NAVIGON 72 Easy NAVIGON 72 Plus NAVIGON 72 Premium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NAVIGON 72 Easy NAVIGON 72 Plus NAVIGON 72 Premium"

Transkript

1 NAVIGON 72 Easy NAVIGON 72 Plus NAVIGON 72 Premium Uživatelská příručka Čeština Srpen 2011

2 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení se netýká jen samotného přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto produkty do netříděného komunálního odpadu. Tiráž NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D Hamburg V tomto materiálu uvedené údaje a data se mohou změnit bez předchozího oznámení. Bez výslovného písemného schválení společnosti NAVIGON AG se žádná část těchto podkladů nesmí pro jakýkoliv účel rozmnožovat nebo překládat, nezávisle na tom, jakým způsobem nebo jakými prostředky, ať elektronicky nebo mechanicky. Všechny technické údaje, výkresy atd. podléhají autorskému zákonu. 2011, NAVIGON AG Všechna práva vyhrazena.

3 Obsah 1 Úvod O této uživatelské příručce Formátování Symboly Právní informace Záruka Ochranné známky Dotazy k produktu Než začnete Rozsah dodávky Popis navigačního přístroje Důležité bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny pro navigaci Bezpečnostní pokyny pro navigační přístroj Bezpečnostní pokyny pro instalaci ve vozidle Instalace navigačního systému Montáž navigačního systému ve vozidle Paměťová karta Navigace s GPS Zapnutí navigačního přístroje Zapnutí přístroje Přepnutí navigačního přístroje do pohotovostního režimu Vypnutí navigačního přístroje První spuštění navigačního systému Ovládání navigačního systému Přepnutí na jinou aplikaci Listování Použití panelu s tlačítky Možnosti Informace Softwarová klávesnice Speciální klávesy Rozložení klávesnice s latinkou Rozložení klávesnice s azbukou a řeckou abecedou Zadání údajů Hlasové ovládání Aktivace hlasového ovládání Použít hlasové ovládání Nápověda Deaktivace hlasového ovládání Konfigurace hlasového ovládání Uživatelská příručka Obsah III

4 7 Navigace Spuštění navigační aplikace Zadání cíle Zadání cílové země Zadat adresu Hlasové zadání adresy Důležité místo Informace o cíli Oblíbené Poslední cíle Z telefonního seznamu Navigace domů Určení cíle na mapě Volby v okně Cíl Náhled trasy Správa cílových lokalit Uložení cílové lokality Smazání cílové lokality Přejmenování cíle ze seznamu Oblíbené Definování domovské adresy Změna domovské adresy Trasy s etapami Otevření plánování trasy Plánování nové trasy Editace bodů trasy Správa tras Obnova poslední trasy Vygenerování a zobrazení trasy Simulování trasy Náhled trasy Práce s mapou Výběr navigační mapy Mapa v režimu Standard Mapa v režimu Náhled trasy Mapa v režimu Navigace Navigace v režimu Vozidlo Navigace v režimu Chodec Volby mapy v režimu Navigace Ukončení navigace Mapa v režimu Hledat cíl Změna výřezu mapy Vyznačit cíl Přesunutí cílového bodu Smazání cílového bodu IV Obsah Uživatelská příručka

5 9 Užitečné funkce Profily trasy Nastavení profilů trasy Základní profily NAVIGONu Vytvoření nového profilu trasy Volba profilu trasy Správa profilů trasy Snímky obrazovky Aktivace funkce snímků obrazovky Pořízení snímku obrazovky Parkování poblíž cíle Zvláštní funkce na trase s několika etapami MyBest POI: Cíle na trase Zobrazení důležitých míst na trase Navigace k některému z cílů Stanovení kategorií Stav GPS, uložení aktuální polohy Blokování TMC (Dopravní hlášení) Optimalizace tras: Na vyžádání Optimalizace tras: Automaticky Zobrazení dopravního zpravodajství Filtrování dopravních informací Zobrazení podrobností k dopravní informaci Editační režim Možnosti (Dopravní hlášení) Nastavení (Dopravní hlášení) Handsfree modul Připojení přes Bluetooth Vyhledání a spárování přístrojů s Bluetooth Spárování z mobilního telefonu Připojení přístroje Aktivace mobilního telefonu Smazání přístroje Importovat telefonní seznam Import historie hovorů Přijetí hovoru Příjem SMS Volání Vytočení telefonního čísla Vytočení čísla rychlé volby Volání kontaktu z telefonního seznamu Zavolat jednomu z posledních volaných/volajících Převzetí hovoru z mobilního telefonu Uživatelská příručka Obsah V

6 10.5 Během hovoru Zpět k zadání cíle Přepnutí mapy do popředí Zadávání číslic Ztlumení mikrofonu Přepnutí hovoru na mobilní telefon Ukončení hovoru Užitečné funkce Navigace ke kontaktu z telefonního seznamu Otevření přijatých zpráv Konfigurace modulu handsfree Rychlá volba Nastavení Konfigurace navigačního systému Příloha Technické údaje navigačního přístroje Licenční podmínky NAVIGONu Prohlášení o shodě Řešení problémů Rejstřík VI Obsah Uživatelská příručka

7 1 Úvod 1.1 O této uživatelské příručce Formátování Pro lepší čitelnost a přehlednost se v této uživatelské příručce používá následující formátování: Tučnou kurzívou: KAPITÁLKY: Tučně: Podtrženě: Podtrženou kurzívou: názvy produktů názvy oken a dialogů zvýraznění důležitých částí textu označení tlačítek, zadávacích polí a jiných prvků uživatelského rozhraní označení ovládacích prvků navigačního přístroje Symboly Následující symboly upozorňují na určité textové pasáže: upozornění a tipy k ovládání softwaru rozšiřující informace varování 1.2 Právní informace Záruka Vyhrazujeme si právo na obsahové změny dokumentace a softwaru bez předchozího oznámení. NAVIGON AG nepřebírá záruku za správnost obsahu nebo za škody, které vyplývají z použití uživatelské příručky. Budeme vám vděční za upozornění na chyby nebo návrhy na zlepšení, abychom vám mohli v budoucnu nabídnout ještě dokonalejší produkty. Úvod - 7 -

8 1.2.2 Ochranné známky Všechny v uživatelské příručce uvedené a příp. třetími osobami chráněné ochranné známky a obchodní značky podléhají bez omezení ustanovením příslušného platného značkového práva a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Všechny zde vyznačené ochranné známky, obchodní jména nebo názvy firem jsou nebo mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Všechna práva vyhrazena, včetně těch, která zde nejsou výslovně uvedena. Z chybějícího explicitního značení použitých ochranných známek v této uživatelské příručce není možné vyvozovat, že se ke jménu nevztahují práva třetích osob. Microsoft, Outlook, Excel a Windows jsou chráněnými ochrannými známkami Microsoft Corporation. NAVIGON je chráněná ochranná známka společnosti NAVIGON AG. 1.3 Dotazy k produktu Máte dotazy k tomuto produktu? Navštivte naše webové stránky a klikněte na "Zákaznický servis". Naleznete tam sekci s často kladenými dotazy (FAQ Center) a dozvíte se, jak nás kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím u. 2 Než začnete 2.1 Rozsah dodávky Zkontrolujte, zda jste obdrželi kompletní příslušenství. Není-li dodávka kompletní, obraťte se neprodleně na prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Součástí dodávky zakoupeného produktu je: navigační přístroj designový držák do auta nabíjecí kabel do auta (síťový zdroj na cigaretový zapalovač 12V) s integrovanou anténou na TMC USB kabel ilustrované pokyny k instalaci Než začnete

9 2.2 Popis navigačního přístroje Uživatelská příručka NAVIGON 72 Easy 72 Plus 72 Premium 1 Zap/Vyp 2 dotykový displej 3 mikrofon (jen NAVIGON 72 Premium) 4 Mini USB zdířka pro USB kabel / síťový zdroj 5 slot na paměťovou kartu microsd 6 tlačítko resetu 7 kontrolka 2.3 Důležité bezpečnostní pokyny Před prvním spuštěním navigačního systému si ve vlastním zájmu pečlivě pročtěte následující bezpečnostní pokyny a upozornění. Než začnete - 9 -

10 2.3.1 Bezpečnostní pokyny pro navigaci Navigační systém používáte na vlastní nebezpečí. Pozor! Neobsluhujte navigační systém za jízdy, chráníte tím sebe a ostatní účastníky silničního provozu před dopravními nehodami! Pozor! Dívejte se na displej jen v přehledné a bezpečné dopravní situaci! Pozor! Vedení silnice a dopravní značky mají přednost před pokyny navigačního systému. Pozor! Řiďte se pokyny navigačního systému jen tehdy, pokud Vám to dovolí okolnosti a pravidla silničního provozu! Navigační systém vás dovede k cíli, i když musíte vygenerovanou trasu opustit. Pozor! Před každou jízdou zkontrolujte správnou polohu a upevnění držáku Bezpečnostní pokyny pro navigační přístroj Pozor! Chraňte přístroj před vlhkostí. Není vodotěsný ani chráněný proti stříkající vodě. Pozor! Za žádných okolností neotvírejte kryt navigačního přístroje. Pozor! Nevystavujte navigační přístroj nadměrně vysokým nebo nízkým teplotám. Mohl by se poškodit nebo by mohlo dojít k funkčním poruchám (viz "Technické údaje ", str. 103). Pozor! Nikdy netahejte konektor ze zástrčky za kabel. Můžete tím přístroj silně poškodit nebo zničit. Pozor! Nevystavujte navigační přístroj silnému kolísání teplot. Ty mohou vést k tvoření kondenzátu. Upozornění: Kabel neohýbejte. Dávejte pozor, aby se nepoškodil o předměty s ostrými hranami. Upozornění: Pořiďte si záložní kopii dat ve vnitřní paměti navigačního přístroje. Zálohu můžete provést velmi pohodlně pomocí softwaru NAVIGON Fresh, který si můžete zdarma stáhnout z webových stránek Než začnete

11 2.3.3 Bezpečnostní pokyny pro instalaci ve vozidle Pozor! Připevněte držák tak, aby řidič dobře viděl na navigační přístroj a mohl jej snadno ovládat. Nesmí ale bránit řidiči ve výhledu na dopravu! Pozor! Neupevňujte držák v dosahu airbagů. Pozor! Neupevňujte držák příliš blízko volantu nebo jiných ovládacích prvků, aby nepřekážel při ovládání vozidla. Pozor! Při instalaci držáku dbejte na to, aby ani v případě nehody nepředstavoval bezpečnostní riziko. Pozor! Neumísťujte kabel v dosahu airbagů nebo do přímé blízkosti jiných zařízení důležitých pro bezpečnost ani napájecích kabelů. Pozor! Před každou jízdou zkontrolujte správnou polohu a upevnění držáku. Držení přísavky může časem polevit. Pozor! Po instalaci zkontrolujte veškerá zařízení ve vozidle důležitá pro bezpečnost. Pozor! Nabíjecí kabel připojujte pouze k cigaretovým zapalovačům, které pracují s napětím 12V. Pozor! Nebudete-li vozidlo delší dobu používat, vytáhněte zástrčku nabíjecího kabelu z cigaretového zapalovače. Integrovaný síťový zdroj stále spotřebovává nízké množství proudu a mohl by vybít baterii vozu. 2.4 Instalace navigačního systému Montáž navigačního systému ve vozidle Pozor! Dodržujte bezpodmínečně všechny bezpečnostní pokyny v kapitole "Důležité bezpečnostní pokyny" na str. 9. Než začnete

12 Upevnění držáku 1. Očistěte přísavku a místo na čelním skle, na které chcete držák připevnit. Musí být suché, bez nečistot a mastnot. 2. Páčku na přísavce držáku co nejvíc rozevřete. 3. Držák s přísavkou přiložte k čelnímu sklu. 4. Přitlačte páčku k čelnímu sklu. Nasazení navigačního přístroje do držáku Na zadní straně navigačního přístroje je kolečko se dvěma drážkami. 1. Zavěste navigační přístroj horní drážkou do horního nosu držáku (viz obrázek). 2. Přitlačte jej pak k držáku, dokud nezacvakne. Napájení navigačního přístroje Součástí dodávky navigačního přístroje je nabíjecí kabel do auta, pomocí kterého můžete navigační přístroj napájet přes cigaretový zapalovač svého vozidla Než začnete

13 Upozornění: Používejte jen nabíjecí kabel, který byl součástí dodávky vašeho navigačního přístroje nebo model stejného typu od NAVIGONu! Připojte nabíjecí kabel k cigaretovému zapalovači vozidla a Mini USB zdířce navigačního přístroje. Během nabíjení svítí kontrolka na spodní straně navigačního přístroje oranžově. Při plném nabití baterií svítí kontrolka zeleně. Pozor! Nabíjecí kabel připojujte pouze k cigaretovým zapalovačům, které pracují s napětím 12V. Pozor! Dodržujte bezpodmínečně všechny bezpečnostní pokyny v kapitole "Důležité bezpečnostní pokyny" na str. 9. Upozornění: Zastrčte konektory USB nadoraz do příslušných USB zdířek! Upozornění: Jsou-li baterie vybité, činí doba nabíjení cca 3 hodiny. Provozní doba s plně nabitou baterií činí až 3 hodiny, v závislosti na konfiguraci přístroje. Anténa na TMC Navigační přístroj má integrovaný TMC přijímač. Anténa na TMC je integrována v nabíjecím kabelu do auta. Jakmile je nabíjecí kabel připojen, může přístroj přijímat aktuální dopravní informace. V případě potřeby dokáže dynamicky změnit trasu, např. kvůli objížďce dopravní zácpy Paměťová karta Paměťová karta není pro provoz navigačního systému potřebná, protože všechna pro navigaci nezbytná data jsou uložena v interní paměti přístroje. Připojíte-li navigaci pomocí USB kabelu k počítači, bude interní paměť navigace rozpoznána jako paměťová jednotka 'NAVIGON'. Slot paměťové karty se rozpozná jako paměťová jednotka 'NAVIGON SD'. Zálohy dat, aktualizaci softwaru a navigačních map provedete rychle a pohodlně pomocí softwaru NAVIGON Fresh, který si můžete bezplatně stáhnout z webových stránek Zakoupíte-li si další navigační mapy, ale v interní paměti navigačního přístroje již pro ně není místo, můžete tyto mapy také uložit na paměťovou kartu (microsd karta), kterou vložíte do přístroje. Navigační systém dokáže pracovat s navigačními mapami v obou pamětích. Než začnete

14 2.5 Navigace s GPS GPS je založené na minimálně 24 satelitech, které krouží okolo Země a nepřetržitě vysílají signály o své poloze a času. GPS přístroj tato data přijímá a z rozdílných údajů o poloze a času různých satelitů vypočítává svou vlastní zeměpisnou polohu. Pro dostatečně přesné určení polohy je zapotřebí dat minimálně tří satelitů. Pomocí dat čtyř nebo více satelitů je možné zjistit také nadmořskou výšku. Poloha se určuje s přesností na tři metry. Jakmile určí navigační systém vaši polohu, může tato poloha sloužit jako výchozí bod pro vygenerování trasy. Mapový materiál vašeho navigačního přístroje obsahuje zeměpisné souřadnice všech digitálně uložených důležitých míst, ulic, měst a obcí. Navigační přístroj tedy může vygenerovat trasu od výchozího bodu do určité cílové lokality. Výpočet aktuální polohy a její zobrazení na mapě probíhá cca jednou za sekundu. Můžete tak na mapě sledovat, kde se pohybujete. 3 Zapnutí navigačního přístroje Navigační přístroj může ukazovat tři různé stavy: Zap: Navigační přístroj je zapnutý a je možno jej ovládat. Pohotovostní režim: Přepnete-li navigační přístroj do pohotovostního režimu, spustí se při příštím zapnutí velmi rychle a ve stejném okně, které bylo aktivní při vypnutí. V pohotovostním režimu ovšem stále ještě spotřebovává malé množství energie. V závislosti na stavu nabití se baterie může během několika dní až týdnů vybít. Vyp: Vypnete-li přístroj, bude spotřebovávat jen nepatrné množství energie. Může trvat několik měsíců, než se baterie vybijí. Při opětovném zapnutí se přístroj restartuje, což trvá určitou dobu (cca 60 sekund). Vaše nastavení i uložené cíle a trasy zůstanou zachovány. 3.1 Zapnutí přístroje Přidržujte klávesu (Zap/Vyp) stisknutou, dokud se přístroj nezapne. Otevře se okno NAVIGACE Zapnutí navigačního přístroje

15 3.2 Přepnutí navigačního přístroje do pohotovostního režimu Přidržte krátce klávesu (Zap/Vyp) (max. 1 sekundu). Zobrazí se hlášení, že se přístroj za několik sekund přepne do pohotovostního režimu. Počkejte, až se přístroj přepne do pohotovostního režimu nebo klepněte na Pohotovostní režim. Automaticky do pohotovostního režimu Můžete navigační přístroj nakonfigurovat tak, aby se přepnul do pohotovostního režimu automaticky, pokud se nepoužívá. V okně NAVIGACE klepněte na (Více) > Systémová nastavení > Energie a displej > Automaticky do pohotovostního režimu. Určete, po jaké době se má navigační přístroj přepnout do pohotovostního režimu (Nikdy, Po 10 min., Po 20 min., Po 30 min.). Zvolíte-li Bez napájení, přístroj se přepne do pohotovostního režimu v případě přerušení externího napájení. Jakmile bude opět připojen k externímu napájení, automaticky se zase zapne. 3.3 Vypnutí navigačního přístroje Přidržte klávesu (Zap/Vyp) stisknutou, dokud se přístroj nevypne (cca 10 sekund). - nebo - 1. Přidržte krátce klávesu (Zap/Vyp) (max. 1 sekundu). Zobrazí se hlášení, že se přístroj za několik sekund přepne do pohotovostního režimu. 2. Klepněte na Vypnout. 4 První spuštění navigačního systému Když zapnete navigační přístroj poprvé, budete požádáni o některá základní nastavení. Otevře se okno JAZYK. 1. Nastavte jazyk, který chcete v softwaru používat 2. Klepněte na OK. Otevře se okno JEDNOTKA VZDÁLENOSTI. 3. Určete, jak se mají zobrazovat vzdálenosti ('Kilometry' nebo 'Míle'). První spuštění navigačního systému

