Hotel Skalský dvůr 17.dubna Aktuální otázky správy a údržby pozemních komunikací a dopravní značení na PK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hotel Skalský dvůr 17.dubna Aktuální otázky správy a údržby pozemních komunikací a dopravní značení na PK"

Transkript

1 Hotel Skalský dvůr 17.dubna 2012 Aktuální otázky správy a údržby pozemních komunikací a dopravní značení na PK

2 Zimní údržba 2011/12 a příprava sezóny 2012/13 Ing.Jaromír VĚK vedoucí odboru správy silnic provozní úsek GŘ ŘSD

3 Cíl: Seznámení se zajištěním a průběhem zimní údržby 2011/12 na dálnicích a silnicích v ČR, porovnání s předchozí sezónou 2010/11 a výhledem pro ZÚ 2012/13 Obsah Zajištění ZÚ dálnic a silnic v sezóně 2011/12 Rozsah dálniční a silniční sítě v ČR Rozsah dálniční a silniční sítě ve správě ŘSD ČR Porovnání výkonů ZÚ a spotřeb materiálu na dálniční síti (SSÚD/RS) 10 nejnáročnějších dnů ve spotřebě posypových solí (porovnání) Přehled rozsahu a způsobu zajišťování ZÚ silnic v ČR v sezóně 2011/12 Přehled rozsahu a způsobu zajišťování ZÚ sil.i.tř ve správě ŘSD ČR Porovnání sledovaných ukazatelů ZÚ sil.i.tř. v sez. 2010/11 a 2011/12 Statistické hodnocení výkonů ZÚ dle indexu zimní údržby, v porovnání sezón 2010/11 a 2011/12 (pouze měsíce listopad leden) v 9 krajích Příprava na ZÚ v sezóně 2012/13

4 Zimní údržba silnic v České republice je zajišťována ve smyslu vyhlášky č.104/1997 Sb. ve znění platných předpisů, kterou se provádí zákon č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění platných předpis. Podle odpovědnosti za sjízdnost a systému údržby lze udržované silnice rozdělit do několika kategorií: Údržba dálnic Všechny dálnice a část rychlostních silnic (2 úseky R35 a celá R46) jsou ve správě ŘSD ČR Zimní údržba je zajišťována vlastními silami a prostředky ŘSD, prostřednictvím jednotlivých SSÚD/SSÚRS (v sezóně 2011/12 máme celkem 17 středisek správy a údržby) Systém ZÚ je liniový základní technologií skrápěných solí roztoky NaCl nebo CaCl 2 (výjimku tvoří přesně vymezená a hygienicky chráněná území)

5 Údržba silnic I. tříd (včetně rychlostních silnic) Silnice I. tříd, jejichž součástí jsou i RS (s výjimkou výše uvedených) jsou ve správě ŘSD ČR, rozděleny v dikci jednotlivých krajských Správ a Závodů Zimní údržba je zajišťována dodavatelsky, buď na základě příkazních smluv MD ČR (v devíti krajích: Plzeňský, Jihočeský, Pardubický, Liberecký, Ústecký, Středočeský Jihomoravský, Olomoucký a Moravskoslezský), nebo na základě smluv s krajskými Správami ŘSD (ve čtyřech krajích: Karlovarský, Královéhradecký, Vysočina a Zlínský) Systém zimní údržby je většinou okruhový, na rychlostních a směrově dělených silnicích i liniový. Kromě technologie skrápěné soli se používá posyp inertním materiálem, kombinovaný posyp, popřípadě pouze pluhované úseky

6 Údržba silnic II. a III. tříd Silnice II. a III. tříd byly předány do správy krajů Zimní údržba je zajišťována prostřednictvím krajských správ a údržeb silnic, a dalších smluvních dodavatelů. Systém zimní údržby je většinou podobný jako u silnic I. tříd Údržba místních a ostatních komunikací Zbylé komunikace jsou povětšinou ve správě měst a obcí nebo soukromých vlastníků Zimní údržba je zajišťována v jejich dikci, většinou podle jejich významu a důležitosti.

7 I když v současné době nemáme ještě k dispozici kompletní výpočty výkonů, nákladů a kontroly adekvátnosti, lze konstatovat, že průběh zimy 2011/12 byl podprůměrný a z hlediska vynaložených finančních prostředků úsporný.

8 ROZSAH DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTĚ v ČR Stav k 1.lednu Zdroj: Silniční databanka Ostrava KRAJ Dálnice Rychlostní silnice I.třída (bez R) II.třída III.třída Celkem délka v km délka v km délka v km délka v km délka v km délka v km HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 10,600 32,696 9,632 29,949 82,877 STŘEDOČESKÝ 194, , , , , ,441 JIHOČESKÝ 15,394 6, , , , ,637 PLZEŇSKÝ 109, , , , ,406 KARLOVARSKÝ 32, , , , ,475 ÚSTECKÝ 52,568 12, , , , ,690 LIBERECKÝ 22, , , , ,148 KRÁLOVÉHRADECKÝ 16, , , , ,404 PARDUBICKÝ 8,838 3, , , , ,609 VYSOČINA 92, , , , ,927 JIHOMORAVSKÝ 134,496 25, , , , ,232 OLOMOUCKÝ 36,168 90, , , , ,704 ZLÍNSKÝ 16,635 16, , , , ,824 MORAVSKOSLEZSKÝ 53,784 32, , , , ,638 ČESKÁ REPUBLIKA - celkem 741, , , , , ,012 Meziroční změny délek silnic I.třídy v jednotlivých krajích jsou dány především zařazováním nově vybudovaných úseků (např.obchvaty měst) a na druhé straně vyřazováním úseků (např.průtahů měst) a jejich převedení do silnic II. nebo III.třídy případně do místních komunikací popř.úplné odstranění vyřazeného úseku. Další změny vznkají přeměřováním úseků Silniční Databankou Ostrava nebo vznikem okružních křižovatek.

