Solid Edge. Siemens PLM Software.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Solid Edge. Siemens PLM Software. www.solidedge.cz"

Transkript

1 Solid Edge Siemens PLM Software Solid Edge se Synchronní technologií je hybridní 2D/3D návrhový systém od společnosti Siemens. Solid Edge je základní součástí produktové řady Velocity Series, která pomáhá výrobním organizacím zvýšit tržby při snížení nákladů. Zakomponování Synchronní technologie, výjimečné modelovací jádro Parasolid, procesně zaměřené pracovní postupy, nedostižný komfort práce a rychlost při vytváření technické dokumentace stejně jako integrace řešení pro správu životního cyklu výrobku vám umožní dostat výrobek na trh rychleji než konkurence.

2 Modelování, procesně orientovaná prostředí v součásti Uživatelské prostředí Solid Edge je vybudováno na základech jedinečné technologie Stream, která zaručuje jednoduchost na učení pro začínající, snadnost používání pro příležitostné, a rychlost a efektivnost pro rutinní uživatele. Základními pilíři, na kterých je postavena celá aplikace jsou ergonomie Office 2007, interaktivní uživatelské prostředí a procesně orientované technologie. To vše přináší uživatelům jedinečné výhody. Synchronní technologie Solid Edge se Synchronní technologií přináší nový způsob práce, který kombinuje rychlost a pružnost explicitního modelování s ovladatelností a automatizací parametrického modelování. Model se vytváří pomocí skládání konstrukčních prvků, ale bez jejich historické závislosti. Prvky, které se nejlépe modifikují pomocí parametrů definovaných při vytváření, jako jsou skořepina, díra nebo pole prvků představují skupinu takzvaných procedurálních prvků. Tyto prvky dovolí editaci svých parametrů bez nutnosti přepočítávat prvky, které byly přidány k modelu později. 3D kóty se převezmou z původních skic, nebo je možné je vkládat přímo na 3D geometrii tělesa. Pomocí parametrizace 3D geometrie namísto jednotlivých skic uživatel získává nesrovnatelně větší volnost při tvorbě nebo modifikaci modelu a definování parametrizace tvaru tělesa. Aktivní pravidla zajišťují zachování předpokládaného tvaru součásti při modifikaci rozpoznáním geometrických vazeb na tělese bez nutnosti jejich předchozího zadání. Jednotlivé vazby je možné podle potřeby potlačit. Díky výše jmenovaným a mnoha dalším jedinečným technologiím je možné v Solid Edge ST upravovat modely importované z jiných CAD systémů snadněji a rychleji, než by to dokázal jejich autor v původním systému. 2

3 Procesně orientované prvky Součástí Solid Edge je speciální prostředí, které je věnováno práci se součástmi vyráběnými ohýbáním a tvarováním plechu. Toto prostředí věrně simuluje specifické procesy, které jsou typické pro výrobu plechových dílů, a jejich návrh zjednodušuje i zrychluje. Mezi funkce specifické pro toto prostředí patří například odříznutí materiálu v ohybech kolmo na plochu, lem, prolis, větrací otvor, nebo tažení mezi profily vedoucí na rozvinutelný tvar s možností vygenerování triangulačních čar. Profilovaný ohyb stejně jako lem mohou být vedeny po zakřivené hraně. Samostatnou skupinou jsou příkazy pro podporu technologie výroby. Přímo v modelu je možné nechat vygenerovat tabulku ohybů a v té určit pořadí jejich tvorby. Při vytváření rozvinu součásti dochází ke generování proměnných vnějších rozměrů, které mají zabudovanou kontrolu mezních hodnot. V prostředí součásti je dostupná skupina speciálních příkazů pro modelování plastových výlisků, jako jsou větrací otvor, nálitek, žebrování nebo lem. Pro snadnější práci s konstrukčními uzly slouží knihovna prvků, která usnadňuje jejich opětovné použití. Plošné modelování RAPID BLUE - technologie, která mění zažité konvence. Odstraňuje omezení tradičních metod modelování ploch dané stromem historie, při zachování parametričnosti. Tradiční modelování ploch spočívá ve vytvoření profilů a řídících křivek v pevně daném pořadí pro umožnění editace budoucí plochy. S technologií Rapid Blue uživatelé dostávají do rukou mnohem flexibilnější nástroj pro vyhodnocování a změny tvarů v reálném čase. Uživatelé mají lepší kontrolu nad výsledným tvarem díky přímé editaci tvarů křivek. 3

4 Sestavy, procesně orientovaná prostředí pro sestavy Prostředí sestav již dávno neslouží jen jako místo, kde se zkonstruované díly skládají dohromady pro ověření rozměrů, odhalení kolizí, popřípadě snadné a spolehlivé vygenerování kusovníků a výkresů sestav. Plná podpora metod vycházejících od konceptu sestavy ke konstrukci jednotlivých podskupin a dílů již také neznamená pro CAD střední kategorie konkurenční výhodu. Teprve podpora systémového návrhu s funkcemi jako jsou systémové knihovny, kontaktní analýzy, nebo nastavitelné podsestavy a díly mohou přinést další rozměr do konstrukce nových produktů. Synchronní technologie v sestavách Solid Edge rozšiřuje návrh sestav o funkce Synchronní technologie. Konstruktéři mohou provádět změny v několika součástech najednou bez nutnosti vytvářet složité asociativní vazby. Jedinečné nástroje jako například aktivní pravidla sami naleznou a zachovají kritická geometrická pravidla bez nutnosti zásahu uživatele. Posunout geometrii na několika součástech sestavy je nyní stejně jednoduché jako použití příkazu Roztáhnout ve 2D ale s okamžitým výsledkem na 3D modelu. Velké sestavy Procesní prostředí v sestavách Součástí Solid Edge je také několik procesně zaměřených prostředí pro práci v sestavách. Přímo v prostředí sestav je možné využít speciálních funkcí pro tvorbu rámových konstrukcí a svařenců. Velmi podobné funkce slouží i ke konstrukci potrubních systémů, ohýbaných trubek a vedení kabelových svazků. Samozřejmostí jsou knihovny s podporou několika mezinárodních standardů v daných oborech. Pro plné využití výhod těchto prostředí byly upraveny také funkce pro generování kusovníků a výkresů tak, aby maximálně zohlednily specifické požadavky těchto oborů. Prostředí pro konstrukci kabelových svazků má integrovánu spolupráci s programy pro ecad. S pomocí programu Solid Edge můžete pracovat na velmi rozsáhlých sestavách bez rizika ztráty výkonu. To je docíleno kombinací několika různých velmi účinných technologií. Především máte plnou kontrolu nad tím, jaká část z editované sestavy je načtena v paměti. Při práci v sestavě si můžete postupně ukládat jednotlivé konfigurace zobrazení a řídit si tak sami míru zatížení systému. Velkou výhodou pro uživatele je možnost pracovat na zjednodušených reprezentacích jak dílů, tak i sestav. Jedinečnou funkcí je možnost vytvářet v sestavě Zóny. Jednotlivé součásti budou do Zón přiřazovány a odebírány podle své aktuální pozice. Zóny tak dynamicky rozdělují sestavu na oblasti pro usnadnění práce na velkých sestavách. Pro uživatele, kteří potřebují pracovat na extrémně velkých sestavách je dostupná 64-bitová verze Solid Edge, která ve spojení se 64-bitovým operačním systémem odbourává omezení velikosti využitelné operační paměti 4

