Návod k obsluze. Stacionární zdroje energie MOVITRANS Instalační materiál TCS, TIS, TLS, TVS. Vydání 07/2006 GC / CS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze. Stacionární zdroje energie MOVITRANS Instalační materiál TCS, TIS, TLS, TVS. Vydání 07/2006 GC43000 11445955 / CS"

Transkript

1 Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby Stacionární zdroje energie MOVITRANS Instalační materiál TCS, TIS, TLS, TVS GC43000 Vydání 07/ / CS Návod k obsluze

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Obsah 1 Důležitá upozornění Bezpečnostní pokyny Instalace Typové označení, typové štítky a obsah dodávky Držák profilových lišt TIS10A...-H Profilová lišta (TIS10A...-P..-0/F..-0) Kabelová průchodka pro trat ový vodič (TIS10A...-A..-0) Kompenzační skříňka TCS10A Připojovací rozvodná skříňka TVS10A Držák TIS10A...-X Trat ový vodič a přívodní kabel TLS10E Potřebné nářadí Úprava trat ového vodiče TLS10E Připojení trat ového vodiče TLS na TCS10A / TVS10A Úprava přívodního kabelu TLS10E Připojení přívodního kabelu TLS10E na TVS10A Technické údaje Vysokofrekvenční kabely, kabelová oka a kabelové vývodky Elektrické vlastnosti vysokofrekvenčních kabelů a jejich schválení Schválení UL Rozměry TCS10A / TVS10A Rozměrové výkresy držáků profilových lišt TIS10A...-H Rozměrové výkresy pevných profilových lišt TIS10A...-P Rozměrové výkresy pružných profilových lišt TIS10A...-F Rozměrové výkresy kabelových průchodek TIS10A...-A Rozměrové výkresy plechových držáků TIS10A...-X Rozměrový výkres, stínicí plech Rejstřík změn Změny oproti předchozím verzím Index Návod k obsluze MOVITRANS Instalační materiál TCS, TIS, TLS, TVS 3

4 1 Důležitá upozornění Návod k obsluze 1 Důležitá upozornění Popis symbolů v bezpečnostních pokynech a výstražné pokyny Dodržujte prosím bezpodmínečně bezpečnostní pokyny a výstražná upozornění uvedená v tomto návodu! Hrozící nebezpečí. Možné následky: Smrt nebo těžká poranění. Nebezpečná situace. Možné následky: lehká nebo drobná poranění. Škodlivá situace. Možné následky: poškození pohonu a okolí. Uživatelské tipy a užitečné informace. Dodržení návodu k obsluze je předpokladem pro bezporuchový provoz a pro uplatnění případných nároků vyplývajících ze záruky. Než začnete se zařízením pracovat, přečtěte si nejprve návod k obsluze! Návod k obsluze obsahuje důležité servisní pokyny; musí být proto uložen v blízkosti zařízení. Použití v souladu s určeným účelem Trat ové vodiče MOVITRANS TLS10E jsou určeny pro tratě s bezkontaktním přenosem energie v průmyslových (a podobných) zařízeních. MOVITRANS TLS10E je vhodný k připojení na přizpůsobovací modul TAS10A. Trat ové vodiče MOVITRANS TLS10E se kladou podél přenosové tratě. Všechny údaje ohledně technických parametrů a přípustných podmínek na místě použití je třeba bezpodmínečně dodržet. Instalační prvky MOVITRANS TIS10A smí být použity pouze s transformátorem THM10C nebo THM20C. Kompenzační krabice MOVITRANS TCS10A se při delších přenosových tratích zapojují do série s trat ovými vodiči MOVITRANS TLS10E. Připojovací rozvodné skříňky TVS10A se používají jako místa připojení trat ových vodičů v provozu. Všechny údaje ohledně technických parametrů a přípustných podmínek na místě použití je třeba bezpodmínečně dodržet. Uvedení do provozu (zahájení provozu v souladu s určeným účelem) není přípustné, dokud není potvrzeno, že zařízení splňuje požadavky směrnice o elektromagnetické slučitelnosti 89/336/EWG, a že je zajištěna shoda koncového výrobku se směrnicí o stavbě strojů 98/37/EWG (s přihlédnutím k EN 60204). 4 Návod k obsluze MOVITRANS Instalační materiál TCS, TIS, TLS, TVS

5 Důležitá upozornění 1 Při instalaci, uvádění do provozu a při provozování zařízení s bezkontaktním přenosem energie na základě indukčního principu je na pracovištích nutno dodržovat předpis BG B11 "Elektromagnetická pole". Okolní prostředí Použití je zakázáno v následujícím prostředí, pokud není zařízení pro tato prostředí výslovně určeno: ve výbušném prostředí v prostředí s výskytem škodlivých olejů, kyselin, plynů, par, prachu, záření apod. Likvidace Dbejte prosím na dodržení platných předpisů: Materiál likvidujte podle jeho povahy a podle platných předpisů, např. jako: elektronický šrot (plošné spoje) hliník plech měď plasty (pláště kabelů) atd. Návod k obsluze MOVITRANS Instalační materiál TCS, TIS, TLS, TVS 5

6 2 Bezpečnostní pokyny 2 Bezpečnostní pokyny Instalace a uvedení do provozu Nikdy neinstalujte a neuvádějte do provozu poškozené výrobky. Poškození prosím neprodleně reklamujte u firmy, která zajišt ovala transport. Instalaci, uvedení do provozu a servis zařízení smí provádět pouze odborný elektrotechnický personál s příslušnou kvalifikací pro prevenci úrazů při respektování platných předpisů (např. EN 60204, VBG 4, DIN-VDE 0100/0113/0160). Při instalaci a uvádění ostatních částí do provozu dbejte pokynů v příslušných návodech! Ochranná opatření a ochranná zařízení musí vyhovovat platným předpisům (např. EN nebo EN 50178). Nutné ochranné opatření: Uzemnění přístroje Pomocí vhodných opatření (např. spojením binárního vstupu DIØØ "/zablokování koncového stupně" na regulátoru napájení TPS10A s kontaktem DGND) zajistěte, aby se při zapnutí sít ového napájení nemohlo zařízení samočinně rozběhnout. Provoz a servis Před odstraněním ochranného krytu odpojte přístroje TPS10A a TAS10A od sítě. Nebezpečná napětí se mohou vyskytovat až 10 minut po odpojení od sítě. Při sejmutém ochranném krytu má zařízení stupeň ochrany IP00, na všech konstrukčních částech se vyskytují nebezpečná napětí. Během provozu musí být zařízení uzavřeno. V zapnutém stavu vznikají na výstupních svorkách a na připojených kabelech a svorkách nebezpečná napětí. Nebezpečná napětí se mohou vyskytovat, i když je jednotka nastavující napájení TPS10A zablokována. Zhasnutí LED V1 "Provoz" a ostatních indikačních prvků na napájecím měniči TPS10A neznamená, že zařízení TPS10A a TAS10A jsou oddělena od sítě a že jsou bez napětí. Interní bezpečnostní funkce mohou následně zastavit celé zařízení. Odstranění příčiny poruchy nebo reset může způsobit, že se zařízení samočinně znovu rozběhne. Není-li to z bezpečnostních důvodů přípustné, odpojte nejprve zařízení TPS10A a TAS10A od sítě a až potom odstraňte poruchu. 6 Návod k obsluze MOVITRANS Instalační materiál TCS, TIS, TLS, TVS