9 ROZSAH DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTĚ ve správě ŘSD ČR V majetkové správě ŘSD ČR bylo ke dni celkem km dálnic a silnic včetně rychlostních komunikací - celkem silnice I. třídy v majetkové správě Správ/Závodů ŘSD ČR z toho R 35 a R 46 v údržbě SSÚD/RS Pravy, Ivanovice a Kocourovec - D 3 (dočasně v péči Správy České Budějovice) - R 1 v údržbě SSÚD Mirošovice, Rudná a Poříčany - dálnice v údržbě ostatních SSÚD/RS Celkem silnice I.třídy a dálníce délka v km 6 199,778 81,619 15,394 35, , ,625

10 Výkony dálniční údržby: V souladu se schválenými operačními plány ZÚ 2011/2012 byla prováděna údržba 17 ti středisky správy a údržby (SSÚD/RS) na 851,59 km dálnic a rychlostních silnic. K dispozici bylo celkem 152 nákladních podvozků vesměs s úplným vystrojením (nosič + sypač se skrápěním + radlice) a 42 universálních nosičů s různým stupněm vybavení dle potřeby středisek (sypač, radlice, fréza, vrhač apod.). K manipulaci a nakládání posypových solí bylo k dispozici celkem 36 nakladačů. Každé SSÚD/RS je standardně vybaveno vlastním zařízením na výrobu solanky (NaCl) a směšovacím zařízením k dávkování chloridu vápenatého (CaCl 2 ). Personálně bylo do směn ZÚ zařazeno 519 řidičů zimní techniky a 146 vyškolených dispečerů (vedoucích směn ZÚ). Dispečerská pracoviště jsou standardně vybavena přístroji a PC ke sledování meteorologické situace, stavových hodnot o povrchu vozovek. K dispozici jsou údaje z dohledových kamer, pravidelné informace hydrometeorologické služby, možnosti varování. I když jsou dispečerská pracoviště vybavena na různé úrovni, všechna splňují základní technické požadavky potřebné k řízení zimní údržby. Před zahájením zimní údržby byla SSÚD/RS předzásobena potřebným posypovým materiálem. Ve skladech bylo uloženo celkem tun posypového materiálu, který je postačující pro průměrný průběh náročnosti ZÚ.

11 POROVNÁNÍ VÝKONŮ ZIMNÍ ÚDRŽBY DÁLNIC souhrny za měsíce listopad až březen v sezónách ZÚ 2010/2011 a 2011/2012 ZÚ 10/11 ZÚ 11/12 Rozdíl % VÝKON ZÚ km km km Posyp ,27 Posyp s plužením ,32 Plužení ,55 Kontrola sypačem ,86 Kontrola OA ,25 ZÚ 2010/11 ZÚ 2011/12 Rozdíl % MATERIÁL tuny soli Kč tuny soli Kč tun Kč z ceny Posypová sůl , , , ,87-39,86 Roztok CaCl , , , ,17-58,84 NaCl na výr.solanky 1 392, , , ,52-17,16 Inert 44, , , ,00 72,12 Úspora celkem v Kč ,56

12 10 NEJNÁROČNĚJŠÍCH DNŮ VE SPOTŘEBĚ POSYPOVÝCH SOLÍ NA DÁLNICÍCH datum tuny solí datum tuny solí LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR ZÚ 2010/2011 ZÚ 2011/2012

13 Výkony údržby silnic I. tříd: Organizační, věcné, technické a technologické zásady zajišťování sjízdnosti, jak již bylo řečeno, vychází ze zákona o PK č.13/1997 Sb., v platném znění, a jeho prováděcí vyhlášky č.104/1997 Sb., v platném znění, a jsou zahrnuty do operačních plánů. S ohledem na značný rozsah udržovaných silnic v zimním období a omezenou kapacitu zhotovitelů (dodavatelů služby) je zajišťování sjízdnosti řešeno ve třech pořadích důležitosti: do I. pořadí důležitosti jsou zahrnuty rychlostní silnice, většina silnic I. třídy a dopravně nejvýznamnější silnice II. třídy do II. pořadí důležitosti jsou zahrnuty důležité silnice II. třídy a dopravně významné silnice III. třídy do III. pořadí důležitosti jsou zahrnuty zbývající silnice II. a III. třídy, vesměs místního dopravního významu

14 Pořadím důležitosti jsou současně stanoveny i časové lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti vozovek silnic od výjezdu mechanizmů, tj.: do 2 hodin u dálnic a rychlostních silnic do 3 hodin u zbývajících silnic zařazených do I. pořadí důležitosti do 6 hodin u silnic ve II. pořadí důležitosti do 12 hodin u silnic ve III. pořadí důležitosti V případech mimořádných situací způsobených déle trvajícími nepříznivými klimatickými podmínkami (např. silné dlouhodobé sněžení a vítr) je sjízdnost zajišťována především na úsecích silnic zařazených do I. pořadí důležitosti. Na ostatních silnicích se výrazně omezuje, popřípadě dočasně neprovádí. Zpravodajská služba o sjízdnosti silnic a dálnic v zimním období je organizována ve smyslu pokynu ředitele odboru PK MD ČR č.j. 168/ SS/1 ze dne 13.října Zpravodajskou službu zajišťuje středisko dopravních informací při Silniční databance ŘSD ČR v Ostravě v rámci Národního dopravního informačního centra (NDIC).

