD

TDS-TECHNIK 13.0 pro ZwCAD TDS-TECHNIK 13.0 pro ZwCAD V následujícím textu jsou uvedeny informace o hlavních novinkách strojírenské nadstavby TDS-TECHNIK pro ZwCAD v rozsahu sady Komplet. Poznámka: Pokud máte předplacený Aktualizační

Více

TDS-TECHNIK 10.0. TDS-Výpočty. TDS-Kusovník

TDS-TECHNIK 10.0. TDS-Výpočty. TDS-Kusovník TDS-TECHNIK 10.0 V následujícím textu jsou uvedeny informace o již desáté verzi strojírenské aplikace TDS- TECHNIK. V úvodu jsou popisovány moduly Výpočty a Kusovník, které jsou společné všem verzím. Pak

Více

Systém Solid Edge ST3 mění budoucnost 3D navrhování

Systém Solid Edge ST3 mění budoucnost 3D navrhování Systém Solid Edge ST3 mění budoucnost 3D navrhování PŘEDSTAVENÍ A VYJÁDŘENÍ Recenze vypracovaná organizací Collaborative Product Development Associates, LLC pro Siemens PLM Software Nejnovější verze mainstream

Více

Obsah. Úvod do prostorového modelování 9. Prostředí AutoCADu při práci ve 3D 15 KAPITOLA 1 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod do prostorového modelování 9. Prostředí AutoCADu při práci ve 3D 15 KAPITOLA 1 KAPITOLA 2 KAPITOLA 1 Úvod do prostorového modelování 9 Produkty společnosti Autodesk 9 3D řešení 10 Vertikální řešení založené na platformě AutoCAD 10 Obecný AutoCAD 11 Obecné 2D kreslení 11 Prohlížeče a pomocné

Více

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012 Komplexní správa technických dat PDM základní pojmy Ing. Martin Nermut, 2012 Projektování - konstrukční a technologické procesy součást životního cyklu výrobku (PLM - Product Lifecycle Management) Nárůst

Více

Obsah KAPITOLA 1 13 KAPITOLA 2 33

Obsah KAPITOLA 1 13 KAPITOLA 2 33 Obsah KAPITOLA 1 13 Seznámení s programem AutoCAD 13 Úvod 13 Spuštění programu AutoCAD 13 Okno aplikace AutoCAD 16 Ovládací prvky 17 Příkazový řádek 20 Dynamická výzva 24 Vizuální nastavení 24 Práce s

Více

Obsah. Kompatibilita s AutoCAD 2015... 5. Vylepšené pomocné čáry... 6 Kótování... 6 Manuální kóty... 6. Export do Autodesk Navisworks...

Obsah. Kompatibilita s AutoCAD 2015... 5. Vylepšené pomocné čáry... 6 Kótování... 6 Manuální kóty... 6. Export do Autodesk Navisworks... Co je nového v Advance Steel 2015 Co je nového v Autodesk Advance Steel 2015 Obsah REBRANDING... 5 RŮZNÉ... 5 Kompatibilita s AutoCAD 2015... 5 ADVANCE STEEL MANAGEMENT TOOLS... 5 VÝPIS... 5 VÝKRES...

Více

Co je nového v RhinoCAMu 2012

Co je nového v RhinoCAMu 2012 Co je nového v RhinoCAMu 2012 6. únor Tento dokument popisuje nové funkce a vylepšení, které přináší RhinoCAM 2012, CAM systém pro Rhinoceros 4.0 a Rhinoceros 5.0 od společnosti MecSoft Corporation. 2012,

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Tvorba detailních výkresů

Tvorba detailních výkresů Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Počítačová grafika RHINOCEROS

Počítačová grafika RHINOCEROS Počítačová grafika RHINOCEROS Ing. Zuzana Benáková Základní otázkou grafických programů je způsob zobrazení určitého tvaru. Existují dva základní způsoby prezentace 3D modelů v počítači. První využívá

Více

Plechy (cvičení) Zadání:

Plechy (cvičení) Zadání: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: KONSTRUOVÁNÍ V CAD TŘETÍ GARSTKA A. 21.4.2013 Název zpracovaného celku: PLECHY (cvičení) Plechy (cvičení) Modul Inventoru pro tvorbu plechových součástí umožňuje snadné

