CZ.1.07/1.5.00/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CZ.1.07/1.5.00/34.0301"

Transkript

1 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/ Číslo a název klíčové aktivity (šablony) III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu Číslo DUMu Autor: Předmět / ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Klíčová slova Způsob použití výukového materiálu Datum vytvoření DUMu Holocaust Chv_III/2_06_13 Mgr. Martin Chovanec Dějepis / 2. ročník Moderní dějiny Holocaust prezentace holocaust, šoa, Einsatzgruppen, Der Stürmer, program eutanázie, křišťálová noc, arizace, norimberské zákony, ghetto, koncentrační tábory, plán Madagaskar, konference ve Wannsee, konečné řešení židovské otázky, Osvětim, vyhlazovací tábory, transporty, selekce, pochody smrti, popírání holocaustu Prezentace pro výklad tématu Holocaust Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 HOLOCAUST

3 holocaust systematická likvidace Židů a Romů prováděná nacisty v letech (hebr. šoa, charakteristický rys 2. světové války, uplatňován na Židech a Romech z území okupovaných Německem romsky porajmos) přípravy již během 20. let (Adolf Hitler Mein Kampf) realizace po získání moci propagandisticky podporován mj. antisemitskými novinami Der Stürmer obr. 2 obr. 3 obr. 1

4 cesta k holocaustu po 1. světové válce Židé obviňováni z prohry války díky svému vzdělání a společenskému postavení (právníci, doktoři, bankéři, obchodníci...) němečtí Židé finančně většinou dobře zajištěni (ne však Židé ve východní Evropě!) X hyperinflace a poté hospodářská krize první projevy antisemitismu podporovaného Hitlerem a NSDAP v lednu 1933 nacisté u moci již v březnu 1933 první koncentrační tábor v Dachau pro opozici a podřadné lidi Židé, Romové, Svědkové Jehovovi, homosexuálové, mentálně postižení obr. 4 obr. 5 Dachau první nacistický KT

5 cesta k holocaustu postupně vylučování Židů z veřejného života obr. 7 v září 1935 přijaty Norimberské zákony v listopadu 1938 Křišťálová noc poté následuje arizace, vyvlastňování majetku a zavedení zvláštního osobního průkazu grafická podoba Norimberských zákonz konů obr. 6 obr. 8 obr. 9 bojkot židovského obchodu v Berlíně hořící synagoga v Siegenu během b KřišťálovK lové noci

6 koncentrace a ghettoizace Židů po vypuknutí 2. světové války budovány v Německu a na obsazených územích koncentrační tábory (Mauthausen, Ravensbrück...) (na konci války cca , nejvíce v Německu a Rakousku) v Polsku (zde 3 mil. Židů) obr. 10 zřízena velká ghetta (Lodž, Varšava, Lvov...), také v Protektorátu vznik ghetta a koncentračního tábora v Terezíně obr. 11 KT Osvětim I (Auschwitz( Auschwitz)

7 koncentrace a ghettoizace Židů cílem zatím pouze perzekuce a koncentrace Židů z obsazených území X ne jejich fyzická likvidace (zatím) po napadení SSSR budovány KT a ghetta v Pobaltí a na Ukrajině na východní frontě působení jednotek Einsatzgruppen likvidace všech nežádoucích elementů (celkem povraždily 1,25 mil. Židů a statisíce dalších občanů SSSR) obr. 12 obr. 13 j e d n o t k y E i n s a t z g r u p p e n v a k c i

8 plán n Madagaskar nacisté původně chtěli evropské židovstvo donutit k emigraci, ale tak velké množství nikdo nemohl přijmout 1937 vypracován plán Madagaskar deportace Židů na Madagaskar (ten sice franc. kolonií, ale Francie od léta 1940 okupována) obr. 14 realizace neuskutečněna kvůli neúspěchu Luftwafe v bitvě o Anglii britské námořnictvo kontrolovalo cesty na ostrov eventuální možnost zabránění deportací paradoxně díky neúspěchu v bitvě o Anglii tak vyvstává otázka konečného řešení židovské otázky vyhlazení evropských Židů obr. 15 d e p o r t a c e ž i d o v s k é h o o b y v a t e l s t v a obr. 16

9 mobilní plynové komory střílení Židů (tak jako Einsatzgruppen) nákladné, pomalé a silné na psychiku vrahů hledání efektivnějšího způsobu likvidace od listopadu 1941 používání mobilních plynových komor (nákladní automobily, v nichž byly oběti vražděny výfukovými plyny) nevýhodou byla pomalost a malý počet popravených omezené využívání (pouze půl roku) obr. 17 program eutanázie systematická likvidace mentálně a tělesně postižených v německých ústavech smrtící injekcí takto usmrceno cca obětí (Židé však minimálně!)

