ABB news. Ulrich Spiesshofer jmenován novým generálním ředitelem ABB Group. Nepřehlédněte. Externí newsletter ABB Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ABB news. Ulrich Spiesshofer jmenován novým generálním ředitelem ABB Group. Nepřehlédněte. Externí newsletter ABB Česká republika"

Transkript

1 ABB news 3 13 Externí newsletter ABB Česká republika Nepřehlédněte Finanční výsledky za Q2 2 Díky vyváženému portfoliu jsou výsledky ABB ve 2. čtvrtletí ještě lepší. Fúze & akvizice 3 Společnost ABB získala Power- -One, předního poskytovatele řešení pro obnovitelnou energii. Ulrich Spiesshofer jmenován novým generálním ředitelem ABB Group V polovině června byl na základě jednomyslného rozhodnutí představenstva ABB Group jmenován novým generálním ředitelem ABB Group Ulrich Spiesshofer, dosavadní ředitel divize Discrete Automation and Motion (DM), jenž v této funkci střídá Joea Hogana, který ABB opouští z osobních důvodů. Své funkce se nový generální ředitel oficiálně ujme 15. září Ulrich Spiesshofer pracuje v ABB od roku 2005, kdy se stal členem výkonného výboru ABB s odpovědností za tzv. corporate development, tedy za vedení strategického rozvoje a jeho implementaci v rámci našich energetických a automatizačních obchodních aktivit, které realizoval ve velmi úzké spolupráci se všemi týmy ABB. Posílil rovněž provozní dokonalost ABB a procesy v oblasti procurementu, čímž položil základy pro program úspor nákladů, který byl aplikován v posledních několika letech světové ekonomické krize. V roce 2009 byl jmenován ředitelem divize DM a za dobu jeho působení se mu podařilo dosáhnout významných úspěchů: zdvojnásobil výnosy divize prostřednictvím organického i anorganického růstu a významně se rovněž zasloužil o zvýšení ziskových marží zejména navýšením obratu v robotice, o růst zisku a důsledné provádění procesních a obchodních činností v oblasti motorů a pohonů. (Pokračování na straně 6) Solární energetika 4 Princip přeměny světelné energie na elektrickou. O svůj pohled na budoucnost solární energetiky se s námi podělí tři odborníci na tuto oblast. Ze světa ABB 6 7 Uvnitř tohoto čísla se také dočtete o novém blogu ABB, účinkování robota ABB v Iron Manovi 3 a inovativním inkubátoru pro nové technologie.

