Divar XF Control Center and Archive Player. Návod k obsluze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Divar XF Control Center and Archive Player. Návod k obsluze"

Transkript

1 Divar XF Control Center and Archive Player cs Návod k obsluze

2

3 Divar XF Obsah cs 3 Obsah 1 Aplikace Divar XF Control Center Úvod Systémové požadavky Instalace softwaru Konvence použité v aplikaci Jak se pøihlásit Popis hlavního okna Systémová nastavení Tlaèítko Živý obraz pro nìkolik jednotek Divar XF Tlaèítko Pøehrávání pro jednu jednotku Divar XF Pohledy kamery Poøízení fotografie Okamžité pøehrání Zvuk Režim streamingu monitoru Tlaèítko Konfigurace Kontrola informací o stavu Výbìr jednotek Divar XF, kamer, skupin a pohledù Kontrola poplachù a detekovaných pohybù Zobrazení živého obrazu Pøiøazení kamer k obrazovým panelùm (cameo) Vytváøení skupin Vytváøení pohledù Ovládání kamer Tlaèítko Nápovìda Tlaèítko Odhlásit Vyhledání nahrávek pro pøehrávání Okno pro sledování pøehrávání Výbìr kamery Použití ovládacích prvkù pro pøehrávání Poøízení fotografie Karta Pøehled Karta Vyhledat Zpracování nahrávek Kontrola pravosti Archivace nahrávek na pevný disk poèítaèe Smazání nahrávek 24 2 Aplikace Divar XF Archive Player Úvod Spuštìní programu Popis hlavního okna Tlaèítko Otevøít Pohledy kamery Prohlížení obrazu Pøiøazení obrazových panelù (cameo) Význam ikon kamery 27 Bosch Security Systems Návod k obsluze F.01U V

4 4 cs Obsah Divar XF 2.7 Použití ovládacích prvkù pro pøehrávání Poøízení fotografie Vyhledání obrazu Kontrola pravosti Tlaèítko Nápovìda Tlaèítko Ukonèit 29 F.01U V Návod k obsluze Bosch Security Systems

5 Divar XF Aplikace Divar XF Control Center cs 5 1 Aplikace Divar XF Control Center 1.1 Úvod Aplikace Divar XF Control Center umožňuje úplné dálkové ovládání jednotky Divar XF pomocí počítače. Je možné ovládat libovolnou jednotku Divar XF připojenou k síti, přičemž k jednotce má přístup až pět uživatelů. Současně lze ovládat několik jednotek Divar XF. Na dálku je možné sledovat živý obraz, vyhledávat, přehrávat a provádět konfiguraci systému. Mezi další funkce dálkového ovládání patří otáčení, naklánění a transfokace kamer (včetně úplného ovládání kamer AutoDome ) a archivace videa. K dispozici je rovněž online přehled stavu připojených jednotek. Přístup k nástroji Configuration Tool sloužící k nastavení jednotky Divar XF je omezen na administrátora systému a může být chráněn heslem. Pomocí konfigurace lze omezit funkce dostupné jednotlivým vzdáleným uživatelům, například možnost archivace videodat. Další informace naleznete v uživatelské příručce jednotky Divar XF. Administrátor může také zablokovat funkce vyhledávání a přehrávání, takže tyto funkce nemusí být dostupné přímo. V této příručce jsou popsány všechny možnosti obsluhy, některé z těchto možností však nemusí být dostupné všem uživatelům. Součástí dodávky je aplikace Divar XF Archive Player, takže archivované nahrávky videa lze sledovat mimo aplikaci Divar XF Control Center bez nutnosti instalace dodatečného softwaru. Do všech nahrávek je začleněn kód. Tento kód umožňuje ověřit pravost nahrávek a zabezpečit je proti falšování. 1.2 Systémové požadavky Provozní platforma: počítač se systémem Windows XP nebo Windows Vista. Minimální požadavky na počítač pro aplikace Control Center a Archive Player jsou následující: - Procesor: Intel Pentium 4, 2,0 GHz nebo srovnatelný - Paměť RAM: 512 MB - Místo na pevném disku: 50 MB - Grafická karta: NVIDIA GeForce 6600 nebo vyšší - Síťové rozhraní: 10/100-BaseT Doporučené požadavky na počítač jsou následující: - Procesor: Intel Pentium DualCore, 3,0 GHz nebo srovnatelný - Paměť RAM: MB - Místo na pevném disku: 10 GB - Grafická karta: NVIDIA GeForce 8600 nebo vyšší - Síťové rozhraní: 10/100-BaseT Instalace softwaru 1. Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM v počítači. - Instalační program by se měl spustit automaticky. 2. Pokud se instalace nespustí automaticky, vyhledejte soubor Setup.exe na disku CD-ROM a poklepejte na něj. 3. Pomocí pokynů na obrazovce dokončete instalaci. Spuštění programu Po dokončení instalace spusťte program poklepáním na ikonu Divar XF Control Center na ploše. Alternativně vyberte program Divar XF Control Center pomocí tlačítka Start na hlavním panelu a nabídky Programy. Bosch Security Systems Návod k obsluze F.01U V

6 6 cs Aplikace Divar XF Control Center Divar XF Konvence použité v aplikaci Význam barev ikon - Zakázané funkce jsou zašedlé. - Aktivní výběr nebo stisknutý stav je zvýrazněn žlutě. Okno kalendáře Okno kalendáře se zobrazí po klepnutí na ikonu kalendáře v oknech, kde je třeba zadat datum. - Klepnutím na tlačítka se šipkami můžete měnit měsíce. - Klepnutím na určité datum se vrátíte do pole pro zadání data, přičemž bude vyplněna vybraná hodnota. Seznamy - Klepnutím na záhlaví sloupce v seznamech můžete seznam seřadit podle tohoto sloupce. - Druhým klepnutím obrátíte pořadí řazení seznamu. - Pomocí posuvníků můžete procházet dlouhé seznamy. Ukazatel průběhu - Ukazatel průběhu se zobrazí při spuštění časově náročnější úlohy. - Klepnutím na tlačítko Storno úlohu zastavíte. Potvrzovací okno Potvrzovací okno se zobrazí při výběru operace, kterou nelze vrátit zpět. - Klepnutím na tlačítko Ano operaci potvrdíte. - Klepnutím na tlačítko Storno operaci zrušíte. Chybové okno Chybové okno se zobrazí při výskytu chyby. - Klepnutím na tlačítko OK upozornění na chybu zavřete. Obnovení údajů Aktualizace hodnot a ukazatele stavu Rozbalovací a sbalovací seznamy V okně Správa systému jsou vedle ikon ve stromové struktuře zobrazena znaménka + nebo -. Klepnutím na znaménko + seznam rozbalíte; klepnutím na znaménko - seznam sbalíte. 1.3 Jak se přihlásit Při prvním spuštění aplikace Control Center jsou pole s uživatelským jménem a heslem prázdná. Také seznam digitálních videorekordérů je prázdný. Do seznamu musí být nejprve přidána alespoň jedna jednotka Divar XF. F.01U V Návod k obsluze Bosch Security Systems

7 Divar XF Aplikace Divar XF Control Center cs 7 Obrázek 1.1 Přihlašovací okno při prvním spuštění Klepnutím na tlačítko Upravit přidejte do seznamu jednotku Divar XF. Úprava seznamu digitálních videorekordérů Divar Pomocí okna Upravit seznam Divar můžete jednotky Divar XF přidat do seznamu nebo odebrat ze seznamu. V tomto okně můžete rovněž změnit jméno a IP adresu vybrané jednotky. Obrázek 1.2 Okno Upravit seznam Divar Automatická detekce všech povolených jednotek Divar XF v síti: 1. Klepněte na tlačítko Detekovat. - Aby bylo možné jednotku detekovat, musí být povolena viditelnost této jednotky. 2. Vyberte jednotky, které chcete přidat. 3. Klepnutím na tlačítko OK přidejte vybrané jednotky do seznamu. Ruční přidání jednotky Divar XF do seznamu: 1. Klepněte na tlačítko Přidat. 2. Zadejte IP adresu nebo jméno nové jednotky. - IP adresa, kterou je třeba zadat, je nastavena v nabídce Systémová nastavení/ Připojení/Nastavení sítě samotné jednotky. V případě potřeby požádejte administrátora o přístup k jednotce. 3. Do pole Jméno zadejte jméno, nebo je načtěte z jednotky zaškrtnutím políčka Získat od jednotky Divar. 4. Klepněte na tlačítko OK. Odstranění jednotky Divar XF ze seznamu: 1. Vyberte jednotku, kterou chcete odstranit. Bosch Security Systems Návod k obsluze F.01U V

