Pokyny k opravě počátečních stavů roku 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyny k opravě počátečních stavů roku 2014"

Transkript

1 Pokyny k opravě počátečních stavů 2014 Na základě vyhlášky č. 473/2013 Sb., kterou se novelizuje vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dochází ke změně Směrné účtové osnovy pro rok Z tohoto důvodu je nutné provést po provedení uzávěrky 2013, tj. v 1. účetním období 2014, opravy počátečních stavů, které jsou popsané v kapitolách Opravy počátečních stavů pro organizace typu ÚSC a PO syntetické účty, Opravy počátečních stavů pro organizace typu OSS - syntetické účty, Opravy počátečních stavů pro účely vykazování PAP, Doplnění partnera AKTIVA/PASIVA do počátečních stavů. 1 Výpis změn ve směrné účtové osnově 1.1 Zrušené účty a účtové skupiny 197 Opravné položky k pohledávkám za účastníky sdružení (ÚSC, PO) 318 Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek (ÚSC, OSS) 323 Závazky z dávek sociálního zabezpečení nebyl v rozvaze pro žádný typ organizace 327 Přijaté zálohy daní (ÚSC, OSS) 328 Závazky z výběru daní (OSS) 329 Závazky ze sdílených daní (OSS) 351 Pohledávky za účastníky sdružení (ÚSC, PO) 352 Závazky k účastníkům sdružení (ÚSC, PO) 419 Ostatní fondy (OSS, PO) 949 Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva (ÚSC, PO, OSS) 951 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva (ÚSC, PO, OSS) 1.2 Nové účty 035 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji (ÚSC, PO, OSS) 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji (ÚSC, PO, OSS) 337 Zdravotní pojištění (ÚSC, PO, OSS) 338 Důchodové spoření (ÚSC, PO, OSS) 353 Přeplatky na daních (OSS) 354 Závazky z vratek nepřímých daní (OSS) 355 Zúčtování z přerozdělování daní (OSS) 356 Pohledávky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem (OSS) 357 Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem (OSS) 358 Ostatní pohledávky ze správy daní (OSS) 359 Ostatní závazky ze správy daní (OSS) 991 Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva (ÚSC, PO, OSS) 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva (ÚSC, PO, OSS) 993 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva (ÚSC, PO, OSS) 994 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva (ÚSC, PO, OSS) 1.3 Účty a účtové skupiny se změnou názvu 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí (ÚSC, PO, OSS) 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí (ÚSC, PO, OSS) /1.0 Změny ve Směrné účtové osnově 1/17

2 164 Opravné položky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí (ÚSC, PO, OSS) 196 Opravné položky k pohledávkám ze správy daní (OSS) 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní (ÚSC) 325 Závazky z dělené správy (ÚSC, OSS) 336 Sociální pojištění (ÚSC, PO, OSS) Účtová skupina 35 Pohledávky a závazky ze správy daní 351 Přijaté zálohy daní (OSS) 352 Pohledávky ze správy daní (OSS) 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období (ÚSC, PO, OSS) 539 Vratky nepřímých daní (OSS) 543 Dary a jiná bezúplatná předání (ÚSC, PO, OSS) Účtová skupina 93 a 94 Další podmíněné pohledávky 961 Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 963 Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Účtová skupina 97 a 98 Další podmíněné závazky 981 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových (ÚSC, PO, OSS) 982 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových (ÚSC, PO, OSS) 983 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních (ÚSC, PO, OSS) 984 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních (ÚSC, PO, OSS) 985 Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení (ÚSC, PO, OSS) 986 Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení (ÚSC, PO, OSS) Účtová skupina 99 Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty Pozn. V případě převodu konečného zůstatku je stav na původním účtu 0,00 Kč /1.0 Změny ve Směrné účtové osnově 2/17

