ABB news. Ulrich Spiesshofer jmenován novým generálním ředitelem ABB Group. Nepřehlédněte. Externí newsletter ABB Česká republika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ABB news. Ulrich Spiesshofer jmenován novým generálním ředitelem ABB Group. Nepřehlédněte. Externí newsletter ABB Česká republika"

Transkript

1 ABB news 3 13 Externí newsletter ABB Česká republika Nepřehlédněte Finanční výsledky za Q2 2 Díky vyváženému portfoliu jsou výsledky ABB ve 2. čtvrtletí ještě lepší. Fúze & akvizice 3 Společnost ABB získala Power- -One, předního poskytovatele řešení pro obnovitelnou energii. Ulrich Spiesshofer jmenován novým generálním ředitelem ABB Group V polovině června byl na základě jednomyslného rozhodnutí představenstva ABB Group jmenován novým generálním ředitelem ABB Group Ulrich Spiesshofer, dosavadní ředitel divize Discrete Automation and Motion (DM), jenž v této funkci střídá Joea Hogana, který ABB opouští z osobních důvodů. Své funkce se nový generální ředitel oficiálně ujme 15. září Ulrich Spiesshofer pracuje v ABB od roku 2005, kdy se stal členem výkonného výboru ABB s odpovědností za tzv. corporate development, tedy za vedení strategického rozvoje a jeho implementaci v rámci našich energetických a automatizačních obchodních aktivit, které realizoval ve velmi úzké spolupráci se všemi týmy ABB. Posílil rovněž provozní dokonalost ABB a procesy v oblasti procurementu, čímž položil základy pro program úspor nákladů, který byl aplikován v posledních několika letech světové ekonomické krize. V roce 2009 byl jmenován ředitelem divize DM a za dobu jeho působení se mu podařilo dosáhnout významných úspěchů: zdvojnásobil výnosy divize prostřednictvím organického i anorganického růstu a významně se rovněž zasloužil o zvýšení ziskových marží zejména navýšením obratu v robotice, o růst zisku a důsledné provádění procesních a obchodních činností v oblasti motorů a pohonů. (Pokračování na straně 6) Solární energetika 4 Princip přeměny světelné energie na elektrickou. O svůj pohled na budoucnost solární energetiky se s námi podělí tři odborníci na tuto oblast. Ze světa ABB 6 7 Uvnitř tohoto čísla se také dočtete o novém blogu ABB, účinkování robota ABB v Iron Manovi 3 a inovativním inkubátoru pro nové technologie.

2 Hlavní zprávy 2 Slovo úvodem Díky vyváženému portfoliu jsou výsledky ABB ve 2. čtvrtletí ještě lepší! Hannu Kasi Generální ředitel ABB ČR Vážení zákazníci, vítám vás nad stránkami newsletteru, v němž přinášíme nejen informace o našich aktivitách z poslední doby, ale také jednu zprávu zásadní důležitosti pro celou ABB Group. Touto zprávou je jmenování Ulricha Spiesshofera, stávajícího ředitele divize Discrete Automation and Motion, na pozici generálního ředitele ABB Group. Za svého působení v ABB se Ulrich Spiesshofer podílel na řadě významných akvizic a zasloužil se rovněž o významný růst vlastní divize, které se pod jeho vedením podařilo zdvojnásobit výnosy. Jsem si proto jist, že bude důstojným nástupcem Joea Hogana, který i v době světové ekonomické krize dokázal z ABB Group vytvořit prosperující společnost s pevným postavením na trhu. Vedle bližšího představení našeho nového CEO najdete v tomto čísle rovněž informace o finančních výsledcích či probíhajících akvizicích, doplněné o zajímavosti, jako jsou úspěchy ABB ve světě filmu či dodávky ABB pro nejvyšší budovu ČR AZ Tower. V neposlední řadě je nutné zmínit také dohodu naší společnosti a Škody Electric o spolupráci na dodávce systémového řešení elektrického autobusu včetně nabíjecí infrastruktury pro město Plzeň, která byla podepsána na samém konci července. Kooperace obou koncernů je přirozenou reakcí na sílící požadavky trhu v oblasti veřejné dopravy po nových ekologických technologiích. S přáním krásného léta Hannu Kasi Výsledky ABB Group za první čtvrtletí roku 2013 se vyznačují růstem tržeb a vyšší provozní ziskovostí navzdory nepříznivému ekonomickému prostředí. Společnost ABB ve 2. čtvrtletí vykázala vyšší tržby i zisk, a to navzdory obtížné situaci na globálních trzích. Ve výsledcích se nadále projevuje kladný vliv našeho jak zeměpisně, tak výrobkově vyváženého portfolia, uvedl Joe Hogan, generální ředitel ABB. Příjem zakázek vzrostl v řadě klíčových sektorů a oblastí včetně Číny. Faktory ovlivňující poptávku po našich výrobcích a služ- bách zůstávají zdravé. Za první pololetí roku jsme dosáhli poměru přijatých a realizovaných zakázek ve výši 0,99, bez divize Výrobky pro energetiku 1,06. Navíc jsme zaznamenali kladný příspěvek společnosti Thomas & Betts. Obě energetické divize získaly dobrou provozní marži EBITDA, dodal Hogan a zakončil: Zlepšující se ukazatel hodnocení Net Promoter Score ukazuje, že se nám daří zvyšovat spokojenost zákazníků. Výhled pro zbytek roku se nemění. Pevně věříme, že vyváženost našich činností nám i do budoucna poskytne příležitosti k ziskovému růstu. Škodovka a ABB přinášejí elektrobusy do českých měst V průběhu několika let budou elektrické autobusy nejlevnější přepravní platformou pro dopravní obslužnost měst a obcí. Poslední propočty hovoří o snížení TCO nákladů o přibližně 25 % v porovnání s klasickými dieselovými autobusy. Společnosti ABB a Škoda Electric na konci července oznámily podepsání dohody o spolupráci na dodávce systémového řešení elektrického autobusu včetně nabíjecí infrastruktury pro město Plzeň. ABB poskytuje technologie a řešení pro nabíjení elektrických vozidel v oblasti osobní i hromadné dopravy. Společnost disponuje vlastními vývojovými a výrobními závody, dohledovými centry, servisem i propracovanou logistikou náhradních dílů. Právě schopnost poskytnout vedle špičkové technologie i takovéto zázemí je pro strategickou oblast MHD klíčová. Škoda Electric každoročně investuje stovky milionů korun do výzkumu a vývoje. V oblasti ekologické dopravy nabízí komplexní systémová řešení mj. i pro městskou hromadnou dopravu.