Více

Produktové Dokumenty (Datum 28.11.2014) Srovnání verzí: pcon.planner 7.0 Rozdíly mezi verzemi Standard-, ME a PRO

Produktové Dokumenty (Datum 28.11.2014) Srovnání verzí: pcon.planner 7.0 Rozdíly mezi verzemi Standard-, ME a PRO Produktové Dokumenty (Datum 28.11.2014) Srovnání verzí: pcon.planner 7.0 Rozdíly mezi verzemi Standard-, ME a PRO Základní formáty STD ME PRO Nahrávání a ukládání souborů DWG a DWT Převod a podpora starších

Více

Aplikované úlohy Solid Edge

Aplikované úlohy Solid Edge Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 36 ÚVOD DO PROSTŘEDÍ SESTAVA A SVAŘENEC] 1 CÍL KAPITOLY. Cílem této kapitoly je co nejrychlejší zorientování se v novém modulu

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

Kooperace v automobilovém průmyslu - podpora konstrukčních prací 3D modelování

Kooperace v automobilovém průmyslu - podpora konstrukčních prací 3D modelování Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace Kooperace v automobilovém průmyslu - podpora konstrukčních prací 3D modelování učební text Ing.

Více

Konstruování ve strojírenství CAD systémy

Konstruování ve strojírenství CAD systémy Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Konstruování ve strojírenství CAD systémy Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1 Obsah OBSAH...

Více

TDS-TECHNIK 15 pro ZWCAD

TDS-TECHNIK 15 pro ZWCAD TDS-TECHNIK 15 pro ZWCAD V následujícím textu jsou uvedeny informace o hlavních novinkách strojírenské nadstavby TDS-TECHNIK 15.0 Komplet pro ZWCAD. Nový nástroj: Migrace uživatelských nastavení K nadstavbě

Více

Nový modul tvorby elektrod

Nový modul tvorby elektrod Nový modul tvorby elektrod Tvorba elektrod je důležitou součástí procesu výroby formy, bez ohledu na její složitost. WorkNC-CAD Hybridní modelář modul tvorby elektrod přináší uživatelům dokonalou rovnováhu

Více

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta. VÝROBA Helios Orange + něco navíc Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.cz MODUL VÝROBY Modul Řízení výroby vychází z osvědčeného základního

Více

Obsah. Předmluva 1. Úvod do studia 3 Komu je tato kniha určena 4 Co byste měli předem znát 4 Co se naučíte v učebnici AutoCADu? 5

Obsah. Předmluva 1. Úvod do studia 3 Komu je tato kniha určena 4 Co byste měli předem znát 4 Co se naučíte v učebnici AutoCADu? 5 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod do studia 3 Komu je tato kniha určena 4 Co byste měli předem znát 4 Co se naučíte v učebnici AutoCADu? 5 CA technologie 6 Product Lifecycle Management 7 Aplikační programy

Více

Co je nového v ZW3D 2015 CAD. ZWCAD Software Co., Ltd.

Co je nového v ZW3D 2015 CAD. ZWCAD Software Co., Ltd. Co je nového v ZW3D 2015 CAD ZWCAD Software Co., Ltd. 1 Obsah Základní prvky.6 Správa souborů... 6 Nová podpora automatické zálohy sekce 8 Nový formulář "Uložit opravené dokumenty".8 Uživatelské prostředí...

Více

KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU

KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU Modelování součástí z plechu Autodesk Inventor poskytuje uživatelům vedle obecných nástrojů pro parametrické a adaptivní

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 35 TABULKY A OSTATNÍ VÝSTUPY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 35 TABULKY A OSTATNÍ VÝSTUPY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 35 TABULKY A OSTATNÍ VÝSTUPY] 1 CÍL KAPITOLY Naučit uživatele pracovat s alternativními výstupy, umožňujícími zjednodušené zadávání

Více

Obsah. Položkování 1: Prefix dřívějších osamocených dílů se zachovává...23 Položkování 2: Editace předběžných čísel...23

Obsah. Položkování 1: Prefix dřívějších osamocených dílů se zachovává...23 Položkování 2: Editace předběžných čísel...23 Obsah VÍTEJTE V ADVANCE STEEL 2013, ČÁSTÍ ŘEŠENÍ GRAITEC BIM... 5 ADVANCE CAD DOSTUPNÁ 64BITOVÁ PLATFORMA... 6 VYLEPŠENÍ PLATFORMY ADVANCE CAD 2013... 7 NOVÁ PALETA NÁSTROJŮ... 8 MODELOVÁNÍ... 9 Modelování

