INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006"

Transkript

1 INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006 Erste Bank dosáhla v roce čistého zisku v rekordní výši 712 mil. EUR Hlavní události (předběžné údaje) 1 Čistý úrokový výnos se zvýšil z 2 660,3 mil. EUR na 2 794,2 mil. EUR (+5,0 %) Čisté příjmy z poplatků a provizí vzrostly z 1 135,4 mil. EUR na 1 256,8 mil. EUR (+10,7 %) Provozní výnosy se zvýšily z 4 049,0 mil. EUR na 4 329,4 mil. EUR (+6,9 %) Všeobecné administrativní náklady vzrostly z 2 594,9 mil. EUR na 2 676,9 mil. EUR (+3,2 %) Provozní zisk se zlepšil z 1 454,1 mil. EUR na 1 652,5 mil. EUR (+13,6 %) Zisk před zdaněním se zvýšil z 996,6 mil. EUR na 1 214,8 mil. EUR (+21,9 %) Čistý zisk po menšinových podílech vzrostl z 520,8 mil. EUR na 711,7 mil. EUR (+36,7 %) Poměr nákladů k výnosům se zlepšil z 64,1 % v roce na nynějších 61,8 % Návratnost kapitálu vzrostla ze 17,0 % v roce na 19,0 % Celková bilanční suma se zvýšila ze 139,8 mld. EUR ke konci roku na 152,7 mld. EUR (+9,2 %) Zisk na akcii vzrostl o 35,8 % z 2,18 EUR na 2,96 EUR Ukazatel kapitálové přiměřenosti činil k 31. prosinci 6,8 % (oproti 6,7 % ke konci roku ), ukazatel solventnosti činil 11,0 % po 10,7 % v minulém roce (zákonem je požadováno 8,0 %) Rok byl pro nás nejen rokem bohatým na události, ale také dosud nejúspěšnějším v historii Erste Bank, prohlásil generální ředitel Andreas Treichl při prezentaci předběžných výsledků za obchodní rok. Díky akvizicím v Srbsku a především v Rumunsku jsme jako středoevropský poskytovatel finančních služeb rozšířili náš akční rádius ze 40 na téměř 70 millionů lidí a s 15,3 miliony klientů činí náš tržní podíl v tomto regionu více než 20 %. Veškerá naše obchodní činnost těží z dynamického hospodářského rozvoje v regionu a všichni členové skupiny Erste Bank včetně Rakouska dosáhli výsledků nad očekávání. Můžeme tak prezentovat nejlepší výsledek v historii banky, dodal navýsost spokojený Treichl. V obchodním roce se podařilo zvýšit provozní výnosy o 6,9 % na 4 329,4 mil. EUR. Navzdory nízké úrovni úrokových sazeb v Rakousku i střední Evropě se podařilo zvýšit čistý úrokový výnos o 5 % na 2 794,2 mil. EUR a čisté příjmy z poplatků a provizí o 10,7 % na 1 256,8 mil. EUR. Díky mírnému nárůstu administrativních nákladů (o 3,2 % na 2 676,9 mil. EUR) se zvýšil provozní zisk o 13,6 % na 1 652,5 mil. EUR. 1 Od 9. srpna (datum uzavření transakce) je v účetní závěrce zahrnuta také nově Erste Bank Srbsko (dříve Novosadska banka). Dopady jsou ale pouze nepatrné: celková bilanční suma činila k 31. prosinci zhruba 142 mil. EUR, provozní výnosy v období od 9. srpna do 31. prosince celkem zhruba 6,7 mil. EUR, provozní náklady 10,7 mil. EUR (v této položce jsou zahrnuty náklady na restrukturalizaci ve výši 5,9 mil. EUR) a čistý zisk před zdaněním -7,8 mil. EUR. Od 1. ledna je povinná aplikace nových Mezinárodních účetních standardů IAS 32 (finanční nástroje: údaje azobrazení) a IAS 39 (finanční nástroje: vyjádření a ocenění) vydaných Radou pro mezinárodní účetní standardy IASB, což ovlivnilo především zobrazení obchodu s cennými papíry, ohodnocení úvěrů a vykazování hybridního kapitálu. V souladu s podmínkami přechodu na nové standardy byly upraveny údaje předešlého roku. Veškeré uvedené hodnoty za minulý rok a uvedené změny v procentech se vztahují k těmto upraveným údajům. Detailní informace k přechodu na IAS 32 a IAS 39 byly oznámeny v tiskové zprávě 3. května a 6. prosince, které jsou zveřejněny na internetové stránce Erste Bank ( strana 1 / 16

2 Poměr nákladů k výnosům (administrativní náklady v procentech provozních výnosů) se v roce podařilo výrazně snížit ze 64,1 % na 61,8 %. Zisk před zdaněním činil po zohlednění mírného nárůstu rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám (+ 3,8 % na 421,6 mil. EUR) a zlepšení salda ostatního provozního výsledku na -16,1 mil. EUR oproti minulému roku (: -51,3 mil. EUR) 1 214,8 mil. EUR a byl tak o 21,9 % vyšší než minulý rok. Čistý zisk po menšinových podílech stoupl o 36,7 % na 711,7 mil. EUR, návratnost kapitálu (čistý zisk po menšinových podílech v procentech průměrného vlastního podílu na kapitálu - shareholder equity) se zlepšila ze 17 % v předešlém roce na 19,0 %. Zisk na akcii vzrostl o 35,8 % na 2,96 EUR. Pokud si připomeneme, že v roce 1998 činila návratnost kapitálu deset procent a že zisk na akcii vzrostl ročně v průměru o 20,1 %, je zřejmé, co Erste Bank v posledních letech strategicky a operativně dokázala, poznamenal Treichl. Celková bilanční suma Erste Bank činila koncem roku 152,7 mld. EUR, což oproti minulému roku (139,8 mld. EUR) znamená nárůst o 9,2 %. Pohledávky za klienty se přitom zvýšily o 10,4 % na 80,4 mld. EUR (v minulém roce: 72,8 mld. EUR), závazky za klienty vzrostly o 6,7 % na 72,8 mld. EUR (v roce : 68,2 mld. EUR). Poměr nebonitních úvěrů na celkové hodnotě úvěrů se v roce snížil na 2,6 % (po 2,9 % v roce ) a podtrhuje kvalitu úvěrů skupiny Erste Bank. Ukazatel kapitálové přiměřenosti skupiny Erste Bank činil navzdory silnému nárůstu průměrně rizikově vážených aktiv ke konci roku 6,8 % (v minulém roce: 6,7 %) a ukazatel solventnosti činil 11,0 % (v roce : 10,7 %). Dividenda Představenstvo navrhne valné hromadě za obchodní rok dividendu ve výši 0,55 EUR na akcii. To znamená zvýšení o 10 % oproti předešlému roku 2. Výhled V souvislosti s převzetím rumunské Banca Comerciala Romana, která má vedoucí postavení na rumunském trhu, si skupina Erste Bank vytyčila nové cíle. Pro vývoj obchodů v letech až 2009 se tak předpokládá roční průměrný nárůst čistého zisku po menšinových podílech o více než 20 %. Cílová hodnota poměru nákladů k výnosům by v roce 2009 měla činit méně než 55 %. Díky silnému nárůstu vlastního kapitálu o téměř 70 % dojde v několika příštích letech k poklesu návratnosti kapitálu. V roce 2009 by ale měla činit opět %. 2 Nové akcie, které byly vydány v rámci kapitálového navýšení v lednu 2006, neobsahují právo na dividendu za obchodní rok. strana 2 / 16

