Národný projekt: Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národný projekt: Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby"

Transkript

1 Národný projekt: Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

2 2 Strešná architektúra

3 Prezentačná vrstva Aplikačná vrstva Integračná vrstva Perzistentná vrstva Servisná vrstva Vrstvy architektúry

4 Prezentačná vrstva Verejný portál PK Komunitné portály edesk Zásuvné moduly PK Interný portál Administrácia

5 Verejný portál cmp Strešná architektúra Verejný portál Registrácia PK edesk CUET Helpdesk FAQ & KB Verejné služby Prihlásenie PK Hodnotenia Vyhľadávanie eformulára Partner framework portál Repozitory pre dizajn PK WIKI Vyhľadávanie PK Platba ZEP komponenty v prostredí klienta

6 cmp Strešná architektúra Interný portál Interný portál Správa identít Správa eformulárov Bádateľňa BI Portál pre interné potreby zákazníka Odoslanie notifikácie Virtuálny priestor inštitúcie Projektový portál KC

7 Aplikačná vrstva Moduly ÚPVS Integrované cez G2G modul Spoločné moduly Reporting Vyhľadávanie a indexovanie Workflow Billing Nástroje (antivir, konvertory, mail server, sms brána) Číselniky Pomocné moduly Log & audit

8 Spoločné moduly cmp Strešná architektúra Reporting Vyhľadávanie Workflow Reporty IAM MEP Reporting Indexovanie Vyhľadávanie PK Schvaľovanie eformulárov Vyhodnocovanie prieskumov Reporting Vyhľadávanie (textové) Prechádzanie obsahu Schvaľovanie obsahu PK cmp Strešná architektúra Billing Nástroje Sledovania nákladov a histórie Sledovanie využívania kapacít Párovanie platieb Mail Server Antivír Modul evidencie predplatených služieb Účtovanie Hromadné platby SMS Brána Konvertory

9 Moduly ÚPVS enotify, eform, IAM, MEP, PK cmp Strešná architektúra enotify eform IAM Odosielanie notifikácii Riadenie životného cyklu eformulárov Riadenie a spracovanie eformulárov Správa identít a autentifikačných prostriedkov Správa autorizačných prostriedkov Spracovanie notifikácii Vizualizácia a vyplnenie eformulárov Riadenie a správa submodulov Riadenie prístupu a SSO Provisioning Správa šablón Poskytovanie eformulárov Splnomocnenie (Zastupovanie) MEP PK Overenie podpisu Generátor platobného príkazu WCMS Arnia Core Ankety Spracovanie poplatkov Štatistický komponent RV

10 Moduly ÚPVS, edesk, CEP, MED cmp Strešná architektúra edesk Uchovávanie spisov Správa ukladania obsahu Príjem správ Správa schránky Virtuálny priestor inštitúcie Dlhodobé uchovávanie záznamov Zverejňovanie záznamov Zastupovanie Hodnotenie Archívny elektronický podpis Formátové služby Doručovanie Správa priečinkov CEP MED Overovanie elektronického podpisu Generovanie potvrdenia Manažment časovej pečiatky Elektronické doručovanie Vytváranie elektronického podpisu Registrácia prijatých správ Manažment PKI Centrálna elektronická tabuľa

11 Moduly ÚPVS G2G, KC cmp Strešná architektúra G2G BPM Príjem správ Procesy MED Spracovanie prijatých podaní Spracovanie správ Procesy CUET Spracovanie odosielaných zásielok Odosielanie správ KC ACD Archivácia volaní CTI IVR Realizácia služieb po telefóne Manažment prijatých hovorov

12 Integračná vrstva Služby modulov ÚPVS Integračné rozhranie Synchrónne Asynchrónne

13 Komponenty cmp Strešná architektúra Integračná vrstva Služby MED Služby IAM WS edesk Služby G2G Služby PK Služby enotify Integračné rozhranie Služby CUET Služby eform WS Hodnotenia EKR edesk Služby CEP Služby MEP Služby

14 Správa prístupov IAM Vytvorenie identity Zneplatnenie identity edesk enotify MEP PK eform MED CEP Integračná vrstva ÚP PVS Poskytnutie profilu identity Poskytnutie autentifikačného tokenu Splnomocnenie zastupovania Poskytnutie informácie o priradení roly Pridanie autentifikačného prostriedku Odobratie autentifikačného prostriedku Reset autentifikačného prostriedku Zápis roly do katalógu Zmena údajov roly v katalógu Zneplatnenie roly v katalógu Poskytnutie údajov roly v katalógu Poskytnutie zoznamu rolí IS Správa identít Správa rolí

15 Elektronické schránky a dokumenty edesk enotify MEP PK IAM eform MED Integračná vrstva ÚP PVS Aktivácia el. schránky Sprístupnenie el. schránky poverenej osobe Príjem správy vyzdvihnutím Príjem doručenky Poskytnutie zoznamu správ Poskytnutie detailu správy Podpísanie správy Odoslanie správy Odoslanie správy s doručenkou Odoslanie hromadného oznamu Overenie ZEP dokumentu Poskytnutie zneplatnených certifikátov Elektronické schránky Elektronické podpisy CEP Uloženie el. dokumentu Vyzdvihnutie el. dokumentu Úložisko dokumentov

16 Elektronické formuláre a platby edesk enotify MEP PK IAM eform MED CEP Integračná vrstva ÚP PVS Zápis vzoru el. formulára Poskytnutie vzoru el. formulára Zmena vzoru el. formulára Poskytnutie stavu el. formulára Zmena stavu el. formulára Vyhľadanie vzoru el. formulára Nastavenie pravidiel pre prístup k el. formuláru Poskytnutie prázdneho formulára Vytvorenie el. dokumentu z formulára Generovanie el. formulára podľa údajov Vytvorenie platobného predpisu Informácia o úhrade platby Poskytnutie predpisu pre úhradu platby Poskytnutie zoznamu platieb Poskytnutie zoznamu úhrad Elektronick ké formuláre Elektronické platby

