VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE RIZIK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE RIZIK"

Transkript

1 VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE RIZIK Společnost Monecor (London) Litd, vystupuje pod obchodní značkou ETX Capital (dále jen ETX Capital, my nebo naše Společnost), podléhá regulaci státnímu Úřadu pro finanční etiku Financial Conduct Authority (FCA) a disponuje povolením pod referenčním číslem Finanční produkty a služby, které nabízíme, se pojí s vysokou mírou rizika, kvůli čemuž mohou být nevhodné pro některé investory. Varování týkající se rizik Vám dáváme v souladu s pravidly státního Úřadu pro finanční etiku FCA. Upozornění na rizika je určeno k tomu, aby Vám pomohlo chápat rizika, která se pojí s využíváním našich produktů a služeb, ale není komplexní příručkou popisující všechna takováto rizika. Nakonec je vždy na Vás, abyste rozhodli, zda rizika spojená s obchodováním odpovídají Vaší investiční strategii a chuti podstupovat rizika. Neměli byste obchodovat s finančními deriváty, pokud nerozumíte povaze kontraktu, do něhož vstupujete, a úrovni rizika, jakému se vystavujete. Spekulujte pouze s penězi, které si můžete dovolit ztratit. Na jednom obchodu můžete rychle ztratit víc, než činí vklad použití pro otevření obchodu. Neposkytujeme investiční poradenství. Pokud nemáte jistotu, zda je tato forma investování pro Vás vhodná, měli byste vyhledat poradenské služby autorizovaného finančního poradce. Nejsme autorizováni k poskytování finančního poradenství jakéhokoliv typu, a proto Vám poradenství nebudeme poskytovat. Občas však můžeme poskytnout faktické informace ve vztahu k podkladovému trhu nebo transakci, na které jste se zeptali. Jestliže některé finanční deriváty lze použít za účelem řízení rizik, jsou některé investice pro mnohé investory nevhodné. Různé nástroje zahrnují různé úrovně expozice k rizikům, a při rozhodování, zda s takovými nástroji obchodovat, byste si měli být vědomi a pečlivě byste měli zvážit následující skutečnosti: 1 KONTRAKTY CFD (CONTRACTS FOR DIFFERENCE) Kontrakty CFD lze přirovnat k futures, do nichž lze vstupovat ve vztahu ke komoditám, indexům, akciím nebo měnovým párům. Avšak na rozdíl od jiných futures nebo opcí mohou být tyto kontrakty vyrovnávány pouze v hotovosti. Investování do kontraktů CFD s sebou nese rizika podobná investování do futures nebo do opcí a měli byste si jich být vědomi. Transakce s kontrakty CFD mohou také zahrnovat eventuální závazek (viz odstavec 12 níže). 2 ROLOVÁNÍ DEVIZOVÝCH ČI FOREXOVÝCH OPCÍ Investování do rolujících (obnovujících se) forexových či devizových opcí se pojí s podobnými riziky jako investování do futures. Transakce s rolujícími forexovými či devizovými opcemi mohou také zahrnovat eventuální závazek (viz odstavec Error! Reference source not found. níže). Pokud jste v minulosti prováděli pouze konzervativní formy investic, možná si budete chtít lépe prostudovat obchodování s měnami, než začnete s investováním tohoto typu. Musíte si uvědomit, že omezené riziko při kupování opcí znamená, že byste mohli ztratit celou investici do opce, pokud se tato opce stane bezcennou. Pokud si přejete pokračovat se svojí investicí, potvrzujete, že prostředky, které jste do ní zapojili, jsou čistě rizikovým kapitálem a ztráta Vaší investice neohrozí Váš životní styl a nenaruší 1

