FORMULÁŘ ŽÁDOSTI A ZPRÁVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FORMULÁŘ ŽÁDOSTI A ZPRÁVY"

Transkript

1 ČÁST 2 JAR-FCL 2 AMC/IEM F TYPOVÁ KVALIFIKACE IEM FCL (b)(1) Zkouška dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti ATPL/typové kvalifikace/výcvik pro vícepilotní vrtulníky (Viz JAR-FCL 2.240) FORMULÁŘ ŽÁDOSTI A ZPRÁVY Příjmení žadatele: Typ průkazu způsobilosti: Stát: Vícemotorový vrtulník: Záznam o výcviku: Zkouška dovednosti: Typová kvalifikace ve funkci velícího pilota/druhého pilota* Jméno: Číslo: Podpis žadatele: Přezkoušení odborné způsobilosti: Typová kvalifikace: ATPL(H): Uspokojivé ukončení výcviku typové kvalifikace podle požadavků je osvědčováno níže: 1 Teoretická výuka pro vydání typové kvalifikace absolvována v době od: do: v: získáno hodnocení: % (75 % bodů Uspěl): Podpis instruktora: Typ a číslo průkazu způsobilosti: 2 Letový simulátor (typ vrtulníku): Tři nebo více os: Výrobce letového simulátoru: Pohyb/systém: Provozovatel letového simulátoru: Vizuální prostředek: Celková doba výcviku za řízením: ANO * ANO * NE * NE * Připraven pro provoz a používán Přístrojová přiblížení na letištích do nadmořské výšky rozhodnutí: Místo/datum/čas: Typ a číslo průkazu způsobilosti: Podpis instruktora/examinátora* typové kvalifikace: 3 Letový výcvik Typ vrtulníku: Zápis Doba letu za řízením: do rejstříku: Vzlety: Přistání: Letiště/místa výcviku (vzlety, přiblížení a přistání): Místo a datum: Typ a číslo průkazu způsobilosti: Podpis instruktora/examinátora* typové kvalifikace: 4 Zkouška dovednosti/přezkoušení odborné způsobilosti Pozn.: Neuspěje-li žadatel, musí examinátor vyznačit důvody. Místo a datum: Podpis oprávněného examinátora*: Uspěl* Neuspěl* Zápis simulátoru/letadla do rejstříku: Typ a číslo průkazu způsobilosti: *nehodící se škrtněte Amendment 4 Vydáno JAA: F - 1

2 JAR-FCL 2 ČÁST 2 IEM FCL (b)(2) Zkouška dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti/typová kvalifikace/výcvik pro jednomotorové a vícemotorové jednopilotní vrtulníky a doplněk k PPL a CPL zkoušce dovednosti na vícemotorových jednopilotních vrtulnících (Viz JAR-FCL 2.240) FORMULÁŘ ŽÁDOSTI A ZPRÁVY Příjmení žadatele: Typ průkazu způsobilosti: Stát: Jméno: Číslo: Podpis žadatele: Vrtulník: Záznam o výcviku: Zkouška dovednosti: Přezkoušení odborné způsobilosti: Typová kvalifikace: Uspokojivé ukončení výcviku typové kvalifikace podle požadavků je osvědčováno níže: 1 Teoretická výuka pro vydání typové kvalifikace absolvována v době od: do: v: získáno hodnocení: % (75 % bodů Uspěl): Podpis instruktora: Typ a číslo průkazu způsobilosti: 2 Letový simulátor (typ vrtulníku): Tři nebo více os: ANO* NE* Výrobce letového simulátoru: Pohyb/systém: Provozovatel letového simulátoru: Vizuální prostředek: ANO* NE* Celková doba výcviku za řízením: Připraven pro provoz a používán Přístrojová přiblížení na letištích do nadmořské výšky rozhodnutí: Místo/datum/čas: Typ a číslo průkazu způsobilosti: Podpis instruktora/examinátora typové kvalifikace: 3 Letový výcvik Typ vrtulníku: Zápis Doba letu za řízením: do rejstříku: Vzlety: Přistání: Letiště/místa výcviku (vzlety, přiblížení a přistání): Místo a datum: Typ a číslo průkazu způsobilosti: Podpis instruktora/examinátora typové kvalifikace: 4 Zkouška dovednosti/přezkoušení odborné způsobilosti Pozn.: Neuspěje-li žadatel, musí examinátor vyznačit důvody. Místo a datum: Podpis oprávněného examinátora*: Uspěl* Neuspěl* Zápis simulátoru/letadla do rejstříku: Typ a číslo průkazu způsobilosti: * nehodící se škrtněte Vydáno JAA: Amendment F - 2

3 ČÁST 2 JAR-FCL 2 AMC FCL 2.261(a) Osnova teoretické výuky pro typovou kvalifikaci pro jednomotorové a vícemotorové vrtulníky (Viz JAR-FCL 2.261(a)) (Viz Dodatek 1 k JAR-FCL 2.261(a)) PODROBNÝ ROZPIS 1 Konstrukce vrtulníku, převody, rotory a vybavení, normální a mimořádné činnosti systémů 1.1 Rozměry 1.2 Motor, včetně pomocné energetické jednotky, rotor a převody; pokud se jedná o žádost o první typovou kvalifikaci pro vrtulník s turbínovým motorem, žadatel musí obdržet výuku teorie turbínových motorů (viz AMC FCL 2.470(b)) typ motoru/motorů všeobecně, činnost následujících systémů nebo celků: - motoru - pomocné energetické jednotky - olejového systému - palivového systému - zapalovacího systému - systému spouštění - systému signalizace požáru a hašení - generátorů a pohonů generátorů - indikace výkonu - vstřikování vody/metanolu ovládací prvky motoru (včetně spouštěče), motorové přístroje a indikace v pilotním prostoru, jejich činnost, vzájemný vztah a interpretace obsluha motoru, včetně APU, během spouštění motoru, nesprávné činnosti spouštění a motoru, postupy pro normální obsluhu ve správném sledu Převodový systém - mazání - generátory a pohony generátorů - volnoběžné jednotky - hydraulické pohony - indikace a výstražné systémy Typy systémů rotoru - indikace a výstražné systémy 1.3 Palivový systém umístění palivových nádrží, palivových čerpadel, palivového potrubí k motorům, objemy nádrží, ventily a měření umístění následujících systémů: - filtrování - ohřívání při doplňování a odčerpávání paliva - vypouštění paliva za letu - doprava - odvzdušňování v pilotním prostoru: monitory a ukazatele palivového systému, indikace průtoku a množství, způsob interpretace Amendment 4 Vydáno JAA: F - 3

4 JAR-FCL 2 ČÁST 2 AMC FCL 2.261(a) (pokračování) postupy rozdělení paliva do různých nádrží přívod paliva a vypouštění paliva za letu 1.4 Klimatizace části systému a prostředky ochrany monitory a ukazatele v pilotním prostoru způsob interpretace údajů s ohledem na provozní stav obvyklá obsluha systému v průběhu vzletu, cestovního letu, přiblížení a přistání, regulace teploty a průtoku vzduchu klimatizace 1.5 Ochrana před námrazou a deštěm, stěrače čelního skla a odpuzovač dešťových kapek části vrtulníku chráněné proti námraze zahrnující motory a systémy rotoru, zdroje tepla, ovládací prvky a indikace obsluha systému ochrany proti námraze/odmrazování během vzletu, stoupání, cestovního letu a klesání, podmínky vyžadující použití systémů ochrany ovládací prvky a indikace činnosti systémů stěračů čelního skla a odpuzování dešťových kapek, 1.6 Hydraulický systém části hydraulického(-kých) systému(-ů), hodnoty a tlak systému, hydraulicky ovládané části přidružené k jednotlivým hydraulickým systémům ovládací prvky, monitory a ukazatele v pilotním prostoru, činnost a vzájemný vztah, a interpretace indikací 1.7 Přistávací zařízení, pevné lyžiny, plováky hlavní části - hlavního přistávacího zařízení - příďového podvozku - záďového podvozku - řízení podvozku - brzdový systém kol vysouvání a zatahování podvozku předepsaný tlak pneumatik nebo umístění příslušných štítků ovládací prvky a ukazatele, včetně signalizátorů v pilotním prostoru ve vztahu ke stavu vysouvání a zatahování přistávacího zařízení části systému nouzového vysouvání 1.8 Řízení letu, stabilizační systém a systém autopilota řídící prvky, monitory a ukazatele, včetně výstražných ukazatelů systémů, vzájemný vztah a závislosti 1.9 Zdroje elektrické energie počet, výkon, napětí, kmitočet, a pokud je to vhodné, fázi a umístění hlavního energetického systému (střídavého nebo stejnosměrného), umístění pomocného energetického systému a vnější energetický systém umístění ovládacích prvků, monitorů a ukazatelů v pilotním prostoru letové přístroje, spojovací a navigační systémy, hlavní a pomocné energetické zdroje umístění jističů životně důležitých obvodů Vydáno JAA: Amendment F - 4