3 1.4 Opravy počátečních stavů pro organizace typu ÚSC a PO syntetické účty 2013 Rozvahové účty , 412, 413, 414, AÚ AÚ AÚ Vykazování ve výkazu PAP, analytika PAP , , , , , , , , Ano , , , , , , , Ano u 414, možné , Popis Účet je od zrušen pro ÚSC i PO. Převod na 199 je na zvážení uživatele. Účet je od zrušen pro ÚSC. Převod na 377 je na zvážení uživatele. Účet je od zrušen pro ÚSC. Převod na 324 je na zvážení uživatele. Účet je od zrušen pro ÚSC i PO. Převod na 377 je na zvážení uživatele. Účet je od zrušen pro ÚSC i PO. Převod na 378 je na zvážení uživatele. Účet je od zrušen pro PO. Převod na 41x je na zvážení uživatele. 12. DNM oceněný reálnou hodnotou a určený k prodeji se od vykazuje na SU DNM oceněný reálnou hodnotou a určený k prodeji se od vykazuje na SU DNM oceněný reálnou hodnotou a určený k prodeji se od vykazuje na SU /1.0 Opravy pro organizace ÚSC a PO 3/17

4 AÚ AÚ AÚ 29., 39., 49., 69., 79., AÚ AÚ AÚ AÚ 29., 49., 59., 79., AÚ Vykazování ve výkazu PAP, analytika PAP , , , , , , , , , , , , Popis 15. DNM oceněný reálnou hodnotou a určený k prodeji se od vykazuje na SU DNM oceněný reálnou hodnotou a určený k prodeji se od vykazuje na SU DHM oceněný reálnou hodnotou a určený k prodeji se od vykazuje na SU DHM oceněný reálnou hodnotou a určený k prodeji se od vykazuje na SU DHM oceněný reálnou hodnotou a určený k prodeji se od vykazuje na SU DHM oceněný reálnou hodnotou a určený k prodeji se od vykazuje na SU DHM oceněný reálnou hodnotou a určený k prodeji se od vykazuje na SU DHM oceněný reálnou hodnotou a určený k prodeji se od vykazuje na SU AÚ 5x. 7x. 336, 337 a AÚ 0x. 2x. 336, 337 a AÚ 3x , 337 a x., 8x. 9x. Podrozvahové účty doporučujeme zachovat zde popsané pořadí převodu zůstatků účtů Účet je od zrušen Účet je od zrušen /1.0 Opravy pro organizace ÚSC a PO 4/17

5 Vykazování ve Popis výkazu PAP, analytika PAP Od došlo ke změně náplně účtu 963, pokyn k převodu je uveden v přechodných ustanoveních Vyhlášky č. 473/2013. Od došlo ke změně náplně účtu 964, pokyn k převodu je uveden v přechodných ustanoveních Vyhlášky č. 473/ Od došlo ke změně náplně účtu Od došlo ke změně náplně účtu Od došlo ke změně náplně účtu Od došlo ke změně náplně účtu , , , , 984 Rozlišit částku Krátkodobých podmíněných závazků z operativního leasingu a Krátkodobých podmíněných závazků z finančního leasingu. Částku Krátkodobých podmíněných závazků z operativního leasingu nechat na účtu 961, částku Krátkodobých podmíněných závazků z finančního leasingu převést na účet 963. Rozlišit částku Dlouhodobých podmíněných závazků z operativního leasingu a Dlouhodobých podmíněných závazků z finančního leasingu. Částku Dlouhodobých podmíněných závazků z operativního leasingu nechat na účtu 962, částku Dlouhodobých podmíněných závazků z finančního leasingu převést na účet 964. Rozlišit částku Krátkodobých podmíněných závazků z poskytnutých garancí jednorázových a Krátkodobých podmíněných závazků z poskytnutých garancí ostatních. Částku Krátkodobých podmíněných závazků z poskytnutých garancí jednorázových nechat na účtu 981, částku Krátkodobých podmíněných závazků z poskytnutých garancí ostatních převést na účet 983. Rozlišit částku Dlouhodobých podmíněných závazků z poskytnutých garancí jednorázových a Dlouhodobých podmíněných závazků z poskytnutých garancí ostatních. Částku Dlouhodobých podmíněných závazků z poskytnutých garancí jednorázových nechat na účtu 982, částku Dlouhodobých podmíněných závazků z poskytnutých garancí ostatních převést na účet /1.0 Opravy pro organizace ÚSC a PO 5/17

