Sadzobník poplatkov, úrokov a limitov. 1) Investičné životné poistenie 2) Kapitálové životné poistenie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sadzobník poplatkov, úrokov a limitov. 1) Investičné životné poistenie 2) Kapitálové životné poistenie"

Transkript

1 Sadzobník poplatkov, úrokov a limitov 1) Investičné životné poistenie 2) Kapitálové životné poistenie Účinnosť: Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

2 1) Investičné životné poistenie 2

3 IŽP1 Variant Profit 1. Poplatky za správu Poplatky za správu platné od pre všetky poistné zmluvy, teda aj tie, ktoré boli dojednané pred : Fixný poplatok: 1,60 / 48,20 Sk mesačne Poplatok z aktuálnej hodnoty účtu poistníka: - z aktuálnej hodnoty počiatočných podielových jednotiek 0,642 % mesačne - z aktuálnej hodnoty akumulačných podielových jednotiek 0,100 % mesačne Výpis z účtu poistníka zaslanie raz ročne bezplatne Presun podielových jednotiek: - prvý presun v poistnom roku bezplatne - ďalšie presuny 1,60 / 48,20 Sk 2. Odkupná hodnota poistenia V prípade odkupu poistenia poisťovňa vyplatí 100 % aktuálnej hodnoty akumulačných podielových jednotiek, z počiatočných podielových jednotiek vyplatí príslušné percento ich hodnoty uvedené v tabuľke, ktoré závisí od uplynutých celých poistných rokov: Výplata v % z odkupovanej hodnoty počiatočných jednotiek Tabuľka odkupných hodnôt pre počiatočné jednotky Uplynuté poistné roky a viac Poistné za krytie rizika v IŽP1 a) poistné za krytie rizika oslobodenia od platenia v prípade plnej invalidity: 5,5% zo zaplateného poistného po odpočítaní poistného za dojednané pripoistenia. b) mesačný poplatok za krytie rizika smrti poisteného: Výška mesačného poplatku za krytie rizika smrti je vypočítaná podľa aktuálneho veku poisteného (t.j. veku poisteného v čase účtovania poplatku) a rizikovej sumy poistenia vypočítanej ako rozdiel poistníkom zvolenej poistnej sumy na smrť a aktuálnej hodnoty poistenia. Mesačný poplatok v v závislosti od aktuálneho veku poisteného je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 3

4 VÝŠKA MESAČNÉHO POPLATKU NA KRYTIE RIZIKA SMRTI MUŽI: 15 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,981 Riziková suma = Poistná suma na smrť Aktuálna hodnota účtu poistníka (Aktuálna = ku dňu výpočtu poplatkov) 4

5 VÝŠKA MESAČNÉHO POPLATKU NA KRYTIE RIZIKA SMRTI ŽENY: 15 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,512 Riziková suma = Poistná suma na smrť Aktuálna hodnota účtu poistníka (Aktuálna = ku dňu výpočtu poplatkov) 5

6 IŽP2 Investičné konto budúcnosti 1. Poplatky za správu Poplatky za správu platné od pre všetky poistné zmluvy, teda aj tie, ktoré boli dojednané pred : Fixný poplatok: 1,60 / 48,20 Sk mesačne Poplatok z aktuálnej hodnoty účtu poistníka: - z aktuálnej hodnoty počiatočných podielových jednotiek 0,642 % mesačne - z aktuálnej hodnoty akumulačných podielových jednotiek 0,100 % mesačne Výpis z účtu poistníka zaslanie raz ročne bezplatne 2. Odkupná hodnota poistenia S účinnosťou od je pre všetky poistné zmluvy, teda aj tie, ktoré boli dojednané pred , výška percentuálnej hodnoty vyplácaných počiatočných podielových jednotiek v zmysle čl. 10 Rozsahu nárokov a zmluvných dojednaní IŽP2 zvýšená nasledovne: Výplata v % z odkupovanej hodnoty počiatočných jednotiek Tabuľka odkupných hodnôt pre počiatočné jednotky Uplynuté poistné roky Poistné za krytie rizika v IŽP2 a) Poistné za pripoistenie oslobodenia od platenia v prípade invalidity alebo práceneschopnosti poisteného (čl. 7 a čl.8 Rozsahu nárokov a zmluvných dojednaní IŽP2): 8,5% z poistného zaplateného na sadzbu investičného životného poistenia. Poistné sa odpočítava priamo zo zaplateného poistného pred investovaním poistného do fondov (čl. 6, ods. 3 VPP pre investičné životné poistenie). Pozn. Investičné životné poistenie IŽP2 je možné zmeniť na poistenie bez poistenia práceneschopnosti a invalidity v zmysle čl.7 a čl.8 Rozsahu nárokov a zmluvných dojednaní IŽP2. Zmena sa vykoná na základe písomnej žiadosti poistníka. Zmena nadobudne účinnosť od dátumu najbližšej splatnosti poistného po uplynutí 30 dňovej lehoty od doručenia žiadosti poistníka do poisťovne. Od tohto dátumu nevzniká nárok na oslobodenie od platenia poistného v prípade invalidity alebo práceneschopnosti poisteného v zmysle čl.7 a čl.8 Rozsahu nárokov a zmluvných dojednaní IŽP2. Poistník zároveň prestáva platiť poistné za krytie uvedených rizik a za celé poistné sa po odpočítaní poistného za dojednané pripoistenia (úrazové pripoistenie a dočasné poistenie pre prípad smrti, ak sú v poistnej zmluve dojednané) nakúpia na účet poistníka podielové jednotky fondu. b) Poistné za krytie rizika smrti poisteného: Rizikové poistné sa odpočítava mesačne z aktuálnej hodnoty účtu, jeho odpočítanie má za následok zníženie počtu podielových jednotiek na účte. Jeho výška sa určí podľa poistno-technických zásad poistného v závislosti od aktuálneho veku poisteného (Čl. 11, ods. 5 a 6 VPP pre investičné životné poistenie). Poistná suma pre prípad smrti je 663,88 / ,05 Sk. 6

7 VÝŠKA MESAČNÉHO POPLATKU NA KRYTIE RIZIKA SMRTI MUŽI: 15 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,981 Riziková suma = Poistná suma na smrť 7

