FAP-420/FAH-420 Automatické hlásiče požáru LSN improved version

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAP-420/FAH-420 Automatické hlásiče požáru LSN improved version"

Transkript

1 Systémy EPS FAP-420/FAH-420 Atomatické e požár LSN improved version FAP-420/FAH-420 Atomatické e požár LSN improved version Kombinace optických, teplotních a chemických senzorů s inteligentní vyhodnocovací elektroniko Nejvčasnější detekce nejslabšího koře (TF1) pomocí dvojitých optických kořových ů s technologií Dal-Ray Vlastnosti e přizpůsobeny potřebám požití v místnostech Kompenzace znečištění v optické části a části pro měření plyn Díky dvěma integrovaným izolátorům je zachována fnkce krhového vedení LSN v případě přeršení vedení nebo zkrat Atomatické e požár řady 420 nabízí vynikající přesnost stejně jako rychlost a preciznost detekce. Verze se dvěma optickými senzory (dální optické e: FAP-DO420, FAP-DOT420, FAPDOTC420) jso schopné detekovat nejslabší koř (TF1). Tyto e poskytjí všechny výhody technologie LSN improved version. Adresování ů lze nakonfigrovat pomocí integrovaných otočných přepínačů. Přehled systém Teplotní rozdíl Chemický (+ optický) Provozní režim FAP OTC 4 20 x x - x - - FAP OT 42 0 Typ e FAP O 420 (KKW) FAH T 420 (KKW) Provozní režim Kombinovaný Typ e FAP-DOTC420 FAP-DOT420 FAP-DO420 x x - Optický x x x Dální opticko- x x x Teplotní maximm Kombinovaný x x - - Optický x x x - Dální opticko- Teplotní maximm x x - x x x -

2 2 FAP-420/FAH-420 Atomatické e požár LSN improved version rozdíl Chemický (+ optický) Fnkce x x - x x Technologie senzor a zpracování signál Jednotlivé senzory lze nakonfigrovat prostřednictvím sítě LSN pomocí časovače nebo manálně. Všechny signály senzorů jso nepřetržitě analyzovány interní vyhodnocovací elektroniko (ISP Intelligent Signal Processing) a jso vzájemně propojeny prostřednictvím vestavěného mikroprocesor. Propojení mezi senzory také znamená, že kombinované e lze požít i tam, kde je během běžného provoz ntné očekávat výskyt slabého koře, páry nebo prach. Poplach se atomaticky spstí poze v případě, že kombinace signálů odpovídá kombinaci v naprogramování kód pole zvoleného místa požití. Výsledkem je vyšší úroveň zabezpečení proti falešným poplachům. Navíc se analyzje také časová křivka a signály porchy e, což přináší zvýšeno spolehlivost detekce pro každý jednotlivý senzor. V případě optického a chemického senzor je prahová hodnota odezvy (kompenzace zaprášení) aktivně pravována. Seřízení pro činitele extrémního ršení vyžadje manální nebo časovačem řízené vypntí jednotlivých senzorů. Optický senzor (kořový senzor) Optický senzor vyžívá metod rozptýleného světla. Dioda LED vysílá světlo do měřicí komory, kde je světlo absorbováno labyrintovo strktro. V případě ohně vstpje koř do měřicí komory a částečky koře rozptyljí světlo vyzařované diodo LED. Množství světla, které zasáhne fotodiod, se převede na proporcionální elektrický signál. Dální optické e požívají dva optické senzory s různo vlnovo délko. Technologie Dal-Ray pracje s infračerveno a modro diodo LED, takže může být spolehlivě detekován i slabý koř (detekce TF1). Tepelný senzor (teplotní senzor) Termistor v odporové síti je vyžíván jako teplotní senzor; z něho konvertor A/D v pravidelných intervalech měří napětí závislé na teplotě. V závislosti na stanovené třídě e vyvolá teplotní senzor poplachový stav, pokd je překročena maximální teplota 54 C nebo 69 C (teplotní maximm) nebo pokd teplota stopne během rčité doby o stanoveno hodnot (teplotní rozdíl). Chemický senzor (CO snímač) Hlavní fnkcí CO snímače je zachycení oxid helnatého (CO), který vzniká v důsledk ohně. Detekje však také vodík (H) a oxid dsnatý (NO). Signální hodnota senzor proporcionálně odpovídá koncentraci plyn. Plynový senzor poskytje další informace potřebné pro účinné potlačení klamných hodnot. V závislosti na životnosti plynového senzor vypne FAP DOTC420 po šesti letech provoz chemický senzor. Hlásič FAP OTC 420 vypne chemické senzory po pěti letech provoz. Hlásič FAP DOTC420 bde nadále pracovat jako DOT. Hlásič FAP OTC 420 bde nadále pracovat jako OT. Hlásiče by poté měly být okamžitě vyměněny, aby byly schopné zachovat vyšší spolehlivost detekce poskytovano em DOTC/OTC. Vlastnosti technologie LSN improved Hlásiče požár řady 420 nabízejí všechny fnkce technologie LSN improved: flexibilní strktry sítí, včetně odboček T, bez dalších prvků, až 254 prvků s technologií LSN improved v jednom krhovém nebo rozvětveném vedení, atomatické nebo manální adresování ů volitelné pomocí otočného přepínače, v obo případech s atomaticko detekcí nebo bez ní, Napájení připojených prvků přes sběrnici LSN možnost požití nestíněného kabel pro připojení e požár, Délka kabel až m (s LSN A) zpětná kompatibilita se stávajícími systémy LSN a ústřednami. Fnkce LSN Zobrazení provozních dat Hlásiče FAP/FAH 420 navíc nabízejí všechny tradiční výhody technologie sítě LSN. Ke změně charakteristických parametrů detekce pro požití v příslšné místnosti lze požít software WinPara (kromě dálních optických ů) nebo RPS. Každý nakonfigrovaný, s výjimko typů KKW a DO, může navíc poskytnot následjící data: sériové číslo, stpeň zaprášení optické části, provozní dob, analogové hodnoty prod. Mezi analogové hodnoty patří (kromě dálních optických ů): hodnoty optického systém: aktální hodnota naměřená senzorem rozptýleného světla rozsah měření je lineární a zahrnje hodnoty od 170 (nový) po 700 (zaprášený), zaprášení: hodnota zaprášení zobrazje, jak se aktální hodnota zaprášení zvýšila v porovnání s původním stavem, hodnota CO: zobrazení aktální naměřené hodnoty (maximálně 550). Vlastní sledování technologie senzor Senzor je vybaven vlastním sledováním. Na ústředně EPS jso signalizovány následjící chyby: signalizace porchy v případě selhání elektroniky e, nepřetržité zobrazení úrovně zaprášení během provoz, signalizace porchy v případě zjištění silného zaprášení (místo spštění falešného poplach).

