Podrobná informace z průběhu letního tábora v Meziboří Pořádal: PS Tažní ptáci Brno, turistický oddíl Černý delfín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podrobná informace z průběhu letního tábora v Meziboří 9. - 23. 8. 2003. Pořádal: PS Tažní ptáci Brno, turistický oddíl Černý delfín"

Transkript

1 Strana 1 z 8 Základna KETAPANG Brána bohyně ESET Podrobná informace z průběhu letního tábora v Meziboří Pořádal: PS Tažní ptáci Brno, turistický oddíl Černý delfín Jako tradičně v posledních letech, posíláme všem účastníkům našeho letního tábora souhrnnou informaci o jeho průběhu, výsledcích a zajímavostech a také o dalších plánech našeho oddílu. Doufáme, že se tato brožurka potká se zájmem jak přímých účastníků, tak jejich rodičů, příbuzných a známých. Vzhledem k množství účastníků, posíláme sourozeneckým dvojicím a rodinným klanům jen po jednom výtisku, veškeré zde uvedené informace jsou nebo budou k dispozici i na naší internetové adrese, spolu s velkým množstvím fotografií. K návštěvě těchto našich webových stránek na adrese zveme všechny, kdo mají přístup na internet. Odjezd autobusu od klubovny Seznamy účastníků a jejich začlenění do týmů: Rajče Dejf Ivan Heťas Pavlík Tom Bob Alfa Beta Gama Delta Aňa Kari Jana Baba Vašek T. Okurka Michal H. Roman D. Jirka M. Jarek K. Vendy Peťa Luděk S. Patrik B. Martin F. Vašek H. Davídek Kokos Denis Pavel B. Tomík Mates Simona K. Klárka Gábinka Hanka Zuzana Michal J. Vlasta D. Kamča Roman/Ondra

2 Strana 2 z 8 Rozpis táborového programu: Den Program Sobota Příjezd a příchod na tábor, seznámení s motivací CTH, konkurz a rozdělení týmů Průzkum okolí základny po jednotl. týmech Neděle Hry v lese Zkoušky a školení, Táborový oheň Kondiční testy Pondělí Hry v lese Zkoušky a školení Turnaj v Ringu, příprava na expedici Vodní hrátky Úterý expedice do minulosti (pravěk) Večerní hry Celotáborová hygiena Středa Lesní golf, Kutuzov Bludiště Střelecké dopoledne (luk, vzduchovka, šipky, flusačky) Čtvrtek Střelba na pytlíky Příprava na expedici Dokončení přípravy na expedici 2. expedice do minulosti (starověk) Pátek Den Trifidů, Dobývání pevnosti Večerní zpívání Bz-bz, příprava na expedici (1.část) Sobota Táborová olympiáda (tradičně netradiční neboli TNTO) Táborák Tajemství ohně Lanové překážky Neděle Příprava na expedici (2.část) 3. expedice do minulosti (raný středověk) Celotáborová hygiena, praní špinavých svršků Pondělí Orienťák, fotbálek Opékání špekáčků, zpívání u ohně (pak veliká bouřka) Pálkovaná - turnaj na pokračování celý den Příprava na expedici Úterý expedice do minulosti (středověk) Zpívání s kytarou 7 křížů Středa Cesta po písmenech Kdo dokáže víc Štafetové závody, Osvobozování zajatců Hry v lese Čtvrtek Expedice do budoucnosti Bludičky Celotáborová hygiena, hry v lese Slavnostní oběd Pátek Scénky z jednotlivých expedic a historických období Vyhodnocení týmů a jednotlivců Závěrečný táborák Balení, úklid, bourání tábora Sobota Odjezd domů Mnohé části táborového programu jsou naše tradiční, mnohé novinky a některé klasické kousky letos nebyly použity (např. lanovka).

