VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE RIZIK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE RIZIK"

Transkript

1 VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE RIZIK Společnost Monecor (London) Litd, vystupuje pod obchodní značkou ETX Capital (dále jen ETX Capital, my nebo naše Společnost), podléhá regulaci státnímu Úřadu pro finanční etiku Financial Conduct Authority (FCA) a disponuje povolením pod referenčním číslem Finanční produkty a služby, které nabízíme, se pojí s vysokou mírou rizika, kvůli čemuž mohou být nevhodné pro některé investory. Varování týkající se rizik Vám dáváme v souladu s pravidly státního Úřadu pro finanční etiku FCA. Upozornění na rizika je určeno k tomu, aby Vám pomohlo chápat rizika, která se pojí s využíváním našich produktů a služeb, ale není komplexní příručkou popisující všechna takováto rizika. Nakonec je vždy na Vás, abyste rozhodli, zda rizika spojená s obchodováním odpovídají Vaší investiční strategii a chuti podstupovat rizika. Neměli byste obchodovat s finančními deriváty, pokud nerozumíte povaze kontraktu, do něhož vstupujete, a úrovni rizika, jakému se vystavujete. Spekulujte pouze s penězi, které si můžete dovolit ztratit. Na jednom obchodu můžete rychle ztratit víc, než činí vklad použití pro otevření obchodu. Neposkytujeme investiční poradenství. Pokud nemáte jistotu, zda je tato forma investování pro Vás vhodná, měli byste vyhledat poradenské služby autorizovaného finančního poradce. Nejsme autorizováni k poskytování finančního poradenství jakéhokoliv typu, a proto Vám poradenství nebudeme poskytovat. Občas však můžeme poskytnout faktické informace ve vztahu k podkladovému trhu nebo transakci, na které jste se zeptali. Jestliže některé finanční deriváty lze použít za účelem řízení rizik, jsou některé investice pro mnohé investory nevhodné. Různé nástroje zahrnují různé úrovně expozice k rizikům, a při rozhodování, zda s takovými nástroji obchodovat, byste si měli být vědomi a pečlivě byste měli zvážit následující skutečnosti: 1 KONTRAKTY CFD (CONTRACTS FOR DIFFERENCE) Kontrakty CFD lze přirovnat k futures, do nichž lze vstupovat ve vztahu ke komoditám, indexům, akciím nebo měnovým párům. Avšak na rozdíl od jiných futures nebo opcí mohou být tyto kontrakty vyrovnávány pouze v hotovosti. Investování do kontraktů CFD s sebou nese rizika podobná investování do futures nebo do opcí a měli byste si jich být vědomi. Transakce s kontrakty CFD mohou také zahrnovat eventuální závazek (viz odstavec 12 níže). 2 ROLOVÁNÍ DEVIZOVÝCH ČI FOREXOVÝCH OPCÍ Investování do rolujících (obnovujících se) forexových či devizových opcí se pojí s podobnými riziky jako investování do futures. Transakce s rolujícími forexovými či devizovými opcemi mohou také zahrnovat eventuální závazek (viz odstavec Error! Reference source not found. níže). Pokud jste v minulosti prováděli pouze konzervativní formy investic, možná si budete chtít lépe prostudovat obchodování s měnami, než začnete s investováním tohoto typu. Musíte si uvědomit, že omezené riziko při kupování opcí znamená, že byste mohli ztratit celou investici do opce, pokud se tato opce stane bezcennou. Pokud si přejete pokračovat se svojí investicí, potvrzujete, že prostředky, které jste do ní zapojili, jsou čistě rizikovým kapitálem a ztráta Vaší investice neohrozí Váš životní styl a nenaruší 1

2 Váš budoucí finanční plán období odchodu do důchodu. Kromě toho plně chápete povahu a rizika měnových investic a Vaše povinnosti vůči jiným nebudou zanedbány, pokud byste utrpěli investiční ztráty. 