FAP-420/FAH-420 Automatické hlásiče požáru LSN improved version

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAP-420/FAH-420 Automatické hlásiče požáru LSN improved version"

Transkript

1 Systémy EPS FAP-420/FAH-420 Atomatické e požár LSN improved version FAP-420/FAH-420 Atomatické e požár LSN improved version Kombinace optických, teplotních a chemických senzorů s inteligentní vyhodnocovací elektroniko Nejvčasnější detekce nejslabšího koře (TF1) pomocí dvojitých optických kořových ů s technologií Dal-Ray Vlastnosti e přizpůsobeny potřebám požití v místnostech Kompenzace znečištění v optické části a části pro měření plyn Díky dvěma integrovaným izolátorům je zachována fnkce krhového vedení LSN v případě přeršení vedení nebo zkrat Atomatické e požár řady 420 nabízí vynikající přesnost stejně jako rychlost a preciznost detekce. Verze se dvěma optickými senzory (dální optické e: FAP-DO420, FAP-DOT420, FAPDOTC420) jso schopné detekovat nejslabší koř (TF1). Tyto e poskytjí všechny výhody technologie LSN improved version. Adresování ů lze nakonfigrovat pomocí integrovaných otočných přepínačů. Přehled systém Teplotní rozdíl Chemický (+ optický) Provozní režim FAP OTC 4 20 x x - x - - FAP OT 42 0 Typ e FAP O 420 (KKW) FAH T 420 (KKW) Provozní režim Kombinovaný Typ e FAP-DOTC420 FAP-DOT420 FAP-DO420 x x - Optický x x x Dální opticko- x x x Teplotní maximm Kombinovaný x x - - Optický x x x - Dální opticko- Teplotní maximm x x - x x x -

2 2 FAP-420/FAH-420 Atomatické e požár LSN improved version rozdíl Chemický (+ optický) Fnkce x x - x x Technologie senzor a zpracování signál Jednotlivé senzory lze nakonfigrovat prostřednictvím sítě LSN pomocí časovače nebo manálně. Všechny signály senzorů jso nepřetržitě analyzovány interní vyhodnocovací elektroniko (ISP Intelligent Signal Processing) a jso vzájemně propojeny prostřednictvím vestavěného mikroprocesor. Propojení mezi senzory také znamená, že kombinované e lze požít i tam, kde je během běžného provoz ntné očekávat výskyt slabého koře, páry nebo prach. Poplach se atomaticky spstí poze v případě, že kombinace signálů odpovídá kombinaci v naprogramování kód pole zvoleného místa požití. Výsledkem je vyšší úroveň zabezpečení proti falešným poplachům. Navíc se analyzje také časová křivka a signály porchy e, což přináší zvýšeno spolehlivost detekce pro každý jednotlivý senzor. V případě optického a chemického senzor je prahová hodnota odezvy (kompenzace zaprášení) aktivně pravována. Seřízení pro činitele extrémního ršení vyžadje manální nebo časovačem řízené vypntí jednotlivých senzorů. Optický senzor (kořový senzor) Optický senzor vyžívá metod rozptýleného světla. Dioda LED vysílá světlo do měřicí komory, kde je světlo absorbováno labyrintovo strktro. V případě ohně vstpje koř do měřicí komory a částečky koře rozptyljí světlo vyzařované diodo LED. Množství světla, které zasáhne fotodiod, se převede na proporcionální elektrický signál. Dální optické e požívají dva optické senzory s různo vlnovo délko. Technologie Dal-Ray pracje s infračerveno a modro diodo LED, takže může být spolehlivě detekován i slabý koř (detekce TF1). Tepelný senzor (teplotní senzor) Termistor v odporové síti je vyžíván jako teplotní senzor; z něho konvertor A/D v pravidelných intervalech měří napětí závislé na teplotě. V závislosti na stanovené třídě e vyvolá teplotní senzor poplachový stav, pokd je překročena maximální teplota 54 C nebo 69 C (teplotní maximm) nebo pokd teplota stopne během rčité doby o stanoveno hodnot (teplotní rozdíl). Chemický senzor (CO snímač) Hlavní fnkcí CO snímače je zachycení oxid helnatého (CO), který vzniká v důsledk ohně. Detekje však také vodík (H) a oxid dsnatý (NO). Signální hodnota senzor proporcionálně odpovídá koncentraci plyn. Plynový senzor poskytje další informace potřebné pro účinné potlačení klamných hodnot. V závislosti na životnosti plynového senzor vypne FAP DOTC420 po šesti letech provoz chemický senzor. Hlásič FAP OTC 420 vypne chemické senzory po pěti letech provoz. Hlásič FAP DOTC420 bde nadále pracovat jako DOT. Hlásič FAP OTC 420 bde nadále pracovat jako OT. Hlásiče by poté měly být okamžitě vyměněny, aby byly schopné zachovat vyšší spolehlivost detekce poskytovano em DOTC/OTC. Vlastnosti technologie LSN improved Hlásiče požár řady 420 nabízejí všechny fnkce technologie LSN improved: flexibilní strktry sítí, včetně odboček T, bez dalších prvků, až 254 prvků s technologií LSN improved v jednom krhovém nebo rozvětveném vedení, atomatické nebo manální adresování ů volitelné pomocí otočného přepínače, v obo případech s atomaticko detekcí nebo bez ní, Napájení připojených prvků přes sběrnici LSN možnost požití nestíněného kabel pro připojení e požár, Délka kabel až m (s LSN A) zpětná kompatibilita se stávajícími systémy LSN a ústřednami. Fnkce LSN Zobrazení provozních dat Hlásiče FAP/FAH 420 navíc nabízejí všechny tradiční výhody technologie sítě LSN. Ke změně charakteristických parametrů detekce pro požití v příslšné místnosti lze požít software WinPara (kromě dálních optických ů) nebo RPS. Každý nakonfigrovaný, s výjimko typů KKW a DO, může navíc poskytnot následjící data: sériové číslo, stpeň zaprášení optické části, provozní dob, analogové hodnoty prod. Mezi analogové hodnoty patří (kromě dálních optických ů): hodnoty optického systém: aktální hodnota naměřená senzorem rozptýleného světla rozsah měření je lineární a zahrnje hodnoty od 170 (nový) po 700 (zaprášený), zaprášení: hodnota zaprášení zobrazje, jak se aktální hodnota zaprášení zvýšila v porovnání s původním stavem, hodnota CO: zobrazení aktální naměřené hodnoty (maximálně 550). Vlastní sledování technologie senzor Senzor je vybaven vlastním sledováním. Na ústředně EPS jso signalizovány následjící chyby: signalizace porchy v případě selhání elektroniky e, nepřetržité zobrazení úrovně zaprášení během provoz, signalizace porchy v případě zjištění silného zaprášení (místo spštění falešného poplach).

