FAP-420/FAH-420 Automatické hlásiče požáru LSN improved version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAP-420/FAH-420 Automatické hlásiče požáru LSN improved version"

Transkript

1 Systémy EPS FAP-420/FAH-420 Atomatické e požár LSN improved version FAP-420/FAH-420 Atomatické e požár LSN improved version Kombinace optických, teplotních a chemických senzorů s inteligentní vyhodnocovací elektroniko Nejvčasnější detekce nejslabšího koře (TF1) pomocí dvojitých optických kořových ů s technologií Dal-Ray Vlastnosti e přizpůsobeny potřebám požití v místnostech Kompenzace znečištění v optické části a části pro měření plyn Díky dvěma integrovaným izolátorům je zachována fnkce krhového vedení LSN v případě přeršení vedení nebo zkrat Atomatické e požár řady 420 nabízí vynikající přesnost stejně jako rychlost a preciznost detekce. Verze se dvěma optickými senzory (dální optické e: FAP-DO420, FAP-DOT420, FAPDOTC420) jso schopné detekovat nejslabší koř (TF1). Tyto e poskytjí všechny výhody technologie LSN improved version. Adresování ů lze nakonfigrovat pomocí integrovaných otočných přepínačů. Přehled systém Teplotní rozdíl Chemický (+ optický) Provozní režim FAP OTC 4 20 x x - x - - FAP OT 42 0 Typ e FAP O 420 (KKW) FAH T 420 (KKW) Provozní režim Kombinovaný Typ e FAP-DOTC420 FAP-DOT420 FAP-DO420 x x - Optický x x x Dální opticko- x x x Teplotní maximm Kombinovaný x x - - Optický x x x - Dální opticko- Teplotní maximm x x - x x x -

2 2 FAP-420/FAH-420 Atomatické e požár LSN improved version rozdíl Chemický (+ optický) Fnkce x x - x x Technologie senzor a zpracování signál Jednotlivé senzory lze nakonfigrovat prostřednictvím sítě LSN pomocí časovače nebo manálně. Všechny signály senzorů jso nepřetržitě analyzovány interní vyhodnocovací elektroniko (ISP Intelligent Signal Processing) a jso vzájemně propojeny prostřednictvím vestavěného mikroprocesor. Propojení mezi senzory také znamená, že kombinované e lze požít i tam, kde je během běžného provoz ntné očekávat výskyt slabého koře, páry nebo prach. Poplach se atomaticky spstí poze v případě, že kombinace signálů odpovídá kombinaci v naprogramování kód pole zvoleného místa požití. Výsledkem je vyšší úroveň zabezpečení proti falešným poplachům. Navíc se analyzje také časová křivka a signály porchy e, což přináší zvýšeno spolehlivost detekce pro každý jednotlivý senzor. V případě optického a chemického senzor je prahová hodnota odezvy (kompenzace zaprášení) aktivně pravována. Seřízení pro činitele extrémního ršení vyžadje manální nebo časovačem řízené vypntí jednotlivých senzorů. Optický senzor (kořový senzor) Optický senzor vyžívá metod rozptýleného světla. Dioda LED vysílá světlo do měřicí komory, kde je světlo absorbováno labyrintovo strktro. V případě ohně vstpje koř do měřicí komory a částečky koře rozptyljí světlo vyzařované diodo LED. Množství světla, které zasáhne fotodiod, se převede na proporcionální elektrický signál. Dální optické e požívají dva optické senzory s různo vlnovo délko. Technologie Dal-Ray pracje s infračerveno a modro diodo LED, takže může být spolehlivě detekován i slabý koř (detekce TF1). Tepelný senzor (teplotní senzor) Termistor v odporové síti je vyžíván jako teplotní senzor; z něho konvertor A/D v pravidelných intervalech měří napětí závislé na teplotě. V závislosti na stanovené třídě e vyvolá teplotní senzor poplachový stav, pokd je překročena maximální teplota 54 C nebo 69 C (teplotní maximm) nebo pokd teplota stopne během rčité doby o stanoveno hodnot (teplotní rozdíl). Chemický senzor (CO snímač) Hlavní fnkcí CO snímače je zachycení oxid helnatého (CO), který vzniká v důsledk ohně. Detekje však také vodík (H) a oxid dsnatý (NO). Signální hodnota senzor proporcionálně odpovídá koncentraci plyn. Plynový senzor poskytje další informace potřebné pro účinné potlačení klamných hodnot. V závislosti na životnosti plynového senzor vypne FAP DOTC420 po šesti letech provoz chemický senzor. Hlásič FAP OTC 420 vypne chemické senzory po pěti letech provoz. Hlásič FAP DOTC420 bde nadále pracovat jako DOT. Hlásič FAP OTC 420 bde nadále pracovat jako OT. Hlásiče by poté měly být okamžitě vyměněny, aby byly schopné zachovat vyšší spolehlivost detekce poskytovano em DOTC/OTC. Vlastnosti technologie LSN improved Hlásiče požár řady 420 nabízejí všechny fnkce technologie LSN improved: flexibilní strktry sítí, včetně odboček T, bez dalších prvků, až 254 prvků s technologií LSN improved v jednom krhovém nebo rozvětveném vedení, atomatické nebo manální adresování ů volitelné pomocí otočného přepínače, v obo případech s atomaticko detekcí nebo bez ní, Napájení připojených prvků přes sběrnici LSN možnost požití nestíněného kabel pro připojení e požár, Délka kabel až m (s LSN A) zpětná kompatibilita se stávajícími systémy LSN a ústřednami. Fnkce LSN Zobrazení provozních dat Hlásiče FAP/FAH 420 navíc nabízejí všechny tradiční výhody technologie sítě LSN. Ke změně charakteristických parametrů detekce pro požití v příslšné místnosti lze požít software WinPara (kromě dálních optických ů) nebo RPS. Každý nakonfigrovaný, s výjimko typů KKW a DO, může navíc poskytnot následjící data: sériové číslo, stpeň zaprášení optické části, provozní dob, analogové hodnoty prod. Mezi analogové hodnoty patří (kromě dálních optických ů): hodnoty optického systém: aktální hodnota naměřená senzorem rozptýleného světla rozsah měření je lineární a zahrnje hodnoty od 170 (nový) po 700 (zaprášený), zaprášení: hodnota zaprášení zobrazje, jak se aktální hodnota zaprášení zvýšila v porovnání s původním stavem, hodnota CO: zobrazení aktální naměřené hodnoty (maximálně 550). Vlastní sledování technologie senzor Senzor je vybaven vlastním sledováním. Na ústředně EPS jso signalizovány následjící chyby: signalizace porchy v případě selhání elektroniky e, nepřetržité zobrazení úrovně zaprášení během provoz, signalizace porchy v případě zjištění silného zaprášení (místo spštění falešného poplach).

