VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE RIZIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE RIZIK"

Transkript

1 VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE RIZIK Společnost Monecor (London) Litd, vystupuje pod obchodní značkou ETX Capital (dále jen ETX Capital, my nebo naše Společnost), podléhá regulaci státnímu Úřadu pro finanční etiku Financial Conduct Authority (FCA) a disponuje povolením pod referenčním číslem Finanční produkty a služby, které nabízíme, se pojí s vysokou mírou rizika, kvůli čemuž mohou být nevhodné pro některé investory. Varování týkající se rizik Vám dáváme v souladu s pravidly státního Úřadu pro finanční etiku FCA. Upozornění na rizika je určeno k tomu, aby Vám pomohlo chápat rizika, která se pojí s využíváním našich produktů a služeb, ale není komplexní příručkou popisující všechna takováto rizika. Nakonec je vždy na Vás, abyste rozhodli, zda rizika spojená s obchodováním odpovídají Vaší investiční strategii a chuti podstupovat rizika. Neměli byste obchodovat s finančními deriváty, pokud nerozumíte povaze kontraktu, do něhož vstupujete, a úrovni rizika, jakému se vystavujete. Spekulujte pouze s penězi, které si můžete dovolit ztratit. Na jednom obchodu můžete rychle ztratit víc, než činí vklad použití pro otevření obchodu. Neposkytujeme investiční poradenství. Pokud nemáte jistotu, zda je tato forma investování pro Vás vhodná, měli byste vyhledat poradenské služby autorizovaného finančního poradce. Nejsme autorizováni k poskytování finančního poradenství jakéhokoliv typu, a proto Vám poradenství nebudeme poskytovat. Občas však můžeme poskytnout faktické informace ve vztahu k podkladovému trhu nebo transakci, na které jste se zeptali. Jestliže některé finanční deriváty lze použít za účelem řízení rizik, jsou některé investice pro mnohé investory nevhodné. Různé nástroje zahrnují různé úrovně expozice k rizikům, a při rozhodování, zda s takovými nástroji obchodovat, byste si měli být vědomi a pečlivě byste měli zvážit následující skutečnosti: 1 KONTRAKTY CFD (CONTRACTS FOR DIFFERENCE) Kontrakty CFD lze přirovnat k futures, do nichž lze vstupovat ve vztahu ke komoditám, indexům, akciím nebo měnovým párům. Avšak na rozdíl od jiných futures nebo opcí mohou být tyto kontrakty vyrovnávány pouze v hotovosti. Investování do kontraktů CFD s sebou nese rizika podobná investování do futures nebo do opcí a měli byste si jich být vědomi. Transakce s kontrakty CFD mohou také zahrnovat eventuální závazek (viz odstavec 12 níže). 2 ROLOVÁNÍ DEVIZOVÝCH ČI FOREXOVÝCH OPCÍ Investování do rolujících (obnovujících se) forexových či devizových opcí se pojí s podobnými riziky jako investování do futures. Transakce s rolujícími forexovými či devizovými opcemi mohou také zahrnovat eventuální závazek (viz odstavec Error! Reference source not found. níže). Pokud jste v minulosti prováděli pouze konzervativní formy investic, možná si budete chtít lépe prostudovat obchodování s měnami, než začnete s investováním tohoto typu. Musíte si uvědomit, že omezené riziko při kupování opcí znamená, že byste mohli ztratit celou investici do opce, pokud se tato opce stane bezcennou. Pokud si přejete pokračovat se svojí investicí, potvrzujete, že prostředky, které jste do ní zapojili, jsou čistě rizikovým kapitálem a ztráta Vaší investice neohrozí Váš životní styl a nenaruší 1