15 Přehled rozsahu a způsobu zajišťování zimní údržby silnic v ČR v sezóně Kraj ve správě celkem Vozovky Pořadí důležitosti Technologie ZÚ (km) (km) (km) druh posypu chemie neudržova udržovan I.pořadí II.pořadí III.pořadí pouze suchá sůl vlhčená sůl inert Středočeský 9 679, , , , , , ,514 0, , ,416 Jihočeský 6 231, , , , , , ,354 0, , ,981 Plzeňský 5 033, , , , , , , , , ,475 Karlovarský 2 064, , , , , , ,340 0, , ,479 Ústecký 4 164, , , , , , , , , ,000 Liberecký 2 491,334 81, , , , ,260 37,785 0, , ,673 Královéhradecký 3 761, , , , , , ,106 0, , ,493 Pardubický 3 620, , , , , , ,751 0, , ,648 Vysočina 5 024, , , , , , ,763 0, , ,969 Jihomoravský 4 367, , , , , , ,180 0, , ,538 Olomoucký 3 540, , , , , ,519 98,201 0, , ,806 Zlínský 2 136, , , , , ,017 51,495 0, , ,150 Moravskoslezský 3 367, , , , , , ,000 0, , ,500 ČR celkem , , , , , , , , , ,128 pluhované

16 Kraj sypače Počty mechanismů sněhové frézy šípové pluhy nakladače (ks) ostatní mechanismy Stav zásob posypových hmot chemické (t) inertní (t) plán (kapacita) skutečnost k plán (kapacita) skutečnost k Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský ČR celkem

17 Přehled rozsahu a způsobu zajišťování ZÚ silnic I.tříd (včetně RS) ve správě ŘSD ČR v sezóně Kraj ve správě celkem sil.i.tř a RS Vozovky Technologie ZÚ (km) (km) (km) druh posypu chemie neudržované udržované Pořadí důležitosti I.pořadí II.pořadí III.pořadí pouze pluhované suchá sůl vlhčená sůl inert Středočeský 1 030,991 0, , ,991 0,000 0,000 0,000 0, ,991 0,000 Jihočeský 772,416 0, , ,863 3,843 2,710 0,000 0, ,089 89,327 Plzeňský 425,457 0, , ,457 0,000 0,000 0,000 0, ,521 8,936 Karlovarský 233,514 0, , ,701 9,467 0,346 0,000 0, ,514 0,000 Ústecký 496,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0, ,000 0,000 Liberecký 395,436 0, , ,436 0,000 0,000 0,000 0, ,436 0,000 Královéhradecký 441,048 0, , ,048 0,000 0,000 0,000 0, ,048 0,000 Pardubický 482,976 0, , ,571 2,505 1,900 0,000 0, ,892 21,084 Vysočina 441,832 0, , ,832 0,000 0,000 0,000 0, ,057 5,775 Jihomoravský 448,606 0, , ,606 0,000 0,000 0,000 0, ,882 8,724 Olomoucký 441,213 0, , ,087 0,000 2,126 0,000 0, ,121 4,092 Zlínský 369,846 1, , ,458 1,091 0,000 0,000 0, ,318 0,231 Moravskoslezský 655,000 0, , ,000 25,000 2,000 0,000 0, ,000 35,000 ČR celkem 6 634,335 1, , ,050 41,906 9,082 0,000 0, , ,169

18 *** Porovnání sledovaných ukazatelů ZÚ silnic I. tř. - sezóna 10/11 a 11/12 *** Období ZÚ ZÚ Porovnání Udržovaná síť silnic km Neudržovaná síť silnic km Silniční síť ve správě km celkem Technologie údržby km posyp sůl suchá km posyp sůl vlhčená km posyp inertní km pouze pluhování Fin. náklady vč.dph tis.kč CELKEM z toho tis.kč posyp chemický tis.kč posyp inertní tis.kč odstraňování sněhu tis.kč posyp.mat.chemický tis.kč posyp.mat.inertní tis.kč disp.služba tis.kč pohotovost tis.kč ostatní Výkony při údržbě - km při posypu km při prohrnování km při kontrol. jízdě Spotřeba posypového l solanka t sůl t inert Dispečerská služba hod celkem Pohotovost hod celkem

19 Statistické hodnocení výkonů ZÚ dle indexu zimní údržby porovnání po jednotlivých měsících prosinec leden Listopad 2010 Prosinec 2010 Leden 2011 Fakturované Očekávané Odchylka [Kč] Odchylka [%] Fakturované Očekávané Odchylka [Kč] Odchylka [%] Fakturované Očekávané Odchylka [Kč] Odchylka [%] SS Moravskoslezského kraje , , ,3 SS Olomouckého kraje , , ,8 SÚS Jihomoravského kraje , , ,6 KSÚS Středočeského kraje , , ,0 SÚS Ústeckého kraje , , ,8 KSS Libereckého kraje , , ,9 SÚS Pardubického kraje , , ,1 SÚS Jihočeského kraje , , ,3 SÚS Plzeňského kraje , , ,9 CELKEM , , ,2 Fakturované Listopad 2011 Prosinec 2011 Leden 2012 Očekávané Odchylka [Kč] Odchylka [%] Fakturované Očekávané Odchylka [Kč] Odchylka [%] Fakturované Očekávané Odchylka [Kč] Odchylka [%] SS Moravskoslezského kraje , , ,9 SS Olomouckého kraje , , ,1 SÚS Jihomoravského kraje , , ,3 KSÚS Středočeského kraje , , ,4 SÚS Ústeckého kraje , , ,3 KSS Libereckého kraje , , ,1 SÚS Pardubického kraje , , ,9 SÚS Jihočeského kraje , , ,3 SÚS Plzeňského kraje , , ,3 CELKEM , , ,7