3 3 FAP-420/FAH-420 Atomatické e požár LSN improved version Integrované oddělovací prvky zajišťjí fnkční spolehlivost krhového vedení LSN v případě přeršení vedení nebo zkrat. V případě poplach se do ústředny EPS přenese identifikace jednotlivého e. Další provozní vlastnosti Indikace poplach e má form červeného blikajícího indikátor LED, který je dobře viditelný v úhl 360. Je možné aktivovat vzdálený externí paralelní indikátor. Patici e již není ntné směrovat, protože jednotlivé signalizační prvky jso místěny ve střed. Integrované odlehčení napntí mezipodlahových kabelů zabraňje vytažení kabelů z vývod po instalaci. Svorky pro kabely o průřez až 2,5 mm 2 jso velmi snadno přístpné. Patice ů mají mechanický zámek odebrání (lze jej aktivovat nebo deaktivovat). Hlásiče jso vybaveny labyrintem odpzjícím prach a konstrkcí s víčkem. Certifikáty a osvědčení Hlásiče vyhovjí normám: EN 54-7: 2000/A2 (2006) EN 54-5: 03/2001 poze e s teplotním senzorem EN 54-17:2005 pren 54-29: 2008 poze FAP-DOT420, FAP-DOTC420 CEA 4021:07:2003 Oblast Certifikace Evropa CE FAP-/FAH-420/FAA-MSR420/FAA-MS- R-SP CE FAP-/FAH-420 KKW Německo G FAP-OTC 420_G G FAP-OT 420_G G FAP-O 420_G G FAH-T 420_G G FAP-O 420 KKW_G G FAH-T 420 KKW_G Maďarsko TMT TMT-19/2006 FAP-OT 420, FAP-OT 420 KKW, FAP-OTC 420 TMT TMT-17/2006 FAP-O 420, FAP-O 420 KKW TMT TMT-18/2006 FAH-T 420, FAH-T 420 KKW Evropa FAH-T FAH-T 420 KKW FAP-O FAP-O 420 KKW FAP-OT FAP-OT 420 Oblast Certifikace FAP-OTC FAP-OTC 420 CE FAP-DO FAP-DOT FAP-DOTC420 FAP-DO420/FAP-DOT420/FAP- DOTC420 Německo G FAP-DO420 G FAP-DOT420 G FAP-DOTC420 Polsko CNBOP 2568/2007 FAH-T420 CNBOP CNBOP CNBOP 2567/2007 FAP-O /2007 FAP-OT /2007 FAP-OTC /01 FAP-O420 UA FAP-OT420 UA FAP-OTC420 UA FAP-DO420 UA FAP-DOT UA FAP-DOTC UA FAP- O420_MS400 _MSF400_FAA-420-RI UA FAH- T420_MS400_MSF400 Poznámky k instalaci/konfigraci Dální optické e můžete požít poze s Řídicí jednotko ústředny MPC xxxx B nebo ústředno EPS FPA Nelze požít Řídicí jednotk ústředny MPC xxxx A. Pro připojení k ústřednám EPS FPA 5000 a FPA 1200 se systémovými parametry technologie LSN improved V režim Classic lze připojit k ústřednám EPS sítě LSN BZ 500 LSN, UEZ 2000 LSN, UGM 2020 a dalším ústřednám nebo jejich přijímacím modlům s identickými podmínkami pro připojení, ovšem se systémovými parametry předchozí verze sítě LSN (kromě dálních optických ů). Při navrhování je nezbytné dodržovat národní normy a směrnice. Poznámky k instalaci a konfigraci v solad s normami /VDE Požití typů FAP DOTC420, FAP DOT420, FAP OTC 420 a FAP OT 420 se navrhje v solad se směrnicemi pro optické e, mají-li pracovat jako optické e nebo kombinované opticko-teplotní e (viz normy DIN VDE 0833 Část 2 a VDS 2095).