2 Váš budoucí finanční plán období odchodu do důchodu. Kromě toho plně chápete povahu a rizika měnových investic a Vaše povinnosti vůči jiným nebudou zanedbány, pokud byste utrpěli investiční ztráty. 3 TRHY MIMO SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ A FX Zahraniční trhy se pojí s jinými riziky než britské trhy, a v některých případech s většími riziky, jako je riziko politických změn či změn v ekonomické politice v cizí zemi, které mohou změnit podmínky, prodejnost nebo cenu devizy (cizí měny). Potenciál dosažení zisku nebo ztráty z transakcí na zahraničních trzích nebo u kontraktů denominovaných v zahraniční měně (devize) bude ovlivněn pohyby kurzů deviz. Pokud udržujete obchody nebo máte prostředky jako vklad na svém účtu u nás v jiné měně, než je Vaše národní/domácí měna, vystavujete se křížovému riziku z pohybu kurzů. Řízení rizik je Vaší odpovědností a my nebudeme odpovídat za žádné ztráty, které v důsledku svého obchodování utrpíte. Mimoburzovní obchodování s devizami se neprovádí na mezibankovním trhu, ani na burzovním subjektu obchodujícím s futures, který podléhá regulaci jako vyhrazený trh pro kontrakty jakýmkoliv regulatorním úřadem. 4 BINÁRNÍ OPCE Obchodování s binárními opcemi je vysoce spekulativní, je zde výrazné riziko ztráty a není tedy vhodné pro všechny. Obchodování s binárními opcemi lze vyrovnat pouze finanční hotovostí. Společnost ETX Capital poskytne ceny, které budou použity při obchodování a ocenění binárních opcí, v souladu se svými zásadami a postupy obchodování. Ceny/sazby obchodování přiřazené k aktivům na stránkách ETX Capital jsou ty, za které je ochotna prodat Vám binární opce na prodejním místě. Jako takové tyto ceny nemusejí přímo korespondovat s úrovněmi trhu v reálném čase v časovém okamžiku, kdy se prodej binární opce uskuteční. 5 MARŽE Na obchodu můžete ztratit výrazně více, než kolik jste do obchodu vložili (marže). Veškeré ztráty na trhu přesahující marži budou odečteny z Vašeho účtu. Můžete být kdykoliv vyzváni k vložení dodatečné marže pro udržení svého obchodu. Průběžně budeme během každého dne obchodování nově oceňovat Vaše otevřené obchody a na Vašem účtu se ihned objeví veškeré zisky a ztráty. Ztráta může vést k požadavku na vložení dalších prostředků na Váš účet s cílem udržení Vašich otevřených obchodů. Můžeme také kdykoliv změnit naše sazby marží popř. požadavky na nominální obchodování, což může rovněž vést ke změnám v marži, kterou jste povinni u daného obchodu udržovat. Pokud nemáte na svém účtu dostatečnou marži, může být Váš obchod uzavřen bez dalšího upozornění, a to se ztrátou. V tomto případě budete zodpovědní za jakýkoliv vzniklý deficit. Obchodování s měnami na marži je jednou z nejriskantnějších forem investování dostupných na finančních trzích a je vhodné pouze pro zkušené obchodníky či instituce. Vzhledem k možnosti ztráty celé investice by se spekulace na forexovém trhu měly provádět pouze s prostředky rizikového kapitálu, u něhož v případě ztráty nedojde k výraznému ovlivnění finanční situace Vaší osoby ani instituce. 6 MIMOBURZOVNÍ OBCHODOVÁNÍ Obchodujete-li s námi, budete vstupovat do mimoburzovních obchodů (známých také jako OTC), které jsou nepřevoditelné. To znamená, že budete vstupovat přímo do obchodů s námi a tyto obchody musejí být s námi i uzavřeny. My budeme Vaší protistranou obchodování, což znamená, že když prodáváte, my budeme kupujícím a vy prodávajícím. Nebudete moci prodávat nebo převádět své obchody na třetí strany. To může znamenat vyšší riziko než investování do finančního nástroje, který je převoditelný, nebo obchodování s finančním derivátem obchodovaným na burze, protože Vaše schopnost otevírat a uzavírat obchody a vyrovnat pozice je omezená na to, co Vám nabízíme my u těchto transakcí totiž neexistuje žádný jiný trh. Ceny, které nabízíme, nemusejí nutně odrážet širší trh. I když očekáváme, že tyto ceny se 2

