3. Prodloužení termínu pro použití finančního daru poskytnutého pro Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje - Václav Šlajs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. Prodloužení termínu pro použití finančního daru poskytnutého pro Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje - Václav Šlajs"

Transkript

1 Projednaný program 61. RPK : Zahájení, úvodní formality 1. Rozhodnutí o výběru a rozhodnutí o zrušení části podlimitní veřejné zakázky Mediální komunikace pro Plzeňský kraj leden až prosinec Václav Šlajs 2. Stipendium Plzeňského kraje Václav Šlajs 3. Prodloužení termínu pro použití finančního daru poskytnutého pro Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje - Václav Šlajs 4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě na úvěrové bankovní produkty - Václav Šlajs 5. Rozpočtové opatření č. 200 dotace z OP ŽP Sanace kontaminovaného území Koloveč, Sanace kontaminovaného území Plzeň Libušín - Václav Šlajs 6. Rozpočtové opatření č. 201 dotace MF UZ Václav Šlajs 7. Rozpočtové opatření č. 202 dotace MŽP UZ Václav Šlajs 8. Rozpočtové opatření č dotace z Programu přeshraniční Spolupráce Cíl 3 ČR - Svobodný stát Bavorsko projekt Člověk v popředí zájmu - Václav Šlajs 9. Rozpočtové opatření č. 204 dotace MPSV UZ Václav Šlajs 10. Rozpočtové opatření č. 205 a změna usnesení RPK č. 3690/15 ze dne Rozpočtové opatření č Václav Šlajs 11. Rozpočtové opatření č dotace MF - UZ Václav Šlajs 12. Rozpočtové opatření č. 207 Školství a tělovýchova finanční vypořádání I. globálních grantů OP VK v oblastech podpory 1.1, 1.2, Václav Šlajs 13. Rozpočtové opatření č dotace z ROP NUTS II Jihozápad Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Střední odborná škola, Stříbro, Střední průmyslová škola, Tachov a Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň - Václav Šlajs 14. Rozpočtové opatření č. 209 a uložení odvodu příspěvkovým organizacím Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Střední odborná škola, Stříbro, Střední průmyslová škola, Tachov a Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň - Václav Šlajs

2 15. Rozpočtové opatření č. 210 dotace z OP ŽP Zkvalitnění území obora Horšov zvýšení biodiverzity - Václav Šlajs 16. Rozpočtové opatření č dotace z IOP ICT služby technologického centra Plzeňského kraje části I, III, IV a V - Václav Šlajs 17. Rozpočtové opatření č. 212 Dotace MPSV UZ 13003, UZ projekt Transformace DOZP Stod I. etapa - Václav Šlajs 18. Rozpočtové opatření č. 213 Kultura změna závazných ukazatelů Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě u Hartmanic - Václav Šlajs 19. Rozpočtové opatření č. 214 dotace z ROP NUTS II Jihozápad - Václav Šlajs 20. Rozpočtové opatření č. 215 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Plzeňského kraje - Václav Šlajs 21. Rozpočtové opatření č dotace MŠMT UZ 33057, UZ Václav Šlajs 22. Rozpočtové opatření č dotace z ROP NUTS II Jihozápad Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324, Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy, Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 - Václav Šlajs 23. Rozpočtové opatření č. 218 a uložení odvodu příspěvkovým organizacím Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324, Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy, Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 - Václav Šlajs 24. Rozpočtové opatření č. 219 Změna příjmů a výdajů v rozpočtové oblasti Doprava - Václav Šlajs 25. Rozpočtové opatření č. 220 přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Životní prostředí - Václav Šlajs 26. Rozpočtové opatření č navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu, přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova, navýšení závazných ukazatelů - Václav Šlajs 27. Rozpočtové opatření č dotace MF - UZ Václav Šlajs 28. Rozpočtové opatření č. 223 navýšení příjmové a výdajové části v oblasti Zastupitelé rozpočtu PK na rok Václav Šlajs 29. Rozpočtové opatření č. 224 přesun v rámci oblasti Vnitřní správa IT - Václav Šlajs 2