Více

FEMAP. světové řešení MKP pro systém Windows. Siemens PLM Software

FEMAP. světové řešení MKP pro systém Windows. Siemens PLM Software FEMAP světové řešení MKP pro systém Windows Siemens PLM Software www.femap.cz Při vývoji výrobků, které mají dosahovat náročných pevnostních a kvalitativních vlastností, nelze nic ponechat náhodě. Výpočty

Více

VISI ve TVARu Pardubice

VISI ve TVARu Pardubice VISI ve TVARu Pardubice Pokročilé CAD/CAM řešení pro strojírenský průmysl TVAR výrobní družstvo Pardubice se začalo rozvíjet krátce po druhé světové válce v roce 1945. Od počáteční výroby plnících per

Více

CAM řešení pro SolidWorks

CAM řešení pro SolidWorks CAM řešení pro SolidWorks www.hsmworks.com www.hsmworks.cz Skutečná znalost systému SolidWorks Podpora Více-jader / Více-Procesorů Skutečná 64bitová Aplikace HSMWorks je od základu navržen pro práci v

Více

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF SCIA.ESA PT Export a import souborů DWG a DXF VÍTEJTE 5 EXPORT DWG A DXF 6 Export z grafického okna programu...6 Export z Galerie obrázků...8 Export z Galerie výkresů...9 IMPORT DWG A DXF 10 Import do

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

Procvičování dovedností na projektech

Procvičování dovedností na projektech Procvičování dovedností na projektech Číslo publikace spse01550 Procvičování dovedností na projektech Číslo publikace spse01550 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

: visi progress. expert na konstrukci střižných nástrojů

: visi progress. expert na konstrukci střižných nástrojů progress : visi progress expert na konstrukci střižných nástrojů VISI Progress je program určený pro konstrukci lisovacích a postupových střižných nástrojů. Poskytuje specifické funkce, které jsou v daném

Více

PLM Software. Začínáme se správou produktových dat Klíčové funkce a přínosy systému pro správu produktových dat. Answers for industry

PLM Software. Začínáme se správou produktových dat Klíčové funkce a přínosy systému pro správu produktových dat. Answers for industry Siemens Product Lifecycle Management Software (CZ) s.r.o. Začínáme se správou produktových dat Klíčové funkce a přínosy systému pro správu produktových dat www.siemens.com/teamcenter e x e c u t i v e

Více

Produktové documenty (30.09.2015) Přehled funkcí a vlastností programu pcon.planner 7.2

Produktové documenty (30.09.2015) Přehled funkcí a vlastností programu pcon.planner 7.2 Produktové documenty (30.09.2015) Přehled funkcí a vlastností programu pcon.planner 7.2 Formáty Nahrávání a ukládání souborů DWG a DWT Převod a podpora starších DWG formátů Rozšířená podpora šablon včetně

Více

1. Úvod do obsluhy AutoCADu

1. Úvod do obsluhy AutoCADu 1. Úvod do obsluhy AutoCADu Studijní cíl V této lekci se naučíme: Seznámíme se s potřebným zařízením. Způsoby ovládání. Nastavení AutoCADu. Doba nutná k procvičení 1,5 hodiny 1.1 AutoCAD AutoCAD je plnohodnotný

Více

1.1. Spuštění ArchiCADu 16 1.2. Práce s projektem 16. 1.3. Pracovní plocha 19

1.1. Spuštění ArchiCADu 16 1.2. Práce s projektem 16. 1.3. Pracovní plocha 19 Obsah 1 Seznámení s ArchiCADem 15 1.1. Spuštění ArchiCADu 16 1.2. Práce s projektem 16 Vytvoření nového projektu 16 Vytvoření nového projektu při spuštění ArchiCADu 17 Možné způsoby nastavení nového projektu:

Více

CATIA V5 vs CATIA V4 Martina Staňková

CATIA V5 vs CATIA V4 Martina Staňková CATIA V5 vs CATIA V4 Martina Staňková Obsah: 1) 2) 3) 4) Použití softwaru CATIA v automobilovém průmyslu Společné vlastnosti obou verzí Odlišný přístup k řešení konstrukčních úloh Zhodnocení 1) Použití