5 Vizualizace a prezentace Pohyb kamery, pohonů, animace rozložení sestavy, změna vzhledu součásti, posunutí součásti po trajektorii. Tyto všechny funkce je možné libovolně kombinovat a vytvářet tak například fotorealistické animace. Vše se jednoduše řídí nastavením platnosti pohybů jednotlivých funkčních skupin a pohonů na časové ose editoru animací. Pomocí předdefinovaných vazeb umístíme knihovnu do sestavy Systémové knihovny Spolu s podsestavou transformátoru je do hlavní sestavy přidán také spojovací materiál. Když vytváříte novou sestavu, obvykle se nevyhnete používání podobných konstrukčních skupin, které ke svému upevnění vyžadují specifické úpravy na okolních dílech. Právě pro tyto případy je určena funkce Solid Edge nazvaná Systémové knihovny. V rámci systémové knihovny můžete mít definovánu skupinu dílů i sestav, které budou vloženy do aktivní sestavy a také konstrukční prvky, které zajistí úpravu okolních dílů. Do spodního krytu jsou přidány konstrukční prvky pro uchycení transformátoru a vyříznutí větracích otvorů. 5

6 2D zdarma, Výkresová dokumentace, PMI Solid Edge je jediný 3D CAD systém, který v rámci jednoho produktu nabízí plnohodnotné prostředí pro práci ve 2D. 2D zdarma Solid Edge jako jediný 3D CAD systém nabízí modul pro zpracování výkresové dokumentace i jako samostatné 2D řešení zcela zdarma. Uživatel zvyklý pracovat ve 2D v AutoCADu nebo Cadkey v něm nalezne kompletní sadu nástrojů pro asociativní i neasociativní 2D kreslení a manipulaci s entitami, kótování, pozicování, práci s poznámkami a razítky tak, jak to vyžadují strojírenské normy. Uživatelský komfort zajišťuje přítomnost funkcí pro práci s hladinami, bloky, styly čar a šrafování. Unikátní jsou funkce pro tvorbu schémat s bohatými knihovnami symbolů a možností jejich načítání z AutoCADu. Součástí tohoto produktu je také velmi kvalitní překladač výkresů uložených ve formátech DWG, DXF, 2D-IGES nebo Microstation DGN. Tento program představuje vynikající pomůcku pro uživatele, kteří se chystají přejít z práce ve 2D do 3D. Díky tomu, že Solid Edge 2D Drafting je parametrický, uživatel se již při kreslení ve 2D seznamuje s funkcemi pro vytváření vazeb a kót, které slouží k vytváření profilů při modelování ve 3D. Navíc vše co je vytvořeno ve 2D, můžete zkopírovat a vložit do skic nebo profilů ve 3D. Přechod do 3D tak pro uživatele představuje daleko menší zátěž, protože již zvládl základní funkce pro práci v profilu konstrukčních prvků. A to vše bez ztráty produktivity. Otestováno v praxi: O zakoupení 3D programu pro použití ve strojírenství jsem uvažoval delší dobu. Zkušenosti jsem měl v klasickém kreslení na prkně, potom jsem se přeškolil na 2D kreslení v AUTOCADu LT. Jelikož jsme malá firma, dosti nás od nákupu odrazovalo snížení výkonnosti konstruktéra, než se naučí plnohodnotně ovládat nový 3D program. Při řešení tohoto problému nám velice pomohla možnost pracovat v první fázi s 2D Solid Edge, a to ještě zadarmo. Po osvojení tohoto programu jsme přistoupili k nákupu 3D verze. Zvládnutí programu bylo velice rychlé a nezdržovali jsme se rutinními činnostmi při vytváření 2D dokumentace. Plně jsme se mohli věnovat 3D modelování. Zrychlení a zpřesnění práce konstruktéra se projevily už po měsíci používání Solid Edge. Práce se stala příjemnější a výsledky práce konstruktéra jsou srozumitelnější i pro pracovníky bez technického talentu a představivosti.v každém případě Solid Edge splnil naše očekávání. ing. Ivan Chorváth, jednatel společnosti ILCOP Jeseník s.r.o. 6

7 Zobrazení referenčních součástí Výkresová dokumentace Při práci na výkresech sestav je důležitá možnost zobrazit odlišným způsobem díly, které slouží pouze k orientaci v rámci vznikajícího celku, ale nejsou součástí aktuální sestavy. Pokud vybrané skupině dílů nastavíte příznak, že se mají zobrazovat jako referenční, pak se na výkresu budou chovat jako průhledné, a jejich obrysové čáry budou vykresleny stylem definovaným pro tento typ součástí. Styl čar je možné měnit individuálně i pro jednotlivé díly nebo podsestavy. Pokud se ale rozhodnete, že jen potřebujete mít na výkresu některé součásti průhledné, stačí jen označit u referenční součásti, že má být vypsána v kusovníku. Na obrázku je na ozubených kolech dobře patrné použití zjednodušené a úplné reprezentace součásti v různých výkresových pohledech. Příprava technické dokumentace je časově náročný proces, s velkým důrazem na kvalitu výsledných výkresů. Solid Edge poskytuje širokou paletu funkcí, které zrychlují práci a šetří tak velmi cenný čas. Unikátní je funkce pro otevření výkresu sestavy v neatnivním stavu. Systém při zapnutí této volby odpojí výkres od modelu, ze kterého je vytvořen a díky tomu je otevřen velmi rychle. I v tomto režimu lze výkres zpracovávat pomocí všech 2D nástrojů, tedy například přidávat kóty, poznámky, odměřovat i tisknout, nebo pracovat s vlastnostmi výkresových pohledů. Až teprve pokud bude potřebovat nástroje pracující s 3D geometrií, jako je vytvoření řezu nebo nového výkresového pohledu, dojde k načtení 3D dat. Pro uživatele to znamená minimální zátěž systému přesně odpovídající skutečným aktuálním potřebám. PMI Uživatelé Solid Edge již mohou plně využívat předností plného popisu výrobku již ve 3D. Pravidla definuje norma ASME Y14.41 a její aplikace v produktu Solid Edge je úplná jak pro součásti, tak pro sestavy. Uživatel může vytvářet pojmenované pohledy a do těch přiřazovat kóty, poznámky, tolerance, opracování atd. Každý pohled může mít také přiřazen grafický řez. Prostřednictvím prohlížeček jsou tyto informace dostupné i pracovníkům, kteří nemají instalován Solid Edge. Vytvořené pohledy mohou být vloženy do výkresu včetně kót. 7