16 4. Klepněte na OK. Otevře se okno FORMÁT ČASU. 5. Určete formát času ('12h (AM/PM)' nebo '24h'). 6. Klepněte na OK. Otevře se okno FORMÁT DATA. 7. Určete formát data. Z toho znamená: RRRR: Rok čtyřmístný MM: Měsíc dvojmístný DD: Den dvojmístný 8. Klepněte na OK. Zakoupili-li jste se svým navigačním systémem rozšíření NAVIGON Informace o radarech, otevře se okno VAROVÁNÍ PŘED ELEKTRONICKÝMI DOPRAVNÍMI KONTROLAMI. 9. Přečtěte si pečlivě text tomto okně. Popisuje možná nastavení rozšíření. 10. Klepněte na OK. Otevře se okno VAROVÁNÍ PŘED ELEKTRONICKÝMI DOPRAVNÍMI KONTROLAMI. 11. Nastavte požadované nastavení. 12. Klepněte na OK. Zvolili-li jste volbu Odinstalovat, budete vyzváni k potvrzení odinstalace rozšíření. Klepněte na Ano. Upozornění: Odinstalovali-li jste NAVIGON Informace o radarech, je nová instalace rozšíření možná jen pomocí softwaru NAVIGON Fresh. Otevře se okno DEMO REŽIM. Režim demo je určen pouze k prezentaci produktu, není-li možný příjem signálu GPS. Je-li aktivní režim demo, není možné spustit navigaci! V režimu demo se pouze simuluje navigace ke středu zadané cílové lokality. 13. Nesmí být aktivováno zaškrtávací políčko Spustit v demo režimu. Klepněte na toto zaškrtávací políčko také tehdy, chcete li změnit nastavení Ano ( zaškrtávací políčko aktivováno) na Ne ( zaškrtávací políčko deaktivováno). 14. Klepněte na OK. Upozornění: Jak můžete deaktivovat režim demo, se dozvíte v kapitole "Řešení problémů", odstavec "Omylem jsem aktivoval režim demo", str První spuštění navigačního systému

17 Následuje série obrázků, které demonstrují základní ovládání navigačního přístroje. Pomocí tlačítek (Dále) a (Zpět) se můžete přepínat mezi obrázky. 15. Podívejte se na všechny obrázky. - nebo - Klepněte na Hotovo. Upozornění: Klepněte v okně NAVIGACE na (Více) > Zobrazit úvod, chcete-li se na úvod podívat později ještě jednou. Otevře se informační okno s tímto hlášením: "Berte na vědomí, že silniční předpisy mají přednost před pokyny navigačního systému. Neovládejte přístroj za jízdy." 16. Pokud s textem souhlasíte, klepněte po jeho přečtení na tlačítko OK. Nechcete-li toto upozornění akceptovat, klepněte na Storno pro opětovné ukončení navigační aplikace. Otevře se okno s několika tlačítky. 17. Klepněte na libovolný bod na displeji. Otevře se okno NAVIGACE. 5 Ovládání navigačního systému Upozornění: Krátký úvod do ovládání jste dostali při prvním spuštění navigačního systému. Klepněte v okně NAVIGACE na (Více) > Zobrazit úvod, chcete-li se na úvod podívat ještě jednou. Navigační software obsahuje několik aplikací, jejichž počet se může lišit v závislosti na rozsahu funkcí vašeho navigačního přístroje. Z těchto aplikací máte přístup ke všem funkcím a nastavením navigačního systému. Na spodním okraji displeje se často nachází panel s několika tlačítky. Každé tlačítko přestavuje jednu aplikaci. Barevný pruh nad některým tlačítkem ukazuje, že je příslušná aplikace právě otevřená (zde: NAVIGACE). Ovládání navigačního systému

18 (Handsfree modul): otevře okno HANDSFREE MODUL, viz "Handsfree modul", str. 83 (jen NAVIGON 72 Premium). (Navigace): otevře okno NAVIGACE; v něm máte přístup ke všem metodám zadání a výběru cíle. (Zobrazit mapu): otevře mapu v režimu Standard, nenacházíte-li se právě v navigaci (viz "Mapa v režimu Standard", str. 51) nebo v režimu Navigace, nacházíte-li se právě v navigaci (viz "Mapa v režimu Navigace", str. 54). (Volby navigace): otevře okno VOLBY NAVIGACE; obsahuje užitečné funkce pro navigaci a přizpůsobení mapy. 5.1 Přepnutí na jinou aplikaci Listování Je možné se různým způsobem přepínat mezi aplikacemi. Přejeďte prstem vodorovně přes displej pro listování mezi aplikacemi. Přejeďte prstem zleva doprava přes displej pro otevření aplikace, která se nachází vlevo od aktuální aplikace. Přejeďte prstem zprava doleva přes displej pro otevření aplikace, která se nachází vpravo od aktuální aplikace Použití panelu s tlačítky Pomocí panelu s tlačítky se můžete rychle přepínat mezi různými aplikacemi. Klepněte na některé tlačítko pro otevření příslušné aplikace. V režimech Standard a Vozidlo je panel s tlačítky na mapě skrytý. Klepnete-li na mapu, zobrazí se panel s tlačítky. Klepnete-li na některé tlačítko, otevře se příslušná aplikace Možnosti V pravém horním okraji mnoha oken se nachází tlačítko (Více), přes které máte přístup k dalším funkcím. Klepněte na tlačítko provedení některé funkce. (Storno) pro opětovné zavření okna bez Ovládání navigačního systému

19 Další volby jsou dostupné přes tlačítko (Volby navigace) na panelu s tlačítky. Zde najdete užitečné funkce pro navigaci a přizpůsobení mapy. 5.2 Informace GPS Na horním okraji mnoha oken se nachází různé informační ikony. Ikona GPS může signalizovat tyto stavy příjmu GPS: Bez GPS (Bez symbolu): Integrované GPS není připraveno k provozu. Obraťte se na nás, bude-li tento problém přetrvávat (viz "Dotazy k produktu", str. 8). Není signál: Přijímají se data méně než tří satelitů. Není možné určit polohu. GPS připraveno: Přijímají se data minimálně tří satelitů. Je možné určit polohu. Simulace: Nacházíte-li se právě v navigaci, zobrazuje se místo symbolu GPS ikona Demo. Podrobnější informace ke stavu GPS naleznete v kapitole "Stav GPS, uložení aktuální polohy" na str. 73. Kompas Energie Ikona Kompas ukazuje, kterým směrem se právě pohybujete. Může ukazovat jednu ze světových stran: S, SV, V, JV, J, JZ, Z, SZ. Ikona Energie může signalizovat tyto stavy nabití integrovaných baterií: Přístroj je napájen z externího zdroje. Baterie jsou plně nabité. Baterie není možné nabít, protože je jejich teplota příliš vysoká. Přístroj je napájen z externího zdroje. Baterie se právě nabíjí. Ovládání navigačního systému

20 Přístroj se napájí ze svých baterií. Stav nabití baterií je dostačující. TMC Přístroj se napájí ze svých baterií. Stav nabití baterií je nízký. Integrovaný TMC přijímač dodává navigačnímu systému aktuální dopravní zpravodajství. Navigační systém tak může v případě potřeby trasu dynamicky změnit, např. kvůli objížďce dopravní zácpy. Upozornění: Tuto funkci je možné použít jen tehdy, pokud se v zemi, do které cestujete, vysílá dopravní zpravodajství přes TMC. Není tomu tak ve všech zemích. Ikona TMC může signalizovat tyto stavy příjmu TMC: Hledání vysílače (v červené barvě): TMC přijímač je připraven k příjmu, nenaladil ale stanici, která by vysílala signály TMC. Nejsou k dispozici žádné dopravní informace. Hledání vysílače: TMC přijímač je připraven k příjmu, nenaladil ale vysílač, který by vysílal signály TMC. Ještě jsou ale k dispozici dopravní informace. K tomu může např. dojít, jedete-li právě tunelem. TMC v pohotovosti (v šedé barvě): Je možné přijímat dopravní informace. Upozornění: Anténa TMC je integrována v nabíjecím kabelu do auta. Ikona Hledání vysílače se proto může zobrazit také tehdy, není-li nabíjecí kabel připojen k navigačnímu přístroji. Popis funkcí TMC naleznete v kapitole "TMC (Dopravní hlášení)" na str. 75. Bluetooth / Telefon Tento odstavec se vás týká jen tehdy, je-li vaše navigace NAVIGON 72 Premium. Navigační přístroj má integrovaný modul handsfree na bázi Bluetooth. Můžete jej používat i jako handsfree pro max. dva mobilní telefony s Bluetooth Ovládání navigačního systému

21 Ikona Telefon může zobrazovat tyto stavy modulu handsfree: Bez Bluetooth (Bez symbolu): Bluetooth deaktivováno. Není spojeno (červený mobilní telefon): Navigační přístroj není připojen přes Bluetooth k jinému přístroji. Spojeno (bílý mobilní telefon): Navigační přístroj je spojený s mobilním telefonem a je možné jej používat jako handsfree. Číslice ukazuje, který z obou telefonů je právě aktivní. Probíhající hovor (zelený mobilní telefon): Přes modul handsfree navigačního přístroje právě probíhá hovor. Číslice ukazuje, přes který z obou telefonů hovor probíhá. Ztlumení Náhlavní souprava: Je připojena náhlavní souprava. Všechny pokyny navigačního systému slyšíte přes náhlavní soupravu. Telefonní funkce modulu handsfree nejsou dostupné. Ikona Ztlumení může signalizovat tyto stavy: Bez symbolu: Navigační aplikace nemá ztlumený zvuk. Ztlumení: Navigační aplikace má ztlumený zvuk. Necháte-li se navigovat, neslyšíte jízdní pokyny. Upozornění: Tato ikona signalizuje pouze ztlumení navigačních pokynů. Nepodává informaci o hlasitosti handsfree. 5.3 Softwarová klávesnice Je-li nutné zadat text, objeví se na displeji softwarová klávesnice. Pro zadání adres nebo označení důležitých míst se standardně otevře klávesnice s písmem příslušné země. Chcete-li uložit některý cíl do Oblíbených nebo zadáváte-li kategorii důležitého místa nebo zemi, otevře se standardně klávesnice jazyka uživatelského rozhraní. Na softwarové klávesnici můžete vše zadávat prstem. Je možné zadávat pouze velká písmena. Při zadávání názvů míst nebo ulic nemusíte používat diakritická znaménka ani přehlásky. Navigační systém tato znaménka doplní automaticky za Vás. Hledáte-li např. "Přerov", zadejte "Prerov". Zvláštní znaky ale mohou být užitečné pro označování uložených cílů a tras. Ovládání navigačního systému

22 5.3.1 Speciální klávesy vloží mezeru. smaže znak před kurzorem Rozložení klávesnice s latinkou Levá klávesa: Pomocí obou tlačítek na pravém a levém okraji displeje se můžete přepínat mezi klávesnicí s písmeny, se zvláštními znaky a s číslicemi. Pravé tlačítko: / : přepíná mezi klávesnicí s číslicemi a písmeny / : přepíná mezi klávesnicí se zvláštními znaky a číslicemi Upozornění: Rozložení klávesnice s latinkou je možné konfigurovat. V okně NAVIGACE klepněte na (Více) > Systémová nastavení > Jazyk a klávesnice > Rozložení klávesnice (latinka). Určete, které rozložení klávesnice chcete používat: abecední (ABCDEF), anglické (QWERTY), německé (QWERTZ), francouzské (AZERTY) Rozložení klávesnice s azbukou a řeckou abecedou Z klávesnice s azbukou nebo řeckou abecedou se můžete také přepnout na klávesnici s latinkou. Mnoho adres pak můžete zadat transliterací nebo v jazyce uživatelského rozhraní. Příklad: Jazykem uživatelského rozhraní je němčina. Chcete se nechat navigovat do Moskvy. Máte tyto možnosti: "Москва" (azbuka) "Moskva" (transliterace) "Moskau" (německy) Upozornění: Názvy ulic a míst je možné zadávat v jazyce uživatelského rozhraní jen tehdy, jsou-li takto uloženy i v databázi mapy Ovládání navigačního systému

23 Pomocí tlačítka v levém spodním okraji displeje se můžete přepínat mezi latinkou a azbukou, resp. latinkou a řeckou abecedou, tlačítko v pravém spodním okraji displeje přepíná mezi klávesnicí s písmeny, zvláštními znaky a číslicemi. Rozložení klávesnice s azbukou Levá klávesa: / : přepíná mezi klávesou s latinkou a azbukou. Pravé tlačítko: přepíná mezi klávesnicí se zvláštními znaky, číslicemi a písmeny aktuálního rozložení klávesnice. Rozložení klávesnice s řeckou abecedou Levá klávesa: / : přepíná mezi klávesou s latinkou a řeckou abecedou. Pravé tlačítko: přepíná mezi klávesnicí se zvláštními znaky, číslicemi a písmeny aktuálního rozložení klávesnice Zadání údajů V mnoha případech se zobrazí seznamy, ze kterých můžete zvolit jednu položku. Je tomu tak například při zadávání města. Po zadání prvního písmene se objeví největší město zadané země, které začíná na toto písmeno. Po zadání každého dalšího písmene se objeví první město, které začíná na již zadaná písmena. Jakmile se zobrazí správné město, klepněte na (OK) a zadání se ukončí. Můžete kdykoliv otevřít seznam, který obsahuje všechna města, jejichž název začíná na dosud zadaná písmena nebo obsahuje zadaný text. Čím více písmen zadáte, tím bude seznam kratší. Klepnete-li na (Otevřít seznam), zobrazí se tento seznam. Pomocí tlačítek (Nahoru) a (Dolů) můžete seznamem listovat po stránkách. Pro převzetí některé položky seznamu do zadávacího pole na ni klepněte. Ovládání navigačního systému

24 Po převzetí položky se seznam zavře. Zadání města je tím ukončeno. Klepnete-li na (Zavřít seznam), seznam se zavře bez převzetí položky. Upozornění: Seznam se otevře automaticky, jakmile obsahuje již jen 4 nebo méně položek. 6 Hlasové ovládání Tento odstavec se vás týká jen tehdy, je-li vaše navigace NAVIGON 72 Premium. Upozornění: Funkce Hlasové ovládání není dostupná pro každý jazyk. U jazyků, pro které tato funkce není k dispozici, se v okně NAVIGACE nezobrazuje tlačítko Hlasové ovládání. Řadu funkcí vašeho navigačního přístroje můžete vyvolat pohodlně hlasovým pokynem. 6.1 Aktivace hlasového ovládání V některých oknech se hlasové ovládání aktivuje automaticky. To se týká zejména oken, ve kterých se od vás očekává odpověď, například pokud se nová dopravní informace týká vaší trasy. Na mapě v režimech Standard a Navigace se aktivuje hlasové ovládání, necháte-li zobrazit panel s tlačítky: Klepněte na libovolný bod na mapě. Uslyšíte samostatný potvrzovací tón a můžete zadat hlasový pokyn. 6.2 Použít hlasové ovládání Je-li možné vyvolat funkce aktuálního okna hlasovým pokynem, zobrazí se v levém spodním rohu okna ikona aktivní). (Hlasové ovládání je Samostatný signální tón a ikona (Váš pokyn) signalizuje, že navigační systém čeká na váš hlasový pokyn. Zadejte hlasový pokyn. Uslyšíte potvrzovací tón (dva jasné tóny) a provede se příslušná funkce Hlasové ovládání

25 Nerozuměl-li navigační systém vašemu pokynu nebo nezadáte-li nějakou dobu žádný pokyn, zazní negativní potvrzující tón (dva krátké temné tóny). Zadejte hlasový pokyn ještě jednou. Nerozuměl-li vám navigační systém ani po několika opakovaných pokusech, objeví se pokyn "Řekněte Nápověda". Upozornění: Zvuk navigačních pokynů a výstrah je ztlumený po dobu, kdy se od vás očekává hlasový pokyn. 6.3 Nápověda Zadejte pokyn "Nápověda", chcete-li vědět, které hlasové pokyny můžete aktuálně použít. Téměř ve všech oknech, ve kterých je podporováno hlasové ovládání, vám pak navigační systém řekne, které hlasové pokyny můžete v aktuálním okně použít. 6.4 Deaktivace hlasového ovládání Hlasové ovládání se deaktivuje za těchto okolností: Ovládáte navigační přístroj prstem, když se od vás očekává hlasový pokyn. Při příchozím volání a během probíhajícího hovoru, používáte-li navigační přístroj jako handsfree sadu. 6.5 Konfigurace hlasového ovládání Můžete konfigurovat, pro které úkoly chcete hlasové ovládání používat. V okně NAVIGACE klepněte na (Více) > Systémová nastavení > Hlasové ovládání. Uveďte, pro které úkoly chcete používat hlasové ovládání: Zadávání adres: Hlasovým ovládáním můžete pouze zadávat adresy. Odpovědi: Můžete zadávat adresy a odpovídat na dotazy navigačního přístroje. Všechny: Můžete používat plný funkční rozsah hlasového ovládání. Upozornění: Podrobné informace o zadání cíle navigace pomocí hlasového ovládání naleznete v kapitole "Hlasové zadání adresy" na str. 30. Hlasitost asistenta hlasového ovládání může být regulována nezávisle na hlasitosti navigačních pokynů. Výzvy k zadání hlasového pokynu tak můžete slyšet i tehdy, máte-li ztlumený zvuk navigačních pokynů. Hlasové ovládání

