USNESENÍ 18. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ 18. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne"

Transkript

1 USNESENÍ 18. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne /18/Z/2009 Technologické centrum Jirkov I. bere na vědomí studii o zřízení Technologického centra Jirkov II. ukládá RM dopracovat vliv rizik možného realizovaného projektu na hospodaření města, včetně předložení smluv a informací o možném využití. T: /18/Z/2009 Odpisový plán na rok 2009 bere na vědomí odpisový plán na rok 2009 u těchto příspěvkových organizací: ZŠ Budovatelů, ZŠ Studentská, ZŠ Krušnohorská, DDM, ZUŠ, MŠ, MěÚSS, LMJ a KVIZ Jirkov dle předložené zprávy. 3/18/Z/2009 Rozpočtová opatření č. 1-4 I. bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1 a 4 II. rozpočtová opatření č /18/Z/2009 Prodej p.č. 140/1 a části p.č. 141/1 - ČH prodej pozemku p.č. 140/1 o výměře 303 m2 a části pozemku p.č. 141/1 (přesná výměra bude určena geometrickým plánem) v k.ú. Červený Hrádek za účelem využívání zahrady a příjezdové cesty k soukromému vlastnictví manželům M. a K. B., bytem Jirkov a to za smluvní kupní cenu 200,-- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem (3 % odvody finančnímu úřadu + náklady na vyhotovení GP). 1

2 5/18/Z/2009 Prodej části p.p.č. 238/4 v k.ú. Zákoutí prodej části pozemku p.č. 238/4 v k.ú. Zákoutí (přesná výměra bude určena geometrickým plánem) manželům M. a G. Ch., bytem Blatno za účelem chovu koní za smluvní kupní cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem s tím, že přesná výměra bude určena GP. 6/18/Z/2009 Prodej části pozemku p.č v k.ú. Jirkov prodej části pozemku p.č v k.ú. Jirkov (přesná výměra bude určena geometrickým plánem) za účelem využívání zahrady manželům L. a. J.Š., bytem Jirkov za smluvní kupní cenu 200,-- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem (3 % odvody finančnímu úřadu a náklady na vyhotovení GP). 7/18/Z/2009 Prodej pozemků - Zátiší - Jirkov a) prodej částí pozemků p.č. 3901, 3902 a 3903/1 (dle GP č. zak /2008 se jedná o pozemky p.č. 3901/2, 3902/3 a 3903/1) v k.ú. Jirkov o celkové výměře 393 m2 manželům P. a I. N., bytem Jirkov za smluvní kupní cenu ,-- Kč. b) prodej pozemků p.č. 3903/2 o výměře 22 m2, p.č. 3903/3 o výměře 38 m2 a části pozemku p.č. 3903/1 (dle GP č. zak /2008 se jedná o pozemek p.č. 3903/4 o výměře 311 m2 v k.ú. Jirkov manželům M. a I. Č, bytem Jirkov za smluvní kupní cenu ,-- Kč. 8/18/Z/2009 Prodej části pozemku p.č. 1980/9 v k.ú. Jirkov Prodej části pozemku p.č. 1980/9 v k.ú. Jirkov o výměře 298 m2 (dle GP č. zak /2008 se jedná o pozemek p.č. 1980/52) manželům Š. a A. K., bytem Jirkov za účelem využívání zahrady k rodinnému domu za smluvní kupní cenu ,-- Kč. 9/18/Z/2009 Prodej částí pozemku p.č v k.ú. Jirkov prodej částí pozemku p.č v k.ú. Jirkov (přesné výměry budou určeny geometrickým plánem) za účelem využívání zahrad u domu čp a to za smluvní kupní cenu 200,-- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem (3 % odvody finančnímu úřadu + náklady na vyhotovení GP) následovně: a) manželům B. a J. V., bytem Jirkov b) paní K. Š., bytem Jirkov. 10/18/Z/2009 Prodej p.p.č v k.ú. Jirkov 2

