Z á p i s č. 29. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s č. 29. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice"

Transkript

1 Z á p i s č. 29 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Vilém Kraus, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Ondřej Tichota DiS, Petr Limprecht Tajemník Ing. Zdeněk Studený RADA MĚSTA PROJEDNALA, BERE NA VĚDOMÍ, SOUHLASÍ, NESOUHLASÍ, UKLÁDÁ 1. bod programu materiál č. 598/2016 předkládá Petr Skácel DiS. za odbor Oddělení správy majetku a investic Centrum seniorů - PD - modernizace výdejny jídel - schválení uzavření dodatku č.1 k SoD s dodavatelem NÁVRH USNESENÍ RM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na akci "Modernizace výdejny jídel v Centru seniorů Mělník - vypracování PD" s firmou Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, Liberec dle přílohy. ZÁVĚR RADY RM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na akci "Modernizace výdejny jídel v Centru seniorů Mělník - vypracování PD" s firmou Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, Liberec dle přílohy. HLASOVÁNÍ pro 7 zdržel se 0 proti 0 2. bod programu materiál č. 599/2016 předkládá Petr Skácel DiS. za odbor Oddělení správy majetku a investic Smlouva o nájmu nemovité věci, p. č. 4112/91 o vým m2, jejíž součástí je budova č.p (hala BIOS) v ul. Řipská, Mělník - Technické služby města Mělníka NÁVRH USNESENÍ RM schvaluje nájem nemovité věci a uzavření smlouvy o nájmu s Technickými službami města Mělníka, příspěvkovou organizací, na parcelu p. č. 4112/91 o vým m2, zast. plocha a nádvoří, jejíž součástí je budova č.p. 3378, stavba občanského vybavení, na adrese Řipská č.p. 3378, Mělník (sportovní hala BIOS) v souladu s návrhem v příloze za níže uvedených podmínek Doba nájmu neurčitá, s výpovědní lhůtou 6 měsíců Účel nájmu sportovní účely, provozování tělovýchovných aktivit Výše nájemného 1,- Kč/rok Odůvodnění netržní ceny výše nájemného je stanovena s ohledem na skutečnost, že nájemce je příspěvkovou organizací, zřízenou pronajímatelem Hradecká Kateřina 1

2 ZÁVĚR RADY RM schvaluje nájem nemovité věci a uzavření smlouvy o nájmu s Technickými službami města Mělníka, příspěvkovou organizací, na parcelu p. č. 4112/91 o vým m2, zast. plocha a nádvoří, jejíž součástí je budova č.p. 3378, stavba občanského vybavení, na adrese Řipská č.p. 3378, Mělník (sportovní hala BIOS) v souladu s návrhem v příloze za níže uvedených podmínek Doba nájmu neurčitá, s výpovědní lhůtou 6 měsíců Účel nájmu sportovní účely, provozování tělovýchovných aktivit Výše nájemného 1,- Kč/rok Odůvodnění netržní ceny výše nájemného je stanovena s ohledem na skutečnost, že nájemce je příspěvkovou organizací, zřízenou pronajímatelem HLASOVÁNÍ pro 7 zdržel se 0 proti 0 3. bod programu materiál č. 600/2016 předkládá Petr Skácel DiS. za odbor Oddělení správy majetku a investic Pronájem prostoru v č.p o vým. 24,68 m2 přímému zájemci - Regionální rozvojová agentura Střední Čechy NÁVRH USNESENÍ RM schvaluje pronájem prostoru v č.p na nám. Karla IV. v Mělníku o vým. 24,68 m2, v I. patře budovy, stojící na pozemku parc. č. 637/1 o vým. 3589, m2 pro Regionální rozvojovou agenturu Střední Čechy, za níže uvedených podmínek Výše nájemného 50,- Kč/měsíc Zdůvodnění výše nájemného jedná se o neziskovou organizaci, potřebnou pro regionální rozvoj města a jeho okolí s tím, že město Mělník je členem agentury Doba nájmu určitá, do , s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účel nájmu jednací a schůzovní prostor spolu s uskladněním archivu organizace RRA StČ ZÁVĚR RADY RM schvaluje pronájem prostoru v č.p na nám. Karla IV. v Mělníku o vým. 24,68 m2, v I. patře budovy, stojící na pozemku parc. č. 637/1 o vým m2, pro Regionální rozvojovou agenturu Střední Čechy, za níže uvedených podmínek Výše nájemného 50,- Kč/měsíc Zdůvodnění výše nájemného jedná se o neziskovou organizaci, potřebnou pro regionální rozvoj města a jeho okolí s tím, že město Mělník je členem agentury Doba nájmu určitá, do , s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Účel nájmu jednací a schůzovní prostor spolu s uskladněním archivu organizace RRA StČ HLASOVÁNÍ pro 5 zdržel se 1 proti 1 4. bod programu materiál č. 602/2016 předkládá Ing. Miroslav Klučkovič za odbor Oddělení služeb, správy a údržby komunikací Zřízení nového parkovacího místa pro držitele ZTP - opakovaná žádost J. K. NÁVRH USNESENÍ Hradecká Kateřina 2