26 1. V okně NAVIGACE klepněte na (Více) > Systémová nastavení > Hlasové ovládání > Hlasitost asistenta. 2. Nastavte hlasitost asistenta. Upozornění: Informace o konfiguraci navigačního systému naleznete v kapitole "Konfigurace navigačního systému" na str Navigace Navigační systém používáte na vlastní nebezpečí. Pozor! Dodržujte bezpodmínečně všechny bezpečnostní pokyny v kapitole "Důležité bezpečnostní pokyny" na str. 9. Rušený příjem GPS Je-li rušený příjem GPS (např. protože jedete tunelem), pokračuje se v navigaci. Navigace spočítá vaši pravděpodobnou polohu na základě údajů o trase a dosavadního jízdního chování. Jakmile budete opět přijímat signály GPS, pokračuje navigace s reálnými daty GPS. Dosažení cílové lokality Po dosažení zadaného cíle zazní příslušné hlášení. Na mapě se pak zobrazuje už jen vaše aktuální poloha (oranžová šipka) a cílová vlaječka. 7.1 Spuštění navigační aplikace Zapnuli jste navigační přístroj. Objeví se následující hlášení: "Berte na vědomí, že silniční předpisy mají přednost před pokyny navigačního systému. Neovládejte přístroj za jízdy." Pokud s textem souhlasíte, klepněte po jeho přečtení na tlačítko OK. Nechcete-li toto upozornění akceptovat, klepněte na Storno pro opětovné ukončení navigační aplikace. Otevře se okno NAVIGACE. Z něj máte přístup ke všem funkcím navigační aplikace Navigace

27 Inicializace GPS Upozornění: Pro bezvadný příjem signálu potřebuje GPS přístroj volný výhled na satelity. Tunely, úzké ulice mezi vysokými domy nebo odrazy signálu o fasády domů mohou příjem GPS silně omezit nebo dokonce znemožnit. Nachází-li se GPS, resp. navigační přístroj ve vozidle, může být příčinou špatného příjmu GPS pokovené čelní sklo nebo topení v čelním skle. Po zapnutí navigačního přístroje se spustí inicializace GPS. Integrované GPS se poprvé inicializuje až po prvním spuštění navigační aplikace. Inicializace může trvat až 20 minut. Při každém dalším zapnutí navigačního přístroje se spustí příjem GPS během krátké doby. Nebyl-li navigační přístroj zapnutý déle než týden, může příští inicializace trvat až 10 minut. Upozornění: Hned poté, co ikona GPS zobrazí stav GPS připraveno, může být přesnost určení polohy ještě několik minut omezeno. V pravém horním rohu displeje vidíte ikonu GPS. Při příjmu dat z minimálně tří satelitů se ikona změní na (GPS připraveno). Upozornění: Inicializace se provede nejrychleji, pokud nevyjedete před jejím dokončením. Bližší informace k ikoně GPS naleznete v kapitole "GPS" na str. 19. Návrat k oknu Navigace Při spuštění navigační aplikace se otevře okno NAVIGACE. Je-li otevřeno okno, na kterém je vidět panel s tlačítky: Klepněte v panelu na (Navigace). Je-li mapa otevřená v režimu Standard nebo v režimu Vozidlo: Zobrazte panel s tlačítky (viz "Panel s tlačítky", str. 57). Klepněte v panelu na (Navigace). Je-li otevřeno jiné okno navigační aplikace: Klepněte na (Zpět). Vrátíte se pak k oknu, ze kterého jste přišli. Klepejte na (Zpět), až se otevře okno NAVIGACE. Navigace

28 7.2 Zadání cíle Můžete buď zadat nový cíl nebo zvolit uložený cíl. Nový cíl zadáte zadáním adresy cíle (viz "Zadat adresu", str. 29) zvolením důležitého místa (viz "Důležité místo", str. 31) Upozornění: Zadáváte-li poprvé nový cíl, otevře se okno ZEMĚ. Klepněte na zemi, ve které se nachází váš cíl. Pro volbu uloženého cíle jsou na výběr tyto seznamy cílů, resp. adres: OBLÍBENÉ: Všechny cíle, které jste zadali a poté uložili (viz "Oblíbené", str. 35) Do seznamu OBLÍBENÉ se mimoto ukládají dva speciální cíle: Moje adresa: Jako domovská adresa uložená adresa (viz "Definování domovské adresy", str. 43). Moje vozidlo: Použijete-li funkci Parkování poblíž cíle (viz "Parkování poblíž cíle", str. 68), automaticky se uloží aktuální poloha vašeho vozidla. POSLEDNÍ CÍLE: Cíle, ke kterým jste se již nechali navigovat (viz "Poslední cíle", str. 35). Z TELEFONNÍHO SEZNAMU: Všechny cíle z telefonního seznamu připojeného mobilního telefonu (viz "Z telefonního seznamu", str. 36) Zadání cílové země Zadáváte-li adresu (viz Zadat adresu, str. 29), důležité místo v některé lokalitě (viz Důležité místo z určité lokality, str. 32) nebo celostátní cíl (viz Důležité místo celostátního významu, str. 33), vidíte v prvním zadávacím okně vlevo nahoře tlačítko Země. Ukazuje vlaječku země, ze které je možné aktuálně zadávat cíle navigace. Leží-li váš cíl v jiné zemi, postupujte takto: 1. Klepněte na tlačítko Země. 2. Zadejte název země, ve které se nachází váš cíl. Na tlačítku se zobrazí vlaječka cílové země. Upozornění: Na výběr jsou pouze země, jejichž mapa je navigačnímu přístroji k dispozici Navigace

29 7.2.2 Zadat adresu Uživatelská příručka NAVIGON 72 Easy 72 Plus 72 Premium 1. V okně NAVIGACE klepněte na Zadat cíl > Zadat adresu. Nachází-li se na navigačním přístroji mapa země, ve které se obvykle nejprve zadává ulice (např. Švédsko, Norsko,...), otevře se okno POŘADÍ ÚDAJŮ ADRESY. Zvolte požadované pořadí zadání (Nejdříve ulici nebo Nejdříve město). Chcete-li toto nastavení trvale a bez opětovného dotazování uložit, aktivujte nejprve zaškrtávací políčko vedle 'Tato nastavení v budoucnu používat pro adresy'. Upozornění: Pořadí zadávání můžete nastavit a změnit v okně NAVIGACE v (Více) > Navigační nastavení > Všeobecné info > Pořadí údajů adresy. Upozorňujeme, že pořadí zadávání Nejdříve ulici není možné pro všechny země. Nepodporuje-li mapa zvolené země oba režimy, musíte zadat nejprve město. Upozornění: Následující popis vychází z pořadí zadání adresy Nejdříve město. Otevře se okno MÍSTO. 1. Zadejte název nebo PSČ cílové lokality. 2. Zadejte název cílové ulice. Zadáváte-li adresu v České republice nebo Rusku a zvolili-li jste příslušnou mapu, můžete místo názvu ulice zadat také adresní bod. V okně ULICE klepněte na (Více) > Zadat číslo popisné a zadejte adresní bod. Navigační systém pak vygeneruje trasu k této adrese. 3. Zadejte číslo domu. Neznáte-li číslo domu, nechte toto pole prázdné. Neznáte-li číslo domu, ale název blízké příčné ulice, klepněte v okně Č. DOMU na (Více) > Zadat příčnou ulici a zadejte do něj její název. Navigační systém pak vygeneruje trasu ke křižovatce obou zadaných ulic. Otevře se okno CÍL. 4. Klepnete-li na Spustit navigaci, spustí se navigace k zadané adrese. - nebo - Klepnete-li na (Zaparkovat), vyhledá se parkoviště poblíž vašeho cíle a spustí se navigace k němu. Navigace

30 Někdy není možné cíl jednoznačně určit, například pokud se zadaná kombinace názvu města a ulice vyskytuje vícekrát. V tomto případě se otevře okno, ve kterém se zobrazí všechny adresy, které se hodí k vašemu zadání, s dodatečnými informacemi. Klepněte na adresu, ke které se chcete nechat navigovat. Není-li zadané číslo domu zakresleno do mapy, obsahuje okno pouze adresu s číslem domu, které je zadanému číslu nejbližší. Vygeneruje se trasa. Po vygenerování trasy se mapa otevře v režimu Náhled trasy. Cíl se zobrazí na mapě. Popis všech dostupných voleb v okně CÍL najdete v kapitole "Volby v okně Cíl", str. 38. Informace o spuštění navigace naleznete v kapitole "Náhled trasy" na str. 38. Pokračujte ve čtení tam. Upozornění: Nemusíte zadávat všechny údaje adresy. Můžete navigaci spustit také dříve, klepnutím na tlačítko (Jet tam), které se zobrazuje pod zadávacím polem vedle již zadaného místa, resp. již zadané ulice. Zadáte-li pouze město, vygeneruje navigační přístroj trasu do jeho středu. Zadáte-li pouze město a ulici, ale ani číslo domu ani příčnou ulici, vygeneruje navigační přístroj nejlepší trasu k této ulici Hlasové zadání adresy Velmi pohodlné je hlasové zadávání adresy cíle. 1. V okně NAVIGACE klepněte na Hlasové ovládání. Vyvoláte-li funkci Hlasové ovládání poprvé, otevře se upozorňovací okno se všeobecnými informacemi a tipy k použití funkce rozpoznání jazyka. Klepněte na "Zobrazit toto upozornění i příště?", nemá-li se toto okno při opětovném použití hlasového ovládání znovu zobrazovat. Klepněte na Dále. Otevře se okno MÍSTO. Nahoře se zobrazuje země, ze které je možné zadávat adresy. Klepněte na zemi, nachází-li se adresa vašeho cíle v jiné zemi. Řiďte se pak pokyny navigačního systému. Data adresy se zadávají v pořadí Město > Ulice > Č. domu Navigace

31 Samostatný signální tón a ikona (Váš pokyn) signalizuje, že navigační systém čeká na váš hlasový pokyn. 2. Řiďte se pokyny navigačního systému. Po ukončení zadání adresy se otevře mapa v režimu Náhled trasy. Cíl se zobrazí na mapě. Upozornění: Funkce Hlasové ovládání není dostupná pro každý jazyk. V jazycích, ve kterých tato funkce není dostupná, se tlačítko Hlasové ovládání nezobrazuje Důležité místo Důležitá místa, nazývaná krátce také POI (Points Of Interest), jsou užitečné adresy, které jsou katalogizovány podle určitých kritérií. K důležitým místům patří letiště a přístaviště trajektů, restaurace, hotely, čerpací stanice, veřejné instituce, lékaři, nemocnice, nákupní střediska a další. Důležitá místa je možné zobrazit na mapě jako symbol. Klepnete-li v okně NAVIGACE na (Více) > Navigační nastavení > Zobrazení mapy > Zobrazené kategorie, nastavíte, které kategorie se mají zobrazit na mapě. Důležité místo v okolí Důležitá místa v okolí jsou důležitá místa, která se nacházejí v určitém okruhu okolo vaší aktuální polohy. Můžete tak např. vždy snadno najít nejbližší čerpací stanici, nezávisle na tom, kde se nacházíte. Upozornění: Signál GPS musí být dostačující pro zjištění polohy. Dostatečný signál GPS poznáte podle symbolu (GPS připraveno). Není-li dostačující příjem GPS, hledají se důležitá místa poblíž poslední známé polohy. Neexistuje-li žádná poslední známá poloha, není funkce Důležité místo v okolí dostupná. Bližší informace naleznete v kapitole "Inicializace GPS" na str V okně NAVIGACE klepněte na Zadat cíl > Důležité místo > v okolí. Otevře se okno KATEGORIE. 2. Zadejte, ve které kategorii chcete najít důležité místo. Nemůžete zadávat kategorie, ve kterých nejsou ve vašem okolí dostupné cíle. Existují-li pro zvolenou kategorii podkategorie, otevře se seznam Podkategorie. 3. Zadejte, ve které podkategorii chcete najít důležité místo. Otevře se seznam CÍL. Obsahuje nejbližší důležitá místa zadané kategorie, seřazená podle vzdálenosti. Navigace

32 4. Je-li seznam velmi rozsáhlý: Klepněte na (Zavřít seznam). Zobrazí se klávesnice. Zadejte několik písmen názvu cíle. Klepněte na (Otevřít seznam). Seznam obsahuje již jen cíle, které začínají na zadaná písmena. 5. Klepněte na označení cíle. Otevře se okno CÍL. 6. Klepnete-li na Spustit navigaci, spustí se navigace k zadané adrese. - nebo - Klepnete-li na (Zaparkovat), vyhledá se parkoviště poblíž vašeho cíle a spustí se navigace k němu. Vygeneruje se trasa. Po vygenerování trasy se mapa otevře v režimu Náhled trasy. Cíl se zobrazí na mapě. Popis všech dostupných voleb v okně CÍL najdete v kapitole "Volby v okně Cíl", str. 38. Informace o spuštění navigace naleznete v kapitole "Náhled trasy" na str. 38. Pokračujte ve čtení tam. Důležité místo z určité lokality Důležitá místa z určité lokality mohou být užitečná při navigaci v cizím městě. 1. V okně NAVIGACE klepněte na Zadat cíl > Důležité místo > v určité lokalitě. Otevře se okno MÍSTO. 2. Zadejte název nebo PSČ cílové lokality. 3. Zadejte, ve které kategorii chcete najít důležité místo. Nemůžete zadávat kategorie, ve kterých v zadaném městě nejsou dostupné cíle. Existují-li pro zvolenou kategorii podkategorie, otevře se seznam Podkategorie. 4. Zadejte, ve které podkategorii chcete najít důležité místo. Otevře se seznam CÍL. Obsahuje důležitá místa zadané kategorie, seřazená podle abecedy. 5. Je-li seznam velmi rozsáhlý: Navigace

33 Klepněte na (Zavřít seznam). Zobrazí se klávesnice. Zadejte několik písmen názvu cíle. Klepněte na (Otevřít seznam). Seznam obsahuje již jen cíle, které začínají na zadaná písmena nebo je obsahují. 6. Klepněte na označení cíle. Otevře se okno CÍL. Někdy není možné cíl jednoznačně identifikovat, protože např. v zadaném městě existuje více restaurací se stejným jménem. V tomto případě se otevře okno, ve kterém se zobrazí všechny cíle, které se hodí k vašemu zadání, s dodatečnými informacemi. Klepněte na cíl, ke kterému se chcete nechat navigovat. Otevře se okno CÍL. 7. Klepnete-li na Spustit navigaci, spustí se navigace k zadané adrese. - nebo - Klepnete-li na (Zaparkovat), vyhledá se parkoviště poblíž vašeho cíle a spustí se navigace k němu. Vygeneruje se trasa. Po vygenerování trasy se mapa otevře v režimu Náhled trasy. Cíl se zobrazí na mapě. Popis všech dostupných voleb v okně CÍL najdete v kapitole "Volby v okně Cíl", str. 38. Informace o spuštění navigace naleznete v kapitole "Náhled trasy" na str. 38. Pokračujte ve čtení tam. Důležité místo celostátního významu Důležitá místa celostátního významu jsou letiště, pamětihodnosti a památky národního významu, větší přístavy a další. Můžete tak např. najít známé památky i tehdy, když nevíte, ke kterému městu patří. 1. V okně NAVIGACE klepněte na Zadat cíl > Důležité místo > celostátní důležitosti. Otevře se okno KATEGORIE. 2. Zadejte, ve které kategorii chcete najít důležité místo. Existují-li pro zvolenou kategorii podkategorie, otevře se seznam Podkategorie. Navigace

34 3. Zadejte, ve které podkategorii chcete najít důležité místo. Otevře se seznam CÍL. Obsahuje důležitá místa zadané kategorie v abecedním pořadí. 4. Je-li seznam velmi rozsáhlý: Klepněte na (Zavřít seznam). Zobrazí se klávesnice. Zadejte několik písmen názvu cíle. Klepněte na (Otevřít seznam). Seznam obsahuje již jen cíle, které začínají na zadaná písmena nebo je obsahují. 5. Klepněte na označení cíle. Otevře se okno CÍL. 6. Klepnete-li na Spustit navigaci, spustí se navigace k zadané adrese. - nebo - Klepnete-li na (Zaparkovat), vyhledá se parkoviště poblíž vašeho cíle a spustí se navigace k němu. Vygeneruje se trasa. Po vygenerování trasy se mapa otevře v režimu Náhled trasy. Cíl se zobrazí na mapě. Popis všech dostupných voleb v okně CÍL najdete v kapitole "Volby v okně Cíl", str. 38. Informace o spuštění navigace naleznete v kapitole "Náhled trasy" na str. 38. Pokračujte ve čtení tam Informace o cíli O řadě cílů, které zadáváte, jsou v databázi navigačního systému uloženy bližší informace. U mnoha restaurací je např. uloženo telefonní číslo. Můžete na něj přímo zavolat a rezervovat si např. stůl. Zadali jste cíl. Je otevřené okno CÍL. Klepněte na (Informace). Otevře se okno INFORMACE. Obsahuje všechny informace o zadaném cíli, které jsou uloženy v databázi navigačního systému. Klepnete-li na Zavřít, okno INFORMACE se opět zavře. Klepnete-li na (Zobrazit na mapě), uvidíte cíl na mapě Navigace

35 Chcete-li uložit cíl do seznamu OBLÍBENÉ, klepněte na (Uložit). (Jen NAVIGON 72 Premium): Je-li vaše navigace připojena k mobilnímu telefonu a je-li pro zvolený cíl uloženo telefonní číslo, můžete na něj klepnutím na tlačítko (Zavolat) hned zavolat Oblíbené Cíle, ke kterým chcete jezdit opakovaně, můžete uložit do seznamu OBLÍBENÉ. Do seznamu OBLÍBENÉ je možné uložit až 500 cílů. Informace o uložení cíle naleznete v kapitole "Uložení cílové lokality" na str V okně NAVIGACE klepněte na Zadat cíl > Oblíbené. 2. Klepněte na cíl, ke kterému se chcete nechat navigovat. Otevře se okno CÍL. 3. Klepnete-li na Spustit navigaci, spustí se navigace k zadané adrese. - nebo - Klepnete-li na (Zaparkovat), vyhledá se parkoviště poblíž vašeho cíle a spustí se navigace k němu. Vygeneruje se trasa. Po vygenerování trasy se mapa otevře v režimu Náhled trasy. Cíl se zobrazí na mapě. Popis všech dostupných voleb v okně CÍL najdete v kapitole "Volby v okně Cíl", str. 38. Informace o spuštění navigace naleznete v kapitole "Náhled trasy" na str. 38. Pokračujte ve čtení tam. Upozornění: Oblíbené položky mohou být na mapě zobrazeny jako vlaječka s názvem. V okně NAVIGACE klepněte na (Více) > Navigační nastavení > Zobrazení mapy. Určete v Zobrazit Oblíbené, zda se má na mapě zobrazit (Ano nebo Ne) Poslední cíle Navigační systém ukládá posledních 12 cílů, ke kterým jste spustili navigaci, do seznamu POSLEDNÍ CÍLE. 1. V okně NAVIGACE klepněte na Zadat cíl > Poslední cíle. 2. Klepněte na cíl, ke kterému se chcete nechat navigovat. Navigace