3 budou přiměřeně vztahovat k cenám dostupným na velkoobchodním trhu, námi používané ceny se mohou lišit od těch, které jsou k dispozici jiným účastníkům velkoobchodního trhu. V souvislosti s tím můžeme být velmi obezřetní při stanovování požadavků na marži a vybírání finančních prostředků na její pokrytí. Můžeme nabízet jakoukoliv cenu, kterou budeme chtít, a můžeme nabízet ceny odvozené z vnějších zdrojů nebo nikoliv, podle našeho uvážení. Můžeme stanovit své ceny nabízením spreadů vůči cenám třetích stran, ale nemáme povinnost tak činit, ani v tom nemusíme pokračovat. Můžeme nabízet různé ceny různým klientům v kterýkoliv časový okamžik dle našich podmínek. Povinnosti, které máme vůči Vám při nabízení ceny vyrovnávání nebo likvidaci transakcí na Vašem účtu a při provádění jakýchkoliv plateb s Vámi, se řídí výhradně našimi obchodními podmínkami. Ceny, které nabízíme, mohou, avšak nemusejí odrážet ceny dostupné jinde na kterékoliv burze, mezibankovním či jiném trhu s devizami. 7 OBCHODNÍ PLATFORMY ETX CAPITAL Každá obchodní platforma společnosti ETX Capital není burzou, ale elektronickým místem propojení, které Vám umožňuje provádět s námi transakce. V rámci přístupu na tuto platformu nebudete obchodovat s žádnými jinými subjekty nebo jinými klienty. Dostupnost a provoz platformy, včetně důsledků nedostupnosti platformy z jakéhokoliv důvodu, se řídí pouze našimi obchodními podmínkami. 8 LIMITY ZTRÁT NEMUSEJÍ BÝT ZARUČENY. Pokud jsme Vám nenabídli příkaz garantovaného Stop Loss a Vy jste nezaplatil/a požadovanou prémii za tuto ochranu, není Váš příkaz Stop Loss zaručen. Zadané příkazy Stop Loss, jejichž účelem je omezení ztrát u určité částky, se nemusí vždy uspokojit z důvodu podmínek na trhu nebo technologických omezení, která mohou znemožnit provedení takových příkazů. V některých případech může být Vaše ztráta dokonce i větší. Mezera v plnění (slippage či též gapping) nastane, když trh pohne s cenou přes hranici, na kterou jste stanovili svůj příkaz Stop Loss. Může k tomu dojít v případě neobvyklé volatility specifického podkladového trhu. Například podkladový trh mohl zakončit obchodování jeden bod nad Vaším příkazem Stop Loss a po určité době, kdy obchodování pokračuje, může začít na ceně pod limitem stanoveným Vaším příkazem Stop Loss. V takovém případě bychom uzavřeli Váš obchod na hranici nebo co nejrychleji pod hranicí dosažitelné po otevření obchodování na podkladovém trhu, tj. za další dostupnou cenu. Kromě toho mohou být trhy také velmi zatížené v dobách, kdy se podkladový trh stane volatilním, a v souladu s našimi Zásadami provádění příkazů budeme provádět příkazy na bázi FIFT (first-in-first-traded, tj. první došlý bude první zobchodovaný). To může vést k tomu, že Váš příkaz Stop Loss bude na rychle klesajícím podkladovém trhu zobchodován za cenu pod hranicí stanovenou příkazem Stop Loss. 9 MINULÁ VÝKONNOST Minulá výkonnost nemusí nutně naznačovat nic o budoucích výsledcích. O budoucí výkonnosti nelze činit žádná tvrzení. 10 POZASTAVENÍ OBCHODOVÁNÍ Při tržních podmínkách a fungování pravidel určitých trhů (tj. pozastavení obchodování kvůli volatilitě, nedostatku likvidity na podkladovém trhu) může být obchodování někdy riskantnější. To může vést v extrémních případech ke změně vyrovnání kontraktu. Vyhrazujeme si právo změnit vyrovnání u kontraktů s expirací v daný den, pokud je v tento den obchodování pozastaveno. 11 PÁKOVÝ EFEKT 3

4 Pákový efekt, zvaný v angličtině leverage nebo gearing, Vám umožňuje vstupovat do obchodů s relativně malým vkladem (zvaný též "marže") ve vztahu k celkové hodnotě kontraktu. Toto však znamená, že malý pohyb na podkladovém trhu může mít disproporčně dramatický dopad na Váš obchod a může mít za následek ztrátu Vaší celé marže a vystavit Vás jakýmkoliv dalším ztrátám, které na pozici utrpíte. Je proto velmi důležité, abyste spekuloval/a pouze s penězi, které si můžete dovolit ztratit. 12 OBCHODY S POTENCIÁLNÍM MIMOŘÁDNÝM ZÁVAZKEM Pokud je obchod krytý marží, požadujeme po Vás provedení série plateb oproti kupní ceně místo okamžitého placení celé kupní ceny. Můžete utrpět celkovou ztrátu marže, kterou vložíte pro ustavení či udržení pozice. Pokud se trh vyvíjí proti Vám, může být od Vás požadováno okamžité doplacení další nemalé marže za účelem udržení Vaší pozice. Dokonce i v případech, kdy obchody nejsou kryty marží, může v souvislosti s nimi platit povinnost dalších plateb za určitých okolností převyšujících jakoukoliv částku, kterou jste zaplatil/a, když jste do kontraktu vstupoval/a. Obchody s potenciálním mimořádným závazkem, které nejsou obchodovány na uznaném či vyhrazeném burzovním trhu nebo na základě pravidel takového burzovního trhu, Vás mohou vystavit podstatně vyšším rizikům. 13 SPREADY, PROVIZE A NÁKLADY Předtím, než s námi začnete obchodovat, byste měli získat podrobnosti o veškerých provizích a dalších poplatcích, které budete mít povinnost uhradit. Pokud některé poplatky nejsou vyjádřeny ve finančních částkách (například jako rozpětí (spread) u cenové nabídky), měli byste mít zcela jasno v tom, co tyto poplatky budou pravděpodobně znamenat ve finančním vyjádření. V případě futures, kdy je provize účtována jako procentní sazba, bude poplatek běžně procentem z celkové hodnoty kontraktu, a ne pouze procento z Vaší původní platby. V závislosti na typu obchodu, který provádíte, a na tom, jak dlouho trvá, můžeme požadovat, abyste zaplatil/a náklady jeho financování. Také pokud obchodujte s jinými měnami, než je Vaše základní měna, můžeme po Vás požadovat konverzi těchto deviz na Vaši základní měnu. Celkové náklady financování a náklady výměny deviz mohou překročit součet všech zisků z Vašeho obchodu nebo zvýšit ztráty, které na tomto obchodu utrpíte. 14 DAŇOVÉ RIZIKO Podstupujete riziko, že Vaše obchody a k nim se vztahující zisky mohou být nebo se mohou stát předmětem daně. Neslibujeme ani nezaručujeme, že nebude třeba platit jistou daň či kolkovné (kromě poplatků z obchodování). Budete sami zodpovědní za veškeré daně a kolkovné, týkající se Vašich obchodů. Společnost ETX Capital neposkytuje klientům daňové poradenství. Za svoje daňové záležitosti jste zodpovědní Vy sami. 15 VAŠE FINANČNÍ PROSTŘEDKY Pokud jste byl/a kategorizován/a jako retailový klient (drobný klient, dle definice v našich obchodních podmínkách), budeme Vaše finanční prostředky držet na bankovním účtu určeném pro vklady klientů, odděleny od našich peněz. Měli byste si však být vědomi toho, že toto nemusí zaručit naprostou ochranu (například v případě platební neschopnosti naší banky). Pokud jste byl/a kategorizován/a jako profesionální klient nebo způsobilá protistrana (dle definice v našich obchodních podmínkách), Vaše finanční prostředky nebudou odděleny od peněz držených na našich účtech (našem účtu) a mohou být používány v průběhu našeho podnikání. V případě naší platební neschopnosti budete zařazeni do kategorie běžného věřitele. 4

