Příspěvek k poznání vodních měkkýšů CHKO Křivoklátsko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příspěvek k poznání vodních měkkýšů CHKO Křivoklátsko"

Transkript

1 Bohemia centralis, Praha, 31: , 2011 Příspěvek k poznání vodních měkkýšů CHKO Křivoklátsko A contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the Protected Landscape Area Křivoklátsko (Central Bohemia, Czech Republic) Luboš Beran Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Kokořínsko, Česká 149, Mělník; Abstract. The Křivoklátsko Protected Landscape Area (628 km 2 ) is situated in Central Bohemia along the Berounka River about 25 km west of Prague, the capital of the Czech Republic. In the paper, results of author s research are summarised and compared with previous research outputs. Aquatic molluscs were studied at 52 sites from 1993 to Aquatic habitats include particularly the Berounka River, brooks and to a lesser etent also ponds, water reservoirs and other similar habitats. Altogether, 36 species of aquatic molluscs (22 gastropods, 14 bivalves) were found there. In the Berounka River 26 species were recorded. Mollusc communities in the river most often consist of the species Viviparus viviparus, Bithynia tentaculata, Valvata piscinalis, Radi auricularia, Gyraulus albus, Ancylus fluviatilis, Unio pictorum, Anodonta anatina, Sphaerium corneum. Mollusc communities in slowly flowing parts (near weirs) were also enriched by gastropods preferring stagnant or slowly flowing water bodies (Valvata cristata, Stagnicola palustris, Lymnaea stagnalis, Planorbis carinatus, Hippeutis complanatus). Populations of two endangered molluscs (Planorbis carinatus, Pseudanodonta complanata) were documented. In the Klíčava Brook populations of two endangered bivalves (Unio crassus, Pisidium amnicum) were confirmed. Only common and widespread molluscs (e. g. Radi auricularia, Lymnaea stagnalis, Anisus leucostoma, Gyraulus albus, G. crista, Hippeutis complanatus) were found in ponds and other aquatic habitats. In addition, occurrence of three non-native species (Potamopyrgus antipodarum, Physella acuta, Ferrissia fragilis) was documented in the Křivoklátsko PLA. Key words: Mollusca, aquatic molluscs, the Křivoklátsko Protected Landscape Area, faunistics, Unio crassus 219

2 BOHEMIA CENTRALIS 31 Úvod Křivoklátsko patří tradičně mezi oblasti, kterým byla již od minulosti věnována pozornost odborníků řady biologických oborů. Obdobně tomu bylo a je i v případě malakologů. Přestože většinu z nich přitahovala snad s výjimkou Berounky suchozemská malakofauna, již eistuje z minulosti řada údajů o vodní malakofauně. Zejména koncem 20. století a začátkem 21. století se vodní malakofauně při různých příležitostech věnoval i autor tohoto příspěvku. U příležitosti vydání sborníku prací věnovaných CHKO Křivoklátsko shrnul své dosavadní poznatky o vodní malakofauně Křivoklátska a pokusil se o alespoň stručný přehled a porovnání s výzkumy předešlými. Dosavadní malakologické průzkumy První publikované údaje lze nalézt již z konce 19. století (Uličný ). Celkem bylo z této doby uváděno 10 druhů vodních měkkýšů (Tab. 4). Velmi dlouhou dobu se průzkumu Křivoklátska věnoval a stále věnuje V. Ložek, který se však především v pozdějších letech soustředil více na malakofaunu suchozemskou. Jeho údaje o vodní malakofauně jsou shrnuty v práci Ložek (1975) a několik údajů lze nalézt i v následující práci Ložek (1983). Další nepublikované údaje byly získány od samotného autora či studiem materiálů i kartotéky v Národním muzeu v Praze. Za zmínku stojí především nález v současnosti vzácnějšího druhu Aplea hypnorum v údolí Klíčavy a především objev populace ohroženého mlže Unio crassus v Klíčavě. Z 20. století pochází z území CHKO Křivoklátsko i několik nálezů jiných autorů zjištěných především studiem materiálu či kartotéky v Národním muzeu v Praze. Jedná se však pouze o několik nálezů běžných druhů. Malakofaunu středního toku Berounky zkoumala koncem 20. století ve své diplomové práci Široká (2000), jejíž po proudu nejníže položenou lokalitou je Berounka v Berouně u ústí Litavky. Zjistila zde celkem 14 relativně běžných a široce rozšířených druhů (Tab. 4). Potok Klíčava byl zkoumán i autorem tohoto příspěvku, který publikoval krátký článek o malakofauně tohoto toku a to především s ohledem na trvající výskyt ohroženého mlže Unio crassus a významný nález populace ohrožené hrachovky Pisidium amnicum (Beran 1995a). Ve stejném roce byl publikován i krátký příspěvek o vodní malakofauně Vůznice (Beran 1995b). Metodika a materiál V práci jsou použita autorova data z území CHKO Křivoklátsko získaná v letech z celkem 52 lokalit. Pozornost byla věnována zejména 220

3 Luboš Beran: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů CHKO Křivoklátsko vodním tokům a v menší míře byly zkoumány i rybníky a jiné vodní nádrže a mokřady v nivách. Sběr byl na většině lokalit prováděn kombinací vizuální metody a odběrů z vegetace či sedimentu za pomoci kovového kuchyňského cedníku (průměr 20 cm, velikost ok 0,5 1 mm). Velcí mlži byli hledáni především pomocí hmatu na písčitých až bahnitých místech v dosažitelné hloubce cca do 80 cm. Vzhledem k tomu, že výskyt velkých mlžů lze potvrdit i nálezem schránek uhynulých jedinců byl sledován i výskyt schránek. V práci byly tyto nálezy použity či diskutovány pouze v případě, že byly významné (např. nedoložení výskytu živých jedinců či výrazně odlišný počet schránek ve srovnání s nálezem živých jedinců). Zatímco staré schránky (tmavé až černé periostrakum, ztráta perleťového lesku) vypovídají pouze o výskytu v minulosti (v řádu desítek až stovek let), tak čerstvé schránky (zbarvené periostrakum jako u živých jedinců, zachovalý perleťový lesk, často i zbytky měkkých tkání) dokládají prakticky současný výskyt. Historické údaje byly získány studiem publikovaných i nepublikovaných prací, kartotéky a sbírek Národního muzea. Materiál získaný při průzkumu byl ve většině případů určen na místě a vrácen na lokalitu. V případě velmi vzácných druhů (některé z kriticky ohrožených druhů či naopak z nových zavlečených druhů) byla alespoň část sběru uložena do sbírky autora. U druhů které nelze v terénu spolehlivě determinovat (např. většina druhů rodu Pisidium) byl materiál determinován pomocí binokulární lupy v laboratoři. Stejně tak bylo postupováno u druhů, k jejichž determinaci je nutná pitva (některé druhy z čeledi Planorbidae a Lymnaeidae). K pitvě bylo použito čerstvě usmrcených jedinců (přelitím vroucí vodou) či jedinců uložených po usmrcení do 70% ethanolu. Systém a nomenklatura jsou převzaty z práce Beran (2002) a upraveny podle aktuální verze přehledu měkkýšů ČR (Horsák et al. 2010). Charakteristika území CHKO Křivoklátsko zaujímá velkou část Křivoklátské vrchoviny a menší část Kralovické pahorkatiny na obou březích Berounky zhruba mezi městy Zbiroh, Rakovník a Beroun v nadmořské výšce m na celkové ploše 628 km 2. Páteří celého území je řeka Berounka s množstvím přítoků. Mezi nejvýznamnější přítoky Berounky v oblasti patří Rakovnický a Zbirožský potok, Javornice či Klíčava. Křivoklátsko je poměrně chudé na stojaté vody, které zde zastupuje několik větších a řada menších rybníků a vodních nádrží. Největší vodní nádrží v oblasti je Klíčava, vodní nádrž vybudovaná v roce 1955 s plochou přesahující 72 ha. 221

4 BOHEMIA CENTRALIS 31 Obr. 1. CHKO Křivoklátsko. Mapa se zákresem studovaných lokalit. Autor mapy M. Dolejš Fig. 1. The Křivoklátsko Protected Landscape Area. The map with the sites under study. Author of the map M. Dolejš. 222