3 Ze světa 3 ABB získá Power-One Rozšíření působení v Číně v oblasti energetických výrobků ABB v Číně uzavřela dohodu s firmou Jiangsu Jingke Smart Electric Company o založení společného podniku, jenž bude konstruovat, vyrábět a zajišťovat servis vysokonapěťových měřicích transformátorů v rozsahu 72,5 kv až 750 kv. Portfolio bude zahrnovat olejové a SF6 samostatné proudové a napěťové transformátory, toroidní proudové transformátory, napěťové transformátory GIS a optické transformátory. Společnosti ABB (NYSE: ABB) a Power-One, Inc. (NASDAQ: PWER), přední poskytovatel řešení pro obnovitelnou energii, oznámily, že jejich správní rady se dohodly na transakci, při které společnost ABB získala Power-One za 6,35 USD na akcii v hotovosti, tedy za hodnotu čistého jmění ve výši milionů USD. Díky této transakci se ABB dostane do pozice předního celosvětového dodavatele solárních střídačů inteligence pro fotovoltaický systém na trhu, který podle odhadů Mezinárodní energetické agentury do roku 2021 poroste o více než deset procent ročně. Tento rychlý růst způsobuje rostoucí poptávka po energiích, zejména na vznikajících trzích, rostoucí ceny elektrické energie a klesající náklady. Společnost Power-One se může pochlubit jednou z nejucelenějších nabídek solárních střídačů na trhu, a to od použití v domácnostech až po veřejné služby, a rozsáhlým celosvětovým výrobním zastoupením. Disponuje rovněž portfoliem energetických řešení, které hraničí s nabídkou ABB v oblasti přeměny energie. Power-One zaměstnává téměř osob, zejména v Číně, Itálii, USA a na Slovensku. V roce 2012 vytvořila společnost 120 milionů USD v příjmech před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) na tržbách ve výši přibližně jedné miliardy USD. Společnost ABB je díky své vedoucí nabídce pro energetiku a automatizaci, globální působnosti a servisní organizaci přirozeným aktérem v oboru solární energie. Po řadu let přináší svá řešení fotovoltaickému průmyslu a v roce 2013 očekává u solárních střídačů tržby vyšší než 100 milionů USD. Solární střídače patří k nejrychleji se rozvíjejícím technologiím v silnoproudé elektronice a vyžadují značné investice do výzkumu a vývoje. V roce 2012 investovala společnost ABB do výzkumu a vývoje celkem asi 1,5 miliardy USD. Společnost Power-One se může pochlubit jednou z nejucelenějších nabídek solárních střídačů na trhu. Společnost ABB má již v Číně rozsáhlé výrobní kapacity vysokonapěťových výrobků, zahrnujících jističové a spínací moduly, plynem izolovaná spínací ústrojí, kondenzátory, odpojovače, přístroje a zařízení, a to v šesti výrobních závodech v městech Peking, Sia-men, Si-an, Šen-čen a Su-čchien. Hlavní funkcí měřicích transformátorů je měření proudu a napětí, což usnadňuje řízení a ochranu energetických sítí, stejně jako měření energie. Technologie optických měřicích transformátorů je dalším krokem s dodatečnou výhodou menších rozměrů a vyšší pružností sběru dat, která umožňuje vznik chytrých sítí. Společnost ABB se v této oblasti inovace pohybuje na špičce a nedávno uvedla na trh FOCS proudové čidlo s optickými vlákny, integrované s DCB (odpojovací jistič). Transakce je strukturována jako fúze a musí vyhovět běžným podmínkám pro uzavření, jako je souhlas ze strany akcionářů společnosti Power-One na zvláštním setkání akcionářů a získání běžných zákonných schválení. Její dokončení se uskutečnilo na konci července. Společnost ABB transakci financuje ze svých vlastních prostředků. ABB News 3 13

4 Hlavní téma 4 Solární energetika vlastností přechodu P-N je to, že v jednom směru proud propustí a v opačném nikoliv. Při proudění fotonů tento proces neustále pokračuje a vzniká stejnosměrný proud. K přeměně stejnosměrného proudu na střídavý pak potřebujeme tzv. střídač. Přeměna světelné energie na elektrickou je to nejlepší, co může být, už jen proto, že na zemský povrch dopadá takové množství sluneční energie, které by dokázalo pokrýt současnou energetickou spotřebu 6 000krát! Navíc během výroby elektrické energie fotovoltaický systém neznečišťuje životní prostředí. Princip fungování V zásadě rozlišujeme dva typy využití sluneční energie, fungující na odlišném principu. V prvním případě se jedná o přeměnu slunečního záření v teplo pomocí teplonosné kapaliny např. pomocí solárních kolektorů. V druhém případě se jedná o přeměnu slunečního záření v elektrickou energii, k níž se využívají tzv. fotovoltaické články. Tyto články se nejčastěji vyrábějí z křemíku (monokrystalického či polykrystalického), protože ale samotný článek není schopen vyrobit dostatek energie, zapojuje se více článků dohromady do tzv. solárních panelů, které zachycují fotony ze slunečního záření a přeměňují je v elektřinu. Největší boom zažila solární energetika v ČR v letech 2009 a Každý z článků tvoří dvě tenké polovodičové destičky z polovodiče P (s pozitivním nábojem) a polovodiče N (s negativním nábojem). Pozitivní a negativní náboj je vytvořen tzv. dotováním přidáním nepatrného množství prvku, který má o jeden elektron více (negativní náboj vzniká tzv. elektronová vodivost), a prvku, který má o jeden elektron méně (pozitivní náboj vzniká díra a tzv. děrová vodivost). Sluncem vyrobenou elektřinu je poté třeba z elektrárny vyvést do sítě. K tomu se využívají tři základní způsoby, které jsou charakterizovány tím, nakolik je výkon elektrárny sdílen s energetickou přenosovou soustavou. První způsob je tzv. nesdílený a výstižně jej charakterizuje název ostrovní. Výkon je v tomto případě zcela použit na provoz domu či nemovitosti, kde je naistalován (grid off). Druhým způsobem je napojení elektrárny do sítě distributora (grid on). O tom, kolik bude výrobce spotřebovávat a kolik dodávat a prodávat distributorovi, se dohodne tzv. výkupní smlouvou. U třetího způsobu může výrobce přeprodávat svůj výkon dalším soukromým spotřebitelům, a v tomto případě získává od veřejných distributorů tzv. zelené bonusy formou plateb. Instalovaný výkon Největší boom zažila solární energetika v ČR v letech 2009 a 2010, kdy vznikla většina obrovských solárních parků (jen v roce 2010 se postavily elektrárny s celkovým výkonem 1 489,8 MW, což i dnes představuje tři čtvrtiny výkonu všech solárních elektráren v ČR). Ve světě celkově pak byly v roce 2008 nainstalovány fotovoltaické elektrárny s výkonem 5,95 GWp, přičemž většinu těchto instalací najdeme ve třech zemích Německu, Japonsku a Spojených státech. Obě vrstvy se spojí kontakty a vytvoří se přechod P-N. Solární článek tedy funguje na principu diody. Když na polovodič dopadnou fotony, vytvoří pár elektron díra. Připojíme-li k panelu pomocí kabelů akumulátor či spotřebič, elektrony a díry se pokusí vyrovnat a začnou přeskakovat přes P-N přechod. Důležitou

