Nadační fond. Alzheimer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nadační fond. Alzheimer"

Transkript

1 Nadační fond Alzheimer nadační fond Výroční zpráva

2 Alzheimer nadační fond byl založen v roce 2011 na podporu výzkumu Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních nebo cévních onemocnění mozku, které vedou k poruchám kognitivních funkcí a demenci. Naším cílem je zlepšení diagnostiky a léčby neurodegenerativních onemocnění mozku, zkvalitňování péče o pacienty, rozšiřování rámce poskytované péče a zlepšování podmínek, za kterých je poskytována. Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady a ředitelky 5 Kdo jsme 9 Poslání Alzheimer nadačního fondu 10 Lidé v nadačním fondu 11 Naši patroni 12 Poděkování 14 Podpořené projekty 17 Soupis smluv o přijatých darech 36 Finanční zpráva 39 Zpráva o činnosti dozorčí rady 18 Rozvaha 43 Výkaz zisku a ztráty 44 Příloha k účetní závěrce 45 Základní informace o nadačním fondu

3 Úvodní slovo předsedy správní rady a ředitelky Vážení přátelé, dárci, sympatizanti, kolegové, nemocní, pečovatelé, uplynulý rok přinesl v oblasti Alzheimerovy choroby nejen řadu nových poznatků, ale bohužel i mnoho nemocných. Je tomu tak všude v záplavě špatných zpráv se občas objeví i ty dobré. A tak i v oblasti výzkumu Alzheimerovy choroby se objevují zprávy pozitivní a nadějné. V souvislosti se stárnutím populace je demence a zejména její nejčastější forma, Alzheimerova choroba, stále běžnější. Zdá se, že si ještě plně nedokážeme představit, co pro nás osobně i pro celou společnost bude znamenat, pokud se výskyt demence v následujících desetiletích v souladu s předpoklady zdvojnásobí nebo dokonce ztrojnásobí. Zvýší se nároky na zdravotní a sociální systém, ale zároveň tlak na ekonomiku a sociálně-politické klima v zemi. Podle našich odhadů nebude možné náklady na diagnostiku a léčbu demence plně financovat z veřejných zdrojů, a proto začne být nezbytná pomoc nejen soukromého sektoru, ale v konečném důsledku také každého z nás. Alzheimer nadační fond vznikl proto, aby pomohl tam, kde se peněz nedostává, a aby působil na to, co tu ještě není. Situace se bude pravděpodobně rychle zhoršovat a v určitém okamžiku bude již pozdě snažit se nacházet levná a rychlá řešení. Důležitá je proto problematika prevence demence, zmapování současné situace a co nejpřesnější odhad vývoje do blízké i vzdálenější budoucnosti. Pokud by měla být možnost diagnostiky a léčby v následujících letech na stejné úrovni jako dnes, bude Alzheimerova choroba jednou z největších zá- 4 5

4 těží a problémem, jemuž bude lidstvo v tomto století čelit. Investice, které dnes plynou do výzkumu, nejsou dostatečné, a často ani efektivní, a neodpovídají rychle se měnícím poznatkům. Naším cílem je pomoci zmírnit nebo dokonce zvrátit nepříznivou perspektivu, která nás v souvislosti s demencí čeká. Alzheimerova choroba probíhá nenápadně, plíživě a trvá dlouhou řadu let, než se změny na mozku projeví v běžném životě postižených. Pokud se vrátíme do uplynulého roku, tak přibývalo spíše negativních než pozitivních zpráv spojených s touto nemocí. Objevily se sice některé nové poznatky, které umožňují zachytit onemocnění dříve a s větší přesností, a zároveň zlevnily symptomatické léky, jež tak může užívat větší množství pacientů, na druhou stranu však byly publikovány výsledky hned několika klinických studií s novými léky, které bohužel neprokázaly jejich účinnost a v některých případech dokonce upozornily na rizika možných nežádoucích vedlejších účinků. Rok 2012 tak bude v historii Alzheimerovy choroby spojen zejména se zklamanými nadějemi na pokrok ve výzkumu nových léků. Jejich vývoj probíhá v několika fázích s určitou dobou trvání, čili již nyní se dá s jistotou říci, že se v tomto ani v příštím roce nový účinný lék neobjeví. Teprve za dva roky budeme mít opět alespoň naději, že nové léky, které ve výzkumu postoupily do finálního stadia, mohou fungovat. Výzkumné týmy po celém světě na tuto situaci reagují změnou pohledu na některá fakta spojená s tímto onemocněním, snahou přesunout pozornost ještě do ranějších stadií a v některých případech dokonce i otevřením diskuse o správnosti tzv. amyloidové hypotézy. Činnost Alzheimer nadačního fondu v uplynulém roce 2012 přispěla ke zvýšení pozornosti věnované Alzheimerově chorobě u odborné i laické veřejnos- ti, zejména mezi mladými lidmi. Budou to právě oni, kdo budou muset čelit výzvě pečovat o své rodiče, starší příbuzné a spoluobčany, pokud rovněž onemocní. Budou to ale i ti, kteří mohou přinést naději nejen v milosrdnosti a shovívavosti vůči nemoci, ale i v oblasti ekonomické a medicínské. Je však paradoxní pozorovat, jak stále složitější společenské vědy, vzrůstající množství poznatků a tlak konkurence různých názorů i ekonomických priorit odvádějí mladé vědce od jejich druhého poslání, kterým je založení rodiny a příspěvek k omlazení stárnoucí populace. Alzheimer nadační fond je proto rád, že může svou podporou mladých vědců přispět i ke zlepšení jejich profesního, časového i ekonomického zázemí a že to budou třeba právě oni, kdo nejen něco objeví, ale založí i rodinu a přispějí tak společnosti dvakrát. V další činnosti by se proto Alzheimer nadační fond rád zaměřil více i na podporu žen v medicíně a výzkumu. Na první pohled nejsou možná tyto aktivity vidět tak, jak by si zasloužily, ale již v roce 2013 a 2014 očekáváme, že se dostaví první výsledky a úspěchy. To samé, co platí v oblasti výdajové, tedy na straně projektů, jež vyžadují přípravu a výsledky přicházejí s určitým odstupem, to platí i na straně příjmové. V roce 2012 se Alzheimer nadační fond orientoval na nové segmenty možných dárců, kontaktoval řadu významných osob a potenciálních dárců a rovněž vyvinul nástroje, jak oslovit širší veřejnost. Kdo rychle dává, dvakrát dává, ale platí i to, že kdo dá málo, dá více než ten, kdo nedá nic. V červnu 2012 jsme spustili nové webové stránky, jsme aktivní na Facebooku, Twitteru i G+. Nové informace pro příbuzné nemocných, pro širší veřejnost na NGO Marketu i zprovoznění platebního portálu jsou těmi malými kroky, které mohou přinést výsledky až v určitém odstupu. 6 7