3 prodej pozemku p.č o výměře 115 m2 v k.ú. Jirkov za účelem využívání zahrady manželům J. a M. Š., bytem Jirkov za smluvní kupní cenu ,-- Kč. 11/18/Z/2009 Prodej pozemku p.č. 444/2 v k.ú. Březenec prodej pozemku p.č. 444/2 v k.ú. Březenec o výměře 234 m2 manželům K. a J. L., bytem Jirkov za účelem využívání zázemí k domu za smluvní kupní cenu ,- Kč. 12/18/Z/2009 Prodej pozemků p.č. 433/45,346/2 - Březenec prodej pozemků p.č. 433/45 o výměře 302 m2 a p.č. 346/2 o výměře 209 m2 v k.ú. Březenec společnosti Bonstav s.r.o., se sídlem Brdlíkova 288/1e, Praha 5 za účelem začlenění pozemků do přístupové komunikace za smluvní kupní cenu ,- Kč. Do doby vybudování komunikace a inž. sítí pro lokalitu rodinných domků Březenec - Jižní stráň bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě, která bude omezena dobou platnosti do /18/Z/2009 Prodej p.p.č. 4294/4 a 3052/1 v k.ú. Jirkov prodej pozemků p.č. 4294/4 o výměře 5830 m2 a p.č. 3052/1 o výměře 6949 m2 v k.ú. Jirkov Ústeckému kraji - Krajskému úřadu z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků pod komunikacemi za celkovou smluvní kupní cenu ,-- Kč. 14/18/Z/2009 Převod pozemku p.č. 1744/4 v k.ú. Jirkov změnu v usnesení č. 20/14/Z/2008 ze dne (převod pozemků v k.ú. Jirkov a Březenec) v části týkající se bezúplatného převodu pozemku p.č. 1744/4 v k.ú. Jirkov o výměře 180 m2 a to tak, že se tento pozemek z usnesení vyjme. 15/18/Z/2009 Převod p.p.č v k.ú. Jirkov bezúplatný převod pozemku p.č v k.ú. Jirkov o výměře 64 m2 od Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města Jirkova z důvodu majetkoprávního vypořádání objektu občanské vybavenosti čp /18/Z/2009 Věcné břemeno na p.č.1565/1,1565/5,1566/1 - Jirkov 3

4 zřízení věcného břemene práva vstupu a vjezdu na pozemky p.č. 1565/1, 1565/5 a 1566/1 v k.ú. Jirkov za účelem zřízení, provozu, údržby a oprav vedení veřejné telekomunikační sítě ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 2/266, Praha-Michle. Věcné břemeno se zřizuje po dobu životnosti vedení veřejné telekomunikační sítě za jednorázovou úplatu 50,- Kč/bm + DPH dle platných právních předpisů. Výpočet jednorázové úplaty bude vycházet z geodetického zaměření skutečného provedení stavby. Do doby geodetického zaměření bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí žadatel. 17/18/Z/2009 Zřízení věcného břemene - plynovod Gazela I. výjimku ze Zásad pro zřizování věcných břemen schválené zastupitelstvem města dne usnesením č. 10/17/Z/2009, která se týká stanovení ceny a doby zřízení věcného břemene. II. zřízení věcného břemene práva vstupu a vjezdu na pozemky p.č. 319/10, 319/12, 319/13 v k.ú. Svahová I, pozemky p.č. 167/1, 167/7, 167/17, 167/18, 167/19, 167/47, 167/65, 167/66, 214/2, 238/17, 238/19, 238/20, 238/23, 238/24, 238/26, 288, 291/1, 294, 297, 319/1, 319/11, 365/1, 365/4 v k.ú. Svahová, pozemek p.č. 161/1 v k.ú. Pyšná a pozemky p.č. 1681, 1686, 1694, 4430/1 v k.ú. Jirkov za účelem umístění, zřízení, provozování a provádění oprav, úprav, revizí a údržby vysokotlakého plynovodu včetně dalších jeho součástí a příslušenství ve prospěch společnosti RWE Transgas Net, s.r.o., se sídlem V Olšinách 75/2300, Praha 10 - Strašnice. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši ,- Kč + DPH dle platných právních předpisů. Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí žadatel. 18/18/Z/2009 VB na p.p.č. 748 v k.ú. Jindřišská zřízení věcného břemene práva vstupu a vjezdu na pozemek p.č. 748 v k.ú. Jindřišská za účelem umístění, oprav a údržby 1x betonového sloupu s BTR trafostanicí, 1x betonového sloupu s úsekovým odpojovačem a 1x betonového sloupu - křížení pozemku vrchním vodičem VN AIFe pro firmu ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno se zřizuje po dobu životnosti stavby a za finanční náhradu ve výši 50,-- Kč za každý započatý m2 + DPH dle platných právních předpisů. Výpočet jednorázové úplaty bude vycházet z geodetického zaměření skutečného provedení stavby. Do doby geodetického zaměření bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí s tím, že před kolaudací stavby bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene. Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí žadatel. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4

