Růst a vývin hospodářských zvířat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Růst a vývin hospodářských zvířat"

Transkript

1 Růst a vývin hospodářských zvířat Hlavní zdroje: Základy obecné zootechniky, Majzlík, Hofmanová, Vostrý, 2012 ČZU Praha Obecná zootechnika, Hajič, Košvanec, Čítek, 1995, JU, Č.B. Obecná zootechnika (cvičení), Hajič, Košvanec, 1998, JU, Č.B. Cvičení z obecné zootechniky Havlíčková, Majzlík Košvanec, 1988, (VŠZ Praha)

2 Ontogeneze je realizací genotypu organismu v konkrétních podmínkách prostředí.

3 Ontogeneze se uskutečňuje dvěma paralelně probíhajícími ději : růstem a vývinem růst převaha kvantitativních změn hromadění hmoty (nárůst hmotnosti, objemu, povrchu a rozměrů individua, případně jeho orgánů, částí těla) vývin - diferenciace buněk a tkání kvalitativní přeměny změny tělesné stavby a tvaru orgánů do dokonalého a plně funkčního stavu Růst a vývin zvířete dvě různé složky ontogeneze (růstových procesů) - úzce souvisí, vzájemně se podmiňují - jeden proces bez druhého nemůže existovat Intenzita růstu je dána - včleňováním látek do buněk přijatých z prostředí; (syntézou a ukládáním metabolitů) - konkrétním poměrem anabolických a katabolických reakcí v buněčných strukturách

4 Růst se děje třemi procesy: a) zvětšováním buněk (růstem) b) zmnožením buněk c) zmnožením nebuněčné hmoty a tělních tekutin Vývin - pojem morfologický a fyziologický Tvorba nových orgánů u hosp. zvířat pouze v prenatálním období, Postnatálním období změny morfologické případně změny funkce. Mění se tvar a poměr jednotlivých orgánů. Vývin od infantilní tělesné stavby k harmonické stavbě těla dospělého zvířete Vývin - kvalitativní funkční změny (od oplození vajíčka až do tělesné dospělosti): a) Morfologická diferenciace (vznik orgánů a orgánových soustav a příslušných funkcí) b) Změny po porodu (zahájení dýchání, samostatný krevní oběh, imunizační a termoregulační funkce) c) Funkce vznikající během života (pohlavní dospívání, březost, laktace atd.) U starších zvířat závažné kvalitativní fyziologické změny regres. charakteru nezahrnovány pod pojem vývin.

5 vývojová stádia jedince I. prenatální (oplození narození) a) zárodečná (embryonální) fáze b) plodová (fetální) fáze II. postnatální (narození tělesná dospělost) 1) období od narození do doby nezávislosti na matce a) mlezivová fáze období novorozenosti b) mléčná fáze 2) fáze pohlavního dospívání 3) fáze dospělosti a) dospělost pohlavní b) chovatelská c) tělesná 4) fáze stárnutí

6 Prenatální stádium I.Embryonální fáze Délka embryonálního období kůň 60 dnů; skot 45 dnů; ovce 34 dnů; prase dnů; králík 15 dnů; Délka březosti (inkubace) - dny Délka březosti (inkubace) - dny Klisna 333 oslice 360 Kráva 285 fena 63 Bahnice 150 kočka 56 Prasnice 115 myš 21 Ramlice 30 Husa, (holub) (18 dní) Slepice 21 Krůta, kachna, (pižmovka) 28 dní (35)

7 Prenatální stádium čím menší podíl z délky březosti embryonální období zaujímá, tím vyvinutější se mládě rodí: skot, kůň cca 20 % pes, králík % prase, ovce cca %

8 Prenatální stádium II. plodová (fetální) fáze od ukončení diferenciace orgánů do narození; intenzivní růst a zvyšování hmotnosti; náročné na výživu matky z hlediska kvality i množství podávaného krmiva. náročné období z hlediska matky i plodu zvyšující se přírůstky plodu.

9 Mláďata (savců) HZ se rodí na rozdílném stupni vývoje: Mláďata šelem, norků, hlodavců, králíků se rodí ve velmi raném stupni vývoje (holá, bez termoregulace, slepá, málo pohyblivá úplná závislost na matce a úkryt) Lépe vyvinutá - selata (omezený pohyb, vyvinutý zrak, nedostatečná termoregulace). Nejdokonaleji vyvinutá - jehňata, kůzlata, telata a (nejvíce) hříbě (dokonale vyvinuté zejména končetiny, relativně samostatná, s dobrou termoregulací, nutnost útěku před predátory, následování matky a stáda)

10 Postnatální stádium 1. období od narození do nezávislosti na matce a) fáze mlezivová adaptace mláděte na podmínky prostředí (důležitá z hlediska rozvoje imunitního systému, rozvoje termoregulace nebo koordinace pohybů); b) fáze mléčná nejvýznamnější pro zdraví, životnost a růstovou intenzitu mláděte; krmení mlékem + mléčnými náhražkami; (souvisí s přechodem na pevnou potravu)

11 2. období pohlavního dospívání zvýraznění plemenných znaků; formování temperamentu a charakterových vlastností; dokončení vývoje pohlavních orgánů; vývin pánve a mléčné žlázy; individuální a užitkový typ jedince;

12 3. období - dospělost Pohlavní dospělost věk, kdy nebo pohlavní žlázy normální činnost vývin sekundárních pohlav. znaků, změny v chování. Samci - schopnost oplodnit samice. U samic - první říje a ovulace. Zvířata nejsou tělesně dospělá! Nepoužíváme je k plemenitbě! Uspíšení reprodukce poškození samic, mláďat i nižší užitkovost! Vlivy: plemeno, pohlaví, indiv. genotyp, výživa, ušlechtilá plemena ranější než primitivní (nebo nedomestikované formy) Chovatelská (chovná) dospělost nejvhodnější doba k prvnímu použití v plemenitbě - k prvnímu připouštění, nebo zapouštění. Neodpovídá pohlavní dospělosti je pozdější. Zvířata jsou vyspělejší, ale stále nejsou tělesně dospělá! Tělesná dospělost ukončen růst a tělesný vývin, ukončen růst dlouhých kostí, trvalý chrup