3 3 FAP-420/FAH-420 Atomatické e požár LSN improved version Integrované oddělovací prvky zajišťjí fnkční spolehlivost krhového vedení LSN v případě přeršení vedení nebo zkrat. V případě poplach se do ústředny EPS přenese identifikace jednotlivého e. Další provozní vlastnosti Indikace poplach e má form červeného blikajícího indikátor LED, který je dobře viditelný v úhl 360. Je možné aktivovat vzdálený externí paralelní indikátor. Patici e již není ntné směrovat, protože jednotlivé signalizační prvky jso místěny ve střed. Integrované odlehčení napntí mezipodlahových kabelů zabraňje vytažení kabelů z vývod po instalaci. Svorky pro kabely o průřez až 2,5 mm 2 jso velmi snadno přístpné. Patice ů mají mechanický zámek odebrání (lze jej aktivovat nebo deaktivovat). Hlásiče jso vybaveny labyrintem odpzjícím prach a konstrkcí s víčkem. Certifikáty a osvědčení Hlásiče vyhovjí normám: EN 54-7: 2000/A2 (2006) EN 54-5: 03/2001 poze e s teplotním senzorem EN 54-17:2005 pren 54-29: 2008 poze FAP-DOT420, FAP-DOTC420 CEA 4021:07:2003 Oblast Certifikace Evropa CE FAP-/FAH-420/FAA-MSR420/FAA-MS- R-SP CE FAP-/FAH-420 KKW Německo G FAP-OTC 420_G G FAP-OT 420_G G FAP-O 420_G G FAH-T 420_G G FAP-O 420 KKW_G G FAH-T 420 KKW_G Maďarsko TMT TMT-19/2006 FAP-OT 420, FAP-OT 420 KKW, FAP-OTC 420 TMT TMT-17/2006 FAP-O 420, FAP-O 420 KKW TMT TMT-18/2006 FAH-T 420, FAH-T 420 KKW Evropa FAH-T FAH-T 420 KKW FAP-O FAP-O 420 KKW FAP-OT FAP-OT 420 Oblast Certifikace FAP-OTC FAP-OTC 420 CE FAP-DO FAP-DOT FAP-DOTC420 FAP-DO420/FAP-DOT420/FAP- DOTC420 Německo G FAP-DO420 G FAP-DOT420 G FAP-DOTC420 Polsko CNBOP 2568/2007 FAH-T420 CNBOP CNBOP CNBOP 2567/2007 FAP-O /2007 FAP-OT /2007 FAP-OTC /01 FAP-O420 UA FAP-OT420 UA FAP-OTC420 UA FAP-DO420 UA FAP-DOT UA FAP-DOTC UA FAP- O420_MS400 _MSF400_FAA-420-RI UA FAH- T420_MS400_MSF400 Poznámky k instalaci/konfigraci Dální optické e můžete požít poze s Řídicí jednotko ústředny MPC xxxx B nebo ústředno EPS FPA Nelze požít Řídicí jednotk ústředny MPC xxxx A. Pro připojení k ústřednám EPS FPA 5000 a FPA 1200 se systémovými parametry technologie LSN improved V režim Classic lze připojit k ústřednám EPS sítě LSN BZ 500 LSN, UEZ 2000 LSN, UGM 2020 a dalším ústřednám nebo jejich přijímacím modlům s identickými podmínkami pro připojení, ovšem se systémovými parametry předchozí verze sítě LSN (kromě dálních optických ů). Při navrhování je nezbytné dodržovat národní normy a směrnice. Poznámky k instalaci a konfigraci v solad s normami /VDE Požití typů FAP DOTC420, FAP DOT420, FAP OTC 420 a FAP OT 420 se navrhje v solad se směrnicemi pro optické e, mají-li pracovat jako optické e nebo kombinované opticko-teplotní e (viz normy DIN VDE 0833 Část 2 a VDS 2095).