3 I. Vývoj výsledku v detailu 1. Vývoj zisku 4. čtvrtletí 3. čtvrtletí 2. čtvrtletí 1. čtvrtletí Změna v mil. EUR v % Čistý úrokový výnos 730,7 694,0 696,8 672, , ,3 5,0 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -92,5-119,2-108,6-101,3-421,6-406,2 3,8 Čisté příjmy z poplatků a provizí 334,9 304,9 305,9 311, , ,4 10,7 Čistý zisk z obchodních operací 70,1 66,4 48,0 57,2 241,7 216,5 11,6 Všeobecné administrativní náklady -686,9-666,9-664,2-658, , ,9 3,2 Výnos z pojišťovací činnosti -0,2 10,0 21,3 5,6 36,7 36,8-0,3 Ostatní provozní výsledek -5,7-1,0-7,4-2,0-16,1-51,3 68,6 Zisk před zdaněním 350,4 288,2 291,8 284, ,8 996,6 21,9 Čistý zisk po menšinových podílech 202,9 173,1 175,4 160,3 711,7 520,8 36, Provozní výnosy Celkové provozní výnosy (čistý úrokový výnos, čisté příjmy z poplatků a provizí, čistý zisk z obchodních operací a výnos z pojišťovací činnosti) stouply, jak již bylo zmíněno, o 6,9 % na 4 329,4 mil. EUR. Přitom se podařilo docílit v téměř všech výnosových kategoriích výrazného nárůstu, především ale u čistých příjmů z poplatků a provizí a čistého zisku z obchodních operací. Čistý úrokový výnos Navzdory negativní situaci na trhu (zejména pro retailový obchod) v důsledku přetrvávající nízké úrokové hladiny v Rakousku i ve střední Evropě se podařilo zvýšit čistý úrokový výnos z 2 660,3 mil. EUR v minulém roce o 5,0 % na 2 794,2 mil. EUR. Tato položka zahrnuje výnosy z majetkových účastí a ekonomicky spojených podniků a výnosy z nemovitostí využívaných třetími osobami v celkové výši 117,4 mil. EUR (v minulém roce 105,2 mil. EUR). Čistá úroková marže (čistý úrokový výnos v procentech průměrných úročených aktiv vypočteno z celkových aktiv po odečtení pokladní hotovosti a vkladů u centrální banky, cenných papírů k obchodování, hmotného a nehmotného majetku a ostatních aktiv) se oproti roku mírně snížila z 2,18 % na nynějších 2,08 %. Tento vývoj byl způsoben nejen přetrvávajícím tlakem na pokles marží a nízkým úrokovým prostředím, ale také dodatečnými refinančními náklady spojenými se získáním zbývajích 19,99 % ve Slovenskej sporiteľni v lednu. Čistá úroková marže v Rakousku klesla z 1,7 % na zhruba 1,6 %, což bylo ovlivněno zejména nízkou úrokovou úrovní. Ve střední Evropě byla úroková marže sice nepatrně nižší než v předešlém roce, ale s hodnotami mezi 3,2 % a 5,0 % byla i nadále podstatně vyšší než v Rakousku. Čisté příjmy z poplatků a provizí Stejně jako v předchozích letech se i v roce podařilo výrazně zvýšit čisté příjmy z poplatků a provizí (o 10,7 % z 1 135,4 mil. EUR na 1 256,8 mil. EUR). Za tímto dobrým výkonem stojí především obchodování s cennými papíry (+ 29,3 % na 391,9 mil. EUR) podpořená pozitivní situací na trzích s cennými papíry, a zvýšením výnosu z pojišťovací činnosti (+ 12,3 % na 69,2 mil. EUR). Pozitivní vývoj zaznamenala také oblast platebního styku (+ 9,5 % na 485,7 mil. EUR). Přitom byl ve všech zemích - včetně Rakouska - zaznamenán nadprůměrný nárůst v oblasti čistých příjmů z poplatků a provizí. strana 3 / 16

4 Čisté příjmy z poplatků a provizí (v mil. EUR) Skupina Erste Bank změna v % Úvěrové obchody 178,8 178,7 0,1 Platební styk 485,7 443,7 9,5 Obchodování s cennými papíry 391,9 303,1 29,3 Z toho: Investiční fondy 182,5 133,6 36,6 Poplatky za správu cenných papírů 45,0 44,9 0,2 Brokerské poplatky 164,4 124,6 31,9 Výnosy z pojišťovací činnosti 69,2 61,6 12,3 Obchodování s cizími měnami 38,2 40,9-6,6 Ostatní 93,0 107,4-13,4 Celkem 1 256, ,4 10,7 Čistý zisk z obchodních operací I když se v oblasti čistého zisku z obchodních operací podařilo již v minulém roce docílit mimořádně úspěšného výsledku ve výši 216,5 mil. EUR, zaznamenala tato položka v roce opět silný nárůst o 11,6 % na 241,7 mil. EUR. K tomuto výsledku přispěla obchodní oddělení celé skupiny. Důvodem byl jednak pozitivní vývoj obchodů s cennými papíry a deriváty (+ 7,5 % na 96,6 mil. EUR), ale především také vývoj obchodů s cizími měnami (+ 14,6 % na 145,1 mil. EUR). Výnosy z pojišťovací činnosti Velmi pozitivně se v roce vyvíjely také výnosy z pojišťovací činnosti, úspěšný výsledek z minulého roku ve výši téměř 37 mil. EUR se podařilo udržet i navzdory mimořádnému zatížení vyplývajícímu ze změny úmrtních tabulek a s tím spojenými náklady za rok ve výši zhruba 23 mil. EUR. Velmi dobré výsledky zaznamenala jak pojišťovna s Versicherung, rakouský lídr v oblasti životního pojištění, tak lokální pojišťovny ve střední Evropě. V roce k tomuto uspokojivému vývoji přispěly i zisky z finančních investic pojišťovacích společností dané situací na trhu Administrativní náklady skupiny Erste Bank v mil. EUR změna v % Personální náklady 1 583, ,4 6,8 Ostatní administrativní 759,0 772,2-1,7 náklady Mezisoučet 2 342, ,6 3,9 Odpisy 334,5 340,3-1,7 Celkem 2 676, ,9 3,2 Rakousko (včetně Podnikového centra a Mezinárodního obchodu) v mil. EUR změna v % Personální náklady 1 131, ,5 5,7 Ostatní administrativní 387,1 436,5-11,3 náklady Mezisoučet 1 519, ,0 0,8 Odpisy 168,9 188,9-10,6 Celkem 1 687, ,9-0,5 strana 4 / 16

5 Střední Evropa v mil. EUR změna v % Personální náklady 451,5 411,9 9,6 Ostatní administrativní 371,9 335,7 10,8 náklady Mezisoučet 823,4 747,6 10,1 Odpisy 165,6 151,4 9,4 Celkem 989,0 899,0 10,0 Administrativní náklady vzrostly v roce pouze o 3,2 % na 2 676,9 mil. EUR. V Rakousku (včetně Podnikového centra a Mezinárodního obchodu) došlo naopak k poklesu o 0,5 %, i přes rostoucí náklady na zavedení koncernových funkcí a přípravu strategických projektů. V dceřiných společnostech ve střední a východní Evropě se zvýšily administrativní náklady o 10,6 %. Tento vývoj je ovlivněn rozvojem obchodů a posílením místních měn. V této položce hraje větší roli i prvotní zahrnutí Erste Bank Srbsko, které má jinak spíše podřadný význam, jelikož náklady na restrukturalizaci této společnost byly zahrnuty již v roce (celkem jsou v účetní roční uzávěrce Erste Bank za rok zahrnuty administrativní náklady Erste Bank Srbsko ve výši 10,7 mil. EUR). Bez započítání Erste Bank Srbsko činil nárůst administrativních nákladů ve střední Evropě 8,8 %. Personální náklady zaznamenaly celkový nárůst o 6,8 % z 1 482,4 mil. EUR v minulém roce na 1 583,4 mil. EUR. Tento nárůst byl s 9,6 % nadprůměrně vysoký ve střední Evropě (po očištění o vliv Erste Bank Srbsko 8,2 %). Kromě vyšší všeobecné valorizace platů v souvislosti s odlišným vývojem inflace ve srovnání s Rakouskem je zde nutno zohlednit také investice do dalšího vzdělávání zaměstnanců. Nárůst je způsoben jednak tvorbou rezerv na odstupné v rámci redukce stavu zaměstnanců v České republice a také opětovnou přímou účastí zaměstnanců na zisku společnosti v roce. Počet zaměstnanců se k zvýšil o 0,8 % na zaměstnanců. Přitom bylo v důsledku prvotního začlenění Erste Bank Srbsko do skupiny nově zahrnuto 915 zaměstnanců (stav ke konci roku ). Po očištění o tento efekt klesl počet zaměstnanců ve skupině o 1,7 %. Především v České republice byla provedena další redukce stavu zaměstnanců. V Maďarsku a Chorvatsku vedlo naopak rozšíření pobočkových sítí ke zvýšení počtu zaměstnanců. Nárůst počtu zaměstnanců v ostatních dceřiných společností spočívá v obchodní expanzi dceřiných společností SporDat, s Versicherung a IMMORENT ve střední a východní Evropě. Vývoj počtu zaměstnanců změna v % Rakousko z toho spořitelny patřící do křížového garančního systému ,9 1,5 Mezinárodně ,8 z toho Česká spořitelna ,6 z toho Slovenská sporiteľňa z toho Erste Bank Maďarsko z toho Erste Bank Chorvatsko z toho Erste Bank Srbsko z toho ostatní dceřiné společnosti ve střední a ,9 4,8 11,3-15,3 východní Evropě a mezinárodně Celkem ,8 Důsledné řízení nákladů se odráží ve velmi uspokojivém vývoji ostatních administrativních nákladů. Tuto položku se oproti minulému roku podařilo snížit o 1,7 % z 772,2 mil. EUR na 759,0 mil. EUR i přesto, že byly rozšířeny koncernové funkce, připravovány strategické skupinové projekty a v České republice a na Slovensku se zvýšila sazba daně z přidané hodnoty. strana 5 / 16

