Příspěvek k poznání vodních měkkýšů CHKO Křivoklátsko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příspěvek k poznání vodních měkkýšů CHKO Křivoklátsko"

Transkript

1 Bohemia centralis, Praha, 31: , 2011 Příspěvek k poznání vodních měkkýšů CHKO Křivoklátsko A contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the Protected Landscape Area Křivoklátsko (Central Bohemia, Czech Republic) Luboš Beran Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Kokořínsko, Česká 149, Mělník; Abstract. The Křivoklátsko Protected Landscape Area (628 km 2 ) is situated in Central Bohemia along the Berounka River about 25 km west of Prague, the capital of the Czech Republic. In the paper, results of author s research are summarised and compared with previous research outputs. Aquatic molluscs were studied at 52 sites from 1993 to Aquatic habitats include particularly the Berounka River, brooks and to a lesser etent also ponds, water reservoirs and other similar habitats. Altogether, 36 species of aquatic molluscs (22 gastropods, 14 bivalves) were found there. In the Berounka River 26 species were recorded. Mollusc communities in the river most often consist of the species Viviparus viviparus, Bithynia tentaculata, Valvata piscinalis, Radi auricularia, Gyraulus albus, Ancylus fluviatilis, Unio pictorum, Anodonta anatina, Sphaerium corneum. Mollusc communities in slowly flowing parts (near weirs) were also enriched by gastropods preferring stagnant or slowly flowing water bodies (Valvata cristata, Stagnicola palustris, Lymnaea stagnalis, Planorbis carinatus, Hippeutis complanatus). Populations of two endangered molluscs (Planorbis carinatus, Pseudanodonta complanata) were documented. In the Klíčava Brook populations of two endangered bivalves (Unio crassus, Pisidium amnicum) were confirmed. Only common and widespread molluscs (e. g. Radi auricularia, Lymnaea stagnalis, Anisus leucostoma, Gyraulus albus, G. crista, Hippeutis complanatus) were found in ponds and other aquatic habitats. In addition, occurrence of three non-native species (Potamopyrgus antipodarum, Physella acuta, Ferrissia fragilis) was documented in the Křivoklátsko PLA. Key words: Mollusca, aquatic molluscs, the Křivoklátsko Protected Landscape Area, faunistics, Unio crassus 219

2 BOHEMIA CENTRALIS 31 Úvod Křivoklátsko patří tradičně mezi oblasti, kterým byla již od minulosti věnována pozornost odborníků řady biologických oborů. Obdobně tomu bylo a je i v případě malakologů. Přestože většinu z nich přitahovala snad s výjimkou Berounky suchozemská malakofauna, již eistuje z minulosti řada údajů o vodní malakofauně. Zejména koncem 20. století a začátkem 21. století se vodní malakofauně při různých příležitostech věnoval i autor tohoto příspěvku. U příležitosti vydání sborníku prací věnovaných CHKO Křivoklátsko shrnul své dosavadní poznatky o vodní malakofauně Křivoklátska a pokusil se o alespoň stručný přehled a porovnání s výzkumy předešlými. Dosavadní malakologické průzkumy První publikované údaje lze nalézt již z konce 19. století (Uličný ). Celkem bylo z této doby uváděno 10 druhů vodních měkkýšů (Tab. 4). Velmi dlouhou dobu se průzkumu Křivoklátska věnoval a stále věnuje V. Ložek, který se však především v pozdějších letech soustředil více na malakofaunu suchozemskou. Jeho údaje o vodní malakofauně jsou shrnuty v práci Ložek (1975) a několik údajů lze nalézt i v následující práci Ložek (1983). Další nepublikované údaje byly získány od samotného autora či studiem materiálů i kartotéky v Národním muzeu v Praze. Za zmínku stojí především nález v současnosti vzácnějšího druhu Aplea hypnorum v údolí Klíčavy a především objev populace ohroženého mlže Unio crassus v Klíčavě. Z 20. století pochází z území CHKO Křivoklátsko i několik nálezů jiných autorů zjištěných především studiem materiálu či kartotéky v Národním muzeu v Praze. Jedná se však pouze o několik nálezů běžných druhů. Malakofaunu středního toku Berounky zkoumala koncem 20. století ve své diplomové práci Široká (2000), jejíž po proudu nejníže položenou lokalitou je Berounka v Berouně u ústí Litavky. Zjistila zde celkem 14 relativně běžných a široce rozšířených druhů (Tab. 4). Potok Klíčava byl zkoumán i autorem tohoto příspěvku, který publikoval krátký článek o malakofauně tohoto toku a to především s ohledem na trvající výskyt ohroženého mlže Unio crassus a významný nález populace ohrožené hrachovky Pisidium amnicum (Beran 1995a). Ve stejném roce byl publikován i krátký příspěvek o vodní malakofauně Vůznice (Beran 1995b). Metodika a materiál V práci jsou použita autorova data z území CHKO Křivoklátsko získaná v letech z celkem 52 lokalit. Pozornost byla věnována zejména 220

3 Luboš Beran: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů CHKO Křivoklátsko vodním tokům a v menší míře byly zkoumány i rybníky a jiné vodní nádrže a mokřady v nivách. Sběr byl na většině lokalit prováděn kombinací vizuální metody a odběrů z vegetace či sedimentu za pomoci kovového kuchyňského cedníku (průměr 20 cm, velikost ok 0,5 1 mm). Velcí mlži byli hledáni především pomocí hmatu na písčitých až bahnitých místech v dosažitelné hloubce cca do 80 cm. Vzhledem k tomu, že výskyt velkých mlžů lze potvrdit i nálezem schránek uhynulých jedinců byl sledován i výskyt schránek. V práci byly tyto nálezy použity či diskutovány pouze v případě, že byly významné (např. nedoložení výskytu živých jedinců či výrazně odlišný počet schránek ve srovnání s nálezem živých jedinců). Zatímco staré schránky (tmavé až černé periostrakum, ztráta perleťového lesku) vypovídají pouze o výskytu v minulosti (v řádu desítek až stovek let), tak čerstvé schránky (zbarvené periostrakum jako u živých jedinců, zachovalý perleťový lesk, často i zbytky měkkých tkání) dokládají prakticky současný výskyt. Historické údaje byly získány studiem publikovaných i nepublikovaných prací, kartotéky a sbírek Národního muzea. Materiál získaný při průzkumu byl ve většině případů určen na místě a vrácen na lokalitu. V případě velmi vzácných druhů (některé z kriticky ohrožených druhů či naopak z nových zavlečených druhů) byla alespoň část sběru uložena do sbírky autora. U druhů které nelze v terénu spolehlivě determinovat (např. většina druhů rodu Pisidium) byl materiál determinován pomocí binokulární lupy v laboratoři. Stejně tak bylo postupováno u druhů, k jejichž determinaci je nutná pitva (některé druhy z čeledi Planorbidae a Lymnaeidae). K pitvě bylo použito čerstvě usmrcených jedinců (přelitím vroucí vodou) či jedinců uložených po usmrcení do 70% ethanolu. Systém a nomenklatura jsou převzaty z práce Beran (2002) a upraveny podle aktuální verze přehledu měkkýšů ČR (Horsák et al. 2010). Charakteristika území CHKO Křivoklátsko zaujímá velkou část Křivoklátské vrchoviny a menší část Kralovické pahorkatiny na obou březích Berounky zhruba mezi městy Zbiroh, Rakovník a Beroun v nadmořské výšce m na celkové ploše 628 km 2. Páteří celého území je řeka Berounka s množstvím přítoků. Mezi nejvýznamnější přítoky Berounky v oblasti patří Rakovnický a Zbirožský potok, Javornice či Klíčava. Křivoklátsko je poměrně chudé na stojaté vody, které zde zastupuje několik větších a řada menších rybníků a vodních nádrží. Největší vodní nádrží v oblasti je Klíčava, vodní nádrž vybudovaná v roce 1955 s plochou přesahující 72 ha. 221

4 BOHEMIA CENTRALIS 31 Obr. 1. CHKO Křivoklátsko. Mapa se zákresem studovaných lokalit. Autor mapy M. Dolejš Fig. 1. The Křivoklátsko Protected Landscape Area. The map with the sites under study. Author of the map M. Dolejš. 222

