Referenční příručka hp ipaq Pocket PC řady h1900. Document Part Number:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Referenční příručka hp ipaq Pocket PC řady h1900. Document Part Number: 311757-003"

Transkript

1 Referenční příručka hp ipaq Pcket PC řady h1900 Dcument Part Number: červen 2003

2 2003 Hewlett-Packard Cmpany 2003 Hewlett-Packard Develpment Cmpany, L.P. HP, Hewlett Packard a lg Hewlett-Packard jsu chranné známky splecnsti Hewlett-Packard v USA a dalších zemích. ipaq je chrannu známku splecnsti Hewlett-Packard Develpment Cmpany, L.P. v USA a dalších zemích. Micrsft, MS-DOS, Windws, Windws NT, ActiveSync a Outlk jsu chranné známky splečnsti Micrsft Crpratin v USA a dalších zemích. Všchny další jména prduktů zmiňvaná v tét příručce mhu být chrannými známkami jejich vlastníků. Splečnst Hewlett-Packard Cmpany nenese dpvědnst za technické neb tiskvé chyby neb pmenutí v tmt dkumentu; dále nenese dpvědnst za suvisející neb následné škdy vyplývající z pskytnutí neb pužití tht materiálu. Tat příručka bsahuje infrmace chráněné autrskými právy. Dkument ani jeh část nesmí být kpírvána ani reprdukvána žádným způsbem bez předchzíh písemnéh suhlasu splečnsti Hewlett-Packard Cmpany. Náhledy brazvek v tét prírucce služí puze k ilustracním úcelum. Nekteré z techt brazvek nemusí dpvídat verzi na vašem displeji. Å POZOR: Ä RADA: Text uvedený v takvémt rámečku znamená dpručení jehž neddržení může mít za následek ublížení na zdraví. Text uvedený v takvémt rámečku znamená dpručení jehž neddržení může mít za následek pškzení zařízení neb ztrátu infrmace. Referenční příručka hp ipaq Pcket PC řady h1900 České vydání: červen 2003 Dcument Part Number:

3 Obsah Obsah 1 Základy práce s ipaq Pcket PC Zadávání infrmací Změna nastavení dplňvání psaných slv Psaní s prgramvu klávesnicí Psaní písmen stylusem s rzpznáváním Psaní stylusem p displeji v Transcriberu Psaní pmcí Blck Recgnizeru Kreslení a psaní na displej Převd psanéh písma na text Změna nastavení Nastavení místníh času Nastavení času v místě návštěvy Nastavení datumu Nastavení pdsvícení Správa ipaqa Zálhvání dat Prvedení úplnéh resetu Prvedení inicializačníh/nrmálníh resetu Kalibrace displeje Správa baterií Vlžení baterií Sledvání stavu baterií Nabíjení baterií Výměna baterivéh blku Práce s prgramy Otevření prgramu Minimalizace prgramu Referenční příručka hp ipaq h1900 iii

4 Obsah 2 Připjení Uknčení prgramu Instalace prgramu Přizpůsbení prgramvých tlačítek Připjení k pčítači Synchnizace s pčítačem PC Pužití infračervenéh IrDA rzhraní Změna nastavení synchrnizace Přesun subrů Pšta a kmunikace Práce s Kntakty Vytvření kntaktu Zbrazení seznamu kntaktů Úprava infrmací v kntaktu Rzdělení kntaktů d kategrií Odstranění kntaktů Pšta Nastavení elektrnické pšty Nvá zpráva a její deslání Připjení subru ke zprávě Příjmutí nvých zpráv Otevření zprávy Odstranění zprávy Správa slžek Záznam zvuku Vytvření záznamu Pslech záznamu Vytváření pznámek Vytvření pznámky Plánvání Pužití přehledu Dnes iv Referenční příručka hp ipaq h1900

5 Obsah Vytvření záznamu Změny v záznamu Změna nastavení Pužití Kalendáře Phled v Kalendáři Změna phledu v Kalendáři Přizpůsbení chvání Kalendáře Plánvání schůzek Nastavení připmenutí Odstranění schůzky Rzdělení schůzek d kategrií Vyžádání schůzky Práce s Úkly Vytvření úklu Rychlé vytvření úklu Vymazání úklu Třídění úklů Změna přizpůsbení úklů Práce s dalšími prgramy Pužití Pcket Wrd Vytvření dkumentu Wrd Otevření dkumentu Wrd Nastavení mžnstí Pcket Wrd Pužití Pcket Excel Vytvření pracvníh sešitu Excel Otevření dkumentu Excel Mžnsti prgramu Pcket Excel Pužití prgramu Windws Media Player Kpírvání hudby na ipaq Přehrávání hudby na ipaqu Vytváření seznamů Přehrávání seznamu skladeb Přehrávání videa Pužití Pcket Internet Explreru Referenční příručka hp ipaq h1900 v

6 Obsah Pužití Pcket IE s připjením na Internet Pužití Pcket IE bez připjení Synchrnizace blíbených plžek A B Regulatrní známení Prhlášení shdě s pravidly FCC A 1 Kabely A 1 Upzrnění pr práci s bateriemi A 2 Pužití na palubě letadla A 2 Radikmunikační předpisy A 2 Oznámení platná v Evrpské Unii A 2 Technické parametry Ppis zařízení B 1 Rzměry zařízení B 2 Pracvní pdmínky B 3 vi Referenční příručka hp ipaq h1900

7 Základy práce s ipaq Pcket PC 1 Základy práce s ipaq Pcket PC Pr práci s kapesním pčítačem ipaq řady 1900 se nejdříve seznámíte s tím jak: Zadávat infrmace Upravit nastavení Pracvat v prstředí Pcket PC Zacházet s bateriemi Pracvat s některými prgramy Zadávání infrmací Prstřednictvím dtykvéh displeje můžete d ipaqu zadávat písmena, symbly a čísla: Psaním na klávesnici Psaním písma na displeji a následným převdem na text s pužitím vestavěnéh prgramu pr rzpznávání písma Kreslení a psaní stylusem p displeji K phdlnému psaní textů na ipaqu lze vlit i z něklika typů připjitelných klávesnic. Referenční příručka hp ipaq h

8 Základy práce s ipaq Pcket PC. Při psaní na klávesnici neb v režimu rzpznávání písmen vám pčítač v hrní části vstupníh panelu nabízí seznam slv nichž si myslí, že právě zapisujete a vy můžete kliknutím na tt slv urychlit zápis. Tent systém se učí a pstupem času upřednstňuje slva, která jste již dříve napsali. Chvání tht systému můžete nastavit a určit p klika písmenech se vám nabídka se slvy začne zbrazvat a klik slv je najednu v seznamu. Změna nastavení dplňvání psaných slv Zde můžete nastavit: Jestli se slva k dplnění mají nabízet Pčet písmen která je nutn zadat než se zbrazí seznam s dpvídajícími slvy Pčet slv která se sučasně zbrazí Pkud chcete zrušit nabízení slv, dškrtněte plíčk vedle nápisu Dplňvat slva při psaní. 1. Z hlavní nabídky Start zvlte Nastavení. 2. Vyberte Vstup 3. Klikněte na zálžku Dplňvání slv. 4. Zvlte klik písmen musí uživatel zadat než je mu nabídknut seznam s vhdnými slvy. 1 2 Referenční příručka hp ipaq h1900

9 Základy práce s ipaq Pcket PC Dále zvlte klik slv má být v seznamu bsažen. 6. Klepněte na OK. Psaní s prgramvu klávesnicí Univerzální a nejjedndušší metda psaní textu je vstup textu prstřednictvím prgramvé klávesnice, která se zbrazuje na dtekvé brazvce a na které můžete psát jak na psacím strji pmcí stylusu. Pr zbrazení klávesnice s dalšími znaky klikněte na klávesu 123 neb na klávesu Shift. Psaní s prgramvu kávesnicí: 1. Z libvlnéh prgramu klikněte na iknku se šipku vedle ikny Vstupní panel. Referenční příručka hp ipaq h

10 Základy práce s ipaq Pcket PC 2. Pr zbrazení klávesnice zvlte ze seznamu klávesnici CS Czech (qwertz). 3. Pr zápis textu pklepejte na jedntlivé symbly. 4. Klepněte na OK. Psaní písmen stylusem s rzpznáváním Pmcí stylusu a vestavěnéh mdulu pr rzpznávání písma můžete ruku zapisvat znaky, čísla a symbly. Rzpznávání ulehčíte zapisváním velkých (ABC) a malých (abc) písmen a symblů (123) d určených blastí. 1 4 Referenční příručka hp ipaq h1900

11 Základy práce s ipaq Pcket PC 1. Z libvlnéh prgramu klikněte na iknku se šipku vedle ikny Vstupní panel. 2. Klepněte na Rzpznávání písma. 3. Mezi čárkvanu a základní linku napište písmen neb symbl. a. Pkud chcete zbrazit velké písmen, zapište jej mezi značky s značením blasti písmeny ABC. b. Pkud chcete zbrazit malé písmen, zapište jej mezi značky s značením blasti písmeny abc. c. Pkud chcete zapsat čísl neb symbl, zapište jej mezi značky s značením blasti písmeny 123. Referenční příručka hp ipaq h