7 Instalace Typové označení, typové štítky a obsah dodávky 3 3 Instalace 3.1 Typové označení, typové štítky a obsah dodávky Příklad Typové označení: Kompenzační skříňka T C S 10 A E Provedení: 1 = standardní 2 = zvláštní provedení Kompenzační kapacita: 090 = 900 nf 120 = 1200 nf Proud trat ového vodiče: 06 = 60 A / 08 = 85 A Provedení krytu: E = zvýšený stupeň krytí IP65 Verze: A Konstrukční řada a generace:10 = standardní Typ instalace: S = stacionární Součást: C = kompenzační skříňka Typ: T = MOVITRANS Příklad Typové označení: Rozvodná skříňka T V S 10 A E Provedení: 1 = standardní 2 = zvláštní provedení Kompenzační kapacita: není zabudována Proud trat ového vodiče: 06 = 60 A / 08 = 85 A Provedení krytu: E = zvýšený stupeň krytí IP65 Verze: A Konstrukční řada a generace: 10 = standardní Typ instalace: S = stacionární Součást: V = Připojovací rozvodná skříňka Typ: T = MOVITRANS Návod k obsluze MOVITRANS Instalační materiál TCS, TIS, TLS, TVS 7

8 3 Instalace Typové označení, typové štítky a obsah dodávky Příklad Typové označení: Trat ový vodič T L S 10 E Provedení: 1 = standardní 2 = s kabelovým okem Počet samostatných žil: 01 = jednožilový 06 = šestižilový Průřez vedení: 006 = 6 mm = 8 mm = 16 mm = 25 mm = 41 mm 2 Provedení trat ového vodiče: E = kulaté Konstrukční řada a generace:10 = standardní Typ instalace: S = stacionární Součást: L = vysokofrekvenční trat ový vodič Typ: T = MOVITRANS Příklady typových štítků Obr. 1: Typový štítek kompenzační skříňky TCS10A-E AXX Obr. 2: Typový štítek připojovací rozvodné skříňky TVS10A-E AXX 8 Návod k obsluze MOVITRANS Instalační materiál TCS, TIS, TLS, TVS

9 Instalace Typové označení, typové štítky a obsah dodávky 3 Příklad typového označení instalačních prvků T I S 10 A 0XX - XXX - 0 Provedení: 0 = standardní Úplný držák (pro profilovou lištu): H00 = profil AFT 180 H01 = profil Cinetic 180 H02 = profil Dürr 180 Pružná profilová lišta (kabelový kanál), délka 2,2 m: F33 = pružná, montážní rozměr 33 mm F74 = pružné, montážní rozměr 74 mm Tuhá profilová lišta (kabelový kanál), délka 3 m: F33 = tuhá, montážní rozměr 33 mm P74 = tuhá, montážní míra 74 mm Kabelový průchod: A00 = průchodka A74 = kabelová průchodka 8 mm 2 Plechový držák (pro TCS, TVS a TIS10A008-H02-0): X00 = profil AFT 180 X01 = Cinetc-Profil 180 X02 = Dürr 180 XH2 = univerzální Průřez vedení: 008 = 8 mm 2 Verze: A Konstrukční řada a generace: 10 = standardní Typ instalace: S = stacionární Součást: I = Instalační prvek Typ: T = MOVITRANS Návod k obsluze MOVITRANS Instalační materiál TCS, TIS, TLS, TVS 9

10 3 Instalace Typové označení, typové štítky a obsah dodávky Obsah dodávky kompenzační skříňky TCS10A, proud vodiče 60 A / 85 A Kompenzační skříňka Rozsah dodávky TCS10A-E TCS10A s nasazeným zaslepovacím šroubením TCS10A-E TCS10A-E křížové šrouby s čočkovou hlavou M8, s pružnou podložkou a podložkou 1 křížový šroub s čočkovou hlavou M5 s pružnou podložkou a podložkou k vyrovnání potenciálů Obsah dodávky rozvodné skříňky TVS10A, proud vodiče 60 A Rozvodná skříňka Rozsah dodávky TVS10A-E TVS10A se 4 namontovanými záslepkami M25 a 2 namontovanými záslepkami M32 1 křížový šroub s čočkovou hlavou M5 s pružnou podložkou a podložkou k vyrovnání potenciálů 8 ks šestihranných matic M6 8 ks proudových propojek Obsah dodávky rozvodné skříňky TVS10A, proud vodiče 85 A Rozvodná skříňka Rozsah dodávky TVS10A-E TVS10A s nasazeným zaslepovacím šroubením TVS10A-E křížový šroub s čočkovou hlavou M5 s pružnou podložkou a podložkou k vyrovnání potenciálů 4 šestihranné matice M8 4 ks proudových propojek Obsah dodávky trat ového vodiče a přívodu TLS10E bez kabelového oka Při objednávce udejte požadovanou délku v metrech. Trat ový vodič bez kabelového oka TLS10E TLS10E TLS10E TLS10E TLS10E Obsah dodávky, trat ový vodič a přívod TLS10E s kabelovým okem na konci kabelu Obsah dodávky zahrnuje mimoto druhé kabelové oko k připojení na přípojný šroub M8. Při objednávce udejte požadovanou délku v metrech. Trat ový vodič s kabelovým okem na jednom konci kabelu TLS10E TLS10E Návod k obsluze MOVITRANS Instalační materiál TCS, TIS, TLS, TVS

11 Instalace Typové označení, typové štítky a obsah dodávky 3 Obsah dodávky, instalační prvky TIS10A pro upevnění na hliníkových profilech Instalační prvky TIS10A008.. (držáky, profilové lišty, držáky, kabelové průchody) jsou vhodné pro upevnění na hliníkové profily (např. elektrické závěsné dráhy). Instalační prvky Pozice Typové označení Úplný držák se 2 otočnými držáky, vhodný pro hliníkové profily AFT 180 TIS10A008-H00-0 Úplný držák se 2 otočnými držáky, vhodný pro hliníkové profily Cinetic 180 [4] TIS10A008-H01-0 Úplný držák se 2 otočnými držáky, vhodný pro hliníkové profily Dürr 180 TIS10A008-H02-0 Tuhá profilová lišta, montážní rozměr 33 mm, délka 3 m [6] TIS10A008-P33-0 Tuhá profilová lišta, montážní rozměr 74 mm, délka 3 m [5] TIS10A008-P74-0 Pružná profilová lišta, montážní rozměr 33 mm, délka 2,2 m [7] TIS10A008-F33-0 Pružná profilová lišta, montážní rozměr 74 mm, délka 2,2 m [8] TIS10A008-F74-0 Kabelová průchodka [2] TIS10A008-A00-0 Tvarovka pro zavedení trat ového vodiče 8 mm 2 [3] TIS10A008-A74-0 Úplný přídržný plech se 2 šrouby s vnitřním šestihranem M6x25, TIS10A-008-X00-0 pro hliníkový profil AFT 180 Úplný přídržný plech se 2 šrouby s vnitřním šestihranem M6x25, TIS10A-008-X01-0 [1] pro hliníkový profil Cinetic 180 Úplný přídržný plech se 2 šrouby s vnitřním šestihranem M6x25, TIS10A-008-X02-0 pro hliníkový profil Dürr 180 Hliníkový profil (není v obsahu dodávky) [9] - Instalační prvky TIS10A smí být použity pouze s transformátorem THM10C nebo THM20C. Ke spolehlivému upevnění profilových lišt jsou nutné následující typy držáků: Přímé kusy s tuhou profilovou lištou TIS10A008-Pxx: 2 kusy/ metr Oblouky s pružnou profilovou lištou TIS10A008-Fxx: 3 kusy/ metr [1] [2] [9] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 57970AXX Návod k obsluze MOVITRANS Instalační materiál TCS, TIS, TLS, TVS 11