2 Hlavní zprávy 2 Slovo úvodem Díky vyváženému portfoliu jsou výsledky ABB ve 2. čtvrtletí ještě lepší! Hannu Kasi Generální ředitel ABB ČR Vážení zákazníci, vítám vás nad stránkami newsletteru, v němž přinášíme nejen informace o našich aktivitách z poslední doby, ale také jednu zprávu zásadní důležitosti pro celou ABB Group. Touto zprávou je jmenování Ulricha Spiesshofera, stávajícího ředitele divize Discrete Automation and Motion, na pozici generálního ředitele ABB Group. Za svého působení v ABB se Ulrich Spiesshofer podílel na řadě významných akvizic a zasloužil se rovněž o významný růst vlastní divize, které se pod jeho vedením podařilo zdvojnásobit výnosy. Jsem si proto jist, že bude důstojným nástupcem Joea Hogana, který i v době světové ekonomické krize dokázal z ABB Group vytvořit prosperující společnost s pevným postavením na trhu. Vedle bližšího představení našeho nového CEO najdete v tomto čísle rovněž informace o finančních výsledcích či probíhajících akvizicích, doplněné o zajímavosti, jako jsou úspěchy ABB ve světě filmu či dodávky ABB pro nejvyšší budovu ČR AZ Tower. V neposlední řadě je nutné zmínit také dohodu naší společnosti a Škody Electric o spolupráci na dodávce systémového řešení elektrického autobusu včetně nabíjecí infrastruktury pro město Plzeň, která byla podepsána na samém konci července. Kooperace obou koncernů je přirozenou reakcí na sílící požadavky trhu v oblasti veřejné dopravy po nových ekologických technologiích. S přáním krásného léta Hannu Kasi Výsledky ABB Group za první čtvrtletí roku 2013 se vyznačují růstem tržeb a vyšší provozní ziskovostí navzdory nepříznivému ekonomickému prostředí. Společnost ABB ve 2. čtvrtletí vykázala vyšší tržby i zisk, a to navzdory obtížné situaci na globálních trzích. Ve výsledcích se nadále projevuje kladný vliv našeho jak zeměpisně, tak výrobkově vyváženého portfolia, uvedl Joe Hogan, generální ředitel ABB. Příjem zakázek vzrostl v řadě klíčových sektorů a oblastí včetně Číny. Faktory ovlivňující poptávku po našich výrobcích a služ- bách zůstávají zdravé. Za první pololetí roku jsme dosáhli poměru přijatých a realizovaných zakázek ve výši 0,99, bez divize Výrobky pro energetiku 1,06. Navíc jsme zaznamenali kladný příspěvek společnosti Thomas & Betts. Obě energetické divize získaly dobrou provozní marži EBITDA, dodal Hogan a zakončil: Zlepšující se ukazatel hodnocení Net Promoter Score ukazuje, že se nám daří zvyšovat spokojenost zákazníků. Výhled pro zbytek roku se nemění. Pevně věříme, že vyváženost našich činností nám i do budoucna poskytne příležitosti k ziskovému růstu. Škodovka a ABB přinášejí elektrobusy do českých měst V průběhu několika let budou elektrické autobusy nejlevnější přepravní platformou pro dopravní obslužnost měst a obcí. Poslední propočty hovoří o snížení TCO nákladů o přibližně 25 % v porovnání s klasickými dieselovými autobusy. Společnosti ABB a Škoda Electric na konci července oznámily podepsání dohody o spolupráci na dodávce systémového řešení elektrického autobusu včetně nabíjecí infrastruktury pro město Plzeň. ABB poskytuje technologie a řešení pro nabíjení elektrických vozidel v oblasti osobní i hromadné dopravy. Společnost disponuje vlastními vývojovými a výrobními závody, dohledovými centry, servisem i propracovanou logistikou náhradních dílů. Právě schopnost poskytnout vedle špičkové technologie i takovéto zázemí je pro strategickou oblast MHD klíčová. Škoda Electric každoročně investuje stovky milionů korun do výzkumu a vývoje. V oblasti ekologické dopravy nabízí komplexní systémová řešení mj. i pro městskou hromadnou dopravu.