6 V Rakousku (včetně Podnikového centra a Mezinárodního obchodu) byl zaznamenán pokles o 11,3 % na 387,1 mil. EUR, ve střední Evropě především na základě restrukturalizačních nákladů Erste Bank Srbsko a vývoje měn nárůst o 10,8 % na 371,9 mil. EUR (po očištění o vliv Erste Bank Srbsko 9,4 %). Přitom se podařilo snížit především náklady v oblasti informačních technologií (-13,0 % na 169,5 mil. EUR). Odpisy hmotného a nehmotného majetku se podařilo snížit z 340,3 mil. EUR v minulém roce o 1,7 % na 334,5 mil. EUR. V celkové sumě jsou zahrnuty odpisy nehmotného majetku (především software) ve výši 139,0 mil. EUR (v minulém roce: 136,9 mil. EUR), odpisy nemovitostí ve výši 46,9 mil. EUR (v roce : 53,9 mil. EUR) jakož i ostatní odpisy (především kancelářský nábytek a vybavení včetně drobného investičního majetku) ve výši 148,6 mil. EUR (v minulém roce: 149,5 mil. EUR) Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám se s hodnotou 421,6 mil. EUR pohybovaly mírně nad úrovní roku (406,2 mil. EUR). To odpovídá 0,55 % průměrných pohledávek za klienty, po 0,58 % v obchodním roce. Zhruba 19,0 % připadlo na středoevropský region. Ve vykazovaném saldu jsou zahrnuty odpisy pohledávek ve výši 74,7 mil. EUR (: 61,2 mil. EUR) a výnosy z odepsaných pohledávek ve výši 36,6 mil. EUR (v předešlém roce: 15,3 mil. EUR). Nárůst rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám vyplývá z větší části ze spořitelen křížového garančního systému v Rakousku. Dalším důvodem je nárůst úvěrů ve střední a východní Evropě a skutečnost, že se neopakovalo rozpuštění rezerv ve slovenské a chorvatské dceřiné společnosti, ke kterému došlo v předchozím roce Ostatní provozní výsledek Negativní saldo v položce ostatní provozní výsledek se oproti minulému roku výrazně snížilo z -51,3 mil. EUR na -16,1 mil. EUR. Výnosy z cenných papírů, které nejsou určeny k obchodování, se zvýšily z 51,3 mil. EUR v roce na 77,8 mil. EUR v roce. Dále byly s 36,4 mil. EUR (v minulém roce: 11,3 mil. EUR) zaznamenány výrazně vyšší výnosy z prodeje resp. jednorázového ohodnocení nemovitostí, především v souvislosti s prodejem kancelářské budovy ve Vídni (zhruba 22 mil. EUR). Na základě legislativních změn v České republice poklesly také příspěvky k místnímu zajištění vkladů zahrnuté v této položce (celkem z 54,0 mil. EUR v předešlém roce na 42,6 mil. EUR). Zisk před zdaněním za rok dosáhl 1 214,8 mil. EUR a zvýšil se tak oproti minulému roku o 21,9 % z 996,6 mil. EUR Daňová situace Daňová sazba (daně z příjmů a výnosů v procentech zisku před zdaněním) skupiny Erste Bank vykázaná za rok činila 24,7 % oproti 27,9 % v předešlém roce. Důvodem poklesu byla v první řadě skutečnost, že se neopakoval jednorázový mimořádný daňový odpis z roku vyplývající z blížícího se snížení rakouské daně z příjmů právnických osob (téměř 20 mil. EUR), z nabytí účinnosti tohoto snížení ze 34 % na 25 % od 1.1. a ze snížení sazby daně z příjmů právnických osob v České republice z 28 % v roce na 26 % v roce Čistý zisk po menšinových podílech Po odečtení daní z příjmů a výnosů a menšinových podílů (tyto zahrnují podíly třetích osob na zisku koncernových společností, především také u spořitelen zahrnutých do křížového garančního systému) činil čistý zisk po menšinových podílech 711,7 mil. EUR, což představuje nárůst o 36,7 % oproti minulému roku (520,8 mil. EUR). Návratnost kapitálu (ROE) na základě čistého zisku po menšinových podílech činila v roce 19,0 % oproti 17,0 % v roce. Zisk na akcii stoupl o 35,8 % z 2,18 EUR v minulém roce na nynějších 2,96 EUR. strana 6 / 16

7 II. Vývoj výsledků ve 4. čtvrtletí Erste Bank se podařilo výrazně překročit nejen vynikající výsledek předešlého čtvrtletí, ale také výsledek druhého čtvrtletí roku, které bylo dosud rekordním čtvrtletím. Čistý zisk po menšinových podílech dosáhl v tomto čtvrtletí 202,9 mil. EUR (v předešlém čtvrtletí 173,1 mil. EUR) a tím doposud nejvýše docílené hodnoty. Čistý úrokový výnos se zvýšil o 5,3 % z 694,0 mil. EUR ve třetím čtvrtletí na nynějších 730,7 mil. EUR. Tento nárůst podpořil mimořádný zisk ve výši 9 mil. EUR v důsledku at equity ocenění slovenské stavební spořitelny (PSS)a nadprůměrně vysokým úrokovým výnosem křížového garančního systému spořitelen (+6 mil. EUR na 226,5 mil. EUR). Nadprůměrné byly také čisté příjmy z poplatků a provizí s 334,9 mil. EUR (+9,8 % oproti výsledku předchozího čtvrtletí ve výši 304,9 mil. EUR), přičemž k tomuto výsledku výrazně přispěly především spořitelny křížového garančního systému. Čistý zisk z obchodních operací dosáhl s 70,1 mil. EUR (v předchozím čtvrtletí 66,4 mil. EUR) nejvyšší hodnoty za poslední dva roky. Výnos z pojišťovací činnosti by ve čtvrtém čtvrtletí býval předčil dobrý výsledek předešlého čtvrtletí (10,0 mil. EUR), byl ale kompenzován jednorázovými náklady vyplývajícími z adaptace úmrtních tabulek užívaných ve společnosti s Versicherung, čímž bylo v tomto čtvrtletí dosaženo stejného výsledku jako v předchozím čvrtletí. Provozní výnosy tak ve čtvrtém čtvrtletí činily celkem 1 135,5 mil. EUR oproti 1 075,3 mil. EUR v předešlém čtvrtletí. Všeobecné administrativní náklady byly s 686,9 mil. EUR výrazně vyšší než výsledek minulého čtvrtletí (666,9 mil. EUR), přičemž je nutno přihlédnout ke skutečnosti, že ve čtvrtém čtvrtletí vznikly náklady na restrukturalizaci společnosti Erste Bank Srbsko ve výši 6 mil. EUR. Především personální náklady dosáhly s 428,7 mil. EUR vyšší hodnoty než v minulém čtvrtletí (393,3 mil. EUR), přičemž byly především ve střední a východní Evropě rovněž vytvořeny vyšší rezervy na vyplácení bonusů závislých na výsledku. Ostatní administrativní náklady zůstaly s 174,1 mil. EUR pod hodnotou třetího čtvrtletí (190,5 mil. EUR). Provozní výsledek vzrostl na 448,6 mil. EUR a byl tak podstatně vyšší než v předešlém čtvrtletí (408,4 mil. EUR). Poměr nákladů k výnosům se podstatně zlepšil z 62,0 % ve třetím čtvrtletí na nynějších 60,5 %. Tvorba rezerv a opravných položek byla s 92,5 mil. EUR nižší než v předchozích čtvrtletích. Saldo ostatního provozního výsledku se ve čtvrtém čtvrtletí zhoršilo na -5,7 mil. EUR (v minulém čtvrtletí -1,0 mil. EUR), a to i přes mimořádný výnos z prodeje nemovitosti ve Vídni ve výši téměř 22 mil. EUR. Zisk před zdaněním byl s 350,4 mil. EUR výrazně vyšší než v předešlých čtvrtletích (třetí čtvrtletí 288,2 mil. EUR) a představuje nejvyšší doposud dosaženou hodnotu. Po odečtení daní a menšinových podílů činil čistý zisk po menšinových podílech 202,9 mil. EUR, což je nejlepší čtvrtletně docílený výsledek, jakého skupina Erste Bank doposud dosáhla. strana 7 / 16

