Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?"

Transkript

1 SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

2 V Bruselu dne 16. září

3 Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo vlády, vážení poslanci, vážení hosté, soubor akcí, které jste dnes v Bruselu uspořádali, pane místopředsedo vlády, dokazuje, že Srbsko přikládá perspektivě vstupu do EU velký význam. Akce byly také velice dobře načasované, jen pár dní poté, co Valné shromáždění OSN dosáhlo velkého úspěchu pro Srbsko, pro Kosovo, pro stabilitu celého regionu. Velice si cením odvážného a odpovědného přístupu srbského vedení i práce, kterou v této věci odvedlo ve spolupráci s EU. Přijaté usnesení ke stanovisku Mezinárodního soudního dvora představuje velký krok k procesu dialogu mezi Bělehradem a Kosovem, který EU podpoří. Vzhledem k tomu, že dobré sousedské vztahy patří mezi základní prvky procesu stabilizace a přidružení, můžeme nyní také doufat, že nastane i nová fáze vztahů mezi EU a Srbskem. Deset let vztahů mezi EU a Srbskem Desetileté výročí vztahů mezi EU a Srbskem je příležitostí uvědomit si, jak velký rozsah již tyto vztahy mají. Před deseti lety se Evropská unie postavila po bok srbského lidu v jeho úsilí o demokratickou obnovu. V předvečer 5. října 2000, když docházelo k událostem v Bělehradě a v ostatních částech země, předseda Komise Romano Prodi sdílel pocity srbského lidu a prohlásil: S obavami a s nadějí sleduji vývoj událostí v Bělehradě. Je čas řídit se vůlí veřejnosti. Je čas pro rychlý a mírový přechod k demokracii. Evropa je připravena uvítat Srbsko s otevřenou náručí. [...] Srbsko je Evropa. Cesta k míru a usmíření je otevřená, násilí a nenávist jsou za námi. Jen pár týdnů poté potvrdila EU evropskou perspektivu všech zemí západního Balkánu na summitu v Záhřebu, otevřela své trhy produktům z tohoto regionu a poskytla srbskému lidu mimořádnou pomoc ke stabilizaci situace, včetně tolik potřebného paliva, v hodnotě 200 milionů EUR. Evropské orgány na přijatý závazek nikdy nezapomínaly, v Evropské komisi jsme si jasně uvědomovali, jak významnou roli bude Evropská unie v tomto regionu hrát. Je pravda, že přísné uplatňování podmínek rozšiřování nedovolilo žádné zkratky, ale je rovněž pravda, že EU se neúnavně snažila podporovat znovuzačlenění Srbska do Evropy, pomáhala mu znovu propojit jeho sítě se sítěmi států, které s ním sousedí, zapojila Srbsko do mnoha svých strategií, například naposledy do Dunajské strategie. Minulý rok jsme Srbsko znovu podpořili, když jsme se rozhodli použít část naší finanční pomoci na podporu rozpočtu, což Srbsku pomůže vyrovnat se s dopady hospodářské krize. Vývoj v poslední době V poslední době jsme opět učinili značný pokrok. Lisabonská smlouva a politika rozšiřování Dovolte mi, abych začal vývojem na straně EU a nejprve se zmínil o vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, protože se domnívám, že má pro proces rozšíření klíčový význam. 3