36 Otevře se okno CÍL. 3. Klepnete-li na Spustit navigaci, spustí se navigace k zadané adrese. - nebo - Klepnete-li na (Zaparkovat), vyhledá se parkoviště poblíž vašeho cíle a spustí se navigace k němu. Vygeneruje se trasa. Po vygenerování trasy se mapa otevře v režimu Náhled trasy. Cíl se zobrazí na mapě. Popis všech dostupných voleb v okně CÍL najdete v kapitole "Volby v okně Cíl", str. 38. Informace o spuštění navigace naleznete v kapitole "Náhled trasy" na str. 38. Pokračujte ve čtení tam Z telefonního seznamu Tento odstavec se vás týká jen tehdy, je-li vaše navigace NAVIGON 72 Premium. Adresy z telefonního seznamu aktivního mobilního telefonu připojeného přes Bluetooth můžete zadat jako cíl navigace. 1. V okně NAVIGACE klepněte na Zadat cíl > Z telefonního seznamu. 2. Zvolte v telefonním seznamu požadovaný kontakt. 3. Klepněte na adresu, ke které se chcete nechat navigovat. Otevře se okno CÍL. 4. Klepnete-li na Spustit navigaci, spustí se navigace k zadané adrese. - nebo - Klepnete-li na (Zaparkovat), vyhledá se parkoviště poblíž vašeho cíle a spustí se navigace k němu. Vygeneruje se trasa. Po vygenerování trasy se mapa otevře v režimu Náhled trasy. Cíl se zobrazí na mapě. Popis všech dostupných voleb v okně CÍL najdete v kapitole "Volby v okně Cíl", str. 38. Informace o spuštění navigace naleznete v kapitole "Náhled trasy" na str. 38. Pokračujte ve čtení tam Navigace

37 7.2.9 Navigace domů Uživatelská příručka NAVIGON 72 Easy 72 Plus 72 Premium Jednu adresu můžete uložit jako domovskou adresu. Navigaci k ní je pak možné spustit kdykoliv aktivací jediného tlačítka. Další informace o uložení domovské adresy naleznete v kapitole "Definování domovské adresy" na str. 43. V okně NAVIGACE klepněte na Domů. Pokud jste ještě nezadali svou adresu, budete na to upozorněni v dialogovém okně. Vygeneruje se trasa. Po vygenerování trasy se mapa otevře v režimu Náhled trasy. Cíl se zobrazí na mapě Určení cíle na mapě Cíl navigace můžete určit přímo na mapě. Vedle míst a ulic tak můžete rychle zvolit i důležitá místa. 1. Není-li otevřená mapa, klepněte v panelu s tlačítky na (Zobrazit mapu). 2. Klepněte na (Hledat cíl). Mapa se otevře v režimu Hledat cíl. 3. Klepněte na bod, ke kterému se chcete nechat navigovat. Upozornění: Jak změnit zobrazený výřez mapy tak, aby na něm byl dobře viditelný váš cíl, se dozvíte v kapitole "Mapa v režimu Hledat cíl" na str. 62. Cílová lokalita, na kterou jste klepli, se zobrazí na mapě uprostřed. 4. Klepněte na Vyznačit cíl. Cíl se zobrazí na mapě jako připínáček ( ). V poli Informace o cíli se zobrazuje příslušná adresa nebo zeměpisné souřadnice cílové lokality. 5. Klepněte na pole Informace o cíli. Otevře se okno CÍL. 6. Klepnete-li na Spustit navigaci, spustí se navigace k zadané adrese. - nebo - Klepnete-li na (Zaparkovat), vyhledá se parkoviště poblíž vašeho cíle a spustí se navigace k němu. Navigace

38 Vygeneruje se trasa. Po vygenerování se mapa otevře v režimu Náhled trasy. Cíl se zobrazí na mapě. Popis všech dostupných voleb v okně CÍL najdete v kapitole "Volby v okně Cíl", str. 38. Informace o spuštění navigace naleznete v kapitole "Náhled trasy" na str. 38. Pokračujte ve čtení tam Volby v okně Cíl V okně CÍL klepněte na (Více). Otevře se okno MOŽNOSTI. Zobrazí se v něm tlačítka s různými funkcemi: Informace o zemi: Otevře okno s důležitými pravidly silničního provozu země, ve které se nachází uvedená cílová lokalita (např. rychlostní omezení, hladina alkoholu v krvi atd.). Průjezdní bod: Nastaví zvolený bod jako průjezdní bod. Navigace pak nejprve vede k tomuto průjezdnímu bodu. Poté můžete pokračovat v navigaci k původnímu cíli. Tato funkce je aktivovaná jedině tehdy, nacházíte-li se právě v navigaci. Přidat k trase: Vloží zvolený bod jako startovní bod Itineráře. Budete dotázáni, zda chcete definovat další body trasy na mapě (Ano) nebo ne (Ne). Potvrdíte-li pomocí Ano, otevře se opět mapa v režimu Hledat cíl, klepnete-li na Ne, otevře se okno PLÁNOVÁNÍ TRASY. V něm je zvolený bod vložen jako místo startu. Hledání v okolí: Otevře okno KATEGORIE. V něm můžete spustit hledání důležitých míst poblíž zvolené cílové lokality (viz "Důležité místo v okolí", str. 31). Domovská adresa: Uloží zvolený bod jako vaši domovskou adresu Náhled trasy Mapa je otevřená v režimu Náhled trasy. Cíl navigace symbolizuje vlaječka. Podrobné informace naleznete v kapitole "Mapa v režimu Náhled trasy" na str Navigace

39 Profil trasy Základem pro vygenerování trasy je profil trasy. Na tlačítku (Profil trasy) na horním pravém okraji mapy se zobrazuje aktuální profil trasy. Profily trasy zohledňují vlastnosti a zvláštnosti různých dopravních prostředků. Profil trasy pro kola např. při generování trasy nebude zohledňovat dálnice, zato ale komunikace, do kterých mají jiná vozidla zákaz vjezdu. Mimoto se pro profil jízdního kola vypočte jiný čas příjezdu než např. pro profil motocyklu. Upozornění: Zvolíte-li pěší profil, spustí se speciální navigace pro chodce (viz "Navigace v režimu Chodec", str. 59). Chcete-li si zvolit jiný profil trasy, klepněte na tlačítko (Profil trasy). Informace o vytváření a volbě profilů trasy naleznete v kapitole "Profily trasy" na str. 64. MyRoutes Je-li aktivována funkce MyRoutes, vygeneruje navigační systém na základě aktuálně nastaveného profilu až tři trasy a zobrazí je na mapě v různých barvách (oranžová, zelená, modrá) a s číslem. Ke každé trase existuje tlačítko se stejným číslem a symbolem stejné barvy. Při výpočtu doby příjezdu, resp. doby jízdy zohledňuje navigační systém další faktory jako např. den v týdnu a denní dobu, zejména ale váš dosavadní způsob jízdy. Trasa, která nejlépe odpovídá zvolenému profilu trasy, bude označena "MyRoute". Upozornění: I když je funkce MyRoutes aktivována, někdy není možné k zadanému cíli vygenerovat žádnou nebo jen jednu další trasu. Na příslušném tlačítku se pak zobrazí Žádná další navržená trasa. Aktivovat MyRoutes Můžete stanovit, zda má být před spuštěním navigace k dispozici na výběr několik tras. V okně NAVIGACE klepněte na (Více) > Navigační nastavení > Všeobecné info. V Aktivovat MyRoutes určete, zda má být k dispozici funkce MyRoutes nebo ne (Ano nebo Ne). Navigace

40 Spustit navigaci Klepněte na tlačítko trasy, kterou chcete použít k navigaci. Zvolili-li jste pro Optimalizace tras nastavení Na vyžádání, možná budete před spuštěním navigace upozorněni na omezení dopravy (viz "Optimalizace tras: Na vyžádání", str. 75). Simulace navigace Navigaci od vaší aktuální polohy k zadané cílové lokalitě můžete také jen simulovat. Upozornění: Signál GPS musí být dostačující pro určení vaší aktuální polohy. Upozornění: Během simulace se místo symbolu GPS zobrazuje ikona (viz "GPS", str. 19). Zadali jste cíl. Vygenerovala se trasa. Mapa je otevřená v režimu Náhled trasy. 1. Klepněte na (Více) > Simulace. Je-li aktivována funkce MyRoutes, budete vyzváni ke zvolení trasy pro simulaci. 2. Klepněte na tlačítko trasy, na které chcete simulovat navigaci. Bližší informace k funkci MyRoutes naleznete v kapitole "MyRoutes" na str. 39. Ukončení simulace Simulace se ukončí stejným způsobem jako navigace: 1. Klepnete-li na mapu, zobrazí se panel s tlačítky. 2. Klepněte v panelu s tlačítky na (Volby navigace): nebo (Navigace). 3. Klepněte na Stop simulace. Bez signálu GPS Není-li příjem signálu GPS dostačující, objeví se toto hlášení: "GPS signál není momentálně dostupný. Navigace se spustí automaticky, jakmile bude dostatečný příjem GPS." Navigace

41 Máte tyto možnosti: Počkejte. Jakmile je signál GPS dostačující pro zjištění polohy, vygeneruje se trasa a spustí se navigace. Klepněte na Storno. Cíl se opět zobrazuje v okně CÍL a je nyní také uložen v seznamu POSLEDNÍ CÍLE. Klepněte na Demo. Vygeneruje se trasa, jejíž výchozím bodem je střed cílové lokality. Poté se simuluje navigace po této trase. Ukončení demo režimu 1. Klepnete-li na mapu, zobrazí se panel s tlačítky. 2. Klepněte v panelu s tlačítky na (Volby navigace): nebo (Navigace). 3. Klepněte v levém horním okraji displeje na tlačítko Stop simulace. 7.3 Správa cílových lokalit Každý cíl, který zadáte, a cíle ze seznamu POSLEDNÍ CÍLE a Z TELEFONNÍHO SEZNAMU si můžete uložit do seznamu OBLÍBENÉ. To má smysl zejména tehdy, jezdíte-li k těmto cílům častěji. Cíle ze seznamů POSLEDNÍ CÍLE a OBLÍBENÉ můžete smazat, cíle ze seznamu OBLÍBENÉ můžete také přejmenovat. Upozornění: Oblíbené položky mohou být na mapě zobrazeny jako vlaječka s názvem. V okně NAVIGACE klepněte na (Více) > Navigační nastavení > Zobrazení mapy. Určete v Zobrazit Oblíbené, zda se má na mapě zobrazit (Ano nebo Ne) Uložení cílové lokality Zadali jste cíl (viz "Zadat adresu", str. 29 nebo "Důležité místo", str. 31). - nebo - Zadali jste cíl ze seznamu POSLEDNÍ CÍLE nebo ze seznamu Z TELEFONNÍHO SEZNAMU (viz "Poslední cíle", str. 35 nebo "Z telefonního seznamu", str. 36). Je otevřené okno CÍL. 1. V okně CÍL klepněte na (Uložit). Otevře se okno OZNAČENÍ CÍLE. 2. Zadejte označení cílové lokality. 3. Klepněte na Uložit. Navigace

42 7.3.2 Smazání cílové lokality Můžete smazat jednotlivé cílové lokality ze seznamu OBLÍBENÉ nebo ze seznamu POSLEDNÍ CÍLE. Můžete smazat i kompletní seznam OBLÍBENÉ, resp. POSLEDNÍ CÍLE. Smazání jednotlivého cíle 1. V okně NAVIGACE klepněte na Zadat cíl. Otevře se okno ZADAT CÍL. 2. Klepnete-li na Oblíbené, resp. Poslední cíle, otevře se příslušný seznam, ze kterého chcete smazat cíl. 3. Klepněte na (Více) > Změnit. Otevře se okno EDITOVAT OBLÍBENÉ, resp. EDITOVAT POSLEDNÍ CÍLE. 4. Klepněte na tlačítko (Smazat cíl) vpravo vedle cíle, který chcete smazat. 5. Potvrďte otázku, zda chcete cíl skutečně smazat, pomocí Ano. Smazání kompletního seznamu 'Oblíbené', nebo 'Poslední cíle'. 1. V okně NAVIGACE klepněte na Zadat cíl. Otevře se okno ZADAT CÍL. 2. Klepnete-li na Oblíbené, resp. Poslední cíle, otevře se příslušný seznam, který chcete smazat. 3. Klepněte na (Více) > Smazat všechny. 4. Potvrďte otázku, zda chcete skutečně všechny cíle smazat, pomocí Ano. Smazaný seznam je deaktivován. Tlačítko Oblíbené, resp. Poslední cíle se zobrazuje v okně ZADAT CÍL v zašedlém stavu Přejmenování cíle ze seznamu Oblíbené 1. V okně NAVIGACE klepněte na Zadat cíl. Otevře se okno ZADAT CÍL. 2. Klepněte na Oblíbené. 3. V okně OBLÍBENÉ klepněte na (Více) > Změnit. Okno EDITOVAT OBLÍBENÉ. 4. Klepněte na tlačítko (Přejmenovat) vpravo vedle cíle, který chcete přejmenovat. 5. Zadejte nové označení. 6. Klepněte na Uložit Navigace

43 7.3.4 Definování domovské adresy Uživatelská příručka NAVIGON 72 Easy 72 Plus 72 Premium Klepnutím na Domů v okně NAVIGACE můžete vždy velmi rychle spustit navigaci ke své domovské adrese. Jako domovskou adresu můžete uložit přesně jeden cíl. Domovská adresa se ukládá do seznamu OBLÍBENÉ pod názvem Moje adresa a je v něm vyznačena domečkem. Upozornění: Domovská adresa se zobrazí i na mapě jako oranžový domeček. Zadání domovské adresy 1. V okně NAVIGACE klepněte na Domů. Okno BEZ DOMOVSKÉ ADRESY se otevře s tímto hlášením: "Ještě jste nezadali domovskou adresu. Chcete to udělat nyní?" 2. Klepněte na Ano. Otevře se okno ZADAT DOMOVSKOU ADRESU. 3. Zadejte domovskou adresu nebo zvolte uložený cíl z jednoho ze seznamů: OBLÍBENÉ, POSLEDNÍ CÍLE nebo TELEFONNÍ SEZNAM (viz také "Zadání cíle", str. 28). 4. Klepnete-li v okně CÍL na Domovská adresa, uloží se zadaná adresa jako domovská adresa Změna domovské adresy Jako domovskou adresu můžete kdykoliv definovat jinou adresu. Postupujte takto: 1. Smažte svou domovskou adresu ze seznamu OBLÍBENÉ (viz "Smazání cílové lokality", str. 42). 2. Zadejte novou domovskou adresu (viz "Zadání domovské adresy", str. 43). Upozornění: Během zadání cíle můžete každý cíl, který jste zadali nebo zvolili, jednoduše definovat jako domovskou adresu. Klepnete-li v okně CÍL na (Více) > Domovská adresa, uloží se zvolený cíl jako nová domovská adresa. 7.4 Trasy s etapami Trasy můžete plánovat i bez příjmu GPS, například v pohodlí domova. Vygenerované trasy můžete uložit pro opakované použití a naplánovat tak libovolný počet tras, například pro dovolenou. Navigace

44 7.4.1 Otevření plánování trasy 1. V okně NAVIGACE klepněte na Zadat cíl. Otevře se okno ZADAT CÍL. 2. Klepněte na Plánování trasy. Otevře se okno TRASY. Máte tyto možnosti: Plánování nové trasy Klepněte na Nová trasa, chcete-li naplánovat novou trasu. Klepněte na Načíst trasu, chcete-li načíst nebo editovat uloženou trasu. Klepněte na Poslední trasa, chcete-li znovu načíst naposledy plánovanou nebo naposledy načtenou trasu. V okně TRASY klepněte na Nová trasa. Otevře se okno PLÁNOVÁNÍ TRASY. Zadání místa startu Místo startu trasy je bod, ze kterého chcete vyjet. Nemusí to být vždy aktuální poloha: plánujete-li již doma trasu výletu na dovolené, můžete např. jako místo startu trasy zadat svůj hotel. Místo startu je důležité jen tehdy, chcete-li vidět plánovanou trasu na mapě, ale nemáte zrovna příjem signálu GPS nebo se nenacházíte na plánovaném místě startu. Místo startu, které zadáte, má proto také pořadové číslo "0". Jakmile spustíte navigaci, použije se pro vygenerování trasy jako místo startu vaše aktuální poloha. První etapou je tedy jízda k bodu trasy s pořadovým číslem "1". 1. Klepněte na Přidat bod trasy. Otevře se okno PŘIDAT BOD TRASY. Chcete-li zadat svou aktuální polohu jako místo startu: 2. Klepněte na Aktuální poloha. 3. V okně CÍL klepněte na Přidat. Chcete-li zadat jiné místo startu: 2. Klepněte na tlačítko pro požadovaný druh zadání cíle. 3. Zadejte místo startu (viz příslušný odstavec kapitoly "Zadání cíle", str. 28). 4. V okně CÍL klepněte na Přidat Navigace

45 Znovu se otevře okno PLÁNOVÁNÍ TRASY. Zobrazí se data adresy místa startu. Zadání bodů trasy Místo startu je graficky znázorněno oranžovou vlaječkou s pořadovým číslem "0". Body trasy jsou cíle, ke kterým se chcete nechat navigovat. Před každým bodem trasy je cílová vlaječka s pořadovým číslem příslušného bodu trasy. 1. Klepněte na Přidat bod trasy. Otevře se okno PŘIDAT BOD TRASY. 2. Klepněte na tlačítko pro požadovaný druh zadání cíle. 3. Zadejte bod trasy (viz příslušný odstavec kapitoly "Zadání cíle", str. 28). 4. V okně CÍL klepněte na Přidat. Zvolený bod trasy se nyní zobrazí vedle jeho pořadového čísla. Opakujte tyto kroky pro každý další cíl, který chcete přidat k trase Editace bodů trasy Místo startu a body trasy je možné z trasy vymazat. Pořadí bodů trasy je možno libovolně měnit. Upozornění: Bod trasy (pořadové číslo "0") se může přesunout jen tehdy, není-li pro něj nastavena hodnota Aktuální poloha. Přesunete-li bod trasy, stane se bod trasy s pořadovým číslem "1" místem startu. Změna pořadí bodů trasy 1. V okně PLÁNOVÁNÍ TRASY klepněte na (Více) > Změnit trasu. Otevře se okno ZMĚNIT TRASU. 2. Klepnete-li na tlačítko (Bod trasy dozadu), přesune se zvolený bod trasy dále dozadu (Příklad: z bodu trasy 2 se stane bod trasy 3). - nebo - Klepnete-li na tlačítko (Bod trasy dopředu), přesune se zvolený bod trasy dále dopředu (Příklad: z bodu trasy 3 se stane bod trasy 2). Navigace