12 3 Instalace Typové označení, typové štítky a obsah dodávky Montážní rozměr Na následujícím obrázku je uveden montážní rozměr zcela sestavených profilových lišt [A] [B] [C] 58064AXX [A] [B] [C] AFT profil 180 s odpovídajícím držákem (...H00-0) a profilovou lištou Cinetic profil 180 s odpovídajícím držákem (...H01-0) a profilovou lištou Dürr profil 180 s odpovídajícím držákem (...H02-0) a profilovou lištou 12 Návod k obsluze MOVITRANS Instalační materiál TCS, TIS, TLS, TVS

13 Instalace Typové označení, typové štítky a obsah dodávky 3 Obsah dodávky Instalační prvky TIS10A pro univerzální montáž Instalační prvky TIS10A008.. (držáky, profilové lišty, přídržné plechy, kabelové prostupy) jsou vhodné pro univerzální montáž na zařízení. Při montáži na ocelovou konstrukci musí být použit stínicí plech (není obsahem dodávky, kap. "Technické údaje"). Instalační prvky Pozice Typové označení Úplný držák se 2 otočnými držáky, vhodnými pro univerzální přídržný plech [3] TIS10A008-H02-0 Tuhá profilová lišta, montážní rozměr 33 mm, délka 3 m [5] TIS10A008-P33-0 Tuhá profilová lišta, montážní rozměr 74 mm, délka 3 m [4] TIS10A008-P74-0 Pružná profilová lišta, montážní rozměr 33 mm, délka 2,2 m [6] TIS10A008-F33-0 Pružná profilová lišta, montážní rozměr 74 mm, délka 2,2 m [7] TIS10A008-F74-0 Kabelová průchodka [1] TIS10A008-A00-0 Tvarovka pro zavedení trat ového vodiče 8 mm 2 [2] TIS10A008-A74-0 Univerzální přídržný plech [9] TIS10A-008-XH2-0 Stínicí plech při montáži na ocelovou konstrukci (není obsahem dodávky) [8] - Instalační prvky TIS10A smí být použity pouze s přenosovou hlavou THM10C nebo THM20C. Ke spolehlivému upevnění profilových lišt jsou nutné následující typy držáků: Přímé kusy s tuhou profilovou lištou TIS10A008-Pxx: 2 kusy/ metr Oblouky s pružnou profilovou lištou TIS10A008-Fxx: 3 kusy/ metr [A] Montáž na hliníkovou konstrukci [A] [B] Montáž na ocelovou konstrukci [B] [1] [2] [3] [9] [4] [5] [6] [7] 59302AXX [3] [9] [4] [5] [6] [7] [8] 59310AXX Návod k obsluze MOVITRANS Instalační materiál TCS, TIS, TLS, TVS 13

14 3 Instalace Typové označení, typové štítky a obsah dodávky Montážní rozměr Na následujícím obrázku je uveden montážní rozměr zcela sestavené profilové lišty včetně univerzálního plechového držáku TIS10008-XH2-0 pro držák TIS10A008-H [A] [B] 59325AXX [A] [B] Montáž na hliníkový profil Montáž se stínicím plechem na ocelovou konstrukci 14 Návod k obsluze MOVITRANS Instalační materiál TCS, TIS, TLS, TVS

15 Instalace Držák profilových lišt TIS10A...-H Držák profilových lišt TIS10A...-H..-0 Schválení UL Je uděleno schválení UL pro plastickou hmotu použitou na držáky TIS10A...-H..-0. Popis Držák TIS10A...-H..-0 slouží k uložení profilové lišty (kabelového kanálku) TIS10A...-P..-0/F..-0 ( kapitola "Profilová lišta TIS10A...-P..-0/F..-0"). Dodává se úplný držák se dvěma otočnými držáky. [1] [2] [3] 58925AXX [1] TIS10A008-H00-0 vhodný pro AFT profil 180 [2] TIS10A008-H01-0 vhodný pro profil Cinetic 180 [3] TIS10A008-H02-0 vhodný pro profil Dürr 180 a univerzální držák Návod k obsluze MOVITRANS Instalační materiál TCS, TIS, TLS, TVS 15

16 3 Instalace Profilová lišta (TIS10A...-P..-0/F..-0) 3.3 Profilová lišta (TIS10A...-P..-0/F..-0) Schválení UL Je uděleno schválení UL pro plastickou hmotu profilových lišt TIS10A...-P..-0/F..-0. Tuhá profilová lišta TIS10A-...-P..-0 Profilová lišta TIS10A...-P..-0 v tuhém provedení slouží k uložení trat ového vodiče především na rovných úsecích trasy. [1] [2] 58926AXX [1] TIS10A008-P33-0 [2] TIS10A008-P Návod k obsluze MOVITRANS Instalační materiál TCS, TIS, TLS, TVS

17 Instalace Profilová lišta (TIS10A...-P..-0/F..-0) 3 Pružná profilová lišta TIS10A-...-F..-0 Profilová lišta TIS10A...-F..-0 v pružném provedení slouží k uložení trat ového vodiče především na zakřivených úsecích trasy trat ového vodiče. [1] [2] 57733AXX [1] TIS10A008-F33-0 [2] TIS10A008-F74-0 Profilová lišta TIS10A...-P../F..-0 montáž Na následujícím obrázku je uveden principiální postup při montáži profilové lišty TIS10A...-P..-0/F..-0 na odpovídající držák TIS10A..-H..-0. [A] [B] [1] [2] [3] [4] [1] [2] [3] [4] 57745AXX [1] Montážní profil [2] Držák TIS10A...-H..-0 [3] Otočný držák [4] Profilová lišta TIS10A...-P..0/F..-0 Návod k obsluze MOVITRANS Instalační materiál TCS, TIS, TLS, TVS 17

