Stykače a relé. Pro tiché a spolehlivé ovládání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stykače a relé. Pro tiché a spolehlivé ovládání"

Transkript

1 Stykače a relé Pro tiché a spolehlivé ovládání

2 Kompaktní typy: Nové stykače a relé pro bytovou a komerční výstavbu Modernější, výkonnější a ještě snadněji montovatelné takto lze charakterizovat tři nové kompletní produktové řady stykačů a relé od firmy Hager, jejichž technické vlastnosti jsou zcela přizpůsobeny potřebám elektrikářů a elektromontérů. Veškeré výrobky jsou v jednotném aktuálním designu pro modulové přístroje a jsou vybaveny odklápěcím krytem pro umístění popisového štítku a ukazatelem stavu. Aby byla umožněna pohodlná montáž bez nutnosti měnit nářadí, jsou všechna připo - jení opatřena křížovým šroubem PZ. Kompaktní instalační relé do 1A ada nových instalačních relé ke spínání proudu do 1 A obsahuje nové přístroje s ovládacím napětím /1, a V. Zajímavostí jsou relé s dvěmi spínacími a dvěma rozpínacími kontak - ty zabírající v rozvaděči pouze dva moduly. Jelikož je napájecí napětí i a 1 V, je pokryta široká škála pouze jedním přístrojem. Tímto se Vám zjednodušuje výběr z naší produktové nabídky. Všechna relé jsou vybavena manuálním ovládáním s možností volby ON/Auto/OFF a jsou přizpůsobeny pro dlouhou životnost s nejméně 1 milionem mechanických a 000 elektrických spínacích cyklů.

3 Instalační stykače: standardní nebo se sníženou hlučností Nová řada instalačních stykačů s jmenovitým proudem, 0 a A v jedno-, dvou a tří- modu - lovém provedení. Stejně jako instalační relé mají stykače život - nost nejméně 1 milion mechanických a elektrických spínacích cyklů. Standardní stykače mají více jak 0 variant s ovládacím napětím od / 1, až do V. Kde je velice zajímavý kompaktní rozměr: stykač se čtyřmi spínacími nebo rozpínacími kontakty má pouze velikost tří modulů, nebo stykač s cívkou na V a A jmenovitým proudem a třemi spínacími kontakty ve velikosti pouze dva moduly. Rozsah přístrojů se sníženou hlučností je více než 0 variant. V provedení s cívkou na 1 nebo /DC nebo V AC a rozměry jedno-, dvou- a tří-modulovém. Tyto stykače jsou obzvláště vhodné pro použití v hotelech nebo tam, kde je požadavek na snížení hluku při jejich provozu. Tímto má elektromontér silnou řadu kompaktních stykačů pro svoji každodenní potřebu při různých instalacích.

4 Stykač se sníženou hlučností 1 modul, S A

5 Nové stykače se sníženou hlučností pro ovládání silových obvodů tam, kde jsou požadavky na bezhlučný provoz například v bytové, kancelářské, hotelové nebo nemocniční výstavbě. To Vám bude garantováno po celou dobu jejich životnosti. Stykače se sníženou hlučností. Jsou ideální pro prostory, jako jsou hotely, nemocniční pokoje, knihovny, atd., jelikož poskytují po celou dobu své životnosti tichý a bezhlučný provoz. Vlastnosti produktu - Napětí cívky: 1V AC / DC, V AC / DC, V AC - Obsahuje usměrňovací můstek pro provoz jak na AC tak i DC napětí - zcela bezhlučný i při trvalém provozu

6 Nové modulové stykače a relé Se sníženou hlučností a ekonomické Inovovaná řada modulových stykačů pro ovládání a automatizaci elektro obvodů až do A, která obsahuje i zvláštní skupinu s AC/DC technologií. Tyto stykače jsou vhodné jak pro bytovou instalaci, tak i pro instalaci v nemocnicích, hotelech a všude tam, kde je požadavek na provoz se sníženou hlučností. Naše modulární stykače nabízí tuto výhodu po celou dobu své životnosti a jsou naprosto bezbrumovéž. ada "eco" se vyznačuje nízkou spotřebou energie a tím i sníženou tepelnou ztrátou. Tyto stykače jsou vhodné pro řízení světelných obvodů, vytápění, větrání a také pro řídicí systémy.

7 1 S možností ručního ovládání - AUTO: Automatický režim - OFF: Kontakty trvale rozepnuty - ON: Kontakty trvale sepnuty Stykače a relé jsou vybaveny ručním přepínačem. Stykače s ručním i bez ručního ovládání Nepostradatelné pro řízení topení, osvětlení, ventilaci, atd. S různým ovládacím napětím a s různou kombinací kontaktů. Stykač s automatickým návratem Pro efektivní využití energie: např. pro přepínání mezi vysokým a nízkým tarifem. - AUTO: Automatický režim - OFF: Kontakty rozepnuty - ON: Kontakty sepnuty (po přivedení napětí na cívku dojde k přepnutí do automatického režimu) Se sníženou hlučností Doporučuje se pro použití v bytové výstavbě, kde garantujeme tichý provoz po celou dobu jeho životnosti. Nízká spotřeba energie Nová technologie, která zajišťuje snížení spotřeby energie až o %.

8 Stykače Stykače, standard pro ovládání obvodů Tyto stykače jsou určeny pro řízení vytápění, ventilace a ovládání světelných obvodů. Mají indikaci polohy kontaktů. Vlastnosti: - Použití pro zátěž ACa - 0V AC (1P / P) / 0V AC (P / P) - Šrouby pro silové i ovládací obvody v provedení PZ - Možnost vybavení pomocným kontaktem a plombováním - Dle Normy: EN 1 Spínací kontakt Použití: - Žárovky (klasické a halogenové) - Zářivky (Úsporné, jednoduché nebo zdvojené, kompenzované nebo nekompenzované, s elektronickým předřadníkem - Výbojky (Rtuťové a sodíkové, vysoko i nízkotlaké, metalhalogenidové, kompenzované i nekompenzované - Odporová zátěž (Kategorie ACa) - Induktivní zátěž (Kategorie ACb) Při použití většího množství stykačů je potřeba použít pro snížení jejich vzájemného ovlivňování nárůstem teploty oddělovací přepážku LZ00. Stykač, standard, 1 S A 1 ESL1 ESD1 ESC1 ESC1 1 Rozpínací kontakt Stykač, standard, 1 R A ESC1 Spínací kontakty Stykač, standard, S A 1 ESL ESD ESC Stykač, standard, S 0 A ESL0 ESD0 ESC0 Stykač, standard, S A ESL ESD ESC ESC Rozpínací kontakty Stykač, standard, R A 1 ESL1 ESD ESC Stykač, standard, R 0 A ESL1 ESD1 ESC1 Stykač, standard, R A ESL ESD ESC 1 Spínací + 1 Rozpínací kontakt Stykač, standard, 1 S + 1 R A 1 ESL ESD ESC Technické změny vyhrazeny

9 Stykače Spínací kontakty Stykač, standard, S A - - ESC Stykač, standard, S 0 A - - ESC Stykač, standard, S A - - ESC ESC Spínací + Rozpínací kontakty Stykač, standard, S + R A ESL ESD ESC Stykač, standard, S + R 0 A - - ESC Stykač, standard, S + R A - - ESC ESC Spínací + 1 Rozpínací kontakt Stykač, standard, S + 1 R A ESL ESD ESC Stykač, standard, S + 1 R 0 A - - ESC Stykač, standard, S + 1 R A - - ESC Spínací kontakty Stykač, standard, S A ESL ESD ESC Stykač, standard, S 0 A ESL0 ESD0 ESC0 Stykač, standard, S A ESL ESD ESC ESC Rozpínací kontakty Stykač, standard, R A ESL ESD ESC Stykač, standard, R 0 A - - ESC1 Stykač, standard, R A - ESD ESC Distanční mezikus Pro omezení vzájemného ovlivňování parametrů mezi sousedícími přístroji Popis Počet Distanční mezikus 0, LZ00 LZ00 Technické změny vyhrazeny