3 Ze světa 3 ABB získá Power-One Rozšíření působení v Číně v oblasti energetických výrobků ABB v Číně uzavřela dohodu s firmou Jiangsu Jingke Smart Electric Company o založení společného podniku, jenž bude konstruovat, vyrábět a zajišťovat servis vysokonapěťových měřicích transformátorů v rozsahu 72,5 kv až 750 kv. Portfolio bude zahrnovat olejové a SF6 samostatné proudové a napěťové transformátory, toroidní proudové transformátory, napěťové transformátory GIS a optické transformátory. Společnosti ABB (NYSE: ABB) a Power-One, Inc. (NASDAQ: PWER), přední poskytovatel řešení pro obnovitelnou energii, oznámily, že jejich správní rady se dohodly na transakci, při které společnost ABB získala Power-One za 6,35 USD na akcii v hotovosti, tedy za hodnotu čistého jmění ve výši milionů USD. Díky této transakci se ABB dostane do pozice předního celosvětového dodavatele solárních střídačů inteligence pro fotovoltaický systém na trhu, který podle odhadů Mezinárodní energetické agentury do roku 2021 poroste o více než deset procent ročně. Tento rychlý růst způsobuje rostoucí poptávka po energiích, zejména na vznikajících trzích, rostoucí ceny elektrické energie a klesající náklady. Společnost Power-One se může pochlubit jednou z nejucelenějších nabídek solárních střídačů na trhu, a to od použití v domácnostech až po veřejné služby, a rozsáhlým celosvětovým výrobním zastoupením. Disponuje rovněž portfoliem energetických řešení, které hraničí s nabídkou ABB v oblasti přeměny energie. Power-One zaměstnává téměř osob, zejména v Číně, Itálii, USA a na Slovensku. V roce 2012 vytvořila společnost 120 milionů USD v příjmech před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) na tržbách ve výši přibližně jedné miliardy USD. Společnost ABB je díky své vedoucí nabídce pro energetiku a automatizaci, globální působnosti a servisní organizaci přirozeným aktérem v oboru solární energie. Po řadu let přináší svá řešení fotovoltaickému průmyslu a v roce 2013 očekává u solárních střídačů tržby vyšší než 100 milionů USD. Solární střídače patří k nejrychleji se rozvíjejícím technologiím v silnoproudé elektronice a vyžadují značné investice do výzkumu a vývoje. V roce 2012 investovala společnost ABB do výzkumu a vývoje celkem asi 1,5 miliardy USD. Společnost Power-One se může pochlubit jednou z nejucelenějších nabídek solárních střídačů na trhu. Společnost ABB má již v Číně rozsáhlé výrobní kapacity vysokonapěťových výrobků, zahrnujících jističové a spínací moduly, plynem izolovaná spínací ústrojí, kondenzátory, odpojovače, přístroje a zařízení, a to v šesti výrobních závodech v městech Peking, Sia-men, Si-an, Šen-čen a Su-čchien. Hlavní funkcí měřicích transformátorů je měření proudu a napětí, což usnadňuje řízení a ochranu energetických sítí, stejně jako měření energie. Technologie optických měřicích transformátorů je dalším krokem s dodatečnou výhodou menších rozměrů a vyšší pružností sběru dat, která umožňuje vznik chytrých sítí. Společnost ABB se v této oblasti inovace pohybuje na špičce a nedávno uvedla na trh FOCS proudové čidlo s optickými vlákny, integrované s DCB (odpojovací jistič). Transakce je strukturována jako fúze a musí vyhovět běžným podmínkám pro uzavření, jako je souhlas ze strany akcionářů společnosti Power-One na zvláštním setkání akcionářů a získání běžných zákonných schválení. Její dokončení se uskutečnilo na konci července. Společnost ABB transakci financuje ze svých vlastních prostředků. ABB News 3 13

4 Hlavní téma 4 Solární energetika vlastností přechodu P-N je to, že v jednom směru proud propustí a v opačném nikoliv. Při proudění fotonů tento proces neustále pokračuje a vzniká stejnosměrný proud. K přeměně stejnosměrného proudu na střídavý pak potřebujeme tzv. střídač. Přeměna světelné energie na elektrickou je to nejlepší, co může být, už jen proto, že na zemský povrch dopadá takové množství sluneční energie, které by dokázalo pokrýt současnou energetickou spotřebu 6 000krát! Navíc během výroby elektrické energie fotovoltaický systém neznečišťuje životní prostředí. Princip fungování V zásadě rozlišujeme dva typy využití sluneční energie, fungující na odlišném principu. V prvním případě se jedná o přeměnu slunečního záření v teplo pomocí teplonosné kapaliny např. pomocí solárních kolektorů. V druhém případě se jedná o přeměnu slunečního záření v elektrickou energii, k níž se využívají tzv. fotovoltaické články. Tyto články se nejčastěji vyrábějí z křemíku (monokrystalického či polykrystalického), protože ale samotný článek není schopen vyrobit dostatek energie, zapojuje se více článků dohromady do tzv. solárních panelů, které zachycují fotony ze slunečního záření a přeměňují je v elektřinu. Největší boom zažila solární energetika v ČR v letech 2009 a Každý z článků tvoří dvě tenké polovodičové destičky z polovodiče P (s pozitivním nábojem) a polovodiče N (s negativním nábojem). Pozitivní a negativní náboj je vytvořen tzv. dotováním přidáním nepatrného množství prvku, který má o jeden elektron více (negativní náboj vzniká tzv. elektronová vodivost), a prvku, který má o jeden elektron méně (pozitivní náboj vzniká díra a tzv. děrová vodivost). Sluncem vyrobenou elektřinu je poté třeba z elektrárny vyvést do sítě. K tomu se využívají tři základní způsoby, které jsou charakterizovány tím, nakolik je výkon elektrárny sdílen s energetickou přenosovou soustavou. První způsob je tzv. nesdílený a výstižně jej charakterizuje název ostrovní. Výkon je v tomto případě zcela použit na provoz domu či nemovitosti, kde je naistalován (grid off). Druhým způsobem je napojení elektrárny do sítě distributora (grid on). O tom, kolik bude výrobce spotřebovávat a kolik dodávat a prodávat distributorovi, se dohodne tzv. výkupní smlouvou. U třetího způsobu může výrobce přeprodávat svůj výkon dalším soukromým spotřebitelům, a v tomto případě získává od veřejných distributorů tzv. zelené bonusy formou plateb. Instalovaný výkon Největší boom zažila solární energetika v ČR v letech 2009 a 2010, kdy vznikla většina obrovských solárních parků (jen v roce 2010 se postavily elektrárny s celkovým výkonem 1 489,8 MW, což i dnes představuje tři čtvrtiny výkonu všech solárních elektráren v ČR). Ve světě celkově pak byly v roce 2008 nainstalovány fotovoltaické elektrárny s výkonem 5,95 GWp, přičemž většinu těchto instalací najdeme ve třech zemích Německu, Japonsku a Spojených státech. Obě vrstvy se spojí kontakty a vytvoří se přechod P-N. Solární článek tedy funguje na principu diody. Když na polovodič dopadnou fotony, vytvoří pár elektron díra. Připojíme-li k panelu pomocí kabelů akumulátor či spotřebič, elektrony a díry se pokusí vyrovnat a začnou přeskakovat přes P-N přechod. Důležitou