5 Luboš Beran: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů CHKO Křivoklátsko Přehled lokalit V této části jsou uvedeny popisy jednotlivých lokalit. Údaje jsou řazeny následovně: číslo lokality, zeměpisné souřadnice (odečtené z digitální mapy dostupné na kód pole pro faunistické mapování (Buchar 1982, Pruner & Míka 1996), název nejbližší obce, lokalizace a popis lokality, datum průzkumu. Lokality jsou řazeny podle povodí jednotlivých řek (potoků) a ve směru proti proudu. Jejich rozložení na území CHKO Křivoklátsko je patrné z Obr. 1. Berounka '16"N, 14 02'34"E, 6050, Hýskov, Berounka nad a pod jezem v Hýskově, a) ; b) ; '06"N, 14 00'02"E, 6050, Nižbor, Berounka nad a pod jezem v Nižboru, ; '36"N, 13 55'04"E, 5949, Račice, Berounka nad a pod jezem v Račicích, ; '29"N, 13 55'07"E, 5949, Zbečno, Berounka ve Zbečně, ; '28"N, 13 52'31"E, 5949, Roztoky u Křivoklátu, Berounka v Roztokách u Křivoklátu u vlakového nádraží, a) , b) ; '25"N, 13 52'30"E, 5949, Roztoky u Křivoklátu, náhon Berounky v Roztokách u Křivoklátu u vlakového nádraží, ; '31"N, 13 52'27"E, 5949, Roztoky u Křivoklátu, náhon Berounky v Roztokách u Křivoklátu asi 150 m nad vlakovým nádražím, ; '44"N, 13 51'52"E, 5949, Roztoky u Křivoklátu, Berounka nad a pod silničním mostem v Roztokách, ; '46"N, 13 52'01"E, 5949, Roztoky u Křivoklátu, náhon Berounky v Roztokách u Křivoklátu před areálem s MVE, ; '34"N, 13 51'44"E, 5949, Roztoky u Křivoklátu, náhon Berounky v Roztokách u Křivoklátu na svém začátku u jezu, ; '32"N, 13 52'28"E, 5949, Roztoky u Křivoklátu, Berounka nad a pod jezem v Roztokách, ; '58"N, 13 51'24"E, 5949, Roztoky u Křivoklátu, Berounka u PR U Eremita nad Roztoky, ; '13"N, 13 49'16"E, 5948, Nezabudice, Berounka u ústí Tyterského potoka, ; '19"N, 13 47'05"E, 6048, Týřovice, Berounka proti proudu nad zříceninou Týřov, ; '16"N, 13 46'16"E, 6048, Skryje, Berounka u Skryjí, ; '58"N, 13 44'51"E, 6048, Čilá, Berounka u ústí Zbirožského potoka, Javornice '56"N, 13 41'46"E, 6048, Zvíkovec, Javornice 500 m nad ústím do Berounky, ; '39"N, 13 39'53"E, 6047, Lhota, Javornice východně od Lhoty u lovecké chaty, Zbirožský potok '32"N, 13 45'10"E, 6048, Skryje, Zbirožský potok u mlýna Slapnice, ; '32"N, 13 45'00"E, 6048, Skryje, Zbirožský potok mezi Podmokelským mlýnem a Skryjskými jezírky, ; '45"N, 14 43'54"E, 6148, Třebnuška, zarostlý zbytek mlýnského náhonu u Sýkorova Mlýna v nivě Zbirožského potoka východně od Třebnušky, ; '54"N, 13 43'45"E, 6148, Třebnuška, Zbirožský potok pod Sýkorovým Mlýnem, ; '51"N, 13 44'09"E, 6148, Drahoňův Újezd, Koželužka u mostu silnice Drahoňův Újezd Přísednice, ; '22"N, 13 45'42"E, 6148, Jablečno, rozsáhlá vodní nádrž severovýchodně od Jablečna, Tyterský potok '26"N, 13 49'01"E, 5948, Nezabudice, Tyterský potok před ústím do Berounky nad restaurací U Rozvědčíka, ; '39"N, 13 48'37"E, 5948, Nezabudice, Tyterský potok asi 1 km západojihozápadně od Nezabudic u odbočky červené 223

6 BOHEMIA CENTRALIS 31 turistické značky do Nezabudic, ; '55"N, 13 48'00"E, 5948, Nezabudice, Tyterský potok asi 2 km západně od Nezabudic nad přítokem ze Síbova luhu, ; '54"N, 13 48'18"E, 5948, Malá Buková, drobný rybníček a mokřina nad ním V od Malé Bukové, Rakovnický potok '11"N, 13 52'13"E, 5949, Křivoklát, Rakovnický potok nad odbočkou k Amalínu, ; '13"N, 13 52'14"E, 5949, Křivoklát, zahradní jezírko u informačního střediska Budy v Křivoklátu, ; '20"N, 13 52'20"E, 5949, Křivoklát, Rakovnický potok nad obcí Křivoklát (směrem k Městečku), ; '01"N, 13 51'58"E, 5949, Městečko, potok Ryšava před ústím do Rakovnického potoka, ; '07"N, 13 46'07"E, 5948, Rakovník, Rakovnický potok nad Kohoutím Mlýnem asi 1,5 km pod ústím Lišanského potoka, ; '21"N, 13 46'1"E, 5948, Rakovník, drobný přítok Rakovnického potoka asi 200 m před ústím do Rakovnického potoka u chat Papírna východně od Rakovníka, ; '22"N, 13 45'13"E, 5848, Rakovník, Lišanský potok u mostu silnice Rakovník Ruda, Klíčava '43"N, 13 54'23"E, 5949, Zbečno, vodní nádrž Klíčava u ústí potoka Klíčava, ; '47"N, 13 54'22"E, 5949, Zbečno, potok Klíčava nad vodní nádrží Klíčava, ; '51"N, 13 54'11"E, 5949, Zbečno, potok Klíčava uprostřed úseku mezi sedimentační nádrží a přehradou, ; '58"N, 13 54'09"E, 5949, Zbečno, potok Klíčava pod mostkem pod sedimentační nádrží v Lánské oboře, ; '19"N, 13 53'59"E, 5949, Zbečno, potok Klíčava asi 150 m nad vtokem do sedimentační nádrže, ; '17"N, 13 52'53"E, 5849, Ruda, potok Klíčava nad silnicí Křivoklát Lány nad hranicí Lanské obory, ; '34"N, 13 52'23"E, 5849, Ruda, potok Klíčava asi 900 m proti proudu nad přemostěním silnice Křivoklát Lány, ; '49"N, 13 52'32"E, 5849, Ruda, potok Klíčava asi 700 m pod Pilským rybníkem, ; '08"N, 13 52'41"E, 5849, Ruda, potok Klíčava asi 100 m pod hrází Pilského rybníka u asfaltové cesty, ; '48"N, 13 56'18"E, 5949, Lány, Lánský potok mezi ústím do Klíčavy a loveckou chatou, ; '01"N, 13 54'08"E, 5849, Lány, tůňka v lese u silnice Křivoklát Lány asi 1 km od Lán, Habrový potok '49"N, 13 59'53"E, 6050, Nižbor, Habrový potok nad Nižborem, ; '58"N, 13 58'27"E, 6049, Otročiněves, Habrový potok nad Otročiněvsí, ; '56"N, 13 58'30"E, 6049, Otročiněves, drobná tůňka na prameni asi 10 m od Habrového potoka a cca 50 m nad mostem silnice Nižbor Otročiněves, ; '40"N, 13 55'23"E, 6049, Nový Jáchymov, jižní cíp Prostředního rybníka, ; '40"N, 13 54'44"E, 6049, Nový Jáchymov, Hořejší rybník západně od Nového Jáchymova, ; '43"N, 13 53'24"E, 6049, Karlov, drobný rybníček na jihozápadním okraji Karlova, Výsledky a diskuse Přehled zjištěných druhů V následujícím přehledu jsou uvedeny druhy zjištěné při průzkumu vodních měkkýšů v CHKO Křivoklátsko. U každého druhu je uveden kromě vědeckého názvu i český ekvivalent, kategorie dle Červeného seznamu vodních měkkýšů

7 Luboš Beran: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů CHKO Křivoklátsko ČR (Beran et al. 2005; Beran 2002): EN ohrožený, VU zranitelný, NT téměř ohrožený, málo dotčený, NE nevyhodnocený. Dále je uvedeno zoogeografické rozšíření převzaté z práce Beran (2002) a údaje týkající se obývaných stanovišť, poznámky k rozšíření na území ČR a výskytu ve sledované oblasti. Gastropoda Architaenioglossa Viviparidae Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758) bahenka říční VU Evropský druh. Typický plž větších a úživnějších vodních toků. V minulosti druh omezený pouze na největší české řeky (Labe, Vltava), který s rostoucím zatížením živinami přesunul svůj výskyt i do menších řek, jak dokládají mimo jiné i výsledky tohoto průzkumu. Hojný výskyt je obvykle zjišťován při potápění na dně řeky nad jezy. Výskyt byl zjištěn pouze v Berounce a to na 14 ze 16 zkoumaných lokalit a patří tak k typickým plžům ve sledovaném úseku Berounky. Neotaenioglossa Hydrobiidae Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843) písečník novozélandský NE Druh zavlečený do Evropy z Nového Zélandu. V současnosti běžný a šířící se druh zejména v Polabí a severozápadních Čechách. Obývá především pískovny, odstavená ramena a vodní toky se štěrkopísčitými sedimenty. V roce 2011 byl zjištěn i v Berounce na lok. č. 5. S ohledem na rychlé šíření tohoto druhu je možné, že se v současnosti vyskytuje v CHKO Křivoklátsko na více místech. Bithyniidae Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758) bahnivka rmutná Palearktický druh. Běžný druh jak tekoucích, tak většiny stojatých vod, častý i ve zkoumaném úseku řeky Berounky, kde byl zjištěn na 12 lokalitách. Dále byl zjištěn po jedné lokalitě v Klíčavě a Rakovnickém potoce. Valvatidae Valvata cristata O. F. Müller, 1774 točenka plochá Palearktický druh. Běžný druh zejména hustě zarostlých stojatých, případně pomalu tekoucích nížinných vod, jehož výskyt byl zjištěn pouze na 4 lokalitách na Berounce. Valvata piscinalis (O. F. Müller, 1774) točenka kulovitá Palearktický druh. Ubývající druh zejména pomaleji tekoucích a bahnitějších vodních toků. Na Křivoklátsku je častý v Berounce, kde byl nalezen na polovině lokalit a na jediné lokalitě na Klíčavě. Hygrophila Acroloidae Acrolous lacustris (Linnaeus, 1758) člunice jezerní Palearktický druh, poměrně běžný a široce rozšířený ve stojatých a pomalu tekoucích vodách. Na Křivoklátsku byl zjištěn na 2 lokalitách v Rakovnickém potoce u Křivoklátu a v zahradním jezírku také v obci Křivoklát. 225