13 druh pohlavní dospělost chovatelská dospělost tělesná dospělost užitkový věk - využívání k plemenitbě (např. plodnost samic) věk Měsíců měsíce roky roky kůň roky klisny chladnokrev. 2,5 roku 80 % těl. hm.v dospělosti skot jalovice (u holštýnů 60 % hm.- dospělosti, cca 420 kg); býci 60 % hm. v dospělosti k plem. až k plem. 6 8 koza ovce 4 7 raná pl pozdní pl (35-50 kg) prase 7-8 cca od 8. měsíce prasnička (cca 130kg), hř. tuk 1,5 cm, od 3. plnohodnotné říje, 12. měs. - kanec králík ; až 8

14 4 období stárnutí navazuje na období tělesné dospělosti, končí smrtí; (u hospodářských zvířat předčasně porážka zvířat) degenerativní změny související s opotřebením organismu; změny látkové výměny na úrovni buněk převládání anabolických reakcí; zhoršení funkcí orgánů, imunitního systému, zhoršení regeneračních schopností, zmenšení hmotnosti a objemu těla. druh skot kůň prase koza ovce králík slepice Průměrná dosažitelná délka života (roky) přirozené úmrtí 15 let 10 let (zdroj: Sova; 1981)

15 Kategorie - skotu 1. tele od narození do 6. měsíce věku Období mlezivové cca 1. 5 den věku Období mléčné výživy od 5.dne do cca 1,5-2 měsíců nativní mléko nebo MKS; současný návyk na příjem objemových a jadrných krmiv pro odstav hmotnost telete při odstavu cca 80 kg (dle plemene); nebo společný pobyt s matkami - u krav bez tržní produkce mléka. Období rostlinné výživy (od odstavu 6 měsíc)

16 Jalovice od 6. měsíce do 1. otelení do 1 roku u jalovic je nejintenzivnější růst od narození do 10 měsíců věku zapouštěné (cca 420 kg), jalovice zapouštíme při dosažení cca 60 % ž. hm. v dospělosti (cca měsíců holštýn) březí (do 5 měsíce březosti) vysokobřezí (nad 5 měsíc březosti) krávy Prvotelky (po 1. otelení) věk cca měsíců, cca 600 kg, cca 85 % hm. v dospělosti, (95 % kohoutk. výšky dospělce) dle plemene od 2. laktace dle plemene kg býci ve výkrmu od cca 4-7 měsíců (od kg) dle systému do kg (1-1,3 kg / den - přírůstek) (do cca16 měsíců) dle plemene (nebo i více a delší dobu) v odchovu (do měsíců) plemenní býci dle plemene cca 1100 kg

17 kategorie prasat: selata od narození do odstavu (časný odstav 21; 28; nebo 35 dnů) (1 týden mlezivo, později mléko, postupný návyk na krmnou směs, ž. hmotnost při odstavu cca kg) běhouni užitkoví dochov selat = předvýkrm od 6 kg od odstavu - do 35 kg (do 3 měsíců) výkrm prasat prasata užitková (od cca kg do porážkové hmotnosti nejběžněji kg); (věk cca 5-6 měsíců)

18 3. plemenná zvířata běhouni plemenní (od odstavu 6 kg 35 kg do 3 měsíců), kanečci a prasničky (společně po předběžném výběru) prasnička v odchovu (od 35 kg 110 kg (konečný výběr) do zapuštění cca 8. měsíc, cca 3. říje) plemenná prasnice - nezapuštěná, zapuštěná, nízkobřezí - březí (cca od 2. měs. březosti) - vysokobřezí (5-10 dní před porodem) - rodící a kojící kaneček v odchovu (od 35 kg do cca 140 kg - koneč. výběru; na aukce od měs.) plemenný kanec (z uznaného ŠCH, potvrzení o původu dle PK) např. roční kanec cca 160 kg, dvouletý kanec cca 250 kg, (dle plemene)

19 kategorie ovcí: jehňata do odstavu Období mlezivové (3-5 dní); období mléčné výživy (14 dní) zdvojnásobení porodní hmotnosti (cca 7-9 kg) Období kombin. výživy od 2 týdnů ( 9. týden rozvin. předžal.) zvířata v odchovu jehnice v odchovu beránci v odchovu Časný odstav Zkrácený odstav Tradiční odstav dnů (10 15 kg) dnů (cca 18 kg) dnů (22 28 kg) jehňata ve výkrmu Mléčný výkrm jehňat (do 2 měs, kg) Intenzivní výkrm jehňat (bez pastvy) do 5 měsíců ( kg) bez kastrace beránků Polointenzivní výkrm jehňat (do 7-8 měsíců), (cca kg), jádro, seno, pastva plemenná zvířata bahnice plemenný beran

20 kategorie koní: 1. hříbata do 6-ti měsíců 2. podle věku ročci, dvouročci, tříročci 3. kategorie plemenných zvířat plemenné klisny plemenní hřebci

21 Slepice nosný a masný užitkový typ Proces šlechtění firemní činnost chráněná jako výrobní tajemství U kura domácího šlechtěny linie na typ nosný chovají se meziliniový hybridi (syntetická populace) šlechtění a produkování na komerční bázi šlechtitelské firmy s celosvětovou působností hybridi Hissex bílý, hnědý, Shaver, Moravia, Tetra aj. Odchov kuřic do 17. týdne. Snáška začíná cca 20. týden, 50 % snáška 22. týden (% se počítá cca k 18. týdnu naskladnění nosnic), kolem 28. týdne 90 % snáška, procento snášky klesá cca 80. týden jen 65 % snášky (obvykle již dříve je snáškový cyklus ukončen jatka) hmotnost slepičího vejce cca 60 g, (snáška na průměrnou slepici průměrného stavu vajec) Pro produkci masa je obdobně šlechtěn typ masný (syntetické populace, Ross, Cobb, Hybro aj.) Ve věku 6 týdnů cca 2 kg, spotřeba krmiva na 1 kg přírůstku pod 2 kg.