4 4 FAP-420/FAH-420 Atomatické e požár LSN improved version Je-li příležitostně potřebné odpojit opticko jednotk (senzor rozptýleného světla), msí být návrh založen na směrnicích pro tepelné e (viz normy DIN VDE 0833 Část 2 a VDS 2095). Při plánování protipožárních bariér podle směrnic DIBt si vědomte, že FAH T 420 (KKW) msí být nakonfigrován v solad s třído A1R. Zahrnté díly Typ e Mn ožs tví Sočásti FAP-DOTC420 1 Dální optický, teplotní a chemický mltisenzorový FAP-OTC Opticko-teplotně-chemický mltisenzorový FAP-DOT420 1 Dální optický a teplotní mltisenzorový FAP-OT Opticko-teplotní mltisenzorový FAP-DO420 1 Dální opticko-kořový FAP-O Opticko-kořový FAH-T Teplotní (teplotního rozdíl a teplotního maxima) FAP-O 420 KKW 1 Opticko-kořový * FAH-T 420 KKW 1 Teplotní (teplotního rozdíl a teplotního maxima)* * Pro požití v oblastech se zvýšeným radioaktivním vyzařováním Technické specifikace Elektrické vlastnosti Provozní napětí 15 až 33 V DC Odběr prod < 0,55 ma Výstp poplach Výstp indikátor Mechanické vlastnosti Rozměry Kryt Bez patice Ø 99,5 52 mm Ve formě datové zprávy prostřednictvím dvovodičové signální linky Otevřený kolektor se připojje k napětí 0 V přes rezistor 1,5 kω, maximálně 15 ma S paticí Ø ,5 mm Materiál Plast, ABS (Novodr) Barva Bílá, podobná odstín RAL 9010, matová povrchová úprava Hmotnost Bez obal / s obalem FAP-DOTC 420 Přibližně 80 g / 135 g FAP-DOT 420, FAP DO 420 Přibližně 75 g / 125 g FAP-OTC 420 Přibližně 80 g / 125 g FAP-OT 420, FAP O 420, FAP O 420 KKW, FAH T 420, Okolní podmínky Přípstná provozní teplota FAP-DOTC420 FAP-OTC 420 FAP-DOT420 FAP-OT 420 FAH-T 420 FAP-DO420 FAP-O 420 FAP O 420 KKW Přípstná skladovací teplota Přibližně 75 g / 115 g 10 C až +50 C 20 C až +50 C 20 C až +65 C FAP-DOTC C až +50 C FAP-DOT C až +80 C FAP-DO C až +80 C Přípstná relativní vlhkost Přípstná rychlost vzdch 95 % (nekondenzjící) 20 m/s Třída krytí podle EN IP 40, IP 43 při požití patice e s těsněním pro vlhké prostředí Další charakteristické vlastnosti Citlivost odezvy Optická část V solad s EN 54 T7 (programovatelná) Část pro teplotní maximm Řada, část pro teplotní rozdíl: FAH-T 420, Řada, část pro teplotní rozdíl: FAP DOTC420, FAP DOT420, FAP OTC420, FAP OT420 > 54 C / > 69 C A2S / A2R / A1 / A1R / BS / BR, v solad s normo EN 54 5 (programovatelná) A2S / A2R / BS / BR, v solad s EN 54 5 (programovatelné) Plynový senzor V rozsah ppm (počet částic na milión) Samostatný signalizační prvek Barevný kód Červený indikátor LED

5 5 FAP-420/FAH-420 Atomatické e požár LSN improved version FAP-DOTC420 2 žlté sostředné krožky Návrh FAP-OTC 420 Žltý krožek FAP-DOT černé sostředné krožky FAP-OT 420 Černý krožek FAP-DO420 2 šedé sostředné krožky FAP-O 420, FAP O 420 KKW FAH-T 420, Sledovaná oblast FAP DOTC 420, FAP DOT 420, FAP DO 420, FAP OTC 420, FAP OT 420, FAP O 420 FAH-T 420 Maximální instalační výška FAP DOTC 420, FAP DOT 420, FAP DO 420, FAP OTC 420, FAP OT 420, FAP O 420, FAP O 420 KKW FAH-T 420, Informace o objednání Bez označení Červený krožek Maximálně 120 m 2 (Dbejte na dodržení místních směrnic!) Maximálně 40 m 2 (Dbejte na dodržení místních směrnic!) 16 m (Dbejte na dodržení místních směrnic!) Maximálně 16 m (Dbejte na dodržení místních směrnic!) Maximálně 7,5 m (Dbejte na dodržení místních směrnic!) FAP OTC 420 Optický/tepelný/chemický mltisenzorový pro verzi LSN improved version Číslo objednávky FAP-OTC 420 FAP OT 420 Optický/tepelný mltisenzorový pro verzi LSN improved version Číslo objednávky FAP-OT 420 FAP O 420 Optický koře pro verzi LSN improved version Číslo objednávky FAP-O 420 FAH T 420 Tepelný teplotní rozdíl / teplotní maximm, pro síť LSN improved version Číslo objednávky FAH-T 420 FAP O420 KKW Optický koře pro požití v oblastech se zvýšeným radioaktivním zářením, pro síť LSN improved version Číslo objednávky FAP-O420-KKW FAH T420 KKW Tepelný teplotní rozdíl / teplotní maximm, pro požití v oblastech se zvýšeným radioaktivním zářením, pro síť LSN improved version Číslo objednávky FAH-T420-KKW FAP-DO420 Dální opticko-kořový pro síť LSN improved version Číslo objednávky FAP-DO420 FAP-DOT420 Dální optický a teplotní mltisenzorový pro síť LSN improved version Číslo objednávky FAP-DOT420 FAP-DOTC420 Dální optický, teplotní a chemický mltisenzorový pro síť LSN improved version Číslo objednávky FAP-DOTC420 Hardwarové příslšenství MS 400 Patice e Neznačková patice e pro kabely s povrchovo a zápstno montáží Číslo objednávky MS 400 MSC 420 Přídavná patice s těsněním pro vlhké prostředí Pro kabely s povrchovo montáží Číslo objednávky MSC 420 FAA MSR 420 Patice e s relé jedná se o patici e s přepínacím relé (typ C) Číslo objednávky FAA-MSR 420 MS 420 LSN Patice e s pržino Pro požití ve Velké Británii Číslo objednávky MS 420 FNM-420-A-BS-WH Patice s integrovano siréno pro vnitřní požití, bílá pro signalizaci poplach přímo na místě vznik požár, moho být požity bď jako patice s integrovano siréno, nebo jako samostatné sirény, pro technologii LSN improved Číslo objednávky FNM-420-A-BS-WH MSS 401 LSN Bílá patice e s integrovano siréno pro přímé připojení do sítě LSN se samostatným stejnosměrným napájením Číslo objednávky MSS 401 SSK 400 Ochranný protiprachový kryt (balení obsahje 10 ksů) Číslo objednávky SSK 400 TP4 400 Podložka pod štítek s označením e (balení obsahje 50 ksů) Číslo objednávky TP4 400 TP8 400 Podložka pod štítek s označením e (balení obsahje 50 ksů) Číslo objednávky TP8 400

