Růst a vývin hospodářských zvířat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Růst a vývin hospodářských zvířat"

Transkript

1 Růst a vývin hospodářských zvířat Hlavní zdroje: Základy obecné zootechniky, Majzlík, Hofmanová, Vostrý, 2012 ČZU Praha Obecná zootechnika, Hajič, Košvanec, Čítek, 1995, JU, Č.B. Obecná zootechnika (cvičení), Hajič, Košvanec, 1998, JU, Č.B. Cvičení z obecné zootechniky Havlíčková, Majzlík Košvanec, 1988, (VŠZ Praha)

2 Ontogeneze je realizací genotypu organismu v konkrétních podmínkách prostředí.

3 Ontogeneze se uskutečňuje dvěma paralelně probíhajícími ději : růstem a vývinem růst převaha kvantitativních změn hromadění hmoty (nárůst hmotnosti, objemu, povrchu a rozměrů individua, případně jeho orgánů, částí těla) vývin - diferenciace buněk a tkání kvalitativní přeměny změny tělesné stavby a tvaru orgánů do dokonalého a plně funkčního stavu Růst a vývin zvířete dvě různé složky ontogeneze (růstových procesů) - úzce souvisí, vzájemně se podmiňují - jeden proces bez druhého nemůže existovat Intenzita růstu je dána - včleňováním látek do buněk přijatých z prostředí; (syntézou a ukládáním metabolitů) - konkrétním poměrem anabolických a katabolických reakcí v buněčných strukturách

4 Růst se děje třemi procesy: a) zvětšováním buněk (růstem) b) zmnožením buněk c) zmnožením nebuněčné hmoty a tělních tekutin Vývin - pojem morfologický a fyziologický Tvorba nových orgánů u hosp. zvířat pouze v prenatálním období, Postnatálním období změny morfologické případně změny funkce. Mění se tvar a poměr jednotlivých orgánů. Vývin od infantilní tělesné stavby k harmonické stavbě těla dospělého zvířete Vývin - kvalitativní funkční změny (od oplození vajíčka až do tělesné dospělosti): a) Morfologická diferenciace (vznik orgánů a orgánových soustav a příslušných funkcí) b) Změny po porodu (zahájení dýchání, samostatný krevní oběh, imunizační a termoregulační funkce) c) Funkce vznikající během života (pohlavní dospívání, březost, laktace atd.) U starších zvířat závažné kvalitativní fyziologické změny regres. charakteru nezahrnovány pod pojem vývin.

5 vývojová stádia jedince I. prenatální (oplození narození) a) zárodečná (embryonální) fáze b) plodová (fetální) fáze II. postnatální (narození tělesná dospělost) 1) období od narození do doby nezávislosti na matce a) mlezivová fáze období novorozenosti b) mléčná fáze 2) fáze pohlavního dospívání 3) fáze dospělosti a) dospělost pohlavní b) chovatelská c) tělesná 4) fáze stárnutí

6 Prenatální stádium I.Embryonální fáze Délka embryonálního období kůň 60 dnů; skot 45 dnů; ovce 34 dnů; prase dnů; králík 15 dnů; Délka březosti (inkubace) - dny Délka březosti (inkubace) - dny Klisna 333 oslice 360 Kráva 285 fena 63 Bahnice 150 kočka 56 Prasnice 115 myš 21 Ramlice 30 Husa, (holub) (18 dní) Slepice 21 Krůta, kachna, (pižmovka) 28 dní (35)

7 Prenatální stádium čím menší podíl z délky březosti embryonální období zaujímá, tím vyvinutější se mládě rodí: skot, kůň cca 20 % pes, králík % prase, ovce cca %

8 Prenatální stádium II. plodová (fetální) fáze od ukončení diferenciace orgánů do narození; intenzivní růst a zvyšování hmotnosti; náročné na výživu matky z hlediska kvality i množství podávaného krmiva. náročné období z hlediska matky i plodu zvyšující se přírůstky plodu.

9 Mláďata (savců) HZ se rodí na rozdílném stupni vývoje: Mláďata šelem, norků, hlodavců, králíků se rodí ve velmi raném stupni vývoje (holá, bez termoregulace, slepá, málo pohyblivá úplná závislost na matce a úkryt) Lépe vyvinutá - selata (omezený pohyb, vyvinutý zrak, nedostatečná termoregulace). Nejdokonaleji vyvinutá - jehňata, kůzlata, telata a (nejvíce) hříbě (dokonale vyvinuté zejména končetiny, relativně samostatná, s dobrou termoregulací, nutnost útěku před predátory, následování matky a stáda)

10 Postnatální stádium 1. období od narození do nezávislosti na matce a) fáze mlezivová adaptace mláděte na podmínky prostředí (důležitá z hlediska rozvoje imunitního systému, rozvoje termoregulace nebo koordinace pohybů); b) fáze mléčná nejvýznamnější pro zdraví, životnost a růstovou intenzitu mláděte; krmení mlékem + mléčnými náhražkami; (souvisí s přechodem na pevnou potravu)

11 2. období pohlavního dospívání zvýraznění plemenných znaků; formování temperamentu a charakterových vlastností; dokončení vývoje pohlavních orgánů; vývin pánve a mléčné žlázy; individuální a užitkový typ jedince;

12 3. období - dospělost Pohlavní dospělost věk, kdy nebo pohlavní žlázy normální činnost vývin sekundárních pohlav. znaků, změny v chování. Samci - schopnost oplodnit samice. U samic - první říje a ovulace. Zvířata nejsou tělesně dospělá! Nepoužíváme je k plemenitbě! Uspíšení reprodukce poškození samic, mláďat i nižší užitkovost! Vlivy: plemeno, pohlaví, indiv. genotyp, výživa, ušlechtilá plemena ranější než primitivní (nebo nedomestikované formy) Chovatelská (chovná) dospělost nejvhodnější doba k prvnímu použití v plemenitbě - k prvnímu připouštění, nebo zapouštění. Neodpovídá pohlavní dospělosti je pozdější. Zvířata jsou vyspělejší, ale stále nejsou tělesně dospělá! Tělesná dospělost ukončen růst a tělesný vývin, ukončen růst dlouhých kostí, trvalý chrup

13 druh pohlavní dospělost chovatelská dospělost tělesná dospělost užitkový věk - využívání k plemenitbě (např. plodnost samic) věk Měsíců měsíce roky roky kůň roky klisny chladnokrev. 2,5 roku 80 % těl. hm.v dospělosti skot jalovice (u holštýnů 60 % hm.- dospělosti, cca 420 kg); býci 60 % hm. v dospělosti k plem. až k plem. 6 8 koza ovce 4 7 raná pl pozdní pl (35-50 kg) prase 7-8 cca od 8. měsíce prasnička (cca 130kg), hř. tuk 1,5 cm, od 3. plnohodnotné říje, 12. měs. - kanec králík ; až 8