18 3 Instalace Kabelová průchodka pro trat ový vodič (TIS10A...-A..-0) 3.4 Kabelová průchodka pro trat ový vodič (TIS10A...-A..-0) Schválení UL Bylo uděleno schválení UL pro plastickou hmotu tvarovky pro zavedení trat ového vodiče TIS10A008-A74-0. Popis Kabelová průchodka TIS10A...-A..-0 se použije, pokud je nutno přerušit trasu trat ového vodiče. Tak je tomu například: v oblasti rozdvojení trasy trat ového vodiče při připojení na kompenzační skříň TCS10A nebo na přípojný rozbočovač TVS10A na konci trasy trat ového vodiče (ukončení trasy) [1] [2] 58928AXX [1] TIS10A008-A00-0 (kabelová průchodka pouzdro) [2] TIS10A008-A74-0 (tvarovka pro zavedení trat ového vodiče 8 mm 2 ) 18 Návod k obsluze MOVITRANS Instalační materiál TCS, TIS, TLS, TVS

19 Instalace Kompenzační skříňka TCS10A Kompenzační skříňka TCS10A... Popis Kompenzační skříňka TCS10A se používá ke kompenzaci indukčnosti tratě. [3] [2] [1] [2] [3] 56902AXX [1] Kompenzační skříňka TCS10A [2] Přírubová deska levá / pravá [3] Přípojka PE (M5) Vývod PE propojte s ochrannou zemí (průřez vodiče 16 mm 2 ). Počet a velikost zaslepovacích šroubů Počet a velikost zaslepovacích šroubů Typ Kompenzační skříňka Přírubová deska levá Přírubová deska pravá TCS10A-E TCS10A-E TCS10A-E xM25 2xM32 4xM25 2xM32 Návod k obsluze MOVITRANS Instalační materiál TCS, TIS, TLS, TVS 19

20 3 Instalace Připojovací rozvodná skříňka TVS10A 3.6 Připojovací rozvodná skříňka TVS10A Popis Připojovací rozvodná skříňka TVS10A se používá k připojení přívodního kabelu TLS10E (napájecí skříňka trat s přenosem energie). k připojení trat ového vodiče na trat s přenosem energie. [4] [3] [1] [2] [4] 56903AXX [1] Připojovací rozvodná skříňka TVS10A [2] Přírubová deska pravá [3] Přírubová deska levá [4] Přípojka PE (M5) Vývod PE propojte s ochrannou zemí (průřez vodiče 16 mm 2 ). Počet a velikost zaslepovacích šroubů Počet a velikost zaslepovacích šroubů Typ Přípojný rozbočovač Přírubová deska levá Přírubová deska pravá TVS10A-E TVS10A-E TVS10A-E xM32 2xM32 4xM25 2xM32 20 Návod k obsluze MOVITRANS Instalační materiál TCS, TIS, TLS, TVS

21 Instalace Držák TIS10A...-X Držák TIS10A...-X..-0 Popis Držák TIS10A008-X0.-0 slouží k upevnění kompenzační skříňky TCS10A nebo přípojného rozbočovače TVS10A na hliníkový profil. Pro hliníkové profily různých výrobců je vždy k dispozici vlastní přizpůsobený držák. Držák TIS10A...-X0.-0 se dodává se dvěma šrouby M6x25 s vnitřním šestihranem. Univerzální držák TIS10A008-XH2 je určen k upevnění držáku TIS10A008-H02-0 na hliníkovou nebo ocelovou konstrukci, pokud není k dispozici žádný hliníkový profil. [1] [2] [3] [4] 59298AXX [1] TIS10A008-X00-0 vhodný pro hliníkový profil AFT 180 [2] TIS10A008-X01-0 vhodný pro hliníkový profil Cinetic 180 [3] TIS10A008-X02-0 vhodný pro hliníkový profil Dürr 180 [4] TIS10A008-XH2-0 k upevnění držáku TIS10A008-H02-0 Návod k obsluze MOVITRANS Instalační materiál TCS, TIS, TLS, TVS 21

22 3 Instalace Trat ový vodič a přívodní kabel TLS10E 3.8 Trat ový vodič a přívodní kabel TLS10E Schválení UL Je uděleno schválení UL pro trat ový vodič TLS10E. [1] [2] [3] [4] 56894AXX Popis [1] TLS10E : Vysokofrekvenční kabel (trat ový vodič) pro hlavu transformátoru THM Průřez vodiče 8 mm 2 Přeložení jako proudová smyčka v plastovém profilu [2] TLS10E : Vysokofrekvenční kabel (trat ový vodič) pro hlavu transformátoru THM Průřez vodiče 16 mm 2 Přeložení na podlaze nebo v podlaze [3] TLS10E / TLS10E : Vysokofrekvenční kabel (trat ový vodič) pro hlavu transformátoru THM Průřez vodiče 25 mm 2 / Průřez vodiče 41 mm 2 Uložení jako proudová smyčka na podlaze nebo pod podlahou [4] TLS10E : Lanko, jako přívodní kabel napájecí skříňka trat s přenosem energie Průřez vodiče 6 6 mm 2 Pevné uložení, např. v kabelovém kanálu nebo jako kabel do vlečných řetězů 22 Návod k obsluze MOVITRANS Instalační materiál TCS, TIS, TLS, TVS

23 Instalace Potřebné nářadí Potřebné nářadí Vhodné nářadí k úpravě trat ových vodičů: [1] [2] [3] [4] [5] [6] 56977AXX [1] Boční štípací kleště [4] Pájecí kelímek s cínovou pájkou [2] Nůž [5] Pájedlo s cínovou pájkou [3] Smršt ovací hadička [6] Svěrák Návod k obsluze MOVITRANS Instalační materiál TCS, TIS, TLS, TVS 23

24 3 Instalace Úprava trat ového vodiče TLS10E 3.10 Úprava trat ového vodiče TLS10E Trat ový vodič Trat ové vodiče systému MOVITRANS jsou konstruovány jako vysokofrekvenční kabely. Jádro vysokofrekvenčního kabelu je složeno z drátků, vzájemně izolovaných tenkou vrstvou laku a je chráněno proti dotyku dvojí izolací. Úprava K úpravě trat ových vodičů je nejvhodnější pájecí kelímek nebo pájedlo. Lisování kabelových ok není přípustné! Připojení kabelových ok pájením Zhotovení koncovek vodičů Spojte konce kabelů s kabelovými oky důkladným pájením! Jen tak se dá dosáhnout dostatečně malá hodnota přechodového odporu! Zhotovení koncovek vodičů se provádí v několika krocích. Postupujte následujícím způsobem: 1. Přesuňte smršt ovací hadičku přes konec kabelu. 2. Označte délku kabelu k odizolování. 3. Odizolujte konec kabelu AXX 56154AXX 24 Návod k obsluze MOVITRANS Instalační materiál TCS, TIS, TLS, TVS