3 3 FAP-420/FAH-420 Atomatické e požár LSN improved version Integrované oddělovací prvky zajišťjí fnkční spolehlivost krhového vedení LSN v případě přeršení vedení nebo zkrat. V případě poplach se do ústředny EPS přenese identifikace jednotlivého e. Další provozní vlastnosti Indikace poplach e má form červeného blikajícího indikátor LED, který je dobře viditelný v úhl 360. Je možné aktivovat vzdálený externí paralelní indikátor. Patici e již není ntné směrovat, protože jednotlivé signalizační prvky jso místěny ve střed. Integrované odlehčení napntí mezipodlahových kabelů zabraňje vytažení kabelů z vývod po instalaci. Svorky pro kabely o průřez až 2,5 mm 2 jso velmi snadno přístpné. Patice ů mají mechanický zámek odebrání (lze jej aktivovat nebo deaktivovat). Hlásiče jso vybaveny labyrintem odpzjícím prach a konstrkcí s víčkem. Certifikáty a osvědčení Hlásiče vyhovjí normám: EN 54-7: 2000/A2 (2006) EN 54-5: 03/2001 poze e s teplotním senzorem EN 54-17:2005 pren 54-29: 2008 poze FAP-DOT420, FAP-DOTC420 CEA 4021:07:2003 Oblast Certifikace Evropa CE FAP-/FAH-420/FAA-MSR420/FAA-MS- R-SP CE FAP-/FAH-420 KKW Německo G FAP-OTC 420_G G FAP-OT 420_G G FAP-O 420_G G FAH-T 420_G G FAP-O 420 KKW_G G FAH-T 420 KKW_G Maďarsko TMT TMT-19/2006 FAP-OT 420, FAP-OT 420 KKW, FAP-OTC 420 TMT TMT-17/2006 FAP-O 420, FAP-O 420 KKW TMT TMT-18/2006 FAH-T 420, FAH-T 420 KKW Evropa FAH-T FAH-T 420 KKW FAP-O FAP-O 420 KKW FAP-OT FAP-OT 420 Oblast Certifikace FAP-OTC FAP-OTC 420 CE FAP-DO FAP-DOT FAP-DOTC420 FAP-DO420/FAP-DOT420/FAP- DOTC420 Německo G FAP-DO420 G FAP-DOT420 G FAP-DOTC420 Polsko CNBOP 2568/2007 FAH-T420 CNBOP CNBOP CNBOP 2567/2007 FAP-O /2007 FAP-OT /2007 FAP-OTC /01 FAP-O420 UA FAP-OT420 UA FAP-OTC420 UA FAP-DO420 UA FAP-DOT UA FAP-DOTC UA FAP- O420_MS400 _MSF400_FAA-420-RI UA FAH- T420_MS400_MSF400 Poznámky k instalaci/konfigraci Dální optické e můžete požít poze s Řídicí jednotko ústředny MPC xxxx B nebo ústředno EPS FPA Nelze požít Řídicí jednotk ústředny MPC xxxx A. Pro připojení k ústřednám EPS FPA 5000 a FPA 1200 se systémovými parametry technologie LSN improved V režim Classic lze připojit k ústřednám EPS sítě LSN BZ 500 LSN, UEZ 2000 LSN, UGM 2020 a dalším ústřednám nebo jejich přijímacím modlům s identickými podmínkami pro připojení, ovšem se systémovými parametry předchozí verze sítě LSN (kromě dálních optických ů). Při navrhování je nezbytné dodržovat národní normy a směrnice. Poznámky k instalaci a konfigraci v solad s normami /VDE Požití typů FAP DOTC420, FAP DOT420, FAP OTC 420 a FAP OT 420 se navrhje v solad se směrnicemi pro optické e, mají-li pracovat jako optické e nebo kombinované opticko-teplotní e (viz normy DIN VDE 0833 Část 2 a VDS 2095).

4 4 FAP-420/FAH-420 Atomatické e požár LSN improved version Je-li příležitostně potřebné odpojit opticko jednotk (senzor rozptýleného světla), msí být návrh založen na směrnicích pro tepelné e (viz normy DIN VDE 0833 Část 2 a VDS 2095). Při plánování protipožárních bariér podle směrnic DIBt si vědomte, že FAH T 420 (KKW) msí být nakonfigrován v solad s třído A1R. Zahrnté díly Typ e Mn ožs tví Sočásti FAP-DOTC420 1 Dální optický, teplotní a chemický mltisenzorový FAP-OTC Opticko-teplotně-chemický mltisenzorový FAP-DOT420 1 Dální optický a teplotní mltisenzorový FAP-OT Opticko-teplotní mltisenzorový FAP-DO420 1 Dální opticko-kořový FAP-O Opticko-kořový FAH-T Teplotní (teplotního rozdíl a teplotního maxima) FAP-O 420 KKW 1 Opticko-kořový * FAH-T 420 KKW 1 Teplotní (teplotního rozdíl a teplotního maxima)* * Pro požití v oblastech se zvýšeným radioaktivním vyzařováním Technické specifikace Elektrické vlastnosti Provozní napětí 15 až 33 V DC Odběr prod < 0,55 ma Výstp poplach Výstp indikátor Mechanické vlastnosti Rozměry Kryt Bez patice Ø 99,5 52 mm Ve formě datové zprávy prostřednictvím dvovodičové signální linky Otevřený kolektor se připojje k napětí 0 V přes rezistor 1,5 kω, maximálně 15 ma S paticí Ø ,5 mm Materiál Plast, ABS (Novodr) Barva Bílá, podobná odstín RAL 9010, matová povrchová úprava Hmotnost Bez obal / s obalem FAP-DOTC 420 Přibližně 80 g / 135 g FAP-DOT 420, FAP DO 420 Přibližně 75 g / 125 g FAP-OTC 420 Přibližně 80 g / 125 g FAP-OT 420, FAP O 420, FAP O 420 KKW, FAH T 420, Okolní podmínky Přípstná provozní teplota FAP-DOTC420 FAP-OTC 420 FAP-DOT420 FAP-OT 420 FAH-T 420 FAP-DO420 FAP-O 420 FAP O 420 KKW Přípstná skladovací teplota Přibližně 75 g / 115 g 10 C až +50 C 20 C až +50 C 20 C až +65 C FAP-DOTC C až +50 C FAP-DOT C až +80 C FAP-DO C až +80 C Přípstná relativní vlhkost Přípstná rychlost vzdch 95 % (nekondenzjící) 20 m/s Třída krytí podle EN IP 40, IP 43 při požití patice e s těsněním pro vlhké prostředí Další charakteristické vlastnosti Citlivost odezvy Optická část V solad s EN 54 T7 (programovatelná) Část pro teplotní maximm Řada, část pro teplotní rozdíl: FAH-T 420, Řada, část pro teplotní rozdíl: FAP DOTC420, FAP DOT420, FAP OTC420, FAP OT420 > 54 C / > 69 C A2S / A2R / A1 / A1R / BS / BR, v solad s normo EN 54 5 (programovatelná) A2S / A2R / BS / BR, v solad s EN 54 5 (programovatelné) Plynový senzor V rozsah ppm (počet částic na milión) Samostatný signalizační prvek Barevný kód Červený indikátor LED