14 4 období stárnutí navazuje na období tělesné dospělosti, končí smrtí; (u hospodářských zvířat předčasně porážka zvířat) degenerativní změny související s opotřebením organismu; změny látkové výměny na úrovni buněk převládání anabolických reakcí; zhoršení funkcí orgánů, imunitního systému, zhoršení regeneračních schopností, zmenšení hmotnosti a objemu těla. druh skot kůň prase koza ovce králík slepice Průměrná dosažitelná délka života (roky) přirozené úmrtí 15 let 10 let (zdroj: Sova; 1981)

15 Kategorie - skotu 1. tele od narození do 6. měsíce věku Období mlezivové cca 1. 5 den věku Období mléčné výživy od 5.dne do cca 1,5-2 měsíců nativní mléko nebo MKS; současný návyk na příjem objemových a jadrných krmiv pro odstav hmotnost telete při odstavu cca 80 kg (dle plemene); nebo společný pobyt s matkami - u krav bez tržní produkce mléka. Období rostlinné výživy (od odstavu 6 měsíc)

16 Jalovice od 6. měsíce do 1. otelení do 1 roku u jalovic je nejintenzivnější růst od narození do 10 měsíců věku zapouštěné (cca 420 kg), jalovice zapouštíme při dosažení cca 60 % ž. hm. v dospělosti (cca měsíců holštýn) březí (do 5 měsíce březosti) vysokobřezí (nad 5 měsíc březosti) krávy Prvotelky (po 1. otelení) věk cca měsíců, cca 600 kg, cca 85 % hm. v dospělosti, (95 % kohoutk. výšky dospělce) dle plemene od 2. laktace dle plemene kg býci ve výkrmu od cca 4-7 měsíců (od kg) dle systému do kg (1-1,3 kg / den - přírůstek) (do cca16 měsíců) dle plemene (nebo i více a delší dobu) v odchovu (do měsíců) plemenní býci dle plemene cca 1100 kg

17 kategorie prasat: selata od narození do odstavu (časný odstav 21; 28; nebo 35 dnů) (1 týden mlezivo, později mléko, postupný návyk na krmnou směs, ž. hmotnost při odstavu cca kg) běhouni užitkoví dochov selat = předvýkrm od 6 kg od odstavu - do 35 kg (do 3 měsíců) výkrm prasat prasata užitková (od cca kg do porážkové hmotnosti nejběžněji kg); (věk cca 5-6 měsíců)

18 3. plemenná zvířata běhouni plemenní (od odstavu 6 kg 35 kg do 3 měsíců), kanečci a prasničky (společně po předběžném výběru) prasnička v odchovu (od 35 kg 110 kg (konečný výběr) do zapuštění cca 8. měsíc, cca 3. říje) plemenná prasnice - nezapuštěná, zapuštěná, nízkobřezí - březí (cca od 2. měs. březosti) - vysokobřezí (5-10 dní před porodem) - rodící a kojící kaneček v odchovu (od 35 kg do cca 140 kg - koneč. výběru; na aukce od měs.) plemenný kanec (z uznaného ŠCH, potvrzení o původu dle PK) např. roční kanec cca 160 kg, dvouletý kanec cca 250 kg, (dle plemene)

19 kategorie ovcí: jehňata do odstavu Období mlezivové (3-5 dní); období mléčné výživy (14 dní) zdvojnásobení porodní hmotnosti (cca 7-9 kg) Období kombin. výživy od 2 týdnů ( 9. týden rozvin. předžal.) zvířata v odchovu jehnice v odchovu beránci v odchovu Časný odstav Zkrácený odstav Tradiční odstav dnů (10 15 kg) dnů (cca 18 kg) dnů (22 28 kg) jehňata ve výkrmu Mléčný výkrm jehňat (do 2 měs, kg) Intenzivní výkrm jehňat (bez pastvy) do 5 měsíců ( kg) bez kastrace beránků Polointenzivní výkrm jehňat (do 7-8 měsíců), (cca kg), jádro, seno, pastva plemenná zvířata bahnice plemenný beran

20 kategorie koní: 1. hříbata do 6-ti měsíců 2. podle věku ročci, dvouročci, tříročci 3. kategorie plemenných zvířat plemenné klisny plemenní hřebci

21 Slepice nosný a masný užitkový typ Proces šlechtění firemní činnost chráněná jako výrobní tajemství U kura domácího šlechtěny linie na typ nosný chovají se meziliniový hybridi (syntetická populace) šlechtění a produkování na komerční bázi šlechtitelské firmy s celosvětovou působností hybridi Hissex bílý, hnědý, Shaver, Moravia, Tetra aj. Odchov kuřic do 17. týdne. Snáška začíná cca 20. týden, 50 % snáška 22. týden (% se počítá cca k 18. týdnu naskladnění nosnic), kolem 28. týdne 90 % snáška, procento snášky klesá cca 80. týden jen 65 % snášky (obvykle již dříve je snáškový cyklus ukončen jatka) hmotnost slepičího vejce cca 60 g, (snáška na průměrnou slepici průměrného stavu vajec) Pro produkci masa je obdobně šlechtěn typ masný (syntetické populace, Ross, Cobb, Hybro aj.) Ve věku 6 týdnů cca 2 kg, spotřeba krmiva na 1 kg přírůstku pod 2 kg.

22 Činitelé působící na růst a vývin Vnitřní činitelé (genetičtí) Růst je KVANTITATIVNÍ znak - determinován velkým počtem genů + významný vliv prostředí (např. maternální efekt) Druhová příslušnost Plemenná příslušnost Genotyp jedince a pohlaví - dědičný základ určuje horní hranici vývinu; střední dědivost (h 2 = 0,3 0,5); pro denní přírůstek - nervová soustava souvisí s řízením endokrinní činnosti; - endokrinní systém

23 Vnitřní činitelé: Činitelé působící na růst a vývin - endokrinní systém a) hypofýza (růstový hormon, STH - somatotropin ovlivňuje intenzitu růstu, i růstovou kapacitu) - syntéza bílkovin, růst a osifikace kostry, nanismus x gigantismus; regulace štítné žlázy (tyreotropin, TSH), nadledvinek (adrenokortikotropní hormon, ACTH), pohlavních žláz (gonadotropní hormon); b) štítná žláza: tyroxin ovlivňuje intenzitu látkového metabolismu a oxidační pochody v těle; c) pohlavní žlázy: testosteron stimulace růstu zvířat estrogen syntéza proteinů vliv kastrace zpomalení metabolismu, větší růst do výšky, menší hmotnost orgánů

24 Vnější činitelé (negenetičtí): Maternální efekt vliv na růst prenatální období a částečně do odstavu postnatálního období Výživa a krmení rozhodující negenetický činitel během ontogeneze, množství a kvalita potravy, (negativně působí extrémy ve výživě) Klimatické podmínky jsou významné v případě extrémních hodnot teploty a vlhkosti, v souladu s věkovou kategorií (některá mláďata špatná termoregulace - selata, kuřata). Např. pro dospělý skot vysoká teplota stres. Příznivý vliv denního světla na růst. Odchov a ošetřování vliv odstavu věk, průběh; věk prvního zapouštění u samic - u plemenných zvířat; upevňování kondice - pohyb, zajištění zdraví a konstituci - pastevní odchov; pracovní využívání trénink, koně, psi