8 Koncepční návrh Hybridní 2D/3D návrh pro rychlejší a kvalitnější přípravu projektů. Pokud se připravuje vývoj stroje nebo zařízení, které je složeno z více podskupin, první krok většinou spočívá na bedrech projektanta. Ten musí připravit komplexní studii nového projektu. Tato práce se v drtivé většině případů odehrává ve 2D. Schopnost programu Solid Edge pracovat s historickou dokumentací ve formátu DWG je v tomto ohledu nespornou výhodou. Při práci v prostředí Solid Edge si může projektant nejdříve vytvo- řit základní strukturu kusovníku, poté použít 2D reprezentace již existujících skupin, určit jejich rozmístění a schematicky dokreslit skupiny popřípadě díly, které teprve budou konstruovány. V okamžiku, kdy je projektant s prací ve 2D hotov, vloží se do sestavy projektu i 3D modely. U velkých projektů se tím výrazně zjednodušuje jejich příprava. Po dokončení detailní konstrukce je zařízení připraveno pro vydání dokumentace do výroby. Nespornou výhodou programu Solid Edge je, že díky jeho úzké integraci s PDM systémem Teamcenter můžou všechny fáze projektu probíhat v plně řízeném prostředí. Na počátku konstrukce je vytvoření struktury produktu. U již existujících sestav je možné vytvořit jejich 2D reprezentaci pro účely projekce. Při práci je možné využívat jak modely, tak jejich 2D reprezentace, popřípadě nakreslit základ pro nově vytvořené díly nebo sestavy. V okamžiku, kdy bude projektant s prací ve 2D hotov, načtou se do sestavy projektu i 3D modely. U velkých projektů se tím výrazně zjednodušuje jejich příprava. 8 Po dokončení detailní konstrukce je zařízení připraveno pro vydání dokumentace do výroby.

9 Výměna dat CAD neutrální nástroj pro práci na sestavách OEM JT data + Konstrukce dodavatele = Kombinovaná sestava V dnešní globální společnosti je velký důraz kladen na nástroje pro výměnu a sdílení dat. Společnost Siemens PLM Software publikovala obecný formát JT, který představuje ideální platformu pro výměnu dat mezi různými CAD systémy. JT soubory mohou být vybaveny všemi potřebnými informacemi a záleží na uživateli, jak se je rozhodne použít. Různé kombinace uložení geometrie, struktury sestavy a kusovníkových informací umožňují sdílet tato data mezi dalšími uživateli s ohledem na poskytování pouze nezbytných informací. Solid Edge pro účely konstrukce sestav zachází se soubory ve formátu JT obdobně jako s vlastním formátem. Můžete je tedy přímo vkládat do sestav, pozicovat je pomocí standardních nástrojů, kontrolovat kolize a nechat vypisovat v kusovnících. Solid Edge se tak stává univerzálním nástrojem pro konstrukci sestav z dílů a podsestav vytvořených v různých CAD systémech. Můžete také pracovat s daty ve výměnném formátu, nebo nativním formátu jiné aplikace. Solid Edge nabízí množství filtrů pro načítání i ukládání dat v různých formátech. Prohlížečky Důležitou součástí každého PDM systému jsou nástroje pro prohlížení dokumentů a komunikaci ať již uvnitř společnosti, s externími dodavateli, nebo zákazníky. Společnost Siemens PLM Software dodává pro tyto účely několik aplikací, které jsou rozděleny podle způsobu určení. Patří mezi ně i volně šířitelné programy pro prohlížení dokumentů Solid Edge nebo balíčků PCF. PCF dokumenty v sobě združují nejen 3D modely a 2D výkresy, ale také další dokumenty které jsou důležité pro bezchybnou komunikaci. PCF dokumenty představují velmi jednoduchý, ale spolehlivý způsob komunikace, který může být bez problémů veden jako součást systému správy dat. 9

10 Nový standard v integraci CAD/PDM Solid Edge se stal prvním mainstreamovým CAD systémem, který integroval nástroje pro správu dat přímo do prostředí CAD systému a Solid Edge Insight i nadále poskytuje osvědčené řešení pro běžné konstrukční kanceláře. Integrace Solid Edge s aplikací Temcenter pak poskytuje těsné a transparentní propojení s touto aplikací. Všechny důležité příkazy Solid Edge jsou upraveny tak, že přívětivě zpřístupňují funkce pro správu dat v rámci běžné práce se Solid Edge. Data vytvořená v Solid Edge jsou ukládána i indexována pro snadné nalezení a použití v budoucích projektech bez zbytečného zatěžování uživatele. Bez ohledu na to jaký systém si vyberete pro začátek, s produkty Siemens PLM Software máte vždy otevřenou cestu pro růst Vašeho podnikání. Solid Edge Insight je dodáván jako součást každé instalace Solid Edge je inovativní řešení, které úzce spojuje CAD systém, správu dat a spolupráci pomocí webových nástrojů do jediného produktu, který je jednoduché implementovat a spravovat. Insight odstraňuje bariéry pro úspěšné zavedení PDM tím, že poskytuje základní schopnosti pro správné definování pracovních postupů pro úspěšnou správu dat vytvořených v Solid Edge. Teamcenter Express je předkonfigurované řešení pro správu dat se snadnou implementací, obsluhou a údržbou. Představuje vstupní úroveň pro platformu Teamcenter. Teamcenter Express je optimalizován pro středně velké výrobní podniky které potřebují zajistit spolupráci různých oddělení a detašovaných pracovišť, vyžadují specifické pracovní postupy a řízený tok dat pro schvalování dokumentace a změnové řízení, nebo potřebují zajistit správu dokumentace pro více aplikací. Teamcenter Express napomáhá ve společnosti transformovat její procesy při vývoji výrobku zaváděním osvědčených postupů do každé úlohy a procesu. Pro společnosti vyžadující kompletní PLM řešení Solid Edge poskytuje úzkou integraci s Teamcenter Engineering, standardem v oblasti cpdm. Teamcenter Engineering poskytuje flexibilní a konfigurovatelné řešení pro správu dat, zaměřené na všechny PLM procesy v prostředí globálních společností. Narozdíl od tradičních PDM řešení integrace Solid Edge s platformou Teamcenter Engineering činí sofistikovanou správu dat pro uživatele plně transparentní. Jak Solid Edge, tak i Teamcenter jsou vyvíjeny společností Siemens PLM Software, která zajišťuje nevyšší možnou míru integrace a synchronizuje oba produkty při uvolňování každé nové verze. 10