17 edesk enotify MEP PK Informačné služby a notifikácie IAM eform MED CEP Integračná vrstva ÚP PVS Zápis údajov o službe egovernmentu Zápis poskytnutého inf. obsahu Zmena stavu inf. obsahu Poskytnutie štat. údajov o volaní služieb egov Poskytnutie štat. údajov o prístupe k inf. obsahu Vytvorenie vzoru pre notifikácie Zmena vzoru pre notifikácie Zrušenie vzoru pre notifikácie Zápis požiadavky o zaslanie notifikácie Zrušenie požiadavky o zaslanie notifikácie Inform mačné služby Notifikácie

18 Relačná databáza Perzistentná vrstva Úložisko dokumentov File systém

19 Komponenty cmp Strešná architektúra Správy Nastavenia schránok eformuláre Auditné záznamy Popisné údaje Obsah komunitných portálov Platby Nastavenia MEP Hodnotenia Obsah Kópia obsahu Záloha systému UPVS Nastavenia G2G Notifikácie Informačný obsah PK Ankety cmp Strešná architektúra Metadáta CUET Dokumenty CUET Metadáta MED Dokumenty MED Repozitár správ Repozitár Identít (LDAP Server) epetície eslužby Blog Inštítúcie Dokumenty a tlačivá Prevádzkové záznamy a nastavenia KC Archív volaní

20 Monitoring Audit & Log ServiceDesk HelpDesk Servisná vrstva

21 Komponenty cmp Strešná architektúra Servisná vrstva Monitoring Audit & Log ServiceDesk Riadenie životného cyklu úložných médii Monitoring IAM IAM Audit Alert manager + logovanie G2G BAM CEP Audit Auditné záznamy HelpDesk

Používateľská príručka k modulu elektronického doručovania a submodulu Centrálnej úradnej elektronickej tabule

Používateľská príručka k modulu elektronického doručovania a submodulu Centrálnej úradnej elektronickej tabule Používateľská príručka k modulu elektronického doručovania a submodulu Centrálnej úradnej elektronickej tabule Dátum zverejnenia: 1. 2. 2014 Verzia : 3 Dátum aktualizácie: 1. 12. 2015 Popis: Tento dokument

Více

Návod na registráciu a správu prístupov do IS VS pre zamestnancov OVM prostredníctvom ÚPVS

Návod na registráciu a správu prístupov do IS VS pre zamestnancov OVM prostredníctvom ÚPVS Návod na registráciu a správu prístupov do IS VS pre zamestnancov OVM prostredníctvom ÚPVS Dátum zverejnenia: 19. 11. 2014 Verzia dokumentu: 6 Dátum aktualizácie: 29. 11. 2016 Popis: Tento dokument je

Více

Prihlásenie do ibankingu

Prihlásenie do ibankingu Február 2017 Prihlásenie do ibankingu 1. Zadajte ID Disponenta 4. Zadajte SMS kód doručený na Váš mobil 2. Zadajte HESLO z obálky (ak robíte prvé prihlásenie) alebo Vaše nové zmenené HESLO 4. Zadajte kód

Více

ELEKTRONICKÉ BANKOVNÍCTVO

ELEKTRONICKÉ BANKOVNÍCTVO ELEKTRONICKÉ BANKOVNÍCTVO Katalóg služieb systému nový OTPdirekt (corporate) OTP Banka Slovensko, a.s. poskytuje služby elektronického bankovníctva prostredníctvom systému OTPdirekt v moduloch: Call Centrum

Více

Návod na používanie formulárov Centrálnej úradnej elektronickej tabule v module elektronického doručovania

Návod na používanie formulárov Centrálnej úradnej elektronickej tabule v module elektronického doručovania Návod na používanie formulárov Centrálnej úradnej elektronickej tabule v module elektronického doručovania Dátum zverejnenia: 18. 12. 2014 Verzia dokumentu: 6 Dátum aktualizácie: 29. 11. 2016 Popis: Tento

Více

Elektronická verejná správa v Slovenskej republike 24. október 2012 ITAPA kongres

Elektronická verejná správa v Slovenskej republike 24. október 2012 ITAPA kongres Elektronická verejná správa v Slovenskej republike 24. október 2012 ITAPA kongres Pavel Bojňanský Ministerstvo financií SR -1- -2- -3- Základné stavebné kamene slovenského egovernmentu Elektronická identifikačná

Více

Postup pri zriadení a správe elektronickej schránky orgánu verejnej moci

Postup pri zriadení a správe elektronickej schránky orgánu verejnej moci Postup pri zriadení a správe elektronickej schránky orgánu verejnej moci Dátum zverejnenia: 1. 2. 2014 Verzia dokumentu: 6 Dátum aktualizácie: 28. 12. 2016 Popis: Tento dokument je určený pre fyzické osoby,

Více

Sprístupnenie služieb Štátnej pokladnice pre interné systémy jej klientov

Sprístupnenie služieb Štátnej pokladnice pre interné systémy jej klientov Foto 87x115,25 mm Sprístupnenie služieb Štátnej pokladnice pre interné systémy jej klientov Michal Pychtin Solution Architect michal.pychtin@oriwin.eu Predstavenie spoločnosti ORIWIN ORIWIN je spoločnosť,

Více

Operačný program Informatizácia spoločnosti

Operačný program Informatizácia spoločnosti Operačný program Informatizácia spoločnosti Usmernenie č. 12/2014 Vec: Usmernenie SORO OPIS k výberu možných scenárov platieb za elektronické služby verejnej správy Adresáti: Prijímatelia v rámci OPIS,

