ABB news. Ulrich Spiesshofer jmenován novým generálním ředitelem ABB Group. Nepřehlédněte. Externí newsletter ABB Česká republika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ABB news. Ulrich Spiesshofer jmenován novým generálním ředitelem ABB Group. Nepřehlédněte. Externí newsletter ABB Česká republika"

Transkript

1 ABB news 3 13 Externí newsletter ABB Česká republika Nepřehlédněte Finanční výsledky za Q2 2 Díky vyváženému portfoliu jsou výsledky ABB ve 2. čtvrtletí ještě lepší. Fúze & akvizice 3 Společnost ABB získala Power- -One, předního poskytovatele řešení pro obnovitelnou energii. Ulrich Spiesshofer jmenován novým generálním ředitelem ABB Group V polovině června byl na základě jednomyslného rozhodnutí představenstva ABB Group jmenován novým generálním ředitelem ABB Group Ulrich Spiesshofer, dosavadní ředitel divize Discrete Automation and Motion (DM), jenž v této funkci střídá Joea Hogana, který ABB opouští z osobních důvodů. Své funkce se nový generální ředitel oficiálně ujme 15. září Ulrich Spiesshofer pracuje v ABB od roku 2005, kdy se stal členem výkonného výboru ABB s odpovědností za tzv. corporate development, tedy za vedení strategického rozvoje a jeho implementaci v rámci našich energetických a automatizačních obchodních aktivit, které realizoval ve velmi úzké spolupráci se všemi týmy ABB. Posílil rovněž provozní dokonalost ABB a procesy v oblasti procurementu, čímž položil základy pro program úspor nákladů, který byl aplikován v posledních několika letech světové ekonomické krize. V roce 2009 byl jmenován ředitelem divize DM a za dobu jeho působení se mu podařilo dosáhnout významných úspěchů: zdvojnásobil výnosy divize prostřednictvím organického i anorganického růstu a významně se rovněž zasloužil o zvýšení ziskových marží zejména navýšením obratu v robotice, o růst zisku a důsledné provádění procesních a obchodních činností v oblasti motorů a pohonů. (Pokračování na straně 6) Solární energetika 4 Princip přeměny světelné energie na elektrickou. O svůj pohled na budoucnost solární energetiky se s námi podělí tři odborníci na tuto oblast. Ze světa ABB 6 7 Uvnitř tohoto čísla se také dočtete o novém blogu ABB, účinkování robota ABB v Iron Manovi 3 a inovativním inkubátoru pro nové technologie.

2 Hlavní zprávy 2 Slovo úvodem Díky vyváženému portfoliu jsou výsledky ABB ve 2. čtvrtletí ještě lepší! Hannu Kasi Generální ředitel ABB ČR Vážení zákazníci, vítám vás nad stránkami newsletteru, v němž přinášíme nejen informace o našich aktivitách z poslední doby, ale také jednu zprávu zásadní důležitosti pro celou ABB Group. Touto zprávou je jmenování Ulricha Spiesshofera, stávajícího ředitele divize Discrete Automation and Motion, na pozici generálního ředitele ABB Group. Za svého působení v ABB se Ulrich Spiesshofer podílel na řadě významných akvizic a zasloužil se rovněž o významný růst vlastní divize, které se pod jeho vedením podařilo zdvojnásobit výnosy. Jsem si proto jist, že bude důstojným nástupcem Joea Hogana, který i v době světové ekonomické krize dokázal z ABB Group vytvořit prosperující společnost s pevným postavením na trhu. Vedle bližšího představení našeho nového CEO najdete v tomto čísle rovněž informace o finančních výsledcích či probíhajících akvizicích, doplněné o zajímavosti, jako jsou úspěchy ABB ve světě filmu či dodávky ABB pro nejvyšší budovu ČR AZ Tower. V neposlední řadě je nutné zmínit také dohodu naší společnosti a Škody Electric o spolupráci na dodávce systémového řešení elektrického autobusu včetně nabíjecí infrastruktury pro město Plzeň, která byla podepsána na samém konci července. Kooperace obou koncernů je přirozenou reakcí na sílící požadavky trhu v oblasti veřejné dopravy po nových ekologických technologiích. S přáním krásného léta Hannu Kasi Výsledky ABB Group za první čtvrtletí roku 2013 se vyznačují růstem tržeb a vyšší provozní ziskovostí navzdory nepříznivému ekonomickému prostředí. Společnost ABB ve 2. čtvrtletí vykázala vyšší tržby i zisk, a to navzdory obtížné situaci na globálních trzích. Ve výsledcích se nadále projevuje kladný vliv našeho jak zeměpisně, tak výrobkově vyváženého portfolia, uvedl Joe Hogan, generální ředitel ABB. Příjem zakázek vzrostl v řadě klíčových sektorů a oblastí včetně Číny. Faktory ovlivňující poptávku po našich výrobcích a služ- bách zůstávají zdravé. Za první pololetí roku jsme dosáhli poměru přijatých a realizovaných zakázek ve výši 0,99, bez divize Výrobky pro energetiku 1,06. Navíc jsme zaznamenali kladný příspěvek společnosti Thomas & Betts. Obě energetické divize získaly dobrou provozní marži EBITDA, dodal Hogan a zakončil: Zlepšující se ukazatel hodnocení Net Promoter Score ukazuje, že se nám daří zvyšovat spokojenost zákazníků. Výhled pro zbytek roku se nemění. Pevně věříme, že vyváženost našich činností nám i do budoucna poskytne příležitosti k ziskovému růstu. Škodovka a ABB přinášejí elektrobusy do českých měst V průběhu několika let budou elektrické autobusy nejlevnější přepravní platformou pro dopravní obslužnost měst a obcí. Poslední propočty hovoří o snížení TCO nákladů o přibližně 25 % v porovnání s klasickými dieselovými autobusy. Společnosti ABB a Škoda Electric na konci července oznámily podepsání dohody o spolupráci na dodávce systémového řešení elektrického autobusu včetně nabíjecí infrastruktury pro město Plzeň. ABB poskytuje technologie a řešení pro nabíjení elektrických vozidel v oblasti osobní i hromadné dopravy. Společnost disponuje vlastními vývojovými a výrobními závody, dohledovými centry, servisem i propracovanou logistikou náhradních dílů. Právě schopnost poskytnout vedle špičkové technologie i takovéto zázemí je pro strategickou oblast MHD klíčová. Škoda Electric každoročně investuje stovky milionů korun do výzkumu a vývoje. V oblasti ekologické dopravy nabízí komplexní systémová řešení mj. i pro městskou hromadnou dopravu.