11 Velocity series Koncept, Design, Konstrukce, Přípravky Solid Edge představuje ideální CAD nástroj, který v sobě integruje pokročilé nástroje pro přípravu technické dokumentace. Simulace Femap je špičkový nástroj pro analýzu pomocí metody konečných prvků na platformě Windows. Od jednoduché lineární statické analýzy až po výpočty proudění tekutin, konstruktéři i výpočtáři používají Femap pro virtuální simulaci chování výrobku ještě před tím, než přistoupí k výrobě drahých prototypů. Díky tomu je zajištěna vyšší kvalita výrobků a sníženy náklady a zkrácen čas potřebný na jejich uvedení na trh. Výroba CAM Express představuje komplexní, vysoce flexibilní systém pro programování NC strojů. CAM Express je CAD neutrální CAM systém, který díky své integraci pracuje přímo se součástmi i sestavami Solid Edge. Se zaměřením na jednoduchost nasazení a používání, CAM Express kombinuje schopnosti špičkového CAM systému a nízké celkové náklady. Správa dokumentace na míru Teamcenter Express poskytuje nástroje pro správu dat a komunikaci jak uvnitř společnosti, tak navenek. Teamcenter Express umožňuje maximalizovat efektivitu vývoje produktu a ostatních technických procesů při zajištění minimálních nákladů a zvýšení produktivity. 11

12 Souhrn funkcí Zdarma Solid Edge 2D Drafting Plně integrované prostředí pro práci ve 2D Import 2D výkresů (DWG, DXF, DGN, 2D-IGES) Použití 2D výkresů pro snadnou tvorbu 3D modelů Synchronní technologie 3D kóty řídící geometrii tělesa Modelování pomocí prvků nezávislých na historii Procedurální prvky Nástroje pro snadnou úpravu tvaru s využitím aktivních pravidel 3D Vazby pro definici závislostí geometrie tělesa Obdoba příkazu roztáhnout ve 3D s využitím aktivních pravidel v součásti i sestavě Odpojení geometrie od tělesa a její opětovné připojení Přenesení vybrané geometrie do jiného souboru Nástroje pro automatizaci výběru geometrie Modelování součástí 3D Objemové a plošné modelování Rapid Blue technologie pro modelování obecných ploch Přímá editace geometrie modelu Booleovské operace i s využitím ploch Seskupování pro lepší orientaci ve stromu prvků Knihovna konstrukčních prvků a skupin Násobení prvků podle křivek Superprvky pro snadné a rychlé modelování složitých celků Funkce pro plastové součásti Žebro, Žebrování, Lem, Nálitek... Dělicí křivka a dělicí plocha Analýza úkosů a křivosti ploch, pruhy zebra a hřeben křivosti křivky Modelování plechových součástí Tažení mezi profily s možností vytvoření triangulačních čar postupných ohybů Technologicky specifické funkce jako Lem, Narovnání a Složení ohybu, Odříznutí kolmo na plochu Vyztužení ohybů, Křížové vyztužení tabulí Lem a profilovaný ohyb po zakřivené hraně s podporou rozvinu Konstrukční prvky pro tvorbu prolisů a větracích otvorů Uzavření rohu s různými volbami Převedení tenkostěnného tělesa na plechovou součást Asociativní rozvin (včetně importovaných modelů) se zabudovanou kontrolou vnějších rozměrů Začištění geometrie při rozvinu pro snadnější vyrobitelnost Střednicová plocha Nastavení hladin při ukládání rozvinu do DXF Rozpoznání konstrukčních prvků na importované geometrii Automatický a manuální režim Sestavy Práce s velkými sestavami konfigurace zobrazení, 3 stavy načtení komponentů, Při otevírání načtení pouze struktury vrcholové sestavy. Rozdělení sestavy na zóny Zjednodušená reprezentace součástí i sestav Přeskupení komponent včetně zachování vazeb, skupiny ve stromu sestavy Automatické vytváření vazeb mezi součástmi Vazba převod: rotační-rotační; rotační-lineární; lineární lineární Pohony rotační a lineární simulace mechanismu sestavy Hybridní 2D - 3D asociativita Nastavitelné sestavy a součásti Konstrukční prvky v sestavě / sestavou řízené prvky v součástech Virtuální sestavy Podpora hladin ve skicách Systémové knihovny pro práci s konstrukčními celky Interaktivní analýza mechanismů v sestavě včetně kontaktní analýzy Grafické řezy sestavou s vykreslením i ve výkresech Rozložené pohledy sestav včetně animace a pohonů Alternativní sestavy, alternativní pozice sestav Knihovna standardních součástí Konstrukční asistenti senzory pro sledování kritických hodnot návrhu PMI výrobní informace Vytváření kót a poznámek ve 3D modelech součástí a sestav Plná shoda s normou ASME Y14.41 Pohledy modelu řídí viditelnost řezů, poznámek a kót použití ve výkresech Popisy s odkazy na vlastnosti souborů Ohýbané trubky, potrubní systémy Poloautomatická i manuální tvorba trajektorie potrubí Generování výrobního výkazu pro ohyby Zjišťování celkové délky pro použité polotovary Definice různých zakončení Kabelové svazky Obousměrné propojení s ecad produkty Automatizovaný procesní průvodce Rámové konstrukce Knihovna normalizovaných i uživatelských profilů Automatické zakončení profilů Svařence Opracování součástí před svařením Modelování svarů Opracování po svaření Asociativní svarové značky ve výkresech Formy plastových výlisků Funkce pro automatické i ruční vytvoření dělicí roviny Více součástí v jedné vložce, zrcadlení, otáčení Podpora pro práci s tvarovými vložkami a šoupátky Automatizovaná tvorba různých typů vtoků Automatizovaná tvorba chlazení Podpora nejrozšířenějších standardů pro stavebnice formy i komponent možnost definovat uživatelské standardy Průvodce pro tvorbu elektrod Kinematika Automatický vznik kinematických vazeb podle vazeb v sestavě Pro více informací kontaktujte: Kontrola kolizí Kontrola minimální vzdálenosti Výstup animace do AVI souboru Pevnostní analýza Integrované řešení FEMAP Express Řešič NASTRAN Procesní průvodce Poloautomatické vytvoření střednicové plochy Publikování na Internetu Automatické publikování součástí, sestav a atributů Výkresová dokumentace Rychlé otevření výkresu bez kontroly modelu s možností editace vhodné pro prohlížení a tisk výkresů velkých sestav Podpora hladin, bloků a poznámek Asociativní pohledy s plnou kontrolou zobrazení součástí sestav Aktualizace pohledů řízená uživatelem Řez, průřez, rozvinutý řez, částečný řez využití definice plné součásti z modelu Detail, nezávislý detail; libovolné hranice pohledu i detailu; zkrácené pohledy Použití řezů vytvořených ve 3D ve výkresových pohledech 2D dokumentace Modelový pohled s PMI asociativní s definicí ve 3D Strojírenské symboly Náhledová kvalita výkresových pohledů pro rychlé generování výkresů Plnohodnotné kreslení ve 2D s asociativitou na 3D model Generování kusovníku včetně automatického pozicování Generování tabulky děr, rozvinů, rozměrové řady součásti Mapování změn při aktualizaci pohledu Identifikace neaktivních a přerušených propojení Podpora uživatelem definované šablony s nastavením pohledů pro rychlé automatické generování výkresů Vystínované výkresové pohledy Zobrazení referenčních prvků z modelu ve výkresu (souřadné systémy, roviny, skici, křivky, plochy) Uživatelem definované styly čar, šraf a kót Kreslení schémat Konverze bloků z DWG formátu Bohaté knihovny symbolů Vizualizace 19 typů včetně fotorealistické vizualizace, Stíny, Odrazy, Ray Traycing Perspektiva, Textury, Bumps, Animace Prohlížečky dokumentů Solid Edge Viewer;Solid Edge View and Markup; XpresReview; JT2Go edrawings Siemens Product Lifecycle Management Software (CZ) s.r.o. Na Maninách 7, Praha 7, Tel: , Fax: Siemens a logo Siemens jsou registrované ochranné známky firmy Siemens AG.Teamcenter, NX, Solid Edge,Tecnomatix, Parasolid, Femap, I-deas, JT, Velocity Series, Geolus a obchodní úprava Signs of Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. nebo jejích poboček v USA a v jiných zemích. Všechna ostatní loga, ochranné známky, registrované ochranné známky nebo servisní známky zde použité náleží jejich příslušným držitelům. SEcz080831