3 TRHY MIMO SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ A FX Zahraniční trhy se pojí s jinými riziky než britské trhy, a v některých případech s většími riziky, jako je riziko politických změn či změn v ekonomické politice v cizí zemi, které mohou změnit podmínky, prodejnost nebo cenu devizy (cizí měny). Potenciál dosažení zisku nebo ztráty z transakcí na zahraničních trzích nebo u kontraktů denominovaných v zahraniční měně (devize) bude ovlivněn pohyby kurzů deviz. Pokud udržujete obchody nebo máte prostředky jako vklad na svém účtu u nás v jiné měně, než je Vaše národní/domácí měna, vystavujete se křížovému riziku z pohybu kurzů. Řízení rizik je Vaší odpovědností a my nebudeme odpovídat za žádné ztráty, které v důsledku svého obchodování utrpíte. Mimoburzovní obchodování s devizami se neprovádí na mezibankovním trhu, ani na burzovním subjektu obchodujícím s futures, který podléhá regulaci jako vyhrazený trh pro kontrakty jakýmkoliv regulatorním úřadem. 4 BINÁRNÍ OPCE Obchodování s binárními opcemi je vysoce spekulativní, je zde výrazné riziko ztráty a není tedy vhodné pro všechny. Obchodování s binárními opcemi lze vyrovnat pouze finanční hotovostí. Společnost ETX Capital poskytne ceny, které budou použity při obchodování a ocenění binárních opcí, v souladu se svými zásadami a postupy obchodování. Ceny/sazby obchodování přiřazené k aktivům na stránkách ETX Capital jsou ty, za které je ochotna prodat Vám binární opce na prodejním místě. Jako takové tyto ceny nemusejí přímo korespondovat s úrovněmi trhu v reálném čase v časovém okamžiku, kdy se prodej binární opce uskuteční. 5 MARŽE Na obchodu můžete ztratit výrazně více, než kolik jste do obchodu vložili (marže). Veškeré ztráty na trhu přesahující marži budou odečteny z Vašeho účtu. Můžete být kdykoliv vyzváni k vložení dodatečné marže pro udržení svého obchodu. Průběžně budeme během každého dne obchodování nově oceňovat Vaše otevřené obchody a na Vašem účtu se ihned objeví veškeré zisky a ztráty. Ztráta může vést k požadavku na vložení dalších prostředků na Váš účet s cílem udržení Vašich otevřených obchodů. Můžeme také kdykoliv změnit naše sazby marží popř. požadavky na nominální obchodování, což může rovněž vést ke změnám v marži, kterou jste povinni u daného obchodu udržovat. Pokud nemáte na svém účtu dostatečnou marži, může být Váš obchod uzavřen bez dalšího upozornění, a to se ztrátou. V tomto případě budete zodpovědní za jakýkoliv vzniklý deficit. Obchodování s měnami na marži je jednou z nejriskantnějších forem investování dostupných na finančních trzích a je vhodné pouze pro zkušené obchodníky či instituce. Vzhledem k možnosti ztráty celé investice by se spekulace na forexovém trhu měly provádět pouze s prostředky rizikového kapitálu, u něhož v případě ztráty nedojde k výraznému ovlivnění finanční situace Vaší osoby ani instituce. 6 MIMOBURZOVNÍ OBCHODOVÁNÍ Obchodujete-li s námi, budete vstupovat do mimoburzovních obchodů (známých také jako OTC), které jsou nepřevoditelné. To znamená, že budete vstupovat přímo do obchodů s námi a tyto obchody musejí být s námi i uzavřeny. My budeme Vaší protistranou obchodování, což znamená, že když prodáváte, my budeme kupujícím a vy prodávajícím. Nebudete moci prodávat nebo převádět své obchody na třetí strany. To může znamenat vyšší riziko než investování do finančního nástroje, který je převoditelný, nebo obchodování s finančním derivátem obchodovaným na burze, protože Vaše schopnost otevírat a uzavírat obchody a vyrovnat pozice je omezená na to, co Vám nabízíme my u těchto transakcí totiž neexistuje žádný jiný trh. Ceny, které nabízíme, nemusejí nutně odrážet širší trh. I když očekáváme, že tyto ceny se 2

3 budou přiměřeně vztahovat k cenám dostupným na velkoobchodním trhu, námi používané ceny se mohou lišit od těch, které jsou k dispozici jiným účastníkům velkoobchodního trhu. V souvislosti s tím můžeme být velmi obezřetní při stanovování požadavků na marži a vybírání finančních prostředků na její pokrytí. Můžeme nabízet jakoukoliv cenu, kterou budeme chtít, a můžeme nabízet ceny odvozené z vnějších zdrojů nebo nikoliv, podle našeho uvážení. Můžeme stanovit své ceny nabízením spreadů vůči cenám třetích stran, ale nemáme povinnost tak činit, ani v tom nemusíme pokračovat. Můžeme nabízet různé ceny různým klientům v kterýkoliv časový okamžik dle našich podmínek. Povinnosti, které máme vůči Vám při nabízení ceny vyrovnávání nebo likvidaci transakcí na Vašem účtu a při provádění jakýchkoliv plateb s Vámi, se řídí výhradně našimi obchodními podmínkami. Ceny, které nabízíme, mohou, avšak nemusejí odrážet ceny dostupné jinde na kterékoliv burze, mezibankovním či jiném trhu s devizami. 