5 5 FAP-420/FAH-420 Atomatické e požár LSN improved version FAP-DOTC420 2 žlté sostředné krožky Návrh FAP-OTC 420 Žltý krožek FAP-DOT černé sostředné krožky FAP-OT 420 Černý krožek FAP-DO420 2 šedé sostředné krožky FAP-O 420, FAP O 420 KKW FAH-T 420, Sledovaná oblast FAP DOTC 420, FAP DOT 420, FAP DO 420, FAP OTC 420, FAP OT 420, FAP O 420 FAH-T 420 Maximální instalační výška FAP DOTC 420, FAP DOT 420, FAP DO 420, FAP OTC 420, FAP OT 420, FAP O 420, FAP O 420 KKW FAH-T 420, Informace o objednání Bez označení Červený krožek Maximálně 120 m 2 (Dbejte na dodržení místních směrnic!) Maximálně 40 m 2 (Dbejte na dodržení místních směrnic!) 16 m (Dbejte na dodržení místních směrnic!) Maximálně 16 m (Dbejte na dodržení místních směrnic!) Maximálně 7,5 m (Dbejte na dodržení místních směrnic!) FAP OTC 420 Optický/tepelný/chemický mltisenzorový pro verzi LSN improved version Číslo objednávky FAP-OTC 420 FAP OT 420 Optický/tepelný mltisenzorový pro verzi LSN improved version Číslo objednávky FAP-OT 420 FAP O 420 Optický koře pro verzi LSN improved version Číslo objednávky FAP-O 420 FAH T 420 Tepelný teplotní rozdíl / teplotní maximm, pro síť LSN improved version Číslo objednávky FAH-T 420 FAP O420 KKW Optický koře pro požití v oblastech se zvýšeným radioaktivním zářením, pro síť LSN improved version Číslo objednávky FAP-O420-KKW FAH T420 KKW Tepelný teplotní rozdíl / teplotní maximm, pro požití v oblastech se zvýšeným radioaktivním zářením, pro síť LSN improved version Číslo objednávky FAH-T420-KKW FAP-DO420 Dální opticko-kořový pro síť LSN improved version Číslo objednávky FAP-DO420 FAP-DOT420 Dální optický a teplotní mltisenzorový pro síť LSN improved version Číslo objednávky FAP-DOT420 FAP-DOTC420 Dální optický, teplotní a chemický mltisenzorový pro síť LSN improved version Číslo objednávky FAP-DOTC420 Hardwarové příslšenství MS 400 Patice e Neznačková patice e pro kabely s povrchovo a zápstno montáží Číslo objednávky MS 400 MSC 420 Přídavná patice s těsněním pro vlhké prostředí Pro kabely s povrchovo montáží Číslo objednávky MSC 420 FAA MSR 420 Patice e s relé jedná se o patici e s přepínacím relé (typ C) Číslo objednávky FAA-MSR 420 MS 420 LSN Patice e s pržino Pro požití ve Velké Británii Číslo objednávky MS 420 FNM-420-A-BS-WH Patice s integrovano siréno pro vnitřní požití, bílá pro signalizaci poplach přímo na místě vznik požár, moho být požity bď jako patice s integrovano siréno, nebo jako samostatné sirény, pro technologii LSN improved Číslo objednávky FNM-420-A-BS-WH MSS 401 LSN Bílá patice e s integrovano siréno pro přímé připojení do sítě LSN se samostatným stejnosměrným napájením Číslo objednávky MSS 401 SSK 400 Ochranný protiprachový kryt (balení obsahje 10 ksů) Číslo objednávky SSK 400 TP4 400 Podložka pod štítek s označením e (balení obsahje 50 ksů) Číslo objednávky TP4 400 TP8 400 Podložka pod štítek s označením e (balení obsahje 50 ksů) Číslo objednávky TP8 400

6 6 FAP-420/FAH-420 Atomatické e požár LSN improved version SK 400 Ochranný koš e chrání před poškozením Číslo objednávky SK 400 MH 400 Vyhřívání e pro požití v místech, kde může dojít ke zhoršení fnkční bezpečnosti e kondenzací Číslo objednávky MH 400 MK 400 Konzola e Konzola pro montáž ů, vyhovjící směrnicím institt DIBt, nad dveře atd., včetně patice e Číslo objednávky MK 400 Montážní konzola pro e požár na podpěrách dvojité podlahy Číslo objednávky FMX-DET-MB MPA Externí signální svítidlo v solad s normo DIN průhledné červené signální svítidlo vyhovjící normě DIN Číslo objednávky MPA FAA 420 RI Vzdálený indikátor vyžadováno, pokd není přímo viditelný nebo je namontován do stropního podhled či dvojité podlahy Číslo objednávky FAA-420-RI

7 7 FAP-420/FAH-420 Atomatické e požár LSN improved version FAP-DOTC420 Dální optický, teplotní a chemický mltisenzorový FAP-DOT420 Dální optický a teplotní mltisenzorový FAP-DO420 Dální opticko-kořový FAP OTC 420 Optický/tepelný/chemický mltisenzorový FAP OT 420 Optický/ tepelný mltisenzorový Typ e Dální optický/teplotní/chemický Dální optický Dální optický/teplotní Opticko-teplotně-chemický Opticko-teplotní Provozní napětí 15 až 33 V DC 15 až 33 V DC 15 až 33 V DC 15 až 33 V DC 15 až 33 V DC Odběr prod < 0,55 ma < 0,55 ma < 0,55 ma < 0,55 ma < 0,55 ma Třída krytí Přípstná provozní teplota 10 C až +50 C 20 C až +50 C 20 C až +65 C 10 C až +50 C 20 C až +50 C Sledovaná oblast Maximálně 120 m² Maximálně 120 m² Maximálně 120 m² Maximálně 120 m² Maximálně 120 m² Maximální instalační výška Požití v oblastech se zvýšeným radioaktivním vyzařováním 16 m 16 m 16 m 16 m 16 m Barevný kód 2 žlté krožky 2 černé krožky 2 šedé krožky Žltý krožek Černý krožek FAP O 420 Optický koře FAH T 420 Tepelný FAP O420 KKW Optický koře FAH T420 KKW Tepelný Typ e Optický Hlásič teplotního rozdíl a teplotního maxima Optický Hlásič teplotního rozdíl a teplotního maxima Provozní napětí 15 až 33 V DC 15 až 33 V DC 15 až 33 V DC 15 až 33 V DC Odběr prod < 0,55 ma < 0,55 ma < 0,55 ma < 0,55 ma Třída krytí Přípstná provozní teplota 20 C až +65 C 20 C až +50 C 20 C až +65 C 20 C až +50 C Sledovaná oblast Maximálně 120 m² Maximálně 40 m² Maximálně 120 m² Maximálně 40 m² Maximální instalační výška Požití v oblastech se zvýšeným radioaktivním vyzařováním 16 m 7,5 m 16 m 7,5 m Barevný kód Bez označení Červený krožek Bez označení Červený krožek

8 8 FAP-420/FAH-420 Atomatické e požár LSN improved version Zastopeno společností: Czech Repblic Bosch Secrity Systems s.r.o. Pod Višňovko 1661/ Praha 4, Česká Repblika Tel.: Fax: Bosch Secrity Systems s.r.o Údaje se moho změnit bez předchozího pozornění cs, V3, 30. Led 2012

FAP-420/FAH-420 Automatické hlásiče požáru LSN improved version

FAP-420/FAH-420 Automatické hlásiče požáru LSN improved version Systémy EPS FAP-420/FAH-420 Atomatické e požár LSN improved version FAP-420/FAH-420 Atomatické e požár LSN improved version www.boschsecrity.cz Kombinace optických, teplotních a chemických senzorů s inteligentní

Více

AVENAR detector 4000. Systémy EPS AVENAR detector 4000. www.boschsecurity.cz

AVENAR detector 4000. Systémy EPS AVENAR detector 4000. www.boschsecurity.cz Systémy EPS AVENAR detector 4000 AVENAR detector 4000 www.boschsecrity.cz Vysoká spolehlivost a přesnost díky inteligentním zpracování signálů (ISP) Nejvčasnější detekce nejslabšího koře verzí s dvěma

Více

FCP 320/FCH 320 Konvenční automatické hlásiče požáru

FCP 320/FCH 320 Konvenční automatické hlásiče požáru Systémy EPS FCP 32/FCH 32 Konvenční atomatické hlásiče požár FCP 32/FCH 32 Konvenční atomatické hlásiče požár www.boschsecritysystems.cz Vysoká spolehlivost detekce díky vyhodnocovací elektronice Aktivní

Více

FAP-420/FAH-420 Automatické hlásiče požáru LSN improved version

FAP-420/FAH-420 Automatické hlásiče požáru LSN improved version Elektrická požární signalizace FAP-420/FAH-420 Automatické hlásiče požáru LSN improved version FAP-420/FAH-420 Automatické hlásiče požáru LSN improved version Kombinace optických, teplotních a chemických