2 Váš budoucí finanční plán období odchodu do důchodu. Kromě toho plně chápete povahu a rizika měnových investic a Vaše povinnosti vůči jiným nebudou zanedbány, pokud byste utrpěli investiční ztráty. 3 TRHY MIMO SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ A FX Zahraniční trhy se pojí s jinými riziky než britské trhy, a v některých případech s většími riziky, jako je riziko politických změn či změn v ekonomické politice v cizí zemi, které mohou změnit podmínky, prodejnost nebo cenu devizy (cizí měny). Potenciál dosažení zisku nebo ztráty z transakcí na zahraničních trzích nebo u kontraktů denominovaných v zahraniční měně (devize) bude ovlivněn pohyby kurzů deviz. Pokud udržujete obchody nebo máte prostředky jako vklad na svém účtu u nás v jiné měně, než je Vaše národní/domácí měna, vystavujete se křížovému riziku z pohybu kurzů. Řízení rizik je Vaší odpovědností a my nebudeme odpovídat za žádné ztráty, které v důsledku svého obchodování utrpíte. Mimoburzovní obchodování s devizami se neprovádí na mezibankovním trhu, ani na burzovním subjektu obchodujícím s futures, který podléhá regulaci jako vyhrazený trh pro kontrakty jakýmkoliv regulatorním úřadem. 4 BINÁRNÍ OPCE Obchodování s binárními opcemi je vysoce spekulativní, je zde výrazné riziko ztráty a není tedy vhodné pro všechny. Obchodování s binárními opcemi lze vyrovnat pouze finanční hotovostí. Společnost ETX Capital poskytne ceny, které budou použity při obchodování a ocenění binárních opcí, v souladu se svými zásadami a postupy obchodování. Ceny/sazby obchodování přiřazené k aktivům na stránkách ETX Capital jsou ty, za které je ochotna prodat Vám binární opce na prodejním místě. Jako takové tyto ceny nemusejí přímo korespondovat s úrovněmi trhu v reálném čase v časovém okamžiku, kdy se prodej binární opce uskuteční. 5 MARŽE Na obchodu můžete ztratit výrazně více, než kolik jste do obchodu vložili (marže). Veškeré ztráty na trhu přesahující marži budou odečteny z Vašeho účtu. Můžete být kdykoliv vyzváni k vložení dodatečné marže pro udržení svého obchodu. Průběžně budeme během každého dne obchodování nově oceňovat Vaše otevřené obchody a na Vašem účtu se ihned objeví veškeré zisky a ztráty. Ztráta může vést k požadavku na vložení dalších prostředků na Váš účet s cílem udržení Vašich otevřených obchodů. Můžeme také kdykoliv změnit naše sazby marží popř. požadavky na nominální obchodování, což může rovněž vést ke změnám v marži, kterou jste povinni u daného obchodu udržovat. Pokud nemáte na svém účtu dostatečnou marži, může být Váš obchod uzavřen bez dalšího upozornění, a to se ztrátou. V tomto případě budete zodpovědní za jakýkoliv vzniklý deficit. Obchodování s měnami na marži je jednou z nejriskantnějších forem investování dostupných na finančních trzích a je vhodné pouze pro zkušené obchodníky či instituce. Vzhledem k možnosti ztráty celé investice by se spekulace na forexovém trhu měly provádět pouze s prostředky rizikového kapitálu, u něhož v případě ztráty nedojde k výraznému ovlivnění finanční situace Vaší osoby ani instituce. 6 MIMOBURZOVNÍ OBCHODOVÁNÍ Obchodujete-li s námi, budete vstupovat do mimoburzovních obchodů (známých také jako OTC), které jsou nepřevoditelné. To znamená, že budete vstupovat přímo do obchodů s námi a tyto obchody musejí být s námi i uzavřeny. My budeme Vaší protistranou obchodování, což znamená, že když prodáváte, my budeme kupujícím a vy prodávajícím. Nebudete moci prodávat nebo převádět své obchody na třetí strany. To může znamenat vyšší riziko než investování do finančního nástroje, který je převoditelný, nebo obchodování s finančním derivátem obchodovaným na burze, protože Vaše schopnost otevírat a uzavírat obchody a vyrovnat pozice je omezená na to, co Vám nabízíme my u těchto transakcí totiž neexistuje žádný jiný trh. Ceny, které nabízíme, nemusejí nutně odrážet širší trh. I když očekáváme, že tyto ceny se 2

3 budou přiměřeně vztahovat k cenám dostupným na velkoobchodním trhu, námi používané ceny se mohou lišit od těch, které jsou k dispozici jiným účastníkům velkoobchodního trhu. V souvislosti s tím můžeme být velmi obezřetní při stanovování požadavků na marži a vybírání finančních prostředků na její pokrytí. Můžeme nabízet jakoukoliv cenu, kterou budeme chtít, a můžeme nabízet ceny odvozené z vnějších zdrojů nebo nikoliv, podle našeho uvážení. Můžeme stanovit své ceny nabízením spreadů vůči cenám třetích stran, ale nemáme povinnost tak činit, ani v tom nemusíme pokračovat. Můžeme nabízet různé ceny různým klientům v kterýkoliv časový okamžik dle našich podmínek. Povinnosti, které máme vůči Vám při nabízení ceny vyrovnávání nebo likvidaci transakcí na Vašem účtu a při provádění jakýchkoliv plateb s Vámi, se řídí výhradně našimi obchodními podmínkami. Ceny, které nabízíme, mohou, avšak nemusejí odrážet ceny dostupné jinde na kterékoliv burze, mezibankovním či jiném trhu s devizami. 7 OBCHODNÍ PLATFORMY ETX CAPITAL Každá obchodní platforma společnosti ETX Capital není burzou, ale elektronickým místem propojení, které Vám umožňuje provádět s námi transakce. V rámci přístupu na tuto platformu nebudete obchodovat s žádnými jinými subjekty nebo jinými klienty. Dostupnost a provoz platformy, včetně důsledků nedostupnosti platformy z jakéhokoliv důvodu, se řídí pouze našimi obchodními podmínkami. 8 LIMITY ZTRÁT NEMUSEJÍ BÝT ZARUČENY. Pokud jsme Vám nenabídli příkaz garantovaného Stop Loss a Vy jste nezaplatil/a požadovanou prémii za tuto ochranu, není Váš příkaz Stop Loss zaručen. Zadané příkazy Stop Loss, jejichž účelem je omezení ztrát u určité částky, se nemusí vždy uspokojit z důvodu podmínek na trhu nebo technologických omezení, která mohou znemožnit provedení takových příkazů. V některých případech může být Vaše ztráta dokonce i větší. Mezera v plnění (slippage či též gapping) nastane, když trh pohne s cenou přes hranici, na kterou jste stanovili svůj příkaz Stop Loss. Může k tomu dojít v případě neobvyklé volatility specifického podkladového trhu. Například podkladový trh mohl zakončit obchodování jeden bod nad Vaším příkazem Stop Loss a po určité době, kdy obchodování pokračuje, může začít na ceně pod limitem stanoveným Vaším příkazem Stop Loss. V takovém případě bychom uzavřeli Váš obchod na hranici nebo co nejrychleji pod hranicí dosažitelné po otevření obchodování na podkladovém trhu, tj. za další dostupnou cenu. Kromě toho mohou být trhy také velmi zatížené v dobách, kdy se podkladový trh stane volatilním, a v souladu s našimi Zásadami provádění příkazů budeme provádět příkazy na bázi FIFT (first-in-first-traded, tj. první došlý bude první zobchodovaný). To může vést k tomu, že Váš příkaz Stop Loss bude na rychle klesajícím podkladovém trhu zobchodován za cenu pod hranicí stanovenou příkazem Stop Loss. 9 MINULÁ VÝKONNOST Minulá výkonnost nemusí nutně naznačovat nic o budoucích výsledcích. O budoucí výkonnosti nelze činit žádná tvrzení. 10 POZASTAVENÍ OBCHODOVÁNÍ Při tržních podmínkách a fungování pravidel určitých trhů (tj. pozastavení obchodování kvůli volatilitě, nedostatku likvidity na podkladovém trhu) může být obchodování někdy riskantnější. To může vést v extrémních případech ke změně vyrovnání kontraktu. Vyhrazujeme si právo změnit vyrovnání u kontraktů s expirací v daný den, pokud je v tento den obchodování pozastaveno. 11 PÁKOVÝ EFEKT 3