10 Stykače se sníženou hlučností Stykače se sníženou hlučností pro ovládání obvodů Tyto stykače jsou určeny pro bytovou výstavbu nebo všude tam, kde je požadavek na tichý provoz po celou dobu své životnosti. Vlastnosti: - Použití pro zátěž ACa - 0V AC (1P / P) / 0V AC (P / P) - Šrouby pro silové i ovládací Spínací kontakty obvody v provedení PZ - Možnost vybavení pomocným kontaktem a plombováním - Dle Normy: EN Použití: - Žárovky (klasické a halogenové) - Zářivky (Úsporné, jednoduché nebo zdvojené, kompenzované nebo nekompenzované, s elektronickým předřadníkem - Výbojky (Rtuťové a sodíkové, vysoko i nízkotlaké, metalhalogenidové, kompenzované i nekompenzované - Odporová zátěž (Kategorie ACa) - Induktivní zátěž (Kategorie ACb) /DC /DC Stykač, se sníženou hlučností, S A 1 ESLS ESDS ESCS Stykač, se sníženou hlučností, S 0 A ESL0S ESD0S ESC0S Stykač, se sníženou hlučností, S A ESLS ESDS ESCS ESCS Spínací kontakty /DC /DC Stykač, se sníženou hlučností, S A - ESDS ESCS Stykač, se sníženou hlučností, S 0 A - - ESCS Stykač, se sníženou hlučností, S A - - ESCS ESCS Spínací + Rozpínací kontakty /DC /DC Stykač, se sníženou hlučností, S + R A ESLS ESDS ESCS Spínací + 1 Rozpínací kontakt /DC /DC Stykač, se sníženou hlučností, S + 1 R A ESLS ESDS ESCS Spínací kontakty /DC /DC Stykač, se sníženou hlučností, S A ESLS ESDS ESCS Stykač, se sníženou hlučností, S 0 A ESL0S ESD0S ESC0S Stykač, se sníženou hlučností, S A ESLS ESDS ESCS ESCS Technické změny vyhrazeny

11 Stykače se sníženou hlučností Rozpínací kontakty /DC /DC Stykač, se sníženou hlučností, R A ESLS ESDS ESCS ESCS Technické změny vyhrazeny 11

12 Stykače s ručním ovládáním Stykače s ručním ovládáním pro ovládání obvodů Tyto stykače mají na přední straně přepínač pro možnost volby ze tří nastavení: - OFF: Kontakty rozepnuty (bez možnosti elektrického ovládání) - AUTO: Automatický režim (cívka je elektr. ovládána) - ON: Kontakty sepnuty (bez možnosti elektrického ovládání) Stykače A mají sníženou spotřebu o % proti ostat ním stykačům. Vlastnosti: - Použití pro zátěž ACa - 0V AC (1P / P) / 0V AC (P / P) - Šrouby pro silové i ovládací obvody v provedení PZ - Možnost vybavení pomocným kontaktem a plombováním - Dle Normy: EN Použití: - Žárovky - Zářivky - Výbojky - Odporová zátěž (Kategorie ACa) - Induktivní zátěž (Kategorie ACb) 1 Spínací kontakt Stykač, s ručním ovládáním, 1 S A ERC1 Spínací kontakty Stykač, s ručním ovládáním, S A 1 ERL ERD ERC Stykač, s ručním ovládáním, S 0 A ERL0 ERD0 ERC0 Stykač, s ručním ovládáním, S A ERL ERD ERC ERC Rozpínací kontakty Stykač, s ručním ovládáním, R A ERC Spínací kontakty Stykač, s ručním ovládáním, S 1 A - - ERC1 Stykač, s ručním ovládáním, S A - - ERC ERC1 Spínací + Rozpínací kontakty Stykač, s ručním ovládáním, S + R 1 A ERL1 ERD1 ERC1 Stykač, s ručním ovládáním, S + R A - - ERC 1 Technické změny vyhrazeny

13 Stykače s ručním ovládáním Spínací + 1 Rozpínací kontakt Stykač, s ručním ovládáním, S + 1 R A - - ERC Spínací kontakty Stykač, s ručním ovládáním, S 1 A - - ERC1 Stykač, s ručním ovládáním, S A ERL ERD ERC ERC Rozpínací kontakty Stykač, s ručním ovládáním, R A - - ERC Technické změny vyhrazeny 1

14 Stykače s ručním ovládáním a sníženou hlučností Stykače s ručním ovládáním a sníženou hlučností. Tyto stykače mají na přední straně pře - pínač pro možnost volby ze tří nastavení: - OFF: Kontakty rozepnuty (bez možnosti elektrického ovládání) - AUTO: Automatický režim (cívka je elektr. ovládána) - ON: Kontakty sepnuty (bez možnosti elektrického ovládání) Spínací kontakty Stykače A mají sníženou spotřebu o % proti ostat ním stykačům. Stykače se sníženou hlučností jsou určeny pro použití tam, kde je požadavek na tichý provoz po celou dobu své životnosti. Vlastnosti: - Použití pro zátěž ACa - 0V AC (1P / P) / 0V AC (P / P) - Šrouby pro silové i ovládací obvody v provedení PZ - Možnost vybavení pomocným kontaktem a plombováním - Dle Normy: EN Použití: - Žárovky - Zářivky - Výbojky - Odporová zátěž (Kategorie ACa) - Induktivní zátěž (Kategorie ACb) ERCS Stykač, s ručním ovládáním a sníženou hlučností, S Stykač, s ručním ovládáním a sníženou hlučností, S Stykač, s ručním ovládáním a sníženou hlučností, S /DC /DC A ERCS 0 A ERL0S ERD0S ERC0S A ERLS ERDS - Spínací kontakty Stykač, s ručním ovládáním a sníženou hlučností, S /DC /DC A - - ERCS Spínací + Rozpínací kontakty Stykač, s ručním ovládáním a sníženou hlučností, S + R /DC /DC 1 A ERL1S ERD1S - Rozpínací kontakty Stykač, s ručním ovládáním a sníženou hlučností, R /DC /DC A ERLS ERDS ERCS ERCS 1 Technické změny vyhrazeny

15 Stykače s automatickým návratem Stykače s automatickým návratem pro ovládání akumulačních spotřebičů Tyto stykače mají na přední straně přepínač pro možnost volby ze tří nastavení: - OFF: Kontakty rozepnuty (bez možnosti elektrického ovládání) - AUTO: Automatický režim (cívka je elektr. ovládána) - ON: Kontakty sepnuty (po přivedení napětí na cívku dojde k přepnutí do automatického režimu) 1 Spínací + 1 Rozpínací kontakt Stykače A mají sníženou spotřebu o % proti ostat ním stykačům. Vlastnosti: - Použití pro zátěž ACa - 0V AC (1P / P) / 0V AC (P / P) - Šrouby pro silové i ovládací obvody v provedení PZ - Možnost vybavení pomocným kontaktem a plombováním - Dle Normy: EN Použití: - Žárovky - Zářivky - Výbojky - Odporová zátěž (Kategorie ACa) - Induktivní zátěž (Kategorie ACb) Stykač, s automatickým návratem, 1 S + 1R A ETC Spínací kontakty Stykač, s automatickým návratem, S A ETC ETC Rozpínací kontakty Stykač, s automatickým návratem, R A ETC Spínací kontakty Stykač, s automatickým návratem, S A - - ETC Stykač, s automatickým návratem, S 0 A - - ETC Stykač, s automatickým návratem, S A - - ETC Spínací kontakty VPE Stykač, s automatickým návratem, S A ETC Stykač, s automatickým návratem, S 0 A ETC0 Stykač, s automatickým návratem, S A ETC ETC Technické změny vyhrazeny