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29 Úvod 9 Kapitola 1 11 Orientace v prostředí programu SolidWorks 11 Pruh nabídky 12 Nabídka Možnosti 14 Nápověda 14 Podokno úloh 15 Zdroje SolidWorks 15 Knihovna návrhů 15 Průzkumník souborů 16 Paleta pohledů

Více

Tecnomatix digitální továrna

Tecnomatix digitální továrna Tecnomatix digitální továrna Siemens PLM Software www.siemens.cz/plm Produkty řady Tecnomatix jsou flexibilní řešení pro plánování, simulace a řízení výrobních procesů. Jejich velký ekonomický přínos spočívá

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

Úvod do programu Solid Edge

Úvod do programu Solid Edge Úvod do programu Solid Edge Cíle této kapitoly V průběhu této kapitoly se naučíte: jak vypadá prostředí programu Solid Edge, najít a otevřít dokument programu Solid Edge, vytvořit a uložit dokument, používat

Více

Pokud Vám termíny nevyhovují, nebo máte zájem uspořádat specifické firemní školení, prosím obraťte se na Vaši BEKO kontaktní osobu.

Pokud Vám termíny nevyhovují, nebo máte zájem uspořádat specifické firemní školení, prosím obraťte se na Vaši BEKO kontaktní osobu. Vážení zákazníci, rostoucí zájem o podporu a školení systémů CATIA, ENOVIA, DELMIA, 3DVIA, nás přivedl na myšlenku, poskytovat nejenom specificky zaměřené firemní kurzy těchto systémů, ale také nabízet

Více

1. Úvod do Systémů CAD

1. Úvod do Systémů CAD 1. Úvod do Systémů CAD Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován CA technologiím. Po úvodním seznámení se soustředíme především na oblast počítačové podpory konstruování, tedy CAD. Doba nutná k nastudování

Více

Technické novinky. AutoCAD. Mechanical 2011

Technické novinky. AutoCAD. Mechanical 2011 AutoCAD Mechanical 2011 2 Představujeme AutoCAD Mechanical 2011 Obsah Knihovna obsahu... 2 Obecná vylepšení... 2 Vylepšení podpory mezinárodních norem...2 Selektivní aktualizace obsahu...2 Publikování

Více

Konstruování ve strojírenství CAD systémy

Konstruování ve strojírenství CAD systémy Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Konstruování ve strojírenství CAD systémy Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1 Obsah OBSAH...

Více

Tvorba detailních výkresů

Tvorba detailních výkresů Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012 Komplexní správa technických dat PDM základní pojmy Ing. Martin Nermut, 2012 Projektování - konstrukční a technologické procesy součást životního cyklu výrobku (PLM - Product Lifecycle Management) Nárůst

Více

PLM Software. Začínáme se správou produktových dat Klíčové funkce a přínosy systému pro správu produktových dat. Answers for industry

PLM Software. Začínáme se správou produktových dat Klíčové funkce a přínosy systému pro správu produktových dat. Answers for industry Siemens Product Lifecycle Management Software (CZ) s.r.o. Začínáme se správou produktových dat Klíčové funkce a přínosy systému pro správu produktových dat www.siemens.com/teamcenter e x e c u t i v e

Více

FEMAP. světové řešení MKP pro systém Windows. Siemens PLM Software

FEMAP. světové řešení MKP pro systém Windows. Siemens PLM Software FEMAP světové řešení MKP pro systém Windows Siemens PLM Software www.femap.cz Při vývoji výrobků, které mají dosahovat náročných pevnostních a kvalitativních vlastností, nelze nic ponechat náhodě. Výpočty

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TECHNOLOGICKÉ POSTUPY S PODPOROU POČÍTAČA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU

KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU Modelování součástí z plechu Autodesk Inventor poskytuje uživatelům vedle obecných nástrojů pro parametrické a adaptivní

Více

Co je nového v ZW3D 2015 CAD. ZWCAD Software Co., Ltd.

Co je nového v ZW3D 2015 CAD. ZWCAD Software Co., Ltd. Co je nového v ZW3D 2015 CAD ZWCAD Software Co., Ltd. 1 Obsah Základní prvky.6 Správa souborů... 6 Nová podpora automatické zálohy sekce 8 Nový formulář "Uložit opravené dokumenty".8 Uživatelské prostředí...

