3. Prodloužení termínu pro použití finančního daru poskytnutého pro Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje - Václav Šlajs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. Prodloužení termínu pro použití finančního daru poskytnutého pro Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje - Václav Šlajs"

Transkript

1 Projednaný program 61. RPK : Zahájení, úvodní formality 1. Rozhodnutí o výběru a rozhodnutí o zrušení části podlimitní veřejné zakázky Mediální komunikace pro Plzeňský kraj leden až prosinec Václav Šlajs 2. Stipendium Plzeňského kraje Václav Šlajs 3. Prodloužení termínu pro použití finančního daru poskytnutého pro Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje - Václav Šlajs 4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě na úvěrové bankovní produkty - Václav Šlajs 5. Rozpočtové opatření č. 200 dotace z OP ŽP Sanace kontaminovaného území Koloveč, Sanace kontaminovaného území Plzeň Libušín - Václav Šlajs 6. Rozpočtové opatření č. 201 dotace MF UZ Václav Šlajs 7. Rozpočtové opatření č. 202 dotace MŽP UZ Václav Šlajs 8. Rozpočtové opatření č dotace z Programu přeshraniční Spolupráce Cíl 3 ČR - Svobodný stát Bavorsko projekt Člověk v popředí zájmu - Václav Šlajs 9. Rozpočtové opatření č. 204 dotace MPSV UZ Václav Šlajs 10. Rozpočtové opatření č. 205 a změna usnesení RPK č. 3690/15 ze dne Rozpočtové opatření č Václav Šlajs 11. Rozpočtové opatření č dotace MF - UZ Václav Šlajs 12. Rozpočtové opatření č. 207 Školství a tělovýchova finanční vypořádání I. globálních grantů OP VK v oblastech podpory 1.1, 1.2, Václav Šlajs 13. Rozpočtové opatření č dotace z ROP NUTS II Jihozápad Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Střední odborná škola, Stříbro, Střední průmyslová škola, Tachov a Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň - Václav Šlajs 14. Rozpočtové opatření č. 209 a uložení odvodu příspěvkovým organizacím Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Střední odborná škola, Stříbro, Střední průmyslová škola, Tachov a Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň - Václav Šlajs

2 15. Rozpočtové opatření č. 210 dotace z OP ŽP Zkvalitnění území obora Horšov zvýšení biodiverzity - Václav Šlajs 16. Rozpočtové opatření č dotace z IOP ICT služby technologického centra Plzeňského kraje části I, III, IV a V - Václav Šlajs 17. Rozpočtové opatření č. 212 Dotace MPSV UZ 13003, UZ projekt Transformace DOZP Stod I. etapa - Václav Šlajs 18. Rozpočtové opatření č. 213 Kultura změna závazných ukazatelů Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě u Hartmanic - Václav Šlajs 19. Rozpočtové opatření č. 214 dotace z ROP NUTS II Jihozápad - Václav Šlajs 20. Rozpočtové opatření č. 215 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Plzeňského kraje - Václav Šlajs 21. Rozpočtové opatření č dotace MŠMT UZ 33057, UZ Václav Šlajs 22. Rozpočtové opatření č dotace z ROP NUTS II Jihozápad Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324, Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy, Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 - Václav Šlajs 23. Rozpočtové opatření č. 218 a uložení odvodu příspěvkovým organizacím Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324, Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy, Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 - Václav Šlajs 24. Rozpočtové opatření č. 219 Změna příjmů a výdajů v rozpočtové oblasti Doprava - Václav Šlajs 25. Rozpočtové opatření č. 220 přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Životní prostředí - Václav Šlajs 26. Rozpočtové opatření č navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu, přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova, navýšení závazných ukazatelů - Václav Šlajs 27. Rozpočtové opatření č dotace MF - UZ Václav Šlajs 28. Rozpočtové opatření č. 223 navýšení příjmové a výdajové části v oblasti Zastupitelé rozpočtu PK na rok Václav Šlajs 29. Rozpočtové opatření č. 224 přesun v rámci oblasti Vnitřní správa IT - Václav Šlajs 2