46 Upozornění: Body trasy můžete přesunovat i prstem. Během přesunování ukazuje oranžová značka pro vložení aktuální polohu pro vložení. Vymazání bodu trasy 1. V okně PLÁNOVÁNÍ TRASY klepněte na (Více) > Změnit trasu. Otevře se okno ZMĚNIT TRASU. 2. Klepnete-li na tlačítko (Smazat bod trasy), zvolený bod trasy se smaže. 3. Potvrďte smazání bodu trasy Správa tras Každou naplánovanou trasu můžete uložit pod určitým názvem. Upozornění: Uloží se pouze místo startu a body trasy, nikoliv ale vygenerovaná trasa. Když načtete uloženou trasu, musí se před navigací znovu vygenerovat. Uložení trasy Uložené trasy můžete načítat, přejmenovávat nebo mazat. Je otevřené okno PLÁNOVÁNÍ TRASY. Zadali jste místo startu a minimálně jeden bod trasy. 1. V okně PLÁNOVÁNÍ TRASY klepněte na (Více) > Uložit trasu. 2. Zadejte název trasy. 3. Klepněte na Uložit. Cíl je nyní uložen v seznamu ULOŽENÉ TRASY. Otevře se okno PLÁNOVÁNÍ TRASY. Načtení trasy 1. Otevřete okno TRASY (viz "Otevření plánování trasy", str. 44). 2. Klepněte na Načíst trasu. Otevře se okno NAČÍST TRASU. V něm se zobrazují všechny uložené trasy v abecedním pořadí. 3. Klepněte na trasu, kterou chcete načíst Navigace

47 Otevře se okno PLÁNOVÁNÍ TRASY. Je v něm vložené místo startu a body načtené trasy. Při generování trasy se nahradí místo startu aktuální polohou. Navigace pak vede k prvnímu bodu trasy. Přejmenování trasy 1. Otevřete okno TRASY (viz "Otevření plánování trasy", str. 44). 2. Klepněte na Načíst trasu. Otevře se okno NAČÍST TRASU. 3. V okně NAČÍST TRASU klepněte na (Více) > Změnit trasu. 4. Klepněte na tlačítko (Přejmenovat) vpravo vedle trasy, kterou chcete přejmenovat. 5. Zadejte nový název. 6. Klepněte na Uložit. Smazání trasy Jednotlivou uloženou trasu můžete smazat. Můžete smazat i kompletní seznam ULOŽENÉ TRASY. Smazání jednotlivé trasy 1. Otevřete okno TRASY (viz "Otevření plánování trasy", str. 44). 2. Klepněte na Načíst trasu. Otevře se okno NAČÍST TRASU. 3. V okně NAČÍST TRASU klepněte na (Více) > Změnit trasu. 4. Klepněte na tlačítko (Smazat trasu) vpravo vedle trasy, kterou chcete smazat. 5. Odpovězte na otázku, zda chcete trasu skutečně smazat, pomocí Ano. Smazání kompletního seznamu Uložené trasy 1. Otevřete okno TRASY (viz "Otevření plánování trasy", str. 44). 2. Klepněte na Načíst trasu. Otevře se okno NAČÍST TRASU. 3. V okně NAČÍST TRASU klepněte na (Více) > Smazat všechny trasy. 4. Odpovězte na otázku, zda chcete skutečně smazat všechny uložené trasy, pomocí Ano. Navigace

48 Upozornění: Uložené trasy, které byly při zakoupení navigačního systému již nainstalovány na vašem přístroji, se přitom nesmažou, nýbrž zůstanou i nadále uloženy v seznamu Obnova poslední trasy Zavřete-li plánování trasy, trasa, která byla naposledy zobrazována v okně PLÁNOVÁNÍ TRASY s místem startu a minimálně jedním bodem trasy, se automaticky ukládá jako 'Poslední trasa'. To má tu výhodu, že se nově naplánovaná trasa nebo změny uložené trasy neztratí, když zavřete plánování trasy, aniž byste předtím uložili trasu, resp. změny trasy. 1. V okně NAVIGACE klepněte na Zadat cíl. Otevře se okno ZADAT CÍL. 2. Klepněte na Plánování trasy. Otevře se okno TRASY. Klepněte na Poslední trasa. Otevře se okno PLÁNOVÁNÍ TRASY. Místo startu a bod(y) poslední trasy jsou vloženy Vygenerování a zobrazení trasy Naplánovanou trasu je možné vygenerovat i bez příjmu GPS a zobrazit na mapě, abyste si o ní mohli udělat představu. Je otevřené okno PLÁNOVÁNÍ TRASY. Zadali jste místo startu a minimálně jeden bod trasy. Klepněte na Zobrazit trasu. Mapa se otevře v režimu Náhled trasy. Místo startu a body trasy jsou vyznačeny vlaječkami. Pro každou etapu je uvedena vzdálenost a předběžná doba jízdy Simulování trasy Navigaci po plánované trase můžete také jen simulovat. Upozornění: Pro simulaci trasy nepotřebujete příjem GPS. Máte-li naplánovanou trasu s několika etapami, simuluje se pouze první etapa. Upozornění: Během simulace se místo symbolu GPS zobrazuje ikona (viz "GPS", str. 19). Nechali jste vygenerovat a zobrazit trasu. Mapa je otevřená v režimu Náhled trasy Navigace

49 1. Klepněte na (Více) > Simulace. Naplánovali-li jste trasu jen s jedním bodem trasy a je-li aktivována funkce MyRoutes, budete vyzváni ke zvolení trasy pro simulaci. Trasa se pro simulaci nově vygeneruje. 2. Klepněte na tlačítko trasy, na které chcete simulovat navigaci. Bližší informace k funkci MyRoutes naleznete v kapitole "MyRoutes" na str. 50. Ukončení simulace Simulace se ukončí stejným způsobem jako navigace: 1. Klepnete-li na mapu, zobrazí se panel s tlačítky. 2. Klepněte v panelu s tlačítky na (Volby navigace): nebo (Navigace). 3. Klepněte v levém horním okraji displeje na tlačítko Stop simulace Náhled trasy Nechali jste vygenerovat a zobrazit trasu. Mapa je otevřená v režimu Náhled trasy. Cíl navigace symbolizuje vlaječka. Podrobné informace naleznete v kapitole "Mapa v režimu Náhled trasy" na str. 53. Profil trasy Základem pro vygenerování trasy je profil trasy. Na tlačítku (Profil trasy) v horním pravém okraji mapy se zobrazuje aktuální profil trasy. Profily trasy zohledňují vlastnosti a zvláštnosti různých dopravních prostředků. Profil trasy pro kola např. při generování trasy nebude zohledňovat dálnice, zato ale komunikace, do kterých mají jiná vozidla zákaz vjezdu. Mimoto se pro profil jízdního kola vypočte jiný čas příjezdu než např. pro profil motocyklu. Upozornění: Zvolíte-li pěší profil, spustí se speciální navigace pro chodce (viz "Navigace v režimu Chodec", str. 59). Chcete-li si zvolit jiný profil trasy, klepněte na tlačítko (Profil trasy). Navigace

50 Informace o vytváření a volbě profilů trasy naleznete v kapitole "Profily trasy" na str. 64. Upozornění: Načítáte-li trasy od jiného poskytovatele než NAVIGONu, je možné, že nebudete moci profil těchto tras změnit. MyRoutes Je-li aktivována funkce MyRoutes, vygeneruje navigační systém na základě aktuálně nastaveného profilu až tři trasy a zobrazí je na mapě v různých barvách (oranžová, zelená, modrá) a s číslem. Ke každé trase existuje tlačítko se stejným číslem a symbolem stejné barvy. Při výpočtu doby příjezdu, resp. doby jízdy zohledňuje navigační systém další faktory jako den v týdnu a denní dobu, zejména ale váš dosavadní způsob jízdy. Trasa, která nejlépe odpovídá zvolenému profilu trasy, bude označena "MyRoute". Upozornění: I když je funkce MyRoutes aktivována, někdy není možné k zadanému cíli vygenerovat žádnou nebo jen jednu další trasu. Na příslušném tlačítku se pak zobrazí Žádná další navržená trasa. Aktivovat MyRoutes Můžete stanovit, zda má být před spuštěním navigace k dispozici na výběr několik tras. V okně NAVIGACE klepněte na (Více) > Navigační nastavení > Všeobecné info. V Aktivovat MyRoutes určete, zda má být k dispozici funkce MyRoutes nebo ne (Ano nebo Ne). Spustit navigaci Klepněte na tlačítko trasy, kterou chcete použít k navigaci. Zvolili-li jste pro Optimalizace tras nastavení Na vyžádání, možná budete před spuštěním navigace upozorněni na omezení dopravy (viz "Optimalizace tras: Na vyžádání", str. 75). Bez signálu GPS Není-li příjem signálu GPS dostačující, objeví se toto hlášení: "GPS signál není momentálně dostupný. Navigace se spustí automaticky, jakmile bude dostatečný příjem GPS." Máte tyto možnosti: Počkejte. Jakmile je signál GPS dostačující pro zjištění polohy, vygeneruje se trasa a spustí se navigace. Klepněte na Storno. Mapa se otevře v režimu Náhled trasy Navigace

51 8 Práce s mapou 8.1 Výběr navigační mapy Uživatelská příručka NAVIGON 72 Easy 72 Plus 72 Premium Pro každou zemi existuje vlastní navigační mapa. Navigace je ale možná bez přerušení přes několik zemí jednoho kontinentu, je-li možné na uložených mapách vygenerovat souvislou trasu. I když jsou na navigačním přístroji k dispozici mapy zemí jiných kontinentů, může pracovat vždy jen s mapami jednoho kontinentu. V okně NAVIGACE klepněte na (Více) > Navigační nastavení > Zobrazení mapy > Skupina zemí, abyste viděli, které mapy se momentálně používají. Tam také můžete zvolit jiný kontinent, jsou-li na navigačním přístroji dostupné mapy zemí jiných kontinentů. 8.2 Mapa v režimu Standard Mapa je v režimu Standard vždy tehdy, když nenavigujete, nevygenerovali jste trasu a nehledáte cíl na mapě. Za těchto okolností se mapa sama od sebe přepne do režimu Standard: Vyjíždíte a okno NAVIGACE je otevřené. Za chvíli dojde ke změně. Do cíle navigace dorazíte v režimu Vozidlo. Jak otevřít mapu: Klepněte v panelu s tlačítky na (Zobrazit mapu). Upozornění: Není-li příjem GPS dostačující pro určení vaší polohy, zobrazí se vaše poslední poloha. Není-li v navigačním systému uložena ani ona, zobrazí se prázdný výřez mapy. Práce s mapou

52 Typické jsou pro tento náhled následující vlastnosti: Uprostřed spodní třetiny se zobrazuje vaše aktuální poloha (oranžová šipka). Zobrazovaný výřez mapy kopíruje váš pohyb, takže na displeji vždy vidíte svou aktuální polohu. Měřítko mapy se mění v závislosti na vaší rychlosti. Panel s tlačítky Pro snadnější a rychlejší orientaci na mapě je panel s tlačítky v mapovém režimu Standard skrytý. Obrazovka je tak uklizenější a přehlednější. Klepněte na libovolný bod na mapě pro zobrazení panelu s tlačítky. Panel s tlačítky po krátké době opět zmizí. Volby mapy v režimu Standard 1. Klepnete-li na mapu, zobrazí se panel s tlačítky. 2. Klepněte na (Volby navigace). Otevře se okno s několika tlačítky, pomocí kterých máte přístup k nejdůležitějším funkcím mapy. Doprava: Otevře okno DOPRAVA, ve kterém se objeví seznam dostupných dopravních informací (viz "TMC (Dopravní hlášení)", str. 75). Den/Noc: Přepíná mezi režimy displeje "Den" a "Noc". MyReport: Otevře okno MYREPORT. V něm můžete NAVIGONu oznámit změny týkající se radarů a vedení dopravy. 2D/3D: Přepíná mezi 2D a 3D zobrazením. Informace o zemi: Otevře okno s důležitými pravidly silničního provozu země, kterou právě jedete (např. rychlostní omezení, hladina alkoholu v krvi atd.). Profil trasy: Otevře okno PROFILY TRASY. V něm si můžete prohlédnout a případně změnit volby pro generování trasy. Uložit polohu: Otevře okno OZNAČENÍ CÍLE. V něm můžete uložit svou aktuální polohu pod určitým názvem do seznamu OBLÍBENÉ. Stav GPS: Otevře okno STAV GPS. V něm si můžete prohlédnout podrobnosti o příjmu GPS. Můžete také uložit data vaší aktuální polohy (viz "Stav GPS, uložení aktuální polohy", str. 73) Práce s mapou

53 8.3 Mapa v režimu Náhled trasy Zadali jste cíl a klepli na tlačítko Spustit navigaci. - nebo - Naplánovali nebo načetli jste trasu a klepli na Zobrazit trasu. Mapa se otevře v režimu Náhled trasy. 1 Je-li aktivována funkce MyRoutes, zobrazí se na mapě až tři očíslované trasy v různých barvách (oranžová, zelená, modrá). V těchto případech se zobrazí pouze jedna trasa: Je deaktivována funkce MyRoutes (viz "MyRoutes", str. 39). Naplánovali jste trasu s více než jedním bodem trasy. Je aktivní profil trasy s rychlostním profilem Chodec. 2 Cíl je vyznačen vlaječkou. Necháte-li si zobrazit plánovanou nebo načtenou trasu, je místo startu a každý bod trasy vyznačen vlaječkou. U trasy s několika etapami se u každé etapy zobrazuje trasa a předběžná doba jízdy. 3 Zobrazuje se aktuální poloha (oranžová šipka). Necháte-li si zobrazit plánovanou nebo načtenou trasu a zadané místo startu není vaše aktuální poloha, možná se aktuální poloha v náhledu nezobrazí. 4 Na tlačítku (Profil trasy) se zobrazuje aktuální profil trasy. Ikona znázorňuje dopravní prostředek, který je základem profilu (viz "Profily trasy", str. 64). Klepněte na symbol pro volbu jiného profilu trasy. Práce s mapou

54 5 Ke každé trase (oranžová, zelená, modrá) existuje tlačítko se stejným číslem a symbolem stejné barvy. Na každém tlačítku se zobrazuje předběžná doba příjezdu, celková délka trasy a předběžná doba jízdy pro příslušnou trasu. Jsou-li pro některou trasu dostupné dopravní informace a pro hodnotu Optimalizace tras je nastaveno Na vyžádání, zobrazuje se jejich počet v malé dopravní značce na tlačítku. Oznámená omezení dopravy se zobrazí také na trase. Trasa, která nejlépe odpovídá zvolenému profilu trasy, je označena "MyRoute". Není-li aktivována funkce MyRoutes, zobrazí se jen jedna trasa. Jakmile klepnete na některé tlačítko, spustí se navigace po příslušné trase. Klepněte na tlačítko (Profil trasy) ( viz obr., bod 4 ) pro volbu jiného profilu trasy. Navigaci spustíte klepnutím na tlačítko trasy (viz obr., bod 5), kterou chcete použít pro navigaci. Necháte-li si zobrazit plánovanou nebo načtenou trasu, trasa se případně vygeneruje znovu. Jako místo startu se nyní při generování použije vaše aktuální poloha. Navigace vede nejprve k prvnímu zadanému bodu trasy. Klepnete-li na (Zobrazit na mapě), zobrazí se vygenerovaná/é trasa/y na mapě. 8.4 Mapa v režimu Navigace Jakým způsobem budete navigováni k cíli, závisí na různých faktorech (zvolený profil trasy, aktuální poloha, druh plánování trasy, dopravní informace na trase atd.). Váš navigační systém si automaticky zvolí optimální druh navigace Navigace v režimu Vozidlo Poté, co bylo trasu možné vidět v režimu Náhled trasy, spustila se navigace. Mapa se otevře v režimu Navigace Práce s mapou

55 1 Jsou-li dostupné informace o dopravním značení, kterým se máte řídit, zobrazuje se na horním okraji displeje. Klepněte na zobrazení, chcete-li dopravní značení skrýt. 2 Otevře panel Cíle na trase (viz "Cíle na trase", str. 71). Zobrazuje-li se právě dopravní značení (viz bod 1) nebo nová dopravní informace na trase (viz bod 7), není toto tlačítko vidět. 3 Zde se zobrazují příp. platná rychlostní omezení. 4 Trasa je vyznačena v oranžové barvě. 5 V malém poli s šipkou se vám u akcí, které se mají provést krátce po sobě, zobrazí přespříští akce. 6 Velké pole s šipkou ukazuje schematické znázornění příští křižovatky, na které máte odbočit. Pod ním je uvedena vzdálenost k této křižovatce. Když se blížíte křižovatce, objeví se mimo údaje o vzdálenosti indikátor průběhu: Čím více žlutých bodů se zobrazí, tím blíže jste křižovatce. Nemusíte-li dlouho odbočovat, objeví se pouze šipka rovně, pod kterou je údaj o vzdálenosti, který udává, jak daleko máte jet po aktuální komunikaci. Práce s mapou