3 RM schvaluje zřízení nového parkovacího místa pro paní J. K. (držitelku průkazu ZTP) na parkovišti Sportovní po dobu 1 roku. v ulici ZÁVĚR RADY RM schvaluje zřízení nového parkovacího místa pro paní J. K. (držitelku průkazu ZTP) na parkovišti v ulici Sportovní po dobu 1 roku. HLASOVÁNÍ pro 5 zdržel se 1 proti 1 5. bod programu materiál č. 603/2016 předkládá PhDr. Drahomíra Pavlíková za odbor Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Žádost o prodloužení nájmu bytu s podporovaným bydlením v ulici K Učilišti v Mělníku NÁVRH USNESENÍ RM schvaluje prodloužení nájmu bytu s podporovaným bydlením v ulici K Učilišti v Mělníku, paní V. V., a to o 2 roky. ZÁVĚR RADY RM schvaluje prodloužení nájmu bytu s podporovaným bydlením v ulici K Učilišti v Mělníku, paní V. V., a to o 2 roky. HLASOVÁNÍ pro 6 zdržel se 0 proti 0 6. bod programu materiál č. 604/2016 předkládá Ing. Jaroslav Šuk za odbor Majetkoprávní oddělení Pacht pozemků, K. J. NÁVRH USNESENÍ RM schvaluje p. J. K. pacht pozemků p.č. 2988/31, p.č. 2988/34, p.č. 2988/40, p.č. 2988/135, p.č. 2988/155, p.č. 2988/156, p.č. 2988/157, p.č. 2988/158, p.č. 2988/159, p.č. 2988/160, p.č. 2988/161, p.č. 2988/166, p.č. 2988/167, p.č. 2988/168, p.č. 2988/169, p.č. 5799/4, p.č. 6025/2 k.ú. Mělník o celkové výměře m2. Podmínky pachtu výše pachtovného 0,64 Kč/m2/rok, tj ,- Kč ročně doba pachtu neurčitá s jednoroční výpovědní lhůtou, vždy k 1. říjnu běžného roku účel pachtu zemědělská činnost ZÁVĚR RADY RM schvaluje p. J. K. pacht pozemků p.č. 2988/31, p.č. 2988/34, p.č. 2988/40, p.č. 2988/135, p.č. 2988/155, p.č. 2988/156, p.č. 2988/157, p.č. 2988/158, p.č. 2988/159, p.č. 2988/160, p.č. 2988/161, p.č. 2988/166, p.č. 2988/167, p.č. 2988/168, p.č. 2988/169, p.č. 5799/4, p.č. 6025/2 k.ú. Mělník o celkové výměře m2. Podmínky pachtu výše pachtovného 0,64 Kč/m2/rok, tj ,- Kč ročně doba pachtu neurčitá s jednoroční výpovědní lhůtou, vždy k 1. říjnu běžného roku účel pachtu zemědělská činnost HLASOVÁNÍ pro 7 zdržel se 0 proti 0 Hradecká Kateřina 3

4 7. bod programu materiál č. 606/2016 předkládá Ing. Jaroslav Šuk za odbor Majetkoprávní oddělení Vyhodnocení obálkové metody - pacht částí pozemků p.č a p.č. 2281/2 k.ú. Mělník, Polabí NÁVRH USNESENÍ RM schvaluje pacht částí pozemků p.č a p.č. 2281/2 k.ú. Mělník, dle nabídky 1/ pachtýř.. výše pachtovného.. 2/ pachtýř.. výše pachtovného.. 3/ pachtýř.. výše pachtovného.. 4/ pachtýř.. výše pachtovného.. ZÁVĚR RADY RM schvaluje pacht částí pozemků p.č a p.č. 2281/2 k.ú. Mělník, dle nabídky 1/ pachtýř J. B., Mělník, výše pachtovného 20,-Kč /m2/rok 2/pachtýř Š. C.,Mělník, výše pachtovného 11,-/m2/rok 3/pachtýř Bc. T. V., Mělník, výše pachtovného 11,-/m2/rok 4) pachtýř J. B., Mělník, výše pachtovného 5,5,-/m2/rok HLASOVÁNÍ pro 7 zdržel se 0 proti 0 8. bod programu materiál č. 607/2016 předkládá Ing. Miroslav Klučkovič za odbor Oddělení služeb, správy a údržby komunikací Vyhrazené parkovací místo - prodloužení platnosti V. T. NÁVRH USNESENÍ RM schvaluje prodloužení platnosti vyhrazeného parkovacího místa pro pana V.T (držitele průkazu ZTP) na parkovišti u domu č.p.2630 v ul. Nemocniční po dobu jednoho roku. ZÁVĚR RADY RM schvaluje prodloužení platnosti vyhrazeného parkovacího místa pro pana V. T. (držitele průkazu ZTP) na parkovišti u domu č.p v ul. Nemocniční po dobu jednoho roku. HLASOVÁNÍ pro 6 zdržel se 1 proti 0 9. bod programu materiál č. 608/2016 předkládá Mgr. Zuzana Jansová za odbor Odbor školství a kultury Odložený materiál 586/ vzorová smlouva o poskytnutí účelového daru neziskovým organizacím v oblasti kultury a sportu. NÁVRH USNESENÍ Hradecká Kateřina 4