5 Přejme si, aby ekonomická situace v roce 2013 umožnila podpořit nové nadějné projekty i jednotlivce. Přejme si, aby Alzheimer nadační fond byl nejen tím subjektem, jenž v moři špatných zpráv přináší ty dobré, ale aby byl i vzrůstající nadějí nejen pro osoby, které již onemocněly, ale i pro nás ostatní, kteří tomuto riziku za několik desetiletí také budeme čelit. Kdo jsme Alzheimer nadační fond je nestátní nezisková organizace; vznikl v roce 2011; podporuje profesionály pečující o nemocné Alzheimerovou chorobou; finanční prostředky získává od dárců z řad firem i jednotlivců; v roce 2012 Alzheimer nadační fond vydal 26 nadačních příspěvků v celkové výši Kč; o nadační příspěvek mohou žádat nestátní neziskové organizace (OS, OPS, církevní právnické osoby), příspěvkové organizace a fyzické osoby; Alzheimer nadační fond je zapojen do dárcovského projektu Darujme.cz. Doc. MUDr. Jakub Hort, Ph.D. Předseda správní rady Mgr. Šárka Kovandová Ředitelka 8 9

6 Poslání Alzheimer nadačního fondu Alzheimer nadační fond (dále jen nadační fond) byl zřízen za účelem podpory výzkumu Alzheimerovy choroby a dalších onemocnění spojených s kognitivním deficitem nebo onemocnění neurodegenerativní povahy a cévních onemocnění mozku, dále za účelem zlepšení kvality péče o pacienty, rozšiřování rámce poskytované péče a zlepšování podmínek, za kterých je poskytována. K dosažení tohoto účelu nadační fond zejména: a. podporuje rozšiřování diagnostických, léčebných a rehabilitačních metod; b. spolupracuje na zlepšení podmínek, za kterých je pacientům poskytována zdravotní a sociální péče; c. podporuje výzkum a vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu v oblasti léčby nemocných. Lidé v nadačním fondu Správní rada Doc. MUDr. Jakub Hort, Ph.D, předseda Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D, místopředsedkyně MUDr. Vanda Franková Doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D. MUDr. Robert Rusina, Ph.D. Dozorčí rada Doc. MUDr. Roman Jirák, CSc, předseda, do JUDr. Petr Pýcha, do MUDr. Beáta Hauser, MBA Mgr. Petra Fialová, od , předsedkyně od Pavel Amler, od Ředitelka Mgr. Šárka Kovandová Externí spolupracovníci Pavel Amler Mgr. Irena Matějíčková Ondřej Zámiš Ing. Jitka Pavelková 10 11

7 Naši patroni Velmi nás těší, že od vzniku Alzheimer nadačního fondu je naším patronem režisér Jan Hřebejk. V duchu svého filmu Musíme si pomáhat náš fond podporuje již dva roky a to nejen svou účastí na akcích, kde se prezentujeme, jako byl například dubnový NGO Market, ale i svou laskavostí a chutí pomáhat tam, kde je to potřeba. Věříme, že naše spolupráce potrvá i v dalších letech a společnými silami se nám podaří hodit záchranný kruh do těch správných vod tak námořnicky, jako to dělá Honza ve svém pruhovaném tričku. Je děsivé, jak rychle počet lidí stižených touto nemocí narůstá. Myslím, že je třeba o tom mluvit a psát. Ale hlavně je moc dobře, že existují organizace jako Alzheimer nadační fond, protože jenom mluvit a psát přece jen nestačí. Je třeba mít naději, že lidé tuhle nemoc jednou zvládnou. Přeji všem lékařům a vědcům, které Alzheimer nadační fond podporuje, aby se k tomuto cíli dostali co nejdřív. Ivona Březinová Na jaře 2013 se naší druhou patronkou stala velmi úspěšná spisovatelka knih pro děti Ivona Březinová, jejíž knížka Lentilka pro dědu Edu se týká právě Alzheimerovy choroby. Ivona v knize i během autorských čtení seznamuje děti se situacemi, se kterými se potýká rodina dědy Edy, pacienta nemocného Alzheimerovou chorobou, a hlavně jak celou věc vnímá jeho pravnuk Honzík. Zároveň je Ivona skvělou propagátorkou našeho nadačního fondu a věříme, že i díky ní a Lentilce pro dědu Edu časem získáme nové mladé lékaře, vědce a pečovatele. Problematikou Alzheimerovy nemoci jsem se začala zabývat přesně před deseti lety, když jsem sbírala materiál pro svou knihu Lentilka pro dědu Edu. Jsou knihy, které napíšete od stolu, k jiným se musíte prokousat stohy odborných textů a jiné bez pomoci fundovaných lidí prostě dohromady nedáte. A to je případ i Lentilky, knihy o malém Honzíkovi, jehož pradědeček trpí Alzheimerovou chorobou