3 30. Rozpočtové opatření č. 225 dotace MMR UZ Václav Šlajs 31. Rozpočtové opatření č. 226 UZ navýšení fin. vztahů - Václav Šlajs 32. Rozpočtové opatření č. 227 přesun v rámci rozpočtové oblasti Informatika - Václav Šlajs 33. Rozpočtové opatření č. 228 ZDR přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Zdravotnictví, změna závazných ukazatelů - Václav Šlajs 34. Rozpočtové opatření č. 229 a uložení odvodu příspěvkové organizaci PK Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99 - Václav Šlajs 35. Rozpočtové opatření č. 230 Školství a tělovýchova navýšení finančního vztahu u p. o. projekt z I. globálního grantu v oblasti podpory Václav Šlajs 36. Rozpočtové opatření č. 231 Kultura přesun a navýšení závazného ukazatele u p. o. Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech - Václav Šlajs 37. Rozpočtové opatření č. 232 DSH přesun v rámci oblasti Doprava, změna závazných ukazatelů - Václav Šlajs 38. Rozpočtové opatření č navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu, přesun z oblasti Ostatní financování do oblasti Školství a tělovýchova, přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova, navýšení závazných ukazatelů - Václav Šlajs 39. Rozpočtové opatření č přesun v rámci oblasti Majetek, změny závazných ukazatelů - Václav Šlajs 40. Rozpočtové opatření č. 235 dotace z ROP NUTS II Jihozápad - Václav Šlajs 41. Rozpočtové opatření č. 236 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Plzeňského kraje - Václav Šlajs 42. Rozpočtové opatření č Snížení příjmů a výdajů rozpočtu PK - nenaplnění příjmů z dotací u projektů spolufinancovaných z EU v roce Václav Šlajs 43. Rozpočtové opatření č. 238 Dotace MPSV UZ 13003, UZ Václav Šlajs 44. Rozpočtové opatření č přesun v rámci oblasti Majetek, změny závazných ukazatelů - Václav Šlajs 3

4 45. Jmenování člena Komise regionálního rozvoje a fondů EU Rady Plzeňského kraje - Jaroslav Bauer 46. Žádost Svazku Domažlicko o poskytnutí dotace na zajištění provozu mezinárodní autobusové linky č Jaroslav Bauer 47. Žádost města Tachov o poskytnutí dotace na provoz Cyklobusu Mže a Cyklobusu Český les pro rok Jaroslav Bauer 48. Žádost o poskytnutí dotace a Smlouva o poskytnutí účelové dotace - finanční příspěvek obcí na dopravní obslužnost Plzeňského kraje, návrh finančních příspěvků pro rok Jaroslav Bauer 49. Žádost o poskytnutí dotace na pořádání 23. silniční konference v Plzni - Jaroslav Bauer 50. Zařazení projektových dokumentací do seznamu PD na silnicích II. a III. třídy v PK - Jaroslav Bauer 51. Poskytnutí finanční podpory de minimis společnosti PROBO BUS a.s. na provoz přeshraničních autobusových linek č a Jaroslav Bauer 52. Uložení smluvní pokuty dopravci České dráhy, a.s. na základě Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě II. čtvrtletí Jaroslav Bauer 53. Vyřazení nepotřebného dlouhodobého movitého majetku předaného k hospodaření organizaci Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace - Jaroslav Bauer 54. Finanční dar třem subjektům v rámci charitativní sbírky pořádané Pavlem Horváthem při ukončení jeho sportovní kariéry - Ivo Grüner 55. Bezúplatné poskytování vybraných služeb v rámci projektů realizovaných a kofinancovaných z Integrovaného operačního programu - Ivo Grüner 56. Smlouva o výpůjčce s půjčitelem CESNET, zájmové sdružení právnických osob - Ivo Grüner 57. Smlouva o vzdáleném přístupu s dodavatelem PROSPEKS-IT, a.s. - Ivo Grüner 58. Zadání podlimitní veřejné zakázky Aktivní prvky pro KÚPK a regionální komunikační infrastrukturu PK CamelNET - Ivo Grüner 59. Výpověď Smlouvy o poskytování technické podpory aplikace Pořízení a integrace dat pro management regionální silniční sítě Plzňského kraje dodavateli GEODIS BRNO, spol. s r.o. - Ivo Grüner 4