3 Strana 3 z 8 Motivace tábora: Celotáborová hra (CTH) byla letos inspirována cestováním v čase kombinovaným s "Hvězdnou bránou", takže téma poněkud vědeckofantastické. Využili jsme to, že nám v současné době dospívá velká skupina instruktorů, schopná tak sehrát velkou roli v průběhu CTH. Prvotní seznámení účastníků s motivací proběhlo bezprostředně po příchodu do tábora - děti se dozvěděly, že jsou na základně s krycím názvem Ketapang, že svět sužuje smrtelná nakažlivá choroba "Kalum Azaris" a že všichni zde přítomní jsou účastníci projektu na hledání léku na tuto chorobu s pomocí "Brány bohyně Eset" - zařízení umožňujícího cestování časem. Níže je vložen tzv. slovníček pojmů - výklad všech neznámých slov a údajů, se kterými se účastníci tábora setkali. Poté všichni prošli "zdravotním filtrem" - kontrolou, jestli nejsou také nositeli smrtelné choroby a ti zdraví (všichni přítomní) pak dostali dotazník do konkurzu za členy výzkumných týmů (viz fotografie). Podle těchto dotazníků a osobního pohovoru byly děti rozděleny do táborových družstev. Slovníček pojmů: BRÁNA BOHYNĚ ESET - zařízení pro přesun v čase nalezené při vykopávkách v Egyptě, v rozvalinách chrámu bohyně Eset. Dle testů je mnohem starší než okolní vykopávky a nepochází z naší planety. Po prozkoumání a vyřešení problémů s ovládáním a získáváním energie, zprovozněna pro cesty do minulosti (vysláno několik průzkumníků - návrat bezproblémový). Pro cestu do budoucnosti je třeba doplnit do ovládacího panelu tzv. "krystaly", ovládací kameny, které mění tok času v bráně. KETAPANG - krycí název pro celý tento projekt a také přírodní základnu nedaleko obce Meziboří, na kterou byla umístěna brána bohyně Eset a na kterou byly soustředěny zdravé osoby, vybrané pro uskutečnění přísně tajného projektu Ketapang. CESTA DO MINULOSTI - po naplnění reaktoru brány palivem a nastavení letopočtu (v minulosti) dochází průchodem bránou k přesunu do daného roku a místa. Po vypršení času, který závisí od množství vloženého paliva dochází k automatickému návratu vyslaných osob do současnosti. CESTA DO BUDOUCNOSTI - dtto., navíc po zasunutí potřebného počtu krystalů na správná místa ovládacího panelu pracuje brána dopředu - přesouvá do budoucnosti. K návratu opět dochází automaticky dle množství dodaného paliva. KRYSTALY - tzv. "ovládací kameny" - předměty neznámého původu, sloužící k obrácení chodu brány do budoucnosti. Správná funkce závisí od správného počtu a pořadí krystalů. Krystaly se vyskytují na různých místech a v různých časových obdobích jako kouzelné předměty, střídavě uctívané a zatracované, nalézané a zase ztrácené. Úkolem našeho projektu je shromáždit co nejvíce krystalů, aby bylo dosaženo jejich potřebného efektu. KALUM AZARIS (ALIAS KALUMA) - vysoce nakažlivá zatím neléčitelná choroba, jejíž epidemie v tuto chvíli ohrožuje samu existenci lidstva. Do hledání léku byla zapojena i technologie "Brány bohyně Eset", umožňující pohyb v čase. Na vývoj léku byla zřízena automatizovaná laboratoř obsluhovaná roboticky, která by měla jeho vývoj zabezpečit i v případě, že epidemie lidstvo vyhubí. Pro výsledek její práce je tedy potřeba se vydat do budoucnosti, odhaduje se tak o let dopředu. PRAVĚK - období zhruba let př. n. l., výskyt pračlověka sdružujícího se do loveckých tlup, první uctívání bohů, démonů a kmenových totemů, první využití ohně (zpočátku bez schopnosti jej získat jinak než z přírodních úkazů). PRAČLOVĚK - nižší vývojová forma Homo sapiens, živí se lovem pravěkých zvířat, žije v tlupách dle rodové příslušnosti NÁSTĚNNÉ MALBY - výtvarné pozůstatky po životě pračlověka, většinou na stěnách jeskyní, které obýval (u nás např. Býčí skála), zobrazují výjevy ze života pravěké tlupy či jednoduché obrázky zvěře kterou lovili STAROVĚK - období vzniku a vývoje prvních velkých civilizací (Mezopotámie, Egypt), rozvinutá civilizace s centralizovanou vládou, později (Antika) např. malé městské státy (Řecko, Itálie). Velký vliv mnoha různých kultů bohů a bohyň, mnoho dochovaných pověstí a bájí, maleb a předmětů. EGYPT - velká a vlivná říše na území dnešního Egypta a Súdánu (Horní a Dolní Egypt), v čele stál dědičný vládce - Farao, který byl považován za ztělesnění boha. Mnoho dalších bohů a bohyň bylo uctívání především ve zvířecích podobách (kočka, krokodýl apod.) v mnoha chrámech. FARAÓN - dědičný vládce Egypta, považovaný již za svého života za boha. Vládl naprosto neomezeně, v pozdější době výstavbou obrovských hrobek - pyramid způsobovali faraóni nesmírné ožebračování Egypta. CHEOPSOVA PYRAMIDA - nejznámější a největší pyramida v Gize, kterou si nechal postavit farao Cheops. Její základní kámen byl neobyčejně velký a jeho položení bylo obzvláště nesnadné.