5 Je rovněž třeba upozornit Vás na oddíl "Vaše finanční prostředky" v našich obchodních podmínkách. 16 VÍKENDOVÉ RIZIKO Během víkendu, kdy se měnové, komoditní a jiné trhy obvykle zavírají pro obchodování, mohou vznikat různé situace a docházet k vývoji nebo událostem. To může způsobit otevření trhů na výrazně odlišné ceně (kurzu) než byla ta, na které se v pátek odpoledne obchodování zastavilo. Přes víkend a v dobách, kdy trhy bývají běžně zavřené, nebudete moci používat platformu ETX Capital pro zadávání nebo změnu příkazů. Existuje značné riziko, že příkazy Stop Loss ponechané na ochranu otevřených pozic držených přes víkend budou provedeny na úrovni výrazně horší než je jejich uvedená cenová úroveň. 17 PLATEBNÍ NESCHOPNOST Jakákoliv insolvence nebo platební neschopnost může vést k likvidaci pozic nebo k jejich uzavírání bez Vašeho souhlasu. 18 PŘIVEDENÍ OD TŘETÍCH STRAN Na základě našeho zvážení můžeme odměnit třetí strany za Vaše zprostředkování. Tyto třetí strany nemusí mít žádnou zvláštní odbornou znalost obchodování a z hlediska způsobu odměňování může dojít ke konfliktu zájmů. Měli byste si důkladně prověřit způsob, kterým je taková osoba odměňována, a být velmi opatrní, pokud této osobě či subjektu poskytujete právo obchodovat Vaším jménem. Obchody s finančními deriváty byste měli provádět pouze tehdy, když jste připraveni přijmout vysokou úroveň rizika, a zvláště rizika uvedená v tomto Varování týkající se rizik. Musíte být připraveni na možnost úplné ztráty všech částek, které jste vložili, a také na veškeré ztráty, poplatky (úrokové poplatky) a veškeré další částky (náklady), které účtujeme při obdržení platby od Vás. 16. ÚNORA

ZÁSADY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZŮ

ZÁSADY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZŮ ZÁSADY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZŮ 1 Úvod Společnost Monecor (London) Limited, s aktivitami pod obchodním názvem ETX Capital (dále ETX Capital, my nebo naše společnost), je povolena a regulována úřadem pro finanční

Více

Rozdílové smlouvy (CFD)

Rozdílové smlouvy (CFD) Varování pro investory 28/02/2013 Rozdílové smlouvy (CFD) Hlavní sdělení Rozdílové smlouvy jsou složité produkty, které nejsou vhodné pro každého investora. Neinvestujte peníze, které si nemůžete dovolit

Více

Plus500 Ltd UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA

Plus500 Ltd UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA Plus500 Ltd UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA CFD mohou pro váš kapitál znamenat ohrožení, použijí-li se spekulativním způsobem. CFD jsou některými regulačními orgány považovány za vysoce rizikové,

Více

OVLÁDEJTE TRH ZA 10 MINUT

OVLÁDEJTE TRH ZA 10 MINUT OVLÁDEJTE TRH ZA 10 MINUT VAROVÁNÍ - VYSOCE RIZIKOVÁ INVESTICE: Obchodování na Forexu a v kontraktech na vyrovnání rozdílů (CFD) je vysoce spekulativní, velmi rizikové a nemusí být vhodné pro všechny investory.

