MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA. STUDIJNÍ KATALOG Seminář estetiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA. STUDIJNÍ KATALOG Seminář estetiky"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG Seminář estetiky

2 Estetika ÚVOD Estetika (lat. aesthetica, od řec. aisthésis = vnímání, zakoušení) je obor lidského myšlení, který má více než dvoutisíciletou písemnou tradici. Jako zvláštní humanitní disciplína zajištěná vlastní univerzitní katedrou byla přednášena na obnovené Karlově univerzitě již od jejího založení (1883) nepřetržitě až dodnes. Do estetických zkoumání se načas ponořily i takové osobnosti naší kultury jako byly Palacký, Bolzano, Hostinský, Masaryk i Karel Čapek, F.X. Šalda či nebo Otokar Březina. I na Masarykově univerzitě v Brně působilo mnoho badatelů estetiku pěstujících; díla Karla Svobody Aristotelova estetika a zvláště Estetika sv. Augustina, dosáhla světové proslulosti stejně jako práce vzešlé z Pražské strukturalistické školy (J. Mukařovský, R. Jakobson). Z tradičních důvodů zachováváme název oboru estetika, na magisterském stupni rozšířený na estetika a kulturní studia. Jeho náplň souzní s mnoha proudy moderního humanitního vzdělání pěstováného ve světě pod názvy Cultural Studies, Theory of Art", Cultural Anthropology, Semiotic and Literary Studies, Lessons in Poetry, Philosophy of Art and Culture". Estetika a kulturní studia za zabývá vztahy mezi uměleckou tvorbou a společností, filosofií, psychologií, literaturou a uměním a jeho druhy, přičemž hlavní důraz klade na schopnost výkladu (interpretace) uměleckých děl a soustavné zkoumání otázek souvisejících s lidskou kulturou. PREZENČNÍ FORMA STUDIA BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Bakalářské studium jednooborové Informace o studiu Student především zapisuje všechny povinné oborové kursy (A) v obdobích, kdy jsou pro něj vypsány. Povinně volitelné kursy (B) si zapisuje podle vlastní úvahy. Doporučený studijní plán může posloužit k odhadu náročnosti výběrových kursů. Všechny ostatní kursy vykonané v rámci MU jsou považovány za kredity typu (C). Některé výběrové kursy se každoročně opakují, jiné nikoli. Student tuto informaci zjistí z informačního systému. Ve studijním plánu je třeba pamatovat na včasné zvolení diplomového tématu, odevzdání projektu Bc. práce nejpozději na začátku předposledního semestru studia a na zapsání diplomového semináři v předposledním semestru. V průběhu studia může přirozeně dojít ke změnám ve studijním programu; tyto změny jsou vždy inzerovány v informačním systému i na K postupové zkoušce po 1. ročníku studia je nezbytné vykonat kursy: ESA001, ESA225, ESA108, ESA109, ESA141, ESA142, ESA003 a ESA132. Kreditová povinnost: 89 kreditů A (včetně jazykové přípravy 4 kredity, tělesné výchovy 1+1 kredity) + kredity B a C Požadavky na rozsah bakalářské diplomové práce (počty znaků včetně mezer): znaků. Jazykové kompetence a způsob jejich prokázaní: Během studia musí student absolvovat zkoušku z jednoho cizího jazyka (angličtina, francouzština, ruština, němčina, španělština) na Centru jazykového vzdělávání MU, a to úroveň B2 (podle standardů EU) v bakalářském a magisterském cyklu a C1 (podle standardů EU) v doktorském cyklu. Důležité odkazy www stránky Semináře estetiky: stránky Centra jazykového vzdělávání: Směrnice děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně č. 1/2004 o organizaci studia na FF MU: Doporučený studijní plán 1. semestr ESA001 Estetický proseminář J. Brdíčko, S. Jedličková, P. Osolsobě, R. Ošmera

3 ESA108 Latina I. L. z ESA141 Základy filosofie I. R. Niederle k 2 ESA225 Úvod do estetiky a obecné teorie umění R. Niederle, P. Osolsobě z (plus 1 za zk) 2. semestr ESAPZE Postupová zkouška z estetiky R. Niederle, P. Osolsobě PZk 5 ESA003 Seminář k dějinám estetiky J. Brdíčko, S. Jedličková, B. Kundračíková ESA132 Sémiotika a teorie komunikace R. Niederle z (plus 1 za zk) ESA142 Základy filosofie II. R. Niederle zk 2 3. semestr ESA093 Dvorská kultura středověku a renesance L. ESA107 Terminologický seminář k teorii umění R. Niederle z ESA246 Vybrané kapitoly z dějin moderního umění J. Sedlák ESB031 Teorie populární kultury O. Krajtl ESB089 Počítačové edice a prezentace M. Pichl z 4. semestr ESA055 William Shakespeare: spravedlnost, odpuštění a zázraky P. Osolsobě ESA191 Forma a obsah jako estetické kategorie R. Niederle (plus 1 za zk) ESA245 Brněnská secese a funkcionalismus J. Sedlák ESA282 ESB semestr Evropa a péče o duši Středověká imaginace: Bestie a bestiáře M. Cajthaml z (plus 1 za zk) L. ESA112 Estetika Aurelia Augustina (sv. Augustina) P. Osolsobě (plus 2 za zk) ESA215 Estetika dvacátého století R. Niederle z ESA300 Seminář k bakalářské diplomové práci R. Niederle, P. Osolsobě k semestr