20 Statistické hodnocení výkonů ZÚ dle indexu zimní údržby porovnání prosinec leden celkem CELKEM 2010/2011 CELKEM 2011/2012 Fakturované Očekávané Odchylka [Kč] Odchylka [%] Fakturované Očekávané Odchylka [Kč] Odchylka [%] SS Moravskoslezského kraje ,3 SS Olomouckého kraje ,4 SÚS Jihomoravského kraje ,1 KSÚS Středočeského kraje ,7 SÚS Ústeckého kraje ,0 KSS Libereckého kraje ,3 SÚS Pardubického kraje ,4 SÚS Jihočeského kraje ,3 SÚS Plzeňského kraje ,9 CELKEM ,6 SS Moravskoslezského kraje ,5 SS Olomouckého kraje ,0 SÚS Jihomoravského kraje ,3 KSÚS Středočeského kraje ,7 SÚS Ústeckého kraje ,7 KSS Libereckého kraje ,1 SÚS Pardubického kraje ,0 SÚS Jihočeského kraje ,0 SÚS Plzeňského kraje ,8 CELKEM ,5 Fakturované Očekávané Odchylka [Kč] CELKEM 2010/ CELKEM 2011/ POROVNÁNÍ (úspora)

21 Příprava na ZÚ 2012/2013: Z pohledu přípravy a způsobu zajištění zimní údržby v sezóně 2012/13 se nic významného nemění. Jedná se však, z pohledu silnic I. třídy, o poslední smluvní rok podle stávajících příkazních smluv i dodavatelských smluv v jednotlivých krajích. Výhled údržby silnic I. třídy v období od 1. října 2013 je obsahem samostatné přednášky, kterou přednese Ředitel odboru pozemních komunikací MD ČR, Ing. Milan Dont, Ph.D. Závěr: Zimní údržba pozemních komunikací je, společně se zajištěním prvků bezpečnosti, stěžejní činností provozovatele (správce PK). Čím méně je zásahových dnů ZÚ a čím méně použitého posypového (zejména chemického) materiálu, tím méně škod na silnicích vznikne. Potom dochází k logickým úsporám finančních prostředků při odstraňování těchto škod a mohou tak být využity na posílení souvislých oprav a rekonstrukcí, tolik potřebných, leč z nedostatku financí odkládaných. Nezbývá, než si pro nadcházející sezónu zimní údržby přát příznivé počasí, zasněžené jenom sjezdovky a sáňkařské dráhy, ukázněné, ohleduplné a trpělivé řidiče, respektující náročnou práci silničářů a dálničářů.

22 Děkuji Vám za pozornost. Ing. Jaromír Věk Zdroje datových informací a číselných podkladů: -ŘSD ČR, Silniční databanka Ostrava -ŘSD ČR, systém Helios Green -MD ČR, Odbor pozemních komunikací -Foto -ŘSD ČR, SSÚD 12 Řehlovice ŘSD 2011

Informace k nadcházejícímu zimnímu období 2015/2016

Informace k nadcházejícímu zimnímu období 2015/2016 Informace k nadcházejícímu zimnímu období 2015/2016 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK) zajišťuje: komplexní výkon vlastnických práv ke krajským silnicím II. a III. třídy v celkové pasportní

Více

Nový přístup ŘSD ČR k činnostem pro zajištění údržby. Ing. Jan Kroupa

Nový přístup ŘSD ČR k činnostem pro zajištění údržby. Ing. Jan Kroupa Nový přístup ŘSD ČR k činnostem pro zajištění údržby Ing. Jan Kroupa Nový přístup ŘSD ČR k činnostem pro zajištění údržby www.rsd.cz Obsah Úvod Zajištění údržby Asistence ŘSD Rámcové smlouvy na opravy

Více

Informace k nadcházejícímu zimnímu období 2016/2017

Informace k nadcházejícímu zimnímu období 2016/2017 Informace k nadcházejícímu zimnímu období 2016/2017 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK) zajišťuje: komplexní výkon vlastnických práv ke krajským silnicím II. a III. třídy v celkové pasportní

Více

Přehled průběhu pozemních komunikací v jednotlivých krajích ČR

Přehled průběhu pozemních komunikací v jednotlivých krajích ČR Přehled průběhu pozemních komunikací v jednotlivých ích ČR probíhá v ích Plzeňský Ústecký Zlínský Dálnice D1 X X X X X X X Dálnice D11 X X X X Dálnice D2 X Dálnice D3 X X Dálnice D5 X X Dálnice D8 X X

Více

Informace k nadcházejícímu zimnímu období 2010/2011

Informace k nadcházejícímu zimnímu období 2010/2011 Informace k nadcházejícímu zimnímu období 2010/2011 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK) zajišťuje: komplexní výkon vlastnických práv ke krajským silnicím II. a III. třídy v celkové pasportní

Více

VARS BRNO a.s. Agendy JSDI. RNDr. Marie Filakovská projektový manažer Konference ISSS 6.-7.4.2009

VARS BRNO a.s. Agendy JSDI. RNDr. Marie Filakovská projektový manažer Konference ISSS 6.-7.4.2009 VARS BRNO a.s. Agendy JSDI RNDr. Marie Filakovská projektový manažer Konference ISSS 6.-7.4.2009 Provozní a telematické agendy JSDI Provozní agendy - podpora dispečerského řízení zimní údržby Jednotný