Více

Truss 4.7. Předvolby nastavení tisku

Truss 4.7. Předvolby nastavení tisku Truss 4.7 Firma Fine s.r.o. připravila verzi 4.7 programu Truss. Tato verze přináší následující změny a vylepšení: Změna práce s násobnými vazníky Z důvodu omezení chyb v průběhu návrhu byl upraven způsob

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY] 1 ÚVOD Úloha 38 popisuje jednu část oblasti sestava programu Solid Edge V20. Tato úloha je v první části zaměřena

Více

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám.

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. STOW MOBILE Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY Stow Mobile je vysokokapacitní skladovací systém navržený tak, že paletové regálové systémy jsou

Více

FORMÁTY UKLÁDÁNÍ OBRAZOVÝCH INFORMACÍ VÝMĚNA DAT MEZI CAD SYSTÉMY

FORMÁTY UKLÁDÁNÍ OBRAZOVÝCH INFORMACÍ VÝMĚNA DAT MEZI CAD SYSTÉMY FORMÁTY UKLÁDÁNÍ OBRAZOVÝCH INFORMACÍ VÝMĚNA DAT MEZI CAD SYSTÉMY FORMÁTY UKLÁDÁNÍ OBRAZOVÝCH INFORMACÍ VEKTOROVÁ GRAFIKA Obraz reprezentován pomocí geometrických objektů (body, přímky, křivky, polygony).

Více

Všechny informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Tato příručka ani žádná její část nesmí být bez předchozího písemného

Všechny informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Tato příručka ani žádná její část nesmí být bez předchozího písemného Manuál IFC 2x3 Všechny informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Tato příručka ani žádná její část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu vydavatele reprodukována, uložena

Více

PLM Software. NX CAM a SINUMERIK - dokonalé spojení Dokonalé spojení mezi CAM systémem a řídicími jednotkami vašich obráběcích strojů

PLM Software. NX CAM a SINUMERIK - dokonalé spojení Dokonalé spojení mezi CAM systémem a řídicími jednotkami vašich obráběcích strojů Siemens Product Lifecycle Management Software (CZ) s.r.o. NX CAM a SINUMERIK - dokonalé spojení Dokonalé spojení mezi CAM systémem a řídicími jednotkami vašich obráběcích strojů www.siemens.com/nx E x

Více

Model plechové součásti

Model plechové součásti Model plechové součásti Číslo publikace spse01546 Model plechové součásti Číslo publikace spse01546 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 40 PODSESTAVY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 40 PODSESTAVY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Radek Havlík [ÚLOHA 40 PODSESTAVY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit se tvořit pracovat s podsestavami v CAD softwaru SolidEdge. Podsestavy se

Více

Advance Steel 8.1 / SP1

Advance Steel 8.1 / SP1 Advance Steel 8.1 / SP1 Tento dokument obsahuje pouze popis vylepšení v Servis Packu 1 pro Advance Steel 8.1. MODELOVÁNÍ Vylepšení ohýbaných plechů: Změna úhlu ohnutí a smazání vazby ohýbaného plechu mohlo

Více

Úvod 7 1. Než začneme 9. 2. Technická normalizace 19. 3. Technické zobrazování 35. 4. Kótování 73

Úvod 7 1. Než začneme 9. 2. Technická normalizace 19. 3. Technické zobrazování 35. 4. Kótování 73 Obsah učebnice Úvod 7 1. Než začneme 9 Průběh a návaznosti studia.........................................................9 Kopírování výkresové dokumentace..................................................14

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 26 ÚVOD DO MODULU VÝKRES]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 26 ÚVOD DO MODULU VÝKRES] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 26 ÚVOD DO MODULU VÝKRES] 1 CÍL KAPITOLY Seznámit uživatele s prostředím modulu Výkres, s možnostmi roletových a ikonových menu,

Více

UGS leaderem PLM trhu podle agentury Gartner Inc.