5 Hlavní téma Prof. Ing. Jan Škorpil, CSc. Ing. Zdeněk Vávra ABB ČR Ing. Petr Marek Plaan Czech s. r. o. 5 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická Manažer místní jednotky PSP Majitel projekční a inženýrské společnosti v oblasti elektro Výrobu elektřiny s využitím solárního záření můžeme realizovat buď v solárních termodynamických systémech, nebo prostřednictvím fotovoltaických článků. Obě cesty jsou k životnímu prostředí (na rozdíl od spalování fosilních paliv, které nyní kryje asi 70 % světové spotřeby energie) šetrné. Fotovoltaické technologie lze využívat v různých produktech od malých spotřebních zařízení až po velké komerční solární systémy. FV technologie 1. generace byla založena na krystalickém křemíku. Dnešní úsilí vědců se soustředilo na další (2. a 3.) generace článků, které jsou založeny na tenkých aktivních absorpčních vrstvách označovaných jako CIS struktury. Příkladem jsou tzv. tandemové články i vícevrstvé články mající výhodnější vlastnosti. Kromě výhodných vlastností využívání obnovitelného zdroje energie, minimální provozní náklady, aj. má využívání FV pro výrobu elektřiny také určité nevýhody, z nichž největší je závislost na klimatických poměrech, délce a intenzitě slunečního svitu. Velká volatilita a obtížná předvídatelnost dodávky elektřiny z FV systémů vyvolává nepříznivé jevy při jejich integraci do elektrizační soustavy, zvyšují se nároky na rozvoj a řízení přenosových a distribučních sítí. Řešení těchto problémů spočívá ve využití regulačních prvků na straně výroby i spotřeby, akumulačních prostředků, regulovatelných zdrojů s rychlou dynamikou i realizací ostrovních systémů. I přes uvedené nevýhody je využívání solární energie perspektivní cestou pro výrobu elektřiny a tomu nasvědčuje i rozvoj tohoto energetického odvětví ve světě. Fotovoltaický (FV) segment trhu roste celosvětově 10% tempem ročně, a lze proto očekávat, že v dlouhodobém horizontu bude sluneční energie ovlivňovat energetický mix v mnoha zemích. Přes současnou skomírající podporu fotovoltaiky v ČR (a dalších okolních zemích, jako je Maďarsko, Polsko, Bulharsko) není výhled do budoucna pesimistický. Pro firmy působící v tomto sektoru je proto důležité sledovat vedle vývoje v ČR zejména vývoj ve světě a reagovat na něj ať již vhodnou skladbou portfolia výrobků, vyhledáváním vhodných strategických partnerů či zapojením do technologického rozvoje, kam patří kromě dalšího i vývoj pokročilejších technologií (např. využívání mono- a polykrystalů křemíku) vedoucích ke zvyšování účinnosti panelů. Ta je v centru zájmu již řadu let a statistika ukazující vzrůst účinnosti za posledních 5 7 let z % na %, v laboratorních podmínkách dokonce na 45 %, ukazuje, že se tento vývoj ubírá správným směrem. To je ostatně i cesta, kterou si vybralo ABB. Jeho portfolio již dnes obsahuje komplexní nabídku výrobků (od střídačů přes transformátory, rozváděče až po kompletní rozvodny) a v seznamu nově vyvinutých produktů se objevují i výrobky pro fotovoltaiku, jako byl v nedávné době představený nový centrální střídač PVS800. Navíc díky právě probíhající akvizici společnosti Power-One (celosvětového výrobce a dodavatele střídačů) bude ABB mít šanci zařadit se v oblasti střídačů na vedoucí pozici ve světě. O solární energetice se dnes (nejen) v Česku hodně hovoří a názory na ni rozhodně nejsou pouze pozitivní. Mezi hlavní problémy ČR v tomto sektoru patří nejen negativní prezentace této oblasti energetiky, ale také solární daň, recyklační poplatky a administrativní bariéry. Solární daň byla zavedena zpětně s platností od 2011 do 2013 pro elektrárny uvedené do provozu v letech 2009 a 2010 a s instalovaným výkonem nad 30 kwp. Vláda tuto daň schválila v reakci na tzv. solární boom v roce 2010 a snažila se jí omezit hektický růst solární výroby elektřiny a zdražovaní elektrické energie domácnostem. Na straně podnikatelů se tím spolu s dalšími opatřeními (zrušení daňových prázdnin, změna odpisů, povinná výbava výroben, recyklační poplatek) významně zhoršila ekonomika fotovoltaických elektráren. Přesto jsem přesvědčen, že solární energetika má budoucnost a poroste jak u nás, tak ve světě. Samozřejmě se tento sektor nevyhne ukončení dotované výroby elektřiny dotace již skončily ve Španělsku a Itálii, v ČR skončí v roce 2014 a v Německu asi v Nastane rovněž období tzv. grid parity, kdy cena elektřiny z fotovoltaických elektráren bude shodná s cenou z klasických zdrojů (již dnes Španělsko a Itálie). Lze ale očekávat i ekonomické války Evropská unie se chystá uvalit na dovoz levných čínských FV panelů antidumpingová cla (zvýšení ze současných 11,8 až na 80%!!!), naopak Čína může takto komplikovat dovoz čistého křemíku z Evropy.