12 Základy práce s ipaq Pcket PC Pr správnu činnst rzpznávávní písma dpručujeme psát. znaky mezi přerušvanu a základní čáru. Pkud tedy chcete napsat písmen p,, napíšete hrní část písmene s bříškem mezi čárkvanu a základní čáru a nžičku pd základní čáru. Pkud chcete napsat písmen b, napište hrní část písmene nad čárkvanu čáru. 4. Napsané písmen se převede na znak. Psaní stylusem p displeji v Transcriberu S pmcí prgramu Transcriber můžete psát stylusem kdekliv na displej slva, znaky, čísla a symbly.. Prgram Micrsft Transcriber je k nalezení na přilženém CDROM HP ipaq Pcket PC Cmpanin CD a je nutné jej nejprve nainstalvat z CDROM před jeh prvním pužítím. 1. Z libvlnéh prgramu klikněte na iknku se šipku vedle ikny Vstupní panel. 2. Klepněte na Transcriber. 3. Napište text na displej. 4. Napsané písm se převede na text. Psaní pmcí Blck Recgnizeru Pmcí Blck Recgnizeru můžete psát text, znaky, čísla a symbly. Slva a věty sestavujete vpisváním znaků d vymezených blastí. Pr psaní znaků můžete pužít tahy naučené pmcí metdy. Graffiti. 1 6 Referenční příručka hp ipaq h1900

13 Základy práce s ipaq Pcket PC 1. Z libvlnéh prgramu klikněte na iknku se šipku vedle ikny Vstupní panel. 2. Klepněte na Blck Recgnizer. 3. D vymezené blasti můžete vepsat slv či znak. a. Pr zápis textu napište písmen d blasti vymezené značkami a značené textem abc. b. Čísl neb symbl vepište d blasti značené jak 123. Napsané znaky se ihned převádějí na text. Kreslení a psaní na displej Pužijte stylus jak tužku a vytvříte kreslené a napsané pznámky v prgramu Pznámky neb v zálžkách Pznámky v jedntlivých kartách v prgramech Kalendář, Kntakty a Úkly. 1. Z nabídky Start vyberte Pznámky. 2. Zvlte Nvý neb vyberte zálžku Pznámky v Kalendáři, Kntaktech neb Úklech a pté klikněte na iknu Tužky. 3. Na displej napište text neb nakreslete črtu. Referenční příručka hp ipaq h

14 Základy práce s ipaq Pcket PC 4. Klikněte na iknu Tužky. 5. Klepněte na OK. Převd psanéh písma na text Psané písm můžete převést na text při psaní písma v Pznámkách neb na zálžce Pznámky v prgramech : Kalendář Kntakty Úkly Prgram Micrsft Transcriber je k nalezení na přilženém CDROM HP ipaq Pcket PC Cmpanin CD a je nutné jej nejprve nainstalvat z CDROM před jeh prvním pužítím. 1. Z nabídky Start klikněte na Pznámky, neb v záznamu v Kalendáři, Kntaktech či Úklech vyberte zálžku Pznámky. 2. Klepněte na pznámku a tevřte ji. 3. Zvlte Nástrje a klepněte na Rzpznat. 1 8 Referenční příručka hp ipaq h1900

15 . Základy práce s ipaq Pcket PC. Pr převd jedntlivéh slva neb fráze jej nejprve značte a pté klikněte na Rzpznat. Pkud zvlíte k rzpznání něklik slv a některé z nich nebude rzpznán, zůstane tt v půvdním psaném tvaru a statní slva se převedu na psaný text. 4. Ptvrďte OK. Změna nastavení Pr vládání ipaqa můžete pužít tří způsbů: Klepnutí Klepnutí a držení stylusu na displeji Stisknutí prgramvých tlačítek Klepnutí na určité míst na displeji vyvlá spuštění prgramu neb prvedení vlby. Například klepnutím na tlačítk Start se zbrazí nabídka spustitelných prgramů. Klepnutí a držení na určitém místě vyvlá zbrazení kntextvéh menu. Stisknutím prgramvéh tlačítka na předním panelu můžete rychle spustit Kalendář, Kntakty, Pštu neb Úkly, případně jiné prgramy pkud změníte výchzí nastavení funkcí tlačítek. Nastavení místníh času Čas na kapesním pčítačí je synchrnizván s časem na stlním PC při každé synchrnizaci pmcí ActiveSync. Znvunastavení času je nutné prvést v případě: Djde k úplnému vybití baterie Prvedete úplný reset ipaqu Referenční příručka hp ipaq h

16 Základy práce s ipaq Pcket PC Pr nastavení času klikněte z přehledu Dnes na iknu Hdiny.. Nastavení místníh času: 1. Z hlavní nabídky Start zvlte Nastavení. 2. Klepněte na Systém a ptm na Nastavení času. Jak výchzí nastavení se synchrnizace času prvádí autmaticky při každém připjení ipaqu ke stlnímu PC přes ActiveSync. 3. Zkntrlujte zda je zvlen přepínač Dmácí neb na něj klikněte Klepnutím na šipku vedle ple vyberte dmácí časvu zónu. 5. Klepnutím na šipky nastavte aktuální hdiny, minuty a sekundy. Hdiny také můžete nastavit psunem hdinvých ručiček. pmcí stylusu. 6. Zvlte AM neb PM. 7. Klepněte na OK Referenční příručka hp ipaq h1900

17 Základy práce s ipaq Pcket PC 8. Pr ulžení času ptvrďte kliknutím na An. Nastavení času v místě návštěvy Pr nastavení času klikněte z přehledu Dnes na iknu Hdiny.. 1. Z nabídky Start zvlte Nastavení. 2. Klepněte na Systém a ptm na Nastavení času. 3. Klepněte na Světvý Klepnutím na šipku vedle ple vyberte časvu zónu v navštíveném místě neb dma. 5. Klepnutím na šipky nastavte aktuální hdiny, minuty a sekundy. Hdiny také můžete nastavit psunem hdinvých ručiček. pmcí stylusu. 6. Zvlte AM neb PM. 7. Ptvrďte OK. 8. Pr ulžení času ptvrďte kliknutím na An. Referenční příručka hp ipaq h

18 Základy práce s ipaq Pcket PC Nastavení datumu Datum můžete nastavit ručně neb pkud djde k úplnému vybití baterií. pkud prvedete úplný reset. když z přehledu Dnes zvlíte iknu s hdinami (první v seznamu). 1. Z nabídky Start vyberte Nastavení. 2. Zvlte Systém. 3. Klepněte na Nastavení času. 4. Klepněte na šipku vedle ple s datem. Pmcí šipek vlev/vprav se můžete psuvat p měsících a letech. 5. Klepněte na den v měsíci. 6. Zvlte OK. 7. Datum ulžíte p tvrzením An. Nastavení pdsvícení Pr zvýšení prvzní dby a pr úspru energie v bateriích můžete nastavit parametry pdsvícení displeje Referenční příručka hp ipaq h1900

19 Základy práce s ipaq Pcket PC 1. Z hlavní nabídky Start zvlte Nastavení.. 2. Vyberte Systém a zvlte Pdsvícení. 3. Změňte parametry pdsvícení. Správa ipaqa Zálhvání dat Zálhvání a bnva dat Inicialzační a úplný reset Kalibrace displeje Data můžete zálhvat na stlní PC pmcí ActiveSync. Zálhvání / Obnva pmcí Active Sync Å POZOR: Zálhvání byste měli prvádět pravidelně aby jse zabránili mžné ztrátě dat Před spuštěním zálhvání uzavřete všechny prgramy na ipaqu. Obnvení dat ze zálhy dstraní z ipaqu aktualní data a nahradí je daty z bnvené zálhy! 1. Zkntrlujte připjení ipaqa a stlníh PC. 2. Na stlním PC spustte prgram Micrsft ActiveSync. Z nabídky Start zvlte Prgramy a Micrsft ActiveSync. 3. Z nabídky Tls zvlte Backup/Restre. Referenční příručka hp ipaq h

20 Základy práce s ipaq Pcket PC 4. Zvlte zálžku Backup nebrestre a nastavte pžadvané mžnsti zálhvání. 5. Zvlte Backup Nw r Restre Nw. Prvedení úplnéh resetu Úlný reset bývá také značván jak hard reset. P prvedení tht resetu djde k smazání všech nastavení, prgramů a dat z paměti RAM.. Prvedení úplnéh resetu: 1 14 Referenční příručka hp ipaq h1900

21 Základy práce s ipaq Pcket PC Ä RADA: Pkud prvedete úplný reset, dstanete se d tvárníh nastavení ipaqu a všechna vaše předchzí nastavení, prgramy a data mim ROM budu ztracena. 1. Stiskněte a držte tlačítk napájení Pwer. 2. Sučasně pmcí stylusu stiskněte tlačítk Reset v levé dlní části ipaqa. 3. Držte stisknutá všechna tlačítka d dby dkud nedjde k inicializaci. V dlní části displeje se ptm zbrazí ukazatel pstupu inicializace. 4. Uvlněte všechna tlačítka. 5. Nastavte ipaq. Prvedení inicializačníh/nrmálníh resetu Inicializační reset je někdy značván jak sft reset. Inicializační reset se prvádí pkud chcete prvést uknčení všech běžících prgramů. Inicializační reset nedstraní žádná data ani prgramy ulžená v paměti RAM a ROM. Referenční příručka hp ipaq h