Více

FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH

FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH 2 Bohatství je pro moudrého sluhou, pro hloupého pánem. Seneca Využívání algorytmického obchodování vzrostlo z pouhých 2 % v roce 2004

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Deriváty termínové operace

Deriváty termínové operace Deriváty termínové operace Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými, tzv. podkladovými aktivy. Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu kontraktu

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Poučení o rizicích. Informace o investičních nástrojích a o rizicích s nimi spojených. 1. Akcie a akciové nástroje

Poučení o rizicích. Informace o investičních nástrojích a o rizicích s nimi spojených. 1. Akcie a akciové nástroje Poučení o rizicích Toto poučení nemůže zahrnovat naprosto veškerá rizika a důležité aspekty našich služeb a investičních nástrojů, jeho cílem je poskytnout Vám informace a varovat Vás před riziky spojenými

Více

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty Produkty finančních trhů Verze 3.2, říjen 2008 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 Popis rizik... 2 Obecné.... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky...4 Daňové dopady...

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

Plus500CY Ltd. Politika realizace příkazů

Plus500CY Ltd. Politika realizace příkazů Plus500CY Ltd. Politika realizace příkazů Politika realizace příkazů Tento postup vykonávání příkazů je součástí klientských smluv, jak je definováno v uživatelské smlouvě. 1. VYKONÁVÁNÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Informace o pravidlech provádění pokynů

Informace o pravidlech provádění pokynů Informace o pravidlech provádění pokynů 1. Rozsah předmětu Za účelem dosažení nejlepšího možného výsledku při poskytování investičních služeb zákazníkům zavedla společnost Patria Finance, a.s. ( Patria

Více

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex CO TO JE BURZA? Burza Místo, kde se obchodují všechny finanční instrumenty Striktní dohled kontrolních orgánů Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Právnická osoba, a.s. Obchodník s cennými papíry

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí Produkty finančních trhů a jejich rizika Verze 0.5, září 2009 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 rizik... 2 Obecné... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky... 4

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB Jméno a příjmení R.č./datum narození Trvale bytem (dále jen Investor ) a Lynx B.V. jednající prostřednictvím Lynx B.V., organizační složka IČO: 02451778 Sídlo: 28. října 767/12,

Více

Plus500CY Ltd. Upozornění na rizika

Plus500CY Ltd. Upozornění na rizika Plus500CY Ltd. Upozornění na rizika Upozornění na rizika Pokud se nástroj CFD používá spekulativně, může ohrozit váš kapitál. Některé regulační úřady klasifikují nástroje CFD jako vysoce rizikové, protože

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji Poučení o rizicích Pokud se chcete stát klientem Colosseum, a.s., musíte prostudovat a plně pochopit Poučení o rizicích vznikajících při obchodování na kapitálových trzích. Toto poučení nemůže zahrnovat

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Investiční dotazník BH Securities a.s. *** Identifikace zákazníka. %klient%

Investiční dotazník BH Securities a.s. *** Identifikace zákazníka. %klient% Investiční dotazník BH Securities a.s. Jméno a příjmení bo obchodní firma zákazníka: Rodné číslo bo identifikační číslo zákazníka: E-mail zákazníka: Telefon zákazníka: *** Identifikace zákazníka %klient%

Více

1 INFORMACE... 1 2 SMLOUVA... 1 4 ZÁKLAD OBCHODOVÁNÍ... 2 5 NAŠE POPLATKY... 2 8 OBCHODOVÁNÍ PO TELEFONU... 4 9 OBCHODOVÁNÍ... 5

1 INFORMACE... 1 2 SMLOUVA... 1 4 ZÁKLAD OBCHODOVÁNÍ... 2 5 NAŠE POPLATKY... 2 8 OBCHODOVÁNÍ PO TELEFONU... 4 9 OBCHODOVÁNÍ... 5 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO KLIENTY OBSAH 1 INFORMACE... 1 2 SMLOUVA... 1 3 VÁŠ ÚČET... 1 4 ZÁKLAD OBCHODOVÁNÍ... 2 5 NAŠE POPLATKY... 2 6 VAŠE FINANČNÍ PROSTŘEDKY... 3 7 ELEKTRONICKÉ SLUŽBY... 4 8 OBCHODOVÁNÍ

Více

Obchodování s deriváty v praxi

Obchodování s deriváty v praxi Obchodování s deriváty v praxi Praha 17.4.2012 Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240, fax: +420 221 424 179, e-mail: info@patria-direct.cz,

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství Investiční dotazník 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA Jméno a příjmení / Společnost: Rodné číslo /

Více

ADMIRAL MARKETS UK LTD OBCHODNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE PLATEB

ADMIRAL MARKETS UK LTD OBCHODNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE PLATEB ADMIRAL MARKETS UK LTD OBCHODNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE PLATEB Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou platné pro všechny převody učiněné klienty (dále jen Admiral Markets ) za účelem vložení finančních

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Já, níže podepsaný Jméno, Příjmení, titul Bytem Datum narození tímto čestně prohlašuji: - že jsem byl před podpisem Komisionářské smlouvy, na základě které mně budou poskytovány investiční