25 Instalace Úprava trat ového vodiče TLS10E 3 4. Pocínujte odizolovaný konec kabelu v pájecím kelímku nebo pomocí pájedla ( následující obrázek). Pomocí pájedla ( obrázek A): Naplňte kabelové oko zpola cínovou pájkou a vnořte odizolovaný konec kabelu do kabelového oka. Zahřívejte kabelové oko tak dlouho, až se izolace (laková vrstva) jednotlivých drátků roztaví a vyplave jako hnědý škraloup z kabelového oka. Pomocí pájecího kelímku ( obrázek B): Držte odizolovaný konec kabelu v pájecím kelímku tak dlouho, až se izolace (laková vrstva) jednotlivých drátků roztaví a vyplave v kelímku jako hnědý škraloup. A B 56975AXX 5. Při pájení se musí izolace (laková vrstva) jednotlivých drátků roztavit a vyplavit z kelímku! Jen tak lze zajistit dostatečně kvalitní spojení AXX Návod k obsluze MOVITRANS Instalační materiál TCS, TIS, TLS, TVS 25

26 3 Instalace Připojení trat ového vodiče TLS na TCS10A / TVS10A 6. Přesuňte smršt ovací hadičku přes pájené místo. 7. Zahřívejte smršt ovací hadičku, až se kolem pájeného místa těsně smrští AXX 3.11 Připojení trat ového vodiče TLS na TCS10A / TVS10A 1. Vyšroubujte záslepky (podle počtu připojovaných trat ových vodičů). 2. Místo záslepek našroubujte příslušný počet kabelových vývodek M25 (TCS10A) nebo M25/M32/M40 (TVS10A). 3. Otevřete skříňku. Vyšroubujte 4 šrouby M5 se šestihrannou hlavou krytu skříňky. 4. Zasuňte upravené trat ové vodiče přes kabelové vývodky do připojovacího prostoru skříňky TCS/TVS. 5. Připojení trat ového vodiče TLS na TCS10A Vyšroubujte na svorkové desce skříňky TCS10A oba křížové šrouby M8 s čočkovou hlavou. Upravené trat ové vodiče s kabelovými oky přiložte na připojovací svorníky. Zašroubujte oba křížové šrouby s čočkovou hlavou zpět na připojovací svorník. Trat ové vodiče jsou tím upevněny. Obr. 3: Kompletně připojené trat ové vodiče na TCS10A 56978AXX 26 Návod k obsluze MOVITRANS Instalační materiál TCS, TIS, TLS, TVS

27 Instalace Úprava přívodního kabelu TLS10E Připojení trat ového vodiče TLS na TVS10A Odšroubujte šestihranné matice M6 z připojovacích svorníků (podle schématu zapojení; podle počtu připojovaných trat ových vodičů). Zapojte proudové propojky podle schématu zapojení. Upravené trat ové vodiče s kabelovými oky přiložte na připojovací svorníky (svorkové desky). Našroubujte šestihranné matice M6 zpět na připojovací svorníky. Trat ové vodiče jsou tím upevněny. Obr. 4: Zcela připojený trat ový vodič na TVS10A pro proud trasy 60 A 58098AXX Obr. 5: Zcela připojený trat ový vodič na TVS10A pro proud trasy 85 A 58099AXX 7. Upevněte kryt skříňky zpět pomocí 4 šroubů M5 se šestihrannou hlavou Úprava přívodního kabelu TLS10E Přívodní kabel Přívodní kabel (napájecí skříňka trat s přenosem energie) je šestižilový. Šest žil je rozděleno do dvou trojic modrých a černých žil. Trojice stejnobarevných žil se používají jako přívodní a vratné vodiče a připojují se paralelně na TVS10A. Úprava V přívodním kabelu dráty jedné žíly nejsou vzájemně izolovány. Na rozdíl od trat ových vodičů lze u přívodních kabelů nalisovat kabelová oka na konce žil standardními nástroji. Návod k obsluze MOVITRANS Instalační materiál TCS, TIS, TLS, TVS 27

28 3 Instalace Připojení přívodního kabelu TLS10E na TVS10A 3.13 Připojení přívodního kabelu TLS10E na TVS10A 1. Na TVS10A vyšroubujte jednu záslepku (M32). 2. Namísto záslepky zašroubujte kabelovou vývodku M Otevřete skříňku. Vyšroubujte 4 šrouby M5 se šestihrannou hlavou krytu skříňky. 4. Nalisujte na každou žílu (6 žil) přívodního kabelu kulaté kabelové oko (6 mm 2, se 6 mm otvorem). 5. Zasuňte přívodní kabel s kabelovými oky přes kabelovou vývodku do připojovacího prostoru skříňky TVS10A. 6. Připojení přívodního kabelu TLS10E na TVS10A Odšroubujte šestihranné matice M6 z připojovacích svorníků (podle schématu zapojení; podle počtu připojovaných trat ových vodičů). Zapojte proudové propojky podle schématu zapojení. Přiložte každou trojici stejnobarevných žil přívodního kabelu na připojovací svorníky na svorkové desce. Našroubujte šestihranné matice M6 zpět na připojovací svorníky. Přívodní kabel je tím upevněn. 7. Upevněte kryt skříňky zpět pomocí 4 šroubů M5 se šestihrannou hlavou. 28 Návod k obsluze MOVITRANS Instalační materiál TCS, TIS, TLS, TVS

29 Technické údaje Vysokofrekvenční kabely, kabelová oka a kabelové vývodky kva i P n f Hz 4 4 Technické údaje 4.1 Vysokofrekvenční kabely, kabelová oka a kabelové vývodky Trat ový vodič, typ K připojení vysokofrekvenčních kabelů do skříňky TVS10A s připojovacími svorníky M6: Průřez vodiče Vnější průměr Kabelové oko Kabelové šroubení Pro průměry vodičů [mm 2 ] [mm] Typ Šířka [mm] (plast) [mm] TLS10E ,5 Klauke 1R/6 12 M TLS10E ,6 ± 0,3 Klauke 3R/6 12 M TLS10E ,0 ± 0,3 Klauke 4R/6 14 TLS10E ,4 ± 0,3 Klauke 5SG/6 M TLS10E ,9 ± 0,4 Klauke 6SG/6 Trat ový vodič, typ K připojení vysokofrekvenčních kabelů do skříňky TCS10A / TAS10A (4 kw) s připojovacími svorníky M8: Průřez vodiče Vnější průměr Kabelové oko Použití Kabelové šroubení Pro průměry vodičů [mm 2 ] [mm] Typ Šířka [mm] (plast) [mm] TLS10E ,5 Klauke 1R/8 15 TAS10A (4 kw) - - TLS10E ,6 ± 0,3 Klauke 3R/8 15 TCS10A M TLS10E ,0 ± 0,3 Klauke 4R/8 16 TCS10A TLS10E ,4 ± 0,3 Klauke 5R/8 M TAS10A (4 kw) TLS10E ,9 ± 0,4 Klauke 6SG/8 K připojení vysokofrekvenčních kabelů na TAS10A (16 kw) s připojovacími svorníky M10: Typ Průřez vodiče Vnější průměr Kabelové oko [mm 2 ] [mm] Typ Šířka [mm] TLS10E ,5 Klauke 1R/10 17 TLS10E ,0 ± 0,3 Klauke 4R/10 18 TLS10E ,4 ± 0,3 Klauke 5R/10 TLS10E ,9 ± 0,4 Klauke 6SG/ Elektrické vlastnosti vysokofrekvenčních kabelů a jejich schválení Typ Materiál izolace / pláště TLS10E Elektrické ztráty [W/metr tratě] Pracovní napětí [V] 14 (při 60 A) Způsob uložení pevné nebo ohebné Poloměr ohybu [mm] Schválení 80 UL CSA TLS10E (při 30 A) 1000 pevné 35 UL TLS10E termoplast / polyuretan 8 (při 60 A) TLS10E (při 60 A) (při 85 A) TLS10E (při 85 A) Návod k obsluze MOVITRANS Instalační materiál TCS, TIS, TLS, TVS 29