Více

Informace k nadcházejícímu zimnímu období 2011/2012

Informace k nadcházejícímu zimnímu období 2011/2012 Informace k nadcházejícímu zimnímu období 2011/2012 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK) zajišťuje: komplexní výkon vlastnických práv ke krajským silnicím II. a III. třídy v celkové pasportní

Více

Informace k nadcházejícímu zimnímu období 2008/2009

Informace k nadcházejícímu zimnímu období 2008/2009 Informace k nadcházejícímu zimnímu období 2008/2009 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK) zajišťuje: komplexní výkon vlastnických práv ke krajským silnicím II. a III. třídy v celkové pasportní

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

Obec Javornice. Plán zimní údržby komunikací

Obec Javornice. Plán zimní údržby komunikací Obec Javornice Plán zimní údržby komunikací 1 I. Základní pojmy. 1. Obecně závaznými předpisy pro zimní údržbu jsou zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ze dne 23. ledna 1997 (dále jen zákon)

Více

Informace k nadcházejícímu zimnímu období 2009/2010

Informace k nadcházejícímu zimnímu období 2009/2010 Informace k nadcházejícímu zimnímu období 2009/2010 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK) zajišťuje: komplexní výkon vlastnických práv ke krajským silnicím II. a III. třídy v celkové pasportní

Více

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty)

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) textová část Plán zimní údržby je vypracován pro místní komunikace, jejichž vlastníkem

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za 1.pololetí 2012 (leden až červen).

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za 1.pololetí 2012 (leden až červen). S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za 1.pololetí 212 (leden až červen). Leden až červen 212 rozdíl stejné období roku 211 POČET NEHOD 38.923 zvýšení o 4.55 = 11,6 % USMRCENO 31 snížení

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

Plán zimní údržby místních komunikací města Smiřice

Plán zimní údržby místních komunikací města Smiřice NAŘÍZENÍ RADY MĚSTA SMIŘICE č. 1/2009 Plán zimní údržby místních komunikací města Smiřice Rada města Smiřice podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Příloha č. 10 - Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Tabulka porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 2012 závěr

Více

Operační plán údržby místních komunikací 2013/2014

Operační plán údržby místních komunikací 2013/2014 Město Olešnice, IČ: 00280755 nám. Míru 20, 67974 Olešnice tel. 516463108, fax 516463296 e-mail: olesnice@olesnice.cz; www.olesnice.cz Operační plán údržby místních komunikací 2013/2014 Obsah a členění:

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE LIBHOŠŤ

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE LIBHOŠŤ předpis č. 5/2011/VP PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE LIBHOŠŤ Zpracoval: Ověřil: Schválil: Orgán obce: místostarosta starostka rada obce Jméno : Ing. Milan Honeš Ing. Helena Šimíčková Ing. Helena

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. v roce 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. v roce 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR v roce 2016 Leden až prosinec 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 98.864 zvýšení o 5.797 = 6,2 % USMRCENO 545 snížení o 115 osob =

Více

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 372, tj. o 2,9%.

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 372, tj. o 2,9%. o ovosti na pozemních komunikacích v České republice, Policie České republiky v období leden až únor letošního roku šetřila 13 064 na pozemních komunikacích. Při těchto ách bylo 72 osob usmrceno, 284 osob

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

ZIMNÍ ÚDRŽBA V OBCI SENOHRABY

ZIMNÍ ÚDRŽBA V OBCI SENOHRABY ZIMNÍ ÚDRŽBA V OBCI SENOHRABY I. Úvod II. Plán zimní údržby 2010/2011 Obsah a členění: 1. odpovědnost za zimní údrţbu MK 2. pořadí, technologie údrţby, doba zajištění sjízdnosti 3. seznam MK dle pořadí

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až červenec 2011

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až červenec 2011 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v Policie ČR za prvních 7 měsíců letošního roku šetřila celkem 40 897, při kterých bylo 385 osob usmrceno, 1 680 osob těžce zraněno a 12 111 osob zraněno

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - OBEC BRANKA U OPAVY platí pro: Branka u Opavy

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - OBEC BRANKA U OPAVY platí pro: Branka u Opavy Obecní úřad Branka u Opavy Bezručovo nábř. 54, 747 41 Branka u Opavy, IČO:478 123 03 tel.: 553787011, e-mail: starosta@branka.eu PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - OBEC BRANKA U OPAVY platí pro: Branka

Více

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 2016/2017 1 1. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich

Více

STATISTIKY CR NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE DO ROKU 2016

STATISTIKY CR NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE DO ROKU 2016 STATISTIKY CR NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE DO ROKU 2016 1.1 Vývoj cestovního ruchu v rámci ČR v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) v ČR 2012 15 098 817 43 278 457 2011 / 2012 - - 2013 15 407 671

Více

Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod

Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod Ing. Jan TESLA, Ing. Igor IVAN, Ph.D. INSTITUT GEOINFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Cíle projektu Zpracování dat o dopravních

Více

MĚSTYS VYSOKÝ CHLUMEC

MĚSTYS VYSOKÝ CHLUMEC HPN projekt s.r.o. MĚSTYS VYSOKÝ CHLUMEC PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ katastrální území: Hrabří, Pořešice, Vápenice,V. Chlumec Vypracoval: Neckář Pavel Datum: Říjen 2015 Operační plán zimní údržby

Více

OBEC TĚŠETICE. Nařízení obce č. 1/2010 o udržování schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací obce Těšetice