4 Je jasné, že Lisabonská smlouva vytváří nezbytnou institucionální jistotu, která dovoluje, aby rozšiřování pokračovalo. To je velice důležité, protože právě díky Lisabonské smlouvě může Evropská unie dodržet svůj hlavní slib, který dala západobalkánským zemím na záhřebském summitu před deseti lety. V tomto kontextu je třeba vidět i nedávný konsensus Rady ohledně usnesení Valného shromáždění OSN. Je rovněž důležité poznamenat, že Lisabonská smlouva nevytváří žádná nová kritéria pro přistoupení ani neklade žádné nové překážky. Dále však zdůraznila hlavní rysy Evropské unie: jedná se o Unii sdílených hodnot, o Unii občanů a pro občany. Dalším důvodem, kvůli němuž má Lisabonská smlouva význam pro rozšíření, je skutečnost, že položila nové základy evropské zahraniční politiky a poskytla nám správnou kombinaci nástrojů a pravomocí, které nám umožní zásadním způsobem přispět k řešení přetrvávajících problémů v regionu. Nové události v bilaterálních vztazích mezi Srbskem a EU a) vstoupila v platnost prozatímní dohoda o obchodu a obchodních záležitostech a Srbsko již více než 18 měsíců energicky provádí její ustanovení. Božidar Djelić díky svým zkušenostem dobře ví, jaký význam má takový ucelený rámec pro všechny domácí a zahraniční hospodářské subjekty, které v Srbsku působí nebo o takovém působení uvažují. V červnu se Rada rovněž rozhodla přistoupit k ratifikaci dohody o stabilizaci a přidružení a rovněž tak učinily již čtyři členské státy. Doufám, že brzy bude moci vyjádřit svůj souhlas i Evropský parlament. b) dalším velkým úspěchem pro občany Srbska bylo uvolnění vízové povinnosti zatím byly vydány dva miliony biometrických pasů, což svědčí o tom, že jsme reagovali na obrovské očekávání srbské veřejnosti. Díky těmto krokům i dalším zavedeným opatřením, například v oblastech vzdělávání a mládeže, výzkumu nebo inovací, postupně obnovujeme vztahy velkých skupin srbské společnosti s EU a s odpovídajícími společenskými skupinami v členských státech. Toto úsilí bude mít bezpochyby trvalý dopad a přispěje k vytváření nové atmosféry, příznivé pro evropský projekt. Nové vyhlídky pro rozhodné kroky V současné době se nacházíme ve velice důležité fázi. Srbsko požádalo o přistoupení k Evropské unii, čímž výrazně projevilo své odhodlání k evropské integraci. Není obtížné vidět, jak přínosné mohou být pro vás i pro EU další kroky na cestě k přistoupení. Je to dlouhá a náročná cesta, ale na každém kroku nabízí nové příležitosti. Komise je připravena vypracovat stanovisko k žádosti Srbska o přistoupení, jakmile ji o to Rada požádá. Dialog o vízech ukázal směr, zbývá vám energicky a vytrvale pokračovat v reformách, protože se to jistě pozitivně odrazí při přípravě stanoviska a v jeho závěrech. Znamená to, a to je do velké míry v rukou vašeho místopředsedy vlády, že je třeba bez odkladu zvýšit úsilí na základě národního programu integrace do EU. Nejdříve byste se měli zaměřit na oblasti, k nimž jsme vyjádřili připomínky, aby se vaše úsilí projevilo ve stanovisku a připravilo půdu pro další kroky vaší evropské integrace. Je třeba upřesnit, že vypracování zprávy o letošním pokroku Srbska zatím není dokončeno. Zpráva bude zveřejněna v listopadu. Doufám, že do 1. října, kdy přípravu zprávy uzavřeme, ještě dojde k výrazným pokrokům. 4

5 Dovolte mi, abych tímto skončil. Vážený pane místopředsedo vlády, srbská vláda nese zvláštní odpovědnost za pokrok programu reforem směřujících k přistoupení do EU a za řešení důležitých přetrvávajících problémů. Byl bych rád, kdybyste do nadcházejícího období vstoupili v obnoveném evropském duchu. Evropský duch neznamená, že musíte částečně upustit od svých národních zájmů, znamená to, že si promítnete sami sebe v budoucnosti, že budete na své zájmy nahlížet více pragmaticky a realisticky a zároveň vezmete v úvahu zájmy druhých, abyste našli nejlepší kompromis, který je přínosný pro všechny strany. Jen dialog a vysoká úroveň odpovědnosti umožní jasně zachovat evropskou perspektivu. Upřímně proto doufáme, že vaše země bude v nadcházejícím období dále projevovat vysoký smysl pro odpovědnost v otázkách, jako jsou regionální spolupráce a vztahy s Kosovem, stejně jako to dokázala minulý týden při přípravě diskuse ve Valném shromáždění OSN. Chtěl bych vás pro nadcházející rozhodující období ujistit, že se na Evropskou komisi můžete spoléhat jako na náročného, ale upřímného partnera. Ujišťuji vás, že ve své funkci s vámi budu spolupracovat na vytváření proevropské atmosféry v Srbsku a že vám pomohu připravit pro Srbsko tu nejlepší budoucnost. Děkuji vám za pozornost. 5

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014).