8 BOHEMIA CENTRALIS 31 Lymnaeidae Galba truncatula (O. F. Müller, 1774) bahnatka malá Holarktický druh. Běžný druh, který se obvykle vyskytuje na rozhraní mezi vodou a souší (břehy vodních toků, mokřady). V CHKO byl zjištěn roztroušeně ve všech povodích kromě Klíčavy, kde je však výskyt také pravděpodobný. Stagnicola palustris (O. F. Müller, 1774) blatenka bažinná Palearktický druh. Běžný druh zejména stojatých vod, který se občasně vyskytuje i v pomaleji tekoucích vodách např. v řekách nad jezy, což je i případ Berounky v CHKO, kde byl ojediněle zjištěn na 2 lokalitách. Radi auricularia (Linnaeus, 1758) uchatka nadmutá Palearktický druh. Obývá velké spektrum biotopů kromě příliš zarostlých a zazemněných stojatých vod. Běžný je výskyt v pomaleji tekoucích vodách, jak ukazují i výsledky tohoto průzkumu. V Berounce patří k častým druhům a byl zjištěn i v nádržích, příp. vodních tocích v povodí Klíčavy, Zbirožského a Habrového potoka. Výskyt je velmi pravděpodobný i v jiných nádržích. Radi peregra (O. F. Müller, 1774) uchatka toulavá Palearktický druh, typický v méně úživných vodních tocích, nádržích a mokřadech. V CHKO patří k častým druhům především v drobných vodních tocích. Velmi často byl zjištěn v Klíčavě a méně často i v ostatních povodích. Ve vlastní Berounce zjištěn nebyl. Radi ampla (Hartmann, 1821) uchatka široká NT Palearktický druh. Druh charakteristický pro větší vodní toky, který je udáván z Berounky u Skryjí V. Ložkem (Ložek 1987, nepubl.). Při jiných průzkumech nebyl v úseku Berounky zjištěn, jeho výskyt je však stále možný. Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758) plovatka bahenní Holarktický druh. Běžný druh stojatých a pomalu tekoucích vod (zejména nad jezy). V CHKO Křivoklátsko byl občasně zjištěn v Berounce a méně často ve vodních nádržích v jiných částech CHKO. Physidae Aplea hypnorum (Linnaeus, 1758) levotočka bažinná VU Holarktický druh. V současnosti již vzácnější obyvatel periodických tůní a mokřadů. Na Křivoklátsku zjistil tento druh pouze V. Ložek v nivě potoka Klíčava mezi Pilským rybníkem a Myšinkou (Ložek 1975). Při jiném průzkumu tento druh zjištěn nebyl. Physa fontinalis (Linnaeus, 1758) levatka říční NT Holarktický druh. Ubývající druh stojatých a mírně tekoucích vod, který byl zjištěn po jedné lokalitě na Berounce a na Rakovnickém potoce Physella acuta (Draparnaud, 1805) levohrotka ostrá NE Druh zavlečený do Evropy ze Severní Ameriky. V současnosti je tento plž běžným obyvatelem člověkem ovlivněných či přímo vytvořených stanovišť (pískovny, znečistěné řeky, silně eutrofní vodní nádrže apod.). Zjištěn byl pouze v přítoku Rakovnického potoka. Planorbidae Planorbis carinatus O. F. Müller, 1774 terčovník kýlnatý EN Evropský druh. Vzácný a ubývající druh, který se v Čechách vyskytuje především v Polabí a podél Ohře, Berounky a některých jejích zdrojnic. Obývá pomaleji tekoucí a stojaté vody. V CHKO Křivoklátsko byl zjištěn na několika lokalitách na Berounce 226

9 Luboš Beran: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů CHKO Křivoklátsko a početná populace byla zjištěna v dolní části náhonu Berounky v Roztokách u Křivoklátu. Široká (2000) uvádí ve své diplomové práci výskyt příbuzného druhu Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758). Je otázkou, zda nedošlo k záměně za výše uvedený druh, neboť Planorbis planorbis obvykle preferuje zarostlé stojaté až periodické vody v nivách větších řek a z Berounky není znám. Anisus leucostoma (Millet, 1813) svinutec běloústý Evropsko-západosibiřský druh. Typický obyvatel periodických tůní, mokřadů, příp. okrajů rybníků od nížin až po vyšší polohy. V CHKO Křivoklátsko byl nalezen na dvou nádržích v povodí Zbirožského a Habrového potoka. Bathyomphalus contortus (Linnaeus, 1758) řemeník svinutý Palearktický druh. Běžný druh zejména hustě zarostlých stojatých vod, který se občasně vyskytuje i nad jezy některých našich řek. Tento plž byl nalezen na jediné lokalitě v Berounce, v Rakovnickém potoce u Křivoklátu a na jediné zkoumané lokalitě na Lánském potoce. Gyraulus albus (O. F. Müller, 1774) kružník bělavý Holarktický druh. Běžný druh na většině území ČR, který obývá široké spektrum biotopů, včetně pomaleji tekoucích úseků vodních toků. V Berounce patřil k častým druhům a zjištěn byl také na Zbirožském potoce a na nádržích v povodí Zbirožského a Habrového potoka. Gyraulus crista (Linnaeus, 1758) kružník žebernatý Běžný holarktický druh obývající široké spektrum stanovišť se stojatou vodou. Zjištěn byl po jedné nádrži na Zbirožském a Habrovém potoce. Hippeutis complanatus (Linnaeus, 1758) kýlnatec čočkovitý Běžný palearktický druh především trvalých stojatých vod. Zjištěn byl ojediněle v Berounce a ve vodních nádržích v povodí Zbirožského a Habrového potoka. Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758) okružák ploský Evropsko-západosibiřský druh. Již nepříliš běžný obyvatel stojatých vod v nižších polohách. Zjištěn byl pouze na jediné lokalitě v Berounce a v zahradním jezírku v Křivoklátu. Ancylus fluviatilis O. F. Müller, 1774 kamomil říční Evropský druh tekoucích vod, který preferuje proudné úseky vodních toků. V CHKO Křivoklátsko patří k nejčastěji zastiženým druhům zjištěným ve všech zkoumaných povodích. Ferrissia fragilis (Tryon, 1863) člunka pravohrotá NE Nepůvodní druh zavlečený do Evropy ze Severní Ameriky, který je v ČR častější prozatím v nivách větších řek. V CHKO Křivoklátsko se jedná o první nález tohoto druhu, který byl zjištěn v nádrži v povodí Zbirožského potoka u Jablečna. Bivalvia Unionoida Unionidae Unio pictorum (Linnaeus, 1758) velevrub malířský Evropský druh. Nejběžnější zástupce rodu Unio v České republice obývající tekoucí i některé stojaté vody (pískovny, odstavená ramena řek, přehradní nádrže). V Berounce patří k nejčastěji zastiženým druhům a byl zjištěn na všech lokalitách s výjimkou jediné v dolní části náhonu v Roztokách u Křivoklátu. 227

10 BOHEMIA CENTRALIS 31 Unio crassus Philipsson, 1788 velevrub tupý EN Evropský druh. Ochranářsky nejvýznamnější druh, který je chráněn také směrnicemi EU a v řadě států Evropy patří mezi ohrožené. Jeho výskyt byl znám z izolovaného úseku Klíčavy nad přehradní nádrží (Ložek 1975, Beran 1995a), kde je tento druh také pravidelně monitorován. Jeho populace je prozatím velmi početná v potoce Klíčava mezi přehradní nádrží a sedimentační nádrží. Několik jedinců bylo nalezeno i v horní části přehradní nádrže na vtoku potoka Klíčava. Ojedinělý výskyt byl zjištěn i v Klíčavě nad sedimentační nádrží. Výskyt v Klíčavě je však izolovaný přehradní nádrží Klíčava a jinde zatím nebyl výskyt životaschopné populace potvrzen. V Berounce u Roztok u Křivoklátu (lok. č. 12) byly 3 čerstvé schránky nalezeny v roce 2000 P. Hůlou. Schránky byly determinovány autorem tohoto příspěvku, podrobnější průzkum však skončil bez výsledku. Pravděpodobně ze začátku druhé poloviny 20. století pochází také nález K. Táborského uložený v Národním Muzeu v Praze z Berounky u Nižboru. Velmi staré lastury byly zjištěny také v Rakovnickém potoce (lok. č. 29), kde je však současný výskyt velmi málo pravděpodobný. Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758) škeble rybničná VU Eurosibiřský druh. V současnosti již vzácnější mlž obývající pomalu tekoucí a především větší stojaté vody. V CHKO Křivoklátsko byla menší populace zjištěna v náhonu Berounky v Roztokách u Křivoklátu a v jednom z rybníků v povodí Habrového potoka. Výskyt je možný i v jiných rybnících. Anodonta anatina (Linnaeus, 1758) škeble říční Eurosibiřský druh. V České republice se jedná o nejběžnějšího velkého mlže. V CHKO Křivoklátsko patří k běžným druhům v Berounce a Klíčavě. Pseudanodonta complanata (Rossmässler, 1835) škeblička plochá EN Evropský druh. I v minulosti vzácný druh obývající větší a úživnější řeky. V CHKO Křivoklátsko byl nalezen na prvních 2 lokalitách na Berounce. Dolní tok Berounky na okraji CHKO Křivoklátsko a níže vždy patřil k jeho známým lokalitám (Beran 2002). Jedná se o jeden z ochranářsky nejvýznamnějších druhů vodních měkkýšů ve sledovaném území. Sphaeriidae Sphaerium corneum (Linnaeus, 1758) okružanka rohovitá Palearktický druh. Velmi častý mlž žijící především v živinami bohatých tekoucích vodách, který byl nalezen na všech lokalitách v Berounce a zjištěn byl často i ve Zbirožském potoce a na jediné lokalitě na Rakovnickém potoce. Musculium lacustre (O. F. Müller, 1774) okrouhlice rybničná Holarktický druh, v ČR mozaikovitě rozšířený, obývající pomaleji tekoucí a stojaté vody. Obdobně je tomu i na Křivoklátsku, kde byl zjištěn mozaikovitě či spíše ojediněle v Berounce, Klíčavě, Rakovnickém potoce a Habrovém potoce. Pisidium amnicum (O. F. Müller, 1774) hrachovka říční EN Palearktický druh. V současnosti již vzácný a ohrožený druh, který v minulosti obýval především vodní toky s písčitým až písčitobahnitým dnem. Početná populace byla zjištěna v části toku Klíčavy a staré lastury v Rakovnickém potoce. Pisidium henslowanum (Sheppard, 1823) hrachovka hrbolatá Holarktický druh běžně rozšířený v níže položených vodních tocích a místy i ve stojatých vodách. Zjištěn byl na několika lokalitách na Berounce a Klíčavě. 228