OBEC TĚŠETICE. Nařízení obce č. 1/2010 o udržování schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací obce Těšetice OBEC TĚŠETICE Nařízení obce č. 1/2010 o udržování schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací obce Těšetice Zastupitelstvo obce Těšetice na svém zasedání dne 22.11.2010 usnesením č. 19e/15/2010 usneslo

Více

Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016

Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016 Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Dopravní nehodovost v ČR a Pardubickém kraji v roce 2012

Dopravní nehodovost v ČR a Pardubickém kraji v roce 2012 Dopravní nehodovost v ČR a Pardubickém kraji v roce 2012 Délka a hustota silniční sítě v Pardubickém kraji a v ČR Pardubický kraj Druh silnice Délka v km Hustota na (km/rozloha kraje*1000) Dálnice 8,8

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až listopad 2016 Leden až listopad 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 90.502 zvýšení o 5.446 = 6,4 % USMRCENO 504

Více

OBEC PETRŮVKA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE PETRŮVKA Článek I. Úvod

OBEC PETRŮVKA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE PETRŮVKA Článek I. Úvod Článek I. Úvod Úkolem zimní údržby na místních komunikacích je zmírňování závad ve sjízdnosti a ve schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak,

Více

Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov

Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov Obsah: I. Úvod II. Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu III. Základní povinnosti vlastníka, dodavatele prací IV.

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až srpen 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až srpen 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až srpen 2016 Leden až srpen 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 63.937 zvýšení o 3.939 = 6,6 % USMRCENO 353 snížení

Více

Vyhláška města Pece pod Sněžkou ze dne

Vyhláška města Pece pod Sněžkou ze dne Vyhláška města Pece pod Sněžkou ze dne 4.12. 1997 V souladu s 45 odst. 1 a na základě ustanovení 44 odst. 1 a odst. 2 písm. d) zákona č. 367/90 Sb o obcích, a ve znění pozdějších předpisů, vydává starosta

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Racionalizace nákladů zimní údržby v Pardubickém kraji Tereza Šochová

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Racionalizace nákladů zimní údržby v Pardubickém kraji Tereza Šochová Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Racionalizace nákladů zimní údržby v Pardubickém kraji Tereza Šochová Bakalářská práce 2012 1 2 3 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2014.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2014. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až listopad 2014. Leden až listopad 2014 rozdíl stejné období roku 2013 POČET NEHOD 78.090 zvýšení o 651 = 0,84 % USMRCENO 577

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období roku 2014.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období roku 2014. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období roku 2014. Rok 2014 rozdíl stejné období - rok 2013 POČET NEHOD 85.859 zvýšení o 1.461 = 1,73 % USMRCENO 629 zvýšení o 46 osob = 7,89

Více

Obecně závazná vyhláška obce Osvětimany ze dne o zajištění schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací

Obecně závazná vyhláška obce Osvětimany ze dne o zajištění schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací Obecně závazná vyhláška obce Osvětimany ze dne 27.11.1997 o zajištění schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací Starosta obce Osvětimany vydává na základě ustanovení $ 16 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990

Více

Stavebnictví v regionech

Stavebnictví v regionech Stavebnictví v regionech Petra Cuřínová Tisková konference, 20. dubna 2016, Brno ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 1 STAVEBNICTVÍ ČR V RÁMCI EVROPY Váhy indexu stavební

Více

Plán zimní údržby městyse Nový Hrozenkov

Plán zimní údržby městyse Nový Hrozenkov Plán zimní údržby městyse Nový Hrozenkov Obsah a členění: I. Úvod II. Plán zimní údržby III. Kontakty IV. Opatření V. Schvalovací doložka I. Úvod Plán byl zpracován v souladu se: - zákonem č. 13/1997 Sb.

Více

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2017

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2017 Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2017 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

OBEC HRABĚŠICE Hraběšice 50, Hraběšice IČO: Plán zimní údržby. místních komunikací pro období

OBEC HRABĚŠICE Hraběšice 50, Hraběšice IČO: Plán zimní údržby. místních komunikací pro období Plán zimní údržby místních komunikací pro období 2016-2017 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby místních komunikací (dále jen komunikace nebo MK) je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice, období leden až únor 2012

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice, období leden až únor 2012 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice, období leden až únor 2012 Policie České republiky v období leden až únor letošního roku šetřila 12 479 na pozemních komunikacích. Při těchto ách bylo

Více

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 1 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky

Více

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě 1. Úvod Tento plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a jedním

Více

Plán zimní údržby místních komunikací pro obec Líbeznice. 1. Úvod.

Plán zimní údržby místních komunikací pro obec Líbeznice. 1. Úvod. Plán zimní údržby místních komunikací pro obec Líbeznice 1. Úvod. Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními

Více

Plán zimní údržby místních komunikací

Plán zimní údržby místních komunikací Obec Třebotov Klidná 69, 252 26 Třebotov, okres Praha-západ telefon: 257930001 www.obectrebotov.cz e-mail: obec@obectrebotov.cz Plán zimní údržby místních komunikací 1. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování

Více

Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 číslo čas utkání soupeři skupina výsledek

Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 číslo čas utkání soupeři skupina výsledek Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 DB01 09:00 DB1 Zlínsky kraj - DB2 Jihočeský kraj B DB02 09:40 DB3 Liberecký kraj - DB4 Středočeský kraj B DB03 10:20 DB5 Ústecký kraj - DB6 Plzeňský

Více

Statistika nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Statistika nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Statistika nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce 214 Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V roce 214 šetřili policisté na území hlavního

Více

Statistika nehodovosti rok 2016

Statistika nehodovosti rok 2016 Statistika nehodovosti rok 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme

Více

N Á V R H OBEC MOLDAVA, MOLDAVA 113, MOLDAVA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

N Á V R H OBEC MOLDAVA, MOLDAVA 113, MOLDAVA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ OBEC MOLDAVA, MOLDAVA 113, 417 81 MOLDAVA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ I. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních a účelových komunikacích, ve vlastnictví obce

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. října Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září Policie České

Více

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016 Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

OBEC KLOBUKY PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY. I. Základní pojmy

OBEC KLOBUKY PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY. I. Základní pojmy PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY I. Základní pojmy 1. Obecně závaznými předpisy pro zimní údržbu jsou zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ze dne 23. ledna 1997 (dále jen zákon) v platném znění a vyhláška č.