8 VÝŠKA MESAČNÉHO POPLATKU NA KRYTIE RIZIKA SMRTI ŽENY: 15 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,512 Riziková suma = Poistná suma na smrť 8

9 IŽP4 Variant Sporo 1. Poplatky za správu Poplatky za správu platné od pre všetky poistné zmluvy, teda aj tie, ktoré boli dojednané pred : Fixný poplatok: 1,60 / 48,20 Sk mesačne Poplatok z aktuálnej hodnoty účtu poistníka: - z aktuálnej hodnoty počiatočných podielových jednotiek 0,642 % mesačne - z aktuálnej hodnoty akumulačných podielových jednotiek 0,100 % mesačne Výpis z účtu poistníka zaslanie raz ročne bezplatne Presun podielových jednotiek: - prvý presun v poistnom roku bezplatne - ďalšie presuny 1,60 / 48,20 Sk 2. Odkupná hodnota poistenia Pre zmluvy uzatvorené do je výška percentuálnej hodnoty vyplácaných počiatočných podielových jednotiek nasledovná: Výplata v % z odkupovanej hodnoty počiatočných jednotiek Tabuľka odkupných hodnôt pre počiatočné jednotky Uplynuté poistné roky a viac Pre zmluvy uzatvorené od je výška percentuálnej hodnoty vyplácaných počiatočných podielových jednotiek nasledovná: Výplata v % z odkupovanej hodnoty počiatočných jednotiek 3. Poistné za krytie rizika v IŽP4 Tabuľka odkupných hodnôt pre počiatočné jednotky Zostávajúci počet poistných rokov Do : Poistné za krytie rizika oslobodenia od platenia v prípade plnej invalidity: 5,5% zo zaplateného poistného po odpočítaní poistného za dojednané pripoistenia. Mesačný poplatok za krytie rizika smrti poisteného: Výška mesačného poplatku za krytie rizika smrti je vypočítaná podľa aktuálneho veku poisteného (t.j. veku poisteného v čase účtovania poplatku) a rizikovej sumy poistenia vypočítanej ako rozdiel poistníkom zvolenej poistnej sumy na smrť a aktuálnej hodnoty poistenia. Mesačný poplatok v v závislosti od aktuálneho veku poisteného je uvedený v nasledujúcej tabuľke. Od : Mesačný poplatok za krytie rizika smrti poisteného: Výška mesačného poplatku za krytie rizika smrti je vypočítaná podľa aktuálneho veku poisteného (t.j. veku poisteného v čase účtovania poplatku) a rizikovej sumy poistenia vypočítanej ako rozdiel poistníkom zvolenej poistnej sumy na smrť a aktuálnej hodnoty poistenia. Mesačný poplatok v v závislosti od aktuálneho veku poisteného je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 9

10 VÝŠKA MESAČNÉHO POPLATKU NA KRYTIE RIZIKA SMRTI MUŽI: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,981 Riziková suma = Poistná suma na smrť Aktuálna hodnota účtu poistníka (Aktuálna = ku dňu výpočtu poplatkov) 10

11 VÝŠKA MESAČNÉHO POPLATKU NA KRYTIE RIZIKA SMRTI ŽENY: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,512 Riziková suma = Poistná suma na smrť Aktuálna hodnota účtu poistníka (Aktuálna = ku dňu výpočtu poplatkov) 11

12 IŽP5 Futura Invest 1. Poplatky za správu Poplatky za správu platné od pre všetky poistné zmluvy, teda aj tie, ktoré boli dojednané pred : Fixný poplatok: 1,60 / 48,20 Sk mesačne Poplatok z aktuálnej hodnoty účtu poistníka: - z aktuálnej hodnoty počiatočných podielových jednotiek 0,642 % mesačne - z aktuálnej hodnoty akumulačných podielových jednotiek 0,100 % mesačne Výpis z účtu poistníka zaslanie raz ročne bezplatne Presun podielových jednotiek: - prvý presun v poistnom roku bezplatne - ďalšie presuny 1,60 / 48,20 Sk 2. Odkupná hodnota poistenia V prípade odkupu poistenia poisťovňa vyplatí 100 % aktuálnej hodnoty akumulačných podielových jednotiek, z počiatočných podielových jednotiek vyplatí príslušné percento ich hodnoty uvedené v tabuľke, ktoré závisí: - v poisteniach s poistnou dobou viac ako 20 rokov a na dobu neurčitú od počtu (aj neúplných) poistných rokov zostávajúcich do uplynutia prvých 20 rokov poistenia, - v poisteniach s poistnou dobou 20 rokov a menej od počtu (aj neúplných) poistných rokov zostávajúcich do konca poistenia. Výplata v % z odkupovanej hodnoty počiatočných jednotiek Tabuľka odkupných hodnôt pre počiatočné jednotky Zostávajúci počet poistných rokov Poistné za krytie rizika v IŽP5 Mesačný poplatok za krytie rizika smrti poisteného: Výška mesačného poplatku za krytie rizika smrti je vypočítaná podľa aktuálneho veku poisteného (t.j. veku poisteného v čase účtovania poplatku) a rizikovej sumy poistenia vypočítanej ako rozdiel poistníkom zvolenej poistnej sumy na smrť a aktuálnej hodnoty poistenia. Mesačný poplatok v v závislosti od aktuálneho veku poisteného je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 12

13 VÝŠKA MESAČNÉHO POPLATKU NA KRYTIE RIZIKA SMRTI MUŽI: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,981 Riziková suma = Poistná suma na smrť Aktuálna hodnota účtu poistníka (Aktuálna = ku dňu výpočtu poplatkov) 13

14 VÝŠKA MESAČNÉHO POPLATKU NA KRYTIE RIZIKA SMRTI ŽENY: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,512 Riziková suma = Poistná suma na smrť Aktuálna hodnota účtu poistníka (Aktuálna = ku dňu výpočtu poplatkov) 14