10 konference ve Wannsee konference ve Wannsee koordinace vyvražďování Židů mezi jednotlivými německými úřady taktéž sepsán počet Židů na okupovaných územích cca. 11 mil. na konferenci zejména hlavní aktéři konečného řešení: Reinhard Heydrich - řídil konečné řešení Adolf Eichmann - plánoval a organizoval vyhlazování Heinrich Himmler - tvůrce systému vyhlazovacích táborů obr. 18 obr. 19 obr. 20 obr. 21 vila ve Wannsee, ve které se konference odehrála Reinhard Heydrich Heinrich Himmler Adolf Eichmann

11 masové vyhlazování od podzimu 1941 v provozu vyhlazovací tábory v Polsku (Chelmno, Sobibor, Treblinka, vyhlazování pomocí jedu Cyklon B (deratizace) vyhlazovací koncentrační tábor Belzec, Majdanek a Osvětim) obr. 22 obr. 23 (dále také pracovní a zajatecké tábory) příjezdová cesta do vyhlazovacího ho tábora t Osvětim II - Birkenau Cyklon B obr. 24 obr. 25 oběti holocaustu (po zplynování,, když nebyl čas na kremaci, byly oběti házeny h do hromadných hrobů)

12 transporty masové vyhlazování selekce život v ghettech, koncentračních a vyhlazovacích táborech pokusy na lidech pochody smrti obr. 26 obr. 30 muži, čekající při i selekci selekce obr. 28 obr. 29 obr. 27 pálení zplynovaných tělt ubytovací prostory vězňův pálení zplynovaných těl t l v kremační peci

13 t a b. 1 výsledek holocaustu v KT, ghettech a vyhlazovacích táborech zavražděno přes 7 mil. lidí, Polsko baltské státy Slovensko Řecko Nizozemsko Maďarsko Jugoslávie Belgie Rumunsko Norsko Francie Bulharsko Lucembursko Itálie Ruská SFSR Dánsko celkem země (území) Německo a Rakousko Protektorát Čechy a Morava Běloruská SSR Ukrajinská SSR odhadovaný stav před 2. světovou válkou odhadovaný počet obětí procentuální ztráty <1 67 z toho 6 mil. Židů a 0,5 mil. Romů obr. 31

14 výsledek holocaustu celkem tábory prošlo mil. lidí (kromě Židů zejména Rusové a Poláci) X obr. 32 popírání holocaustu (!!! je trestné!!!) Popírání holocaustu je verbální trestný čin. Jeho podstatou je hlásání jiného než oficiálního názoru na genocidu Židů během nacismu. obr. 33 Popíráním holocaustu je jedno nebo více z následujících tvrzení: za druhé světové války zahynulo méněm než 5 mil. Židů plynové komory neexistovaly za druhé světové války neexistovalo plánovit novité vraždění Židů Adolf Hitler nevěděl o systematické genocidě Židů neexistovaly vyhlazovací tábory jako specifická kategorie protokol z konference ve Wannsee je zfalšovaný německé úřady nepoužívaly kódová slova k zastírání masových poprav Židů, typu konečné řešení židovské otázky apod. holocaust je výmysl židovského spiknutí V ČR se popírání holocaustu klasifikuje jako podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, což je trestný čin podle 260 trestního zákona. V praxi je stíhán přísnými tresty. Trestem je až 8 let odnětí svobody.

15 shrnutí holocaust systematická likvidace Židů a Romů prováděná nacisty v letech v březnu 1933 první KT v Dachau v září 1935 Norimberské zákony v listopadu 1938 Křišťálová noc poté arizace, koncentrace a ghettoizace jednotky Einsatzgruppen plán Madagaskar konečné řešení židovské otázky vyhlazení evropských Židů mobilní plynové komory, konference ve Wannsee poté masové vyhlazování!!! vyhlazovací tábory, transporty, selekce, život v ghettech a lágrech, l pochody smrti, pokusy na lidech!!!!

16 Zdroje: obr. 1 obr. 2 obr. 3 obr. 4 obr. 5 obr. 6 obr. 7 obr. 8 obr. 9 obr. 10 obr

17 Zdroje: obr. 12 obr. 13 obr. 14 obr. 15 obr. 16 obr. 17 obr. 18 obr. 19 obr. 20 obr. 21 obr

18 Zdroje: obr. 23 obr. 24 obr. 25 obr. 26 obr. 27 obr. 28 obr. 29 obr. 30 obr. 31 obr. 32 obr (upraveno)

19 Zdroje: tab. 1 převzato z (upraveno), [cit ]. ČORNEJ, P. a kol. Dějepis pro střední odborné školy. 1. vyd. Praha : SPN pedagogické nakladatelství, akciová společnost, ISBN X HÁJEK, M., RYŠÁNKOVÁ, J. a kol. Svět a Československo ve 20. století. 1. vyd. Praha : Horizont, 1990