22 Činitelé působící na růst a vývin Vnitřní činitelé (genetičtí) Růst je KVANTITATIVNÍ znak - determinován velkým počtem genů + významný vliv prostředí (např. maternální efekt) Druhová příslušnost Plemenná příslušnost Genotyp jedince a pohlaví - dědičný základ určuje horní hranici vývinu; střední dědivost (h 2 = 0,3 0,5); pro denní přírůstek - nervová soustava souvisí s řízením endokrinní činnosti; - endokrinní systém

23 Vnitřní činitelé: Činitelé působící na růst a vývin - endokrinní systém a) hypofýza (růstový hormon, STH - somatotropin ovlivňuje intenzitu růstu, i růstovou kapacitu) - syntéza bílkovin, růst a osifikace kostry, nanismus x gigantismus; regulace štítné žlázy (tyreotropin, TSH), nadledvinek (adrenokortikotropní hormon, ACTH), pohlavních žláz (gonadotropní hormon); b) štítná žláza: tyroxin ovlivňuje intenzitu látkového metabolismu a oxidační pochody v těle; c) pohlavní žlázy: testosteron stimulace růstu zvířat estrogen syntéza proteinů vliv kastrace zpomalení metabolismu, větší růst do výšky, menší hmotnost orgánů

24 Vnější činitelé (negenetičtí): Maternální efekt vliv na růst prenatální období a částečně do odstavu postnatálního období Výživa a krmení rozhodující negenetický činitel během ontogeneze, množství a kvalita potravy, (negativně působí extrémy ve výživě) Klimatické podmínky jsou významné v případě extrémních hodnot teploty a vlhkosti, v souladu s věkovou kategorií (některá mláďata špatná termoregulace - selata, kuřata). Např. pro dospělý skot vysoká teplota stres. Příznivý vliv denního světla na růst. Odchov a ošetřování vliv odstavu věk, průběh; věk prvního zapouštění u samic - u plemenných zvířat; upevňování kondice - pohyb, zajištění zdraví a konstituci - pastevní odchov; pracovní využívání trénink, koně, psi

25 Maternální efekt (skot) Působení mateřského organismu na realizaci vlastností potomků. Maternální efekt může být způsoben různými faktory: Vliv výživy matky: - Uplatnění prostřednictvím vajíčka (prostředí vaječníky, vejcovody matky) a výživa skrz placentu během prenatálního vývoje - Produkcí mléka matky (raná vývojová fáze mláďat - mlezivová a mléčná - výživa). Mlezivem transfer protilátek (gamaglobulinu) pasivní imunita nastartování vlastní imunity. Napodobovací pud osvojení prvků chování pozorováním matky (vyhledávání krmiva a upřednostňování) - Maternální efekt se snižuje věkem mláďat - např. u masného skotu byla zjištěna maternální komponenta koef. dědivosti pro intenzitu růstu od narození do odstavu h 2 = 0,3-0,6) Vliv na vlastnosti: dobu březosti, průběh porodu, hmotnost jedinců při narození a odstavu

26 Jiné způsoby regulace růstu: probiotika, antibiotika, STH, pohlavní steroidy zákaz používání za tímto účelem v ČR a EU

27 poruchy růstu a vývinu O růst a vývin zvířat se má pečovat již před narozením, neboť výživa březích matek a způsob jejich chovu má vliv na růst a vývin mláďat, u drůbeže rozhoduje výživa o kvalitě násadových vajec. Po narození (vylíhnutí) se mají mladá zvířata živit a ošetřovat tak, aby růst a vývin probíhaly rovnoměrně (dle plemenných standardů). Embryonalismus důsledek nedostatečné výživy (závažné) gravidní matky mládě je postiženo před narozením (u hříbat, telat) slabý vývin končetin, krátká hlava, nízká hmotnost Infantilismus nedostatečná výživa mláděte po narození nevyvinuté šířkové a hloubkové rozměry nohatost, přestavěnost, slabá kostra

28 Kontrola a evidence růstu a vývinu absolutní růst relativní růst dynamika růstu a vývinu růst orgánů nebo tělesných partií 1. měření (vhodné tělesné partie) 2. vážení (např. živá hmotnost) 3. fotografování 4. matematické a grafické vyjádření výsledků

29 Zjišťování jednoho či více znaků na zvířeti Nejlépe opakovaně ve stejných intervalech (nepravidelné intervaly před vyhodnocením interpolace dat) Volba časových intervalů sledování dle» - růstové fáze zvířete» - stáří» - druhu zvířete» - povahy řešeného problému (skot, koně) - (při narození, odstavu, 1 rok.) u mladých kusů (skot) dle potřeby kontrola hmotnosti měsíčně (nebo 120 dnech, 210 dnech, roce, rozměry po 3 měsících) Dospělá zvířata vážíme 2x 1x ročně. Drůbež, králíci (rozměry a hmotnosti týdně). Zjištěné hodnoty parametrů porovnáváme (dle pohlaví) s plemenným standardem

30 Kontrola růstu a vývinu mladých zvířat Slouží: - sledování normality růstu zvířat porovnání s růstovým standardem (např. růstová pásma pro hodnocení jalovic pomáhá při negativní selekci) - hodnocení růstových schopností zvířat - racionálnímu krmení normování krmných dávek dle hmotnosti k hodnocení úrovně výživy - hodnocení podmínek chovu - podklad pro plánování v živočišné výrobě - kritérium pro odměňování ošetřovatelů

31 Metody hodnocení růstu

32 ABSOLUTNÍ růst: Změna absolutní hmotnost (nebo tělesného rozměru) jedince v určitém časovém období : A t = W 2 W 1 A t... absolutní přírůstek hmotnosti (těl. rozměru) celého těla (jedince) k postupujícímu věku W 1... hmotnost na počátku období W 2... hmotnost na konci období Hodnocené zvíře jeho růst porovnáváme např. s plemenným standardem Grafickým vyjádřením absolutního přírůstku za dlouhé období je růstová křivka

33 růstová křivka absolutního růstu (sigmoida logistická křivka) kg Hmotnost při narození Konvexní úsek intenzivní růst (rozběh = akcelerace) krátké období života Inflexní bod bod zlomu (pohlavní dospělost); zvyš. nárůstu tuku vůči nárůstu svaloviny Konkávní úsek postupné utlumení růstu (retardace) až Asymptotický bod tělesná dospělost nulový nárůst změna v horizontálu

34 Porovnání křivek absolutního růstu tří zvířat Zvířata se stejným přírůstkem ve sledovaném delším časovém úseku se mohou lišit dynamikou růstu

35 průměrný denní přírůstek ukazatel rychlosti růstu nejčastěji používaný způsob: změna hmotnosti (rozměru) vztažená na časový úsek, (absolutní přírůstek vztažený na 1 den., např. kg/den) W2 1 Q = W t Q... průměrný denní přírůstek W 1... hmotnost na počátku období (t 1 ) W 2... hmotnost na konci období (t 2 ) t... počet dní sledovaného období t = t 2 t 1

36 Růstová křivka průměrných denních přírůstků (kg/den) (parabola) Tvar křivky informuje, jak v průběhu růstu se mění dynamika denního přírůstku, specifické pro druh, užitkový typ i jedince.