4 4 FAP-420/FAH-420 Atomatické e požár LSN improved version Je-li příležitostně potřebné odpojit opticko jednotk (senzor rozptýleného světla), msí být návrh založen na směrnicích pro tepelné e (viz normy DIN VDE 0833 Část 2 a VDS 2095). Při plánování protipožárních bariér podle směrnic DIBt si vědomte, že FAH T 420 (KKW) msí být nakonfigrován v solad s třído A1R. Zahrnté díly Typ e Mn ožs tví Sočásti FAP-DOTC420 1 Dální optický, teplotní a chemický mltisenzorový FAP-OTC Opticko-teplotně-chemický mltisenzorový FAP-DOT420 1 Dální optický a teplotní mltisenzorový FAP-OT Opticko-teplotní mltisenzorový FAP-DO420 1 Dální opticko-kořový FAP-O Opticko-kořový FAH-T Teplotní (teplotního rozdíl a teplotního maxima) FAP-O 420 KKW 1 Opticko-kořový * FAH-T 420 KKW 1 Teplotní (teplotního rozdíl a teplotního maxima)* * Pro požití v oblastech se zvýšeným radioaktivním vyzařováním Technické specifikace Elektrické vlastnosti Provozní napětí 15 až 33 V DC Odběr prod < 0,55 ma Výstp poplach Výstp indikátor Mechanické vlastnosti Rozměry Kryt Bez patice Ø 99,5 52 mm Ve formě datové zprávy prostřednictvím dvovodičové signální linky Otevřený kolektor se připojje k napětí 0 V přes rezistor 1,5 kω, maximálně 15 ma S paticí Ø ,5 mm Materiál Plast, ABS (Novodr) Barva Bílá, podobná odstín RAL 9010, matová povrchová úprava Hmotnost Bez obal / s obalem FAP-DOTC 420 Přibližně 80 g / 135 g FAP-DOT 420, FAP DO 420 Přibližně 75 g / 125 g FAP-OTC 420 Přibližně 80 g / 125 g FAP-OT 420, FAP O 420, FAP O 420 KKW, FAH T 420, Okolní podmínky Přípstná provozní teplota FAP-DOTC420 FAP-OTC 420 FAP-DOT420 FAP-OT 420 FAH-T 420 FAP-DO420 FAP-O 420 FAP O 420 KKW Přípstná skladovací teplota Přibližně 75 g / 115 g 10 C až +50 C 20 C až +50 C 20 C až +65 C FAP-DOTC C až +50 C FAP-DOT C až +80 C FAP-DO C až +80 C Přípstná relativní vlhkost Přípstná rychlost vzdch 95 % (nekondenzjící) 20 m/s Třída krytí podle EN IP 40, IP 43 při požití patice e s těsněním pro vlhké prostředí Další charakteristické vlastnosti Citlivost odezvy Optická část V solad s EN 54 T7 (programovatelná) Část pro teplotní maximm Řada, část pro teplotní rozdíl: FAH-T 420, Řada, část pro teplotní rozdíl: FAP DOTC420, FAP DOT420, FAP OTC420, FAP OT420 > 54 C / > 69 C A2S / A2R / A1 / A1R / BS / BR, v solad s normo EN 54 5 (programovatelná) A2S / A2R / BS / BR, v solad s EN 54 5 (programovatelné) Plynový senzor V rozsah ppm (počet částic na milión) Samostatný signalizační prvek Barevný kód Červený indikátor LED