15 IŽP11 Variant Profit 1. Poplatky za správu Poplatky za správu platné od pre všetky poistné zmluvy, teda aj tie, ktoré boli dojednané pred : Poplatok z aktuálnej hodnoty účtu poistníka: - počas prvých 3 rokov poistenia 0,319 % mesačne - v každom ďalšom roku poistenia 0,1 % mesačne Výpis z účtu poistníka zaslanie raz ročne bezplatne Presun podielových jednotiek: - prvý presun v poistnom roku bezplatne - ďalšie presuny 1,60 / 48,20 Sk 2. Odkupná hodnota poistenia V prípade odkupu poistenia poisťovňa vyplatí v zmysle čl. 7, ods. 4 Rozsahu nárokov a zmluvných dojednaní IŽP11 v závislosti od poistného roka príslušné percento z aktuálnej hodnoty poistenia ku dňu odkupu poistnej zmluvy: Výplata v % z odkupovanej hodnoty účtu poistníka Tabuľka odkupných hodnôt Poistný rok a viac Poistné za krytie rizika v IŽP11 Poistné za krytie rizika smrti poisteného: Výška mesačného poplatku za krytie rizika smrti je vypočítaná podľa aktuálneho veku poisteného (t.j. veku poisteného v čase účtovania poplatku) a rizikovej sumy poistenia vypočítanej ako rozdiel aktuálnej poistnej sumy na smrť (t.j. maximálnej sumy z čiastok a)-c) uvedených v čl. 4, ods.1 Rozsahu nárokov a zmluvných dojednaní IŽP11) a aktuálnej hodnoty poistenia. Rizikové poistné sa odpočítava mesačne z aktuálnej hodnoty účtu, jeho odpočítanie má za následok zníženie počtu podielových jednotiek na účte. (Čl. 11, ods. 4 VPP pre investičné životné poistenie). Mesačný poplatok v v závislosti od aktuálneho veku poisteného je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 15

16 VÝŠKA MESAČNÉHO POPLATKU NA KRYTIE RIZIKA SMRTI MUŽI: 18 0, , , , , , , , , , , ,634,24 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,140 Riziková suma = Aktuálna poistná suma na smrť Aktuálna hodnota účtu poistníka (Aktuálna = ku dňu výpočtu poplatkov) 16

17 VÝŠKA MESAČNÉHO POPLATKU NA KRYTIE RIZIKA SMRTI ŽENY: 18 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,579 Riziková suma = Aktuálna poistná suma na smrť Aktuálna hodnota účtu poistníka (Aktuálna = ku dňu výpočtu poplatkov) 17

18 IŽP13 Investičné konto budúcnosti 1. Poplatky za správu Poplatky za správu platné od pre všetky poistné zmluvy, teda aj tie, ktoré boli dojednané pred : Poplatok z aktuálnej hodnoty účtu poistníka: - počas prvých 2 rokov poistenia 0,454 % mesačne - v každom ďalšom roku poistenia 0,1 % mesačne Výpis z účtu poistníka zaslanie raz ročne bezplatne 2. Odkupná hodnota poistenia V prípade odkupu poistenia poisťovňa vyplatí v zmysle čl. 7, ods. 4 Rozsahu nárokov a zmluvných dojednaní IŽP13 v závislosti od poistného roka príslušné percento z aktuálnej hodnoty poistenia ku dňu odkupu poistnej zmluvy: Výplata v % z odkupovanej hodnoty účtu poistníka Tabuľka odkupných hodnôt Poistný rok a viac Poistné za krytie rizika v IŽP13 Poistné za krytie rizika smrti poisteného: Výška mesačného poplatku za krytie rizika smrti je vypočítaná podľa aktuálneho veku poisteného (t.j. veku poisteného v čase účtovania poplatku) a rizikovej sumy poistenia vypočítanej ako rozdiel aktuálnej poistnej sumy na smrť (t.j. maximálnej sumy z čiastok a)-c) uvedených v čl. 4, ods.1 Rozsahu nárokov a zmluvných dojednaní IŽP13) a aktuálnej hodnoty poistenia. Rizikové poistné sa odpočítava mesačne z aktuálnej hodnoty účtu, jeho odpočítanie má za následok zníženie počtu podielových jednotiek na účte. (Čl. 11, ods. 4 VPP pre investičné životné poistenie). Mesačný poplatok v v závislosti od aktuálneho veku poisteného je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 18

19 VÝŠKA MESAČNÉHO POPLATKU NA KRYTIE RIZIKA SMRTI MUŽI: 18 0, , , , , , , , , , , ,634,24 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,140 Riziková suma = Aktuálna poistná suma na smrť Aktuálna hodnota účtu poistníka (Aktuálna = ku dňu výpočtu poplatkov) 19

20 VÝŠKA MESAČNÉHO POPLATKU NA KRYTIE RIZIKA SMRTI ŽENY: 18 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,579 Riziková suma = Aktuálna poistná suma na smrť Aktuálna hodnota účtu poistníka (Aktuálna = ku dňu výpočtu poplatkov) 20

21 IŽP14 Invest Istota 1. Poplatky za správu Poplatky za správu platné od pre všetky poistné zmluvy, teda aj tie, ktoré boli dojednané pred : Mesačný poplatok z aktuálnej hodnoty účtu poistníka: - počas prvého roku poistenia 0,1 % - v každom ďalšom roku poistenia 0,075 % Výpis z účtu poistníka zaslanie raz ročne bezplatne Presun podielových jednotiek: - prvý presun v poistnom roku bezplatne - ďalšie presuny 1,60 / 48,20 Sk 2. Odkupná hodnota poistenia V prípade odkupu poistenia poisťovňa vyplatí v závislosti od poistného roka príslušné percento z aktuálnej hodnoty poistenia ku dňu odkupu poistnej zmluvy: Výplata v % z odkupovanej hodnoty účtu poistníka Tabuľka odkupných hodnôt Poistný rok a viac Poistné za krytie rizika v IŽP14 Poistné za krytie rizika smrti poisteného: Výška mesačného poplatku za krytie rizika smrti sa vypočíta podľa aktuálneho veku poisteného (t.j. veku poisteného v čase účtovania poplatku) a rizikovej sumy poistenia, ktorá sa určí ako rozdiel aktuálnej poistnej sumy na smrť (t.j. maximálnej sumy z čiastok a) a b) uvedených v časti obsah poistenia) a aktuálnej hodnoty poistenia. Mesačný poplatok v v závislosti od aktuálneho veku poisteného je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 21