5 60. Smlouvy o využívání IS VIRTUOS - Ivo Grüner 61. Projektové záměry Plzeňského kraje financovatelné ze strukturálních fondů EU (ESIF) v programovém období Ivo Grüner 62. Souhlas s přijetím daru - Jiří Struček 63. Souhlas zřizovatele se záměrem novostavby dílny diagnostiky pro výuku odborného výcviku žáků Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Sušice, U Kapličky Jiří Struček 64. Souhlas s umístěním sídla spolku Škroupovka, z.s. v budově Plzeňského kraje - Jiří Struček 65. Souhlas s uzavřením Smlouvy o partnerství mezi Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801 a Střediskem volného času RADOVÁNEK - Jiří Struček 66. Změny v rejstříku škol a školských zařízení - Jiří Struček 67. Uložení penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně dle ust. 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. - Jiří Struček 68. Poskytnutí neinvestičních příspěvků z dotačního programu Talent Jiří Struček 69. Poskytnutí neinvestiční dotace z programu Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Plzeňském kraji v roce Jiří Struček 70. Poskytnutí neinvestičních dotací a neinvestičních příspěvků z dotačního programu/titulu Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce Jiří Struček 71. Poskytnutí neinvestičních dotací z prostředků Komise pro sport Rady Plzeňského kraje - Jiří Struček 72. Podání projektové žádosti Dětské kluby RADOVÁNEK do Operačního programu: OP Zaměstnanost - Jiří Struček 73. Projekt Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje - Jiří Struček 74. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu Střední průmyslové školy, Tachov Světce 1 - Jiří Struček 5

6 75. Vyřazení movitého majetku Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Domažlice, Erbenova Jiří Struček 76. Zajištění výpravy Plzeňského kraje na Hrách VII. zimní olympiády dětí mládeže ČR 2016, které se uskuteční od 17. do 22. ledna 2016 v Ústeckém kraji - Jiří Struček 77. Jmenování zástupce Plzeňského kraje do dozorčí rady Techmania Science Center o.p.s. - Jiří Struček 78. Školská rada - jmenování nových členů - Jiří Struček 79. Odvolání a jmenování členů dozorčí rady - Nadační fond Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji - Jiří Struček 80. Platové náležitosti - Jiří Struček 81. Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 3608/15 ze dne 29. června Jiří Struček 82. Prodej pozemku Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x Vladimír Jakoubek - JUDr. Zdeňka Lišková 83. Výkup pozemků v k. ú. Nýřany Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x Ing. Jan Lichtneger - JUDr. Zdeňka Lišková 84. Výkup pozemků v k. ú. Úlice Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - jih x FARM PŇOVANY, s.r.o. - JUDr. Zdeňka Lišková 85. Výkupy pozemků v k. ú. Šťáhlavice, Štěnovice, Blovice, Skašov, Čižice SÚS PK, středisko Plzeň-jih x Jaruška Šebková, ČR-ČPP Transgas, s.p. Praha, Miloslav Cafourek, SJM Baumrukovi, Milan Bratko a Josef Mečíř, Lenka Vysocká, SJM Liškovi - JUDr. Zdeňka Lišková 86. Výkup pozemků v k. ú. Rabí Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x SJM Josef a Miroslava Tauchenovi - JUDr. Zdeňka Lišková 87. Výkup pozemků v k. ú. Ejpovice, k. ú. Medový Újezd - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x Václav Lukeš, David Lukeš, Tomáš Gála - JUDr. Zdeňka Lišková 88. Bezúplatný převod pozemku Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x obec Kostelec - JUDr. Zdeňka Lišková 6

7 89. Bezúplatný převod pozemků Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Pňovany - JUDr. Zdeňka Lišková 90. Bezúplatný převod pozemků Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x město Blovice - JUDr. Zdeňka Lišková 91. Bezúplatný převod pozemků Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, středisko Plzeň-jih x obec Žákava - JUDr. Zdeňka Lišková 92. Bezúplatné nabytí pozemků Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Kanice - JUDr. Zdeňka Lišková 93. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Krchleby u Staňkova SÚS PK, středisko Domažlice x město Staňkov - JUDr. Zdeňka Lišková 94. Bezúplatné nabytí pozemků Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih, Plzeň-sever, Klatovy x ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - JUDr. Zdeňka Lišková 95. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Domažlice Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice x ČR Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje - JUDr. Zdeňka Lišková 96. Plzeňský kraj Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov, Centrum sociálních služeb Tachov x město Tachov - Bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Tachov - JUDr. Zdeňka Lišková 97. Plzeňský kraj Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Zruč-Senec, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků, k. ú. Zruč - JUDr. Zdeňka Lišková 98. Směna pozemku v k. ú. Svojšín a v k. ú. Záchlumí u Stříbra Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x Josef Plzák - JUDr. Zdeňka Lišková 99. Směna nemovitostí v k. ú. Plasy Gymnázium a Střední odborná škola Plasy x město Plasy - JUDr. Zdeňka Lišková 100. Zřízení věcných břemen - služebností inženýrských sítí a věcného břemene parkovacího stání na pozemku Transformace DOZP Stod I. etapa, Centrum sociálních služeb Stod x město Stod, obec Dnešice, město Holýšov, město Nýřany - JUDr. Zdeňka Lišková 101. Vypořádání vlastnického práva k pozemkům v k. ú. Kdyně, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x OMV Česká republika, s.r.o. - JUDr. Zdeňka Lišková 7