8 Poděkování Velmi děkujeme všem našim dárcům, spolupracovníkům a dobrovolníkům, členům správní a dozorčí rady a všem ostatním, kteří se podílejí na práci Alzheimer nadačního fondu. Vaší podpory si nesmírně vážíme! 14 15

9 Projekty podpořené Alzheimer nadačním fondem za rok 2012 a počátkem roku V roce 2012 byly vyplaceny nadační příspěvky v celkové výši Kč. O všech vydaných nadačních příspěvcích bylo v souladu se stanovami hlasováno správní radou Alzheimer nadačního fondu. Semináře pro sestry gerontopsychiatrických oddělení Účel projektu Semináře pro sestry gerontopsychiatrických oddělení psychiatrických léčeben zaměřené na prevenci syndromu vyhoření. Semináře byly zařazeny do kreditního systému vzdělávání České asociace sester. Doba konání Od března do září

10 Místa konání Psychiatrická léčebna Opava, výše příspěvku Kč (dva semináře); psychiatrická léčebna Kroměříž, výše příspěvku Kč; psychiatrická léčebna Dobřany, výše příspěvku Kč; psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha, výše příspěvku Kč; psychiatrická léčebna Šternberk, výše příspěvku Kč; psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, výše příspěvku Kč. Celková výše darů Kč. Dar byl poskytnut formou uspořádání seminářů pro více než 100 zdravotních sester a zdravotně sociálních pracovníků. Soutěž o nejlepší originální příspěvek prezentovaný v rámci studentské vědecké konference Stárnutí 2012 Účel soutěže Podpora a ocenění zájmu studentů o zlepšení kvality života lidí s Alzheimerovou chorobou. Konání konference října 2012, Praha. Podmínky účasti Vypracování originálního příspěvku zpracovávajícího zlepšení kvality života lidí s Alzheimerovou chorobou. Příspěvek 5000 Kč za první místo; 3000 Kč za druhé místo; 1000 Kč za třetí místo. Výsledky 1. místo Ing. Tibor Strašrybka (Katedra kybernetiky FEL ČVUT v Praze); práce Vzdálený dohledový systém BOS. 2. místo Hana Marková (Katedra psychologie FF UK v Praze; Kognitivní centrum, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol v Praze); esej Subjektivní obtíže u pacientů s mírnou kognitivní poruchou. 3. místo MUDr. Michaela Fujáková, B.Sc. (Psychiatrické centrum Praha); práce Spánková deprivace jako rizikový faktor pro patogenezi Alzheimerovy choroby. Celkový příspěvek Kč

11 Cestovní granty Grant pro mladého vědce z Indie Příjemce Indický vědec Aman Bindal, který se ve své zemi řadí mezi 1% nejlepších matematiků. Účel příspěvku V Ústavu počítačové a řídící techniky VŠCHT v Praze pracoval Aman Bindal na optimálním řešení matematického popisu stárnutí a Alzheimerovy demence v EEG. Výsledky výzkumu budou uveřejněny v několika významných světových vědeckých časopisech. Unikátnost výzkumu spočívá ve zpracování velkého objemu kvalitních dat, která je standardními metodami velmi obtížné matematicky zpracovat. Konání Duben červenec 2012, VŠCHT Praha. Výše příspěvku Kč. Grant k účasti na konferenci 8th Forum of Neuroscience (FENS) Příjemce Mgr. Michaela Kolářová s abstraktem Similar low levels of serum antibodies against human and bovine tau proteins in patients with Alzheimer disease. Konání července 2012, Barcelona, Španělsko. Výše příspěvku Kč

12 Grant k účasti na konferenci Mezinárodní neuropsychologické společnosti (INS 2012 Mid-Year/11th Nordic Meeting in Neuropsychology) Příjemce Studentka psychologie Eva Literáková s abstraktem Clock drawing test as a diagnostic tool for distinction between patients with Alzheimer s disease, amnestic mild cognitive impairment and healthy elderly: a comparison of three scoring systems. Konání června 2012, Oslo, Norsko. Výše příspěvku Kč. Soutěž o cestovní grant k účasti na mezinárodní konferenci Alzheimer s Association International Conference (AAIC) ve Vancouveru Konání července 2012, Vancouver, Kanada. Podmínky žádosti Věk do 40 let; doklad o přijetí příspěvku k prezentaci formou posteru nebo ústního sdělení; abstrakt sdělení; životopis; průvodní dopis; čestné prohlášení, že účast není financována z jiných zdrojů. Vítězka MUDr. Irena Štěpán-Buksakowská s abstraktem ve formě posteru Multilevel evaluation of brain atrophy in Alzheimer s disease: Parallel atrophy of hippocampus and thalamus. Výše příspěvku Kč. Stáže UCL Institute of Neurology, Queen Square, Londýn Téma Neurofotalmologie. Stážista MUDr. Zdeněk Kasl. Konání Prosinec Výše příspěvku Kč. Reference O svém stážování začátkem prosince 2012 u Dr. Roberta Planta nemohu napsat nic více než samá pozitiva. Proč? Setkal jsem se tam s výjimečně erudovaným lékařem a na slovo vzatým specialistou v oblasti neurooftalmologie, navíc však s tím rozdílem, že jeho pohled na problematiku neurooftalmologie je pojímán především z postu neurologa bonifikovaným letitou praxí. Jeho zaměření je tedy pro mne jako lékaře pracujícího 22 23