5 RM schvaluje vzorovou smlouvu o poskytnutí účelového finančního daru do max. výše Kč neziskovým organizacím v oblasti kultury a sportu. ZÁVĚR RADY RM schvaluje vzorovou smlouvu o poskytnutí účelového finančního daru do max. výše Kč neziskovým organizacím v oblasti kultury a sportu. HLASOVÁNÍ pro 7 zdržel se 0 proti bod programu materiál č. 609/2016 předkládá Ing. Jaroslav Šuk za odbor Majetkoprávní oddělení Pronájem pozemku p.č. 390/1 k.ú. Mělník, ul. V Kopci NÁVRH USNESENÍ RM schvaluje pronájem pozemku p.č. 390/1 k.ú. Mělník o výměře 706 m2 vlastníkům bytových jednotek v domě č.p. 2713, Mělník, ul. V Kopci. Podmínky pronájmu výše nájemného 64,- Kč/m2/rok 3,- Kč/m2/rok - výše nájemného, za které město pronajímá obdobné oplocené pozemky kolem bytových domů v ul. Pražská a v ul.hleďsebská doba nájmu neurčitá s 3měsíční výpovědní lhůtou účel nájmu přístup k domu a garážím Nájemce bude provádět běžnou údržbu pozemku zahrnující sekání trávy včetně odvozu odpadu na sběrný dvůr, údržbu trvalých porostů a keřů, odklízení sněhu a ošetření komunikací a zpevněných ploch na pozemku v zimním období ZÁVĚR RADY RM schvaluje pronájem pozemku p.č. 390/1 k.ú. Mělník o výměře 706 m2 vlastníkům bytových jednotek v domě č.p. 2713, Mělník, ul. V Kopci. Podmínky pronájmu výše nájemného 3,- Kč/m2/rok - výše nájemného, za které město pronajímá obdobné oplocené pozemky kolem bytových domů v ul. Pražská a v ul. Hleďsebská doba nájmu neurčitá s 3měsíční výpovědní lhůtou účel nájmu přístup k domu a garážím Nájemce bude provádět běžnou údržbu pozemku zahrnující sekání trávy včetně odvozu odpadu na sběrný dvůr, údržbu trvalých porostů a keřů, odklízení sněhu a ošetření komunikací a zpevněných ploch na pozemku v zimním období HLASOVÁNÍ pro 7 zdržel se 0 proti bod programu materiál č. 610/2016 předkládá Petr Skácel DiS. za odbor Oddělení správy majetku a investic Návrh smlouvy o nájmu nemovité věci, st. p. č. 1571/1 o vým m2, jejíž součástí je budova č.p a parcely č o vým m2 na adrese Cukrovarská č.p. 2068, Mělník NÁVRH USNESENÍ RM schvaluje pronájem a uzavření smlouvy o nájmu nemovité věci se ZŠ Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvkovou Hradecká Kateřina 5

6 organizací, na pronájem st. p. č. 1571/1 o vým m2, jejíž součástí je budova č.p v ul. Cukrovarská a dále parcely č o vým m2, za níže uvedených podmínek a v souladu s návrhem v příloze Výše nájemného za prostory v budově o vým. 977,30 m2 200,- Kč/m2/rok Výše nájemného za zast. plochu, nádvoří a zahradu o vým. 3046,00 m2 2,- Kč/m2/rok. Odůvodnění výše nájemného nájemce je příspěvkovou organizací, zřízenou pronajímatelem. Doba nájmu neurčitá, s výpovědní lhůtou 1 rok, která počíná běžet vždy od následujícího po doručení písemné výpovědi. Účel nájmu prostor pro poskytování základního vzdělání dle zřizovací listiny. ZÁVĚR RADY RM schvaluje pronájem a uzavření smlouvy o nájmu nemovité věci se ZŠ Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvkovou organizací, na pronájem st. p. č. 1571/1 o vým m2, jejíž součástí je budova č.p v ul. Cukrovarská a dále parcely č o vým m2, za níže uvedených podmínek a v souladu s návrhem v příloze Výše nájemného za prostory v budově o vým. 977,30 m2 200,- Kč/m2/rok Výše nájemného za zast. plochu, nádvoří a zahradu o vým. 3046,00 m2 2,- Kč/m2/rok. Odůvodnění výše nájemného nájemce je příspěvkovou organizací, zřízenou pronajímatelem. Doba nájmu neurčitá, s výpovědní lhůtou 1 rok, která počíná běžet vždy od následujícího po doručení písemné výpovědi. Účel nájmu prostor pro poskytování základního vzdělání dle zřizovací listiny. HLASOVÁNÍ pro 7 zdržel se 0 proti bod programu materiál č. 611/2016 předkládá Mgr. Zuzana Jansová za odbor Odbor školství a kultury Smlouva o vytvoření autorského díla a poskytnutí licence - Petr Šťastný animace na Mělnické vinobraní 2016 NÁVRH USNESENÍ RM schvaluje uzavření smlouvy o vytvoření autorského díla a poskytnutí licence s Petrem Šťastným na vytvoření animace pro promítání na vodní stěnu při akci Mělnické vinobraní ZAVĚR RADY RM schvaluje uzavření smlouvy o vytvoření autorského díla a poskytnutí licence s Petrem Šťastným na vytvoření animace pro promítání na vodní stěnu při akci Mělnické vinobraní HLASOVÁNÍ pro 7 zdržel se 0 proti bod programu materiál č. 614/2016 předkládá Petr Skácel DiS. za odbor Oddělení správy majetku a investic Návrh smlouvy o nájmu nemovité věci, st. parcely č. 678 o vým. 861 m2, jejíž součástí je budova č.p. 179 a parcely p. č. 679 m2 o vým. 291 m2, zahrady a dohoda o ukončení NÁVRH USNESENÍ RM schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu se ZŠ praktickou a ZŠ speciální Mělník Jaroslava Seiferta 179, Hradecká Kateřina 6