3 30. Rozpočtové opatření č. 225 dotace MMR UZ Václav Šlajs 31. Rozpočtové opatření č. 226 UZ navýšení fin. vztahů - Václav Šlajs 32. Rozpočtové opatření č. 227 přesun v rámci rozpočtové oblasti Informatika - Václav Šlajs 33. Rozpočtové opatření č. 228 ZDR přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Zdravotnictví, změna závazných ukazatelů - Václav Šlajs 34. Rozpočtové opatření č. 229 a uložení odvodu příspěvkové organizaci PK Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99 - Václav Šlajs 35. Rozpočtové opatření č. 230 Školství a tělovýchova navýšení finančního vztahu u p. o. projekt z I. globálního grantu v oblasti podpory Václav Šlajs 36. Rozpočtové opatření č. 231 Kultura přesun a navýšení závazného ukazatele u p. o. Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech - Václav Šlajs 37. Rozpočtové opatření č. 232 DSH přesun v rámci oblasti Doprava, změna závazných ukazatelů - Václav Šlajs 38. Rozpočtové opatření č navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu, přesun z oblasti Ostatní financování do oblasti Školství a tělovýchova, přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova, navýšení závazných ukazatelů - Václav Šlajs 39. Rozpočtové opatření č přesun v rámci oblasti Majetek, změny závazných ukazatelů - Václav Šlajs 40. Rozpočtové opatření č. 235 dotace z ROP NUTS II Jihozápad - Václav Šlajs 41. Rozpočtové opatření č. 236 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Plzeňského kraje - Václav Šlajs 42. Rozpočtové opatření č Snížení příjmů a výdajů rozpočtu PK - nenaplnění příjmů z dotací u projektů spolufinancovaných z EU v roce Václav Šlajs 43. Rozpočtové opatření č. 238 Dotace MPSV UZ 13003, UZ Václav Šlajs 44. Rozpočtové opatření č přesun v rámci oblasti Majetek, změny závazných ukazatelů - Václav Šlajs 3

4 45. Jmenování člena Komise regionálního rozvoje a fondů EU Rady Plzeňského kraje - Jaroslav Bauer 46. Žádost Svazku Domažlicko o poskytnutí dotace na zajištění provozu mezinárodní autobusové linky č Jaroslav Bauer 47. Žádost města Tachov o poskytnutí dotace na provoz Cyklobusu Mže a Cyklobusu Český les pro rok Jaroslav Bauer 48. Žádost o poskytnutí dotace a Smlouva o poskytnutí účelové dotace - finanční příspěvek obcí na dopravní obslužnost Plzeňského kraje, návrh finančních příspěvků pro rok Jaroslav Bauer 49. Žádost o poskytnutí dotace na pořádání 23. silniční konference v Plzni - Jaroslav Bauer 50. Zařazení projektových dokumentací do seznamu PD na silnicích II. a III. třídy v PK - Jaroslav Bauer 51. Poskytnutí finanční podpory de minimis společnosti PROBO BUS a.s. na provoz přeshraničních autobusových linek č a Jaroslav Bauer 52. Uložení smluvní pokuty dopravci České dráhy, a.s. na základě Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě II. čtvrtletí Jaroslav Bauer 53. Vyřazení nepotřebného dlouhodobého movitého majetku předaného k hospodaření organizaci Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace - Jaroslav Bauer 54. Finanční dar třem subjektům v rámci charitativní sbírky pořádané Pavlem Horváthem při ukončení jeho sportovní kariéry - Ivo Grüner 55. Bezúplatné poskytování vybraných služeb v rámci projektů realizovaných a kofinancovaných z Integrovaného operačního programu - Ivo Grüner 56. Smlouva o výpůjčce s půjčitelem CESNET, zájmové sdružení právnických osob - Ivo Grüner 57. Smlouva o vzdáleném přístupu s dodavatelem PROSPEKS-IT, a.s. - Ivo Grüner 58. Zadání podlimitní veřejné zakázky Aktivní prvky pro KÚPK a regionální komunikační infrastrukturu PK CamelNET - Ivo Grüner 59. Výpověď Smlouvy o poskytování technické podpory aplikace Pořízení a integrace dat pro management regionální silniční sítě Plzňského kraje dodavateli GEODIS BRNO, spol. s r.o. - Ivo Grüner 4