16 Stykače s automatickým návratem a sníženou hlučností Stykače s automatickým návratem a sníženou hlučností Tyto stykače mají na přední straně přepínač pro možnost volby ze tří nastavení: - OFF: Kontakty rozepnuty (bez možnosti elektrického ovládání) - AUTO: Automatický režim (cívka je elektr. ovládána) - ON: Kontakty sepnuty (po přivedení napětí na cívku dojde k přepnutí do automatického režimu) Spínací kontakty Stykače A mají sníženou spotřebu o % proti ostat ním stykačům. Stykače se sníženou hlučností jsou určeny pro použití tam, kde je požadavek na tichý provoz po celou dobu své životnosti. Vlastnosti: - Použití pro zátěž ACa - 0V AC (1P / P) / 0V AC (P / P) - Šrouby pro silové i ovládací obvody v provedení PZ - Možnost vybavení pomocným kontaktem a plombováním - Dle Normy: EN Použití: - Žárovky - Zářivky - Výbojky - Odporová zátěž (Kategorie ACa) - Induktivní zátěž (Kategorie ACb) Stykač, s automatickým návratem a sníženou hlučností, S /DC /DC A ETCS ETCS Spínací kontakty Stykač, s automatickým návratem a sníženou hlučností, S /DC /DC A - - ETCS Spínací kontakty Stykač, s automatickým návratem a sníženou hlučností, S /DC /DC A - - ETCS ETCS 1 Technické změny vyhrazeny

17 Relé s ručním ovládáním Relé s ručním ovládáním pro ovládání silových i pomocných obvodů Relé mají sníženou spotřebu o % proti standardním stykačům. Funkce: Tyto relé mají na přední straně přepínač pro možnost volby ze tří nastavení: - OFF: Kontakty rozepnuty (cívka je elektr. ovládána) - AUTO: Automatický režim (cívka je elektr. ovládána) - ON: Kontakty sepnuty (bez možnosti elektrického ovládání) Vlastnosti: - Použití pro zátěž ACa - 0V AC (1P / P) / 0V AC (P / P) - Šrouby pro silové i ovládací obvody v provedení PZ - Možnost vybavení pomocným kontaktem a plombováním - Dle Normy: EN 1 Spínací + 1 Rozpínací kontakt Relé, s ručním ovládáním, 1 S + 1 R 1 A 1 ERL1 ERD1 ERC1 ERC1 Spínací kontakty Relé, s ručním ovládáním, S 1 A 1 ERL1 ERD1 ERC1 Rozpínací kontakty Relé, s ručním ovládáním, R 1 A 1 ERL1 ERD1 ERC1 Pomocný kontakt Mechanická signalizace stavu kontaktů - Pro montáž z levé strany přístroje. 1 1 Pomocný kontakt pro signalizaci A AC A AC1 0 V AC 0, ESC00 ESC00 Plombovací krytka Pro všechny stykače a relé Popis Počet Plombovací krytka 1 ESC001 Plombovací krytka ESC00 Plombovací krytka ESC00 Technické změny vyhrazeny 1

18 Stykače a relé Technické údaje Normy IEC/EN Instalační relé Stykače Instalační relé Stykače Pomocný kontakt Počet modulů 1 1/ Tepelný proud lth (0 C) 1 A A 1 A A 0 A A A Frekvence 0/0 Hz Izolační napětí (Ui) 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V Jmenovité imp. výdržné napětí (Uimp) Jmenovitý proud AC 1/ AC-a AC / AC-b kv Jmenovitý proud 1 A A 1 A A 0 A A - Výkon V kw, kw kw, kw, kw 11, kw - 00 V - -, kw 1, kw kw kw - Jmenovitý proud, A, A, A, A A A - Výkon V 0 W 0 W 0 W 0 W, kw, kw - 00 V - - 1, kw, kw, kw kw - AC-1 Jmenovitý proud I, při V A AC- Jmenovitý proud I, při V A Mechanická a elektrická životnost Mechanická životnost Elektrická životnost Počet cyklů při ACa 000 (včetně AC1) Ochrana proti zkratu Jmenovitý zkratový proud 1 ka ka 1 ka ka ka ka 1 ka Předřazený jistič s nadproudovou ochranou LS Char. C 1 A- ka LS Char. C A- ka LS Char. C 1 A- ka LS Char. C A- ka LS Char. C 0 A- ka LS Char. C A- ka Pojistka A x gg 1 Technické změny vyhrazeny

19 Stykače a relé Technické údaje Instalační relé Stykače Instalační relé Stykače Pomocný kontakt Počet modulů 1 1/ Ztrátový výkon na pól 1 W 1, W 1 W 1, W, W W 0, W Cívka stykače standard Příkon při přítahu, VA, VA, VA, VA 0 VA 0 VA - Příkon přídržný 1, VA 1, VA 1, VA 1, VA VA VA - Zpoždění při sepnutí ms ms ms ms ms ms - Zpoždění při rozepnutí ms ms ms ms ms ms - Cívka stykače se sníženou hlučností Příkon při přítahu, W, W, W, W W W - Příkon přídržný, W, W, W, W W W - Zpoždění při sepnutí ms ms ms ms ms ms - Zpoždění při rozepnutí ms ms ms ms ms ms - Připojení: Silové kontakty Cívka Provozní teplota Skladovací teplota Poznámka: Elektrická životnost: cyklů při A ACa Drát mm Lanko mm Utah. moment 1, Nm 1, Nm 1, Nm 1, Nm Nm Nm - Drát mm Lanko mm Utah. moment 1, Nm 1, Nm 1, Nm 1, Nm 1, Nm 1, Nm 1, Nm - C až +0 C -0 C až +0 C Ovládací napětí Přídržný a spínací výkon 1 V 0, W V 1, W 1 V ~ 1 VA V ~ VA Relé Vybaveno třípolohovým přepínačem s volbou 1 Trvale zapnuto Automatika Trvale vypnuto 1 1 Auto 0 Technické změny vyhrazeny 1

20 Stykače a relé Zátěže svítidel Výběr typu stykače závisí na druhu zátěže (topení, osvětlení...) a provozních požadavků (provozní teplota, požadovaná životnost..). V následující tabulce je shrnut výběr maximálního počtu svítidel, které mohou být připojeny na 1-pól stykače při napětí V - 0Hz: Typ 1 + Modulový Modulový Světelného zdroje Výkon C max. 1 A A 0 A A - Klasické a halogenové žárovky Zářivky - Úsporné zářivky nekompenzované - Úsporné zářivky s elektronickým předřadníkem - Nekompenzované - Paralelně kompenzované - Sériově zapojené - Sériově zapojené, sériově kompenzované - S elektronickým předřadníkem - Sériově zapojené, s elektronickým předřadníkem 0 W 0 W W 0 W 0 W 0 W 0 W 00 W 00 W W W W 11 W W 1 W W W W W W W 11 W W 1 W W W W W 1 W W W 0 W W W W 0 W 1 W 10 W W 1 W W W 0 W W W W 0 W 1 W x 1 W x W x W x 0 W x W x W x W x 0 W x 1 W x 1 W x W x W x 0 W x W x W x W x 0 W x 1 W 1 W W W x 1 W x W x W µf µf µf µf µf µf µf µf µf 1 µf, µf, µf, µf, µf, µf µf µf µf 1 µf Technické změny vyhrazeny

21 Stykače a relé Zátěže svítidel Typ 1 + Modulový Modulový Světelného zdroje Výkon C max. 1 A A 0 A A - Vysokotlaké rtuťové výbojky, nekompenzované - Vysokotlaké rtuťové výbojky, paralelně kompenzované - Nízkotlaké sodíkové výbojky, nekompenzované - Nízkotlaké sodíkové výbojky, paralelně kompenzované - Vysokotlaké sodíkové výbojky, nekompenzované - Vysokotlaké sodíkové výbojky, paralelně kompenzované - Metalhalogenidové výbojky, nekompenzované - Metalhalogenidové výbojky, paralelně kompenzované 0 W 0 W 1 W 0 W 00 W 00 W 0 W 0 W 1 W 0 W 00 W 00 W 00 W 1 W W W 0 W 1 W 10 W 1 W W W 0 W 1 W 10 W W 0 W 0 W 1 W 0 W 0 W 00 W 00 W W 0 W 0 W 1 W 0 W 0 W 00 W 00 W W 0 W 0 W 0 W 00 W 00 W W 0 W 0 W 0 W 00 W 00 W µf µf µf 1 µf µf 0 µf 0 µf µf µf µf 1 µf µf 0 µf µf µf 1 µf 1 µf µf µf µf 0 µf µf 1 µf µf µf µf 0 µf Technické změny vyhrazeny 1