22 VÝŠKA MESAČNÉHO POPLATKU NA KRYTIE RIZIKA SMRTI MUŽI: 18 0, , , , , , , , , , , ,339,24 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,933 Riziková suma = Aktuálna poistná suma na smrť Aktuálna hodnota účtu poistníka (Aktuálna = ku dňu výpočtu poplatkov) 22

23 VÝŠKA MESAČNÉHO POPLATKU NA KRYTIE RIZIKA SMRTI ŽENY: 18 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,315 Riziková suma = Aktuálna poistná suma na smrť Aktuálna hodnota účtu poistníka (Aktuálna = ku dňu výpočtu poplatkov) 23

24 Sadzobník odkupných poplatkov pre produkt IIŽP19 Odkupné poplatky platné pre zmluvy IIŽP19 uzatvorené do V zmysle Všeobecných poistných podmienok pre indexované investičné životné poistenie IIŽP19 č. 773, čl. 9 Dátum účinnosti: * Dátum realizácie odkupu Odkupný poplatok % % % % % % % % % % Odkupný poplatok je stanovený podľa princípov finančnej matematiky na základe diskontného faktora v závislosti najmä od situácie na finančnom trhu, napr. od výnosu bezrizikových cenných papierov a pod. Odkupná hodnota počas prvých piatich rokov poistenia = odkupný poplatok v percentách = zaplatené poistné * (1 ) 100 Odkupná hodnota k dňu = zaplatené poistné Odkupná hodnota po prvých piatich rokov poistenia = odkupný poplatok v percentách = 1,51 * zaplatené poistné * (1 ) 100 * Sadzobník poplatkov sa môže aktualizovať a poisťovňa si vyhradzuje právo účtovať odkupný poplatok podľa aktuálneho sadzobníka odkupných poplatkov pre poistenie IIŽP19. 24

25 Odkupné poplatky platné pre zmluvy IIŽP19 uzatvorené od V zmysle Všeobecných poistných podmienok pre indexové investičné životné poistenie IIŽP19 č. 774, čl. 11 Dátum účinnosti: Dátum zániku poistnej zmluvy Odkupný koeficient z predajnej ceny , , , , , , , , , ,4647 Odkupný koeficient je stanovený podľa emisných podmienok podkladového aktíva pre danú poistnú zmluvu a podľa princípov finančnej matematiky na základe diskontného faktora v závislosti najmä od situácie na finančnom trhu, napr. od výnosu bezrizikových cenných papierov a pod. Odkupný poplatok je teda stanovený ako rozdiel medzi aktuálnou cenou podielovej jednotky ku dňu zrušenia poistenia a súčinom predajnej ceny a príslušného odkupného koeficientu. Odkupná hodnota = PPJ * PC * OK kde: PPJ počet podielových jednotiek PC predajná cena za jednu podielovú jednotku, t.j. 33, OK odkupný koeficient, vyberie sa podľa dátumu odkupu z vyššie uvedenej tabuľky. Sadzobník poplatkov sa môže aktualizovať a poisťovňa si vyhradzuje právo účtovať odkupný poplatok podľa aktuálneho sadzobníka odkupných poplatkov pre poistenie IIŽP19. 25

26 2) kapitálové životné poistenie 26

27 SD12 Kapitál Istota 1. Poplatok za správu a poistné za krytie rizika v SD12 Poplatky za správu platné od pre všetky poistné zmluvy bez ohľadu na dátum ich uzatvorenia: Mesačný poplatok 1,40 / 42,18 Sk 2. Odkupné poplatky Odkupné poplatky platné pre všetky poistné zmluvy bez ohľadu na dátum ich uzatvorenia: Odkup v čase <0 mesiacov, 1 mesiac) od predchádzajúceho vkladu alebo výberu Odkup v čase <1 mesiac, 6 mesiacov) od predchádzajúceho vkladu alebo výberu a zmluva má Extra výnos odkup nie je možný 8 / 241,01 Sk + 0,75 % z vyberanej sumy Odkup v čase <1 mesiac, 6 mesiacov) od predchádzajúceho vkladu alebo výberu a zmluva nemá Extra výnos 8 / 241,01 Sk + 0,5 % z vyberanej sumy Odkup v čase <6 mesiacov, 12 mesiacov) od predchádzajúceho 8 / 241,01 Sk vkladu alebo výberu Odkup po uplynutí 12 a viac mesiacov od predchádzajúceho vkladu 5 / 150,63 Sk alebo výberu < hraničná hodnota už uplynula (teda je vrátane), ) hraničná hodnota ešte neuplynula (nie je vrátane). Lehota sa považuje za uplynutú vo výročný deň. 3. Úrokové miery platné od pre SD12 Technická úroková miera Dodatková úroková miera 2,5 % p.a. 0 % p.a. Extra výnos* 1 % p.a. * ak poistník súčasne s týmto poistením uzatvoril aj poistenie s bežne plateným poistným vo výške minimálne 19,92 EUR / 600,00 Sk mesačne a poistnou dobou najmenej 10 rokov. 4. Limity platné od pre SD12 Maximálna hodnota účtu , 84 / ,00 Sk SD13 Kapitál Istota 1. Poplatok za správu a poistné za krytie rizika v SD13 Poplatky za správu platné od pre všetky poistné zmluvy bez ohľadu na dátum ich uzatvorenia: Mesačný poplatok 1,40 / 42,18 Sk 2. Odkupné poplatky Odkupné poplatky platné pre všetky poistné zmluvy bez ohľadu na dátum ich uzatvorenia: Odkup v čase <0 mesiacov, 1 mesiac) od predchádzajúceho vkladu alebo výberu Odkup v čase <1 mesiac, 6 mesiacov) od predchádzajúceho vkladu alebo výberu a zmluva má Extra výnos odkup nie je možný 8 / 241,01 Sk + 0,75 % z vyberanej sumy 27