Více

TDS-TECHNIK 10.0. TDS-Výpočty. TDS-Kusovník

TDS-TECHNIK 10.0. TDS-Výpočty. TDS-Kusovník TDS-TECHNIK 10.0 V následujícím textu jsou uvedeny informace o již desáté verzi strojírenské aplikace TDS- TECHNIK. V úvodu jsou popisovány moduly Výpočty a Kusovník, které jsou společné všem verzím. Pak

Více

PLM Software. NX CAM a SINUMERIK - dokonalé spojení Dokonalé spojení mezi CAM systémem a řídicími jednotkami vašich obráběcích strojů

PLM Software. NX CAM a SINUMERIK - dokonalé spojení Dokonalé spojení mezi CAM systémem a řídicími jednotkami vašich obráběcích strojů Siemens Product Lifecycle Management Software (CZ) s.r.o. NX CAM a SINUMERIK - dokonalé spojení Dokonalé spojení mezi CAM systémem a řídicími jednotkami vašich obráběcích strojů www.siemens.com/nx E x

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Logická elektrotechnická dokumentace s řešením ecscad

Logická elektrotechnická dokumentace s řešením ecscad Logická elektrotechnická dokumentace s řešením ecscad Pro úspěšnou budoucnost ecscad ecscad byl v průběhu let vyvíjen tak, aby naplnil neustále se měnící požadavky trhu i uživatelů. Řešení si oblíbily

Více

Tvorba procedurálních prvků

Tvorba procedurálních prvků Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související

Více

Modelování součásti pomocí ploch

Modelování součásti pomocí ploch Modelování součásti pomocí ploch Číslo publikace spse01560 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Nový modul tvorby elektrod

Nový modul tvorby elektrod Nový modul tvorby elektrod Tvorba elektrod je důležitou součástí procesu výroby formy, bez ohledu na její složitost. WorkNC-CAD Hybridní modelář modul tvorby elektrod přináší uživatelům dokonalou rovnováhu

Více

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení Silní v době krize investují a v současné době je vhodná doba na to, aby se firma věnovala optimalizaci vnitřních procesů a činností s cílem posílit

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] 1 CÍL KAPITOLY Cílem první části tohoto dokumentu je poskytnutí přehledových a přiměřeně

Více

DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes

DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes DS řešení DELMIA pro digitální výrobu a produkci umožňuje výrobcům nezávisle na průmyslovém odvětví virtuálně definovat, plánovat,

Více

Nastavitelné součásti a sestavy

Nastavitelné součásti a sestavy Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem tohoto dokumentu je přiblížit uživateli přehledovým způsobem oblast použití křivek v rámci dnes

Více

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 Obsah VÍTEJTE V ADVANCE CONCRETE 2012... 5 OBECNÉ... 6 Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 MODELOVÁNÍ... 8 Označené konce prvků při jejich výběru... 8 Výkaz materiálů (BOM) Možnost nastavit

Více

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta. VÝROBA Helios Orange + něco navíc Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.cz MODUL VÝROBY Modul Řízení výroby vychází z osvědčeného základního

Více

Co je nového ve verzi Geomagic Design 2015

Co je nového ve verzi Geomagic Design 2015 Co je nového ve verzi 2015 Obsah Identifikace softwaru... 1 Systémové požadavky... 1 Tisknutelnost... 2 Cloudové tisknutí Cubify.com... 3 Integrace 3D Systems Sense... 4 Importování sítě... 4 Okno nenainstalovaného

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Výkresová dokumentace

Více

SolidCAM Podpora metodiky

SolidCAM Podpora metodiky SolidCAM Podpora metodiky Tento materiál vznikl v rámci projektu: STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví CZ.1.07/1.1.16/01.0054 Tento projekt

Více

Autodesk Inventor Series

Autodesk Inventor Series Autodesk Inventor Professional Autodesk Inventor Series Správně začít. První skončit. Získat náskok. Software firmy Autodesk je navržen tak, aby vaše výrobky byly lepší a abyste je mohli dodávat na trh

Více

Úvod, rozdělení CAD systémů Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Karel Procházka

Úvod, rozdělení CAD systémů Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Karel Procházka Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

1. Blok 1 Úvod do Systémů CAD

1. Blok 1 Úvod do Systémů CAD 1. Blok 1 Úvod do Systémů CAD Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován problematice tvorby technické dokumentace pomocí počítačové podpory. Doba nutná k nastudování 2 3 hodiny Průvodce studiem Pro studium

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám.

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. STOW MOBILE Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY Stow Mobile je vysokokapacitní skladovací systém navržený tak, že paletové regálové systémy jsou

Více

Přehled novinek Autodesk Revit 2013

Přehled novinek Autodesk Revit 2013 Přehled novinek Autodesk Revit 2013 Hlavní novinky Revit Architecture: - Vylepšená tvorba schodišť - Vylepšená tvorba zábradlí - Nové vlastnosti materiálů - Vylepšení vizualizací - Vylepšení tvorby součástí

Více

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253.

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253. AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253 DS Strojař 1 Uživatelský manuál obsah Kapitola Stránka 1 Instalace 2 2 Nastavení 3

Více

Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno

Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno 1 Vydání: Scia Engineer 2010.0 Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tento dokument ani žádná

Více

VYTÁPĚNÍ A POTRUBÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OTOPNÝCH SOUSTAV, CHLAZENÍ SNADNO A RYCHLE. www.abstudio.cz

VYTÁPĚNÍ A POTRUBÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OTOPNÝCH SOUSTAV, CHLAZENÍ SNADNO A RYCHLE. www.abstudio.cz PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OTOPNÝCH SOUSTAV, CHLAZENÍ SNADNO A RYCHLE www.abstudio.cz Parní kotelna, Sedliště Ing. Petr Madrý, Ostrava CADKON představuje praktický a výkonný nástroj s jednoduchým ovládáním,

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

VISI ve TVARu Pardubice

VISI ve TVARu Pardubice VISI ve TVARu Pardubice Pokročilé CAD/CAM řešení pro strojírenský průmysl TVAR výrobní družstvo Pardubice se začalo rozvíjet krátce po druhé světové válce v roce 1945. Od počáteční výroby plnících per

Více

SIEMENS UGS NX 4. Česká zemědělská univerzita v praze - manuál. Unigraphics NX4_uživatelská příručka pro začátečníky. Tomáš Boháček 10/200 7.

SIEMENS UGS NX 4. Česká zemědělská univerzita v praze - manuál. Unigraphics NX4_uživatelská příručka pro začátečníky. Tomáš Boháček 10/200 7. SIEMENS UGS NX 4, SMAD 2.ročník distanční studium Grafické podklady pro tuto práci byly čerpány z: 1) 2) výukového programu společnosti UGS PRAHA produktů společnosti LEGO MC KLADNO, SMAD 2.ročník distanční

Více

SolidWorks. Office Premium. SolidWorks Corporation Ú P L N É Ř E Š E N Í P R O 3 D K O N S T R U K C I V Ý R O B K Ů

SolidWorks. Office Premium. SolidWorks Corporation Ú P L N É Ř E Š E N Í P R O 3 D K O N S T R U K C I V Ý R O B K Ů design: Envision SolidWorks Corporation SolidWorks Office Premium w w w. s o l i d w o r k s. c z Ú P L N É Ř E Š E N Í P R O 3 D K O N S T R U K C I V Ý R O B K Ů Ústředí společnosti SolidWorks Corporation

Více

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D.