8 III. Vývoj rozvahy v mil. EUR změna v % Pohledávky za bankami ,5 Pohledávky za klienty ,4 Rezervy a opravné položky k úvěrům a ,5 pohledávkám Cenné papíry a ostatní finanční investice ,1 Ostatní aktiva ,1 Aktiva celkem ,2 v mil. EUR změna v % Závazky k bankám ,8 Závazky ke klientům ,7 Emitované dluhopisy a podřízený kapitál ,2 Kapitál ,5 Ostatní pasiva ,7 Pasiva a vlastní kapitál celkem ,2 Celková bilanční suma skupiny Erste Bank vzrostla oproti konci roku o 9,2 % z 139,8 mld. EUR na nynějších 152,7 mld. EUR. Na straně aktiv se podařilo zvýšit pohledávky za klienty celkem o 10,4 % na 80,4 mld. EUR. V Rakousku činil nárůst 5,9 % na 49,8 mld. EUR. V obchodu mimo Rakousko bylo docíleno nárůstu o 18,6 % na 30,6 mld. EUR. Velmi uspokojující bylo zvýšení obchodu retailových klientů ve střední Evropě o 40,9 % na 9,8 mld. EUR, což podtrhuje silnou pozici skupiny Erste Bank v retailovém obchodu. Rizikově vážená aktiva podle 22 odst. 2 Rakouského zákona o bankách (BWG) vzrostla v roce o 14,8 % na 75,0 mld. EUR. Tvorba rezerv a opravných položek pro úvěry a pohledávky byla v roce kompenzována jejich rozpuštěním a využitím, čímž zůstal jejich stav k ve výši 2,8 mld. EUR oproti minulému roku téměř nezměněn. 21 % připadá na střední Evropu a zhruba 79 % na Rakousko a ostatní regiony. Také cenné papíry a ostatní aktiva určená k obchodování se nadprůměrně zvýšily o 17,2 % z 4,6 mld. EUR na 5,4 mld. EUR. Z celkového stavu cenných papírů a ostatních aktiv určených k obchodování tvořily k ,9 % pevně zúročené kótované cenné papíry. Nadprůměrný nárůst o 16,8 % z 16,0 mld. EUR na 18,7 mld. EUR zaznamenala také položka Cenné papíry na prodej. K činí portfolio fair value celkem 4,4 mld. EUR, portfolio available for sales 14,2 mld. EUR. Z celkového stavu cenných papírů na prodej představovaly k téměř 64,5 % pevně zúročené kótované cenné papíry. Díky zvýšení u cenných papírů a ostatních aktiv držených do splatnosti o 7,7 % na 23,6 mld. EUR (přičemž byl u zde zahrnutých kapitálových investic pojišťoven zaznamenán nárůst o 15,4 % na 7,1 mld. EUR a u portfolia drženého do splatnosti jako vlastní investice banky (především u pevně úročených kótovaných cenných papírů) o 6,7 % na 15,1 mld. EUR) vzrostly celkové investice ve formě cenných papírů a ostatních aktiv určených k obchodování, cenných papírů na prodej a cenných papírů a ostatních aktiv držených do splatnosti celkem o 12,1 % z 42,5 mld. EUR v minulém roce na 47,7 mld. EUR. Z celkového stavu k tvoří 11,4 % cenné papíry k obchodování, 39,1 % cenné papíry na prodej a 49,5 % finanční investice. strana 8 / 16

9 Nehmotný majetek, který se v roce zvýšil o 4,8 % na 1,9 mld. EUR, zahrnoval k účetní hodnotu goodwillu ve výši téměř 1,5 mld. EUR. Jak na straně pasiv tak i na straně aktiv byl zaznamenán silný nárůst v mezibankovním obchodu. Pohledávky za bankami se zvýšily o 7,5 % na 16,9 mld. EUR, přičemž většina pohledávek, které vzrostly o 10,6 % na 14,6 mld. EUR, připadla zahraničním bankám. Na straně pasiv vzrostly závazky k bankám celkem o 18,8 % na 33,9 mld. EUR, přičemž se závazky oproti tuzemských bankám zvýšily o 47,3 % na 9,8 mld. EUR a závazky oproti zahraničním bankám o 10,1 % na 24,1 mld. EUR. Závazky ke klientům se v roce podařilo rozšířit o 6,7 % na 72,8 mld. EUR. Spořící vklady přitom zaznamenaly nárůst o 2,3 % na 38,8 mld. EUR. U Ostatních závazků ke klientům se zvýšily závazky k retailovým klientům o 7,9 % na 16,3 mld. EUR. Z celkové sumy připadalo k zhruba 36 % na střední Evropu. Refinancování prostřednictvím vlastních emisí se zvýšilo celkem o 9,2 % na 25,6 mld. EUR. Emitované dluhopisy přitom vzrostly o 8,0 % na 21,3 mld. EUR a podřízený kapitál o 15,8 % na 4,3 mld. EUR. V posledně jmenované položce byl k zahrnut hybridní kapitál (dle rakouského zákona o bankách (BWG) započitatelný do základního kapitálu) ve výši 900 mil. EUR (v minulém roce 711 mil. EUR), přičemž v roce došlo k novým emisím brutto ve výši 200 mil. EUR. Položka Kapitál, ve které jsou podle změněných předpisů IFRS společně zahrnuty vlastní podíl na kapitálu a menšinové podíly, se v roce zvýšila o 8,5 % na 6,5 mld. EUR, především v důsledku docíleného ročního výsledku. U vlastního podílu na kapitálu, který připadá akcionářům Erste Bank AG (shareholder equity) byl zaznamenán nárůst o 20,6 %, u menšinových podílů naopak pokles (-7,8 %). Důvodem bylo především navýšení podílu ve Slovenskej sporiteľni na 100 % a vyjmutí společnosti Erste Immobilien AG z konsolidace do skupiny Erste Bank. Menšinové podíly zahrnují také vlastní kapitál těch spořitelen křížového garančního systému, ve kterých Erste Bank nemá žádné nebo pouze menšinové podíly. Celkový započitatelný vlastní kapitál skupiny úvěrových institucí Erste Bank podle rakouského zákona o bankách (BWG) činil k téměř 8,6 mld. EUR (v minulém roce 7,3 mld. EUR). Zákonný minimální požadavek činil k tomuto dni přibližně 6,4 mld. EUR, z čehož vyplývá ukazatel krytí ve výši 135 % (v předešlém roce 130 %). Základní kapitál (Tier 1) podle rakouského zákona o bankách (BWG) činil ke konci roku zhruba 5,1 mld. EUR (v minulém roce 4,4 mld. EUR). Rizikově vážená aktiva podle 22 odst. 2 rakouského zákona o bankách (BWG) se v roce mimořádně rozšířila o 14,8 % na 75,0 mld. EUR, z čehož vyplývá k ukazatel kapitálové přiměřenosti podle rakouského zákona o bankách (BWG) ve výši 6,8 % (v předešlém roce 6,7 %). Ukazatel solventnosti podle rakouského zákona o bankách (BWG) činil ke konci roku 11,0 % (v minulém roce 10,7 %) a je tak i nadále podstatně vyšší než zákonem požadovaných 8 %. strana 9 / 16