4 ESABDP Bakalářská diplomová práce L., O. Krajtl, R. Niederle, P. Osolsobě ESABZE Státní závěrečná zkouška bakalářská R. Niederle, P. Osolsobě, L. SZk 0 ESA082 Dante Alighieri: umění, estetika a kultura středověku P. Osolsobě z (plus 1 za zk) ESA190 Aesthetica perennis: estetika jako teorie krásy R. Niederle (plus 1 za zk) ESA283 Roman Ingarden: Umělecké dílo literární M. Cajthaml zk 5 Bakalářské studium dvouoborové Informace o studiu K postupové zkoušce po 1. ročníku studia je nezbytné vykonat kursy: ESA001, ESA225, ESA108, ESA141, ESA142, ESA003 a ESA132. (ESA109 - Latina II. pro dvouoborové studium povinná až k Bc. zkoušce. Doporučuje se však vykonat ji hned v 2. semestru studia v návaznosti na ESA108.) Kreditová povinnost: Nediplomové studium: 57 kreditů A (včetně jazykové přípravy 4 kredity, tělesné výchovy 1+1 kredity) + kredity B a C Diplomové studium: 67 kreditů A (včetně jazykové přípravy 4 kredity, tělesné výchovy 1+1 kredity) + kredity B a C Požadavky na rozsah písemných prací (počty znaků včetně mezer): oborová bakalářská práce znaků bakalářská diplomová práce znaků Doporučený studijní plán 1. semestr ESA001 Estetický proseminář J. Brdíčko, S. Jedličková, P. Osolsobě, R. Ošmera ESA108 Latina I. L. z ESA141 Základy filosofie I. R. Niederle k 2 ESA225 Úvod do estetiky a obecné teorie umění R. Niederle, P. Osolsobě z (plus 1 za zk) 2. semestr ESAPZE Postupová zkouška z estetiky R. Niederle, P. Osolsobě PZk 5 ESA003 Seminář k dějinám estetiky J. Brdíčko, S. Jedličková, B. Kundračíková ESA132 Sémiotika a teorie komunikace R. Niederle z (plus 1 za zk) ESA142 Základy filosofie II. R. Niederle zk 2 3. semestr ESA107 Terminologický seminář k teorii umění R. Niederle z ESA112 Estetika Aurelia Augustina (sv. Augustina) P. Osolsobě (plus 2 za zk)

5 ESA215 Estetika dvacátého století R. Niederle z 4. semestr ESA082 Dante Alighieri: umění, estetika a kultura středověku P. Osolsobě z (plus 1 za zk) ESA190 Aesthetica perennis: estetika jako teorie krásy R. Niederle (plus 1 za zk) ESB089 Počítačové edice a prezentace M. Pichl z ESB semestr Středověká imaginace: Bestie a bestiáře L. ESA030 S?ren Kierkegaard: existence a drama P. Osolsobě ESA093 Dvorská kultura středověku a renesance L. ESA280 Idea krásy u Platóna (Symposion, Faidros, Hippias V.) M. Cajthaml (plus 1 za zk) ESA301 Seminář k bakalářské oborové práci R. Niederle, P. Osolsobě k 5 ESB031 Teorie populární kultury O. Krajtl 6. semestr ESABOP Bakalářská oborová práce O. Krajtl, R. Niederle, P. Osolsobě, L. ESA191 Forma a obsah jako estetické kategorie R. Niederle (plus 1 za zk) ESA283 Roman Ingarden: Umělecké dílo literární M. Cajthaml zk 5 Přehled předmětů Podzimní semestr Povinné předměty ESA001 Estetický proseminář J. Brdíčko, S. Jedličková, P. Osolsobě, R. Ošmera ESA108 Latina I. L. z ESA141 Základy filosofie I. R. Niederle k 2 ESA225 Úvod do estetiky a obecné teorie umění R. Niederle, P. Osolsobě z (plus 1 za zk) ESA107 Terminologický seminář k teorii umění R. Niederle z ESA280 Idea krásy u Platóna (Symposion, Faidros, Hippias V.) M. Cajthaml (plus 1 za zk) ESA301 Seminář k bakalářské oborové práci R. Niederle, P. Osolsobě k 5 ESA300 Seminář k bakalářské diplomové práci R. Niederle, P. Osolsobě k 15 ESABZE Státní závěrečná zkouška bakalářská R. Niederle, P. Osolsobě, L. SZk 0 ESA215 Estetika dvacátého století R. Niederle z ESA903 R. Niederle

6 Volitelné předměty ESAA02 Analytical Aesthetics R. Niederle z ESA030 S?ren Kierkegaard: existence a drama P. Osolsobě ESA093 Dvorská kultura středověku a renesance L. ESA110 Latina III. L. z ESA112 Estetika Aurelia Augustina (sv. Augustina) P. Osolsobě (plus 2 za zk) ESA215 Estetika dvacátého století R. Niederle z ESA246 Vybrané kapitoly z dějin moderního umění J. Sedlák ESA280 Idea krásy u Platóna (Symposion, Faidros, Hippias V.) M. Cajthaml (plus 1 za zk) ESA281 Idea krásy u Platóna - seminář M. Cajthaml ESA776 K. G. Chesterton: Paradox a kritika P. Osolsobě ESA903 ESB028 Úvod do žánru a literatury "fantasy" R. Niederle H. Málková ESB031 Teorie populární kultury O. Krajtl ESB062 Vybrané kapitoly z analytické estetiky II. J. Brdíčko ESB063 Veřejná prezentace a rétorika R. Ošmera ESB065 Kapitoly z ruské estetiky a teorie umění H. Řehulková ESB067 Estetika a současná teorie fotografie B. Kundračíková ESB089 Počítačové edice a prezentace M. Pichl z ESB152 Antická mytologie v novověké kultuře L. ESB404 Melancholie a literatura E. Roreček Jarní semestr Povinné předměty ESAPZE Postupová zkouška z estetiky R. Niederle, P. Osolsobě PZk 5 ESA003 Seminář k dějinám estetiky J. Brdíčko, S. Jedličková, B. Kundračíková ESA904 P. Osolsobě, L., O. Krajtl, B. Kundračíková, H. Řehulková ESA132 Sémiotika a teorie komunikace R. Niederle z (plus 1 za zk) ESA142 Základy filosofie II. R. Niederle zk 2 ESB089 Počítačové edice a prezentace M. Pichl z ESA300 Seminář k bakalářské diplomové práci R. Niederle, P. Osolsobě k 15 ESA301 Seminář k bakalářské oborové práci R. Niederle, P. Osolsobě k 5 ESABDP Bakalářská diplomová práce L., O. Krajtl, R. Niederle, P. Osolsobě ESABOP Bakalářská oborová práce O. Krajtl, R. Niederle, P. Osolsobě, L.