6 Upozornění pro uživatele používající jinou metodiku Kromě převodů rozvahových účtů 197, 318, 327, 351, 352 a 419 a podrozvahových účtů 949, 951, 963, 964, 985, 986, 983, 984, 961, 962, 981 a 982 (popis uveden v převodní tabulce výš) musí uživatelé používající jinou metodiku vynulovat počáteční stavy účtu 790 a rozdělit počáteční stav účtu 336 na účty 336, 337 a 338. Účet 790 AU 0001 je nutné převést na syntetický účet 035 a účet 790 AU 0002 je nutné převést na syntetický účet 036. vztahující se k původnímu majetkovému účtu tak, jak je popsáno v převodní tabulce. Účet 336 je nutné převést následovně: AÚ 336 AÚ 00xx 04xx závazky 02xx, 04xx 05xx 09xx pohledávky 336 AÚ 01xx, 03xx 336 AÚ 00xx, 05xx 09xx 337 AÚ 00xx 04xx závazky 05xx 09xx pohledávky 338 AÚ 00xx 04xx závazky 05xx 09xx pohledávky Popis 336 Sociální pojištění, 337 Zdravotní pojištění a 338 Důchodové spoření. 336 Sociální pojištění, 337 Zdravotní pojištění a 338 Důchodové spoření. 336 Sociální pojištění, 337 Zdravotní pojištění a 338 Důchodové spoření /1.0 Opravy pro organizace ÚSC a PO 6/17

7 1.5 Opravy počátečních stavů pro organizace typu OSS - syntetické účty 2013 rok u 2014 Rozvahové účty , 355, 356, , 355, 356, , 353, 354, 355, 357, , 353, 354, 355, 357, , 353, 354, 355, 357, 359 Vykazování ve výkazu PAP, analytika PAP , , , , Popis Účet je od zrušen. Převod na 199 je na zvážení uživatele. Účet je pro OSS od zrušen. Organizace Senát se převod netýká. Účet je pro OSS od zrušen. Organizace Senát se převod netýká. Účet je od zrušen. Na účtu 327 rozlišit částku Přijatých záloh daní (SU 351), Přeplatků na daních (SU 353), Závazků z vratek nepřímých daní (SU 354), Zúčtování z přerozdělování daní (SU 355), Závazků z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem (SU 357) a Ostatních závazků ze správy daní (SU 359) a převést na příslušné účty. Účet je od zrušen. Na účtu 327 rozlišit částku Přijatých záloh daní (SU 351), Přeplatků na daních (SU 353), Závazků z vratek nepřímých daní (SU 354), Zúčtování z přerozdělování daní (SU 355), Závazků z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem (SU 357) a Ostatních závazků ze správy daní (SU 359) a převést na příslušné účty. Účet je od zrušen. Na účtu 327 rozlišit částku Přijatých záloh daní (SU 351), Přeplatků na daních (SU 353), Závazků z vratek nepřímých daní (SU 354), Zúčtování z přerozdělování daní (SU 355), Závazků z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem (SU 357) a Ostatních závazků ze správy daní (SU 359) a převést na příslušné účty /1.0 Opravy pro organizace OSS 7/17