10 IV. Komentář k výsledkům jednotlivých segmentů 3 : Segment Rakousko V Rakousku se podařilo zvýšit finanční výsledek oproti sledovanému období minulého roku z 209,6 mil. EUR na 242,3 mil. EUR (+15,6 %). Nadále velmi úspěšný vývoj čistých příjmů z poplatků a provizí (+14,3 % resp. +103,5 mil. EUR) je kompenzován poklesem čistého úrokového výnosu podmíněným všeobecným vývojem tržních úrokových sazeb a mělkou úrokovou křivkou (především v segmentu Obchodování na finančních trzích a investiční bankovnictví). Všeobecné administrativní náklady se s 1 633,2 mil. EUR podařilo udržet na téměř stejné úrovni (+1,3 %), což mělo za následek zlepšení poměru nákladů k výnosům z 65,1 % na 64,8 %. Jednorázová tvorba rezerv v křížovém garančním systému vedla v segmentu Rakousko k nárůstu tvorby rezerv a opravných položek o 2,9 %. Návratnost vlastního kapitálu (ROE) mírně vzrostla na 12,3 %. Spořitelny Čistý zisk po daních a menšinových podílech klesl z 7,1 mil. EUR na 3,2 mil. EUR, příčinou tohoto poklesu je v první řadě jednorázový výnos z prodeje poboček jedné ze spořitelen křížového garančního systému v roce. Nárůst tvorby rezerv a opravných položek je způsoben především dvěma jednorázovými rezervami v menších spořitelnách. Čistý zisk po daních a menšinových podílech je vzhledem k menšinovým podílům tímto vývojem ovlivněn pouze nepatrně. Čisté příjmy z poplatků a provizí se oproti minulému roku podařilo výrazně zvýšit o 12,3 % (+39,4 mil. EUR, především u obchodu s cennými papíry). Spolu s nárůstem všeobecných administrativních nákladů (o 23,9 mil. EUR, resp. 3,0 %) se oproti sledovanému období minulého roku zlepšil provozní zisk z 385,5 mil. EUR na 387,2 mil. EUR. Poměr nákladů k výnosům vzrostl pouze minimálně z 67,5 % na 68,1 %. Retail a nemovitosti Obzvláště úspěšně se v roce vyvíjely retailové obchody. Čistý zisk po menšinových podílech se v tomto segmentu více než zdvojnásobil z 41,1 mil. EUR v roce na nynějších 93,2 mil. EUR. Tento úspěch je založen na dalším nárůstu čistých příjmů z poplatků a provizí (+34,1 mil. EUR resp. 12,1 %), který byl způsoben v první řadě výborným vývojem obchodu s cennými papíry v pobočkách. Ale také pokles všeobecných administrativních nákladů (o 1,7 % resp. 10,7 mil. EUR) je důkazem úspěchu opatření, která se začala realizovat v předešlém roce. Dále se v obchodu se středními a malými podniky podařilo docílit obratu, což se odrazilo především v poklesu tvorby rezerv a opravných položek o 13,8 mil. EUR (-11,6 %). Mírně negativní výsledek vývoje pojišťovací činnosti ve čtvrtém čtvrtletí byl způsoben zvýšenou pojistně technickou tvorbou rezerv, která byla vzhledem k zavedení nových úmrtních tabulek nutností. Zlepšení ostatního provozního výsledku je ovlivněno změnou přiřazení cenných papírů jedné majetkové účasti zahrnuté do tohoto segmentu. Provozní zisk výrazně vzrostl z 200,6 mil. EUR na 240,5 mil. EUR (+19,9 %). Poměr nákladů k výnosům se oproti minulému roku zlepšil ze 76,0 % na 72,2 %, hodnota návratnosti vlastního kapitálu je poprvé vyšší než vytyčených 10 % a odráží snahy o realizaci výnosných obchodů na přesyceném trhu. Velcí korporátní klienti Provozní výsledek tohoto segmentu zaznamenal oproti předešlému roku nárůst ze 129,3 mil. EUR na 137,2 mil. EUR (+6,1 %). Zatímco u čistých příjmů z poplatků a provizí došlo díky dodatečným výnosům z transakcí na kapitálovém trhu a z realitních obchodů dceřiných společností zahrnutých do tohoto segmentu k výraznému nárůstu (+15,4 % resp. 11,0 mil. EUR), ostatní provozní výsledek ve srovnání s předešlým rokem poklesl, což bylo způsobeno nižšími výnosy z ocenění sekurizovaných finančních instrumentů a vyšším oceněním projektů ve srovnání s předešlým rokem. Proti těmto požadavkům na oceňování projektů stojí rozpouštění rezerv a opravných položek, jejichž hodnota je s 30,5 mil. EUR o 19,6 % nižší než v předešlém 3 Porovnání se čtvrtým čtvrtletím popř. s celým rokem se vztahuje výlučně na již zmíněné úpravy podle ISA 39 a 32. Výsledky jednotlivých dceřiných společností ve střední a východní Evropě vykázané v lokálních tiskových zprávách těchto společností nemohou být 1:1 srovnány s výsledky znázorněnými v segmentech této tiskové zprávy. Mimo jiné jsou u všech zahrnutých společností zaučtovány dílčí náklady na refinancování účetní hodnoty podílů. strana 10 / 16

11 roce. Ostatní administrativní náklady stouply o 7,7 % z 83,0 mil. EUR na 89,4 mil. EUR především v důsledku vyšších nákladů v oblasti leasingu nemovitostí v souvislosti s rozšířením obchodní činnosti ve střední a východní Evropě. Spolu s mírně vyšším čistým úrokovým výnosem zůstal čistý zisk po menšinových podílech ve výši 55,5 mil. EUR oproti roku téměř nezměněn. Poměr nákladů k výnosům činil 39,4 %, návratnost vlastního kapitálu mírně klesla na 11,0 %, především díky všeobecně vyššímu přiřazení vlastního kapitálu. Obchodování na finančních trzích a investiční bankovnictví Ve srovnání s předešlým rokem zaznamenal zisk po menšinových podílech pokles o 14,4 % z 105,6 mil. EUR na 90,3 mil. EUR. Čistý úrokový výnos (v oblasti řízení aktiv a pasiv) klesl díky všeobecnému vývoji tržních úroků a mělké úrokové křivce ze 102,4 mil. EUR na 62,2 mil. EUR. Nárůst čistých příjmů z poplatků a provizí z 51,7 mil. EUR na 70,9 mil. EUR je způsoben převážně nárůstem provizí v obchodu s cennými papíry, především u strukturovaných produktů. Čistý zisk z obchodních operací se podařilo udržet na vysoké úrovni předešlého roku. Všeobecné administrativní náklady se oproti srovnatelnému období minulého roku nepatrně zvýšily. Z toho vyplývá zhoršení poměru nákladů k výnosům z 38,8 % na 43,3 % a návratnost vlastního kapitálu ze 43,2 % na 31,9 %. Segment Střední Evropa: Česká spořitelna Čistý zisk po menšinových podílech se podařilo oproti minulému roku zvýšit o 37,1 % resp. 71,8 mil. EUR z 193,7 mil. EUR na 265,4 mil. EUR. Kromě zlepšení čistého úrokového výnosu v důsledku rozšíření obchodů v oblasti úvěrových obchodů se podařilo dále zvýšit již beztak vysokou úroveň čistých příjmů z poplatků a provizí, především v platebním styku a kartových obchodech. Výrazné zlepšení ostatního provozního výsledku je ovlivněno úspěchem z prodeje ostatních cenných papírů na prodej a zákonem stanoveného snižování příspěvků k místnímu zajištění vkladů (pokles o ca. 10 mil. EUR). Nárůst ostatních administrativních nákladů je způsoben v první řadě tvorbou dalších rezerv na odstupné v souvislosti s redukcí stavu zaměstanců počínaje třetím čtvrtletím. Díky velmi uspokojivému vývoji výnosů se provozní zisk zlepšil o 23,2 %, přičemž je nutno zohlednit příznivý vývoj devizového kurzu CZK/EUR (+6,6 %). Poměr nákladů k výnosům se zlepšil z 61,3 % na 58,6 % a návratnost vlastního kapitálu klesla díky vyšší alokaci vlastního kapitálu mírně z 39,4 % na 38,5 %. Slovenská sporiteľňa Čistý zisk po menšinových podílech Slovenskej sporiteľni oproti roku výrazně vzrostl o 52,5 % z 57,2 mil. EUR na 87,3 mil. EUR. V položce čistý úrokový výnos se díky vyšším výnosům z ocenění ohodnocených majetkových podílů konsolidovaných metodou at equity a výhodným vývojem měnových kurzů podařilo více než vyrovnat eliminaci pevně úročených dluhopisů a nárůst refinančních nákladů (navýšení podílů ve Slovenskej sporiteľni na 100 % od 1.1.). Díky velmi uspokojivému vývoji čistých příjmů z poplatků a provizí byl oproti předešlému roku zaznamenán nárůst nejen v oblasti platebního styku, ale také v oblasti úvěrových obchodů o 24,2 % z 66,4 mil. EUR na 82,5 mil. EUR. Všeobecné administrativní náklady vzrostly s přihlédnutím k vývoji devizových kurzů pouze nepatrně o 8,8 mil. EUR z 158,5 mil. EUR na 167,3 mil. EUR. Zlepšení ostatního provozního výsledku spočívá částečně na výnosu z prodeje pevně zúročených pevných papírů a nutných dotacích rezerv v roce, kterých v roce nebylo třeba. Vzhledem k tomuto vývoji vzrostl ukazatel návratnosti vlastního kapitálu z 46,1 % na 47,7 %, poměr nákladů k výnosům klesl z 59,0 % na 57,2 %. Erste Bank Maďarsko Výsledek Erste Bank Maďarsko vykazuje nad očekávání dobrý vývoj ve všech oblastech. Čistý úrokový výnos se oproti předešlému roku podařilo zvýšit o 17,5 % resp. o 30,4 mil. EUR z 174,0 mil. EUR na 204,4 mil. EUR a to především díky silnému růstu úvěrových obdchodů. Čistý výnos z poplatků a provizí těžil především z růstu v platebním styku a v obchodu s cennými papíry (+23,3 % resp. 12,2 mil. EUR). Toto nadprůměrné zvýšení spolu s relativně mírným nárůstem všeobecných administrativních nákladů - především díky rozšiřování sítě poboček a vyšším odměnám - vedly k nárůstu čistého zisku po menšinových podílech z 31,5 mil. EUR na nynějších 67,1 mil. EUR. Ukazatel návratnosti strana 11 / 16