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

CFD PROFESIONÁLNÍ INVESTOVÁNÍ SE SAXO BANK

CFD PROFESIONÁLNÍ INVESTOVÁNÍ SE SAXO BANK PROFESIONÁLNÍ INVESTOVÁNÍ SE SAXO BANK ÚVOD DO OBCHODOVÁNÍ S CFD CFD neboli Contract for Difference je investiční nástroj, který umožňuje participovat na pohybu kursů cenných papírů indexů bez nutnosti

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Obchodování s cennými papíry SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ CYRRUS vám umožní obchodovat s různými druhy investičních nástrojů především na burzách v Německu,

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

zapsaná: sídlo: korespondenční adresa 1 : kontaktní telefon: emailová adresa: jednající/zastoupená: (dále jen Klient )

zapsaná: sídlo: korespondenční adresa 1 : kontaktní telefon: emailová adresa: jednající/zastoupená: (dále jen Klient ) ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU ze dne mezi J & T BANKA, a.s. se sídlem: Pobřežní 297/14,

Více

EXTRÉMNÍ & ZISKY HORKÉ 07/08/2015. HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika

EXTRÉMNÍ & ZISKY HORKÉ 07/08/2015. HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika EXTRÉMNÍ & EXTRÉMNÍ ZISKY RIZIKO HORKÉ 07/08/2015 TIPY ZE STRATEGIE EXZARI HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika (+420) 234 768 016 (+420) 234 768 013 www.hbpartners.cz

Více

Prospekt služby. Automatické investiční strategie

Prospekt služby. Automatické investiční strategie Prospekt služby Automatické investiční strategie Strategie AURA INVEST Chytré portfolio Říjen 2014 Colosseum, a.s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2 Tento Prospekt strategie AURA INVEST Chytré portfolio je

Více

PLATFORMA SEASONALGO. bezkonkurenční nástroj pro obchodování komodit a futures spreadů na bázi sezónnosti

PLATFORMA SEASONALGO. bezkonkurenční nástroj pro obchodování komodit a futures spreadů na bázi sezónnosti PLATFORMA SEASONALGO bezkonkurenční nástroj pro obchodování komodit a futures spreadů na bázi sezónnosti Romana Křížová CEO, TradeandFinance.eu, s.r.o. 1 SeasonAlgo www.seasonalgo.com Unikátní nástroj

Více

DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY ZÁSTUPCE PRÁVNICKÉ OSOBY Jméno: Příjmení: Místo narození: Číslo OP nebo pasu: Doklad totožnosti je platný do: Rodné číslo: Nemá exspiraci Zastoupení: ADRESA TRVALÉHO

Více

Sezónní spread - veřejná analýza leden 2015 Zemní plyn

Sezónní spread - veřejná analýza leden 2015 Zemní plyn Sezónní spread - veřejná analýza leden 2015 Zemní plyn Marek Hauf analytik hauf@hbpartners.cz Tel: 234 768 016 Shrnutí Meziměsíční sezónní spread březnového a zářijového futures kontraktu na zemní plyn

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Investiční produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Spreadový týdeník 23.-27.3.2015

Spreadový týdeník 23.-27.3.2015 Spreadový týdeník 23.-27.3.2015 Marek Hauf analytik hauf@hbpartners.cz Tel: 234 768 016 Přehled potencionálních obchodů: Graf č. 1: Komoditní spread CZ5-KWZ5 (zdroj: Track`n Trade) Historie ukazuje, že

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

CONSEQ zajištěný BNP PLATINIUM

CONSEQ zajištěný BNP PLATINIUM CONSEQ zajištěný BNP PLATINIUM PODMÍNKY EMISE CERTIFIKÁTU CONSEQ ZAJIŠTĚNÝ BNP PARIBAS PLATINIUM 17. ZÁŘÍ 2012 POPIS PRODUKTU Certifikát Conseq zajištěný BNP Paribas Platinium nabízí investorům atraktivní

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka INVESTIČNÍ DOTAZNÍK se sídlem Pobřežní 97/4, 86, Praha 8 IČ: 4767684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 585 (dále také jen Manažer ) Úplné a pravdivé vyplnění

Více

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY 5.1 Podstata a obsah řízení rizika likvidity Riziko likvidity ohrožuje do jisté míry každou banku. Znamená, že banka není schopna na požádání vyplácet vklady svým klientům.

Více

Upozornění na rizika rozšířených investičních obchodů a devizových termínových obchodů

Upozornění na rizika rozšířených investičních obchodů a devizových termínových obchodů Upozornění na rizika rozšířených investičních obchodů a devizových termínových obchodů Upozornění na rizika strana 1 z 12 O B S A H Úvod 3 1. Obecná rizika investování 3 2. Devizové termínové obchody 5

Více

AKCIÍ COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015

AKCIÍ COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015 COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015 BEST ASSET MANAGEMENT COMPANY 2015 ŠIROKÉ PORTFOLIO PRODUKTŮ AKCIE, ETF, CERTIFIKÁTY

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Informace o HighSky Brokers, a. s.