6 6 FAP-420/FAH-420 Atomatické e požár LSN improved version SK 400 Ochranný koš e chrání před poškozením Číslo objednávky SK 400 MH 400 Vyhřívání e pro požití v místech, kde může dojít ke zhoršení fnkční bezpečnosti e kondenzací Číslo objednávky MH 400 MK 400 Konzola e Konzola pro montáž ů, vyhovjící směrnicím institt DIBt, nad dveře atd., včetně patice e Číslo objednávky MK 400 Montážní konzola pro e požár na podpěrách dvojité podlahy Číslo objednávky FMX-DET-MB MPA Externí signální svítidlo v solad s normo DIN průhledné červené signální svítidlo vyhovjící normě DIN Číslo objednávky MPA FAA 420 RI Vzdálený indikátor vyžadováno, pokd není přímo viditelný nebo je namontován do stropního podhled či dvojité podlahy Číslo objednávky FAA-420-RI

7 7 FAP-420/FAH-420 Atomatické e požár LSN improved version FAP-DOTC420 Dální optický, teplotní a chemický mltisenzorový FAP-DOT420 Dální optický a teplotní mltisenzorový FAP-DO420 Dální opticko-kořový FAP OTC 420 Optický/tepelný/chemický mltisenzorový FAP OT 420 Optický/ tepelný mltisenzorový Typ e Dální optický/teplotní/chemický Dální optický Dální optický/teplotní Opticko-teplotně-chemický Opticko-teplotní Provozní napětí 15 až 33 V DC 15 až 33 V DC 15 až 33 V DC 15 až 33 V DC 15 až 33 V DC Odběr prod < 0,55 ma < 0,55 ma < 0,55 ma < 0,55 ma < 0,55 ma Třída krytí Přípstná provozní teplota 10 C až +50 C 20 C až +50 C 20 C až +65 C 10 C až +50 C 20 C až +50 C Sledovaná oblast Maximálně 120 m² Maximálně 120 m² Maximálně 120 m² Maximálně 120 m² Maximálně 120 m² Maximální instalační výška Požití v oblastech se zvýšeným radioaktivním vyzařováním 16 m 16 m 16 m 16 m 16 m Barevný kód 2 žlté krožky 2 černé krožky 2 šedé krožky Žltý krožek Černý krožek FAP O 420 Optický koře FAH T 420 Tepelný FAP O420 KKW Optický koře FAH T420 KKW Tepelný Typ e Optický Hlásič teplotního rozdíl a teplotního maxima Optický Hlásič teplotního rozdíl a teplotního maxima Provozní napětí 15 až 33 V DC 15 až 33 V DC 15 až 33 V DC 15 až 33 V DC Odběr prod < 0,55 ma < 0,55 ma < 0,55 ma < 0,55 ma Třída krytí Přípstná provozní teplota 20 C až +65 C 20 C až +50 C 20 C až +65 C 20 C až +50 C Sledovaná oblast Maximálně 120 m² Maximálně 40 m² Maximálně 120 m² Maximálně 40 m² Maximální instalační výška Požití v oblastech se zvýšeným radioaktivním vyzařováním 16 m 7,5 m 16 m 7,5 m Barevný kód Bez označení Červený krožek Bez označení Červený krožek

8 8 FAP-420/FAH-420 Atomatické e požár LSN improved version Zastopeno společností: Czech Repblic Bosch Secrity Systems s.r.o. Pod Višňovko 1661/ Praha 4, Česká Repblika Tel.: Fax: Bosch Secrity Systems s.r.o Údaje se moho změnit bez předchozího pozornění cs, V3, 30. Led 2012

FAP-420/FAH-420 Automatické hlásiče požáru LSN improved version

FAP-420/FAH-420 Automatické hlásiče požáru LSN improved version Systémy EPS FAP-420/FAH-420 Atomatické e požár LSN improved version FAP-420/FAH-420 Atomatické e požár LSN improved version www.boschsecrity.cz Kombinace optických, teplotních a chemických senzorů s inteligentní