22 Stykače a relé Spínání topení Odporové zátěže, infrazářiče, konvektory, přímotopy atd. jednofázové, V třífázové, 00 V U R U R R U R U R Počet sepnutí A,0, 1, 0, 0, A,,0,0 1, 1,0 V 0 A,,,, 1, A 11,,0,,, max. zátěž* v kw 1 A,,0,,,0 A 1, 1,0,,,0 00 V 0 A,0 1, 1,,,0 A,0,0,,, * V třífázovém provedení odpovídá maximální výkon na jednu fázi hodnotě v tabulce P /. Příklad Při provozu topení v průběhu 0 dní za rok a frekvenci spínání 0 operací za den (sepnutí, rozepnutí jsou dvě operace) a předpokládané průměrné životnosti let. Výpočet: 0 x 0 x = Tomu odpovídá v závislosti na typu zapojení stykače 0A při V a zátěži, kw nebo 1A při 00V pro zátěž až do,kw Spínání motorů S kotvou na krátko (AC) jednofázové, V třífázové, 00 V L1 U L1 U M L V M L V L W max. zátěž v kw jednofázový s kondenzátorem V třífázový (kat. AC) 00V Volba stykače dle schématu zapojení - vodičové - vodičové 0, -pól A, -pól 0 A, -pól A, -pól 0 A,0 -pól A Vliv teploty na provoz: Snížení výkonu při změně teploty ze 0 C na 0 C: výkon P x 0, Příklad: výtápění pomocí konvektorů max. zátěž pro ESC je, kw při sepnutí a teplotě do < 0 C. Zátěž při změně teploty z 0 C na 0 C je, x 0, =,1 kw. Poznámka k instalaci: Při použití většího množství stykačů je potřeba použít pro snížení jejich vzájemného ovlivňování nárůstem teploty oddělovací přepážku LZ00. Technické změny vyhrazeny

23 Stykače a relé Rozměry 1 modulový Přední pohled Boční pohled bez ovladače Boční pohled s ovladačem 1, 0,,,,, Rozměry modulový Přední pohled, Boční pohled bez ovladače 0 Boční pohled s ovladačem,,,,, Rozměry modulový Přední pohled Boční pohled bez ovladače Boční pohled s ovladačem, 0,,,,, Rozměry pomocný kontakt ESC00 Přední pohled Boční pohled Technické změny vyhrazeny

24 Hager Electro s.r.o. Poděbradská /1 10 Praha eská republika Tel: Fax: CZ001

Minia INSTALAČNÍ STYKAČE RSI RSI

Minia INSTALAČNÍ STYKAČE RSI RSI Instalační stykače AC Ke spínání elektrických obvodů přivedením ovládacího napětí na cívku. K ovládání spotřebičů do 63 A - elektrických kotlů, přímotopných konvektorů, bojlerů, akumulačních kamen a také

Více

Instalační stykače - standardní

Instalační stykače - standardní INSTALAČNÍ STYKAČE RSI-A S AC OVLÁDACÍM NAPĚTÍM Instalační stykače - standardní Ke spínání elektrických obvodů přivedením ovládacího napětí na cívku. K ovládání spotřebičů do 63 A - elektrických kotlů,

Více

Instalační stykače VS120, VS220, VS420, VS425, VS440, VS463

Instalační stykače VS120, VS220, VS420, VS425, VS440, VS463 Instalační stykače VS0, VS0, VS0, VS, VS0, viz. strana Technické parametry Jmenovité izolační napětí (Ui): Jmenovitý tepelný proud lth (v AC): Spínaný výkon AC pro 00 V, fáze: AC pro : AC pro 00 V, fáze:

Více

Ke spínání spotřebičů do 63 A elektrických kotlů, přímotopných konvektorů, bojlerů, akumulačních kamen, osvětlení apod.

Ke spínání spotřebičů do 63 A elektrických kotlů, přímotopných konvektorů, bojlerů, akumulačních kamen, osvětlení apod. INSTALAČNÍ RELÉ Ke spínání spotřebičů do 63 A elektrických kotlů, přímotopných konvektorů, bojlerů, akumulačních kamen, osvětlení apod. Ovládací napětí: 30 V a.c. Vizuální indikace při zapnutí Instalační

Více

Strana 15-2 TŘÍPÓLOVÉ A ČTYŘPÓLOVÉ STYKAČE

Strana 15-2 TŘÍPÓLOVÉ A ČTYŘPÓLOVÉ STYKAČE Strana 1-2 JEDNOPÓLOVÉ A DVOUPÓLOVÉ STYKAČE IEC jmenovitý proud Ith AC1 (400 V): 20 A a 32 A IEC jmenovitý proud AC3 (400 V): 9 A Ideální pro domovní aplikace a aplikace v sektoru služeb Strana 1-2 TŘÍPÓLOVÉ

Více

Modulární přístroje Modulární přístroje Změny vyhrazeny Minia MI CZ

Modulární přístroje Modulární přístroje Změny vyhrazeny Minia MI CZ Modulární přístroje www.oez.cz www.oez.sk PŘEHLED PROVEDENÍ Instalační stykače a relé, impulzní relé spínají v závislosti na přivedeném napětí nebo impulzu strana F4 strana F17 strana F19 strana F27 Typ

Více

Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c. Jmenovitý pracovní proud 1) Maximální spínaný výkon. 3-fázového motoru 1) proud 1)

Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c. Jmenovitý pracovní proud 1) Maximální spínaný výkon. 3-fázového motoru 1) proud 1) STYKAČE ST a 3RT, velikost 1 Stykače ST a 3RT jsou vhodné pro spínání motorů Spínání jiné zátěže je možné. (kategorie užití AC-3, AC-). Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c = 30 V a.c. Maximální spínaný

Více

Minia F20 IMPULZNÍ PAMĚŤOVÁ RELÉ MIG MIG

Minia F20 IMPULZNÍ PAMĚŤOVÁ RELÉ MIG MIG Minia MG mpulzní relé - mechanická Ke spínání elektrických obvodů impulzním povelem z více míst na chodbě, schodišti, celém domě apod. Výkonová impulzní relé s th do 63 A s ovládacím napětím AC 4 V a AC

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

Minia E19 IMPULZNÍ PAMĚŤOVÁ RELÉ MIG MIG. Impulzní relé - mechanická

Minia E19 IMPULZNÍ PAMĚŤOVÁ RELÉ MIG MIG. Impulzní relé - mechanická MG mpulzní relé - mechanická Ke spínání elektrických obvodů impulzním povelem z více míst na chodbě, schodišti, celém domě apod. Výkonová impulzní relé s th do 63 A s ovládacím napětím AC 24 V a AC 23

Více

instalační stykače řady EPM R

instalační stykače řady EPM R instalační stykače řady EPM R 1.10 Instalační stykače řady EPM R 1.10.1 Popis Instalační stykače EPM R20.., EPM R25.., EPM R40.. a EPM R63.. jsou určeny pro spínání elektrických spotřebičů do 63 A především

Více

Ministykače Ex9CS. Ministykače dle IEC / ČSN EN a 4pólové verze. Jmenovitý proud AC-3 6, 9 a 12 A při 400 V

Ministykače Ex9CS. Ministykače dle IEC / ČSN EN a 4pólové verze. Jmenovitý proud AC-3 6, 9 a 12 A při 400 V Ministykače dle IEC / ČSN EN 6097-- a pólové verze Jmenovitý proud AC- 6, 9 a A při 00 V Ovládací napětí 5 V AC Jmenovitý podmíněný zkratový proud I q 50 ka Vhodné pro průmyslové i domovní aplikace Montáž

Více

Modulární přístroje Modulární přístroje Změny vyhrazeny Minia MI CZ

Modulární přístroje Modulární přístroje Změny vyhrazeny Minia MI CZ Modulární přístroje www.oez.cz www.oez.sk PŘEHLED PROVEDENÍ Instalační stykače a relé, impulzní relé spínají v závislosti na přivedeném napětí nebo impulzu strana F4 strana F7 strana F9 strana F7 Typ RSI

Více

Stykač instalační, A

Stykač instalační, A ŘADA ŘADA 2 nebo 4 kontakty pro 25 A 4 kontakty pro 40 A nebo 63 A můstkové kontakty se vzdáleností kontaktů: zapínacích 3 mm rozpínacích 1,5 mm (u.32,.34) rozpínacích 3 mm (u.44,.64)) nehlučné AC/DC ovládání

Více

Stykače Ex9C. Stykače dle IEC / ČSN EN Čtyři typové velikosti se jmenovitými proudy až do 100 A při 400 V AC-3.