5 Hlavní téma Prof. Ing. Jan Škorpil, CSc. Ing. Zdeněk Vávra ABB ČR Ing. Petr Marek Plaan Czech s. r. o. 5 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická Manažer místní jednotky PSP Majitel projekční a inženýrské společnosti v oblasti elektro Výrobu elektřiny s využitím solárního záření můžeme realizovat buď v solárních termodynamických systémech, nebo prostřednictvím fotovoltaických článků. Obě cesty jsou k životnímu prostředí (na rozdíl od spalování fosilních paliv, které nyní kryje asi 70 % světové spotřeby energie) šetrné. Fotovoltaické technologie lze využívat v různých produktech od malých spotřebních zařízení až po velké komerční solární systémy. FV technologie 1. generace byla založena na krystalickém křemíku. Dnešní úsilí vědců se soustředilo na další (2. a 3.) generace článků, které jsou založeny na tenkých aktivních absorpčních vrstvách označovaných jako CIS struktury. Příkladem jsou tzv. tandemové články i vícevrstvé články mající výhodnější vlastnosti. Kromě výhodných vlastností využívání obnovitelného zdroje energie, minimální provozní náklady, aj. má využívání FV pro výrobu elektřiny také určité nevýhody, z nichž největší je závislost na klimatických poměrech, délce a intenzitě slunečního svitu. Velká volatilita a obtížná předvídatelnost dodávky elektřiny z FV systémů vyvolává nepříznivé jevy při jejich integraci do elektrizační soustavy, zvyšují se nároky na rozvoj a řízení přenosových a distribučních sítí. Řešení těchto problémů spočívá ve využití regulačních prvků na straně výroby i spotřeby, akumulačních prostředků, regulovatelných zdrojů s rychlou dynamikou i realizací ostrovních systémů. I přes uvedené nevýhody je využívání solární energie perspektivní cestou pro výrobu elektřiny a tomu nasvědčuje i rozvoj tohoto energetického odvětví ve světě. Fotovoltaický (FV) segment trhu roste celosvětově 10% tempem ročně, a lze proto očekávat, že v dlouhodobém horizontu bude sluneční energie ovlivňovat energetický mix v mnoha zemích. Přes současnou skomírající podporu fotovoltaiky v ČR (a dalších okolních zemích, jako je Maďarsko, Polsko, Bulharsko) není výhled do budoucna pesimistický. Pro firmy působící v tomto sektoru je proto důležité sledovat vedle vývoje v ČR zejména vývoj ve světě a reagovat na něj ať již vhodnou skladbou portfolia výrobků, vyhledáváním vhodných strategických partnerů či zapojením do technologického rozvoje, kam patří kromě dalšího i vývoj pokročilejších technologií (např. využívání mono- a polykrystalů křemíku) vedoucích ke zvyšování účinnosti panelů. Ta je v centru zájmu již řadu let a statistika ukazující vzrůst účinnosti za posledních 5 7 let z % na %, v laboratorních podmínkách dokonce na 45 %, ukazuje, že se tento vývoj ubírá správným směrem. To je ostatně i cesta, kterou si vybralo ABB. Jeho portfolio již dnes obsahuje komplexní nabídku výrobků (od střídačů přes transformátory, rozváděče až po kompletní rozvodny) a v seznamu nově vyvinutých produktů se objevují i výrobky pro fotovoltaiku, jako byl v nedávné době představený nový centrální střídač PVS800. Navíc díky právě probíhající akvizici společnosti Power-One (celosvětového výrobce a dodavatele střídačů) bude ABB mít šanci zařadit se v oblasti střídačů na vedoucí pozici ve světě. O solární energetice se dnes (nejen) v Česku hodně hovoří a názory na ni rozhodně nejsou pouze pozitivní. Mezi hlavní problémy ČR v tomto sektoru patří nejen negativní prezentace této oblasti energetiky, ale také solární daň, recyklační poplatky a administrativní bariéry. Solární daň byla zavedena zpětně s platností od 2011 do 2013 pro elektrárny uvedené do provozu v letech 2009 a 2010 a s instalovaným výkonem nad 30 kwp. Vláda tuto daň schválila v reakci na tzv. solární boom v roce 2010 a snažila se jí omezit hektický růst solární výroby elektřiny a zdražovaní elektrické energie domácnostem. Na straně podnikatelů se tím spolu s dalšími opatřeními (zrušení daňových prázdnin, změna odpisů, povinná výbava výroben, recyklační poplatek) významně zhoršila ekonomika fotovoltaických elektráren. Přesto jsem přesvědčen, že solární energetika má budoucnost a poroste jak u nás, tak ve světě. Samozřejmě se tento sektor nevyhne ukončení dotované výroby elektřiny dotace již skončily ve Španělsku a Itálii, v ČR skončí v roce 2014 a v Německu asi v Nastane rovněž období tzv. grid parity, kdy cena elektřiny z fotovoltaických elektráren bude shodná s cenou z klasických zdrojů (již dnes Španělsko a Itálie). Lze ale očekávat i ekonomické války Evropská unie se chystá uvalit na dovoz levných čínských FV panelů antidumpingová cla (zvýšení ze současných 11,8 až na 80%!!!), naopak Čína může takto komplikovat dovoz čistého křemíku z Evropy.