Více

Sadzobník poplatkov mlinka:

Sadzobník poplatkov  mlinka: Sadzobník poplatkov www.mbank.sk : 0850 60 60 50 I mkonto Preddefinovanie prevodného 0,33 /10 Sk 0,33 /10 Sk Prevodný príkaz vnútrobankový 0,33 /10 Sk Prevodný príkaz medzibankový 0,33 /10 Sk Trvalý príkaz

Více

Návod na udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a jeho zneplatnenie

Návod na udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a jeho zneplatnenie Návod na udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a jeho zneplatnenie Dátum zverejnenia: 1. 2. 2014 Verzia: 7 Dátum aktualizácie: 23. 8. 2016 Popis: Tento dokument je určený

Více

Postup pri deaktivácii elektronickej schránky na doručovanie pre fyzické osoby

Postup pri deaktivácii elektronickej schránky na doručovanie pre fyzické osoby Postup pri deaktivácii elektronickej schránky na doručovanie pre fyzické osoby Dátum zverejnenia: 1. 2. 2014 Verzia dokumentu: 4 Dátum aktualizácie: 23. 8. 2017 Popis: Tento dokument je určený pre občanov

Více

Návod na používanie formulárov v module dlhodobého uchovávania (MDU) pre orgány verejnej moci

Návod na používanie formulárov v module dlhodobého uchovávania (MDU) pre orgány verejnej moci Návod na používanie formulárov v module dlhodobého uchovávania (MDU) pre orgány verejnej moci Dátum zverejnenia: 7. 5. 2015 Verzia dokumentu: 4 Dátum aktualizácie: 29. 11. 2016 Popis: Tento dokument je

Více

Postup pri zriadení a správe elektronickej schránky pre organizačnú zložku alebo organizáciu orgánu verejnej moci

Postup pri zriadení a správe elektronickej schránky pre organizačnú zložku alebo organizáciu orgánu verejnej moci Postup pri zriadení a správe elektronickej schránky pre organizačnú zložku alebo organizáciu orgánu verejnej moci Dátum zverejnenia: 1. 2. 2014 Verzia dokumentu: 8 Dátum aktualizácie: 9. 1. 2017 Popis:

Více

Spoločnosť Wüstenrot monitoruje všetky bezpečnostné informácie a udalosti v informačnom systéme

Spoločnosť Wüstenrot monitoruje všetky bezpečnostné informácie a udalosti v informačnom systéme Prípadová štúdia Spoločnosť Wüstenrot monitoruje všetky bezpečnostné informácie a udalosti v informačnom systéme Implementácia riešenia na zber a vyhodnocovanie bezpečnostných udalostí a incidentov (SIEM)

Více

Príručka k elektronickej službe ES06 Poskytovanie poradenstva a vzdelávania pre podnikateľov a záujemcov o podnikanie

Príručka k elektronickej službe ES06 Poskytovanie poradenstva a vzdelávania pre podnikateľov a záujemcov o podnikanie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky INTEGROVANÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM PRE ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB MH SR Príručka k elektronickej službe ES06 Poskytovanie poradenstva a vzdelávania

Více

Aplikácia pre osobitnú úpravu Mini One Stop Shop (MOSS)

Aplikácia pre osobitnú úpravu Mini One Stop Shop (MOSS) SLOVENSKEJ REPUBLIKY Aplikácia pre osobitnú úpravu (MOSS) Používateľská príručka Verzia 1.0 Obsah: 1. Práca v aplikácii MOSS 2. Technické podmienky 3. Kontakt Strana 2 1. Práca v aplikácii Aplikácia pre

Více

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ Európsky fond regionálneho rozvoja

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ Európsky fond regionálneho rozvoja Sprostredkovateľský orgán OPIS Riadiaci orgán OPIS Európska únia TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ Európsky fond regionálneho rozvoja Čiastková štúdia uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi 1 Elektronizácia

Více

Ako sme postavili Benátky

Ako sme postavili Benátky Ako sme postavili Benátky alebo Sedem vecí, ktoré sme určite nechceli Tomáš Barbarič, Poštová banka Peter Polák, Softec 7...milión NECHCELI SME polí vo filtri [inteligentné vyhľadávanie] 7 Takto nejak

Více

Multihosting manuál ET a.s. ZÁKAZNÍCKA LINKA IČO: TEL IČ pre DPH: FAX:

Multihosting manuál ET a.s. ZÁKAZNÍCKA LINKA IČO: TEL IČ pre DPH: FAX: Multihosting manuál Vážený zákazník, dovoľte, aby sme Vám poďakovali za výber webhostingového produktu VNET Multihosting. Pripravili sme pre Vás manuál, v ktorom sú podrobne popísané jednotlivé možnosti

Více

AUTENTIZAČNÍ SERVER CASE BEZPEČNÁ A OVĚŘENÁ IDENTITA

AUTENTIZAČNÍ SERVER CASE BEZPEČNÁ A OVĚŘENÁ IDENTITA AUTENTIZAČNÍ SERVER CASE BEZPEČNÁ A OVĚŘENÁ IDENTITA SERVER CASE BYL NAVRŽEN JAKO CENTRÁLNÍ AUTENTIZAČNÍ A AUTORIZAČNÍ SYSTÉM. JEHO PRIMÁRNÍM ÚKOLEM JE USNADNIT INTEGRACI SILNÝCH BEZPEČNOSTNÍCH METOD DO

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY KLADNO

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY KLADNO Roman Hlaváč - IBM Local Government Manager Miloš Hurdálek - SW specialist 9. června 2011 Chytrá řešení pro města a obce Identity pod kontrolou Identity & Access Management (nejen) pro integraci úřadu