5 19/18/Z/2009 VB na pozemcích v k.ú. Jirkov zřízení věcného břemene (třístranná smlouva) práva vstupu a vjezdu na pozemky p.č. 4427/1, 759/1, 1196/1, 758/1 a 813 v k.ú. Jirkov za účelem umístění údržby a oprav vodovodu a kanalizace ve prospěch L. F., bytem Jirkov; R. a Z. P., bytem Jirkov; L. P. a P. Z., bytem Chomutov a J. a J. K., bytem Chomutov jako investory a ve prospěch Severočeské vodárenské společnosti a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice jako oprávněného. Věcné břemeno se zřizuje na dobu životnosti stavby a za jednorázovou úplatu 50,-- Kč + DPH za každý započatý bm. Úplata bude vycházet z geodetického zaměření skutečného provedení stavby. Do doby zaměření bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Do kolaudace stavby bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene. 20/18/Z/2009 Plánovací smlouva-vybudování komunikace plánovací smlouvu na vybudování nové příjezdové komunikace k RD na pozemku p.č. 960/1 v k.ú. Březenec v celkové ploše 22 m2 a vybudování finálního živičného povrchu komunikace na pozemku p.č. 960/1 od místní komunikace na pozemku p.č. 422 v k.ú. Březenec k místu napojení na nově budovanou příjezdovou komunikaci v celkové ploše 168 m2 mezi městem Jirkov a manželi V. a I. K., bytem Spořice. 21/18/Z/2009 Smlouva o uzavření smluv bud. kupních - BONSTAV uzavřít smlouvu o smlouvách budoucích kupních na koupi pozemků po komunikací a koupi tělesa komunikace, veřejného osvětlení a dešťové kanalizace v budoucí lokalitě rodinných domů Březenec-Jižní stráň mezi městem Jirkov a právnickou osobou BONSTAV s.r.o. 22/18/Z/2009 Aktualizace zásad pro pronájmy a prodeje Zásady pro pronájmy a prodeje nemovitostí ve městě Jirkově dle předložené zprávy s účinností od včetně připomínek zastupitelů. 23/18/Z/2009 Plán oprav domů a bytů pro rok 2009 bere na vědomí plán oprav domů a bytů v majetku města pro rok 2009 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5

6 24/18/Z/2009 Prodej hrobky prodej hrobky č. 3 v oddělení 1 na hřbitově v Zaječické ulici paní M. T., bytem Jirkov za smluvní kupní cenu 9.580,- Kč. 25/18/Z/2009 Stav dopravy občanů ve městě bere na vědomí předloženou zprávu o stavu dopravy občanů ve městě Jirkov. 26/18/Z/2009 Uzavření dohody ve věci vydržení pozemku uzavření dohody o narovnání ve věci vydržení pozemku p.č v k.ú. Jirkov ve prospěch K. P., bytem Pod Jirkov s tím, že vypracování dohody o narovnání a s tím spojenou úhradu nákladů zajistí jmenovaný. 27/18/Z/2009 Prodej bytových jednotek ve městě Jirkově ceny prodávaných bytových jednotek ve městě Jirkově na základě schválených zásad dle předložené zprávy firmy IZ-Real s.r.o. Jirkov. U Sauny čp parcela č. 849/18 - výměra 271 m2 Byty č U Sauny čp parcela č. 849/17 - výměra 238 m2 (pod čp. 1514) čp parcela č. 849/16 - výměra 240 m2 (pod čp. 1515) U Sauny čp Byty č U Sauny čp Byty č