6 Ze světa ABB 6 Mrakodrap AZ Tower: Nejvyšší budova v ČR Tato 111 m vysoká budova, která z profilu liniemi napovídá svůj název, potěší návštěvníky restauracemi, obchody, ale nacházet se zde budou i kanceláře, byty, fitness centrum nebo autosalon. Mezi partnery, kteří se na stavbě této nejvyšší budovy v České republice podíleli, byla i společnost ABB s. r. o., divize nízkého napětí, která do budovy dodala elektroměry, rozvodnice nebo výkonové jističe. Nový český obr se pyšní především svojí ekologickou šetrností a také neobvykle navrženou fasádou, která díky glazovaným keramickým deskám odrážejícím sluneční světlo vytváří unikátní barevnou podívanou. Ulrich Spiesshofer jmenován novým generálním ředitelem ABB Group Pokračování ze strany 1 Mezi nejdůležitější milníky jeho profesní kariéry patří akvizice americké společnosti Baldor Electric Co. v roce 2011, historicky zatím největší akvizice ABB v hodnotě 4,2 miliardy USD. Tato akvizice umožnila ABB získat vedoucí postavení v odvětví průmyslových motorů v Severní Americe a stát se celosvětovým lídrem v odvětví automatizace a řízení v průmyslových podnicích. Kromě výše uvedeného Ulrich rovněž podnítil a dohlížel na řadu aktivit, které divizi DM pomohly růst rychleji než ostatní hráči na trhu a expandovat do nových oblastí podnikání, jako např. e-mobilita a zdroje nepřerušitelného napájení (UPS), jakož i k lepšímu geografickému vyvážení obchodní činnosti. Nejnovějším krokem je akvizice společnosti Power-One, předního poskyto- vatele řešení pro obnovitelnou energii v hodnotě asi 1 miliardy USD. Tímto spojením si ABB posílilo své vedoucí postavení v silnoproudé elektronice a dostalo se na post předního celosvětového dodavatele solárních invertorů. Před nástupem do společnosti ABB zastával Ulrich po dobu 11 let vedoucí pozice s odpovědností za hospodářské výsledky u poradenské firmy A. T. Kearney management consultants, kde se věnoval zákazníkům z Evropy, Asie i Ameriky. V letech pak pracoval v poradenské firmě Roland Berger Strategy Consultants na pozici Senior Partner a Global Head of Operations. Ulrich má magisterský titul v oboru Business Administration and Engineering a titul PhD. v oboru ekonomie. Oba tituly získal na univerzitě ve Stuttgartu (SRN). Víceúčelový průmyslový robot IRB 120 ve filmu Iron Man 3 AZ Tower v Brně Personálie Na pozici Country CFO pro Českou republiku a klastr nastoupil od Wolfgang Luber. Wolfgang pracuje v ABB od roku Naposledy zastával pozici regionálního manažera interního auditu pro region CEU. Na pozici Key Account Manager pro ABB Rail nastoupil od Michal Kučera. Před příchodem do ABB zastával funkci Product Business Development Manager ve společnosti GE Transportation. Oběma přejeme mnoho úspěchů v jejich nové roli. Iron Man 3 není prvním případem, kdy se robot společnosti ABB objevil ve velkém filmu nebo byl použit zábavním průmyslem. Roboti ABB hráli již v akčním sci-fi thrilleru Terminator Salvation, v hudebním klipu Chemical Brothers, a dokonce jeli na turné se skupinou Bon Jovi. IRB 120, vážící pouze 25 kg, je víceúčelovým průmyslovým robotem nejmenším v historii. Jeho šest os si poradí s nákladem až 3 kg (4 kg při zápěstí ohnutém směrem dolů). S dosahem 580 mm je schopen provádět řadu operací pomocí pružných řešení namísto pevně automatizovaných. Obvykle je používán ke sváření, natírání, montáži, sbírání, balení, paletizaci a prohlížení výrobků. Dle zprávy Mezinárodní federace robotiky (IFR) z roku 2012 poroste poptávka po průmyslových robotech tempem zhruba 5 % ročně. Očekává se, že elektrické/elektronické výrobní odvětví mezi lety 2013 a 2015 podstatně zvýší využívání tohoto druhu robotů.

7 Ze světa ABB 7 ABB investuje v Čechách do inovativního inkubátoru pro nové technologie pro energetiku Za diplomku do technologického centra v Německu Soutěž ABB University Award 2013 opět nabídla studentům technických vysokých škol jedinečnou možnost prezentovat své diplomové a bakalářské práce odborné porotě a převést své znalosti do praxe. ABB společně s Evropskou unií investuje do založení technologického parku v České republice. Cílem inkubátoru Nupharo Park, do něhož ABB investuje 2,3 milionu eur a EU 12 milionů eur, je vývoj a komercializace technologií využívajících stejnosměrný proud a jiných technologií, které mají potenciál snížit náklady na energii a uhlíkové emise. Inkubátor Nupharo Park poskytne zdroje, zařízení a obchodní poradenství nutné pro úspěšný vstup na trh. Výrobní zázemí nabídne jedinečné prostředí pro testování komerčních aplikací a obchodní využitelnost nových technologií. Technologický park je výsledkem inovativní spolupráce mezi evropskými orgány, mezinárodními společnostmi, podnikateli, investory do rizikového kapitálu a univerzitními badateli. Cílem parku je vybudovat silnou komunitu inovátorů. Aby bylo možné světu dodávat cenově dostupnou a zároveň čistou energii, jsou zapotřebí nová tvůrčí řešení, uvedl Tarak Mehta, ředitel divize ABB Výrobky nízkého napětí. Společnost ABB oznámila výsledky druhého ročníku ABB University Award, soutěže vědecko-technických projektů vysokoškolských studentů v akademickém roce 2012/2013. Cílem soutěže je ocenit zájem a práci studentů a především je povzbudit v jejich dalším odborném rozvoji. Tématem se staly disertační, diplomové a bakalářské práce, kde studenti mohli projevit svůj potenciál v jedné ze zvolených oblastí: Energetika, Pohony, Robotika, Automatizace výroby nebo Efektivní využití energie. Jako nejlepší byla ceněna práce SIXTEN Robot, a to studentů Marka Votroubka a Moniky Svědirohové z ČVUT v Praze. Jedná se o aplikaci multifunkčního podvozku a jeho modifikace pro použití do vozíků pro handicapované s cílem umožnit jim pohybovat se v nebezbariérových částech města s měnšími omezením. Vítězové si odnesli ipad mini a na všechny finalisty čeká zajímavá odborná exkurze do tří technologických a výrobních center společnosti ABB v Německu. ABB bloguje o trendech a technologiích, které mění dnešní svět Inovační rozváděč pro přenos energie ABB založilo blog, který se jmenuje Dialog a obsahuje články o nejnovějších technologiích a trendech, jež mění dnešní svět. Naši experti na energetiku a automatizaci mluví například o tom, jak můžou plynem izolované rozvodny pomoci předejít blackoutu, nebo o městech, ve kterých jezdí elektrobusy, a mnoha dalších zajímavých tématech. Chytrý vypínač s integrovaným optickým snímačem proudu (FOCS) může výrazně snížit stopu rozvoden AIS a zároveň vylepšit energetickou dostupnost a spolehlivost. Tento nový produkt je nenáročný na údržbu a je také šetrnější k životnímu prostředí a ekologičtější z hlediska emisí CO 2 a materiálu používaného k výrobě a izolaci. Nahrazení vícenásobných jader transformátoru proudu jedním optickým snímačem proudu navíc přináší dvojí výhodu lepší ochrany a kontroly.