5 Luboš Beran: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů CHKO Křivoklátsko Přehled lokalit V této části jsou uvedeny popisy jednotlivých lokalit. Údaje jsou řazeny následovně: číslo lokality, zeměpisné souřadnice (odečtené z digitální mapy dostupné na kód pole pro faunistické mapování (Buchar 1982, Pruner & Míka 1996), název nejbližší obce, lokalizace a popis lokality, datum průzkumu. Lokality jsou řazeny podle povodí jednotlivých řek (potoků) a ve směru proti proudu. Jejich rozložení na území CHKO Křivoklátsko je patrné z Obr. 1. Berounka '16"N, 14 02'34"E, 6050, Hýskov, Berounka nad a pod jezem v Hýskově, a) ; b) ; '06"N, 14 00'02"E, 6050, Nižbor, Berounka nad a pod jezem v Nižboru, ; '36"N, 13 55'04"E, 5949, Račice, Berounka nad a pod jezem v Račicích, ; '29"N, 13 55'07"E, 5949, Zbečno, Berounka ve Zbečně, ; '28"N, 13 52'31"E, 5949, Roztoky u Křivoklátu, Berounka v Roztokách u Křivoklátu u vlakového nádraží, a) , b) ; '25"N, 13 52'30"E, 5949, Roztoky u Křivoklátu, náhon Berounky v Roztokách u Křivoklátu u vlakového nádraží, ; '31"N, 13 52'27"E, 5949, Roztoky u Křivoklátu, náhon Berounky v Roztokách u Křivoklátu asi 150 m nad vlakovým nádražím, ; '44"N, 13 51'52"E, 5949, Roztoky u Křivoklátu, Berounka nad a pod silničním mostem v Roztokách, ; '46"N, 13 52'01"E, 5949, Roztoky u Křivoklátu, náhon Berounky v Roztokách u Křivoklátu před areálem s MVE, ; '34"N, 13 51'44"E, 5949, Roztoky u Křivoklátu, náhon Berounky v Roztokách u Křivoklátu na svém začátku u jezu, ; '32"N, 13 52'28"E, 5949, Roztoky u Křivoklátu, Berounka nad a pod jezem v Roztokách, ; '58"N, 13 51'24"E, 5949, Roztoky u Křivoklátu, Berounka u PR U Eremita nad Roztoky, ; '13"N, 13 49'16"E, 5948, Nezabudice, Berounka u ústí Tyterského potoka, ; '19"N, 13 47'05"E, 6048, Týřovice, Berounka proti proudu nad zříceninou Týřov, ; '16"N, 13 46'16"E, 6048, Skryje, Berounka u Skryjí, ; '58"N, 13 44'51"E, 6048, Čilá, Berounka u ústí Zbirožského potoka, Javornice '56"N, 13 41'46"E, 6048, Zvíkovec, Javornice 500 m nad ústím do Berounky, ; '39"N, 13 39'53"E, 6047, Lhota, Javornice východně od Lhoty u lovecké chaty, Zbirožský potok '32"N, 13 45'10"E, 6048, Skryje, Zbirožský potok u mlýna Slapnice, ; '32"N, 13 45'00"E, 6048, Skryje, Zbirožský potok mezi Podmokelským mlýnem a Skryjskými jezírky, ; '45"N, 14 43'54"E, 6148, Třebnuška, zarostlý zbytek mlýnského náhonu u Sýkorova Mlýna v nivě Zbirožského potoka východně od Třebnušky, ; '54"N, 13 43'45"E, 6148, Třebnuška, Zbirožský potok pod Sýkorovým Mlýnem, ; '51"N, 13 44'09"E, 6148, Drahoňův Újezd, Koželužka u mostu silnice Drahoňův Újezd Přísednice, ; '22"N, 13 45'42"E, 6148, Jablečno, rozsáhlá vodní nádrž severovýchodně od Jablečna, Tyterský potok '26"N, 13 49'01"E, 5948, Nezabudice, Tyterský potok před ústím do Berounky nad restaurací U Rozvědčíka, ; '39"N, 13 48'37"E, 5948, Nezabudice, Tyterský potok asi 1 km západojihozápadně od Nezabudic u odbočky červené 223

6 BOHEMIA CENTRALIS 31 turistické značky do Nezabudic, ; '55"N, 13 48'00"E, 5948, Nezabudice, Tyterský potok asi 2 km západně od Nezabudic nad přítokem ze Síbova luhu, ; '54"N, 13 48'18"E, 5948, Malá Buková, drobný rybníček a mokřina nad ním V od Malé Bukové, Rakovnický potok '11"N, 13 52'13"E, 5949, Křivoklát, Rakovnický potok nad odbočkou k Amalínu, ; '13"N, 13 52'14"E, 5949, Křivoklát, zahradní jezírko u informačního střediska Budy v Křivoklátu, ; '20"N, 13 52'20"E, 5949, Křivoklát, Rakovnický potok nad obcí Křivoklát (směrem k Městečku), ; '01"N, 13 51'58"E, 5949, Městečko, potok Ryšava před ústím do Rakovnického potoka, ; '07"N, 13 46'07"E, 5948, Rakovník, Rakovnický potok nad Kohoutím Mlýnem asi 1,5 km pod ústím Lišanského potoka, ; '21"N, 13 46'1"E, 5948, Rakovník, drobný přítok Rakovnického potoka asi 200 m před ústím do Rakovnického potoka u chat Papírna východně od Rakovníka, ; '22"N, 13 45'13"E, 5848, Rakovník, Lišanský potok u mostu silnice Rakovník Ruda, Klíčava '43"N, 13 54'23"E, 5949, Zbečno, vodní nádrž Klíčava u ústí potoka Klíčava, ; '47"N, 13 54'22"E, 5949, Zbečno, potok Klíčava nad vodní nádrží Klíčava, ; '51"N, 13 54'11"E, 5949, Zbečno, potok Klíčava uprostřed úseku mezi sedimentační nádrží a přehradou, ; '58"N, 13 54'09"E, 5949, Zbečno, potok Klíčava pod mostkem pod sedimentační nádrží v Lánské oboře, ; '19"N, 13 53'59"E, 5949, Zbečno, potok Klíčava asi 150 m nad vtokem do sedimentační nádrže, ; '17"N, 13 52'53"E, 5849, Ruda, potok Klíčava nad silnicí Křivoklát Lány nad hranicí Lanské obory, ; '34"N, 13 52'23"E, 5849, Ruda, potok Klíčava asi 900 m proti proudu nad přemostěním silnice Křivoklát Lány, ; '49"N, 13 52'32"E, 5849, Ruda, potok Klíčava asi 700 m pod Pilským rybníkem, ; '08"N, 13 52'41"E, 5849, Ruda, potok Klíčava asi 100 m pod hrází Pilského rybníka u asfaltové cesty, ; '48"N, 13 56'18"E, 5949, Lány, Lánský potok mezi ústím do Klíčavy a loveckou chatou, ; '01"N, 13 54'08"E, 5849, Lány, tůňka v lese u silnice Křivoklát Lány asi 1 km od Lán, Habrový potok '49"N, 13 59'53"E, 6050, Nižbor, Habrový potok nad Nižborem, ; '58"N, 13 58'27"E, 6049, Otročiněves, Habrový potok nad Otročiněvsí, ; '56"N, 13 58'30"E, 6049, Otročiněves, drobná tůňka na prameni asi 10 m od Habrového potoka a cca 50 m nad mostem silnice Nižbor Otročiněves, ; '40"N, 13 55'23"E, 6049, Nový Jáchymov, jižní cíp Prostředního rybníka, ; '40"N, 13 54'44"E, 6049, Nový Jáchymov, Hořejší rybník západně od Nového Jáchymova, ; '43"N, 13 53'24"E, 6049, Karlov, drobný rybníček na jihozápadním okraji Karlova, Výsledky a diskuse Přehled zjištěných druhů V následujícím přehledu jsou uvedeny druhy zjištěné při průzkumu vodních měkkýšů v CHKO Křivoklátsko. U každého druhu je uveden kromě vědeckého názvu i český ekvivalent, kategorie dle Červeného seznamu vodních měkkýšů