11 Luboš Beran: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů CHKO Křivoklátsko Pisidium milium Held, 1836 hrachovka prosná NT Holarktický druh, roztroušeně rozšířený po značné části ČR, obývající zejména zarostlé biotopy a to jak stojaté, tak i pomalu tekoucí vody. Na Křivoklátsku se ho podařilo nalézt jen na jediném místě, kterým je zbytek náhonu Zbirožského potoka (lok. č. 21). Pisidium subtruncatum Malm, 1855 hrachovka otupená Holarktický druh. Jedna z nejběžnějších hrachovek, žijící především ve vodních tocích, ale také v řadě typů stojatých vod. Na Křivoklátsku patří k nejčastěji zjištěným hrachovkám a byl nalezen na několika lokalitách v Berounce, Rakovnickém, Zbirožském i Habrovém potoce a na větším počtu lokalit v Klíčavě. Pisidium nitidum Jenyns, 1832 hrachovka lesklá Holarktický druh, poměrně běžný, zjištěný častěji v Klíčavě a ojediněle v Berounce a Rakovnickém potoce. Pisidium personatum Malm, 1855 hrachovka malinká Eurosibiřský druh, typický obyvatel drobných chladnějších a oligotrofních vod, zjištěný na 4 lokalitách. Jednalo se o ojedinělý výskyt v Klíčavě, menším rybníčku a mokřině u malé Bukové a v prameništní tůňce u Otročiněvsi. Pisidium casertanum (Poli, 1791) hrachovka obecná Pravděpodobně kosmopolitní druh. Zřejmě nejběžnější hrachovka rodu Pisidium v ČR, která se vyskytuje v řadě vodních stanovišť od pramenišť a mokřadů až po velké vodní toky. Na Křivoklátsku patří s výjimkou Berounky k nejčastěji zastiženým druhům. Zhodnocení malakofauny CHKO Křivoklátsko Průzkum vodní malakofauny CHKO Křivoklátsko prokázal výskyt celkem 36 druhů (22 plžů, 14 mlžů). Jednoznačně nejbohatším stanovištěm je Berounka, která tvoří páteř celého území. Celkem byl z Berounky prokázán výskyt 26 druhů, z toho 6 druhů bylo v CHKO Křivoklátsko zjištěno pouze zde. Bohatší malakocenózy byly zjištěny zejména v okolí jezů, neboť v těchto úsecích je Berounka obohacena o druhy vyskytující se zejména ve vodách velmi pomalu tekoucích či stojatých (Valvata cristata, Stagnicola palustris, Lymnaea stagnalis, Planorbis carinatus, Hippeutis complanatus). Hlavní a nejčastější složku malakocenóz v Berounce představují druhy Viviparus viviparus, Bithynia tentaculata, Valvata piscinalis, Radi auricularia, Gyraulus albus, Ancylus fluviatilis, Unio pictorum, Anodonta anatina, Sphaerium corneum. Z nepůvodních druhů byl zjištěn v Berounce výskyt druhu Potamopyrgus antipodarum původem z Nového Zélandu. Z pohledu ochrany přírody je pozitivním zjištěním výskyt ohrožených druhů Planorbis carinatus a Pseudanodonta complanata. Naproti tomu výskyt celoevropsky významného a ohroženého velevruba Unio crassus zde byl zjištěn pouze jedenkrát a to pouze ve formě 3 prázdných schránek na jediné lokalitě. Výrazně chudší jsou společenstva vodních měkkýšů v přítocích Berounky, i když zde eistují značné rozdíly. V řadě přítoků lze nalézt pouze několik běžných druhů typických pro drobné vodní toky, jako je Radi peregra, Ancylus fluviatilis či Pisidium casertanum. Opačným případem 229

12 BOHEMIA CENTRALIS 31 je potok Klíčava nad přehradní nádrží. Zde bylo zjištěno na několika lokalitách 13 druhů. Nejvýznamnějším je však v tomto případě potvrzení výskytu početné populace velevruba Unio crassus a také hrachovky Pisidium amnicum. V jiných přítocích nebyl současný výskyt těchto dvou již vzácných a ohrožených druhů zjištěn. Historický výskyt obou zmíněných druhů byl potvrzen v Rakovnickém potoce. Současný výskyt se však nepodařilo prokázat a s ohledem na znečištění je málo pravděpodobné. Vodní nádrže od malých rybníčků až po rozsáhlejší vodní plochy výrazně zvyšují možnosti výskytu vodních měkkýšů vázaných na stojaté vody. V několika zkoumaných vodních nádržích na Křivoklátsku byly kromě druhů vyskytujících se primárně ve vodních tocích, prameništích či mokřadech (např. Galba truncatula, Radi peregra, Anisus leucostoma) zjištěny obvykle pouze běžné druhy jako je např. Radi auricularia, Lymnaea stagnalis, Gyraulus albus, G. crista, Hippeutis complanatus. Společenstva vodních nádrží jsou relativně chudá a skládají se často pouze z několika druhů, což bylo zjištěno i v případě průzkumu rybníků na toku Klíčavy (Beran 1995a). Výjimkou byla vodní nádrž u Jablečna (lok. č. 24) a Prostřední rybník u Nového Jáchymova (lok. č. 50), kde bylo nalezeno 9 resp. 8 druhů. Ve vodní nádrži u Jablečna byl také zjištěn výskyt dalšího nepůvodního druhu. Jedná se o plže Ferrissia fragilis, původem ze Severní Ameriky. Pouze na jediné nádrži byl zjištěn výskyt zranitelné škeble rybničné (Anodonta cygnea). Vodním nádržím a stojatým vodám obecně byla věnována menší pozornost než vodním tokům a je tak možné, že podrobnějším průzkumem by počet druhů zjištěných v CHKO vzrostl a byly by nalezeny lokality s bohatším společenstvem vodních měkkýšů. Porovnání s historickými průzkumy Ve srovnání s předchozími průzkumy se podařilo nalézt všechny doposud zjištěné druhy s výjimkou 2 respektive 3 druhů. Prvním je Aplea hypnorum, která patří v současnosti mezi vzácnější druhy vyskytující se v periodických mokřadech a byla zjištěna v údolí Klíčavy Ložkem (1975) a dále také druhu Radi ampla, který byl nalezen v roce 1987 v Berounce u Skryjí (V. Ložek, nepubl.). Výskyt se nepodařilo potvrdit, je však na některém úseku Berounky možný. Široká (2000) ve své diplomové práci uvádí z Berounky výskyt druhu Planorbis planorbis. Tento druh nebyl v Berounce podle dosavadních údajů nikdy nalezen a nelze vyloučit, že došlo k záměně za příbuzný a velmi podobný druh Planorbis carinatus. Celkově byl ve srovnání s předchozími průzkumy doložen výskyt více než dvojnásobného počtu druhů vodních měkkýšů viz Tab. 4). 230

13 Luboš Beran: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů CHKO Křivoklátsko Tabulka 1. Přehled vodních měkkýšů podle lokalit. Počet jedinců zjištěných na jednotlivých lokalitách (u větších počtů odhad). Table 1. List of aquatic molluscs according to the sites studied. Number of specimens recorded at the particular sites (only estimation in the case of more common species). Druh/Species; Lokalita č./site No. Berounka Javornice 1a 1b a 5b Viviparus viviparus Potamopyrgus antipodarum 8 Bithynia tentaculata Valvata cristata Valvata piscinalis Acrolous lacustris Galba truncatula Stagnicola palustris 3 1 Radi auricularia Radi peregra Lymnaea stagnalis Physa fontinalis 3 Physella acuta Planorbis carinatus Anisus leucostoma Bathyomphalus contortus 3 Gyraulus albus Gyraulus crista Hippeutis complanatus 3 2 Planorbarius corneus 3 Ancylus fluviatilis Ferrissia fragilis Unio pictorum Unio crassus Anodonta cygnea 10 1 Anodonta anatina Pseudanodonta complanata Sphaerium corneum Musculium lacustre 3 2 Pisidium amnicum Pisidium henslowanum Pisidium milium Pisidium subtruncatum Pisidium nitidum 1 6 Pisidium personatum Pisidium casertanum 2 1 Počet druhů/number of species