Více

FCP 320/FCH 320 Konvenční automatické hlásiče požáru

FCP 320/FCH 320 Konvenční automatické hlásiče požáru Elektrická požární signalizace FCP 320/FCH 320 Konvenční automatické hlásiče požáru FCP 320/FCH 320 Konvenční automatické hlásiče požáru Vysoká spolehlivost detekce díky vyhodnocovací elektronice Aktivní

Více

FAP 520 Automatické hlásiče požáru, verze se zdokonalenou technologií LSN

FAP 520 Automatické hlásiče požáru, verze se zdokonalenou technologií LSN Systémy EPS FAP 520 Atomatické hlásiče požár, verze se zdokonaleno technologií LSN FAP 520 Atomatické hlásiče požár, verze se zdokonaleno technologií LSN www.boschsecrity.cz Moderní mimořádně tenká konstrkce

Více

FCP 500 Konvenční automatické hlásiče požáru

FCP 500 Konvenční automatické hlásiče požáru Systémy EPS FCP 500 Konvenční atomatické hlásiče požár FCP 500 Konvenční atomatické hlásiče požár www.boschsecrity.cz Moderní mimořádně tenká konstrkce Ladí s okolním interiérem požitím barevně tónovaných

Více

FMC 210 DM Dvojčinné tlačítkové hlásiče požáru

FMC 210 DM Dvojčinné tlačítkové hlásiče požáru Systémy EPS FMC 10 DM Dvojčinné tlačítkové hlásiče požár FMC 10 DM Dvojčinné tlačítkové hlásiče požár www.boschsecrity.cz Nastavení manálního tlačítkového hlásiče požár po spštění poplach Možnost atomatického

Více

FMC 420RW Jednočinné hlásiče požáru se zdokonalenou technologií LSN

FMC 420RW Jednočinné hlásiče požáru se zdokonalenou technologií LSN Systémy EPS FMC 420RW Jednočinné hlásiče požár se zdokonaleno technologií LSN FMC 420RW Jednočinné hlásiče požár se zdokonaleno technologií LSN www.boschsecritysystems.cz Spštění poplach stiskntím černé

Více

FPC-500 Konvenční ústředna EPS

FPC-500 Konvenční ústředna EPS Systémy EPS FPC-500 Konvenční ústředna EPS FPC-500 Konvenční ústředna EPS www.boschsecrity.cz Vysoce moderní optika vhodná pro veřejná prostranství Displej LCD s prostým textem K dispozici pro 2, 4 nebo

Více

FCS-320-TP Řada konvenčních nasávacích kouřových hlásičů

FCS-320-TP Řada konvenčních nasávacích kouřových hlásičů Systémy EPS FCS-320-TP Řada konvenčních nasávacích kořových hlásičů FCS-320-TP Řada konvenčních nasávacích kořových hlásičů www.boschsecrity.cz Možnost připojení ke konvenčním ústřednám EPS Vysoká odolnost

Více

FAP 420/FAH 420 Automatické hlásiče požáru, verze se zdokonalenou technologií LSN

FAP 420/FAH 420 Automatické hlásiče požáru, verze se zdokonalenou technologií LSN Elektrická požární signalizace FAP 420/FAH 420 Automatické hlásiče požáru, verze se zdokonalenou technologií LSN FAP 420/FAH 420 Automatické hlásiče požáru, verze se zdokonalenou technologií LSN Kombinace

Více

FNM-320 Konvenční sirény

FNM-320 Konvenční sirény Systémy EPS FNM-3 Konvenční sirény FNM-3 Konvenční sirény www.boschsecrity.cz Hlasitost až 2 Lze požít v nepříznivých Určeno pro 12 V DC a 2 V DC Ochrana proti přepólování K dispozici pro kabely s povrchovo

Více

Rádiový systém detekce požáru pro sítě LSN

Rádiový systém detekce požáru pro sítě LSN 17 19 18 34 3 50 49 21 20 36 35 52 51 23 2 38 37 54 53 24 10 26 25 40 39 5 57 56 13 12 28 27 42 41 59 58 15 14 30 29 4 43 61 60 16 32 31 46 45 63 62 48 47 64 Systémy EPS Rádiový systém detekce požár pro

Více

Automatický LSN hlásič ohně MAGIC.SENS

Automatický LSN hlásič ohně MAGIC.SENS Elektrická požární signalizace Automatický LSN hlásič ohně MAGIC.SENS Automatický LSN hlásič ohně MAGIC.SENS Elektrická požární signalizace Automatický LSN hlásič ohně MAGIC.SENS FS-OT-cs-51_4998145679_01

Více

FAP 520 Automatické hlásiče požáru, verze se zdokonalenou technologií LSN

FAP 520 Automatické hlásiče požáru, verze se zdokonalenou technologií LSN Elektrická požární signalizace FAP 520 Automatické hlásiče požáru, verze se zdokonalenou technologií LSN FAP 520 Automatické hlásiče požáru, verze se zdokonalenou technologií LSN Moderní mimořádně tenká

Více

FNM-320 Konvenční sirény

FNM-320 Konvenční sirény Systémy EPS FNM-3 Konvenční sirény FNM-3 Konvenční sirény www.boschsecrity.cz Hlasitost až 112 db(a Lze požít v nepříznivých Určeno pro 12 V DC a 2 V DC Ochrana proti přepólování K dispozici pro kabely

Více

Photobeam 5000. Systémy elektrické zabezpečovací signalizace Photobeam 5000. www.boschsecurity.cz. Detekce čtyřmi paprsky

Photobeam 5000. Systémy elektrické zabezpečovací signalizace Photobeam 5000. www.boschsecurity.cz. Detekce čtyřmi paprsky Systémy elektrické zabezpečovací signalizace Photobeam 5000 Photobeam 5000 www.boschsecrity.cz Detekce čtyřmi paprsky Selektivní obvod okolního prostředí Řízení síly paprsk pro snížení výskyt přeslechů

Více

LBC 3090/01 Stropní reproduktor

LBC 3090/01 Stropní reproduktor Konferenční systémy LBC 39/1 Stropní reprodktor LBC 39/1 Stropní reprodktor www.boschsecrity.cz Vhodný pro reprodkci řeči a hdby Zvýšená citlivost Zápstná montáž do dtin ve strop Snadná instalace Ochranný

Více

LBC 3482/00 Tlakový reproduktor

LBC 3482/00 Tlakový reproduktor Konferenční systémy LBC 3482/ Tlakový reprodktor LBC 3482/ Tlakový reprodktor www.boschsecrity.cz Vysoce výkonný zvkový měnič Vynikající reprodkce řeči Přizpůsobení pro vnitřní montáž přídavné desky dohled

Více

LC5-WC06E4 Stropní reproduktor

LC5-WC06E4 Stropní reproduktor Konferenční systémy LC5-WC6E4 Stropní reprodktor LC5-WC6E4 Stropní reprodktor www.boschsecrity.cz Vhodný pro reprodkci řeči a hdby Mimořádně kompaktní velikost Vhodný pro požití ve vlhkých a slaných prostředích

Více

ISP PPR1 WA16x Mikrovlnný detektor PIR LSN s antimaskingem řady Professional

ISP PPR1 WA16x Mikrovlnný detektor PIR LSN s antimaskingem řady Professional Systémy elektrické zabezpečovací signalizace ISP PPR WA6x Mikrovlnný detektor PIR LSN s antimaskingem řady Professional ISP PPR WA6x Mikrovlnný detektor PIR LSN s antimaskingem řady Professional www.boschsecritysystems.cz