7 příspěvkovou organizací, ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne na užívání prostor v č.p. 179 v ul. Seifertova a v č.p v ul. Cukrovarská v Mělníku a uzavření nové smlouvy o nájmu nemovité věci pouze na stavební parcelu p. č. 678 o vým. 861 m2, jejíž součástí je budova č.p. 179 a dále parcelu p. č. 679 o vým. 291 m2 za níže uvedených podmínek a v souladu s návrhem v příloze Výše nájemného za prostory v budově o vým m2 200,- Kč/m2/rok Výše nájemného za zast. plochu, nádvoří a zahradu o vým m2 2,- Kč/m2/rok Odůvodnění výše nájemného nájemce je příspěvkovou organizací, zřízenou pronajímatelem Doba nájmu neurčitá, s výpovědní lhůtou 1 rok, která počíná běžet vždy od následujícího roku po doručení písemné výpovědi Účel nájmu poskytování výuky a výchovy v rozsahu obecně závazných předpisů v oblasti speciálního školství v souladu se zřizovací listinou. ZÁVĚR RADY RM schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu se ZŠ praktickou a ZŠ speciální Mělník Jaroslava Seiferta 179, příspěvkovou organizací, ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne na užívání prostor v č.p. 179 v ul. Seifertova a v č.p v ul. Cukrovarská v Mělníku a uzavření nové smlouvy o nájmu nemovité věci pouze na stavební parcelu p. č. 678 o vým. 861 m2, jejíž součástí je budova č.p. 179 a dále parcelu p. č. 679 o vým. 291 m2 za níže uvedených podmínek a v souladu s návrhem v příloze Výše nájemného za prostory v budově o vým m2 200,- Kč/m2/rok Výše nájemného za zast. plochu, nádvoří a zahradu o vým m2 2,- Kč/m2/rok Odůvodnění výše nájemného nájemce je příspěvkovou organizací, zřízenou pronajímatelem Doba nájmu neurčitá, s výpovědní lhůtou 1 rok, která počíná běžet vždy od následujícího roku po doručení písemné výpovědi Účel nájmu poskytování výuky a výchovy v rozsahu obecně závazných předpisů v oblasti speciálního školství v souladu se zřizovací listinou. HLASOVÁNÍ pro 7 zdržel se 0 proti bod programu materiál č. 615/2016 předkládá Mgr. Zuzana Jansová za odbor Odbor školství a kultury Sportovní komise - funkce tajemníka komise NÁVRH USNESENÍ RM odvolává z funkce tajemníka sportovní komise Zuzanu Jansovou a jmenuje Radka Janatku od ZÁVĚR RADY RM odvolává z funkce tajemníka sportovní komise Zuzanu Jansovou a jmenuje Radka Janatku od HLASOVÁNÍ pro 6 zdržel se 0 proti bod programu materiál č. 616/2016 předkládá Mgr. Zuzana Jansová za odbor Odbor školství a kultury Kulturní komise - funkce tajemníka komise NÁVRH USNESENÍ Hradecká Kateřina 7

8 RM odvolává z funkce tajemníka kulturní komise Petra Štěpánka a jmenuje Šárku Zikmundovou od ZÁVĚR RADY RM odvolává z funkce tajemníka kulturní komise Petra Štěpánka a jmenuje Šárku Zikmundovou od HLASOVÁNÍ pro 6 zdržel se 0 proti bod programu materiál č. 617/2016 předkládá Mgr. Zuzana Jansová za odbor Odbor školství a kultury Zápis č. 3 z jednání kulturní komise NÁVRH USNESENÍ RM bere na vědomí zápis č. 3 z jednání kulturní komise. ZÁVĚR RADY RM bere na vědomí zápis č. 3 z jednání kulturní komise. 17. bod programu materiál č. 618/2016 předkládá Mgr. Zuzana Jansová za odbor Odbor školství a kultury Dotace a veřejnoprávní smlouva o dotacích v oblasti kultury. NÁVRH USNESENÍ A) RM schvaluje poskytnutí účelových dotací v oblasti kultury takto 1) ,- Kč - Alena Herinková - pořádání swingových večerů ) 5.000,- Kč - Český svaz bojovníků za svobodu - činnost ČSBS 3) 5.000,- Kč - Československá obec legionářská - činnost ČsOL Na dotace bude uzavřena veřejnoprávní smlouva dle vzorové RM 586/2016 ze dne B) RM schvaluje bezúplatné zapůjčení laviček TS Mělník obci Lhotka na akci Country Lhotka (bezúplatnost se nevztahuje na dopravu). C) RM neschvaluje účelové dotace 1) Sbor dobrovolných hasičů Mělník - Mlazice - zájezd v rámci oslav 125. výročí založení sboru 2) EMMA Eko - studio, z.s. - environmentální vzdělávací prvky v MŠ 3) Romské sdružení kultury a sportu Mělník - festival v Hradci Králové 4) Romské sdružení kultury a sportu Mělník - koncert Davida Krause 5) Dětský domov Liběchov - doprava na kroužky do DDM Mělník Starosta předložil nový návrh na usnesení bodu C4) RM schvaluje účelové dotace pro Romské sdružení kultury a sportu Mělník koncert Davida Krause HLASOVÁNÍ pro 1 zdržel se 5 proti 1 ZÁVĚR RADY A) RM schvaluje poskytnutí účelových dotací v oblasti kultury takto 1) ,- Kč - Alena Herinková - pořádání swingových večerů ) 5.000,- Kč - Český svaz bojovníků za svobodu - činnost ČSBS Hradecká Kateřina 8