56 Klepnete-li na velké pole s šipkou, aktuálně platný jízdní pokyn se zopakuje. Přitom se zároveň zobrazí panel Jízdní pokyny, ve kterém můžete regulovat hlasitost mluvených jízdních pokynů (viz "Hlasitost", str. 57). 7 Je-li na vaší trase hlášena dopravní informace, na horním okraji displeje se zobrazuje pole Dopravní omezení a zobrazí se tlačítko Dopravní hlášení (viz bod 8). Klepnete-li na (Zavřít), pole zmizí. 8 Je-li na vaší trase hlášeno omezení dopravy, zobrazí se tlačítko Dopravní hlášení společně s polem Dopravní omezení (viz bod 7). Zobrazuje-li se na tlačítku vzdálenost, nebyla ještě okolo příslušného dopravního omezení vygenerována objížďka. Klepnete-li na tlačítko Dopravní hlášení, otevře se okno DOPRAVNÍ OMEZENÍ (viz "Optimalizace tras: Na vyžádání", str. 75). To ukazuje výřez mapy s úsekem trasy, kterého se dopravní informace týká, a možnou objížďku. Není-li vidět údaj o vzdálenosti, objedou se všechna na vaší trase oznámená dopravní omezení, která způsobují časovou ztrátu. Klepněte na tlačítko Dopravní hlášení. Zobrazí se upozornění, že je trasa již optimalizována. Klepnete-li na pole Detaily, otevře se okno DOPRAVA (viz "Zobrazení dopravního zpravodajství", str. 78). Popis funkcí TMC naleznete v kapitole "TMC (Dopravní hlášení)" na str Když se blížíte cíli, zobrazí se tlačítko Zaparkovat. Klepnete-li na tlačítko Zaparkovat, otevře se okno MOŽNOSTI a máte dvě možnosti: Můžete zvolit parkoviště, ze kterého budete chtít dále pokračovat pěšky. Pokud jste již vozidlo zaparkovali, můžete uložit aktuální polohu a pokračovat v navigaci pěšky. Popis funkce Zaparkovat naleznete v kapitole "Parkování poblíž cíle" na str Před řadou křižovatek informace z bodu 11 a 12 zmizí. Místo nich se zobrazí informace, které jízdní pruhy vedou k cíli. Klepněte na toto pole, chcete-li, aby informace o jízdních pruzích zmizely. 11 Zde se zobrazuje nadmořská výška a aktuální rychlost Práce s mapou

57 12 V poli Celkem vidíte zbývající vzdálenost k cíli a předběžnou dobu příjezdu. Klepněte na dobu příjezdu, chcete-li místo ní vidět předběžnou dobu jízdy. Klepněte ještě jednou na zaškrtávací políčko, chcete-li opět vidět předběžnou dobu příjezdu. 13 Necháte-li se navigovat po trase s několika etapami, vidíte v poli Etapa zbývající vzdálenost k dalšímu průjezdnímu bodu a předběžnou dobu příjezdu. Klepněte na dobu příjezdu, chcete-li místo ní vidět předběžnou dobu jízdy. Klepněte ještě jednou na zaškrtávací políčko, chcete-li opět vidět předběžnou dobu příjezdu. 14 V horním poli ulice je uvedeno označení úseku trasy, po kterém máte pokračovat. 15 Ve spodním poli ulice je označení úseku trasy, na kterém se právě nacházíte. 16 Na mapě vidíte svou aktuální polohu (oranžová šipka). Výřez mapy se průběžně mění tak, aby byla aktuální poloha vždy zobrazena na mapě. Upozornění: Zobrazení mnoha výše uvedených údajů můžete konfigurovat. Klepněte v panelu s tlačítky na (Volby navigace) > (Více) > Navigační nastavení. Některé údaje se zobrazí také jen tehdy, jsou-li příslušné informace dostupné v mapovém materiálu. Klepnete-li na (Hledat cíl), otevře se mapa v režimu Hledat cíl (viz "Mapa v režimu Hledat cíl", str. 62). Panel s tlačítky Pro snadnější a rychlejší orientaci na mapě je panel s tlačítky v mapovém režimu Navigace skrytý. Klepnete-li na libovolný bod na mapě, zobrazí se panel s tlačítky. Panel s tlačítky po krátké době opět zmizí. Hlasitost Hlasitost namluvených jízdních pokynů můžete během navigace regulovat. 1. Klepněte na velké pole s šipkou, které se zobrazuje během navigace na levém spodním okraji (viz obr. "Navigace v režimu Vozidlo", Punkt 6). Práce s mapou

58 Otevře se panel regulace hlasitosti Jízdní pokyny. Obsahuje tři tlačítka pro regulaci hlasitosti: (Zvuk zap./vyp.), (Tišeji), (Hlasitěji). 2. Klepněte opět na (Hlasitost) nebo počkejte několik sekund. Panel regulace hlasitosti se zavře. Upozornění: Hlasitost můžete kdykoliv regulovat také následovně: Klepněte v panelu s tlačítky na (Volby navigace) nebo (Navigace). Klepnete-li pak v horním pravém okraji displeje na (Hlasitost), otevře se panel nastavení hlasitosti. Reality View Mapa se přepne do režimu Reality View, pokud se během jízdy po dálnici blížíte: dálniční křižovatce einem Autobahndreieck výjezdu, na kterém máte dálnici opustit. Režim Reality View ukazuje velmi přehledně, kterým značením se máte řídit a do kterého pruhu se máte zařadit. Toto zobrazení zůstane beze změny, dokud neprojedete zobrazeným místem. Poté se mapa přepne zpět do režimu Navigace. Klepněte na libovolný bod mapy pro okamžité přepnutí do režimu Navigace Práce s mapou

59 Upozornění: Režim Reality View není dostupný pro všechny dálniční křižovatky. Dostupnost je závislá na použitém mapovém materiálu Navigace v režimu Chodec Tento režim se aktivuje, pokud jste zvolili pro navigaci pěší profil. Tyto profily poznáte podle symbolu (Chodec). Poté, co bylo trasu možné vidět v režimu Náhled trasy, spustila se navigace. Navrhne se trasa vygenerovaná na základě digitalizované silniční sítě. Mimoto se zobrazuje směr, kterým se nachází váš cíl. Opustíte-li navrženou trasu, abyste například prošli parkem, vidíte přesto stále, kterým směrem je váš cíl. Pozor: Nedostáváte navigační pokyny. Budete ale upozorněni, když se přiblížíte cíli. Zobrazený výřez mapy kopíruje váš pohyb, takže je na displeji vidět vždy vaše aktuální poloha. Při opuštění vygenerované trasy nedojde k automatickému novému vygenerování trasy. Necháte-li se navigovat po trase a následují ještě další body trasy, hned po oznámení se spustí navigace k dalšímu bodu trasy. Dopravní informace nebudou zohledněny. Upozornění: V pěším režimu dávejte pozor na to, abyste drželi přístroj v ruce tak, aby horní část přístroje zůstala nezakrytá. Protože se v ní nachází přijímač GPS, mohlo by to jinak negativně ovlivnit příjem signálu GPS. Práce s mapou

60 1 Zobrazuje se směr k vašemu cíli (červený trojúhelník). 2 Trasa, kterou jste ušli, je vyznačena v zelené barvě. 3 Kompas ukazuje sever. 4 Zde se zobrazuje měřítko mapového výřezu na displeji. Délka pravítka odpovídá zobrazené vzdálenosti. 5 Zobrazuje se aktuální poloha (oranžová šipka). Můžete sledovat, kterým směrem se pohybujete. 6 Trasa, která byla vygenerována na základě digitalizované silniční sítě, je vyznačena v oranžové barvě. 7 V tomto poli vidíte zbývající vzdálenost k cíli (vzdušnou čarou). Ovládání mapy Zmenšit: Zobrazený výřez mapy se zvětší, ale vidíte méně detailů. Zvětšit: Zobrazený výřez mapy se zmenší, ale vidíte více detailů. Vycentrovat polohu: Během pěší navigace můžete přesunout zobrazený výřez mapy, aby bylo vidět okolí mapy. Za určitých okolností pak již vaše aktuální poloha není na zobrazeném výřezu mapy vidět. Klepněte na tlačítko Vycentrovat polohu, není-li již vaše aktuální poloha na zobrazeném výřezu mapy vidět. Vaše aktuální poloha se opět zobrazí na mapě Práce s mapou

61 Nově generovat trasu: Provede opětovné vygenerování trasy. Tuto funkci použijete, pokud jste se hodně vzdálili od vygenerované trasy a chcete nový návrh trasy Volby mapy v režimu Navigace 1. Klepnete-li na mapu, zobrazí se panel s tlačítky. 2. Klepněte na (Volby navigace). Otevře se okno s několika tlačítky, pomocí kterých máte přístup k nejdůležitějším funkcím mapy. Upozornění: Ne ve všech mapových režimech jsou k dispozici všechny zde uvedené volby. V mapovém režimu Chodec např. nejsou dostupné funkce Doprava, Blokování a MyRoutes. Doprava: Otevře okno DOPRAVA, ve kterém se objeví seznam dostupných dopravních informací (viz "TMC (Dopravní hlášení)", str. 75). Den/Noc: Přepíná mezi režimy displeje "Den" a "Noc". Blokování: Otevře okno BLOKOVÁNÍ, ve kterém můžete zablokovat před vámi ležící úsek trasy pro vygenerování trasy okolo tohoto úseku, např. protože jste v rádiu slyšeli o dopravní zácpě na tomto úseku (viz "Blokování", str. 74). Přeskočit další cíl: Klepněte na toto tlačítko pro vynechání dalšího bodu trasy. Toto tlačítko je aktivní jen tehdy, leží-li před vámi ještě minimálně 2 body trasy (viz "Trasy s etapami", str. 43). MyReport: Otevře okno MYREPORT. V něm můžete NAVIGONu oznámit změny týkající se radarů a vedení dopravy. Zaparkovat: Spustí hledání parkovišť poblíž cíle. Když se rozhodnete pro některé parkoviště, můžete se nechat navigovat přímo k němu. MyRoutes: Otevře mapu v režimu Náhled trasy. Dostanete až tři různé návrhy, jak pokračovat v jízdě. Zvolte jednu z nabízených tras. 2D/3D: Přepíná mezi 2D a 3D zobrazením. Informace o zemi: Otevře okno s důležitými pravidly silničního provozu země, kterou právě jedete (např. rychlostní omezení, hladina alkoholu v krvi atd.). Profil trasy: Otevře okno PROFILY TRASY. V něm si můžete prohlédnout a případně změnit volby pro generování trasy. Práce s mapou

62 Uložit polohu: Otevře okno OZNAČENÍ CÍLE. V něm můžete uložit svou aktuální polohu pod určitým názvem do seznamu OBLÍBENÉ. Stav GPS: Otevře okno STAV GPS. V něm si můžete prohlédnout podrobnosti o příjmu GPS. Můžete také uložit data vaší aktuální polohy (viz "Stav GPS, uložení aktuální polohy", str. 73) Ukončení navigace Navigace se ve všech režimech ukončí stejně: 1. Klepnete-li na mapu, zobrazí se panel s tlačítky. 2. Klepněte v panelu s tlačítky na (Volby navigace): nebo (Navigace). 3. Klepněte v levém horním okraji displeje na tlačítko Ukončit navigaci. 8.5 Mapa v režimu Hledat cíl Mapa je v režimu Hledat cíl vždy tehdy, když je v dolním okraji displeje vidět panel s tlačítky ke změně výřezu mapy a tlačítko Vyznačit cíl, resp. Odstranit cíl. Podrobné informace o zvolení cíle na mapě naleznete v kapitole "Určení cíle na mapě" na str. 37. Jste-li právě na cestě, mapa se nemění. Je vždy zaměřena tak, že je sever nahoře Práce s mapou

63 8.5.1 Změna výřezu mapy Uživatelská příručka NAVIGON 72 Easy 72 Plus 72 Premium Pro hledání a zobrazení cílů a jiných informací na mapě máte k dispozici následující možnosti: Prstem: Mapu můžete prstem přesunout jakýmkoliv požadovaným směrem. Pomocí tlačítek na spodním okraji displeje: Zmenšit: Zobrazený výřez mapy se zvětší, ale vidíte méně detailů. Zvětšit: Zobrazený výřez mapy se zmenší, ale vidíte více detailů. Celá trasa: Toto tlačítko je viditelné jen tehdy, byla-li již vygenerována trasa. Klepnete-li na toto tlačítko, zobrazí se celá trasa. Nebyla-li ještě vygenerována žádná trasa, zobrazuje se místo toho tlačítko Zobrazit zvolený cíl. Zobrazit zvolený cíl: Toto tlačítko je viditelné jen tehdy, nebyla-li ještě vygenerována žádná trasa. Klepněte na toto tlačítko, pokud jste přesunuli výřez mapy a stanovený cíl již není vidět. Stanovený cíl se pak opět zobrazí uprostřed mapy. Aktuální poloha: Zvolí takové zobrazení výřezu mapy, aby byla aktuální poloha vidět uprostřed mapy Vyznačit cíl 1. Klepněte na bod mapy, který chcete zadat jako cílovou lokalitu. Bod, na který jste klepli, se zobrazí uprostřed mapy. 2. Klepněte na Vyznačit cíl. Cíl se zobrazí na mapě jako připínáček ( ). V poli Informace o cíli se zobrazuje příslušná adresa nebo zeměpisné souřadnice cílové lokality. Místo tlačítka Vyznačit cíl se nyní zobrazí tlačítko Odstranit cíl. 3. Klepněte na pole Informace o cíli. Otevře se okno CÍL. Máte tyto možnosti: Práce s mapou

64 4. Klepnete-li na Spustit navigaci, budete navigováni ke zvolené cílové lokalitě. - nebo - Klepnete-li na (Zaparkovat), vyhledá se parkoviště poblíž vašeho cíle a spustí se navigace k němu Přesunutí cílového bodu Cíl, který jste položili na mapu, můžete přesunout na jiný bod. Posuňte připínáček na požadovanou pozici. - nebo - Klepněte na bod mapy, který chcete stanovit jako cílovou lokalitu Smazání cílového bodu Stanovení cíle můžete kdykoliv vrátit zpět. Klepnete-li na tlačítko Odstranit cíl, smažete stanovenou cílovou lokalitu. Můžete si pak zvolit nový cílový bod, jek je popsáno v "Vyznačit cíl". 9 Užitečné funkce 9.1 Profily trasy Profily trasy stanovují vlastnosti a zvláštnosti různých dopravních prostředků, které se musí zohlednit při generování tras. Profil trasy pro kola např. při generování trasy nebude zohledňovat dálnice, zato ale komunikace, do kterých mají jiná vozidla zákaz vjezdu. Mimoto se pro profil kola vypočte jiný čas příjezdu než např. pro motocykl Nastavení profilů trasy Profil trasy se skládá z několika nastavení: Rychlostní profil: stanoví druh dopravního prostředku (např. Jízdní kolo, Chodec, Automobil,...). Druh trasy: stanoví druh trasy, která se má vygenerovat (např. Optimální trasa, Rychlá trasa,...). Dálnice, Trajekty, Místní a účelové komunikace: stanoví, zda se smí používat tento druh komunikací. Používání zpoplatněných komunikací: stanoví, zda se smí pro generování trasy používat zpoplatněné komunikace (dálniční známka nebo mýtné). Klepněte na tlačítko (Změnit) Užitečné funkce

65 Otevře se okno POUŽÍVÁNÍ ZPOPLATNĚNÝCH KOMUNIKACÍ. Upravte si jednotlivá nastavení podle svých potřeb (Ano, Ne, Vždy se ptát) viz také "Konfigurace navigačního systému", str Aktivujete-li nastavení Vždy se ptát, budete vždy v případech, kdy může vaše trasa vést po zpoplatněné komunikaci, vyzváni k provedení příslušných nastavení. Ke každému nastavení existuje jedno tlačítko (Nápověda). Klepnete-li na něj, objeví se přesné vysvětlení příslušného nastavení. Počet možných nastavení závisí na zvoleném rychlostním profilu. Pro rychlostní profil Chodec například nejsou nastavení Dálnice a Používání zpoplatněných komunikací k dispozici Základní profily NAVIGONu Pro každý rychlostní profil je již nadefinován základní profil. Jízdní kolo Chodec Nákladní automobil Motocykl Automobil Rychlostní profil základního profilu není možné změnit. Ostatní nastavení si můžete upravit podle svých potřeb. Základní profily není možné přejmenovat ani smazat. Abyste např. měli pro několik osobních automobilů na výběr různé profily, můžete si vytvořit vlastní profily trasy Vytvoření nového profilu trasy Můžete si vytvořit vlastní profily trasy. To je např. smysluplné, máte-li dvě vozidla a jen jedno z nich má rakouskou dálniční známku. 1. Klepněte v panelu s tlačítky na (Volby navigace) > Profil trasy. Otevře se okno PROFILY TRASY. 2. Klepněte na (Více) > Změnit. Užitečné funkce

66 3. Klepněte na tlačítko (Kopírovat) vpravo vedle profilu trasy, který chcete použít jako základ pro nový profil. 4. Zadejte v okně NÁZEV PROFILU TRASY nový název profilu trasy. 5. Klepněte na Uložit. 6. Upravte profil trasy podle svých potřeb. 7. Klepněte na OK. Nový profil trasy se zobrazí v okně ZMĚNIT. 8. Klepněte na OK. Nový profil trasy se zobrazí v seznamu PROFILY TRASY Volba profilu trasy 1. Klepněte v panelu s tlačítky na (Volby navigace) > Profil trasy. Otevře se okno PROFILY TRASY. 2. Klepněte na název profilu trasy, který chcete použít. 3. Klepněte na OK Správa profilů trasy Uživatelsky definované profily trasy je možné editovat, přejmenovávat a mazat. Editace profilu trasy 1. Klepněte v panelu s tlačítky na (Volby navigace) > Profil trasy. Otevře se okno PROFILY TRASY. 2. Klepněte na tlačítko (Seznam) vedle profilu trasy, který chcete editovat. 3. Proveďte požadovaná nastavení. 4. Klepněte na OK. Nastavení Používání zpoplatněných komunikací se skládá z několika dílčích nastavení. Můžete např. pro každou zemi se zpoplatněnými dálnicemi stanovit, zda je chcete použít při navigaci. 1. Klepněte na tlačítko (Změnit) vedle nastavení Používání zpoplatněných komunikací. Otevře se okno POUŽÍVÁNÍ ZPOPLATNĚNÝCH KOMUNIKACÍ. 2. Upravte si jednotlivá nastavení podle svých potřeb (Ano, Ne, Vždy se ptát) Užitečné funkce