22 Základy práce s ipaq Pcket PC Ä RADA: Inicializační reset dstraní všechna neulžená data. Prvedení inicializačníh resetu: 1. Nalezněte tlačítk Reset v levé spdní části ipaqu. 2. Lehce stiskněte tlačítk Reset na dbu asi 2 sekundy. Restart ipaqu trvá asi 5 sekund a p jeh dknčení se zbrazí. brazvka Dnes. Kalibrace displeje P prvním zapnutí ipaqa neb p resetu systému se autmaticky vyvlá kalibrační prcedura displeje. Kalibraci můžete vyvlat také ručně v případě že ipaq nereaguje správně na vládání stylusem. Obvykle stačí prvést tt nastavení jednu při prvním spuštění neb p resetu. Rekalibraci bvykle prvedte pkud se vám zdá dezva dtekvé brazvky nepřesná, pkud jste prvedli bnvení dat ze zálhy neb pkud jste prvedli úplný reset. Pstup rekalibrace: 1. Z nabídky Start zvlte Nastavení. 2. Klepněte na Systém a ptm na iknku Displej 3. Zvlte iknu Kalibrvat displej. 4. C nejpřesněji se snažte kliknut na pstupně se na plše displeje zbrazující křížky. Pdle vašeh nastavení se bude systém pzěji řídit při vyhdncení všech dalších kliknutí stylusem d prstru ken. 5. Ptvrďte OK Referenční příručka hp ipaq h1900

23 Základy práce s ipaq Pcket PC Správa baterií Vlžení baterí Sledvání stavu baterií Nabíjení baterií Nabíjení vyměnitelných baterivých blků Staré lithivé baterie devzdejte na sběrném místě.. Vlžení baterií 1. Uchpte baterii. 2. Za psunutí tlačítka 1 ddělejte kryt baterie. Referenční příručka hp ipaq h

24 Základy práce s ipaq Pcket PC 3. Baterii zalžte d vdící lišty na pravé straně v prstru pr baterii a levu část baterie lehce zaklapněte d Pcket PC. Zkntrlujte ulžení tak, aby byl štítek na dlní části baterie směrem k vám. 4. Vlžte zpět kryt baterie tak, aby lehce zaklapl d těla Pcket PC. Bez krytu baterie nebude mžné zapnut napájení Pcket PC Referenční příručka hp ipaq h1900

25 Základy práce s ipaq Pcket PC. Při prvním nabití budete muset baterii plně nabít p dbu 12 hdin. Během nabíjení baterií bliká jantarvě žlutá kntrlka. P uknčení nabíjení se tat kntrlka rzsvítí nepřerušvaným svitem. Sledvání stavu baterií 1. Z nabídky Start zvlte Nastavení. 2. Klepněte na Systém a Napájení. 3. Klepněte na OK. Nabíjení baterií Ä RADA: Prtže váš ipaq pužívá část energie k udržení dat v paměti a pr chd hdin, je nutné pravidelně baterie dbíjet. Nejlepší je připjit ipaq d klébky s napáječem vždy když přijdete k pracvnímu stlu. Pr cesty dpručujeme pužít cestvní nabíječku. ipaq je ddáván s částečně nabitými bateriemi. Před synchrnizací by jste se měli přesvědčit, že je ipaq dstatečně nabit. Prtže většina instalvaných prgramů je ukládána d paměti RAM, budete muset při úplném vybití baterií tyt prgramy znva nainstalvat. Před synchrnizací dpručujeme baterie plně nabít. Nabíjení pmcí napájecíh adaptéru Při dstupnsti sítvéh napětí je nejvhdnější pužívat napájecí adaptér. Pkud jste mim dsah sítě, můžete pužít aut nabíječku pr napětí 12V. Referenční příručka hp ipaq h

26 Základy práce s ipaq Pcket PC 1. Zapjte napájecí adaptér d elektriké sítě. 2. Zapjte adaptér d dlní části ipaqa. Ujistěte se aby byli šipku na knektru z adaptéru pr zasunutí d ipaqu na stejné straně jak displej pčítače. Snaha nesprávné zapjení knektru může vést k pškzení. vývdů knektrů. Při vyjímání napájecíh knektru z ipaqu stiskněte tlačítka p bu stranách knektru. Výměna baterivéh blku ipaq s vyjmutým baterivým blkem nelze zapnut ani se zapjeným napájecím adaptérem. Výměnu baterií lze prvést bez rizika ztráty dat. Pcket PC mázabudvanu zálžní baterii ddávající energii p dbu výměny baterivéh blku. Dpručujeme prvést výměnu baterie bez velkých prdlev Referenční příručka hp ipaq h1900

27 Základy práce s ipaq Pcket PC Práce s prgramy Prgramy můžete tevírat, minimalizvat a uknčit. Otevření prgramu Ä RADA: Většinu prgramů lze spustit na dvě klepnutí dkudkliv. Prgramy lze spuštět z nabídky Start. Pkud byl prgram přidán d nabídky Start, nezbrazí se již v nabídce Prgramy. Čast pužívané prgramy můžete tevřít přiřazením a. stisknutím prgramvéh tlačítka. Spuštění prgramu: 1. Klepněte na tlačítk Start neb na lg Micrsft. 2. Klepněte na Prgramy. 3. Klepněte na iknu neb na název prgramu. Minimalizace prgramu Z prgramu který chcete minimalizvat klepněte na iknu X v pravém hrním rhu displeje. Uknčení prgramu Prgramy se uknčují autmaticky při spuštění dalších prgramů v závislsti na aktuální veliksti dstupné paměti RAM. Pkud máte pcit že dezva systému je pmalá, můžete ručně uknčit libvlný spuštěný prgram. Uknčení prgramu: Referenční příručka hp ipaq h

28 Základy práce s ipaq Pcket PC 1. Z nabídky Start zvlte Nastavení. 2. Vyberte Systém a ptm Pamet. 3. Vyberte zálžku Běžící Prgramy. 4. Zvlte Uknčit vše neb značte určitý prgram a klepněte na Uknčit.. Aktivní prgramy můžete uknčit pmcí funkce itask. Instalace prgramu Instalvat prgramy na ipaq můžete něklika způsby: Z pčítače pmcí Micrsft ActiveSync 1 22 Referenční příručka hp ipaq h1900

29 Základy práce s ipaq Pcket PC Ä RADA: Přím v ipaqu pkud má subr přípnu.cab (subr zkpírujte z PC a spust te na ipaqu) Přím v ipaqu pkud má subr přípnu.exe neb.cef a je určen pr Pcket PC (subr zkpírujte z PC a spust te na ipaqu) Při instalaci prgramu dbejte zvýšené pzrnsti při výběru správné verze pr váš kapesní pčítač ipaq. Pkud byl prgram přidán d nabídky Start, nezbrazí se již v nabídce Prgramy. Instalace prgramu: 1. Klepněte na subr s instalačním prgrmem a přesuňte h d slžky Prgrams na ipaqu. 2. Pstupujte pdle instrukcí průvdce. 3. Pkud prgram nefunguje, stiskněte p instalaci tlačítk reset na dbu asi 2 sekund. Přizpůsbení prgramvých tlačítek Při výchzím nastavení můžete pmcí prgramvých tlačítek rychle spuštět prgramy Kalendář, Kntakty, Pšta neb Úkly. Následujícím pstupem můžete nastavit pr tlačítka spuštění i jiných prgramů. 1. Z nabídky Start zvlte Nastavení. 2. Klikněte na Tlačítka. 3. Vyberte tlačítk jemuž chcete přiřadit vlastní akci. 4. Klikněte na šipku v pli Přiřazení tlačítek. 5. Vyberte prgram ze seznamu. 6. Ptvrďte OK. Referenční příručka hp ipaq h

30 Základy práce s ipaq Pcket PC 1 24 Referenční příručka hp ipaq h1900

31 Připjení 2 Připjení Váš ipaq Pcket PC řady h1900 vám umžnuje připjit se více způsby: Připjení k pčítači Připjení se na Internet neb d pdnikvé sítě. Pr pmc s připjením můžete pužít průvdce Micrsft Pcket PC Cnnectin Wizard. Průvdce naleznete na ddávaném CD neb na adrese Průvdce se nainstaluje na vašem stlním PC a prvede vás něklika nastaveními přípjení (mdem, VPN, mbilní telefn) s knfiguracemi ( a ICQ/MSN). Připjení a knfigurační infrmace jsu autmaticky deslány d vašeh ipaq Pcket PC. Připjení k pčítači Své PC můžete bezdrátvě připjit pmcí infračervené IrDA kmunikace. Fyzicky můžete prpjit ipaq se stlním PC s prgramem Micrsft Active Sync pmcí USB kabelu. Prgram Micrsft ActiveSync umžňuje: Synchrnizvat infrmace s prgramy na stlním pčítači PC Synchrnizvat infrmace na serveru Přesuvat subry mezi ipaqem a PC Referenční příručka hp ipaq h

32 Připjení Instalvat prgramy na ipaq Zálhvat a bnvvat data pmcí Micrsft ActiveSync pr přens mezi PC Synchnizace s pčítačem PC Ä RADA: Pr správnu synchrnizaci si nejprve před připjením ipaqu nainstalujte na PC prgram Micrsft ActiveSync. Během instalace prgramu lze prvést následující: Vytvřit prpjení - partnership, který umžňuje synchrnizvat data s pčítači. Zvlit které infrmace se budu synchrnizvat mezi ipaqem a PC (například Kntakty, Kalendář, Pšta, Úkly, Oblíbené plžky, Subry, Pznámky neb AvantG). Pkud máte zvlenu vlbu synchrnizvat subry (v Active Sync plžka synchrnize files ) můžete pmcí běžných perací přetahvání ikn subrů d slžky synchrnizvaných subrů pr ipaq na plše. Pkud jste při vytváření partnershipu pjmenvali ipaq jak PDA, ptm se i slžka se synchrnizvanými subry bude jmenvat PDA Při následné synchrnizaci se subry z tét slžky na plše přesunu d ipaqa a synchrnizují se i v pačném směru. Pužití infračervenéh IrDA rzhraní Pkud máte na stlním PC či ntebku k dispzici infračervené rzhraní IrDA můžete si je nastavit jak prstředek pr synchrnizaci dat s vašim ipaqem. Důležité je, že nvé prpjení (partnership) je vždy nutn prvést pmcí prpjení kabelem přes USB neb sérivý kanál. Každé další připjení už 2 2 Referenční příručka hp ipaq h1900