4 Pákový efekt, zvaný v angličtině leverage nebo gearing, Vám umožňuje vstupovat do obchodů s relativně malým vkladem (zvaný též "marže") ve vztahu k celkové hodnotě kontraktu. Toto však znamená, že malý pohyb na podkladovém trhu může mít disproporčně dramatický dopad na Váš obchod a může mít za následek ztrátu Vaší celé marže a vystavit Vás jakýmkoliv dalším ztrátám, které na pozici utrpíte. Je proto velmi důležité, abyste spekuloval/a pouze s penězi, které si můžete dovolit ztratit. 12 OBCHODY S POTENCIÁLNÍM MIMOŘÁDNÝM ZÁVAZKEM Pokud je obchod krytý marží, požadujeme po Vás provedení série plateb oproti kupní ceně místo okamžitého placení celé kupní ceny. Můžete utrpět celkovou ztrátu marže, kterou vložíte pro ustavení či udržení pozice. Pokud se trh vyvíjí proti Vám, může být od Vás požadováno okamžité doplacení další nemalé marže za účelem udržení Vaší pozice. Dokonce i v případech, kdy obchody nejsou kryty marží, může v souvislosti s nimi platit povinnost dalších plateb za určitých okolností převyšujících jakoukoliv částku, kterou jste zaplatil/a, když jste do kontraktu vstupoval/a. Obchody s potenciálním mimořádným závazkem, které nejsou obchodovány na uznaném či vyhrazeném burzovním trhu nebo na základě pravidel takového burzovního trhu, Vás mohou vystavit podstatně vyšším rizikům. 13 SPREADY, PROVIZE A NÁKLADY Předtím, než s námi začnete obchodovat, byste měli získat podrobnosti o veškerých provizích a dalších poplatcích, které budete mít povinnost uhradit. Pokud některé poplatky nejsou vyjádřeny ve finančních částkách (například jako rozpětí (spread) u cenové nabídky), měli byste mít zcela jasno v tom, co tyto poplatky budou pravděpodobně znamenat ve finančním vyjádření. V případě futures, kdy je provize účtována jako procentní sazba, bude poplatek běžně procentem z celkové hodnoty kontraktu, a ne pouze procento z Vaší původní platby. V závislosti na typu obchodu, který provádíte, a na tom, jak dlouho trvá, můžeme požadovat, abyste zaplatil/a náklady jeho financování. Také pokud obchodujte s jinými měnami, než je Vaše základní měna, můžeme po Vás požadovat konverzi těchto deviz na Vaši základní měnu. Celkové náklady financování a náklady výměny deviz mohou překročit součet všech zisků z Vašeho obchodu nebo zvýšit ztráty, které na tomto obchodu utrpíte. 14 DAŇOVÉ RIZIKO Podstupujete riziko, že Vaše obchody a k nim se vztahující zisky mohou být nebo se mohou stát předmětem daně. Neslibujeme ani nezaručujeme, že nebude třeba platit jistou daň či kolkovné (kromě poplatků z obchodování). Budete sami zodpovědní za veškeré daně a kolkovné, týkající se Vašich obchodů. Společnost ETX Capital neposkytuje klientům daňové poradenství. Za svoje daňové záležitosti jste zodpovědní Vy sami. 15 VAŠE FINANČNÍ PROSTŘEDKY Pokud jste byl/a kategorizován/a jako retailový klient (drobný klient, dle definice v našich obchodních podmínkách), budeme Vaše finanční prostředky držet na bankovním účtu určeném pro vklady klientů, odděleny od našich peněz. Měli byste si však být vědomi toho, že toto nemusí zaručit naprostou ochranu (například v případě platební neschopnosti naší banky). Pokud jste byl/a kategorizován/a jako profesionální klient nebo způsobilá protistrana (dle definice v našich obchodních podmínkách), Vaše finanční prostředky nebudou odděleny od peněz držených na našich účtech (našem účtu) a mohou být používány v průběhu našeho podnikání. V případě naší platební neschopnosti budete zařazeni do kategorie běžného věřitele. 4