7 ESABZE Státní závěrečná zkouška bakalářská R. Niederle, P. Osolsobě, L. SZk 0 Volitelné předměty ESAA12 Shakespeare and the Elizabethans G. Kilroy k 5 ESA052 Shakespeare a povaha lásky P. Osolsobě, H. Řehulková ESA082 Dante Alighieri: umění, estetika a kultura středověku P. Osolsobě z (plus 1 za zk) ESA190 Aesthetica perennis: estetika jako teorie krásy R. Niederle (plus 1 za zk) ESA191 Forma a obsah jako estetické kategorie R. Niederle (plus 1 za zk) ESA245 Brněnská secese a funkcionalismus J. Sedlák ESA280 Idea krásy u Platóna (Symposion, Faidros, Hippias V.) M. Cajthaml (plus 1 za zk) ESA283 Roman Ingarden: Umělecké dílo literární M. Cajthaml zk 5 ESA904 P. Osolsobě, L., O. Krajtl, B. Kundračíková, H. Řehulková ESB022 Estetika a hermeneutika M. Konečná ESB032 Vybraná témata západní pop-kultury O. Krajtl ESB061 Vybrané kapitoly z analytické estetiky J. Brdíčko ESB068 Estetické aspekty současného umění B. Kundračíková ESB089 Počítačové edice a prezentace M. Pichl z ESB092 Francouzská klasicistní poetika S. Jedličková ESB158 Zvířecí alegorie v současné populární kultuře L., O. Krajtl ESB330 Vybrané texty z dějin estetiky O. Krajtl, L. ESB820 Interpretace odborného textu H. Řehulková

8 Estetika a kulturní studia ÚVOD Estetika (lat. aesthetica, od řec. aisthésis = vnímání, zakoušení) je obor lidského myšlení, který má více než dvoutisíciletou písemnou tradici. Jako zvláštní humanitní disciplína zajištěná vlastní univerzitní katedrou byla přednášena na obnovené Karlově univerzitě již od jejího založení (1883) nepřetržitě až dodnes. Do estetických zkoumání se načas ponořily i takové osobnosti naší kultury jako byly Palacký, Bolzano, Hostinský, Masaryk i Karel Čapek, F.X. Šalda či nebo Otokar Březina. I na Masarykově univerzitě v Brně působilo mnoho badatelů estetiku pěstujících; díla Karla Svobody Aristotelova estetika a zvláště Estetika sv. Augustina, dosáhla světové proslulosti stejně jako práce vzešlé z Pražské strukturalistické školy (J. Mukařovský, R. Jakobson). Z tradičních důvodů zachováváme název oboru estetika, na magisterském stupni rozšířený na estetika a kulturní studia. Jeho náplň souzní s mnoha proudy moderního humanitního vzdělání pěstováného ve světě pod názvy Cultural Studies, Theory of Art", Cultural Anthropology, Semiotic and Literary Studies, Lessons in Poetry, Philosophy of Art and Culture". Estetika a kulturní studia za zabývá vztahy mezi uměleckou tvorbou a společností, filosofií, psychologií, literaturou a uměním a jeho druhy, přičemž hlavní důraz klade na schopnost výkladu (interpretace) uměleckých děl a soustavné zkoumání otázek souvisejících s lidskou kulturou. PREZENČNÍ FORMA STUDIA MAGISTERSKÉ STUDIUM Magisterské studium jednooborové Informace o studiu Kreditová povinnost: Absolventi bakalářského programu Estetika: 60 kreditů A (včetně jazykové přípravy) + kredity B a C Nově přijatí studenti, neabsolventi bakalářského programu Estetika: 87 kreditů A (včetně jazykové přípravy) + kredity B a C Kredity C nesmí přesáhnout 10% z celkového počtu kreditů u všech studijních programů. Rozsah magisterské diplomové práce: min znaků (včetně mezer) Doporučený studijní plán 1. semestr ESA108 Latina I. L. z ESA160 Vedení seminárních prací P. Osolsobě, O. Krajtl ESA225 Úvod do estetiky a obecné teorie umění R. Niederle, P. Osolsobě z (plus 1 za zk) 2. semestr ESA107 Terminologický seminář k teorii umění R. Niederle z ESA132 Sémiotika a teorie komunikace R. Niederle z (plus 1 za zk) ESA302 Seminář k magisterské diplomové práci I. R. Niederle, P. Osolsobě k semestr

9 ESA303 Seminář k magisterské diplomové práci II. R. Niederle, P. Osolsobě k semestr ESAMDP Magisterská diplomová práce O. Krajtl, R. Niederle, P. Osolsobě, L. ESASZZ Státní závěrečná zkouška magisterská R. Niederle, P. Osolsobě SZk 0 Magisterské studium dvouborové Informace o studiu Kreditová povinnost: Absolventi bakalářského programu Estetika: diplomové 52 kreditů A (včetně jazykové přípravy) + kredity B a C, nediplomové 29 kreditů A (včetně jazykové přípravy) + kredity B a C. Nově přijatí studenti, tedy neabsolventi bakalářského programu Estetika: diplomové studium 60 kreditů A 4 (včetně jazykové přípravy), nediplomové studium 43 kreditů A (včetně jazykové přípravy) + kredity B a C. Kredity C nesmí přesáhnout 10% z celkového počtu kreditů u všech studijních programů. Rozsah písemných prací: Magisterská diplomová práce: min znaků (včetně mezer) Magisterská oborová práce: min znaků (včetně mezer) Doporučený studijní plán 1. semestr ESA108 Latina I. L. z ESA160 Vedení seminárních prací P. Osolsobě, O. Krajtl ESA225 Úvod do estetiky a obecné teorie umění R. Niederle, P. Osolsobě z (plus 1 za zk) 2. semestr ESA132 Sémiotika a teorie komunikace R. Niederle z (plus 1 za zk) ESA302 Seminář k magisterské diplomové práci I. R. Niederle, P. Osolsobě k semestr ESA304 Seminář k magisterské oborové práci R. Niederle, P. Osolsobě k semestr ESAMOP Magisterská oborová práce O. Krajtl, R. Niederle, P. Osolsobě, L. ESASZZ Státní závěrečná zkouška magisterská R. Niederle, P. Osolsobě SZk 0