Více

LBC 14xx/x0 Regulátory hlasitosti U40 a LBC 1431/10 Volič kanálů

LBC 14xx/x0 Regulátory hlasitosti U40 a LBC 1431/10 Volič kanálů Konferenční systémy LBC 14xx/x0 Reglátory hlasitosti U40 a LBC 1431/10 Volič kanálů LBC 14xx/x0 Reglátory hlasitosti U40 a LBC 1431/10 Volič kanálů www.boschsecrity.cz Verze 12 W, 36 W a 100 W K dispozici

Více

LBB 442x/xx Výkonové zesilovače

LBB 442x/xx Výkonové zesilovače Konferenční systémy LBB 442x/xx Výkonové zesilovače LBB 442x/xx Výkonové zesilovače www.boschsecrity.cz, 2, 4 nebo 8 adio výstpů (možnost výběr z výstpů 00 / 70 / 50 V) Zpracování zvk a zpoždění pro každý

Více

Konvenční manuální hlásiče požáru pro oblasti s nebezpečím výbuchu

Konvenční manuální hlásiče požáru pro oblasti s nebezpečím výbuchu Systémy EPS Konvenční manuální hlásiče požáru pro oblasti s nebezpečím výbuchu Konvenční manuální hlásiče požáru pro oblasti s nebezpečím výbuchu www.boschsecuritysystems.cz Konvenční manuální hlásiče

Více

LBC 347x/00 Řada reproduktorů se zvukovodem a zvukovým měničem

LBC 347x/00 Řada reproduktorů se zvukovodem a zvukovým měničem Konferenční systémy LBC 347x/ Řada reprodktorů se zvkovodem a zvkovým měničem LBC 347x/ Řada reprodktorů se zvkovodem a zvkovým měničem www.boschsecrity.cz Vysoce výkonné zvkové měniče Vynikající reprodkce

Více

Detektory pohybu PIR řady Professional Series s antimaskingem

Detektory pohybu PIR řady Professional Series s antimaskingem Systémy elektrické zabezpečovací signalizace Detektory pohyb PIR řady Professional Series s antimaskingem Detektory pohyb PIR řady Professional Series s antimaskingem www.boschsecrity.cz Standardní pokrytí

Více

LC3 Řada stropních reproduktorů

LC3 Řada stropních reproduktorů Konferenční systémy LC3 Řada stropních reprodktorů LC3 Řada stropních reprodktorů www.boschsecrity.cz Vhodný pro reprodkci řeči a hdby Lehký materiál Snadná instalace Volitelná zadní krabice Nenápadný

Více

Automatické hlásiče požáru řady 420 Inteligentní detekce. Mimořádné zabezpečení.

Automatické hlásiče požáru řady 420 Inteligentní detekce. Mimořádné zabezpečení. Maximální přesnost s dvoupaprskovou technologií Automatické hlásiče požáru řady 420 Inteligentní detekce. Mimořádné zabezpečení. 2 Automatické hlásiče požáru řady 420 Inteligentní detekce pro mimořádné

Více

Automatické hlásiče požáru LSN improved version FAP-DO420/FAP-420/FAH-420. Provozní příručka

Automatické hlásiče požáru LSN improved version FAP-DO420/FAP-420/FAH-420. Provozní příručka Automatické hlásiče požáru LSN improved FAP-DO420/FAP-420/FAH-420 cs Provozní příručka Automatické hlásiče požáru LSN improved Obsah cs 3 Obsah 1 Popis výrobku 5 2 Přehled systému 6 2.1 Konfigurace hlásiče

Více

FPA 5000 Modulární ústředna EPS s funkčními moduly

FPA 5000 Modulární ústředna EPS s funkčními moduly Systémy EPS FPA 5000 Modlární ústředna EPS s fnkčními modly FPA 5000 Modlární ústředna EPS s fnkčními modly www.boschsecrity.cz Modlární konfigrace možňje snadné rozšíření Propojení až 32 řídicích jednotek

Více

Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2

Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2 DF1101-Ex Cerberus Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2 Pro venkovní i vnitřní použití Vyhodnocení pomocí trojice senzorů: - detekce

Více

Automatic Fire Detectors LSN improved

Automatic Fire Detectors LSN improved Automatic Fire Detectors LSN FAP-DO420/FAP-420/FAH-420 cs Operation Guide Automatic Fire Detectors LSN Obsah cs 3 Obsah 1 Popis výrobku 5 2 Přehled systému 6 2.1 Konfigurace hlásiče 6 2.2 Funkční popis

Více

LBB 1990/00 Řídicí jednotka

LBB 1990/00 Řídicí jednotka Konferenční systémy LBB 1990/00 Řídicí jednotka LBB 1990/00 Řídicí jednotka www.boschsecritysystems.cz Srdce systém evakačního rozhlas Plena Voice Alarm System Certifikát TÜV pro norm IEC 60849 a EZÚ pro

Více

Systém izolátorů reproduktorových linek

Systém izolátorů reproduktorových linek Konferenční systémy Systém izolátorů reprodktorových linek Systém izolátorů reprodktorových linek www.boschsecrity.cz Poskytje redndantní reprodktorové okrhy pro systémy veřejného ozvčení a evakačního

Více

LBC 3210/00 Reproduktor Line Array pro vnitřní/venkovní použití

LBC 3210/00 Reproduktor Line Array pro vnitřní/venkovní použití Konferenční systémy LBC 3210/00 Reprodktor Line Array pro vnitřní/venkovní požití LBC 3210/00 Reprodktor Line Array pro vnitřní/venkovní požití www.boschsecrity.cz Rozšířená oblast poslech Vynikající srozmitelnost

Více

LS1 OC100E 1 Směrový reproduktor

LS1 OC100E 1 Směrový reproduktor Konferenční systémy LS1 OC1E 1 Směrový reprodktor LS1 OC1E 1 Směrový reprodktor www.boschsecrity.cz Pro aplikace v rozsáhlých prostorech s vysokými stropy Volitelný držák pro pevné chycení Ochrana proti

Více

ISC PDL1 W18x Detektory TriTech řady Professional

ISC PDL1 W18x Detektory TriTech řady Professional Systémy elektrické zabezpečovací signalizace ISC PDL1 W18x Detektory TriTech řady Professional ISC PDL1 W18x Detektory TriTech řady Professional www.boschsecritysystems.cz Pokrytí 18 x 25 m s volitelným

Více

Stručný přehled Periferní zařízení LSN pro požární systémy

Stručný přehled Periferní zařízení LSN pro požární systémy Linka LSN Snadné zapojení Možnost automatické konfigurace (režim samoučení) Centrální programování konfigurací veškerých zařízení z ústředny Flexibilní struktura sítě (kruhové vedení, přímá linka, vedení

Více

LBC 3011/x1 Panelové reproduktory

LBC 3011/x1 Panelové reproduktory Konferenční systémy LBC 11/x1 Panelové reprodktory LBC 11/x1 Panelové reprodktory www.boschsecrity.cz Vysoce kvalitní reprodkce řeči a hdby Dvocestný systém Jednodché nastavení výkon Zápstná montáž do

Více

LA1 UMx0E 1 Kovové sloupcové reproduktory

LA1 UMx0E 1 Kovové sloupcové reproduktory Konferenční systémy LA UMxE Kovové slopcové reprodktory LA UMxE Kovové slopcové reprodktory www.boschsecrity.cz Velmi dobrá srozmitelnost řeči a reprodkce hdby na pozadí Pro aplikace, kde je důležitá směrovost

Více

FLEXIDOME AN corner 9000

FLEXIDOME AN corner 9000 Video www.boschsecrity.cz 960H Provedení No-Grip pro rohovo montáž zarčje maximální bezpečnost Snímací prvek 960H s mimořádně vysokým rozlišením Sledje celo malo místnost, včetně prostor přímo pod sebo