8 2013 rok u , 413, AÚ AÚ AÚ AÚ AÚ AÚ 29., 39., 49., 69., 79., AÚ Vykazování ve výkazu PAP, analytika PAP , , , , , , , Ano u 414, možné , , , , , , Popis Od došlo ke změně náplně účtu 351. Od došlo ke změně náplně účtu 352. Účet je od zrušen pro OSS. Převod na 412, 413 nebo 414 je na zvážení uživatele. 12. DNM oceněný reálnou hodnotou a určený k prodeji se od vykazuje na SU DNM oceněný reálnou hodnotou a určený k prodeji se od vykazuje na SU DNM oceněný reálnou hodnotou a určený k prodeji se od vykazuje na SU DNM oceněný reálnou hodnotou a určený k prodeji se od vykazuje na SU DNM oceněný reálnou hodnotou a určený k prodeji se od vykazuje na SU DHM oceněný reálnou hodnotou a určený k prodeji se od vykazuje na SU DHM oceněný reálnou hodnotou a určený k prodeji se od vykazuje na SU /1.0 Opravy pro organizace OSS 8/17

9 2013 rok u AÚ AÚ AÚ 29., 49., 59., 79., AÚ Vykazování ve výkazu PAP, analytika PAP , , , , , , , Popis 25. DHM oceněný reálnou hodnotou a určený k prodeji se od vykazuje na SU DHM oceněný reálnou hodnotou a určený k prodeji se od vykazuje na SU DHM oceněný reálnou hodnotou a určený k prodeji se od vykazuje na SU DHM oceněný reálnou hodnotou a určený k prodeji se od vykazuje na SU AÚ 5x. 7x. 336, 337 a AÚ 0x. 2x. 336, 337 a AÚ 3x , 337 a x., 8x. 9x. Podrozvahové účty doporučujeme zachovat zde popsané pořadí převodu zůstatků účtů Účet je od zrušen Účet je od zrušen. Od došlo ke změně náplně účtu 963, pokyn k převodu je uveden v přechodných ustanoveních Vyhlášky č. 473/2013. Od došlo ke změně náplně účtu 964, pokyn k převodu je uveden v přechodných ustanoveních Vyhlášky č. 473/ Od došlo ke změně náplně účtu Od došlo ke změně náplně účtu Od došlo ke změně náplně účtu Od došlo ke změně náplně účtu 984. Rozlišit částku Krátkodobých podmíněných 961 závazků z operativního leasingu a Krátkodobých 961, podmíněných závazků z finančního leasingu. 963 Částku Krátkodobých podmíněných závazků z operativního leasingu nechat na účtu 961, částku /1.0 Opravy pro organizace OSS 9/17

10 rok u , , , 984 Vykazování ve výkazu PAP, analytika PAP Popis Krátkodobých podmíněných závazků z finančního leasingu převést na účet 963. Rozlišit částku Dlouhodobých podmíněných závazků z operativního leasingu a Dlouhodobých podmíněných závazků z finančního leasingu. Částku Dlouhodobých podmíněných závazků z operativního leasingu nechat na účtu 962, částku Dlouhodobých podmíněných závazků z finančního leasingu převést na účet 964. Rozlišit částku Krátkodobých podmíněných závazků z poskytnutých garancí jednorázových a Krátkodobých podmíněných závazků z poskytnutých garancí ostatních. Částku Krátkodobých podmíněných závazků z poskytnutých garancí jednorázových nechat na účtu 981, částku Krátkodobých podmíněných závazků z poskytnutých garancí ostatních převést na účet 983. Rozlišit částku Dlouhodobých podmíněných závazků z poskytnutých garancí jednorázových a Dlouhodobých podmíněných závazků z poskytnutých garancí ostatních. Částku Dlouhodobých podmíněných závazků z poskytnutých garancí jednorázových nechat na účtu 982, částku Dlouhodobých podmíněných závazků z poskytnutých garancí ostatních převést na účet /1.0 Opravy pro organizace OSS 10/17