25 Maternální efekt (skot) Působení mateřského organismu na realizaci vlastností potomků. Maternální efekt může být způsoben různými faktory: Vliv výživy matky: - Uplatnění prostřednictvím vajíčka (prostředí vaječníky, vejcovody matky) a výživa skrz placentu během prenatálního vývoje - Produkcí mléka matky (raná vývojová fáze mláďat - mlezivová a mléčná - výživa). Mlezivem transfer protilátek (gamaglobulinu) pasivní imunita nastartování vlastní imunity. Napodobovací pud osvojení prvků chování pozorováním matky (vyhledávání krmiva a upřednostňování) - Maternální efekt se snižuje věkem mláďat - např. u masného skotu byla zjištěna maternální komponenta koef. dědivosti pro intenzitu růstu od narození do odstavu h 2 = 0,3-0,6) Vliv na vlastnosti: dobu březosti, průběh porodu, hmotnost jedinců při narození a odstavu

26 Jiné způsoby regulace růstu: probiotika, antibiotika, STH, pohlavní steroidy zákaz používání za tímto účelem v ČR a EU

27 poruchy růstu a vývinu O růst a vývin zvířat se má pečovat již před narozením, neboť výživa březích matek a způsob jejich chovu má vliv na růst a vývin mláďat, u drůbeže rozhoduje výživa o kvalitě násadových vajec. Po narození (vylíhnutí) se mají mladá zvířata živit a ošetřovat tak, aby růst a vývin probíhaly rovnoměrně (dle plemenných standardů). Embryonalismus důsledek nedostatečné výživy (závažné) gravidní matky mládě je postiženo před narozením (u hříbat, telat) slabý vývin končetin, krátká hlava, nízká hmotnost Infantilismus nedostatečná výživa mláděte po narození nevyvinuté šířkové a hloubkové rozměry nohatost, přestavěnost, slabá kostra

28 Kontrola a evidence růstu a vývinu absolutní růst relativní růst dynamika růstu a vývinu růst orgánů nebo tělesných partií 1. měření (vhodné tělesné partie) 2. vážení (např. živá hmotnost) 3. fotografování 4. matematické a grafické vyjádření výsledků

29 Zjišťování jednoho či více znaků na zvířeti Nejlépe opakovaně ve stejných intervalech (nepravidelné intervaly před vyhodnocením interpolace dat) Volba časových intervalů sledování dle» - růstové fáze zvířete» - stáří» - druhu zvířete» - povahy řešeného problému (skot, koně) - (při narození, odstavu, 1 rok.) u mladých kusů (skot) dle potřeby kontrola hmotnosti měsíčně (nebo 120 dnech, 210 dnech, roce, rozměry po 3 měsících) Dospělá zvířata vážíme 2x 1x ročně. Drůbež, králíci (rozměry a hmotnosti týdně). Zjištěné hodnoty parametrů porovnáváme (dle pohlaví) s plemenným standardem

30 Kontrola růstu a vývinu mladých zvířat Slouží: - sledování normality růstu zvířat porovnání s růstovým standardem (např. růstová pásma pro hodnocení jalovic pomáhá při negativní selekci) - hodnocení růstových schopností zvířat - racionálnímu krmení normování krmných dávek dle hmotnosti k hodnocení úrovně výživy - hodnocení podmínek chovu - podklad pro plánování v živočišné výrobě - kritérium pro odměňování ošetřovatelů

31 Metody hodnocení růstu

32 ABSOLUTNÍ růst: Změna absolutní hmotnost (nebo tělesného rozměru) jedince v určitém časovém období : A t = W 2 W 1 A t... absolutní přírůstek hmotnosti (těl. rozměru) celého těla (jedince) k postupujícímu věku W 1... hmotnost na počátku období W 2... hmotnost na konci období Hodnocené zvíře jeho růst porovnáváme např. s plemenným standardem Grafickým vyjádřením absolutního přírůstku za dlouhé období je růstová křivka

33 růstová křivka absolutního růstu (sigmoida logistická křivka) kg Hmotnost při narození Konvexní úsek intenzivní růst (rozběh = akcelerace) krátké období života Inflexní bod bod zlomu (pohlavní dospělost); zvyš. nárůstu tuku vůči nárůstu svaloviny Konkávní úsek postupné utlumení růstu (retardace) až Asymptotický bod tělesná dospělost nulový nárůst změna v horizontálu

34 Porovnání křivek absolutního růstu tří zvířat Zvířata se stejným přírůstkem ve sledovaném delším časovém úseku se mohou lišit dynamikou růstu

35 průměrný denní přírůstek ukazatel rychlosti růstu nejčastěji používaný způsob: změna hmotnosti (rozměru) vztažená na časový úsek, (absolutní přírůstek vztažený na 1 den., např. kg/den) W2 1 Q = W t Q... průměrný denní přírůstek W 1... hmotnost na počátku období (t 1 ) W 2... hmotnost na konci období (t 2 ) t... počet dní sledovaného období t = t 2 t 1

36 Růstová křivka průměrných denních přírůstků (kg/den) (parabola) Tvar křivky informuje, jak v průběhu růstu se mění dynamika denního přírůstku, specifické pro druh, užitkový typ i jedince.

37 Průběh změn průměrného denního přírůstku hmotnosti potomstva tří kanců z výsledků potomstva v kontrole výkrmnosti a jatečné hodnoty srovnávaných kanců Obecně - zvíře, které brzy vykáže snižování průměrného denního přírůstku (zde potomci Romea) není vhodné k dlouhodobějšímu výkrmu do vyšších porážkových hmotností, ale zvíře které vykazuje maximální denní přírůstky i ve vyšším věku (relativně), lze k prodlouženému výkrmu výhodně použít (zde potomci Opátka)

38 RELATIVNÍ růst: (je mírou intenzity růstu) přírůstek hmotnosti vztažený k průměrné hmotnosti v mezidobí: r = W W 1 0,5( W1 + W2 ) (Brodyho vzorec organického růstu - je přesnější než Minotův) vyjadřuje rychlost růstu; r relativní růst (%) W 1... hmotnost na počátku období W 2... hmotnost na konci období s časem má klesající tendenci Minotův vzorec : 100* (W 2 -W 1 )/W 1 = r Minotův vzorec uvažuje jen hmotu na počátku období, ve skutečnosti je přírůstek tvořen i nově vzniklou hmotou ve sledovaném období, proto je přesnější Brodyho vzorec, který tento přírůstek respektuje.

39 Křivka relativního růstu (srovnání dle Minota a Brodyho) Relativní růst v grafickém vyjádření názorně ukazuje pokles intenzity růstu s přibývajícím věkem zvířete (zde intenzita růstu jalovic). Využití vzorce organického růstu (Brodyho) dává přesnější údaje o růstové intenzitě v dané periodě, protože lépe eliminuje vliv délky časového období. Čím bude časový úsek mezi měřením kratší, tím se budou hodnoty vypočítané oběma způsoby více blížit.