Více

ISC PDL1 WA18x Detektory TriTech+ s antimaskingem řady Professional

ISC PDL1 WA18x Detektory TriTech+ s antimaskingem řady Professional Systémy elektrické zabezpečovací signalizace ISC PDL WA8x Detektory TriTech+ s antimaskingem řady Professional ISC PDL WA8x Detektory TriTech+ s antimaskingem řady Professional www.boschsecrity.cz Standardní

Více

LB3-PCx50 Prvotřídní skříňkové reproduktory

LB3-PCx50 Prvotřídní skříňkové reproduktory Konferenční systémy LB3-PCx Prvotřídní skříňkové reprodktory LB3-PCx Prvotřídní skříňkové reprodktory www.boschsecrity.cz Vysoká kvalita reprodkce hdby a řeči Odolné vůči vlivům počasí, vhodné pro kryto

Více

LBC 14x0/x0 Regulátory hlasitosti MK a LBC 1430/10 Volič kanálů

LBC 14x0/x0 Regulátory hlasitosti MK a LBC 1430/10 Volič kanálů Konferenční systémy LBC 14x0/x0 Reglátory hlasitosti MK a LBC 1430/10 Volič kanálů LBC 14x0/x0 Reglátory hlasitosti MK a LBC 1430/10 Volič kanálů www.boschsecrity.cz Verze 12 W, 36 W a 100 W K dispozici

Více

LBC 3800/10 Skříňkový reproduktor, 100 W

LBC 3800/10 Skříňkový reproduktor, 100 W Konferenční systémy LBC 3800/10 Skříňkový reprodktor, 100 W LBC 3800/10 Skříňkový reprodktor, 100 W www.boschsecrity.cz Vysoce kvalitní reprodkce řeči a hdby Atraktivní skříňka z MDF Lichoběžníkový tvar

Více

Fireray 2000 Lineární hlásič kouře

Fireray 2000 Lineární hlásič kouře Elektrická požární signalizace Fireray 2000 Lineární hlásič kouře Fireray 2000 Lineární hlásič kouře Zařízení Fireray 2000 je optický lineární hlásič kouře, který detekuje světlý a tmavý kouř v oblasti

Více

Série 850 a 830 6. generace

Série 850 a 830 6. generace Série 850 a 830 Automatické hlásiče požáru 850 a 830 jsou navrženy tak, aby byly přizpůsobivé a flexibilní. To znamená, že je lze použít ve většině budov k ochraně před širokým rozsahem možných požárních

Více

PRS xbxxx Základní zesilovače

PRS xbxxx Základní zesilovače Konferenční systémy PRS xbxxx Základní zesilovače PRS xbxxx Základní zesilovače www.boschsecrity.cz Vysoce efektivní kanály zesilovače třídy D Spínaný napájecí zdroj Vstpy pro lokální adiosignály Napájení

Více

LTC 0630 Kamera Dinion2X Den/Noc

LTC 0630 Kamera Dinion2X Den/Noc Video LTC 0630 Kamera Dinion2X Den/Noc LTC 0630 Kamera Dinion2X Den/Noc www.boschsecritysystems.cz Pokročilá technologie zpracování obraz Vylepšený modl XF-Dynamic s inteligentní kompenzací protisvětla

Více

FDSB221, FDSB229 Akustická patice, Akustická patice s majákem

FDSB221, FDSB229 Akustická patice, Akustická patice s majákem FDSB221, FDSB229 Akustická patice, Akustická patice s majákem adresovatelný (FDnet) Sinteso Akustická patice FDSB221 a Akustická patice s majákem FDBS229 Výběr z 11 tónů, programovatelné 2 úrovně aktivace

Více

UEZ 2000 LSN Univerzální ústředna EPS

UEZ 2000 LSN Univerzální ústředna EPS Elektrická požární signalizace Mimořádně flexibilní díky kompaktnímu designu Mimořádně bezpečná díky vlastnostem technologie Dvojí funkce jako centrála pro monitorování nouzových volání v případě požáru

Více

Držáky a příslušenství pro řadu AutoDome

Držáky a příslušenství pro řadu AutoDome Video Držáky a příslšenství pro řad AtoDome Držáky a příslšenství pro řad AtoDome www.boschsecritysystems.cz Modly napájení 24 V AC, 120 V AC a 230 V AC Držáky pro závěsno montáž na stěn, do roh, na slop,

Více

LBC 3011/x1 Panelové reproduktory

LBC 3011/x1 Panelové reproduktory Komunikační systémy LBC 3011/x1 Panelové reproduktory LBC 3011/x1 Panelové reproduktory Vysoce kvalitní reprodukce řeči a hudby Dvoupásmový systém Jednoduché nastavení výkonu Zápustná montáž do zdí, stropů

Více

FC2040 Ústředna požární signalizace

FC2040 Ústředna požární signalizace FC2040 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS20 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 504 prvků Ústředna

Více

AVENAR detector 4000 FAP-425 / FAH-425. cs Operation Guide

AVENAR detector 4000 FAP-425 / FAH-425. cs Operation Guide AVENAR detector 4000 FAP-425 / FAH-425 cs Operation Guide AVENAR detector 4000 Obsah cs 3 Obsah 1 Popis výrobku 4 2 Přehled systému 5 2.1 Funkční popis technologie senzorů 5 2.1.1 Optický senzor (kouřový

Více

TITANUS Nasávací hlásiče kouře LSN

TITANUS Nasávací hlásiče kouře LSN Elektrická požární signalizace TITANUS Nasávací hlásiče kouře LSN TITANUS Nasávací hlásiče kouře LSN Vysoká úroveň zabezpečení proti klamným poplachům s inteligentním zpracováním signálu LOGIC SENS Inovativní

Více

FC2020 Ústředna požární signalizace

FC2020 Ústředna požární signalizace FC00 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS0 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 5 prvků Ústředna může

Více

Detektor kouře FireGuard. Aplikace Včasné varování před studeným kouřem v silničních tunelech Detekce kouře v prostředích s korosivní atmosférou

Detektor kouře FireGuard. Aplikace Včasné varování před studeným kouřem v silničních tunelech Detekce kouře v prostředích s korosivní atmosférou Aplikace Včasné varování před studeným kouřem v silničních tunelech Detekce kouře v prostředích s korosivní atmosférou Výhody Spojité měření koncentrace kouře Žádné pohyblivé části Eliminace vlivu mlhy

Více

VDC 4x5 Kamery FlexiDome VF a XT+ s kopulovitým krytem

VDC 4x5 Kamery FlexiDome VF a XT+ s kopulovitým krytem Video VDC 4x5 Kamery FlexiDome VF a XT+ s koplovitým krytem VDC 4x5 Kamery FlexiDome VF a XT+ s koplovitým krytem www.boschsecritysystems.cz Modely mírně nárazvzdorné a nárazvzdorné Snímací prvek CCD 1/3''

Více

Kouřové nasávací systémy TITANUS

Kouřové nasávací systémy TITANUS Elektrická požární signalizace Kouřové nasávací systémy Kouřové nasávací systémy Elektrická požární signalizace Kouřové nasávací systémy FS-OT-cs-51_4998145230_02 / Inteligentní zpracování signálu LOGIC

Více

TXM1.8P. Měřící modul TX-I/O

TXM1.8P. Měřící modul TX-I/O 8176P01 s 8 176 TX-I/O Měřící modul TXM1.8P 8 vstupů s LED indikací - signál / porucha. 8 vstupů pro odporové články, individuálně konfigurovatelných pro měření odporu nebo teploty. Je hlavně určen pro