5 Je rovněž třeba upozornit Vás na oddíl "Vaše finanční prostředky" v našich obchodních podmínkách. 16 VÍKENDOVÉ RIZIKO Během víkendu, kdy se měnové, komoditní a jiné trhy obvykle zavírají pro obchodování, mohou vznikat různé situace a docházet k vývoji nebo událostem. To může způsobit otevření trhů na výrazně odlišné ceně (kurzu) než byla ta, na které se v pátek odpoledne obchodování zastavilo. Přes víkend a v dobách, kdy trhy bývají běžně zavřené, nebudete moci používat platformu ETX Capital pro zadávání nebo změnu příkazů. Existuje značné riziko, že příkazy Stop Loss ponechané na ochranu otevřených pozic držených přes víkend budou provedeny na úrovni výrazně horší než je jejich uvedená cenová úroveň. 17 PLATEBNÍ NESCHOPNOST Jakákoliv insolvence nebo platební neschopnost může vést k likvidaci pozic nebo k jejich uzavírání bez Vašeho souhlasu. 18 PŘIVEDENÍ OD TŘETÍCH STRAN Na základě našeho zvážení můžeme odměnit třetí strany za Vaše zprostředkování. Tyto třetí strany nemusí mít žádnou zvláštní odbornou znalost obchodování a z hlediska způsobu odměňování může dojít ke konfliktu zájmů. Měli byste si důkladně prověřit způsob, kterým je taková osoba odměňována, a být velmi opatrní, pokud této osobě či subjektu poskytujete právo obchodovat Vaším jménem. Obchody s finančními deriváty byste měli provádět pouze tehdy, když jste připraveni přijmout vysokou úroveň rizika, a zvláště rizika uvedená v tomto Varování týkající se rizik. Musíte být připraveni na možnost úplné ztráty všech částek, které jste vložili, a také na veškeré ztráty, poplatky (úrokové poplatky) a veškeré další částky (náklady), které účtujeme při obdržení platby od Vás. 16. ÚNORA

ZÁSADY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZŮ

ZÁSADY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZŮ ZÁSADY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZŮ 1 Úvod Společnost Monecor (London) Limited, s aktivitami pod obchodním názvem ETX Capital (dále ETX Capital, my nebo naše společnost), je povolena a regulována úřadem pro finanční

Více

Plus500 Ltd UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA

Plus500 Ltd UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA Plus500 Ltd UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA CFD mohou pro váš kapitál znamenat ohrožení, použijí-li se spekulativním způsobem. CFD jsou některými regulačními orgány považovány za vysoce rizikové,

Více

Rozdílové smlouvy (CFD)

Rozdílové smlouvy (CFD) Varování pro investory 28/02/2013 Rozdílové smlouvy (CFD) Hlavní sdělení Rozdílové smlouvy jsou složité produkty, které nejsou vhodné pro každého investora. Neinvestujte peníze, které si nemůžete dovolit

Více

DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH.

DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH. DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH. JEDNÁ SE O MEZINÁRODNÍ TRH, KTERÝ NEMÁ JEDNO PEVNÉ TRŽNÍ

Více

VIE FINANCE A.E.P.E.Y. S.A.

VIE FINANCE A.E.P.E.Y. S.A. VIE FINANCE A.E.P.E.Y. S.A. OBECNÉ PROHLÁŠENÍ O RIZICÍCH červenec 2017 VIE FINANCE A.E.P.E.Y. S.A., působící prostřednictvím značky FORTISSIO (www.fortissio.com) (dále jen Společnost), je regulovanou investiční

Více

Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních

Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních vlastností a způsobů obchodovatelnosti TERMÍNOVÉ OBCHODY Neodvolatelné /tzv. pevné/ termínové obchody Termínové kontrakty typu forward a futures

Více

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Informace o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Společnost QuantOn Solutions, o. c. p., a. s. (Dále jen QuantOn Solutions nebo i obchodník) poskytuje klientovi v souladu s 73d odst.