3 Ze světa 3 ABB získá Power-One Rozšíření působení v Číně v oblasti energetických výrobků ABB v Číně uzavřela dohodu s firmou Jiangsu Jingke Smart Electric Company o založení společného podniku, jenž bude konstruovat, vyrábět a zajišťovat servis vysokonapěťových měřicích transformátorů v rozsahu 72,5 kv až 750 kv. Portfolio bude zahrnovat olejové a SF6 samostatné proudové a napěťové transformátory, toroidní proudové transformátory, napěťové transformátory GIS a optické transformátory. Společnosti ABB (NYSE: ABB) a Power-One, Inc. (NASDAQ: PWER), přední poskytovatel řešení pro obnovitelnou energii, oznámily, že jejich správní rady se dohodly na transakci, při které společnost ABB získala Power-One za 6,35 USD na akcii v hotovosti, tedy za hodnotu čistého jmění ve výši milionů USD. Díky této transakci se ABB dostane do pozice předního celosvětového dodavatele solárních střídačů inteligence pro fotovoltaický systém na trhu, který podle odhadů Mezinárodní energetické agentury do roku 2021 poroste o více než deset procent ročně. Tento rychlý růst způsobuje rostoucí poptávka po energiích, zejména na vznikajících trzích, rostoucí ceny elektrické energie a klesající náklady. Společnost Power-One se může pochlubit jednou z nejucelenějších nabídek solárních střídačů na trhu, a to od použití v domácnostech až po veřejné služby, a rozsáhlým celosvětovým výrobním zastoupením. Disponuje rovněž portfoliem energetických řešení, které hraničí s nabídkou ABB v oblasti přeměny energie. Power-One zaměstnává téměř osob, zejména v Číně, Itálii, USA a na Slovensku. V roce 2012 vytvořila společnost 120 milionů USD v příjmech před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) na tržbách ve výši přibližně jedné miliardy USD. Společnost ABB je díky své vedoucí nabídce pro energetiku a automatizaci, globální působnosti a servisní organizaci přirozeným aktérem v oboru solární energie. Po řadu let přináší svá řešení fotovoltaickému průmyslu a v roce 2013 očekává u solárních střídačů tržby vyšší než 100 milionů USD. Solární střídače patří k nejrychleji se rozvíjejícím technologiím v silnoproudé elektronice a vyžadují značné investice do výzkumu a vývoje. V roce 2012 investovala společnost ABB do výzkumu a vývoje celkem asi 1,5 miliardy USD. Společnost Power-One se může pochlubit jednou z nejucelenějších nabídek solárních střídačů na trhu. Společnost ABB má již v Číně rozsáhlé výrobní kapacity vysokonapěťových výrobků, zahrnujících jističové a spínací moduly, plynem izolovaná spínací ústrojí, kondenzátory, odpojovače, přístroje a zařízení, a to v šesti výrobních závodech v městech Peking, Sia-men, Si-an, Šen-čen a Su-čchien. Hlavní funkcí měřicích transformátorů je měření proudu a napětí, což usnadňuje řízení a ochranu energetických sítí, stejně jako měření energie. Technologie optických měřicích transformátorů je dalším krokem s dodatečnou výhodou menších rozměrů a vyšší pružností sběru dat, která umožňuje vznik chytrých sítí. Společnost ABB se v této oblasti inovace pohybuje na špičce a nedávno uvedla na trh FOCS proudové čidlo s optickými vlákny, integrované s DCB (odpojovací jistič). Transakce je strukturována jako fúze a musí vyhovět běžným podmínkám pro uzavření, jako je souhlas ze strany akcionářů společnosti Power-One na zvláštním setkání akcionářů a získání běžných zákonných schválení. Její dokončení se uskutečnilo na konci července. Společnost ABB transakci financuje ze svých vlastních prostředků. ABB News 3 13