8 8 cs Aplikace Divar XF Control Center Divar XF 2. Klepněte na tlačítko Smazat. - Vybraná jednotka bude odebrána ze seznamu. Přihlášení Spusťte aplikaci Control Center. Zobrazí se okno Přihlásit. (Klepnutím na tlačítko Storno přerušíte přihlašování a ukončíte aplikaci.) Obrázek 1.3 Přihlašovací okno se seznamem jednotek Divar XF Přihlášení ke konkrétní jednotce Divar XF: 1. Zaškrtnutím políček vedle jednotek vyberte jednotky, ke kterým se chcete přihlásit. - Klepnutím na položku vyberete buď všechny, nebo žádnou z uvedených jednotek. - Pokud byla definována přihlašovací skupina, výběrem této skupiny se přihlásíte k jednotkám uvedeným v této skupině. 2. Zadejte uživatelské jméno a heslo. - Uživatelské jméno a heslo, které je třeba zadat, je nastaveno v nabídce Systémová nastavení/připojení/přístup přes síť samotné jednotky. Při odepření přístupu k jednotce se obraťte na administrátora. - Pokud si má systém zapamatovat jméno a heslo pro příští použití aplikace Control Center, zaškrtněte políčko Uložit informaci o přihlášení. Hesla administrátora se neukládají. 3. Klepněte na tlačítko Přihlásit. 1.4 Popis hlavního okna Po přihlášení se zobrazí okno s živým obrazem. Jedná se o hlavní okno. Okno tvoří čtyři hlavní oblasti: vodorovný horní panel obsahující tlačítka pro ovládání obrazovky a systémová nastavení, svislý postranní panel obsahující různé prvky pro správu systému, ovládání kamer a ovládání relé, obrazovou oblast s živým obrazem z jedné nebo několika kamer a jednotek Divar XF a stavový seznam znázorňující aktuální informace o stavu všech připojených digitálních videorekordérů. F.01U V Návod k obsluze Bosch Security Systems

9 Divar XF Aplikace Divar XF Control Center cs 9 Obrázek 1.4 Okno s živým obrazem Systémová nastavení Ikona Control Center v levém horním rohu okna umožňuje změnu velikosti okna, ukončení aplikace nebo výběr systémových nastavení. Změna systémových nastavení: 1. Klepněte na systémové tlačítko a vyberte položku Nastavení. - Otevře se nabídka systémových nastavení. 2. Zaškrtněte políčka vedle položek, které chcete aktivovat. - Při výskytu určených poplachů počítač pípne nebo maximalizuje okno aplikace. 3. Výběrem prodlevy sekvence mezi 5 a 60 sekundami určete, jak dlouho má být zobrazen pohled při sekvenčním přepínání kamer. 4. Klepnutím na tlačítko OK dokončete nastavení nebo klepnutím na tlačítko Storno zavřete okno bez provedení změn Tlačítko Živý obraz pro několik jednotek Divar XF Okno s živým obrazem můžete zobrazit klepnutím na tlačítko Živý obraz obrazovce uživatel může: - sledovat živý obraz, - vybrat různá vícenásobná zobrazení, - přiřadit kamery k obrazovým panelům (cameo), - otevřít okno pro okamžité přehrání, - ovládat kamery, - sledovat stav jednotky a poplachové stavy, - přihlásit se k jiným jednotkám v síti, - nastavit logické skupiny a zobrazení.. Na této Bosch Security Systems Návod k obsluze F.01U V

10 10 cs Aplikace Divar XF Control Center Divar XF Tlačítko Přehrávání pro jednu jednotku Divar XF Klepnutím na tlačítko Přehrávání zobrazíte okno pro přehrávání. Můžete zobrazit grafický časový přehled všech nahrávek nebo vyhledat nahrávky na základě událostí a přehrát je Pohledy kamery Chcete-li přepnout režim zobrazení, klepnutím na některou ikonu pohledu kamery změňte konfiguraci obrazového panelu (cameo): - K dispozici jsou režimy Jeden, Kvadranty a vícenásobná zobrazení 3 3 a 4 4. Pokud chcete vybrat sekvenční režim, spusťte klepnutím na ikonu sekvence sekvenční přepínání seznamu kamer: - Pokud je v okně Správa systému vybrána skupina, bude aplikace Control Center přepínat mezi všemi přímými členy této skupiny (ale nikoli podskupinami). - Jestliže je v okně Správa systému vybrán pohled nebo kamera, bude aplikace Control Center přepínat mezi všemi přímými členy nadřazené skupiny této položky. - Je-li v okně Správa systému vybrána jednotka Divar XF, bude aplikace Control přepínat mezi všemi kamerami v této jednotce v jednoduchém režimu. - Pokud je v okně Správa systému vybrána jedna jednotka Divar XF nebo uzel, použije aplikace Control Center prodlevu přepnutí nastavenou v zobrazené jednotce. Jestliže je v okně Správa systému vybrána uživatelem definovaná skupina, použije aplikace Control Center prodlevu přepnutí nastavenou v systémových nastaveních aplikace Control Center. Vícenásobné kvadrantové zobrazení K dispozici jsou čtyři kvadrantová zobrazení. Aktuální kvadrantové zobrazení je označeno číslem v ikoně kvadrantu. Každé kvadrantové zobrazení může mít jedinečné přiřazení kamery k obrazovému panelu (cameo): Klepnutím na ikonu kvadrantu lze manuálně přepínat dostupná zobrazení Pořízení fotografie Při zobrazení obrazu z kamery na celou obrazovku lze pořizovat fotografie a ukládat je na pevný disk počítače v bitmapovém formátu. Uložení obrazu z aktivního obrazového panelu (cameo) na pevný disk počítače: 1. Klepnutím na ikonu jednoduchého zobrazení zobrazte obraz z jedné kamery. 2. Klepněte na ikonu fotografie. - Zobrazí se samostatné okno Fotografie. 3. Chcete-li změnit výchozí umístění, zadejte nové umístění v systému souborů počítače, do kterého má být soubor s obrazem uložen. 4. Pokud chcete změnit název souboru, zadejte nový název. 5. Klepněte na tlačítko Uložit. Fotografie má stejné rozlišení jako videosnímek (v závislosti na nastavení nahrávání CIF, 2CIF nebo 4CIF). Pod obrázkem jsou uvedeny ověřovací informace Okamžité přehrání Prohlížení videozáznamu z konkrétní kamery nahraného před jednou minutou: 1. Klepnutím na obrazový panel (cameo) kamery, jejíž záznam chcete přehrát, tuto kameru aktivujte. F.01U V Návod k obsluze Bosch Security Systems

11 Divar XF Aplikace Divar XF Control Center cs Klepněte na ikonu Okamžité Přehrání. - Otevře se nové okno, ve kterém se přehrává videozáznam z této kamery nahraný před jednou minutou. - Pomocí tlačítek v dolní části okna pro okamžité přehrání můžete ovládat přehrávání nebo pořídit fotografii. - Klepnutím na tlačítko x v pravém horním rohu okna pro okamžité přehrání toto okno zavřete. Alternativně můžete okno pro okamžité přehrání otevřít tak, že klepnete pravým tlačítkem myši na kameru v okně Správa systému a vyberete příkaz Okamžité Přehrání Zvuk Chcete-li povolit nebo zakázat streaming zvuku nebo nastavit hlasitost, klepněte na možnost Audio. Při povolení je slyšet zvuk vybraného obrazového panelu (cameo) (je-li k dispozici) Režim streamingu monitoru Chcete-li během zobrazení kanálu streamingu monitoru povolit přímé ovládání digitálního videorekordéru, klepněte na možnost. Je-li tato možnost aktivní, režimy zobrazení přímo ovládají to, co je zobrazeno na výstupu monitoru, který je sledován. Obrázek 1.5 Okno streamingu monitoru Tlačítko Konfigurace Klepnutím na tlačítko Konfigurace spustíte program konfiguračního nástroje. Ten umožňuje definovat všechna konfigurační nastavení jednotky. Pro přístup k tomuto programu jsou zapotřebí práva administrátora. Bosch Security Systems Návod k obsluze F.01U V