14 BOHEMIA CENTRALIS 31 Tabulka 2. Přehled vodních měkkýšů podle lokalit. Počet jedinců zjištěných na jednotlivých lokalitách (u větších počtů odhad). Table 2. List of aquatic molluscs according to the sites studied. Number of specimens recorded at the particular sites (only estimation in the case of more common species). Druh/Species; Lokalita č./site No. Zbirožský p. Tyterský p. Rakovnický p Viviparus viviparus Potamopyrgus antipodarum Bithynia tentaculata 2 Valvata cristata Valvata piscinalis Acrolous lacustris Galba truncatula Stagnicola palustris Radi auricularia 12 Radi peregra Lymnaea stagnalis Physa fontinalis 2 Physella acuta 3 Planorbis carinatus Anisus leucostoma 10 Bathyomphalus contortus 1 10 Gyraulus albus Gyraulus crista 40 Hippeutis complanatus 20 Planorbarius corneus 40 Ancylus fluviatilis Ferrissia fragilis 80 Unio pictorum Unio crassus 2 Anodonta cygnea Anodonta anatina Pseudanodonta complanata Sphaerium corneum Musculium lacustre 3 Pisidium amnicum 1 Pisidium henslowanum Pisidium milium 50 Pisidium subtruncatum Pisidium nitidum 6 Pisidium personatum 16 Pisidium casertanum Počet druhů/number of species (7)

15 Luboš Beran: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů CHKO Křivoklátsko Tabulka 3. Přehled vodních měkkýšů podle lokalit. Počet jedinců zjištěných na jednotlivých lokalitách (u větších počtů odhad). Table 3. List of aquatic molluscs according to the sites studied. Number of specimens recorded at the particular sites (only estimation in the case of more common species). Druh/Species; Lokalita č./site No. Klíčava Habrový potok Viviparus viviparus Potamopyrgus antipodarum Bithynia tentaculata 18 Valvata cristata Valvata piscinalis 7 Acrolous lacustris Galba truncatula Stagnicola palustris Radi auricularia Radi peregra Lymnaea stagnalis 4 13 Physa fontinalis Physella acuta Planorbis carinatus Anisus leucostoma 2 Bathyomphalus contortus 1 Gyraulus albus Gyraulus crista 3 Hippeutis complanatus 30 2 Planorbarius corneus Ancylus fluviatilis Ferrissia fragilis Unio pictorum Unio crassus Anodonta cygnea 2 Anodonta anatina Pseudanodonta complanata Sphaerium corneum Musculium lacustre Pisidium amnicum Pisidium henslowanum Pisidium milium Pisidium subtruncatum Pisidium nitidum Pisidium personatum Pisidium casertanum Počet druhů/number of species (8)

16 BOHEMIA CENTRALIS 31 Tabulka 4. Porovnání průzkumů malakofauny Křivoklátska. Uličný Uličný ( ) Ložek Ložek (1975, 1983), Ložek nepubl. Široká Široká (2000) Beran Beran (1995a, 1995b), tento článek Table 4. Comparison of aquatic mollusc surveys carried out in the Křivoklátsko Protected Landscape Area. Uličný Uličný ( ) Ložek Ložek (1975, 1983), Ložek unpubl. Široká Široká (2000) Beran Beran (1995a, 1995b), this paper Druh/Species; Autor/Author Uličný Ložek Široká Beran Viviparus viviparus Potamopyrgus antipodarum Bithynia tentaculata Valvata cristata Valvata piscinalis Acrolous lacustris Galba truncatula Stagnicola palustris Radi auricularia Radi peregra Radi ampla Lymnaea stagnalis Aplea hypnorum Physa fontinalis Physella acuta Planorbis planorbis Planorbis carinatus Anisus leucostoma Bathyomphalus contortus Gyraulus albus Gyraulus crista Hippeutis complanatus Planorbarius corneus Ancylus fluviatilis Ferrissia fragilis Unio pictorum Unio crassus Anodonta cygnea Anodonta anatina Pseudanodonta complanata Sphaerium corneum Musculium lacustre Pisidium amnicum Pisidium henslowanum Pisidium milium Pisidium subtruncatum Pisidium nitidum Pisidium personatum Pisidium casertanum Počet druhů/number of species

17 Luboš Beran: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů CHKO Křivoklátsko Závěr Shromáždění údajů o vodní malakofauně CHKO Křivoklátsko vedlo ke zjištění celkem 36 druhů vodních měkkýšů s aktuálním výskytem a dalších 2 druhů, jejichž výskyt je znám pouze z minulosti. Nejbohatším a nejvýznamnějším vodním stanovištěm je řeka Berounka, která je páteřním tokem CHKO Křivoklátsko. Zjištěno zde bylo celkem 26 druhů včetně ochranářsky významných druhů Planorbis carinatus a Pseudanodonta complanata. Naproti tomu výskyt celoevropsky významného a ohroženého velevruba Unio crassus zde byl zjištěn pouze jedenkrát a to pouze ve formě 3 prázdných schránek na jediné lokalitě. Významným vodním tokem je také potok Klíčava nad stejnojmennou přehradní nádrží. Zde bylo zjištěno na několika lokalitách 13 druhů včetně početných populací ohrožených druhů Unio crassus a Pisidium amnicum. Významným zjištěním je také dosavadní nízké zastoupení nepůvodních druhů. Pravděpodobně hlavním faktorem omezujícím výskyt vzácnějších a ohroženějších druhů v některých tocích je či alespoň bylo znečištění vody a vodohospodářské úpravy. Literatura Beran L. (1995a): Vodní měkkýši Klíčavy. [Freshwater molluscs of Klíčava brook]. Bohemia centralis 24: Beran L. (1995b): Vodní měkkýši Vůznice. [Freshwater molluscs of Vůznice Brook]. Bohemia centralis 24: Beran L. (2002): Vodní měkkýši České republiky rozšíření a jeho změny, stanoviště, šíření, ohrožení a ochrana, červený seznam [Aquatic molluscs of the Czech Republic distribution and its changes, habitats, dispersal, threat and protection, Red List]. Sborník přírodovědného klubu v Uh. Hradišti, Supplementum 10, 258 pp. Beran L., Juřičková L. & Horsák M., 2005: Mollusca (měkkýši), pp In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds.], Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. Buchar J. (1982): Způsob publikace lokalit živočichů z území Československa. Věšt. Čs. Společ. Zool., Praha, 46: Ložek V. (1975): Přehled měkkýšů Křivoklátska. [Ubersicht der Weichtiere des Křivoklát-Gebietes]. Bohemia centralis, Praha, 4: Ložek V. (1983): Současný stav přírodního prostředí Křivoklátska podle výpovědi malakofauny. [Gegenwärtiger Zustand der Naturumwelt des Křivoklát-Gebietes nach der Aussage der Weichtierfauna]. Bohemia centralis, Praha, 12: Pruner L. & Míka P. (1996): Seznam obcí a jejich částí v České republice s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny [List of settlements in the Czech Republic with associated map field codes for faunistic grid mapping systém]. Klapalekiana, 32, Suppl.: Široká M. (2000): Malakofauna středního toku Berounky. Msc., dipl. práce, dep. in katedra biologie, Západočeská univerzita v Plzni fakulta pedagogická, Plzeň, 103 pp. Uličný J. ( ): Měkkýši čeští. Praha: Klub přírodovědný, 208 pp. Recenzovali: Ing. Tomáš Čejka, Ph.D. a RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. 235

Příspěvek k poznání vodních měkkýšů dolního toku Berounky

Příspěvek k poznání vodních měkkýšů dolního toku Berounky Bohemia centralis, Praha, 26: 45 51, 2003 Příspěvek k poznání vodních měkkýšů dolního toku Berounky Contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the lower reach of the Berounka River (Czech Republic)

Více

VODNÍ MĚKKÝŠI OHŘE U HOSTĚNIC

VODNÍ MĚKKÝŠI OHŘE U HOSTĚNIC VODNÍ MĚKKÝŠI OHŘE U HOSTĚNIC Obr. 1. Pravý břeh Ohře s rybím přechodem. Zde má být umístěna MVE. ZHOTOVITEL: RNDr. Luboš Beran, PhD. Křivenice 58 277 03 Horní Počaply e-mail: lubos.beran.krivenice@seznam.cz

Více

Příspěvek k poznání vodních měkkýšů dolního toku Vltavy

Příspěvek k poznání vodních měkkýšů dolního toku Vltavy Bohemia centralis, Praha, 28: 383 391, 2007 Příspěvek k poznání vodních měkkýšů dolního toku Vltavy Contribution to the knowledge of aquatic molluscs of lower reach of the Vltava River (Central Bohemia,