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH

FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH 2 Bohatství je pro moudrého sluhou, pro hloupého pánem. Seneca Využívání algorytmického obchodování vzrostlo z pouhých 2 % v roce 2004

Více

1. INFORMACE... 2 2 SMLOUVA... 2 3 VÁŠ ÚČET... 2 4 ZÁKLAD OBCHODOVÁNÍ... 3 5 NAŠE POPLATKY... 4 8 OBCHODOVÁNÍ PO TELEFONU... 9 9 OBCHODOVÁNÍ...

1. INFORMACE... 2 2 SMLOUVA... 2 3 VÁŠ ÚČET... 2 4 ZÁKLAD OBCHODOVÁNÍ... 3 5 NAŠE POPLATKY... 4 8 OBCHODOVÁNÍ PO TELEFONU... 9 9 OBCHODOVÁNÍ... OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO KLIENTY OBSAH 1. INFORMACE... 2 2 SMLOUVA... 2 3 VÁŠ ÚČET... 2 4 ZÁKLAD OBCHODOVÁNÍ... 3 5 NAŠE POPLATKY... 4 6 VAŠE FINANČNÍ PROSTŘEDKY... 6 7 ELEKTRONICKÉ SLUŽBY... 7 8 OBCHODOVÁNÍ

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

Anatomie Quick Trade Ticketu

Anatomie Quick Trade Ticketu Anatomie Quick Trade Ticketu Quick Trade Vám dává lepší možnost kontroly a zvýší transparentnost způsobu obchodování Vašeho příkazu. FOREX CFD FOREX Anatomie Trade Ticketu FX Quick. FX OPTION IKONA PRODUKTU

Více

PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY

PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY ze dne 14. ledna 2015 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Prohlášení o seznámení se s investičními riziky (dále jen Prohlášení ) je nedílnou součástí Pravidel poskytování

Více

ADMIRAL MARKETS UK LTD OBCHODNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE PLATEB

ADMIRAL MARKETS UK LTD OBCHODNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE PLATEB ADMIRAL MARKETS UK LTD OBCHODNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE PLATEB Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou platné pro všechny převody učiněné klienty (dále jen Admiral Markets ) za účelem vložení finančních

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

ZÁSADY PRO EXEKUCE PŘÍKAZŮ 1. ÚVOD 2. VYMEZENÍ PŮSOBNOSTI

ZÁSADY PRO EXEKUCE PŘÍKAZŮ 1. ÚVOD 2. VYMEZENÍ PŮSOBNOSTI 1. ÚVOD Společnost Monecor (London) Limited, působící rovněž pod obchodním názvem ETX Capital, (dále též ETX Capital, my, nebo naše společnost ), je licencována a regulována orgánem Financial Conduct Autority

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

1. Úvod 2. Ekonomický kalendář 3. Přizpůsobení kalendáře 4. Důležité ekonomické zprávy 5. Výhody používání kalendáře

1. Úvod 2. Ekonomický kalendář 3. Přizpůsobení kalendáře 4. Důležité ekonomické zprávy 5. Výhody používání kalendáře od Admiral Markets 1. Úvod 2. Ekonomický kalendář 3. Přizpůsobení kalendáře 4. Důležité ekonomické zprávy 5. Výhody používání kalendáře Jeden z klíčových úspěchů na finančních trzích je vědět, proč se

Více

b) mají znalosti a zkušenosti s obchodováním s deriváty a s různými druhy podkladových aktiv; a

b) mají znalosti a zkušenosti s obchodováním s deriváty a s různými druhy podkladových aktiv; a Poučení o riziku S ohledem na to, že Nuntius Brokerage and Investment Services S.A., odštěpný závod ( Nuntius ), který je makléřem souhlasícím se sjednáváním rozdílových kontraktů ( CFD ) typu OTC ( OTC

Více

OVLÁDEJTE TRH ZA 10 MINUT

OVLÁDEJTE TRH ZA 10 MINUT OVLÁDEJTE TRH ZA 10 MINUT VAROVÁNÍ - VYSOCE RIZIKOVÁ INVESTICE: Obchodování na Forexu a v kontraktech na vyrovnání rozdílů (CFD) je vysoce spekulativní, velmi rizikové a nemusí být vhodné pro všechny investory.

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

Investiční služby investiční nástroje

Investiční služby investiční nástroje Investiční služby investiční nástroje Podnikání na kapitálovém trhu Mgr. Bc. Kristýna Chalupecká Hlavní body přednášky Investiční nástroje Subjekty investování Investiční služby Dle Zákona č. 256/2004

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Zajištění měnových rizik

Zajištění měnových rizik Ing.František Janatka,CSc. Zajištění měnových rizik Měnová rizika souvisejí s vývojem světové ekonomiky, měnovými kurzy a dalšími faktory -představují značná rizika, v současné době zejména pro české vývozce

Více

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty Produkty finančních trhů Verze 3.2, říjen 2008 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 Popis rizik... 2 Obecné.... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky...4 Daňové dopady...