Více

LBC 3482/00 Tlakový reproduktor

LBC 3482/00 Tlakový reproduktor Konferenční systémy LBC 3482/ Tlakový reprodktor LBC 3482/ Tlakový reprodktor www.boschsecrity.cz Vysoce výkonný zvkový měnič Vynikající reprodkce řeči Přizpůsobení pro vnitřní montáž přídavné desky dohled

Více

Konvenční manuální hlásiče požáru pro oblasti s nebezpečím výbuchu

Konvenční manuální hlásiče požáru pro oblasti s nebezpečím výbuchu Systémy EPS Konvenční manuální hlásiče požáru pro oblasti s nebezpečím výbuchu Konvenční manuální hlásiče požáru pro oblasti s nebezpečím výbuchu www.boschsecuritysystems.cz Konvenční manuální hlásiče

Více

Automatické hlásiče požáru LSN improved version FAP-DO420/FAP-420/FAH-420. Provozní příručka

Automatické hlásiče požáru LSN improved version FAP-DO420/FAP-420/FAH-420. Provozní příručka Automatické hlásiče požáru LSN improved FAP-DO420/FAP-420/FAH-420 cs Provozní příručka Automatické hlásiče požáru LSN improved Obsah cs 3 Obsah 1 Popis výrobku 5 2 Přehled systému 6 2.1 Konfigurace hlásiče

Více

LBC 3210/00 Reproduktor Line Array pro vnitřní/venkovní použití

LBC 3210/00 Reproduktor Line Array pro vnitřní/venkovní použití Konferenční systémy LBC 3210/00 Reprodktor Line Array pro vnitřní/venkovní požití LBC 3210/00 Reprodktor Line Array pro vnitřní/venkovní požití www.boschsecrity.cz Rozšířená oblast poslech Vynikající srozmitelnost

Více

Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2

Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2 DF1101-Ex Cerberus Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2 Pro venkovní i vnitřní použití Vyhodnocení pomocí trojice senzorů: - detekce

Více

Držáky a příslušenství pro řadu AutoDome

Držáky a příslušenství pro řadu AutoDome Video Držáky a příslšenství pro řad AtoDome Držáky a příslšenství pro řad AtoDome www.boschsecritysystems.cz Modly napájení 24 V AC, 120 V AC a 230 V AC Držáky pro závěsno montáž na stěn, do roh, na slop,

Více

FDSB221, FDSB229 Akustická patice, Akustická patice s majákem

FDSB221, FDSB229 Akustická patice, Akustická patice s majákem FDSB221, FDSB229 Akustická patice, Akustická patice s majákem adresovatelný (FDnet) Sinteso Akustická patice FDSB221 a Akustická patice s majákem FDBS229 Výběr z 11 tónů, programovatelné 2 úrovně aktivace

Více

FC2020 Ústředna požární signalizace

FC2020 Ústředna požární signalizace FC00 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS0 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 5 prvků Ústředna může

Více

LTC 8600 Modulární maticové přepínače a řídicí systémy Allegiant

LTC 8600 Modulární maticové přepínače a řídicí systémy Allegiant Video 86 Modlární maticové přepínače a řídicí systémy Allegiant 86 Modlární maticové přepínače a řídicí systémy Allegiant www.boschsecrity.cz Přepínání 8 kamer na 6 monitorech Modlární konstrkce Výkonné

Více

VDC 485 Kamery FlexiDome XF s kopulovitým krytem

VDC 485 Kamery FlexiDome XF s kopulovitým krytem Video VDC 485 Kamery FlexiDome XF s koplovitým krytem VDC 485 Kamery FlexiDome XF s koplovitým krytem www.boschsecritysystems.cz Kryt odolný proti silným nárazům, mechanickém poškození a povětrnostním

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Bezpečí bez starostí. elektrická požární signalizace. analogový adresovatelný systém. konvenční systém

Bezpečí bez starostí. elektrická požární signalizace. analogový adresovatelný systém. konvenční systém Bezpečí bez starostí elektrická požární signalizace analogový adresovatelný systém konvenční systém Sídlo společnosti: Provozovna: Lites Liberec s.r.o. Oblouková 135 463 03 Stráž nad Nisou Lites Liberec

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

Videorekordér řady 400

Videorekordér řady 400 Video Videorekordér řady 400 Videorekordér řady 400 www.boschsecritysystems.cz Čtyřkanálové nahrávání v reálném čase s technologií H.264 Zobrazení a nahrávání obraz v rozlišení, 2 nebo 4 Vestavěný webový

Více

Detektor hořlavých plynů GS 120

Detektor hořlavých plynů GS 120 Detektor hořlavých plynů GS 120 - Instalační příručka - verze 1.0 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah:

Více

Detektory úniku plynu

Detektory úniku plynu Detektory úniku plynu Pro rychlý přehled testo 317-2 testo 316-1 testo 316-2 testo gas detector testo 316-Ex CH 4 C 3 H 2 Kontrola úniku plynu Stále znovu dochází díky netěsným plynovým potrubím k ničivým

Více

VIDEOJET decoder 3000

VIDEOJET decoder 3000 Video VIDEOJET decoder 3000 VIDEOJET decoder 3000 www.boschsecrity.cz Dekódování HD 1080p30/i60 nebo 720p60 při jednodchém zobrazení Možnost kvadrantového zobrazení pro videodata v kvalitě SD až do 960H