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014). EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CO"CL 2 PRŮVOD"Í POZ"ÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Rady Příjemce : Delegace Předmět : EVROPSKÁ RADA 26. a 27. ČERV"A 2014 ZÁVĚRY

Více

Vztahy mezi EU a Ukrajinou: vyhlídky do budoucna

Vztahy mezi EU a Ukrajinou: vyhlídky do budoucna SPEECH/10/175 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Vztahy mezi EU a Ukrajinou: vyhlídky do budoucna Národní universita Tarase Ševčenka Kyjev V Kyjevě dne 22. dubna 2010 Vážený

Více

Nastal čas jednat Prohlášení na plenárním zasedání Evropského parlamentu před hlasováním o sboru komisařů

Nastal čas jednat Prohlášení na plenárním zasedání Evropského parlamentu před hlasováním o sboru komisařů Evropská komise - Projev - [Pouze přednesený text je závazný] Nastal čas jednat Prohlášení na plenárním zasedání Evropského parlamentu před hlasováním o sboru komisařů 22 říjen 2014 Jean-Claude Juncker

Více

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ CS EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ RADA EVROPSKÉ UNIE Upozornění Obsah této publikace, kterou vypracoval generální

Více

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR CS 2014 č. 11 Zvláštní zpráva Ustavení Evropské služby pro vnější činnost EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Lucemburk LUCEMBURSKO Tel. +352 4398-1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu

Více

Reformní program pro budoucnost Evropy. Priority poslaneckého klubu ELS na období 2014 2019. Poslanecký klub ELS

Reformní program pro budoucnost Evropy. Priority poslaneckého klubu ELS na období 2014 2019. Poslanecký klub ELS Reformní program pro budoucnost Evropy Poslanecký klub ELS Reformní program pro budoucnost Evropy Obsah 6 Chceme, aby příští Evropská komise začlenila do svého pracovního programu tyto cíle: I Dokázali

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004. Úspûchy, problémy a perspektivy

Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004. Úspûchy, problémy a perspektivy Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004 Úspûchy, problémy a perspektivy ZAHRANIâNÍ POLITIKA âeské REPUBLIKY 1993 2004 ÚSPùCHY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY Otto Pick, Vladimír Handl (eds.) a kolektiv

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 11.3.2014 COM(2014) 154 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Otevřená a bezpečná Evropa: cesta

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÝ PROGRAM PRO MIGRACI

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÝ PROGRAM PRO MIGRACI EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 240 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÝ PROGRAM PRO MIGRACI CS CS

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 12. 5. 2004 KOM(2004) 374 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Bílá kniha o

Více

Investiční plán. Otázky a odpovědi

Investiční plán. Otázky a odpovědi Investiční plán Otázky a odpovědi Obsah 1. Proč je tento přístup k investicím nový a jiný?...3 2. Proč nový Evropský fond pro strategické investice (EFSI)?...3 3. Jak bude fond fungovat v praxi?...4 4.

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 10 final 2015/0009 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013

Více

SMĚREM KE SKUTEČ É HOSPODÁŘSKÉ A MĚ OVÉ U II

SMĚREM KE SKUTEČ É HOSPODÁŘSKÉ A MĚ OVÉ U II 5. PROSI CE 2012 SMĚREM KE SKUTEČ É HOSPODÁŘSKÉ A MĚ OVÉ U II Herman Van Rompuy, předseda Evropské rady V úzké spolupráci s: José Manuelem Barrosem, předsedou Evropské komise Jean-Claudem Junckerem, předsedou