12 vlastního kapitálu vzrostl z 23,6 % na 34,1 %, poměr nákladů k výnosům se zlepšil ze 68,1 % na 61,2 %. Erste Bank Chorvatsko Provozní zisk se podařilo oproti roku zvýšit o 39,0 % z 49,4 mil. EUR na 68,7 mil. EUR. Díky rozšíření objemu obchodů vzrostl čistý úrokový výnos o 18,7 % z 84,5 mil. EUR na 100,3 mil. EUR, přičemž čistý zisk z obchodních operací je ve třetím a čtvrtém čtvrtletí v důsledku reklasifikace výsledků ocenění derivátních položek nižší než v předešlých čtvrtletích. Čistý zisk z poplatků a provizí se podařilo zvýšit především v oblasti platebního styku o 39,4 % z 16,7 mil. EUR na 23,3 mil. EUR. Zlepšení čistého zisku z obchodních operací je dáno především výše zmíněnou reklasifikací derivátních položek. Důvodem zvýšení rezerv a opravných položek jsou mimořádné efekty v roce (redukce procentní sazby paušálních rezerv chorvatskou národní bankou ze 2 % na 0,8 % a zavedení nového ratingového systému). Všeobecné administrativní náklady vzrostly o 17,0 % resp. 10,9 mil. EUR z 64,3 mil. EUR na 75,3 mil. EUR, což je podmíněno především rozšířením sítě poboček. Nárůst čistého zisku po menšinových podílech (+15,7 %, resp. +3,5 mil. EUR) je zatížen redukcí majetkových podílů a s tím spojeným nárůstem menšinových podílů. Ukazatel návratnosti vlastního kapitálu klesl díky zvýšení přiřazeného vlastního kapitálu na 14,8 %, poměr nákladů k výnosům se výrazně zlepšil z 56,6 % na 52,3 %. Erste Bank Srbsko Od srpna je také tato nově získaná banka zahrnuta do konsolidace. Již v září bylo započato s rozsáhlým transformačním programem, jehož cílem je optimalizace provozních procesů, ale také zlepšení pozice na srbském bankovním trhu. V předloženém výsledku jednotlivých segmentů jsou zahrnuty jednorázové restrukturalizační náklady ve výši 6 mil. EUR. Segment Mezinárodní obchod Již beztak vysokou úroveň výsledků v segmentu Mezinárodní obchod se podařilo opět výrazně zvýšit. Díky i nadále úspěšné realizaci obchodní politiky v tomto segmentu vzrostl provozní zisk o 3,3 % z 141,5 mil. EUR na 146,3 mil. EUR. Důvodem velmi pozitivního vývoje v oblasti rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám je jednak prodej pohledávek resp. jejich restrukturalizace, jejichž následkem bylo rozpuštění rezerv, a také realizace výnosů z již odepsaných pohledávek. Spolu se zlepšením v ostatním provozním výsledku daném především klesajícími opatřeními při oceňování ostatních finančních investic vzrostl v tomto segmentu zisk před zdaněním. Celkem se podařilo zvýšit čistý zisk po menšinových podílech o 20,8 % z 93,6 mil. EUR na 113,2 mil. EUR. Poměr nákladů k výnosům mírně vzrostl z 19,1 % na 19,7 %, návratnost kapitálu zůstala s 22,9 % na vysoké úrovni téměř beze změny. Segment Podnikové centrum Podnikové centrum obsahuje výsledky těch společností, které nelze přímo přiřadit k určitému obchodnímu segmentu, konsolidaci výsledků mezi segmenty a jednorázové efekty, které nebyly zahrnuty do žádného obchodního segmentu, aby byla zachována možnost meziročního srovnání. Vývoj čistých příjmů z poplatků a provizí a všeobecných administrativních nákladů je ovlivněn především změnami v konsolidaci výsledků pomocných bankovních podniků. Všeobecné administrativní náklady byly negativně ovlivněny ostatními administrativními náklady na skupinové projekty započaté v roce a náklady v souvislosti s provedenými hloubkovými kontrolami ve střední a východní Evropě. Zhoršení ostatního provozního výsledku je způsobeno především již zmíněnými jednorázovými efekty, které jsou zobrazeny v segmentu Podnikové centrum. Jedná se zejména o výnos z prodeje majetkového podílu ve společnosti Investkredit a výnosy z projede nemovitostí ve čtvrtém čtvrtletí.. Výrazná změna daňových nákladů spočívá v jednorázovém mimořádném odpisu, k němuž došlo v prvním čtvrtletí roku z důvodu změny rakouské sazby daně právnických osob (KÖST) z 34 % na 25 % od 1. ledna. strana 12 / 16

13 Případné dotazy směřujte na: Erste Bank, Investor Relations 1010 Wien, Graben 21, Telefax: 0043 (0) DW Gabriele Werzer, Tel (0) DW 11286, Josef Kerekes, Tel 0043 (0) DW 1678, Thomas Sommerauer, Tel (0) DW 17326, Tento text najdete v německém znění také na naší homepage: v Download Center pod Investor Relations News. strana 13 / 16

14 v mil. EUR I. KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA PODLE IFRS Aktiva /- % zveřejněno 1. Pokladní hotovost, vklady u centrální banky , Pohledávky za bankami , Pohledávky za klienty , Rezervy a opravné položky k úvěrům a 4. pohledávkám , Cenné papíry a ostatní aktiva určená k obchodování , Cenné papíry na prodej , Cenné papíry a ostatní aktiva držená do splatnosti , Nehmotný majetek , Hmotný majetek , Ostatní aktiva , Aktiva celkem , PASIVA /- % zveřejněno 1. Závazky k bankám , Závazky ke klientům , Emitované dluhopisy , Rezervy , Ostatní pasiva , Podřízený kapitál , Kapitál , z toho vlastní podíly na kapitálu , z toho cizí podíly na kapitálu , Pasiva celkem , II. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (IFRS) v mil. EUR /- % zveřejněno I. Čistý úrokový výnos q 2 660,3 5, ,5 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -421,6-406,2 3,8-406,2 Čisté příjmy z poplatků a provizí 1 256, ,4 10, ,1 Čistý zisk z obchodních operací 241,7 216,5 11,6 216,5 Všeobecné administrativní náklady , ,9 3, ,9 Výnos z pojišťovací činnosti 36,7 36,8-0,3 34,8 Ostatní provozní výsledek -16,1-51,3 68,6-27,7 II. Zisk před zdaněním 1 214,8 996,6 21, ,1 Daň z příjmů -300,0-277,9 8,0-273,8 III. Zisk za účetní období 914,8 718,7 27,3 787,3 Menšinové podíly -203,1-197,9 2,6-242,8 IV. Čistý zisk po menšinových podílech 711,7 520,8 36,7 544,5 Upozornění: Při výpočtu procentuelních změn může dojít k nepatrným odchylkám ve srovnání s uvedenými změnami, které vycházejí z nezaokrouhlených údajů. strana 14 / 16