Více

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Rizika financování na kapitálovém trhu Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanůčr Kongresové centrum ČNB,

Více

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex CO TO JE BURZA? Burza Místo, kde se obchodují všechny finanční instrumenty Striktní dohled kontrolních orgánů Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Právnická osoba, a.s. Obchodník s cennými papíry

Více

Deriváty termínové operace

Deriváty termínové operace Deriváty termínové operace Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými, tzv. podkladovými aktivy. Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu kontraktu

Více

DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY ZÁSTUPCE PRÁVNICKÉ OSOBY Jméno: Příjmení: Místo narození: Číslo OP nebo pasu: Doklad totožnosti je platný do: Rodné číslo: Nemá exspiraci Zastoupení: ADRESA TRVALÉHO

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle a

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Devizové produkty a produkty peněžního trhu

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Devizové produkty a produkty peněžního trhu Produkty finančních trhů a jejich rizika Devizové produkty a produkty peněžního trhu datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam

Více

Finanční trhy Úvod do finančních derivátů

Finanční trhy Úvod do finančních derivátů Finanční trhy Úvod do finančních derivátů Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013 Finanční

Více

Plus500CY Ltd. Politika realizace příkazů

Plus500CY Ltd. Politika realizace příkazů Plus500CY Ltd. Politika realizace příkazů Politika realizace příkazů Tento postup vykonávání příkazů je součástí klientských smluv, jak je definováno v uživatelské smlouvě. 1. VYKONÁVÁNÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI

Více

Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční nástroje a rizika s nimi související CENNÉ PAPÍRY Dokumentace: Banka uzavírá s klientem standardní smlouvy dle typu kontraktu (Komisionářská smlouva, repo smlouva, mandátní smlouva). AKCIE je

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti B22 Finance

Více

Poučení o rizicích. Informace o investičních nástrojích a o rizicích s nimi spojených. 1. Akcie a akciové nástroje

Poučení o rizicích. Informace o investičních nástrojích a o rizicích s nimi spojených. 1. Akcie a akciové nástroje Poučení o rizicích Toto poučení nemůže zahrnovat naprosto veškerá rizika a důležité aspekty našich služeb a investičních nástrojů, jeho cílem je poskytnout Vám informace a varovat Vás před riziky spojenými

Více

UPOZORNĚNÍ O RIZIKU Klient je zodpovědný za jakékoliv daně a/nebo jiné poplatky, které mohou vzniknout jeho obchodováním.

UPOZORNĚNÍ O RIZIKU Klient je zodpovědný za jakékoliv daně a/nebo jiné poplatky, které mohou vzniknout jeho obchodováním. UPOZORNĚNÍ O RIZIKU 1. Úvodní ustanovení 1.1. Toto upozornění na možná rizika je Vám (našemu Klientovi nebo budoucímu Klientovi) poskytnuto v souladu se Zákonem o poskytování investičních služeb, provádění

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA KÁVA SHORT

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA KÁVA SHORT 5.4.17 - KÁVA SHORT ANALYTICKÝ TÝM DUBEN 2017 KÁVA SHORT Káva prodej. Graf zdroj: Teletrader, Gain Capital Group: vývoj průměrné historické sezónnosti červencového futures na kávu Arabiku v 5, 15 a 30

Více

Bližší informace o investičních službách. Korporátní akce

Bližší informace o investičních službách. Korporátní akce Bližší informace o investičních službách Korporátní akce Úvod V oddílu Bližší informace o investičních službách společnost DEGIRO detailně popisuje podmínky smluv, které s vámi společnost DEGIRO uzavřela

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB Jméno a příjmení R.č./datum narození Trvale bytem (dále jen Investor ) a Lynx B.V. jednající prostřednictvím Lynx B.V., organizační složka IČO: 02451778 Sídlo: 28. října 767/12,

Více

Plus500CY Ltd. Upozornění na rizika

Plus500CY Ltd. Upozornění na rizika Plus500CY Ltd. Upozornění na rizika Upozornění na rizika Pokud se nástroj CFD používá spekulativně, může ohrozit váš kapitál. Některé regulační úřady klasifikují nástroje CFD jako vysoce rizikové, protože

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

RELAX BONUS CERTIFIKÁT

RELAX BONUS CERTIFIKÁT RELAX BONUS CERTIFIKÁT NA AKCIE ŽCEZ A.S., ERSTE BANK AG, TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC, KOMERCNÍ Ž BANKA A.S. WKN HV5AGG VYUZIJTE ŠANCE NA 40 % BONUS! Š CTYRI Ž Ž JEDNÍM TAHEM Přejete si atraktivní výnosový

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností M & M pojišťovací s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

1 INFORMACE... 1 2 SMLOUVA... 1 4 ZÁKLAD OBCHODOVÁNÍ... 2 5 NAŠE POPLATKY... 2 8 OBCHODOVÁNÍ PO TELEFONU... 4 9 OBCHODOVÁNÍ... 5

1 INFORMACE... 1 2 SMLOUVA... 1 4 ZÁKLAD OBCHODOVÁNÍ... 2 5 NAŠE POPLATKY... 2 8 OBCHODOVÁNÍ PO TELEFONU... 4 9 OBCHODOVÁNÍ... 5 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO KLIENTY OBSAH 1 INFORMACE... 1 2 SMLOUVA... 1 3 VÁŠ ÚČET... 1 4 ZÁKLAD OBCHODOVÁNÍ... 2 5 NAŠE POPLATKY... 2 6 VAŠE FINANČNÍ PROSTŘEDKY... 3 7 ELEKTRONICKÉ SLUŽBY... 4 8 OBCHODOVÁNÍ

Více

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp.