11 2 Výkaz Pomocný analytický přehled Na základě vyhlášky č. 472/2013 Sb., kterou se novelizuje vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), dochází ke změně ve vykazovaných skutečnostech ve Výkazu PAP. Původně plánované rozšíření výkazu o čtyři nové části, které se měly odevzdávat ročně, bylo odloženo. Seznam organizací, které budou výkaz odevzdávat, se pro rok 2014 nemění. Výkaz i nadále odevzdávají vybrané účetní jednotky, kromě: Zdravotních pojišťoven, Dobrovolných svazků obcí, Obcí, jejichž počet obyvatel zveřejněný Č je na počátku bezprostředně předcházejícího účetního období menší než 3000, a Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je obec, kraj nebo dobrovolný svazek obcí a jejichž aktiva celkem (netto) nepřesahují alespoň v jednom ze dvou bezprostředně předcházejících účetních období výši 100 mil. Kč. Výkaz byl rozšířen o další účty a některé účty byly rozděleny na detailnější analytiky. 2.1 Zrušené účty v PAP Opravné položky k pohledávkám za účastníky sdružení Pohledávky za účastníky sdružení Závazky k účastníkům sdružení Náklady z vyřazených pohledávek - postoupených bezúplatně 2.2 Nové účty vykazované v PAP Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji: Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji: Byty a bytové budovy Nebytové budovy Technická rekultivace Ostatní stavby Dopravní prostředky Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu /1.0 Změny v účtech výkazu PAP 11/17

12 Ložiska kovových nerostů Ložiska nekovových nerostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb Jiný dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla Kulturní předměty - kulturní památky v ocenění 1 Kč (viz 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví) Kulturní předměty - ostatní Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k software Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku: Oprávky k technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb Oprávky k jinému ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky ke stavbám: Oprávky k bytům a bytovým budovám Oprávky k nebytovým budovám Oprávky k technické rekultivaci Oprávky k ostatním stavbám Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí: Oprávky k dopravním prostředkům Oprávky ke strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborům movitých věcí Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku: Oprávky k ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu Oprávky k ložiskům kovových nerostů Oprávky k ložiskům nekovových nerostů Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinám Oprávky k technickému zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb Oprávky k jinému ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Opravné položky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Opravné položky k software Opravné položky k ocenitelným právům Opravné položky k povolenkám na emise a preferenčním limitům Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku: Opravné položky k technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb Opravné položky k jinému ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému nehmotnému majetku: Opravné položky k nedokončeným nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje /1.0 Změny v účtech výkazu PAP 12/17

13 Opravné položky k nedokončenému software Opravné položky k nedokončeným ocenitelným právům Opravné položky k nedokončeným povolenkám na emise a preferenčním limitům Opravné položky k nedokončenému technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb Opravné položky k nedokončenému jinému dlouhodobému nehmotnému majetku Opravné položky k pozemkům Opravné položky ke kulturním předmětům: Opravné položky ke kulturním předmětům - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla Opravné položky ke kulturním předmětům - ostatní Opravné položky ke stavbám: Opravné položky k bytům a bytovým budovám Opravné položky k nebytovým budovám Opravné položky k technické rekultivaci Opravné položky k ostatním stavbám Opravné položky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí: Opravné položky k dopravním prostředkům Opravné položky ke strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborům movitých věcí Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku: Opravné položky k ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu Opravné položky k ložiskům kovových nerostů Opravné položky k ložiskům nekovových nerostů Opravné položky k dospělým zvířatům a jejich skupinám Opravné položky k technickému zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb Opravné položky k jinému ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku: Opravné položky k nedokončeným bytům a bytovým budovám Opravné položky k nedokončeným nebytovým budovám Opravné položky k nedokončené technické rekultivaci Opravné položky k nedokončeným ostatním stavbám Opravné položky k nedokončeným dopravním prostředkům Opravné položky k nedokončeným strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborům movitých věcí Opravné položky k nedokončeným pěstitelským celkům trvalých porostů Opravné položky k nedokončeným ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu Opravné položky k nedokončeným ložiskům kovových nerostů Opravné položky k nedokončeným ložiskům nekovových nerostů Opravné položky k nedokončeným dospělým zvířatům a jejich skupinám Opravné položky k nedokončenému technickému zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb Opravné položky k nedokončenému jinému dlouhodobému hmotnému majetku Opravné položky k nedokončeným pozemkům Opravné položky k nedokončeným kulturním předmětům - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla Opravné položky k nedokončeným kulturním předmětům - ostatní Běžný účet FKSP Jiné cenné papíry depozitní směnky Rezervní fond z ostatních titulů - finanční dary Rezervní fond z ostatních titulů - ostatní /1.0 Změny v účtech výkazu PAP 13/17