8 Robot IRB kg robot s nejvyšším výkonem U výkonu jde často o kompromis, volíte optimalizaci rychlosti, nebo přesnosti. S robotem IRB 1600 od f irmy ABB si nemusíte vybírat. Časy cyklu robota jsou kratší, tvoří někdy i polovinu časů jiných robotů, což vám dovoluje zvýšit výrobní kapacitu. Přičemž systémy QuickMove a TrueMove stlačují spotřebu energie níže. Mezitím se budete těšit z kvality obrobku, kterou může nabídnout jen robot od firmy ABB. Využití pro aplikace: Obloukové svařování, montáž, tlakové lití, plastikářské stříkolisy, obsluha strojů, manipulace s materiálem, balení. Pro více informací navštivte naše stránky: ABB s.r.o. Tel Fax

Energetika v ČR XVIII. Solární energie

Energetika v ČR XVIII. Solární energie Energetika v ČR XVIII Solární energie Slunce snímek v oblasti rtg záření http://commons.wikimedia.org/wiki/file:sun_in_x-ray.png Projevy sluneční energie: - energie fosilních paliv (která vznikla z rostlinné

Více

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně představuje fotovoltaické elektrárny. Napsal uživatel itdum Středa, 16. září 2009 01:00

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně představuje fotovoltaické elektrárny. Napsal uživatel itdum Středa, 16. září 2009 01:00 Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně (MSV 2009) hostí v těchto dnech (14.-18.9. 2009) několik firem, které se zaměřují na fotovoltaické elektrárny, jenž přeměňují sluneční energii v elektrickou způsobem

Více

ABB S. R. O., POWER GRIDS, 03/2017 Centrum pro automatizaci energetických soustav

ABB S. R. O., POWER GRIDS, 03/2017 Centrum pro automatizaci energetických soustav ABB S. R. O., POWER GRIDS, 03/2017 Centrum pro automatizaci energetických soustav ABB Divize a portfolio produktů a služeb Energetika Robotika a pohony Elektrotechnické výrobky Průmyslová automatizace

Více

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Verze 2.17 Princip: Křemíkový krystalický

Více

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice 24.05.2012 Za 5 let vzroste elektřina o 25 procent V roce 2017 domácnost zaplatí za energii 6,25 Kč za kwh. To je o 25% více než dnes,

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Dobrá investice. do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk

Dobrá investice. do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk Dobrá investice do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk Prodávejte vyrobenou energii z vaší střechy nebo zahrady za státem garantované ceny Fotovoltaické solární systémy jsou nejvýhodnějším

Více

Prezentace společnosti

Prezentace společnosti Prezentace společnosti CS Cargo je nejrychlěji se rozvíjející logistickou skupinou regionu CEE CS Cargo patří k vedoucím firmám v odvětví dopravy a logistiky v regionu střední a východní Evropy Se sídlem

Více

Nový globální hráč na elektrotechnickém trhu

Nový globální hráč na elektrotechnickém trhu Nový globální hráč na elektrotechnickém trhu Foto NOARK Electric USA Chicago NOARK Electric Europe Praha NOARK Electric Šanghaj Společnost NOARK Electric je světová firma s globálním působením zabývající

Více

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA Efektivní financování úspor energie www.energy-benefit.cz Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA kavárna Foodoo, Danube House, 4. listopadu 2008 Ing. Libor Novák Efektivní financování

Více

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Základní princip solárního ohřevu Absorpce slunečního záření Sluneční energie, která dopadá na zemský povrch během slunečného dne, se dokáže vyšplhat

Více

Společnost Henkel hlásí ve třetím čtvrtletí velmi dobrý výkon

Společnost Henkel hlásí ve třetím čtvrtletí velmi dobrý výkon Tisková zpráva Praha, 12. listopadu 2013 Výrazné zvýšení zisku a ziskovosti Společnost Henkel hlásí ve třetím čtvrtletí velmi dobrý výkon Přesvědčivý 4,2% organický růst obratu Obrat ovlivněný kurzovými

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Pracovní materiály pro výuku předmětu. 1 (FV) Přímé využití

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006,

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006, Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

očima České fyzikální společnosti

očima České fyzikální společnosti Česká fyzikální společnost Budoucnost naší a světové energetiky očima České fyzikální společnosti Panelové diskuse se účastní: ing. Marie Dufková ing. Karel Katovský, Ph.D. prof. ing. Martin Libra, CSc.