Více

FDOOT271, FDCW241 SWING Kombinovaný bezdrátový hlásič požáru

FDOOT271, FDCW241 SWING Kombinovaný bezdrátový hlásič požáru FDOOT271, FDCW241 SWING Kombinovaný bezdrátový hlásič požáru adresný (FDnet/C-NET) Sinteso Cerberus PRO Technologie komunikace se 3 skoky Kompletní integrace do systému detekce požáru FS20 a FS720 Souběžný

Více

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1 Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100 Popis: Přijímač Alarm (červená) Signalizuje poplach Level - Monitor (červená) Jas je závislý na síle přijímaného signálu Good - Stav (zelená) Signalizuje klidový

Více

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy KÓD TYP: EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy : CZ** RED POWER 1438 CPR Prohlášení o vlastnostech CNBOP-PIB No 1438-CPR-0385 Vydáno na základě schválení

Více

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 IMPROMAT NEO INVERTER Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 Návod k obsluze a údržbě Instalační manuál Servisní manuál vydání 10/2010 - veškeré změny textu i tech. parametrů vyhrazeny Pokojová jednotka RCM 2-1

Více

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm ABB/NN 08/01CZ_07/04 Přístroje nízkého napětí Ovládací a signalizační prvky Tato kompaktní řada představuje novou výběrovou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230 NÁVOD K OBSLUZE Ústředna CS-121-230 ÚSTŘEDNA CS-121-230 Napájení ústředny 230Vst (-15/+10%) 50Hz příkon max. 4,5VA podle připojeného snímače Počet analogových vstupů 1x 4 20mA Zdroj pro snímač (vestavěný)

Více

Nasávací kouřové systémy řady 420 Speciální prostředí vyžadují včasnou detekci

Nasávací kouřové systémy řady 420 Speciální prostředí vyžadují včasnou detekci Nasávací kouřové systémy řady 420 Speciální prostředí vyžadují včasnou detekci 2 Nasávací kouřové systémy: Spolehlivá investice Chraňte aktivně své investice kouřovým nasávacím systémem od společnosti

Více

DINION IP dynamic 7000 HD

DINION IP dynamic 7000 HD Video DINION IP dynamic 7000 HD DINION IP dynamic 7000 HD www.boschsecrity.cz Vysoký dynamický rozsah pro sočasné zobrazení detailů v jasných i tmavých oblastech (106 db s inteligentní atomaticko expozicí)

Více

DINION IP 5000 MP. Video DINION IP 5000 MP. www.boschsecurity.cz. Elegantní síťová kamera pro vnitřní použití

DINION IP 5000 MP. Video DINION IP 5000 MP. www.boschsecurity.cz. Elegantní síťová kamera pro vnitřní použití Video DINION IP 5000 MP DINION IP 5000 MP www.boschsecrity.cz Elegantní síťová kamera pro vnitřní požití 5 milionů pixelů pro obraz s vysoko úrovní detailů Inteligentní potlačení šm zmenšje požadavky na

Více

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE 3 Exteriérové digitální hodiny řady DE Tento typ univerzálních digitálních hodin určený pro použití ve venkovním prostředí najde své uplatnění také

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Bosch Recording Station Appliance

Bosch Recording Station Appliance Video Bosch Recording Station Appliance Bosch Recording Station Appliance www.boschsecritysystems.cz Systém pro nahrávání a správ pro videodata přenášená přes síť IP, připravený k požití ihned po vybalení

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Časová a hlídací relé, převodníky

Časová a hlídací relé, převodníky Funktions-, Schaltrelais und Wandler Přehled: Elektronická relé lze použít pro hlídání teploty v pevných, kapalných i plynných látkách. Teplotu měří vhodný snímač umístěný v médiu, v přístroji se vyhodnocuje

Více

Přehled komponentů systému GILD

Přehled komponentů systému GILD Přehled komponentů systému GILD www.gildsystem.com GR-U01 - Rozvaděčová řídící jednotka Autonomní rozvaděčová řídící jednotka, slouží k připojení a ovládání rozvaděčových modulů. Jednotlivé moduly jsou

Více

Domov na dlani NETIC. Katalog. www.adaugeo.cz. Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika. info@adaugeo.cz. www.adaugeo.

Domov na dlani NETIC. Katalog. www.adaugeo.cz. Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika. info@adaugeo.cz. www.adaugeo. NETIC info@adaugeo.cz www.adaugeo.cz Katalog Domov na dlani Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika info@adaugeo.cz www.adaugeo.cz T: +420 720 367 377 T: +420 720 367 004 V22.1CZ Obsah 1 Řídící

Více

Komplexní špičkový systém detekce požáru od společnosti Bosch s technologií místní zabezpečovací sítě (LSN) pro dokonalou ochranu.