12 12 cs Aplikace Divar XF Control Center Divar XF Kontrola informací o stavu Stavová oblast Stavové okno v dolní části obrazovky obsahuje stavové zprávy ze všech připojených jednotek včetně poplachů na vstupu a detekovaných pohybů. Klepnutím na tlačítko stavových zpráv rozbalit nebo sbalit. můžete oblast 1.5 Výběr jednotek Divar XF, kamer, skupin a pohledů V režimu živého obrazu slouží okno Správa systému k výběru jednotky Divar XF a otevření seznamu připojených kamer nebo k nastavení skupin kamer a pohledů pro pozdější vyvolání. Tyto položky jsou znázorněny ve stromové struktuře. Klepnutím na znaménko + nebo - ve stromové struktuře můžete seznam rozbalit, respektive sbalit. Obrázek 1.6 Okno Správa systému Místní nabídka Klepnete-li pravým tlačítkem myši na některou položku ve stromové struktuře, otevře se místní nabídka: - zaškrtnutím políčka vedle položky Zobrazit Přihlašovací Skupiny nebo Zobrazit Logické Skupiny můžete tyto položky zobrazit ve stromové struktuře, - novou stromovou strukturu můžete uložit do souboru (Uložit), - můžete načíst stromovou strukturu uloženou na disku (Otevřít), - můžete vytvořit nové skupiny a pohledy, přejmenovat je nebo je odstranit, - můžete zkopírovat logické skupiny (Uložit jako... ). - můžete se přihlásit nebo odhlásit z připojené jednotky Divar XF nebo z celé skupiny jednotek digitálních videorekordérů Divar, - můžete potvrdit poplachy na konkrétní jednotce, - můžete zobrazit vlastnosti vybrané jednotky Divar XF, kamery, nebo pohledu kamery. Rozevírací nabídka Chcete-li přejít přímo do skupiny na nejvyšší úrovni, pomocí rozevírací nabídky vyberte skupinu v seznamu (ověřte, zda je v místní nabídce vybrána položka Zobrazit Logické Skupiny). Ikony v okně Správa systému Dostupné digitální videorekordéry Divar obsahuje seznam všech jednotek definovaných vsíti. Individuální jednotky zvýrazněny tučně, pokud jste přihlášeni. Dostupné kamery zobrazuje kamerové vstupy dostupné na jednotce. Připojené kamery jsou zvýrazněny tučně. F.01U V Návod k obsluze Bosch Security Systems

13 Divar XF Aplikace Divar XF Control Center cs 13 Ovladatelné kamery zobrazuje ovladatelné kamery připojené k jednotce. Skupiny identifikuje skupinu. Pohledy identifikuje pohled. 1.6 Kontrola poplachů a detekovaných pohybů Poplach způsobí zapípání počítače nebo zobrazení okna aplikace Control Center (pokud je minimalizované), jsou-li tyto funkce nastaveny v nabídce systémového nastavení. Před potvrzením poplachu prozkoumejte příslušný videozáznam. U jednotky Divar XF lze nastavit automatické potvrzení poplachu, takže na něj uživatel nemusí reagovat. Pokud poplach není po uplynutí předem určeného času potvrzen, ikona poplachu blikat, ale zůstane zobrazena. přestane Potvrzení poplachu souvisejícího se vstupem nebo ztrátou videosignálu 1. Při výskytu poplachu začne ikona poplachu blikat. 2. Poplach potvrdíte poklepáním na poplachovou zprávu v oblasti stavových zpráv, na ikonu jednotky nebo na ikonu kamery ve stromové struktuře v okně Správa systému. - Tím potvrdíte všechny poplachy spojené s danou jednotkou. 3. Ikona poplachu se vrátí zpět do neaktivního stavu. Vyhledání poplachu Před jednotkou Divar XF, kamerou nebo stavovou zprávou je umístěna malá ikona poplachu, která vám pomůže zjistit, kde k poplachu došlo. Pohyby Při detekci pohybu začne blikat ikona pohybu. Bosch Security Systems Návod k obsluze F.01U V

14 14 cs Aplikace Divar XF Control Center Divar XF 1.7 Zobrazení živého obrazu Obrázek 1.7 Okno s živým obrazem přiřazení kamer k obrazovým panelům (cameo) Přiřazení kamer k obrazovým panelům (cameo) Obrazový panel (cameo) je obraz z jedné kamery ve vícenásobném zobrazení. Obraz z kamery lze vždy zobrazit pouze v jednom obrazovém panelu. Chcete-li přiřadit kameru k obrazovému panelu, klepnutím na jednu z ikon pohledů kamer vyberte vícenásobné zobrazení. 1. Klepněte na jednotku Divar XF. - V případě potřeby se přihlaste. 2. Klepněte na znaménko + vedle jména jednotky. - Zobrazí se seznam připojených kamer. 3. Klepněte na obrazový panel, ve kterém má být zobrazen obraz z dané kamery. - Kolem obrazového panelu se zobrazí žlutý rámeček. 4. Poklepejte na kameru. - V obrazovém panelu se zobrazí obraz z kamery. Do obrazových panelů můžete kamery také přetahovat. Zrušení přiřazení obrazového panelu: 1. Klepněte na obrazový panel. 2. Klepněte na tlačítko Odebrat. - Při odebrání přiřazení kamery je obrazový panel prázdný Vytváření skupin Pomocí skupiny lze vytvořit logickou množinu digitálních videorekordérů Divar, kamer nebo pohledů, které lze snadno vyvolat; může se například jednat o všechny digitální videorekordéry Divar v určité budově nebo o všechny kamery na jednom podlaží budovy. Skupiny lze vnořovat F.01U V Návod k obsluze Bosch Security Systems

15 Divar XF Aplikace Divar XF Control Center cs 15 do sebe a uspořádat tak, aby bylo možné okamžitě vyvolat logicky pojmenovanou množinu. Pohledy se umísťují do skupin. Vytvoření nové skupiny: 1. Vyberte místo ve stromové struktuře, kde se má zobrazit nová skupina. - Chcete-li vytvořit skupinu na nejvyšší úrovni, vyberte kořenovou ikonu. - Nová skupina může být také vnořena do existující skupiny. 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku stromové struktury a vyberte příkaz Přidat Skupinu. 3. Zadejte název nové skupiny. 4. Opakováním tohoto postupu přidejte další skupiny. 5. Přetáhněte do skupiny požadované digitální videorekordéry Divar, kamery a pohledy. Odstranění skupiny: 1. Vyberte skupinu, kterou chcete odstranit. 2. Klepněte na skupinu pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Smazat. - Budou rovněž odstraněny všechny podskupiny a pohledy uvnitř této skupiny. Kopírování skupiny: 1. Vyberte skupinu, kterou chcete zkopírovat. 2. Klepněte na skupinu pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Uložit jako... - Zadejte nové jméno skupiny Vytváření pohledů Pohled je sada přiřazení kamer k obrazovým panelům (cameo), kterou lze vyvolat za účelem okamžitého prohlížení živého obrazu. Pohled je vždy umístěn ve skupině. Pohledy lze logicky seskupovat, takže můžete seskupit například všechny vchody do budovy. Vytvoření pohledu: 1. Klepnutím na jednu z ikon pohledů kamer vyberte vícenásobné zobrazení. 2. Přiřaďte kamery k obrazovým panelům (cameo). - Kamery mohou být připojeny k různým jednotkám. 3. Vyberte skupinu, do které má být nový pohled uložen. 4. Klepněte na skupinu pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Přidat Pohled. 5. Zadejte jméno nového pohledu. 6. Zobrazení určitého obrazového panelu (cameo) vyvoláte klepnutím na jméno pohledu Ovládání kamer Uživatel může ovladatelné kamery ovládat pomocí myši na obrazovém panelu (cameo) kamery nebo pomocí ikon zobrazených v oblasti Ovládání kamer. Otáčení a naklánění pomocí myši 1. Klepnutím aktivujte obrazový panel (cameo) kamery. - Musí se jednat o ovladatelnou kameru. 2. Umístěte ukazatel myši na aktivní obrazový panel (nikoli do středu). - Šipka ukazatele označuje směr, ve kterém se kamera bude pohybovat. 3. Stiskněte a podržte levé tlačítko myši. - Kamera se bude pohybovat ve vyznačeném směru. - Po přemístění kamery uvolněte tlačítko. 4. Alternativně můžete ukazatel přetahovat ve směru, kterým se má kamera pohybovat. - Vodorovným přetahováním ukazatele můžete kameru otáčet a svislým přetahováním naklánět. Rychlost otáčení a naklánění závisí na poloze ukazatele v obrazovém panelu. Čím blíže k okraji obrazového panelu klepnete, tím bude rychlost vyšší; směrem ke středu se rychlost zpomaluje. Bosch Security Systems Návod k obsluze F.01U V