UGS leaderem PLM trhu podle agentury Gartner Inc. číslo 9, listopad 2006 journal Časopis společnosti UGS PLM Solutions EDITORIAL Vážení čtenáři, na konci září vyšla zpráva agentury Gartner Inc. o vedoucím postavení společnosti UGS v oblasti PLM. Zpráva

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 Technické předměty Ing. Pavel Dostál 1 Vývoj

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Spona modelování plechových dílů v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Výkresová dokumentace

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TECHNOLOGICKÉ POSTUPY S PODPOROU POČÍTAČA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Software Form Control

Software Form Control Měření na kliknutí myši. Tak jednoduchá je kontrola obrobku v obráběcím centru pomocí měřícího softwaru FormControl. Nezáleží na tom, zda má obrobek obecné 3D kontury nebo běžný 2.5D charakter. Uživatel

Více

Program Sharpdesk Sharpdesk řešení pro správu dokumentů

Program Sharpdesk Sharpdesk řešení pro správu dokumentů Program Sharpdesk Sharpdesk řešení pro správu dokumentů Práce s firemními informacemi Správa firemních dokumentů Jak zaznamenávat, organizovat a sdílet Vaše informace Sharpdesk je jedním z nejoblíbenějších

Více

Alternativní sestavy

Alternativní sestavy Alternativní sestavy Číslo publikace spse01685 Alternativní sestavy Číslo publikace spse01685 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens

Více

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE Program ADS je komfortní a sofistikovaný software pro zpracování docházky na základě dat načtených systémem ACS-line. Umožňuje libovolnou práci s daty a výpočty dle nastavených směn

Více

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku Produktový leták Identity Manager 4 Ve vašem podniku probíhá neustálý boj s časově náročnými manuálně prováděnými procesy a strmě rostoucími náklady na obsluhu přístupů ke zdrojům v rámci celých systémů,

Více

Externí engineering. Vývojová a konstrukční kancelář. Telefon: + 420 257 327 027 + 420 257 323 601

Externí engineering. Vývojová a konstrukční kancelář. Telefon: + 420 257 327 027 + 420 257 323 601 Externí engineering Úvod Proces kompletního vývoje výrobku Komplexní Vývoj výrobkůna zakázku Řešení v každé fázi procesu vývoje výrobku Externí engineering Studie Vývoj výrobku Výroba Podpora marketingu

Více

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení Silní v době krize investují a v současné době je vhodná doba na to, aby se firma věnovala optimalizaci vnitřních procesů a činností s cílem posílit

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 23 FORMÁT SOUČÁSTI]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 23 FORMÁT SOUČÁSTI] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 23 FORMÁT SOUČÁSTI] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se zaměříme na Formát součásti, pod kterým si můžeme představit nastavení uživatelského

Více

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce WORKFLOW Procesní přístup Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení Funkčnířízení založené na dělbě práce Procesní řízení princip integrace činností do ucelených procesů 1 Funkční řízení Dělba

Více

CAD Decor 2.0.5.9 - novinky

CAD Decor 2.0.5.9 - novinky CAD Decor 2.0.5.9 - novinky 3D plocha 3D plochami je definován tvar všech prvků vložených do výkresu. Když některý komplexní prvek (deska, stěna, zařizovací předmět apod.) ve výkresu rozložíte nástrojem

Více

http://www.autodeskclub.cz/club/articleforprinting.aspx?article=676592d8-f86...

http://www.autodeskclub.cz/club/articleforprinting.aspx?article=676592d8-f86... Stránka č. 1 z 6 Tvorba sestav a jejich modifikace (4.7. 2008 Fořt Petr ) Dnešní článek věnujeme metodice tvorby sestav. Pokusíme se najít nejdůležitější podmínky, které jsou pro tvorbu sestav kritické

Více

IDEA Connection Release Listopad 2014 Nová a vylepšená funkcionalita

IDEA Connection Release Listopad 2014 Nová a vylepšená funkcionalita strana 1/12 Hello colleagues, IDEA Connection Release Listopad 2014 Nová a vylepšená funkcionalita strana 2/12 Hello colleagues, Uprostřed listopadu jsem dokončili další verzi IDEA Connection s řadu zajímavých

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 30 KUSOVNÍK]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 30 KUSOVNÍK] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Radek Havlík [ÚLOHA 30 KUSOVNÍK] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit se tvořit seznamy položek, tak zvané kusovníky. Kusovníky lze vytvářet automaticky,