14 502 - Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovaných dodávek Opravy a udržování Dary a jiná bezúplatná předání - bezúplatné postoupení pohledávek Manka a škody Ostatní náklady z činnosti - bezúplatné pozbytí majetku podle 25 odst. 6 zákona o účetnictví Ostatní náklady z činnosti - bezúplatné postoupení pohledávek Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Ostatní finanční náklady Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu - bytů ve vlastnictví - čisté nájemné Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Výnosy z prodeje materiálu Ostatní výnosy z činnosti - bezúplatné nabytí majetku Ostatní výnosy z činnosti - bezúplatné nabytí pohledávek Ostatní výnosy z činnosti - neprofinancované odpisy Ostatní finanční výnosy /1.0 Změny v účtech výkazu PAP 14/17

15 2.3 Opravy počátečních stavů pro účely vykazování PAP Z důvodu rozdělení syntetických účtů na analytické účty PAP je nutné provést po provedení uzávěrky 2013, tj. v 1. účetním období 2014, opravy počátečních stavů, které jsou popsané dále. Analytika PAP Partner AKTIVA/PASIVA 035 Doplnit analytiku PAP Doplnit analytiku PAP Doplnit analytiku PAP Doplnit analytiku PAP Doplnit analytiku PAP Doplnit analytiku PAP Doplnit analytiku PAP Doplnit analytiku PAP Doplnit analytiku PAP /1.0 Opravy v účtech výkazu PAP 15/17

16 Analytika PAP Partner AKTIVA/PASIVA 163 Doplnit analytiku PAP Doplnit analytiku PAP Doplnit analytiku PAP Doplnit analytiku PAP Přidána nová analytika Partner AKTIVA/PASIVA 414 Přidány nové analytiky Partner AKTIVA/PASIVA Doplnění partnera AKTIVA/PASIVA do počátečních stavů Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - jiné Běžný účet FKSP Jiné cenné papíry depozitní směnky Krátkodobé poskytnuté zálohy Krátkodobé přijaté zálohy Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Ostatní dlouhodobé pohledávky - jiné Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní /1.0 Opravy v účtech výkazu PAP 16/17

17 Upozornění k vykazování Identifikátoru veřejné zakázky v části X výkazu PAP Identifikátor veřejné zakázky se pořizuje k syntetickým účtům 321 a 314 do položky Uz. Jedná se o pěticiferný údaj, který bude programem transformován do takového tvaru, v jakém je identifikátor uveden v systému, ve kterém byl vytvořen (Věstník veřejných zakázek, e-tržiště, profil zadavatele). Pro správné vykázání identifikátoru ve výkazu PAP je nutné pěticiferný kód identifikátoru doplnit do číselníku Účelové zdroje (Účetnictví Číselníky Účelové zdroje); doporučujeme používat číselnou řadu 99xxx. Do položky Rozšířený text tohoto číselníku je nutné zadat celý řetězec, který specifikuje identifikátor, a to ve tvaru IVZyyyyyyyy mezera text, kde části řetězce mají následující význam: IVZ povinné znaky sloužící k identifikaci, že se jedná o identifikátor veřejné zakázky, yyyyyyyy specifický řetězec přidělený systémem, ve kterém jsou veřejné zakázky evidované, text libovolný text sloužící k popisu příslušné zakázky /1.0 Identifikátor veřejné zakázky 17/17