4 Strana 4 z 8 ŘECKO - soustava městských států řídících se téměř demokratickým způsobem. Neustálé války měst mezi sebou a s dalšími sousedy ustávaly pouze v době olympiád - sportovních klání, kde Řekové (pouze muži) soutěžili v různých disciplínách. I zde se uctívalo mnoho bohů a bohyň, nejvyšším bohem byl Zeus, sídlící na hoře Olymp. Dochovala se spousta legend o netvorech a neohrožených hrdinech, kteří s nimi bojovali. ARCHÓN - starosta města, představitel volený občany města. Rozhodoval o běžných otázkách a svolával společná zasedání obyvatel. Právo volit (házela se černá nebo bílá kulička do neprůhledné nádoby) měli pouze dospělí občané - muži. MINOTAUROS - legendární nestvůra z ostrova Kréty, žijící v bludišti postaveném proto, aby neunikla a neohrožovala okolí. Jako potrava Minotaurovi byly do bludiště vysílány lidské oběti. KRÉTA - ostrov v Egejském moři, jeden z řeckých antických států, vyspělá tzv. Minojská civilizace proslula mimo jiné bludištěm, ukrývajícím netvora jménem Minotauros. RANNÝ STŘEDOVĚK - období rozpadu velkých antických civilizací pod náporem barbarských kmenů v Evropě (Germáni, Keltové) a Asii (Avaři, Mongolové, Tataři). Vznik prvních států (království) na původním kmenovém uspořádání. KELTOVÉ - jeden z mnoha evropských kmenů, obýval předalpskou i zaalpskou Galii, Velkou Británii a Španělsko, Keltové bojovali s Římany na jihu i s Germány na severu. Jejich náboženství bylo hodně přírodní, žili s přírodou v neustálém kontaktu a v úctě k ní. DRUID - keltský kněz, někteří druidové vynikali v léčitelství a přípravě kouzelných lektvarů, o mnohých se tvrdilo, že ovládají nadpřirozené síly. BELTAIN - svátek, při kterém se scházeli keltští druidové k oslavám slunovratu. Místa určená k takovýmto oslavám bývala obzvláště utajená a působily zde nadpřirozené síly a mnohá druidská zaříkadla. STŘEDOVĚK - vznik mnoha států na území Evropy, s monoteistickým náboženstvím (křesťanství) a feudálním způsobem vlády. KRÁL ARTUŠ - legendární staroanglický král, známá je legenda o Artušově kulatém stolu a jeho meči Excalibur. Spolu s ním je uváděn i kouzelník Merlin; dochází zde tedy k mísení původních náboženství (Merlin byl pravděpodobně mocný keltský druid) a nově nastupujícího křesťanství. ROBIN HOOD - britská středověká legenda o spravedlivém loupežníkovi a neomylném lukostřelci. Místem výskytu legendy je město Nottingham a blízký velmi starý a hustý les, zvaný Sherwood. NOTTINGHAM - město poblíž legendárního lesa Sherwoodu, kde žil a působil zbojník a slavný lukostřelec Robin Hood. Jak je zřejmé, jde o směs pravdy a fikce - podle těchto informací a dalších pokynů, které expediční týmy dostávaly vždy před konkrétní expedicí do minulosti, děti v různých časových obdobích a místech hledaly výše zmíněné "krystaly". Období byly čtyři - pravěk, starověk, raný středověk a středověk. Expedice byly většinou úspěšné, po čtyřech výpravách do minulosti jsme shromáždili dohromady 14 z 16ti možných krystalů, z nich 8 bylo funkčních a po správném vložení do ovládacího panelu "Brány bohyně Eset" nás brána pustila do budoucnosti, odkud byl v závěrečné expedici přinesen lék na "Kalum Azaris". Na fotografii je vidět androida z budoucnosti, který nám lék předvedl a předal vzorec pro jeho výrobu. Na oslavu úspěšného zvládnutí celého projektu Ketapang a nalezení léku byla den před odjezdem z tábora uspořádána slavnostní hostina, při které bouchalo i "šampaňské" (Rychlé špunty) a věcnými cenami byli oceněni všichni účastníci. Pro všechny týmy pak naši "herci" historických scének z jednotlivých expedicí předvedli své kostýmy a krátké improvizované scénky. Asi nejvydařenější byl únos pravěké ženy a potom středověká férie o upálení čarodějnice a Robinu Hoodovi. Malé ukázky našich scének - pravěk, starověk, raný středověk (keltové a druidi) a středověk.