16 16 cs Aplikace Divar XF Control Center Divar XF Přiblížení a vzdálení pomocí myši 1. Chcete-li obraz přiblížit, umístěte ukazatel myši mírně nad střed aktivního obrazového panelu. - Ukazatel se změní na lupu se znaménkem plus. 2. Klepnutím levým tlačítkem myši obraz přiblížíte. 3. Chcete-li obraz vzdálit, umístěte ukazatel myši mírně pod střed aktivního obrazového panelu. - Ukazatel se změní na lupu se znaménkem minus. 4. Klepnutím levým tlačítkem myši obraz vzdálíte. Také rychlost transfokace závisí na poloze ukazatele myši vzhledem ke středu obrazového panelu. Přibližování a vzdalování lze alternativně ovládat pomocí kolečka myši. Otáčení a naklánění 1. Vyberte obrazový panel (cameo) kamery, kterou chcete ovládat. 2. Klepnutím a podržením šipky nahoru a dolů můžete kameru naklánět. 3. Klepnutím a podržením šipky vlevo a vpravo můžete kameru otáčet. 4. Při trvalém stisknutí šipky se rychlost postupně zvyšuje. Transfokace, ostření a clona 1. Vyberte obrazový panel (cameo) kamery, kterou chcete ovládat. 2. Klepnutím na levé tlačítko transfokace obraz vzdálíte; klepnutím na pravé tlačítko transfokace obraz přiblížíte. 3. Klepnutím na levé tlačítko ostření zaostříte blíže; klepnutím na pravé tlačítko ostření zaostříte dále. 4. Klepnutím na levé tlačítko clony přivřete clonu; klepnutím na pravé tlačítko clony otevřete clonu. Přemístění kamery do přednastavené polohy Přemístění aktivní kamery do přednastavené polohy: 1. Zadejte číslo přednastavené polohy. 2. Klepněte na tlačítko Shot (nebo stiskněte klávesu Enter). Klepnutím na tlačítko 1 až 6 kameru okamžitě přemístíte do jedné z prvních šesti přednastavených poloh. Uložení aktuální polohy kamery jako přednastavené polohy: 1. Zadejte číslo přednastavené polohy. 2. Klepněte na tlačítko Set. Funkce Aux Příkazy Aux jsou speciální příkazy pro ovládání kamer. Zapnutí příkazu Aux: 1. Zadejte číslo Aux. 2. Klepněte na tlačítko Aux On (nebo stiskněte klávesu Enter). F.01U V Návod k obsluze Bosch Security Systems

17 Divar XF Aplikace Divar XF Control Center cs Příkaz Aux vypnete klepnutím na tlačítko Off. Aktivace výstupních relé K dispozici je šest očíslovaných pozic, které lze přiřadit k výstupním relé připojených jednotek Divar XF. Umístěním ukazatele myši na jedno z těchto šesti tlačítek zjistíte, jakou jednotku a relé ovládá. Přiřazení očíslovaného tlačítka k relé: 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na jedno z očíslovaných tlačítek Výstup. - Zobrazí se konfigurační okno. 2. Vyberte některou jednotku ze seznamu. - Je možné vybrat pouze výstupní relé, která nejsou přiřazena k určité funkci na dané jednotce. 3. Vyberte relé pro tuto jednotku. Aktivace relé: 1. Klepnutím na jedno z očíslovaných tlačítek Výstup můžete výstupní relé aktivovat nebo deaktivovat. - Tlačítka aktivních výstupů jsou označena červeně a tlačítka neaktivních výstupů modře Tlačítko Nápověda Klepnutím na tlačítko Nápověda samostatné okno nápovědy. vyvoláte nápovědu k libovolnému tématu. Zobrazí se Tlačítko Odhlásit Klepnutím na tlačítko Odhlásit se odpojíte od všech připojených jednotek. Zobrazí se přihlašovací obrazovka. Zvolte připojení k jiné jednotce, nebo klepnutím na tlačítko Storno zcela ukončete program. 1.8 Vyhledání nahrávek pro přehrávání Klepnutím na tlačítko Přehrávání zobrazíte okno pro přehrávání. Bosch Security Systems Návod k obsluze F.01U V

18 18 cs Aplikace Divar XF Control Center Divar XF Obrázek 1.8 Okno pro přehrávání Okno pro přehrávání obsahuje dvě karty: - Karta Přehled obsahuje grafický přehled videozáznamů uložených na jednotce. - Karta Vyhledat umožňuje vyhledávání nahrávek podle poplachů a detekovaných pohybů Okno pro sledování přehrávání Výběr velikosti okna pro sledování přehrávání Okno pro sledování přehrávání má dvě velikosti normální a zvětšenou. Normální velikost obsahuje vyhledávací kritéria a výsledky, přičemž video je zobrazeno v horním pravém kvadrantu obrazovky. Zvětšená velikost zabírá celou prostřední obrazovku. Klepnutím na ikonu velikosti okna pro přehrávání zvětšenou velikostí. můžete přepínat mezi normální a Výběr jednoduchého nebo vícenásobného zobrazení V normálně velkém okně pro přehrávání postupujte takto: 1. Klepnutím na ikonu jednoduchého zobrazení zobrazte obraz z jedné kamery. 2. Klepnutím na ikonu kvadrantu zobrazte obraz ze čtyř kamer. - Režimy 3 3 a 4 4 nelze vybrat. Ve zvětšeném okně pro přehrávání postupujte takto: 1. Klepnutím na jednu z ikon pohledů kamer změňte konfiguraci vícenásobného zobrazení. 2. Klepnutím na ikonu kvadrantu je možné ručně přepínat dostupná zobrazení kvadrantů. Informace v obrazovém panelu (cameo) Informace o datu a čase jsou zobrazeny na zobrazeném videozáznamu. F.01U V Návod k obsluze Bosch Security Systems

19 Divar XF Aplikace Divar XF Control Center cs 19 Klepnutím na informační ikonu zastaveného obrazu. na kartě Přehled zobrazíte informace o pravosti aktuálně Výběr kamery Vyberte některou jednotku Divar XF z rozevírací nabídky Přehrávání na Divar XF v levém horním rohu obrazovky. (Pokud vyberete jednotku bez ikony, zobrazí se okno Přihlášení.) Poklepáním vyberte očíslované tlačítko kamery. Ikony kamer jsou zobrazeny v levém horním rohu obrazovky pouze v režimu přehrávání. Ikona kamery ukazuje číslo připojení kamery. Stav a typ kamery je znázorněn typem použité ikony. Vybraná kamera označuje aktivní kameru (žlutá ikona). Nevybraná kamera označuje, že kamera je k dispozici pro výběr. 1.9 Použití ovládacích prvků pro přehrávání Přehrávat Klepnutím na tlačítko Přehrávat se v okně pro přehrávání začne přehrávat směrem dopředu streamované video. - Rychlost přehrávání závisí na nastavení posuvného ovladače rychlosti. - V závislosti na šířce pásma připojení a rychlosti přehrávání mohou být vynechány některé snímky. Pozpátku Klepnutím na tlačítko Pozpátku se v okně pro přehrávání začne přehrávat směrem dozadu streamované video. - Rychlost přehrávání závisí na nastavení posuvného ovladače rychlosti. - V závislosti na šířce pásma připojení a rychlosti přehrávání mohou být vynechány některé snímky. - Po dosažení začátku výběru se přehrávání pozastaví. Pokud v tomto místě klepnete na tlačítko Pozpátku, bude přehrávání zpět pokračovat mimo výběr. Rychlost přehrávání Tento posuvný ovladač řídí rychlost spojitého přehrávání dopředu a dozadu. Pauza Klepnutím na tlačítko Pauza zastavíte obraz. - V okně pro přehrávání zůstane zastaven poslední streamovaný obraz. Krok dopředu Ikona krokování je aktivní pouze v režimu pauzy. 1. Klepnutím na tlačítko Krok dopředu posunete obraz o jeden snímek dopředu. 2. Podržením tlačítka bude krokování pokračovat. Krok dozadu Ikona krokování je aktivní pouze v režimu pauzy. 1. Klepnutím na tlačítko Krok dozadu posunete obraz o jeden snímek dozadu. 2. Podržením tlačítka bude krokování pokračovat Pořízení fotografie Při zobrazení obrazu z kamery na celou obrazovku můžete pořizovat fotografie a ukládat je na pevný disk počítače v bitmapovém formátu. Bosch Security Systems Návod k obsluze F.01U V

20 20 cs Aplikace Divar XF Control Center Divar XF Uložení obrazu z aktivního obrazového panelu (cameo) na pevný disk počítače: 1. Klepnutím na ikonu jednoduchého zobrazení zobrazte obraz z jedné kamery. 2. Klepněte na ikonu fotografie. - Zobrazí se samostatné okno Fotografie. 3. Chcete-li změnit výchozí umístění pro ukládání obrázků, přejděte do nového umístění v systému souborů počítače. 4. Zadáním nového názvu můžete změnit název souboru. 5. Klepněte na tlačítko Uložit. Fotografie má stejné rozlišení jako videosnímek (v závislosti na nastavení nahrávání CIF, 2CIF nebo 4CIF). Pod obrázkem jsou uvedeny ověřovací informace Karta Přehled Okno s kartou Přehled poskytuje grafické znázornění videozáznamů nahraných na úložném systému Divar XF. Tyto videozáznamy můžete přehrávat nebo je vybrat pro účely kontroly pravosti, archivace, exportu nebo smazání. Obrázek 1.9 Okno pro přehrávání karta Přehled Použití karty Přehled Časy nejstarších a nejnovějších nahrávek - V poli Nejstarší je vyznačeno datum a čas nejstarší nahrávky na disku. - V poli Nejnovější je vyznačeno datum a čas nejnovější nahrávky na disku. Datum a čas vybrané oblasti obrazu Údaje v polích Od a Do znázorňují časové okamžiky počáteční a koncové svislé tenké linky v zobrazení časové osy. F.01U V Návod k obsluze Bosch Security Systems