4 Hlavní téma 4 Solární energetika vlastností přechodu P-N je to, že v jednom směru proud propustí a v opačném nikoliv. Při proudění fotonů tento proces neustále pokračuje a vzniká stejnosměrný proud. K přeměně stejnosměrného proudu na střídavý pak potřebujeme tzv. střídač. Přeměna světelné energie na elektrickou je to nejlepší, co může být, už jen proto, že na zemský povrch dopadá takové množství sluneční energie, které by dokázalo pokrýt současnou energetickou spotřebu 6 000krát! Navíc během výroby elektrické energie fotovoltaický systém neznečišťuje životní prostředí. Princip fungování V zásadě rozlišujeme dva typy využití sluneční energie, fungující na odlišném principu. V prvním případě se jedná o přeměnu slunečního záření v teplo pomocí teplonosné kapaliny např. pomocí solárních kolektorů. V druhém případě se jedná o přeměnu slunečního záření v elektrickou energii, k níž se využívají tzv. fotovoltaické články. Tyto články se nejčastěji vyrábějí z křemíku (monokrystalického či polykrystalického), protože ale samotný článek není schopen vyrobit dostatek energie, zapojuje se více článků dohromady do tzv. solárních panelů, které zachycují fotony ze slunečního záření a přeměňují je v elektřinu. Největší boom zažila solární energetika v ČR v letech 2009 a Každý z článků tvoří dvě tenké polovodičové destičky z polovodiče P (s pozitivním nábojem) a polovodiče N (s negativním nábojem). Pozitivní a negativní náboj je vytvořen tzv. dotováním přidáním nepatrného množství prvku, který má o jeden elektron více (negativní náboj vzniká tzv. elektronová vodivost), a prvku, který má o jeden elektron méně (pozitivní náboj vzniká díra a tzv. děrová vodivost). Sluncem vyrobenou elektřinu je poté třeba z elektrárny vyvést do sítě. K tomu se využívají tři základní způsoby, které jsou charakterizovány tím, nakolik je výkon elektrárny sdílen s energetickou přenosovou soustavou. První způsob je tzv. nesdílený a výstižně jej charakterizuje název ostrovní. Výkon je v tomto případě zcela použit na provoz domu či nemovitosti, kde je naistalován (grid off). Druhým způsobem je napojení elektrárny do sítě distributora (grid on). O tom, kolik bude výrobce spotřebovávat a kolik dodávat a prodávat distributorovi, se dohodne tzv. výkupní smlouvou. U třetího způsobu může výrobce přeprodávat svůj výkon dalším soukromým spotřebitelům, a v tomto případě získává od veřejných distributorů tzv. zelené bonusy formou plateb. Instalovaný výkon Největší boom zažila solární energetika v ČR v letech 2009 a 2010, kdy vznikla většina obrovských solárních parků (jen v roce 2010 se postavily elektrárny s celkovým výkonem 1 489,8 MW, což i dnes představuje tři čtvrtiny výkonu všech solárních elektráren v ČR). Ve světě celkově pak byly v roce 2008 nainstalovány fotovoltaické elektrárny s výkonem 5,95 GWp, přičemž většinu těchto instalací najdeme ve třech zemích Německu, Japonsku a Spojených státech. Obě vrstvy se spojí kontakty a vytvoří se přechod P-N. Solární článek tedy funguje na principu diody. Když na polovodič dopadnou fotony, vytvoří pár elektron díra. Připojíme-li k panelu pomocí kabelů akumulátor či spotřebič, elektrony a díry se pokusí vyrovnat a začnou přeskakovat přes P-N přechod. Důležitou

5 Hlavní téma Prof. Ing. Jan Škorpil, CSc. Ing. Zdeněk Vávra ABB ČR Ing. Petr Marek Plaan Czech s. r. o. 5 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická Manažer místní jednotky PSP Majitel projekční a inženýrské společnosti v oblasti elektro Výrobu elektřiny s využitím solárního záření můžeme realizovat buď v solárních termodynamických systémech, nebo prostřednictvím fotovoltaických článků. Obě cesty jsou k životnímu prostředí (na rozdíl od spalování fosilních paliv, které nyní kryje asi 70 % světové spotřeby energie) šetrné. Fotovoltaické technologie lze využívat v různých produktech od malých spotřebních zařízení až po velké komerční solární systémy. FV technologie 1. generace byla založena na krystalickém křemíku. Dnešní úsilí vědců se soustředilo na další (2. a 3.) generace článků, které jsou založeny na tenkých aktivních absorpčních vrstvách označovaných jako CIS struktury. Příkladem jsou tzv. tandemové články i vícevrstvé články mající výhodnější vlastnosti. Kromě výhodných vlastností využívání obnovitelného zdroje energie, minimální provozní náklady, aj. má využívání FV pro výrobu elektřiny také určité nevýhody, z nichž největší je závislost na klimatických poměrech, délce a intenzitě slunečního svitu. Velká volatilita a obtížná předvídatelnost dodávky elektřiny z FV systémů vyvolává nepříznivé jevy při jejich integraci do elektrizační soustavy, zvyšují se nároky na rozvoj a řízení přenosových a distribučních sítí. Řešení těchto problémů spočívá ve využití regulačních prvků na straně výroby i spotřeby, akumulačních prostředků, regulovatelných zdrojů s rychlou dynamikou i realizací ostrovních systémů. I přes uvedené nevýhody je využívání solární energie perspektivní cestou pro výrobu elektřiny a tomu nasvědčuje i rozvoj tohoto energetického odvětví ve světě. Fotovoltaický (FV) segment trhu roste celosvětově 10% tempem ročně, a lze proto očekávat, že v dlouhodobém horizontu bude sluneční energie ovlivňovat energetický mix v mnoha zemích. Přes současnou skomírající podporu fotovoltaiky v ČR (a dalších okolních zemích, jako je Maďarsko, Polsko, Bulharsko) není výhled do budoucna pesimistický. Pro firmy působící v tomto sektoru je proto důležité sledovat vedle vývoje v ČR zejména vývoj ve světě a reagovat na něj ať již vhodnou skladbou portfolia výrobků, vyhledáváním vhodných strategických partnerů či zapojením do technologického rozvoje, kam patří kromě dalšího i vývoj pokročilejších technologií (např. využívání mono- a polykrystalů křemíku) vedoucích ke zvyšování účinnosti panelů. Ta je v centru zájmu již řadu let a statistika ukazující vzrůst účinnosti za posledních 5 7 let z % na %, v laboratorních podmínkách dokonce na 45 %, ukazuje, že se tento vývoj ubírá správným směrem. To je ostatně i cesta, kterou si vybralo ABB. Jeho portfolio již dnes obsahuje komplexní nabídku výrobků (od střídačů přes transformátory, rozváděče až po kompletní rozvodny) a v seznamu nově vyvinutých produktů se objevují i výrobky pro fotovoltaiku, jako byl v nedávné době představený nový centrální střídač PVS800. Navíc díky právě probíhající akvizici společnosti Power-One (celosvětového výrobce a dodavatele střídačů) bude ABB mít šanci zařadit se v oblasti střídačů na vedoucí pozici ve světě. O solární energetice se dnes (nejen) v Česku hodně hovoří a názory na ni rozhodně nejsou pouze pozitivní. Mezi hlavní problémy ČR v tomto sektoru patří nejen negativní prezentace této oblasti energetiky, ale také solární daň, recyklační poplatky a administrativní bariéry. Solární daň byla zavedena zpětně s platností od 2011 do 2013 pro elektrárny uvedené do provozu v letech 2009 a 2010 a s instalovaným výkonem nad 30 kwp. Vláda tuto daň schválila v reakci na tzv. solární boom v roce 2010 a snažila se jí omezit hektický růst solární výroby elektřiny a zdražovaní elektrické energie domácnostem. Na straně podnikatelů se tím spolu s dalšími opatřeními (zrušení daňových prázdnin, změna odpisů, povinná výbava výroben, recyklační poplatek) významně zhoršila ekonomika fotovoltaických elektráren. Přesto jsem přesvědčen, že solární energetika má budoucnost a poroste jak u nás, tak ve světě. Samozřejmě se tento sektor nevyhne ukončení dotované výroby elektřiny dotace již skončily ve Španělsku a Itálii, v ČR skončí v roce 2014 a v Německu asi v Nastane rovněž období tzv. grid parity, kdy cena elektřiny z fotovoltaických elektráren bude shodná s cenou z klasických zdrojů (již dnes Španělsko a Itálie). Lze ale očekávat i ekonomické války Evropská unie se chystá uvalit na dovoz levných čínských FV panelů antidumpingová cla (zvýšení ze současných 11,8 až na 80%!!!), naopak Čína může takto komplikovat dovoz čistého křemíku z Evropy.