33 Připjení může prbíhat přes IrDA. Mžnst připjení přes IrDA je na PC k dispzici na pčítačích s peračními systémy Windws 98, Me, XP neb Pstupujte pdle krků v T Sync with a Persnal Cmputer. 2. Na PC nainstalujte IrDA mdem pdle dpručení výrbce. 3. Na stlní PC tevřete prgram Micrsft ActiveSync. 4. Z nabídky File zvlte Cnnectin Settings. 5. Zvlte Allw serial cable r infrared cnnectin t this COM prt. 6. Klikněte na tlačítk OK. 7. Ze seznamu vyberte Infrared Prt (IR).. Obě IrDA rzhraní umístěte přím prti sbě d vzdálensti cca 30 cm. 8. Z nabídky Start na pčítači ipaq Pcket PC klepněte na tap ActiveSync. 9. Zvlte Nástrje Referenční příručka hp ipaq h

34 Připjení 10. Klepněte na Připjit přes IR. 11. Nastavte ba prty pr vytvření spjení. 12. Pr dpjení ddalte bě zařízení d sebe. Změna nastavení synchrnizace Změny nastavení synchrnizace pr Micrsft ActiveSync: nastavení kdy ipaq Pcket PC synchrnizuje s PC nastavení kdy ipaq Pcket PC synchrnizuje se serverem typ připjení PAQ Pcket PC k stlnímu PC (např. USB neb IrDA) výběr infrmací a subrů které se budu synchrnizvat s PC výběr infrmací a subrů, které se nebudu synchrnizvat se stlním PC (například přílhy v ech) jak se vyřeší knflikty mezi infrmacemi na ipaq Pcket PC a infrmacemi na PC Změna nastavení synchrnizace: 1. Z PC tevřete Micrsft ActiveSync. 2. Z nabídky Tls zvlte Optins. a. V zálžce Sync Optins zvlte subry a infrmace, které chcete synchrnizvat. b. V zálžce Sync Mde zvlte kdy se má ipaq Pcket PC synchrnizvat s PC. c. Na zálžce Rules nastavte způsb řešení knfliktů mezi ipaq Pcket PC a PC. 2 4 Referenční příručka hp ipaq h1900

35 Připjení Přesun subrů Pkud nemáte subry značeny k synchrnizaci, můžete je přesuvat z PC vlby Explre v ActiveSync a s pmcí průzkumníka Windws Explrer. Přesun subrů: 1. Na PC spust te Micrsft ActiveSync. 2. Klikněte na Explre. 3. Dvakrát pklepejte na iknu My Pcket PC. 4. Na PC pravým tlačítkem klepněte na tlačítk Start a z menu vyberte Explre. 5. Vyberte subr který chcete přesunut. 6. Tažením můžete snadn přesunut subry mezi Pcket PC a průzkumníkem ve Windws. ActiveSync při přensu převádí subry d frmátu, aby dkumenty byly čitelné i v PDA. Referenční příručka hp ipaq h

36 Připjení Ä RADA: Subry je dbré nahrávat přím d slžky My Dcuments neb d pdslžky v tét slžce tak, aby prgramy tyt dkumenty mhly snadn vyhledat. 2 6 Referenční příručka hp ipaq h1900

37 Pšta a kmunikace 3 Pšta a kmunikace Vytvření a zařazení Kntaktů Práce s y v Pště Záznam zvuku přes mikrfn Pznámky Práce s Kntakty V Kntaktech můžete zpracvat a uchvávat infrmace svých známých, příbuzných a splupracvnících. Dále si ukážeme jak na : Vytvření kntaktu Zbrazení a úpravu kntaktu Kategrizace kntaktů Smazání kntaktu. Pr rychlé spuštění Kntaktů stiskněte prgramvé tlačítk Kntakty. Vytvření kntaktu Nvý kntakt vytvříte buď spuštěním Kntaktů z nabídky Start neb z přehledu Dnes. 1. Z nabídky Start klepněte na Kntakty. Referenční příručka hp ipaq h

38 Pšta a kmunikace 2. Nvý kntakt vytvříte klepnutím na Nvý. 3. Klepnutím d libvlnéh plíčka se d něj přepnete a můžete zapsat infrmaci. Pmcí psuvníku v pravé části dipleje zbrazíte zbylá ppisvá ple. 4. P klepnutí na šipku vprav u některých plí se zbrazí kn pr zadání pdrbnstí k danému pli. Například p klepnutí na šipku v pli Jmén se zbrazí frmulář s plžkami titul, křestní a prstřední jmén, příjmení a titul za. Kliknutím kamkliv mim kénk dialg uzavřete. 5. Ptvrzením OK se upravvaný kntakt ulží d paměti a zbrazí se seznam s kntakty. Zbrazení seznamu kntaktů 1. Z nabídky Start zvlte Kntakty a zbrazí se seznam kntaktů filtrvaný napsledy zvlenu kategrií. 2. Seznam kategrií zbrazíte kliknutím na šipku vedle právě zvlenéh názvu kategrie. 3. Pr zbrazení jen kntaktů které patří d pžadvané kategrie vyberte ze seznamu název tét kategrie. 3 2 Referenční příručka hp ipaq h1900

39 Pšta a kmunikace 4. Klikněte na jmén kntaktu. Úprava infrmací v kntaktu 1. Klikněte na jmén kntaktu v seznamu. 2. Klikněte na Upravit, zbrazí se infrmace kntaktu. 3. Upravte infrmace. 4. Pr ulžení změn d paměti ptvrďte OK. Rzdělení kntaktů d kategrií Kategrie pužijete pr filtraci vašeh seznamu kntaktů. Tut vlastnst především využijete při větším pčtu kntaktů v seznamu, kdy asi jak první rzdělíte kntakty na kntakty sbní a pracvní. P vytvření nvé kategrie d ní nejdříve vlžte alespň jeden kntakt, prtže prázdné kategrie bez kntkatů se nezbrazí v přehledu kategrií. 1. Z nabídky Start zvlte Kntakty. 2. Klikněte na jmén kntaktu. Referenční příručka hp ipaq h

40 Pšta a kmunikace 3. Pr úpravy infrmací v kntaktu klikněte na Úpravy. 4. Seznam dstupných kategrií zbrazíte kliknutím na ple Kategrie. Pr zbrazení tht ple budete muset pužít psuvníku na pravém kraji displeje. 5. Pr vytvření nvé kategrie klikněte na zálžku Vlž/Smaž. 3 4 Referenční příručka hp ipaq h1900

41 Pšta a kmunikace 6. Zadejte název nvé kategrie a klikněte na Přidat. 7. Pr ulžení kategrie klikněte na OK. 8. Klikněte znvu na ple Kategrie a vyberte nvu kategrii d které přiřadíte upravvaný kntakt. 9. Vyberte i něklik kategrií d níž chcete kntakt zařadit a ptvrďte OK. Referenční příručka hp ipaq h

42 Pšta a kmunikace 10. Dalším kliknutím na OK ulžíte upravený kntakt a vrátíte se d seznamu kntaktů. Odstranění kntaktů Ä RADA: Pkud dstraníte kntakt na ipaqu který synchrnizujete s pčítačem PC, pamatujte že při následné synchrnizaci djde k dstranění v ipaqu smazanéh kntaktu i v Outlku na PC. 1. Z nabídky Start zvlte Kntakty. Zbrazí se seznam kntaktů ve zvlené kategrii. 2. Klikněte na šipku vedle názvu kategrie a zvlte pžadvaný výběr pdle kategrie. 3. Pr zbrazení kntaktů přiřazených d dané kategrie klikněte na její název. 4. Klikněte a držte stylus na názvu kntaktu. Zbrazí se kntextvé menu. 3 6 Referenční příručka hp ipaq h1900

43 Pšta a kmunikace Pšta 5. Pr dstranění kntaktu zvlte v kntextvém menu plžku Smazat kntakt. 6. Vlbu An ptvrdíte trvalé dstranění kntaktu z paměti. Odesílat a přijímat elektrnicku pštu ( ) můžete pmcí synchrnizace s PC s prgramem ActiveSync neb přímým připjením na Internet neb pmcí LAN karty k síti s mžnstí práce s elektrnicku pštu. Pkud pr práci s pštu pracujete s prgramem ActiveSync uvidíte název pužívané pštvní slžky v dlní části displeje. Pkud pracujete s s přímým připjením k pštvnímu serveru pužijte pr příjem a desílání ů tut slžku. Prgram Pšta (Inbx) na vašem ipaqu je pdbný pštvnímu klientu na PC. y se ukládají d pěti výchzích slžek: Inbx Outbx Deleted Items Drafts Referenční příručka hp ipaq h

44 Pšta a kmunikace Sent Items Nastavení elektrnické pšty Pkud pužíváte připjení na pštvníh klienta přes Internet neb p síti neb bezdrátvé síti, musíte tut službu na ipaqu nejprve nastavit. 1. Z nabídky Start vyberte Pšta. 2. Vyberte Služby. 3. Zvlte Přidat službu. 4. V následujících 5-ti dialzích zadejte pstupně infrmace vašem vém účtu. P vyplnění každéh kna se přesuňte kliknutím na Další. 3 8 Referenční příručka hp ipaq h1900