6 Ze světa ABB 6 Mrakodrap AZ Tower: Nejvyšší budova v ČR Tato 111 m vysoká budova, která z profilu liniemi napovídá svůj název, potěší návštěvníky restauracemi, obchody, ale nacházet se zde budou i kanceláře, byty, fitness centrum nebo autosalon. Mezi partnery, kteří se na stavbě této nejvyšší budovy v České republice podíleli, byla i společnost ABB s. r. o., divize nízkého napětí, která do budovy dodala elektroměry, rozvodnice nebo výkonové jističe. Nový český obr se pyšní především svojí ekologickou šetrností a také neobvykle navrženou fasádou, která díky glazovaným keramickým deskám odrážejícím sluneční světlo vytváří unikátní barevnou podívanou. Ulrich Spiesshofer jmenován novým generálním ředitelem ABB Group Pokračování ze strany 1 Mezi nejdůležitější milníky jeho profesní kariéry patří akvizice americké společnosti Baldor Electric Co. v roce 2011, historicky zatím největší akvizice ABB v hodnotě 4,2 miliardy USD. Tato akvizice umožnila ABB získat vedoucí postavení v odvětví průmyslových motorů v Severní Americe a stát se celosvětovým lídrem v odvětví automatizace a řízení v průmyslových podnicích. Kromě výše uvedeného Ulrich rovněž podnítil a dohlížel na řadu aktivit, které divizi DM pomohly růst rychleji než ostatní hráči na trhu a expandovat do nových oblastí podnikání, jako např. e-mobilita a zdroje nepřerušitelného napájení (UPS), jakož i k lepšímu geografickému vyvážení obchodní činnosti. Nejnovějším krokem je akvizice společnosti Power-One, předního poskyto- vatele řešení pro obnovitelnou energii v hodnotě asi 1 miliardy USD. Tímto spojením si ABB posílilo své vedoucí postavení v silnoproudé elektronice a dostalo se na post předního celosvětového dodavatele solárních invertorů. Před nástupem do společnosti ABB zastával Ulrich po dobu 11 let vedoucí pozice s odpovědností za hospodářské výsledky u poradenské firmy A. T. Kearney management consultants, kde se věnoval zákazníkům z Evropy, Asie i Ameriky. V letech pak pracoval v poradenské firmě Roland Berger Strategy Consultants na pozici Senior Partner a Global Head of Operations. Ulrich má magisterský titul v oboru Business Administration and Engineering a titul PhD. v oboru ekonomie. Oba tituly získal na univerzitě ve Stuttgartu (SRN). Víceúčelový průmyslový robot IRB 120 ve filmu Iron Man 3 AZ Tower v Brně Personálie Na pozici Country CFO pro Českou republiku a klastr nastoupil od Wolfgang Luber. Wolfgang pracuje v ABB od roku Naposledy zastával pozici regionálního manažera interního auditu pro region CEU. Na pozici Key Account Manager pro ABB Rail nastoupil od Michal Kučera. Před příchodem do ABB zastával funkci Product Business Development Manager ve společnosti GE Transportation. Oběma přejeme mnoho úspěchů v jejich nové roli. Iron Man 3 není prvním případem, kdy se robot společnosti ABB objevil ve velkém filmu nebo byl použit zábavním průmyslem. Roboti ABB hráli již v akčním sci-fi thrilleru Terminator Salvation, v hudebním klipu Chemical Brothers, a dokonce jeli na turné se skupinou Bon Jovi. IRB 120, vážící pouze 25 kg, je víceúčelovým průmyslovým robotem nejmenším v historii. Jeho šest os si poradí s nákladem až 3 kg (4 kg při zápěstí ohnutém směrem dolů). S dosahem 580 mm je schopen provádět řadu operací pomocí pružných řešení namísto pevně automatizovaných. Obvykle je používán ke sváření, natírání, montáži, sbírání, balení, paletizaci a prohlížení výrobků. Dle zprávy Mezinárodní federace robotiky (IFR) z roku 2012 poroste poptávka po průmyslových robotech tempem zhruba 5 % ročně. Očekává se, že elektrické/elektronické výrobní odvětví mezi lety 2013 a 2015 podstatně zvýší využívání tohoto druhu robotů.