Informace o HighSky Brokers, a. s. Informace o HighSky Brokers, a. s. 1. Právní informace týkající se HighSky Brokers, a.s. HighSky Brokers, a.s., sídlem Vodičkova 710/31, Praha 1, 110 00, IČ: 247 10 164, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Strukturované investiční instrumenty

Strukturované investiční instrumenty Ing. Martin Širůček, Ph.D. Strukturované investiční instrumenty Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com strana 2 Základní charakteristika finanční investiční instrumenty slučující

Více

Oznámení týkající se investičních nástrojů a souvisejících rizik

Oznámení týkající se investičních nástrojů a souvisejících rizik Oznámení týkající se investičních nástrojů a souvisejících rizik Toto oznámení se Vám předkládá v souladu s pravidly Úřadu pro finanční služby ( Financial Services Authority ) ( FSA ) a pravidly České

Více

KOMODITNÍ SPREADY. diskréční obchodování s komoditami jinak a profitabilně. Romana Křížová CEO, TradeandFinance.eu, s.r.o.

KOMODITNÍ SPREADY. diskréční obchodování s komoditami jinak a profitabilně. Romana Křížová CEO, TradeandFinance.eu, s.r.o. KOMODITNÍ SPREADY diskréční obchodování s komoditami jinak a profitabilně Romana Křížová CEO, TradeandFinance.eu, s.r.o. Co je to spread? Často používaný termín Spread = cenové rozpětí = rozdíl mezi dvěma

Více

RÉSERVÉ. L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363

RÉSERVÉ. L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 RÉSERVÉ Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, Za účelem rozšíření geografického rozpětí nabídky níže uvedených slučujících se podfondů a zvýšení jejich aktiv pro efektivní

Více

od Admiral Markets Trading Camp

od Admiral Markets Trading Camp od Admiral Markets Trading Camp 1. Fundamentální analýza 2. Ekonomické zprávy a ukazatele 3. Zdroje zpráv 4. Praktický příklad 5. Jak obchodovat zprávy Studuje ekonomické, sociální nebo politické dopady

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Plus500UK Limited. Zásady provedení příkazů

Plus500UK Limited. Zásady provedení příkazů Plus500UK Limited Zásady provedení příkazů Zásady provedení příkazů Úvod Máme obecnou povinnost provozovat naše podnikání s vámi poctivě, férově a profesionálně a při provedení příkazů jednat ve vašem

Více

Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO

Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO Obsah Článek 1. Definice... 3 Článek 2. Smluvní vztahy... 3 Článek 3. Shortování cenných papírů (Formulář o přijetí)... 4 Článek 4. Execution only...

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Dolar Index kurz USD proti koši světových měn

Dolar Index kurz USD proti koši světových měn DOLAR JE NA MINIMU Toto tvrzení je podobně šokující, jako naše předpověď v roce 2002, že dolar je na vrcholu a bude klesat. 29. března 2005 Ing. Štěpán Pírko Dolar je na minimu. Toto tvrzení je podobně

Více

Bližší informace o investičních službách. Charakteristika a rizika finančních nástrojů

Bližší informace o investičních službách. Charakteristika a rizika finančních nástrojů Bližší informace o investičních službách Charakteristika a rizika finančních nástrojů Úvod V oddílu Bližší informace o investičních službách společnost DEGIRO detailně popisuje podmínky smluv, které s

Více

Fondy obchodované na burze

Fondy obchodované na burze Fondy obchodované na burze Definice Fondy obchodované na burze (ETF) jsou akcie fondu, které se obchodují jako kmenové akcie na akciové burze. ETF obecně tvoří koš cenných papírů (např. koš akcií), který

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

ODKAZY IAS 32 Finanční nástroje: vykazování (ve znění roku 2003) ( 1 ), IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování (ve znění roku 2003).

ODKAZY IAS 32 Finanční nástroje: vykazování (ve znění roku 2003) ( 1 ), IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování (ve znění roku 2003). IFRIC 2 IFRIC INTERPRETACE 2 Členské podíly v družstevních účetních jednotkách a podobné nástroje [Novelizace pojmů v dodatku viz. Nařízení Komise (ES) č. 1274/2008 ze dne 17. prosince 2008, novelizace

Více

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice,

Více

Informace o HighSky Brokers, a. s.