7 Studentská čp. 1271, parcela č výměra 211 m2 (pod čp.1271) 1272, parcela č výměra 211 m2 (pod čp.1272) ======================================================================= Studentská čp Byty č Studentská čp Byty č Schválení ceny nově přiděleného bytu čp. 1665/11, (ostatní ceny bytů v čp byly schváleny ZM dne , kdy byl tento byt volný): Krušnohorská 1665, parcela č výměra 215 m2 (pod čp. 1665) parcela č výměra 190 m2 (pod čp. 1666) parcela č výměra 217 m2 (pod čp. 1667) Byt č /18/Z/2009 Prodej bytových jednotek - změny změny již schválených bytových jednotek k prodeji Zastupitelstvem města Jirkova dle předložené zprávy. 1. změna: Usnesením 16. ZM ze dne byl schválen prodej takto: C. M. - prodej bytu č. 18 v čp. 1681, K. Marxe Užívací právo k bytu bylo rozšířeno i na druha p. L. F., bytem tamtéž, proto žádáme o nové schválení takto: K. Marxe 1681/18, parcela č výměra 231 m2 (pod čp. 1680) parcela č výměra 243 m2 (pod čp. 1681) 2. změna: Usnesením 14. ZM ze dne byl schválen prodej takto: B. D. - prodej bytu č. 12 v čp. 1261, ul. Studentská Došlo k výměně bytů, novým uživatelem bytu se stal p. K. P. proto žádáme o nové schválení takto: Studentská 1261/12, parcela č výměra 212 m2 (pod čp. 1261) parcela č výměra 213 m2 (pod čp. 1262) 7

8 3. změna: Usnesením 14. ZM ze dne byl schválen prodej takto: K. P. - prodej bytu č. 22 v čp. 1261, ul. Studentská P. K. se provdala, převedla užívací právo k bytu na svého syna p. K., který byt vyměnil za b.č. 12, proto žádáme o nové schválení takto: Studentská 1261/22, parcela č výměra 212 m2 (pod čp. 1261) parcela č výměra 213 m2 (pod čp. 1262) 4. změna: Usnesením 14. ZM ze dne byl schválen prodej takto: B. Š. - prodej bytu č. 16 v čp. 1503, ul. U Stadionu P. B. se provdala, proto žádáme o nové schválení takto: U Stadionu 1503/16, parcela č. 1005/7 - výměra 279 m2 5. změna: V. M. - prodej bytu č. 5 v čp. 1506, ul. Alešova Užívací právo k bytu bylo rozšířeno i na družku p. M., bytem tamtéž, proto žádáme o nové schválení takto: Alešova 1506/5, parcela č. 1005/9 - výměra 240 m2 6. změna: K..- prodej bytu č. 7 v čp. 1506, ul. Alešova P. K. byt odevzdala, byt byl přidělen novému nájemníkovi p. Č. (schváleno RM Jirkova , usnesení č. 416/23/R/2008), proto žádáme o nové schválení takto: Alešova 1506/7, parcela č. 1005/9 - výměra 240 m2 7. změna: M. M. - prodej bytu č. 19 v čp. 1506, ul. Alešova P. M. převedla užívací právo k bytu na syna p. J. L., bytem tamtéž, proto žádáme o nové schválení takto: Alešova 1506/19, parcela č. 1005/9 - výměra 240 m2 8. změna: L. A. - prodej bytu č. 21 v čp. 1506, ul. Alešova Užívací právo k bytu má i manžel p. L., který má jiný trvalý pobyt, proto žádáme o nové schválení takto: Alešova 1506/21, parcela č. 1005/9 - výměra 240 m2 8

9 9. změna: Usnesením 14. ZM ze dne byl schválen prodej takto: K. P. - prodej bytu č. 16 v čp. 1512, ul. 5. května P. K. se provdala, užívací právo k bytu bylo rozšířeno i na manžela p. K., proto žádáme o nové schválení takto: 5. května 1512/16, parcela č. 849/20 - výměra 237 m2 10. změna: Usnesením 17. ZM ze dne byl schválen prodej takto: K. J. - prodej bytu č. 4 v čp. 1520, ul. Alešova P. K. provedla výměnu bytu, novou uživatelkou bytu se stala p. D., proto žádáme o nové schválení takto: Alešova 1520/4, parcela č. 849/11 - výměra 352 m2 11. změna: Š. G. - prodej bytu č. 11 v čp. 1521, ul. Alešova Užívací právo k bytu převedla p. Š. na syna p. Š.P., bytem tamtéž, proto žádáme o nové schválení takto: Alešova 1521/11, parcela č. 849/10 - výměra 268 m2 12. změna: P. J. - prodej bytu č. 24 v čp. 1521, ul. Alešova Užívací právo k bytu převedla p. P. na syna p. P. J., bytem tamtéž, proto žádáme o nové schválení takto: Alešova 1521/24, parcela č. 849/10 - výměra 268 m2 13. změna: K. M. - prodej bytu č. 6 v čp. 1523, ul. Alešova P. K. převedla užívací právo k bytu na dceru K. M. ml., bytem tamtéž, proto žádáme o nové schválení takto: Alešova 1523/6, parcela č. 849/9 - výměra 240 m2 (pod čp. 1522) parcela č. 849/8 výměra 240 m2 (pod čp. 1523) 14. změna: N. O. - prodej bytu č. 15 v čp. 1523, ul. Alešova Užívací právo k bytu má také bývalá manželka p. Š. I., která se v bytě delší dobu nezdržuje, ale má zde stále trvalý pobyt a na byt si činí nárok, proto žádáme o nové schválení takto: Alešova 1523/15, parcela č. 849/9 - výměra 240 m2 (pod čp. 1522) parcela č. 849/8 výměra 240 m2 (pod čp. 1523) 9