7 Ze světa ABB 7 ABB investuje v Čechách do inovativního inkubátoru pro nové technologie pro energetiku Za diplomku do technologického centra v Německu Soutěž ABB University Award 2013 opět nabídla studentům technických vysokých škol jedinečnou možnost prezentovat své diplomové a bakalářské práce odborné porotě a převést své znalosti do praxe. ABB společně s Evropskou unií investuje do založení technologického parku v České republice. Cílem inkubátoru Nupharo Park, do něhož ABB investuje 2,3 milionu eur a EU 12 milionů eur, je vývoj a komercializace technologií využívajících stejnosměrný proud a jiných technologií, které mají potenciál snížit náklady na energii a uhlíkové emise. Inkubátor Nupharo Park poskytne zdroje, zařízení a obchodní poradenství nutné pro úspěšný vstup na trh. Výrobní zázemí nabídne jedinečné prostředí pro testování komerčních aplikací a obchodní využitelnost nových technologií. Technologický park je výsledkem inovativní spolupráce mezi evropskými orgány, mezinárodními společnostmi, podnikateli, investory do rizikového kapitálu a univerzitními badateli. Cílem parku je vybudovat silnou komunitu inovátorů. Aby bylo možné světu dodávat cenově dostupnou a zároveň čistou energii, jsou zapotřebí nová tvůrčí řešení, uvedl Tarak Mehta, ředitel divize ABB Výrobky nízkého napětí. Společnost ABB oznámila výsledky druhého ročníku ABB University Award, soutěže vědecko-technických projektů vysokoškolských studentů v akademickém roce 2012/2013. Cílem soutěže je ocenit zájem a práci studentů a především je povzbudit v jejich dalším odborném rozvoji. Tématem se staly disertační, diplomové a bakalářské práce, kde studenti mohli projevit svůj potenciál v jedné ze zvolených oblastí: Energetika, Pohony, Robotika, Automatizace výroby nebo Efektivní využití energie. Jako nejlepší byla ceněna práce SIXTEN Robot, a to studentů Marka Votroubka a Moniky Svědirohové z ČVUT v Praze. Jedná se o aplikaci multifunkčního podvozku a jeho modifikace pro použití do vozíků pro handicapované s cílem umožnit jim pohybovat se v nebezbariérových částech města s měnšími omezením. Vítězové si odnesli ipad mini a na všechny finalisty čeká zajímavá odborná exkurze do tří technologických a výrobních center společnosti ABB v Německu. ABB bloguje o trendech a technologiích, které mění dnešní svět Inovační rozváděč pro přenos energie ABB založilo blog, který se jmenuje Dialog a obsahuje články o nejnovějších technologiích a trendech, jež mění dnešní svět. Naši experti na energetiku a automatizaci mluví například o tom, jak můžou plynem izolované rozvodny pomoci předejít blackoutu, nebo o městech, ve kterých jezdí elektrobusy, a mnoha dalších zajímavých tématech. Chytrý vypínač s integrovaným optickým snímačem proudu (FOCS) může výrazně snížit stopu rozvoden AIS a zároveň vylepšit energetickou dostupnost a spolehlivost. Tento nový produkt je nenáročný na údržbu a je také šetrnější k životnímu prostředí a ekologičtější z hlediska emisí CO 2 a materiálu používaného k výrobě a izolaci. Nahrazení vícenásobných jader transformátoru proudu jedním optickým snímačem proudu navíc přináší dvojí výhodu lepší ochrany a kontroly.