5 Strana 5 z 8 Bodování pořádku ve stanech: č. Jméno Průměr 1. Poncová Vendy ,69 2. Karásková Hana "Kari" ,62 3. Zavřelová Jana ,62 4. Bábíčková Hana "Baba" ,15 5. Búdová Anna "Aňa" ,15 6. Hofer Vašek ,00 7. Hrazdíra Ondřej ,00 8. Mariánek Jirka ,00 9. Hrazdíra Michal "Ryan" , Matyášová Hana , Rájecká Veronika "Okurka" , Císař Tomáš "Tomík" , Datinská Vlasta , Fazekaš Martin "Tukan" , Kraus Jarek , Krausová Simča , Svoboda David , Hoferová Zuzanka , Hošková Kamča , Sedláčková Klárka , Benešovská Gabča , Doležel Roman , Teplý Václav , Grey Denis "Zdeněk" , Jurda Michal "Miki" , Lokos Michal "Kokos" , Búda Pavel "Banán" , Kovář Martin "Mates" , Matyáš Petr "Ťop" , Soldán Luděk , Bárta Patrik , Klusáček Roman "Medvěd" ,43 Tady je přehled bodování pořádku, někoho možná překvapí příjemně, jiného ne, ovšem ono zas o tolik nejde, kdybychom občas zabodovali mimořádně během dne, měli by nulu asi všichni :-). Fotografie z ranní rozcvičky Uklizený stan (snad)