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční deriváty strana 2 Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 3 Vymezení termínových

Více

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství Investiční dotazník 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA Jméno a příjmení / Společnost: Rodné číslo /

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

UPOZORNĚNÍ O RIZIKU ČÁST A - RIZIKA SPOJENÁ SE VŠEMI FINANČNÍMI INSTRUMENTY

UPOZORNĚNÍ O RIZIKU ČÁST A - RIZIKA SPOJENÁ SE VŠEMI FINANČNÍMI INSTRUMENTY UPOZORNĚNÍ O RIZIKU ČÁST A - RIZIKA SPOJENÁ SE VŠEMI FINANČNÍMI INSTRUMENTY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Toto upozornění na možná rizika je Vám (našemu Klientovi nebo budoucímu Klientovi) poskytnuto v souladu

Více

Informace o pravidlech provádění pokynů

Informace o pravidlech provádění pokynů Informace o pravidlech provádění pokynů 1. Rozsah předmětu Za účelem dosažení nejlepšího možného výsledku při poskytování investičních služeb zákazníkům zavedla společnost Patria Finance, a.s. ( Patria

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA. 01 Všeobecná investiční rizika

UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA. 01 Všeobecná investiční rizika UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA Předmluva Tento dokument popisuje různé finanční nástroje a s nimi spojená rizika a příležitosti. Riziko znamená možnost nedosažení očekávané návratnosti investice anebo ztrátu veškerého

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Já, níže podepsaný Jméno, Příjmení, titul Bytem Datum narození tímto čestně prohlašuji: - že jsem byl před podpisem Komisionářské smlouvy, na základě které mně budou poskytovány investiční

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka INVESTIČNÍ DOTAZNÍK se sídlem Pobřežní 97/4, 86, Praha 8 IČ: 4767684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 585 (dále také jen Manažer ) Úplné a pravdivé vyplnění

Více

Povaha a rizika obchodování s cennými papíry (str. 18-22)

Povaha a rizika obchodování s cennými papíry (str. 18-22) Povaha a rizika obchodování s cennými papíry (str. 18-22) Rizika a povaha spojená s obchodovatelnými instrumenty Investování na finančních trzích je rizikové. Každý investor by měl zhodnotit svou toleranci

Více

Plus500UK Limited. Zásady provedení příkazů

Plus500UK Limited. Zásady provedení příkazů Plus500UK Limited Zásady provedení příkazů Zásady provedení příkazů Úvod Máme obecnou povinnost provozovat naše podnikání s vámi poctivě, férově a profesionálně a při provedení příkazů jednat ve vašem

Více

VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE)

VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE) VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE) A. Kapitálové trhy II. konzultant prof. Musílek 1. Analýza vývoje struktury

Více

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016,

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. Vláda

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK O INVESTIČNÍCH VĚDOMOSTECH ZÁKAZNÍKA

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK O INVESTIČNÍCH VĚDOMOSTECH ZÁKAZNÍKA INVESTIČNÍ DOTAZNÍK O INVESTIČNÍCH VĚDOMOSTECH ZÁKAZNÍKA Jméno a příjmení Zákazníka / Jméno a příjmení Zástupce Zákazníka Číslo Smlouvy 1. MiFID předpisy vyžadují, aby X-Trade Brokers DM SA (dále jen "XTB")

Více

Forex Edge 31. srpna 2016

Forex Edge 31. srpna 2016 a Newsletter Forex Edge je připravován a rozesílán společností LYNX jednou za dva týdny. Cílem je ukázat čtenářům praktické principy analýzy měnových párů a ukázat potenciálně zajímavé aktuální příležitosti.

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí Produkty finančních trhů a jejich rizika Verze 0.5, září 2009 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 rizik... 2 Obecné... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky... 4

Více

Pojistné krytí jednotlivého odběratele: Single Risk

Pojistné krytí jednotlivého odběratele: Single Risk Speciální produkty jednotlivého odběratele: Single Risk Většina společností má v portfoliu několik klíčových odběratelů. Z hlediska risk managementu představují právě tito odběratelé největší riziko. Naše

Více

Spreadový týdeník 23.-27.3.2015

Spreadový týdeník 23.-27.3.2015 Spreadový týdeník 23.-27.3.2015 Marek Hauf analytik hauf@hbpartners.cz Tel: 234 768 016 Přehled potencionálních obchodů: Graf č. 1: Komoditní spread CZ5-KWZ5 (zdroj: Track`n Trade) Historie ukazuje, že

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

AKCIÍ COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015

AKCIÍ COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015 COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015 BEST ASSET MANAGEMENT COMPANY 2015 ŠIROKÉ PORTFOLIO PRODUKTŮ AKCIE, ETF, CERTIFIKÁTY

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Obsah přednášky. Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr

Obsah přednášky. Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr Blanka Křížová Obsah přednášky Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr Islámské bankovnictví: východiska šaria = svatý zákon

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp.