8 Robot IRB kg robot s nejvyšším výkonem U výkonu jde často o kompromis, volíte optimalizaci rychlosti, nebo přesnosti. S robotem IRB 1600 od f irmy ABB si nemusíte vybírat. Časy cyklu robota jsou kratší, tvoří někdy i polovinu časů jiných robotů, což vám dovoluje zvýšit výrobní kapacitu. Přičemž systémy QuickMove a TrueMove stlačují spotřebu energie níže. Mezitím se budete těšit z kvality obrobku, kterou může nabídnout jen robot od firmy ABB. Využití pro aplikace: Obloukové svařování, montáž, tlakové lití, plastikářské stříkolisy, obsluha strojů, manipulace s materiálem, balení. Pro více informací navštivte naše stránky: ABB s.r.o. Tel Fax

Technologie ABB, které změnily svět

Technologie ABB, které změnily svět Technologie ABB, které změnily svět Technologie ABB, které změnily svět Za dlouhé roky své existence získala společnost ABB bohaté zkušenosti s inovacemi v oblasti technologií. ABB a její předchůdci, společnosti

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013 Datum publikování: 27. března 2014 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 7 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

Konsorcium MIR.1200 představilo Nuclear Power Alliance

Konsorcium MIR.1200 představilo Nuclear Power Alliance Měsíční zpravodaj Konsorcium MIR.1200 l červen 2013 www.mir1200.cz Představujeme partnera: ÚJV Řež, a. s. ÚJV Řež je přední českou vědecko-výzkumnou a inženýrskou společností se zaměřením na využití jaderných

Více

Výhody efektivního využití energie Jak zajistit více užitku a zároveň snížit náklady a emise

Výhody efektivního využití energie Jak zajistit více užitku a zároveň snížit náklady a emise Kontaktní údaje ABB s.r.o. Lucia Sekerešová PR Manager Sokolovská 84-86 186 00 Praha 8 Tel.: +420 234 322 111 Fax: +420 234 322 113 www.abb.cz Copyright 2010 ABB. Všechna práva vyhrazena. Výhody efektivního