5 5 FAP-420/FAH-420 Atomatické e požár LSN improved version FAP-DOTC420 2 žlté sostředné krožky Návrh FAP-OTC 420 Žltý krožek FAP-DOT černé sostředné krožky FAP-OT 420 Černý krožek FAP-DO420 2 šedé sostředné krožky FAP-O 420, FAP O 420 KKW FAH-T 420, Sledovaná oblast FAP DOTC 420, FAP DOT 420, FAP DO 420, FAP OTC 420, FAP OT 420, FAP O 420 FAH-T 420 Maximální instalační výška FAP DOTC 420, FAP DOT 420, FAP DO 420, FAP OTC 420, FAP OT 420, FAP O 420, FAP O 420 KKW FAH-T 420, Informace o objednání Bez označení Červený krožek Maximálně 120 m 2 (Dbejte na dodržení místních směrnic!) Maximálně 40 m 2 (Dbejte na dodržení místních směrnic!) 16 m (Dbejte na dodržení místních směrnic!) Maximálně 16 m (Dbejte na dodržení místních směrnic!) Maximálně 7,5 m (Dbejte na dodržení místních směrnic!) FAP OTC 420 Optický/tepelný/chemický mltisenzorový pro verzi LSN improved version Číslo objednávky FAP-OTC 420 FAP OT 420 Optický/tepelný mltisenzorový pro verzi LSN improved version Číslo objednávky FAP-OT 420 FAP O 420 Optický koře pro verzi LSN improved version Číslo objednávky FAP-O 420 FAH T 420 Tepelný teplotní rozdíl / teplotní maximm, pro síť LSN improved version Číslo objednávky FAH-T 420 FAP O420 KKW Optický koře pro požití v oblastech se zvýšeným radioaktivním zářením, pro síť LSN improved version Číslo objednávky FAP-O420-KKW FAH T420 KKW Tepelný teplotní rozdíl / teplotní maximm, pro požití v oblastech se zvýšeným radioaktivním zářením, pro síť LSN improved version Číslo objednávky FAH-T420-KKW FAP-DO420 Dální opticko-kořový pro síť LSN improved version Číslo objednávky FAP-DO420 FAP-DOT420 Dální optický a teplotní mltisenzorový pro síť LSN improved version Číslo objednávky FAP-DOT420 FAP-DOTC420 Dální optický, teplotní a chemický mltisenzorový pro síť LSN improved version Číslo objednávky FAP-DOTC420 Hardwarové příslšenství MS 400 Patice e Neznačková patice e pro kabely s povrchovo a zápstno montáží Číslo objednávky MS 400 MSC 420 Přídavná patice s těsněním pro vlhké prostředí Pro kabely s povrchovo montáží Číslo objednávky MSC 420 FAA MSR 420 Patice e s relé jedná se o patici e s přepínacím relé (typ C) Číslo objednávky FAA-MSR 420 MS 420 LSN Patice e s pržino Pro požití ve Velké Británii Číslo objednávky MS 420 FNM-420-A-BS-WH Patice s integrovano siréno pro vnitřní požití, bílá pro signalizaci poplach přímo na místě vznik požár, moho být požity bď jako patice s integrovano siréno, nebo jako samostatné sirény, pro technologii LSN improved Číslo objednávky FNM-420-A-BS-WH MSS 401 LSN Bílá patice e s integrovano siréno pro přímé připojení do sítě LSN se samostatným stejnosměrným napájením Číslo objednávky MSS 401 SSK 400 Ochranný protiprachový kryt (balení obsahje 10 ksů) Číslo objednávky SSK 400 TP4 400 Podložka pod štítek s označením e (balení obsahje 50 ksů) Číslo objednávky TP4 400 TP8 400 Podložka pod štítek s označením e (balení obsahje 50 ksů) Číslo objednávky TP8 400