Komplexní špičkový systém detekce požáru od společnosti Bosch s technologií místní zabezpečovací sítě (LSN) pro dokonalou ochranu. Prvotřídní požární ochrana luxusního hotelu Hotel Kempinski Hotel The Dome v Turecku je kompletně vybaven systémem elektrické požární signalizace od společnosti Bosch. Kempinski 2 Komplexní špičkový systém

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

Software Bosch Recording Station 8.10

Software Bosch Recording Station 8.10 Video Software Bosch Recording Station 8.10 Software Bosch Recording Station 8.10 www.boschsecritysystems.cz Software pro nahrávání a správ videodat v síti IP Možnost připojení až 64 zdrojů videodat k

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

DINION IP ultra 8000 MP

DINION IP ultra 8000 MP Video DINION IP ltra 8000 MP DINION IP ltra 8000 MP www.boschsecrity.cz Rozlišení 4K UHD pro výjimečné detaily Extrémně vysoké rozlišení při vysoké rychlosti závěrky (30 snímků/s) Úplný přehled se zvětšenými

Více

Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43. Popis

Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43. Popis Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43 Popis Přepěťová ochrana slouží k omezení a svedení přechodných atmosférických přepětí. Každá ochrana má určitou

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního DEHN chrání. 909 300 DPO 230 TV 909 300 4013364117723 4-3-1 233,8 g 1 Stk. 86,00 909 310 DPO 230 NT 909 310 4013364117747 4-3-1 212 g 1 Stk. 75,50 909 320 DPO 230 ISDN 909 320 4013364136885 4-3-1 215 g

Více

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Přístroje nízkého napětí Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Měření a monitoring: P- Činný výkon (kw) S- Zdánlivý výkon (kva) Q- Jalový výkon (kvar) Chybějící jalového výkonu pro dosažení

Více

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh IEC60253-2 000IMP/ Elektroměr 990D Modulární provedení na DIN lištu, 4 moduly Pro napětí 3x230V/400VAC 3X5 (00)A C7 ový rozsah: 3x0/80A, Impulsní výstup: 800 imp/ Přehledný digitální display Třída přesnosti:

Více

Spínací jednotka limitní hladiny nivotester FTC 420/421/422

Spínací jednotka limitní hladiny nivotester FTC 420/421/422 Technická informace TI 127F/00/cs Spínací jednotka limitní hladiny nivotester FTC 420/421/422 Spínací jednotka v kompaktním provedení Minipac pro měření limitní hladiny kapalin a sypkých hmot pomocí kapacitních

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

Multifunkční terminál AXT-300/310

Multifunkční terminál AXT-300/310 TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKU Multifunkční terminál AXT-300/310 Popis zařízení: Terminál s integrovanou 1.3 MegaPixeovou kamerou je založený na platformě průmyslového PC (x86). Je vhodný pro systémy docházky,

Více

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW KPN--0LAW KPN--LPW Kompletní lineární zálohované zdroje 0V~/,V=/A (0V~/,V=/,A) v kovovém krytu s transformátorem a prostorem pro akumulátor V/Ah Popis Kódy: 0, 0 KPN--0LAW a KPN--LPW jsou kompletní lineární

Více

DINION IP dynamic 7000 HD

DINION IP dynamic 7000 HD Video DINION IP dynamic 7000 HD DINION IP dynamic 7000 HD www.boschsecrity.cz Vysoký dynamický rozsah možňjící sočasné zobrazení detailů v jasných i tmavých oblastech (106 db s IE) Inteligentní potlačení

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

Technická data. Ochrana proti zkratu

Technická data. Ochrana proti zkratu I Snímač, induktivní 0102 Objednací název Přímá nástavbová montáž na normované pohony Kompaktní a stabilní skříň Fixní seřízení EU osvědčení o typové zkoušce konstrukčního vzoru TÜV99 ATEX 1479X Poużitelné

Více

1: Připojení pro zdroj napětí a výst. signály 2: Připojení pro teplotní senzor Made in USA

1: Připojení pro zdroj napětí a výst. signály 2: Připojení pro teplotní senzor Made in USA TP323 : Připojení pro zdroj napětí a výst. signály 2: Připojení pro teplotní senzor Made in USA Vlastnosti výrobku Převodník měřícího signálu pro teplotní senzory pro měřící prvek Pt00 a Pt000 4...20 ma

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Modul spínací dveře/světlo, řadový Objednací číslo: 8300-0-0123 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

EWT - HYDROMETER SCYLAR INT8

EWT - HYDROMETER SCYLAR INT8 EWT - HYDROMETER SCYLAR INT8 MANUÁL A MONTÁŽNÍ NÁVOD Kalorimetrické počítadlo pro všestranné použití v systémech topení a chlazení. Obsah Instalace počítadla... 3 Instalace teplotních čidel... 3 Zapojení

Více

Obsah. Montážní příslušenství strana 9 Produktový přehled dalších zařízení strana 9 Webové odkazy strana 9

Obsah. Montážní příslušenství strana 9 Produktový přehled dalších zařízení strana 9 Webové odkazy strana 9 Obsah Signální zařízení MOFLASH Signální svítidla FF125 DIN strana 1 Signální LED svítidla LEDD (LEDA) 125 strana 1 Signální LED svítidla LED80 strana 2 Signální LED vícefunkční maják LED201/200 strana

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Návod k montáži obsluze Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Dokument číslo: 704214/00 05/2007 Montážní návod je součástí přístroje. Obsahuje údaje o správném zacházení s výrobkem. Návod

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

MarCator. Nová generace Digitální číselníkové úchylkoměry s elektronikou REFERENCE-SYSTEM a s integrovaným bezdrátovým přenosem hodnot

MarCator. Nová generace Digitální číselníkové úchylkoměry s elektronikou REFERENCE-SYSTEM a s integrovaným bezdrátovým přenosem hodnot - 2 MarCator. Nová generace Digitální číselníkové úchylkoměry s elektronikou REFERENCE-SYSTEM a s integrovaným bezdrátovým přenosem hodnot Společnost Mahr znovu nastavuje nový standard v segmentu digitálních

Více

Stropní reproduktor s širokým vyzařovacím úhlem LC4 Nejkompaktnější provedení, nejširší dosah.