7 Luboš Beran: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů CHKO Křivoklátsko ČR (Beran et al. 2005; Beran 2002): EN ohrožený, VU zranitelný, NT téměř ohrožený, málo dotčený, NE nevyhodnocený. Dále je uvedeno zoogeografické rozšíření převzaté z práce Beran (2002) a údaje týkající se obývaných stanovišť, poznámky k rozšíření na území ČR a výskytu ve sledované oblasti. Gastropoda Architaenioglossa Viviparidae Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758) bahenka říční VU Evropský druh. Typický plž větších a úživnějších vodních toků. V minulosti druh omezený pouze na největší české řeky (Labe, Vltava), který s rostoucím zatížením živinami přesunul svůj výskyt i do menších řek, jak dokládají mimo jiné i výsledky tohoto průzkumu. Hojný výskyt je obvykle zjišťován při potápění na dně řeky nad jezy. Výskyt byl zjištěn pouze v Berounce a to na 14 ze 16 zkoumaných lokalit a patří tak k typickým plžům ve sledovaném úseku Berounky. Neotaenioglossa Hydrobiidae Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843) písečník novozélandský NE Druh zavlečený do Evropy z Nového Zélandu. V současnosti běžný a šířící se druh zejména v Polabí a severozápadních Čechách. Obývá především pískovny, odstavená ramena a vodní toky se štěrkopísčitými sedimenty. V roce 2011 byl zjištěn i v Berounce na lok. č. 5. S ohledem na rychlé šíření tohoto druhu je možné, že se v současnosti vyskytuje v CHKO Křivoklátsko na více místech. Bithyniidae Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758) bahnivka rmutná Palearktický druh. Běžný druh jak tekoucích, tak většiny stojatých vod, častý i ve zkoumaném úseku řeky Berounky, kde byl zjištěn na 12 lokalitách. Dále byl zjištěn po jedné lokalitě v Klíčavě a Rakovnickém potoce. Valvatidae Valvata cristata O. F. Müller, 1774 točenka plochá Palearktický druh. Běžný druh zejména hustě zarostlých stojatých, případně pomalu tekoucích nížinných vod, jehož výskyt byl zjištěn pouze na 4 lokalitách na Berounce. Valvata piscinalis (O. F. Müller, 1774) točenka kulovitá Palearktický druh. Ubývající druh zejména pomaleji tekoucích a bahnitějších vodních toků. Na Křivoklátsku je častý v Berounce, kde byl nalezen na polovině lokalit a na jediné lokalitě na Klíčavě. Hygrophila Acroloidae Acrolous lacustris (Linnaeus, 1758) člunice jezerní Palearktický druh, poměrně běžný a široce rozšířený ve stojatých a pomalu tekoucích vodách. Na Křivoklátsku byl zjištěn na 2 lokalitách v Rakovnickém potoce u Křivoklátu a v zahradním jezírku také v obci Křivoklát. 225

8 BOHEMIA CENTRALIS 31 Lymnaeidae Galba truncatula (O. F. Müller, 1774) bahnatka malá Holarktický druh. Běžný druh, který se obvykle vyskytuje na rozhraní mezi vodou a souší (břehy vodních toků, mokřady). V CHKO byl zjištěn roztroušeně ve všech povodích kromě Klíčavy, kde je však výskyt také pravděpodobný. Stagnicola palustris (O. F. Müller, 1774) blatenka bažinná Palearktický druh. Běžný druh zejména stojatých vod, který se občasně vyskytuje i v pomaleji tekoucích vodách např. v řekách nad jezy, což je i případ Berounky v CHKO, kde byl ojediněle zjištěn na 2 lokalitách. Radi auricularia (Linnaeus, 1758) uchatka nadmutá Palearktický druh. Obývá velké spektrum biotopů kromě příliš zarostlých a zazemněných stojatých vod. Běžný je výskyt v pomaleji tekoucích vodách, jak ukazují i výsledky tohoto průzkumu. V Berounce patří k častým druhům a byl zjištěn i v nádržích, příp. vodních tocích v povodí Klíčavy, Zbirožského a Habrového potoka. Výskyt je velmi pravděpodobný i v jiných nádržích. Radi peregra (O. F. Müller, 1774) uchatka toulavá Palearktický druh, typický v méně úživných vodních tocích, nádržích a mokřadech. V CHKO patří k častým druhům především v drobných vodních tocích. Velmi často byl zjištěn v Klíčavě a méně často i v ostatních povodích. Ve vlastní Berounce zjištěn nebyl. Radi ampla (Hartmann, 1821) uchatka široká NT Palearktický druh. Druh charakteristický pro větší vodní toky, který je udáván z Berounky u Skryjí V. Ložkem (Ložek 1987, nepubl.). Při jiných průzkumech nebyl v úseku Berounky zjištěn, jeho výskyt je však stále možný. Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758) plovatka bahenní Holarktický druh. Běžný druh stojatých a pomalu tekoucích vod (zejména nad jezy). V CHKO Křivoklátsko byl občasně zjištěn v Berounce a méně často ve vodních nádržích v jiných částech CHKO. Physidae Aplea hypnorum (Linnaeus, 1758) levotočka bažinná VU Holarktický druh. V současnosti již vzácnější obyvatel periodických tůní a mokřadů. Na Křivoklátsku zjistil tento druh pouze V. Ložek v nivě potoka Klíčava mezi Pilským rybníkem a Myšinkou (Ložek 1975). Při jiném průzkumu tento druh zjištěn nebyl. Physa fontinalis (Linnaeus, 1758) levatka říční NT Holarktický druh. Ubývající druh stojatých a mírně tekoucích vod, který byl zjištěn po jedné lokalitě na Berounce a na Rakovnickém potoce Physella acuta (Draparnaud, 1805) levohrotka ostrá NE Druh zavlečený do Evropy ze Severní Ameriky. V současnosti je tento plž běžným obyvatelem člověkem ovlivněných či přímo vytvořených stanovišť (pískovny, znečistěné řeky, silně eutrofní vodní nádrže apod.). Zjištěn byl pouze v přítoku Rakovnického potoka. Planorbidae Planorbis carinatus O. F. Müller, 1774 terčovník kýlnatý EN Evropský druh. Vzácný a ubývající druh, který se v Čechách vyskytuje především v Polabí a podél Ohře, Berounky a některých jejích zdrojnic. Obývá pomaleji tekoucí a stojaté vody. V CHKO Křivoklátsko byl zjištěn na několika lokalitách na Berounce 226

9 Luboš Beran: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů CHKO Křivoklátsko a početná populace byla zjištěna v dolní části náhonu Berounky v Roztokách u Křivoklátu. Široká (2000) uvádí ve své diplomové práci výskyt příbuzného druhu Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758). Je otázkou, zda nedošlo k záměně za výše uvedený druh, neboť Planorbis planorbis obvykle preferuje zarostlé stojaté až periodické vody v nivách větších řek a z Berounky není znám. Anisus leucostoma (Millet, 1813) svinutec běloústý Evropsko-západosibiřský druh. Typický obyvatel periodických tůní, mokřadů, příp. okrajů rybníků od nížin až po vyšší polohy. V CHKO Křivoklátsko byl nalezen na dvou nádržích v povodí Zbirožského a Habrového potoka. Bathyomphalus contortus (Linnaeus, 1758) řemeník svinutý Palearktický druh. Běžný druh zejména hustě zarostlých stojatých vod, který se občasně vyskytuje i nad jezy některých našich řek. Tento plž byl nalezen na jediné lokalitě v Berounce, v Rakovnickém potoce u Křivoklátu a na jediné zkoumané lokalitě na Lánském potoce. Gyraulus albus (O. F. Müller, 1774) kružník bělavý Holarktický druh. Běžný druh na většině území ČR, který obývá široké spektrum biotopů, včetně pomaleji tekoucích úseků vodních toků. V Berounce patřil k častým druhům a zjištěn byl také na Zbirožském potoce a na nádržích v povodí Zbirožského a Habrového potoka. Gyraulus crista (Linnaeus, 1758) kružník žebernatý Běžný holarktický druh obývající široké spektrum stanovišť se stojatou vodou. Zjištěn byl po jedné nádrži na Zbirožském a Habrovém potoce. Hippeutis complanatus (Linnaeus, 1758) kýlnatec čočkovitý Běžný palearktický druh především trvalých stojatých vod. Zjištěn byl ojediněle v Berounce a ve vodních nádržích v povodí Zbirožského a Habrového potoka. Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758) okružák ploský Evropsko-západosibiřský druh. Již nepříliš běžný obyvatel stojatých vod v nižších polohách. Zjištěn byl pouze na jediné lokalitě v Berounce a v zahradním jezírku v Křivoklátu. Ancylus fluviatilis O. F. Müller, 1774 kamomil říční Evropský druh tekoucích vod, který preferuje proudné úseky vodních toků. V CHKO Křivoklátsko patří k nejčastěji zastiženým druhům zjištěným ve všech zkoumaných povodích. Ferrissia fragilis (Tryon, 1863) člunka pravohrotá NE Nepůvodní druh zavlečený do Evropy ze Severní Ameriky, který je v ČR častější prozatím v nivách větších řek. V CHKO Křivoklátsko se jedná o první nález tohoto druhu, který byl zjištěn v nádrži v povodí Zbirožského potoka u Jablečna. Bivalvia Unionoida Unionidae Unio pictorum (Linnaeus, 1758) velevrub malířský Evropský druh. Nejběžnější zástupce rodu Unio v České republice obývající tekoucí i některé stojaté vody (pískovny, odstavená ramena řek, přehradní nádrže). V Berounce patří k nejčastěji zastiženým druhům a byl zjištěn na všech lokalitách s výjimkou jediné v dolní části náhonu v Roztokách u Křivoklátu. 227