8 102. Pozemkové úpravy SÚS PK, středisko Domažlice, k. ú. Ohučov, středisko Klatovy, k. ú. Černíkov - JUDr. Zdeňka Lišková 103. Dodatek ke Smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne Stodská nemocnice, a. s. rozšíření předmětu nájmu o plochu parkoviště - JUDr. Zdeňka Lišková 104. Změna předmětu nájmu Klatovská nemocnice, a.s., ukončení nájemních smluv s původními nájemci praktičtí lékaři, souhlas s provedením investice Stavební úpravy lékárny nově pořízené budovy lékárny v areálu nemocnice - JUDr. Zdeňka Lišková 105. Zrušení usnesení RPK č. 3785/15 ze dne JUDr. Zdeňka Lišková 106. Schválení Směrnice Rady Plzeňského kraje o administraci právních sporů, kontrol, správních řízení a právních služeb organizací Plzeňského kraje - Mgr. Jiří Leščinský 107. Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok sběr žádostí poskytnutí dotací - Mgr. Jaroslav Šobr 108. Souhlas s dlouhodobým nájmem prostor kavárny U bílého jednorožce ve správě Galerie Klatovy/Klenová, příspěvkové organizace - Mgr. Jaroslav Šobr 109. Souhlas zřizovatele s vývozem sbírkových předmětů Západočeským muzeem v Plzni, příspěvkovou organizací, na výstavu pořádanou ve Francii - Mgr. Jaroslav Šobr 110. Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o finanční podporu projektů příspěvkových organizací Plzeňského kraje zřizovaných v oblasti kultury připravovaných k realizaci v letech bez nároku na rozpočet Plzeňského kraje - Mgr. Jaroslav Šobr 111. Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o. - posílení fondu investic - Mgr. Jaroslav Šobr 112. Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace - vyřazení dlouhodobého hmotného movitého majetku - Mgr. Jaroslav Šobr 113. Změna termínu vyúčtování dotace - Mgr. Jaroslav Šobr Jednání RPK jako jediného společníka obchodní společnosti Úprava smluv o výkonu funkce jednatelů a předsedů představenstev nemocnic Plzeňského kraje - Ing. Milena Stárková 8

9 115. Poskytnutí finančních dotací v rámci dotačního programu/titulu Podpora vzdělávání lékařů Ing. Milena Stárková 116. Memoranda o vzájemné spolupráci v oblasti vzdělávání budoucího zdravotnického personálu - Ing. Milena Stárková 117. Změna provozovatele nemocnice v Sušici - souhlas s postoupením smluv o zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby - Ing. Milena Stárková 118. Dohoda o zajištění činnosti výjezdové skupiny Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje pro oblast Plzeň - město a okolí - Ing. Milena Stárková 119. Vyřazení majetku (sanitní automobil a záznamové zařízení) - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace - Ing. Milena Stárková 120. Souhlas s přijetím daru - Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace - Mgr. Zdeněk Honz 121. Souhlas s přijetím daru - Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace - Mgr. Zdeněk Honz 122. Souhlas s přijetím daru - Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace - Mgr. Zdeněk Honz 123. Souhlas s přijetím daru - Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace - Mgr. Zdeněk Honz 124. Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce Mgr. Zdeněk Honz 125. Podání projektové žádosti individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji Mgr. Zdeněk Honz 126. Zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky pod názvem Transformace DOZP Stod - II. etapa - dodávka automobilu - Mgr. Zdeněk Honz 127. Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace - jmenování ředitele - Mgr. Zdeněk Honz 128. Stanovení odměn - Mgr. Zdeněk Honz 9