6 Ze světa ABB 6 Mrakodrap AZ Tower: Nejvyšší budova v ČR Tato 111 m vysoká budova, která z profilu liniemi napovídá svůj název, potěší návštěvníky restauracemi, obchody, ale nacházet se zde budou i kanceláře, byty, fitness centrum nebo autosalon. Mezi partnery, kteří se na stavbě této nejvyšší budovy v České republice podíleli, byla i společnost ABB s. r. o., divize nízkého napětí, která do budovy dodala elektroměry, rozvodnice nebo výkonové jističe. Nový český obr se pyšní především svojí ekologickou šetrností a také neobvykle navrženou fasádou, která díky glazovaným keramickým deskám odrážejícím sluneční světlo vytváří unikátní barevnou podívanou. Ulrich Spiesshofer jmenován novým generálním ředitelem ABB Group Pokračování ze strany 1 Mezi nejdůležitější milníky jeho profesní kariéry patří akvizice americké společnosti Baldor Electric Co. v roce 2011, historicky zatím největší akvizice ABB v hodnotě 4,2 miliardy USD. Tato akvizice umožnila ABB získat vedoucí postavení v odvětví průmyslových motorů v Severní Americe a stát se celosvětovým lídrem v odvětví automatizace a řízení v průmyslových podnicích. Kromě výše uvedeného Ulrich rovněž podnítil a dohlížel na řadu aktivit, které divizi DM pomohly růst rychleji než ostatní hráči na trhu a expandovat do nových oblastí podnikání, jako např. e-mobilita a zdroje nepřerušitelného napájení (UPS), jakož i k lepšímu geografickému vyvážení obchodní činnosti. Nejnovějším krokem je akvizice společnosti Power-One, předního poskyto- vatele řešení pro obnovitelnou energii v hodnotě asi 1 miliardy USD. Tímto spojením si ABB posílilo své vedoucí postavení v silnoproudé elektronice a dostalo se na post předního celosvětového dodavatele solárních invertorů. Před nástupem do společnosti ABB zastával Ulrich po dobu 11 let vedoucí pozice s odpovědností za hospodářské výsledky u poradenské firmy A. T. Kearney management consultants, kde se věnoval zákazníkům z Evropy, Asie i Ameriky. V letech pak pracoval v poradenské firmě Roland Berger Strategy Consultants na pozici Senior Partner a Global Head of Operations. Ulrich má magisterský titul v oboru Business Administration and Engineering a titul PhD. v oboru ekonomie. Oba tituly získal na univerzitě ve Stuttgartu (SRN). Víceúčelový průmyslový robot IRB 120 ve filmu Iron Man 3 AZ Tower v Brně Personálie Na pozici Country CFO pro Českou republiku a klastr nastoupil od Wolfgang Luber. Wolfgang pracuje v ABB od roku Naposledy zastával pozici regionálního manažera interního auditu pro region CEU. Na pozici Key Account Manager pro ABB Rail nastoupil od Michal Kučera. Před příchodem do ABB zastával funkci Product Business Development Manager ve společnosti GE Transportation. Oběma přejeme mnoho úspěchů v jejich nové roli. Iron Man 3 není prvním případem, kdy se robot společnosti ABB objevil ve velkém filmu nebo byl použit zábavním průmyslem. Roboti ABB hráli již v akčním sci-fi thrilleru Terminator Salvation, v hudebním klipu Chemical Brothers, a dokonce jeli na turné se skupinou Bon Jovi. IRB 120, vážící pouze 25 kg, je víceúčelovým průmyslovým robotem nejmenším v historii. Jeho šest os si poradí s nákladem až 3 kg (4 kg při zápěstí ohnutém směrem dolů). S dosahem 580 mm je schopen provádět řadu operací pomocí pružných řešení namísto pevně automatizovaných. Obvykle je používán ke sváření, natírání, montáži, sbírání, balení, paletizaci a prohlížení výrobků. Dle zprávy Mezinárodní federace robotiky (IFR) z roku 2012 poroste poptávka po průmyslových robotech tempem zhruba 5 % ročně. Očekává se, že elektrické/elektronické výrobní odvětví mezi lety 2013 a 2015 podstatně zvýší využívání tohoto druhu robotů.