37 Průběh změn průměrného denního přírůstku hmotnosti potomstva tří kanců z výsledků potomstva v kontrole výkrmnosti a jatečné hodnoty srovnávaných kanců Obecně - zvíře, které brzy vykáže snižování průměrného denního přírůstku (zde potomci Romea) není vhodné k dlouhodobějšímu výkrmu do vyšších porážkových hmotností, ale zvíře které vykazuje maximální denní přírůstky i ve vyšším věku (relativně), lze k prodlouženému výkrmu výhodně použít (zde potomci Opátka)

38 RELATIVNÍ růst: (je mírou intenzity růstu) přírůstek hmotnosti vztažený k průměrné hmotnosti v mezidobí: r = W W 1 0,5( W1 + W2 ) (Brodyho vzorec organického růstu - je přesnější než Minotův) vyjadřuje rychlost růstu; r relativní růst (%) W 1... hmotnost na počátku období W 2... hmotnost na konci období s časem má klesající tendenci Minotův vzorec : 100* (W 2 -W 1 )/W 1 = r Minotův vzorec uvažuje jen hmotu na počátku období, ve skutečnosti je přírůstek tvořen i nově vzniklou hmotou ve sledovaném období, proto je přesnější Brodyho vzorec, který tento přírůstek respektuje.

39 Křivka relativního růstu (srovnání dle Minota a Brodyho) Relativní růst v grafickém vyjádření názorně ukazuje pokles intenzity růstu s přibývajícím věkem zvířete (zde intenzita růstu jalovic). Využití vzorce organického růstu (Brodyho) dává přesnější údaje o růstové intenzitě v dané periodě, protože lépe eliminuje vliv délky časového období. Čím bude časový úsek mezi měřením kratší, tím se budou hodnoty vypočítané oběma způsoby více blížit.

40 Dynamika růstu: vyjadřujeme pomocí číselné řady koeficientů růstu I R ; koeficient růstu I R vyjadřuje % hmotnosti W x (rozměru) v libovolném období z počáteční hmotnosti (např. při narození W n ); je tedy násobkem hmotnosti (rozměru) při narození; Wx I R = 100 W n (%) Výše růstových koeficientů jsou násobky hmotností (rozměrů při narození)

41 Výše uvedené metody hodnotily růst a vývin celého zvířete Naopak méně užívány jsou metody ALOMETRICKÉ: růstová alometrie: matematické zachycení rozdílů (nerovnoměrnosti) v intenzitě růstu částí těla ve vztahu k růstu celého těla Intenzita růstu jednotlivých částí těla je v průběhu ontogeneze značně nerovnoměrná = alometrie růstu Alometrie jako biologický jev je velmi důležitá - způsobuje změny proporcí těla v průběhu vývinu. Poznání zákonitostí nerovnoměrnosti při růstu svalů, tuku, kostí částí těla - umožní ovlivňovat tvorbu těchto tkání, částí těla při výkrmu

42 alometrie změna proporcí zvířat negativní = (k < 1) orgán (část) roste pomaleji než ŽH (celé tělo) pozitivní = (k > 1) orgán (část) roste rychleji než ŽH (celé tělo) izometrická tendence = teoretická (k = 1) shodná intenzita růstu orgánu a celku Huxley (1932) základní alometrický vzorec: y = b k x nebo vyjádřeno: (log y log b) / log (x) = k y hm.(rozměr) části, x hm.(rozměr) celku, k růstová alometrická konstanta, b poměr x/y na začátku sledování (počáteční růstový index)

43 V postnatálním vývoji vykazuje obecně negativní alometrii zejména kostra (většina kostí) a rovněž důležité vnitřní orgány (např. mozek, hypofýza, nadledvinky, ledviny, srdce, játra) a tkáně jsou vyvinuty už za prenatálního vývoje (nízké alometrické růstové konstanty) orgány s raným vývinem (nejdůležitější) dobře vyvinuté při porodu rostou mozek (nervová tkáň) + oči + kůže + kostra pomaleji po narození: Naopak většina partií svalstva (do určitého věku) a tuková tkáň (s vyšším věkem) vykazují intenzivní růst (alometrii pozitivní) orgány s pozdním vývinem: tuková tkáň + trávící ústrojí + pohlavní ústrojí

44 změna hmotnosti prasat od narození do 7 měsíců: kostra svaly tuk mozek, oči 35 x 81,6 x 676,7 x 3 x

45 Nerovnoměrnost růstu I. skupina kopytníci: (kůň, skot, ovce, koza) rodí se s dobře vyvinutými končetinami a relativně méně vyvinutým trupem, vysokonohá, krátký, málo hluboký a úzký trup, výška v kříži je větší než v kohoutku, přestavěnost, prenatální stádium intenzivně narostlé výškové rozměry po narození - převažuje růst do délky - v další fázi do šířky a hloubky Silueta mláďat zvětšená do siluety dospělce

46 II. skupina Prasata, šelmy a hlodavci: Při narození: relativně lépe vyvinutý trup, méně končetiny po narození intenzivní růst do výšky (končetiny) později do délky, šířky a hloubky u prasat např.ranější vývin lebky a pozdní vývin (roste déle) např. oblast pánve a lopatky

47 III. Skupina Po narození přibližně stejně vyvinuté končetiny a trup např. morče

48 Ke sledování změn v proporcích zvířete slouží indexy tělesné stavby měrné indexy udávají poměry mezi partiemi jež jsou v nějakém fyziologickém vztahu za základní míry nejčastěji se nejčastěji bere: kohoutková výška (základna nejvyšší bod kohoutku) výška v kříži (základna nejvyšší místo křížové kosti) šikmá délka těla (ramenní kloub sedací hrbol ) délka hrudníku (ramenní kloub vyklenutí posledního žebra) obvod hrudníku (za lopatkou) délka zádě (kyčelní sedací hrbol)

49 výpočet: Index = zjištěná míra 100 základní míra

50 srovnáváme pouze hodnoty v anatomicko-fyziologickém vztahu! I. tělesného rámce (šikmá délka těla : výška v kohoutku) I. hloubky hrudníku (hloubka hrudníku : výška v kohoutku) I.výšky v kříži n. přestavěnosti (výška v kříži : výška v kohoutku) I. síly kostry (obvod holeně : výška v kohoutku) I. mohutnosti (hmotnost jedince : výška v kohoutku) indexy zmasilosti obvod hrudníku za lopatkou. 100 obchvat kýty. 100 výška v kříži výška v kříži obchvat (objem) kýty:- od vnějšího kyčelního hrbolu - přes stydkou krajinu křížem - na hrbol sedací