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční deriváty strana 2 Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 3 Vymezení termínových

Více

Střednědobý Dluhopis s nulovým kupónem

Střednědobý Dluhopis s nulovým kupónem Střednědobý Dluhopis s nulovým kupónem Podmínky emise dluhopisu 30.března 2010 Emitent: Garant: Rating: Status: ISIN: Objem emise: Citigroup Funding Inc. Citigroup Inc Rating emitenta je v současné době

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Investiční produkty 1 Obsah Úvod... 3 Vysvětlivky... 4 Seznam zkratek... 6 Riziko ztráty z realizovaného obchodu... 6 Daňové dopady... 6 finančních instrumentů:...

Více

Investiční dotazník. Investiční dotazník

Investiční dotazník. Investiční dotazník Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy Jednání zastupitelstva města dne: 2. 0. 206 Věc: Portfolio města Předkládá: Ing. Eva Burešová, starostka města Zpracoval (a): Ing. Pavinská, VFO MěÚ Doksy

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Investiční dotazník BH Securities a.s. *** Identifikace zákazníka. %klient%

Investiční dotazník BH Securities a.s. *** Identifikace zákazníka. %klient% Investiční dotazník BH Securities a.s. Jméno a příjmení bo obchodní firma zákazníka: Rodné číslo bo identifikační číslo zákazníka: E-mail zákazníka: Telefon zákazníka: *** Identifikace zákazníka %klient%

Více

PLATFORMA SEASONALGO. bezkonkurenční nástroj pro obchodování komodit a futures spreadů na bázi sezónnosti

PLATFORMA SEASONALGO. bezkonkurenční nástroj pro obchodování komodit a futures spreadů na bázi sezónnosti PLATFORMA SEASONALGO bezkonkurenční nástroj pro obchodování komodit a futures spreadů na bázi sezónnosti Romana Křížová CEO, TradeandFinance.eu, s.r.o. 1 SeasonAlgo www.seasonalgo.com Unikátní nástroj

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady.

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady. IAS 23 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 23 Výpůjční náklady [Novelizace celého standardu - viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 6, vkládá

Více

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji Poučení o rizicích Pokud se chcete stát klientem Colosseum, a.s., musíte prostudovat a plně pochopit Poučení o rizicích vznikajících při obchodování na kapitálových trzích. Toto poučení nemůže zahrnovat

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

Obchodování s deriváty v praxi

Obchodování s deriváty v praxi Obchodování s deriváty v praxi Praha 17.4.2012 Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240, fax: +420 221 424 179, e-mail: info@patria-direct.cz,

Více

EXTRÉMNÍ & ZISKY HORKÉ 07/08/2015. HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika

EXTRÉMNÍ & ZISKY HORKÉ 07/08/2015. HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika EXTRÉMNÍ & EXTRÉMNÍ ZISKY RIZIKO HORKÉ 07/08/2015 TIPY ZE STRATEGIE EXZARI HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika (+420) 234 768 016 (+420) 234 768 013 www.hbpartners.cz

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Obecné informace

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Obecné informace INVESTIČNÍ DOTAZNÍK 1. Obecné informace (a) (b) (c) (d) Banka předkládá tento Investiční dotazník Klientovi za účelem kvalifikovaného poskytování Investičních služeb Bankou. Poskytnuté informace bude Banka

Více

INVESTICE V ROCE Očekává se posílení české koruny jak můžeme zhodnotit svoje prostředky

INVESTICE V ROCE Očekává se posílení české koruny jak můžeme zhodnotit svoje prostředky INVESTICE V ROCE 2017 Očekává se posílení české koruny jak můžeme zhodnotit svoje prostředky Přednášející: Jana Suldovská, ve světě financí se pohybuji od roku 1998 od roku 2006 specializace na kapitálové

Více

PŘEHLED ZÁSAD NEJLEPŠÍCH ZÁJMŮ A PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZŮ

PŘEHLED ZÁSAD NEJLEPŠÍCH ZÁJMŮ A PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZŮ 1. Úvodní ustanovení PŘEHLED ZÁSAD NEJLEPŠÍCH ZÁJMŮ A PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZŮ Tento Přehled zásad nejlepších zájmů a provádění příkazů (dále jen Zásady ) je Vám (jakožto Klientovi nebo potenciálnímu Klientovi)

Více

OCHRANA VAŠICH PENĚZ. Průvodce jakým způsobem FSCS chrání Vaše peníze

OCHRANA VAŠICH PENĚZ. Průvodce jakým způsobem FSCS chrání Vaše peníze OCHRANA VAŠICH PENĚZ Průvodce jakým způsobem FSCS chrání Vaše peníze Proč tento leták Tento leták vysvětluje, co je FSCS a jak můžeme ochránit Vaše peníze. Je však třeba, abyste ještě probrali se společností,

Více