7 Ze světa ABB 7 ABB investuje v Čechách do inovativního inkubátoru pro nové technologie pro energetiku Za diplomku do technologického centra v Německu Soutěž ABB University Award 2013 opět nabídla studentům technických vysokých škol jedinečnou možnost prezentovat své diplomové a bakalářské práce odborné porotě a převést své znalosti do praxe. ABB společně s Evropskou unií investuje do založení technologického parku v České republice. Cílem inkubátoru Nupharo Park, do něhož ABB investuje 2,3 milionu eur a EU 12 milionů eur, je vývoj a komercializace technologií využívajících stejnosměrný proud a jiných technologií, které mají potenciál snížit náklady na energii a uhlíkové emise. Inkubátor Nupharo Park poskytne zdroje, zařízení a obchodní poradenství nutné pro úspěšný vstup na trh. Výrobní zázemí nabídne jedinečné prostředí pro testování komerčních aplikací a obchodní využitelnost nových technologií. Technologický park je výsledkem inovativní spolupráce mezi evropskými orgány, mezinárodními společnostmi, podnikateli, investory do rizikového kapitálu a univerzitními badateli. Cílem parku je vybudovat silnou komunitu inovátorů. Aby bylo možné světu dodávat cenově dostupnou a zároveň čistou energii, jsou zapotřebí nová tvůrčí řešení, uvedl Tarak Mehta, ředitel divize ABB Výrobky nízkého napětí. Společnost ABB oznámila výsledky druhého ročníku ABB University Award, soutěže vědecko-technických projektů vysokoškolských studentů v akademickém roce 2012/2013. Cílem soutěže je ocenit zájem a práci studentů a především je povzbudit v jejich dalším odborném rozvoji. Tématem se staly disertační, diplomové a bakalářské práce, kde studenti mohli projevit svůj potenciál v jedné ze zvolených oblastí: Energetika, Pohony, Robotika, Automatizace výroby nebo Efektivní využití energie. Jako nejlepší byla ceněna práce SIXTEN Robot, a to studentů Marka Votroubka a Moniky Svědirohové z ČVUT v Praze. Jedná se o aplikaci multifunkčního podvozku a jeho modifikace pro použití do vozíků pro handicapované s cílem umožnit jim pohybovat se v nebezbariérových částech města s měnšími omezením. Vítězové si odnesli ipad mini a na všechny finalisty čeká zajímavá odborná exkurze do tří technologických a výrobních center společnosti ABB v Německu. ABB bloguje o trendech a technologiích, které mění dnešní svět Inovační rozváděč pro přenos energie ABB založilo blog, který se jmenuje Dialog a obsahuje články o nejnovějších technologiích a trendech, jež mění dnešní svět. Naši experti na energetiku a automatizaci mluví například o tom, jak můžou plynem izolované rozvodny pomoci předejít blackoutu, nebo o městech, ve kterých jezdí elektrobusy, a mnoha dalších zajímavých tématech. Chytrý vypínač s integrovaným optickým snímačem proudu (FOCS) může výrazně snížit stopu rozvoden AIS a zároveň vylepšit energetickou dostupnost a spolehlivost. Tento nový produkt je nenáročný na údržbu a je také šetrnější k životnímu prostředí a ekologičtější z hlediska emisí CO 2 a materiálu používaného k výrobě a izolaci. Nahrazení vícenásobných jader transformátoru proudu jedním optickým snímačem proudu navíc přináší dvojí výhodu lepší ochrany a kontroly.

8 Robot IRB kg robot s nejvyšším výkonem U výkonu jde často o kompromis, volíte optimalizaci rychlosti, nebo přesnosti. S robotem IRB 1600 od f irmy ABB si nemusíte vybírat. Časy cyklu robota jsou kratší, tvoří někdy i polovinu časů jiných robotů, což vám dovoluje zvýšit výrobní kapacitu. Přičemž systémy QuickMove a TrueMove stlačují spotřebu energie níže. Mezitím se budete těšit z kvality obrobku, kterou může nabídnout jen robot od firmy ABB. Využití pro aplikace: Obloukové svařování, montáž, tlakové lití, plastikářské stříkolisy, obsluha strojů, manipulace s materiálem, balení. Pro více informací navštivte naše stránky: ABB s.r.o. Tel Fax

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Fotovoltaický systém pro Téryho chatu Energetická část projektu pro osvětlení Téryho chaty v ostrovním provozu tzn. bez připojení k rozvodné síti ( Technické

Více

Dobrá investice. do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk

Dobrá investice. do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk Dobrá investice do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk Prodávejte vyrobenou energii z vaší střechy nebo zahrady za státem garantované ceny Fotovoltaické solární systémy jsou nejvýhodnějším

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 503 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 21. 3. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice 24.05.2012 Za 5 let vzroste elektřina o 25 procent V roce 2017 domácnost zaplatí za energii 6,25 Kč za kwh. To je o 25% více než dnes,

Více

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Praze CLAM GALLASŮV PALÁC 2.10.2014 Koncept Smart Prahy Vytváření vzájemných synergií mezi různými síťovými odvětvími jako je doprava, energetika, bezpečnost,

Více

Obnovitelné zdroje elektrické energie fotovoltaické elektrárny

Obnovitelné zdroje elektrické energie fotovoltaické elektrárny Obnovitelné zdroje elektrické energie fotovoltaické elektrárny Stručný úvod do problematiky Plk.Josef Petrák HZS Královéhradeckého kraje Únor 2011 Legislativní rámec OSN a EU 1.Kjótský protokol (ratifikace

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Šance pohnout světem k čisté energii zítřka

Šance pohnout světem k čisté energii zítřka 1 Nové výzvy Vyčerpávání surovin Priorita ekologie Růst spotřeby Nové příležitosti Nové technologie Nové koncepty podnikání Nová situace ČEZ Velká úspěšná firma Regionální leader Již ne follower, ale leader

Více

největší světové vertikálně integrované výrobce solárních panelů díky zaměření na snižování nákladů, diferenciaci výrobků a disciplinované expanzi.

největší světové vertikálně integrované výrobce solárních panelů díky zaměření na snižování nákladů, diferenciaci výrobků a disciplinované expanzi. NYSE: SOL www.renesola.com Prosinec 2009 O společnosti Společnost ReneSola progresivně směřuje mezi největší světové vertikálně integrované výrobce solárních panelů díky zaměření na snižování nákladů,

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

Fortuna Entertainment Group NV

Fortuna Entertainment Group NV Fortuna Entertainment Group NV Finanční výsledky v 1. pol. roku 2011 Prezentace pro analytiky a investory 25. srpna 2011 Agenda 1. Úvod 2. Finanční výsledky v H1 2011 3. Výhled a strategie 2011/ 2012 i.