5 60. Smlouvy o využívání IS VIRTUOS - Ivo Grüner 61. Projektové záměry Plzeňského kraje financovatelné ze strukturálních fondů EU (ESIF) v programovém období Ivo Grüner 62. Souhlas s přijetím daru - Jiří Struček 63. Souhlas zřizovatele se záměrem novostavby dílny diagnostiky pro výuku odborného výcviku žáků Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Sušice, U Kapličky Jiří Struček 64. Souhlas s umístěním sídla spolku Škroupovka, z.s. v budově Plzeňského kraje - Jiří Struček 65. Souhlas s uzavřením Smlouvy o partnerství mezi Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801 a Střediskem volného času RADOVÁNEK - Jiří Struček 66. Změny v rejstříku škol a školských zařízení - Jiří Struček 67. Uložení penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně dle ust. 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. - Jiří Struček 68. Poskytnutí neinvestičních příspěvků z dotačního programu Talent Jiří Struček 69. Poskytnutí neinvestiční dotace z programu Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Plzeňském kraji v roce Jiří Struček 70. Poskytnutí neinvestičních dotací a neinvestičních příspěvků z dotačního programu/titulu Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce Jiří Struček 71. Poskytnutí neinvestičních dotací z prostředků Komise pro sport Rady Plzeňského kraje - Jiří Struček 72. Podání projektové žádosti Dětské kluby RADOVÁNEK do Operačního programu: OP Zaměstnanost - Jiří Struček 73. Projekt Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje - Jiří Struček 74. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu Střední průmyslové školy, Tachov Světce 1 - Jiří Struček 5

6 75. Vyřazení movitého majetku Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Domažlice, Erbenova Jiří Struček 76. Zajištění výpravy Plzeňského kraje na Hrách VII. zimní olympiády dětí mládeže ČR 2016, které se uskuteční od 17. do 22. ledna 2016 v Ústeckém kraji - Jiří Struček 77. Jmenování zástupce Plzeňského kraje do dozorčí rady Techmania Science Center o.p.s. - Jiří Struček 78. Školská rada - jmenování nových členů - Jiří Struček 79. Odvolání a jmenování členů dozorčí rady - Nadační fond Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji - Jiří Struček 80. Platové náležitosti - Jiří Struček 81. Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 3608/15 ze dne 29. června Jiří Struček 82. Prodej pozemku Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x Vladimír Jakoubek - JUDr. Zdeňka Lišková 83. Výkup pozemků v k. ú. Nýřany Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x Ing. Jan Lichtneger - JUDr. Zdeňka Lišková 84. Výkup pozemků v k. ú. Úlice Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - jih x FARM PŇOVANY, s.r.o. - JUDr. Zdeňka Lišková 85. Výkupy pozemků v k. ú. Šťáhlavice, Štěnovice, Blovice, Skašov, Čižice SÚS PK, středisko Plzeň-jih x Jaruška Šebková, ČR-ČPP Transgas, s.p. Praha, Miloslav Cafourek, SJM Baumrukovi, Milan Bratko a Josef Mečíř, Lenka Vysocká, SJM Liškovi - JUDr. Zdeňka Lišková 86. Výkup pozemků v k. ú. Rabí Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x SJM Josef a Miroslava Tauchenovi - JUDr. Zdeňka Lišková 87. Výkup pozemků v k. ú. Ejpovice, k. ú. Medový Újezd - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x Václav Lukeš, David Lukeš, Tomáš Gála - JUDr. Zdeňka Lišková 88. Bezúplatný převod pozemku Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x obec Kostelec - JUDr. Zdeňka Lišková 6

7 89. Bezúplatný převod pozemků Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Pňovany - JUDr. Zdeňka Lišková 90. Bezúplatný převod pozemků Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x město Blovice - JUDr. Zdeňka Lišková 91. Bezúplatný převod pozemků Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, středisko Plzeň-jih x obec Žákava - JUDr. Zdeňka Lišková 92. Bezúplatné nabytí pozemků Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Kanice - JUDr. Zdeňka Lišková 93. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Krchleby u Staňkova SÚS PK, středisko Domažlice x město Staňkov - JUDr. Zdeňka Lišková 94. Bezúplatné nabytí pozemků Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih, Plzeň-sever, Klatovy x ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - JUDr. Zdeňka Lišková 95. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Domažlice Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice x ČR Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje - JUDr. Zdeňka Lišková 96. Plzeňský kraj Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov, Centrum sociálních služeb Tachov x město Tachov - Bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Tachov - JUDr. Zdeňka Lišková 97. Plzeňský kraj Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Zruč-Senec, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků, k. ú. Zruč - JUDr. Zdeňka Lišková 98. Směna pozemku v k. ú. Svojšín a v k. ú. Záchlumí u Stříbra Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x Josef Plzák - JUDr. Zdeňka Lišková 99. Směna nemovitostí v k. ú. Plasy Gymnázium a Střední odborná škola Plasy x město Plasy - JUDr. Zdeňka Lišková 100. Zřízení věcných břemen - služebností inženýrských sítí a věcného břemene parkovacího stání na pozemku Transformace DOZP Stod I. etapa, Centrum sociálních služeb Stod x město Stod, obec Dnešice, město Holýšov, město Nýřany - JUDr. Zdeňka Lišková 101. Vypořádání vlastnického práva k pozemkům v k. ú. Kdyně, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x OMV Česká republika, s.r.o. - JUDr. Zdeňka Lišková 7