30 4 kva i P f n Hz Technické údaje Schválení UL 4.3 Schválení UL Typ Prvek Schválení UL TIS10A...-P-../F..-0 Profilová lišta UL94-V0 TIS10A...-H..-0 Držák profilové lišty UL94-V0 E UL94-V0 TIS10A...-A..-0 Tvarovka pro zavedení trat ového vodiče UL94-V0 4.4 Rozměry TCS10A / TVS10A Úplné zařízení TCS10A / TVS10A ,5 A 6, B BXX Záslepky TCS10A...-1 A B (4x) M25 x 1,5 (4x) M25 x 1, AXX A = Přírubová deska levá B = Přírubová deska pravá 30 Návod k obsluze MOVITRANS Instalační materiál TCS, TIS, TLS, TVS

31 Technické údaje Rozměry TCS10A / TVS10A kva i P f n Hz 4 Záslepky TVS10A...-1 A B (4x) M25 x 1,5 (2x) M32 x 1, AXX A = Přírubová deska levá B = Přírubová deska pravá Záslepky TVS10A...-2, TCS10A...-2 A B (2x) M32 x 1,5 (2x) M32 x 1, AXX A = Přírubová deska levá B = Přírubová deska pravá Návod k obsluze MOVITRANS Instalační materiál TCS, TIS, TLS, TVS 31

32 4 kva i P f n Hz Technické údaje Rozměrové výkresy držáků profilových lišt TIS10A...-H Rozměrové výkresy držáků profilových lišt TIS10A...-H..-0 Rozměry držák TIS10A008-H00-0 Vhodné pro profil AFT 180: AXX Rozměry držák TIS10A008-H01-0 Vhodné pro profil Cinetic 180: AXX Rozměry držák TIS10A008-H02-0 Vhodné pro profil Dürr 180 a pro univerzální držák: 153, AXX 32 Návod k obsluze MOVITRANS Instalační materiál TCS, TIS, TLS, TVS

33 Technické údaje Rozměrové výkresy pevných profilových lišt TIS10A...-P..-0 kva i P f n Hz Rozměrové výkresy pevných profilových lišt TIS10A...-P..-0 Rozměry profilová lišta TIS10A008-P , , AXX Rozměry profilová lišta TIS10A008-P , , AXX 4.7 Rozměrové výkresy pružných profilových lišt TIS10A...-F..-0 Rozměry profilová lišta TIS10A008-F , ,1 11,15 37,29 54x39, AXX Rozměry profilová lišta TIS10A008-F , , ,82 54x39, AXX Návod k obsluze MOVITRANS Instalační materiál TCS, TIS, TLS, TVS 33

34 4 kva i P f n Hz Technické údaje Rozměrové výkresy kabelových průchodek TIS10A...-A Rozměrové výkresy kabelových průchodek TIS10A...-A..-0 Rozměry kabelová průchodka (pouzdro) TIS10A008-A00-0 Ø Ø9,5 14 Ø17, AXX Rozměry kabelový rám pro zavedení trat ového vodiče TIS10A008-A74-0 8,5 74 Ø11,8 55,5 Ø11, , AXX 34 Návod k obsluze MOVITRANS Instalační materiál TCS, TIS, TLS, TVS

35 Technické údaje Rozměrové výkresy plechových držáků TIS10A...-X..-0 kva i P f n Hz Rozměrové výkresy plechových držáků TIS10A...-X..-0 Rozměry plechový držák TIS10A008-X00-0 Vhodné pro nosný profil AFT 180: 109,5 76 M6 Ø5,5 16 5, , AXX Rozměry plechový držák TIS10A008-X01-0 Vhodné pro nosný profil Cinetic 180: M6 Ø5,5 12,5 1, ,6 114,9 134, AXX Rozměry plechový držák TIS10A008-X02-0 Vhodné pro nosný profil Dürr 180: M6 Ø5,5 15,3 4, ,6 120,6 139, AXX Návod k obsluze MOVITRANS Instalační materiál TCS, TIS, TLS, TVS 35

36 Ø5.5 4 kva i P f n Hz Technické údaje Rozměrový výkres, stínicí plech Rozměry univerzální plechový držák TIS10A008-XH2-0 Vhodné pro držák TIS10A008-H AXX 4.10 Rozměrový výkres, stínicí plech Při montáži univerzálního plechového držáku na ocelovou konstrukci musíte použit stínicí plech podle následujícího obrázku. [1] Upevnění univerzálního plechového držáku TIS10A008-XH2-0 Ø 10.5 Ø 5.5 [1] [1] R AXX Stínicí plech není obsahem dodávky. 36 Návod k obsluze MOVITRANS Instalační materiál TCS, TIS, TLS, TVS

37 Rejstřík změn Změny oproti předchozím verzím 5 5 Rejstřík změn 5.1 Změny oproti předchozím verzím Následuje přehled změn vůči provedení 06/2005, číslo výrobku (CS). V kapitolách Instalace a Technické údaje byly nově doplněny následující instalační prvky: Držák profilových lišt TIS10A...-H..-0 Profilová lišta TIS10A...-P..0/F..-0 Kabelová průchodka pro trat ový vodič (TIS10A...-A..-0) Držák TIS10A...-X..-0 Nové typy kompenzačních skříní TCS10A a přípojného rozbočovače TVS10A Návod k obsluze MOVITRANS Instalační materiál TCS, TIS, TLS, TVS 37