45 Pšta a kmunikace. Pr nápvědu k jedntlivé brazvce klikněte na iknu s tazníkem vprav nahře. Nvá zpráva a její deslání Vytvření nvé zprávy můžete prvést v prgramu Pšta (Inbx) neb přím z přehledu Dnes. Pkud chcete vytvřit a deslat zprávu pmcí připjení na pštvní server, klikněte v Pště na Služby a vyberte službu, kteru chcete pužít. Při pužití slžky ActiveSync je název služby zbrazen v dlní části disleje. 1. Z nabídky Start zvlte Pšta. 2. Nvu zprávu vytvříte kliknutím na Nvá. 3. dešlete kliknutím na iknu Odeslat a se přesune d slžky K deslání. Referenční příručka hp ipaq h

46 Pšta a kmunikace y ze slžky Outbx se dešlu při synchrnizaci neb jsu deslány autmaticky pkud se připjíte k Internetu neb k pčítačvé síti. 4. Pkud nechcete nechat rzepsaný deslat, klikněte na OK a se ulží d dčasné slžky Kncepty.. Pkud chcete deslat zprávu ulženu d slžky kncepty, připjte se k Internetu, zvlte zprávu, klepněte na Otevřít, a zvlte Odeslat Referenční příručka hp ipaq h1900

47 Pšta a kmunikace Připjení subru ke zprávě 1. Z nabídky Start zvlte Pšta. 2. Pr psaní nvéh u zvlte Nvý 3. Klepněte na Uprav. 4. Pr zbrazení seznamu se všemi slžkami v My Dcuments zvtle Přilžit subr Vyberte subr, který chcete připjit ke zprávě. Referenční příručka hp ipaq h

48 Pšta a kmunikace 6. Název připjenéh subru se zbrazí pd tělem rzepsané zprávy.. Také můžete zaznamenat hlasvý záznam a připjit jej ke zprávě. Příjmutí nvých zpráv Přijmut nvé zprávy můžete pět dvěma způsby, pmcí synchrnizace s PC s prgramem ActiveSync neb přímým připjením na Internet či k síti a pté na pštvní server. Pkud přijímáte pštu při synchrnizaci, můžete přijímat elektrnicku pštu z prgramu MS Outlk a pracvat s ní i v prgramu Pšta na Pcket PC.. Při výchzím nastavení d výrbce je příjem ů nastaven tak, že je pzastaven příjem subrvých přílh v ech. Tut vlbu můžete pvlit v prgramu ActiveSync. Přijmutí zprávy / u: 1. Z nabídky Start klikněte na Pšta. 2. Zvlte Služby Referenční příručka hp ipaq h1900

49 Pšta a kmunikace 3. Klepněte na pštvní službu se kteru chcete pracvat. 4. Pkud nemáte pštvní službu nastavenu, synchrnizujte svůj ipaq se stlním PC. Otevření zprávy 1. Z nabídky Start vyberte Pšta. 2. Pr zbrazení dstupných slžek s pštu klikněte na šipku vedle Pšta. 3. Klepněte na název slžky ve které máte ulžen. 4. Klepnutím na název u jej tevřete. Referenční příručka hp ipaq h

50 Pšta a kmunikace Odstranění zprávy P smazání u se zpráva nejprve přesune d slžky Smazané a tak není przatím smazána. K úplnému dstranění zprávy djde až když zvlíte z nabídky Nástrje vlbu Odstranit smazané plžky. 1. Z hlavní nabídky Start zvlte Pšta. 2. Vyberte slžku v níž máte zprávu ulženu. 3. Klepněte a držte stylus na u, který chcete vymazat. 4. Z kntextvéh menu zvlte Smazat. Zpráva se přesune d slžky Smazané Referenční příručka hp ipaq h1900

51 Pšta a kmunikace 5. Pr trvalé dstranění zprávy zvlte Nástr a Odstranit smazané plžky. Ä RADA: Pkud mažete zprávu v ipaqu sučasně ji dstraňujete i ze stlníh PC. Správa slžek Struktura slžek služí k rganizaci mnžství příchzích ů. K základní struktuře slžek můžete přidávat nvé, měnit jejich pjmenvání a případně je pět smazat. Pkud synchrnizujete pštu s PC pmcí prgramu ActiveSync, nelze vytvřit vlastní slžky ve slžce Inbx jelikž struktura slžky Inbx je dána uspřádáním stejné slžky na PC. Stejně tak můžete synchrnizvat bsah Osbních slžek z Outlku. Ptm ale také nelze tyt slžky v Inbxu mazat neb přejmenvávat. 1. Z hlavní nabídky Start zvlte Pšta.. 2. Klikněte na Služby. 3. Vyberte ze seznamu pštvních služeb tu kteru chcete pužít. 4. Zvlte Nástr a ptm Upravit slžky. Referenční příručka hp ipaq h

52 Pšta a kmunikace 5. Pr vytvření nvé slžky zvlte Nvá. 6. Pr přejmenvání slžky zvlte Přejmenvat. 7. Pr smazání vlastní slžky zvlte Odstranit slžku. 8. Trvalé dstranění slžky ptvrďte kliknutím na An. Záznam zvuku V prgramech Kalendář, Kntakty, Pznámky a Úkly můžete zaznamenat jakýkliv zvuk či hlas jak sučást infrmací v jednm záznamu. V prgramu Pznámky můžete vytvřit samstatný záznam, který se na Pcket PC ulží jak zvukvý subr.wav zbrazitelný ve File Explreru a přensitelný na PC Referenční příručka hp ipaq h1900

53 Pšta a kmunikace. Pr rychlé spuštění záznamu zvuku si přečtěte následující sekci. Vytvření záznamu 1. Z hlavní nabídky Start zvlte Pznámky. 2. Pr zbrazení panelu s vládáním záznamu klikněte na iknu se symblem kazety. 3. Pr spuštění záznamu zvuku klikněte iknu Záznam. 4. Mikrfn nasměrujte ke zdrji zvuku. 5. Pr uknčení záznamu klikněte na iknu Stp.. Pr zlepšení kvality záznamu klepněte na Nastavení, Systém, ipaq Audi a Micrfne AGC. Pslech záznamu 1. Z hlavní nabídky Start zvlte Pznámky. 2. Klepněte na záznam. 3. Pr přehrání záznamu klikněte na iknu s Reprduktrem. Referenční příručka hp ipaq h

54 Pšta a kmunikace Vytváření pznámek Pznámky můžete vytvářet v prgramech Kalendář, Kntakty, Pznámky a Úkly. Pznámka může být napsaná na klávesnici či pmcí rzpznávávní písma, neb může jít rukpis či nákres. V prgramu Pznámky můžete svůj dkument začít psát d začátku neb jej zalžit na šablně. Nvu pznámku vytvříte spuštěním z hlavní nabídky Start neb z přehledu Dnes. Vytvření pznámky 1. Z hlavní nabídky Start vyberte Pznámky. 2. Klepněte na Nvá. 3. Klepněte kamkliv na psací plchu a můžete začít psát. 4. Pr ulžení pznámky ptvrďte OK. Nvá pznámka se zbrazí i v seznamu pznámek Referenční příručka hp ipaq h1900

55 Plánvání 4 Plánvání S vaším kapesním pčítačem HP ipaq řady H1900 můžete udržvat přehled aktivních schůzek a úklů z něklika phledů: Infrmace se zbrazí jak celek na přehledu Dnes Nastavení schůzek a připmenutí prvedete v Kalendáři Vytvříte seznam úklů Pužití přehledu Dnes Přehled Dnes se zbrazí při zapnutí pčítače ipaq a jsu na něm zbrazeny následující infrmace: Infrmace uživateli Aktuální schůzky Nepřečtené a nedeslané zprávy Úkly k dknčení. Nabídka Dnes se vám zbrazí také při každém spuštění pčítače p nečinnsti delší než 4 hdiny. Zbrazíte ji také pklepáním na symbl a vlbu Dnes. V přehledu Dnes se vám zbrazí shrnutí všech nejdůležitějších infrmací ptřebných pr aktuální den. Referenční příručka hp ipaq h

56 Plánvání Prepnutí prgramu Zmena hlasitsti a ztišení Zmena data a casu Otevreni plzky Prehled vaseh dne Vytvreni nve plzky Vytvření záznamu Z přehledu Dnes můžete vytvřit nvé záznamy jak jsu : Schůzky Kntakty y Sešity tabulkvéh prcesru Excel Pznámky Úkly Dkumenty Wrd 1. V nabídce Start klikněte na Dnes. 2. Klepněte na Nvý. 4 2 Referenční příručka hp ipaq h1900

57 Plánvání 3. Klepněte na plžky v nichž chcete nvý záznam vytvřit. 4. Ulžení nvé plžky ptvrďte p dknčení zadávání pmcí OK. Změny v záznamu Z nabídky Dnes můžete upravit: Infrmace uživateli Aktuální schůzky Nepřečtené a nedeslané zprávy Úkly k dknčení Další infrmace změnách v těcht plžkách nalezenete v jedntlivých kapitlách. Například pr vytvření nvé schůzky nahlédněte d kapitly Plánvání schůzek dále v tét příručce. 1. Z nabídky Start zvlte Nastavení a klikněte na Dnes. 2. Ťukněte na infrmaci, kteru chcete upravit. 3. Vlžte neb upravte pžadvanu infrmaci. 4. Klepnutím na OK ulžte změny. Pté se vrátíte d seznamu Dnes. Změna nastavení Z kna Nastavení Dnes můžete: Zvlit brázek na pzadí Vybrat si infrmace které budu zbrazeny Nastavit přadí zbrazení infrmací Rzhdnut kdy se nabídka Dnes zbrazí 1. Z nabídky Start klikněte na Nastavení. 2. Zvlte Dnes. Referenční příručka hp ipaq h