Více

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 NOVINKY 3 / 2011 Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 Vítěz kybernetických válek má na prsou lvíčka str. 14 15 Dnešní Švédsko je neformální, ale vysoce profesionální str. 28

Více

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Cambridgeský program pro vedení v udržitelnosti (CPSL) ve spolupráci s Regionálním centrem pro výzkum energetické politiky (REKK) na Korvínově

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

Výroční zpráva 2008. Jsme s Vámi celý život

Výroční zpráva 2008. Jsme s Vámi celý život Výroční zpráva 2008 Jsme s Vámi celý život Klíčové ukazatele roku 2008 FINANČNÍ UKAZATELE (V TISÍCÍCH EUR) 2008 2007 Celkové výnosy 142 771 121 971 EBITDA 39 491 38 376 Provozní zisk 22 681 26 043 Čistý

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

ŠKODA Výroční zpráva

ŠKODA Výroční zpráva 2013 ŠKODA Výroční zpráva ŠKODA AUTO a.s. Obsah 4 Úvodní slovo Zpráva představenstva 8 Profil skupiny ŠKODA AUTO 9 Správa a řízení 9 Zpráva dozorčí rady 10 Orgány společnosti ŠKODA AUTO 12 Prohlášení o

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ 2 2 RUBRIKA OBSAH SOUČÁST VYVÁŽENÉHO ENERGETICKÉHO MIXU 5 ČEZ A OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 6 Z rodného listu obnovitelných zdrojů 7 ENERGIE VODY 9 K

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Kolektiv autorů Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NVF Ing. Věra Czesaná, CSc. odborná editace Ing.

Více

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY Průvodce novou firemní (r)evolucí Valerie Bockstette a Mike Stamp Doplněno českými případovými studiemi O FSG Hledáme lepší cesty, jak řešit společenské problémy FSG je nezisková

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE ročník 17 číslo 2 / 10 říjen 2010 Výsledky verifikace snížení emisí CO 2 v programu Zelená úsporám za rok 2009 Česká republika má v rámci režimu Kjótského

Více

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover Udržitelný rozvoj s materiály Isover obsah Slovo úvodem 3 Zaměření společnosti Saint-Gobain, strategie a cíle 3 Skupiny Saint-Gobain... 6 Principy, které nás spojují... 6 Saint-Gobain Construction Products

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

Podnikatelé rozjíždějí nový byznys

Podnikatelé rozjíždějí nový byznys ELEKTRONICKÝ NEWSLETTER ODBORNÉHO MĚSÍČNÍKU TECHNIK ČÍSLO 15 / 8. 8. 2013 Podnikatelé rozjíždějí nový byznys ANALÝZA: Podnikatelé v České republice rozjíždějí nový byznys. Dokládají to nejnovější statistiky

Více

Tvorba zisku při ochraně přírody. Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích

Tvorba zisku při ochraně přírody. Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích : Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích Text Veronika Kiss (CEEweb for Biodiversity)

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ PLNÁ VERZE STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ 2014

Více

www.eib.org Zpráva o činnosti Skupina EIB se skládá z Evropské investiční banky a z Evropského investičního fondu

www.eib.org Zpráva o činnosti Skupina EIB se skládá z Evropské investiční banky a z Evropského investičního fondu Z p r á v a o č i n n o s t i 2 012 Skupina EIB se skládá z Evropské investiční banky a z Evropského investičního fondu Evropská investiční banka 98-100, boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg 3 (+352)

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech: Podrobná specifikace prioritní oblasti Konkurenční schopnost české ekonomiky klesá, konkurence na trzích, kde naše služby či produkty soutěží, roste.

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce

Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce Petr Lang, programový koordinátor PSSI Andrej Nosko, spolupracovník PSSI Jiří Schneider, programový ředitel PSSI Praha, 30. srpna 2009 Shrnutí Energetická

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Jak lze využít Slunce?

Jak lze využít Slunce? Jak lze využít Slunce? Obsah 1 Sluneční energie 2 1.1 Projevy sluneční energie na Zemi 2 1.2 Dopad sluneční energie na Zemi 2 1.3 Základní přeměny sluneční energie 4 1.4 Využití sluneční energie 4 1.5

Více