38 6 Index 6 Index B Bezpečnostní pokyny...4 Instalace a uvedení do provozu...6 Provoz a servis...6 D Držák TIS10A...-B..-0 Montáž...21 Držáky profilových lišt TIS10A...-H..-0 Montáž...15 I Instalační prvky TIS10A Obsah dodávky...11, 13 Typové označení...9 K Kabelová vývodka Technické údaje...29 Kabelové oko Technické údaje...29 Kabelové průchodky TIS10A...-A..-0 Montáž...18 Kompenzační skříňka TCS10A...10 Konstrukce...19 L Likvidace...5 N Nářadí k úpravě trat ových vodičů TLS10E...23 O Obsah dodávky...10 Instalační prvkytis10a...11, 13 Kompenzační skříňka TCS10A...10 Rozvodná skříňka TVS10A...10 Trat ové vodiče TLS10E...10 Okolní prostředí...5 P Použití v souladu s určeným účelem...4 Profilová lišta TIS10A...-P..-0/F..-0 Montáž...16 Připojovací rozvodná skříňka TVS10A Konstrukce...20 Přívodní kabel TLS10E Připojení na TVS10A...28 Úprava...27 R Rejstřík změn...37 Změny vůči předchozí verzi...37 Rozměrové výkresy Držáky profilových lišt TIS10A...-H Kabelové průchodky (TIS10A...-A..-0)...34 Pevné profilové lišty (TIS10A...-P..-0)...33 Plechové držáky (TIS10A...-X..-0) Pružné profilové lišty (TIS10A...-F..-0) TCS10A/TVS10A Záslepky TCS10A Záslepky TCS10A...-2, TVS10A Záslepky TVS10A Rozměrový výkres Stínicí plech Rozvodná skříňka TVS10A T Technické údaje Elektrické vlastnosti a schválení vysokofrekvenčních kabelů Rozměrové výkresy držáků profilových lišt (TIS10A...-H..-0) Rozměrové výkresy kabelových průchodek (TIS10A...-A..-0) Rozměrové výkresy pevných profilových lišt (TIS10A...-P..-0) Rozměrové výkresy plechových držáků (TIS10A...-X..-0) Rozměrové výkresy pružných profilových lišt (TIS10A...-F..-0) Rozměrový výkres TCS10A/TVS10A Rozměrový výkres záslepek TCS10A Rozměrový výkres záslepek TCS10A...-2, TVS10A Rozměrový výkres záslepek TVS10A Rozměrový výkres, stínicí plech Schválení UL Vysokofrekvenční kabel, kabelové oko a kabelová vývodka TCS10A Konstrukce Objem dodávky Typové označení... 7 Typový štítek... 8 TIS10A Obsah dodávky... 11, 13 Typové označení... 9 TLS10E Obsah dodávky Potřebné nářadí k úpravě Přehled traových vodičů Připojení kabelového oka pájením pomocí pájedla Připojení kabelového oka pájením pomocí pájecího kelímku Připojení na TCS10A /TVS10A Typové označení... 8 Úprava Zhotovení koncovek vodičů Návod k obsluze MOVITRANS Instalační materiál TCS, TIS, TLS, TVS

39 Index 6 TLS10E Připojení na TVS10A...28 Úprava...27 Trat ový vodič TLS10E Konstrukce...22 Obsah dodávky...10 Potřebné nářadí k úpravě...23 Připojení kabelového oka pájením pomocí pájedla...25 Připojení kabelového oka pájením pomocí pájecího kelímku...25 Připojení na TCS10A / TVS10A...26 Úprava...24 Zhotovení koncovek vodičů...24 TVS10A Konstrukce...20 Obsah dodávky...10 Typové označení...7 Typový štítek...8 Typové označení Instalační prvkytis10a...9 Kompenzační skříňka TCS10A...7 Připojovací rozvodná skříňka TVS10A...7 Trat ový vodič TLS10E...8 Typové štítky TCS10A, TVS10A...8 Ú Úprava trat ového vodiče TLS10E...24 V Vysokofrekvenční kabel Technické údaje...29 Vysokofrekvenční kabely Elektrické vlastnosti a schválení...29 Výstražné pokyny...4 Návod k obsluze MOVITRANS Instalační materiál TCS, TIS, TLS, TVS 39

40 Seznam adres Seznam adres Německo Ředitelství Výrobní závod Service Competence Center Francie Výrobní závod y Bruchsal Střed Převodovky / motory Střed Elektronika Sever Východ Jih SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal Č. poštovní přihrádky Postfach 3023 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D Graben-Neudorf SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße D Garbsen (u Hannoveru) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D Meerane (u Zwickau) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D Kirchheim (u Mnichova) Západ SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D Langenfeld (u Düsseldorfu) Drive Service Hotline / 24hodinová telefonická pohotovostní služba Další adresy je možné získat na požádání v servisních stanicích v Německu. Haguenau Bordeaux Lyon Paříž SEW-USOCOME 48-54, route de Soufflenheim B. P F Haguenau Cedex SEW-USOCOME Parc d activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F Pessac Cedex SEW-USOCOME Parc d Affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F Vaulx en Velin SEW-USOCOME Zone industrielle 2, rue Denis Papin F Verneuil I Etang Další adresy je možné získat na požádání v servisních stanicích ve Francii. Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax SEWHELP Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Alžírsko Alžír Réducom 16, rue des Frères Zaghnoun Bellevue El-Harrach Alger Tel Fax Argentina Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37, Garin Tel Fax /2007

41 Seznam adres Austrálie y Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043 Tel Fax Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164 Tel Fax Belgie Brusel CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre Tel Fax Brazílie Výrobní závod Sao Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 50 Caixa Postal: Guarulhos/SP - Cep.: Další adresy je možné získat na požádání v servisních stanicích v Brazílii. Tel Fax Bulharsko Sofia BEVER-DRIVE GmbH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia Česká republika Praha SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Business Centrum Praha Lužná 591 CZ Praha 6-Vokovice Tel Fax Tel Fax Čína Výrobní závod Tianjin SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin Tel Fax Suzhou SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, P. R. China Tel Fax Dánsko Kodaň SEW-EURODRIVEA/S Geminivej 28-30, P.O. Box 100 DK-2670 Greve Tel Fax Estonsko Tallin ALAS-KUUL AS Paldiski mnt.125 EE 0006 Tallin Tel Fax Finsko Lahti SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN Hollola 2 Tel Fax Gabun Libreville Electro-Services B.P Libreville Tel Fax /

42 Seznam adres Hongkong Hongkong SEW-EURODRIVE LTD. Unit No , 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong Tel Fax Chile Santiago de Chile SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Č. poštovní přihrádky Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile Tel Fax Chorvatsko Záhřeb KOMPEKS d. o. o. PIT Erdödy 4 II HR Zagreb Tel Fax Indie Baroda SEW-EURODRIVE India Pvt. LTD. Plot No. 4, Gidc Por Ramangamdi Baroda Gujarat Tel Fax Technické kanceláře Bangalore SEW-EURODRIVE India Private Limited 308, Prestige Centre Point 7, Edward Road Bangalore Tel Fax Mumbai SEW-EURODRIVE India Private Limited 312 A, 3rd Floor, Acme Plaza Andheri Kurla Road, Andheri (E) Mumbai Tel Fax Irsko Dublin Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11 Tel Fax Itálie Milán SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I Solaro (Milano) Tel Fax Japonsko Toyoda-cho SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Toyoda-cho, Iwata gun Shizuoka prefecture, Tel Fax /2007