28 Odkup v čase <1 mesiac, 6 mesiacov) od predchádzajúceho vkladu alebo výberu a zmluva nemá Extra výnos 8 / 241,01 Sk + 0,5 % z vyberanej sumy Odkup v čase <6 mesiacov, 12 mesiacov) od predchádzajúceho 8 / 241,01 Sk vkladu alebo výberu Odkup po uplynutí 12 a viac mesiacov od predchádzajúceho vkladu 5 / 150,63 Sk alebo výberu < hraničná hodnota už uplynula (teda je vrátane), ) hraničná hodnota ešte neuplynula (nie je vrátane). Lehota sa považuje za uplynutú vo výročný deň. 3. Úrokové miery platné od pre SD13 Technická úroková miera Dodatková úroková miera 2,5 % p.a. 0 % p.a. Extra výnos* 1 % p.a. * ak poistník súčasne s týmto poistením uzatvára aj poistenie s bežne plateným poistným vo výške minimálne 20 EUR / 602,52 Sk mesačne a poistnou dobou najmenej 10 rokov. 4. Limity platné od pre SD13 Minimálne prvé jednorazové poistné Maximálna hodnota účtu 500 / ,00 Sk / Sk MP11 Mimoriadne jednorazové poistné 1. Poplatok za správu a poistné za krytie rizika v MP11 Jednorazový vstupný poplatok 0,5 % z mimoriadneho jednorazového poistného Mesačný poplatok 0 2. Odkupné poplatky Odkupné poplatky platné pre všetky poistné zmluvy bez ohľadu na dátum ich uzatvorenia: Odkup v čase <0 mesiacov, 1 mesiac) od predchádzajúceho vkladu alebo výberu Odkup v čase <1 mesiac, 12 mesiacov) od predchádzajúceho vkladu alebo výberu odkup nie je možný 8 / 241,01 Sk Odkup po uplynutí 12 a viac mesiacov od predchádzajúceho vkladu 5 / 150,63 Sk alebo výberu < hraničná hodnota už uplynula (teda je vrátane), ) hraničná hodnota ešte neuplynula (nie je vrátane). Lehota sa považuje za uplynutú vo výročný deň. 3. Úrokové miery platné od pre MP11 Technický úrok Dodatková úroková miera 1,5 % p.a. 0 % p.a. Platí pre pripoistenia MP11 uzatvorené od (vrátane) a pre vklady do existujúceho pripoistenia MP11 pripísané na účet poisťovateľa od (vrátane). 28

29 4. Limity platné od pre MP11 Minimálne mimoriadne poistné Maximálne mimoriadne poistné Minimálny zostatok na účte 250 / 7 531,50 Sk Nie je ohraničené 250 / 7 531,50 Sk MP12 Mimoriadne poistné Platí pre zmluvy uzatvorené do (vrátane) 1. Poplatok za správu a poistné za krytie rizika Jednorazový vstupný poplatok 0 Mesačný poplatok 5 / 150,63 Sk 2. Možnosti odkupu, resp. odkupné poplatky Odkup v čase <0 mesiacov, 1 mesiac) od predchádzajúceho vkladu odkup nie je možný alebo výberu Odkup v čase <1 mesiac, a viac) od predchádzajúceho vkladu alebo 0 výberu < hraničná hodnota už uplynula (teda je vrátane), ) hraničná hodnota ešte neuplynula (nie je vrátane). Lehota sa považuje za uplynutú vo výročný deň. 3. Úrokové miery Efektívna úroková miera 2,2 % p.a. 4. Limity Minimálne mimoriadne poistné Maximálne mimoriadne poistné Následné mimoriadne poistné Minimálny zostatok na účte / ,00 Sk Nie je ohraničené Nie je možné vkladať 100 / 3 012,60 Sk MP12 Mimoriadne poistné Platí pre zmluvy uzatvorené od do (vrátane) 1. Poplatok za správu a poistné za krytie rizika Jednorazový vstupný poplatok Mesačný poplatok 0 / 0 Sk 5 / 150,63 Sk 2. Možnosti odkupu, resp. odkupné poplatky Odkup v čase <0 mesiacov, 1 mesiac) od začiatku pripoistenia Odkup v čase <1 mesiac, a viac) od začiatku pripoistenia odkup nie je možný 0 / 0 Sk < hraničná hodnota už uplynula (teda je vrátane), ) hraničná hodnota ešte neuplynula (nie je vrátane). Lehota sa považuje za uplynutú vo výročný deň. 29

30 3. Efektívne úrokové miery podľa dátumu storna Odkup v čase <1 mesiac, 3 mesiace) od začiatku pripoistenia Odkup v čase <3 mesiace, 9 mesiacov) od začiatku pripoistenia Odkup v čase <9 mesiacov, 12 mesiacov) od začiatku pripoistenia Odkup v čase <12 mesiacov, a viac) od začiatku pripoistenia 0 % p.a. 1,7 % p.a. 2,0 % p.a. 2,4 % p.a. < hraničná hodnota už uplynula (teda je vrátane), ) hraničná hodnota ešte neuplynula (nie je vrátane). Lehota sa považuje za uplynutú vo výročný deň. 4. Limity Minimálne mimoriadne poistné Maximálne mimoriadne poistné Následné mimoriadne poistné Čiastočný odkup / ,00 Sk Nie je ohraničené Nie je možné vkladať Nie je možný MP12 Mimoriadne poistné Platí pre zmluvy uzatvorené od (vrátane) 1. Poplatok za správu a poistné za krytie rizika Jednorazový vstupný poplatok Mesačný poplatok 0 / 0 Sk 5 / 150,63 Sk 2. Možnosti odkupu, resp. odkupné poplatky Odkup v čase <0 mesiacov, 1 mesiac) od začiatku pripoistenia Odkup v čase <1 mesiac, a viac) od začiatku pripoistenia odkup nie je možný 0 / 0 Sk < hraničná hodnota už uplynula (teda je vrátane), ) hraničná hodnota ešte neuplynula (nie je vrátane). Lehota sa považuje za uplynutú vo výročný deň. 3. Efektívne úrokové miery podľa dátumu storna Odkup v čase <1 mesiac, 3 mesiace) od začiatku pripoistenia Odkup v čase <3 mesiace, 9 mesiacov) od začiatku pripoistenia Odkup v čase <9 mesiacov, 12 mesiacov) od začiatku pripoistenia Odkup v čase <12 mesiacov, a viac) od začiatku pripoistenia 0 % p.a. 1,4 % p.a. 1,6 % p.a. 1,7 % p.a. < hraničná hodnota už uplynula (teda je vrátane), ) hraničná hodnota ešte neuplynula (nie je vrátane). Lehota sa považuje za uplynutú vo výročný deň. 4. Limity Minimálne mimoriadne poistné na jednu zmluvu MP12* Maximálne mimoriadne poistné na jednu zmluvu MP12* Následné mimoriadne poistné Čiastočný odkup * Klient môže mať ľubovoľný počet poistných zmlúv MP / ,00 Sk / ,00 Sk Nie je možné vkladať Nie je možný 30