8 102. Pozemkové úpravy SÚS PK, středisko Domažlice, k. ú. Ohučov, středisko Klatovy, k. ú. Černíkov - JUDr. Zdeňka Lišková 103. Dodatek ke Smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne Stodská nemocnice, a. s. rozšíření předmětu nájmu o plochu parkoviště - JUDr. Zdeňka Lišková 104. Změna předmětu nájmu Klatovská nemocnice, a.s., ukončení nájemních smluv s původními nájemci praktičtí lékaři, souhlas s provedením investice Stavební úpravy lékárny nově pořízené budovy lékárny v areálu nemocnice - JUDr. Zdeňka Lišková 105. Zrušení usnesení RPK č. 3785/15 ze dne JUDr. Zdeňka Lišková 106. Schválení Směrnice Rady Plzeňského kraje o administraci právních sporů, kontrol, správních řízení a právních služeb organizací Plzeňského kraje - Mgr. Jiří Leščinský 107. Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok sběr žádostí poskytnutí dotací - Mgr. Jaroslav Šobr 108. Souhlas s dlouhodobým nájmem prostor kavárny U bílého jednorožce ve správě Galerie Klatovy/Klenová, příspěvkové organizace - Mgr. Jaroslav Šobr 109. Souhlas zřizovatele s vývozem sbírkových předmětů Západočeským muzeem v Plzni, příspěvkovou organizací, na výstavu pořádanou ve Francii - Mgr. Jaroslav Šobr 110. Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o finanční podporu projektů příspěvkových organizací Plzeňského kraje zřizovaných v oblasti kultury připravovaných k realizaci v letech bez nároku na rozpočet Plzeňského kraje - Mgr. Jaroslav Šobr 111. Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o. - posílení fondu investic - Mgr. Jaroslav Šobr 112. Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace - vyřazení dlouhodobého hmotného movitého majetku - Mgr. Jaroslav Šobr 113. Změna termínu vyúčtování dotace - Mgr. Jaroslav Šobr Jednání RPK jako jediného společníka obchodní společnosti Úprava smluv o výkonu funkce jednatelů a předsedů představenstev nemocnic Plzeňského kraje - Ing. Milena Stárková 8

9 115. Poskytnutí finančních dotací v rámci dotačního programu/titulu Podpora vzdělávání lékařů Ing. Milena Stárková 116. Memoranda o vzájemné spolupráci v oblasti vzdělávání budoucího zdravotnického personálu - Ing. Milena Stárková 117. Změna provozovatele nemocnice v Sušici - souhlas s postoupením smluv o zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby - Ing. Milena Stárková 118. Dohoda o zajištění činnosti výjezdové skupiny Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje pro oblast Plzeň - město a okolí - Ing. Milena Stárková 119. Vyřazení majetku (sanitní automobil a záznamové zařízení) - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace - Ing. Milena Stárková 120. Souhlas s přijetím daru - Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace - Mgr. Zdeněk Honz 121. Souhlas s přijetím daru - Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace - Mgr. Zdeněk Honz 122. Souhlas s přijetím daru - Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace - Mgr. Zdeněk Honz 123. Souhlas s přijetím daru - Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace - Mgr. Zdeněk Honz 124. Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce Mgr. Zdeněk Honz 125. Podání projektové žádosti individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji Mgr. Zdeněk Honz 126. Zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky pod názvem Transformace DOZP Stod - II. etapa - dodávka automobilu - Mgr. Zdeněk Honz 127. Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace - jmenování ředitele - Mgr. Zdeněk Honz 128. Stanovení odměn - Mgr. Zdeněk Honz 9