10 BOHEMIA CENTRALIS 31 Unio crassus Philipsson, 1788 velevrub tupý EN Evropský druh. Ochranářsky nejvýznamnější druh, který je chráněn také směrnicemi EU a v řadě států Evropy patří mezi ohrožené. Jeho výskyt byl znám z izolovaného úseku Klíčavy nad přehradní nádrží (Ložek 1975, Beran 1995a), kde je tento druh také pravidelně monitorován. Jeho populace je prozatím velmi početná v potoce Klíčava mezi přehradní nádrží a sedimentační nádrží. Několik jedinců bylo nalezeno i v horní části přehradní nádrže na vtoku potoka Klíčava. Ojedinělý výskyt byl zjištěn i v Klíčavě nad sedimentační nádrží. Výskyt v Klíčavě je však izolovaný přehradní nádrží Klíčava a jinde zatím nebyl výskyt životaschopné populace potvrzen. V Berounce u Roztok u Křivoklátu (lok. č. 12) byly 3 čerstvé schránky nalezeny v roce 2000 P. Hůlou. Schránky byly determinovány autorem tohoto příspěvku, podrobnější průzkum však skončil bez výsledku. Pravděpodobně ze začátku druhé poloviny 20. století pochází také nález K. Táborského uložený v Národním Muzeu v Praze z Berounky u Nižboru. Velmi staré lastury byly zjištěny také v Rakovnickém potoce (lok. č. 29), kde je však současný výskyt velmi málo pravděpodobný. Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758) škeble rybničná VU Eurosibiřský druh. V současnosti již vzácnější mlž obývající pomalu tekoucí a především větší stojaté vody. V CHKO Křivoklátsko byla menší populace zjištěna v náhonu Berounky v Roztokách u Křivoklátu a v jednom z rybníků v povodí Habrového potoka. Výskyt je možný i v jiných rybnících. Anodonta anatina (Linnaeus, 1758) škeble říční Eurosibiřský druh. V České republice se jedná o nejběžnějšího velkého mlže. V CHKO Křivoklátsko patří k běžným druhům v Berounce a Klíčavě. Pseudanodonta complanata (Rossmässler, 1835) škeblička plochá EN Evropský druh. I v minulosti vzácný druh obývající větší a úživnější řeky. V CHKO Křivoklátsko byl nalezen na prvních 2 lokalitách na Berounce. Dolní tok Berounky na okraji CHKO Křivoklátsko a níže vždy patřil k jeho známým lokalitám (Beran 2002). Jedná se o jeden z ochranářsky nejvýznamnějších druhů vodních měkkýšů ve sledovaném území. Sphaeriidae Sphaerium corneum (Linnaeus, 1758) okružanka rohovitá Palearktický druh. Velmi častý mlž žijící především v živinami bohatých tekoucích vodách, který byl nalezen na všech lokalitách v Berounce a zjištěn byl často i ve Zbirožském potoce a na jediné lokalitě na Rakovnickém potoce. Musculium lacustre (O. F. Müller, 1774) okrouhlice rybničná Holarktický druh, v ČR mozaikovitě rozšířený, obývající pomaleji tekoucí a stojaté vody. Obdobně je tomu i na Křivoklátsku, kde byl zjištěn mozaikovitě či spíše ojediněle v Berounce, Klíčavě, Rakovnickém potoce a Habrovém potoce. Pisidium amnicum (O. F. Müller, 1774) hrachovka říční EN Palearktický druh. V současnosti již vzácný a ohrožený druh, který v minulosti obýval především vodní toky s písčitým až písčitobahnitým dnem. Početná populace byla zjištěna v části toku Klíčavy a staré lastury v Rakovnickém potoce. Pisidium henslowanum (Sheppard, 1823) hrachovka hrbolatá Holarktický druh běžně rozšířený v níže položených vodních tocích a místy i ve stojatých vodách. Zjištěn byl na několika lokalitách na Berounce a Klíčavě. 228

11 Luboš Beran: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů CHKO Křivoklátsko Pisidium milium Held, 1836 hrachovka prosná NT Holarktický druh, roztroušeně rozšířený po značné části ČR, obývající zejména zarostlé biotopy a to jak stojaté, tak i pomalu tekoucí vody. Na Křivoklátsku se ho podařilo nalézt jen na jediném místě, kterým je zbytek náhonu Zbirožského potoka (lok. č. 21). Pisidium subtruncatum Malm, 1855 hrachovka otupená Holarktický druh. Jedna z nejběžnějších hrachovek, žijící především ve vodních tocích, ale také v řadě typů stojatých vod. Na Křivoklátsku patří k nejčastěji zjištěným hrachovkám a byl nalezen na několika lokalitách v Berounce, Rakovnickém, Zbirožském i Habrovém potoce a na větším počtu lokalit v Klíčavě. Pisidium nitidum Jenyns, 1832 hrachovka lesklá Holarktický druh, poměrně běžný, zjištěný častěji v Klíčavě a ojediněle v Berounce a Rakovnickém potoce. Pisidium personatum Malm, 1855 hrachovka malinká Eurosibiřský druh, typický obyvatel drobných chladnějších a oligotrofních vod, zjištěný na 4 lokalitách. Jednalo se o ojedinělý výskyt v Klíčavě, menším rybníčku a mokřině u malé Bukové a v prameništní tůňce u Otročiněvsi. Pisidium casertanum (Poli, 1791) hrachovka obecná Pravděpodobně kosmopolitní druh. Zřejmě nejběžnější hrachovka rodu Pisidium v ČR, která se vyskytuje v řadě vodních stanovišť od pramenišť a mokřadů až po velké vodní toky. Na Křivoklátsku patří s výjimkou Berounky k nejčastěji zastiženým druhům. Zhodnocení malakofauny CHKO Křivoklátsko Průzkum vodní malakofauny CHKO Křivoklátsko prokázal výskyt celkem 36 druhů (22 plžů, 14 mlžů). Jednoznačně nejbohatším stanovištěm je Berounka, která tvoří páteř celého území. Celkem byl z Berounky prokázán výskyt 26 druhů, z toho 6 druhů bylo v CHKO Křivoklátsko zjištěno pouze zde. Bohatší malakocenózy byly zjištěny zejména v okolí jezů, neboť v těchto úsecích je Berounka obohacena o druhy vyskytující se zejména ve vodách velmi pomalu tekoucích či stojatých (Valvata cristata, Stagnicola palustris, Lymnaea stagnalis, Planorbis carinatus, Hippeutis complanatus). Hlavní a nejčastější složku malakocenóz v Berounce představují druhy Viviparus viviparus, Bithynia tentaculata, Valvata piscinalis, Radi auricularia, Gyraulus albus, Ancylus fluviatilis, Unio pictorum, Anodonta anatina, Sphaerium corneum. Z nepůvodních druhů byl zjištěn v Berounce výskyt druhu Potamopyrgus antipodarum původem z Nového Zélandu. Z pohledu ochrany přírody je pozitivním zjištěním výskyt ohrožených druhů Planorbis carinatus a Pseudanodonta complanata. Naproti tomu výskyt celoevropsky významného a ohroženého velevruba Unio crassus zde byl zjištěn pouze jedenkrát a to pouze ve formě 3 prázdných schránek na jediné lokalitě. Výrazně chudší jsou společenstva vodních měkkýšů v přítocích Berounky, i když zde eistují značné rozdíly. V řadě přítoků lze nalézt pouze několik běžných druhů typických pro drobné vodní toky, jako je Radi peregra, Ancylus fluviatilis či Pisidium casertanum. Opačným případem 229