Stykače Ex9C. Stykače dle IEC / ČSN EN Čtyři typové velikosti se jmenovitými proudy až do 100 A při 400 V AC-3. Stykače Ex9C Stykače dle IEC / ČSN EN 60947-4-1 Čtyři typové velikosti se jmenovitými proudy až do 100 A při 400 V AC-3 3pólové provedení Ovládací napětí 24 415 V AC Jmenovitý podmíněný zkratový proud

Více

Řada 22 - Stykač instalační, 25-40 - 63 A

Řada 22 - Stykač instalační, 25-40 - 63 A Řada 22 - Stykač instalační, 25-40 - 63 Řada 22 2 nebo 4 kontakty pro 25 4 kontakty pro 40 nebo 63 22.32.0.xxx.1xx0 22.32.0.xxx.4xx0 můstkové kontakty vzdálenost kontaktů: zapínacích 3 mm rozpínacích 1,5

Více

Důležitý prvek v mozaice přístrojů pro průmysl

Důležitý prvek v mozaice přístrojů pro průmysl NOVÉ STYKAČE CTX Důležitý prvek v mozaice přístrojů pro průmysl 3-PÓLOVÉ STYKAČE OD 9 DO 310 A CTX: 3-pólové průmyslové stykače Nová řada průmyslových stykačů CTX s příslušenstvím je ideální pro efektivní

Více

IMPULZNÍ (PAMĚŤOVÉ) RELÉ

IMPULZNÍ (PAMĚŤOVÉ) RELÉ Elektrická relé a spínací hodiny IMPULZNÍ (PAMĚŤOVÉ) RELÉ AC5a 230V/2A Ke spínání elektrických obvodů do 16 A impulzním povelem Především však k ovládání obvodů osvětlení z více míst na chodbě, schodišti,

Více

System pro M Instalační stykače ESB

System pro M Instalační stykače ESB Instalační stykače Obsah Strana System pro M Instalační stykače Všeobecný popis......................................... 4/20 Objednací údaje......................................... 4/30 Příslušenství............................................

Více

Norma Certifikace. Jmenovité provozní napětí Ue (V) Četnost spínání (cykly/h) Jmenovitý konvenční tepelný proud Ith (A)

Norma Certifikace. Jmenovité provozní napětí Ue (V) Četnost spínání (cykly/h) Jmenovitý konvenční tepelný proud Ith (A) Řady SC a SR Řady SC a SR Aplikace a funkce střídavých stykačů Aplikace a funkce nadproudového relé Technická specifikace typu SCK Používají se pro ovládání fázových motorů a obecně pro řízení výkonových

Více

ŘADA10 Spínač soumrakový kompaktní, A

ŘADA10 Spínač soumrakový kompaktní, A ŘADA ŘADA soumrakový spínač k ovládání osvětlení venkovních schodišť, vchodů, komunikací, výloh atd. k decentralizovanému ovládání osvětlení pro odstranění vysokých zapínacích proudů a poklesu napětí při

Více

J7KN. Schválení podle norem. Stykače. Stykač. Příslušenství. Stykače J7KN 1

J7KN. Schválení podle norem. Stykače. Stykač. Příslušenství. Stykače J7KN 1 Stykače J7KN Stykač Stejnosměrné a střídavé ovládání Integrované pomocné kontakty Upevnění pomocí šroubů a na DIN lištu (35 mm) až 45 kw Rozsah od 4 do 110 kw (AC 3, 380/415 V) Ochrana proti poranění prstů

Více

K ATALOG. Instalační stykače Modulární přístroje pro montáž na lištu DIN

K ATALOG. Instalační stykače Modulární přístroje pro montáž na lištu DIN K ATALOG Instalační stykače Modulární přístroje pro montáž na lištu DIN INSTALAČNÍ STYKAČE INSTALAČNÍ STYKAČE Instalační stykače Vlastnosti a výhody Přehled stykačů Přehled příslušenství 9 Objednací údaje

Více

P Ř Í S L U Š N É N O R M Y P Ř Í S L U Š N É N O R M Y ČSN EN ČSN EN A

P Ř Í S L U Š N É N O R M Y P Ř Í S L U Š N É N O R M Y ČSN EN ČSN EN A Modulární vypínače Modulární vypínače Jsou určeny pro vypínání pevně nainstalovaných výkonnějších spotřebičů (např. akumulačních topných zařízení, ohřívačů vody, pecí, atd.), slouží jako hlavní vypínače

Více

Instalační stykače Modulární přístroje pro montáž na lištu DIN

Instalační stykače Modulární přístroje pro montáž na lištu DIN K ATALOG Instalační stykače Modulární přístroje pro montáž na lištu DIN Provoz bez brumu díky inovativnímu provedení AC/DC cívky Příslušenství upevníte bez nutnosti použití nástroje Široká řada od A do

Více

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 soumrakový spínač k ovládání osvětlení venkovních schodišť, vchodů, komunikací, výloh atd. 10.32 10.41 V-2015, www.findernet.com k decentralizovanému

Více

pulsní relé Bal. Obj. č. Pulsní relé s tichým chodem 1 4 124 00 230 V 1 NO 1 Automatické svorky 1 4 124 20 230 V 1 NO 1

pulsní relé Bal. Obj. č. Pulsní relé s tichým chodem 1 4 124 00 230 V 1 NO 1 Automatické svorky 1 4 124 20 230 V 1 NO 1 PUSÍ REÉ Pulsní relé, ticho a komfort v instalaci Relé pracují zcela nehlučně a zabezpečují komfortní ovládání vaší instalace (centrální ovládání, relé s časováním) Tiché provedení pulsního relé egrand

Více

kompaktní stykače pro motory od 250 do 1000 kw

kompaktní stykače pro motory od 250 do 1000 kw kompaktní stykače pro motory od 250 do 1000 kw 2 Technická data stykačů řady K3 K3-450A22 Jmenovité izolační napětí U i [V] 1 000 Zapínací schopnost při U e = 690 V AC [A] 4 500 Rozměry š v h [mm] Hmotnost

Více

Minia VYPÍNAČE MSO, AVN-DC

Minia VYPÍNAČE MSO, AVN-DC VYPÍNAČE MSO, AVN-DC Ostatní přístroje Vypínače MSO Pro domovní, komerční a průmyslové elektrické rozvody od 0 do A, AC 0/0 V. Ke spínání elektrických obvodů. Šířka modul/pól ve všech jmenovitých proudech

Více

System pro M compact ABB/NN 09/02CZ_11/2007. Přístroje nízkého napětí

System pro M compact ABB/NN 09/02CZ_11/2007. Přístroje nízkého napětí ABB/NN 09/02CZ_11/2007 Přístroje nízkého napětí Před připojením hliníkových vodičů (s průřezem 4 mm 2 ) zajistěte, aby kontaktní plochy těchto vodičů byly očištěny, zbaveny oxidační vrstvy a ošetřeny kontaktní

Více

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C CP-MM Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typům této výrobkové řady a tedy

Více

CTU02, CTU03, CTU33. CTU řada rychlých tyristorových modulů

CTU02, CTU03, CTU33. CTU řada rychlých tyristorových modulů CTU0, CTU03, CTU33 CTU řada rychlých tyristorových modulů Obsah 1. Charakteristika, popis funkce.... Provedení... 3. Montáž a zapojení ovládacího napětí... 4. CTU0 - řada spínacích modulů pro -kondenzátory

Více

Elektronický spínač impulsně ovládaný / krokové relé A

Elektronický spínač impulsně ovládaný / krokové relé A ŘADA Elektronický spínač impulsně ovládaný / krokové relé 10-16 A ŘADA Typ.81 - elektronický spínač impulsně ovládaný (krokové relé) - 1Z Typ.91 - elektronický spínač impulsně ovládaný (krokové relé) s

Více

Comat Releco Stručný přehled typů relé a provedení kontaktů

Comat Releco Stručný přehled typů relé a provedení kontaktů Products Elektrické rozvaděče ComatReleco - Průmyslová relé Průmyslová elektromagnetická relé Přehled Comat Releco Stručný přehled typů relé a provedení kontaktů Stručný přehled Standardní kontakt Standardní