Více

Městys Kunvald Kunvald 40, Kunvald. Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období

Městys Kunvald Kunvald 40, Kunvald. Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období 1 Městys Kunvald Kunvald 40, 561 81 Kunvald Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období 2016 2017 Obsah 1 Úvod 2 Vysvětlení pojmů 3 Základní povinnosti správce a uživatelů

Více

MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC

MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC KLÁŠTERSKÁ 135/II 377 01 JINDŘICHŮV HRADEC OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ ve vlastnictví města Jindřichův Hradec pro období zimy 2016-2017 Zpracoval a vydal: Služby

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. listopadu Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen Policie

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků vzniklých zimními povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 8. prosince Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad Policie

Více

Statistika nehodovosti 1. pololetí 2017

Statistika nehodovosti 1. pololetí 2017 Statistika nehodovosti 1. pololetí 2017 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Výkaz o včelařství v ČR v roce 2015 (V.1) sumární sestava - kraj: Středočeský kraj. Počet včelstev. k k

Výkaz o včelařství v ČR v roce 2015 (V.1) sumární sestava - kraj: Středočeský kraj. Počet včelstev. k k Výkaz o včelařství v ČR v roce (V.1) sumární sestava - kraj: Středočeský kraj Právnické osoby, 44 2152 4147 24,43 0,35 101 319,00 1 433,75 Včelařské kroužky 20 31 44 10,84 0,53 477,00 23,20 Včelaři, členové

Více

Urgentní medicína a medicína katastrof

Urgentní medicína a medicína katastrof Urgentní medicína a medicína katastrof Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MUDr. Ladislav Žabka, Ph.D. (A) Přednemocniční péče Neodkladná péče (PNNP) KZOS RLP LZS RZP RVS Odkladná péče

Více

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR společný projekt Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo informatiky ČR, Ministerstvo vnitra ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR Ing. Jaroslav Zvára,

Více

Plán zimní údržby místních komunikací

Plán zimní údržby místních komunikací Plán zimní údržby místních komunikací Úkolem zimní údržby je zmírňování závad a jejich důsledků, vznikajících v souvislosti se zimními povětrnostními podmínkami, které mají vliv na sjízdnost a schůdnost

Více

Čl. 1 Předmět nařízení

Čl. 1 Předmět nařízení MĚSTO OSTROV Nařízení města č. 2/2016, o zabezpečení zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic v zimním období a o vymezení úseků místních komunikací, na

Více

Kraj dojížďky. Královéhradecký. Karlovarský Ústecký Liberecký

Kraj dojížďky. Královéhradecký. Karlovarský Ústecký Liberecký 1. Frekvence dojížďky do zaměstnání a školy Území: Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký 23 332 x 16 989 703 975 150 957 564 641 411 263 957 310 167 245 x 6 642 Středočeský kraj

Více

Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov

Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov I. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklým zimními povětrnostními

Více

Jak jsou řešeny problémové oblasti bezpečnosti?

Jak jsou řešeny problémové oblasti bezpečnosti? Jak jsou řešeny problémové oblasti bezpečnosti? Pro podporu naplnění stanovených strategických cílů vytyčila NSBSP 2020 dílčí cíle pro jednotlivé problémové oblasti ve snížení počtů usmrcených a těžce

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTO JEVÍČKO

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTO JEVÍČKO PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTO JEVÍČKO Stránka 1/7 OBSAH Plán zimní údržby místních komunikací 1. Úvod 2. Plán zimní údržby MK 3. Odpovědnost za zimní údržbu MK 4. Pořadí, technologie údržby,

Více

Produkce a nakládání s odpady. v roce 2010. Ing. Jiří Hrbek. Ing. Miloslava a Veselá. prostředí ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. www.czso.

Produkce a nakládání s odpady. v roce 2010. Ing. Jiří Hrbek. Ing. Miloslava a Veselá. prostředí ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. www.czso. Produkce a nakládání s odpady v roce 2010 Ing. Jiří Hrbek Ing. Miloslava a Veselá Odbor statistiky ti tik zemědělství, lesnictví a životního prostředí Statistické zjišťování o odpadech (Odp 5-01) Produkce

Více

Plán zimní údržby chodníků a komunikací Obce Dolní Břežany

Plán zimní údržby chodníků a komunikací Obce Dolní Břežany Plán zimní údržby chodníků a komunikací Obce Dolní Břežany Plán zimní údržby je dokument, podle něhož se provádí zimní údržba určených místních komunikací, chodníků a ostatních veřejných ploch. Úvod Plán

Více

Ministerstvo financí České republiky Vývoj daňových příjmů obcí, rozpočtová odpovědnost a financování výkonu státní správy

Ministerstvo financí České republiky Vývoj daňových příjmů obcí, rozpočtová odpovědnost a financování výkonu státní správy Vývoj daňových příjmů obcí, rozpočtová odpovědnost a financování výkonu státní správy Miroslav Matej, Ministerstvo financí listopad 2016 Obsah prezentace Vývoj daňových příjmů Zadluženost a plnění fiskálního