Více

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 Obsah VÍTEJTE V ADVANCE CONCRETE 2012... 5 OBECNÉ... 6 Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 MODELOVÁNÍ... 8 Označené konce prvků při jejich výběru... 8 Výkaz materiálů (BOM) Možnost nastavit

Více

Přehled novinek Autodesk Revit 2013

Přehled novinek Autodesk Revit 2013 Přehled novinek Autodesk Revit 2013 Hlavní novinky Revit Architecture: - Vylepšená tvorba schodišť - Vylepšená tvorba zábradlí - Nové vlastnosti materiálů - Vylepšení vizualizací - Vylepšení tvorby součástí

Více

Bloky, externí reference

Bloky, externí reference AutoCAD 2006 Bloky, externí reference Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 Bloky obvykle více objektů, kombinovaných do jednoho objekty různých vlastností

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 9: CAD

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 9: CAD Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 9: CAD Metodika Zpracoval: Ing. Miroslav Hrdý srpen 2009 Mezi hlavní cíle tohoto modulu patří zejména

Více

TDS-TECHNIK 8.0 Podrobný popis novinek nové verze programu

TDS-TECHNIK 8.0 Podrobný popis novinek nové verze programu TDS-TECHNIK 8.0 Podrobný popis novinek nové verze programu TDS-TECHNIK hlavní moduly Zdokonalené uživatelské rozhraní Program má nové panely nástrojů a nabídek ve stylu Microsoft Office: V nabídkách ze

Více

Svařované sestavy (cvičení)

Svařované sestavy (cvičení) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: KONSTRUOVÁNÍ V CAD TŘETÍ GARSTKA A. 1.4.2013 Název zpracovaného celku: SVAŘOVANÉ SESTAVY (cvičení) Svařované sestavy (cvičení) Autodesk Inventor umožňuje efektivní tvorbu

Více

Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly

Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly Technické podmínky Veřejné zakázky Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly Obecné technické podmínky platné pro celou dodávku Kvalitní a spolehlivé stroje. Součástí dodávky budou všechny komponenty

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Novinky AutoCAD Plant 3D/AutoCAD P&ID 2015

Novinky AutoCAD Plant 3D/AutoCAD P&ID 2015 Novinky AutoCAD Plant 3D/AutoCAD P&ID 2015 Nová úvodní obrazovka Po spouštění AutoCADu Plant 3D/P&ID 2015 se objevuje nová úvodní obrazovka ta zobrazuje historii výkresů, má možnost trvale připnout výkres

Více

Logická elektrotechnická dokumentace s řešením ecscad

Logická elektrotechnická dokumentace s řešením ecscad Logická elektrotechnická dokumentace s řešením ecscad Pro úspěšnou budoucnost ecscad ecscad byl v průběhu let vyvíjen tak, aby naplnil neustále se měnící požadavky trhu i uživatelů. Řešení si oblíbily

Více

SOLIDWORKS PREMIUM VYTVÁŘEJTE SKVĚLÉ NÁVRHY S ŘEŠENÍM SOLIDWORKS

SOLIDWORKS PREMIUM VYTVÁŘEJTE SKVĚLÉ NÁVRHY S ŘEŠENÍM SOLIDWORKS SOLIDWORKS PREMIUM VYTVÁŘEJTE SKVĚLÉ NÁVRHY S ŘEŠENÍM SOLIDWORKS ŘEŠENÍ PRO 3D KONSTRUOVÁNÍ SOLIDWORKS Premium účinně integruje výkonné konstrukční nástroje pro tvorbu dílů, sestav a výkresů s vestavěnou

Více

Přehled novinek Revit 2014

Přehled novinek Revit 2014 Přehled novinek Revit 2014 Platforma a Revit Architecture: 1. Energetická analýza stavebních objektů Plně automatické generování analytického modelu pro energetickou analýzu Pracuje s objekty místnost

Více

PŘENOS DAT MEZI ESA PT A CAD PROGRAMY (ALLPLAN)

PŘENOS DAT MEZI ESA PT A CAD PROGRAMY (ALLPLAN) PŘENOS DAT MEZI ESA PT A CAD PROGRAMY (ALLPLAN) Ing. Martin Novák, CSc. SCIA CZ, s.r.o, Thákurova 3, 160 00 Praha www.scia.cz 1 ÚVOD Kompatibilita systému ESA PT s programy z oblasti CAD je jednou z dlouhodobých

Více