5 ČÁST 2 JAR-FCL 2 AMC FCL 2.261(a) (pokračování) obsluha generátoru a postupy monitorování dodávky elektrické energie 1.10 Letové přístroje, spojovací, radarové a navigační vybavení, autopilot a letový zapisovač antény ovládací prvky a přístroje následujícího vybavení v pilotním prostoru : - letové přístroje (např. rychloměr, pitot-statický systém, kompas, letový povelový přístroj) - systémy pro řízení a optimalizaci letu (FMS) - radarové vybavení (např. meteorologický radar, odpovídač) - komunikační a navigační systém (např. HF, VHF, ADF, VOR/DME, ILS, polohové návěstidlo) a systémy prostorové navigace (např. GPS, VLF Omega) - stabilizace a systém autopilota - zapisovač letových údajů, zapisovač hlasu v pilotním prostoru, radiovýškoměr - protisrážkový systém - systém signalizace blízkosti země - HUMS (systém monitorování stavu a spotřeby) 1.11 Pilotní prostor, kabina cestujících a nákladový prostor obsluha vnějšího osvětlení, pilotního prostoru, kabiny cestujících a nákladového prostoru a nouzového osvětlení obsluha kabinových a nákladových dveří, schodů, oken a nouzových východů 1.12 Nouzové vybavení Obsluha a správné použití následujícího nouzového vybavení ve vrtulníku : Přenosné vybavení Pevné vybavení - přenosného hasicího přístroje nouzové plováky - souprav první pomoci - přenosného kyslíkového vybavení - nouzových lan - plovacích vest - záchranných člunů - nouzových vysílačů (polohových majáků nehody) - havarijních seker - megafonů - nouzových signálů - svítilen 2 OMEZENÍ 2.1 Všeobecná omezení podle letové příručky vrtulníku 2.2 Seznam minimálního vybavení 3 VÝKONNOST, PLÁNOVÁNÍ A MONITOROVÁNÍ LETU 3.1 Výkonnost Výpočet výkonnosti týkající se rychlostí, gradientů, hmotností za všech podmínek pro vzlet, let na trati, přiblížení a přistání Amendment 4 Vydáno JAA: F - 5

6 JAR-FCL 2 ČÁST 2 AMC FCL 2.261(a) (pokračování) Vzlet - výkonnost ve visení s vlivem a bez vlivu blízkosti země - všechny schválené profily, kat. A a B - HV diagram - délka vzletu a přerušeného vzletu - bod rozhodnutí při vzletu (TDP) nebo (DPAT) - výpočet prvního a druhého úseku vzdálenosti - stoupací výkonnost Let na trati - oprava rychloměru - praktický dostup - optimální/ekonomická cestovní nadmořská výška - maximální vytrvalost - maximální dolet - výkonnost v cestovním stoupání Přistání - visení s vlivem a bez vlivu blízkosti země - délka přistání - bod rozhodnutí při přistání (LDP) nebo (DPBL) Znalost a/nebo výpočet: V lo, V le, V mo,v x, V y, V toss, V ne, V max range, V mini 3.2 Plánování letu Plánování letu pro normální a mimořádné podmínky - optimální/maximální letová hladina - minimální požadovaná nadmořská výška letu - postup klesání po poruše motoru v průběhu cestovního letu - nastavení výkonu motorů během stoupání, cestovního letu a vyčkávání za různých okolností, stejně jako stanovení nejekonomičtější cestovní letové hladiny - optimální a maximální letová hladina a nastavení výkonu motorů po poruše motoru 3.3 Vliv volitelného vybavení na výkonnost 4 NÁKLAD, VYVÁŽENÍ A OBSLUHA 4.1 Náklad a vyvážení - Protokol nákladu a vyvážení s ohledem na maximální hmotnosti pro vzlet a přistání - meze centráže vliv spotřeby paliva na centráž body k upoutání, uchycení nákladu, maximální zatížení podlahy 4.2 Pozemní obsluha Obslužné spoje pro: - palivo - olej, atd. a bezpečnostní předpisy pro obsluhu 5 NOUZOVÉ POSTUPY Vydáno JAA: Amendment F - 6

7 ČÁST 2 JAR-FCL 2 AMC FCL 2.261(a) (pokračování) 6 ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY K ROZŠÍŘENÍ TYPOVÉ KVALIFIKACE O PŘÍSTROJOVÁ PŘIBLÍŽENÍ DO VÝŠEK ROZHODNUTÍ MENŠÍCH NEŽ 200 ft (60 m) 6.1 Palubní a pozemní vybavení - technické požadavky - provozní požadavky - provozní spolehlivost - provozuschopný při poruše - pasivní při poruše - spolehlivost vybavení - provozní postupy - přípravná opatření - snížení kategorie provozních podmínek - spojení 6.2 Postupy a omezení - provozní postupy - koordinace činnosti posádky 7 ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY PRO VRTULNÍKY S ELEKTRONICKÝMI SYSTÉMY LETOVÝCH PŘÍSTROJŮ (EFIS) 8 VOLITELNÉ VYBAVENÍ [Amdt. 2, ] ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Amendment 4 Vydáno JAA: F - 7