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna vanová zástěna ZÁSTĚNA 508 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta

Více

IAD Investments, správ. spol., a.s. Ceník

IAD Investments, správ. spol., a.s. Ceník A. Základní ustanovení IAD Investments, správ. spol., a.s. Ceník 1. Ceník stanovuje poplatky za některé operace spojené s poskytováním služeb investorům a podílníkům společností IAD Investments, správ.

Více

sprchové dveře do niky INFINITY D

sprchové dveře do niky INFINITY D sprchové dveře do niky INFINITY D NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našich sprchový dveří. Česká společnost LITEN s.r.o., působí na českém i evropském trhu jako výrobce

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 1. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

Záznamník zkoušek těsnosti hadic a spojů

Záznamník zkoušek těsnosti hadic a spojů Záznamník zkoušek těsnosti hadic a spojů Použité podklady: ČSN 05 0601 Zvárinie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka, zní : Postup zkoušky: čl.4.1.4 - Netesnosti spojov a príslušenstva

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Zpracování žádosti pojistníka o zrušení pojištění s výplatou

Více

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut V této hře se to hemží kozami a ty jich musíš získat co nejvíce. Ale najednou je jejich počet limitován a ty už žádné kozy nechceš! Nebohá zvířata tedy

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Výsledky hospodaření Volksbank v roce 2007 Prezentuje: Johann Lurf předseda představenstva Volksbank CZ, a.s. Základní ukazatele

Více

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1)

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Platnost od 01.01.2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Lhůta placení Měsíční Čtvrtletní Pololetní Roční Min. celkové lhůtní pojistné 300 Kč

Více

SPRCHOVÝ BOX SUNNY. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé!

SPRCHOVÝ BOX SUNNY. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé! SPRCHOVÝ BOX SUNNY NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našeho sprchového boxu. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta částka

Více

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14. Allianz ENERGYinvest. Charakteristika produktu

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14. Allianz ENERGYinvest. Charakteristika produktu CLEAN ENERGY 2016 Produkt jednorázového investičního životního pojištění, který investuje do cenného papíru s kapitálovou ochranou vložené investice. Výnos je odvozen od vývoje dynamicky spravovaného indexu

Více

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 48 LPG-NG-3F (8896312) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU Záruka a servis Záruka a servis Garancia és szervíz CZ Záruční lhůta

Více

Ostřička na řetězy 130001

Ostřička na řetězy 130001 Ostřička na řetězy 130001 CZ: Návod k použití Ostřička na řetězy NG95519 130001 POZOR! Při používáno přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte

Více

SPRCHOVÝ BOX COOL. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé!

SPRCHOVÝ BOX COOL. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé! SPRCHOVÝ BOX COOL NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našeho sprchového boxu. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta částka

Více

C E N N Í K - S L O V E N S K O

C E N N Í K - S L O V E N S K O CKZemekslov.zlom2015A_Sestava 1 1/22/15 6:03 PM Stránka 1 1 01 C K Z E M E K - Č R C E N N Í K - S L O V E N S K O 24. SEZÓNA S VAŠIM PARTNEROM PRE JADRAN INFORMUJTE SA U SVOJICH PREDAJCOV VO VAŠOM OKOLÍ

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 16. 7. 2015

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 16. 7. 2015 www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 16. 7. 2015 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY Počet hráčů: 2-6 Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 min. Obsah: 66 hracích karet: 45 karet s čísly (hodnota 0 8 čtyřikrát, hodnota 9 devětkrát), 21 speciálních karet (9 karet Výměna, 7 karet Špehuj, 5 karet

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DIANA skříň celošatní 1900x90421 č. 511 1 x1 x28 3,5x16mm 60 Rastex + krytka pant naložený 90 x2 H-lišta plastová 3 x1 6 x24 21 x12 imbus.klička kolík 8x35 3x20mm 28 x4 33 x1 40 x12 4,5x40mm + knopka 3x25mm

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2015

Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2015 Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2015 OBSAH Přehled poplatků 04 Sazebník 05 20 Produktové limity 05 06 Sazebník hlavního pojištění

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovna a.s.... 2 Credit Suisse Life&Pension a.s... 3 Česká pojišťovna a.s..... 4 ČSOB pojišťovna a.s... 5 ING organizační složka... 6 Generali pojišťovna...

Více

Cenník poplatků CreditPay

Cenník poplatků CreditPay z jiné banky 0,20 EUR - pre členy NFD je poplatok 0 EUR ( pokud vklad je nad 75 EUR) 1 EUR IDP: přijatá platba za provizi 2,8% + 0,66 EUR 2,8% + 0,66 EUR domáci převod 1,4% + 0,66 EUR 1,4% + 0,66 EUR zahraniční

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

Příjmy z kapitálového majetku

Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku vymezuje z hlediska FO 8 ZDP, jsou jimi: podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu na akciové společnosti, na společnosti s ručením omezeným

Více

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní Hra obsahuje: Hrací plán, hrací kostka. Hra je určena pro dva až čtyři hráče, ve hře tak mohou být dvě postavičky Pata a dvě Mata, které jsou odlišeny barvou podstavce. Příprava hry 1.1 Hráči si vyberou

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

Reklamaèní øád. L205 - postel. Reklamaèný poriadok. Prodejce Predajca. Pøevzetí Prevzatie. Datum Dátum. Podpis

Reklamaèní øád. L205 - postel. Reklamaèný poriadok. Prodejce Predajca. Pøevzetí Prevzatie. Datum Dátum. Podpis CZ Reklamaèní øád Záruèní lis t / Záruèn ý list Na tento výr obek poskytuje výrobce záruèní dobu v délce mìsícù. Pokud není na prodávané vìci, jejím obalu nebo návodu k ní pøipojeném vyznaèena v souladu

Více

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář 20 let

Více

Účetnictví jako pomůcka pro plánování a řízení. Funkcie účt. dokl. - dokladová - doklad. účtov. zápis - kontrolná - prostr. na over.