58 Plánvání 3. Označte zaškrtávací plíčk Pužít brázek jak pzadí. 4. Pr výběr brázku v průzkumníku subrů klikněte na tlačítk Prcházet. Pr změnu přadí infrmací: 1. Z nabídky Start klepněte na Nastavení. 2. Klepněte na Dnes. 3. Pr výběr neb pr změnu uspřádání infrmací na přehledu Dnes klikněte na zálžku Plžky. 4. Klepněte na plžku která se pté zvýrazní 5. Pmcí tlačítek Výše a Níže můžete změnit přadí zbrazení infrmací v přehledu Dnes. 4 4 Referenční příručka hp ipaq h1900

59 Plánvání Umístění plžky Datum nelze v přehledu Dnes změnit.. 6. Pr určení dby za kteru se zbrazí přehled Dnes klikněte na šipku u ple Zbrazit nabídku dnes p nečinnsti dluhé a zvlte pžadvaný čas. 7. Ptvrďte OK. Pužití Kalendáře Kalendář můžete využít pr plánvání shůzek a pr nastavení upzrnění na daný čas. Kalendář můžete zbrazit v něklika náhledech: Agenda Den Týden Měsíc Rk. Pr rychlý přechd d Kalendáře stiskněte v přehledu Dnes prgramvé tlačítk Kalendář. Phled v Kalendáři Výchzím phledem v Kalendáři je phled Agenda. Phled Agenda zbrazuje nejvíce infrmací vašich schůzkách. Pr zbrazení vašich schůzek z nabídky Start zvlte Kalendář. Změna phledu v Kalendáři Krmě výchzíh zbrazení schůzek Agenda v Kalendáři které zbrazuje nejvíce detailů schůzkách, můžete zvlit z dalších phledů na schůzky: Referenční příručka hp ipaq h

60 Plánvání Denní Týdenní Měsíční Rční 1. Z nabídky Start klikněte na Kalendář. 2. Klepněte na jednu z ikn Agenda, Den, Týden, Měsíc neb Rk. Přizpůsbení chvání Kalendáře Chvání kalendáře si můžete upravit nastavením prvníh dne v týdnu, vlbu pčtu dní v týdnu které chcete zbrazit, pčtu zbrazených týdnů a půlhdinvých rámců, pužitím velkých fntů a nastavením připmínání nvých plžek. Dále můžete nastavit něklik ikn, které zbrazí infrmace vašich schůzkách včetně: Připmínání Rekurence (Opakvání) Pznámky 4 6 Referenční příručka hp ipaq h1900

61 Plánvání Místa Účastníků Vlastnsti důvěrné Můžete určit zda pslat žádst schůzku prstřednictvím ActiveSync neb pmcí pštvní služby. 1. Z nabídky Start klepněte na Kalendář. 2. Klepněte na Nástrje. 3. Klepněte na Mžnsti. 4. Nastavte mžnsti Kalendáře. 5. Ptvrďte OK. Plánvání schůzek 1. Z nabídky Start klikněte na Kalendář. 2. Pr plánvání schůzky klikněte na Nvý. 3. Zadejte předmět neb jej zvlte ze seznamu kliknutím na šipku u rzbalvací nabídky pr předmět. 4. Vyplňte některé z nabízených plí pr další infrmace. 5. Naplánvanu schůzku ptvrďte pmcí OK. Referenční příručka hp ipaq h

62 Plánvání. Naplánvat schůzku a nastavit upzrnění můžete přím z přehledu Dnes. Nastavení připmenutí Při plánvání schůzky neb kdykliv pzději můžete nastavit (zapnut či vypnut) připmínání schůzky. 1. Z nabídky Start zvlte Kalendář. 2. Klepněte na pžadvanu schůzku. 3. Zvlte Upravit. 4. Klepněte na druhé plíčk značené Připmenutí a vyberte čas určující s jakým předstihem budete infrmváni nadcházející schůzce. Výchzí hdnta je 15 minut. Odstranění schůzky 1. Z nabídky Start zvlte Kalendář. 2. Klikněte na schůzku. 3. Zvlte Nástrje. 4. Vyberte Smazat Schůzku. 4 8 Referenční příručka hp ipaq h1900

63 Plánvání 5. Mazání ptvrďte klepnutím na An. Rzdělení schůzek d kategrií Kategrie v Kalendáři s výhdami využijete pr filtrvání schůzek. 1. Z nabídky Start zvlte Kalendář. 2. Klepněte na schůzku. 3. Zvlte Upravit. 4. Klepněte d plíčka Kategrie a zbrazí se vám seznam dstupných kategrií. 5. Pmcí Přidat/Smazat lze vytvřit nvu kategrii. 6. Zadejte jmén nvé kategrie. 7. Klepněte na Přidat. 8. Ptvrzením OK umístíte schůzku d zvlené kategrie. 9. Klepněte d ple Kategrie pkud chcete schůzku umístit d více kategrií sučasně. 10. Označte další kategrie d kterých chcete schůzku vlžit. Referenční příručka hp ipaq h

64 Plánvání 11. Klepněte na OK a zbrazí se seznam kategrií zvlených v pli Kategrie. 12. Ptvrzením OK ulžíte infrmace kategriích a vrátíte se d kna s Kalendářem. Vyžádání schůzky Při plánvání schůzky můžete sučasne rzeslat pžadavek na schůzku svým splupracvníkům prstřednictvím ActiveSync neb elektrnicku pštu.. Před desíláním pžadavků na schůzku musíte nejprve nastavit jmén pštvníh klienta (Pšta) a mít zadané vé adresy u jedntlivých plžek v Kntaktech. 1. Z nabídky Start klepněte na Kalendář. 2. Klepněte na Nástrje. 3. Zvlte Mžnsti. 4. Klepněte na šipku vedle Žádsti schůzky zasílat pmcí. 5. Vyberte službu, kteru chcete pužít pr deslání pžadavku a ptvrďte OK. 6. Nvu schůzku vytvříte kliknutím na Nvý. 7. Zadejte infrmace. 8. Klepněte na plíčk Přizvaní (může být skryt pd klávesnicí). 9. Zvlte kntakty, které chcete přizvat na schůzku. 10. Ptvrzením OK zařadíte přizvané. 11. Dalším ptvrzením OK se ulží naplánvaná schůzka Referenční příručka hp ipaq h1900

65 Plánvání 12. Dtaz zda infrmvat přizvané schůzce ptvrďte klepnutím na An. Práce s Úkly Prgram Úkly využijete pr : Vytváření nvých úklů Nastavení připmínání úklu Mazání úklů Vytvření úklu Třídění seznamu úklů pdle kategrie, stavu, důležitsti, předmětu, času zapčetí a uknčení úklu Úkl můžete vytvřit přím z přehledu Dnes. 1. Z přehledu Start zvlte Prgramy a ptm Úkly. 2. Nvý úkl vytvříte kliknutím na Nvý. 3. Zapište předmět neb jej vyberte pmcí šipky z rzbalvací nabídky. 4. Zapište další infrmace. 5. Klepnutím na D aktivujte zadání data dknčení úklu. Referenční příručka hp ipaq h

66 Plánvání 6. Zvlte Připmínání pr nastavení upzrňvání a vyberte Remind me. 7. Zvlte datum připmenutí úklu. 8. Ptvrzením OK se úkl ulží i s nastaveným upzrněním. Rychlé vytvření úklu Rychle vytvřit nvý úkl lze i s pmcí vstupníh kénka na liště v hrní části prgramu Úkly 1. Z nabídky Start zvlte Úkly. 2. Zvlte Nástrje. 3. Klepněte d vstupní lišty. 4. Zadejte předmět úklu. 5. Nastavte důležitst: a. Symbl vykřičníku! pr vysku priritu. b. Symbl šipky dlů pr nízku priritu. c. Výchzí je pr nízku priritu bez nutnsti nastavení. 6. Úkl vlžíte d seznamu když klepnete kamkliv mim vstupní lištu Referenční příručka hp ipaq h1900

67 Plánvání Vymazání úklu 1. Z nabídky Start zvlte Úkly. 2. Klepněte na úkl který chcete smazat. 3. Zvlte Nástrje. 4. Kepněte na Smazat úkl. 5. Trvalé dstranění ptvrďte An. Třídění úklů 1. Z nabídky Start zvlte Úkly. 2. Klepněte na symbl šipky dlů v levé části kna nahře. 3. Zvlte kategrii. 4. Klepněte na šipku dlů na displeji vprav nahře pr třídění pdle stavu, důležitsti, předmětu, datumu zahájení a uknčení úklu. 5. Vyberte plžku pr třídění. Referenční příručka hp ipaq h

68 Plánvání Změna přizpůsbení úklů Vzhled prgramu úkly si můžete pzměnit v něklika směrech. Lze pužít větší písm, zbrazvat datum začátku a knce úklu, a pr nvé plžky nastavit připmínání. 1. Z hlavní nabídky Start zvlte Úkly. 2. Zvlte Nástrje. 3. Vyberte Mžnsti. 4. Vyberte mžnsti pr Úkly. 5. Ptvrďte OK Referenční příručka hp ipaq h1900