Více

Univerzální řešení Workflow v kulturních institucích

Univerzální řešení Workflow v kulturních institucích Univerzální řešení Workflow v kulturních institucích Ivan Hanzlík, EEA ARCHIVY, KNIHOVNY, MUZEA V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ 2013 Praha 28.11.2013 Pojem Workflow Automatizovaný proces Abstrakce/popis pracovní činnosti,

Více

Ing. Marián Vasilečko, TT-IT s.r.o. Trnava GIS MESTA TRNAVA júna Konferencia CGIT 2013 hotel Partizán, Tále

Ing. Marián Vasilečko, TT-IT s.r.o. Trnava GIS MESTA TRNAVA júna Konferencia CGIT 2013 hotel Partizán, Tále Ing. Marián Vasilečko, TT-IT s.r.o. Trnava GIS MESTA TRNAVA Konferencia CGIT 2013 hotel Partizán, Tále Systém pre zber, uchovávanie, triedenie, vyhľadávanie, zobrazovanie a analýzu geopriestorových informácii

Více

Prínosy energetického manažmentu.

Prínosy energetického manažmentu. Prínosy energetického manažmentu j.stanek@chastia.com www.chastia.com Základné členenie energetického manažmentu Kontrola faktúr, optimalizácia výšky platieb kontrola podľa vlastných odpočtov stráženie

Více

Možné elektronické služby katastra a ich realizácia v ČR

Možné elektronické služby katastra a ich realizácia v ČR Možné elektronické služby katastra a ich realizácia v ČR Voľný informačný prístup do katastra Hotel Dukla, Bratislava, 13.6.2006 Rastislav Wartiak, Ness Czech Agenda KaPor a správy katastra Možné elektronické

Více

Elektronické skartační řízení

Elektronické skartační řízení Elektronické skartační řízení Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D. Triada, spol. s r. o. Obsah Elektronické skartační řízení Teoretický základ pro skartační řízení Metodický pokyn Národního archivu Základní schéma

Více

GIS PORTÁL ISS Vyskúšajte si GIS v prostredí internetu. ITAPA 2005, , Bratislava

GIS PORTÁL ISS Vyskúšajte si GIS v prostredí internetu. ITAPA 2005, , Bratislava GIS PORTÁL ISS Vyskúšajte si GIS v prostredí internetu Cieľ Hlavnou myšlienkou je vytvoriť portál pre sprístupnenie a priblíženie prostriedkov a možností jednoduchého riešenia GIS v prostredí internetu

Více

Model integrovaných e-služieb verejnej správy v SR

Model integrovaných e-služieb verejnej správy v SR Model integrovaných e-služieb verejnej správy v SR Pavol BÜCHLER, INFOSTAT Martin ŠVONAVEC, DITEC a.s. ITAPA 2005, 22.11.2005 Štátny program výskumu a vývoja Budovanie informačnej spoločnosti Model integrovaných

Více

Postup pri aktivácii elektronickej schránky na doručovanie pre právnické osoby, ktoré nie sú zapísané do obchodného registra

Postup pri aktivácii elektronickej schránky na doručovanie pre právnické osoby, ktoré nie sú zapísané do obchodného registra Postup pri aktivácii elektronickej schránky na doručovanie pre právnické osoby, ktoré nie sú zapísané do obchodného registra Dátum platnosti: 1. 2. 2014 Verzia dokumentu: 9 Dátum zverejnenia: 19. 1. 2017

Více

Príručka používateľa elektronickej služby ES 13. Prihlasovanie sa do Katalógu kooperačných príležitostí (KATKA)

Príručka používateľa elektronickej služby ES 13. Prihlasovanie sa do Katalógu kooperačných príležitostí (KATKA) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky INTEGROVANÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM PRE ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB MH SR Príručka používateľa elektronickej služby ES 13 Prihlasovanie sa

Více

Informačný systém. prevencie a nápravy environmentálnych škôd. Zákon NR SR č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd

Informačný systém. prevencie a nápravy environmentálnych škôd. Zákon NR SR č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Informačný systém prevencie a nápravy environmentálnych škôd Zákon NR SR č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd Konferencia Znečistené územia

Více

Vypracovalo: oddelenie redakcie ÚPVS, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Vypracovalo: oddelenie redakcie ÚPVS, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Návod na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu 1 prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom (eid karta) s použitím aplikácie D.Signer/XAdES Dátum zverejnenia: 9. 9. 2014 Verzia dokumentu:

Více

PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY

PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY SYSCOM SOFTWARE Firma vznikla vroce 1994. Zaměřuje se na dodávky komplexních služeb voblasti informačních technologií. Orientuje se zejména

Více

Konferencia Združenia informatikov samospráv Slovenska /ZISS/ Koncepcie rozvoja informačných systémov verejnej správy (KRIS)

Konferencia Združenia informatikov samospráv Slovenska /ZISS/ Koncepcie rozvoja informačných systémov verejnej správy (KRIS) Konferencia Združenia informatikov samospráv Slovenska /ZISS/ Koncepcie rozvoja informačných systémov verejnej správy (KRIS) Prezentujúci: Mgr. Ľudovít Lauko, Mgr. Ing. Martin Gálik We create value Od

Více

eidas - zkušenosti s implementací řízení přístupu a federací identit ISSS 2016 Hradec Králové

eidas - zkušenosti s implementací řízení přístupu a federací identit ISSS 2016 Hradec Králové eidas - zkušenosti s implementací řízení přístupu a federací identit ISSS 2016 Hradec Králové 3. dubna 2016 Miloš Matůš Petr Zeman Aleš Novák 2 eidas - zkušenosti s implementací řízení přístupu a federací

Více

Novell Identity Management. Jaromír Látal Datron, a.s.