6 6 FAP-420/FAH-420 Atomatické e požár LSN improved version SK 400 Ochranný koš e chrání před poškozením Číslo objednávky SK 400 MH 400 Vyhřívání e pro požití v místech, kde může dojít ke zhoršení fnkční bezpečnosti e kondenzací Číslo objednávky MH 400 MK 400 Konzola e Konzola pro montáž ů, vyhovjící směrnicím institt DIBt, nad dveře atd., včetně patice e Číslo objednávky MK 400 Montážní konzola pro e požár na podpěrách dvojité podlahy Číslo objednávky FMX-DET-MB MPA Externí signální svítidlo v solad s normo DIN průhledné červené signální svítidlo vyhovjící normě DIN Číslo objednávky MPA FAA 420 RI Vzdálený indikátor vyžadováno, pokd není přímo viditelný nebo je namontován do stropního podhled či dvojité podlahy Číslo objednávky FAA-420-RI

7 7 FAP-420/FAH-420 Atomatické e požár LSN improved version FAP-DOTC420 Dální optický, teplotní a chemický mltisenzorový FAP-DOT420 Dální optický a teplotní mltisenzorový FAP-DO420 Dální opticko-kořový FAP OTC 420 Optický/tepelný/chemický mltisenzorový FAP OT 420 Optický/ tepelný mltisenzorový Typ e Dální optický/teplotní/chemický Dální optický Dální optický/teplotní Opticko-teplotně-chemický Opticko-teplotní Provozní napětí 15 až 33 V DC 15 až 33 V DC 15 až 33 V DC 15 až 33 V DC 15 až 33 V DC Odběr prod < 0,55 ma < 0,55 ma < 0,55 ma < 0,55 ma < 0,55 ma Třída krytí Přípstná provozní teplota 10 C až +50 C 20 C až +50 C 20 C až +65 C 10 C až +50 C 20 C až +50 C Sledovaná oblast Maximálně 120 m² Maximálně 120 m² Maximálně 120 m² Maximálně 120 m² Maximálně 120 m² Maximální instalační výška Požití v oblastech se zvýšeným radioaktivním vyzařováním 16 m 16 m 16 m 16 m 16 m Barevný kód 2 žlté krožky 2 černé krožky 2 šedé krožky Žltý krožek Černý krožek FAP O 420 Optický koře FAH T 420 Tepelný FAP O420 KKW Optický koře FAH T420 KKW Tepelný Typ e Optický Hlásič teplotního rozdíl a teplotního maxima Optický Hlásič teplotního rozdíl a teplotního maxima Provozní napětí 15 až 33 V DC 15 až 33 V DC 15 až 33 V DC 15 až 33 V DC Odběr prod < 0,55 ma < 0,55 ma < 0,55 ma < 0,55 ma Třída krytí Přípstná provozní teplota 20 C až +65 C 20 C až +50 C 20 C až +65 C 20 C až +50 C Sledovaná oblast Maximálně 120 m² Maximálně 40 m² Maximálně 120 m² Maximálně 40 m² Maximální instalační výška Požití v oblastech se zvýšeným radioaktivním vyzařováním 16 m 7,5 m 16 m 7,5 m Barevný kód Bez označení Červený krožek Bez označení Červený krožek

8 8 FAP-420/FAH-420 Atomatické e požár LSN improved version Zastopeno společností: Czech Repblic Bosch Secrity Systems s.r.o. Pod Višňovko 1661/ Praha 4, Česká Repblika Tel.: Fax: Bosch Secrity Systems s.r.o Údaje se moho změnit bez předchozího pozornění cs, V3, 30. Led 2012