8 JAR-FCL 2 ČÁST 2 AMC FCL 2.261(c)(2) Směrnice pro schválení kurzu typové kvalifikace pro vrtulník (viz JAR-FCL 2.261(c)(2)) (viz Dodatek 1 a 2 k JAR-FCL 2.055) PROGRAM VÝCVIKU (1) Typ Aby kurz mohl být schválen, měl by v nejvyšší možné míře poskytovat integrovanou pozemní výuku, výcvik na letovém simulátoru a letový výcvik, který žákovi umožní bezpečně ovládat letoun a kvalifikovat ho pro získání typové kvalifikace. Kurz by měl být zaměřen na typ vrtulníku, ale tam, kde existují různé varianty, by se všechen letový a pozemní výcvik, který tvoří základy schvalovaného kurzu měl vztahovat k jedné variantě. (2) Varianty Může být požadován další výcvik v souladu s JAR-FCL 2.235(c) (3) Výcvik na vrtulníku a [ ][zařízeních pro výcvik pomocí letové simulace] ([F]STD) Program výcviku by měl upřesnit objem letového výcviku na typu vrtulníku a na [F]STD (simulátorech, letových výcvikových zařízeních (FTD) nebo jiných výcvikových zařízeních (OTD)) jak je schváleno Úřadem. (Viz Dodatek 2 k JAR-FCL 2.240). Tam, kde je vhodný letový simulátor zeměpisně vzdálen od běžné výcvikové základny, Úřad může souhlasit s dodatečným výcvikem zahrnutým do programu na vzdáleném zařízení. (4) Zkouška dovednosti Obsah programu letového výcviku by měl směřovat ke zkoušce dovednosti pro daný typ. Praktický výcvik popsaný v Dodatku 2 a 3 k JAR-FCL by měl být upraven podle potřeby. Zkouška dovednosti může být provedena na vrtulníku, na letovém simulátoru nebo částečně na vrtulníku a na letovém simulátoru. Použití [F]STD pro zkoušky dovednosti závisí na úrovni schválení letového simulátoru a na předchozí praxi kandidáta. Kde není k dispozici letový simulátor, mimořádný provoz systémů by neměl být prováděn na vrtulníku jiného typu, než který je povolen ve formuláři byl schválen pro zkoušku dovednosti. (5) Postupové zkoušky a závěrečná zkouška teoretických znalostí Před závěrečnou zkouškou teoretických znalostí pokrývající celou osnovu, by měly být do výcvikového programu zařazeny postupové zkoušky související s každou fází výuky teoretických znalostí. Tyto postupové zkoušky by měly vyhodnotit znalosti uchazeče po dokončení každé fáze programu výcviku. (6) Zařízení: Pozemní vybavení školy Výcviková zařízení a prostředky TRTO by měla poskytnout minimálně zařízení pro výuku na učebně. Doplňkové výcvikové pomůcky učeben a vybavení zahrnující, kde je to vhodné, počítače, by měly odpovídat obsahu kurzu a složitosti vrtulníku. U vícepilotních vrtulníků by minimální úroveň pozemních výcvikových pomůcek nutná pro schválení měla zahrnovat vybavení, které poskytuje reálné pracovní prostředí pilotní kabiny. Vyhodnocování úkolů a použití nejmodernější technologie výcviku by mělo být plně začleněno do výcvikových zařízení všude, kde je to možné. Žákům by měla být k dispozici zařízení pro sebepřezkušování a přezkušování pod dozorem. (7) Výcviková zařízení Letové výcvikové zařízení nebo jiné výcvikové zařízení může být použito pro doplnění výuky na učebně za účelem umožnit žákům procvičovat a upevnit poznatky z teoretické výuky. Kde není k dispozici vhodné vybavení nebo není přiměřené, měl by být k dispozici vrtulník nebo letový simulátor příslušné varianty. Pokud FTD představuje odlišnou variantu stejného typu vrtulníku, než pro jaký je žák cvičen, pak je požadován rozdílový a/nebo seznamovací výcvik. (8) Výcvik založený na využití počítačů (CBT) Tam, kde jsou pomůcky CBT použity jako výcvikový nástroj, by měla organizace zajistit plně kvalifikovaného pozemního instruktora, který bude k dispozici po celou dobu, kdy je takové vybavení používáno žáky kurzu. Kromě období opakování, by měly být lekce CBT doprovázeny úvodním a závěrečným rozborem kvalifikovaným pozemním instruktorem. Vydáno JAA: Amendment F - 8

9 ČÁST 2 JAR-FCL 2 AMC FCL 2.261(c)(2)(pokračování) (9) Výuka teoretických znalostí Výuka teoretických znalostí by měla plnit následující obecné cíle: (a) poskytnout žákovi důkladné znalosti konstrukce vrtulníku, pohonné jednotky a systémů a jejich omezení; (b) poskytnout žákovi znalosti o umístění a manipulaci s ovladači a ukazateli pro daný vrtulník a jeho systémy; (c) umožnit žákovi porozumět nesprávného fungování systémů, jejich účinku na provoz vrtulníku a vzájemné působení ostatními systémy; (d) umožnit žákovi porozumět normálním, mimořádným a nouzových postupům Množství času a rozsah teoretické výuky bude záležet na složitosti daného vrtulníku a do určité míry na předcházející praxi žáka. (10) Letový výcvik 10.1 [ ][zařízení pro výcvik pomocí letové simulace] ([F]STD) Úroveň kvalifikace a složitost typu určí množství praktického výcviku, které může být provedeno na [F]STD včetně provedení zkoušky dovednosti. Před vykonáním zkoušky dovednosti by žák měl během praktického výcviku předvést schopnosti v jednotlivých bodech zkoušky dovednosti. [ ] 10.2 Vrtulník (s letovým simulátorem) S výjimkou kurzů schválených s nulovou dobou letu by mělo být množství doby letu ve vrtulníku přiměřené pro složení zkoušky dovednosti. [ ] 10.3 Vrtulníky (bez letového simulátoru) Kdykoliv je vrtulník využíván pro výcvik, množství doby letu praktického výcviku by mělo být přiměřené pro složení zkoušky dovednosti. [Množství letového výcviku bude záležet na složitosti daného typu vrtulníku a do určité míry na předcházející praxi žadatele (viz Dodatek 1 k JAR-FCL 2.261(b)).][ ] [ ] [Amdt. 1, ; Amdt. 4, ] Amendment 4 Vydáno JAA: F - 9

10 JAR-FCL 2 ČÁST 2 AMC FCL 2.261(d) Kurz součinnosti vícečlenné posádky (vrtulník) (Viz JAR-FCL 2.261(d)) (Viz IEM FCL 2.261(d)) VÝCVIK SOUČINNOSTI VÍCEČLENNÉ POSÁDKY 1 Cíle výcviku MCC jsou optimální rozhodování, komunikace, rozdělování úkolů, použití seznamů kontrol povinných úkonů, vzájemný dozor, týmová práce a podpora, a to ve všech fázích letu za obvyklých, mimořádných a nouzových podmínek. Výcvik klade důraz na rozvoj netechnických dovedností využitelných k práci v prostředí vícečlenné posádky. 2 Výcvik by se měl při výuce žáků zaměřit na podstatu práce členů posádky jako týmu v prostředí vícečlenné posádky a ne pouze na výběr dostatečně odborně schopných jednotlivců. Navíc, tento kurz by měl žákům poskytovat příležitost k procvičování těch dovedností, které jsou nezbytné k tomu, aby byli skutečnými vůdci a členy týmu. To vyžaduje takové úlohy výcviku, které začleňují žáky do posádky v úlohách PF a PNF. 3 Žáci by měli být obeznámeni s významem mezilidských vztahů a s postupy k nejlepšímu využití součinnosti posádky a svých osobních a vůdčích stylů způsobem, který umocňuje efektivnost práce posádky. Žáci by si měli být vědomi, že jejich chování může mít za normálních okolností podstatný vliv na práci posádky v průběhu vysokého pracovního zatížení a ve stresových situací. 4 Výzkumné studie zdůrazňují, že změn ve způsobech chování v jakémkoliv prostředí nelze dosáhnout v krátké době, a to ani je-li výcvik velmi dobře zorganizován. Žáci potřebují čas, uvědomování, procvičování a zpětnou vazbu a nepřetržité upevňování znalostí úkolů, které budou plnit. Aby byl výcvik součinnosti vícečlenné posádky účinný, měl by se realizovat v několika fázích rozložených do jednoho období. 5 Obsah základního kurzu MCC by měl pokrývat výcvik teoretických znalostí, praktický výcvik a zpětnou v oblastech: a. vzájemné působení: - příklady nedokonalého přizpůsobení, technických a programových prostředků, prostředí a lidského činitele (liveware) v praxi b. vedoucí postavení/ poslušnost a autorita - dovednosti řídit a dohlížet - asertivita - bariéry - kulturní vliv - role PF a PNF - profesionalismus - odpovědnost týmu c. osobnost, přístup a motivace - naslouchání - řešení konfliktu - zprostředkování - recenze (předletové analýzy a plánování, rozbor události po letu) - budování týmu d. účelná a srozumitelná komunikace během letu - naslouchání - zpětná vazba - standardní frazeologie - asertivita - účast e. postupy součinnosti posádky Vydáno JAA: Amendment F - 10