13 v Čechách výjimečné, neboť jako neurolog ovládá bravurně i některé metody očních vyšetření a o to snadněji se mi s doktorem Plantem komunikovalo. Měl jsem tu čest a možnost pozorovat ho při práci s pacienty v několika londýnských nemocnicích, tedy v Queen s square, Moorfield Eye Hospital a v St. Thomas. Tyto nemocnice mají dle mého pohledu vybavení srovnatelné s řadou českých nemocnic, systém práce s pacienty má některé odlišnosti, ale stejně jako u nás je na prvním místě pacient a snaha mu pomoci, což je asi všeobecné pouto mezi zdravotníky kdekoliv na světě. Od doktora Planta a jeho kolegů jsem se nenaučil jen některé nové metody vyšetřování či terapeutické postupy u neurooftalmologických onemocnění, ale také jsem se velmi poučil z vlídnosti a laskavosti lékařů pracujících v Londýně. Je všeobecně známo, že Londýn je město mnoha kultur a národů a práce lékaře s pacienty mnohokrát pocházejícími z rozvojových či chudších zemí, často nevybavenými dobrou a někdy prakticky žádnou angličtinou, je přinejmenším obtížná. Přesto lékaři neztrácejí trpělivost a i těmto pacientům věnují maximální pozornost. To vnímám jako obtížné, ale zcela správné. Z toho přístupu je dobře cítit respekt k osudům lidí kolem nás. Takové vnímání medicíny zdravotníkem pak sahá za hranice pouhého zaměstnání. A přesně tak jsem vnímal doktora Planta. Milý, pracovitý, zapálený pro věc. Otevřený, učitel bez ironie, s úctou ke kolegům a pokorou ke zkušeným. Vynikající člověk, a tedy skvělý reprezentant medicíny a jejího pojetí. Jinak se mi londýnské nemocnice líbily, ale nemám strach říci, že úroveň našeho zdravotnictví a péče o pacienta je u nás přinejmenším srovnatelná. Hezký a poučný je systém kontinuálního vzdělávání na seminářích a přednáškách během běžných pracovních dní, ke kterým je vyhrazen dostatečný prostor. Možnost takové stáž bych přál každému lékaři, který se snaží alespoň o něco rozšířit svůj pohled na medicínu a posunout se o krok vpřed. Doufám, že se mi v budoucnosti podaří ještě se do Londýna vrátit a znovu srovnat své pracovní schopnosti s tamními kolegy. Závěrem pouze dvě slova. Děkuji. Doporučuji. MUDr. Zdeněk Kasl 2013 Grant k účasti na konferenci The 11th International Conference on Alzheimer s and Parkinson s Diseases Příjemce Mgr. Jana Šírová s abstraktem Evaluation of new analogues of 7-methoxytacrine. Konání března 2013, Florencie, Itálie

14 Výše příspěvku Kč. Reference Náplní konference byla odborná sympozia, satelitní firemní sympozia a vývěsková sdělení. Konference byla výborná, byla pro mne velkým přínosem v obohacení metodik, rozšíření znalostí, načerpání inspirace a možnosti konzultace s kolegy, kteří pracují na podobné problematice. Ještě jednou děkuji Alzheimer nadačnímu fondu, že mi umožnil se konference AD/PD 2013 zúčastnit. Mgr. Jana Šírová Cena MUDr. Jana Bureše Poznámka: První ročník se konal pod názvem Soutěž o nejlepší publikaci. V roce 2012 byla soutěž pojmenována po právě zesnulém význačném českém neurofyziologovi MUDr. Janu Burešovi. Účel soutěže Podpořit a ocenit zájem mladých lékařů a vědců o tematiku Alzheimerovy choroby a demencí. Podmínky účasti Autor nebo spoluautor nejlepšího odborného článku zaměřeného na problematiku Alzheimerovy nemoci a demencí v oblasti neurologie, psychiatrie, geriatrie a neurověd mladší 40 let, jemuž stať v uplynulém roce publikoval některý z renomovaných vědeckých časopisů s impaktním faktorem (IF) nad 1,00 dle Thomson Web of Science; zařazeny mohou být rovněž články uveřejněné v daném kalendářním roce pouze elektronicky na Medline a v tištěné podobě vydané až v roce následujícím. Výše příspěvku Kč. Výsledky Slavnostní vyhlášení V rámci každoročního konání Konference Neuropsychiatrického fóra v Praze. Vítězka za rok 2011 MUDr. Alice Skoumalová, Ph.D. Oceněný článek The lipid peroxidation products as possible markers of Alzheimer s disease in blood (Experimental Gerontology 46/2011, str )

15 Vítězka za rok 2012 MUDr. Zuzana Nedelská. Oceněný článek Spatial navigation impairment is proportional to right hippocampal volume (Proceedings of National Academy of Sciences USA, 109/7, str ). Projekt Brain Bank první krok k vybudování Účel projektu Mozková banka (Brain Bank) slouží k uchovávání mozkové tkáně odebrané po úmrtí nemocných, kteří trpěli různými neurologickými nemocemi i mozkové tkáně zdravých kontrolních jedinců. Smyslem projektu je shromažďovat vzorky tkáně zemřelých pacientů nejen s nejčastějšími neurodegenerativními onemocněními (jako např. Alzheimerova nebo Parkinsonova nemoc), ale také s onemocněními vzácnějšími. Archivovaný materiál pak slouží jako zdroj k analýzám na úrovni genetické informace (DNA, RNA) i bílkovin. Systematické a přesné vyšetření histologických vzorků pacientů nebo zemřelých na Alzheimerovu chorobu nebo jiné demence, umožní poskytnout klinickým pracovníkům zpětnou vazbu, jež zde velmi často chybí. Výhled projektu Projekt by měl rovněž významně přispět k posunu ve vědecké oblasti, neboť pouze histologické vyšetření může pomoci ověřit validitu nově vyvíjených diagnostických a léčebných přístupů. Do budoucna by měl být koordinován v rámci celkového rámce výzkumu v České republice i na Slovensku a bude navazovat na již existující aktivity např. připravované Brain bank v oblasti Parkinsonovy nemoci. Nově však umožní plně rozvinout činnost Brain bank v oblasti Alzheimerovy choroby a dalších onemocnění spojených s demencí. Projekt je velmi nákladný, avšak velice přínosný z klinického hlediska, pro svou nákladnost však k plnému dokončení čeká na svého strategického partnera