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Obsah Kompletní návrh výrobků... 1 Vytváření kvalitních produktů hned napoprvé... 4 Zkrácení vývojového cyklu výrobků... 5 Správa a sdílení návrhových

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 12 Software 12.1 Všeobecně Návrh a výrobu lehkých obvodových plášťů silně ovlivnila snadná dostupnost techniky a neustále se zdokonalující software. Zvyšuje se tempo a úroveň vybavování společností výpočetní

Více

Elektronická příručka navrhování interiéru

Elektronická příručka navrhování interiéru Elektronická příručka navrhování interiéru Verze: 1.0 Název: CZ_navrhování_interiéru_V1.PDF Témata: 1 Úvod...2 2 Funkce navrhování interiéru...2 2.1 Spustit navrhování interiéru...2 2.2 Definovat stěnu...3

Více

Vyzkoušejte svůj návrh dřív, než je vyroben

Vyzkoušejte svůj návrh dřív, než je vyroben Vyzkoušejte svůj návrh dřív, než je vyroben Udělejte z digitálního prototypování svou konkurenční výhodu Autodesk Inventor vám umožňuje dokončit konstrukční návrh rychleji, snadněji a s potřebnou flexibilitou

Více

Vysoce produktivní výroba součástí

Vysoce produktivní výroba součástí www.siemens.cz/plm Vysoce produktivní výroba součástí NX CAM kompletní řešení pro rychlejší tvorbu lepších součástí www.siemens.com/plm/nx/cam Výhody řešení NX CAM Jak díky softwaru NX rychleji vytvoříte

Více

Globema CS s.r.o. NetStork. Popis funkcí

Globema CS s.r.o. NetStork. Popis funkcí Globema CS s.r.o. NetStork Popis funkcí Obsah 1 Automatizovaná kontextová nápověda... 3 2 Automaticky generovaná interaktivní schémata... 3 2.1 Schémata průběhů trubek, výkopů... 4 2.2 Schémata šachet...

Více

Název projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Ročník: Zpracoval: Modul: CAD/CAM

Název projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Ročník: Zpracoval: Modul: CAD/CAM Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Mechanik seřizovač Ročník: Čtvrtý Zpracoval: Zdeněk Ludvík Modul: CAD/CAM ÚVOD...

Více

Představuje. Technický Informační Systém nové generace

Představuje. Technický Informační Systém nové generace Představuje Technický Informační Systém nové generace Nový náhled na položky Sjednocení typů položek - položky nejsou striktně dělené na vyráběné a nakupované. Do tohoto typu je zahrnuté i nakupované a

Více

Animace sestav. Číslo publikace spse01693

Animace sestav. Číslo publikace spse01693 Animace sestav Číslo publikace spse01693 Animace sestav Číslo publikace spse01693 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VNITŘNÍCH ELEKTROINSTALACÍ SLABOPROUDU, SILNOPROUDU SNADNO A RYCHLE. www.abstudio.cz

ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VNITŘNÍCH ELEKTROINSTALACÍ SLABOPROUDU, SILNOPROUDU SNADNO A RYCHLE. www.abstudio.cz PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VNITŘNÍCH ELEKTROINSTALACÍ SLABOPROUDU, SILNOPROUDU SNADNO A RYCHLE www.abstudio.cz Přístavba veterinární ordinace, Kladno Projekce elektro Martin Frühau, Vinařice CADKON představuje

Více

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253.

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253. AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253 DS Stavař 1 Uživatelský manuál obsah Kapitola Stránka 1 Instalace 2 2 Nastavení 3

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

CAD/CAM. Vše -v-jednom, DOSTUPNÝ CAD/CAM. Přehled. ZW3D Unikátní Hodnoty:

CAD/CAM. Vše -v-jednom, DOSTUPNÝ CAD/CAM. Přehled. ZW3D Unikátní Hodnoty: CAM Vše-v-jednom, dostupný CAD/CAM Forma CAD Vše -v-jednom, DOSTUPNÝ CAD/CAM CAD/CAM Přehled ZW3D je integrované CAD / CAM řešení, navržené pro celý proces vývoje produktů. Nabízí nejrychlejší jádro pro

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

Transit NXT. Ergonomický design nové funkce optimalizovaná uživatelská rozhraní

Transit NXT. Ergonomický design nové funkce optimalizovaná uživatelská rozhraní Transit NXT Ergonomický design nové funkce optimalizovaná uživatelská rozhraní STAR Group your single-source partner for information services & tools Transit NXT zaměřeno na ergonomii Ergonomický design

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha číslo 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha číslo 2 virtuální socha data načtená skenerem editace ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha číslo 2 Název projektu: Robotizované pracoviště 3D, SPŠ kamenická a sochařská, Hořice Poptávaný celek: Technologická část pracoviště

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

BIM pro stavební konstrukce

BIM pro stavební konstrukce BIM pro stavební konstrukce Vylepšete efektivitu, kvalitu zpracování a koordinaci Současná tvorba modelu pro návrh, konstrukční analýzu a koordinovanou dokumentaci Informační modelování budov výrazně zvýšilo

Více

9 Prostorová grafika a modelování těles

9 Prostorová grafika a modelování těles 9 Prostorová grafika a modelování těles Studijní cíl Tento blok je věnován základům 3D grafiky. Jedná se především o vysvětlení principů vytváření modelů 3D objektů, jejich reprezentace v paměti počítače.

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012

Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012 Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks Ing. Richard Němec, 2012 Zadání úlohy Součást Rohatka_100 byla namodelována v SolidWorks podle skicy (rukou kresleného náčrtku).

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

TVORBA DOKUMENTŮ V PROGRAMU ESA PT

TVORBA DOKUMENTŮ V PROGRAMU ESA PT TVORBA DOKUMENTŮ V PROGRAMU ESA PT Ing. Radim Blažek 1 ÚVOD Nedílnou součástí programů na výpočty stavebních konstrukcí jsou moduly určené pro tvorbu výstupů, zadání a výsledků výpočtů. Vstupní data a

Více

Tvorba základních prvků

Tvorba základních prvků Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

ZOBRAZOVÁNÍ V ŘEZECH A PRŮŘEZECH

ZOBRAZOVÁNÍ V ŘEZECH A PRŮŘEZECH ZOBRAZOVÁNÍ V ŘEZECH Základní pravidla Označení řezné roviny a obrazu řezu Šrafování ploch řezu Vyznačení úzkých ploch řezu Podélný a příčný řez Části a součásti, které se nešrafují v podélném řezu Poloviční

Více

Pokročilá analýza a návrh stavebních konstrukcí

Pokročilá analýza a návrh stavebních konstrukcí Pokročilá analýza a návrh stavebních konstrukcí Konstrukční analýza jako součást BIM Autodesk Robot Structural Analysis je nástroj, který rozšiřuje informační model budovy (BIM) o možnosti konstrukční

Více

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows 1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows Hlavní náplní kurzu je seznámit účastníky se základními a středně pokročilými technikami vybraných produktů MS Office.