51 exteriérové profily porovnávají rozdíl mezi jedincem a skupinou nebo mezi skupinami v hodnotách partií zpracovávají se graficky skupina (nebo standard) = 100% = silná vodorovná čára rozdíly = odchylky od 100% (nebo od standardu) = křivka

52

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare Zásady k ochraně hospodářských zvířat a technické požadavky na stavby pro zemědělství Pohoda zvířat Welfare Naplnění materiálních a nemateriálních podmínek, které jsou předpokladem zdraví organismu Zvíře

Více

Zootechnické aspekty chovu masného skotu

Zootechnické aspekty chovu masného skotu Zootechnické aspekty chovu masného skotu Strategie zakládání stáda František Louda Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Podnikatelský záměr obsahuje : strategické postupy všech prací ekonomickou rozvahu

Více

CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Fakulta veterinární hygieny a ekologie Multimediální učební pomůcka pro předmět Chov hospodářských zvířat a veterinární prevence CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT Doc.

Více

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Porod Příznaky blížícího se porodu uvolněné pánevní vazy pokleslé břicho zduření a zvětšení

Více

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus 1. Historie a základní charakteristika plemene Domovem jednoho z nejrozšířenějších masných plemen skotu na světě je severovýchodní Skotsko. Již na počátku 18.

Více

TOPIGS. Journal 01/2013. www.topigs.cz. Firemní informace pro partnery a zákazníky

TOPIGS. Journal 01/2013. www.topigs.cz. Firemní informace pro partnery a zákazníky Journal Firemní informace pro partnery a zákazníky 01/2013 Porodní hmotnost a geny jsou důležitými ukazateli technických a ekonomických vý- sledků dosahovaných při výkrmu prasat Výtah Výsledky výkrmových

Více

Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí

Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a. s. Příspěvek byl publikován v upravené podobě v časopise Farmář Z praxe a celé řady výzkumných

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

VÝŽIVA A MANAGEMENT VÝKRMU KANEČKŮ

VÝŽIVA A MANAGEMENT VÝKRMU KANEČKŮ VÝŽIVA A MANAGEMENT VÝKRMU KANEČKŮ (Ing. Pavel GRAUER, Trouw Nutrition BIOFAKTORY, s.r.o.) Použití chirurgické kastrace kanečků je stále více diskutovaným tématem. Chirurgická kastrace je však v současné

Více

Mléčná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Mléčná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Mléčná plemena skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Plemena skotu Nejvíce zvířat v Asii a Americe, stavy skotu v Evropě tvoří přibližně 9 %, populace skotu = 300-350 plemeny (mléko,

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Centrální plemenná kniha Metodické zásady pro práci se šlechtitelskou základnou v chovu prasat Zpracoval: Ing. Čestmír Pražák, CSc. Platnost: od 14.4.2006 V

Více

Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život

Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život Dojnice na pastvě Trocha historie Divokým předkem tura domácího byl pravděpodobně pratur. Poslední jedinec tohoto divokého plemene uhynul v polských

Více

8. Rozmnožování a vývoj živočichů: vývoj, růst, stárnutí a smrt

8. Rozmnožování a vývoj živočichů: vývoj, růst, stárnutí a smrt 8. Rozmnožování a vývoj živočichů: vývoj, růst, stárnutí a smrt Morfologie, histologie a ontogeneze rostlin a živočichů: Část 2: histologie a vývoj živočichů Typy vývoje = vývojové strategie ONTOGENEZE

Více

Popis modelu pro odhady PH mléčné užitkovosti

Popis modelu pro odhady PH mléčné užitkovosti Popis modelu pro odhady PH mléčné užitkovosti Zvířata zařazená do hodnocení V modelu plemene H jsou hodnoceny krávy s podílem krve H nebo 75% a výše. V modelu plemene C jsou hodnoceny krávy s podílem krve

Více

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov Prof.ing.Marie Čechová,CSc. Ing. Zdeněk Hadaš,Ph.D., Ing. Pavel Nevrkla,Ph.D. SOUČASNÁ SITUACE V CHOVU PRASAT Současnost Technologie

Více

MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ

MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ TRÁVICÍ FUNKCE U KONÍ nepřežvýkaví býložravci: trávení v kaud. části GIT tlusté střevo: 80-90l, mikroflóra, enzymy, fermentace kontinuální příjem a trávení množství krmiva

Více

Tyto pracovní listy slouží k procvičení učiva: určování domácích zvířat, chov domácích zvířat a jejich prospěšnost pro lidi.

Tyto pracovní listy slouží k procvičení učiva: určování domácích zvířat, chov domácích zvířat a jejich prospěšnost pro lidi. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rozmanitost přírody Domácí zvířata chov, užitkovost Ročník 3. Anotace Tyto pracovní

Více

Manuál Unikátní sestavy

Manuál Unikátní sestavy Manuál Unikátní sestavy Obsah: Výběr zvířete Detail zvířete, základní Detail zvířete, KU Detail zvířete, reprodukce Kontrola užitkovosti Přehled stáje Rychlý přehled Výstrahy u krav v KU Přehled somatických

Více

NÍZKONÁKLADOVÉ INOVAČNÍ PRVKY V CHOVU SKOTU TECHAGRO BRNO,DUBEN 2014. doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc.

NÍZKONÁKLADOVÉ INOVAČNÍ PRVKY V CHOVU SKOTU TECHAGRO BRNO,DUBEN 2014. doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc. NÍZKONÁKLADOVÉ INOVAČNÍ PRVKY V CHOVU SKOTU TECHAGRO BRNO,DUBEN 2014 doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc. INVESTIČNĚ NÁROČNÁ ZAŘÍZENÍ DO STÁJÍ nové tvary stranových boxových zábran automatické krmné soustavy

Více

1. Úvod. 4. doplněné vydání. V Hradištku dne 4.6.2007. Ing. Zdeněk Růžička. ředitel ČMSCH, a.s.