Stropní reproduktor s širokým vyzařovacím úhlem LC4 Nejkompaktnější provedení, nejširší dosah. Stropní reproduktor s širokým vyzařovacím úhlem LC4 Nejkompaktnější provedení, nejširší dosah. 2 Stropní reproduktor s širokým vyzařovacím úhlem LC4 Kompaktní, kvalitní a nepřekonatelné pokrytí Špičkový

Více

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více

PIR technologie US technologie

PIR technologie US technologie Jednoduché a úsporné senzory Legrand nabízí moderní senzory pro efektivní řešení řízení osvětlení. Samostatné autonomní senzory 1 výstup: Autonomní pohybové senzory (str. 134 a 136) Autonomní přítomnostní

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace NA0003-2011/07 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní napětí 24 V SS ±0,5

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více

FLUKE. Vizuální IR teploměr. Speciální propagační akce na všechny multifunkční testery instalací Fluke. Fluke VT04

FLUKE. Vizuální IR teploměr. Speciální propagační akce na všechny multifunkční testery instalací Fluke. Fluke VT04 Jaro 2014 FLUKE Specials Vizuální IR teploměr Fluke VT04 Speciální propagační akce na všechny multifunkční testery instalací Fluke The Most Trusted Tools in the World. Řešení pro měření teploty: dobré

Více

SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ

SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ Výrobce LUTRON LUTRON MASTECH MASTECH PROVA PROVA PROVA Kyoritsu Kyoritsu Kyoritsu Typ CM 9930 CM 9940 MS2138 MS2108 CM02 CM03 11 2300R 2033 2031 Digitů 4 4 3 3/4 3 3/4 3

Více

FLEXIDOME HD 1080p HDR VR

FLEXIDOME HD 1080p HDR VR Video FLEXIDOME HD 1080p HDR VR FLEXIDOME HD 1080p HDR VR www.boschsecritysystems.cz Vysoký dynamický rozsah pro sočasné zobrazení detailů v jasných i tmavých oblastech Analýza scény založená na obsah

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily Se zdvihem 20 nebo 40 mm SKB32... SKC32... SKB82... SKC82... SK...32...: Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SK...82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové

Více

FC091 UC091. Regulátor a ovladač klimatizační jednotky s řízením podle CO 2. Shrnutí. Použití. Funkce. Funkční módy. domat FC091 1

FC091 UC091. Regulátor a ovladač klimatizační jednotky s řízením podle CO 2. Shrnutí. Použití. Funkce. Funkční módy. domat FC091 1 FC091 UC091 Regulátor a ovladač klimatizační jednotky s řízením podle CO 2 Shrnutí Souprava regulátoru FC091 a pokojového ovladače UC091 slouží k regulaci klimatizační jednotky ELAIR AC. Může buď pracovat

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Systém WiFi záznamníků dat

Systém WiFi záznamníků dat Systém WiFi záznamníků dat Saveris 2 nové pojetí sledování teploty a vlhkosti C Přenos dat přes WiFi %rv Všechna naměřená data kdykoliv k dispozici, na každém místě, v každém PC, tabletu nebo Smartphonu

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 19.1.2010 Poslední aktualizace: 29.7.2010 13:41 Počet stran: 8 2011 Adresa:

Více

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7 Tlakové spínače Rozsáhlý sortiment tlakových spínačů, poskytuje celou řadu různých možností pro konverzi tlakových změn na elektrický signál. Tato řada zahrnuje elektromechanické a elektronické spínače

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

HILGER s.r.o., Místecká 258, 720 02 Ostrava-Hrabová, Telefon: (+420) 596 718 912, (+420) 596 706 301, Email: hilger@hilger.cz,

HILGER s.r.o., Místecká 258, 720 02 Ostrava-Hrabová, Telefon: (+420) 596 718 912, (+420) 596 706 301, Email: hilger@hilger.cz, Tyto kamery třetí generace mají vysoce citlivý IR detektor a ergonomický tvar. Jsou cenově dostupné, jednoduše se ovládají, poskytují vysoce kvalitní snímky a umožňují přesné měření teplot. Mají integrovanou

Více

Stacionární anemometr AS-3ES

Stacionární anemometr AS-3ES Stacionární anemometr AS-3ES Verze 1.2 č. ES.199.IO Katowice, říjen 2014 Obsah 1Předmět návodu k použití...3 2Určení a podmínky použití anemometru AS-3ES...3 3Technické údaje...4 4Konstrukce anemometru...5

Více

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY 10.1. Kontaktní snímače teploty 10.2. Bezkontaktní snímače teploty 10.1. KONTAKTNÍ SNÍMAČE TEPLOTY Experimentální metody přednáška 10 snímač je připevněn na měřený objekt 10.1.1.

Více

3D MĚŘÍCÍ STŮL ŘADA MIRACLE

3D MĚŘÍCÍ STŮL ŘADA MIRACLE 3D MĚŘÍCÍ STŮL ŘADA MIRACLE 1 Miracle (zázrak) CMM - reprezentuje plně automatizované CMM Všechna tři vodící tělesa jsou vyrobena z vysoce kvalitního granitu, zachovávají si své vlastnosti a tvrdost i

Více