16 Průběh projektu 19. prosince 2012 byl učiněn první krok k vybudování první české Brain Bank předání archivačního systému do hlubokomrazících boxů pro Oddělení patologie a národní referenční laboratoř TSE-CJN v Thomayerově nemocnici; předané zařízení umožní vzorky odebrat, přepravit a skladovat při teplotách okolo minus 80 C, a to ve větším množství a vyšší kvalitě, než bylo zatím možné. Příspěvek Hodnota předaného zařízení ve výši Kč; projekt by nemohl být realizován bez příspěvku Nadace ČEZ v hodnotě Kč. Veřejné výběrové řízení na podporu vzdělávání profesionálních pracovníků pečujících o pacienty s Alzheimerovou chorobou Účel projektu Podpora vzdělávání profesionálních pracovníků pečujících o pacienty s Alzheimerovou chorobou. Podmínky Ucházet se o podporu mohly nestátní neziskové organizace (OS, OPS, církevní právnické osoby) a příspěvkové organizace, které jsou zaměřené na péči o seniory s kognitivními poruchami. Příspěvek Maximální výše příspěvku pro jednu organizaci: Kč. Průběh soutěže 2. října 2012 vyhlášení soutěže; 26. října 2012 ukončení přijímání přihlášek; Prosinec 2012 výplata příspěvků; Do 30. listopadu 2013 pak musejí příjemci příspěvků doložit vyúčtování projektu a závěrečnou zprávu. Vybraná zařízení Dům seniorů Liberec-Františkov, p. o, výše příspěvku Kč. Albertinum, odborný léčebný ústav v Žamberku, výše příspěvku Kč. Diakonie ČCE středisko v Brně, centrum denních služeb, pečovatelská služba, výše příspěvku Kč. Městská Charita Plzeň, Domov sv. Aloise (domov se zvláštním režimem), výše příspěvku Kč. Letokruhy, o. p. s, Vsetín, denní stacionář, terénní odlehčovací služba, pečovatelská služba, výše příspěvku Kč. Celková výše příspěvků Kč. Veřejné výběrové řízení na podporu výzkumných projektů zabývajících se Alzheimerovou chorobou Účel projektu Podpora výzkumných projektů zabývajících se Alzheimerovou chorobou a dalšími onemocněními spojenými s kognitivním deficitem nebo onemocněními neurodegenerativní povahy a cévními onemocněními mozku. Maximální výše příspěvku na jeden projekt Kč

17 Průběh soutěže 2. října 2012 vyhlášení soutěže; 26. října 2012 ukončení přijímání přihlášek; Prosinec 2012 výplata příspěvků; Do 30. listopadu 2013 pak musejí příjemci příspěvků doložit vyúčtování výzkumného projektu a závěrečnou zprávu. Vybrané projekty: 1. Kognitivní a sociální rehabilitace u pacientů s neurodegenerativním typem onemocnění, Fakultní nemocnice Ostrava, koordinátor projektu PhDr. Petr Nilius. Výše vyplaceného příspěvku Kč. (Zbývající část celkem přiděleného příspěvku ve výši Kč bude vyplacena v roce 2013 po předložení průběžné zprávy.) 2. Standardizování metodiky neuropsychologického vyšetření kognitivních funkcí pro mírnou kognitivní poruchu u Parkinsonovy nemoci podle současných mezinárodních kritérií, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, řešitelé projektu Mgr. Ondřej Bezdíček a Mgr. Jiří Michalec, odborný garant PhDr. PaedDr. Pavel Harsa, Ph.D. Výše vyplaceného příspěvku Kč. (Zbývající část celkem přiděleného příspěvku ve výši Kč bude vyplacena v roce 2013 po předložení průběžné zprávy.) 3. Porovnání klinicko-paraklinických nálezů u nejčastějších typů degenerativních demencí Alzheimerovy nemoci a demencí s Lewyho tělísky se zaměřením na vyšetření proteinového tripletu v mozkomíšním moku, a to na zakoupení 3 ELISA setů INNOTEST (k vyšetření 40 vzorků pro 1 specifický protein), Thomayerova nemocnice Praha, řešitel projektu prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. Výše přiděleného příspěvku Kč. Celková výše vyplacených příspěvků Kč (Celková výše přiznaných příspěvků: Kč.). Stáže Mexico City, Dept. of Cell Biology Center of Research and Advanced Studies of the National Polytechnic Institute Stážista RNDr. Monika Vrajová, Ph.D. Konání Únor až duben Výše příspěvku Kč

18 Kurz metodologie výzkumu na téma Jak analyzovat data a připravit kvalitní článek Konání června 2012, Fakulta humanitních studií UK, Praha. Spolupráce na projektu Alzheimer nadační fond ve spolupráci s UK FHS CELLO-ILC-CZ. Účel projektu Zlepšení schopnosti účastníků sestavit článek podle obecných pravidel uplatňovaných mezinárodními vědeckými časopisy, analyzovat data a úspěšně publikovat ve vědeckých časopisech; příklady uvedeny ve statistickém programu SPSS. Účastníci kurzu Studenti a čerství absolventi programu Ph.D, kteří chtějí aspirovat na docenturu a úspěšně publikovat v zahraničních vědeckých časopisech. Nadační příspěvek Kč (náklady na letenku přednášejícího doc. Dr. Rostislava Anděla, Ph.D.). Rok 2013 Konání června 2013, Fakulta humanitních studií UK, Praha. Výše příspěvku pro UK FHS CELLO-ILC-CZ Kč 34 35