Více

OH720, OP720, HI720, HI722 Analogové adresovatelné požární hlásiče

OH720, OP720, HI720, HI722 Analogové adresovatelné požární hlásiče OH720, OP720, HI720, HI722 Analogové adresovatelné požární hlásiče Pro hlásičovou sběrnici C-NET Optimální hlásič pro každou aplikaci Zpracování signálu pomocí detekčních algoritmů Automatická adresace

Více

Varifokální objektivy

Varifokální objektivy Video Varifokální y Varifokální y www.boschsecritysystems.cz Vysoce kvalitní optika 1/3palcové a 1/2palcové formáty Spolehlivá, robstní konstrkce Různé ohniskové i Kompaktní design Varifokální y jso nejniverzálnějším

Více

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O 8178p01 s 8 178 TX-I/O Modul pro žaluzie TXM1.8RB 8 beznapěťových reléových výstupů pro... 4 pohony žaluzií se 2 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se 3 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se

Více

Návod k montáži pro esserbus -Koppler 4 Skupiny / 2 Relé (788613), (808613)

Návod k montáži pro esserbus -Koppler 4 Skupiny / 2 Relé (788613), (808613) Návod k montáži pro esserbus -Koppler 4 Skupiny / 2 Relé (788613), (808613) Obsah: 1. OBECNĚ 2 2 INSTALAČNÍ NÁVOD PRO ESSERBUS-KOPPLER 4 VSTUPY/2 VÝSTUPY 788613 4 2.1 MONTÁŽ A UVEDENÍ DO PROVOZU 6 2.2

Více

TINYON IP 2000 WI. Video TINYON IP 2000 WI. www.boschsecurity.cz

TINYON IP 2000 WI. Video TINYON IP 2000 WI. www.boschsecurity.cz Video www.boschsecrity.cz Kompaktní a elegantní bezdrátová kamera pro vnitřní požití s rozlišením 720p a rozhraním pro bezdrátovo síť LAN Možnost bezdrátového připojení pomocí standard IEEE 802.11b/g/n

Více

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3. Certifikace G Jmenovitý proud Jmenovité napětí. Teplota okolního prostředí

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3. Certifikace G Jmenovitý proud Jmenovité napětí. Teplota okolního prostředí LMST 8010 série 3 Příklad zapojení 788012 Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3 Certifikace G 205064 Řídící systém SHZ s integrovanou částí detekce požáru pro jednu oblast hašení dle VdS 2496. Ústředna

Více

Řada DVR 630 a 650. Video Řada DVR 630 a 650. www.boschsecuritysystems.cz. 8kanálové a 16kanálové nahrávání v reálném čase s rozlišením CIF

Řada DVR 630 a 650. Video Řada DVR 630 a 650. www.boschsecuritysystems.cz. 8kanálové a 16kanálové nahrávání v reálném čase s rozlišením CIF Video Řada DVR 630 a 650 Řada DVR 630 a 650 www.boschsecritysystems.cz 8kanálové a 16kanálové nahrávání v reálném čase s rozlišením Flexibilní zobrazení se dvěma monitorovými výstpy Vzdálené zobrazení,

Více

MIC440 Kamera PTZ do výbušného prostředí

MIC440 Kamera PTZ do výbušného prostředí Video Kamera PTZ do výbšného prostředí Kamera PTZ do výbšného prostředí www.boschsecritysystems.cz Jednotka pro dvě spektra s certifikací podle směrnice ATEX 94/9/ES Exd IIC T6 Certifikace CSA a Inmetro

Více

DS 4 DS 4. Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku

DS 4 DS 4. Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku nebo 2 spínací výstupy spínací výstupy volně konfigurovatelné přes adaptér nebo programovací zařízení jmenovitý tlak od 0... bar do 0... 0 bar rovněž...

Více

Obsah. Tlakové spínače. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 18 S Allfluid nerezová ocel G 1/4 kolík 0-800 bar +85 C 228

Obsah. Tlakové spínače. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 18 S Allfluid nerezová ocel G 1/4 kolík 0-800 bar +85 C 228 Obsah Tlakové spínače Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana 18 S Allfluid nerezová ocel kolík 0-800 bar +85 C 228 33 D Hliník, nerezová ocel, Polyesterová fólie Příruba -1-630 bar +80 C 230

Více

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V Ultrazvukový senzor 0 10 V Produkt č.: 200054 Rozměry TECHNICKÝ POPIS Analogový výstup: 0-10V Rozsah měření: 350-6000mm Zpoždění odezvy: 650 ms Stupeň ochrany: IP 54 integrovaný senzor a převodník POUŽITÍ

Více

LMK 858 LMK 858. Plastová ponorná sonda výšky hladiny

LMK 858 LMK 858. Plastová ponorná sonda výšky hladiny výšky hladiny kapacitní keramický senzor průměr 45 mm možnost odpojení kabelového dílu jmenovité rozsahy od 0... 40 cmh 2 O do 0... 100 mh 2 O (0... 40 mbar do 0... 10 bar) byla vyvinuta pro měření výšky

Více

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V Ultrazvukový senzor 0 10 V Produkt č.: 200054 Rozměry TECHNICKÝ POPIS Analogový výstup: 0 10V Rozsah měření: 350 6000mm Zpoždění odezvy: 650 ms Stupeň ochrany: IP 54 integrovaný senzor a převodník POUŽITÍ

Více

Celoplošné světelné zábrany do venkovního prostředí: SG - 10. www.infrasensor.cz

Celoplošné světelné zábrany do venkovního prostředí: SG - 10. www.infrasensor.cz Celoplošné světelné zábrany do venkovního prostředí: SG - 10 www.infrasensor.cz Přednosti Dosah do 10m Plně automatické nastavení citlivosti SW sestaven pro práci ve venkovním prostředí Možnost montáže

Více

PyroUSB. Bezkontaktní snímač teploty nastavitelný přes PC s výstupem od 4 do 20 ma

PyroUSB. Bezkontaktní snímač teploty nastavitelný přes PC s výstupem od 4 do 20 ma PyroUSB Bezkontaktní snímač teploty nastavitelný přes PC s výstupem od 4 do 20 ma PyroUSB je teplotní snímač, který se používá při měření špatně dostupných míst a při přemisťování břemen. Nastavitelný

Více

Řídicí jednotky CCS 1000 D

Řídicí jednotky CCS 1000 D Konferenční systémy Řídicí jednotky CCS 1000 D Řídicí jednotky CCS 1000 D www.boschsecrity.cz možnost Plg-and-play pro rychlé a snadné připojení až 80 konferenční zařízení intitivní ovládání přes webový

Více

Snímač LMP 331 je určen pro měření tlaků popř. Výšky hladiny kapalin, emulsí a kalů ve speciálních technologických nízká chyba vlivem teploty

Snímač LMP 331 je určen pro měření tlaků popř. Výšky hladiny kapalin, emulsí a kalů ve speciálních technologických nízká chyba vlivem teploty LMP piezoresistivní nerezový sensor čelní membrána hydrostatické měření výšky hladiny čistých kapalin jmenovitý tlak od 0... 00 mbar do 0... 40 bar (0... mh O. do 0... 400 mh O) Snímač LMP je určen pro

Více

LBB 1990/00 Řídicí jednotka

LBB 1990/00 Řídicí jednotka Konferenční systémy LBB 1990/00 Řídicí jednotka LBB 1990/00 Řídicí jednotka www.boschsecrity.cz Srdce systém Systém evakačního rozhlas Plena Voice Alarm System Certifikováno podle normy EN 54 16, vyhovje

Více

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody Sekce katalogu Informace o výrobku Datum vydání Řízení teploty RS-9100 19/100CZ Rev. Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití Úvod Výstup z elektronických teplotních snímačů