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Fotovoltaický systém pro Téryho chatu Energetická část projektu pro osvětlení Téryho chaty v ostrovním provozu tzn. bez připojení k rozvodné síti ( Technické

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

VITOVOLT. Fotovoltaické systémy Vitovolt 100 Vitovolt 200

VITOVOLT. Fotovoltaické systémy Vitovolt 100 Vitovolt 200 VITOVOLT Fotovoltaické systémy Vitovolt 100 Vitovolt 200 2 Vitovolt 200 Fotovoltaický systém Výroba elektrické energie pomocí slunce Popis funkce Vitovoltu Solární zdroj energie Na plochu České republiky

Více

IBC SOLAR Podnik s tradicí

IBC SOLAR Podnik s tradicí IBC SOLAR Mezinárodní specialista na fotovoltaiku IBC SOLAR Podnik s tradicí 1982: Založen jako inženýrská kancelář IBC Solartechnik 1986: Iniciátor každoročních FV sympozií 2000: Přeměna na IBC SOLAR

Více

EGE, spol. s r.o. je tradiční český výrobce speciálních zařízení pro energetický průmysl, zejména zapouzdřených vodičů, zhášecích tlumivek a

EGE, spol. s r.o. je tradiční český výrobce speciálních zařízení pro energetický průmysl, zejména zapouzdřených vodičů, zhášecích tlumivek a EGE, spol. s r.o. je tradiční český výrobce speciálních zařízení pro energetický průmysl, zejména zapouzdřených vodičů, zhášecích tlumivek a stožárových konstrukcí. EGE ke všem svým výrobkům zajišťuje

Více

Střešní fotovoltaický systém

Střešní fotovoltaický systém Střešní fotovoltaický systém Elektrická energie Vašeho stávajícího dodavatele je a bude jen dražší, staňte se nezávislí a pořiďte si vlastní fotovoltaickou elektrárnu již dnes. Fotovoltaická elektrárna

Více

Firemní údaje Kiekert AG Přehled o podnikání

Firemní údaje Kiekert AG Přehled o podnikání Firemní údaje Kiekert AG Přehled o podnikání Jméno: Kiekert AG Očekávaný obrat v obchodním roce 2017: 880 milionů Euro Počet zaměstnanců: 6.500 Výrobní závody: 8: Německo, Korea, Česko, USA, Mexiko, Čína,

Více

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 26. listopadu 2015 Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Regulované ceny elektřiny pro příští rok budou na

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Petr Štulc Člen představenstva, ředitel úseku produkty a trhy ČEZ ESCO, a.s.

Petr Štulc Člen představenstva, ředitel úseku produkty a trhy ČEZ ESCO, a.s. SOUČASNÉ TRENDY V ENERGETICE 20. 10. 2016 Petr Štulc Člen představenstva, ředitel úseku produkty a trhy ČEZ ESCO, a.s. BUDOUCNOST ENERGETIKY? 1 EVROPSKOU ENERGETIKU DETERMINUJÍ CENY KOMODIT, POLITICKÁ

Více

KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ KDO JSME Předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Cofely v ČR je Vladimír Říha. Je zkušeným manažerem v oblasti energetiky,

Více

Fortuna Entertainment Group NV

Fortuna Entertainment Group NV Fortuna Entertainment Group NV Finanční výsledky v 1. pol. roku 2011 Prezentace pro analytiky a investory 25. srpna 2011 Agenda 1. Úvod 2. Finanční výsledky v H1 2011 3. Výhled a strategie 2011/ 2012 i.

Více

největší světové vertikálně integrované výrobce solárních panelů díky zaměření na snižování nákladů, diferenciaci výrobků a disciplinované expanzi.

největší světové vertikálně integrované výrobce solárních panelů díky zaměření na snižování nákladů, diferenciaci výrobků a disciplinované expanzi. NYSE: SOL www.renesola.com Prosinec 2009 O společnosti Společnost ReneSola progresivně směřuje mezi největší světové vertikálně integrované výrobce solárních panelů díky zaměření na snižování nákladů,

Více

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry 8 Klíčové závěry Energetická transformace Německá Energiewende Craig Morris, Martin Pehnt Vydání publikace iniciovala Nadace Heinricha Bölla. Vydáno 28. listopadu 2012. Aktualizováno v červenci 2015. www.

Více

Šetrná energetika: šance na zvýšení energetické soběstačnosti. Martin Sedlák, výkonný ředitel AliES 15. září 2016 Brno

Šetrná energetika: šance na zvýšení energetické soběstačnosti. Martin Sedlák, výkonný ředitel AliES 15. září 2016 Brno Šetrná energetika: šance na zvýšení energetické soběstačnosti Martin Sedlák, výkonný ředitel AliES 15. září 2016 Brno České přínosy OZE Ø Čisté ovzduší: české solární elektrárny vyrobí ročně tolik elektřiny,

Více

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru Pražská energetika a EnBW Komplexní energetická řešení šitá na míru Kdo jsme? Akcionářská struktura společnosti PRE Pražská energetika Holding, a.s. - 57,87 % Fyzické a právnické osoby - 0,87 % Spolupráce

Více

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR Budoucnost české energetiky Václav Pačes Akademie věd ČR Nezávislá energetická komise (NEK) se m.j. zabývala těmito oblastmi 1. Jak snížit energetickou náročnost ČR 2. Jak uspokojit rozvoj společnosti

Více

NOVÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST CHYTRÝCH MĚST

NOVÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST CHYTRÝCH MĚST NOVÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST CHYTRÝCH MĚST 14.12.2016 PETR ŠTULC, ČLEN PŘEDSTAVENSTVA A ŘEDITEL ÚSEKU ROZVOJE ČEZ ESCO, a.s. t / obyvatele ENERGIE A JEJÍ ROLE VE MĚSTĚ 75 % energie v EU

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Aktuální problémy české energetiky 2. 4. 2013 Výchozí podmínky ČR ČR jako silně průmyslová země Robustní ES (přebytková bilance i infrastruktura) Rozvinutý systém

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku ČEZ, a. s. IČ 45274649 Vnitř ní informace ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku Skupina ČEZ a společnost Continental Wind Partners LLC včera večer uzavřely prodej projektu výstavby sousedících

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Česká fotovoltaická průmyslová asociace Podporuje dlouhodobý a udržitelný rozvoj fotovoltaiky v České republice František Smolka Předseda představenstva Solární energii zítřka lze predikovat, akumulovat

Více

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE)

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum Centrum CVVOZE Financováno

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody Tomáš Matuška, Bořivoj Šourek RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze ÚPRAVA OPROTI

Více

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice ENERGIE PRO BUDOUCNOST X Efektivní výroba a využití energie Efektivnost v energetice Brno, MSV, 8.10.2014 Ing. Josef Bubeník Úvodní poznámka Energetická efektivnost není samoúčelným požadavkem, protože

Více

10 let České republiky v EU

10 let České republiky v EU Podnikatelské fórum, 30. dubna 2014 10 let České republiky v EU Výhody a nevýhody členství v EU očima podnikatele All rights reserved. Siemens Česká republika Hlavní ukazatele 33 22 22 9,7 miliard Kč miliard

Více

Výstavba fotovoltaických elektráren společností Qnet CZ s.r.o.