Novell Identity Management. Jaromír Látal Datron, a.s. Novell Identity Management Jaromír Látal Datron, a.s. 19.4.2012 1 Identity management základní vlastnosti Jednoduché a rychlé poskytování uživatelských účtů Samoobslužné funkce pro uživatele Snadný návrh

Více

Elektronická identifikačná karta projekt realizovaný z prostriedkov Operačného programu Informatizácia spoločnosti

Elektronická identifikačná karta projekt realizovaný z prostriedkov Operačného programu Informatizácia spoločnosti Elektronická identifikačná karta projekt realizovaný z prostriedkov Operačného programu Informatizácia spoločnosti Prečo OP ako elektronická ID karta Snaha o integráciu a unifikáciu dokladov Potreba nielen

Více

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU ČEZ Distribuce, a.s. HSI, spol. s r.o. Zbyněk Businský Miroslav Kaňka ZÁKAZNÍK A DODAVATEL ČEZ DISTRIBUCE, A.S. ČEZ distribuční síť Od r. 2012 implementován GEOPORTÁL (1. ETAPA),

Více

Záverečná konferencia

Záverečná konferencia Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov (II. časť) Záverečná konferencia Juraj Šitina, NASES a Vladimír

Více

Portál úředníka. Lubomír Forejtek

Portál úředníka. Lubomír Forejtek Portál úředníka Lubomír Forejtek Portál úředníka aneb proč bych se měl o PÚ zajímat 2 Portál úředníka aneb proč bych se měl o PÚ zajímat Sdílení informací a možnosti spolupráce v jediném prostředí 2 Portál

Více

MUNTech, s.r.o. Bezručova Bratislava

MUNTech, s.r.o. Bezručova Bratislava MUNTech, s.r.o. Bezručova 9 811 09 Bratislava muntech@muntech.sk www.muntech.sk 2 Obsah Úvod 3 1 Elektronický portál... odpadov 4 2 Prihlásenie používateľa... 4 3 Odhlásenie používateľa... 5 4 Rozdelenie

Více

SKPOS back office. Ing. Karol Smolík a kol. Geodetický a kartografický ústav Bratislava.

SKPOS back office. Ing. Karol Smolík a kol. Geodetický a kartografický ústav Bratislava. SKPOS 2016 Seminár pre používateľov služby pri príležitosti 10. výročia SKPOS SKPOS back office Ing. Karol Smolík a kol. Geodetický a kartografický ústav Bratislava karol.smolik@skgeodesy.sk Seminár SKPOS

Více

MS OFFICE OUTLOOK 2007

MS OFFICE OUTLOOK 2007 MS OFFICE OUTLOOK 2007 PRÍRUČKA PRE MANAŽÉROV Eleonóra Beňová Michal Greguš 2013 Univerzita Komenského v Bratislave MS Office Outlook 2007 Príručka pre manažérov Mgr. Eleonóra Beňová, PhD., RNDr. Michal

Více

Ústredný portál VS po roku prevádzky, platobný portál ÚPVS

Ústredný portál VS po roku prevádzky, platobný portál ÚPVS Ústredný portál VS po roku prevádzky, platobný portál ÚPVS Rastislav Pavlík, SWAN, a.s. Utorok 13. 11. 2007 Abstrakt prezentácie Legislatívne pozadie nove kompetencie zadefinovanie vzťahov medzi správcom

Více

Použitie novej eid karty s čipom ako autentifikačného mechanizmu v štátnej a komerčnej sfére. Milan Satala, HP

Použitie novej eid karty s čipom ako autentifikačného mechanizmu v štátnej a komerčnej sfére. Milan Satala, HP Použitie novej eid karty s čipom ako autentifikačného mechanizmu v štátnej a komerčnej sfére Milan Satala, HP Agenda Čo je to eid karta a na čo má slúžiť? Očakávané prínosy z pohľadu poskytovateľa a používateľa

Více

Zákon o egovernmente, zákon o informačnej bezpečnosti

Zákon o egovernmente, zákon o informačnej bezpečnosti Zákon o egovernmente, zákon o informačnej bezpečnosti IT Summit 6. október 2011 M. Molnár, J Hochmann Ministerstvo financií SR Štefanovičova č. 5, 817 82 Bratislava 15-1- Obsah 1. Zákon o elektronizácii

Více

egovernment ready úřad

egovernment ready úřad egovernment ready úřad Ing. Václav Koudele Strategy architect Tel.: +420 602 191 122 Vaclav.koudele@microsoft.com Ing. Zdeněk Dutý Ředitel pro egovernment Tel.: +420 910 972 131 zdenek.duty@autocont.cz

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK

INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK PODĽA NORMY ISO 31000 SO ZAMERANÍM NA POŽIADAVKY NORIEM ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:201 [OHSAS 18001] 1. MARCA 2017 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN TERMÍNY A DEFINÍCIE

Více

Archivace Elektronických Dokumentů

Archivace Elektronických Dokumentů Archivace Elektronických Dokumentů Václav Provazník Technology Solutions Manager Oracle Consulting Agenda Výchozí stav Výzvy, Požadavky, Možnosti Řešení Oracle Zkušenosti z praxe

Více

Identity Management centralizovaná správa uživatelů

Identity Management centralizovaná správa uživatelů Identity Management centralizovaná správa uživatelů AMI Praha a.s. Tomáš Faško, výkonný ředitel 17. března 2010 Miroslav Rusko, account manager Martin Lízner, specialista pro Identity Management Program

Více

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing.

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Karviná, 21. 10. 2011 Obsah prezentace 1. Okolnosti

Více

Elektronické stavebné konanie dopad na samosprávu

Elektronické stavebné konanie dopad na samosprávu Elektronické stavebné konanie dopad na samosprávu Peter Skirka, Ivana Havlíková, VITA software, s.r.o. Kto sme? VITA software, s.r.o. Čo nás čaká Nový stavebný zákon Nový stavebný zákon Dosiaľ zákon č.