40 Dynamika růstu: vyjadřujeme pomocí číselné řady koeficientů růstu I R ; koeficient růstu I R vyjadřuje % hmotnosti W x (rozměru) v libovolném období z počáteční hmotnosti (např. při narození W n ); je tedy násobkem hmotnosti (rozměru) při narození; Wx I R = 100 W n (%) Výše růstových koeficientů jsou násobky hmotností (rozměrů při narození)

41 Výše uvedené metody hodnotily růst a vývin celého zvířete Naopak méně užívány jsou metody ALOMETRICKÉ: růstová alometrie: matematické zachycení rozdílů (nerovnoměrnosti) v intenzitě růstu částí těla ve vztahu k růstu celého těla Intenzita růstu jednotlivých částí těla je v průběhu ontogeneze značně nerovnoměrná = alometrie růstu Alometrie jako biologický jev je velmi důležitá - způsobuje změny proporcí těla v průběhu vývinu. Poznání zákonitostí nerovnoměrnosti při růstu svalů, tuku, kostí částí těla - umožní ovlivňovat tvorbu těchto tkání, částí těla při výkrmu

42 alometrie změna proporcí zvířat negativní = (k < 1) orgán (část) roste pomaleji než ŽH (celé tělo) pozitivní = (k > 1) orgán (část) roste rychleji než ŽH (celé tělo) izometrická tendence = teoretická (k = 1) shodná intenzita růstu orgánu a celku Huxley (1932) základní alometrický vzorec: y = b k x nebo vyjádřeno: (log y log b) / log (x) = k y hm.(rozměr) části, x hm.(rozměr) celku, k růstová alometrická konstanta, b poměr x/y na začátku sledování (počáteční růstový index)

43 V postnatálním vývoji vykazuje obecně negativní alometrii zejména kostra (většina kostí) a rovněž důležité vnitřní orgány (např. mozek, hypofýza, nadledvinky, ledviny, srdce, játra) a tkáně jsou vyvinuty už za prenatálního vývoje (nízké alometrické růstové konstanty) orgány s raným vývinem (nejdůležitější) dobře vyvinuté při porodu rostou mozek (nervová tkáň) + oči + kůže + kostra pomaleji po narození: Naopak většina partií svalstva (do určitého věku) a tuková tkáň (s vyšším věkem) vykazují intenzivní růst (alometrii pozitivní) orgány s pozdním vývinem: tuková tkáň + trávící ústrojí + pohlavní ústrojí

44 změna hmotnosti prasat od narození do 7 měsíců: kostra svaly tuk mozek, oči 35 x 81,6 x 676,7 x 3 x

45 Nerovnoměrnost růstu I. skupina kopytníci: (kůň, skot, ovce, koza) rodí se s dobře vyvinutými končetinami a relativně méně vyvinutým trupem, vysokonohá, krátký, málo hluboký a úzký trup, výška v kříži je větší než v kohoutku, přestavěnost, prenatální stádium intenzivně narostlé výškové rozměry po narození - převažuje růst do délky - v další fázi do šířky a hloubky Silueta mláďat zvětšená do siluety dospělce

46 II. skupina Prasata, šelmy a hlodavci: Při narození: relativně lépe vyvinutý trup, méně končetiny po narození intenzivní růst do výšky (končetiny) později do délky, šířky a hloubky u prasat např.ranější vývin lebky a pozdní vývin (roste déle) např. oblast pánve a lopatky

47 III. Skupina Po narození přibližně stejně vyvinuté končetiny a trup např. morče

48 Ke sledování změn v proporcích zvířete slouží indexy tělesné stavby měrné indexy udávají poměry mezi partiemi jež jsou v nějakém fyziologickém vztahu za základní míry nejčastěji se nejčastěji bere: kohoutková výška (základna nejvyšší bod kohoutku) výška v kříži (základna nejvyšší místo křížové kosti) šikmá délka těla (ramenní kloub sedací hrbol ) délka hrudníku (ramenní kloub vyklenutí posledního žebra) obvod hrudníku (za lopatkou) délka zádě (kyčelní sedací hrbol)

49 výpočet: Index = zjištěná míra 100 základní míra

50 srovnáváme pouze hodnoty v anatomicko-fyziologickém vztahu! I. tělesného rámce (šikmá délka těla : výška v kohoutku) I. hloubky hrudníku (hloubka hrudníku : výška v kohoutku) I.výšky v kříži n. přestavěnosti (výška v kříži : výška v kohoutku) I. síly kostry (obvod holeně : výška v kohoutku) I. mohutnosti (hmotnost jedince : výška v kohoutku) indexy zmasilosti obvod hrudníku za lopatkou. 100 obchvat kýty. 100 výška v kříži výška v kříži obchvat (objem) kýty:- od vnějšího kyčelního hrbolu - přes stydkou krajinu křížem - na hrbol sedací

51 exteriérové profily porovnávají rozdíl mezi jedincem a skupinou nebo mezi skupinami v hodnotách partií zpracovávají se graficky skupina (nebo standard) = 100% = silná vodorovná čára rozdíly = odchylky od 100% (nebo od standardu) = křivka

52

1.9.2 Selekce 47 1.9.3 Metody plemenitby 50

1.9.2 Selekce 47 1.9.3 Metody plemenitby 50 Obsah ÚVOD 10 1 OBECNÉ ZÁKLADY CHOVU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT 11 1.1 Chov hospodářských zvířat v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství 11 1.2 Domestikace hospodářských zvířat 12 1.2.1 Průběh domestikace

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2015/2016

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2015/2016 Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2015/2016 doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc. Výsledky reprodukce dojnic v inseminačním obvodu (zadáno) Fyzioterapie u koní (zadáno) Využití různých

Více

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 1. Složení živého organismu buňka - stavba, funkce jednotlivých

Více

Masná produkce. Terminologie, porážka skotu, posmrtné změny, vada masa, KU a KD

Masná produkce. Terminologie, porážka skotu, posmrtné změny, vada masa, KU a KD Masná produkce Terminologie, porážka skotu, posmrtné změny, vada masa, KU a KD Masná užitkovost - ukazatelé:1. výkrmnost (přír.) 2. jatečná hodnota (výtěţ.,kval.) - alometrie růstu - růstová křivka - jatečná

Více

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty.

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty. 448/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 1. září 2006 o provedení některých ustanovení plemenářského zákona ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 33 zákona

Více

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Porod Příznaky blížícího se porodu uvolněné pánevní vazy pokleslé břicho zduření a zvětšení

Více

PLODNOST. Ivana Gardiánová. Katedra genetiky a šlechtní

PLODNOST. Ivana Gardiánová. Katedra genetiky a šlechtní PLODNOST Ivana Gardiánová Katedra genetiky a šlechtní Plodnost - komplexní vlastnost, která je výsledkem schopností samc a samic poskytovat zdravé potomstvo v optimálním potu za uritý as. Nejdležitjší

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV. Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství

VÝZKUMNÝ ÚSTAV. Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY,v.v.i Praha Uhříněves Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství VYUŽITÍ RŮSTOVÉHO POTENCIÁLU KANEČKŮ

Více

Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR

Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR Změna v chovu koní za posledních 23 let 1989-28 000 koní 1995-18 000 koní 2011-77 000 koní Nárůst počtů Nárůst kvality??? Cesty ke zlepšení Plemenitba V chovu

Více

CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Fakulta veterinární hygieny a ekologie Multimediální učební pomůcka pro předmět Chov hospodářských zvířat a veterinární prevence CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT Doc.