10 129. Schválení poskytnutí finančních prostředků na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty - Ing. Václav Štekl 130. Schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP - Ing. Václav Štekl 131. Uzavření smlouvy o poskytování služeb - Ing. Václav Štekl Blok informativních zpráv: 132. Informace o výsledku mimořádné kontroly organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje - Jaroslav Bauer 133. IZ - Nepřijetí neinvestiční dotace z programu/titulu Bezpečné branky Jiří Struček 134. Transformace DOZP Stod II. etapa uzavření Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo č JUDr. Zdeňka Lišková nový bod 135. Diskuse, různé Závěr 10

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs Projednaný program 46. RPK 19.1.2015: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs 2. Vyhlášení dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 60. schůzi Rady Plzeňského kraje na 14.09.2015 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 41. schůzi Rady Plzeňského kraje na 20.10.2014 od 11 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2.patro, Škroupova 18, Plzeň

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 25.11.2015 Oznámení o konání 16. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 27. schůzi Rady Plzeňského kraje na 13.01.2014 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec Projednaný program 27. RPK 13. 1. 2014: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec 2. Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky Televizní vysílání o Plzeňském

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 69. schůzi Rady Plzeňského kraje na 25.04.2016 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

2. Poskytnutí finančních prostředků z Fondu Rady PK 2015 - Václav Šlajs

2. Poskytnutí finančních prostředků z Fondu Rady PK 2015 - Václav Šlajs Projednaný program 49. RPK 23.2.2015: Zahájení, úvodní formality 1. Přijetí a poskytnutí finančního daru v rámci charitativní akce Plzeňského kraje pořádané při 12. reprezentačním plese Plzeňského kraje

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 39. schůzi Rady Plzeňského kraje na 22.09.2014 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 36. schůzi Rady Plzeňského kraje na 16.06.2014 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 63. schůzi Rady Plzeňského kraje na 14.12.2015 od 10.45 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 31. schůzi Rady Plzeňského kraje na 17.03.2014 od 10.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 51. schůzi Rady Plzeňského kraje na 23.03.2015 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

2. Poskytnutí fin. prostředků v rámci DT Fond hejtmana 2014 - Václav Šlajs

2. Poskytnutí fin. prostředků v rámci DT Fond hejtmana 2014 - Václav Šlajs Projednaný program 32. RPK 14. 4. 2014: Zahájení, úvodní formality 1. Cena hejtmana Plzeňského kraje 2013-2. Poskytnutí fin. prostředků v rámci DT Fond hejtmana 2014-3. Poskytnutí dotací pobočným spolkům

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 28.01.2015 Oznámení o konání 12. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 57. schůzi Rady Plzeňského kraje na 29.06.2015 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

1. Poskytnutí finančních prostředků z fondu Rady PK Václav Šlajs

1. Poskytnutí finančních prostředků z fondu Rady PK Václav Šlajs Projednaný program 74. RPK 27.6.2016: Zahájení, úvodní formality 1. Poskytnutí finančních prostředků z fondu Rady PK 2016 - Václav Šlajs 2. Směrnice RPK Financování projektů realizovaných zřizovanými organizacemi

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku Václav Šlajs

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku Václav Šlajs Projednaný program 66. RPK 25.1.2016: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2016 - Václav 2. Přijetí a poskytnutí finančního daru v rámci charitativní akce Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 29.03.2017 Oznámení o konání 4. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Projednaný program 28. RPK Aktualizace Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje - Ing.

Projednaný program 28. RPK Aktualizace Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje - Ing. Zahájení, úvodní formality Projednaný program 28. RPK 17. 2. 2014 1. Aktualizace Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje - Ing. Václav Štekl 2. Schválení dotací - dotační

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 53. schůzi Rady Plzeňského kraje na 27.04.2015 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 67. schůzi Rady Plzeňského kraje na 22.02.2016 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 8. 2. 2017 Oznámení o konání 3. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 62. schůzi Rady Plzeňského kraje na 16.11.2015 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

1. Pověření příspěvkových organizací zřízených Plzeňským krajem k prodeji vybraného dlouhodobého majetku jménem Plzeňského kraje - Václav Šlajs

1. Pověření příspěvkových organizací zřízených Plzeňským krajem k prodeji vybraného dlouhodobého majetku jménem Plzeňského kraje - Václav Šlajs Projednaný program 43. RPK 18.11.2014: Zahájení, úvodní formality 1. Pověření příspěvkových organizací zřízených Plzeňským krajem k prodeji vybraného dlouhodobého majetku jménem Plzeňského kraje - Václav