Více

Elektronické jednotné kontaktné miesto v SR. Ministerstvo vnútra SR odbor živnostenského podnikania

Elektronické jednotné kontaktné miesto v SR. Ministerstvo vnútra SR odbor živnostenského podnikania Elektronické jednotné kontaktné miesto v SR Ministerstvo vnútra SR odbor živnostenského podnikania Bratislava, február 2016 Jednotné kontaktné miesta sú súčasťou e-governmentu a sú spravované národnými

Více

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU 1. Identifikácia zadávateľa: Názov: bit-studio spol. s r.o. Sídlo:, Slovensko Zastúpený: Ing. Jana Klimentová IČO: 35702877 Telefón:

Více

Problematika dlouhodobého ověřování platnosti elektronických dokumentů

Problematika dlouhodobého ověřování platnosti elektronických dokumentů Problematika dlouhodobého ověřování platnosti elektronických dokumentů ITAPA 2016 Mgr. Kateřina Jarošová První certifikační autorita, a.s. 14. 11. 2016 Představení společnosti První certifikační autorita,

Více

ve spolupráci s Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích.

ve spolupráci s Zavádíme a provozujeme užitečné informační technologie v organizacích. ve spolupráci s 1 Portál úředníka Lubomír Forejtek Ing. lubomir.forejtek@autocont.cz Pavlinec Petr Ing. pavlinec.p@kr-vysocina.cz Portál úředníka aneb proč bych se měl o PÚ zajímat Sdílení informací a

Více

SPRÁVA ŽIVOTNÍHO CYKLU UŽIVATELE. Roman Pudil, SOITRON 12. 4. 2010

SPRÁVA ŽIVOTNÍHO CYKLU UŽIVATELE. Roman Pudil, SOITRON 12. 4. 2010 SPRÁVA ŽIVOTNÍHO CYKLU UŽIVATELE Roman Pudil, SOITRON 12. 4. 2010 Vymezení pojmů Identita = totožnost, shodnost IT identitou může být cokoliv (člověk, místnost, program, ) Trezor identit = úložiště dat

Více

ZB GIS referenčný základ národnej infraštruktúry priestorových informácií

ZB GIS referenčný základ národnej infraštruktúry priestorových informácií Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava ZB GIS referenčný základ národnej infraštruktúry priestorových informácií Mgr. Ľuboslav Michalík 18. Slovenské geodetické dni, Žilina,

Více

Korporátní identita - nejcennější aktivum

Korporátní identita - nejcennější aktivum Korporátní identita - nejcennější aktivum Luděk Šafář Services Team Leader lsafar@novell.cz 03/13/2006 Standardní prostředí IT prostředí je diverzifikované a komplexní Administrativní činnosti jsou manuální

Více

Efektívna správa majetku na báze SAP Michal Pychtin, ORIWIN, s.r.o.

Efektívna správa majetku na báze SAP Michal Pychtin, ORIWIN, s.r.o. Efektívna správa majetku na báze SAP Michal Pychtin, ORIWIN, s.r.o. Predstavenie spoločnosti ORIWIN ORIWIN je spoločnosť, ktorá sa zaoberá návrhom, implementáciou a vývojom riešení postavených na integračnej

Více

Reporting a Monitoring

Reporting a Monitoring Reporting a Monitoring IBM Tivoli Storage Manager 6.3 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.5 Ondřej Bláha CEE+R CoP Team / Tivoli Storage Team Leader 2010 IBM Corporation Administrátorské rozhraní

Více

Využití identity managementu v prostředí veřejné správy

Využití identity managementu v prostředí veřejné správy Využití identity managementu v prostředí veřejné správy Tomáš Král Account Technology Strategist, Public Sector Microsoft ČR Realita dneška: Rostoucí počet provozovaných či používaných, často heterogenních

Více

Seminár Národná koncepcia informatizácie verejnej správy (NKIVS) Školenie

Seminár Národná koncepcia informatizácie verejnej správy (NKIVS) Školenie Seminár Národná koncepcia informatizácie verejnej správy (NKIVS) Školenie Koncepcie rozvoja informačných systémov verejnej správy (KRIS) Prezentujúci: Mgr. Ľudovít Lauko, Mgr. Ing. Martin Gálik doc. RNDr.

Více

Návod na nastavenie oprávnení pre oprávnené osoby s udeleným čiastočným prístupom

Návod na nastavenie oprávnení pre oprávnené osoby s udeleným čiastočným prístupom Návod na nastavenie oprávnení pre oprávnené osoby s udeleným čiastočným prístupom Dátum zverejnenia: 1. 2. 2014 Verzia: 6 Dátum aktualizácie: 23. 8. 2017 Popis: Tento dokument je určený pre fyzické osoby,

Více

EMIS s.r.o. tel:

EMIS s.r.o.   tel: ESID System GIS SW NA SPRÁVU POZEMKOV, ZMLÚV A GP PREPOJENIE NA KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ RÔZNE DÁTUMY AKTUÁLNOSTI KN DÁT GRAFICKÉ SLEDOVANIE MAJETKU POZEMKY, OBJEKTY, ORTOFOTOMAPY GEOMETRICKÉ PLÁNY, ÚZEMNÉ

Více

TARIFA IP Hlas REZIDENT platná od

TARIFA IP Hlas REZIDENT platná od TARIFA IP Hlas REZIDENT Mesačný poplatok 0 Medzinárodné volania (min.) 0-24 hod. Voľné minúty 0 zóna 0,12 zóna 0,13 Volania v rámci SR (min.) 0-24 hod. zóna 0,34 Miestne, Medzimestské 0,07 zóna 0,79 GSM

Více

Výzvy IOP č. (04), 06, 08, 09

Výzvy IOP č. (04), 06, 08, 09 Výzvy IOP č. (04), 06, 08, 09 Pro kraje výzva č. 08 celkem 6 částí Plzeňský kraj 3 projekty: Technologické centrum PK část VI. DMVS PK část II. ICT služby TC PK ostatní části Rozdělení odpovídalo členění

Více

Koordinácia informatizácie verejnej správy v SR. Ako naskočiť na európsky vlak?