Více

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare Zásady k ochraně hospodářských zvířat a technické požadavky na stavby pro zemědělství Pohoda zvířat Welfare Naplnění materiálních a nemateriálních podmínek, které jsou předpokladem zdraví organismu Zvíře

Více

VÝŽIVA MASNÝCH PLEMEN OVCÍ

VÝŽIVA MASNÝCH PLEMEN OVCÍ VÝŽIVA MASNÝCH PLEMEN OVCÍ Výživa bahnic Výživa jehňat Kvalita masa Výživa jehňat Page 2 Výživa bahnic Page 3 Hodnocení tělesné kondice Fyziologické Doporučená Pozorování Stadium průměrná Bahnice hodnota

Více

Zootechnické aspekty chovu masného skotu

Zootechnické aspekty chovu masného skotu Zootechnické aspekty chovu masného skotu Strategie zakládání stáda František Louda Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Podnikatelský záměr obsahuje : strategické postupy všech prací ekonomickou rozvahu

Více

Ekonomické hodnoty znaků masného skotu

Ekonomické hodnoty znaků masného skotu Ekonomické hodnoty znaků masného skotu Krupa E., Wolfová M., Wolf, J., Krupová, Z. I Výzkumný Ústav Živočišné Výroby, v.v.i., Praha - Uhříněves Obsah přednášky Celková plemenná hodnota Co to je Ekonomická

Více

Svaz chovatelů českého strakatého skotu

Svaz chovatelů českého strakatého skotu Svaz chovatelů českého strakatého skotu chovný cíl a standard šlechtitelský program českého strakatého skotu duben 2007 brozura.indd 16 24.7.2009 9:56:59 Chovný cíl a šlechtitelský program se vztahují

Více

Šlechtitelský program plemene galloway

Šlechtitelský program plemene galloway Šlechtitelský program plemene galloway 1. Charakteristika a historie plemene Plemeno Galloway je zmiňováno již v písemnostech z dob římské okupace britských ostrovů. Bylo tehdy popisováno jako podivné,

Více

Šlechtitelský program plemene highland

Šlechtitelský program plemene highland Šlechtitelský program plemene highland 1. Charakteristika a historie plemene Highland, neboli skotský náhorní skot, pochází z oblastí severozápadní skotské vysočiny a centrálního Skotska. Toto plemeno

Více

STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO

STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO Václav Kudrna VÚŽV Uhříněves, v.v.i. 2012 1 Otelení -> nízký příjem sušiny (energie) -> NEB Vypočítaná energetická bilance pro krávy v laktaci

Více

Fyziologie koní. Ing. Vanda Casková

Fyziologie koní. Ing. Vanda Casková Fyziologie koní Ing. Vanda Casková Fyziologie koně Projeví se a hodnotí se: Celkový stav Kondice a výživný stav Chování (temperament) Poloha těla Postoj, pohyb Trias - teplota, puls, dech Krevní oběh objem

Více

2004-03-05. www.cz-milka.net TVAROVÉ VLASTNOSTI: Dělení podle stupně vyjádření těchto znaků hovoříme o zvířeti: Vyrovnaném Méně vyrovnaném Atypickém

2004-03-05. www.cz-milka.net TVAROVÉ VLASTNOSTI: Dělení podle stupně vyjádření těchto znaků hovoříme o zvířeti: Vyrovnaném Méně vyrovnaném Atypickém 2004-03-05 TVAROVÉ VLASTNOSTI: Typ: Třídění hospodářských zvířat, jejich plemen dle typů řeší typologie hospodářských zvířat. Jedná se o nauku, která pomáhá utřídit rozsáhlé informace o vlastnostech, užitkovosti

Více

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava 1/6 3.2.11.14 Cíl popsat stavbu hormonální soustavy - charakterizovat její činnost a funkci - vyjmenovat nejdůležitější hormony - uvést onemocnění, úrazy, prevenci, ošetření, příčiny - žlázy s vnitřním

Více

MATURITNÍ TÉMATA OBORU VETERINÁŘSTVÍ z předmětu Chov zvířat

MATURITNÍ TÉMATA OBORU VETERINÁŘSTVÍ z předmětu Chov zvířat MATURITNÍ TÉMATA OBORU VETERINÁŘSTVÍ z předmětu Chov zvířat Téma číslo 1: Téma číslo 2: Téma číslo 3: Téma číslo 4: Téma číslo 5: Téma číslo 6: Téma číslo 7: Odchov jalovic cíle odchovu, způsoby ustájení,

Více

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus 1. Historie a základní charakteristika plemene Domovem jednoho z nejrozšířenějších masných plemen skotu na světě je severovýchodní Skotsko. Již na počátku 18.

Více

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Význam STH a agonistů. Pig Nutr., 21/2 Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Somatotropin Somatotropin je přírodní protein přibližně 191 aminokyselinových zbytků, které jsou syntetizovány

Více

Využití sonografie při hodnocení růstu zvířat Ježková, A. Stádník, L. Louda, F. Dvořáková, J. Kolářský, F.

Využití sonografie při hodnocení růstu zvířat Ježková, A. Stádník, L. Louda, F. Dvořáková, J. Kolářský, F. Využití sonografie při hodnocení růstu zvířat Ježková, A. Stádník, L. Louda, F. Dvořáková, J. Kolářský, F. ČZU v Praze, FAPPZ, Katedra speciální zootechniky Ukazatele kvality JUT nelze měřit přímo na živém

Více

ZDRAVÉ A VITÁLNÍ SELE ZÁRUKA DOBRÉ EKONOMIKY CHOVU

ZDRAVÉ A VITÁLNÍ SELE ZÁRUKA DOBRÉ EKONOMIKY CHOVU ZDRAVÉ A VITÁLNÍ SELE ZÁRUKA DOBRÉ EKONOMIKY CHOVU Čeřovský, J. Výzkumný ústav živočišné výroby Praha, pracoviště Kostelec nad Orlicí Rentabilita produkce selat je velice variabilní fenomén a spíše je

Více

Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů

Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů Příloha č. 10 (Příloha č. 2 NV č. 615/2006 Sb.) Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů 1. Stanovení kategorie zemědělských zdrojů Kategorie zemědělského

Více

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov Prof.ing.Marie Čechová,CSc. Ing. Zdeněk Hadaš,Ph.D., Ing. Pavel Nevrkla,Ph.D. SOUČASNÁ SITUACE V CHOVU PRASAT Současnost Technologie

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

Pokyny. Šlechtitelský program je souhrn zásad a metodických postupů, podle kterého se oprávněné osoby, šlechtitelé a chovatelé řídí.