Výstavba fotovoltaických elektráren společností Qnet CZ s.r.o. 2013 Výstavba fotovoltaických elektráren společností Qnet CZ s.r.o. Špitálka 461/21a, 602 00 Brno Představení společnosti Naše společnost Qnet CZ s.r.o. vznikla v roce 1998. Od roku 2008 se zabýváme výstavbou

Více

www.elvac.eu Energie pro budoucnost, MSV 2015 Měření a řízení energetických toků nutný předpoklad pro hospodárnost Jan Grossmann

www.elvac.eu Energie pro budoucnost, MSV 2015 Měření a řízení energetických toků nutný předpoklad pro hospodárnost Jan Grossmann www.elvac.eu Energie pro budoucnost, MSV 2015 Měření a řízení energetických toků nutný předpoklad pro hospodárnost Jan Grossmann Měření a řízení energetických toků (1) V každém objektu nebo komplexu budov

Více

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum CVVOZE - cíl Vytvořit nové a zdokonalit stávající podmínky pro špičkový základní a hlavně aplikovaný výzkum v

Více

Fotovoltaika z pohledu ERÚ

Fotovoltaika z pohledu ERÚ Fotovoltaika z pohledu ERÚ Stanislav Trávníček 22. 4. 2010 Liberální institut Podpora výroby elektřiny z OZE Povinnost podporovat výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů stanovila směrnice 2001/77/ES V

Více

CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL

CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL ŠKODA JS STÁLA U ZRODU ČESKOSLOVENSKÉ JADERNÉ VZDĚLANOSTI A PRŮMYSLU Jaderný průmysl se v ČSR rozvíjí od roku 1956, kdy společnost Škoda JS zahájila práce na projektu

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

Výstavba fotovoltaických elektráren společností Qnet CZ s.r.o.

Výstavba fotovoltaických elektráren společností Qnet CZ s.r.o. 2012 Výstavba fotovoltaických elektráren společností Qnet CZ s.r.o. Špitálka 461/21a, 602 00 Brno Představení společnosti Naše společnost Qnet CZ s.r.o. vznikla v roce 1998. Od roku 2008 se zabýváme výstavbou

Více

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Tisková zpráva 15. 03. 2011 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Setrvalý růst obratu Prudký pokles škodní kvóty Obnova dynamiky pozitivních výsledků Posílení

Více

Individuální řešení průmyslových inovací a automatizace pro Vaší společnost. Automatizace. Přesná manipulace. Robotické aplikace. Laserová integrace

Individuální řešení průmyslových inovací a automatizace pro Vaší společnost. Automatizace. Přesná manipulace. Robotické aplikace. Laserová integrace Individuální řešení průmyslových inovací a automatizace pro Vaší společnost Automatizace Přesná manipulace Robotické aplikace Laserová integrace Laserové mikro-obrábění O NÁS IMV Design je společnost specializující

Více

RENARDS Aktuální dotační možnosti v oblasti obnovitelné energie, akumulace a elektromobility

RENARDS Aktuální dotační možnosti v oblasti obnovitelné energie, akumulace a elektromobility Aktuální dotační možnosti v oblasti obnovitelné energie, akumulace a elektromobility 15. 9. 2016 Dotační programy s podporou Fotovoltaiky Fotovoltaika jako součást komplexního projektu PODNIKATELÉ OP Podnikání

Více

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY 2. VLNA INVESTIČNÍHO ROZVOJE MĚST A OBCÍ Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY PŘINÁŠÍ DO ČR V PODOBĚ ALTERNATIVNÍHO SCHÉMATU 80 MLD. KČ EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH PROSTŘEDKŮ

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO)

Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO) Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO) PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a stř. podniků PO 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2009 ze dne 3. listopadu 2009, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 20. březen 2007 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok k 31. prosinci

Více

the PowerRouter přehled produktů Product overview 2012-2013 the PowerRouter you re in charge

the PowerRouter přehled produktů Product overview 2012-2013 the PowerRouter you re in charge the PowerRouter Product overview 2012-2013 přehled produktů the PowerRouter you re in charge POWER ROUTER INFORMACE 1) POWER ROUTER má 2 plně nezávislé MPP trackery pro maximální výnos a flexibilní konfuguraci

Více

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014 ArcelorMittal Ostrava a.s. Barbora Černá Dvořáková tisková mluvčí T +420 595 683 390 M +420 606 774 346 barbora.cerna-dvorakova@arcelormittal.com www.arcelormittal.com/ostrava Hospodářské výsledky ArcelorMittal

Více

Úplné znění. 4 Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů

Úplné znění. 4 Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů Úplné znění 4 Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů (1) Pro účely stanovení podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů podle tohoto zákona se za elektřinu z obnovitelných zdrojů považuje elektřina vyrobená

Více

Elektřina ze slunce. Jiří TOUŠEK

Elektřina ze slunce. Jiří TOUŠEK Elektřina ze slunce Jiří TOUŠEK Abstrakt: Elektřina ze slunečního záření vzniká ve slunečních článcích, které využívají pro svou funkci fotovoltaický jev. Sluneční články se nejčastěji vyrábějí z křemíku

Více

475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Změna: 364/2007 Sb. Změna: 409/2009 Sb. Změna: 300/2010 Sb. Změna:

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2007 ze dne 20. listopadu 2007, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ke dni 26. října 2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

BMW Group Česká republika

BMW Group Česká republika pro Média Group Česká Dr. Josef Reiter Generální ředitel, Group Česká Group Group je se značkami, MINI a Rolls-Royce jedním z nejúspěšnějších výrobců automobilů a motocyklů na světě. Je globální společností

Více

Ušetřete za elektřinu

Ušetřete za elektřinu Ušetřete za elektřinu Poři te si solární balíček od APINU Všeobecný úvod S nabídkou fotovoltaických balíčků SPPEZY, se zaměřil APIN a Schneider Electric na vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Územní energetická koncepce Pardubického kraje Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Energetická koncepce Povinnost zpracování energetické koncepce zavádí pro Českou republiku, resp.