1. Úvod. 4. doplněné vydání. V Hradištku dne 4.6.2007. Ing. Zdeněk Růžička. ředitel ČMSCH, a.s. 1. Úvod Kontrola mléčné užitkovosti u krav v jednotlivých chovech je jedním ze základních chovatelských opatření, které slouží chovatelům a šlechtitelům, pro selekci zvířat, práci se stádem, a je zároveň

Více

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák www.milkprogres.cz Struktura nákladů při výrobě mléka 2012 Ukazatel Na krmný den (Kč) Na litr mléka (Kč) Procento nákladů Krmiva 77,90 3,78 41,3 Pracovní náklady

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Užitkové vlastnosti skotu a jejich hodnocení

Užitkové vlastnosti skotu a jejich hodnocení Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů Katedra speciální zootechniky Užitkové vlastnosti skotu a jejich hodnocení Učební texty k předmětům zabývajícím

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Ontogeneze živočichů "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů postembryonální vývoj 1/73 Ontogeneze živočichů = individuální vývoj živočichů, pokud vznikají

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 21.9. 2009 Mgr. Radka Benešová Obecné zásady řízení a regulací: V organismu rozlišujeme dva základní

Více

SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ

SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr

Více

4. Genetické základy šlechtění hospodářských zvířat

4. Genetické základy šlechtění hospodářských zvířat část 3. (rough draft version) 4. Genetické základy šlechtění hospodářských zvířat Obecné principy postupu šlechtění Šlechtění je ekonomicky výhodnější než prostá produkce živočišných produktů ať v krátkodobém

Více

Vážení a měření nemocných

Vážení a měření nemocných Vážení a měření nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Měření výšky těla, tělesné hmotnosti Růst zvětšování

Více

Predikce E-hodnoty krmiv pro prasata. Pig Nutr., 21/3 PREDIKACE ENERGETICKÉ HODNOTY KRMIV PRO PRASATA

Predikce E-hodnoty krmiv pro prasata. Pig Nutr., 21/3 PREDIKACE ENERGETICKÉ HODNOTY KRMIV PRO PRASATA Predikce E-hodnoty krmiv pro prasata. Pig Nutr., 21/3 PREDIKACE ENERGETICKÉ HODNOTY KRMIV PRO PRASATA Jana Kolářová V praxi je výživa prasat zabezpečena především výrobou a zkrmováním kompletních směsí

Více

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Předmět: ANATOMIE A FYZIOLOGIE Obor vzdělání: DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

Více

Reprodukce hospodářských zvířat

Reprodukce hospodářských zvířat Reprodukce hospodářských zvířat Hlavní zdroje: Základy obecné zootechniky, Majzlík, Hofmanová, Vostrý, 2012 ČZU Praha Obecná zootechnika, Hajič, Košvanec, Čítek, 1995, JU, Č.B. Obecná zootechnika (cvičení),

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě. Postup plánovitého začlěňování nakoupených prasniček do chovu (inovované vydání)

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě. Postup plánovitého začlěňování nakoupených prasniček do chovu (inovované vydání) Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Postup plánovitého začlěňování nakoupených prasniček do chovu (inovované vydání) SCHP Praha 2005 Postup plánovitého začleňování nakoupených prasniček do chovu

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Ontogenetický vývoj Mgr, Klepáčková Lenka

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Ontogenetický vývoj Mgr, Klepáčková Lenka Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Ontogenetický vývoj

Více

Vepřové maso je zdravé

Vepřové maso je zdravé Vepřové maso je zdravé V České republice je vepřové maso již tradiční potravinou a jeho spotřeba je stále na vysoké úrovni. Zájem spotřebitelů o vepřové maso a výrobky z něj se udržuje a vytváří několika

Více

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce Ing. Jan Syrůček Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. tel.: +420 267 009 529 e-mail: syrucek.jan@vuzv.cz FarmProfit Ekonomický software na kalkulaci

Více

MVDr. Horník František

MVDr. Horník František MVDr. Horník František Chovný cíl chladnokrevný kůň dospívající v 5-6ti letech (slezský norik) ve 4 letech (norik) delšího rámce, s dobrým osvalením pracovitý a dobře ovladatelný kůň přiměřeného temperamentu,

Více

Fyziologie těhotenství

Fyziologie těhotenství Fyziologie těhotenství Oplodnění K oplození vajíčka dochází ve vejcovodu - spermie jsou vstříknuty do zadní poševní klenby o odtud musí projít až k vnitřnímu ústí vejcovodu (pohyb spermií = 3-6 mm/min.)

Více

Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia

Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia (CZ.1.07/2.2.00/28.0020) Brožura stáží Mendelova univerzita v Brně 2013 1 Účelem této brožury je představit studentům nabídku možností

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT V roce 2015 je připravováno (jako součást Jednotné žádosti) nové opatření Dobré životní podmínky zvířat. Toto opatření je cíleno

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 05. 04.

Více

Manuál Manuál VeeManager verze: 02-2015

Manuál Manuál VeeManager verze: 02-2015 Manuál Obsah: Výběr zvířete Detail zvířete, základní Detail zvířete, KU Detail zvířete, reprodukce Detail zvířete, karta zvířete Kontrola užitkovosti Přehled stáje Rychlý přehled Výstrahy u krav v KU Přehled

Více

Mléčná užitkovost skotu. cvičení

Mléčná užitkovost skotu. cvičení Mléčná užitkovost skotu cvičení Terminologie Laktace = úsek od otelení do zaprahnutí Normální laktace = laktace s řádným průběhem trvající 250 a více dnů, s minimální užitkovosti 2000 kg mléka Nenormální

Více

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti MVDr. Kirsten Stemme Základní údaje o BVD Virus BVD - pestivirus - různé genotypy a subtypy - dva rozdílné biotypy (necytopatogenní, cytopatogenní) podle Heckerta

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Reprodukční období dojnic průřez obdobím. Období stání na sucho, porod a poporodní období

Reprodukční období dojnic průřez obdobím. Období stání na sucho, porod a poporodní období Reprodukční období dojnic průřez obdobím Období stání na sucho, porod a poporodní období Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů Katedra speciální zootechniky

Více

Obecné pokyny pro chov pokusných zvířat TABULKA 1 Teploty v prostorách pro zvířata

Obecné pokyny pro chov pokusných zvířat TABULKA 1 Teploty v prostorách pro zvířata Obecné pokyny pro chov pokusných zvířat TABULKA 1 Teploty v prostorách pro zvířata Druh nebo skupiny druhů Rozsah teploty (ve C) primáti Nového světa 20-28 myš 20-24 potkan křeček zlatý pískomil morče

Více

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku 001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku Překlad z nové norské knížky Vytrvalost, vydanou norským olympijským výborem pro vrcholové sportovce a trenéry. Správné naplánování a realizace tréninku