Pokyny. Šlechtitelský program je souhrn zásad a metodických postupů, podle kterého se oprávněné osoby, šlechtitelé a chovatelé řídí. Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR IČO 63109859, DIČ 290-63109859, bankovní spojení - VOLKSBANK, číslo účtu 4100004058/6800 sídlo: VFU Brno, Palackého 1-3, 612 42 Brno, a fax 541 243 4 81, e-mail: schok@atlas.cz,

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_18_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_18_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_18_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA HORMONÁLNÍ SOUSTAVA druhá složka integrálního řízení organismu působení na cílové orgány > prostřednictvím

Více

Veterinářství Plasy. Maturitní okruhy

Veterinářství Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1. Chov skotu 2. Chov koní 3. Chov prasat 4. Plemenitba skotu Veterinářství Plasy Chov zvířat 5. Biologické předpoklady produkce mléka a jeho získávání 6. Produkce hovězího masa a jeho

Více

Mezinárodní genetické hodnocení masného skotu

Mezinárodní genetické hodnocení masného skotu Mezinárodní genetické hodnocení masného skotu Zdeňka Veselá Oddělení šlechtění hospodářských zvířat VÚŽV 25.9.2012, Skalský Dvůr INTERBEEF Příklady genetického hodnocení masného skotu v některých členských

Více

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves CERTIFIKOVANÁ METODIKA Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu Autoři: Ing. Daniel Bureš, Ph.D. Ing. Luděk Bartoň,

Více

TECHNIKA VÝKRMU PRASAT oddělených podle pohlaví

TECHNIKA VÝKRMU PRASAT oddělených podle pohlaví VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves METODIKA TECHNIKA VÝKRMU PRASAT oddělených podle pohlaví Autoři Ing. Světlana Ševčíková, Ph.D. Ing. Milan Koucký, CSc. Oponenti Prof. Ing. Z. Mudřík,

Více

AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3

AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3 AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3 Potřeba AMK ve výživě prasat Prasata mají obecně odlišné nároky na živiny než ostatní hospodářská zvířata, především pak na zastoupení aminokyselin. Ve výživě prasat se krmná

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 V roce 2014 byly sledovány v rámci každoročního monitoringu výroby mléka prováděného Výzkumným ústavem živočišné výroby výrobní a

Více

Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí

Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a. s. Příspěvek byl publikován v upravené podobě v časopise Farmář Z praxe a celé řady výzkumných

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

č. 377/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv

č. 377/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv č. 377/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv Ministerstvo zemědělství stanoví podle 8 odst. 5 a 9 odst. 9 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních

Více

Mléčná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Mléčná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Mléčná plemena skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Plemena skotu Nejvíce zvířat v Asii a Americe, stavy skotu v Evropě tvoří přibližně 9 %, populace skotu = 300-350 plemeny (mléko,

Více

Způsob vyplnění předpisu pro výrobu medikovaných krmiv a kontaktní adresy pro jejich zasílání příslušné KVS

Způsob vyplnění předpisu pro výrobu medikovaných krmiv a kontaktní adresy pro jejich zasílání příslušné KVS Pokyn ÚSKVBL/INS/VYR 01/2007 Způsob vyplnění předpisu pro výrobu medikovaných krmiv a kontaktní adresy pro jejich zasílání příslušné KVS Platnost od: 1. července 2007 (aktualizace legislativy 2008) Platnost

Více

TOPIGS. Journal 01/2013. www.topigs.cz. Firemní informace pro partnery a zákazníky

TOPIGS. Journal 01/2013. www.topigs.cz. Firemní informace pro partnery a zákazníky Journal Firemní informace pro partnery a zákazníky 01/2013 Porodní hmotnost a geny jsou důležitými ukazateli technických a ekonomických vý- sledků dosahovaných při výkrmu prasat Výtah Výsledky výkrmových

Více

Vážení a měření nemocných

Vážení a měření nemocných Vážení a měření nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Měření výšky těla, tělesné hmotnosti Růst zvětšování

Více

8. Rozmnožování a vývoj živočichů: vývoj, růst, stárnutí a smrt

8. Rozmnožování a vývoj živočichů: vývoj, růst, stárnutí a smrt 8. Rozmnožování a vývoj živočichů: vývoj, růst, stárnutí a smrt Morfologie, histologie a ontogeneze rostlin a živočichů: Část 2: histologie a vývoj živočichů Typy vývoje = vývojové strategie ONTOGENEZE

Více

Šlechtitelský program plemene piemontese

Šlechtitelský program plemene piemontese Šlechtitelský program plemene piemontese 1. Historie a základní charakteristika plemene Piemontský skot pochází ze severozápadní části Itálie z podhůří Savojských Alp z oblasti označované jako Piemonte

Více

Masná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Masná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Masná plemena skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Highland plemeno malého tělesného rámce tzv. ekologické plemeno podhorské a horské oblasti nízká intenzita, celoročně venku, pochází

Více

Manuál Unikátní sestavy

Manuál Unikátní sestavy Manuál Unikátní sestavy Obsah: Výběr zvířete Detail zvířete, základní Detail zvířete, KU Detail zvířete, reprodukce Kontrola užitkovosti Přehled stáje Rychlý přehled Výstrahy u krav v KU Přehled somatických

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

CHOV KRAV BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA BTPM

CHOV KRAV BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA BTPM Partnerské sítě mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky chovu skotu CZ.1.07/2.4.00/31.0037 CHOV KRAV BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA BTPM 1. Historie chovu masného skotu v

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata, Opakování - zařadí člověka do systému živočišné říše - charakterizuje biologickou a společenskou podstatu člověka - uvede význam kůže, objasní její stavbu a funkci - popíše odlišnosti barvy kůže lidských

Více

Lea Andrejsová KOZE FAPPZ EXTERIÉR ZVÍŘAT

Lea Andrejsová KOZE FAPPZ EXTERIÉR ZVÍŘAT Lea Andrejsová KOZE FAPPZ EXTERIÉR ZVÍŘAT Roviny na těle Exteriér = zevnějšek soubor vnějších morfologických znaků vnější projev stavby a činnosti tkání, orgánů a partií těla zvířete zbarvení a pokryv

Více

Sada 2 MATERIÁLOVÁ A KONSTRUKČNÍ TYPOLOGIE STAVEB PS

Sada 2 MATERIÁLOVÁ A KONSTRUKČNÍ TYPOLOGIE STAVEB PS S t ř e d n í š k o l a s t a v e b n í J i h l a v a Sada 2 MATERIÁLOVÁ A KONSTRUKČNÍ TYPOLOGIE STAVEB PS 08. ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY CHOV SKOTU Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

PŘÍLOHY. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.3.2014 COM(2014) 180 final ANNEXES 1 to 5 PŘÍLOHY návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o ekologické produkci a označování ekologických produktů, o změně nařízení

Více

10.3.3 Biologie 106 10.3.4 Plemenitba a reprodukce 107 10.3.5 Výživa a krmení 108 10.3.6 Technika chovu 108

10.3.3 Biologie 106 10.3.4 Plemenitba a reprodukce 107 10.3.5 Výživa a krmení 108 10.3.6 Technika chovu 108 OBSAH strana 1. ÚVOD 12 1.1 Význam, historie a současné postavení chovu laboratorních zvířat...12 1.2 Definice základních pojmů 14 1.3 Systematické zařazení laboratorních zvířat...14 1.4 Klasifikace laboratorních

Více

KURZ CHOVATEL KONÍ 1. Organizace chovu, základní plemenářská práce 1.1. Chov koní v ČR, plemena koní v ČR, vývojové tendence 1.2. Plemenné knihy 1.3.