10 Přehled předmětů Podzimní semestr Povinné předměty ESA107 Terminologický seminář k teorii umění R. Niederle z ESA108 Latina I. L. z ESA903 R. Niederle ESA280 Idea krásy u Platóna (Symposion, Faidros, Hippias V.) M. Cajthaml (plus 1 za zk) ESA160 Vedení seminárních prací P. Osolsobě, O. Krajtl ESA303 Seminář k magisterské diplomové práci II. R. Niederle, P. Osolsobě k 15 ESA304 Seminář k magisterské oborové práci R. Niederle, P. Osolsobě k 10 ESA225 Úvod do estetiky a obecné teorie umění R. Niederle, P. Osolsobě z (plus 1 za zk) Volitelné předměty ESA030 S?ren Kierkegaard: existence a drama P. Osolsobě ESA093 Dvorská kultura středověku a renesance L. ESA107 Terminologický seminář k teorii umění R. Niederle z ESA108 Latina I. L. z ESA110 Latina III. L. z ESA112 Estetika Aurelia Augustina (sv. Augustina) P. Osolsobě (plus 2 za zk) ESA215 Estetika dvacátého století R. Niederle z ESA246 Vybrané kapitoly z dějin moderního umění J. Sedlák ESA280 Idea krásy u Platóna (Symposion, Faidros, Hippias V.) M. Cajthaml (plus 1 za zk) ESA281 Idea krásy u Platóna - seminář M. Cajthaml ESA776 K. G. Chesterton: Paradox a kritika P. Osolsobě ESB028 Úvod do žánru a literatury "fantasy" H. Málková ESB031 Teorie populární kultury O. Krajtl ESB062 Vybrané kapitoly z analytické estetiky II. J. Brdíčko ESB065 Kapitoly z ruské estetiky a teorie umění H. Řehulková ESB067 Estetika a současná teorie fotografie B. Kundračíková ESB089 Počítačové edice a prezentace M. Pichl z ESB152 Antická mytologie v novověké kultuře L. ESB401 Interpretační seminář E. Roreček ESB404 Melancholie a literatura E. Roreček Jarní semestr Povinné předměty ESA904 P. Osolsobě, L., O. Krajtl, B.

11 Kundračíková, H. Řehulková ESA132 Sémiotika a teorie komunikace R. Niederle z (plus 1 za zk) ESA302 Seminář k magisterské diplomové práci I. R. Niederle, P. Osolsobě k 15 ESA303 Seminář k magisterské diplomové práci II. R. Niederle, P. Osolsobě k 15 ESAMDP Magisterská diplomová práce O. Krajtl, R. Niederle, P. Osolsobě, L. ESAMOP Magisterská oborová práce O. Krajtl, R. Niederle, P. Osolsobě, L. ESASZZ Státní závěrečná zkouška magisterská R. Niederle, P. Osolsobě SZk 0 ESA304 Seminář k magisterské oborové práci R. Niederle, P. Osolsobě k 10 Povinně volitelné předměty ESAA12 Shakespeare and the Elizabethans G. Kilroy k 5 ESA052 Shakespeare a povaha lásky P. Osolsobě, H. Řehulková ESA082 Dante Alighieri: umění, estetika a kultura středověku P. Osolsobě z (plus 1 za zk) ESA190 Aesthetica perennis: estetika jako teorie krásy R. Niederle (plus 1 za zk) ESA191 Forma a obsah jako estetické kategorie R. Niederle (plus 1 za zk) ESA245 Brněnská secese a funkcionalismus J. Sedlák ESA280 Idea krásy u Platóna (Symposion, Faidros, Hippias V.) M. Cajthaml (plus 1 za zk) ESA283 Roman Ingarden: Umělecké dílo literární M. Cajthaml zk 5 ESA700 Didaktika estetické výchovy P. Osolsobě, R. Ošmera z ESB022 Estetika a hermeneutika M. Konečná ESB032 Vybraná témata západní pop-kultury O. Krajtl ESB061 Vybrané kapitoly z analytické estetiky J. Brdíčko ESB068 Estetické aspekty současného umění B. Kundračíková ESB089 Počítačové edice a prezentace M. Pichl z ESB092 Francouzská klasicistní poetika S. Jedličková ESB158 Zvířecí alegorie v současné populární kultuře L., O. Krajtl ESB330 Vybrané texty z dějin estetiky O. Krajtl, L. ESB820 Interpretace odborného textu H. Řehulková

STUDIJNÍ PROGRAM 2005/2006

STUDIJNÍ PROGRAM 2005/2006 STUDIJNÍ PROGRAM 2005/2006 TEORIE INTERAKTIVNÍCH MÉDIÍ ORGANIZACE STUDIA Obor Teorie interaktivních médií je organizován ve 2 typech studia: Bakalářský studijní program - dvouoborový (6 semestrů = 3 roky)

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM. Katedra filozofie obor filozofie obor učitelství základů společenských věd

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM. Katedra filozofie obor filozofie obor učitelství základů společenských věd MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM 2006 2007 Katedra filozofie obor filozofie obor učitelství základů společenských věd Masarykova univerzita, 2006 ISBN 80 210 4033 5 2 Masarykova

Více

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2015 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor Forma Počet Uspělo u Dostavilo

Více

Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské)

Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské) Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské) Magisterské prezenční studium historie je studium čtyřsemestrové a je zakončeno státní magisterskou zkouškou. Je určeno pro absolventy bakalářského

Více

Kreditová zátěž a podmínky pro ukončení dvouoborového bakalářského studia a I. cyklu magisterského studia:

Kreditová zátěž a podmínky pro ukončení dvouoborového bakalářského studia a I. cyklu magisterského studia: Historie 2003/2004 Studijní obor historie je na Historickém ústavu FF MU organizován jako bakalářský, navazující magisterský nebo jako pětiletý magisterský typ studia, a to pokud možno v souladu s typem

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2014

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2014 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2014 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním

Více

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2018 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor Forma Počet Uspělo u Dostavilo

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2013

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2013 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2013 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG 2010 2011 Ústav hudební vědy obor Hudební věda obor Sdružená uměnovědná studia obor Teorie a provozovací praxe staré hudby obor Teorie interaktivních

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2012

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2012 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2012 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním

Více

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené informace uvádějí,

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2011

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2011 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2011 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním

Více

ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA

ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Studium na Katedře anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU je rozděleno do dvou základních forem: 1. Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové (tříleté). 2. Magisterské

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v roce 2018

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v roce 2018 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v roce 2018 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu:

Více

ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA

ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Studium na Katedře anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU je rozděleno do dvou základních forem: 1. Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové (tříleté) 2. Magisterské

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2010

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2010 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2010 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním

Více

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2016

Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2016 Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na Filozofické fakultě OU v Ostravě v roce 2016 a) Informace o konání přijímacího řízení: Data konání přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním

Více

Základní osnova studijního plánu bakalářského studia Evangelická teologie (jednooborová) v prezenční formě 2014/15

Základní osnova studijního plánu bakalářského studia Evangelická teologie (jednooborová) v prezenční formě 2014/15 1 Základní osnova studijního plánu bakalářského studia Evangelická teologie (jednooborová) v prezenční formě 2014/15 A. Fakulta: Evangelická teologická fakulta B. Typ studijního programu (Bc./Mgr./NMgr.):

Více

Bakalářské studium jednooborové imatrikulační ročníky 2016/2017 a následující: Seznam povinných oborových předmětů (hodnota 120 kreditů):

Bakalářské studium jednooborové imatrikulační ročníky 2016/2017 a následující: Seznam povinných oborových předmětů (hodnota 120 kreditů): ARCHIVNICTVÍ Bakalářské studium jednooborové imatrikulační ročníky 2016/2017 a následující: Seznam povinných oborových předmětů (hodnota 120 kreditů): 0 Archivnictví I Zk 3 2 Archivnictví II k 3 Archivnictví

Více

Filozofická fakulta UK v Praze

Filozofická fakulta UK v Praze Filozofická fakulta UK v Praze Seminář pro výchovné poradce 3.12.2013 O FAKULTĚ historie a tradice prestiž - nejširší nabídka humanitních oborů v ČR - výběrová fakulta - výborné uplatnění absolventů -

Více

Seznam povinných oborových předmětů (hodnota 120 kreditů):

Seznam povinných oborových předmětů (hodnota 120 kreditů): POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉ Bakalářské studium jednooborové imatrikulační ročníky 2016/2017 a následující: Seznam povinných oborových předmětů (hodnota 120 kreditů): PV1A01 Úvod do studia PVH z 2 1 Ikonografie

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG. Seminář dějin umění obor Dějiny umění

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG. Seminář dějin umění obor Dějiny umění MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG 2009 2010 Seminář dějin umění obor Dějiny umění 1 Masarykova univerzita, 2009 ISBN 978-80-210-4901-7 2 DĚJINY UMĚNÍ Realizaci studijního programu

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM. Ústav filmu a audiovizuální kultury obor teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM. Ústav filmu a audiovizuální kultury obor teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM 2007 2008 Ústav filmu a audiovizuální kultury obor teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury Masarykova univerzita, 2007 ISBN 978-80-210-4346-6

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG. Seminář dějin umění obor Dějiny umění

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG. Seminář dějin umění obor Dějiny umění MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG 2008 2009 Seminář dějin umění obor Dějiny umění 1 Masarykova univerzita, 2008 ISBN 978-80-210-4639-9 2 DĚJINY UMĚNÍ Realizaci studijního programu

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA. STUDIJNÍ KATALOG Ústav hudební vědy

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA. STUDIJNÍ KATALOG Ústav hudební vědy MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG 2013 2014 Ústav hudební vědy Hudební věda V případě dotazů k registraci se obracejte na garanta oboru dr. Maňase (manas@phil.muni.cz). PREZENČNÍ

Více

ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA

ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Studium na Katedře anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU je rozděleno do tří základních forem: 1. tříleté bakalářské studium -- dvouoborové -- jednooborové 2. dvouleté navazující

Více

Magisterské studium. OJ410 Magisterská diplomní práce všichni --- 30

Magisterské studium. OJ410 Magisterská diplomní práce všichni --- 30 ROZPIS PŘEDMĚTŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY STUDIA OBECNÉ JAZYKOVĚDY Magisterské studium 1.2 MAGISTERSKÉ počty kreditů za hodinu přímé výuky: zápočet (z): 1-2 kolokvium (k): 2 zkouška (zk): 2-3 1.2.1 JEDNOOBOROVÉ

Více

ROZPIS PŘEDMĚTŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY STUDIA OBECNÉ JAZYKOVĚDY. Bakalářské studium

ROZPIS PŘEDMĚTŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY STUDIA OBECNÉ JAZYKOVĚDY. Bakalářské studium ROZPIS PŘEDMĚTŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY STUDIA OBECNÉ JAZYKOVĚDY Bakalářské studium A. Studenti přijatí (dříve) k magisterskému studiu oboru zapisují povinné a volitelné předměty podle dvouoborového studia

Více

KULTURÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium

KULTURÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium KULTURÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium Poznámky k rozvrhu pro LS AR 2018 2019 a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG 2008 2009 Ústav hudební vědy obor Hudební věda obor Sdružená uměnovědná studia obor Teorie interaktivních médií obor Teorie a provozovací praxe

Více

ARCHEOLOGIE PRAVĚKÁ ARP / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń

ARCHEOLOGIE PRAVĚKÁ ARP / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń ARCHEOLOGIE PRAVĚKÁ ARP ARP / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń Celkový plán studia I. cyklus 201. Dějiny pravěku 2/- Zk 202. Neolit v ČR a SR 2/- Kv 203. Eneolit a doba bronzová v ČR a SR 3/- Kv 204. Doba

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

ŽURNALISTIKA 3. ROČNÍK

ŽURNALISTIKA 3. ROČNÍK ŽURNALISTIKA 3. ROČNÍK Poznámky k rozvrhu pro LS AR 2016 2017 a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené informace

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2016 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor Archeologie Forma Počet Uspělo

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM. Kabinet knihovnictví obor informační studia a knihovnictví

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM. Kabinet knihovnictví obor informační studia a knihovnictví MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM 2007 2008 Kabinet knihovnictví obor informační studia a knihovnictví Masarykova univerzita, 2007 ISBN 978-80-210-4353-4 2 INFORMAČNÍ STUDIA A

Více

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (schválená akademickým senátem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 13. 5. 2010) Akademický senát Filozofické

Více

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro LS a pokyny pro zápis do STAGu

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro LS a pokyny pro zápis do STAGu ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK Poznámky k rozvrhu pro LS a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené informace uvádějí, co

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG Ústav filmu a audiovizuální kultury

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG Ústav filmu a audiovizuální kultury MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG 2011 2012 Ústav filmu a audiovizuální kultury Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury PREZENČNÍ FORMA STUDIA BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Bakalářské