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

PREZENTACE SKUPINY LUMEN

PREZENTACE SKUPINY LUMEN WWW.LUMEN.EU PREZENTACE SKUPINY LUMEN ÚNOR 2015 I. SKUPINA LUMEN působí prostřednictvím svých dceřiných společností v České republice, na Slovensku a v Polsku. Individuální projekty provádí i na Balkáně.

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

FUTUREMOTION. Energie zítřka SKUPINA ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

FUTUREMOTION. Energie zítřka SKUPINA ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný FUTUREMOTION Energie zítřka prof. Úsporný 2 Futur/e/Motion Projektem Futuremotion neboli Energie zítřka se Skupina ČEZ podílí na formování budoucnosti energetiky. Skupina ČEZ v iniciativě FutureMotion

Více

Národní vize Smart Grid

Národní vize Smart Grid Národní vize Smart Grid Smart Life TOP Hotel Praha - 24. ledna 2012 Obsah Aktualizace energetické koncepce - vize EEGI Meber States Initiative Možný vývoj Smart Grid Regulační schopnosti chytrých sítí

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku ČEZ, a. s. IČ 45274649 Vnitř ní informace ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku Skupina ČEZ a společnost Continental Wind Partners LLC včera večer uzavřely prodej projektu výstavby sousedících

Více

STRABAG Property and Facility Services a.s.

STRABAG Property and Facility Services a.s. STRABAG Property and Facility Services a.s. Výdaje za energie vs. investice do jejích úspor Ing. Lukáš Emingr OBSAH prezentace Představení společnosti Informace o spotřebách energií Vývoj cen energií na

Více

Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice. Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO

Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice. Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. Czech RE Agency, o. p. s. Leden 2010 Zaměstnanost

Více

ABB v České republice Představení ABB s.r.o. ABB Group September 30, 2013 Slide 1

ABB v České republice Představení ABB s.r.o. ABB Group September 30, 2013 Slide 1 ABB v České republice Představení ABB s.r.o. September 30, 2013 Slide 1 Světový lídr v oblasti energetiky a automatizace Sídlo: Curych, Švýcarsko Okolo 145 000 zaměstnanců v přibližně 100 zemích Zakázky

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Snížení nákladů na energii a šetření zdrojů. www.istockphoto.com. BHKW na zemní plyn Účinná alternativa

Snížení nákladů na energii a šetření zdrojů. www.istockphoto.com. BHKW na zemní plyn Účinná alternativa Zemní plyn Moduly BHKW do 4 000 kw ti Snížení nákladů na energii a šetření zdrojů www.istockphoto.com BHKW na zemní plyn Účinná alternativa innos č ú v e c d ů V Silný partner Šetrné ke klimatu a účinné

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE. Tepelná čerpadla Akumulace Servis. Fotovoltaika

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE. Tepelná čerpadla Akumulace Servis. Fotovoltaika OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE Fotovoltaika Tepelná čerpadla Akumulace Servis FOTOVOLTAIKA BEZ DOTACE cesta k čistému prostředí Hlavní předností tohoto druhu elektráren je, že veškerá

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Vozítko na solární pohon. Hung Pham Huy, Le Dinh Tuan, Jan Novák 7.A Gymnázium Cheb Nerudova 7

Vozítko na solární pohon. Hung Pham Huy, Le Dinh Tuan, Jan Novák 7.A Gymnázium Cheb Nerudova 7 Vozítko na solární pohon Hung Pham Huy, Le Dinh Tuan, Jan Novák 7.A Gymnázium Cheb Nerudova 7 Krátký souhrn projektu: Náš tým věří, že perspektiva lidstva leží v obnovitelných zdrojích. Proto jsme se rozhodli

Více

VÝKONNÝ. na míru. SOLÁRNÍ ZDROJ elektrické energie. do extrémních podnebních podmínek. POUŠŤ HORY Džungle MOŘE

VÝKONNÝ. na míru. SOLÁRNÍ ZDROJ elektrické energie. do extrémních podnebních podmínek. POUŠŤ HORY Džungle MOŘE CZ do extrémních podnebních podmínek VÝKONNÝ nezávislý odolný na míru nehlučný snadno přenosný ekologický POUŠŤ HORY Džungle MOŘE Výkonný vysoce výkonný solární přenosný ostrovní systém s velkou kapacitou

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Vývoj elektromobility v České republice

Vývoj elektromobility v České republice Vývoj elektromobility v České republice IVD konference: Energetika 21. století vize chytré a čisté energie Praha, 10. prosince 2014 Představení Zkušenosti > Přes 6 let zkušeností v consultingu > Několik

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST?

VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST? Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST? Michal Brückner, Miloslav Smutka, Tomáš Hanák VOŠ a SPŠ Studentská 1, Žďár nad

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY Záleží nám na prostředí, ve kterém žijeme. Mnoho lidí, organizací a státních institucí nám předkládá modely ekologického chování, které mají chránit životní prostředí, zvláště

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013 Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013 VÝVOJ FV SEKTORU SOLÁRNÍ BOOM v polovině roku 2009 8000 MWp rezervovaného výkonu v letech 2009-2010 solární boom FVE v ČR

Více

PILOTNÍ PROJEKT ELEKTROMOBILITA SKUPINY ČEZ. Představení projektu a možností spolupráce

PILOTNÍ PROJEKT ELEKTROMOBILITA SKUPINY ČEZ. Představení projektu a možností spolupráce PILOTNÍ PROJEKT ELEKTROMOBILITA SKUPINY ČEZ Představení projektu a možností spolupráce Agenda A Seznámení se společností a s programem FUTUR/E/MOTION B Projekt Elektromobilita Skupiny ČEZ C Naše nabídka

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Konference Energie pro budoucnost, Brno 14.4.2010 Ing. Jiří Borkovec Česká technologická platforma Smart Grid Obsah Definice pojmu

Více

PERSPEKTIVY ROZVOJE ELEKTROMOBILISMU

PERSPEKTIVY ROZVOJE ELEKTROMOBILISMU PERSPEKTIVY ROZVOJE ELEKTROMOBILISMU Pavel Vorel ÚVEE (FEKT VUT Brno) Projekt OPVK: Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji CZ.1.07/2.4.00/12.0017

Více

Výhled pro českou fotovoltaiku. Ing. Veronika Knoblochová Výkonná ředitelka CZEPHO

Výhled pro českou fotovoltaiku. Ing. Veronika Knoblochová Výkonná ředitelka CZEPHO Výhled pro českou fotovoltaiku Ing. Veronika Knoblochová Výkonná ředitelka CZEPHO PV Grid National Workshop 18.3.2014 Situace v ČR v roce 2013: další destabilizace sektoru Zhoršení ekonomiky solárních

Více

Optimalizace nákupu pomocí spotové burzy www.pvxchange.com

Optimalizace nákupu pomocí spotové burzy www.pvxchange.com Your global PV network Optimalizace nákupu pomocí spotové burzy www.pvxchange.com Březen, 31,2011 Amper 2011, Brno 1 Obsah přednášky: 1.Představení pvxchange 2.Spotový FV trh 3.Analýza a predikce cen FV

Více

15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Výroba elektrických zařízení 15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15.1 Charakteristika odvětví Do odvětví výroby elektrických zařízení lze zahrnout velice široké spektrum nabídky výrobků, které

Více

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE...

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE... 1. ÚVOD... 4 2. OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 3. ENERGIE ZE SLUNCE... 6 PROJEVY SLUNEČNÍ ENERGIE... 6 4. HISTORIE SLUNEČNÍ ENERGIE... 7 5. TYPY VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE... 8 PŘÍMÉ... 8 NEPŘÍMÉ... 8 VYUŽITÍ

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

10 let České republiky v EU

10 let České republiky v EU Podnikatelské fórum, 30. dubna 2014 10 let České republiky v EU Výhody a nevýhody členství v EU očima podnikatele All rights reserved. Siemens Česká republika Hlavní ukazatele 33 22 22 9,7 miliard Kč miliard

Více

Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu. 12. září 2011

Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu. 12. září 2011 Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu 12. září 2011 Grant Thornton ve světě a naše cíle Grant Thornton poskytuje komplexní služby v oblasti auditu, účetnictví, daňového poradenství

Více

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014 ArcelorMittal Ostrava a.s. Barbora Černá Dvořáková tisková mluvčí T +420 595 683 390 M +420 606 774 346 barbora.cerna-dvorakova@arcelormittal.com www.arcelormittal.com/ostrava Hospodářské výsledky ArcelorMittal

Více

Fotovoltaika na začátku roku 2010

Fotovoltaika na začátku roku 2010 Fotovoltaika na začátku roku 2010 Bronislav Bechník, Iva Šmejkalová, Czech RE Agency a Jana Kravčíková, Ekologický právní servis Instalovaný výkon přesáhl na počátku roku 411 MWp. V letošním roce lze očekávat

Více

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2014 OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d...6-7 KOMFORT AKU 8 + D25d, D26d...8-9 KOMFORT EMOBILITA + D27d...10-11

Více

BeMobility 2.0: Zapojení e-mobility do veřejné dopravy a energetických sítí

BeMobility 2.0: Zapojení e-mobility do veřejné dopravy a energetických sítí BeMobility 2.0: Zapojení e-mobility do veřejné dopravy a energetických sítí Praha, Prag,23.dubna 23. April2013 2013 Mobilita v městské aglomeraci čelí důležitým výzvám Jednotlivé aspekty ekologická stopa"

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 BEZPEČNOST ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM JE PRO RWE ABSOLUTNÍ PRIORITOU NÁKUP SKLADOVÁNÍ DISTRIBUCE > Dodávky

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014

ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014 ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014 Milníky ŠKODA AUTO 2018 Následovat koncernovou strategii 2011 Nová korporátní identita 1991 Vstup do koncernu VW 2 Hodnoty značky ŠKODA SVÝM ZÁKAZNÍKŮM ROZUMÍME, VŽDY

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství. Energie VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ

Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství. Energie VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství Energie VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ Energie Nano a mikro technologie v chemickém inženýrství vyvíjí: Úložiště

Více

Obsah ÚVOD... 2 DĚJINY FOTOVOLTAIKY... 2 VÝHODY FVE... 2 NEVÝHODY FVE... 3 SOUČASNOST... 4 MODERNÍ TECHNOLOGIE... 4

Obsah ÚVOD... 2 DĚJINY FOTOVOLTAIKY... 2 VÝHODY FVE... 2 NEVÝHODY FVE... 3 SOUČASNOST... 4 MODERNÍ TECHNOLOGIE... 4 Obsah ÚVOD... 2 DĚJINY FOTOVOLTAIKY... 2 VÝHODY FVE... 2 NEVÝHODY FVE... 3 SOUČASNOST... 4 MODERNÍ TECHNOLOGIE... 4 FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM NA RD HVĚZDONICE ČP. 68... 5 Výběr řešení... 5 Funkce zařízení...