10 15. změna: S. M. - prodej bytu č. 16 v čp. 1523, ul. Alešova P. S. převedla užívací právo k bytu na vnučku S. M.., bytem tamtéž, proto žádáme o nové schválení takto: Alešova 1523/16, parcela č. 849/9 - výměra 240 m2 (pod čp. 1522) parcela č. 849/8 výměra 240 m2 (pod čp. 1523) 16. změna: Usnesením 13. ZM ze dne byl schválen prodej takto: M. M., M. J. - prodej bytu č.24 v čp. 1550, Smetanovy sady Manželé M. uzavřeli smlouvu o zúžení společného jmění manželů, byt bude kupovat pouze paní M., proto žádáme o nové schválení takto: Smetanovy sady 1550/24 - parcela č. 849/73 - výměra 281 m2 17. změna: Usnesením 11. ZM ze dne byl schválen prodej takto: D. H., D. G. - prodej bytu č.4 v čp. 1601, Na Borku Manželé D. uzavřeli smlouvu o zúžení společného jmění manželů, byt bude kupovat pouze pan D., proto žádáme o nové schválení takto: Na Borku 1601/4 - parcela č. 3670/65 - výměra 241 m2 (pod čp. 1600) parcela č. 3670/64 - výměra 265 m2 (pod čp. 1601) 18. změna: Usnesením 11. ZM ze dne byl schválen prodej takto: Š. I., Š. L. - prodej bytu č. 15 v čp. 1601, Na Borku Manželé Š. uzavřeli smlouvu o zúžení společného jmění manželů, byt bude kupovat pouze pan Š. proto žádáme o nové schválení takto: Na Borku 1601/15 - parcela č. 3670/65 - výměra 241 m2 (pod čp. 1600) parcela č. 3670/64 - výměra 265 m2 (pod čp. 1601) 19. změna: Usnesením 11. ZM ze dne byl schválen prodej takto: M. P. - prodej bytu č. 8 v čp. 1613, Na Borku P. M. byt odevzdal, byt byl přidělen na základě vyplacení dluhu nové uživatelce p. E. K., (schváleno RM Jirkova , usnesení č. 170/11/R/2008) Na Borku 1613/8 - parcela č. 3670/30 - výměra 246 m2 (pod čp. 1613) parcela č. 3670/31 - výměra 243 m2 (pod čp. 1614) 20. změna: Usnesením 16. ZM ze dne byl schválen prodej takto: S. R., S. L. - prodej bytu č. 6 v čp. 1650, Krušnohorská ul. P. S. se vzdala užívacího práva, proto žádáme o nové schválení takto: Krušnohorská 1650/6, parcela č výměra 241 m2 (pod čp. 1649) parcela č výměra 237 m2 (pod čp. 1650) parcela č výměra 239 m2 (pod čp. 1651) 10