Účetnictví jako pomůcka pro plánování a řízení. Funkcie účt. dokl. - dokladová - doklad. účtov. zápis - kontrolná - prostr. na over. Funkcie účt. dokl. - dokladová - doklad. účtov. zápis - kontrolná - prostr. na over. správnosti 1, Členen. dokl. podµa vecn. obs.: externé - vz»ah p. k okol. interné - proces p. vo vnútr externé - prijaté

Více

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Úvod Teploměry sérii EM588 a EM589 jsou mikroprocesorem řízené digitální teploměry. Jsou přesné a snadno se ovládají.

Více

R11 extremo. Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty. Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator

R11 extremo. Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty. Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator R11 extremo Odolný mobilní telefon pro dvě SIM karty Návod k funkci SOS locator Návod na použitie SOS locator ČESKY... 3 PO SLOVENSKY... 6 2 ČESKY SOS volání a SMS Spuštění nouzového volání a SMS Stiskněte

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více

Vysoušeč ručníků Sušič na uteráky B-4140. Návod k obsluze Návod na obsluhu. Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.

Vysoušeč ručníků Sušič na uteráky B-4140. Návod k obsluze Návod na obsluhu. Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo. Vysousec rucniku B-4140:Layout 1 12.6.2007 7:48 Page 1 Vysoušeč ručníků Sušič na uteráky B-4140 Návod k obsluze Návod na obsluhu V/07 CZ, SK Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz

Více

1. Titulní list Část KRITÉRIÁ

1. Titulní list Část KRITÉRIÁ 1. Titulní list Část KRITÉRIÁ Tímto zasíláme cenovou nabídku na dodávku technologického zařízení - Laserový pálící stroj, jejíž výzvu k předkládání nabídek zveřejnila osoba podle 7 odst. 2, společnost

Více

1.1.2010 Cena bez DPH 800 000 1.1.2010 Převzat do evidence dlouhodobého majetku 800 000 1.1.2010 Přijetí první zvýšené splátky (akontace) 150 000

1.1.2010 Cena bez DPH 800 000 1.1.2010 Převzat do evidence dlouhodobého majetku 800 000 1.1.2010 Přijetí první zvýšené splátky (akontace) 150 000 Účetní systémy 1 - Materiál k 7. cvičení Příklad účtování leasingu - podle ČÚS a IAS Zadání podmínek Pronajimatel pořídil 1.1. 2010 mikrobus za účelem jeho pronájmu - pořizovací cena 800 000,- Týž den

Více

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Pribeh a cil hry Balduin je veselé hradní strašidlo. V tajemném sklepení hradu jednou našel stařičký kouzelný fotoaparát.

Více

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J)

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Platnost od 01. 01. 2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Minimální celkové lhůtní pojistné Lhůta placení / Počet dětí 1 2 3 4 Měsíční

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Příručka začínáme. Príručka začíname

Příručka začínáme. Príručka začíname CZ: Příručka začínáme SK: Príručka začíname Stáhněte si aplikaci Bamboo Spark Stiahnite si aplikáciu Bamboo Spark Bamboo Spark -Abyste - mohli používat vaše zařízení, budete si muset stáhnout aplikaci

Více

Změna daňového zvýhodnění

Změna daňového zvýhodnění Změna daňového zvýhodnění 1 Příspěvek zaměstnavatele podmínky daňového zvýhodnění Stávající: 2 x 60 zaměstnanec pojistník = pojištěný právo na plnění má pojištěný zaměstnanec, při smrti obmyšlený, kromě

Více

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu.

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu. Vzdělávací karetní BARVY hra Úkolem této hry je naučit děti rozeznávat základní barvy. Princip je založen na komunikaci rodiče nebo pedagoga s dítětem. Hry se může zúčastnit 1 až 6 dětí pod vedením dospělé

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Osobní digitální váha Osobná digitálna váha

Osobní digitální váha Osobná digitálna váha Osobní digitální váha Osobná digitálna váha B-4266 Návod k obsluze - Návod na obsluhu X/08 CZ/SK Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz -2- Pøedpokládané použití: Osobní

Více

Sada 1 Matematika. 06. Finanční matematika - úvod

Sada 1 Matematika. 06. Finanční matematika - úvod S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Matematika 06. Finanční matematika - úvod Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2

Více

Vakuová balička potravin VK6

Vakuová balička potravin VK6 Vakuová balička potravin VK6 CZ 1 Návod k použití Vakuové uzavření Pokrmy se rychle kazí vlivem kyslíku, světla a teploty nad 0 C. Uskladnění pokrmu v chladničce prodlužuje jejich životnost. Výhody vakuového

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 7120113

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 7120113 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 7120113 1. Úvod FK6300 je přístroj, který umožňuje nejen odečítat a měřit spotřebu elektrické energie, ale lze jej použít také jako časovač sepnutí a vypnutí pro elektronické přístroje.

Více

VG 200 Stolní gril. Návod k použití

VG 200 Stolní gril. Návod k použití VG 200 Stolní gril CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pro soukromé použití, nikoliv na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě.

Více

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania O000510 Ing. Vladimír Pajta, CSc. Rakovice 82, 922 08 Rakovice, Slovensko Aramis VP, s.r.o. Rakovice 82, 922 08 Rakovice 36 244 945 12937 Okresný súd Trnava oznamuje (oznamujú) podľa 147 ods. 1 Obchodného

Více

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativa přišla na počátku roku 2005 s investičním pojištěním. (Minulý rok ho nabízela výhradně přes svou společnost Kapitol.) V březnu jsme navštívili pobočky Kooperativy

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Finanční matematika II.