LBC 3482/00 Tlakový reproduktor

LBC 3482/00 Tlakový reproduktor Konferenční systémy LBC 3482/ Tlakový reprodktor LBC 3482/ Tlakový reprodktor www.boschsecrity.cz Vysoce výkonný zvkový měnič Vynikající reprodkce řeči Přizpůsobení pro vnitřní montáž přídavné desky dohled

Více

Konvenční manuální hlásiče požáru pro oblasti s nebezpečím výbuchu

Konvenční manuální hlásiče požáru pro oblasti s nebezpečím výbuchu Systémy EPS Konvenční manuální hlásiče požáru pro oblasti s nebezpečím výbuchu Konvenční manuální hlásiče požáru pro oblasti s nebezpečím výbuchu www.boschsecuritysystems.cz Konvenční manuální hlásiče

Více

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána.

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána. NÁVOD K OBSLUZE Kompaktní vyhodnocovací ústředna DEGA UPA II L ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs.com Obsah str. 2 / Pro Vaši bezpečnost str. 2 / Technické informace str.

Více

Systém JABLOTRON 100. Produktová řada. Alarm s revolučním ovládáním

Systém JABLOTRON 100. Produktová řada. Alarm s revolučním ovládáním Systém JABLOTRON 100 Produktová řada Alarm s revolučním ovládáním OcENěNÍ Systém si získává tisíce zákazníků po celém světě nejen díky své variabilitě, ale i prestižním oceněním, které mu udělily odborné

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Předmluva Úvod 1 MOTION CONTROL Informace o bezpečnosti 2 Informace o požadavcích na projekt a instalaci 3 Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Konfigurační návod Platný pro: MICROMASTER

Více

Napájecí zdroje a oddělovací členy

Napájecí zdroje a oddělovací členy JSP Měření a regulace Napájecí zdroje a oddělovací členy TEPLOTA PŘEVODNÍKY TLAK HLADINA PRŮTOK PŘÍSTROJE KOMUNIKACE ARMATURY www.jsp.cz ANALÝZA JSP Měření a regulace JSP, s.r.o. je přední český dodavatel

Více

Katalog LV 70 2010, část BD01 SIVACON 8PS

Katalog LV 70 2010, část BD01 SIVACON 8PS BD01 Přípojnicové systémy 0 až 160A Katalog LV 70 2010, část BD01 SIVACON 8PS SIVACON 8PS Přípojnicové systémy BD01, (CD-L, BD2) Všeobecné poznámky 1 Katalog LV 70 2010 Přípojnicové systémy, přehled 2

Více

VLT Micro Drive. Návod k používání

VLT Micro Drive. Návod k používání 1 VLT Micro Drive Návod k používání Návod k použivání měniče VLT Micro Drive Obsah Obsah 1. Bezpečnost 3 Bezpečnostní pokyny 3 Shoda s předpisy 3 Všeobecné upozornění 3 Zabraňte náhodnému startu 4 Před

Více

NÁVOD P5102 LT. Odporové snímače teploty prostorové s programovatelným dvouvodičovým převodníkem

NÁVOD P5102 LT. Odporové snímače teploty prostorové s programovatelným dvouvodičovým převodníkem JSP Měření a regulace Snímače teploty - NC2094-2012/08 NÁVOD P5102 LT Odporové snímače teploty prostorové s programovatelným dvouvodičovým převodníkem Měřicí odpor Pt100. Měřicí rozsah: s kabelovým čidlem

Více

LUNA. VYBAVENÍ NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Digitální řídicí systém pro indukční jednotky SYSTÉM LUNA NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

LUNA. VYBAVENÍ NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Digitální řídicí systém pro indukční jednotky SYSTÉM LUNA NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ VYBAVENÍ NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Digitální řídicí systém pro indukční jednotky SYSTÉM NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Pro sekvenční regulaci chlazení a/nebo vytápění. Kompletní systém, který se

Více

CMC III monitorování a zabezpečení rozváděče

CMC III monitorování a zabezpečení rozváděče CMC III monitorování a zabezpečení rozváděče ROZVÁDECE ROZVOD PROUDU KLIMATIZACE IT INFRASTRUKTURA SOFTWARE & SLUŽBY 2 Systém CMC III nabízí novou dimenzi flexibility, efektivity, technologie a úspornosti.