Více

Regulační a signalizační moduly

Regulační a signalizační moduly ŘADA ŘADA Digitální regulační relé: Auto-Off-On regulační a signalizační moduly jsou instalovány preventivně tak, aby umožňovaly vyškoleným obsluhám strojů nebo správcům budov, v případě poruchy elektronických

Více

Hlídače izolačního stavu

Hlídače izolačního stavu Hlídač izolačního stavu CM-IWN-AC pro izolované sítě do 415V AC reset poruchu nastavení rozsahu izolačního odporu jemné nastavení hodnoty izolačního odporu přítomnost napájecího napětí štítek pro popis

Více

*Správné připojení je nezbytné k bezvadné funkci zapojení průchodu

*Správné připojení je nezbytné k bezvadné funkci zapojení průchodu 2 2 310 321 01 LUNA LUNA 109 109 0 100, 109 0 200 110 0 100, 110 0 200 Návod na montáž a obsluhu Soumrakový spínač Test 2 2000 LUNA 109 I:2-35 II : 35-200 III : 200-1000 min max IV:1-5klx V: 5-50klx min

Více

Modulární přístroje Modulární přístroje Změny vyhrazeny Minia MI CZ

Modulární přístroje Modulární přístroje Změny vyhrazeny Minia MI CZ Modulární přístroje www.oez.cz www.oez.sk PŘEHED PROVEDEÍ Instalační stykače a relé, impulzní relé spínají v závislosti na přivedeném napětí nebo impulzu strana F4 strana F17 strana F19 strana F27 Typ

Více

Spínač impulsně ovládaný / spínací relé A

Spínač impulsně ovládaný / spínací relé A ŘADA ŘADA elektronický impulsně ovládaný spínač, přivolávací relé s vybavením nebo spínací relé bistabilní nebo monstabilní spínač volitelně pomocí ovládání (B1, B2, B3) u.01 kontakty přejdou po odepnutí

Více

Řada 13 - Spínač impulsně ovládaný / spínací relé 8-10 - 12-16 A 13

Řada 13 - Spínač impulsně ovládaný / spínací relé 8-10 - 12-16 A 13 Řada 13 - Spínač impulsně ovládaný / spínací relé 8-10 - 12-16 A 13 elektronický impulsně ovládaný spínač, přivolávací relé s vybavením nebo spínací relé bistabilní nebo monstabilní spínač volitelně pomocí

Více

Řada 77 - Relé elektronické (SSR) 5-15 - 25-30 - 40-50 A

Řada 77 - Relé elektronické (SSR) 5-15 - 25-30 - 40-50 A Řada 77 - Relé elektronické (SSR) 5-15 - 25-30 - 40-50 A Řada 77 polovodičové relé (SSR), optron, spínač v nule napětí nebo spínač okamžitý 77.01.x.xxx.8050 77.01.x.xxx.8051 230 V AC nebo 400 V AC vstupní

Více

Obj. číslo Typ Obj. číslo Typ 111442 SU-TS/TA 248254 Z-SGS/TA 111443 SU-TS/1W-TA 268626 SU-GS/1W-TA 111444 SU-TS/WO 268627 SU-GS/1W-WO 111445

Obj. číslo Typ Obj. číslo Typ 111442 SU-TS/TA 248254 Z-SGS/TA 111443 SU-TS/1W-TA 268626 SU-GS/1W-TA 111444 SU-TS/WO 268627 SU-GS/1W-WO 111445 SOUMRAKOVÉ SPÍNAČE SPÍNACÍ HODINY Výběrová pomůcka Platnost od 1.2.2008 PŘEVODNÍ TABULKA Nový typ Starý typ Obj. číslo Typ Obj. číslo Typ 111442 SU-TS/TA 248254 Z-SGS/TA 111443 SU-TS/1W-TA 268626 SU-GS/1W-TA

Více

Modulární přístroje Modulární přístroje Změny vyhrazeny Minia MI CZ

Modulární přístroje Modulární přístroje Změny vyhrazeny Minia MI CZ Modulární přístroje www.oez.cz www.oez.sk Minia Spínací přístroje PŘEHLED PROVEDENÍ Instalační stykače a relé, impulzní relé spínají v závislosti na přivedeném napětí nebo impulzu strana F4 strana F17

Více

Stykače, jisticí nadproudová relé a motorové jističe

Stykače, jisticí nadproudová relé a motorové jističe Stykače, jisticí nadproudová relé a motorové jističe Základní obsah Kapitola 1 Přehled výrobků strany 1/1 až 1/5 1 Kapitola 2 Volba stykačů TeSys podle aplikace strany 2/1 až 2/35 2 Kapitola 3 TeSys stykače

Více

Řada 60 - Relé průmyslové, 10 A

Řada 60 - Relé průmyslové, 10 A Řada 60 - Relé průmyslové, 10 A průmyslové relé do patice cívky AC a DC mechanická aretace a mechanicky indikátor provedení se zdvojenyḿi kontakty u 60.12 a 60.13 rozšíření na časové relé pomocí multifunkčního

Více

Modulové přístroje. Technické změny vyhrazeny H.159

Modulové přístroje. Technické změny vyhrazeny H.159 Modulové Technické změny vyhrazeny H.159 Soumrakové spínače - řízení umělého osvětlení v závislosti na intenzitě denního osvětlení Pomocí těchto přístrojů lze jednoduše řídit umělé osvětlení v závislosti

Více

Minia INSTALAČNÍ STYKAČE

Minia INSTALAČNÍ STYKAČE Instalační stykače Ke spínání spotřebičů do 63 A elektrických kotlů, přímotopných konvektorů, bojlerů, akumulačních kamen, osvětlení apod. Ovládací napětí: 24 V a.c., 230 V a.c. Vizuální indikace při zapnutí.

Více

ŘADA 14 Automat schodišťový, 16 A

ŘADA 14 Automat schodišťový, 16 A 14 14 multifunkční schodišťový automat Typ 14.01-8 funkcí - varování před vypnutím dle D 18015-2 Typ 14.71-3 funkce časový rozsah 30 s až 20 min šetrné zapínaná při průchodu napětí nulou vhodné pro 3-

Více

Minia B10 JISTIČE LTN LTN, LTN-UC

Minia B10 JISTIČE LTN LTN, LTN-UC Minia JSTČE LTN LTN, LTN-UC Řada jističů do A, AC 230/0 V a DC 72 V / pól. Provedení jističů LTN-UC je určené pro jištění stejnosměrných (DC) i střídavých (AC) obvodů do 63 A, DC 2 V (pól), DC 4 V (2pól),

Více

Relé průmyslové, 10 A

Relé průmyslové, 10 A Relé průmyslové, 10 průmyslové relé do patice cívky C a DC mechanická aretace a mechanický indikátor provedení se zdvojený mi kontakty u.12 a.13 rozšíření na časové relé pomocí multifunkčního časového

Více

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 1

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 1 SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost Základní funkce Spínání a jištění motorů do A. Přístroj reaguje na výpadek fáze. Přístroj je vybaven kompenzací vlivu okolní teploty. Ovládání přístroje Spouštěče motoru jsou

Více

Řada 58 - Vazební člen, 7-10 A

Řada 58 - Vazební člen, 7-10 A 58 - Vazební člen, 7-0 A 58 vazební člen P, 3P nebo 4P, součástí indikační a EMC ochranny modul 58.3 58.33 58.34 cívky AC a DC mechanická aretace a mechanicky indikátor moduly řady 99.0 patice se šroubovyḿi

Více

přídavné ovládače stmívačů elektronické transformátory

přídavné ovládače stmívačů elektronické transformátory stmívače přídavné ovládače stmívačů elektronické transformátory 0 036 59 0 036 7 0 784 0 0 420 56 Napájení: 230 V± 50/60 Hz. Bal. Obj. č. Stmívače Nezávislé ovládání Paměť poslední nastavené intenzity

Více

Relé pr myslové, 10 A

Relé pr myslové, 10 A 60. 60.3 pr myslové relé do patice - cívky AC a DC - mechanická aretace a mechanický indikátor - provedení se zdvojenými kontakty u 60. a 60.3 - provedení s proudovou cívkou - rozší ení na časové relé