21 Divar XF Aplikace Divar XF Control Center cs 21 Výběr kamery Klepnutím na políčko pro výběr kamery zaškrtněte ty kamery, které chcete zahrnout do zobrazení časové osy. Klepnutím na tlačítko žádné kamery. přepínáte mezi výběrem všech kamer nebo Měřítko časové osy Časovou osu můžete upravit výběrem jednoho z následujících měřítek: - 15 minut, 1 hodina, 1 den, 1 týden, 1 měsíc, Vše. Při výběru možnosti Vše se zobrazí všechny nahrávky od nejstarších po nejnovější. Chcete-li přiblížit menší úsek časové osy, vyberte kratší časový úsek. Zobrazení časové osy Na časové ose jsou zpočátku zobrazeny všechny nahrávky z kamery v úložném systému Divar XF. Linka kamery znázorňuje nahrávané úseky, zaregistrované poplachy a události. Barvy na linkách kamer mají následující význam: - Poloprůhledná: nejsou zaznamenány žádné nahrávky - Modrá: je nahrán obraz z kamery - Žlutá: byl detekován pohyb - Černá: došlo ke ztrátě videosignálu - Červená: došlo k výskytu externího poplachu Pokud došlo k výskytu více než jedné události, jsou tyto události zobrazeny s následující prioritou: - Ztráta videosignálu - Externí poplachy - Pohyby - Nahrávky - Bez nahrávání Datová/časová osa V horní části datové/časové osy jsou zobrazeny datové značky a v její dolní části časové značky. Výběr nahrávek 1. Klepnutím na určitou pozici na časové ose umístěte tenkou linku. - Svislá tenká linka s trojúhelníkem směřujícím doprava vyznačuje začátek vybrané nahrávky. 2. Výběrem odlišného měřítka času se můžete přiblížit nebo vzdálit od této pozice. 3. Přetažením upřesněte pozici tenké linky. - Tenká linka se přichytí k začátku události. - V okně pro přehrávání se zobrazí stojící obraz vybrané kamery na pozici tenké linky. 4. Klepněte na trojúhelník v dolní části tenké linky. - Zobrazí se koncová tenká linka. 5. Přetáhněte koncovou tenkou linku na pozdější čas. - Koncová tenká linka je opatřena trojúhelníkem směřujícím doleva. - Oblast mezi těmito dvěma tenkými linkami je vyznačena tmavě. 6. Přetažením upřesněte pozici koncové tenké linky. - Tenká linka se přichytí ke konci události. 7. Pomocí ovládacích prvků pro přehrávání spusťte přehrávání výběru. Poloha ukazatele myši určuje, zda je zobrazen stojící obraz na počáteční nebo koncové tenké lince. Přesná data a časy tenkých linek jsou znázorněny v polích Od a Do. Bosch Security Systems Návod k obsluze F.01U V

22 22 cs Aplikace Divar XF Control Center Divar XF 1.11 Karta Vyhledat Na kartě Vyhledat v okně pro přehrávání lze nastavit filtr pro vyhledávání událostí. Nahraný videozáznam vybraný v seznamu výsledků vyhledávání je možné přehrát, zkontrolovat jeho pravost nebo provést jeho archivaci či export. Obrázek 1.10 Okno pro přehrávání karta Vyhledat Hledání podle událostí Časy nejstarších a nejnovějších nahrávek - V poli Nejstarší je vyznačeno datum a čas nejstarší nahrávky na disku. - V poli Nejnovější je vyznačeno datum a čas nejnovější nahrávky na disku. Nastavení prohledávaného období Zadáním data a času do polí Od a Do definujte období, které má být prohledáno. - Ve výchozím nastavení označuje pole Do datum a čas nejnovější nahrávky a pole Od datum a čas nejstarší nahrávky. Funkce Přejít Pokud zadáte datum a čas do pole Od a klepnete na ovládací prvek pro přehrávání, začne se videozáznam přehrávat od zadaného data a času. Výběr kamery Klepnutím na políčko pro výběr kamery zaškrtněte kamery, které chcete zahrnout do hledání. Klepnutím na tlačítko přepínáte mezi výběrem všech kamer nebo žádné kamery. Filtr událostí Zadejte typ hledané události. Žádný: Budou prohledávány všechny nahrané videozáznamy vybraných kamer za definované období (včetně poplachů a detekovaných pohybů). F.01U V Návod k obsluze Bosch Security Systems

23 Divar XF Aplikace Divar XF Control Center cs 23 Poplachy: Budou prohledávány všechny nahrané videozáznamy poplachů vybraných kamer za definované období. Poplachy a pohyby: Budou prohledány všechny nahrané videozáznamy poplachů a detekovaných pohybů z vybraných kamer za definované období. Pohyby: Budou prohledávány všechny nahrané videozáznamy detekovaných pohybů z vybraných kamer za definované období. Zahájení hledání Hledání zahájíte klepnutím na tlačítko Zapnout vyhledávání. Výsledky vyhledávání Po dokončení hledání se zobrazí seznam videozáznamů splňujících kritéria filtru. V tomto seznamu jsou nejnovější nahrávky událostí uvedeny nahoře a nejstarší dole. 1. Klepnutím na záhlaví sloupce můžete seznam seřadit podle tohoto sloupce. Druhým klepnutím obrátíte pořadí řazení seznamu. 2. Pomocí posuvníku můžete celý seznam procházet. 3. Klepnutím vyberte položku v seznamu. - Vybraná událost se zobrazí v okně pro přehrávání. 4. Pomocí ovládacích prvků pro přehrávání můžete nastavit rychlost a směr přehrávání Zpracování nahrávek Kontrola pravosti 1. Vyberte některý videozáznam. 2. Klepnutím na tlačítko Zkontrolovat můžete ověřit pravost vybraného videozáznamu. - Pravost vybraného videozáznamu je uvedena v informačním okně. Klepnutím na příslušný obrazový panel (cameo) můžete provést ověření pravosti jednotlivých snímků. Tím otevřete okno Informace o pravosti. V tomto okně jsou uvedeny podrobnosti o snímku videozáznamu v příslušném obrazovém panelu v okamžiku klepnutí na ikonu. Klepnutím na tlačítko OK toto okno zavřete Archivace nahrávek na pevný disk počítače Nahrávky archivované na pevný disk místního počítače mají speciální formát souboru Divar XF. Aplikace Archive Player potřebná k přehrávání archivu je automaticky zkopírována z aplikace Control Center do umístění, kde je archiv uložen. Samostatná instalace aplikace Archive Player proto není nutná. Video se archivuje v nativním formátu, takže je zachován důkaz o jeho pravosti. Uložení nahrávek za vybrané období na pevný disk počítače: 1. Vyberte období nahrávání na kartě Přehled, Vyhledat nebo Ochrana. 2. Klepněte na tlačítko Archiv. - Zobrazí se samostatné okno Archiv. 3. Chcete-li změnit výchozí umístění, přejděte do složky v systému souborů počítače, kde má být archivní soubor uložen. 4. Zadáním nového názvu můžete změnit název souboru. 5. V zobrazeném potvrzovacím okně vyberte kamery, které mají být archivovány. - Ve výchozím nastavení jsou do archivního souboru zahrnuty všechny kamery. 6. Zadáním nových hodnot do polí Od a Do můžete změnit počáteční a koncová data a časy. - Zobrazí se přibližná velikost archivního souboru. Ověřte, zda máte dostatek místa na uložení tohoto souboru. 7. Klepnutím na tlačítko Archiv spusťte ukládání archivního souboru. Bosch Security Systems Návod k obsluze F.01U V

24 24 cs Aplikace Divar XF Control Center Divar XF Ukazatel průběhu znázorňuje postup procesu archivace. Během procesu archivace nejsou dostupné žádné ovládací prvky Smazání nahrávek Tlačítko Smazat je dostupné pouze v okně s kartou Přehled. Video, které má být smazáno, závisí na poloze značky znázorněné tenkou linkou. 1. Klepnutím na tlačítko Smazat smažete všechny nahrávky starší než aktuální poloha počáteční tenké linky. 2. V potvrzovacím okně potvrďte nebo zrušte smazání. F.01U V Návod k obsluze Bosch Security Systems