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 05.12.2012 Oznámení o konání 2. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 21.02.2013 Oznámení o konání 3. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 28. schůzi Rady Plzeňského kraje na 17.02.2014 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

2. Poskytnutí finančních prostředků z Fondu Rady PK 2015 - Václav Šlajs

2. Poskytnutí finančních prostředků z Fondu Rady PK 2015 - Václav Šlajs Projednaný program 58. RPK 24. 8. 2015: Zahájení, úvodní formality 1. Zahraniční pracovní cesta do Ruské federace - Sverdlovské oblasti, partnerského regionu Plzeňského kraje, a Moskvy v termínu 21. -

Více

3. Poskytnutí finančních prostředků z Fondu Rady Plzeňského kraje - Václav Šlajs

3. Poskytnutí finančních prostředků z Fondu Rady Plzeňského kraje - Václav Šlajs Program schválený a projednaný na 13.ZPK-13.4.2015 Zahájení, úvodní formality 1. Volba přísedících Krajského soudu v Plzni - Václav Šlajs 2. Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje - Václav Šlajs 3. Poskytnutí

Více

1. Zahraniční pracovní cesta a podnikatelská mise na Kubu v termínu Václav Šlajs

1. Zahraniční pracovní cesta a podnikatelská mise na Kubu v termínu Václav Šlajs Projednaný program 68. schůze RPK 21. 3. 2016: Zahájení, úvodní formality 1. Zahraniční pracovní cesta a podnikatelská mise na Kubu v termínu 2. - 10. 4. 2016 - Václav Šlajs 2. Poskytnutí finančních prostředků

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Ř/227/09 ZN/7/Ř/09 DATUM: 03.12.2009 Oznámení o konání 11. zasedání Zastupitelstva

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň íváš DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: ZN/156/Ř/11 VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 02.12.2011 Oznámení o konání 20. zasedání Zastupitelstva

Více

Seznam rozpočtových opatření

Seznam rozpočtových opatření Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2014 Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny 2014 Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 2.9.2016 Oznámení o konání 20. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 23.05.2013 Oznámení o konání 4. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

1. Poskytnutí finančních prostředků z Fondu Rady PK Václav Šlajs

1. Poskytnutí finančních prostředků z Fondu Rady PK Václav Šlajs Projednaný program 75. RPK 22. 8. 2016: Zahájení, úvodní formality 1. Poskytnutí finančních prostředků z Fondu Rady PK 2016 - Václav Šlajs 2. Poskytnutí dotací obcím na odstranění následků bleskových povodní

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 01.04.2015 Oznámení o konání 13. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 25.02.2010 Oznámení o konání 13. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 29.05.2014 Oznámení o konání 9. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 28.08.2013 Oznámení o konání 5. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 28.11.2013 Oznámení o konání 6. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň íváš DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Ř/287/10 SPIS. ZN.: ZN/199/Ř/10 VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 03.12.2010 Oznámení o konání 16. zasedání Zastupitelstva

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 7. schůzi Rady Plzeňského kraje na 23.01.2017 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18, Plzeň

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 26.11.2014 Oznámení o konání 11. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 28.08.2014 Oznámení o konání 10. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

3. Změna usnesení ZPK č. 2/12 - Stanovení počtu uvolněných členů ZPK - Václav Šlajs

3. Změna usnesení ZPK č. 2/12 - Stanovení počtu uvolněných členů ZPK - Václav Šlajs Projednaný program na 10. ZPK 8.9.2014 1. Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje - Václav Šlajs 2. Rezignace MUDr. Václava Šimánka, Ph.D. - Václav Šlajs 3. Změna usnesení ZPK č. 2/12 - Stanovení počtu

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 27.05.2015 Oznámení o konání 14. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 30.08.2017 Oznámení o konání 6. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 26.08.2015 Oznámení o konání 15. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň íváš DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 22.02.2011 Oznámení o konání 17. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Seznam rozpočtových opatření

Seznam rozpočtových opatření Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 30.03.2016 Oznámení o konání 18. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Seznam Dalších účastníků