Více

Otočné vypínače LAS DATA. Technické údaje - ETISWITCH. Technické údaje pro otočné vypínače LAS

Otočné vypínače LAS DATA. Technické údaje - ETISWITCH. Technické údaje pro otočné vypínače LAS Otočné vypínače LAS Technické údaje pro otočné vypínače LAS Type LAS 16 LAS 25 LAS 32 LAS 40 LAS 63 LAS 80 LAS 100 LAS125 16A 25A 32A 40A 63A 80A 100A 125A Jmenovité izolované napětí Ui (V) 800 800 800

Více

Řada 14 - Automat schodišťovy, 16 A

Řada 14 - Automat schodišťovy, 16 A Řada 14 - Automat schodišťovy, 16 A Řada 14 multifunkční schodišťovy automat šířka 17,5 mm časovy rozsah 30 s až 20 min šetrné zapínání při průchodu napětí nulou funkce varování před vypnutím u typu 14.01

Více

249.1 m3/h m3/h m3/h 50.0 m3/h

249.1 m3/h m3/h m3/h 50.0 m3/h No Filter.6 % Auto 9.1 m3/h 250.0 m3/h Auto 99.7 m3/h 100.0 m3/h Auto 91.3 m3/h 92.0 m3/h Auto 40.0 m3/h 7. MW Auto 50.7 m3/h 50.0 m3/h 7.2 % Auto.6 % 45.0 % Pomocné stykače NF Přehled... 48 Objednací

Více

C60H-DC. Přístroje pro jištění stejnosměrných obvodů

C60H-DC. Přístroje pro jištění stejnosměrných obvodů Přístroje pro jištění Jističe jsou určeny pro jištění (průmyslové řízení a automatizace, doprava...) Přístroje v sobě kombinují funkce ochrany proti zkratu, přetížení,ovládání a galvanického oddělení obvodů.

Více

Řada 13 - Spínač impulsně ovládaný / spínací relé A 13

Řada 13 - Spínač impulsně ovládaný / spínací relé A 13 Řada 13 - Spínač impulsně ovládaný / spínací relé 8-10 - 12-16 A 13 elektronický impulsně ovládaný spínač, přivolávací relé s vybavením nebo spínací relé bistabilní nebo monstabilní spínač volitelně pomocí

Více

Reléové spínače & Regulační a signalizační moduly

Reléové spínače & Regulační a signalizační moduly ŘADA ŘADA Digitální regulační relé: Auto-Off-On regulační a signalizační moduly jsou instalovány preventivně tak, aby umožňovaly vyškoleným obsluhám strojů nebo správcům budov, v případě poruchy elektronických

Více

Stmívače - komfortní řešení pro řízení osvětlení

Stmívače - komfortní řešení pro řízení osvětlení Stmívače - komfortní řešení pro řízení osvětlení Stmívače Hager umožňují komfortní řízení osvětlení, které spočívá v možnosti plynulé regulace jeho intenzity a vyvolávání přednastavených světelných scén.

Více

multinapěťové ( )V AC/DC multifunkční

multinapěťové ( )V AC/DC multifunkční ŘADA Časové relé, 16 A ŘADA multifunkční nebo monofunkční časové relé multifunkční: 6 časový ch funkcí multinapěťové: (12...240) V AC/DC nebo (24...240) V AC/DC, napěťové přizpůsobení pomocí pulzní modulace

Více

Minia VYPÍNAČE MSO, AVN-DC

Minia VYPÍNAČE MSO, AVN-DC VYPÍNAČE MSO, AVNDC Ostatní přístroje Vypínače MSO Pro domovní, komerční a průmyslové elektrické rozvody od 0 do A, AC 0/0 V. Ke spínání elektrických obvodů. Šířka modul/pól ve všech jmenovitých proudech

Více

PÁČKOVÉ VÝKONOVÉ SPÍNAČE

PÁČKOVÉ VÝKONOVÉ SPÍNAČE Ostatní přístroje MINIA PÁČKOVÉ VÝKONOVÉ SPÍNAČE Páčkové výkonové spínače APN-.. Pro domovní, komerční a průmyslové elektrické rozvody do 3 A, 30/400 V a.c., 0 V d.c. Ke spínání elektrických obvodů Široký

Více

Příslušenství pro přístroje Ex9B a Ex9PN

Příslušenství pro přístroje Ex9B a Ex9PN Příslušenství pro přístroje Ex9B a Ex9P Příslušenství pro přístroje Ex9B a Ex9P Pomocné kontakty synchronní s hlavními kontakty přístroje Signalizační kontakty aktivní na elektrické vybavení jističe Vypínací

Více

Modulové přístroje Jističe - charakteristika B, C, vypínací schopnost 4,5 ka

Modulové přístroje Jističe - charakteristika B, C, vypínací schopnost 4,5 ka Jističe - charakteristika B, C, vypínací schopnost 4,5 ka 4500 Vypínací schopnost 4,5 ka dle ČSN EN 60 898 Třída selektivity Jmenovité napětí 20/400 V~ Krytí IP 20 s čelním krytem IP 0 Možnost montáže

Více

Kontaktní spínací přístroje pro malé a nízké napětí

Kontaktní spínací přístroje pro malé a nízké napětí Kontaktní spínací přístroje pro malé a nízké napětí Základní rozdělení: Dle spínaného napětí a proudu střídavé stejnosměrné Dle spínaného výkonu signální pomocné ovládací výkonové Dle způsobu ovládání

Více

Základní funkce Ochrana proti přetížení. Citlivost na výpadek fáze. NC rozpínací kontakt

Základní funkce Ochrana proti přetížení. Citlivost na výpadek fáze. NC rozpínací kontakt Základní funkce Ochrana proti přetížení. Citlivost na výpadek fáze. Jištění proti zkratu Pro ochranu před zkratovým proudem se doporučuje použít pojistky. Vypínací třída Nadproudová relé jsou konstruována

Více

ŘADA 90 RESTART KONTROLA OBVODU, AUTOTEST A VZDÁLENÁ SIGNALIZACE KONTROLA OBVODU TRVALÁ KONTROLA OBVODU A VZDÁLENÁ SIGNALIZACE

ŘADA 90 RESTART KONTROLA OBVODU, AUTOTEST A VZDÁLENÁ SIGNALIZACE KONTROLA OBVODU TRVALÁ KONTROLA OBVODU A VZDÁLENÁ SIGNALIZACE PROUDOVÉ CHRÁNIČE RCCB S AUTOMATICKOU OBNOVOU FUNKCE A AUTOTESTEM PROUDOVÉ CHRÁNIČE RCCB S AUTOMATICKOU OBNOVOU FUNKCE KONTROLA OBVODU, AUTOTEST A VZDÁLENÁ ReStart s AUTOTESTEM 2P Monoblok 2P KONTROLA

Více

Relé elektronické (SSR) A

Relé elektronické (SSR) A ŘAA ŘAA polovodičové relé (SSR), optron, spínač v nule napětí nebo spínač okamžitý 230 V AC nebo 400 V AC vstupní obvod 12 V C, 24 V C, 24 V AC nebo 230 V AC napěťová pevnost vstup/výstup 5 kv (1,2/50

Více

Vazební člen, 7-10 A 58.P3 58.P4 ŘADA 58. vazební člen 3P nebo 4P s push-in svorkami

Vazební člen, 7-10 A 58.P3 58.P4 ŘADA 58. vazební člen 3P nebo 4P s push-in svorkami vazební člen 3P nebo 4P s push-in svorkami.p3.p4 typ.p3-3p / 10 A typ.p4-4p / 7 A cívky AC a DC LED indikační a EMC ochranný modul mechanická aretace a mechanický indikátor šířka 31 mm kontakty bez Cd

Více

Řada 48 - Vazební člen, A

Řada 48 - Vazební člen, A Řada 48 - Vazební člen, 8-10 - 16 Řada 48 vazební člen 1P nebo 2P, šířka 15,8 mm, součástí indikační a EMC ochranny modul cívky C a DC se zvy šenou citlivostí, 500 mw bezpečné oddělení dle ČSN EN 50178,

Více

Pohon Program Počet kanálů Typové označení Objed. číslo Balení (ks) /řaz. kontaktů. WA_SG 04812 Popis Typové označení Objed.