69 Práce s dalšími prgramy 5 Práce s dalšími prgramy Prgramy nainstalvané ve vašem pčítači HP ipaq řady 1900 můžete využít k: Otevírání a vytváření textvých dkumentů Wrd Otevírání a vytváření sešitů Exel Přehrávání multimediálních subrů v Media Playeru Práci v Pcket Internet Explreru Pužití Pcket Wrd Ä RADA: Na kapesním pčítači můžete vytvářet nvé textvé dkumenty a tevírat a pracvat i s již existujícími dkumenty synchrnizvanými ze stlníh pčítače. Prgram Micrsft ActiveSync během přensu převede subry *.dc z prgramu Wrd d frmátu subru Pcket Wrd se subrvu přípnu psw. Během převdu dkumentů dc pmcí ActiveSync d frmátu Pcket Wrd je mžné že djde ke ztrátě infrmací slžitějším frmátváním. Daší nevyužitelné infrmace (například velikst krajů neb frmát papíru) se bnví při zpětném převdu d frmátu Wrd na stlní pčítač. Referenční příručka hp ipaq h

70 Práce s dalšími prgramy Prgram Pcket Wrd prti PC verzi prgramu nepdpruje tyt vlastnsti: Slupce Číslvané výpisy Záhlaví a zápatí Pznámky pd čaru Práci se styly Vytvření dkumentu Wrd Nvý dkument můžete vytvřit přím z přehledu Dnes.. 1. Z nabídky Start vyberte Prgramy. 2. Zvlte Pcket Wrd. 3. Nvý dkument vytvřte kliknutím na Nvý. 4. Klepněte na Zbrazit, a pr frmátvání textu zvlte Tlbar. 5 2 Referenční příručka hp ipaq h1900

71 Práce s dalšími prgramy 5. Pr uzavření a ulžení dkumentu ptvrďte OK. Dkument se autmatiky ulží ve frmátu Pcket Wrd pd jménem převzatým z něklika prvních slv dkumnetu. Název můžete pzději změnit Otevření dkumentu Wrd Ä RADA: Pcket Wrd nalezne jen subry které jsu ulžené ve slžce My Dcuments neb v první pdslžce tét slžky. Subry ulžené kdekliv jinde nejsu v seznamu zbrazeny. 1. Z nabídky Start zvlte Prgramy. 2. Vyberte Pcket Wrd. 3. Klepněte na jmén dkumentu který chcete tevřít. Referenční příručka hp ipaq h

72 Práce s dalšími prgramy Nastavení mžnstí Pcket Wrd Nastavit můžete: Výchzí šablnu Které dkumenty se budu ukládat d hlavní paměti a které d paměti CF karty Které typy dkumentů budu zbrazeny v přehledu subrů 1. Z nabídky Start zvlte Prgramy. 2. Vyberte Pcket Wrd. 3. Zvlte Nástrje a vyberte Mžnsti. 5 4 Referenční příručka hp ipaq h1900

73 Práce s dalšími prgramy 4. Klepnutím na šipku u ple Výchzí šablna rzbalte výběr se šablnami a jednu vyberte Klepněte na šipku u Ulžit jak a vyberte zda se mají dkumenty ukládat d vnitřní paměti neb d paměti na CF kartu. 6. Ze seznamu Zbrazit v seznamu klepnutím na šipku vyberte které typy subrů se budu zbrazvat v seznamu pr výběr dkumentu k načtení. Referenční příručka hp ipaq h

74 Práce s dalšími prgramy 7. Upravené mžnsti ulžíte kliknutím na OK. Pužití Pcket Excel Ä RADA: Na svém kapesním pčítači můžete vytvářet nvé pracvní listy Pcket Excel neb přenést již vytvřené subry ze stlníh pčítače. Prgram ActiveSync tyt subry převede z frmátu stlníh pčítače xls d frmátu Pcket Excel pxl na kapesním pčítači. Při převdu subrů Excel d frmátu Pcket Excel během přensu na kapení pčítač může djít k dstranění některých pkrčilých infrmací v tabulkách. Prgram Pcket Excel nepdpruje následující funkce: Ověřvání infrmací Pznámka k buňce Přidané funkce Add-ins Uzamykání buněk Scénáře 5 6 Referenční příručka hp ipaq h1900

75 Práce s dalšími prgramy Schéma a grafy Svislé zarvnání Textvá ple Vlžené bjekty OLE Aktivní dkazy Vytvření pracvníh sešitu Excel Nvý sešit (wrkbk) můžete vytvřit přím z přehledu Dnes.. 1. Z nabídky Start vyberte Prgramy. 2. Vyberte Pcket Excel. 3. Pr vytvření nvéh sešitu zvlte Nvý. 4. Pr ulžení a uzavření dkumentu ptvrďte OK. Sešit se autmaticky ulží ve frmátu Pcket Excel pd jménem Kniha1,.., Kniha-n v závislsti na pčtu pdbně pjmenvaných subrů. Tyt subry je mžn snadn přejmenvat. Otevření dkumentu Excel Ä RADA: Pcket Excel nalezne jen subry které jsu ulžené ve slžce My Dcuments neb v první pdslžce tét slžky. Subry ulžené kdekliv jinde nejsu v seznamu zbrazeny. 1. Z nabídky Start zvlte Prgramy. 2. Vyberte Pcket Excel. 3. Zvlte sešit se kterým chcete pracvat. Referenční příručka hp ipaq h

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point Šklení bsluhy PC stručný manuál bsluhy pr pužívání PC MS Pwer Pint 1 Úvd - PwerPint K čemu se prgram PwerPint pužívá? Při prezentaci, kdy přednášející pr psílení účinku svých slv prmítá snímky, které si

Více

Nastavení firewallu pro AVG 7.5

Nastavení firewallu pro AVG 7.5 Nastavení firewallu pr AVG 7.5 Revize dkumentu 75.2 (8.2.2007) Cpyright GRISOFT, s.r.. Všechna práva vyhrazena. Tent prdukt pužívá RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algrithm, Cpyright (C) 1991-2,

Více

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1 NEC CLOUD STORAGE Uživatelská příručka Verze: R03.1 2013 1 ÚVOD... 5 1.1 ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU... 5 1.2 POJMY, AKRONYMY A ZKRATKY... 5 2 ÚVOD K NEC CLOUD STORAGE... 6 2.1 CO JE PRO POUŽÍVÁNÍ CLOUD STORAGE

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Obsah cvičení procvičované dovednosti

Obsah cvičení procvičované dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvičení prcvičvané dvednsti Pznámka: Na učebnách je Windws XP, prtže nvější verze Windws nesplupracují s dalšími technlgiemi na MENDELU. Studijní cíle cvičení Ve

Více

SMART Document Camera Model SDC-450

SMART Document Camera Model SDC-450 Specifikace SMART Dcument Camera Mdel SDC-450 Parametry Velikst Sklpená Rzlžená Hmtnst Přepravní velikst Přepravní hmtnst Krychle smíšené reality Velikst Hmtnst 10" Š 2 3/4" V 12" H (25,4 cm 7 cm 30,5

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvic ení prcvic vane dvednsti Studijní cíle cvičení Ve cvičeních předmětu VA1: student si svjí základní práci s peračním systémem Windws, cž zahrnuje zejména: základní

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

VŠEM přístup k SW firmy Microsoft

VŠEM přístup k SW firmy Microsoft VŠEM přístup k SW firmy Micrsft Základní infrmace Micrsft DreamSpark Premium (dříve MSDNAA nebli MSDN Academic Alliance) je licenční prgram, v rámci kteréh mhu studenti VŠEM bezplatně pužívat vybraný sftware

Více

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013 City Credit Capital (UK) Limited 12th Flr, Hern Twer 110 Bishpsgate Lndn EC2N 4AY United Kingdm T +44 (0)207 614 4600 F +44 (0)207 614 4660 W www.cccapital.c.uk MarketsTrader 2 Stručný návd Pslední Update:

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 1. CO TO JE UTV UTV znamená Unreal TV a služí k tmu, aby se k běžícímu zápasu na UT2004 serveru mhl připjit UTV server a k němu primární klient (kameraman). Ostatní, kteří

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

SMART Document Camera 450. Uživatelská příručka

SMART Document Camera 450. Uživatelská příručka SMART Dcument Camera 450 Uživatelská příručka Registrace prduktu Jestliže si svůj prdukt SMART zaregistrujete, budeme vás upzrňvat na nvé funkce a upgrade sftwaru. Zaregistrujte se nline na adrese smarttech.cm/registratin.

Více

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server SBS Edition

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server SBS Edition Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Server SBS Editin Uživatelská příručka Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Všechna práva vyhrazena. Acrnis a Acrnis Secure Zne jsu registrvané chranné známky splečnsti

Více

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Server Virtual Editin Uživatelská příručka Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Všechna práva vyhrazena. Acrnis a Acrnis Secure Zne jsu registrvané chranné známky splečnsti

Více

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál systému Desktp Management System Instalační manuál Desktp Management System Vážený

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD INSTALACE,KONFIGURACE, VLASTNOSTI PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO OBECNÉ ÚČELY YAMACO SOFTWARE 2004-2008 1. ÚVODEM Databázvý server FireBird je jedním z relačních databázvých systémů,

Více

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití HiPath 3000 Assistant TC ptipint pr správu systému Návd k pužití Infrmace k návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje, jak můžete jak správce systému přizpůsbit svůj systém HiPath 3000 svým pžadavkům.

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

Obsah. Stránka 2 z 12

Obsah. Stránka 2 z 12 Verze 1.0 - pslední změna 2.10.2012 Obsah Úvd... 3 Kmerční certifikát... 3 Kvalifikvaný certifikát... 3 Hlavní vlastnsti elektrnickéh pdpisu... 4 Certifikační autrity... 4 Alternativní úlžiště certifikátů...