67 Aktivujete-li nastavení Vždy se ptát, budete vždy v případech, kdy bude chtít navigace vaši trasu generovat po zpoplatněné komunikaci, dotázáni, zda chcete příslušný druh zpoplatněných komunikací používat. Toto nastavení můžete stanovit i pro budoucí jízdy. Přejmenování profilu trasy 1. Klepněte v panelu s tlačítky na (Volby navigace) > Profil trasy. Otevře se okno PROFILY TRASY. 2. Klepněte na (Více) > Změnit. 3. Klepněte na tlačítko (Přejmenovat) vedle profilu trasy, který chcete přejmenovat. 4. Zadejte nový název profilu trasy. 5. Klepněte na Uložit. Upozornění: Základní profily není možné přejmenovat. Smazání profilu trasy 1. Klepněte v panelu s tlačítky na (Volby navigace) > Profil trasy. Otevře se okno PROFILY TRASY. 2. Klepněte na (Více) > Změnit. 3. Klepněte na tlačítko (Smazat) vedle profilu trasy, který chcete smazat. 4. Dialogové okno vás vyzve, abyste smazání potvrdili. 5. Klepněte na Ano. Upozornění: Základní profily není možné smazat. 9.2 Snímky obrazovky Máte možnost vytvořit a uložit snímky každé aktuálně zobrazené obrazovky. Užitečné funkce

68 9.2.1 Aktivace funkce snímků obrazovky 1. V okně NAVIGACE klepněte na (Více) > Systémová nastavení > Všeobecné info > Umožnit snímek obrazovky. 2. Zvolte, zda chcete umožnit pořízení snímků obrazovek (Ano) nebo ne (Ne). V pravém dolním rohu displeje se zobrazí tlačítko obrazovky). (Snímky Pořízení snímku obrazovky Klepněte na tlačítko (Snímky obrazovky). Snímek obrazovky se uloží jako grafický soubor. Tlačítko (Snímky obrazovky) se na snímku nezobrazí. Snímky obrazovky se ukládají do složky ScreenShots. Tuto složku najdete buď v interní paměti navigačního přístroje, na vložené paměťové kartě nebo v obou pamětích. 9.3 Parkování poblíž cíle Dále pěšky Když se blížíte cíli, na displeji se zobrazí tlačítko (Zaparkovat). Toto tlačítko zůstane zobrazené i po jeho dojezdu do cíle, dokud se nacházíte poblíž něj a nezavřeli jste mapu. Máte tyto možnosti: Uvidíte parkoviště, zaparkujete na něm své vozidlo a chcete pokračovat k cíli pěšky. 1. Klepněte na tlačítko (Zaparkovat). Otevře se okno MOŽNOSTI. 2. Klepněte na Pěší režim. Zobrazí se tato informace: "Vaše poloha je uložena. Najdete ji v seznamu 'Oblíbené' jako 'Moje vozidlo'. Takto se dostanete snadno zpátky ke svému vozidlu." 3. Klepněte na OK. Na mapě je poloha vašeho vozidla vyznačena vlaječkou s hvězdičkou. Navigace vede dále k cíli v režimu Chodec Užitečné funkce

69 Hledání parkoviště Chcete být navigováni k parkovišti poblíž cíle. Odtam chcete pokračovat k cíli pěšky. Zpět k cíli 1. Klepněte na tlačítko (Zaparkovat). Otevře se okno MOŽNOSTI. 2. Klepněte na Parkování poblíž cíle. Otevře se okno PARKOVÁNÍ POBLÍŽ CÍLE. Obsahuje seznam možných parkovišť, seřazený podle vzdálenosti k vašemu cíli. 3. Klepněte na parkoviště, na kterém chcete své vozidlo zaparkovat. Otevře se okno INFORMACE. V něm se zobrazí bližší informace o tomto parkovišti. 4. Klepněte na Průjezdní bod. 5. Trasa se vygeneruje znovu. Poté se spustí navigace ke zvolenému parkovišti. Jakmile tam dorazíte, zobrazí se tato informace: "Vaše poloha je uložena. Najdete ji v seznamu 'Oblíbené' jako 'Moje vozidlo'. Takto se dostanete snadno zpátky ke svému vozidlu.". 6. Klepněte na OK. Na mapě je poloha vašeho vozidla vyznačena vlaječkou s hvězdičkou. Navigace vede dále k cíli v režimu Chodec. Dorazili jste do cíle. Navigace je ukončena. Z nějakého důvodu jste ale jeli dále, protože jste např. nenašli místo, kde byste mohli zastavit. Nyní chcete být opět navigováni k cíli. 1. Klepněte na tlačítko (Zaparkovat). 2. Klepněte na Poslední cíl. Navigace nyní pokračuje zpět k původnímu cíli v režimu, který odpovídá zvolenému profilu trasy. NAVIGON Clever Parking: Aktuální informace o možnostech parkování Některá parkoviště jsou vyznačena hvězdičkou (např. ). K těmto parkovištím jsou dostupné další informace, jako např. otevírací doba nebo počet parkovacích míst pro invalidy nebo ženy. Užitečné funkce

70 Tyto informace jsou dostupné pro stále více parkovišť. Pravidelné aktualizace těchto informací si můžete snadno zakoupit pomocí softwaru NAVIGON Fresh. NAVIGON Fresh si můžete bezplatně stáhnout z webových stránek Zvláštní funkce na trase s několika etapami Necháte se navigovat po trase s několika etapami. Po vašem současném cíli zbývá ještě minimálně jedna etapa. Necháte se pomocí jedné z výše popsaných funkcí v režimu Chodec vést k cíli. Když se přiblížíte do blízkosti tohoto cíle, zobrazí se na levém okraji displeje tlačítko Máte tyto možnosti: (Jste v cíli). Zpět k vozidlu Chcete zpět ke svému vozidlu, abyste dojeli do cíle další etapy. 1. Klepněte na tlačítko (Jste v cíli). Otevře se okno MOŽNOSTI. 2. Klepněte na Zpět k vozidlu. Navigace vede nyní v režimu Chodec k místu, u kterého jste odstavili své vozidlo. Když se přiblížíte do blízkosti svého vozidla, zobrazí se na levém okraji displeje tlačítko (Jste u vozidla). 1. Nastupte do svého vozidla a nasaďte navigační přístroj do držáku. 2. Klepněte na tlačítko (Jste u vozidla). Navigace nyní pokračuje k cíli další etapy v režimu, který odpovídá zvolenému profilu trasy. Přeskočit aktuální cíl Po dosažení svého cíle jste se bez navigace vrátili ke svému autu. Nyní chcete pokračovat k cíli další etapy. 1. Nastupte do svého vozidla a nasaďte navigační přístroj do držáku. 2. Klepněte na tlačítko (Jste v cíli). Otevře se okno MOŽNOSTI. 3. Klepněte na Přeskočit aktuální cíl Užitečné funkce

71 Navigace nyní pokračuje k cíli další etapy v režimu, který odpovídá zvolenému profilu trasy. Upozornění: Funkci Přeskočit aktuální cíl můžete použít i tehdy, chcete-li pokračovat v jízdě jiným vozidlem. 9.4 MyBest POI: Cíle na trase Upozornění: Tato funkce je k dispozici pouze během navigace v režimu Vozidlo (viz "Navigace v režimu Vozidlo", str. 54). Pro funkci Cíle na trase můžete nastavit 3 kategorie důležitých míst. Během navigace si můžete nechat rychle zobrazit a zvolit jako průjezdní bod důležitá místa, která leží podél vaší trasy a odpovídají jedné z těchto kategorií Zobrazení důležitých míst na trase 1. Klepněte na tlačítko (Cíle na trase), které se zobrazuje na mapě vlevo nahoře (viz bod 2 v "Navigace v režimu Vozidlo", str. 54). Otevře se panel Cíle na trase. Zobrazuje ikony 3 určených kategorií důležitých míst. U každé kategorie se zobrazuje vzdálenost k nejbližšímu důležitému místu. Malý oranžový trojúhelník vedle trasy mimoto vyznačuje, zda se nachází důležité místo vpravo ( ) nebo vlevo ( ) ve směru jízdy. Upozornění: Panel Cíle na trase se po několika sekundách opět zavře. Má-li zůstat panel otevřený, klepněte na tlačítko (Uzamknout). Tlačítko se změní na (Uzamknuto). 2. Klepněte na některou z kategorií pro zobrazení seznamu s dalšími důležitými místy této kategorie. Otevře se seznam CÍLE NA TRASE. Užitečné funkce

72 1 Na pravém okraji displeje se zobrazují ikony těch kategorií, jejichž důležitá místa jsou k dispozici. Ikona aktuálně zvolené kategorie je zvýrazněna. Klepněte na ikonu kategorie, jejíž důležitá místa chcete zobrazit. 2 Seznam obsahuje nejbližších 5 důležitých míst určené kategorie na vaší trase, seřazených podle vzdálenosti (vzdušnou čarou). 3 Na levém okraji displeje ukazuje malý oranžový trojúhelník, zda se příslušný cíl nachází vpravo ( ) nebo vlevo ( ) ve směru jízdy. 4 (Jen NAVIGON 72 Premium): Je-li aktivována funkce Hlasové ovládání, můžete spustit navigaci k jednomu z důležitých míst také pomocí hlasového ovládání. Funkce Hlasové ovládání ovšem není dostupná v každém jazyce. 5 Ke každému důležitému místu v seznamu je možné zobrazit další informace. Klepněte na tlačítko (Informace) vpravo vedle příslušného důležitého místa (viz také "Informace o cíli", str. 34) Navigace k některému z cílů Klepněte v seznamu na důležité místo, ke kterému se chcete nechat navigovat. Zvolený cíl se vloží jako průjezdní bod. Trasa se vygeneruje znovu. Když dojedete do průjezdního bodu, pokračuje navigace k původnímu cíli Užitečné funkce

73 9.4.3 Stanovení kategorií Můžete nastavit, které 3 kategorie, resp. podkategorie důležitých míst budou na trase k dispozici. 1. Otevřete seznam CÍLE NA TRASE. 2. Klepněte v seznamu CÍLE NA TRASE na (Více) > Stanovit kategorie. Otevře se okno NASTAVENÍ: CÍLE NA TRASE. 3. Klepněte na tlačítko (Seznam) vedle kategorie, kterou chcete změnit. Otevře se seznam se všemi dostupnými kategoriemi důležitých míst. 4. Zvolte si některou kategorii. Existují-li pro některou kategorii podkategorie, zobrazuje se vlevo vedle ní opět tlačítko (Seznam). Klepnete-li na něj, můžete zobrazit a případně změnit podkategorie. Standardně jsou zvolené všechny podkategorie jedné kategorie. Zvolte požadované podkategorie a klepněte na OK. Klepnutím na nejvyšší záznam Všechny kategorie v seznamu můžete rychle deaktivovat, resp. aktivovat všechny podkategorie. 5. Klepnete-li na OK, seznam kategorií zavřete. Otevře se okno NASTAVENÍ: CÍLE NA TRASE. 6. Klepněte na OK. 7. Otevře se seznam CÍLE NA TRASE. Jsou-li na trase důležitá místa z nově zvolené kategorie, jsou již zobrazena v seznamu. 8. Klepnete-li na (Zpět), seznam se zavře. Otevře se mapa. 9.5 Stav GPS, uložení aktuální polohy V okně STAV GPS naleznete přehled dat, která navigační systém vypočítává z přijímaných signálů GPS. Klepněte v panelu s tlačítky na (Volby navigace) > Stav GPS. Na levé straně vidíte výřez mapy, v jehož středu se zobrazuje vaše aktuální poloha. Když se pohybujete, mění se i výřez mapy v závislosti na vaší aktuální poloze. Užitečné funkce

74 Po pravé straně se zobrazují údaje adresy vaší aktuální polohy a data k aktuálnímu stavu GPS. Data GPS se nepřetržitě aktualizují, data adresy naproti tomu jsou data vaší polohy při otevření okna. Uložit polohu Aktuální polohu je možné uložit do seznamu OBLÍBENÉ. 1. V okně STAV GPS klepněte na Uložit polohu. Otevře se okno OZNAČENÍ CÍLE. 2. Zadejte označení cílové lokality. 3. Klepněte na Uložit. 9.6 Blokování Během navigace můžete kdykoliv zablokovat úsek trasy před vámi, tzn. vygenerovat trasu okolo něj, např. protože jste se dozvěděli v rádiu o dopravní zácpě na tomto úseku. Upozornění: Blokování je platné pouze pro aktuální navigaci. Při nové navigaci již není aktivní. Nacházíte se právě v režimu navigace. Mapa je otevřená v režimu Navigace. 1. Klepněte v panelu s tlačítky na (Volby navigace) > Blokování. Otevře se okno BLOKOVÁNÍ. Obsahuje tlačítka s různými údaji o vzdálenosti. 2. Uveďte, jakou vzdálenost chcete zablokovat. Upozornění: Jedete-li právě po dálnici, začíná trasa objížďky u dalšího výjezdu. Na tlačítkách je uvedeno, po který další výjezd je blokování platné. Trasa se vygeneruje znovu. Zablokovaný úsek trasy se objede. Je vyznačen na mapě (v červené barvě). Zrušení blokování Klepněte v panelu s tlačítky na (Volby navigace) > Zrušit blokování. Blokování se zruší a trasa se vygeneruje znovu Užitečné funkce

75 9.7 TMC (Dopravní hlášení) Díky integrovanému TMC přijímači má navigační systém k dispozici aktuální dopravní zpravodajství. V případě potřeby dokáže dynamicky měnit trasu, např. kvůli objížďce dopravní zácpy. Upozornění: V mnoha evropských zemích je TMC dostupné bezplatně. V některých zemích se nabízí (pouze nebo navíc) zpoplatněné PremiumTMC, které má výrazně rychlejší reakci a větší aktuálnost. Služby PremiumTMC si můžete předplatit na našich webových stránkách Můžete stanovit, zda má dojít k plánování tras Automaticky, Na vyžádání nebo Nikdy. Toto nastavení se projeví v zobrazení dopravních informací Optimalizace tras: Na vyžádání Týká-li se během navigace některá dopravní informace vaší trasy, objeví se na horním okraji displeje pole Dopravní omezení. Představuje přehledně všechny důležité informace o oznámeném omezení dopravy. Vpravo dole vidíte, kolik dopravních informací se týká vaší trasy, a která z těchto informací se právě zobrazuje. Klepnete-li na pole Dopravní omezení, zobrazí se další informace. Klepnete-li na (Zavřít), pole zmizí. Zároveň se zobrazuje tlačítko Dopravní hlášení. Ukazuje vzdálenost k dalšímu oznámenému omezení dopravy a jím způsobenou předpokládanou časovou ztrátu. Časová ztráta se zobrazuje také v podobě barvy tlačítka. (Červená): značná časová ztráta (více než 20 minut). (Žlutá): střední časová ztráta (5-20 minut). (Bez barvy): nízká časová ztráta (méně než 5 minut). Upozornění: Můžete konfigurovat, zda se má zobrazovat omezení dopravy s více než 20 minutami časové ztráty, nebo i omezení s menší časovou ztrátou (viz "Nastavení (Dopravní hlášení)" v "Zobrazit dopravní informace", str. 83). Užitečné funkce

76 Klepněte na (Dopravní hlášení). Otevře se okno DOPRAVNÍ OMEZENÍ. Okno zobrazuje výřez mapy s úsekem trasy, kterého se dopravní informace týká, a optimalizovanou trasou, která objíždí oznámené omezení dopravy. Mimoto se zobrazují informace o optimalizované trase (úspora času, délka objížďky, doba příjezdu). Klepnete-li na Ano, bude vaše jízda pokračovat po optimalizované trase. Klepnete-li na Ne, bude vaše jízda pokračovat po aktuální trase. Klepnete-li na pole Detaily, otevře se okno DOPRAVA (viz "Zobrazení dopravního zpravodajství", str. 78). Klepněte na (Zobrazit na mapě), chcete-li mapu roztáhnout na celý displej. Klepnete-li ve výřezu mapy na okno DOPRAVNÍ OMEZENÍ. (Zpět), znovu se otevře Upozornění: Okno DOPRAVNÍ OMEZENÍ se otevře i tehdy, spustíte-li novou navigaci, a pro trasu jsou již k dispozici dopravní informace. Zrušená dopravní informace Může se stát, že se některá dopravní informace, pro kterou již byla vygenerována objížďka, zruší, například protože se uvolnila dopravní zácpa nebo protože již komunikace není uzavřena. V takovém případě ověří navigační systém, zda se vyplatí se vrátit zpět na původní trasu. Je-li tomu tak, zobrazí se tlačítko dopravní informace skončila). (Platnost Užitečné funkce

77 Klepnete-li na (Platnost dopravní informace skončila), otevře se okno DOPRAVNÍ OMEZENÍ (viz nahoře). Nyní se můžete rozhodnout, zda se chcete vrátit zpět na původní trasu (Ano) nebo ne (Ne). Neklepnete-li na (Platnost dopravní informace skončila), budete po cca 15 sekundách automaticky vedeni zpět na původní trasu Optimalizace tras: Automaticky Týká-li se během navigace nová dopravní informace vaší trasy, dopravní omezení se automaticky objede, zkrátí-li se tím s přijatelnou náročností doba jízdy. Jinak se dopravní informace ignoruje. Vygenerovala-li se objížďka, objeví se na horním okraji displeje pole Dopravní omezení. Představuje přehledně všechny důležité informace o oznámeném omezení dopravy. Vpravo dole vidíte, kolik dopravních informací vede ke změně trasy, a která z těchto informací se právě zobrazuje. Ikona Objet) ukazuje, že se toto omezení dopravy objede. Klepnete-li na pole Dopravní omezení, zobrazí se další informace. Klepnete-li na (Zavřít), pole zmizí. Dokud se dopravní informace týkají vaší trasy, zobrazuje se tlačítko (Dopravní hlášení). Ukazuje, že se trasa navigačního systému automaticky optimalizuje. Klepněte na (Dopravní hlášení). Užitečné funkce

78 Objeví se následující hlášení: Klepnete-li na OK, dopravní informace se zavře. Klepnete-li na pole Detaily, otevře se okno DOPRAVA (viz "Zobrazení dopravního zpravodajství", str. 78) Zobrazení dopravního zpravodajství Aktuální dopravní informace si můžete kdykoliv nechat zobrazit. Klepněte v panelu s tlačítky na (Volby navigace) > Doprava. Otevře se okno DOPRAVA. Pomocí tlačítek (Nahoru) a (Dolů) můžete seznamem dopravních informací listovat. Klepnete-li na (Zpět), okno DOPRAVA se opět zavře Užitečné funkce