9 3) 5.000,- Kč - Československá obec legionářská - činnost ČsOL Na dotace bude uzavřena veřejnoprávní smlouva dle vzorové RM 586/2016 ze dne B) RM schvaluje bezúplatné zapůjčení laviček TS Mělník obci Lhotka na akci Country Lhotka (bezúplatnost se nevztahuje na dopravu). C) RM neschvaluje účelové dotace 1) Sbor dobrovolných hasičů Mělník - Mlazice - zájezd v rámci oslav 125. výročí založení sboru 2) EMMA Eko - studio, z.s. - environmentální vzdělávací prvky v MŠ 3) Romské sdružení kultury a sportu Mělník - festival v Hradci Králové 4) Romské sdružení kultury a sportu Mělník - koncert Davida Krause 5) Dětský domov Liběchov - doprava na kroužky do DDM Mělník HLASOVÁNÍ pro 7 zdržel se 0 proti bod programu materiál č. 619/2016 předkládá Petr Skácel DiS. za odbor Oddělení správy majetku a investic Žádost Pobočného spolku svazu diabetiků ČR o souhlas s umístěním sídla společnosti na adresu pronajatého nebytového prostoru v č.p v ul. Rohelova v Mělníku NÁVRH USNESENÍ RM schvaluje umístění sídla spolku POBOČNÝ SPOLEK SVAZU DIABETIKŮ ČESKÉ REPUBLIKY na adrese Mělník, ul. Rohelova, č.p. 2596, , v budově, nacházející se na parcele č. 1068/14, zapsané na LV č , vedeném pro obec Mělník, Katastrální území Mělník, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník. ZÁVĚR RADY RM schvaluje umístění sídla spolku POBOČNÝ SPOLEK SVAZU DIABETIKŮ ČESKÉ REPUBLIKY na adrese Mělník, ul. Rohelova, č.p. 2596, , v budově, nacházející se na parcele č. 1068/14, zapsané na LV č , vedeném pro obec Mělník, Katastrální území Mělník, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník. HLASOVÁNÍ pro 7 zdržel se 0 proti bod programu materiál č. 622/2016 předkládá Ing. Dana Kratoňová za odbor Finanční odbor Rozpočtové opatření č. 27 NÁVRH USNESENÍ 1. RM schvaluje a doporučuje ZM ke schválení zrušení akce projektová dokumentace Vila Plavební č.p. 735 ve výší 300 tis. Kč (Ka 50, odd. 53). Bude posílena investiční rezerva města o 300 tis. Kč (ka 41, odd. 63) 2. RM schvaluje a doporučuje ZM ke schválení navýšení akce Dům dětí a mládeže - Oprava oplocení. Schválený rozpočet 300 tis. Kč akce byla vysoutěžena ve výši 355 tis. Kč. Finanční krytí navýšení akce o 55 tis. Kč z akce DDM - vodovodní přípojka ve výši 40 tis. Kč (Ka 50, odd. 23) a z akce DDM - nepředvídatelné opravy ve výši 15 Hradecká Kateřina 9

10 tis. Kč (Ka 50, odd. 34) 3. RM schvaluje a doporučuje ZM ke schválení přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši Kč UZ na výkon sociálně-právní ochrany dětí v roce 2016 ( příjmy, neinv. Transfery, sk. 41) čerpání je na a) Ka 28 celkem 2 522,62 tis. Kč z toho mzdy a dohody vč. odvodů (ZU) 2 341,03 tis. Kč b) Ka 01 Personální (školení) 12 tis. Kč 4. RM schvaluje a doporučuje ZM ke schválení snížení mezd hrazených pro oblast sociálních služeb městskými zdroji ve výši 2 341,03 tis. Kč (ka 01, odd. 61 Správa). Částka je převáděna do provozní rezervy města (ka 41, odd. 63 Finanční operace). 5. RM schvaluje a doporučuje ZM ke schválení navýšení akce Revitalizace náměstí Karla IV. ve výši 900 tis. Kč (Ka 40, odd. 22). Finanční krytí z investiční rezervy města ve stejné výši (Ka 41, odd. 63). 6. RM schvaluje novou investiční akci Havarie střechy zimního stadionu Mělník ve výši 241 tis. Kč. Finanční krytí z akce zateplení štítů zimního stadionu Mělník ve stejné výši. Vše ka 50, odd RM schvaluje snížení průtokové dotace pro Centrum seniorů Mělník na základě dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě ve výši 127,30 tis. Kč. Vše ka 28, odd. 43. ZÁVĚR RADY 1. RM odkládá na RM schvaluje a doporučuje ZM ke schválení navýšení akce Dům dětí a mládeže - Oprava oplocení. Schválený rozpočet 300 tis. Kč akce byla vysoutěžena ve výši 355 tis. Kč. Finanční krytí navýšení akce o 55 tis. Kč z akce DDM - vodovodní přípojka ve výši 40 tis. Kč (Ka 50, odd. 23) a z akce DDM - nepředvídatelné opravy ve výši 15 tis. Kč (Ka 50, odd. 34) 3. RM schvaluje a doporučuje ZM ke schválení přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši Kč UZ na výkon sociálně-právní ochrany dětí v roce 2016 ( příjmy, neinv. Transfery, sk. 41) čerpání je na a) Ka 28 celkem 2 522,62 tis. Kč z toho mzdy a dohody vč. odvodů (ZU) 2 341,03 tis. Kč b) Ka 01 Personální (školení) 12 tis. Kč 4. RM schvaluje a doporučuje ZM ke schválení snížení mezd hrazených pro oblast sociálních služeb městskými zdroji ve výši 2 341,03 tis. Kč (ka 01, odd. 61 Správa). Částka je převáděna do provozní rezervy města (ka 41, odd. 63 Finanční operace). 5. RM schvaluje a doporučuje ZM ke schválení navýšení akce Revitalizace náměstí Karla IV. ve výši 900 tis. Kč (Ka 40, odd. 22). Finanční krytí z investiční rezervy města ve stejné výši (Ka 41, odd. 63). 6. RM schvaluje novou investiční akci Havarie střechy zimního stadionu Mělník ve výši 241 tis. Kč. Finanční krytí z akce zateplení štítů zimního stadionu Mělník ve stejné výši. Vše ka 50, odd RM schvaluje snížení průtokové dotace pro Centrum seniorů Mělník na základě dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě ve výši 127,30 tis. Kč. Vše ka 28, odd. 43. HLASOVÁNÍ pro 7 zdržel se 0 proti 0 Hradecká Kateřina 10