43 Seznam adres Jihoafrická republika y Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O. Box Bertsham 2013 Tel Fax Kapské Město SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box Chempet 7442 Cape Town Tel Fax Telex Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaceo Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605 Tel Fax Kamerun Douala Electro-Services Rue Drouot Akwa B.P Douala Tel Fax Kanada y Toronto Vancouver Montreal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1 SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2 SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Rue Leger Street LaSalle, Quebec H8N 2V9 Další adresy je možné získat na požádání v servisních stanicích v Kanadě. Tel Fax Tel Fax Tel Fax Kolumbie Bogota SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá Tel Fax Korea Ansan-City SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate Unit , Shingil-Dong Ansan Tel Fax Libanon Bejrút Gabriel Acar & Fils sarl B. P Bourj Hammoud, Beirut Litva Alytus UAB Irseva Merkines g. 2A LT-4580 Alytus Tel Fax Tel Fax /

44 Seznam adres Lucembursko Brusel CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre Tel Fax Maďarsko Budapešt SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18 Tel Fax Malajsie Johore SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya Johor Bahru, Johor West Malaysia Tel Fax Maroko Casablanca S. R. M. Société de Réalisations Mécaniques 5, rue Emir Abdelkader 05 Casablanca Tel Fax Nizozemí Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus NL-3004 AB Rotterdam Tel Fax Norsko Moss SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss Tel Fax Nový Zéland y Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box Greenmount drive East Tamaki Auckland Tel Fax Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch Tel Fax Peru Lima SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima Tel Fax Pobřeží slonoviny Abidžan SICA Ste industrielle et commerciale pour l Afrique 165, Bld de Marseille B.P. 2323, Abidjan 08 Tel Fax Polsko Lodž SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 PL Lodz Tel Fax /2007

45 Seznam adres Portugalsko Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P Mealhada Tel Fax Rakousko Vídeň SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien Tel Fax Rumunsko Bukurešt Sialco Trading SRL str. Madrid nr Bucuresti Tel Fax Rusko Petrohrad ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box 263 RUS St. Petersburg Tel Fax Řecko Atény Christ. Boznos & Son S.A. 12, Mavromichali Street P.O. Box 80136, GR Piraeus Tel Fax Senegal Dakar SENEMECA Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque B.P. 3251, Dakar Tel Fax Singapur Singapore SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore Tel Fax Telex Slovensko Sereď SEW-Eurodrive SK s.r.o. Trnavská 920 SK Sereï Tel Fax Slovinsko Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO 3000 Celje Tel Fax Srbsko a Černá Hora Bělehrad DIPAR d.o.o. Kajmakcalanska 54 SCG Beograd Tel Fax Španělsko Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E Zamudio (Vizcaya) Tel Fax Švédsko Jönköping SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S Jönköping Box 3100 S Jönköping Tel Fax /

46 Seznam adres Švýcarsko Basilej Alfred lmhof A.G. Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein bei Basel Tel Fax Thajsko Chon Buri SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. Bangpakong Industrial Park 2 700/456, Moo.7, Tambol Donhuaroh Muang District Chon Buri Tel Fax Tunisko Tunis T. M.S. Technic Marketing Service 7, rue Ibn EI Heithem Z.I. SMMT 2014 Mégrine Erriadh Tel Fax Turecko Istanbul SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri Sirketi Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR Maltepe ISTANBUL Tel Fax USA Výrobní závod y Greenville San Francisco Philadelphia/PA Dayton Dallas SEW-EURODRIVE INC Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C SEW-EURODRIVE INC San Antonio St. Hayward, California SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey SEW-EURODRIVE INC West Main Street Troy, Ohio SEW-EURODRIVE INC Platinum Way Dallas, Texas Další adresy je možné získat na požádání v servisních stanicích v USA. Tel Fax Sales Fax Manuf Fax Ass Telex Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Velká Británie Normanton SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1 GB-Normanton, West-Yorkshire WF6 1QR Tel Fax Venezuela Valencia SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo Tel Fax /2007

47 SEW-EURODRIVE Driving the world

48 Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby Jak je možné pohnout světem S lidmi, kteří rychleji a správně uvažují a společně s vámi pracují na budoucnosti. Se službami, které jsou na dosah po celém světě. S pohony a řídicími systémy, které automaticky zlepší váš výkon. S rozsáhlým know how v nejdůležitějších oborech naší doby. S nekompromisní kvalitou, jejíž vysoké standardy o něco usnadní každodenní práci. SEW-EURODRIVE Driving the world S globálním citem pro rychlá a přesvědčivá řešení. V každém místě. S inovativními nápady, ve kterých se již zítra bude skrývat řešení pro pozítří. S internetovou prezentací, která 24 hodin denně nabízí přístup k informacím a updatům pro software. SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D Bruchsal / Germany Phone Fax

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Katalog LV 70 2010, část BD01 SIVACON 8PS

Katalog LV 70 2010, část BD01 SIVACON 8PS BD01 Přípojnicové systémy 0 až 160A Katalog LV 70 2010, část BD01 SIVACON 8PS SIVACON 8PS Přípojnicové systémy BD01, (CD-L, BD2) Všeobecné poznámky 1 Katalog LV 70 2010 Přípojnicové systémy, přehled 2

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

Příslušenství pro střídače SMA Sada pro přídavné větrání FANKIT01-10

Příslušenství pro střídače SMA Sada pro přídavné větrání FANKIT01-10 Příslušenství pro střídače SMA Sada pro přídavné větrání FANKIT01-10 Návod k instalaci FANKIT01-IA-cs-12 IMCZ-FANK-TL21 Verze 1.2 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto dokumentu.........................

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci Přípojnicové systémy Power Xpert Přípojnicové systémy s hliníkovými a měděnými vodiči Řada přípojnicových systémů pro osvětlení LUX 25-63 A Řada přípojnicových systémů pro malé výkony LP 40-125 A Řada

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

fotovoltaické systémy

fotovoltaické systémy kompetence zavazuje. fotovoltaické systémy energie průmysl budovy zařízení data kabely osvětlení FOTOvoltaikA W obsah w obecně... strana 3 w sety pro fotovoltaiku... strana 9 w volba setu... strana 10

Více

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu 2004/08 Obsah Důležité informace 1. Pokyny... 4 1.1 Hodnocení shody... 4 1.2 Všeobecné pokyny... 4 1.3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO EFRU

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO EFRU NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO EFRU PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1.0 VŠEOBECNÉ ÚDAJE 2.0 BEZPEČNOST 3.0 DOPRAVA, BALENÍ A SKLADOVÁNÍ 4.0 POPIS VÝROBKU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ 5.0

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

D4F. Nejmenší z doposud vyráběných. koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení. Malý bezpečnostní koncový spínač

D4F. Nejmenší z doposud vyráběných. koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení. Malý bezpečnostní koncový spínač Malý bezpečnostní koncový spínač D4F Nejmenší z doposud vyráběných bezpečnostních koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení Zmenšení rozměrů až na 1/4 velikosti předcházejícího

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí Vydává ČEZ Distribuce, a. s. Platnost od 1. 6. 2015 ČEZ Distribuce, a. s. www.cezdistribuce.cz

Více

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Odvaděč kondenzátu BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Překlad původního návodu k obsluze 818631-01 Obsah Úvod...3 Dostupnost...3 Charakteristika uspořádání textu...3 Bezpečnost...3 Zamýšlené používání...3 Základní

Více