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2015 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor Archeologie Forma studia Počet

Více

Zkouška je podmínkou návštěvy jakéhokoli semináře z lingvistiky nebo literatury. 2)

Zkouška je podmínkou návštěvy jakéhokoli semináře z lingvistiky nebo literatury. 2) NĚMČINA NĚM Studenti němčiny zapisující se v akad. r. 2004/2005 jsou povinni vykonat zkoušky společného modulu: z kurzu SPOL00001 / Filozofie (do 8. semestru) a z kurzu SPOL00002 / Cizí jazyk (do 7. semestru;

Více

ARK / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń

ARK / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń ARCHEOLOGIE KLASICKÁ ARK ARK / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń I. cyklus 201. Úvod do studia 1/- Zk 202. Proseminář k úvodu do studia -/1 Z 203. Seminář archeologický I -/2 Z 204. Seminář archeologický

Více

Základní osnova studijního plánu bakalářského studia Evangelická teologie (jednooborová) v prezenční formě 2015/16

Základní osnova studijního plánu bakalářského studia Evangelická teologie (jednooborová) v prezenční formě 2015/16 1 Základní osnova studijního plánu bakalářského studia Evangelická teologie (jednooborová) v prezenční formě 2015/16 A. Fakulta: Evangelická teologická fakulta B. Typ studijního programu (Bc./Mgr./NMgr.):

Více

Navazující magisterské jednooborové studium imatrikulační ročníky 2016/2017 a následující:

Navazující magisterské jednooborové studium imatrikulační ročníky 2016/2017 a následující: Navazující magisterské jednooborové studium imatrikulační ročníky 2016/2017 a následující: Navazující magisterské jednooborové studium je dvouleté. Předpokladem pro přijetí do navazujícího magisterského

Více

Výběrové semináře II -/2 Z -/2 Z

Výběrové semináře II -/2 Z -/2 Z KLASICKÁ ARCHEOLOGIE KAR KAR / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ (tříleté) (1. rok studia) KAR011001 / Úvod do studia 2/- Zk -/- KAR011002 / Proseminář -/2 Z -/- KAR011003 / Egejská oblast Jan

Více

OBECNÁ USTANOVENÍ. Týká se především jazyků II. a Latiny pro právníky. strana 1 ze 5

OBECNÁ USTANOVENÍ. Týká se především jazyků II. a Latiny pro právníky. strana 1 ze 5 Pravidla pro sestavování studijního plánu v magisterském studijním programu Právo a právní věda v oboru Právo pro akademický rok 2015/2016 (pro studenty zapsané ke studiu do prvního semestru v akademickém

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG. Kabinet češtiny pro cizince obor Čeština pro cizince

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG. Kabinet češtiny pro cizince obor Čeština pro cizince MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG 2008 2009 Kabinet češtiny pro cizince obor Čeština pro cizince 1 Masarykova univerzita, 2008 ISBN 978-80-210-4638-2 2 ČEŠTINA PRO CIZINCE Bakalářské

Více

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium Poznámky k rozvrhu pro LS AR 2016 2017 a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG Seminář japonských studií

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG Seminář japonských studií MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG 2014 2015 Seminář japonských studií Japanistika Bakalářské studium jednooborové V rámci studia oboru Japanistika je prioritní zejména výuka praktických

Více

INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY INFORMACE O STUDIU NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Vzdělávání na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity je založeno na koncepci strukturovaného studia (bakalářské programy navazující

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2017 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor Archeologie Forma Počet Uspělo

Více

I. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne

I. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne I. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne 19. 10. 2012 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst. 1 písm.

Více

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium Poznámky k rozvrhu pro LS AR 2018 2019 a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP.

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Č. j. 25900/11/97 vyhlašuje podle

Více

Studijní obor Učitelství matematiky pro střední školy (Navazující magisterský)

Studijní obor Učitelství matematiky pro střední školy (Navazující magisterský) Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Akreditace 2011 Studijní obor Učitelství matematiky pro střední školy (Navazující magisterský) Editovat Návrat na seznam studijních oborů Kód oboru Název oboru

Více

Základní osnova studijního plánu magisterského navazujícího oboru Teologie spiritualita etika v prezenční formě 2015/16

Základní osnova studijního plánu magisterského navazujícího oboru Teologie spiritualita etika v prezenční formě 2015/16 1 Základní osnova studijního plánu magisterského navazujícího oboru Teologie spiritualita etika v prezenční formě 2015/16 A. Fakulta: Evangelická teologická fakulta B. Typ studijního programu (Bc./Mgr./NMgr.):

Více

Základní osnova studijního plánu bakalářského studia Evangelická teologie (jednooborová) v prezenční formě 2013/14

Základní osnova studijního plánu bakalářského studia Evangelická teologie (jednooborová) v prezenční formě 2013/14 1 Základní osnova studijního plánu bakalářského studia Evangelická teologie (jednooborová) v prezenční formě 2013/14 A. Fakulta: Evangelická teologická fakulta B. Typ studijního programu (Bc./Mgr./NMgr.):

Více

Požadavky k přijímacím zkouškám (doktorské studium, nástup do studia podzim 2018)

Požadavky k přijímacím zkouškám (doktorské studium, nástup do studia podzim 2018) Požadavky k přijímacím zkouškám (doktorské studium, nástup do studia podzim 2018) Číslo u názvu oboru udává předpokládaný počet přijímaných uchazečů. Počet přijatých uchazečů může plánovaný počet zapsaných

Více

II. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne

II. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne II. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne 6. 12. 2013 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst. 1 písm.

Více

Informace pro uchazeče o přijímací řízení do navazujících magisterských studijních programů v akademickém roce 2019/2020

Informace pro uchazeče o přijímací řízení do navazujících magisterských studijních programů v akademickém roce 2019/2020 Informace pro uchazeče o přijímací řízení do navazujících magisterských studijních programů v akademickém roce 2019/2020 Kontakt: Studijní oddělení FF MU přijímací řízení Arna Nováka 1 602 00 Brno e-mail:

Více

IV. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne

IV. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne IV. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne 3. 6. 2016 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst. 1 písm.