11 20. bod programu materiál č. 625/2016 předkládá David Kučera za odbor Oddělení vnitřních věcí Nabídka na zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele na projekt VISO a digitálního PP NÁVRH USNESENÍ RM schvaluje uzavření smlouvy na zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele na projekt "Zpracování digitálního povodňového plánu města a ORP Mělník a vybudování varovného informačního systému" s Ing. Vladimírem Pavlíkem dle přiložené nabídky. ZÁVĚR RADY RM schvaluje zadání zakázky a uzavření smlouvy na zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele "Zpracování digitálního povodňového plánu města a ORP Mělník a vybudování varovného informačního systému" s Ing. Vladimírem Pavlíkem dle přiložené nabídky za ,-Kč v souladu s pravidly Operačního programu životního prostředí. HLASOVÁNÍ pro 6 zdržel se 1 proti bod programu materiál č. 626/2016 předkládá Mgr. Zuzana Jansová za odbor Odbor školství a kultury Schválení zadávací dokumentace a komise pro otevírání obálek na akci "Mobilní ledová plocha" NÁVRH USNESENÍ RM schvaluje zadávací dokumentaci na akci "Mobilní ledová plocha". RM schvaluje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci "Mobilní ledová plocha" ve složení za odbor školství a kultury Mgr. Zuzana Jansová, Radek Janatka, za oddělení SUK... člen RM... finanční odbor... Náhradníci Bc. Monika Nová, Šárka Zikmundová,... ZÁVĚR RADY RM schvaluje zadávací dokumentaci na akci "Mobilní ledová plocha". RM schvaluje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci "Mobilní ledová plocha" ve složení Mgr. Zuzana Jansová, Radek Janatka, Hana Rychtaříková, Mgr. et Mgr Petr Volf, Ing. Dana Kratoňová Náhradníci Bc. Monika Nová, Šárka Zikmundová, MVDr. Ctirad Mikeš, Jiří Guttenberg, Ing. Alena Malíková. HLASOVÁNÍ pro 6 zdržel se 0 proti bod programu materiál č. 630/2016 předkládá Ing. Jaroslav Šuk za odbor Majetkoprávní oddělení Rozšíření služebnosti inženýrských sítí ul. Českolipská, ČEZ Distribuce, a.s. Hradecká Kateřina 11

12 NÁVRH USNESENÍ RM na základě usnesení ZM č. 45/2014 ze dne doplňuje své usnesení z (materiál RM č.755/2015) o zřízení věcného břemene do níže uvedených služebných pozemků města ve prospěch oprávněného Oprávněný ČEZ Distribuce, a.s., umístění kabelu NN do pozemků p.č.2523, p.č.2525/21 k.ú. Mělník, ul. Českolipská-Loděnická, předpokládaná délka vedení cca 120 m. ZÁVĚR RADY RM na základě usnesení ZM č. 45/2014 ze dne doplňuje své usnesení z (materiál RM č.755/2015) o zřízení věcného břemene do níže uvedených služebných pozemků města ve prospěch oprávněného Oprávněný ČEZ Distribuce, a.s., umístění kabelu NN do pozemků p.č.2523, p.č.2525/21 k.ú. Mělník, ul. Českolipská-Loděnická, předpokládaná délka vedení cca 120 m. HLASOVÁNÍ pro 7 zdržel se 0 proti 0 Jednání ukončeno v 1840 hod. MVDr. Ctirad Mikeš starosta města Mgr. Milan Schweigstill 1. místostarosta města Hradecká Kateřina 12

Z á p i s č. 38. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 38. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 38 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 3.10. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 28 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 17. 8. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Bc. Petr Volf, Vilém Kraus, Mgr.