11 21. změna: Usnesením 16. ZM ze dne byl schválen prodej takto: K. D. - prodej bytu č. 24 v čp. 1662, Krušnohorská ul. P. K. se provdala, užívací právo k bytu získal i manžel p. G, proto žádáme o nové schválení takto: Krušnohorská 1662/24, parcela č výměra 241 m2 (pod čp. 1649) parcela č výměra 237 m2 (pod čp. 1650) parcela č výměra 239 m2 (pod čp. 1651) 22. změna: Usnesením 16. ZM ze dne byl schválen prodej takto: Š. J.- prodej bytu č. 23 v čp. 1662, Krušnohorská ul. P. Š. provedl směnu bytu s p. O., proto žádáme o nové schválení takto: Krušnohorská 1662/23, parcela č výměra 241 m2 (pod čp. 1649) parcela č výměra 237 m2 (pod čp. 1650) parcela č výměra 239 m2 (pod čp. 1651) 23. změna: Usnesením 16. ZM ze dne byl schválen prodej takto: C. j., C. Z. - prodej bytu č. 1 v čp. 1666, Krušnohorská ul. Cvoreňovi provedli směnu do bytu č. 2 s p. Novákovou, proto žádáme o nové schválení takto: Krušnohorská 1666/1, parcela č výměra 215 m2 (pod čp. 1665) parcela č výměra 190 m2 (pod čp. 1666) parcela č výměra 217 m2 (pod čp. 1667) 24. změna: Usnesením 16. ZM ze dne byl schválen prodej takto: N. I. - prodej bytu č. 2 v čp. 1666, Krušnohorská ul. P. N. provedla směnu do bytu č. 1 s C., proto žádáme o nové schválení takto: Krušnohorská 1666/2, parcela č výměra 215 m2 (pod čp. 1665) parcela č výměra 190 m2 (pod čp. 1666) parcela č výměra 217 m2 (pod čp. 1667) 29/18/Z/2009 Činnost a výsledky sportovních organizací bere na vědomí činnost a výsledky sportovních organizací za II. pololetí roku /18/Z/2009 Poskytnutí dotace na činnost Kulturního domu I. poskytnutí dotace ve výši 138tis. Kč na činnost Kulturního domu Zdeňka Glückseliga v Jirkově. 11

12 II. smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 138tis. Kč na činnost Kulturního domu Zdeňka Glückseliga v Jirkově uzavřenou mezi městem Jirkov, zastoupeným starostou města Radkem Štejnarem a společností IZ-Real Jirkov s.r.o., zastoupenou jednatelem společnosti Ivo Zábranským. III. revokuje usnesení ZM č. 24/17/Z/2009 v bodě II, a č. 25/17/Z/2009 v bodě II ze dne IV. ukládá RM zapracovat do Zásad o poskytnutí dotací a) u dotace do 50 tis. Kč dokladovat bezdlužnost a beztrestnost formou čestného prohlášení b) u dotace nad 50 tis. Kč doložit bezdlužnost od FÚ, OSSZ a doklad o beztrestnosti statutárního orgánu. 31/18/Z/2009 Smlouva o poskytnutí dotace smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 300tis. Kč na opravu a rekonstrukci majetku sloužícího ke sportu uzavřenou mezi městem Jirkov, zastoupeným starostou města Radkem Štejnarem a Tenisovým klubem Jirkov, zastoupeným předsedou klubu Luďkem Zedkem. 32/18/Z/2009 Podání žádosti o dotaci - Czech POINT I. bere na vědomí podání žádosti o dotaci z programu IOP "E-Government v obcích - Czech POINT" na projekt "Typový projekt - Czech POINT - kontaktní místo (upgrade)". Celkové náklady projektu jsou ,- Kč, dotace činí ,- Kč a vlastní podíl města je ,- Kč. II. Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace k uvedenému projektu 33/18/Z/2009 Žádosti o dotace Fond hejtmanky ÚK I. podání žádosti o dotace z Fondu hejtmanky ÚK na akce: 1) Vybudování příjezdové komunikace a parkoviště u zámku Červený Hrádek (celkové náklady ,30 Kč, požadovaná dotace 75%, tj ,. Kč) 2) Parkovací stání před kulturním domem Zdeňka Glückseliga v Jirkově (celkové náklady , 30 Kč, požadovaná dotace 75%, tj ,- Kč) II. možnost předfinancování projektu Vybudování příjezdové komunikace a parkoviště u zámku Červený Hrádek ve výši celkových nákladů částkou ,30 Kč, a to formou financování z Fondu rezerv a rozvoje nebo formou bankovního úvěru. 34/18/Z/2009 Dohoda o součinnosti mezi ZM a SDH Jirkov potvrzuje dohodu mezi Zastupitelstvem města a Sborem dobrovolných hasičů Jirkov na rok