15 III. Údaje za jednotlivé segmenty (přehled) skupina Erste Bank v mil. EUR CELKEM Rakousko Střední Evropa Mezinárodní obchod Podnikové centrum Čistý úrokový výnos 1 550, , ,6 948,5 152,7 150,8-5,3-46,8 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -351,3-341,3-80,2-49,9 10,2-15,5-0,2 0,5 Čisté příjmy z poplatků a provizí 825,7 722,1 459,4 398,6 29,4 22,5-57,7-7,9 Čistý zisk z obchodních operací 116,8 117,6 120,9 101,4 0,0 1,7 4,0-4,2 Všeobecné administrativní náklady , ,0-989,1-899,0-35,8-33,4-18,8-49,5 Výnos z pojišťovací činnosti 28,8 28,5 7,9 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Ostatní provozní výsledek -0,1-38,9-22,6-61,5 2,0-5,7 4,6 54,8 Zisk před zdaněním 536,8 482,9 592,9 446,4 158,5 120,4-73,4-53,0 Daně z příjmů -133,7-120,2-131,0-105,0-45,3-26,7 10,0-25,8 Menšinové podíly -160,8-153,1-24,7-36,8 0,0 0,0-17,6-8,1 Čistý zisk po menšinových podílech 242,3 209,6 437,2 304,5 113,2 93,6-81,1-86,9 Podíl na čistém zisku skupiny Erste Bank (v %) 34,0% 40,2% 61,4% 58,5% 15,9% 18,0% -11,4% -16,7% Průměrná rizikově vážená aktiva , , , , , ,0 339,4 405,7 Průměrný přiřazený vlastní kapitál 1 967, , ,2 874,8 494,6 411,3 25,6 26,6 Poměr nákladů k výnosům 64,8% 65,1% 58,7% 61,7% 19,7% 19,1% n.a. n.a. Návratnost kapitálu (ROE) na základě čistého zisku po menšinových podílech (v %) 12,3% 11,9% 34,9% 34,8% 22,9% 22,8% n.a. n.a. z toho náklady na refinancování -63,0-70,6-63,3-64,8 0,0 0,0-19,7-27,7 CELKEM Skupina Erste Bank v mil. EUR Čistý úrokový výnos 2 794, ,3 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -421,6-406,2 Čisté příjmy z poplatků a provizí 1 256, ,4 Čistý zisk z obchodních operací 241,7 216,5 Všeobecné administrativní náklady , ,9 Výnos z pojišťovací činnosti 36,7 36,8 Ostatní provozní výsledek -16,1-51,3 Zisk před zdaněním 1 214,8 996,6 Daně z příjmů -300,0-277,9 Menšinové podíly -203,1-197,9 Čistý zisk po menšinových podílech 711,7 520,8 Průměrná rizikově vážená aktiva , ,4 Průměrný přiřazený vlastní kapitál 3 739, ,9 Poměr nákladů k výnosům 61,8% 64,1% Návratnost kapitálu (ROE) na základě čistého zisku po menšinových podílech (v %) 19,0% 17,0% z toho náklady na refinancování -145,9-163,1 strana 15 / 16

16 IV. Údaje jednotlivých segmentů (detail) skupina Erste Bank v mil. EUR Spořitelny RAKOUSKO Retail a nemovitosti Velcí korporátní klienti Obchodování na finančních trzích a investiční bankovnictví Čistý úrokový výnos 834,0 849,6 511,0 516,1 142,9 139,9 62,2 102,4 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -215,8-184,5-105,1-118,9-30,5-37,9 0,0 0,0 Čisté příjmy z poplatků a provizí 358,1 318,8 314,5 280,4 82,2 71,2 70,9 51,7 Čistý zisk z obchodních operací 20,6 18,8 10,2 10,5 1,5 1,2 84,5 87,1 Všeobecné administrativní náklady -825,6-801,7-624,1-634,8-89,4-83,0-94,1-93,5 Výnos z pojišťovací činnosti 0,0 0,0 28,8 28,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Ostatní provozní výsledek 13,8-18,8 16,2-5,5-29,0-7,7-1,1-7,0 Zisk před zdaněním 185,2 182,1 151,6 76,3 77,8 83,8 122,2 140,8 Daně z příjmů -46,9-47,1-36,1-20,0-18,7-17,9-32,0-35,2 Menšinové podíly -135,0-127,8-22,3-15,2-3,6-10,1 0,1 0,0 Čistý zisk po menšinových podílech 3,2 7,1 93,2 41,1 55,5 55,8 90,3 105,6 Podíl na čistém zisku skupiny Erste Bank (v %) 0,2% 2,3% 9,5% 5,2% 5,0% 8,1% 10,2% 15,9% Průměrná rizikově vážená aktiva , , , , , , , ,1 Průměrný přiřazený vlastní kapitál 258,5 245,7 921,9 827,3 503,7 441,9 283,6 244,2 Poměr nákladů k výnosům 68,1% 67,5% 72,2% 76,0% 39,4% 39,1% 43,3% 38,8% Návratnost kapitálu (ROE) na základě čistého zisku po menšinových podílech (v %) 1,3% 2,9% 10,1% 5,0% 11,0% 12,6% 31,9% 43,2% z toho náklady na refinancování -14,6-16,2-31,8-37,0-15,2-14,6-1,4-2,8 STŘEDNÍ A VÝCHODNÝ EVROPA* Česká spořitelna Slovenská sporiteľňa Erste Bank Maďarsko Erste Bank Chorvatsko Erste Bank Srbsko* v mil. EUR Čistý úrokový výnos 595,0 504,2 194,9 185,8 204,4 174,0 100,3 84,5 2,1 - Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -33,7-15,8-11,1 0,8-17,1-30,0-14,4-4,9-3,9 - Čisté příjmy z poplatků a provizí 287,0 262,9 82,5 66,4 64,8 52,6 23,3 16,7 1,9 - Čistý zisk z obchodních operací 49,4 41,0 14,9 16,5 34,6 31,3 20,4 12,6 1,7 - Všeobecné administrativní náklady -550,1-500,5-167,3-158,5-185,8-175,7-75,3-64,3-10,7 - Výnos z pojišťovací činnosti 7,9 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Ostatní provozní výsledek 8,7-10,8-13,2-28,4-16,7-21,0-1,7-1,3 0,2 - Zisk před zdaněním 364,1 289,3 100,6 82,6 84,3 31,3 52,7 43,2-8,8 - Daně z příjmů -90,2-89,5-13,5-7,2-17,0 0,3-10,5-8,6 0,2 - Menšinové podíly -8,5-6,1 0,1-18,2-0,2-0,1-16,6-12,4 0,3 - Čistý zisk po menšinových podílech 265,4 193,7 87,3 57,2 67,1 31,5 25,6 22,1-8,3 - Podíl na čistém zisku skupiny Erste Bank (v %) 37,3% 37,2% 12,3% 11,0% 9,4% 6,0% 3,6% 4,2% -1,6% Průměrná rizikově vážená aktiva 9 136, , , , , , , ,9 107,8 - Průměrný přiřazený vlastní kapitál 690,2 492,1 182,9 124,2 196,9 133,4 173,0 125,2 8,1 - Poměr nákladů k výnosům 58,6% 61,3% 57,2% 59,0% 61,2% 68,1% 52,3% 56,6% 191,0% - Návratnost kapitálu (ROE) na základě čistého zisku po menšinových podílech (v %) 38,5% 39,4% 47,7% 46,1% 34,1% 23,6% 14,8% 17,7% - - z toho náklady na refinancování -22,0-26,4-16,0-11,1-19,9-21,5-4,4-5,8-1,0 - * Erste Bank Srbsko byla koupena v srpnu. Do konsolidovaného zisku skupiny Erste Bank bylo tedy zahrnuto období srpen až prosinec. strana 16 / 16

Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 %

Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 % INFORMACE PRO INVESTORY Védeň, 30. října 2006 Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 % HLAVNÍ UDÁLOSTI 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 2 063,5 mil. EUR na 2 261,5 mil. EUR (+9,6%*) Čisté příjmy

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 E M B A R G O D O 07.30 Výsledek za devět měsíců ukazuje silně ziskovou Erste Bank Prvních devět měsíců tohoto roku ukázalo, že jsme na správné cestě k dosažení

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

INFORMACE PRO INVESTORY

INFORMACE PRO INVESTORY INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 30. dubna 2008 Erste Bank pokračuje v růstu: rekordní provozní výsledek a nárůst zisku na 315,6 mil. EUR v prvním čtvrtletí 2008 Hlavní události 1 Provozní výsledek dosáhl

Více

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích Vídeň, 30. října 2007 Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích HLAVNÍ UDÁLOSTI PRVNÍCH DEVÍTI MĚSÍCŮ 2007 1 : Čistý úrokový výnos se zvýšil

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003 TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003 Ctvrtletní výsledky: Erste Bank zvyšuje cistý zisk o 58 % Ke konci tretího ctvrtletí 2003 Erste Bank opet vykazuje výsledky, které dokazují jak její strategickou

Více

Erste Group dosáhla silného operačního výsledku ve velmi obtížném tržním prostředí

Erste Group dosáhla silného operačního výsledku ve velmi obtížném tržním prostředí INFORMACE PRO INVESTORY 30. října 2008 Erste Group dosáhla silného operačního výsledku ve velmi obtížném tržním prostředí Hlavní události 1 : Nárůst provozního zisku o více než 23 % v prvních třech čtvrtletích

Více

INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 29. února 2012

INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 29. února 2012 INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 29. února 2012 Erste Group se ve 4. čtvrtletí 2011 vrátila do ziskové zóny a snížila čistou roční ztrátu za rok 2011 na 718,9 mil. EUR; splnění kapitálového ukazatele EBA

Více

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 25. února 2011 Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů HLAVNÍ UDÁLOSTI: Erste Group

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 20,7 % na 3,8 mld. Kč, provozní zisk zůstal na úrovni kolem 6,6 mld. Kč Česká