7 OBCHODNÍ PLATFORMY ETX CAPITAL Každá obchodní platforma společnosti ETX Capital není burzou, ale elektronickým místem propojení, které Vám umožňuje provádět s námi transakce. V rámci přístupu na tuto platformu nebudete obchodovat s žádnými jinými subjekty nebo jinými klienty. Dostupnost a provoz platformy, včetně důsledků nedostupnosti platformy z jakéhokoliv důvodu, se řídí pouze našimi obchodními podmínkami. 8 LIMITY ZTRÁT NEMUSEJÍ BÝT ZARUČENY. Pokud jsme Vám nenabídli příkaz garantovaného Stop Loss a Vy jste nezaplatil/a požadovanou prémii za tuto ochranu, není Váš příkaz Stop Loss zaručen. Zadané příkazy Stop Loss, jejichž účelem je omezení ztrát u určité částky, se nemusí vždy uspokojit z důvodu podmínek na trhu nebo technologických omezení, která mohou znemožnit provedení takových příkazů. V některých případech může být Vaše ztráta dokonce i větší. Mezera v plnění (slippage či též gapping) nastane, když trh pohne s cenou přes hranici, na kterou jste stanovili svůj příkaz Stop Loss. Může k tomu dojít v případě neobvyklé volatility specifického podkladového trhu. Například podkladový trh mohl zakončit obchodování jeden bod nad Vaším příkazem Stop Loss a po určité době, kdy obchodování pokračuje, může začít na ceně pod limitem stanoveným Vaším příkazem Stop Loss. V takovém případě bychom uzavřeli Váš obchod na hranici nebo co nejrychleji pod hranicí dosažitelné po otevření obchodování na podkladovém trhu, tj. za další dostupnou cenu. Kromě toho mohou být trhy také velmi zatížené v dobách, kdy se podkladový trh stane volatilním, a v souladu s našimi Zásadami provádění příkazů budeme provádět příkazy na bázi FIFT (first-in-first-traded, tj. první došlý bude první zobchodovaný). To může vést k tomu, že Váš příkaz Stop Loss bude na rychle klesajícím podkladovém trhu zobchodován za cenu pod hranicí stanovenou příkazem Stop Loss. 9 MINULÁ VÝKONNOST Minulá výkonnost nemusí nutně naznačovat nic o budoucích výsledcích. O budoucí výkonnosti nelze činit žádná tvrzení. 10 POZASTAVENÍ OBCHODOVÁNÍ Při tržních podmínkách a fungování pravidel určitých trhů (tj. pozastavení obchodování kvůli volatilitě, nedostatku likvidity na podkladovém trhu) může být obchodování někdy riskantnější. To může vést v extrémních případech ke změně vyrovnání kontraktu. Vyhrazujeme si právo změnit vyrovnání u kontraktů s expirací v daný den, pokud je v tento den obchodování pozastaveno. 11 PÁKOVÝ EFEKT 3

4 Pákový efekt, zvaný v angličtině leverage nebo gearing, Vám umožňuje vstupovat do obchodů s relativně malým vkladem (zvaný též "marže") ve vztahu k celkové hodnotě kontraktu. Toto však znamená, že malý pohyb na podkladovém trhu může mít disproporčně dramatický dopad na Váš obchod a může mít za následek ztrátu Vaší celé marže a vystavit Vás jakýmkoliv dalším ztrátám, které na pozici utrpíte. Je proto velmi důležité, abyste spekuloval/a pouze s penězi, které si můžete dovolit ztratit. 12 OBCHODY S POTENCIÁLNÍM MIMOŘÁDNÝM ZÁVAZKEM Pokud je obchod krytý marží, požadujeme po Vás provedení série plateb oproti kupní ceně místo okamžitého placení celé kupní ceny. Můžete utrpět celkovou ztrátu marže, kterou vložíte pro ustavení či udržení pozice. Pokud se trh vyvíjí proti Vám, může být od Vás požadováno okamžité doplacení další nemalé marže za účelem udržení Vaší pozice. Dokonce i v případech, kdy obchody nejsou kryty marží, může v souvislosti s nimi platit povinnost dalších plateb za určitých okolností převyšujících jakoukoliv částku, kterou jste zaplatil/a, když jste do kontraktu vstupoval/a. Obchody s potenciálním mimořádným závazkem, které nejsou obchodovány na uznaném či vyhrazeném burzovním trhu nebo na základě pravidel takového burzovního trhu, Vás mohou vystavit podstatně vyšším rizikům. 