Více

VODNÍ MĚKKÝŠI RYBNÍKŮ V PŘÍRODNÍM PARKU LANŠKROUNSKÉ RYBNÍKY VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH

VODNÍ MĚKKÝŠI RYBNÍKŮ V PŘÍRODNÍM PARKU LANŠKROUNSKÉ RYBNÍKY VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH VČ. SB. PŘÍR. - PRÁCE A STUDIE, 12 (2005): 119-124 ISBN: 80-86046-75-3 VODNÍ MĚKKÝŠI RYBNÍKŮ V PŘÍRODNÍM PARKU LANŠKROUNSKÉ RYBNÍKY VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH Aquatic molluscs of ponds in the Lanškrounské rybníky

Více

Vodní měkkýši přehradní nádrže Slapy (Česká republika)

Vodní měkkýši přehradní nádrže Slapy (Česká republika) Malacologica Bohemoslovaca (2007), 6: 11 16 ISSN 1336-6939 Vodní měkkýši přehradní nádrže Slapy (Česká republika) Aquatic molluscs of the Slapy Reservoir (Czech Republic) LUBOŠ BERAN Správa Chráněné krajinné

Více

VODNÍ MĚKKÝŠI KLÍČAVY

VODNÍ MĚKKÝŠI KLÍČAVY Bohemia centralis 24: 153-159, 1995 VODNÍ MĚKKÝŠI KLÍČAVY Freshwater molluscs of Klíčava brook Luboš Beran Key words: Mollusca, freshwater molluscs, Unio crassus, Pisidium amnicum, Charakteristika území

Více

Vodní měkkýši PR Horní Lužnice (jižní Čechy, Česká republika)

Vodní měkkýši PR Horní Lužnice (jižní Čechy, Česká republika) Silva Gabreta vol. 14 (1) p. 39 48 Vimperk, 2008 Vodní měkkýši PR Horní Lužnice (jižní Čechy, Česká republika) Aquatic molluscs of the Horní Lužnice Nature Reserve (South Bohemia, Czech Republic) Luboš

Více

Příspěvek k poznání vodních měkkýšů Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a Národního parku České Švýcarsko (severní Čechy)

Příspěvek k poznání vodních měkkýšů Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a Národního parku České Švýcarsko (severní Čechy) Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec, 28: 59 70, 2010 ISBN 978-80-87266-04-5 Příspěvek k poznání vodních měkkýšů Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a Národního parku České Švýcarsko

Více

Luboš Beran. Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, Česká 149, CZ-27601 Mělník, Česká republika, e-mail: beran@schkocr.cz

Luboš Beran. Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, Česká 149, CZ-27601 Mělník, Česká republika, e-mail: beran@schkocr.cz Malacologica Bohemoslovaca (Československá slimač), 2 (2003): 3 10 Příspěvek k poznání vodní malakofauny Hrubého Jeseníku, Rychlebských hor, Zlatohorské vrchoviny a Žulovské pahorkatiny (severní Morava,

Více

Vodní měkkýši Malé Bečvy (Česká republika) Aquatic molluscs of the Malá Bečva River (Czech Republic)

Vodní měkkýši Malé Bečvy (Česká republika) Aquatic molluscs of the Malá Bečva River (Czech Republic) Malacologica Bohemoslovaca (2007), 6: 29 34 ISSN 1336-6939 Vodní měkkýši Malé Bečvy (Česká republika) Aquatic molluscs of the Malá Bečva River (Czech Republic) LUBOŠ BERAN Agentura ochrany přírody a krajiny

Více

Vodní malakofauna dolního toku Lužnice se zaměřením na stav populace velevruba tupého (Unio crassus)

Vodní malakofauna dolního toku Lužnice se zaměřením na stav populace velevruba tupého (Unio crassus) Malacologica Bohemoslovaca (2012), 11: 13 21 ISSN 1336-6939 Vodní malakofauna dolního toku Lužnice se zaměřením na stav populace velevruba tupého (Unio crassus) Aquatic molluscan fauna of the lower part

Více

Příspěvek k poznání vodních měkkýšů severní části CHKO Orlické hory

Příspěvek k poznání vodních měkkýšů severní části CHKO Orlické hory Malacologica Bohemoslovaca (2009), 8: 9 13 ISSN 1336-6939 Příspěvek k poznání vodních měkkýšů severní části CHKO Orlické hory A contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the northern part of

Více

Měkkýši (Mollusca) CHKO Kokořínsko

Měkkýši (Mollusca) CHKO Kokořínsko Bohemia centralis, Praha, 27: 41 73, 2006 Měkkýši (Mollusca) CHKO Kokořínsko Molluscs (Mollusca) of Kokořínsko Protected Landscape Area Luboš Beran Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, Česká 149,

Více

Nález velevruba tupého (Unio crassus) v náhonu Úhlavy v Plzni a poznámky k jeho rozšíření v Plzeňském kraji

Nález velevruba tupého (Unio crassus) v náhonu Úhlavy v Plzni a poznámky k jeho rozšíření v Plzeňském kraji Erica, Plzeň, 20: 131 140, 2013 131 Nález velevruba tupého (Unio crassus) v náhonu Úhlavy v Plzni a poznámky k jeho rozšíření v Plzeňském kraji Thick-shelled river mussel (Unio crassus) in a millrace of

Více

Měkkýši národní přírodní památky Kopičácký rybník (střední Čechy)

Měkkýši národní přírodní památky Kopičácký rybník (střední Čechy) Malacologica Bohemoslovaca (2013), 12: 93 98 ISSN 1336-6939 Měkkýši národní přírodní památky Kopičácký rybník (střední Čechy) Molluscs of the Kopičácký rybník National Nature Monument (Central Bohemia)

Více

MĚKKÝŠI LABSKÉ NIVY U PŘELOUČE

MĚKKÝŠI LABSKÉ NIVY U PŘELOUČE Vč. sb. přír. - Práce a studie, 8(2000): 237-246 ISBN: 80-86046 - 49-4 MĚKKÝŠI LABSKÉ NIVY U PŘELOUČE Molluscs of the Labe river floodplain near Přelouč town (North-eastern Bohemia) Jaroslav VAŠÁTKO 1

Více

parnassia MĚKKÝŠI ŽĎÁRSKÝCH VRCHŮ (Mollusca) AOPK ČR

parnassia MĚKKÝŠI ŽĎÁRSKÝCH VRCHŮ (Mollusca) AOPK ČR parnassia MĚKKÝŠI (Mollusca) ŽĎÁRSKÝCH VRCHŮ AOPK ČR Měkkýši (Mollusca) Žďárských vrchů. Molluscs (Mollusca) of the Žďárské vrchy Mts. Autoři / Authors: Magda Drvotová, Jaroslav Č. Hlaváč, Michal Horsák,

Více

Inventarizační malakozoologický výzkum PR Bažantnice u Pracejovic (Jižní Čechy, okres Strakonice)

Inventarizační malakozoologický výzkum PR Bažantnice u Pracejovic (Jižní Čechy, okres Strakonice) Malacologica Bohemoslovaca (Československá slimač), 2 (2003): 31 36 Inventarizační malakozoologický výzkum PR Bažantnice u Pracejovic (Jižní Čechy, okres Strakonice) Malacozoological inventory of the Bažantnice

Více

Metodický list Biologie Měkkýši Zadání pro žáky 1

Metodický list Biologie Měkkýši Zadání pro žáky 1 Metodický list Biologie Měkkýši Zadání pro žáky 1 Téma: Měkkýši (Mollusca) Úkol: 1. Proveďte důkaz chemického složení schránek (ulity, lastury) měkkýšů dle pracovního postupu. Důkazy vyjádřete rovnicemi.

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Pijavice (Hirudinea) CHKO Kokořínsko

Pijavice (Hirudinea) CHKO Kokořínsko Bohemia centralis, Praha, 27: 85 89, 2006 Pijavice (Hirudinea) CHKO Kokořínsko Leeches (Hirudinea) of Kokořínsko Protected Landscape Area Vladimír Košel 1) a Luboš Beran 2) 1) Katedra zoológie, Prírodovedecká

Více

Zdroje znečištění vody a břehů Moravské Dyje v katastru města Dačice. ZŠ Dačice Boženy Němcové Globe Games 2013 Litvínov

Zdroje znečištění vody a břehů Moravské Dyje v katastru města Dačice. ZŠ Dačice Boženy Němcové Globe Games 2013 Litvínov Zdroje znečištění vody a břehů Moravské Dyje v katastru města Dačice ZŠ Dačice Boženy Němcové Globe Games 2013 Litvínov Obsah naší prezentace 1. Úvod - Globe tým a naše město 2. Jak jsme postupovali 3.

Více

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Název projektu Registrační číslo projektu UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ INOVACE VÝUKY ZŚ KAZNĚJOV CZ.1.07/1.1.12/02.0029

Více

AQ-Service, s.r.o. Malešovice 105, 664 65 Malešovice tel.: +420 728 887 961, e-mail: zahradka@aq-service.cz. RNDr. Jiří Zahrádka, CSc.