19 Soupis smluv o nadačních darech přijatých v roce 2012 V roce 2012 byly Alzheimer nadačním fondem přijaty dary v celkové výši Kč. Děkujeme všem našim dárcům a je pro nás velkou ctí, že většina z vás s námi spolupracuje dlouhodobě a má zájem o průběh našich projektů. Fyzické osoby Ing. Radmila Svobodová Celkem Sponzoring Pfizer, spol. s r. o Kč Kč Kč Právnické osoby Strojírny Holding, a. s. AIMTEC, a. s. Nadace ČEZ Tipgames, a. s. FB Trading, s. r. o. IPSEN Pharma, o. s. Česká všeobecná stavební, spol. s r. o. Lundbeck Česká republika, s. r. o. Rotaract klub Praha BEAS, a. s. WINSITE, a. s. Chládek a Tintěra, Pardubice, a. s Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 36 37

20 Finanční zpráva Výnosy celkem Přijaté nadační dary Sponzoring Úroky Kurzové zisky Kč Kč Kč Kč 70 Kč Poskytnuté nadační dary celkem Kč Správní náklady celkem Kč Spotřební materiál Kč Služby (webové stránky, tisk materiálů, grafika, účetnictví, telefon) Kč Mzdové náklady Kč Povinné pojistné Kč Náklady na cestovné, poštovné, reprezentaci Kč Ostatní náklady (daně, poplatky,kurz. rozdíly apod.) Kč Vše zpracované v účetní závěrce za rok 2012, příloha výroční zprávy. Náklady související se správou fondu ve smyslu 22 zákona č. 210/2002 Sb. činily za rok 2012 celkem Kč, což je 46 % z vydaných nadačních příspěvků, dle statutu by mělo být do 35 %. Vyšší správní náklady byly způsobeny zvýšenými nezbytnými výdaji na zahájení fungování nadačního fondu, jako jsou webové stránky, tiskové materiály atd. Výroční zpráva za rok 2012 byla schválena správní radou Alzheimer nadačního fondu v Praze dne

21 Zpráva o činnosti dozorčí rady Dozorčí rada Alzheimer nadačního fondu podává správní radě nadačního fondu ve smyslu 17 odst. 3 písm. e) zákona č. 227/1997 Sb, o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů, tuto svoji zprávu o výsledcích kontrolní činnosti. Ve smyslu článku 14 statutu nadačního fondu ze dne člení dozorčí rada tuto svoji zprávu do níže uvedených částí: 1. Kontrola plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadačním fondem 2. Přezkoumání roční účetní závěrky a výroční zprávy 3. Souhrn zjištěných nedostatků a souhrn návrhů na jejich odstranění Ad 1) Kontrola plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadačním fondem Podmínky a způsob poskytování nadačních příspěvků jsou stanoveny článkem 5 statutu nadačního fondu. Nadační fond dle tohoto ustanovení může poskytovat nadační příspěvky za účelem podpory rozšiřování diagnostických, léčebných a rehabilitačních metod; zlepšení podmínek, za kterých je pacientům poskytována zdravotní péče; výzkumu a vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu v oblasti léčby nemocných. Současně musí být splněna podmínka řádného postupu a rozhodnutí o poskytnutí nadačního příspěvku ve smyslu článku 5 statutu nadačního fondu. Dozorčí rada se pravidelně účastnila schůzek správní rady nadačního fondu, na nichž se projednávalo poskytování nadačních příspěvků. Tímto způsobem průběžně kontrolovala správnost poskytování poskytování nadačních příspěvků ve smyslu statutu nadačního fondu. Dozorčí rada na své schůzce dne přezkoumala správnost účetnictví nadačního fondu za období do Na základě tohoto přezkoumání dozorčí rada sděluje správní radě, že nemá žádné připomínky ani výtky ke správnosti účetnictví nadačního fondu nebo ke způsobu vedení účetnictví nadačního fondu. Ad 2) Přezkoumání roční účetní závěrky a výroční zprávy Dozorčí rada nadačního fondu přezkoumala roční účetní závěrku nadačního fondu za období roku Dozorčí rada nadačního fondu shledala vypracovanou účetní závěrku nadačního fondu za období roku 2012 jako správnou a řádně vypracovanou ve smyslu zvláštních právních předpisů. Dozorčí rada nadačního fondu dále přezkoumala předloženou výroční zprávu nadačního fondu za období roku Dozorčí rada nadačního fondu shledala vypracovanou výroční zprávu nadačního fondu za období roku 2012 jako správnou. Dozorčí rada zjistila, ře výroční zpráva splňuje náležitosti 25 zákona č. 277/1997 Sb, o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů. Všechny údaje uvedené ve výroční zprávě byly dozorčí radou posouzeny jako správné, úplné a dostatečné

22 Ad 3) Souhrn zjištěných nedostatků a souhrn návrhů na jejich odstranění Dozorčí rada nadačního fondu při výkonu své kontrolní působnosti ve smyslu 17 zákona č. 277/1997 Sb, o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení článku 14 odst. 2 statutu nadačního fondu, doporučuje správní radě nadačního fondu v následujícím roce postupovat v souladu s článkem 5 odst. 2 statutu nadačního fondu. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k AKTIVA (v celých tisících Kč) číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období V Praze dne a b 1 2 A. Dlouhodobý majetek celkem 1 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 4 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 5 B. Krátkodobý majetek celkem I. Zásoby celkem 7 II. Pohledávky celkem 8 III. Krátkodobý finanční majetek celkem IV. Jiná aktiva celkem 10 Aktiva celkem PASIVA 3 4 A. Vlastní zdroje celkem I. Jmění celkem II. Výsledek hospodaření celkem B. Cizí zdroje celkem I. Rezervy celkem 16 II. Dlouhodobé závazky celkem 17 III. Krátkodobé závazky celkem IV. Jiná pasiva celkem 19 Pasiva celkem