Více

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku Produktový leták Identity Manager 4 Ve vašem podniku probíhá neustálý boj s časově náročnými manuálně prováděnými procesy a strmě rostoucími náklady na obsluhu přístupů ke zdrojům v rámci celých systémů,

Více

Výkres. Vytvoření nového výkres. Otevření výkresu

Výkres. Vytvoření nového výkres. Otevření výkresu Výkres Vytvoření nového výkres Otevření výkresu 1 Výkres V Microstationu můžeme vytvořit výkres ve 2D (dvojrozměrný) nebo 3D (trojrozměrný). Výkres se skládá z jednoduchých prvků (úsečka, oblouk, obdélník,

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 16 SKOŘEPINY - TENKOSTĚNNÉ TĚLESO, OBLAST, ZESÍLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 16 SKOŘEPINY - TENKOSTĚNNÉ TĚLESO, OBLAST, ZESÍLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 16 SKOŘEPINY - TENKOSTĚNNÉ TĚLESO, OBLAST, ZESÍLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se budeme zabývat příkazy ze skupiny pro úpravu

Více

Externí engineering. Vývojová a konstrukční kancelář. Telefon: + 420 257 327 027 + 420 257 323 601

Externí engineering. Vývojová a konstrukční kancelář. Telefon: + 420 257 327 027 + 420 257 323 601 Externí engineering Úvod Proces kompletního vývoje výrobku Komplexní Vývoj výrobkůna zakázku Řešení v každé fázi procesu vývoje výrobku Externí engineering Studie Vývoj výrobku Výroba Podpora marketingu

Více

VÝKRESY PBS 2013. Výkresy požární bezpečnosti staveb dle ČSN 01 3495 - nadstavba pro BricsCAD 12,13-CZ

VÝKRESY PBS 2013. Výkresy požární bezpečnosti staveb dle ČSN 01 3495 - nadstavba pro BricsCAD 12,13-CZ VÝKRESY PBS 2013 Výkresy požární bezpečnosti staveb dle ČSN 01 3495 - nadstavba pro BricsCAD 12,13-CZ Popis programu Aplikace slouží pro zefektivnění kreslení výkresů požární bezpečnosti - výkresy k požárně

Více

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1 Principy UML Clear View Training 2005 v2.2 1 1.2 Co je touml? Unified Modelling Language (UML) je univerzálníjazyk pro vizuální modelování systémů Podporuje všechny životní cykly Mohou jej implementovat

Více

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz NOVÝ Zpětný ventil Typ 561 a 562 www.titan-plastimex.cz VÝHODY Nové zpětné ventily jsou maximálně spolehlivé a výkonné díky optimalizované geometrii proudění vede k vašemu prospěchu a vyššímu zisku. Zpětné

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Projektově orientovaná výuka ve strojírenství

Projektově orientovaná výuka ve strojírenství Projektově orientovaná výuka ve strojírenství Koutný, D. Paloušek, D. We learn by example and by direct experience because there are real limits to the adequacy of verbal instruction. Malcolm Gladwell,

Více

Ceník programu DesignBuilder v4

Ceník programu DesignBuilder v4 INŽENÝŘI ARCHITEKTI Ceník programu DesignBuilder v4 Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH Licenci programu DesignBuilder v4 lze zakoupit ve dvou variantách časového trvání licence ( vs. roční ) a ve dvou variantách

Více

2. Otvorové prvky. Tutorial

2. Otvorové prvky. Tutorial 2. Otvorové prvky Tutorial 2.1. Umístění dveří v zadané vzdálensoti od koncového bodu zdi 33 2. Otvorové prvky V ARCHline.XP jsou dveře a okna speciálními prvky. Vlastnosti (výška, šířka, ) přiřazené

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Časový rozsah: 2 dny (9:00-16:00) Cena: 3300 Kč + DPH Úvod do relačních databází. Funkce databázových objektů Microsoft Access. Návrh tabulek, definice základních

Více

Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Strojírenství

Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Strojírenství Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Strojírenství z Vývojové a konstrukční práce z Palety, rámy, transportní vozíky zocelové konstrukce z Automatické, robotické zařízení zúdržby

Více

Petr Fořt, Jaroslav Kletečka. AutoCAD 2010. Učebnice

Petr Fořt, Jaroslav Kletečka. AutoCAD 2010. Učebnice Petr Fořt, Jaroslav Kletečka AutoCAD 2010 Učebnice Computer Press, a. s. Brno 2011 AutoCAD 2010 Učebnice Petr Fořt, Jaroslav Kletečka Computer Press, a. s., 2011. Dotisk prvního vydání. Redaktor: Jan Homola

Více

Normalizace usměrnění lidské činnosti z hlediska hospodárnosti, materiálu, jakosti a vyměnitelnosti výrobků podle určitých zásad.

Normalizace usměrnění lidské činnosti z hlediska hospodárnosti, materiálu, jakosti a vyměnitelnosti výrobků podle určitých zásad. Význam technického kreslení Jedním z předpokladů dobré práce kvalifikovaného dělníka ve výrobě je i znalost technického kreslení. Na práci v technickém kreslení budou kladeny tyto požadavky: 1. Vypěstování

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Jak zpřístupnit produktové znalosti celé společnosti všem zaměstnancům? Odpověď společnosti Siemens: Propojení pracovníků pomocí programu TEAMCENTER

Jak zpřístupnit produktové znalosti celé společnosti všem zaměstnancům? Odpověď společnosti Siemens: Propojení pracovníků pomocí programu TEAMCENTER Jak zpřístupnit produktové znalosti celé společnosti všem zaměstnancům? Odpověď společnosti Siemens: Propojení pracovníků pomocí programu TEAMCENTER www.siemens.com/teamcenter softwaru Teamcenter Úspěšné

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

Technologie II. Strojní programování. Přednáška č. 7. Autor: doc. Ing. Martin Vrabec, CSc.

Technologie II. Strojní programování. Přednáška č. 7. Autor: doc. Ing. Martin Vrabec, CSc. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Projekt OPPA Systém elektronické podpory studia (SEPS) Řešen na FS ČVUT v Praze od 1. 4. 2011 Technologie II Strojní programování Přednáška

Více

1. ÚVOD DO TECHNICKÉ DOKUMENTACE. České Budějovice ročník: 2. Katedra fyziky, Oddělení didaktik a technické výchovy zimní.

1. ÚVOD DO TECHNICKÉ DOKUMENTACE. České Budějovice ročník: 2. Katedra fyziky, Oddělení didaktik a technické výchovy zimní. 1. ÚVOD DO TECHNICKÉ DOKUMENTACE Pedagogická fakulta JU České Budějovice ročník: 2. Katedra fyziky, Oddělení didaktik a technické výchovy zimní Učitelství pro ZŠ semestr: Tématický plán Vyučující : Předmět

Více