Více

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium Poznámky k rozvrhu pro LS a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené

Více

Instrukce pro zápis školní rok Bakalářské studium

Instrukce pro zápis školní rok Bakalářské studium Instrukce pro zápis školní rok 2016 2017 Pro 2., 3. Bc a 1., 2. NMg pokud si chcete jako volitelný zapsat předmět, který není v nabídce, je třeba zkonzultovat s vyučujícím a s tajemnicí katedry; je možné

Více

III. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne

III. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne III. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne 6. 12. 2013 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst. 1

Více

ŽURNALISTIKA 1. ROČNÍK

ŽURNALISTIKA 1. ROČNÍK ŽURNALISTIKA 1. ROČNÍK Poznámky k rozvrhu pro LS a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené informace uvádějí, co

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. KR P C S zk, klz, z

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. KR P C S zk, klz, z Ateliér: Divadlo a výchova bakalářské studium Ročník: 1. Vedoucí ročníku: MgA. Kamila Kostřicová DRAMATICKÁ VÝCHOVA Propedeutika dramatické 1 1 2 z 1 1 1 2 z 1 Macková výchovy Úvod do dramatické 0 4 1

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

Podmínky pro přijetí. I.1. Bakalářské studium - jednooborové

Podmínky pro přijetí. I.1. Bakalářské studium - jednooborové PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ke studiu na Filozofické fakultě UJEP akademický rok 2008/2009 Podmínky pro přijetí I. Studijní programy a studijní obory Pro akademický rok 2008/2009 je vyhlášeno přijímací řízení ke

Více

Sinologii (bakalářské studium) lze studovat jednooborově. Bakalářské tříleté studium je zároveň přípravou pro navazující magisterské studium.

Sinologii (bakalářské studium) lze studovat jednooborově. Bakalářské tříleté studium je zároveň přípravou pro navazující magisterské studium. SINOLOGIE SIN Sinologii (magisterské studium) lze studovat dvouoborově (tj. v kombinaci s jiným oborem), jako jednooborové studium s blokem volitelných předmětů (specializačním blokem předmětů), nebo jako

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG Ústav hudební vědy

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG Ústav hudební vědy MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG 2014 2015 Ústav hudební vědy Hudební věda V případě dotazů k registraci se obracejte na garanta oboru dr. Maňase (manas@phil.muni.cz). PREZENČNÍ

Více

Základní osnova studijního plánu bakalářského studia programu Evangelická teologie v kombinované formě 2017/18

Základní osnova studijního plánu bakalářského studia programu Evangelická teologie v kombinované formě 2017/18 1 Základní osnova studijního plánu bakalářského studia programu Evangelická teologie v kombinované formě 2017/18 A. Fakulta: Evangelická teologická fakulta B. Typ studijního programu (Bc./Mgr./NMgr.):

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 15/2015. Změna opatření děkana č. 11/2015, Harmonogram akademického roku 2015/2016

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 15/2015. Změna opatření děkana č. 11/2015, Harmonogram akademického roku 2015/2016 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 15/2015 Změna opatření děkana č. 11/2015, Harmonogram akademického roku 2015/2016 Čl. 1 Změna opatření děkana č. 11/2015, Harmonogram

Více

KOREANISTIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie

KOREANISTIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie KOREANISTIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie S společný základ S 1 Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 (Platnost akreditace: 30.11. 009 31.1. 017) k p 6 1 / S, LS p 6 PhDr.

Více

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2017 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Počet uchazečů Dostavilo se Přijato Body posledního

Více

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK Poznámky k rozvrhu pro LS AR 2015 2016 a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené informace

Více

ŽURNALISTIKA 1. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro LS a pokyny pro zápis do STAGu

ŽURNALISTIKA 1. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro LS a pokyny pro zápis do STAGu ŽURNALISTIKA 1. ROČNÍK Poznámky k rozvrhu pro LS a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené informace uvádějí, co

Více

Typy předmětů a pravidla jejich zařazování do studijního plánu

Typy předmětů a pravidla jejich zařazování do studijního plánu Studijní plán platný od akademického roku 2014 / 15 pro studenty nově nastupující do 1. ročníku Fakulta: Studijní program: Studijní obor: Typ: Forma: Fakulta elektrotechniky a informatiky B2612 Elektrotechnika

Více

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2018 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Počet uchazečů Dostavilo se Přijato Body posledního

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Pedagog. P C S zk, klz, z KR P C S zk, klz, z KR. Základ oboru. Vstupní kurz - dílna DaV 4 dny

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Pedagog. P C S zk, klz, z KR P C S zk, klz, z KR. Základ oboru. Vstupní kurz - dílna DaV 4 dny DRAMATICKÁ VÝCHOVA Ateliér divadla a výchovy, bakalářské studium 1. MgA. Kamila Konývková Kostřicová Vstupní kurz - dílna DaV 4 dny z 1 Klíč a pedagogové ADaV Divadlo a výchova 2 2 1 z 2 2 2 1 zk 2 Konývka

Více

HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2011/2012

HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 Ke schválení Kolegiem a: 13. 4. 2011 Na vědomí: Akademickému senátu SU OPF 27. 4. 2011 Předkládá: PhDr. Bohumil Fiala, Ph.D., HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK Začátek akademického roku

Více

Den otevřených dveří. Klasická archeologie.

Den otevřených dveří. Klasická archeologie. Den otevřených dveří Klasická archeologie http://ukar.ff.cuni.cz Klasická archeologie 2.je tradiční a zároveň supermoderní obor Klasická archeologie 3 Věnujeme se výzkumu materiální kultury středomořské

Více

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium Poznámky k rozvrhu pro LS a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG Seminář dějin umění

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG Seminář dějin umění MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG 2014 2015 Seminář dějin umění Dějiny umění Realizaci studijního programu připravuje Seminář dějin umění, jenž je součástí Filosofické fakulty

Více

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019)

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty PP 1 Archeologie Řecka OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 ak. Kv k Druh

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM. Ústav religionistiky obor religionistika

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM. Ústav religionistiky obor religionistika MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM 2007 2008 Ústav religionistiky obor religionistika Masarykova univerzita, 2007 ISBN 978-80-210-4356-5 2 RELIGIONISTIKA Obecné informace o studiu

Více

Bakalářský studijní obor: Historie. Ústav českých dějin Ústav hospodářských a sociálních dějin Ústav světových dějin

Bakalářský studijní obor: Historie. Ústav českých dějin Ústav hospodářských a sociálních dějin Ústav světových dějin Bakalářský studijní obor: Historie Ústav českých dějin Ústav hospodářských a sociálních dějin Ústav světových dějin Ústav českých dějin - struktura Ředitel ústavu: prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. Zástupce

Více

Polská literatura. Oborová komise: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. předseda. Mgr. Roman Madecki, Ph.D. místopředseda.