23 Výkaz zisku a ztráty v zjednodušeném rozsahu k Označení Název ukazatele číslo Činnosti řádku Hlavní Hospodářská Celkem A. Náklady 1 I. Spotřebované nákupy celkem II. Služby celkem III. Osobní náklady celkem IV. Daně a poplatky celkem 5 V. Ostatní náklady celkem VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 7 VII. Poskytnuté příspěvky celkem 8 VIII. Daň z příjmů celkem 9 Náklady celkem B. Výnosy 11 I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 13 III. Aktivace celkem 14 IV. Ostatní výnosy celkem V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 16 VI. Přijaté příspěvky celkem 17 VII. Provozní dotace celkem 18 Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním D. Výsledek hospodaření po zdanění Příloha k účetní závěrce k Název údaje číslo přijato skutečnost řádku 1 2 Dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (celkem) z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek z toho na: vědu a výzkum vzdělávání pracovníků informatiku individuální dotace na jmenovité akce Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodoý majetek (celkem) Dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu ÚSC Dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu z toho na: vědu a výzkum vzdělávání pracovníků informatiku Dotace na provoz celkem z rozpočtu ÚSC Přijaté prostředky ze zahraničí na provoz Pohledávky celkem (účt. sk. 31, 34, 35 a účet 378) 15 x 0 Závazky celkem (účt. sk. 32, 34 36, 95 a účet 379) 16 x

24 Základní informace o nadačním fondu Alzheimer nadační fond Sídlo: Šimůnkova 1600, Praha 8, Telefon: Bankovní spojení: /0300 IČ: Registrace: Alzheimer nadační fond je zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka

25 48

Projekty podpořené Alzheimer nadačním fondem za rok 2012

Projekty podpořené Alzheimer nadačním fondem za rok 2012 Projekty podpořené Alzheimer nadačním fondem za rok 2012 O všech vydaných nadačních příspěvcích bylo v souladu se stanovami hlasováno správní radou Alzheimer nadačního fondu. V roce 2012 byly vyplaceny

Více

Nadační fond. Alzheimer

Nadační fond. Alzheimer Nadační fond Alzheimer nadační fond Výroční zpráva 2011 1 Alzheimer nadační fond byl založen v roce 2011 na podporu výzkumu Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních nebo cévních onemocnění mozku,

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

NADAČNÍ FOND ALZHEIMER NADAČNÍ FOND

NADAČNÍ FOND ALZHEIMER NADAČNÍ FOND NADAČNÍ FOND ALZHEIMER NADAČNÍ FOND Výroční zpráva 2013 1 Alzheimer nadační fond byl založen v roce 2011 na podporu výzkumu Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních nebo cévních onemocnění mozku,

Více

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ. Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ. Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC Obsah 1 Úvodní slovo 2 Poslání Nadačního fondu 3 Základní informace o fondu 4 O nás 4 Projekty a spolupráce 5 Naše vize pro rok 2014

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS

Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS 2004 Obsah: A. Úvodní slovo B. Poslání nadace C. Základní informace D. Organizace nadace E. Činnost a aktivity nadace v roce 2004 F. Finanční zpráva o hospodaření

Více

Nadační fond Karla Janečka na podporu vědy a výzkumu. Výroční zpráva 2013

Nadační fond Karla Janečka na podporu vědy a výzkumu. Výroční zpráva 2013 Nadační fond Karla Janečka na podporu vědy a výzkumu Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo zakladatele Fond vznikl s vizí, že věda by měla být podporována také ze soukromých prostředků mecenášů, kteří mohou

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla.

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla. v í n č ýro a v á zpr 2 1 20 úvodní slovo Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Pokusím se tedy o krátké shrnutí uplynulého období. V naší

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Sídlo sdružení : Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08 Sdružení je registrováno u MV ČR pod č.j. VS/1-1/86183/11-R IČO: 227 68 751 Bank.spojení: Fio banka, a.s., číslo

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8 Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Alena Borhyová Iva Holmerová Česká republika 2000/2030 2002 2030 Městská část Praha 8-103,

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 CEROS, Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, obecně prospěšná společnost Společnost zabývající se rozpracováváním a rozšiřováním koncepce

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010. Výroční zpráva 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1

CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010. Výroční zpráva 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1 CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o společnosti... 4 3 Historické souvislosti... 6 4 Centrum Paraple, o.p.s. v roce 2010...

Více

Zakládací listina Nadačního fondu Uran

Zakládací listina Nadačního fondu Uran Zakládací listina Nadačního fondu Uran prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. datum narození: 16. 4. 1961 bydliště: Střešovická 1011/37, Praha 6, PSČ: 162 00 a MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D. datum narození: 12. 9.

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

Výroční zpráva Nadačního fond Impuls

Výroční zpráva Nadačního fond Impuls Výroční zpráva Nadačního fond Impuls 2002 Obsah: Úvodní slovo předsedy správní rady nadačního fondu IMPULS Úvodní slovo Poslání nadace Základní informace Organizace nadace Činnost a aktivity nadace v roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Zdravotně sociální služby Turnov VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Předložil: Bc. Jaroslav Cimbál ředitel 28. října 812, 511 01 Turnov IČO 00854883 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele... 3 Vedoucí pracovníci

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 Vážení, předkládáme zprávu o činnosti Nadačního fondu Porozumění. Posláním Fondu je shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné i nehmotné

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

... A l z h e i m e r... N A D A Č N Í H O F O N D U

... A l z h e i m e r... N A D A Č N Í H O F O N D U ... A l z h e i m e r... S T A T U T N A D A Č N Í H O F O N D U I. ZÁKLADNÍ USTANOV ENÍ Článek 1 Zřízení nadačního fondu Nadační fond (dále jen Fond) vznikl na základě zakladatelské listiny ze dne 8.2.2011.