Finanční matematika II. Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

A) Výpočet spotřeby energie na osvětlení programem EHB

A) Výpočet spotřeby energie na osvětlení programem EHB A) Výpočet spotřeby energie na osvětlení program EHB QuickCalc SFTVÉR RE RJEKTATV (RÝCHLA METÓA) ázov softvéru: EHB QuickCalc rogram EHB QuickCalc je v podstate tabuľková aplikácia, ktorá obsahuje spracovanú

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14. Charakteristika produktu

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14. Charakteristika produktu CLEAN ENERGY 2016 Výnos je odvozen od vývoje dynamicky spravovaného indexu odvozeného od vývoje akcií 14 vybraných společností působících v oblasti energetiky a souvisejících technologií. Produkt se 100%

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

Provádění změn v investičním životním pojištění (vyloučení/změna/zavedení). Požadovanou změnu vždy zakřížkujte v příslušné kolonce.

Provádění změn v investičním životním pojištění (vyloučení/změna/zavedení). Požadovanou změnu vždy zakřížkujte v příslušné kolonce. Uniqa pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 800 120 020 Životní pojištění změna K provedení změny v pojistné

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů 1 Výnosově -rizikový profil Knockoutprodukty Warrants Výnosová-šance Garantované produkty Dluhopisy Diskontové produkty Airbag Bonus Indexové produkty Akciové

Více

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné.

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné. Měření rizika Podnikatelské riziko představuje možnost, že dosažené výsledky podnikání se budou kladně či záporně odchylovat od předpokládaných výsledků. Toto riziko vzniká např. při zavádění nových výrobků

Více

Najkrajšie strany Rakúska. All inclusive!

Najkrajšie strany Rakúska. All inclusive! SK / CZ Najkrajšie strany Rakúska. All inclusive! Rakousko z té nejlepší stránky.se vším všudy! KARTE CARD CARTE Váš tromf pre viac radosti z leta. Váš trumf pro více - letních radovánek. Karta Zell am

Více

Které životní pojištění je nejlepší?

Které životní pojištění je nejlepší? Které životní pojištění je nejlepší? Martin Podávka, 2005 psáno pro AFIZ V minulých měsících server www.finq.cz přinesl podrobný popis kapitálového a investičního životního pojištění (včetně univerzálního

Více

Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD

Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD Tyto emisní podmínky vymezují práva a povinnosti Emitenta a Vlastníka dluhopisů, jakož i náležitosti dluhopisů a jejich emise. Dluhopisy

Více

Solární svíèka Solárna svieèka

Solární svíèka Solárna svieèka Solární svíèka Solárna svieèka B-5066 Návod k obsluze - Návod na obsluhu V/09 CZ/SK Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz -2- Pøedpokládané použití: Solární svíèka (dále

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Kúpna zmluva. č. R-4510/2012/RVO. uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Kúpna zmluva. č. R-4510/2012/RVO. uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Kúpna zmluva č. R-4510/2012/RVO uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany Kupujúci: Technická univerzita vo

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Bylo by chybou prohlásit, že Česká pojišťovna jako poslední zavedla do své nabídky životního pojištění investiční pojištění. Pokusila se o to již před lety.

Více

Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387

Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387 Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky

1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky 1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky Umořovatel je párovým vzorcem k zásobiteli (viz kapitola č. 5), využívá se pro určení anuity, nebo-li pravidelné částky, kterou musím splácet bance, pokud si

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_06 Název materiálu: SPOŘENÍ DĚTI, ZÁJMY Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum GTC-30160108 platné od 1.1.2016 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro pojištění OK Universum, které sjednává NOVIS Poisťovňa a.s., odštěpný závod, platí uzavřená

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 9. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. září 2015 budeme mít nový Sazebník ČSOB pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

DIGITÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA ANT 808 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Domácí úkol (na 10. cvičení) Finanční aktiva (dluhopis) řešení

Domácí úkol (na 10. cvičení) Finanční aktiva (dluhopis) řešení Domácí úkol (na 10. cvičení) Finanční aktiva (dluhopis) řešení 1FU201 Dne 1.9.2006 společnost BETA, a.s. nakoupila 100 ks dluhopisů o celkové nominální hodnotě 25 000. Za jeden dluhopis přitom společnost

Více

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010 OBSAH: 1. Vkladové produkty v české měně sporožirové účty běžné účty investiční účet Šikovné spoření České spořitelny, Šikovné spoření České spořitelny Plus vkladové účty nový vkladový účet Perfektní vklad

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Za podpory NOS PČR policisté získali nadstandardní podmínky Co je Vám nabízeno Exkluzivně

Více

Průvodce. pojistnými produkty

Průvodce. pojistnými produkty Průvodce pojistnými produkty Obsah: Vysvětlivky... 3 Pojišťovna České Spořitelny.. 5 Flexi 2010.. 6 ČPP.. 10 Evropská jistota.. 11 ČSOB... 15 Forte...16 AXA. 19 Comfort Plus T100.. 20 Komfort Plus Partners

Více

Prúdové elektródy (vonkajšie) sa pripoja na svorky C1, C2 a potenciálové (vnútorné) elektródy na svorky P1, P2.

Prúdové elektródy (vonkajšie) sa pripoja na svorky C1, C2 a potenciálové (vnútorné) elektródy na svorky P1, P2. Meranie uzemnenia a Meranie rezistivity pôdy Zostavil: Viliam Kopecký Použitá literatúra: - Texty uvedené v zborníkoch prednášok Celoslovenských seminárov elektrotechnikov, - Texty uverejnené na webe,

Více

Ministerstvo fi nancí

Ministerstvo fi nancí Ministerstvo financí Jaké výhody přinášejí? Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Více

Ministerstvo fi nancí

Ministerstvo fi nancí Ministerstvo financí Jaké výhody přinášejí? Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

Ventilátor Ventilátor

Ventilátor Ventilátor Ventilátor Ventilátor AR5B30 CZ SK 1 Návod k použití Návod na obsluhu Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez

Více

Vše o investičním pojištění 3.díl

Vše o investičním pojištění 3.díl Martin Podávka, FinQ.cz, březen 2005 1. Charakteristika, investování 2. Rizikové pojistné 3. Počáteční poplatky, odbytné 4. Ostatní poplatky 5. Slovníček: splacený stav, odkupy, mimořádné pojistné, alokace,..

Více