AQ-Service, s.r.o. Malešovice 105, 664 65 Malešovice tel.: +420 728 887 961, e-mail: zahradka@aq-service.cz. RNDr. Jiří Zahrádka, CSc. AQ-Service, s.r.o. Malešovice 105, 664 65 Malešovice tel.: +420 728 887 961, e-mail: zahradka@aq-service.cz RNDr. Jiří Zahrádka, CSc. Hydrobiologický průzkum PP Holásecká jezera (Indikativní hydrobiologický

Více

Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků

Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků Elateridarium 9: 111-117, 9.3.2015 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků Contribution to the dragonflies

Více

Kučera Tomáš (ed.): Červená kniha biotopů, http://www.uek.cas.cz/cervenakniha. Měkkýši. Lucie Juřičková

Kučera Tomáš (ed.): Červená kniha biotopů, http://www.uek.cas.cz/cervenakniha. Měkkýši. Lucie Juřičková Měkkýši Lucie Juřičková Přírodovědecká fakulta UK, katedra zoologie, Viničná 7, 128 44 Praha 2, e-mail: lucie.jurickova@seznam.cz Abstrakt: V České republice žije 240 druhů měkkýšů, z toho 2 druhy jsou

Více

Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko (Česká republika)

Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko (Česká republika) Elateridarium 4 (Supplementum): 1-253, 2.2.2010 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012

Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012 Bulletin VYDRA, 15: 29-38 (2012) Sekce: Odborné články Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012 Winter census of Eurasian otter (Lutra lutra L.) in selected areas

Více

MĚKKÝŠÍ FAUNA DLOUHÉ MEZE V CHKO ŽELEZNÉ HORY

MĚKKÝŠÍ FAUNA DLOUHÉ MEZE V CHKO ŽELEZNÉ HORY Vč. sb. přír. - Práce a studie, 10 (2002): 273-283 ISBN: 80-86046-64-8 MĚKKÝŠÍ FAUNA DLOUHÉ MEZE V CHKO ŽELEZNÉ HORY Molluscs of the Dlouhá mez in the Protected Landscape Area Železné hory Mts. (East Bohemia,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Měkkýši (Mollusca) Osoblažska v 19. století v díle Eduarda Richtera

Měkkýši (Mollusca) Osoblažska v 19. století v díle Eduarda Richtera ISSN 1211-3026 Čas. Slez. Muz. Opava (A), 57: 281-286, 2008 Měkkýši (Mollusca) Osoblažska v 19. století v díle Eduarda Richtera Úvod Jiří Šuhaj Mollusca of the Osoblaha region (Czech Republic) in 19th

Více

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM

MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM, PLÁN PRO ZVLÁDÁNÍ POVODŇOVÝCH RIZIK ZKUŠENOSTI ZE ZPRACOVÁNÍ ÚKOLŮ SMĚRNICE 2007/60/ES V ČESKÉ REPUBLICE J. Cihlář, M. Tomek,

Více

/ Bezobratlí. postindustriálních stanovišť: Význam, ochrana a management. Editoři: Robert Tropek & Jiří Řehounek

/ Bezobratlí. postindustriálních stanovišť: Význam, ochrana a management. Editoři: Robert Tropek & Jiří Řehounek / Bezobratlí postindustriálních stanovišť: Význam, ochrana a management Editoři: Robert Tropek & Jiří Řehounek / Bezobratlí postindustriálních stanovišť: Význam, ochrana a management Editoři: Robert Tropek

Více

ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA

ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA EVALUATION OF PRESENT STATE AND MANEGEMENT OF FOREST PROTECTED AREAS OF UHERSKOHRADIŠŤSKO Kateřina Rebrošová, Jiří Schneider ABSTRAKT

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

BOLŠEVNÍK VELKOLEPÝ (HERACLEUM MAN- TEGAZZIANUM SOMM. ET LEV.) V CHKO ŽE- LEZNÉ HORY A REDUKCE JEHO POČETNOSTI

BOLŠEVNÍK VELKOLEPÝ (HERACLEUM MAN- TEGAZZIANUM SOMM. ET LEV.) V CHKO ŽE- LEZNÉ HORY A REDUKCE JEHO POČETNOSTI Vč. sb. přír. - Práce a studie, 6 (1998): 93-98 ISBN: 80-86046-33-4 BOLŠEVNÍK VELKOLEPÝ (HERACLEUM MAN- TEGAZZIANUM SOMM. ET LEV.) V CHKO ŽE- LEZNÉ HORY A REDUKCE JEHO POČETNOSTI Heracleum mantegazianum

Více

Hnízdění atypicky zbarvených kachen divokých (Anas platyrhynchos) v Nymburce

Hnízdění atypicky zbarvených kachen divokých (Anas platyrhynchos) v Nymburce Panurus 21 (2012): 103 108 103 Hnízdění atypicky zbarvených kachen divokých (Anas platyrhynchos) v Nymburce Nesting of atypically coloured Mallards (Anas platyrhynchos) in the town of Nymburk Lukáš Kadava

Více

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na

Více

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem?

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem? Labe Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Otázka: Která řeka se vlévá do Labe v Ústí nad Labem? Bílina Vlévá se zleva do Labe v Ústí nad Labem.

Více

Seznam zajímavých lokalit v katastru města Strakonic stav k 10/2015.

Seznam zajímavých lokalit v katastru města Strakonic stav k 10/2015. Seznam zajímavých lokalit v katastru města Strakonic stav k 10/2015. Tento dokument obsahuje seznam zajímavých přírodních lokalit, které je možno lokalizovat v katastru města Strakonice v souvislosti s

Více

Vliv dopravy na mortalitu a fragmentaci populací (s příklady pro vydru říční) Vznik migračních bariér, fragmentace

Vliv dopravy na mortalitu a fragmentaci populací (s příklady pro vydru říční) Vznik migračních bariér, fragmentace Přímá mortalita na silnicích Vlivy dopravy na faunu Vliv dopravy na mortalitu a fragmentaci populací (s příklady pro vydru říční) Vznik migračních bariér, fragmentace Ministerstvo životního prostředí Vršovická

Více

Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín

Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín Soubor map se specializovaným obsahem Mgr. Silvie Semerádová RNDr. Ivana Kašparová, Ph.D. doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D.

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v nižších a středních polohách ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v nižších a středních polohách ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v nižších a středních polohách ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v CHKO Blaník Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe)

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) rozšíření a management v Bílých Karpatech Zpracovali Eva Hettenbergerová & Karel Fajmon 2014 Obsah Úvod... 3 Metodika průzkumu... 3 Výsledky... 5 Závěr a poznámky

Více

Příloha B Čestné prohlášení ţadatele

Příloha B Čestné prohlášení ţadatele Příloha B Čestné prohlášení ţadatele Čestné prohlášení ţadatele - fyzické osoby při podání Ţádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR - prohlašuji, ţe všechny informace uvedené v Ţádosti o dotaci jsou

Více

Malacologica Bohemoslovaca. Vol. 6 (2007)

Malacologica Bohemoslovaca. Vol. 6 (2007) ISSN 1336-6939 (online version only) Malacologica Bohemoslovaca Vol. 6 (2007) http://mollusca.sav.sk - Journal about molluscs in Central Europe Published by Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Rosice - zámek CZ0623713 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Rosice - zámek Kód lokality: CZ0623713 Kód lokality

Více

R o z h o d n u t í. u d ě l u j e v ý j i m k u

R o z h o d n u t í. u d ě l u j e v ý j i m k u V Praze dne: 3. 7. 2014 Číslo jednací: 098466/2014/KUSK Spisová značka: SZ-081566/2014/KUSK/5 Vyřizuje: RNDr. Jana Štěpánková l. 487 Značka: OŢP/JSTEP Dle rozdělovníku Udělení výjimky z ochranných podmínek

Více

v jihozápadních Čechách

v jihozápadních Čechách Sborník muzea Karlovarského kraje 19 () 425 Hnízdění hohola severního (Bucephala clangula) v jihozápadních Čechách Pavel Růžek a Libor Schröpfer ÚVOD Hohol severní (Bucephala clangula) patří k ptačím druhům,

Více

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY THAYENSIA (ZNOJMO) 2014, 11: 135 138. ISSN 1212-3560 CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY ERIOCHLOA VILLOSA NEW SPECIES OF FLORA OF THE CZECH REPUBLIC Radim P a u l i

Více

Téma 2: Voda jako biotop vnitrozemské vody

Téma 2: Voda jako biotop vnitrozemské vody KBE 343 Hydrobiologie pro terrestrické biology JEN SCHEMATA, BEZ FOTO! Téma 2: Voda jako biotop vnitrozemské vody Vnitrozemské vody toto téma je pouze přehledem hlavních kategorií vnitrozemských vod jednotlivým

Více

fytopatogenů a modelování

fytopatogenů a modelování Mapování výskytu fytopatogenů a modelování škod na dřevinách v lesích ČR Dušan Romportl, Eva Chumanová & Karel Černý VÚKOZ, v.v.i. Mapování výskytu vybraných fytopatogenů Introdukce nepůvodních patogenů

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

stupeň ohrožení Silně ohrožený

stupeň ohrožení Silně ohrožený Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Blatná Datum

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Vltava

ČESKÁ REPUBLIKA Vltava Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ČESKÁ REPUBLIKA Vltava Autor: Mgr. Pavel Sedlák Vytvořeno: září 2013 Název: VY_32_INOVACE_VL_04_ČESKÁ REPUBLIKA 4. 5. ročník

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v CHKO Beskydy Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová

Více

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I.1. Tvar koryta a jeho vývoj Klima, tvar krajiny, vegetace a geologie povodí určují morfologii vodního toku (neovlivněného antropologickou

Více

Určení potenciálu výskytu vranky obecné v rámci říční sítě z pohledu hydromorfologie toků a mapování příčných objektů

Určení potenciálu výskytu vranky obecné v rámci říční sítě z pohledu hydromorfologie toků a mapování příčných objektů LIFE11 NAT/CZ/490 Určení potenciálu výskytu vranky obecné v rámci říční sítě z pohledu hydromorfologie toků a mapování příčných objektů Dokumentace k aktivitě: A.6 - Mapa (GIS) hydromorfologie toků v EVL

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44

Více

Připomínka: Předkládané podklady nejsou s ohledem na vyčíslení hospodárnosti kompletní, a proto nejsou vhodné pro zaujmutí komplexního stanoviska.