12 BOHEMIA CENTRALIS 31 je potok Klíčava nad přehradní nádrží. Zde bylo zjištěno na několika lokalitách 13 druhů. Nejvýznamnějším je však v tomto případě potvrzení výskytu početné populace velevruba Unio crassus a také hrachovky Pisidium amnicum. V jiných přítocích nebyl současný výskyt těchto dvou již vzácných a ohrožených druhů zjištěn. Historický výskyt obou zmíněných druhů byl potvrzen v Rakovnickém potoce. Současný výskyt se však nepodařilo prokázat a s ohledem na znečištění je málo pravděpodobné. Vodní nádrže od malých rybníčků až po rozsáhlejší vodní plochy výrazně zvyšují možnosti výskytu vodních měkkýšů vázaných na stojaté vody. V několika zkoumaných vodních nádržích na Křivoklátsku byly kromě druhů vyskytujících se primárně ve vodních tocích, prameništích či mokřadech (např. Galba truncatula, Radi peregra, Anisus leucostoma) zjištěny obvykle pouze běžné druhy jako je např. Radi auricularia, Lymnaea stagnalis, Gyraulus albus, G. crista, Hippeutis complanatus. Společenstva vodních nádrží jsou relativně chudá a skládají se často pouze z několika druhů, což bylo zjištěno i v případě průzkumu rybníků na toku Klíčavy (Beran 1995a). Výjimkou byla vodní nádrž u Jablečna (lok. č. 24) a Prostřední rybník u Nového Jáchymova (lok. č. 50), kde bylo nalezeno 9 resp. 8 druhů. Ve vodní nádrži u Jablečna byl také zjištěn výskyt dalšího nepůvodního druhu. Jedná se o plže Ferrissia fragilis, původem ze Severní Ameriky. Pouze na jediné nádrži byl zjištěn výskyt zranitelné škeble rybničné (Anodonta cygnea). Vodním nádržím a stojatým vodám obecně byla věnována menší pozornost než vodním tokům a je tak možné, že podrobnějším průzkumem by počet druhů zjištěných v CHKO vzrostl a byly by nalezeny lokality s bohatším společenstvem vodních měkkýšů. Porovnání s historickými průzkumy Ve srovnání s předchozími průzkumy se podařilo nalézt všechny doposud zjištěné druhy s výjimkou 2 respektive 3 druhů. Prvním je Aplea hypnorum, která patří v současnosti mezi vzácnější druhy vyskytující se v periodických mokřadech a byla zjištěna v údolí Klíčavy Ložkem (1975) a dále také druhu Radi ampla, který byl nalezen v roce 1987 v Berounce u Skryjí (V. Ložek, nepubl.). Výskyt se nepodařilo potvrdit, je však na některém úseku Berounky možný. Široká (2000) ve své diplomové práci uvádí z Berounky výskyt druhu Planorbis planorbis. Tento druh nebyl v Berounce podle dosavadních údajů nikdy nalezen a nelze vyloučit, že došlo k záměně za příbuzný a velmi podobný druh Planorbis carinatus. Celkově byl ve srovnání s předchozími průzkumy doložen výskyt více než dvojnásobného počtu druhů vodních měkkýšů viz Tab. 4). 230

13 Luboš Beran: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů CHKO Křivoklátsko Tabulka 1. Přehled vodních měkkýšů podle lokalit. Počet jedinců zjištěných na jednotlivých lokalitách (u větších počtů odhad). Table 1. List of aquatic molluscs according to the sites studied. Number of specimens recorded at the particular sites (only estimation in the case of more common species). Druh/Species; Lokalita č./site No. Berounka Javornice 1a 1b a 5b Viviparus viviparus Potamopyrgus antipodarum 8 Bithynia tentaculata Valvata cristata Valvata piscinalis Acrolous lacustris Galba truncatula Stagnicola palustris 3 1 Radi auricularia Radi peregra Lymnaea stagnalis Physa fontinalis 3 Physella acuta Planorbis carinatus Anisus leucostoma Bathyomphalus contortus 3 Gyraulus albus Gyraulus crista Hippeutis complanatus 3 2 Planorbarius corneus 3 Ancylus fluviatilis Ferrissia fragilis Unio pictorum Unio crassus Anodonta cygnea 10 1 Anodonta anatina Pseudanodonta complanata Sphaerium corneum Musculium lacustre 3 2 Pisidium amnicum Pisidium henslowanum Pisidium milium Pisidium subtruncatum Pisidium nitidum 1 6 Pisidium personatum Pisidium casertanum 2 1 Počet druhů/number of species

14 BOHEMIA CENTRALIS 31 Tabulka 2. Přehled vodních měkkýšů podle lokalit. Počet jedinců zjištěných na jednotlivých lokalitách (u větších počtů odhad). Table 2. List of aquatic molluscs according to the sites studied. Number of specimens recorded at the particular sites (only estimation in the case of more common species). Druh/Species; Lokalita č./site No. Zbirožský p. Tyterský p. Rakovnický p Viviparus viviparus Potamopyrgus antipodarum Bithynia tentaculata 2 Valvata cristata Valvata piscinalis Acrolous lacustris Galba truncatula Stagnicola palustris Radi auricularia 12 Radi peregra Lymnaea stagnalis Physa fontinalis 2 Physella acuta 3 Planorbis carinatus Anisus leucostoma 10 Bathyomphalus contortus 1 10 Gyraulus albus Gyraulus crista 40 Hippeutis complanatus 20 Planorbarius corneus 40 Ancylus fluviatilis Ferrissia fragilis 80 Unio pictorum Unio crassus 2 Anodonta cygnea Anodonta anatina Pseudanodonta complanata Sphaerium corneum Musculium lacustre 3 Pisidium amnicum 1 Pisidium henslowanum Pisidium milium 50 Pisidium subtruncatum Pisidium nitidum 6 Pisidium personatum 16 Pisidium casertanum Počet druhů/number of species (7)

15 Luboš Beran: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů CHKO Křivoklátsko Tabulka 3. Přehled vodních měkkýšů podle lokalit. Počet jedinců zjištěných na jednotlivých lokalitách (u větších počtů odhad). Table 3. List of aquatic molluscs according to the sites studied. Number of specimens recorded at the particular sites (only estimation in the case of more common species). Druh/Species; Lokalita č./site No. Klíčava Habrový potok Viviparus viviparus Potamopyrgus antipodarum Bithynia tentaculata 18 Valvata cristata Valvata piscinalis 7 Acrolous lacustris Galba truncatula Stagnicola palustris Radi auricularia Radi peregra Lymnaea stagnalis 4 13 Physa fontinalis Physella acuta Planorbis carinatus Anisus leucostoma 2 Bathyomphalus contortus 1 Gyraulus albus Gyraulus crista 3 Hippeutis complanatus 30 2 Planorbarius corneus Ancylus fluviatilis Ferrissia fragilis Unio pictorum Unio crassus Anodonta cygnea 2 Anodonta anatina Pseudanodonta complanata Sphaerium corneum Musculium lacustre Pisidium amnicum Pisidium henslowanum Pisidium milium Pisidium subtruncatum Pisidium nitidum Pisidium personatum Pisidium casertanum Počet druhů/number of species (8)

16 BOHEMIA CENTRALIS 31 Tabulka 4. Porovnání průzkumů malakofauny Křivoklátska. Uličný Uličný ( ) Ložek Ložek (1975, 1983), Ložek nepubl. Široká Široká (2000) Beran Beran (1995a, 1995b), tento článek Table 4. Comparison of aquatic mollusc surveys carried out in the Křivoklátsko Protected Landscape Area. Uličný Uličný ( ) Ložek Ložek (1975, 1983), Ložek unpubl. Široká Široká (2000) Beran Beran (1995a, 1995b), this paper Druh/Species; Autor/Author Uličný Ložek Široká Beran Viviparus viviparus Potamopyrgus antipodarum Bithynia tentaculata Valvata cristata Valvata piscinalis Acrolous lacustris Galba truncatula Stagnicola palustris Radi auricularia Radi peregra Radi ampla Lymnaea stagnalis Aplea hypnorum Physa fontinalis Physella acuta Planorbis planorbis Planorbis carinatus Anisus leucostoma Bathyomphalus contortus Gyraulus albus Gyraulus crista Hippeutis complanatus Planorbarius corneus Ancylus fluviatilis Ferrissia fragilis Unio pictorum Unio crassus Anodonta cygnea Anodonta anatina Pseudanodonta complanata Sphaerium corneum Musculium lacustre Pisidium amnicum Pisidium henslowanum Pisidium milium Pisidium subtruncatum Pisidium nitidum Pisidium personatum Pisidium casertanum Počet druhů/number of species