Více

Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK

Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK Představení lektora Bc. Daniel Žáček Senior projektový manažer Email: daniel.zacek@enovation.cz www.enovation.cz O společnosti

Více

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV Představení spoleènosti VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV SMART SOLUTIONS FOR BUSINESS AND TECHNOLOGY SINCE 1990 WWW.ENIKA.CZ Výrobce bezdrátových senzorù a

Více

ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014

ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014 ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014 Milníky ŠKODA AUTO 2018 Následovat koncernovou strategii 2011 Nová korporátní identita 1991 Vstup do koncernu VW 2 Hodnoty značky ŠKODA SVÝM ZÁKAZNÍKŮM ROZUMÍME, VŽDY

Více

ABB Group. Představení ABB Česká republika

ABB Group. Představení ABB Česká republika ABB Group Představení ABB Česká republika Slide 1 Světový lídr v oblasti energetiky a automatizace ABB Group Sídlo: Curych, Švýcarsko Okolo 140 000 zaměstnanců v přibližně 100 zemích Zakázky v r. 2014:

Více

Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+)

Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+) Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+) RNDr. Jan Vozáb, PhD partner, hlavní konzultant pro

Více

Fotovoltaika v ČR. Radim Sroka, Bronislav Bechník Czech RE Agency. Fotovoltaika současnost, vývoj a trendy, Envi A, Ostrava 25. 11.

Fotovoltaika v ČR. Radim Sroka, Bronislav Bechník Czech RE Agency. Fotovoltaika současnost, vývoj a trendy, Envi A, Ostrava 25. 11. Fotovoltaika v ČR Radim Sroka, Bronislav Bechník Czech RE Agency Fotovoltaika současnost, vývoj a trendy Envi A, Ostrava 25. 11. 2009 Obsah Instalovaná kapacita Segmenty trhu Vývoj cen panelů a ostatních

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. /2011 ze dne listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Společnost Henkel zvýšila obrat i zisk

Společnost Henkel zvýšila obrat i zisk Tisková zpráva Praha, 27. února 2008 Navržené zvýšení dividend Společnost Henkel zvýšila obrat i zisk Obrat vzrostl o 3,6 procenta na 13,07 mld. eur Organický růst obratu dosáhl 5,8 procenta Provozní zisk

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

01 PODNIK 01 PODNIK » DR. FRANK SCHNEIDER (CEO) PODNIK

01 PODNIK 01 PODNIK » DR. FRANK SCHNEIDER (CEO) PODNIK PORTRÉT PODNIKU 01 PODNIK 01 PODNIK ÚDAJE O OBRATU V MILIONECH EUR 350 300 250 200 150 100 50» DR. FRANK SCHNEIDER (CEO) 0 1993 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 BUDOUCNOST ZACÍNÁ DNES

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Obnovitelné zdroje elektrické energie fotovoltaické elektrárny

Obnovitelné zdroje elektrické energie fotovoltaické elektrárny Obnovitelné zdroje elektrické energie fotovoltaické elektrárny Stručný úvod do problematiky Plk.Josef Petrák HZS Královéhradeckého kraje Únor 2011 Legislativní rámec OSN a EU 1.Kjótský protokol (ratifikace

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

PREZENTACE SKUPINY LUMEN

PREZENTACE SKUPINY LUMEN WWW.LUMEN.EU PREZENTACE SKUPINY LUMEN ÚNOR 2015 I. SKUPINA LUMEN působí prostřednictvím svých dceřiných společností v České republice, na Slovensku a v Polsku. Individuální projekty provádí i na Balkáně.

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů

IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů Obsah 1. ÚVOD...3 2. VÝCHOZÍ POZICE PRO NÁRODNÍ PROGRAM...4 2.1 VÝCHOZÍ POZICE V OBLASTI ÚČINNOSTI

Více

Abc. 1. března 2010 FINANČNÍ VÝSLEDKY HSBC HOLDINGS PLC ZA ROK Podstatně vyšší základní zisk

Abc. 1. března 2010 FINANČNÍ VÝSLEDKY HSBC HOLDINGS PLC ZA ROK Podstatně vyšší základní zisk 1. března 2010 FINANČNÍ VÝSLEDKY HSBC HOLDINGS PLC ZA ROK 2009 Podstatně vyšší základní zisk Zisk před zdaněním za rok 2009 (očištěný o odpis goodwill v Severní Americe za rok 2008) činí 13,3 miliardy

Více

NECHTE VAŠÍ STŘECHU PRACOVAT PRO VÁS SOLÁRNÍ STŘECHA OD PREFY

NECHTE VAŠÍ STŘECHU PRACOVAT PRO VÁS SOLÁRNÍ STŘECHA OD PREFY NECHTE VAŠÍ STŘECHU PRACOVAT PRO VÁS SOLÁRNÍ STŘECHA OD PREFY střechy FASÁDY solar www.prefa.com NECHTE JI ZÁŘIT JAKO SLUNCE SAMOTNÉ. NAŠE SLUNCE MÁ PRO NÁS NESMÍRNÝ VÝZNAM. Je energetickým zdrojem, který

Více

Čína vykazuje nejvyšší objem firemních pohledávek po splatnosti od roku 2010

Čína vykazuje nejvyšší objem firemních pohledávek po splatnosti od roku 2010 Praha, 9. dubna 2014 Čína vykazuje nejvyšší objem firemních pohledávek po splatnosti od roku 2010 Na základě průzkumu řízení úvěrových rizik u firemní klientely v Číně, který společnost Coface provedla

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

Efektivní využití energie

Efektivní využití energie Internetový portál www.tzb-info.cz Efektivní využití energie Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. odborný garant oboru Obnovitelná energie a úspory energie energie.tzb-info.cz www.tzb-info.cz Obsah Optimalizace

Více

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0 Hospodářský vývoj a Průmysl.0. listopadu 201 ŠKODA AUTO Vysoká škola Hospodářský vývoj a Průmysl.0 Makroekonomický rámec Česká ekonomika v roce 201 meziročně vzrostla o 2 % V roce 201 dynamika hospodářského

Více

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č.

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 364/2007 Sb. (k 1.1.2008)

Více