6 Strana 6 z 8 Přehled každodenních výdělků týmů: Datum Team α β γ δ 10/8 program Neděle platy+bodování mezisoučet /8 program Pondělí platy+bodování mezisoučet /8 program Úterý platy+bodování mezisoučet /8 program Středa platy+bodování mezisoučet /8 program Čtvrtek platy+bodování mezisoučet /8 program Pátek platy+bodování mezisoučet /8 program Sobota platy+bodování mezisoučet /8 program Neděle platy+bodování mezisoučet /8 program Pondělí platy+bodování mezisoučet /8 program Úterý platy+bodování mezisoučet /8 program Středa platy+bodování mezisoučet /8 program Čtvrtek platy+bodování mezisoučet /8 program Pátek platy+bodování Celkem Pořadí V průběhu celého tábora se všechny hry, soutěže, nástupy a bodování převádělo na dolary. Výplata takto získaných peněz byla vždy na nástupu. Za shromážděnou hotovost si každý tým mohl nakoupit tzv. "palivové tyče" do reaktoru, zásobujícího energií "Bránu". Cena tyčí byla velmi kolísavá, jejich množství pak určovalo dobu, po kterou daný tým mohl působit v minulosti. Vpravo vedle tabulky je fotka z Lesního golfu a záběr zástupce jednoho z týmů při výplatě dolarů. Dole je fotka ze soutěže ve střelbě na igelitové pytlíky, naplněné pískem. Jde o rychlost i přesnost střelby, důležité je prostřílet pytlík co nejdříve tak, aby se písek vysypal ven.

7 Strana 7 z 8 Služební žebříček: ČLEN EXPEDICE zkoušky, plat $5 (bez min. jedné zk. nemůže dotyčný na expedici) ASISTENT zkoušek, plat $10 SPECIALISTA zkoušek, plat $15 EXPERT zkoušek, plat $20 Seznam zkoušek: 1) UZLY - mladší 6 základních do 1 min., starší +4 další znát 2) ZDRAVOVĚDA - základní první pomoc, ošetření zraněného 3) MORSEOVKA - starší přijmout a odvysílat zprávu, mladší vyluští zadaný text 4) ŠVIHADLO - 40 x vpřed, 20 x vzad, 30 x po jedné vpřed, 15 x vzad, 5 x vajíčko 5) TOPOGRAFIE - topoznačky, orientace mapy, buzola - svět strany (starší azimuty) 6) OHEŇ - rozdělat max. 3 sirkami, přepálit provázek 1m nad ohništěm 7) STŘELBA - vzduchovka 30/20 b. z 10 ran, luk 3/1 zásah z 5 šípů (st./ml.) 8) ŠIFRY - vyluštit zadaný text, starší znát nejméně 3 druhy šifrování 9) ROZCVIČKA BOSKY - na rozcvičku vždy bosky, uznává se po druhém dnu 10) NÁŘADÍ - práce s pilou, sekerou, údržba, bezpečnost 11) KONDIČNÍ TESTY - splnění podmínek kondičních testů pro daný věk Hranice mezi staršími a mladšími je dovršených 10let (tedy až po 10 narozeninách). Může být upravena subjektivně dle vrozených dispozic (po dohodě s velitelem základny a zdravotníkem). Zkoušky se plní pouze ve chvílích volna - polední klid, večerní program nebo v době, vymezené denním rozkazem (např. u střelby). Ke splnění zkoušky je nutná přítomnost vedoucího, který kontroluje správnost a bezpečnost. Evidenci splněných zkoušek si vede vedoucí týmu. Zkoušky dosažené po nástupu se počítají do následujícího dne. Denní plat za dosaženou úroveň se přiznává již v den splnění potřebného počtu zkoušek. Výplata je započítána do celkového příjmu týmu při večerním nástupu. Informace a pokyny pro tým... δ... k expedici do starověku. Údaje z historických databází a podrobný popis terénu a úkolu: Z historických pramenů jsme se dozvěděli, že při stavbě Cheopsovy pyramidy měl být použit obzvlášť velký základní kámen. Za jeho dopravu byla dána neslýchaná odměna - velmi vzácný drahokam s kouzelnou mocí. Jsme přesvědčeni, že se jedná o krystal. Vy disponujete moderním důvtipem a znalostmi, pokuste se tento nelehký úkol splnit a odměnu získat. Dopravte faraónovi jeho základní kámen, ta odměna za to stojí. Po průchodu bránou najděte faraóna. Nabídněte mu své služby při dopravě základního kamene. Nezapomeňte se mu řádně poklonit a chovat se velmi uctivě. Pořádně si promyslete, jak takový velký a těžký základní kámen budete přepravovat, abyste si s sebou do minulosti vzali potřebné vybavení. Ovládací panel "Brány" Expedice do Egypta při přepravě "základního kamene" pyramidy.