Více

Eko-energie. Operační program Podnikání a inovace

Eko-energie. Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace PROGRAM 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace (OPPI) 15 programů celkem na OPPI: 3 578 014 760 EKO-ENERGIE 10,4 mld. Kč (cca 11,8%) VÝVOJ ALOKACE PENĚZ CÍLE

Více

Firemní profil. technika v souladu s přírodou

Firemní profil. technika v souladu s přírodou Firemní profil technika v souladu s přírodou Co nastartovalo změny v energetice? Globální oteplování, ne jenom Fosilní paliva jsou úložištěm přebytečného uhlíku. Jejich uvolňováním dochází ke globálnímu

Více

Perspektivy využití tenkovrstvých technologií

Perspektivy využití tenkovrstvých technologií Perspektivy využití tenkovrstvých technologií Bronislav Bechník zakládající člen Moderní tenkovrstvé technologie ve fotovoltaice Výhody a použití v projektech FVE Praha 13. 5. 2010 Czech RE Agency Czech

Více

PERSPEKTIVY ELEKTROMOBILISMU

PERSPEKTIVY ELEKTROMOBILISMU PERSPEKTIVY ELEKTROMOBILISMU Pavel Vorel Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky (FEKT VUT Brno) Obsah 1) energetická bilance v dopravě, fenomén zvaný Peak Oil, perspektiva elektromobilismu 2) akumulátory

Více

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV Představení spoleènosti VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV SMART SOLUTIONS FOR BUSINESS AND TECHNOLOGY SINCE 1990 WWW.ENIKA.CZ Výrobce bezdrátových senzorù a

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE

Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE Jiří Borkovec, Česká technologická platforma Smart Grid Lunch debate (CHATHAM HOUSE RULE) Hotel Jalta, Václavské nám. 45, Praha 2010 Smart Grid Obsah: 1.

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Regionální sektorová analýza - terénní průzkum v podnicích JM kraje

Regionální sektorová analýza - terénní průzkum v podnicích JM kraje Regionální sektorová analýza - terénní průzkum v podnicích JM kraje Ing. Petr Adámek, MBA 2008 Berman Group. Cíle rozhovorů ve firmách Poznat a popsat situaci ve firmách působících v oborech klíčových

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele AKTIV Ceník elektřiny pro podnikatele Platí od 1. 1. 2014 AKTIV OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 AKTIV KLASIK 24 + C01d, C02d, C03d... 6-7 AKTIV AKU 8 + C25d, C26d... 8-9 AKTIV EMOBILITA

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Případová studie Name Description Projektové řízení pro progresivní společnost Implementace systému Atollon Workshop ve společnosti WDF Version

Více

Vývoj elektromobility v České republice

Vývoj elektromobility v České republice Vývoj elektromobility v České republice Shrnutí výsledků studie Praha, listopad 2014 Zkratky a vysvětlivky B2B/B2C Business-to-Business, Business-to-Customer CAGR CNG ČR EV HEV ICE LV OEM OES PHEV TCO

Více

JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC. Olomouc 01/2010

JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC. Olomouc 01/2010 JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC Olomouc 01/2010 Základní údaje Investor: TESCO SW, a.s. Hlavní partner: Moravská vysoká škola Olomouc o.p.s. Poskytovatel dotace: Czechinvest, OPPI, Prosperita - Výzva I

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

COFELY a.s. Facility Services Prezentace společnosti

COFELY a.s. Facility Services Prezentace společnosti COFELY a.s. Facility Services Prezentace společnosti 06 2014 1 COFELY tradice & prosperita 1,4 mld. Kč obrat za rok 2014 365 zaměstnanců Součást skupiny ENGIE (dříve GDF SUEZ) 1991 vznik společnosti ARiS

Více

výroční zpráva TECHSYS - HW a SW, a. s.

výroční zpráva TECHSYS - HW a SW, a. s. výroční zpráva TECHSYS - HW a SW, a. s. 1 2 Obsah 03 Profil společnosti 05 Zpráva o podnikatelské činnosti 07 Další rozvoj společnosti 08 Finanční část 15 Zpráva dozorčí rady 16 Charitativní činnost 16

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

Optimalizace nákupu FV komponentů a nové trendy ve fotovoltaice

Optimalizace nákupu FV komponentů a nové trendy ve fotovoltaice Optimalizace nákupu FV komponentů a nové trendy ve fotovoltaice Obsah: 1 Optimalizace nákupu na spotovém FV trhu 2 Analýza vývoje cen FV panelů 3 Predikce cen FV panelů Trendy ve fotovoltaice 5 Závěr 1

Více

BMW Group Česká republika

BMW Group Česká republika pro Média Group Česká Dr. Josef Reiter Generální ředitel, Group Česká Group Group je se značkami, MINI a Rolls-Royce jedním z nejúspěšnějších výrobců automobilů a motocyklů na světě. Je globální společností

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové tradice a kvalita čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové AKU zet Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem.

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem. 3. Zajištěný fond Odvaz s minimálním rizikem. 1 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do 3. Zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 106 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem svého investování

Více

Společnost Henkel představila růstovou strategii a finanční cíle do roku 2016

Společnost Henkel představila růstovou strategii a finanční cíle do roku 2016 Tisková zpráva 16. listopadu 2012 Překonat globalizovat zjednodušit inspirovat Společnost Henkel představila růstovou strategii a finanční cíle do roku 2016 Silný potenciál pro zrychlení růstu a zvýšení

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Nová vláda a řešení problémů české ekonomiky náměstek ministra průmyslu Programové prohlášení vlády Priority vlády Rozvoj podmínek pro svobodné podnikání Efektivní vyřešení všech stávajících a chystaných

Více