25 Divar XF Aplikace Divar XF Archive Player cs 25 2 Aplikace Divar XF Archive Player 2.1 Úvod Aplikace Divar XF Archive Player umožňuje v počítači prohlížet archivované videonahrávky, které byly archivovány z aplikace Control Center. Dovoluje také zkontrolovat pravost archivovaného videa. Systémové požadavky Provozní platforma: počítač se systémem Windows XP nebo Windows Vista. Minimální požadavky na počítač jsou následující: - Procesor: Intel Pentium 4, 2,0 GHz nebo srovnatelný - Paměť RAM: 512 MB - Místo na pevném disku: 50 MB - Grafická karta: NVIDIA GeForce 6600 nebo vyšší - Síťové rozhraní: 10/100-BaseT Doporučené požadavky na počítač jsou následující: - Procesor: Intel Pentium DualCore, 3,0 GHz nebo srovnatelný - Paměť RAM: MB - Místo na pevném disku: 10 GB - Grafická karta: NVIDIA GeForce 8600 nebo vyšší - Síťové rozhraní: 10/100-BaseT Instalace Při archivaci videa je aplikace Archive Player automaticky zkopírována do stejného adresáře jako archivní soubor. Samostatná instalace aplikace Archive Player proto není nutná. Pokud později zkopírujete archivní soubor na disk CD nebo DVD, nezapomeňte zkopírovat také soubor ArchivePlayer.exe. Při použití externí zapisovací jednotky disků CD/DVD je software potřebný k přehrání videonahrávek v počítači (Archive Player) zkopírován na disk, jakmile je vytvořen místní archiv. Chcete-li zajistit, aby byl tento software v jednotce Divar XF, pomocí disku CD-ROM dodávaného s externí zapisovací jednotkou disků CD/DVD načtěte do jednotky nejnovější verzi programu Archive Player. 2.2 Spuštění programu Program spustíte poklepáním na soubor ArchivePlayer.exe. Otevření video archivu Při spuštění programu se zobrazí seznam dostupných archivních souborů. (Archivní soubory jsou označeny příponou DVR v názvu.) Bosch Security Systems Návod k obsluze F.01U V

26 26 cs Aplikace Divar XF Archive Player Divar XF Obrázek 2.1 Otevření souboru video archivu 1. Vyberte archivní soubor, který si chcete prohlédnout. - Pokud soubor, který chcete otevřít, není zobrazen, projděte seznam nebo zvolte správné umístění. 2. Klepněte na tlačítko Otevřít. Program ukončíte klepnutím na tlačítko Ukončit. 2.3 Popis hlavního okna Po výběru archivního souboru se zobrazí hlavní okno. Toto okno sestává ze tří hlavních oblastí:vodorovného horního panelu obsahujícího tlačítka pro ovládání obrazovky.svislého postranního panelu obsahujícího tlačítka pro výběr kamery a ovládání přehrávání.obrazové oblasti zobrazující obsah videa. Obrázek 2.2 Aplikace Archive Player hlavní okno Tlačítko Otevřít Archiv otevřete klepnutím na tlačítko Otevřít. Zobrazí se okno Otevřít Video. Vyberte jiný archivní soubor a klepněte na tlačítko OK v okně Otevřít Video. F.01U V Návod k obsluze Bosch Security Systems

27 Divar XF Aplikace Divar XF Archive Player cs Pohledy kamery Přepnutí režimu zobrazení: 1. Klepnutím na jednu z ikon pohledů kamer změňte konfiguraci zobrazení obrazového panelu (cameo). - K dispozici jsou režimy zobrazení Jeden, Kvadranty a Celá obrazovka. 2. Přetažením posuvného ovladače změníte míru zvětšení. Při výběru zvětšení můžete klepnutím levým tlačítkem myši obraz přiblížit a klepnutím pravým tlačítkem myši vzdálit. Klepnutím, přidržením a přetahováním uvnitř obrazového panelu můžete obraz posunovat. 2.5 Prohlížení obrazu Přiřazení obrazových panelů (cameo) Obrazový panel (cameo) je obraz z jedné kamery ve vícenásobném zobrazení. Přiřazení kamery k obrazovému panelu: 1. Klepněte na obrazový panel; - vybraný obrazový panel má žlutý rámeček. 2. Klepněte na očíslovanou ikonu kamery; - ikona vybrané kamery je žlutá. Zrušení přiřazení obrazového panelu: 1. Klepněte na obrazový panel; - je vybrána ikona kamery přiřazené k tomuto obrazovému panelu. 2. Klepněte na ikonu vybrané kamery; - při odebrání přiřazení kamery je obrazový panel prázdný. 2.6 Význam ikon kamery Ikony kamer jsou zobrazeny v levém horním rohu obrazovky. V ikonách kamer je zobrazeno číslo připojení kamery. Jsou dostupné pouze kamery zahrnuté během archivace. Stav a typ kamery je znázorněn typem použité ikony. Vybraná kamera. Nevybraná kamera označuje, že kamera je k dispozici pro výběr. Kamera není k dispozici. Význam barev ikon: - Zakázané funkce jsou zašedlé. - Aktivní výběry jsou znázorněny žlutě. 2.7 Použití ovládacích prvků pro přehrávání Obrázek 2.3 Ovládání přehrávání Bosch Security Systems Návod k obsluze F.01U V

28 28 cs Aplikace Divar XF Archive Player Divar XF Přehrávat Klepnutím na tlačítko Přehrávat se v okně pro přehrávání začne nahrané video přehrávat směrem dopředu. - Rychlost přehrávání závisí na nastavení posuvného ovladače rychlosti. - V závislosti na rychlosti počítače a rychlosti přehrávání mohou být vynechány některé snímky. Pozpátku Klepnutím na tlačítko Pozpátku se v okně pro přehrávání začne nahrané video přehrávat směrem dozadu. - Rychlost přehrávání závisí na nastavení posuvného ovladače rychlosti. - V závislosti na rychlosti počítače a rychlosti přehrávání mohou být vynechány některé snímky. Rychlost přehrávání Posuvný ovladač řídí rychlost spojitého přehrávání dopředu a dozadu. Hodnota Vše znamená, že při nejvyšší rychlosti poskytované systémem nejsou vynechány žádné snímky. Pauza Klepnutím na tlačítko Pauza můžete přehrávání pozastavit. - V okně pro přehrávání zůstane zastaven poslední obraz. Krok dopředu Funkce krokování je aktivní pouze v režimu pauzy. 1. Klepnutím na tlačítko Krok dopředu posunete obraz o jeden snímek dopředu. 2. Při podržení tlačítka bude krokování pokračovat maximální rychlostí 3 snímky za sekundu. Krok dozadu Funkce krokování je aktivní pouze v režimu pauzy. 1. Klepnutím na tlačítko Krok dozadu posunete obraz o jeden snímek dozadu. 2. Při podržení tlačítka bude krokování pokračovat maximální rychlostí 3 snímky za sekundu Pořízení fotografie Při zobrazení obrazu z kamery na celou obrazovku můžete pořizovat fotografie a ukládat je na pevný disk počítače v bitmapovém formátu. Uložení obrazu z aktivního obrazového panelu (cameo) na pevný disk počítače: 1. Klepnutím na ikonu jednoduchého zobrazení zobrazte obraz z jedné kamery. 2. Klepnutím na tlačítko Pauza zastavíte obraz. 3. Klepněte na tlačítko Zachytit. - Zobrazí se samostatné okno Fotografie. 4. Chcete-li změnit výchozí umístění, přejděte do složky v systému souborů počítače, kam má být uložen soubor s obrazem. 5. Zadáním nového názvu můžete změnit název souboru. 6. Klepněte na tlačítko Uložit. Fotografie má rozlišení pixelů v normě NTSC a pixelů v normě PAL. Pod obrázkem jsou uvedeny ověřovací informace. F.01U V Návod k obsluze Bosch Security Systems

29 Divar XF Aplikace Divar XF Archive Player cs Vyhledání obrazu 1. Vyplňte datum a čas. 2. Klepněte na tlačítko Jdi. - Zobrazí se stojící obraz první kamery v zadaný čas a datum. 2.9 Kontrola pravosti 1. Klepnutím na tlačítko Zkontrolovat můžete ověřit pravost archivu. - Pokud je kontrola časově náročnější, může se zobrazit ukazatel průběhu. - Pravost archivu je uvedena v informačním okně. Ověření jednotlivých snímků Chcete-li ověřit pravost jednotlivých snímků, pozastavte přehrávání a klepněte na informační ikonu v obrazovém panelu (cameo). Tím otevřete okno Informace o pravosti. V tomto okně jsou uvedeny podrobnosti o snímku videozáznamu, který byl v obrazovém panelu zobrazen v okamžiku klepnutí Tlačítko Nápověda Klepnutím na tlačítko Nápověda nápovědy. vyvoláte nápovědu. Zobrazí se samostatné okno 2.11 Tlačítko Ukončit Klepnutím na tlačítko Ukončit můžete aplikaci Archive Player ukončit. Bosch Security Systems Návod k obsluze F.01U V