KURZ CHOVATEL KONÍ 1. Organizace chovu, základní plemenářská práce 1.1. Chov koní v ČR, plemena koní v ČR, vývojové tendence 1.2. Plemenné knihy 1.3. KURZ CHOVATEL KONÍ 1. Organizace chovu, základní plemenářská práce 1.1. Chov koní v ČR, plemena koní v ČR, vývojové tendence 1.2. Plemenné knihy 1.3. Hospodářský význam chovu koní v ČR 1.4. Rozdělení chovu

Více

VYHLAÂ SÏ KA ze dne 1. zaârïõâ 2006 o provedenõâ neïkteryâch ustanovenõâ plemenaârïskeâho zaâkona

VYHLAÂ SÏ KA ze dne 1. zaârïõâ 2006 o provedenõâ neïkteryâch ustanovenõâ plemenaârïskeâho zaâkona Strana 6173 448 VYHLAÂ SÏ KA ze dne 1. zaârïõâ 2006 o provedenõâ neïkteryâch ustanovenõâ plemenaârïskeâho zaâkona Ministerstvo zemeïdeïlstvõâ stanovõâ podle 33 zaâkona cï. 154/2000 Sb., o sïlechteïnõâ,

Více

Tyto pracovní listy slouží k procvičení učiva: určování domácích zvířat, chov domácích zvířat a jejich prospěšnost pro lidi.

Tyto pracovní listy slouží k procvičení učiva: určování domácích zvířat, chov domácích zvířat a jejich prospěšnost pro lidi. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rozmanitost přírody Domácí zvířata chov, užitkovost Ročník 3. Anotace Tyto pracovní

Více

VY_32_INOVACE_11.16 1/5 3.2.11.16 Nitroděložní vývin člověka

VY_32_INOVACE_11.16 1/5 3.2.11.16 Nitroděložní vývin člověka 1/5 3.2.11.16 Cíl popsat oplození - znát funkci spermie a vajíčka - chápat vývin plodu - porovnat rozdíl vývinu plodu u ptáků, králíka a člověka - uvést etapy, délku a průběh v matčině těle - charakterizovat

Více

Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník

Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník Autor: Mgr. Jana Doležalová Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník FARMÁŘ A DOMÁCÍ ZVÍŘATA Obsah PRÁCE FARMÁŘE... 2 PRASE DOMÁCÍ... 3 KRÁVA TUR DOMÁCÍ... 5 KOZA DOMÁCÍ... 7 OVCE

Více

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004,

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, 136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem Změna: 136/2004 Sb. (část)

Více

PRVOUKA I.a II. ROČNÍK

PRVOUKA I.a II. ROČNÍK PRVOUKA I.a II. ROČNÍK Pes Kočka Prase Kráva Králík Husa Kachna Kůň Krocan Slepice Ovce Koza Pes domácí Má hlavu Krk Trup Čtyři nohy Ocas Je přítelem člověka KOČKA DOMÁCÍ Má hlavu Krk Trup Čtyři nohy Ocas

Více

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně Normativy spotřeby nafty v rámci jednotlivých pracovních operací a činností spojených s chovem hospodářských zvířat v České republice Objednací list

Více

METODIKA CHOVU ČESKÉ ČERVINKY

METODIKA CHOVU ČESKÉ ČERVINKY METODIKA CHOVU ČESKÉ ČERVINKY Úvod Původní plemeno chované na území Čech a Moravy byl brachycerní skot, označovaný názvy české červinky, slezské červinky, líštňanské červinky apod. Podle Bílka (1955) bylo

Více

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe Výživa zvířat a její vliv na užitkovost a zdraví zvířete ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe Za podpory Ministerstva

Více

Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život

Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život Dojnice na pastvě Trocha historie Divokým předkem tura domácího byl pravděpodobně pratur. Poslední jedinec tohoto divokého plemene uhynul v polských

Více

VÝŽIVA A MANAGEMENT VÝKRMU KANEČKŮ

VÝŽIVA A MANAGEMENT VÝKRMU KANEČKŮ VÝŽIVA A MANAGEMENT VÝKRMU KANEČKŮ (Ing. Pavel GRAUER, Trouw Nutrition BIOFAKTORY, s.r.o.) Použití chirurgické kastrace kanečků je stále více diskutovaným tématem. Chirurgická kastrace je však v současné

Více

Informace pro chovatele prasat vyplývající z novely zákona na ochranu zvířat proti týrání účinné od 1. ledna 2013

Informace pro chovatele prasat vyplývající z novely zákona na ochranu zvířat proti týrání účinné od 1. ledna 2013 Informace pro chovatele prasat vyplývající z novely zákona na ochranu zvířat proti týrání účinné od 1. ledna 2013 Níže vizte 12f zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších

Více

Popis modelu pro odhady PH mléčné užitkovosti

Popis modelu pro odhady PH mléčné užitkovosti Popis modelu pro odhady PH mléčné užitkovosti Zvířata zařazená do hodnocení V modelu plemene H jsou hodnoceny krávy s podílem krve H nebo 75% a výše. V modelu plemene C jsou hodnoceny krávy s podílem krve

Více

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Centrální plemenná kniha Metodické zásady pro práci se šlechtitelskou základnou v chovu prasat Zpracoval: Ing. Čestmír Pražák, CSc. Platnost: od 14.4.2006 V

Více

VYHLÁŠKA 208. ze dne 14. dubna 2004. o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat

VYHLÁŠKA 208. ze dne 14. dubna 2004. o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat VYHLÁŠKA 208 ze dne 14. dubna 2004 o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

O R G A N I Z A C E M A T U R I T

O R G A N I Z A C E M A T U R I T O R G A N I Z A C E M A T U R I T PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY TÉMATA Povinné zkoušky profilové části (pro jednotlivé obory) A G R O P O D N I K Á N Í (denní studium) zaměření

Více

Selekční indexy v praxi. Josef Kučera

Selekční indexy v praxi. Josef Kučera Selekční indexy v praxi Josef Kučera Selekce Cílem selekce je výběr zvířat k produkci potomstva pro obměnu stáda nebo v celé populaci k produkci další generace zvířat na všech úrovních šlechdtelského programu

Více

Zásady řízení stáda dojeného skotu

Zásady řízení stáda dojeného skotu Zásady řízení stáda dojeného skotu Porod - narození telat výživa vysokobřezí plemenice, stání na sucho - vliv na životaschopnost a odolnost telat porodní hmotnost cca 35 kg (30 45 kg dle plemene, pořadí

Více

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA

136/2004 Sb. VYHLÁŠKA 136/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2004, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem Změna: 136/2004 Sb. (část)

Více

Terabb E Krmivo pro sportovní koně s vysokým obsahem energie a doplňkem minerálních látek, stopových prvků a vitamínů.