10 129. Schválení poskytnutí finančních prostředků na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty - Ing. Václav Štekl 130. Schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP - Ing. Václav Štekl 131. Uzavření smlouvy o poskytování služeb - Ing. Václav Štekl Blok informativních zpráv: 132. Informace o výsledku mimořádné kontroly organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje - Jaroslav Bauer 133. IZ - Nepřijetí neinvestiční dotace z programu/titulu Bezpečné branky Jiří Struček 134. Transformace DOZP Stod II. etapa uzavření Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo č JUDr. Zdeňka Lišková nový bod 135. Diskuse, různé Závěr 10

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 60. schůzi Rady Plzeňského kraje na 14.09.2015 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs Projednaný program 46. RPK 19.1.2015: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs 2. Vyhlášení dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 41. schůzi Rady Plzeňského kraje na 20.10.2014 od 11 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2.patro, Škroupova 18, Plzeň

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 27. schůzi Rady Plzeňského kraje na 13.01.2014 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec Projednaný program 27. RPK 13. 1. 2014: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec 2. Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky Televizní vysílání o Plzeňském

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 36. schůzi Rady Plzeňského kraje na 16.06.2014 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 39. schůzi Rady Plzeňského kraje na 22.09.2014 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

2. Poskytnutí finančních prostředků z Fondu Rady PK 2015 - Václav Šlajs

2. Poskytnutí finančních prostředků z Fondu Rady PK 2015 - Václav Šlajs Projednaný program 49. RPK 23.2.2015: Zahájení, úvodní formality 1. Přijetí a poskytnutí finančního daru v rámci charitativní akce Plzeňského kraje pořádané při 12. reprezentačním plese Plzeňského kraje

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 63. schůzi Rady Plzeňského kraje na 14.12.2015 od 10.45 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 31. schůzi Rady Plzeňského kraje na 17.03.2014 od 10.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

2. Poskytnutí fin. prostředků v rámci DT Fond hejtmana 2014 - Václav Šlajs

2. Poskytnutí fin. prostředků v rámci DT Fond hejtmana 2014 - Václav Šlajs Projednaný program 32. RPK 14. 4. 2014: Zahájení, úvodní formality 1. Cena hejtmana Plzeňského kraje 2013-2. Poskytnutí fin. prostředků v rámci DT Fond hejtmana 2014-3. Poskytnutí dotací pobočným spolkům

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 28.01.2015 Oznámení o konání 12. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 51. schůzi Rady Plzeňského kraje na 23.03.2015 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 57. schůzi Rady Plzeňského kraje na 29.06.2015 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 62. schůzi Rady Plzeňského kraje na 16.11.2015 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

1. Pověření příspěvkových organizací zřízených Plzeňským krajem k prodeji vybraného dlouhodobého majetku jménem Plzeňského kraje - Václav Šlajs

1. Pověření příspěvkových organizací zřízených Plzeňským krajem k prodeji vybraného dlouhodobého majetku jménem Plzeňského kraje - Václav Šlajs Projednaný program 43. RPK 18.11.2014: Zahájení, úvodní formality 1. Pověření příspěvkových organizací zřízených Plzeňským krajem k prodeji vybraného dlouhodobého majetku jménem Plzeňského kraje - Václav

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 05.12.2012 Oznámení o konání 2. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 67. schůzi Rady Plzeňského kraje na 22.02.2016 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 21.02.2013 Oznámení o konání 3. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

2. Poskytnutí finančních prostředků z Fondu Rady PK 2015 - Václav Šlajs

2. Poskytnutí finančních prostředků z Fondu Rady PK 2015 - Václav Šlajs Projednaný program 58. RPK 24. 8. 2015: Zahájení, úvodní formality 1. Zahraniční pracovní cesta do Ruské federace - Sverdlovské oblasti, partnerského regionu Plzeňského kraje, a Moskvy v termínu 21. -

Více

3. Poskytnutí finančních prostředků z Fondu Rady Plzeňského kraje - Václav Šlajs

3. Poskytnutí finančních prostředků z Fondu Rady Plzeňského kraje - Václav Šlajs Program schválený a projednaný na 13.ZPK-13.4.2015 Zahájení, úvodní formality 1. Volba přísedících Krajského soudu v Plzni - Václav Šlajs 2. Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje - Václav Šlajs 3. Poskytnutí