17 Luboš Beran: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů CHKO Křivoklátsko Závěr Shromáždění údajů o vodní malakofauně CHKO Křivoklátsko vedlo ke zjištění celkem 36 druhů vodních měkkýšů s aktuálním výskytem a dalších 2 druhů, jejichž výskyt je znám pouze z minulosti. Nejbohatším a nejvýznamnějším vodním stanovištěm je řeka Berounka, která je páteřním tokem CHKO Křivoklátsko. Zjištěno zde bylo celkem 26 druhů včetně ochranářsky významných druhů Planorbis carinatus a Pseudanodonta complanata. Naproti tomu výskyt celoevropsky významného a ohroženého velevruba Unio crassus zde byl zjištěn pouze jedenkrát a to pouze ve formě 3 prázdných schránek na jediné lokalitě. Významným vodním tokem je také potok Klíčava nad stejnojmennou přehradní nádrží. Zde bylo zjištěno na několika lokalitách 13 druhů včetně početných populací ohrožených druhů Unio crassus a Pisidium amnicum. Významným zjištěním je také dosavadní nízké zastoupení nepůvodních druhů. Pravděpodobně hlavním faktorem omezujícím výskyt vzácnějších a ohroženějších druhů v některých tocích je či alespoň bylo znečištění vody a vodohospodářské úpravy. Literatura Beran L. (1995a): Vodní měkkýši Klíčavy. [Freshwater molluscs of Klíčava brook]. Bohemia centralis 24: Beran L. (1995b): Vodní měkkýši Vůznice. [Freshwater molluscs of Vůznice Brook]. Bohemia centralis 24: Beran L. (2002): Vodní měkkýši České republiky rozšíření a jeho změny, stanoviště, šíření, ohrožení a ochrana, červený seznam [Aquatic molluscs of the Czech Republic distribution and its changes, habitats, dispersal, threat and protection, Red List]. Sborník přírodovědného klubu v Uh. Hradišti, Supplementum 10, 258 pp. Beran L., Juřičková L. & Horsák M., 2005: Mollusca (měkkýši), pp In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds.], Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. Buchar J. (1982): Způsob publikace lokalit živočichů z území Československa. Věšt. Čs. Společ. Zool., Praha, 46: Ložek V. (1975): Přehled měkkýšů Křivoklátska. [Ubersicht der Weichtiere des Křivoklát-Gebietes]. Bohemia centralis, Praha, 4: Ložek V. (1983): Současný stav přírodního prostředí Křivoklátska podle výpovědi malakofauny. [Gegenwärtiger Zustand der Naturumwelt des Křivoklát-Gebietes nach der Aussage der Weichtierfauna]. Bohemia centralis, Praha, 12: Pruner L. & Míka P. (1996): Seznam obcí a jejich částí v České republice s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny [List of settlements in the Czech Republic with associated map field codes for faunistic grid mapping systém]. Klapalekiana, 32, Suppl.: Široká M. (2000): Malakofauna středního toku Berounky. Msc., dipl. práce, dep. in katedra biologie, Západočeská univerzita v Plzni fakulta pedagogická, Plzeň, 103 pp. Uličný J. ( ): Měkkýši čeští. Praha: Klub přírodovědný, 208 pp. Recenzovali: Ing. Tomáš Čejka, Ph.D. a RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. 235

Měkkýši národní přírodní památky Kopičácký rybník (střední Čechy)

Měkkýši národní přírodní památky Kopičácký rybník (střední Čechy) Malacologica Bohemoslovaca (2013), 12: 93 98 ISSN 1336-6939 Měkkýši národní přírodní památky Kopičácký rybník (střední Čechy) Molluscs of the Kopičácký rybník National Nature Monument (Central Bohemia)

Více

Metodický list Biologie Měkkýši Zadání pro žáky 1

Metodický list Biologie Měkkýši Zadání pro žáky 1 Metodický list Biologie Měkkýši Zadání pro žáky 1 Téma: Měkkýši (Mollusca) Úkol: 1. Proveďte důkaz chemického složení schránek (ulity, lastury) měkkýšů dle pracovního postupu. Důkazy vyjádřete rovnicemi.

Více

Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků

Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků Elateridarium 9: 111-117, 9.3.2015 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků Contribution to the dragonflies

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Malacologica Bohemoslovaca. Vol. 6 (2007)

Malacologica Bohemoslovaca. Vol. 6 (2007) ISSN 1336-6939 (online version only) Malacologica Bohemoslovaca Vol. 6 (2007) http://mollusca.sav.sk - Journal about molluscs in Central Europe Published by Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2

Více

R o z h o d n u t í. u d ě l u j e v ý j i m k u

R o z h o d n u t í. u d ě l u j e v ý j i m k u V Praze dne: 3. 7. 2014 Číslo jednací: 098466/2014/KUSK Spisová značka: SZ-081566/2014/KUSK/5 Vyřizuje: RNDr. Jana Štěpánková l. 487 Značka: OŢP/JSTEP Dle rozdělovníku Udělení výjimky z ochranných podmínek

Více

VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26

VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26 VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY THAYENSIA (ZNOJMO) 2014, 11: 135 138. ISSN 1212-3560 CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY ERIOCHLOA VILLOSA NEW SPECIES OF FLORA OF THE CZECH REPUBLIC Radim P a u l i

Více

VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY

VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY Vodní ekosystémy: Ekosystémy stojatých vod - přirozené (jezera, slepá ramena, tůně, plesa) - umělé (rybniční soustavy, přehrady, zatopené lomy a štěrkovny, odkalovací nádrže

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

Určení potenciálu výskytu vranky obecné v rámci říční sítě z pohledu hydromorfologie toků a mapování příčných objektů

Určení potenciálu výskytu vranky obecné v rámci říční sítě z pohledu hydromorfologie toků a mapování příčných objektů LIFE11 NAT/CZ/490 Určení potenciálu výskytu vranky obecné v rámci říční sítě z pohledu hydromorfologie toků a mapování příčných objektů Dokumentace k aktivitě: A.6 - Mapa (GIS) hydromorfologie toků v EVL

Více

Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín

Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín Soubor map se specializovaným obsahem Mgr. Silvie Semerádová RNDr. Ivana Kašparová, Ph.D. doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D.

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v CHKO Beskydy Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová

Více

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V.

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapa lesních vegetačních stupňů v Chráněné

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

UNESCO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

UNESCO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Křivoklátsko Chráněná krajinná oblast a biosférická rezervace UNESCO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2010-2011 Informační a vzdělávací středisko BUDY KŘIVOKLÁT Foto č.1: Budova IVS Budy Foto č.2: Dvoulůžkové pokoje

Více

Příloha B Čestné prohlášení ţadatele

Příloha B Čestné prohlášení ţadatele Příloha B Čestné prohlášení ţadatele Čestné prohlášení ţadatele - fyzické osoby při podání Ţádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR - prohlašuji, ţe všechny informace uvedené v Ţádosti o dotaci jsou

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) na Kraslicku. Příroda Kraslicka 1: 67 76.

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) na Kraslicku. Příroda Kraslicka 1: 67 76. mravenci (Formicidae ) Bezděčka P. 2006: Formicoidea (mravenci) In Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in

Více

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na

Více

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů Největší hydrologická sucha 20. století The largest hydrological droughts in 20th century Příspěvek vymezuje a porovnává největší hydrologická sucha 20. století. Pro jejich vymezení byla použita metoda

Více

Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí)

Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Mapa souborů lesních typů v Krkonošském národním parku (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Mapa souborů lesních

Více

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně Přílohy V Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory zajištění monitoringu vod účinné od 1. května 2010

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Obror Aplikovaná ekoligie Bakalářská práce Doupné stromy v lesích Den-trees in the forests Vedoucí

Více

Ryžovna. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Ryžovna. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 608874_1 Ryžovna : Obec: Boží Dar ORP: Ostrov Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.437475 E 12.854531 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí: Kategorie

Více

Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655. Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy.

Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655. Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy. Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655 Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy. Úmoří ČR Povodí- z určitého území voda stéká do jedné řeky Úmoří- z určitého území je voda odváděna do jednoho

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

OBSAH. ZÁVĚREČNÁ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE IX. ročník Rybníky a ryby, Aneta Čepeláková

OBSAH. ZÁVĚREČNÁ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE IX. ročník Rybníky a ryby, Aneta Čepeláková Toto téma Rybníky a ryby jsem si vybrala, protože se mi to líbí a baví mě chytání ryb a také prostředí kolem rybníků. Ráda bych se jela na některé z těchto rybníků podívat i s přáteli, protože si u vody

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Pedogeografie a biogeografie Václav ČERNÍK 2. UBZM ZS 2012/2013 1. Základní údaje o lokalitě Název

Více

Měkkýši Národní přírodní rezervace Karlštejn v Českém krasu

Měkkýši Národní přírodní rezervace Karlštejn v Českém krasu Malacologica Bohemoslovaca (2015), 14: 21 73 ISSN 1336-6939 Měkkýši Národní přírodní rezervace Karlštejn v Českém krasu Molluscs of the Karlštejn National Nature Reserve in the Bohemian Karst Štěpánka

Více

Bor u Karlových Var. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Bor u Karlových Var. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 607274_1 Bor u Karlových Var : Obec: Sadov ORP: Karlovy Vary Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.266585 E 12.94245 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí:

Více

1.5.3 Zhodnocení koryta toku Moštěnka podle charakteru příčného profilu

1.5.3 Zhodnocení koryta toku Moštěnka podle charakteru příčného profilu 1.5.3 Zhodnocení koryta toku Moštěnka podle charakteru příčného profilu Koryto toku Moštěnka protéká z části zástavbou, z části protéká mezi zemědělskými a lesními pozemky. Moštěnka je v zastavěných oblastech

Více

Kempy na Vltavě ( kontakt, popis)

Kempy na Vltavě ( kontakt, popis) Kempy na Vltavě ( kontakt, popis) Zahrádky - Borová Lada ( ř. km 413 ) Kontakt: OÚ Borová Lada, čp. 38, Borová Lada, tel. /fax: 388 434 135 Popis: rozlehlé přírodní tábořiště na travnatých svazích při

Více

Soubor map edafických kategorií ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS FLD CZU v Praze)

Soubor map edafických kategorií ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS FLD CZU v Praze) Soubor map edafických kategorií ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS FLD CZU v Praze) Mapa edafických kategorií v CHKO Jizerské hory (GIS FLD CZU v Praze) Edafické kategorie v Krkonošském národním parku

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Labe

ČESKÁ REPUBLIKA Labe Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ČESKÁ REPUBLIKA Labe Autor: Mgr. Pavel Sedlák Vytvořeno: září 2013 Název: VY_32_INOVACE_VL_04_ČESKÁ REPUBLIKA 4. 5. ročník

Více

ODBOR APLIKOVANÉ EKOLOGIE

ODBOR APLIKOVANÉ EKOLOGIE VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ T. G. MASARYKA, VEŘEJNÁ VÝZKUMNÁ INSTITUCE ODBOR APLIKOVANÉ EKOLOGIE Odbor aplikované ekologie se zabývá především sledováním a hodnocením vývoje přirozených i antropogenně

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

Expanze žlu'áska Colias erate (ESPER, 1805) (Lepidoptera, Pieridae) ve východním Polabí v roce 2000

Expanze žlu'áska Colias erate (ESPER, 1805) (Lepidoptera, Pieridae) ve východním Polabí v roce 2000 ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A., 28 (2001): 207-213 ISBN: 80-85031- 39-6 Expanze žlu'áska Colias erate (ESPER, 1805) (Lepidoptera, Pieridae) ve východním Polabí v roce 2000 Expansion of Cloudet Yellow

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY. Z_054_Česká republika_přírodní podmínky. Autor: Mgr. Jitka Kořístková

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY. Z_054_Česká republika_přírodní podmínky. Autor: Mgr. Jitka Kořístková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav

Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav Pro realizaci protipovodňových opatření potřebujeme mimo jiné projekty + pozemky + peníze. Pozemkové úpravy nám mohou pomoci s každou

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v Krkonošském NP Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek

Více

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE Autoři: Ing. David LÁVIČKA, Ph.D., Katedra eneegetických strojů a zařízení, Západočeská univerzita v Plzni, e-mail:

Více

1. Národní přírodní památka Skalická Morávka

1. Národní přírodní památka Skalická Morávka 1. Národní přírodní památka Skalická Morávka Řeka Morávka patří k posledním štěrkonosným tzv. divočícím tokům na území ČR. Větší část toku je dnes chráněna. Pramen a horní tok leží v CHKO Beskydy. Morávka

Více

Vodstvo-řeky,vodní nádrže,podzemní voda

Vodstvo-řeky,vodní nádrže,podzemní voda Vodstvo-řeky,vodní nádrže,podzemní voda Povodí Rozvodí a úmoří-hlavní evropské rozvodí-úmoří- Černé,Baltské a Severní moře Úmoří ČR Střecha Evropy -vrchol-kralický Sněžník- z něj voda teče do tří moří

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA AUSTRÁLIE A OCEÁNIE POVRCH, VODSTVO Mgr. Iva Svobodová Austrálie geografické vymezení pevnina na jižní polokouli obklopena vodami Indického a Tichého oceánu

Více

Tvorba toků, charakteristiky, řečiště, sklon, odtok

Tvorba toků, charakteristiky, řečiště, sklon, odtok Tvorba toků, charakteristiky, řečiště, sklon, odtok Vodní toky Voda je jedním z nejvýraznějších modelačních činitelů v krajině. Vznik vodního toku pramen zdrojnice soutok 2 a více řek (Labe-Vltava, Labe-

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Shrnutí Článek se zabývá vyhodnocením provozních měření traktorových dopravních souprav s cílem stanovit vliv svahu na energetické a

Více

Analýza vstupů pro stanovení zón odstupňované ochrany přírody v prostředí GIS CHKO Poodří Soubor map se specializovaným obsahem

Analýza vstupů pro stanovení zón odstupňované ochrany přírody v prostředí GIS CHKO Poodří Soubor map se specializovaným obsahem Analýza vstupů pro stanovení zón odstupňované ochrany přírody v prostředí GIS CHKO Poodří Soubor map se specializovaným obsahem Vratislava Janovská, Petra Šímová Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta

Více

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY Název práce a školitel Šíření a regenerace vybraných lesních dřevin doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D. Analýza historického využití

Více

Červené bahno. kolontár, maďarsko. PŘípadová studie

Červené bahno. kolontár, maďarsko. PŘípadová studie Červené bahno kolontár, maďarsko PŘípadová studie 1 BLOM spolu s Karoly Robert College dokončil analýzu průběhu ekologické katastrofy v Kolontáru v Maďarsku. Dr. Tomor Tamás, Karoly Robert College, tomor@karolyrobert.hu

Více

VODSTVO ČR pracovní list

VODSTVO ČR pracovní list VODSTVO ČR pracovní list VY_52_INOVACE_CVSD2_11_4B Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Autor: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Pracovní list se zabývá vodstvem ČR. V

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Voda v krajině. Funkce vody v biosféře: Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Evropská vodní charta

Voda v krajině. Funkce vody v biosféře: Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Evropská vodní charta Voda v krajině Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Eva Boucníková, 2005 Funkce vody v biosféře: Biologická Zdravotní Kulturní Estetická Hospodářská Politická

Více

VY_32_INOVACE_018. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_018. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_018 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Biosféra - prezentace Vyučovací předmět:

Více

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZPRÁVA DEHTÁŘSKÝ POTOK 10100222_1 - Ř. KM 3,900 7,400 červen 2014 Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ

Více

7. EKOSYSTÉM RYBNÍKA

7. EKOSYSTÉM RYBNÍKA 7. EKOSYSTÉM RYBNÍKA Budování rybníků přispělo k vytvoření mokřadního biotopu, nepostradatelného pro mnoho živočišných druhů. Význam rybníků stoupl zejména v nedávné minulosti, kdy docházelo k regulaci

Více

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008)

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Příloha k diplomové práci Tomáš Jurčí, UP Olomouc 2008 Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Benátky Foto 1 Stará cesta vedoucí z Benátek do

Více

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí?