Seznam Dalších účastníků Příloha č. 3 Seznam Dalších účastníků Organizace Adresa PSČ Město IČ Dětský domov Čtyřlístek, Planá Zámecká 853 34815 70842540 Dětský domov DOMINO, Vojanova 22 31800 49778170 Dětský domov, Horšovský Týn

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 27.05.2010 Oznámení o konání 14. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň íváš DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 26.08.2010 Oznámení o konání 15. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 13. 6. 2014 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Jak se staví regionální. Václav Koudele, Plzeňský kraj

Jak se staví regionální. Václav Koudele, Plzeňský kraj Jak se staví regionální Václav Koudele, Plzeňský kraj Agenda 1. Proč regionální datová sít 2. Projektové žádosti PK z výzvy 08 IOP 3. Technická dokumentace a návrh topologie CamelNET, připojené subjekty

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 8.12.2016 Oznámení o konání 2. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 3. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 3. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje M G R. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N datum: 22. 2. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 3. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje na čtvrtek

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 03.02.2016 Oznámení o konání 17. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

svolávám 23. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ve IV. volebním období na pondělí 29. června 2015 od hodin

svolávám 23. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ve IV. volebním období na pondělí 29. června 2015 od hodin f Oldřich Bubeníček hejtman Datum: 10. 6. 2015 Evidenční číslo: JID 78896/2015/KUUK Vážená paní, vážený pane, v souladu s 40 odst.1 č.129/2000 Sb., o krajích ( krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, telefon: ID DS: kdib3rr,

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, telefon: ID DS: kdib3rr, M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 2. 2017 Stránka 1 Stránka 2 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m M

Více

I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí

I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí 15 16 Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí (v tis. Kč) Souhrnná bilance rozpočet 2014 Daňové příjmy 4 096 590,00 Nedaňové příjmy 619 313,87

Více

Návrh rozpočtu Pk na rok 2011 a jeho vazby na rozpočty obcí a měst

Návrh rozpočtu Pk na rok 2011 a jeho vazby na rozpočty obcí a měst Návrh rozpočtu Pk na rok 2011 a jeho vazby na rozpočty obcí a měst Pardubický kraj Návrh rozpočtu Pk na rok 2011 a jeho vazby na rozpočty obcí a měst Ing. Roman LÍNEK náměstek hejtmana pověřený zastupováním

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 9. jednání Rady města Žatce konané dne 26.9.2016 Usnesení č. 299 /16-323 /16 299/16 Schválení programu 300/16 Kontrola usnesení 301/16 Odměna ředitelky PO Kamarád LORM 302/16 Informace

Více

Seznam rozpočtových opatření za rok 2011

Seznam rozpočtových opatření za rok 2011 Příloha č. 1 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2011 Seznam rozpočtových opatření za rok 2011 Datum změny Číslo opatření Rozhodnutí Kdo schválil Částka příjem Částka výdaj Přesun Poznámka 27.1.2011

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 06.12.2017 Oznámení o konání 8. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

L i b e r e c k ý k r a j

L i b e r e c k ý k r a j L i b e r e c k ý k r a j Z á v ě r e č n ý ú č e t z a r o k 2 0 1 5 tabulková a grafická část 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Schválený rozpočet příjmů Libereckého kraje na

Více

Obec Bolešiny Návrh závěrečného účtu

Obec Bolešiny Návrh závěrečného účtu Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.2.2016 v elektronické podobě dne: 18.2.2016 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne: v elektronické podobě dne:. Obec Bolešiny Návrh závěrečného

Více

Regionální komunikační infrastruktura. CamelNET. Generální dodavatel. subdodavat el

Regionální komunikační infrastruktura. CamelNET. Generální dodavatel. subdodavat el Regionální komunikační infrastruktura CamelNET Generální dodavatel subdodavat el Cíle budování sítě Vytvořit páteřní komunikační infrastrukturu, která bude využívána organizacemi, kde je kraj zřizovatelem

Více

I IIIII I I llll llllll llllll lllll llll lllj

I IIIII I I llll llllll llllll lllll llll lllj 06.06.2016 JID: 90302/2016/KUUK I IIIII I I llll llllll llllll lllll llll lllj 11111111 Oldřich Bubeníček hejtman Datum: 8. 6. 2016 Evidenční číslo: JID 90302/2016/KUUK Vážená paní, vážený pane, v souladu

Více

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem 195 196 kraje na rok zpracoval ekonomický odbor ve spolupráci se všemi ORJ, při které koordinoval průběžné upřesňování návrhů tak, aby

Více

Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva konaného dne 26. 02. 2013 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva konaného dne 29. 1. 2013, určení zapisovatelky 2.