Pokyny pro zahájení účetního roku 2015

Pokyny pro zahájení účetního roku 2015 Pokyny pro zahájení účetního roku 2015 1 Výpis změn ve směrné účtové osnově Na základě vyhlášky č. 473/2013 Sb. a vyhlášky č. 301/2014 Sb., kterými se novelizuje vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2012 Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

ROZVAHA. (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení:

ROZVAHA. (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: Název ní jednotky: IČ: Sídlo: Právní forma: Předmět činnosti: AKTIVA CELKEM Název ROZVAHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 1 2 3 4 A. Stálá aktiva I.

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Číslo položky AKTIVA A. Stálá aktiva Název položky I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00064564 Název: DIVADLO GONG-KVS CENTRUM 253 AKTIVA CELKEM 61 422 633,10 23 339 428,31 38 083 204,79

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 72 472 939,92 20 780 410,61 51 692

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71004343 Název: ZŠ a MŠ Opatov AKTIVA CELKEM 1 583 212,15 886 284,50 696 927,65 757 662,37 A. Stálá

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 70994471 Název: Základní škola Nýrov AKTIVA CELKEM 617 930,27 288 450,50 329 479,77 275 607,83 A. Stálá

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75021480 Název: Mateřská škola Suchý AKTIVA CELKEM 702 959,41 328 747,08 374 212,33 378 747,81 A. Stálá

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 75004402 Název: Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 77 548 318,09 44 144 300,53

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75027399 Název: Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 2 368

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71176861 Název: Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové AKTIVA CELKEM 3 048 785,81 2 372 960,79 675

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70996067 Název: ZŠ a MŠ Libčany AKTIVA CELKEM 6 130 766,10 3 863 673,96 2 267 092,14 3 211 255,97 A.

Více

Licence: D00B XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D00B XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 640077 Název: Obec Močovice 38 Období Číslo

Více

Česká Lípa. Číslo položky Název položky Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO

Česká Lípa. Číslo položky Název položky Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední odborná škola a Střední odborné 28. října 2707 Česká Lípa IČ 14451018 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 1 2 3 4

Více

Licence: DIUQ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DIUQ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 75017881 Název: Základní škola Dukel. bojovníků a mateřská škola, Dubenec AKTIVA CELKEM 3 916 395,24

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70982996 Název: Mateřská škola Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 660 527,41

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 70963355 Název: Dobrovolný svazek obcí Holicka AKTIVA

Více

Licence: DMND XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem

Licence: DMND XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71236554 Název: Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem AKTIVA CELKEM 3 370 339,50 2 496

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 43256201 Název: Obec Dalešice AKTIVA CELKEM 9 558

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00287032 Název: Obec Bělov AKTIVA CELKEM 31 681

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 00269000 Název: Obec Libčany AKTIVA CELKEM 105 362

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 00260401 Název: Obec Brniště AKTIVA CELKEM 82 417

Více

Licence: DXBZ XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DXBZ XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00572314 Název: Obec Čečovice 16 25728-321 AKTIVA

Více

Licence: D1EZ XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D1EZ XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00635758 Název: Obec Liboš AKTIVA CELKEM 56 958

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 40

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 67439560 Název: Základní umělecká škola R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem Sestavená k rozvahovému

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Obec Skalička AKTIVA CELKEM 12 417

Více

Převodový můstek 2009-2010

Převodový můstek 2009-2010 Převodový můstek 2009-2010 Pro rok 2010 je zveřejněna řada nových vyhlášek, které přinášejí rozsáhlé změny do účetnictví a výkaznictví obcí, DSO, OSS a jimi zřízených příspěvkových organizací. Vyhláška

Více

Licence: D0L0 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D0L0 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 45659168 Název: Sdružení měst a obcí Východní Moravy