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Pomáháme zrakově postiženým OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI... 4 NAŠE POSLÁNÍ A CÍLE... 5 UŽIVATELÉ NAŠICH SLUŽEB... 5 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ... 6 SOCIÁLNĚ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Výroční zpráva chcipomoci.info o.p.s. za rok 2012 je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. V Praze dne 26. září

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Výroční zpráva. Nadace CZECH TECHNICAL UNIVERSITY MEDIA LABORATORY. za rok 2006

Výroční zpráva. Nadace CZECH TECHNICAL UNIVERSITY MEDIA LABORATORY. za rok 2006 Výroční zpráva Nadace CZECH TECHNICAL UNIVERSITY MEDIA LABORATORY za rok 2006 Obsah: Výroční zpráva 1 Nadace CZECH TECHNICAL UNIVERSITY MEDIA LABORATORY...1 za rok 2006...1 Obsah: 2 Činnost Nadace v roce

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

Výroční zpráva Nadačního fond Impuls

Výroční zpráva Nadačního fond Impuls Výroční zpráva Nadačního fond Impuls 2003 Obsah: Úvodní slovo Poslání nadace Základní informace Organizace nadace Činnost a aktivity nadace v roce 2003 Finanční zpráva nadačního fondu Impuls Účetnictví

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Annual Report 2010 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 Ve Vsetíně, dne 29. ledna 2010 Adresa: Jiráskova 1817, 755 01 Vsetín, CZ www.dantien.webnode.cz dantienvsetin@gmail.com Telefon: +420 603 833 326 Základní údaje o

Více

Výroční zpráva. Nadace CZECH TECHNICAL UNIVERSITY MEDIA LABORATORY. za rok 2010

Výroční zpráva. Nadace CZECH TECHNICAL UNIVERSITY MEDIA LABORATORY. za rok 2010 Výroční zpráva Nadace CZECH TECHNICAL UNIVERSITY MEDIA LABORATORY za rok 2010 Obsah: Činnost Nadace v roce 2010 1 Nové skutečnosti po skončení roku 2010 2 Složení orgánů a rad k 31.12.2010 3 Zřizovatelé

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2012 Vážení, předkládáme zprávu o činnosti Nadačního fondu Porozumění. Posláním Fondu je shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné i nehmotné

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení VýroČní zpráva 2009 stránka 1 z 5 Poslání a cíle organizace Somatopedická společnost,o.s. je profesně orientované občanské sdružení, založené v roce 1991,

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Základní údaje Název organizace: Česká asociace adiktologů, o.s. Právní forma: občanské sdružení (od 1. 1. 2014 dle Občanského zákoníku přechází právní forma na spolek) Registrace

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA NADAČNÍ FOND VITA HUMANA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadační fond VITA HUMANA Výroční zpráva za rok 2008 Základní údaje o nadačním fondu Název Nadační fond VITA HUMANA Sídlo Svatá Kateřina 73, okres Blansko, PSČ

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII Společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS J. E. Purkyně Slovenská společnost pro klinickou neurofyziologii Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS J. E. Purkyně 57. SPOLEČNÝ

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Umbilicus v roce 2013

Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Umbilicus v roce 2013 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Umbilicus v roce 2013 Zprávu předkládá správní rada NADAČNÍHO FONDU UMBILICUS zastoupená Kateřinou Waldmannovou 26. března 2014 1. Vznik Nadačního fondu a jeho

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH: Úvodní slovo Základní údaje Poslání Hospodaření Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé, RAFAEL DĚTEM, nadační fond byl založen, aby pomáhal zejména

Více

SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom

SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom Mladá fronta a. s. divize Medical Services Profesionální partner pro vydávání zdravotnické literatury PROSPEKT Nabídka firemní prezentace SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom (Nebojme se

Více

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology.

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology. STANOVY Čl.I Název sdružení CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology Čl.II Sídlo a působnost Občanské sdružení Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví,

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

Allianz nadační fond. Výroční

Allianz nadační fond. Výroční Allianz nadační fond Výroční zpráva 2012 Allianz nadační fond Výroční zpráva 2012 Zrekonstruovaná část Slezské ulice, která je hlavní dopravní tepnou v Jablonném nad Orlicí. Obsah Základní údaje 4 Allianz

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ÚČAST V PROGRAMU

VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ÚČAST V PROGRAMU VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ÚČAST V PROGRAMU Stránka 1 ze 5 1. Úvod Alzheimer nadační fond vypisuje veřejné výběrové řízení na účast v programu Bon appetit (akreditace MPSV), pořádaném Českou alzheimerovskou

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA NADAČNÍ FOND VITA HUMANA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Nadační fond VITA HUMANA Výroční zpráva za rok 2009 Základní údaje o nadačním fondu Název Nadační fond VITA HUMANA Sídlo Svatá Kateřina 73, okres Blansko, PSČ

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

Výroční zpráva. Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC. Nuart o.p.s. 2013

Výroční zpráva. Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC. Nuart o.p.s. 2013 Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC 1 Obsah Úvodní slovo 3 Poslání a cíle společnosti 4 Obecné informace o společnosti 5 Zpráva o činnosti 6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

Výroční zpráva roku 2014 CHCIPOMOCI.info o.p.s.

Výroční zpráva roku 2014 CHCIPOMOCI.info o.p.s. Výroční zpráva roku 2014 CHCIPOMOCI.info o.p.s. Výroční zpráva CHIPOMOCI.info o.p.s. za rok 2014 je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.

Více

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák)

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) Obsah 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) 3. Změny psychiky ve stáří (Tamara Tošnerová) Ztráta nezávislosti

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

SENIOR CENTRUM ROKU 2012

SENIOR CENTRUM ROKU 2012 SENIOR CENTRUM ROKU 2012 NADAČNÍ FOND VESELÝ SENIOR SPOLEČNĚ S FIRMOU FOXMARTS A.S A PARTNERY,SPONZORY VYHLAŠUJE 1.ročník SOUTĚŽE SENIOR CENTRUM ROKU "nejlepší senior-zařízení v České republice" FENOMÉN

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více