13 35/18/Z/2009 Pořízení 11. Změny územního plánu v souladu s 6 odst.5 písmeno a) a 44 písmeno d) zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů pořízení 11.Změny územního plánu sídelního místa Chomutov Jirkov. Pořízení podmiňuje v souladu s 45 odst.4 úplnou úhradou celkových nákladů na její pořízení a na mapové podklady navrhovateli a to poměrem výše celkových nákladů k počtu návrhů zahrnujících samostatný záměr pro jednu celistvou plochu. K součinnosti při pořizování 11.změny územního plánu určuje podle zákona č.183/2006 Sb zastupitele pana Jaroslava Cingela. 36/18/Z/2009 Zpráva z jednání finančního výboru bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru konaného dne včetně přijatých usnesení 37/18/Z/2009 Kontrola usnesení z 17. ZM bere na vědomí ústní zprávu o kontrole plnění usnesení z 17. ZM 38/18/Z/2009 Zpráva o činnosti RM č. 6 10/09 bere na vědomí ústní zprávu o činnosti RM č. 6 10/09 39/18/Z/2009 Dopis zaměstnanců kamerového systému projednalo dopis zaměstnanců kamerového systému a potvrzuje své usnesení č. 21/17/Z/2009 ze dne ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ing. Zamazal Libor ověřovatel zápisu Mgr. Stejná Věra ověřovatel zápisu 13

14 Štejnar Radek starosta města Usnesení je upraveno pro zveřejnění na internetu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., na ochranu osobních údajů. Úplné znění usnesení je pro občany Jirkova (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích) k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jirkov. 14

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 16 zastupitelů dle

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006 U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Č. 175/2012 Majetkoprávní operace I. Prodej bytové jednotky nájemníkovi Zastupitelstvo města prodej bytové jednotky

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Soubor usnesení - 4/ZM/2012

Soubor usnesení - 4/ZM/2012 Soubor usnesení - 4/ZM/2012 Konáno dne: 25.4.2012 Řádné zastupitelstvo města 4/120/ZM/12 - Návrhová komise / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Petr Dlouhý, p. Milan

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 17.9.2008

USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 17.9.2008 USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva dne 17.9.2008 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Clubu Kino, Fügnerova ul. 18 zastupitelů dle prezenční listiny Jan Prskavec, Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr.

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

U S N E S E N Í č. 3. /2014

U S N E S E N Í č. 3. /2014 U S N E S E N Í č. 3. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 20. 5. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: - Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. - Místní komunikace

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 1 usnesení z 4 zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ stav.p.č. 153 o výměře 9m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

U S N E S E N Í z 41. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 23.6.2014 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 41. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 23.6.2014 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 41. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 23.6.2014 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu pana

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Soubor usnesení - 1/ZM/2012

Soubor usnesení - 1/ZM/2012 Soubor usnesení - 1/ZM/2012 Konáno dne: 25.1.2012 Řádné zastupitelstvo města 1/1/ZM/12 - Návrhová komise / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Pavel Farský, p. Daniel

Více

Informace o přijatých usneseních

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. března 2015 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění.

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Město Trutnov - městský úřad

Město Trutnov - městský úřad Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 6.6.2013 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 28. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 6.8.2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014 Ing. Andreas

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení Zápis a usnesení 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 20. 12. 2011 v 13,00 hodin

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 15.12.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 15.12.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: 7. Strategický plán rozvoje obce Proboštov pro období 2015 2018

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: 7. Strategický plán rozvoje obce Proboštov pro období 2015 2018 Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 92 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na středu dne 29. 4. 2015 v 17 hodin v

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

U S N E S E N Í R 951/11-08

U S N E S E N Í R 951/11-08 U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. listopadu 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30.4.2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice nad Nisou Zpracoval: odbor, oddělení: Městský

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 44/2012 konané dne 14. května 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 44/2012 konané dne 14. května 2012 USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 44/2012 konané dne 14. května 2012 Rada města Slatiňany: 637/44/2012/RMS schválila návrh rozšířeného programu 44. schůze rady města Slatiňany 638/44/2012/RMS

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem. č. 5 / 2015

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem. č. 5 / 2015 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 5 / 2015 konané dne 7.4.2015 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011)

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více