8 Strana 8 z 8 Na závěr bych zde rád uvedl jména těch, kteří tábor připravili a vedli, byli to: Instruktoři: David a Pavel Novotní, Ivan Nechvátal, Michal Rájecký, Martin Hetmer, Tomáš Zavřel a Bob Šucman. Programové vedoucí: Lucka Kašparová a Irča Dudová. Kuchařky: Zuzka Císařová a Radka Kotziánová (1.týden) Zdravotník: Ivča Sedláčková Vedení: Iva a Milan Matyášovi Doufám že Vás předchozí stránky dostatečně informovaly o dění na našem letním táboře v Meziboří a přímým účastníků živě připomněly chvíle zde strávené. Podle předběžné dohody s majiteli tábora v Meziboří, budeme příští rok pořádat náš tábor na stejném místě a zřejmě i ve velmi podobném termínu. To jen pro informaci těm z Vás, kteří byste s námi rádi i příští rok. A pro všechny členy oddílu a případné další zájemce o naši celoroční činnost jsou určeny následující informace: Od 3. září se opět rozjíždí pravidelná oddílová činnost TO Černý delfín, v klubovně v ulici Chlupova 1. V tradičním termínu - každou středu od 16 do 18 hodin - s Milanem a Ivou, Irčou a našimi instruktory! Plán činnosti na tento školní rok je uveden níže, veškeré novinky, změny, informace o akcích, fotky a zážitky z už proběhlých akcí, jsou pro všechny ke shlédnutí na našich webových stránkách, máte-li přístup na internet, navštivte nás První oddílová schůzka všichni Víkendová výprava (pod stany) všichni Podzimní prázdniny, Heraltice přihlášení Výprava - okolí Brna všichni Vánoční výprava, Boskovice všichni Předběžný plán akcí Pololetní prázdniny, V.Opatovice přihlášení Jarní prázdniny - lyže (běžky) přihlášení Předvelikonoční výprava, Heraltice všichni Víkendová výprava všichni Sraz PTO nebo Bambiriáda všichni Víkendová výprava (pod stany) všichni prázdniny 2004 Letní tábor - XVII. ročník přihlášení Jednotlivé plánované akce mohou být zrušeny či přesunuty termínově i místně podle aktuální situace. Na akce s určením "všichni" stačí jen vyplnit návratku (písemně nebo na webu), akce s určením "přihlášení" vyžadují podepsání Závazné přihlášky (kapacita objektu, stornopoplatky). Všechny oddílové akce jsou otevřené i dětem - nečlenům oddílu, v tom případě je nutná domluva rodičů s vedoucími. Milan Matyáš

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít Roèník XVIII. ČERVEN 2012 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZUŠ PŘEŠTICE str. 4 DĚTSKÉ ODPOLEDNE NA ZASTÁVCE str. 6

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz Milevský zpravodaj 12 2014 MILEVSKÝ str. 1 www.milevsko-mesto.cz prosinec ZPRAVODAJ 2014 www.milevsko-mesto.cz V á ž e n í spoluobčané, milí přátelé dovolte mi, abych Vám jménem všech zaměstnanců městského

Více

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj Uvnitř si přečtete: Výhody a nevýhody otevřené hranice Město má nového ekonoma Fotoohlédnutí za událostmi roku 2012 Jak v Železné Rudě strávit čas a kam si zajít nebo zajet Plán na Česko-německé multimediální

Více

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda 10. května 2012 Ročník 21 Číslo 10 Cena 9 Kč 104. lázeňská sezona úspěšně zahájena Start další lázeňské sezony provázelo takřka letní počasí a také fotografové Poděbradských novin 2 Nadjezd v Koutecké:

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

PLES ZASTUPITELSTVA MČ

PLES ZASTUPITELSTVA MČ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 6/2013 prosinec V pátek 13. prosince 2013 ve 12 hodin bude v Areálu zdraví Kneslova otevřeno mobilní kluziště. Více informací o kluzišti, provozní době a ceníku

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč. 1 Foto: Jaroslav Pavlík. Zprávy z radnice.