Více

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY Petra Cuřínová Tisková konference, ČSÚ Praha, 8. června 5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 8, 8 Praha www.czso.cz STAVEBNICTVÍ V EVROPĚ Aktuálně 4, 7,9 STAVEBNICTVÍ

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí únor 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2015 (vývoj daňových

Více

Veřejné zakázky Statistika

Veřejné zakázky Statistika ÚRS PRAHA, a.s. inženýrská a poradenská organizace Veřejné zakázky Statistika 2014 a vývoj 2009-2014 2014 Struktura zakázek podle směru výstavby Zhotovitelé zakázek Zadavatelé zakázek Struktura zakázek

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za leden 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za leden 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 9. února 2016 Počet listů: 6 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za Policie České republiky

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2012 Statistická informace je sestavena

Více

Plán zimní údržby místních komunikací a veřejných ploch

Plán zimní údržby místních komunikací a veřejných ploch Město Sázava Školská 194 285 06 Sázava Plán zimní údržby místních komunikací a veřejných ploch Zimní údržba je rozdělena na údržbu komunikací (silnic) a ostatních veřejných ploch a na údržbu chodníků.

Více

Organizace veřejné správy v ČR

Organizace veřejné správy v ČR Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 4 Územní státní správa JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011 Územní členění státu Individuální záležitost každého státu V historickém i evropském kontextu se

Více

Zdravotnická dopravní služba 2015

Zdravotnická dopravní služba 2015 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2016 5 Zdravotnická dopravní služba 2015 Souhrn Statistické výkazy NZIS za rok 2015 odevzdalo celkem 244 zařízení

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Včetně přehledu čerpání dotací EU na krajské projekty Říjen 217 (data k 2.1.) Čerpání dotací EU v České republice Největší převisy alokací v ukončených

Více

Operační plán zimní údržby

Operační plán zimní údržby O B E C J I N D Ř I C H O V 7 8 8 2 3 J i n d ř i c h o v č. p. 7 8 Operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v obci Jindřichov pro zimní období od roku 2008 Platnost od: 1.11.2008 Počet

Více

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s HODNOCENÍ NÁKLADŮ NA OH V ČR Současný stav hodnocení OH z hlediska nákladovosti nebo celé

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR

ROČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR ROČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR www.eru.cz www.ote-cr.cz LEDEN - PROSINEC Obsah Komentář a Komentář k roční zprávě o dodávkách a spotřebách zemního plynu v

Více

Plán zimní údržby místních komunikací a vybraných účelových komunikací veřejně přístupných. Úvod. 1. Základní pojmy plánu

Plán zimní údržby místních komunikací a vybraných účelových komunikací veřejně přístupných. Úvod. 1. Základní pojmy plánu Plán zimní údržby místních komunikací a vybraných účelových komunikací veřejně přístupných. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikacích, vzniklých zimními

Více

9) Inventarizace PCB v ČR

9) Inventarizace PCB v ČR 9) Inventarizace PCB v ČR Odbor odpadů, MŽP Praha http://www.mzp.cz Studie: Souhrnná informace o nakládání s PCB, odpady PCB a mi obsahujícími PCB v ČR Kontakt: Ing. Jaromír Manhart, odbor odpadů MŽP,

Více

Počet obytných místností Number of rooms

Počet obytných místností Number of rooms Tab. 5.2.6 Trvale obydlené byty podle období výstavby nebo a podle počtu obytných místností v krajích k 1. 3. 2001 /v %/ Permanently occupied dwellings: by period of construction or and number of rooms

Více

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Praha 2008

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Praha 2008 Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Rozbor dopravní nehodovosti u jednotek požární ochrany v roce 007 Praha 008 Rozbor dopravní nehodovosti u jednotek požární ochrany

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 9. ledna 2017 Počet stran: 12 INFORMACE o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce V roce Policie České republiky

Více

2. Kontakt zadavatele: Karel Papež, e-mail: kpapez@zelruda.cz, tel.: 602650223

2. Kontakt zadavatele: Karel Papež, e-mail: kpapez@zelruda.cz, tel.: 602650223 POPTÁVKA PRACÍ na provádění zimní údržby komunikací v obvodu obce Špičák 1. Zadavatel: Město Železná Ruda, IČ: 00256358, se sídlem Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda 2. Kontakt zadavatele: Karel

Více

9) Inventarizace PCB v ČR

9) Inventarizace PCB v ČR 9) Inventarizace PCB v ČR Odbor odpadů, MŽP Praha http://www.mzp.cz Studie: Souhrnná informace o nakládání s PCB, odpady PCB a mi obsahujícími PCB v ČR Kontakt: Ing. Jaromír Manhart, odbor odpadů MŽP,

Více

Rozhodnutí. právnické osobě: SWIETELSKY stavební s.r.o. IČ: sídlo: České Budějovice, České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ

Rozhodnutí. právnické osobě: SWIETELSKY stavební s.r.o. IČ: sídlo: České Budějovice, České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Rozhodnutí Účastníci řízení: SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 480 35 599, České Budějovice,

Více

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 2 293, tj. o 3,8% odhad hmotné škody o 82,61 mil. Kč, tj. o 2,3%.

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 2 293, tj. o 3,8% odhad hmotné škody o 82,61 mil. Kč, tj. o 2,3%. o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za 9 měsíců roku 2013 Policie ČR za 9 měsíců roku 2013 šetřila 61 924 y, při kterých bylo 436 osob usmrceno, těžce zraněno bylo 2 081 osoba a 17 102 osoby

Více