79 1 Tlačítko Filtr ukazuje, kolik je celkem dopravních informací, jaký druh dopravních informací se zobrazuje v seznamu a kolik je dostupných informací tohoto druhu. Klepnete-li na tlačítko Filtr, určíte, které dopravní informace se mají zobrazit (viz "Filtrování dopravních informací", str. 80). 2 Oznámí-li se nové omezení dopravy, které se týká vaší trasy, vyznačí se jako 'NEW'. 3 Tato značka označuje dopravní informace od poskytovatele PremiumTMC. 4 Zde vidíte rozsah dopravního omezení: Červená: Dotčený úsek trasy není kvůli omezení průjezdný nebo je průjezdný jen se značnou časovou ztrátou (více než 20 minut). K této situaci může dojít např. při uzavírce několika jízdních pruhů v důsledku dopravní nehody. Žlutá: Trasa není kvůli omezení neprůjezdná, hrozí ale zpoždění (5-20 minut). K této situaci může dojít např. v případě váznoucí dopravy. Bez barvy: Omezení není kvalifikováno jako závažné (časová ztráta méně než 5 minut). Tomu může být např. tehdy, oznamuje-li se zpomalení dopravy na velmi krátkém úseku, vypadnou-li SOS budky nebo jsou-li uzavřena parkoviště. 5 Zde vidíte, jak daleko od tohoto dopravního omezení se nacházíte. Neleží-li toto omezení na vaší trase nebo byla-li již pro toto omezení vygenerována objížďka, zobrazí se vzdálenost od něj vzdušnou čarou. 6 Zde vidíte, ve které zemi a na které komunikaci se toto omezení vyskytuje. Upozornění: Většina rozhlasových stanic oznamuje jen dopravní omezení v tuzemsku. 7 Zde je oznámené dopravní omezení zobrazeno jako dopravní značka. 8 Zde vidíte, ve kterém úseku komunikace se dopravní omezení nachází. 9 Omezení na trase může navigační systém Objet ( ) nebo Ignorovat ( ). Ikona zobrazuje aktuální nastavení. Upozornění: Máte-li aktivovaný editační režim, můžete klepnout na toto tlačítko pro výběr druhého z obou nastavení (viz "Editační režim", str. 81). 10 Klepnete-li na tlačítko (Aktualizovat), můžete hledat změněné nebo nové dopravní informace. Užitečné funkce

80 9.7.4 Filtrování dopravních informací Můžete si zvolit, které dopravní informace chcete vidět. V okně DOPRAVA klepněte na tlačítko Filtr (viz "Zobrazení dopravního zpravodajství", str. 79, bod 1). Rozlišují se následující druhy dopravních informací: Na trase: Necháte-li se navigovat, zobrazují se jen dopravní informace, které se týkají vaší trasy. V okolí: Zobrazuje se seznam všech dopravních informací poblíž vaší aktuální polohy. Není-li signál GPS dostačující, navigační systém ale uložil vaši poslední polohu, zobrazují se všechny dopravní informace poblíž této polohy. Regionálně platné dopravní informace: Zobrazuje se seznam dopravních informací, které se netýkají jen určitých úseků, např. dochází-li na celém území většího města kvůli nějaké velké akci k omezení dopravy nebo je-li v nějakém regionu hustá mlha. Všechna dopravní hlášení: Otevře se seznam VŠECHNA DOPRAVNÍ HLÁŠENÍ. V něm jsou všechny aktuální dopravní informace seřazeny podle země (vzestupně, např. 'CZ'), typu komunikace (podle důležitosti, např. dálnice) a čísla silnice (vzestupně, např. 'D1'). Zobrazuje se, kolik dopravních informací je k příslušné komunikaci k dispozici. Klepněte na některou položku, chcete-li zobrazit seznam všech dopravních omezení pro příslušnou komunikaci (např. D1) Zobrazení podrobností k dopravní informaci V okně DOPRAVA klepněte na některou dopravní informaci. Otevře se okno DOPRAVNÍ INFORMACE Užitečné funkce

81 Na levé polovině okna se zobrazuje dotčený úsek trasy. Je zobrazena vzdálenost, délka omezení a očekávaná časová ztráta. Na pravé straně se zobrazuje obsah dopravní informace. Při otevření podrobného náhledu přečte navigační systém nahlas příslušnou dopravní informaci. Hlasový výstup ovšem není dostupný v každém jazyce. Upozornění: Předčítání můžete konfigurovat. V okně DOPRAVA klepněte na (Více) > Nastavení > Předčítat dopravní informace a určete, zda se mají nebo nemají (Ano nebo Ne) předčítat dopravní informace TMC. Klepněte na (Výřez mapy) pro náhled na dotčený úsek jako výřez mapy. Klepnete-li ve výřezu mapy na (Informace), výřez mapy se opět zavře. - nebo - Klepnete-li na zobrazí na mapě. (Zobrazit na mapě), dotčený úsek trasy se Editační režim Můžete pro každou dopravní informaci sami určit, zda si přejete omezení objet nebo ne. Upozornění: Režim editace se může aktivovat jen za určitých předpokladů: Hodnota Optimalizace tras musí být nastavena na Na vyžádání. Nacházíte se právě v režimu navigace. Upozornění: Provedete-li manuální zásah do generování objížděk, může to mít nežádoucí důsledky: Trasa se může prodloužit více, než je nutné. Jízda může trvat déle, než je nutné. 1. Otevřete okno DOPRAVA (viz "Zobrazení dopravního zpravodajství", str. 78). 2. V okně DOPRAVA klepněte na (Více) > Editační režim. 3. Klepněte na Ano. Znovu se otevře okno DOPRAVA. Užitečné funkce

82 Vedle dopravních informací na trase uvidíte tlačítko, které zobrazuje aktuální stav: (Objet): Vygeneruje se objížďka okolo tohoto omezení. (Ignorovat): Toto omezení se ignoruje. Klepněte na toto tlačítko pro výběr druhého z obou nastavení. Klepněte na (Zpět). Navigační systém vygeneruje na tomto základě 'Alternativní trasu' a zobrazí ji v okně DOPRAVNÍ OMEZENÍ. Pak se můžete rozhodnout, zda budete chtít tuto trasu použít (Ano) nebo ne (Ne) Možnosti (Dopravní hlášení) 1. Otevřete okno DOPRAVA (viz "Zobrazení dopravního zpravodajství", str. 78). 2. V okně DOPRAVA klepněte na (Více). Otevře se okno s několika tlačítky. 3. Klepněte na tlačítko, jehož funkci chcete provést. Nastavení: Klepnete-li na tlačítko, otevře se okno NASTAVENÍ (viz "Nastavení (Dopravní hlášení)", str. 83). Automatický režim: Tato funkce je dostupná jen tehdy, je-li aktivován režim editace. Klepnete-li na tlačítko, režim editace se deaktivuje. Stav všech dopravních informací na trase se pak nastaví na 'Nový'. Navigační systém vygeneruje na tomto základě 'Optimalizovanou trasu' a přiřadí každé dopravní informaci stav, vyplývající z generování (Objet nebo Ignorovat). Všechna ignorovat: (dostupné jen při aktivovaném režimu editace): Stav všech dopravních informací na trase se nastaví na Ignorovat. Všechna objet: (dostupné jen při aktivovaném režimu editace): Stav všech dopravních informací na trase se nastaví na Objet. Vygenerování optimalizované trasy: (dostupné jen při aktivovaném režimu editace): Stav všech dopravních informací na trase se nastaví na 'Nový'. Navigační systém vygeneruje na tomto základě 'Optimalizovanou trasu' a přiřadí každé dopravní informaci stav, vyplývající z generování (Objet nebo Ignorovat). Info: Otevře okno, ve kterém se vám zobrazují možné příčiny po špatný příjem TMC Užitečné funkce

83 9.7.8 Nastavení (Dopravní hlášení) 1. Otevřete okno DOPRAVA (viz "Zobrazení dopravního zpravodajství", str. 78). 2. V okně DOPRAVA klepněte na (Více) > Nastavení. V okně NASTAVENÍ je možné provést tato nastavení: Optimalizace tras Zde můžete konfigurovat, zda a jak se projeví na navigaci příjem dopravních informací. Automaticky: Automaticky se vygeneruje objížďka. Dostanete informaci o novém generování trasy. Na vyžádání: Navigační přístroj vás hlasem upozorní na to, že se některá dopravní informace týká vaší trasy. Pole Dopravní hlášení na obrazovce ukazuje vzdálenost k oznámenému dopravnímu omezení. Nikdy: Všechny dopravní informace na vaší trase budou ignorovány. Zobrazit dopravní informace Toto nastavení je dostupné jen tehdy, je-li pro nastavení Optimalizace tras zvolena volba Na vyžádání. Zde můžete konfigurovat, zda se dopravní informace budou zobrazovat jen tehdy, když z nich může vyplynout určitá časová ztráta. Jen při časové ztrátě > 5 min. Jen při časové ztrátě > 15 min. Zobrazit všechny Předčítat dopravní informace Zde můžete konfigurovat, zda se mají informace TMC přečíst nahlas při otevření okna DOPRAVNÍ INFORMACE (Ano nebo Ne). 10 Handsfree modul Tato kapitola se vás týká jen tehdy, je-li vaše navigace NAVIGON 72 Premium. Navigační přístroj má modul handsfree, který podporuje připojení přes Bluetooth k mobilním telefonům a náhlavním soupravám s Bluetooth. Může být spojený najednou s max. dvěma mobilními telefony nebo jednou náhlavní soupravou. Po navázání spojení k mobilnímu telefonu můžete používat navigační přístroj jako jeho handsfree. Handsfree modul

84 Po navázání spojení s náhlavní soupravou s Bluetooth uslyšíte pokyny navigačního přístroje přes sluchátka. To je užitečné, jedete-li např. na motocyklu. Všechny další v této kapitole popsané funkce nejsou při spojení s náhlavní soupravou k dispozici. Ne všechny přístroje s Bluetooth jsou 100% kompatibilní. V závislosti na přístroji je možné, že některé funkce nebudou podporovány nebo budou podporovány jen omezeně. Může se také stát, že se některý přístroj nebude moci připojit, když je již připojen jiný přístroj. Otevření modulu handsfree Klepnete-li při otevřené mapě na libovolný bod na mapě, otevře se panel s tlačítky. Klepněte v panelu s tlačítky na (Telefon). Otevře se okno HANDSFREE MODUL. Spustíte-li modul handsfree poprvé, otevře se okno, ve kterém můžete spustit vyhledávání přístrojů s Bluetooth. Klepněte na Ano, chcete-li nyní spustit vyhledávání a navázat spojení s náhlavní soupravou nebo mobilním telefonem. Jakmile nalezne navigace váš přístroj s Bluetooth, můžete provést spárování (viz "Spárování přístroje", str. 87). Klepněte na Ne, chcete-li provést spárování později (viz kapitola "Vyhledání a spárování přístrojů s Bluetooth", str. 86). Prvky modulu handsfree Z okna HANDSFREE MODUL jsou dostupné všechny funkce Handsfree modul

Uživatelská příručka. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services Čeština Prosinec 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 14xx 24xx. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 14xx 24xx. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 14xx 24xx Čeština Září 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru na kolečkách znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru.

Více

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live Uživatelská příručka Čeština Srpen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti

Více

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Uživatelská příručka Čeština Červen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 72xx. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 72xx. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 72xx Čeština Září 2008 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 2100 2110 max. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 2100 2110 max. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110 max Čeština Duben 2008 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto

Více

Uživatelská příručka NAVIGON 8410. Čeština

Uživatelská příručka NAVIGON 8410. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 8410 Čeština Srpen 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON Primo. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON Primo. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON Primo Čeština Září 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru na kolečkách znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru.

Více

Move&Fun. Uživatelská příručka. Čeština

Move&Fun. Uživatelská příručka. Čeština Move&Fun Uživatelská příručka Čeština Červen 2012 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení se

Více

maps + more Uživatelská příručka Čeština

maps + more Uživatelská příručka Čeština maps + more Uživatelská příručka Čeština Červen 2012 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 2100 2110 max. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 2100 2110 max. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110 max Čeština Duben 2008 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto

Více

Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110. Čeština

Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110 Čeština Leden 2008 Symbol přeąkrtnutého kontejneru znamená, ľe na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho ľivotnosti uloľen do odděleného sběru. Toto

Více

Uživatelská příručka NAVIGON 3100 3110. Čeština

Uživatelská příručka NAVIGON 3100 3110. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 3100 3110 Čeština Stav: Březen 2007 Tiráž NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg V tomto materiálu uvedené údaje a data se mohou změnit bez předchozího oznámení.

Více

Uživatelská příručka. MobileNavigator 6

Uživatelská příručka. MobileNavigator 6 Uživatelská příručka MobileNavigator 6 Stav: červen 2006 Tiráž NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg V tomto materiálu uvedené údaje a data se mohou změnit bez předchozího oznámení. Bez výslovného

Více

SEAT Portable System. Uživatelská příručka. Čeština

SEAT Portable System. Uživatelská příručka. Čeština SEAT Portable System Uživatelská příručka Čeština Červenec 2013 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky:

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Zvolte jazyk programu. Pokud se Váš jazyk neobjeví na obrazovce, přejděte na jinou stránku

Více

Uživatelská příručka. MobileNavigator 5

Uživatelská příručka. MobileNavigator 5 Uživatelská příručka MobileNavigator 5 Stav: duben 2005 Tiráž NAVIGON GmbH Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Hotline: 0043 820 88 88 10 (0,06-0,27 za minutu, v závislosti na zemi, z ktere se vola. Náklady

Více

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA RIZIKO PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT Tento symbol vás upozorňuje na to, že s produktem byla dodána důležitá literatura týkající se provozu a údržby zařízení.

Více

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android Uživatelský manuál Dynavix Navigace pro zařízení s OS Android Obsah: Spuštění Nastavení první trasy Pohled řidiče (náhled) Trasa Zobrazení celé trasy Objížďka a přepočet trasy Simulace a plánování trasy

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta II se softwarem Dynavix 8.

Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta II se softwarem Dynavix 8. Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta II se softwarem Dynavix 8. Dynavix Delta II je jednoúčelové navigační zařízení s multimediální výbavou (podporuje přehrávání většiny zvukových formátů

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Dynavix Tau Dynavix Manager Evidence jízd manuál softwaru Dynavix 8

Dynavix Tau  Dynavix Manager Evidence jízd  manuál softwaru Dynavix 8 Děkujeme, že jste si zakoupil zařízení Dynavix Tau. Dynavix Tau je jednoúčelové navigační zařízení s multimediální výbavou (podporuje přehrávání většiny zvukových formátů a prohlížení obrázků) určené primárně

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

FAQ pro Eee Pad TF201

FAQ pro Eee Pad TF201 FAQ pro Eee Pad TF201 CZ6915 Správa souborů... 2 Jak se dostanu k datům uloženým na kartě microsd, SD a disku USB?... 2 Jak přesunu vybraný soubor do jiné složky?... 2 Jak zkopíruji a vložím vybraný soubor

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Uživatelská příručka. Sygic GPS Navigation. v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena.

Uživatelská příručka. Sygic GPS Navigation. v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka Sygic GPS Navigation v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena. I. Začínáme...2 Zadávání adresy...4 Turn by Turn navigace...8 Vyhledávání GPS pozice...9 II. Plánování trasy...

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny Acer Aspire S7-9 Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace...

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... 6 Bezpečnostní upozornění:... 8 Servis a záruka... 8 Zapojení:

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD Podrobný manuál Úvod ARVAL ON BOARD (AOB) Mobile je mobilní verze klasického ARVAL ON BOARD, který je určen pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Multimedia Navigation New York 830 New York 835

Multimedia Navigation New York 830 New York 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 830 New York 835 Návod k obsluze Navigace Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Blaupunkt Navigation. Začněte používat systém Blaupunkt

Více

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Návod k obsluze Navigace Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Blaupunkt Navigation. Začněte používat systém Blaupunkt Navigation

Více

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite v1.1001 Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite Poslední aktualizace: 27. 8. 2009 HiddenSMS Lite software pro mobilní telefony s operačním systémem Windows Mobile, určený pro skrytí Vašich soukromých

Více

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci www.upc.cz 1. Co je aplikace UPC Telefon? UPC Telefon je bezplatná aplikace, která po instalaci do mobilního telefonu umožňuje

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

igo PRIMO Upozornění!

igo PRIMO Upozornění! igo PRIMO Používání navigačního software a aktualizace mapových podkladů Upozornění! Do 30ti dnů od prvního spuštění navigace v modelu NX502E, NX302E, NX702E nebo NZ502E si můžete bezplatně stáhnout ze

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

Zobrazení informací o stavu spojení

Zobrazení informací o stavu spojení Zobrazení informací o stavu spojení Můžete si prohlédnout informace o stavu spojení mezi tímto přijímačem a vozidlem. Mezi tato spojení patří informace GPS a signály parkování. Zobrazení informací o stavu

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy)

Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy) Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy) Verze 2013.1.1 www.dynafleetonline.com strana 1 / 11 Obsah dokumentu (kliknutím myši na téma z obsahu vás dokument automaticky posune

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1 Novinky v programu LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010 Newsletter Verze 7 Strana 1 OBSAH NOVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 4 Úvodní strana... 4 Správa zakázek... 5 Centrum zakázky... 6 Zadávání prvků... 7 SPRÁVA ZAKÁZEK...

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze určeno pro použití s těmito modely nüvi: 3750, 3760, 3790

nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze určeno pro použití s těmito modely nüvi: 3750, 3760, 3790 nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze určeno pro použití s těmito modely nüvi: 3750, 3760, 3790 Začínáme VAROVÁNÍ Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

JABRA STEP WIRELESS. Návod k použití. jabra.com/stepwireless. jabra

JABRA STEP WIRELESS. Návod k použití. jabra.com/stepwireless. jabra L jabra Návod k použití jabra.com/stepwireless 2014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je zapsaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené jsou

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více