Více

Z á p i s č. 22. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 22. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 22 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 6. 6. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Petr Limprecht, PhDr.

Více

Z á p i s č. 35. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 35. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 35 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 12. 9. 2016 od 1600 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Petr Limprecht,

Více

Z á p i s č. 27. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 27. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 27 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 4. 7. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová

Více

Z á p i s č. 24. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 24. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 24 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 20. 6. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Ondřej Tichota

Více

Z á p i s č. 33. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 33. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 33 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 29. 8. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 49. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 49. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 49 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 21.12. 2016 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota,

Více

Z á p i s č. 16. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 16. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 16 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 5. 5. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Ondřej Tichota,

Více

Z á p i s č. 30. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 30. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 30 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31.8.2015 od 16.30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Ondřej Tichota DiS., PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 19. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 19. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 19 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 5. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 13 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 13. 4. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Ondřej Tichota,

Více

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 17 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 26.5.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr.

Více

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2.2.2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht (příchod v 16:50), PhDr. Ilona

Více

Z á p i s č. 36. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 36. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 36 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 19. 9. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš (příchod 16:45 hod.), Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr

Více

Z á p i s č. 15. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 15. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 15 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 18.4. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 26. 9. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 16. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 16. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 16 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 19.5.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Vilém Kraus, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk

Více

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 13 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 4. 4. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 36. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 11. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 36. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 11. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 36 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 11. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 5 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9.2.2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Z á p i s č. 31. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 15:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 31. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 15:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 31 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 14. 9. 2015od 1530 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Bc. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota DiS.,

Více

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 5 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 17. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Libor Petřina, MUDr.

Více

Z á p i s č. 25. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 25. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 25 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 27. 7. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Bc. Petr Volf, Vilém Kraus, PhDr.

Více

Z á p i s č. 18. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 18. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 18 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 18. 5. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Ondřej Tichota, DiS., Mgr. Bc. Petr

Více

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 5 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 6. 2. 2017 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Vilém Kraus, Mgr.

Více

Z á p i s č. 14. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 14. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 14 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 11.4. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Petr Limprecht, PhDr.

Více

Z á p i s č. 11. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 11. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 11 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 14. 3. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Petr Limprecht,

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10.11.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Ondřej Tichota, DiS. (příchod v 16:45

Více

Z á p i s č. 15. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 15. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 15 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 12.5.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Vilém Kraus (příchod 16:10), Libor Petřina,

Více

Z á p i s č. 42. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 42. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 42 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 21. 12. 2015 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota, DiS., PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 25.1. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota

Více

Z á p i s č. 30. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 30. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 30 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 15.9.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr. Petr Volf (příchod 16:15), Vilém Kraus,

Více

Z á p i s č. 23. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 14:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 23. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 14:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 23 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 29.7.2014 od 14:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Omluven:

Více

Z á p i s č. 47. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 47. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 47 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 12. 12. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, DiS., Petr Limprecht, Vilém Kraus, PhDr.

Více

Z á p i s č. 14. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 14. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 14 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 20.4.2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Ondřej Tichota,

Více

Z á p i s č. 44. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 44. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 44 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 14. 11. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Vilém Kraus,

Více

Z á p i s č. 2. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 2. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 2 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 1. 2017 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Vilém Kraus, PhDr.

Více

Z á p i s č. 7. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 7. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 7 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 3. 2015 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 13 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 6.5.2013 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, MUDr. Ladislav Peychl, Doc. Ing. Lukáš Čechura

Více

5. bod programu. materiál č. : 69/2016

5. bod programu. materiál č. : 69/2016 Z á p i s č. 6 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 8. 2. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice RADA MĚSTA PROJEDNALA, BERE NA VĚDOMÍ, SOUHLASÍ, NESOUHLASÍ, UKLÁDÁ 1. bod programu materiál č.

Více

Z á p i s č. 21. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 21. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 21 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 7.7.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice RADA MĚSTA PROJEDNALA, BERE NA VĚDOMÍ, SOUHLASÍ, NESOUHLASÍ, UKLÁDÁ 1. bod programu materiál č.

Více

Z á p i s č. 11. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 11. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 11 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 30. 3. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Ondřej Tichota,

Více

Z á p i s č. 10. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 10. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 10 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš (příchod v 16:10 hod.), Mgr. Miroslav Neumann, Vilém Kraus, PaedDr.

Více

Z á p i s č. 41. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 41. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 41 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 8.12.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Ondřej Tichota, DiS., Vilém Kraus,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Z á p i s č. 7. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 7. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 7 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 3. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Libor Petřina, Mgr. Petr Volf, Vilém Kraus

Více

Z á p i s č. 9. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 9. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 9 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 16. 3. 2015 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill,PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Bc. Petr Volf,

Více

Z á p i s č. 12. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 12. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 12 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 30. 3. 2016 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice RADA MĚSTA PROJEDNALA, BERE NA VĚDOMÍ, SOUHLASÍ, NESOUHLASÍ, UKLÁDÁ 1. bod programu materiál

Více

Z á p i s č. 41. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 41. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 41 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 7. 12. 2015 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota,

Více

Z á p i s č. 33. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 33. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 33 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 7. 10. 2013 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr. Petr Volf (příchod v 17:35 hod.),

Více

Z á p i s č. 39. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 24.11.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 39. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 24.11.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 39 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 24.11.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš (odchod v 17:15), Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Ondřej Tichota, DiS.,