Koordinácia informatizácie verejnej správy v SR. Ako naskočiť na európsky vlak? Koordinácia informatizácie verejnej správy v SR Ako naskočiť na európsky vlak? Obsah Slovensko a egovernment Vízia egovernmentu Princípy politiky koordinácie Cieľový stav 2 Slovensko a egovernment Postavenie

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Centrální elektronické podání. portál občana

Centrální elektronické podání. portál občana Centrální elektronické podání portál občana David Zimandl, ICZ a.s. 9.11.2010 1 další el.bod pro komunikaci s úřadem Aplikační nástavba portálových řešení umožňující komunikovat občanovi s Úřadem (ale

Více

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 Reporting a Monitoring Ondřej Bláha CEE+R CoP Team / Tivoli Storage Team Leader Září 2010 2010 IBM Corporation TSM 6: Reporting

Více

Náhrada i:key nová služba Internet banking TB aktívny bez limitu

Náhrada i:key nová služba Internet banking TB aktívny bez limitu Náhrada i:key nová služba Internet banking TB aktívny bez limitu Funkcionality, ktoré boli súčasťou pôvodnej verzie Internet bankingu TB pre podnikateľov, sme pre vás sprístupnili v novom Internet bankingu

Více

Verze 1.x 2.x 3.x 4.x 5.x. X X X X uživatelům (správcům) systému Řazení dat v přehledech podle jednotlivých sloupců

Verze 1.x 2.x 3.x 4.x 5.x. X X X X uživatelům (správcům) systému Řazení dat v přehledech podle jednotlivých sloupců Verze 1.x 2.x 3.x 4.x 5.x 6.x P@wouk Termín vydání 09/2004 01/2005 10/2005 10/2006 02/2007 10/2007 A D M I N I S T R Á T O R S K É W E B O V É R O Z H R A N Í Nastavení různé úrovně přístupových práv do

Více

7 krokov pre úspešné používanie ZEP pri komunikácii s finančnou správou SR

7 krokov pre úspešné používanie ZEP pri komunikácii s finančnou správou SR 7 krokov pre úspešné používanie ZEP pri komunikácii s finančnou správou SR 1. Vyplnenie registračného formulára na drsr.sk (FS SR Vám v rámci registrácie pridelí ID). http://www.drsr.sk/wps/portal/registracia

Více

DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM SVYDO. RS Alfa, spol. s r.o., Košice

DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM SVYDO. RS Alfa, spol. s r.o., Košice DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM SVYDO RS Alfa, spol. s r.o., Košice Dochádzkový systém SVYDO umožňuje presné elektronické spracovanie dochádzkovej agendy akéhokoľvek typu organizácie. Distribuuje sa v plne sieťovej

Více

Sadzobník poplatkov. mlinka: platný od II emax. I mkonto. III emax plus Poplatok. II emax.

Sadzobník poplatkov.  mlinka: platný od II emax. I mkonto. III emax plus Poplatok. II emax. www.mbank.sk : 0850 60 60 50 Zriadenie účtu Vedenie účtu mesačne Zrušenie účtu Zmena názvu účtu I mkonto Preddefinovanie prevodného 0,7 0,7 Prevodný príkaz vnútrobankový 0,7 Prevodný príkaz medzibankový

Více

Rezortní registry (ereg) a Jednotná technologická platforma rezortu zdravotnictví

Rezortní registry (ereg) a Jednotná technologická platforma rezortu zdravotnictví Projekt ereg Rezortní registry (ereg) a Jednotná technologická platforma rezortu zdravotnictví technologická a organizační pravidla provozu a rozvoje aplikací elektronického zdravotnictví Ing. Fares Shima

Více

IS VZP ČR jako základ podpory ehealth

IS VZP ČR jako základ podpory ehealth IS VZP ČR jako základ podpory ehealth Ing. Vladan Novotný Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR IS VZP ČR Informační systém VZP ČR podporuje činnosti, ke kterým byla VZP ČR zřízena Výběr pojistného od plátců

Více

Katalog školení QAD. Školení probíhají na adrese: Minerva ČR, Skálova 2490, Tábor začátek 9:00 hod do cca 16 hod

Katalog školení QAD. Školení probíhají na adrese: Minerva ČR, Skálova 2490, Tábor začátek 9:00 hod do cca 16 hod Katalog školení QAD Školení probíhají na adrese: Minerva ČR, Skálova 2490, začátek 9:00 hod do cca 16 hod Minerva ČR, AT Tower Pražákova 69, začátek 9:00 hod do cca 16 hod cena 4000Kč/osoba, druhá a další

Více

TM1 vs Planning & Reporting

TM1 vs Planning & Reporting R TM1 vs Planning & Reporting AUDITOVATELNOST? ZABEZPEČENÍ? SDÍLENÍ? KONSOLIDACE? PROPOJITELNOST???? TM1?? COGNOS PLANNING IBM COGNOS 8 PLANNING Cognos Planning Podpora plánovacího cyklu Jednoduchá tvorba

Více

Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice

Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na realizaci veřejné zakázky

Více

Implementace SAP S/4HANA je skutečně S Simple

Implementace SAP S/4HANA je skutečně S Simple Implementace SAP S/4HANA je skutečně S Simple Agenda Prečo sme sa rozhodli pre S/4 HANA? Implementácia S/4 HANA a Simple Finance Čo na to používatelia? Prečo sme sa rozhodli pre S/4 HANA? SAP ERP ECC 6.0

Více

Návod na viacnásobné podpisovanie dokumentov prostredníctvom aplikácie D.Signer/XAdES v prostredí elektronickej schránky

Návod na viacnásobné podpisovanie dokumentov prostredníctvom aplikácie D.Signer/XAdES v prostredí elektronickej schránky Návod na viacnásobné podpisovanie dokumentov prostredníctvom aplikácie D.Signer/XAdES v prostredí elektronickej schránky Dátum platnosti: 9. 9. 2014 Verzia: 4 Dátum aktualizácie: 21. 8. 2017 Popis: Tento

Více

E-shop. Modul E-shop sa skladá z prehľadného online katalógu produktov, intuitívneho nákupného košíka a systému objednávky tovarov alebo služieb.