13 SPREADY, PROVIZE A NÁKLADY Předtím, než s námi začnete obchodovat, byste měli získat podrobnosti o veškerých provizích a dalších poplatcích, které budete mít povinnost uhradit. Pokud některé poplatky nejsou vyjádřeny ve finančních částkách (například jako rozpětí (spread) u cenové nabídky), měli byste mít zcela jasno v tom, co tyto poplatky budou pravděpodobně znamenat ve finančním vyjádření. V případě futures, kdy je provize účtována jako procentní sazba, bude poplatek běžně procentem z celkové hodnoty kontraktu, a ne pouze procento z Vaší původní platby. V závislosti na typu obchodu, který provádíte, a na tom, jak dlouho trvá, můžeme požadovat, abyste zaplatil/a náklady jeho financování. Také pokud obchodujte s jinými měnami, než je Vaše základní měna, můžeme po Vás požadovat konverzi těchto deviz na Vaši základní měnu. Celkové náklady financování a náklady výměny deviz mohou překročit součet všech zisků z Vašeho obchodu nebo zvýšit ztráty, které na tomto obchodu utrpíte. 14 DAŇOVÉ RIZIKO Podstupujete riziko, že Vaše obchody a k nim se vztahující zisky mohou být nebo se mohou stát předmětem daně. Neslibujeme ani nezaručujeme, že nebude třeba platit jistou daň či kolkovné (kromě poplatků z obchodování). Budete sami zodpovědní za veškeré daně a kolkovné, týkající se Vašich obchodů. Společnost ETX Capital neposkytuje klientům daňové poradenství. Za svoje daňové záležitosti jste zodpovědní Vy sami. 15 VAŠE FINANČNÍ PROSTŘEDKY Pokud jste byl/a kategorizován/a jako retailový klient (drobný klient, dle definice v našich obchodních podmínkách), budeme Vaše finanční prostředky držet na bankovním účtu určeném pro vklady klientů, odděleny od našich peněz. Měli byste si však být vědomi toho, že toto nemusí zaručit naprostou ochranu (například v případě platební neschopnosti naší banky). Pokud jste byl/a kategorizován/a jako profesionální klient nebo způsobilá protistrana (dle definice v našich obchodních podmínkách), Vaše finanční prostředky nebudou odděleny od peněz držených na našich účtech (našem účtu) a mohou být používány v průběhu našeho podnikání. V případě naší platební neschopnosti budete zařazeni do kategorie běžného věřitele. 4

5 Je rovněž třeba upozornit Vás na oddíl "Vaše finanční prostředky" v našich obchodních podmínkách. 16 VÍKENDOVÉ RIZIKO Během víkendu, kdy se měnové, komoditní a jiné trhy obvykle zavírají pro obchodování, mohou vznikat různé situace a docházet k vývoji nebo událostem. To může způsobit otevření trhů na výrazně odlišné ceně (kurzu) než byla ta, na které se v pátek odpoledne obchodování zastavilo. Přes víkend a v dobách, kdy trhy bývají běžně zavřené, nebudete moci používat platformu ETX Capital pro zadávání nebo změnu příkazů. Existuje značné riziko, že příkazy Stop Loss ponechané na ochranu otevřených pozic držených přes víkend budou provedeny na úrovni výrazně horší než je jejich uvedená cenová úroveň. 17 PLATEBNÍ NESCHOPNOST Jakákoliv insolvence nebo platební neschopnost může vést k likvidaci pozic nebo k jejich uzavírání bez Vašeho souhlasu. 18 PŘIVEDENÍ OD TŘETÍCH STRAN Na základě našeho zvážení můžeme odměnit třetí strany za Vaše zprostředkování. Tyto třetí strany nemusí mít žádnou zvláštní odbornou znalost obchodování a z hlediska způsobu odměňování může dojít ke konfliktu zájmů. Měli byste si důkladně prověřit způsob, kterým je taková osoba odměňována, a být velmi opatrní, pokud této osobě či subjektu poskytujete právo obchodovat Vaším jménem. Obchody s finančními deriváty byste měli provádět pouze tehdy, když jste připraveni přijmout vysokou úroveň rizika, a zvláště rizika uvedená v tomto Varování týkající se rizik. Musíte být připraveni na možnost úplné ztráty všech částek, které jste vložili, a také na veškeré ztráty, poplatky (úrokové poplatky) a veškeré další částky (náklady), které účtujeme při obdržení platby od Vás. 16. ÚNORA