Polská literatura. Oborová komise: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. předseda. Mgr. Roman Madecki, Ph.D. místopředseda. Polská literatura Oborová komise: předseda místopředseda Interní členové prof. PhDr. Krystyna Kardyni-Pelikánová, DrSc. (em.) Externí členové dr Marek Bernacki (Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała,

Více

ZMĚNY VE STUDIJNÍCH PLÁNECH OD AR 2017/2018

ZMĚNY VE STUDIJNÍCH PLÁNECH OD AR 2017/2018 ZMĚNY VE STUDIJNÍCH PLÁNECH OD AR 2017/2018 KATEDRA SOCIOLOGIE FF UK Základní informace: nové studijní plány jsou zaváděny pro nastupující ročníky bakalářského i magisterského studia; vyšší ročníky si

Více

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro ZS 2016/2017 a pokyny pro zápis do STAGu

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro ZS 2016/2017 a pokyny pro zápis do STAGu ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK Poznámky k rozvrhu pro ZS 2016/2017 a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené informace uvádějí,

Více

Základní osnova studijního plánu bakalářského studia Evangelická teologie v prezenční formě 2018/19

Základní osnova studijního plánu bakalářského studia Evangelická teologie v prezenční formě 2018/19 1 Základní osnova studijního plánu bakalářského studia Evangelická teologie v prezenční formě 2018/19 A. Fakulta: Evangelická teologická fakulta B. Typ studijního programu (Bc./Mgr./NMgr.): Bc. C. Standardní

Více

germanistiky Katedra Filozofická fakulta Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Filozofická fakulta UJEP

germanistiky Katedra Filozofická fakulta Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Filozofická fakulta UJEP Městské Filozofická fakulta UJEP www.ff.ujep.cz Katedra germanistiky FF UJEP Pasteurova 13 400 96 Ústí n./l. ul. České mláděže ul. Klíšská UJEP MHD Mánesovy Sady B. Smetany Mírové náměstí Hlavní Katedra

Více

AFR / 302. Základy jazykovědy 2/- 2/- Zk AFR / 304. Světový jazyk (II) (úroveň B) Jaz. centrum 2/- 2/- Zk

AFR / 302. Základy jazykovědy 2/- 2/- Zk AFR / 304. Světový jazyk (II) (úroveň B) Jaz. centrum 2/- 2/- Zk AFRIKANISTIKA AFR kurz Filozofie (SPOL00001) a jeden dvousemestrální kurz Základy jazykovědy (AFR022001), a to v pořadí, které si sami vyberou. Všichni studenti jsou povinni do konce šestého semestru složit

Více

STUDIJNÍ POVINNOSTI STUDENTŮ FF UP 2016/2017

STUDIJNÍ POVINNOSTI STUDENTŮ FF UP 2016/2017 STUDIJNÍ POVINNOSTI STUDENTŮ FF UP 2016/2017 OBSAH 1 UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY STUDENTY.. 3 2 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM 4 2.1 1. ročník bakalářského studia 4 2.2 2. ročník bakalářského studia.. 4 2.3 3. ročník bakalářského

Více

Název Kód Sem. Př. Cv. Ss. Uk. Kr. Typ Pedagog. Dějiny světového divadla III DAAZX03 ZS zk 3 P Cejpek, V.; Šotkovský, J.; Trtílek, P.

Název Kód Sem. Př. Cv. Ss. Uk. Kr. Typ Pedagog. Dějiny světového divadla III DAAZX03 ZS zk 3 P Cejpek, V.; Šotkovský, J.; Trtílek, P. DIVADELNÍ PRODUKCE Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie, bakalářské studium Ročník: 1. Vedoucí ateliéru: doc. MgA Blanka Chládková Vedoucí ročníku: MgA. Lucie Abou POVINNÉ PŘEDMĚTY Dějiny

Více

Základní osnova studijního plánu bakalářského studia Evangelická teologie v prezenční formě 2017/18

Základní osnova studijního plánu bakalářského studia Evangelická teologie v prezenční formě 2017/18 1 Základní osnova studijního plánu bakalářského studia Evangelická teologie v prezenční formě 2017/18 A. Fakulta: Evangelická teologická fakulta B. Typ studijního programu (Bc./Mgr./NMgr.): Bc. C. Standardní

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Pedagog. P C S zk, klz, z KR P C S zk, klz, z KR. Základ oboru:

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Pedagog. P C S zk, klz, z KR P C S zk, klz, z KR. Základ oboru: Ateliér divadla a výchovy, bakalářské studium Ročník: 1. Vedoucí ročníku: MgA. Radka Macková DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vstupní kurz - dílna DaV z 2 Divadlo a výchova 2 2 1 z 2 2 2 1 zk 2 Konývka Seminář dramaturgie

Více

Základní osnova studijního plánu bakalářského studia Evangelická teologie (jednooborová) v prezenční formě 2016/17

Základní osnova studijního plánu bakalářského studia Evangelická teologie (jednooborová) v prezenční formě 2016/17 1 Základní osnova studijního plánu bakalářského studia Evangelická teologie (jednooborová) v prezenční formě 2016/17 A. Fakulta: Evangelická teologická fakulta B. Typ studijního programu (Bc./Mgr./NMgr.):

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM. Ústav archeologie obor archeologie obor klasická archeologie obor muzeologie

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM. Ústav archeologie obor archeologie obor klasická archeologie obor muzeologie MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM 2006 2007 Ústav obor obor klasická obor muzeologie Masarykova univerzita, 2006 ISBN 80 210 4026 2 2 ARCHEOLOGIE Obor lze studovat buď jednooborově

Více

Doporučený průchod studiem

Doporučený průchod studiem Doporučený průchod studiem B-SPE OVP Učitelství praktického vyučování Kombinované Bc. studium (6 semestrů) Celoživotní vzdělávání (4 semestry) Technické obory Obchod a služby Dopravní služby Zdravotnické

Více