Více

Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze

Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze Řada 3730 Elektropneumatické polohovací zařízení Typ 3730-2 Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Obr. 1 - typ 3730-2 Návod k montáži a obsluze EB 8384-2 CS Verze

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

D4F. Nejmenší z doposud vyráběných. koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení. Malý bezpečnostní koncový spínač

D4F. Nejmenší z doposud vyráběných. koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení. Malý bezpečnostní koncový spínač Malý bezpečnostní koncový spínač D4F Nejmenší z doposud vyráběných bezpečnostních koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení Zmenšení rozměrů až na 1/4 velikosti předcházejícího

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie

Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie Prosvětlovací displej WW-45 Prosvětlovací displej WW-10 Prosvětlovací displej WW-10 Panelové provedení Nástěnné

Více

Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie

Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie Totally Integrated Power SIVACON 8PS Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie LI - přípojnicový systém www.siemens.com/busbar Obsah Totally Integrated Power 2 Úvod 3 Možnosti

Více

www.elkoep.cz M O D E R N Í P Ř Í S T R O J E P R O E L E K T R O I N S T A L A C I ELEKTRONICKÉ MODULOVÉ PŘÍSTROJE INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE

www.elkoep.cz M O D E R N Í P Ř Í S T R O J E P R O E L E K T R O I N S T A L A C I ELEKTRONICKÉ MODULOVÉ PŘÍSTROJE INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE M O D E R N Í P Ř Í S T R O J E P R O E L E K T R O I N S T A L A C I www.elkoep.cz ELEKTRONICKÉ MODULOVÉ PŘÍSTROJE INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE BEZDRÁTOVÉ OVLÁDÁNÍ JISTIČE & CHRÁNIČE & POJISTKY DOMOVNÍ

Více

Teplotní monitorovací relé CM-TCS Monitorovací relé pro monitorování teplot snímaných senzorem PT100 (2 nebo 3vodičově zapojeným)

Teplotní monitorovací relé CM-TCS Monitorovací relé pro monitorování teplot snímaných senzorem PT100 (2 nebo 3vodičově zapojeným) List technických údajů Teplotní monitorovací relé CM-TCS Monitorovací relé pro monitorování teplot snímaných senzorem PT100 (2 nebo 3vodičově zapojeným) Teplotní monitorovací relé CM-TCS monitoruje příliš

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

MEg 30 přenosné provedení PQ-NN

MEg 30 přenosné provedení PQ-NN MEg 30 přenosné provedení PQ-NN MEg 31 - přenosné provedení PQ-VN MEgA Měřicí Energetické Aparáty PQ monitor MEg30, MEg31, MEg32 a MEg33 3 PQ monitor MEg30, MEg31, MEg32, MEg33 Obsah 1. Charakteristika.................................

Více

Elektromagnetický průtokoměr PROline promag 10 W

Elektromagnetický průtokoměr PROline promag 10 W Technická informace TI 093/06/cs/08.03/ 50104872 Elektromagnetický průtokoměr PROline promag 10 W Měření průtoku kapalin při použití ve vodě a v odpadních vodách Rozsah použití Elektromagnetický průtokoměr

Více

Regulátor pro jednotlivé místnosti s Fancoily

Regulátor pro jednotlivé místnosti s Fancoily SAUTER EY-modulo 4 PDS 94147 cz Katalogový list EY-RC401 ecos401: Regulátor pro jednotlivé místnosti s Fancoily Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti Individuální regulace místností, vybavených

Více

2.1.1 Hlavní kritéria pro výběr správného relé... 6 2.1.2 Kontakt... 7. Přepínací kmitočet kontaktu... 9 2.1.3 Vinutí a energizace...

2.1.1 Hlavní kritéria pro výběr správného relé... 6 2.1.2 Kontakt... 7. Přepínací kmitočet kontaktu... 9 2.1.3 Vinutí a energizace... TECHNICKÉ INFORMACE O RELÉ 1. DRUHY RELÉ... 2 1.1 Montáž a tvar vývodů relé... 2 1.2 Relé pro plošné spoje... 2 1.2.1 Druhy subminiaturních relé... 2 1.2.2 Konstrukce subminiaturních relé... 2 1.2.3 Způsoby

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více