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: 8.. 202 2 Věc: Rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 20 Důvod předložení: Dle zákona č. 250/2000 Sb., o

Více

(návrh ) 2. Schválení návrhové a volební komise ( není písemný podkladový materiál) 4. Schválení programu ( není písemný podkladový materiál)

(návrh ) 2. Schválení návrhové a volební komise ( není písemný podkladový materiál) 4. Schválení programu ( není písemný podkladový materiál) Program 29. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje, IV. volební období 2012-2016 dne 25. 4. 2016 od 10.00 hodin - konferenční sál Krajského úřadu Ústeckého kraje (návrh ) 1. Zahájení, určení zapisovatelů

Více

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016 Úprava rozpočtu č. 1 Obsah: 1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 str. 3 2. Příjmy str. 4 3. Výdaje str. 5 4. Výdaje odborů a fondů str. 6 5. Fondy str. 7

Více

28. schůze RM Rychvald

28. schůze RM Rychvald Usnesení z 28. schůze Rady města Rychvald, dne 05. 10. 2015 Kontrola usnesení 28/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 28/2. Rada města 1. Zápis ze 7. schůzky KPOZ

Více

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ 2016

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ 2016 VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ 2016 VÝSLEDKY V JANOVICÍCH NAD ÚHLAVOU Celk. Okrsky Zpracováno v % Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy % platných hlasů

Více

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E POZVÁNKA Ve smyslu ustanovení 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, s v o l á v á m 21. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje. Číslo zasedání:

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 15/14

Město Blovice Rada města Usnesení č. 15/14 Město Blovice Rada města Usnesení č. 15/14 z jednání rady města konaného dne 26.11.2014 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 34 69 RM schvaluje 34) program zasedání v předloženém znění včetně navržených

Více

Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost

Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje Klimkovice, 10. června 2014 Formy podpory rozvoje území v Moravskoslezském kraji: Nefinanční

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 1. zasedání dne

V Ý P I S U S N E S E N Í z 1. zasedání dne Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E V Ý P I S

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016 Úprava rozpočtu č. 2 Obsah: 1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 str. 3 2. Příjmy str. 4 3. Výdaje str. 5 4. Výdaje odborů a fondů str. 6 5. Fondy str. 7

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje z 18. srpna 2015

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje z 18. srpna 2015 Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje z 18. srpna 2015 usnesení č. 69/6/2015/VVVZ s c h v a l u j e program 6. zasedání konaného dne 18. 8. 2015. PRO:

Více

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE k 6. zasedání, které se koná v budově sídla Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, Brno, ve velké zasedací síni PROGRAM: 1. Zahájení Začátek jednání je ve

Více

Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 04. 2013 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26.

Více

Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2014-2017 (v tis. Kč)

Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2014-2017 (v tis. Kč) Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2014-2017 (v tis. Kč) Celková bilance rozpočtu Jihočeského kraje Celkem příjmy 11 633 014,59 10 609 444,30 10 287 777,50 10 326 377,50 z toho:

Více

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA O D DĚLENÍ ORGANIZAČNÍ datum: 24. 3. 2016 vyřizuje: Ing. Zdeňka Pandulová tel.: 386 720 483 Vážená paní, vážený pane, dovolte, abych Vás dle 42, odst. 1 zákona o krajích

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

USNESENÍ z 4. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 4. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 4. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 19. 12. 2016 UR/4/1/2016 Program 4. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í program 4. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 19.

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Seznam rozpočtových opatření za rok 2007

Seznam rozpočtových opatření za rok 2007 Příloha č. 1 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2007 Seznam rozpočtových opatření za rok 2007 Datum Číslo Kdo Částka příjem Částka výdaj Přesun Rozhodnutí Poznámka změny opatření rozhodl (v Kč) (v

Více

Účelové znaky vyhlašované Olomouckým krajem pro rok 2016

Účelové znaky vyhlašované Olomouckým krajem pro rok 2016 Účelové znaky vyhlašované Olomouckým krajem pro rok 2016 Rezervy Olomouckého kraje 00001 Rezerva Olomouckého kraje 00002 Rezerva na neplnění daňových příjmů 00003 Rezerva na financování investičních akcí

Více