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 00064564 Název: DIVADLO GONG-KVS CENTRUM 253 AKTIVA CELKEM 60 747 571,69 22 670 193,74 38 077 377,95

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 43541496 Název: Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 10 618

Více

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 75055694 Název: Svazek obcí Drahansko a okolí AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 69610088 Název: Dobrovolný svazek obcí Povodí Stonávky

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 Licence:D8UR ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGURUA 20012014 Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: 26.03.2015 11h39m 8s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I Č O

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2014 Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: 05.06.2015 8h10m13s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2014 I Č O :46276041 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Křekov územní samosprávné celky, svazky obcí,

Více

Licence: MC06 XCRGURUA / RUA1 (18022013 14:27 / 201301091642) Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: MC06 XCRGURUA / RUA1 (18022013 14:27 / 201301091642) Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00063703 Název: Úřad městské části Praha 6 AKTIVA CELKEM 8

Více

Licence: DPB2 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)

Licence: DPB2 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00672025 Název: Obec Jindřichovice pod Smrkem AKTIVA

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 39 331 575,23 19 631 338,22 19 700

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 Zpracoval: Monika Niedobová Okamžik sestavení: 21.04.2015 8h 6m51s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I Č O :00576930 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Vělopolí územní samosprávné celky, svazky

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 26 289 872,23 9 558

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 482 82 961 Název: Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Česká Lípa AKTIVA CELKEM

Více

Licence: D12D XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D12D XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 275808 Název: Město Jilemnice AKTIVA CELKEM 705

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 71220020 Název: Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 45 836 055,31 22 147

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 48282928 Název: Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Licence: D117 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D117 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 00271730 Název: Mesto Lazne Belohrad AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 00542881 Název: Obec Rozsíčka Sestavená k

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00064581 Název: Hlavní město PRAHA SNS: 200 - Hlavní město

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 64202313 Název: Základní škola 5.května Dvůr Králové AKTIVA CELKEM 8 227 873,54 4 562 585,50 3 665 288,04

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 70890650 Název: Jihočeský kraj NS: 001 Nákladové středisko

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Licence: D2IG XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: D2IG XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 71220003 Název: Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 197 971 163,96 53 157

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 00283932 Název: OÚ Halenkovice AKTIVA CELKEM 129

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 63830809 Název: Základní škola Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823 Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: D0KL XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D0KL XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 75104181 Název: Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00252794 Název: Obec Ratibořské Hory Sestavená

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 235539 Název: Obec Libenice AKTIVA CELKEM 44 027

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00580775 Název: Obec Suchovršice AKTIVA CELKEM 51

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola Volenice; IČO 75000539; Volenice 112, 387 16 Volenice Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s

Více

Licence: D72L XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: D72L XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 71176861 Název: Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové AKTIVA CELKEM 2 969 448,64 2 263 549,24 705

Více

Licence: D290 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D290 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 46747915 Název: Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 34 364 734,36

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00576948 Název: Obec Staré Město AKTIVA CELKEM 201

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 70996067 Název: ZŠ a MŠ Libčany AKTIVA CELKEM 6 423 677,93 3 212 421,96 3 211 255,97 2 426 163,98 A.

Více

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 28.01.2015 12:14:09 Okamžik sestavení: 28.01.2015 12h14m10s Strana: 1 BILANCE za období : 12/2014 ROZVAHA - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti (v Kč, s přesností

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70963355 Název: Dobrovolný svazek obcí Holicka AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 70868476 Název: Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje AKTIVA CELKEM 26 599

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00532096 Název: Obec Bukovina AKTIVA CELKEM 26 745

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00568520 Název: Obec Dešná AKTIVA CELKEM 13 822

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00240192 Název: Městská část Praha 20 - Horní Počernice Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71008101 Název: Mateřská škola Starý Mateřov Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo

Více

Licence: D2IG XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)

Licence: D2IG XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 71220003 Název: Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 198 053 419,78 30 237

Více