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Ř/227/09 ZN/7/Ř/09 DATUM: 03.12.2009 Oznámení o konání 11. zasedání Zastupitelstva

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 29.05.2014 Oznámení o konání 9. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 01.04.2015 Oznámení o konání 13. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 28.08.2013 Oznámení o konání 5. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 28.11.2013 Oznámení o konání 6. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň íváš DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Ř/287/10 SPIS. ZN.: ZN/199/Ř/10 VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 03.12.2010 Oznámení o konání 16. zasedání Zastupitelstva

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 28.08.2014 Oznámení o konání 10. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 26.11.2014 Oznámení o konání 11. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 27.05.2015 Oznámení o konání 14. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 26.08.2015 Oznámení o konání 15. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň íváš DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 22.02.2011 Oznámení o konání 17. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Seznam rozpočtových opatření

Seznam rozpočtových opatření Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň íváš DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 26.08.2010 Oznámení o konání 15. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Seznam Dalších účastníků

Seznam Dalších účastníků Příloha č. 3 Seznam Dalších účastníků Organizace Adresa PSČ Město IČ Dětský domov Čtyřlístek, Planá Zámecká 853 34815 70842540 Dětský domov DOMINO, Vojanova 22 31800 49778170 Dětský domov, Horšovský Týn

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 30.03.2016 Oznámení o konání 18. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Jak se staví regionální. Václav Koudele, Plzeňský kraj

Jak se staví regionální. Václav Koudele, Plzeňský kraj Jak se staví regionální Václav Koudele, Plzeňský kraj Agenda 1. Proč regionální datová sít 2. Projektové žádosti PK z výzvy 08 IOP 3. Technická dokumentace a návrh topologie CamelNET, připojené subjekty

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 13. 6. 2014 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 11. zasedání Zastupitelstva

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 03.02.2016 Oznámení o konání 17. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Seznam rozpočtových opatření za rok 2011

Seznam rozpočtových opatření za rok 2011 Příloha č. 1 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2011 Seznam rozpočtových opatření za rok 2011 Datum změny Číslo opatření Rozhodnutí Kdo schválil Částka příjem Částka výdaj Přesun Poznámka 27.1.2011

Více

Regionální komunikační infrastruktura. CamelNET. Generální dodavatel. subdodavat el

Regionální komunikační infrastruktura. CamelNET. Generální dodavatel. subdodavat el Regionální komunikační infrastruktura CamelNET Generální dodavatel subdodavat el Cíle budování sítě Vytvořit páteřní komunikační infrastrukturu, která bude využívána organizacemi, kde je kraj zřizovatelem

Více

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E POZVÁNKA Ve smyslu ustanovení 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, s v o l á v á m 21. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje. Číslo zasedání:

Více

Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost

Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje Klimkovice, 10. června 2014 Formy podpory rozvoje území v Moravskoslezském kraji: Nefinanční

Více

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem 195 196 kraje na rok zpracoval ekonomický odbor ve spolupráci se všemi ORJ, při které koordinoval průběžné upřesňování návrhů tak, aby

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ

Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ v y d á v á D O D A T E K č. 1 K V O L E B N Í M U ŘÁDU Š K O L S K É R A D Y schválenému usnesením Rady Plzeňského kraje č. 850/05 ze dne 16. srpna

Více

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2014

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2014 Příloha č. 21 Výdaje oblastí za rok 2014 stručný komentář hlavních výdajů BEZPEČNÝ KRAJ Schválený rozpočet: 4 000 tis. Kč Upravený rozpočet: 5 249,39 tis. Kč 4 530,05 tis. Kč Z dotačního titulu Plzeňský

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2012

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2012 Příloha č. 24 - výdaje oblastí PK za rok 2012 BEZPEČNÝ KRAJ Projekt Plzeňský kraj, bezpečný kraj byl vytvořen jako bezpečnostní projekt preventivního charakteru, jehož cílem je další zlepšování bezpečnostní

Více

Soubor usnesení z 58. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 6. 2. 2015

Soubor usnesení z 58. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 6. 2. 2015 Soubor usnesení z 58. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 6. 2. 2015 USNESENÍ Č. 1080/2015 termín následujícího zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2014-2017 (v tis. Kč)

Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2014-2017 (v tis. Kč) Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2014-2017 (v tis. Kč) Celková bilance rozpočtu Jihočeského kraje Celkem příjmy 11 633 014,59 10 609 444,30 10 287 777,50 10 326 377,50 z toho:

Více

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 6.6.2013 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Schválená usnesení 19. Rady HMP ze dne 19.5.2015

Schválená usnesení 19. Rady HMP ze dne 19.5.2015 R-17810 1120 19.5.2015 k návrhu na vyhrazení si pravomoci rozhodovat v samostatné působnosti Zastupitelstvem hlavního města Prahy R-17894 1121 19.5.2015 k návrhu na doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

PODKLADY. k 7. zasedání. Zastupitelstva města Chrudim. konaného dne 24.8.2015

PODKLADY. k 7. zasedání. Zastupitelstva města Chrudim. konaného dne 24.8.2015 PODKLADY k 7. zasedání Zastupitelstva města Chrudim konaného dne 24.8.2015 Město Chrudim PROGRAM 7. zasedání Zastupitelstva města Chrudim, konané dne 24.8.2015 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická

Více

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015 R-17239 643 31.3.2015 k návrhu na ukončení soudního sporu ve věci žaloby proti hlavnímu městu Praze o zaplacení 87.057.014 Kč s příslušenstvím a k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2015

Více

4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem P o ř a d j e d n á n í 15. zasedání Rady města Ústí nad Labem, které se bude konat dne 10. 6. 2015 od 9,00 hodin v zasedací místnosti Rady

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2248/04 V Praze dne 19. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 26. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Seznam rozpočtových opatření za rok 2008

Seznam rozpočtových opatření za rok 2008 Příloha č. 1 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2008 Seznam rozpočtových opatření za rok 2008 Datum změny Číslo opatření Rozhodnutí Kdo rozhodl Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč)

Více

Schválená usnesení 11. jednání Rady HMP dne 20.3.2012

Schválená usnesení 11. jednání Rady HMP dne 20.3.2012 Schválená usnesení 11. jednání Rady HMP dne 20.3.2012 Usnesení R-6200 293 20.3.2012 k návrhu na přijetí 1.tranše z úvěru od Evropské investiční banky "Finance Contract Prague Metro III-A" R-6338 294 20.3.2012

Více

MAJETEK A INVESTICE. Ing. Libor Joukl náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství. Výroční zpráva 2013 18

MAJETEK A INVESTICE. Ing. Libor Joukl náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství. Výroční zpráva 2013 18 4 Majetek a investice Působnost krajů je dána legislativou, v jejímž rámci zajišťuje Kraj Vysočina poměrně rozsáhlé spektrum úkolů a činností. Veřejnost jako klient požaduje fungující, kvalitní a zároveň

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření , Krajský úřad Středočeského Odbor finanční kontroly Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 35137/2008/KUSK Čj.: 0094910/2009/KUSK kraje Došlo dne 1 2. 05. 2009 č.!.:!j:tl/i...ť.. Počet!is~~přílo~ l!.-t:.

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

USNESENÍ z 36. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 15. 3. 2010

USNESENÍ z 36. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 15. 3. 2010 1) Bezpečnostní situace Zastupitelstvo MČ Praha Dolní Měcholupy - informaci strážníka městské policie o situaci v Městské části Praha - Dolní Měcholupy za únor 2010 2) Navýšení kapacity ZŠ - informaci

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

Soubor usnesení z 60. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. 7. 2015

Soubor usnesení z 60. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. 7. 2015 Soubor usnesení z 60. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. 7. 2015 USNESENÍ Č. 1136/2015 termín následujícího řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 551 / 2009 - ZM 19 ze dne 22.

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 32976/2015/KUUK 366/KON/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Příloha č. 1. Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2014

Příloha č. 1. Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2014 Příloha č. 1 Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2014 OBSAH: strana Úvod 5 Závazná část rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2014 7 I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí 15 II. Příjmy a výdaje

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

číslo: 110 ze dne 4. dubna 2014 Priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy I. podporuje priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci dofinancování rezortu MŠMT, v rozsahu 4 5 mld. Kč,

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (Údaje jsou v tis. Kč)

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (Údaje jsou v tis. Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (Údaje jsou v tis. Kč)

Více

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních. Modul : Základní kompetence v hospodaření a ekonomice školy

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních. Modul : Základní kompetence v hospodaření a ekonomice školy Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Základní kompetence v hospodaření a ekonomice školy Ing.

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s.

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2007-2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více