Terabb E Krmivo pro sportovní koně s vysokým obsahem energie a doplňkem minerálních látek, stopových prvků a vitamínů. Reformin Plus Vitaminózní a minerální doplněk krmiva REFORMIN PLUS svým sestavením zajišťuje dostatečný a vyvážený přísun minerálií, stopových prvků a vitamínů pro všechny kategorie koní. Obsahuje sušené

Více

Onemocnění kostry související s výživou

Onemocnění kostry související s výživou Onemocnění kostry související s výživou Každý majitel či chovatel se jednoho dne stane opatrovníkem malého štěněte. Bude záviset z velké části jen a jen na něm, jak bude nový člen jeho domáctnosti prospívat

Více

Obor: 41-51-H/01 Zemědělec farmář

Obor: 41-51-H/01 Zemědělec farmář Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41-51-H/01 Zemědělec farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Odborný výcvik Ročník: 1. Téma: Chov

Více

Ostatní onemocnění trávicího traktu

Ostatní onemocnění trávicího traktu Využití ostatních ukazatelů zdravotního stavu dojeného skotu pro odhad plemenných hodnot a selekci zvířat Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. V červnu tohoto roku se uskutečnila

Více

JAK LÉPE A EFEKTIVNĚ ODCHOVÁVAT TELATA?

JAK LÉPE A EFEKTIVNĚ ODCHOVÁVAT TELATA? Stanislav Staněk odd. technologie a techniky chovu hospodářských zvířat ve spolupráci s: doc. Ing. Oldřichem Doležalem, DrSc. a Ing. Vojtěchem Zinkem JAK LÉPE A EFEKTIVNĚ ODCHOVÁVAT TELATA? Co chcete sdělit?

Více

MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ

MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ TRÁVICÍ FUNKCE U KONÍ nepřežvýkaví býložravci: trávení v kaud. části GIT tlusté střevo: 80-90l, mikroflóra, enzymy, fermentace kontinuální příjem a trávení množství krmiva

Více

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ - žláz s vnitřní sekrecí - neurohormony - tkáňové hormony endokrinní žláza exokrinní žláza vývod žlázy sekreční buňky sekreční buňky krevní vlásečnice Žlázy s vnitřní sekrecí endokrinní

Více

Světlo: vliv na časový systém, pozornost a náladu. Helena Illnerová Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.

Světlo: vliv na časový systém, pozornost a náladu. Helena Illnerová Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. Světlo: vliv na časový systém, pozornost a náladu Helena Illnerová Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. CIRKADIANNÍ RYTMY ve spánku bdění v tělesné teplotě v chování v příjmu pití a potravy v tvorbě hormonů

Více

Popis stanovení plemenné hodnoty pro plodnost u plemene H

Popis stanovení plemenné hodnoty pro plodnost u plemene H Popis stanovení plemenné hodnoty pro plodnost u plemene H Vyhodnocují se inseminace provedené před třemi měsíci a starší, tedy po vyšetření březosti. Inseminace provedené dříve než v roce 1995 nejsou do

Více

Platné znění od 1.11.2009. 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství. ze dne 12. listopadu 1998 ČÁST PRVNÍ SKLADOVÁNÍ HNOJIV

Platné znění od 1.11.2009. 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství. ze dne 12. listopadu 1998 ČÁST PRVNÍ SKLADOVÁNÍ HNOJIV Změna: vyhláškou č. 476/2000 Sb. Změna: vyhláškou č. 473/2002 Sb. Změna: vyhláškou č. 399/2004 Sb. Změna: vyhláškou č. 91/2007 Sb. Změna: vyhláškou č. 353/2009 Sb. Platné znění od 1.11.2009 274/1998 Sb.

Více

Stupnice tělesné kondice koně BCS Body Condition Scoring

Stupnice tělesné kondice koně BCS Body Condition Scoring Zásady odchovu hříbat z pohledu výživy Ing. Kateřina Blažková Oddělení výživy, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Uhříněves Rozhodujícím obdobím, které může nejvíce ovlivnit budoucí kariéru koně,

Více

Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Kontrola užitkovosti (KU) dojených plemen skotu je v České republice prováděna podle

Více

274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 12. listopadu 1998 o skladování a způsobu používání hnojiv

274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 12. listopadu 1998 o skladování a způsobu používání hnojiv 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 12. listopadu 1998 o skladování a způsobu používání hnojiv Změna: 476/2000 Sb. Změna: 473/2002 Sb. Změna: 399/2004 Sb. Změna: 91/2007 Sb. Ministerstvo

Více

Člověk roste a vyvíjí se

Člověk roste a vyvíjí se Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.34 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

MVDr. Miroslav Homola. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

MVDr. Miroslav Homola. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. MVDr. Miroslav Homola Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Krmení matek v období před otelením Příprava matky na otelení Vedení porodu hmotnost 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 měsíce březosti

Více

Třída: SAVCI (MAMMALIA)

Třída: SAVCI (MAMMALIA) Obecná charakteristika savců Třída: SAVCI (MAMMALIA) Savci jsou vývojově nejvyspělejší obratlovci. Ve fylogenetickém vývoji vznikli s plazů zvaných savcovití plazi. První savci se na Zemi objevili asi

Více

9. přednáška. Téma přednášky: Výživa telat. Cíl přednášky:

9. přednáška. Téma přednášky: Výživa telat. Cíl přednášky: 9. přednáška Téma přednášky: Výživa telat Cíl přednášky: Devátá přednáška je zaměřena na výživu telat a rozdělení krmných období. Studenti se seznámí s výživou telat, s problematikou profylakční, mléčné

Více

Metodika popisu a hodnocení zevnějšku masných plemen skotu

Metodika popisu a hodnocení zevnějšku masných plemen skotu Metodika popisu a hodnocení zevnějšku masných plemen skotu Úvod a zdůvodnění Objektivní hodnocení zevnějšku u masných plemen skotu má významný vztah k vyjádření masné užitkovosti a vysokou korelaci k hodnocení

Více

Obecné pokyny pro chov pokusných zvířat TABULKA 1 Teploty v prostorách pro zvířata

Obecné pokyny pro chov pokusných zvířat TABULKA 1 Teploty v prostorách pro zvířata Obecné pokyny pro chov pokusných zvířat TABULKA 1 Teploty v prostorách pro zvířata Druh nebo skupiny druhů Rozsah teploty (ve C) primáti Nového světa 20-28 myš 20-24 potkan křeček zlatý pískomil morče

Více