11 ČÁST 2 JAR-FCL 2 AMC FCL 2.261(d) (pokračování) - metodika letu a postupy v pilotním prostoru - standardní frazeologie - kázeň 6 Použití seznamů kontrol povinných úkonů je pro řádné a bezpečné provedení letů zvlášť důležité. Pro používání kontrolního seznamu povinných úkonů se vyvinuly rozdílné filozofie. Ať je použita kterákoliv filozofie, vždy záleží na složitosti daného letadla, konkrétní situaci, složení letové posádky a její provozní praxi a na postupech provozovatele, jak jsou stanoveny v Provozní příručce. 7 Vzájemný dozor, informovanost a podpora a. Jakákoliv činnost při obsluze letadla by se měla provádět za vzájemného dozoru. Pilot, zodpovědný za konkrétní činnost nebo úkol (PF nebo PNF), by měl být upozorněn, jestliže jsou zpozorovány podstatné odchylky (dráha letu, konfigurace letadla, atd.). b. K oznamování průběhu letu a stavu systémů jsou podstatné postupy radiokorespondence, zvláště při vzletu, přiblížení, atd. c. Obsluha systémů letadla, nastavení radiového a navigačního vybavení, atd., by se neměla provádět bez požadavku PF (řídícího pilota) nebo bez jeho informování a potvrzení. PLÁN KURZU 8 Obsah článků 3 a 4 může být nejlépe procvičován provedením těch úloh, které jsou uvedeny v IEM FCL 2.261(d). 9 Cvičení a zpětná vazba MCC, s přihlédnutím k vzájemnému přizpůsobování lidských činitelů L-L (liveware liveware), by měly také utvářet u žáků podmínky k sebekritice a ke kritice druhých, s cílem zlepšit dovednosti komunikace, rozhodování a vedení druhých. Tuto fázi je nejlépe procvičovat s využitím [ ][FSTD] a video vybavení. Obzvláště účinná je zpětná vazba videa, protože účastníkům umožňuje vidět se z pohledu třetí osoby; to pomáhá k přiznávání svých slabých míst a povzbuzuje ke změnám v přístupu i chování. ÚLOHY 10 Výcvik by měl být proveden v maximální možné míře v simulovaném prostředí obchodní letecké dopravy a pokrýt následující oblasti: a. předletová příprava, včetně dokumentace; výpočet údajů výkonnosti pro vzlet; kontroly a nastavení radiového a navigačního vybavení; b. kontroly před vzletem, včetně kontrol pohonné jednotky; briefing před vzletem provedený PF; c. vzlety z a přistání na: - standardního pozemního heliportu - přesně vymezeného pozemního heliportu - vyvýšené plochy - vrtulníkové plošiny úkoly PF a PNF, radiokorespondence; d. přerušené vzlety; vzlety s bočním větrem; vzlety při maximální vzletové hmotnosti; vysazení motoru před a po bodu rozhodnutí při vzletu (TDP); vysazení motoru před a po definovaném bodu po vzletu (DPAT); e. normální a mimořádný provoz systémů letadla, použití seznamů kontrol povinných úkonů; f. nouzové postupy zahrnující poruchu a požár motorů (vypnutí a opakované spuštění v bezpečné výšce), kontrolu a odstranění kouře; poruchu autopilota/letový povelový přístroj, klesání autorotací, závada řízení vyrovnávacího rotoru (je-li použitelné), ztráta vyrovnávacího rotoru, závada hydrauliky, závada systému pro zlepšení stability; účinek větru a turbulence na zvýšených konstrukcích, nebo vzhledem k prostředí heliportu; nouzové klesání; ztrátu pracovní schopnosti člena letové posádky; g. včasné rozpoznání pro vrtulník typických nebezpečí, např. pozemní rezonance, dynamické a statické převrácení, přetažení listu, vírový prstenec/prosednutí při výkonu, prosednutí při výkonu v závislosti na druhu provozu; h. postupy pro let podle přístrojů včetně vyčkávacích postupů, přesná přiblížení s použitím neupravených navigačních údajů, letový povelový přístroj a autopilot, přiblížení se simulací jednoho nepracujícího motoru, Amendment 4 Vydáno JAA: F - 11

12 JAR-FCL 2 ČÁST 2 AMC FCL 2.261(d) (pokračování) přiblížení s nepracujícím autopilotem, přístrojová přiblížení a přiblížení okruhem, radarové přiblížení na pevnou nebo pohybující se plošinu, radiokorespondence během přiblížení, výpočet údajů pro přiblížení a přistání; i. normální průlety; průlety se simulací jednoho nepracujícího motoru a nepracujícím autopilotem nebo stabilizátorem; přerušené přistání; podpora řídícího pilota (PF) neřídícím pilotem (PNF); j. normální přistání a přistání s bočním větrem se simulací poruchy jednoho motoru před a po bodu rozhodnutí při přistání (LDP) a simulací poruchy jednoho motoru před definovaným bodem rozhodnutí před přistáním (DPBL) a s nepracujícím autopilotem nebo systémem pro zvýšení stability (SAS); přechod z letu podle přístrojů na let za viditelnosti při dosažení výšky rozhodnutí, nebo minimální výšky/nadmořské výšky pro klesání. Kde je kombinován výcvik MCC s výcvikem pro získání první typové kvalifikace pro vícepilotní vrtulník, úlohy (a) a (b) mohou být provedeny na [FS nebo] FTD jako součást schváleného kurzu. UPEVŇOVÁNÍ ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ 11 Bez ohledu na to, jak je účinnost výuky; na učebně, nácviků komunikace mezi členy posádky, úloh LOFT a způsobů zpětné vazby, bude jediné vystavení všem vlivům na součinnost v průběhu kurzu součinnosti vícečlenné posádky k prvnímu vydání typové kvalifikace pro vícepilotní vrtulník nedostatečné. Postoje a vlivy, přispívající k neúčinnosti koordinace činnosti posádky, se vyskytují všude a mohou se vyvíjet po celou dobu výkonu funkce pilota. Bude tedy nezbytné, aby výcvik netechnických dovedností byl nedílnou součástí veškerého opakovacího výcviku k prodloužení platnosti typové kvalifikace pro vícepilotní vrtulníky, stejně jako výcviku pro vydání dalších typových kvalifikací. [Amdt. 2, ; Amdt. 4, ] ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Vydáno JAA: Amendment F - 12

13 ČÁST 2 JAR-FCL 2 Dodatek 1 k AMC FCL 2.261(d) Kurz součinnosti vícečlenné posádky (vrtulník) Osvědčení o ukončení výcviku MCC (Viz JAR-FCL 2.261(d)) OSVĚDČENÍ O UKONČENÍ VÝCVIKU MCC Příjmení žadatele: Jméno: Typ průkazu způsobilosti: Číslo: Stát: Přístrojová kvalifikace: vydáno dne: NEBO Zkouška dovednosti přístrojové kvalifikace: uspěl dne: Podpis žadatele: Uspokojivé ukončení výcviku MCC podle požadavků se osvědčuje níže: VÝCVIK Výcvik součinnosti vícečlenné posádky byl absolvován v období: od: do: v: FTO/TRTO/provozovatel* Místo a datum: Podpis vedoucího TRTO/FTO nebo oprávněného instruktora*: Typ a číslo průkazu způsobilosti a stát vydání: Jméno oprávněného instruktora (velkými písmeny): * Nehodící se škrtněte. Amendment 4 Vydáno JAA: F - 13

14 JAR-FCL 2 ČÁST 2 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Vydáno JAA: Amendment F - 14

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA AMC FCL 4.365 Kurz pro typovou kvalifikaci instruktora typové kvalifikace pro palubní inženýry (TRI(E)) Viz JAR-FCL 4.365 CÍL KURZU 1 Kurz

Více

PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK - MEP

PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK - MEP Příručky pro výcvik pilotů letounů v souladu s JAA JAR FCL1 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK - MEP vícemotorové typy Vydáno: 1. listopad 2002 Poslední aktualizace : 1. listopad 2002 Schválil: ÚCL č.j. : 16.612/02-311

Více

JAR-FCL 1.155 (pokračování)

JAR-FCL 1.155 (pokračování) ČÁST 1 JAR-FCL 1 HLAVA D PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI OBCHODNÍHO PILOTA (LETOUN) CPL(A) JAR-FCL 1.155 (pokračování) JAR-FCL 1.140 Minimální věk Žadateli o CPL(A) musí být alespoň 18 let. JAR-FCL 1.145 Zdravotní

Více

Výcviková dokumentace IR(A)/SE

Výcviková dokumentace IR(A)/SE Výcviková dokumentace IR(A)/SE Jméno a příjmení: Výcvik zahájen: Výcvik ukončen: Osobní údaje Jméno a příjmení: Adresa: Datum narození: Číslo průkazu totožnosti: Telefon: E-mail: Průkaz způsobilosti: číslo:

Více

HLAVA I EXAMINÁTOŘI (VRTULNÍK) JAR-FCL 2.425 (pokračování)

HLAVA I EXAMINÁTOŘI (VRTULNÍK) JAR-FCL 2.425 (pokračování) ČÁST 1 JAR-FCL 2 HLAVA I EXAMINÁTOŘI (VRTULNÍK) JAR-FCL 2.425 (pokračování) JAR-FCL 2.420 Examinátoři Účely [ ] [(a) U examinátorů se rozeznává pět kategorií: (1) Letový examinátor (FE(H)) (2) Examinátor

Více

FÁZE 1 FNPT II - MEP

FÁZE 1 FNPT II - MEP 1.1 CÍL KURSU Cílem modulového kursu výcviku v létání k přístrojové kvalifikaci (letoun) je vycvičit piloty na úroveň odborné způsobilosti nezbytnou k řízení letounů při letech IFR a za meteorologických

Více

Výcvikový program ATPL

Výcvikový program ATPL Výcvikový program ATPL (Air Transport Pilot Licence) 13.1.2017 1 ATPL obecně Výcvikový program typu Ab Initio (tedy pro uchazeče bez předchozích zkušeností s létáním); Pro individuální zákazníky nebo na

Více

JAK SE STÁT PILOTEM VRTULNÍKU. PPL (H) Private Pilot Licence Soukromý pilot vrtulníku. Informační dokument letecké vrtulníkové školy HELITOM

JAK SE STÁT PILOTEM VRTULNÍKU. PPL (H) Private Pilot Licence Soukromý pilot vrtulníku. Informační dokument letecké vrtulníkové školy HELITOM JAK SE STÁT PILOTEM VRTULNÍKU PPL (H) Private Pilot Licence Soukromý pilot vrtulníku Informační dokument letecké vrtulníkové školy HELITOM Informační dokument společnosti HELITOM s.r.o. s názvem Jak se

Více

číslo opravy 1. Seznam platných stran

číslo opravy 1. Seznam platných stran Tento postup je vnitřním postupem Úřadu pro civilní letectví. číslo změny / číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis 0 1.4.2002 zapracována 1 7.8.2007 zapracována 2 19.5.2008 zapracována

Více

L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY

L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY 1. Při vstupu do kabiny před spuštěním motorů Hlavní ovládání podvozku - neutrál, zajištěno nouzové vysunutí podvozku neutrál parkovací brzda zabržděno, zajištěno seřídit sedadlo

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 67/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. dne odborném zjišťování příčin incidentu. letadla Cessna 172 N. poznávací značky OK-JKV. na letišti Praha Kbel

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. dne odborném zjišťování příčin incidentu. letadla Cessna 172 N. poznávací značky OK-JKV. na letišti Praha Kbel ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:430/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ze dne 15.9.2004 o odborném zjišťování příčin incidentu letadla

Více

HLAVA 2 PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI A KVALIFIKACE PRO PILOTY

HLAVA 2 PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI A KVALIFIKACE PRO PILOTY HLAVA 2 PŘEDPIS L 1 HLAVA 2 PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI A KVALIFIKACE PRO PILOTY 2.1 Všeobecná ustanovení týkající se průkazů způsobilosti a kvalifikací pilotů 2.1.1 Všeobecné specifikace pro udělování průkazů

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 141/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C-340, pozn. zn. OK -

Více

CAA-ZLP-166 strana 1 změna 0 PRODLUŽOVÁNÍ A OBNOVA KVALIFIKACÍ PILOTŮ VRTULNÍKŮ

CAA-ZLP-166 strana 1 změna 0 PRODLUŽOVÁNÍ A OBNOVA KVALIFIKACÍ PILOTŮ VRTULNÍKŮ 1. OBECNĚ 1.1: Změny a opravy: Změny opravy 1.2: Seznam platných stran: Název strana platná od změna 1. Obecně 1 21.11.2016 0 1. Obecně 2 21.11.2016 0 2. Prodlužování platnosti kvalifikací 3 21.11.2016

Více

HLAVA 3.4 LETOVÝ PROVOZ

HLAVA 3.4 LETOVÝ PROVOZ DÍL 3 HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/II HLAVA 3.4 LETOVÝ PROVOZ 3.4.1 Provozní zařízení Provozovatel musí zajistit, že let nebude zahájen, dokud nebylo přiměřenými prostředky zjištěno, že pozemní a/nebo vodní zařízení,

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 11B Aerodynamika, konstrukce a systémy pístových letounů

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 11B Aerodynamika, konstrukce a systémy pístových letounů Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 11.1 Teorie letu 11.1.1 Aerodynamika letounu a řízení letu 1 2 - Činnost a účinek: - řízení příčného náklonu: křidélka a spoilery; - řízení podélného sklonu:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu PIPER Pa 28, pozn. zn. OK- DEV, Sokolnice dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu PIPER Pa 28, pozn. zn. OK- DEV, Sokolnice dne ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 110/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu PIPER Pa 28, pozn. zn.

Více

datum záznamu a podpis číslo opravy Seznam platných stran

datum záznamu a podpis číslo opravy Seznam platných stran Tento postup je vnitřním postupem Úřadu pro civilní letectví České republiky. číslo změny / číslo stránky změny datum platnosti 1 13.1.2003 2 15.11.2007 datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum

Více

OBSAH (CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ) JAR-FCL 2 ZPŮSOBILOST ČLENŮ LETOVÝCH POSÁDEK (VRTULNÍK)

OBSAH (CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ) JAR-FCL 2 ZPŮSOBILOST ČLENŮ LETOVÝCH POSÁDEK (VRTULNÍK) JAR-FCL 2 OBSAH (CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ) JAR-FCL 2 ZPŮSOBILOST ČLENŮ LETOVÝCH POSÁDEK (VRTULNÍK) ÚVODNÍ USTANOVENÍ PŘEDMLUVA SEZNAM PLATNÝCH STRAN PREAMBULE ČÁST 1 POŽADAVKY HLAVA A VŠEOBECNÉ POŽADAVKY HLAVA

Více

PŘÍLOHY. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.12.2015 COM(2015) 613 final ANNEXES 1 to 10 PŘÍLOHY [ ] návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury

Více

SEKCE LETOVÁ PROVOZNÍ

SEKCE LETOVÁ PROVOZNÍ SEKCE LETOVÁ PROVOZNÍ Postupy pro získávání a prodlužování oprávnění PAR, WRK, FFF a TST (jen provozní) CAA-SLP-100-2-13 Č.j.: 3773-13-301 V Praze dne: 17. 12. 2013 Verze: 2. vydání Schválil (podpis):

Více

Cílem modulového kursu CPL(A) je vycvičit piloty držitele PPL(A) na úroveň odborné způsobilosti nezbytnou pro vydání CPL(A).

Cílem modulového kursu CPL(A) je vycvičit piloty držitele PPL(A) na úroveň odborné způsobilosti nezbytnou pro vydání CPL(A). Cíl kurzu Cílem modulového kursu CPL(A) je vycvičit piloty držitele PPL(A) na úroveň odborné způsobilosti nezbytnou pro vydání CPL(A). S přihlédnutím k jakýmkoliv jiným podmínkám, specifikovaným v předpisech

Více

M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1)

M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1) M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1) úroveň 114.1 Teorie letu (11.1) 114.1a Aerodynamika letounu a řízení letu Činnost a účinek řízení: příčného náklonu křidélka a spoilery; podélného

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu Piper PA letiště Praha dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu Piper PA letiště Praha dne ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 17/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu Piper PA-44-180 letiště

Více

Č.j.: 135/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. letounu L-200D MORAVA. letiště BRNO - TUŘANY. dne 9.května 2003. o odborném zjišťování příčin letecké nehody

Č.j.: 135/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. letounu L-200D MORAVA. letiště BRNO - TUŘANY. dne 9.května 2003. o odborném zjišťování příčin letecké nehody ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 135/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu L-200D MORAVA letiště BRNO

Více

PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK CPL(A)

PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK CPL(A) Příručky pro výcvik pilotů letounů v souladu s JAA JAR FCL1 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK CPL(A) modulový Vydáno: 1. listopad 2002 Poslední aktualizace : 9. červen 2006 Schválil: ÚCL č.j. : 16.612/02-311 Rozdělovník:

Více

OSNOVY TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ

OSNOVY TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ OSNOVY TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ OSNOVA TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ PRO PRŮKAZ PPL(A) A PPL(H) OSNOVA TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ PRO PRŮKAZ PPL(AS) OSNOVA TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ PRO PRŮKAZ BPL A SPL OSNOVA TEORETICKÝCH

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu L 200 A, pozn. zn. OK - PLG dne 13. 4. 2004

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu L 200 A, pozn. zn. OK - PLG dne 13. 4. 2004 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 103/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu L 200 A, pozn. zn. OK -

Více

Č.j.:100/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Č.j.:100/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:100/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Letecké nehody letadla ULLa Kosák 3

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ODBORNÉM ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN INCIDENTU, NARUŠENÍ ZAKÁZANÉHO PROSTORU LK P5, ZE DNE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ODBORNÉM ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN INCIDENTU, NARUŠENÍ ZAKÁZANÉHO PROSTORU LK P5, ZE DNE ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 30/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ODBORNÉM ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN INCIDENTU, NARUŠENÍ ZAKÁZANÉHO

Více

Úvod. Uchazeč o postup podle scénáře CPL(H)/IR musí mít platný vojenský průkaz pilota AČR v den, kdy podává potvrzovací protokol potvrzený OVV na ÚCL.

Úvod. Uchazeč o postup podle scénáře CPL(H)/IR musí mít platný vojenský průkaz pilota AČR v den, kdy podává potvrzovací protokol potvrzený OVV na ÚCL. číslo změny/ číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis 0 1.1.2004 - - - číslo opravy opravy datum platnosti datum záznamu a podpis Rozdělovník výtisků podléhajících změnové službě: ÚCL/SLP-OZLP

Více

CAA-PI-027 strana 0 změna č. 0 PŘEVOD ZAHRANIČNÍCH PRŮKAZŮ PILOTA NA ČESKÝ

CAA-PI-027 strana 0 změna č. 0 PŘEVOD ZAHRANIČNÍCH PRŮKAZŮ PILOTA NA ČESKÝ číslo změny/ číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti datum záznamu a podpis Rozdělovník výtisků podléhajících změnové službě: ÚCL/PIILP, ÚCL/PIpiloti,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168 ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168 HLAVA 5 ÚSEK KONEČNÉHO PŘIBLÍŽENÍ 5.1 VŠEOBECNĚ 5.1.1 Účel Toto je úsek, kde se provádí vyrovnání do směru a klesání na přistání. Konečné přiblížení může být provedeno

Více

PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK IR(A)

PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK IR(A) Příručky pro výcvik pilotů letounů v souladu s JAA JAR FCL1 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK IR(A) modulový Vydáno: 1. prosinec 2002 Poslední aktualizace : R5 8. duben 2008 Schválil: ÚCL č.j. : 16.612/02-311 Rozdělovník:

Více

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99. Č.j.: 143/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99. Č.j.: 143/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 143/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku typu Nimbus 2 M, poznávací

Více

Evropská agentura pro bezpečnost letectví

Evropská agentura pro bezpečnost letectví Rozhodnutí výkonného ředitele č. 003/6/RM Konečná verze 17/10/003 Evropská agentura pro bezpečnost letectví Výkonný ředitel ROZHODNUTÍ Č. 003/6/RM VÝKONNÉHO ŘEDITELE AGENTURY ze dne 17. října 003 o certifikačních

Více

0 - - - - 1 17.6.2008 zapracována 1 15.4.2002 zapracována 2 15.6.2004 zapracována 3 1.9.2007 zapracována

0 - - - - 1 17.6.2008 zapracována 1 15.4.2002 zapracována 2 15.6.2004 zapracována 3 1.9.2007 zapracována Tento postup je vnitřním postupem Úřadu pro civilní letectví. změny datum číslo změny / datum záznamu a číslo opravy číslo stránky platnosti podpis opravy datum platnosti datum záznamu a podpis 0 - - -

Více

Postupy pro provoz upoutaných balónů bez posádky používané k vyhlídkovým letům.

Postupy pro provoz upoutaných balónů bez posádky používané k vyhlídkovým letům. Postupy pro provoz upoutaných balónů bez posádky používané k vyhlídkovým letům. Tyto postupy upravuje podmínky provádění vyhlídkových letů upoutanými balóny bez posádky, v souladu se zákonem č. 49/1997

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 74-01 Změna č. 5 MORAVAN-AEROPLANES a.s. Z 726 Z 726 K 11.04.2007 PŘÍLOHA K TYPOVÉMU OSVĚDČENÍ č. č. 74-01 Tato příloha, která je součástí Typového osvědčení č.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborně technickém zjišťování příčin incidentu. vrtulníku AS-355 F2, pozn. zn. OK-MIA. v prostoru obce Soseň, okr.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborně technickém zjišťování příčin incidentu. vrtulníku AS-355 F2, pozn. zn. OK-MIA. v prostoru obce Soseň, okr. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 409/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborně technickém zjišťování příčin incidentu vrtulníku AS-355 F2, pozn.

Více

DODATEK C PŘEDPIS L 6/I

DODATEK C PŘEDPIS L 6/I DODATEK C PŘEDPIS L 6/I DODATEK C PORADENSKÝ MATERIÁL PRO LETY LETOUNŮ S TURBÍNOVÝMI MOTORY PŘEKRAČUJÍCÍ DOBU 60 MINUT LETU NA NÁHRADNÍ LETIŠTĚ NA TRATI, VČETNĚ PROVOZU S PRODLOUŢENOU DOBOU LETU NA NÁHRADNÍ

Více

Č.j.: 60/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin pozemní nehody. ultralehkého vrtulníku ULTRASPORT 496. Vestec, okres Praha západ

Č.j.: 60/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin pozemní nehody. ultralehkého vrtulníku ULTRASPORT 496. Vestec, okres Praha západ ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 60/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin pozemní nehody ultralehkého vrtulníku ULTRASPORT

Více

Přehled pravidel EU/EASA Všeobecné letectví (GA)

Přehled pravidel EU/EASA Všeobecné letectví (GA) Přehled pravidel EU/EASA Všeobecné letectví (GA) Základní struktura požadavků EU/EASA Základní pravidla (závazná) Základní nařízení (ES) č. 216/2008 CERTIFIKACE ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI LETOVÉ POSÁDKY

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Cessna 150, poznávací značky OK- MRK, dne , letiště Sazená.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Cessna 150, poznávací značky OK- MRK, dne , letiště Sazená. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 275/07/ZZ Výtisk č. 5 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Cessna 150, poznávací

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vzniku incidentu letounu C 152, poznávací značky OK- LEV, dne 16.03.2008.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vzniku incidentu letounu C 152, poznávací značky OK- LEV, dne 16.03.2008. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZZ-08-064 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vzniku incidentu letounu C 152, poznávací značky OK-

Více

Znění ze dne:30/06/2011 ELSA - D. Doplněk. k Předpisům SLZ upravující podmínky pro ELSA

Znění ze dne:30/06/2011 ELSA - D. Doplněk. k Předpisům SLZ upravující podmínky pro ELSA ELSA - D Doplněk k Předpisům SLZ upravující podmínky pro ELSA Na základě pověření MD OCL vydala Letecká amatérská asociace ČR Ke Kablu 289, 102 00. Praha 10 strana 1 z 7 ZMĚNOVÝ LIST Datum vydání změny

Více

HLAVA 4 PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI A KVALIFIKACE LETECKÉHO POZEMNÍHO PERSONÁLU

HLAVA 4 PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI A KVALIFIKACE LETECKÉHO POZEMNÍHO PERSONÁLU HLAVA 4 PŘEDPIS L 1 HLAVA 4 PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI A KVALIFIKACE LETECKÉHO POZEMNÍHO PERSONÁLU 4.1 Všeobecná ustanovení týkající se průkazů způsobilosti a kvalifikací leteckého pozemního personálu Poznámka:

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 79/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla L 200 poznávací značky

Více

TECHNICKÉ ÚDAJE POUŽÍVANÉ LETECKÉ TECHNIKY (vyplňujte pouze typy, které létáte)

TECHNICKÉ ÚDAJE POUŽÍVANÉ LETECKÉ TECHNIKY (vyplňujte pouze typy, které létáte) STRANA 1 Datum odevzdání testu :. přezkušovaného:. PERIODICKÉ PŘEZKOUŠENÍ ZE ZNALOSTÍ LETOVÝCH A TECHNICKÝCH PŘÍRUČEK, TEORIE, METODIKY LÉTÁNÍ A LETECKÝCH PŘEDPISŮ PRO ROK 2016. Otázky jsou pro všechny

Více

SMĚRNICE CAA-SLP-037-n-14

SMĚRNICE CAA-SLP-037-n-14 SMĚRNICE CAA-SLP-037-n-14 postupy pro udělení / změnu schválení pro procedures for granting / change of prior approval for PROVOZ SE SYSTÉMY SNÍMÁNÍ NOČNÍHO VIDĚNÍ - NVIS (v souladu s Částí SPA, Hlavou

Více

číslo opravy Seznam použitých zkratek

číslo opravy Seznam použitých zkratek číslo změny/ číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis 3 12.2.2004 zařazena 4 16.3.2004 zařazena 5 18.10.2004 zařazena číslo opravy opravy datum platnosti datum záznamu a podpis Rozdělovník

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 326/07/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Jak 11, poznávací značky OK-JZE dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 326/07/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Jak 11, poznávací značky OK-JZE dne ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 326/07/ZZ Výtisk č. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Jak 11, poznávací značky OK-JZE

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 399/06/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu DA 20 Katana, poznávací značky OK-BLB na letišti Praha-Letňany dne 9.8.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 399/06/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu DA 20 Katana, poznávací značky OK-BLB na letišti Praha-Letňany dne 9.8. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 399/06/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu DA 20 Katana, poznávací značky OK-BLB na letišti

Více

ZHODNOCENÍ ROZDÍLŮ MEZI JAR-FCL A PART-FCL V OBLASTI PILOTNÍCH LICENCÍ EVALUATION OF THE DIFFERENCES BETWEEN JAR-FCL AND PART-FCL FOR PILOT LICENSES

ZHODNOCENÍ ROZDÍLŮ MEZI JAR-FCL A PART-FCL V OBLASTI PILOTNÍCH LICENCÍ EVALUATION OF THE DIFFERENCES BETWEEN JAR-FCL AND PART-FCL FOR PILOT LICENSES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ LETECKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AEROSPACE ENGINEERING ZHODNOCENÍ ROZDÍLŮ MEZI JAR-FCL

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla SAAB-SAFIR 91D poznávací značky OE-KSS na letišti Brno Tuřany 11.9.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla SAAB-SAFIR 91D poznávací značky OE-KSS na letišti Brno Tuřany 11.9. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 439/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla SAAB-SAFIR 91D poznávací

Více

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. ZZ-08-036 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. ZZ-08-036 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZZ-08-036 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vzniku incidentu letounu Cessna 172, poznávací značky

Více

Č.j.:535/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letadla L 410 MA. poznávací značky OM - SAB. v místě LKPM. dne 4.12.

Č.j.:535/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letadla L 410 MA. poznávací značky OM - SAB. v místě LKPM. dne 4.12. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:535/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla L 410 MA poznávací

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu typu L 410 UVP-E9, poznávací značky OK-RDA po vzletu z Isle of Man, dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu typu L 410 UVP-E9, poznávací značky OK-RDA po vzletu z Isle of Man, dne ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Čj. CZ 12-503 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu typu L 410 UVP-E9, poznávací značky OK-RDA

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu C-207, OK-DIB na letišti Praha Ruzyně dne 31. srpna 2003

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu C-207, OK-DIB na letišti Praha Ruzyně dne 31. srpna 2003 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 377/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu C-207, OK-DIB na letišti Praha

Více

olga.kristofikova@mdcr.cz Úřad pro civilní letectví, Odbor letišť a leteckých staveb

olga.kristofikova@mdcr.cz Úřad pro civilní letectví, Odbor letišť a leteckých staveb Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo dopravy Adresa Nábřeží Ludvíka Svobody 12/ Kontaktní osoba Ing. Olga

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letounu Zlin Z 226 MS. poznávací značky OK - KMT. v místě Havlíčkův Brod - Poběbaby

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letounu Zlin Z 226 MS. poznávací značky OK - KMT. v místě Havlíčkův Brod - Poběbaby ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 270/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Zlin Z 226

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu. letounu B737-800, OK-TVA. Hurghada Airport, Egypt. dne 21.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu. letounu B737-800, OK-TVA. Hurghada Airport, Egypt. dne 21. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 154/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu B737-800, OK-TVA Hurghada

Více

Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. / ze dne [ ],

Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. / ze dne [ ], Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. / ze dne [], kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2042/200 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací

Více

SCHÉMA PRAKTICKÉHO VÝCVIKU PRO KVALIFIKACI PILOT

SCHÉMA PRAKTICKÉHO VÝCVIKU PRO KVALIFIKACI PILOT UL 3 Výcviková osnova pilota ultralehkého letounu Hlava 3, str. 3-1 HLAVA 3. SCHÉMA PRAKTICKÉHO VÝCVIKU PRO KVALIFIKACI PILOT Cvičení Obsah cvičení dvojí sólo letů hod/min letů hod/min 1 Seznamovací let.

Více

Jan Fridrich Viceprezident LAA ČR Pro zahraniční záležitosti, průmysl a vnitřní audit

Jan Fridrich Viceprezident LAA ČR Pro zahraniční záležitosti, průmysl a vnitřní audit Jan Fridrich Viceprezident LAA ČR Pro zahraniční záležitosti, průmysl a vnitřní audit Workshop Nové trendy v leteckém výcviku v rámci výstavy FLYIIN letiště Leoše Janáčka Ostrava, 21. září 2012 LAA ČR

Více

HLAVA 2.4 PŘÍSTROJE, VYBAVENÍ A LETOVÁ DOKUMENTACE LETOUNU

HLAVA 2.4 PŘÍSTROJE, VYBAVENÍ A LETOVÁ DOKUMENTACE LETOUNU DÍL 2 HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/II HLAVA 2.4 PŘÍSTROJE, VYBAVENÍ A LETOVÁ DOKUMENTACE LETOUNU Poznámka: podrobná ustanovení o navigačním a komunikačním vybavení letounu jsou uvedena v Hlavě 2.5. 2.4.1 Všeobecně

Více

Výtisk č. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Výtisk č. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 112/06/ZZ Výtisk č. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu vysazení motoru na letadle Z 37A poznávací

Více

Č.j.: 151/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin Incidentu. letadla Z 37 A. poznávací značky OK NJJ. v místě Staré Smrkovice

Č.j.: 151/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin Incidentu. letadla Z 37 A. poznávací značky OK NJJ. v místě Staré Smrkovice ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 151/04/ZZ Výtisk č. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Incidentu letadla Z 37 A poznávací značky

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 11A Aerodynamika, konstrukce a systémy turbínových letounů

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 11A Aerodynamika, konstrukce a systémy turbínových letounů Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 11.1 Teorie letu 11.1.1 Aerodynamika letounu a řízení letu 1 2 - Činnost a účinek: - řízení příčného náklonu: křidélka a spoilery; - řízení podélného sklonu:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku Standard Cirrus na letišti Jindřichův Hradec, dne

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku Standard Cirrus na letišti Jindřichův Hradec, dne ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ - 08-218 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku Standard Cirrus na letišti

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla A320-200 na letišti Praha - Ruzyně 12. 2. 2006

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla A320-200 na letišti Praha - Ruzyně 12. 2. 2006 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 040/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla A320-200 na letišti Praha