E-shop. Modul E-shop sa skladá z prehľadného online katalógu produktov, intuitívneho nákupného košíka a systému objednávky tovarov alebo služieb. E-shop Rozšírte svoje podnikateľské aktivity na internet pomocou vynikajúceho systému AlejTech E-shop. Zriaďte si elektronický obchod a ponúknite svoje produkty, tovary a služby širšiemu spektru zákazníkov

Více

Obsah. 1 Úvod do Wordu Práca s dokumentmi 33. Obsah. Predhovor 1 Typografická konvencia použitá v knihe 2

Obsah. 1 Úvod do Wordu Práca s dokumentmi 33. Obsah. Predhovor 1 Typografická konvencia použitá v knihe 2 Obsah Predhovor 1 Typografická konvencia použitá v knihe 2 1 Úvod do Wordu 2003 3 Spustenie a ukončenie Wordu 4 Prepínanie medzi otvorenými dokumentmi 5 Oprava aplikácie 5 Popis obrazovky 7 Popis panela

Více

Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici Akademický rok 2012/2013 Zimný semester MANAŢMENT HOTELA

Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici Akademický rok 2012/2013 Zimný semester MANAŢMENT HOTELA Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici Akademický rok 2012/2013 Zimný semester MANAŢMENT HOTELA prof. Ing. Peter Patúš, PhD. Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania REZERVOVANIE UBYTOVANIA

Více

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším.

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Případová studie Portál financnasprava.sk Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Portál financnasprava.sk Uvedení portálu do života

Více

Manuscriptorium jako základ pro virtuální badatelské prostředí

Manuscriptorium jako základ pro virtuální badatelské prostředí Manuscriptorium jako základ pro virtuální badatelské prostředí Obsahová dimenze versus technické moduly Jindřich Marek Zdeněk Uhlíř Národní knihovna ČR Definice pojmů virtuální badatelské prostředí množina

Více

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Jaromír Látal 1 Portálové řešení v bezpečí Sentinelu Portál úředníka Portál občana Portál pro radu a zastupitelstvo Portál zřizovaných organizací Portál

Více

Zásady energetického manažmentu v Trnavskom

Zásady energetického manažmentu v Trnavskom Zásady energetického manažmentu v Trnavskom samosprávnom kraji Rastislav Zovčák Dalkia a.s. 05/2012 Dudince Obsah: 1. Spolupráca TTSK a Dalkia a.s. na poli energetického manažmentu 2. EPC ďalšia z možností

Více

<Insert Picture Here> Jak garantovat bezpečnost systémů ve státní správě

<Insert Picture Here> Jak garantovat bezpečnost systémů ve státní správě 1 Jak garantovat bezpečnost systémů ve státní správě Tomáš Dvořáček Oracle Consulting Kvíz na začátek Čím se proslavil tento muž: Jménem Herve Falciani Autor bezpečnostního SW pro

Více

Čo ponúka CAIR a portál Slovakiana pracovníkom a návštevníkom knižníc na Slovensku?

Čo ponúka CAIR a portál Slovakiana pracovníkom a návštevníkom knižníc na Slovensku? Čo ponúka CAIR a portál Slovakiana pracovníkom a návštevníkom knižníc na Slovensku? Ing. Richard Hrabčák Národné osvetové centrum TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ CAIR - Centrálna aplikačná infraštruktúra

Více

Certifikát. Prvé kroky s certifikátom na čipovej karte

Certifikát. Prvé kroky s certifikátom na čipovej karte Certifikát Prvé kroky s certifikátom na čipovej karte Vážená klientka, vážený klient, ďakujeme Vám za prejavenie dôvery a blahoprajeme k získaniu certifikátu. Čo je to osobný certifikát Certifikát uložený

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

MS Dynamics NAV 2017 Čo je nové?

MS Dynamics NAV 2017 Čo je nové? MS Dynamics NAV 2017 Čo je nové? Podnikové riešenie od spoločnosti Microsoft, ktoré sa neustále vyvíja a zlepšuje a čoraz rýchlejšie a pružnejšie implementuje. Je jednoduchý na používanie a má dostatočný

Více

Mobilná aplikácia ekolok SP, a.s.

Mobilná aplikácia ekolok SP, a.s. Mobilná aplikácia ekolok SP, a.s. Príručka k aplikácii Účel: Príručka k Mobilnej aplikácii SP, a.s. Určené pre: používateľov Mobilnej aplikácie Slovenskej pošty, a.s.: ekolok. Vypracoval: Slovenská pošta,

Více

Európske štrukturálne a investičné fondy EÚ najčastejšie chyby žiadateľov a ich predchádzanie

Európske štrukturálne a investičné fondy EÚ najčastejšie chyby žiadateľov a ich predchádzanie Európske štrukturálne a investičné fondy EÚ najčastejšie chyby žiadateľov a ich predchádzanie Rastislav Horvát CEO ISA Business Breakfast Žilina 9. jún 2015 FÁZY PROJEKTOVÉHO CYKLU 1. Predprípravná 2.

Více