Informace o HighSky Brokers, a. s. Informace o HighSky Brokers, a. s. 1. Právní informace týkající se HighSky Brokers, a.s. HighSky Brokers, a.s., sídlem Vodičkova 710/31, Praha 1, 110 00, IČ: 247 10 164, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

N_MF_B Mezinárodní finance B 4. Devizové operace forwardové operace uzavřená a otevřená devizová pozice, hedging swapové devizové operace. Parita úrokové míry Nekrytá úroková parita - Covered Covered Interest

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ osobní FINANČNÍ PLÁN pro: JAN BOHATÝ Kontakt na poradce: Ing.Petr Ondroušek, PO Investment Dunajská 17 625 Brno petr.ondrousek@poinvestment.cz +42 63383742 DŮLEŽITÉ INFORMACE K FINANČNÍMU PLÁNOVÁNÍ Finanční

Více

Technická analýza a AOS Prezentace pro Českou asociaci treasury, Praha, 27.4.2010

Technická analýza a AOS Prezentace pro Českou asociaci treasury, Praha, 27.4.2010 Technická analýza a AOS Prezentace pro Českou asociaci treasury, Praha, 27.4.2010 Štěpán Pírko, Asset Management Colosseum, a.s. pirko@colosseum.cz Obsah 1. Co je a co není TA? 2. Charting 3. Indikátory

Více

Obchodní podmínky Big Opportunities Bonusu :

Obchodní podmínky Big Opportunities Bonusu : Obchodování měn a CFDs je velice spekulativní a může zahrnovat riziko ztráty. Takové obchodování není vhodné pro všechny investory, před využitím služeb si prosím prostudujte rizika spojená s obchodováním.

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

Praktické aspekty obchodování

Praktické aspekty obchodování Praktické aspekty obchodování Praha, 23. dubna 2014 Přednášející: Martin Oliva Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240,

Více

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 1) Základní údaje a) Název: ČSOB Urokový Click 1 b) Datum uvedení na trh: Od 5. března 2012 do 4. května 2012 (včetně) c) Doba trvání: 30. června 2017 d)

Více

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Obchody s investičními nástroji jsou spojeny s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo

Více

Obsah přednášky. Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr

Obsah přednášky. Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr Blanka Křížová Obsah přednášky Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr Islámské bankovnictví: východiska šaria = svatý zákon

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Obchodování se SUPPORTY a REZISTENCEMI (S/R)

Obchodování se SUPPORTY a REZISTENCEMI (S/R) Obchodování se SUPPORTY a REZISTENCEMI (S/R) Webinář pro klienty Praha, 6.9.2011 Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s. PROGRAM WEBINÁŘE Dnes máme na programu: Jednoduché základy S/R Zakreslování S/R do grafu

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Dříve PARVEST Dynamic Eonia Premium Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace

Více

JAK (ZNOVU) ZAČÍT. Webinář pro klienty Praha, 22.9.2011. www.colosseum.cz. Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s.

JAK (ZNOVU) ZAČÍT. Webinář pro klienty Praha, 22.9.2011. www.colosseum.cz. Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s. JAK (ZNOVU) ZAČÍT Webinář pro klienty Praha, 22.9.2011 Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s. PROGRAM WEBINÁŘE Dnes máme na programu: Zvládnout jednoduché základy Najít si vyhovující trh a pravidla Stanovit si

Více

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Příloha č. 3 k úřednímu sdělení č. 7/2006 ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU PRODUKTOVÁ PŘÍLOHA

Více

Opatření k omezení střetu zájmů Patria Finance, a.s.

Opatření k omezení střetu zájmů Patria Finance, a.s. Opatření k omezení střetu zájmů Patria Finance, a.s. 1. Rozsah a definice Patria, člen skupiny KBC, poskytuje hlavní i doplňkové investiční služby ve vztahu k různým finančním nástrojům. Pro zjišťování

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku Příloha č. 20 Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku A. Vypořádací riziko Konverzní faktory pro

Více

Prospekt služby. Automatické investiční strategie

Prospekt služby. Automatické investiční strategie Prospekt služby Automatické investiční strategie Strategie AURA INVEST Aktivní správa Září 2014 Colosseum, a.s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2 Tento Prospekt strategie AURA INVEST Aktivní správa je součástí

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Generali PPF Invest plc (dále jen "Společnost")

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Generali PPF Invest plc (dále jen Společnost) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT 16. května 2011 Generali PPF Invest plc (dále jen "Společnost") Tento Zjednodušený prospekt obsahuje klíčové informace týkající se Společnosti, která je otevřenou zastřešující investiční

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Úrokové produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Úrokové produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Úrokové produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Příloha č. 2. Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek

Příloha č. 2. Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek Příloha č. 2 Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek Raiffeisenbank a.s. (dále jen Banka ), vydává v souladu se zásadami uplatňovanými Směrnicí 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů a s

Více

Worldselect One Asset Allocation

Worldselect One Asset Allocation Worldselect One Asset Allocation Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY

KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY KAPITOLA 3 KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY Vertikální spread je kombinace koupené a prodané put nebo call opce se stejným expiračním měsícem. Výraz spread se používá proto, že riziko je rozložené

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

OTC Clearing registrace obchodů na PXE manuál pro účastníky obchodování a brokery

OTC Clearing registrace obchodů na PXE manuál pro účastníky obchodování a brokery OTC Clearing registrace obchodů na PXE manuál pro účastníky obchodování a brokery květen 08 Základní charakteristika > registrace bilaterální OTC transakce mezi dvěma účastníky obchodování do obchodního

Více