Připomínka: Předkládané podklady nejsou s ohledem na vyčíslení hospodárnosti kompletní, a proto nejsou vhodné pro zaujmutí komplexního stanoviska. WELL Consulting, s.r.o. Vypořádání připomínek k dokumentaci podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění "Plavební stupeň Děčín záměr zařazený v kategorii I Vypořádání

Více

VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26

VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26 VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Černé jezero Cesta autem z Kašperských Hor: cca 40 minut

Černé jezero Cesta autem z Kašperských Hor: cca 40 minut ŠUMAVSKÁ JEZERA Šumavská jezera jsou všechna ledovcového původu. Na české straně je jich celkem pět: Černé, Čertovo, Prášilské, Plešné a jezero Laka. Největší je Černé jezero, nejvýše položené a zároveň

Více

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče 4. Přírodní památka Kamenná u Staříče Na území dávno opuštěných vápencových lomů v prostoru mezi obcí Staříč a dolem Staříč III, na severovýchodním svahu vrchu Kamenná (385 m n. m.) se vyvinula travnatá

Více

Univerzita Hradec Králové Přírodovědecká fakulta katedra biologie

Univerzita Hradec Králové Přírodovědecká fakulta katedra biologie Univerzita Hradec Králové Přírodovědecká fakulta katedra biologie Populační ekologie, stanovištní nároky a generativní reprodukce kriticky ohrožených druhů cévnatých rostlin ČR (Adenophora liliifolia,

Více

Pro komisi životního prostředí Městský úřad Benešov nad Ploučnicí. V Benešově n/pl. dne 12.3.2007. Doplnění šetření stavu - 3.2.2007 a 12.3.

Pro komisi životního prostředí Městský úřad Benešov nad Ploučnicí. V Benešově n/pl. dne 12.3.2007. Doplnění šetření stavu - 3.2.2007 a 12.3. Pro komisi životního prostředí Městský úřad Benešov nad Ploučnicí V Benešově n/pl. dne 12.3.2007 Doplnění šetření stavu - 3.2.2007 a 12.3.2007 Obsah: a) stav klíšťat na území města a jeho okolí b) doplnění

Více

Příloha I. Novinové články: 1. RAPORT, 31. 5. 2005. 2. Rakovnický denník, 27. 5. 2005

Příloha I. Novinové články: 1. RAPORT, 31. 5. 2005. 2. Rakovnický denník, 27. 5. 2005 Novinové články: Příloha I. 1. RAPORT, 31. 5. 2005 2. Rakovnický denník, 27. 5. 2005 Databáze: Příloha II. A B C Č. DRUH KÚ/NEJBL. OBEC NÁZEV 1 35 Krty/Ostrovec Ostrovecká olšina 2 35 Krty/Velečín Ostrovecký

Více

Dvě významné lokality pleistocénních slínů při severovýchodním okraji Prahy

Dvě významné lokality pleistocénních slínů při severovýchodním okraji Prahy Bohemia centralis, Praha, 29: 5 28, 2009 Dvě významné lokality pleistocénních slínů při severovýchodním okraji Prahy Two important Pleistocene marl localities at north-eastern margin of Prague Jiří Kovanda

Více

VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY

VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY Vodní ekosystémy: Ekosystémy stojatých vod - přirozené (jezera, slepá ramena, tůně, plesa) - umělé (rybniční soustavy, přehrady, zatopené lomy a štěrkovny, odkalovací nádrže

Více

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V.

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapa lesních vegetačních stupňů v Chráněné

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Mydlovarský luh CZ0213048

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Mydlovarský luh CZ0213048 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Mydlovarský luh CZ0213048 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Mydlovarský luh Kód lokality: CZ0213048 Kód lokality

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

Přehled terestrických plžů CHKO Křivoklátsko

Přehled terestrických plžů CHKO Křivoklátsko Erica, Plzeň, 12: 83 91, 2004 83 Libor DVOŘÁK 1) & Petra TUČKOVÁ 2) 1) Správa NP a CHKO Šumava, Sušická 399, 341 92 Kašperské Hory, e-mail: libor.dvorak@npsumava.cz 2) Správa CHKO Křivoklátsko, 270 24

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz ČESKÁ REPUBLIKA je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, který náleží do oblasti mírného klimatického pásu severní polokoule. Celková délka státních hranic České republiky představuje 2 290,2 km.

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Obror Aplikovaná ekoligie Bakalářská práce Doupné stromy v lesích Den-trees in the forests Vedoucí

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU Křivoklátsko, Rakovnicko, Berounsko, Praha jih VE DNECH 30. 4. 3. 5. 2015 ------------------------------------------------------------------------------ Určeno pro pěší turistiku,

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO Jan Losík červenec 2012 2 Zpracovatel: Mgr.

Více

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva Mgr. Libuše Vlasáková národní zástupkyně pro Ramsarskou úmluvu Ministerstvo životního prostředí Co je to Ramsarská

Více

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM Úsek 08 (staničení 2706-2847 m) Stávající úsek, opevněný betonovými panely, je částečně ve vzdutí dvou stupňů ve dně. Horní stupeň slouží k odběru vody do cukrovarského rybníka. Dolní stupeň, viz foto,

Více

Příspěvek k poznání rozšíření dvou druhů ostruháčků (Lepidoptera: Lycaenidae) v severních Čechách

Příspěvek k poznání rozšíření dvou druhů ostruháčků (Lepidoptera: Lycaenidae) v severních Čechách Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec, 32: 163 170, 2014 ISBN 978-80-87266-16-8 Příspěvek k poznání rozšíření dvou druhů ostruháčků (Lepidoptera: Lycaenidae) v severních Čechách On the occurrence

Více

H O L Á S E C K Á J E Z E R A

H O L Á S E C K Á J E Z E R A Přírodní památka H O L Á S E C K Á J E Z E R A Botanický průzkum Autor: Ing. Jindřich Šmiták Česká 32 602 00 Brno Datum zpracování: duben-červenec 2012 1. Stručná charakteristika Přírodní památka Holásecká

Více

1. Celkový pohled na lesní část, olšina s porostem ostřice třeslicovité.

1. Celkový pohled na lesní část, olšina s porostem ostřice třeslicovité. 7. Přírodní rezervace Novodvorský močál Na jihovýchodním okraji Panských Nových Dvorů tam, kde začíná lesní komplex bývalého vojenského lesa a kde byl kdysi rybník, vzniklo samovolnou sukcesí (vývojem)

Více

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ Citace Duras J.: Nádrž Klíčava vztah kvality a intenzity vodárenského využití. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 271-276. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Základy struktury odborného textu

Základy struktury odborného textu Základy struktury odborného textu (schéma pro potřeby SPESEM, KEPA UHK) proč je její dodržování a znalost pro čtenáře důležitá? -v odborném textu jde o informace -čteme rychleji a "lépe" (tzv. racionální

Více

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně Přílohy V Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory zajištění monitoringu vod účinné od 1. května 2010

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření V Brně dne 23. července 2010 Sp. zn.: 4907/2009/VOP/JPL Průběžná zpráva o výsledku šetření veřejného ochránce práv ve věci ochrany území CHKO Křivoklátsko A - Obsah podnětu Podnětem doručeným dne 3. září

Více

Zajímavé nálezy listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) v západních Čechách

Zajímavé nálezy listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) v západních Čechách Západočeské entomologické listy (2012), 3: 1 5 ISSN 1804-3062 Zajímavé nálezy listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) v západních Čechách Václav Týr Žihle 119, 331 65 Žihle; e-mail: vaclavtyr@seznam.cz

Více

Příloha 4 k průběžné zprávě č. 2. Dílčí výsledky expedice Norsko 2015 17.7.-28-7. 2015

Příloha 4 k průběžné zprávě č. 2. Dílčí výsledky expedice Norsko 2015 17.7.-28-7. 2015 Příloha 4 k průběžné zprávě č. 2 Název projektu: Realizace záchranného programu pro rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus Wulfen) Dílčí výsledky expedice Norsko 2015 17.7.-28-7. 2015 4.12.2015 Program

Více

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZPRÁVA BEZDREVSKÝ POTOK 10100092_1 - Ř. KM 25,000 28,000 červen 2014 Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Uhřínov - Benátky (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Uhřínov - Benátky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Obsah ÚVOD.... 2 Popis lokality 3 Úkoly. 4 Závěr.... 5 Zdroje.. 6 Přílohy... 6 Úvod Prvním tématem, které budeme zpracovávat v rámci přírodovědného klubu, jsou Hlavní

Více

Podle výskytu - vody podzemní a vody povrchové Podzemní vody - podzemní a jeskynní jezírka, podzemní toky, vody skalní a půdní Povrchové vody -

Podle výskytu - vody podzemní a vody povrchové Podzemní vody - podzemní a jeskynní jezírka, podzemní toky, vody skalní a půdní Povrchové vody - Druhy a typy vod Podle výskytu - vody podzemní a vody povrchové Podzemní vody - podzemní a jeskynní jezírka, podzemní toky, vody skalní a půdní Povrchové vody - stojaté (lentické) a tekoucí (lotické) Z

Více