Více

Z á p i s č. 11. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 11. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 11 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 15.4.2013 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, MUDr. Ladislav Peychl (odchod v 18:10 hod.),

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 9. jednání Rady města Žatce konané dne 26.9.2016 Usnesení č. 299 /16-323 /16 299/16 Schválení programu 300/16 Kontrola usnesení 301/16 Odměna ředitelky PO Kamarád LORM 302/16 Informace

Více

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 1. 2. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 1. 2. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 5 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 1. 2. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 95. schůze Rady města Hostinné, konané dne 20.09. 2017 1462/95/RM/2017 Schválení programu 95. schůze rady města program 95. schůze: 1. Schválení programu

Více

Z á p i s č. 22. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 22. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 22 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 22. 6. 2015 od 16.30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Bc. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota, DiS., Vilém Kraus Omluven:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.03.2009 Usnesení č. 177 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.02.2009. Usnesení č. 178 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na provedení

Více

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 28.4.2014 v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku 4165. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 101/2014-109/2014, dle upravené

Více

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 22. 4. 2014 od 15:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 22. 4. 2014 od 15:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 13 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 22. 4. 2014 od 15:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Libor Petřina Omluven:

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran. Ing. Martin Košťál

Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran. Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 24 rady města konané 13.06.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav

Více

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 17 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 11.5.2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Bc. Petr Volf,

Více

28. schůze RM Rychvald

28. schůze RM Rychvald Usnesení z 28. schůze Rady města Rychvald, dne 05. 10. 2015 Kontrola usnesení 28/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 28/2. Rada města 1. Zápis ze 7. schůzky KPOZ

Více

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání:

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání: Zápis z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu 10.11. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Český nadační fond pro vydru-žádost o příspěvek 2.

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 rady města konané

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 rady města konané Město Králíky Zápis z jednání č. 34 rady města konané 04.09.2013 Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Mgr. Jan Mlynář

Více

Usnesení č. 35/16: Rada města schválila návrhovou komisi ve složení: p. Andrea Kulíková, p. Petr Jansa. (4)

Usnesení č. 35/16: Rada města schválila návrhovou komisi ve složení: p. Andrea Kulíková, p. Petr Jansa. (4) Usnesení z 3. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 08.02.2016 od 14.30 hodin v kanceláři starosty města Upraveno! Rada města po projednání schválila: Usnesení č. 34/16: Rada města schválila program

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 02.11. 2015 Zápis č. 7/2015 z Komise bytové RM Sezimovo Ústí, ze dne 21. 10. 2015 (mat. č. 361/2015) Usnesení č. 363/2015 I. Bere na vědomí zápis

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

Město Český Brod Rada města Souhrn (anonymizovaný)

Město Český Brod Rada města Souhrn (anonymizovaný) 1 Město Český Brod Souhrn (anonymizovaný) z 9. řádného jednání rady města, která se konala ve středu 27.04.2016 od 18:00 hod v: Učebna budova 56 135/2016 Nájemní smlouva na pronájem dvou přístrojů watercooler

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 21. zasedání Rady města, konaného dne 26. 08. 2015 od 14.00 hodin v kanceláři

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 10.08.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 27.4.2015 čas: místo: 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města volí: 1. Návrhovou komisi ve složení: Jiří Kašparec, Zbyněk

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

299/2016/RM 313/2016/RM)

299/2016/RM 313/2016/RM) MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í ze 44. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 25. 8. 2016 (č. usnesení 299/2016/RM 313/2016/RM) usnesení č. 299/2016/RM Plnění usnesení rady města bere na vědomí zprávu

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

Z á p i s č. 32. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 32. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 32 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 29.9.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr. Petr Volf (příchod 16:10), Vilém Kraus

Více

58. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

58. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 58. schůze Rady města Rychvald, dne 19. 09. 2016 Kontrola usnesení 58/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání komise RM 58/2. Rada města b e r

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Z á p i s č. 31. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 31. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 31 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 15. 8. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni : MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Vilém Kraus, PhDr. Ilona Němcová, Petr

Více

Zápis z 117. zasedání rady města

Zápis z 117. zasedání rady města Zápis z 117. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 06.06.2017 od 08.15 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Tisk č. 1 Zapojení dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 29. 6. 2015 čas: místo: 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města volí: 1. Návrhovou komisi ve složení: Bc. Robert Šlégl,

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 66. schůze Rady města Rychvald, dne 23. 01. 2017 Kontrola usnesení 66/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc únor 2017 66/2. Rada města a dle Zásad pro poskytování

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 21. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 10.11.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 21. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 10.11. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 21. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 10.11.2015 Projednané návrhy: 1. Souhlas s použitím soukromého vozidla starosty a

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015 Pronájem nebytového prostoru a předzahrádky na Kozím hrádku (mat. č. 309/2015) Usnesení č. 306/2015 I. Bere na vědomí informaci komise

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík, MBA Bc. Petr Machálek Josef Červenka Mgr., Bc. Jiří Jobánek Ing. Karel Doležal

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík, MBA Bc. Petr Machálek Josef Červenka Mgr., Bc. Jiří Jobánek Ing. Karel Doležal Zápis 70. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného v pondělí 9. ledna 2017 v 8:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: 8:00 hodin Ing. Pavel

Více