Více

LMK 351. LMK 351 Vestavná sonda

LMK 351. LMK 351 Vestavná sonda LMK 5 Výhody kapacitní keramický senzor bez olejové náplně s vysokou odolností proti agresivním médiím jako jsou kyseliny a louhy nízká teplotní chyba dlouhodobá stabilita provedení Ex: (nerezová tlaková

Více

DMP 343 DMP 343. Průmyslový snímač tlaku. Bez oddělení od média. Přesnost podle IEC 60770: 0,35 % FSO

DMP 343 DMP 343. Průmyslový snímač tlaku. Bez oddělení od média. Přesnost podle IEC 60770: 0,35 % FSO DMP 4 Průmyslový snímač tlaku Bez oddělení od média Přesnost podle IEC 60770: 0,5 % FSO Rozsahy tlaku od 0... 0 mbar do 0... 000 mbar Přednosti vynikající linearita nízká chyba vlivem teploty vynikající

Více

LMP 808 LMP 808. Plastová ponorná sonda výšky hladiny

LMP 808 LMP 808. Plastová ponorná sonda výšky hladiny výšky hladiny polovodičový tenzometr s nerezovou oddělovací membránou průměr 35 mm možnost odpojení kabelového dílu jmenovité rozsahy od 0... 1 mh 2 O do 0... 100 mh 2 O (0... 100 mbar do 0... 10 bar)

Více

Zoom objektivy a varifokální objektivy s korekcí pro infračervenou část spektra

Zoom objektivy a varifokální objektivy s korekcí pro infračervenou část spektra Video Zoom objektivy a varifokální objektivy s korekcí pro infračerveno Zoom objektivy a varifokální objektivy s korekcí pro infračerveno www.boschsecritysystems.cz Korekce pro infračerveno pro požití

Více

LMP 307 LMP 307. Nerezová ponorná sonda pro měření výšky hladiny

LMP 307 LMP 307. Nerezová ponorná sonda pro měření výšky hladiny pro měření výšky hladiny Polovodičový tenzometr s nerezovou oddělovací membránou průměr 27 mm měření výšky hladiny vody a čistých nebo lehce znečištěných kapalin jmenovité rozsahy od 0... 1 mh 2 O do 0...

Více

Stavebnice stanice hlasatele PVA-CSK PAVIRO

Stavebnice stanice hlasatele PVA-CSK PAVIRO Konferenční systémy Stavebnice stanice hlasatele PVA-CSK PAVIRO Stavebnice stanice hlasatele PVA-CSK PAVIRO www.boschsecurity.cz Stavebnice stanice hlasatele PVA-CSK je deska s tištěnými obvody (PCB) stanice

Více

Sensorboxy SRBP, binární

Sensorboxy SRBP, binární hlavní údaje Všeobecné údaje Tyto sensorboxy slouží ke snímání koncových poloh kyvných pohonů v procesní technice, kde se jedná o přepravu, dávkování nebo plnění plynných či kašovitých hmot nebo sypkého

Více

DMD 333H DMD 333H. Diferenční snímač tlaku pro technologické. Kapacitní čidlo tlaku - Komunikace HART Jmenovitý rozsah od 0 7,5 kpa do kpa

DMD 333H DMD 333H. Diferenční snímač tlaku pro technologické. Kapacitní čidlo tlaku - Komunikace HART Jmenovitý rozsah od 0 7,5 kpa do kpa Diferenční snímač tlaku pro technologické procesy Kapacitní čidlo tlaku - Komunikace HART Jmenovitý rozsah od 0 7,5 kpa do 0 200 kpa Popis Typ DMD 333H je inteligentní snímač tlaku s vynikající dlouhodobou

Více

Konvenční automatické hlásiče FCP-320/FCH-320. Provozní příručka

Konvenční automatické hlásiče FCP-320/FCH-320. Provozní příručka Konvenční automatické hlásiče FCP-320/FCH-320 cs Provozní příručka Konvenční automatické hlásiče Obsah cs 3 Obsah 1 Popis výrobku 5 2 Přehled systému 6 2.1 Konfigurace hlásiče 6 2.2 Funkční popis technologie

Více

Zobrazovací panel BAT 100 LSN. Návod k obsluze

Zobrazovací panel BAT 100 LSN. Návod k obsluze Zobrazovací panel BAT 100 LSN cs Návod k obsluze Zobrazovací panel Obsah cs 3 Obsah 1 Bezpečnostní pokyny 4 2 Popis funkcí 4 3 Přehled systému 6 4 Instalace 7 5 Připojení 11 6 Údržba a servis 12 7 Technické

Více

Ideální řešení jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce. Umožňuje výborně pracovat s rozpočty a zároveň uspokojit potřeby současných elektroinstalací.

Ideální řešení jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce. Umožňuje výborně pracovat s rozpočty a zároveň uspokojit potřeby současných elektroinstalací. Ideální řešení jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce. Umožňuje výborně pracovat s rozpočty a zároveň uspokojit potřeby současných elektroinstalací. jasně bílá světle šedá krémová béžová hnědá 38, L

Více

HD konferenční Dome kamera

HD konferenční Dome kamera Video HD konferenční Dome kamera HD konferenční Dome kamera www.boschsecrity.cz HD rozlišení 1080p a 720p 160 zoom (10 optický, 16 digitální) Standardní výstp HD-SDI Ovládání a konfigrace přes síť Ethernet

Více

MaRweb.sk

MaRweb.sk LMK tlustovrstvý keramický sensor čelní membrána tlaková přípojka z nerezové oceli nebo PVDF jmenovitý tlak od 0... 60 mbar do 0... 60 bar LMK byla navržena speciálně pro procesní měřící techniku a pro

Více

FDOOT241-A9-Ex Kombinovaný hlásič

FDOOT241-A9-Ex Kombinovaný hlásič FDOOT241-A9-Ex Kombinovaný hlásič ASAtechnology TM Pro prostředí s nebezpečím Sinteso Kolektivní Zpracování signálu pomocí ASAtechnology Hlásič se dvěma protokoly (kolektivní/fdnet-ex) Chování hlásiče

Více

LMK 351 LMK 351. Vestavná sonda

LMK 351 LMK 351. Vestavná sonda LMK 5 kapacitní keramický sensor čelní membrána jmenovitý tlak 0... 40 mbar do 0... 0 bar (0 40 cmh O do 0... 00 mh O) přesnost dle IEC 60770: 0,5 % FSO Další: 0,5 % FSO LMK 5 byla navržena speciálně pro

Více

Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524

Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524 Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524 KATALOGOVÝ LIST VLASTNOSTI Dvouvodičová sběrnice LON mezi podstanicí a moduly vstupů/výstupů. Není zapotřebí žádných dalších svorkovnic.

Více

OTS30xx-EXT3-SC / -EXT4-SC Lineární hlásič teplot. Building Technologies. FibroLaser TM

OTS30xx-EXT3-SC / -EXT4-SC Lineární hlásič teplot. Building Technologies. FibroLaser TM OTS30xx-EXT3 / -EXT4 OTS30xx-EXT3-SC / -EXT4-SC Lineární hlásič teplot (OTS = Optical Temperature Sensor) (xx = 01, 02, 04, 06, 10 / SC = Switch Controller) FibroLaser TM Lineární měření teploty v prostředí

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Lineární snímač polohy Temposonics EP

Lineární snímač polohy Temposonics EP MTS Sensors Group Lineární snímač polohy Temposonics EP Robustní průmyslový snímač Bezkontaktní snímání lineární polohy Měřicí rozsah 50-1500 mm / 50 3250 mm Absolutní měření polohy s linearitou lepší

Více