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1 Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 14 115 20 Praha 1 tel. +420 261 351 111 www.csob.cz Praha 31. října TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí se ziskem 7,87 mld. 1 Provozní výdaje pod kontrolou,

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC Praha, 12. květen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2011 1 : UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 10. listopad 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za tři čtvrtletí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Za tři čtvrtletí 2011

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2011 čistý zisk 5 478 milionů Kč Praha, 3. srpna 2011 Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008 Stránka č. 1 z 5 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 13. 5. Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí navazuje na vynikající výsledek roku

Více

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2006. 30. října 2006

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2006. 30. října 2006 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2006 30. října 2006 Obsah Prezentace 03 Hlavní fakta 3. čtvrtletí 2006 07 Hospodářské výsledky skupiny ČS za 1.-3. čtvrtletí

Více

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia. 12. listopadu 2001

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia. 12. listopadu 2001 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia 12. listopadu 2001 Story, Mise & Vize Story Mise Transformujeme Českou spořitelnu tak, aby přinášela

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 9. srpen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO V 1. pololetí 2011 skupina

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zvýšila objem financování české ekonomiky s nárůstem poskytnutých úvěrů o 13% Čistý zisk za rok 2011 dosáhl 9,5 miliardy Kč Praha, 16. února 2012 KB v roce 2011 výrazně zrychlila

Více

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group - Tiskové zprávy

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group - Tiskové zprávy Stránka č. 1 z 8 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 31. 3. 2009 Vienna Insurance Group v roce podle IFRS: Potvrzen dobrý výsledek za

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ČESKÁ EKONOMIKA V PRVNÍM ČTVRTLETÍ 1999 Česká ekonomika procházela i v prvním čtvrtletí roku 1999 recesí, neboť doznívaly efekty restriktivních politik

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 (k 30. červnu 2007) OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zaznamenala silný meziroční růst financování klientů i objemu vkladů, navzdory náročnějšímu prostředí Čistý zisk za první tři měsíce roku 2012 dosáhl 3,5 miliardy Kč Praha, 3. května

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční bance nadále roste počet klientů, čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 % Čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 % na 6,6 miliardy Kč Počet klientů KB se zvýšil o 1,7 %, což představuje nárůst o 28 000

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2010

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2010 Praha, 10. listopad 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2010 ČISTÝ ZISK 10,249 MLD. KČ 1 Výsledky za tři čtvrtletí ve zkratce: Čistý zisk - vykázaný 10,249 mld. Kč +12 % Čistý zisk - udržitelný

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky ohlásila dynamický růst úvěrování o 12%. Čistý zisk za první tři čtvrtletí roku 2011 dosáhl 7 041 milionů Kč Praha, 8. listopadu 2011 Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka pokračovala v roce 2012 v růstu provozní výkonnosti a ziskovosti Čistý zisk za rok 2012 dosáhl 14,0 miliardy Kč Praha, 13. února 2013 Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB v roce

Více

Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 31. srpna 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení přílivu vkladů a zvýšila objem úvěrů klientům Čistý zisk za první polovinu roku 2012 dosáhl 7,6 miliard Kč Praha, 1. srpna 2012 Objem obchodních aktivit Komerční

Více

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity 20. srpna 2014 Pololetní tisková konference koncernu Oberbank AG Nové zvýšení dosud nejvyššího hospodářského výsledku Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Tisková zpráva Praha, 30. října 2014

Tisková zpráva Praha, 30. října 2014 Tisková zpráva Praha, 30. října 2014 Česká spořitelna: Provozní zisk zůstává stabilní, pokračuje zdravý růst úvěrového portfolia, čistý zisk klesl o 2,2 % na 11,23 mld. Kč Česká spořitelna vykázala k 30.

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 28. května 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2014

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2014 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2014 29. května 2014 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

REKORDNÍ VÝSLEDEK VIENNA INSURANCE GROUP

REKORDNÍ VÝSLEDEK VIENNA INSURANCE GROUP Č. 13/2012 22. srpna 2012 1. POLOLETÍ 2012: REKORDNÍ VÝSLEDEK VIENNA INSURANCE GROUP Koncernové pojistné vzrostlo na zhruba 5,3 mld. EUR (růst o 11,7 procenta) Zisk koncernu (před zdaněním) prolomil hranici

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

Tisková zpráva Praha, 29. dubna 2013

Tisková zpráva Praha, 29. dubna 2013 Tisková zpráva Praha, 29. dubna 2013 Klima stagnace v ekonomice ovlivňuje chování klientů, konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2013 meziročně poklesl o 5,7 % na 4,20 mld. Kč

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Pololetní zpráva. Banka inspirovaná klienty

Pololetní zpráva. Banka inspirovaná klienty Pololetní zpráva 2011 Banka inspirovaná klienty Obsah Obsah Komentář k výsledkům Raiffeisenbank a.s. za první pololetí 2011 3 Konsolidovaný výkaz o finanční pozici 4 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku

Více

Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil. EUR

Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil. EUR Č. 12/2011 17. května 2011 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2011 v kurzu: Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil.

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Provozní výsledek KB za 1. čtvrtletí 2015 zůstal stabilní díky nárůstu objemu obchodů s klienty Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB narostl o 5,9 % na 513,7 miliardy Kč Konsolidovaná aktiva stoupla

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

MYSLÍME I ZA ROH TISKOVÁ BESEDA. Vývoj Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2012. Ve Vídni 23. května 2012

MYSLÍME I ZA ROH TISKOVÁ BESEDA. Vývoj Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2012. Ve Vídni 23. května 2012 MYSLÍME I ZA ROH TISKOVÁ BESEDA Vývoj Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2012 Ve Vídni 23. května 2012 1 Rating agentury Standard & Poor s Rating VIG Agentura Standard & Poor s potvrdila rating VIG

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka oznámila solidní obchodní výsledky Čistý zisk za první čtvrtletí roku 2013 dosáhl v obtížném prostředí 3,2 miliardy Kč Praha, 7. května 2013 Komerční banka dosáhla v prvním čtvrtletí 2013

Více

Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2013

Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2013 Tisková zpráva Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2013 24. července 2013 Telefónica Czech Republic, a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za leden až

Více

Pololetní zpráva 2014 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Pololetní zpráva 2014 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Pololetní zpráva 2014 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Vydána dne 25. srpna 2014 (dne 20. března 2015 vydána oprava: zpráva je sestavena na konsolidované bázi) UniCredit Bank Czech Republic

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group 20. řádná valná hromada VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Vídeň 6. května 2011 Vývoj obchodní činnosti v roce 2010 Vienna Insurance Group

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

Výsledky za rok 2011

Výsledky za rok 2011 Tisková zpráva Regulované informace 19. března 2012 Výsledky za rok 2011 K 31. prosinci 2011 byla Skupina bez dluhu 1 na základě čisté zadluženosti > 84 000 m² v nově podepsaných nájemních smlouvách v

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

POTVRZEN VYNIKAJÍCÍ RATING A+ SE STABILNÍM VÝHLEDEM

POTVRZEN VYNIKAJÍCÍ RATING A+ SE STABILNÍM VÝHLEDEM Č. 15/2014 26. srpna 2014 ŠPIČKOVÝ VÝSLEDEK ZA 1. POLOLETÍ 2014 POTVRZEN VYNIKAJÍCÍ RATING A+ SE STABILNÍM VÝHLEDEM Zvýšení zisku o 41,4% na 290,9 mil. EUR Pojistné stabilně ve výši zhruba 5,0 mld. EUR

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

ČESKÁ EKONOMIKA V 1. POLOLETÍ 2000

ČESKÁ EKONOMIKA V 1. POLOLETÍ 2000 ČESKÁ EKONOMIKA V 1. POLOLETÍ 2000 V prvém pololetí roku 2000 se oživení české ekonomiky, pozorovatelné již od druhého pololetí 1999, mírně urychlilo. Hrubý domácí produkt v prvním čtvrtletí 2000 vzrostl

Více

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Curych / Praha, 28. února 2014 Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Skupina Swiss Life v roce 2013 znovu zvýšila svoji efektivnost

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005 Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005 Komentář k výsledkům Raiffeisenbank a.s. k 30.6.2005 Raiffeisenbank a.s. i v prvním pololetí dále pokračovala v rozšiřování produktové nabídky,

Více

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za rok 2002. 24. března 2003

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za rok 2002. 24. března 2003 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IAS výsledky za rok 2002 24. března 2003 Obsah Hlavní fakta roku 2002 3 Hospodářské výsledky za rok 2002 12 Úvěrové portfolio ČS 27 Výhled na rok 2003 40 Příloha

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 03. 2015 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více