Více

Mezinárodní spolupráce. a rozvoj. Boj proti chudobě v měnícím se světě POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Mezinárodní spolupráce. a rozvoj. Boj proti chudobě v měnícím se světě POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Mezinárodní spolupráce Boj proti chudobě v měnícím se světě a rozvoj Je všeobecně známo, že máme k dispozici technologické, finanční a materiální zdroje, abychom z tohoto světa do

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky Magisterská práce Stanislav Švára

Více

STRATEGICKÝ PLÁN EVROPSKÉHO ÚŘADU PRO BEZPEČNOST POTRAVIN 2009-2013. Odhodlána zajistit, aby v Evropě potravin je bezpečný

STRATEGICKÝ PLÁN EVROPSKÉHO ÚŘADU PRO BEZPEČNOST POTRAVIN 2009-2013. Odhodlána zajistit, aby v Evropě potravin je bezpečný STRATEGICKÝ PLÁN EVROPSKÉHO ÚŘADU PRO BEZPEČNOST POTRAVIN 2009-2013 Odhodlána zajistit, aby v Evropě potravin je bezpečný STRATEGICKÝ PLÁN EVROPSKÉHO ÚŘADU PRO BEZPEČNOST POTRAVIN 2009-2013 Přijato v Parmě,

Více

Česká republika. v Evropě a ve světě. sborník příspěvků. www.vize2020.cz

Česká republika. v Evropě a ve světě. sborník příspěvků. www.vize2020.cz Česká republika v Evropě a ve světě sborník příspěvků www.vize2020.cz Úvodní slovo Zahraniční politika musí důsledně vycházet ze zájmů státu. Tyto zájmy jsou dlouhodobé a společné všem občanům. Jejich

Více

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte I Úvod 1. Úmluva o právech dítěte je smlouvou v oblasti lidských práv, kterou ratifikoval největší počet zemí v historii. Spolu se dvěma opčními

Více

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády České republiky

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády České republiky Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády České republiky kdyz se r ekne lisabonska smlouva.indd 1 9/29/08 10:54:47 AM kdyz se r ekne lisabonska smlouva.indd 2 9/29/08 10:54:47 AM Když se

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. ledna 2014 (OR. en) 5567/14 Interinstitucionální spis: 2014/0002 (COD) PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ Zpracoval: Kolektiv Konsorcia SPROR Plus Vedoucí

Více

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 (Konzultační dokument) CS 1 CS Úvod... 3 I Modernizovaná politika státní

Více

Vnitřní trh. Z krize k novým příležitostem prosperita pro občany a podniky POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Vnitřní trh. Z krize k novým příležitostem prosperita pro občany a podniky POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Vnitřní trh Z krize k novým příležitostem prosperita pro občany a podniky Lepší fungování vnitřního trhu je klíčovým faktorem evropského růstu. Michel Barnier, evropský komisař pro

Více

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Podpora zaměstnanosti, sociálního začleňování a sociální politiky investice do budoucna Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Chceme-li z krize vyjít silnější, soudržnější

Více

ZVÝŠENÍ ROLE NEZISKOVÉHO SEKTORU V OBLASTI SOCIÁLNÍ INTEGRACE PRACOVNÍCH MIGRANTŮ V ČESKÉ REPUBLICE SROVNÁNÍ PRAXE V PORTUGALSKU A RAKOUSKU

ZVÝŠENÍ ROLE NEZISKOVÉHO SEKTORU V OBLASTI SOCIÁLNÍ INTEGRACE PRACOVNÍCH MIGRANTŮ V ČESKÉ REPUBLICE SROVNÁNÍ PRAXE V PORTUGALSKU A RAKOUSKU ZVÝŠENÍ ROLE NEZISKOVÉHO SEKTORU V OBLASTI SOCIÁLNÍ INTEGRACE PRACOVNÍCH MIGRANTŮ V ČESKÉ REPUBLICE SROVNÁNÍ PRAXE V PORTUGALSKU A RAKOUSKU ZVÝŠENÍ ROLE NEZISKOVÉHO SEKTORU V OBLASTI SOCIÁLNÍ INTEGRACE

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra ústavního práva a politologie Diplomová práce Ústava Evropské unie Michaela Kimmerová 2005/2006 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Ústava Evropské

Více