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Individuální vývoj člověka = ontogeneze

Individuální vývoj člověka = ontogeneze Individuální vývoj člověka = ontogeneze vývoj před narozením = prenatální vývoj po narození = postnatální 1. Vývoj před narozením dvě období: a) zárodečné = embryonální b) plodové = fetální Vývoj začíná

Více

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák Success story - skot Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák 12.3.2015 ZAS Koloveč Chov skotu - plemeno Montbélliarde (cca 928 dojnic) - zaměřeno na: produkci mléka výkrm skotu prodej

Více

Člověk roste a vyvíjí se

Člověk roste a vyvíjí se Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.34 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

27. 4. 2013 Praha Smíchov Něco málo o genetice potkanů

27. 4. 2013 Praha Smíchov Něco málo o genetice potkanů 27. 4. 2013 Praha Smíchov Něco málo o genetice potkanů Některé obrázky použité v prezentaci pochází z různých zdrojů na internetu a nejedná se o má díla. Byly použity k ilustraci a prezentace nejsou určeny

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více

Těhotenství, vývoj plodu, porod

Těhotenství, vývoj plodu, porod Těhotenství, vývoj plodu, porod Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Pohlavní ústrohí ženy, těhotenství,vývoj plodu, porod Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství,

Více

P R O B I O S T A N DOPLŇKOVÉ KRMIVO PRO ZVÍŘATA. Pro jednotlivé druhy a kategorie zvířat se PROBIOSTAN vyrábí v následujících variantách:

P R O B I O S T A N DOPLŇKOVÉ KRMIVO PRO ZVÍŘATA. Pro jednotlivé druhy a kategorie zvířat se PROBIOSTAN vyrábí v následujících variantách: P R O B I O S T A N DOPLŇKOVÉ KRMIVO PRO ZVÍŘATA Současný celosvětový trend ve výživě zvířat je zaměřen na omezené používání a postupné vyřazování všech stimulačních a ochranných látek typu antibiotik,

Více

NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ ENÍ V PRVOVÝROBĚ JEHO SLOŽEN. Rapotín,, 8.10.2008 lská praxe a potravinářsk

NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ ENÍ V PRVOVÝROBĚ JEHO SLOŽEN. Rapotín,, 8.10.2008 lská praxe a potravinářsk VLIV MLÉČNÉHO TUKU NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ A MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ JEHO SLOŽEN ENÍ V PRVOVÝROBĚ Autoři: Eva Samková,, Milan Pešek, ek, Jiří Špička Rapotín,, 8.10.2008 Výrobní zemědělsk lská praxe a potravinářsk

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Optimalizace chovu masných plemen skotu a ovcí v marginálních oblastech trvale udržitelného zemědělství

Optimalizace chovu masných plemen skotu a ovcí v marginálních oblastech trvale udržitelného zemědělství JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA CERTIFIKOVANÁ METODIKA doc. Ing. Jan Brouček, DrSc. a kolektiv Optimalizace chovu masných plemen skotu a ovcí v marginálních oblastech trvale

Více

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE Erich Maca, Jan Klíma Doc. Ing. Erich Maca, CSc., KSA, Brno, Kotlářská 44, PSČ 602 00 Doc. Ing. Jan Klíma, CSc., KSA, Brno, Tyršova 45, PSČ

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Vznik a vývoj života na Zemi

Vznik a vývoj života na Zemi Vznik a vývoj života na Zemi Vznik a vývoj života na Zemi VY_32_INOVACE_02_03_01 Vytvořeno 11/2012 Tento materiál je určen k doplnění výuky předmětu. Zaměřuje se na vznik života na Zemi. Cílem je uvědomit

Více

Správna výživa méně civilizačných chorob!!!

Správna výživa méně civilizačných chorob!!! Správna výživa = méně civilizačných chorob!!! Cash flow života krávy měsíčně a nápočtem Kč/měsíc 5000 4000 3000 2000 1000 0-10000 10 20 30 40 50 60 70-2000 -3000 věk měsíce měsíšně nápočtem nápočtem 100000

Více

Původ savců Systém savců IX. X. XI. Hlavní znaky savců 1.Vejcorodí, vačnatci Hlavní znaky, potrava, způsob rozmnožování, výskyt, hlavní zástupci Žák pochopí kdy a za jakých podmínek savci vznikli. Hlavní

Více

Bacteria shrink tumors in humans, dogs

Bacteria shrink tumors in humans, dogs Bacteria shrink tumors in humans, dogs Mitch, L. (2014): Bacteria shrink tumors in humans, dogs, Science. Crlíková Hana Svobodová Vendula OPVK (CZ.1.07/2.2.00/28.0032) Bakterie injekce škodlivých bakterií

Více

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1-

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1- Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger Report Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou Burghausen Září 2000 Dr. Dr. F. Starflinger -1- Pacienti s rakovinou s poskytnutím holvita

Více

PRAKTICKÁ ŠKOLA ŘÍZENÍ MLÉČNÉ FARMY POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU

PRAKTICKÁ ŠKOLA ŘÍZENÍ MLÉČNÉ FARMY POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU Hlavní vzdělávací program projektu je rozdělen na tyto segmenty: ekonomika výroby mléka, optimalizace tržeb, struktura výdajů (rozhodující výdaje a jejich hodnocení), nástroje

Více

Hormonální soustava látkové řízení

Hormonální soustava látkové řízení Hormonální soustava látkové řízení Hormony (působky) biologicky aktivní látky, produkované speciálními buňkami ţláz s vnitřní sekrecí (endokrinními) do krve, jsou vylučovány v nepatrném mnoţství (působí

Více

maso (v užším slova smyslu) = kosterní svalovina, s kostí, šlachy povázky a tuk

maso (v užším slova smyslu) = kosterní svalovina, s kostí, šlachy povázky a tuk Masná užitkovost Hlavní zdroje: Základy obecné zootechniky, Majzlík, Hofmanová, Vostrý, 2012 ČZU Praha Obecná zootechnika, Hajič, Košvanec, Čítek, 1995, JU, Č.B. Obecná zootechnika (cvičení), Hajič, Košvanec,

Více

ANORGANICKÉ ŽIVINY. Patří sem: Kyslík Voda Minerální látky. A. KYSLÍK nezbytný pro život uplatňuje se při uvolňování energie

ANORGANICKÉ ŽIVINY. Patří sem: Kyslík Voda Minerální látky. A. KYSLÍK nezbytný pro život uplatňuje se při uvolňování energie ANORGANICKÉ ŽIVINY Patří sem: Kyslík Voda Minerální látky A. KYSLÍK nezbytný pro život uplatňuje se při uvolňování energie B. VODA základní podmínka pro život (nezastupitelná) viz. Voda ve výživě HZ C.