Více

Bezpečnostní programovatelný modul TRISAFE od Phoenix Contact.

Bezpečnostní programovatelný modul TRISAFE od Phoenix Contact. Bezpečnstní prgramvatelný mdul TRISAFE d Phenix Cntact. Prgramvatelných bezpečnstních mdulů je na trhu hdně, každý větší výrbce je už má ve své nabídce. Mdul TRISAFE d splečnsti Phenix Cntact nabízí ale

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 FORTNA systém získávání pčítačvé gramtnsti pr ZŠ Frtna Přípravná úrveň (4.-5. třída) Škla vlá 1. jedntka Šklní pmůcky Rzvrh hdin šablna rzvrh.dc spuštění Wrdu vkládání textu význam základních kláves rientace

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Cvičení 8

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Cvičení 8 TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Cvičení 8 Cvičení je zaměřené na práci v SQL, zejména dtazvání. Zadání je rzdělen d typvých úlh. Jedna úlha bsahuje základní dtaz a něklik alternativních dtazů ke stejné prblematice.

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 9. ledna 2012 dstáváte nvu verzi všech

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

NET Genium. Příručka administrátora

NET Genium. Příručka administrátora NET Genium Příručka administrátra Verze: 1.0 Datum: 2.9.2013 Autr: Bc. Michael Kupka, +420 242 441 548, michael.kupka@netgenium.cm Splečnst: NetGenium s.r.., www.netgenium.cm 1/91 Histrie změn Autr Datum

Více

P r o j e k t Učitel ONLINE

P r o j e k t Učitel ONLINE P r j e k t Učitel ONLINE CZ.1.07/1.1.06/02.0092 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Bleslav, Palackéh 211 Splečná část pr všechny metdické skupiny Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Bleslav, prjekt Učitel ONLINE

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi všech prgramů na

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER)

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Velmi blíbenu frmu elektrnické kmunikace se krmě e-mailu stal zasílání krátkých textvých zpráv tzv.

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Uživatelský manuál služby. pro klienty s ERP pístupem

Uživatelský manuál služby. pro klienty s ERP pístupem Uživatelský manuál služby pr klienty s ERP pístupem Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je mderní frma fakturace, která Vám umžní vystavvat, desílat a pijímat faktury v elektrnické pdb. Služba

Více

v mechanice Využití mikrofonu k

v mechanice Využití mikrofonu k Využití mikrfnu k měřením v mechanice Vladimír Vícha Antace Mikrfn pfipjený zvukvu kartu pčítače ve spjení s jednduchým sftware (pf. AUDACITY) může služit k pměrně pfesnému měření krátkých časů. Pčítač

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

<knihy:clanek xmlns:kniha= http://www.moje_stranka.cz/knihy">

<knihy:clanek xmlns:kniha= http://www.moje_stranka.cz/knihy> ZÁKLADY XML JMENNÉ PROSTORY při spjení XML dat z různých zdrjů může djít ke knfliktu v názvech elementů a atributů elementy mhu přidělit k různým jmenným prstrům, a tak je rzliším jmenný prstr musíme deklarvat

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI CSH spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 11. ledna 2010 dstáváte nvu verzi

Více

IPS1 zápočtový test na fei-learnu

IPS1 zápočtový test na fei-learnu IPS1 zápčtvý test na fei-learnu Správce sítě se musí rzvíjet schéma IP adres, které pužívá adresvý prstr 192.168.1.0/24. Síť, která bsahuje sérivé linky, je zařazen mim samstatné řady. Každé síti bude

Více

Aktualizace služeb Office 365

Aktualizace služeb Office 365 Aktualizace služeb pr Office 365 pr prfesinály a menší firmy (P1) Říjen 2012 Nvé funkce Office Web Apps v SharePintu Nejnvější aktualizace služby SharePint Online přináší nvé funkce pr webvé aplikace Office

Více

Pro ty, kdo to s hudbou myslí vážně: WALKMAN řady X s velkým 3palcovým OLED displejem nabízí zábavu bez kompromisů

Pro ty, kdo to s hudbou myslí vážně: WALKMAN řady X s velkým 3palcovým OLED displejem nabízí zábavu bez kompromisů Tiskvá zpráva Praha, 9. ledna 2009 Pr ty, kd t s hudbu myslí vážně: WALKMAN řady X s velkým 3palcvým OLED displejem nabízí zábavu bez kmprmisů Unikátní WALKMAN řady W ve stylu sluchátek přináší svbzující

Více

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard mtransfer Technická dkumentace Varianta Standard mbank S.A., se sídlem ul. Senatrska 18, 00-950 Warszawa, Plsk, zapsaná v Celstátním sudním rejstříku (KRS) Rejstříku pdnikatelů vedeném u Obvdníh sudu hl.

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00 HELIOS Fenix Evidence daně z přidané hdnty verze 7.00 Assec Slutins, a.s. 2012 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 2/34 Obsah: 1 Účetnictví... 4 1.1 Majitel... 4 1.2 Číselník DPH...

Více

Příručka pro předkládání údajů

Příručka pro předkládání údajů Příručka pr předkládání údajů Část 12 - Jak připravit a předlžit známení klasifikaci a značení pmcí IUCLID Annankatu 18, P.O. Bx 400, FI-00121 Helsinky, Finsk Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.eurpa.eu

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Český jazyk s PONšklu PONškla (Pachner) - úvdní brazvka - Nápvěda (?), Manuál, Licenční ujednání, Uknčit, přehled tématických kruhů: Trampty s hláskami ú, ů Tvrdé a měkké suhlásky Spdba znělsti Abeceda

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 18. ledna 2013 dstáváte nvu verzi

Více

VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem

VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pr stanvvání emisních limitů kmbinvaným způsbem Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka Petr Vyskč, Jiří Picek, Silvie Semerádvá Září 2011 Pr verzi aplikace 20110621 VSTOOLS.KOMJAK

Více

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši 1 Obsah služby Pdstatu služby je kmpletní pskytvání telefnních a internetvých služeb v jednm integrvaném řešení na zpřístupněném místním metalickém vedení. Pdmínku zřízení služby je existence metalickéh

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows SMART Ntebk 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Pr zbrazení nápvě dy k sftwaru SMART Ntebk na svém mbilním telefnu neb jiném mbilním zařízení naskenujte následující QR kód. Upzrnění chranných

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL 2005 SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS EXCEL OBSAH TABULKOVÉ KALKULÁTORY...4 PROGRAM MS

Více

JOYCE R, s.r.o., WELL PTI-8111 Uživatelská p íru

JOYCE R, s.r.o., WELL PTI-8111 Uživatelská p íru JOYCE ČR, s.r.., Fakturační adresa: Matzenauerva 8, 616 00 Brn, ČR, Krespndenční adresa: Venhudva 6, 614 00 Brn, ČR IČO: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010, Fax: +420 539 088 000, E-mail:

Více

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit)

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit) XTB-Trader DMA Příkazy k nákupu či prdeji akcií zadáváte jednduše přím v platfrmě XTB-Trader. V kénku pr nastavení nvéh pkynu vepište pčet kusů akcií, které chcete zbchdvat. Zastavení ztrát (Stp Lss) a

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi všech prgramů pr

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Gigaset DX800A vše v jednom

Gigaset DX800A vše v jednom Gigaset DX800A vše v jednm Špičkvý stlní telefn s 3,5 TFT barevným displejem a mderním, vysce kvalitním designem USP: špičkvý stlní telefn Klíčvé přínsy: vynikající, vysce kvalitní design Rzhraní: a/b

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

E232, E240, E330, E332n

E232, E240, E330, E332n E232, E240, E330, E332n Uživatelská příručka Červen 2005 www.lexmark.cz Lexmark a Lexmark se symblem červenéh diamantu jsu chranné známky splečnsti Lexmark Inerntatinal, Inc. registrvané v USA a/neb statních

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

Podle typu hostitele a způsobů infekce lze viry rozdělovat do dalších skupin:

Podle typu hostitele a způsobů infekce lze viry rozdělovat do dalších skupin: Maturitní kruhy: Pčítačvé viry (druhy, charakteristiky, antivirvá chrana) Pčítačvá infiltrace: neprávněný vstup d pčítačvéh systému, např. MALWARE= malicius sftware, škdlivý sftware (viry, červy, trjské

Více

Příloha č. 1 VOP pro poskytování služeb systémové správy a uživatelské podpory: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online

Příloha č. 1 VOP pro poskytování služeb systémové správy a uživatelské podpory: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online Přílha č. 1 VOP pr pskytvání služeb systémvé správy a uživatelské pdpry: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online 1 Služby pskytvané v rámci paušálu za každý uživatelský účet... 2 1.1 Aktivní

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Základní pojmy ICT. Windows 1.0 1985 odstraňoval nedostatky MS-DOS, podporoval multitasking a byl uživatelsky přívětivější

Základní pojmy ICT. Windows 1.0 1985 odstraňoval nedostatky MS-DOS, podporoval multitasking a byl uživatelsky přívětivější SOFTWARE SOFTWARE je prgramvé vybavení pčítače. D tht pjmu spadají všechny vaše blíbené prgramy, které vám pmáhají pracvat s texty, tabulkami, prezentacemi, upravvat digitální ftgrafie, prgramy pr sledvání

Více

Průmyslová vrata sekční rolovací

Průmyslová vrata sekční rolovací Průmyslvá vrata sekční rlvací Sekční vrata MakrPr a MakrPr Alu představují mderní řešení pr průmyslvé bjekty, skladvé haly, dílny a hspdářské prstry. Splehlivá, trvanlivá a teplá vrata: Nsná knstrukce

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více