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí? Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav Na Sádkách 7, 37 5 České Budějovice www.hbu.cas.cz Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení

Více

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Moravskoslezský kraj Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Projekt z programu LIFE NATURE Záchrana lužních stanovišť v Povodí Morávky Březen 2008 (návrh) Pozadí problému Monitoring

Více

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ BEROUNKY ZPRÁVA ZUBŘINA 10100148_1 - Ř. KM 20,000 26,000 červen 2014 Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ BEROUNKY

Více

Metodika vymezení útvarů povrchových vod

Metodika vymezení útvarů povrchových vod Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Metodika vymezení útvarů povrchových vod Jakub Langhammer a kol. Praha, 2010 Metodika vymezení útvarů povrchových vod Doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.

Více

Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v malých obcích, turistických oblastech a chráněných území rok 2006 2008

Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v malých obcích, turistických oblastech a chráněných území rok 2006 2008 Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v malých obcích, turistických oblastech a chráněných území rok 2006 2008 RNDr. Lubomír Paroha (ASCEND,

Více

Kvalita srážkové vody v oblasti Luční hora Strážné

Kvalita srážkové vody v oblasti Luční hora Strážné Kvalita srážkové vody v oblasti Luční hora Strážné Nina Strnadová, Martina Říhová, Jana Říhová Ambrožová Ústav technologie vody a prostředí VŠCHT Praha Jaroslav Andrle KRNAP 1985 2009 až dosud 1 1 Rozloha

Více

Základy struktury odborného textu

Základy struktury odborného textu Základy struktury odborného textu (schéma pro potřeby SPESEM, KEPA UHK) proč je její dodržování a znalost pro čtenáře důležitá? -v odborném textu jde o informace -čteme rychleji a "lépe" (tzv. racionální

Více

Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Metuje (ř. km 0,0 79,1)

Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Metuje (ř. km 0,0 79,1) Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Metuje (ř. km 0,0 79,1) ŠINDLAR s.r.o. konzultační a projekční kancelář obor vodní stavby a krajinné inženýrství V Býšti, listopad 2005

Více

Nezvaní hosté naší flóry vážné nebezpečí nebo. Petr Bauer, AOPK ČR, SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem

Nezvaní hosté naší flóry vážné nebezpečí nebo. Petr Bauer, AOPK ČR, SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem Nezvaní hosté naší flóry vážné nebezpečí nebo. Petr Bauer, AOPK ČR, SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem .jen strašák??? aneb zkušenosti z Labských pískovců Invaze a expanze rostlinných druhů Invaze

Více

Zatmění Slunce v roce 2012. Jan Sládeček. Abstrakt:

Zatmění Slunce v roce 2012. Jan Sládeček. Abstrakt: Zatmění Slunce v roce 2012 Jan Sládeček Abstrakt: V roce 2012 došlo k prstencovému i úplnému zatmění Slunce a také k přechodu planety Venuše přes sluneční disk. Tento úkaz lze rovněž považovat za miniaturní

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Podpora populace užovky stromové

Podpora populace užovky stromové KVK09_hadi_ZZ_D771_w.doc str. 1 Název projektu: Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 771/2009 program: Záchranné

Více

Biologický průzkum: červenec září 2014

Biologický průzkum: červenec září 2014 Průzkum lokalit s výskytem křečka polního (Cricetus cricetus) v lokalitě Třebětice a Alexovice Biologický průzkum červenec září 2014 Zhotovitel: Ekoteam Hradec Králové září 2014 Průzkum lokalit s výskytem

Více

L01KA Fytocenologický výzkum

L01KA Fytocenologický výzkum L01KA Fytocenologický výzkum Cíle: - posílit zájem o své okolí - získat vztah k přírodě, uvědomit si smysl ochrany přírody - inovovat výuku formou aktivit v terénu, poukázat na klady a těžkosti této formy

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky Praha: 22.9.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 124044/2010/KUSK Spisová značka: SZ_124044/2010/KUSK/1 Vyřizuje: Kateřina Puršová/ 257 280 654 Značka: OŽP/Pu Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště

Více

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY.

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 1.1: ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY Silniční doprava DZ1 silnice I/11 Stabilizace koridoru čtyřpruhové směrově dělené silnice I.třídy v úseku

Více

H A M E R S K Ý P O T O K o. s. Nežárecká ulice 103/IV 377 01 Jindřichův Hradec IČO 266 50 762 Jindřišské údolí lokalita vykoupená v rámci programu

H A M E R S K Ý P O T O K o. s. Nežárecká ulice 103/IV 377 01 Jindřichův Hradec IČO 266 50 762 Jindřišské údolí lokalita vykoupená v rámci programu H A M E R S K Ý P O T O K o. s. Nežárecká ulice 103/IV 377 01 Jindřichův Hradec IČO 266 50 762 Jindřišské údolí lokalita vykoupená v rámci programu Místo pro přírodu Průzkum výskytu plazů 2010 Zpracovali:

Více

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk A je tu Středočeský kraj Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk Hrady a zámky Karštejn Jeden z nejznámějších českých hradů byl postaven v letech 1348 1367 na příkaz

Více

Splavnění Labe do Pardubic LABEL Martfü, Hungary 24th - 26th November 2010. Po vodě ekologicky, levně a v pohodě

Splavnění Labe do Pardubic LABEL Martfü, Hungary 24th - 26th November 2010. Po vodě ekologicky, levně a v pohodě Splavnění Labe do Pardubic LABEL Martfü, Hungary 24th - 26th November 2010 Vodní cesty střední Evropy Rotterdam Hamburk Berlín Kolín nad Rýnem Magdeburk 2 Splavnění Labe do Pardubic Účel projektu prodloužení

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více

Biologické doklady klimatických změn

Biologické doklady klimatických změn Biologické doklady klimatických změn Analýza fosilních dokladů - založena na principu aktualismu, většina živočichů i rostlin nalézaných v kvartérním záznamu žije i v současnosti změny paleoprostředí lze

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Tematický celek: Asie úvod do studia regionální geografie, vodstvo Asie

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Tematický celek: Asie úvod do studia regionální geografie, vodstvo Asie Název: Vodstvo Asie Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, ekologie Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia) Tematický

Více

SEZNAM NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SLUŽEB 2002-2009. Rok projekce. Okres

SEZNAM NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SLUŽEB 2002-2009. Rok projekce. Okres SEZNAM NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SLUŽEB 2002- Stavba splaškové Jenišov plynovod dostavba Odbahnění Nadváclavského rybníka Oprava NTL plynovodu a DP Žatec, ul. Volyňských Čechů, Studentská Splašková Nové Město Jáchymov

Více

PŘÍSPĚVEK K VÝSKYTU PŘEDIVEK (LEPIDOPTERA: YPONOMEUTINAE) NA ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINĚ

PŘÍSPĚVEK K VÝSKYTU PŘEDIVEK (LEPIDOPTERA: YPONOMEUTINAE) NA ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINĚ Vč. sb. přír. - Práce a studie, 6 (1998): 123-128 ISBN: 80-86046-33-4 PŘÍSPĚVEK K VÝSKYTU PŘEDIVEK (LEPIDOPTERA: YPONOMEUTINAE) NA ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINĚ The contribution on the occurrence of ermine moths

Více

23.6.2009. Zpracována na podkladě seminární práce Ing. Markéty Hanzlové

23.6.2009. Zpracována na podkladě seminární práce Ing. Markéty Hanzlové Petr Rapant Institut geoinformatiky VŠB TU Ostrava Zpracována na podkladě seminární práce Ing. Markéty Hanzlové 23.3.2009 Rapant, P.: DMR XIII (2009) 2 stékání vody po terénu není triviální proces je součástí

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE Autoři: Ing. Michal KŮS, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni - Výzkumné centrum Nové technologie, e-mail: mks@ntc.zcu.cz Anotace: V článku je uvedeno porovnání

Více

Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000

Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 A.) Granty a projekty v demonstračních územích (DS15) NP České Švýcarsko VaV/610/7/01 (2001 2004) Zmapování a zhodnocení

Více

Výběr substrátu při odběru fytobentosu

Výběr substrátu při odběru fytobentosu Výběr substrátu při odběru fytobentosu lze ovlivnit výsledky monitoringu? Mgr. Lenka Šejnohová BU AVČR, Brno Označení společenstev dle typu substrátů epifyton taxony uzpůsobené k osidlování mechorostů,

Více