30 30 cs Aplikace Divar XF Archive Player Divar XF F.01U V Návod k obsluze Bosch Security Systems

31

32 Bosch Security Systems Bosch Security Systems, 2008

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

Control Center Divar Series. Návod k obsluze

Control Center Divar Series. Návod k obsluze Control Center Divar Series cs Návod k obsluze Control Center Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 5 1.1 Úvod 5 1.2 Systémové požadavky 5 1.2.1 Instalace softwaru 5 1.2.2 Aktualizace firmwaru 6 1.2.3 Konvence použité

Více

Divar Control Center and Archive Player. Návod k obsluze

Divar Control Center and Archive Player. Návod k obsluze Divar Control Center and Archive Player cs Návod k obsluze Divar Obsah cs 3 Obsah 1 Divar Control Center 5 1.1 Úvod 5 1.2 Systémové požadavky 5 1.2.1 Instalace softwaru 5 1.2.2 Konvence použité v aplikaci

Více

Divar - Archive Player. Návod k obsluze

Divar - Archive Player. Návod k obsluze Divar - Archive Player CZ Návod k obsluze Divar Archive Player Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................2

Více

Divar - digitální univerzální rekordér. Návod k obsluze

Divar - digitální univerzální rekordér. Návod k obsluze Divar - digitální univerzální rekordér CZ Návod k obsluze Divar Control Center Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digitální univerzální rekordér Divar Control Center Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................3

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Divar 2 - digitální univerzální rekordér. Návod k obsluze

Divar 2 - digitální univerzální rekordér. Návod k obsluze Divar 2 - digitální univerzální rekordér CZ Návod k obsluze Divar 2 Control Center Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar 2 Digitální univerzální rekordér Divar 2 Control Center Návod k obsluze Obsah Začínáme....................................................

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV 1/11 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 Informace o pořadu...4 Seznam TV kanálů...5 Možnosti kanálu...5 Programový průvodce...6 Změna pořadí

Více

DINOX VMS Client Software

DINOX VMS Client Software DINOX VMS Client Software Uživatelský manuál (V2.0) Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Pokud máte jakékoli otázky nebo požadavky, prosím neváhejte se obrátit na prodejce. Tato příručka se týká

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti kanálu...5 4. Programový průvodce...6 5. Změna pořadí TV kanálů...7

Více

Bosch Video Client. Návod k obsluze

Bosch Video Client. Návod k obsluze Bosch Video Client cs Návod k obsluze Bosch Video Client Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 6 1.1 Systémové požadavky 6 1.2 Instalace softwaru 6 1.3 Konvence použité v aplikaci 7 2 Spuštění a konfigurace 8 2.1 Přehled

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce.

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce. Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umožňuje spravovat skenování na serveru Fiery server a na tiskárně ze vzdáleného počítače. Prostřednictvím programu Fiery Remote Scan můžete provádět tyto akce:

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

ndibos/dibos Micro - návod k obsluze

ndibos/dibos Micro - návod k obsluze ndibos/dibos Micro - návod k obsluze 2 Návod k obsluze DiBos Obsah Obsah SPUŠTĚNÍ PROGRAMU/PŘIHLÁŠENÍ K SYSTÉMU...3 SPUŠTĚNÍ PROGRAMU...3 PŘIHLÁŠENÍ K SYSTÉMU...3 ROZHRANÍ PRO OBSLUHU...4 USPOŘÁDÁNÍ OBRAZOVKY

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Tipy a triky Obsah Tento dokument obsahuje tipy a triky, které vám pomohou maximalizovat produktivitu při používání aplikace

Více

Bosch Recording Station. Návod k obsluze

Bosch Recording Station. Návod k obsluze Bosch Recording Station cs Návod k obsluze Bosch Recording Station Obsah cs 3 Obsah 1 Spuštění programu/přihlášení 5 1.1 Spuštění programu 5 1.2 Přihlášení k systému 5 1.2.1 Přihlášení k systému (standardní)

Více

IP kamera. Uživatelský manuál

IP kamera. Uživatelský manuál IP kamera Uživatelský manuál Upozornění: Tento manuál nemusí zcela přesně popisovat některé technické detaily nebo může obsahovat tiskařské chyby. Pokud byste nemohli vyřešit některé problémy pomocí tohoto

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Návod k obsluze aplikace

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Návod k obsluze aplikace gdmss Lite Android DVR Mobile Client Návod k obsluze aplikace Pouze pro telefony se systémem Android Obsah 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Funkce... 3 1.3 Technické požadavky na provoz aplikace...

Více

Individuální nastavení počítače

Individuální nastavení počítače Individuální nastavení počítače Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Návod k obsluze GeoVision ViewLog SW verze 8.12 Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Obsah : Přehrávání videosouborů úvod strana 3 Přehrávání v hlavním systému (ViewLog) strana 4 1. Základní obrazovka

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Zkrácený návod k použití

Zkrácený návod k použití Zkrácený návod k použití záznamových zařízení značky Verze: 1.1 Datum: 30-8-2016 WWW.IPOX.CZ Obsah 1. První zapojení. 3 2. Přihlášení a náhled menu zařízení...4 3. Nastavení nahrávání..6 Nahrávání při

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Acer econsole Uživatelská příručka

Acer econsole Uživatelská příručka Acer econsole Uživatelská příručka 1 Informace o licencích k softwaru jiných výrobců nebo softwaru poskytovanému zdarma Software předinstalovaný, integrovaný nebo jinak distribuovaný s produkty poskytovanými

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Návod k použití aplikace Reliview

Návod k použití aplikace Reliview Návod k použití aplikace Reliview 1. Představení funkcí aplikace Tato aplikace je určena k připojení mobilních telefonů Android a Iphone na kamery a rekordéry Relicam. 1. Zajišťuje příjem obrazu z kamer

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

Divar XF Digital Hybrid Recorder. Návod k obsluze

Divar XF Digital Hybrid Recorder. Návod k obsluze Divar XF Digital Hybrid Recorder cs Návod k obsluze Divar XF Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 5 1.1 Digitální videorekordér pro bezpečnostní aplikace 5 1.1.1 Verze 5 1.1.2 Příručky 5 1.1.3 Vlastnosti 5 1.1.4 Nápověda

Více

Uživatelský manuál. GV-Remote Viewlog. klient pro vzdálené přehrávání záznamů

Uživatelský manuál. GV-Remote Viewlog. klient pro vzdálené přehrávání záznamů Uživatelský manuál GV-Remote Viewlog klient pro vzdálené přehrávání záznamů 1. Instalace Program nainstalujte z CD nebo stáhněte na našich stránkách (www.geo-vision.cz) nebo na stránkách výrobce (www.geovision.com.tw)

Více

Návod ke službě IPTV

Návod ke službě IPTV Návod ke službě IPTV Služba Dragon TV vám prostřednictvím technologie IPTV zprostředkuje jedinečný zážitek ze sledování televizních pořadů ve vaší domácnosti. Díky připojení k internetu můžete využívat

Více

Návod k nastavení uvolnění tisku

Návod k nastavení uvolnění tisku Návod k nastavení uvolnění tisku OBSAH O TOMTO NÁVODU.................................................................................... 2 FUNKCE UVOLNĚNÍ TISKU.............................................................................