Více

ACJ HLAVA C. [ACJ-MMEL/MEL.055 Druhy provozu Viz JAR-MMEL/MEL.055

ACJ HLAVA C. [ACJ-MMEL/MEL.055 Druhy provozu Viz JAR-MMEL/MEL.055 ČÁST 2 Hlava C JAR-MMEL/MEL ACJ HLAVA C [ACJ-MMEL/MEL.055 Druhy provozu Viz JAR-MMEL/MEL.055 V MELu by měly být uvedeny podmínky pro odbavení letů, které jsou prováděny v souladu se Seznamem zvláštních

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č... /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č... /... ze dne [ ], CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Návrh V Bruselu dne C NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č.... /... ze dne [ ], kterým se stanoví prováděcí pravidla pro kvalifikaci palubních průvodčích v obchodní letecké dopravě

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Pozemní nehody letounu CESSNA 421 B Letiště Ostrava (LKMT) dne 03. 03. 2004.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Pozemní nehody letounu CESSNA 421 B Letiště Ostrava (LKMT) dne 03. 03. 2004. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 57/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Pozemní nehody letounu CESSNA 421 B Letiště Ostrava

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Mitsubishi MU-2B-25 poznávací značky OK-ATX dne 23.10. 2005

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Mitsubishi MU-2B-25 poznávací značky OK-ATX dne 23.10. 2005 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 539/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Mitsubishi

Více

Vrtulník jako další možný způsob provedení záchrany osob z výšky nebo z volné hloubky Úvod

Vrtulník jako další možný způsob provedení záchrany osob z výšky nebo z volné hloubky Úvod Vrtulník jako další možný způsob provedení záchrany osob z výšky nebo z volné hloubky Úvod Vrtulník jako technický prostředek lze použít k rychlému transportu nebo k záchraně osob. Záchranu pomocí vrtulníku

Více

0. Předletová kontrola : postupovat jako u ostatních letounů této kategorie +

0. Předletová kontrola : postupovat jako u ostatních letounů této kategorie + LETOVÉ POSTUPY PRO VL-3 NORMÁLNÍ ÚKONY 0. Předletová kontrola : postupovat jako u ostatních letounů této kategorie + - stav a uchycení kompozitových krytů kol hlavního podvozku - stav a uchycení hydraulických

Více

Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností

Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností letiště Benešov u Prahy Nesvačily 0193 257 51 Bystřice u Benešova - výcvik VFR pobočka Brno - Tuřany pro výcviky IR(A) Telefony

Více

Zimní školení pilotů 2015 Petr Kubíček

Zimní školení pilotů 2015 Petr Kubíček CAA ZLP 162 Zimní školení pilotů 2015 Petr Kubíček CAA ZLP 162 5.1.2015 ÚCL vypublikoval zcela nový předpis pro získání a udržení pilotních kvalifikací pro balóny s okamžitou platností Aplikace PART FCL

Více

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum. i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum. i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014 vii / viii 5.4.2015 Dopl. A - 1 až Dopl. A - 4 4.12.2014 Změna č. 1/ČR 1-1

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného vstupu kluzáku VSO 10, poznávací značky OK- 9606, do CTR Brno dne 14.07.2007.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného vstupu kluzáku VSO 10, poznávací značky OK- 9606, do CTR Brno dne 14.07.2007. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 259/07/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného vstupu kluzáku VSO 10,

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 11B Aerodynamika, konstrukce a systémy pístových letounů

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 11B Aerodynamika, konstrukce a systémy pístových letounů Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 11.1 Teorie letu 11.1.1 Aerodynamika letounu a řízení letu 1 2 - Činnost a účinek: - řízení příčného náklonu: křidélka a spoilery; - řízení podélného sklonu:

Více

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností ostatního zvláštního vozidla kategorie R s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb.

TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody vlastností ostatního zvláštního vozidla kategorie R s technickými požadavky stanovenými vyhláškou č. 341/2002 Sb. Ověření shody vlastností ostatního zvláštního vozidla kategorie R s technickými požadavky stanovenými Objednavatel: Výrobce: PRINOTH AG/SPA, Brennerstraße 34, I-39049 Sterzing/Vipiteno, Italy Název a typ:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. vrtulníku Robinson R 22. poznávací značky OK - YIT. v katastru obce Čeřenice

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. vrtulníku Robinson R 22. poznávací značky OK - YIT. v katastru obce Čeřenice ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 337/04/ZZ Výtisk č. 6 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody vrtulníku Robinson

Více

Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. / ze dne [ ] o požadavcích na personál. (Text s významem pro EHP)

Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. / ze dne [ ] o požadavcích na personál. (Text s významem pro EHP) REV 13.09.2011 CS 1 1 In accordance with Article 32 (1) of the Basic Regulation, the Agency provides for translations of its Opinions. These translations may be revised and updated from time to time, depending

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 06/06/ZZ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 06/06/ZZ ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 06/06/ZZ Výtisk č. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Cessna T303, poznávací

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011. ze dne [ ]

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011. ze dne [ ] CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Návrh V Bruselu, C NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011 ze dne [ ] kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých

Více

AK-PL výběr - úloha I zaprac. změna č. 5 A K - P L 2006 O S N O V Y V Ý C V I K U N A K L U Z Á C Í C H

AK-PL výběr - úloha I zaprac. změna č. 5 A K - P L 2006 O S N O V Y V Ý C V I K U N A K L U Z Á C Í C H A K - P L 2006 O S N O V Y V Ý C V I K U N A K L U Z Á C Í C H Obsahuje zapracované změny: č. 1 k 1. 3. 2003, č. 2 k 1. 4. 2004, č. 3 k 1. 5. 2004, č. 4 k 19. 7. 2004, č. 5 k 1. 4. 2006. Osnovy pro výcvik

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-1700/IZS-2006 Praha 15. června 2006 Počet listů: 3 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r.. Generální ředitel

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DSA-04/2013. Výtisk č. 1. Strana 1 z 12

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DSA-04/2013. Výtisk č. 1. Strana 1 z 12 PA342T Seneca, pozn. zn. OKDKP dne 24. 9. 213 Strana 1 z 12 4/213 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu PA342T Seneca, poznávací značky OKDKP, v prostoru letiště

Více

datum záznamu a podpis 2 1.1.2004 1 - zapracováno 15.5.2006 3 1.1.2005 2 - zapracováno 19.5.2006 4 1.3.2006

datum záznamu a podpis 2 1.1.2004 1 - zapracováno 15.5.2006 3 1.1.2005 2 - zapracováno 19.5.2006 4 1.3.2006 1. Změny a opravy číslo změny / číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti 2 1.1.2004 1 - zapracováno 15.5.2006 3 1.1.2005 2 - zapracováno 19.5.2006

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu. letounu Z-43, OK-WOK. na dálnici D1. dne 25. června 2003

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu. letounu Z-43, OK-WOK. na dálnici D1. dne 25. června 2003 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 225/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Z-43, OK-WOK na dálnici D1 dne

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:139/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letadel L 200 / PA

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Robin DR 400 poznávací značky D-EFKV na letišti Mladá Boleslav dne 16.6.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Robin DR 400 poznávací značky D-EFKV na letišti Mladá Boleslav dne 16.6. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 241 /05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Robin DR 400

Více

Evropská agentura pro bezpečnost letectví 26. srpna 2010 STANOVISKO Č. 04/2010 EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ. ze dne 26.

Evropská agentura pro bezpečnost letectví 26. srpna 2010 STANOVISKO Č. 04/2010 EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ. ze dne 26. Evropská agentura pro bezpečnost letectví 26. srpna 2010 STANOVISKO Č. 04/2010 EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ ze dne 26. srpna 2010 k nařízení Komise č. XXX/2010, kterým se stanoví prováděcí

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letadla typu Zlín Z43 poznávací značky OK FOK, západně LKLB dne 21. 6.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letadla typu Zlín Z43 poznávací značky OK FOK, západně LKLB dne 21. 6. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ - 14-320 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla typu Zlín Z43 poznávací značky OK FOK, západně

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 410/05/ZZ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 410/05/ZZ ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 410/05/ZZ Výtisk č. 5 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného narušení TMA

Více