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

MASNÁ A MLÉČNÁ UŽITKOVOST

MASNÁ A MLÉČNÁ UŽITKOVOST MASNÁ A MLÉČNÁ UŽITKOVOST MASNÁ UŽITKOVOST - MASO - vše co se z jatečných zvířat používá jako potravina - MASO - kosterní svalovina včetně kostí, vaziva, šlach a tuku masa na kosti - VÝKRMNOST - schopnost

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE Pavel Suchánek Jaké jsou výkonnostní požadavky na sportovce? Rychlost, ryclost na větš Akcelerace, výbušnost Síla, vytrvalost Dlouhodobá vysoká

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011

Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011 Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011 Obsah: Co je to hormon? Vznik hormonů Funkce hormonů Rostlinné hormony Živočišné hormony Hormony u člověka Dělení hormonů Význam hormonů Choroby Co je to HORMON?

Více

Příloha č. 8 Platby - Dobré životní podmínky zvířat

Příloha č. 8 Platby - Dobré životní podmínky zvířat Příloha č. 8 Platby - Dobré životní podmínky zvířat Uvedené kalkulace včetně metodiky jsou zpracovány jako podklad pro stanovení plateb za účast v jednotlivých titulech Dobré životní podmínky zvířat, navržených

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

Poznáváme homeopatii. Jak šetrně léčit psy a kočky. MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer

Poznáváme homeopatii. Jak šetrně léčit psy a kočky. MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer Poznáváme homeopatii Jak šetrně léčit psy a kočky Máme doma štěně, kotě Růst a dospívání Stáří Domácí homeopatická lékárna Ukázka knihy z internetového

Více

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Ing. Pavel Stonawský akreditovaný poradce MZe ČR EKOTOXA OPAVA s.r.o. pracoviště Olomouc, Blanická

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Základní

Více

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma. Mirošov Podnik: Příkosická zemědělská a. s. Mléčná farma hospodaří na ploše zhruba 2000 ha v rokycanském okresu. Pěstuje se obilí, řepka a pícniny. Krávy stojící na sucho jsou ustájeny v podestýlané stáji

Více

9.00-11.00 Anatomická stavba pohlavních orgánů, pitva pohlavních orgánů krávy, ovce, kozy. (Ing. R. Filipčík, Ph.D.

9.00-11.00 Anatomická stavba pohlavních orgánů, pitva pohlavních orgánů krávy, ovce, kozy. (Ing. R. Filipčík, Ph.D. 1. den (10 hodin) 8.00-9.00 Úvod - význam inseminace, historie, ukazatele reprodukce, hodnocení výsledků reprodukce skotu, ovcí a koz (Ing. M. Hošek, Ph.D.) 1h (teorie OZO) 9.00-11.00 Anatomická stavba

Více

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE 5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Obratlovci kmen: Strunatci podkmen: Obratlovci

Více

CHOV PŘEŽVÝKAVCŮ V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ welfare, technologie. Stanislav Staněk Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

CHOV PŘEŽVÝKAVCŮ V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ welfare, technologie. Stanislav Staněk Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. CHOV PŘEŽVÝKAVCŮ V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ welfare, technologie Stanislav Staněk Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha Uhříněves OBSAH PŘEDNÁŠKY CHOVNÝ KOMFORT, WELFARE SPRÁVNÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRAXE

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Hill s Nature s Best produkty pro psy

Hill s Nature s Best produkty pro psy Hill s Nature s Best produkty pro psy Doporučené produkty Pro zdravé psy: ŠTĚŇATA ( DO 1 ROKU VĚKU ) Doporučené produkty Štěňata malých a středních plemen o i do 25 kg v dospělosti Štěňata velkých a obřích

Více

OBECNÁ GENETIKA. Gen ást DNA, schopná funkn zabezpeit syntézu aktivní jednotky. Genotyp soubor gen, uruje rozsah a míru fenotypových možností

OBECNÁ GENETIKA. Gen ást DNA, schopná funkn zabezpeit syntézu aktivní jednotky. Genotyp soubor gen, uruje rozsah a míru fenotypových možností GENETIKA A ŠLECHTNÍ Ivana Gardiánová Katedra genetiky a šlechtní OBECNÁ GENETIKA Genetika nauka o ddinosti a promnlivosti živých organism Ddinost schopnost organism penést znaky a vlastnosti na potomstvo

Více

Složení syrového mléka z ekologických provozů

Složení syrového mléka z ekologických provozů Složení syrového mléka z ekologických provozů O. Hanuš, V. Genčurová, H. Landová, A. Macek, R. Jedelská Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín Seminář a workshop: Možnosti produkce funkčních

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Vitamíny Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci si připomenou přehled, rozdělení a zdroje vitamínů. VITAMÍNY - jsou nízkomolekulární

Více

Rozvrhování nákladů pomocných činností a režijních nákladů na výkony rostlinné a živočišné výroby

Rozvrhování nákladů pomocných činností a režijních nákladů na výkony rostlinné a živočišné výroby IVP 1275 Rozvrhování nákladů pomocných činností a režijních nákladů na výkony rostlinné a živočišné výroby Prezentace k oponentuře konané dne 27. 1. 2015 v Praze Ing. Jana Poláčková, CSc. odpovědný řešitel

Více

LNÍ REGULACE HORMONÁLN. Hormony. Mgr. Aleš RUDA

LNÍ REGULACE HORMONÁLN. Hormony. Mgr. Aleš RUDA HORMONÁLN LNÍ REGULACE Mgr. Aleš RUDA Regulace lidského organismu regulace lidského organismu : nervová - působí rychle, po dobu trvání podnětu imunitní látková = hormonální (starší než nervová) hormonální

Více

Koncepce chovu lipických koní v období 2014-2020

Koncepce chovu lipických koní v období 2014-2020 Koncepce chovu lipických koní v období 2014-2020 1 SOUČASNÁ SITUACE 1.1. Počty koní V současné době je ve stavu k 1.10. 2013: 13 plemenných hřebců 90 chovných klisen 231 ostatních, tedy valachů, klisen,

Více