Více

Nastavení programu pro práci v síti

Nastavení programu pro práci v síti Nastavení programu pro práci v síti Upozornění: následující text nelze chápat jako kompletní instalační instrukce - jedná se pouze stručný návod, který z principu nemůže popsat všechny možné stavy ve vašem

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

FLUO+ 3.4. Uživatelská příručka

FLUO+ 3.4. Uživatelská příručka FLUO+ 3.4 Uživatelská příručka FLUO+ 3.4 FLUO+ 3.4 Copyright 2014 PROMICRA, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah Úvod... 5 Instalace modulu FLUO+ 3.4... 7 Použití modulu FLUO+ 3.4... 9 Minimální systémové

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Jak obnovit ztraceny dokumentu

Jak obnovit ztraceny dokumentu ID článku: 316951 - Poslední aktualizace: dubna 2007 - Revize: 1 Jak obnovit ztraceny dokumentu Zobrazení původního anglického článku a jeho překladu vedle sebe. UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK BYL STROJOVĚ PŘELOŽENMicrosoft

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1. Úvod Služba IP TELEVIZE vám prostřednictvím technologie IPTV zprostředkuje jedinečný zážitek ze sledování televizních pořadů ve Vaší domácnosd. Díky připojení k internetu můžete

Více

Quick Installation Guide. Central Management Software

Quick Installation Guide. Central Management Software Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Central Management Software Obsah balení CD se softwarem Obsah balení Stručná

Více

REMARK. Perfektně popsaný záznam. Uživatelský manuál

REMARK. Perfektně popsaný záznam. Uživatelský manuál REMARK Perfektně popsaný záznam Uživatelský manuál áudified AUDIFIED REMARK Uživatelský Manuál 2 Obsah Úvod 3 Prostředí programu 3 Nastavení programu 4 Karta Audio 4 Karta Export a přenos 5 Karta Obecné

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI

METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI Základní informace o videu a animovaných souborech ve formátu GIF Videa jsou videosoubory ve formátech AVI nebo MPEG s příponami souborů AVI, MOV,

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Nápověda pro ovládání automaticky čtené učebnice

Nápověda pro ovládání automaticky čtené učebnice Speciální vzdělávací pomůcky k podpoře výuky slabozrakých žáků Nápověda pro ovládání automaticky čtené učebnice Požadavky na počítač Pro používání čtených pomůcek Vám postačí běžný osobní počítač, reproduktory

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Systémové požadavky Systémové požadavky Operační systém Microsoft Windows2000, XP, Vista, 7 Procesor Intel Pentium III s vice než 800MHz Vnitřní paměť Větší než

Více

Zálohování v MS Windows 10

Zálohování v MS Windows 10 Zálohování v MS Windows 10 Historie souborů Způsob zálohování jako v MS Windows 8.1 Nastavení Aktualizace a zabezpečení Zálohování nebo Ovládací panely Systém a zabezpečení - Historie souborů Přidat jednotku

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV Obsah: 1. Úvod... 3 2. Pojmy... 3 3. Registrace zařízení... 4 3.1. Generování párovacího kódu pro Set-Top box... 4 3.2. Autorizace webového prohlížeče... 6 3.3. Instalace a autorizace

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV M.NET TV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV M.NET TV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV M.NET TV Obsah: 1. Úvod... 3 2. Pojmy... 3 3. Registrace zařízení... 4 3.1. Autorizace webového prohlížeče... 4 3.2. Instalace a autorizace mobilní aplikace...5 4. Popis funkcí Set-Top

Více

První kroky s aplikací ActivInspire

První kroky s aplikací ActivInspire První kroky s aplikací ActivInspire Výukový program 1 Otevření předváděcího sešitu 1. Klikněte na tlačítko Hlavní nabídka. 2. Klikněte na položku Soubor. 3. Klikněte na položku Otevřít. 4. Vyhledejte umístění

Více

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Uživatelská příručka Aktualizováno: 10. 8. 2017 Obsah Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ... 1 Obsah... 2 1 Přehled změn v tomto dokumentu...

Více

Operační systém MS Windows XP Professional

Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém základní programové vybavení počítače zprostředkovává komunikaci uživatele s počítačem s technickým vybavením počítače s aplikačním programovým

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

Záznamové zařízení AVH-800 Uživatelský manuál

Záznamové zařízení AVH-800 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali záznamové zařízení společnosti AVTECH. Před vlastním používáním si prosím pečlivě prostudujte tento návod. 1. Informace o přístroji 1.1. Čelní panel LED indikátory Zařízení

Více

Configuration Tool Divar Series. Návod k obsluze

Configuration Tool Divar Series. Návod k obsluze Configuration Tool Divar Series cs Návod k obsluze Configuration Tool Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 5 1.1 Úvod 5 1.1.1 Systémové požadavky 5 1.1.2 Instalace nástroje Configuration Tool 5 1.1.3 Spuštění nástroje

Více

Konfigurační software DTConfig

Konfigurační software DTConfig Konfigurační software DTConfig Uživatelský manuál Víceúčastnický 2-drátový systém Obsah Úvod... 3 Instalace USB programátoru a ovládačů... 4 Spuštění software XtendLan DTConfig... 5 Připojení dveřní stanice...

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Podium View TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky

Podium View TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky Podium View TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky Obsah 1. Ú vod... 2 2. Systémový požadavek... 2 3. Instalace Podium View... 3 4. Připojení k hardware... 5 5.

Více

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku F-FREEQALL SKYPE Brána pro Skype a telefonní linku Nainstalujte si software Skype verze 1.3 nebo vyšší pro IBM kompatibilní PC s Windows. (viz obr. v originálním návodu str. 2-4) Stáhněte si Skype ze stránek

Více

Supernova 16 Ovládací zkratky. Akce Funkce Stolní počítač Přenosný počítač Automatické popisování grafických objektů LEVÝ CONTROL + PRAVÁ HRANATÁ

Supernova 16 Ovládací zkratky. Akce Funkce Stolní počítač Přenosný počítač Automatické popisování grafických objektů LEVÝ CONTROL + PRAVÁ HRANATÁ Supernova 16 Ovládací zkratky Akce Funkce Stolní počítač Přenosný počítač Automatické popisování grafických objektů PRAVÁ HRANATÁ G Otevřít kontextové menu ovládacího panelu ZÁVORKA MEZERNÍK Předčítací

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV. RETE tv

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV. RETE tv Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV RETE tv Obsah: 1. Úvod... 2 2. Pojmy... 2 3. Registrace zařízení... 3 3.1. Generování párovacího kódu pro Set-Top box... 3 3.2. Autorizace webového prohlížeče...

Více

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál Uživatelský manuál Obsah Základní informace a nastavení... 3 Nastavení přístupu... 4 Registrace docházky... 5 Editace vlastní docházky... 5 Ovládaní z mobilní aplikace... 6 Konfigurace mobilní aplikace...

Více

1. Přidání hostitele. 1. Spusťte GV-Edge Recording Manager

1. Přidání hostitele. 1. Spusťte GV-Edge Recording Manager 1. Přidání hostitele Pro připojení GV-DVR / GV-NVR / GV-VMS, ověřte, že jsou zapnuty služby Control Center a Remote ViewLog. Služby zapnete v síťovém nastavení GV-DVR/NVR/VMS. 1. Spusťte GV-Edge Recording

Více

Zemětřesení a sopečná činnost

Zemětřesení a sopečná činnost Zemětřesení a sopečná činnost V tomto cvičení vytvoříte interaktivní webovou mapu, která bude zobrazovat výskyt zemětřesení a sopečné činnosti a dávat je do souvislosti s hranicemi litosférických desek.

Více

Česky. BT-02N uživatelská příručka

Česky. BT-02N uživatelská příručka Česky BT-02N uživatelská příručka 1 Česky Rejstřík 1. Přehled......3 2. Začínáme....5 3. Připojení náhlavní sady headset Bluetooth.....5 4. Používání náhlavní sady headset Bluetooth... 9 5. Technické specifikace...

Více

Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center

Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center Návod k použití pro uživatele Systému monitoringu návštěvnosti oficiálních turistických informačních center Systém monitoringu návštěvnosti a využívání služeb TIC Projekt: Marketingové aktivity ke zvýšení

Více

Užívání funkcí Interaktivní televize prostřednictvím Motorola VIP1003

Užívání funkcí Interaktivní televize prostřednictvím Motorola VIP1003 Užívání funkcí Interaktivní televize prostřednictvím Motorola VIP1003 Volba televizního kanálu Po zapnutí se set-top-box automaticky nastaví do režimu přehrávání televize, odkud je možné provést změnu

Více

VIAKOM. Crystal-za kladní ovla da ní

VIAKOM. Crystal-za kladní ovla da ní VIAKOM Crystal-za kladní ovla da ní Obsah 1. Živý obraz... 2 1.1 Seznam zobrazení... 4 1.2 Seznam obsahu... 4 1.2.1 Zobrazení videa... 4 1.2.2 Nástroje kamery... 4 1.3 PTZ Panel... 5 1.3.1 Popis PTZ ovládání...

Více

Návod k využívání interaktivních funkcí

Návod k využívání interaktivních funkcí Návod k využívání interaktivních funkcí Vážení zákazníci, těší nás, že jste se rozhodli využívat výhody Interaktivní TV. Svoji Interaktivní TV budete ovládat přes velmi jednoduchou a intuitivní aplikaci.

Více

Nastavení e-mailu. Co je potřeba: Platné pro připojení k serveru Exchange. Microsoft Outlook. Apple Mail. Windows Phone. iphone.

Nastavení e-mailu. Co je potřeba: Platné pro připojení k serveru Exchange. Microsoft Outlook. Apple Mail. Windows Phone. iphone. Nastavení e-mailu Platné pro připojení k serveru Exchange iphone Windows Phone Android Apple Mail Microsoft Outlook Co je potřeba: Mít v telefonu nastaven přístup k Internetu Znát svou e-mailovou adresu

Více

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-L v0.81 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-L je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam logických průběhů aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení a vyhodnocení. Popis

Více