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč. 1 Foto: Jaroslav Pavlík. Zprávy z radnice. VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč O čem píšeme? Zprávy z radnice Azbest Historie domů na klobouckém náměstí Nemám pocit, že se mi něco nezdařilo Dobrovolníci

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

noviny Městské části Praha 6 duben 2015 www.praha6.cz

noviny Městské části Praha 6 duben 2015 www.praha6.cz zdarma noviny Městské části Praha 6 duben 2015 www.praha6.cz 100 DNÍ NA RADNICI Rozhovor se starostou Mgr. Ondřejem Kolářem. (Článek na straně 7) 3. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 6 se koná v pátek 24.

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

Vznik a zánik mandátu zastupitele města, konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města

Vznik a zánik mandátu zastupitele města, konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města V TOMTO VYDÁNÍ: Říjen 2010/08 Výsledky voleb do Zastupitelstva města Sezimovo Ústí Změny v systému nakládání s komunálním odpadem Vyhodnocení soutěže škol Provozní doba sběrných dvorů Kulturně historická

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 V Melči, dne 22.10.2012 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

Nová redakční rada. Co přináší Odraz č. 5? ÚVODEM...

Nová redakční rada. Co přináší Odraz č. 5? ÚVODEM... ÚVODEM... Nová redakční rada Možná, že jste si v tiráži čísla všimli, že Odraz má po několika měsících zase svou redakční radu. Jména v ní nejsou žádným překvapením, všichni jsme se v minulosti kolem Odrazu

Více

Barbora Tichavová - Rozárka a kol. Jak získat nováčky

Barbora Tichavová - Rozárka a kol. Jak získat nováčky Barbora Tichavová - Rozárka a kol. Jak získat nováčky Úvod Právě dnes jsem měla telefonát od Křečka. Prý jestli mám v červnu čas, že dělají seminář o náborech a chtěl by mě tam pozvat na nějaké povídání.

Více

Městská vatra byla jako každý rok připravena na hřišti u Slovanského

Městská vatra byla jako každý rok připravena na hřišti u Slovanského číslo 5 ročník 25 ZDARMA DEN DĚTÍ v sobotu 30.5.2015 od 15.00 hodin v Ráji poutníků NOŽÍŘSKÉ SLAVNOSTI 21.6.2015 Nádvoří továrny Mikov od 11.00 h. U Slovanského domu od 14.00 hodin Mikulášovické pálení

Více

Vyhláška možná omezí hlučné práce o nedělích a svátcích

Vyhláška možná omezí hlučné práce o nedělích a svátcích Dnes v čísle: Školáci budou znovu vybírat nejoblíbenějšího učitele (str. 2) Rozhovor se sběratelem stavebnic Merkur (str. 4) Šádková je dvojnásobnou mistryní ČR (str. 8) TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO

Více

Kraj se rozvíjí. vítaly slezské klobásy, tlačenka a tradiční slezská miodu-

Kraj se rozvíjí. vítaly slezské klobásy, tlačenka a tradiční slezská miodu- SC 72129/1 Bouchal vyhrál Populární pedagog z Havlíčkova Brodu zvítězil v krajském kole Zlatého Ámose. strana 2 Kraj se rozvíjí Vysočina bude mít vlastní policejní ředitelství a postupně vznikne i krajský

Více

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012 Také v Zábřeze zvítězila ČSSD následovaná KSČM Výsledky voleb v Olomouckém kraji se nijak neliší od většinového trendu v celé republice. Se ziskem 26,70 procenta platných

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Klíčový rok zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Projekt byl na Výroční konferenci OPVK pořádané MŠMT představen jako jeden z nejzajímavějších

Více