Pohon Program Počet kanálů Typové označení Objed. číslo Balení (ks) /řaz. kontaktů. WA_SG 04812 Popis Typové označení Objed. Digitální spínací hodiny TSDW... SG 58512 WA_SG 04712 Automatické nebo manuální ovládání Automatický přechod letní/zimní čas Zpracování přestupného roku Bezšroubové svorky - vždy dva vodiče pro jednu svorku

Více

Vazební člen 0, A

Vazební člen 0, A ŘADA ŘADA Varianty řady * kontaktní nebo polovodičový vý stup šroubové nebo bezešroubové svorky časové relé ve shodném provedení šířka 6,2 mm EMR = vstup DC, AC nebo AC/DC SSR = vstup DC nebo AC/DC šroubové

Více

Přístroje pro spínání a jištění TeSys. Telemecanique Elektropřístroj Písek. Katalog

Přístroje pro spínání a jištění TeSys. Telemecanique Elektropřístroj Písek. Katalog Přístroje pro spínání a jištění TeSys Telemecanique Elektropřístroj Písek Katalog 003 Stykače, jisticí nadproudová relé a motorové jističe Základní obsah Kapitola 1 Přehled výrobků strany 1/1 až 1/5 1

Více

Základní zapojení stykačových kombinací. Stykač. UČEBNÍ TEXT Elektrická instalace v budovách občanské vybavenosti

Základní zapojení stykačových kombinací. Stykač. UČEBNÍ TEXT Elektrická instalace v budovách občanské vybavenosti Základní zapojení stykačových kombinací Stykač Stykač je zařízení pro spínání nebo rozepínání elektrického spojení. Stykače se používají v ovládacích obvodech, např. jako řídicí stykače pro střední výkony.

Více

multifunkční multinapěťové ( ) V AC/DC do patic 90.02, 90.03, a 96.04

multifunkční multinapěťové ( ) V AC/DC do patic 90.02, 90.03, a 96.04 Časové moduly časový modul k přestavbě relé s paticí na časové relé multirozsahové od 0,05 s 100 h LED indikace.00.30.00 multifunkční multinapěťové (12...240) V AC/DC do patic 90.02, 90.03, 92.03 a 96.04

Více

Řada 85 - Časové relé miniaturní, 7-10 A

Řada 85 - Časové relé miniaturní, 7-10 A Řada 85 - Časové relé miniaturní, 7-10 A časové relé do patice shodné s relé řady 55 2P, 3P nebo 4P multifunkční: 4 časové funkce mononapěťové multirozsahové: 7 časovyćh rozsahů od 0,05 s do 100 h patice

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Časová relé H/44. Jednofunkční časová relé ČSN EN 61810. , kde U n

Časová relé H/44. Jednofunkční časová relé ČSN EN 61810. , kde U n Časová relé Jsou určena na zpožděné zapínání a vypínání elektrických zařízení a spotřebičů, čímž je možno dosáhnout řízený časový sled jejich zapnutého a vypnutého stavu. Volbu typu přístroje je potřeba

Více

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka.

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. Minia LTE JISTIČE LTE Řada jističů do 63 A, AC 230/400 V a DC 72 V/pól. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. 1pólové

Více

Časové relé miniaturní, 7-10 A

Časové relé miniaturní, 7-10 A ŘADA Časové relé miniaturní, 7-10 A ŘADA časové relé do patice Typ.02-2P / 10 A Typ.03-3P / 10 A Typ.04-4P, 7 A multifunkční: 4 časové funkce mononapěťové multirozsahové: časový ch rozsahů od 0,05 s 100

Více

OTOČNÉ VAČKOVÉ SPÍNAČE

OTOČNÉ VAČKOVÉ SPÍNAČE OTOČNÉ VČKOVÉ SPÍNČE Vhodné pro přepínání, zapínání a vypínání ovládacích obvodů, i pro spouštění, přepínání a vypínání motorů Možná úprava spínacích schémat dle specifikace zákazníka Čelní stupeň krytí

Více

Časové relé pro drážní vozidla, 16 A

Časové relé pro drážní vozidla, 16 A ŘADA ŘADA multifunkční nebo monofunkční.01t - multifunkční, multinapěťové.11t - zpožděný rozběh, multinapěťové splňuje ČSN EN 45545-2:2013 v částech protipožární vlastnosti a komponenty pro drážní vozidla,

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

Minia E29 PÁČKOVÉ VÝKONOVÉ SPÍNAČE

Minia E29 PÁČKOVÉ VÝKONOVÉ SPÍNAČE Páčkové výkonové spínače APN.. Pro domovní, komerční a průmyslové elektrické rozvody do 63 A, 30/400 V a.c. Ke spínání elektrických obvodů. Široký sortiment příslušenství pomocné spínače, podpěťové a napěťové

Více

Vazební člen, A

Vazební člen, A vazební člen 1P Typ.P3.P3.31-1P, 10 A - Typ.31-1P, 10 A - cívky AC a DC se zvý šenou citlivostí, 500 mw LED a EMC odrušovací moduly šířka 15,8 mm kontaktní materiál bez Cd na DIN-lištu ČSN EN 60715 TH35

Více

J7KNA. Schválení podle norem. Informace pro objednání. Ministykač. Kódování čísel modelů. Hlavní stykač. Příslušenství. Ministykač J7KNA 1

J7KNA. Schválení podle norem. Informace pro objednání. Ministykač. Kódování čísel modelů. Hlavní stykač. Příslušenství. Ministykač J7KNA 1 Ministykač J7KNA ) Hlavní stykač Stejnosměrné a střídavé ovládání Integrované pomocné kontakty Upevnění šrouby nebo na DIN lištu (35 mm) Rozsah od 4 do 5,5 kw (AC 3, 380/415V) Verze se 4 hlavními póly

Více

Řada 80 - Časové relé, 16 A

Řada 80 - Časové relé, 16 A Řada 80 - Časové relé, 16 A Řada 80 multifunkční nebo monofunkční časové relé 80.01 80.11 multifunkční: 6 časovyćh funkcí 12...240 V AC/DC (24...240 V AC/DC) multirozsahové 6 časovyćh rozsahů od 0,1 s

Více

Ministykače řada BG. electric. 100% electricity. Planet-SWITCH Planet-DIN Planet-LOGIC

Ministykače řada BG. electric. 100% electricity. Planet-SWITCH Planet-DIN Planet-LOGIC Ministykače řada BG Planet-SWITCH Planet-DIN Planet-LOGIC electric 100% electricity electric 100% elettricità Nová řada ministykačů Lovato Ministykače řady BG byly vyvinuty firmou Lovato s využ itím dlouholetých

Více

Řada 60 - Relé průmyslové, 10 A

Řada 60 - Relé průmyslové, 10 A Řada 60 - Relé průmyslové, 10 Řada 60 průmyslové relé do patice cívky C a DC mechanická aretace a mechanicky indikátor provedení se zdvojenyḿi kontakty u 60.12 a 60.13 rozšíření na časové relé pomocí multifunkčního

Více

Pohybová a prezenční čidla, 10 A

Pohybová a prezenční čidla, 10 A ŘADA ŘADA pohybová a prezenční čidla Pohybová čidla identifikují pohyb osob a zvířat, prezenční čidla identifikují činnosti sedících osob (.31-0031,.51). zabudované nastavení prahu osvětlení, časového

Více

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI SNÍMAČ HLADIN PSH MOŽNOST OVLÁDÁNÍ JEDNÍM, DVĚMA, NEBO TŘEMI PLOVÁKY 2 MODULOVÉ PROVEDENÍ ZABÍRÁ MÁLO MÍSTA V ROZVODNICI AKUSTICKÁ + OPTICKÁ SIGNALIZACE PŘI DOSAŽENÍ HLADINY MAXIMÁLNÍ AKUSTICKÁ + OPTICKÁ

Více

Minia B23 JISTIČE LVN LVN

Minia B23 JISTIČE LVN LVN LVN JISTIČE LVN Řada jističů do 125 A, AC 230/400 V a DC 72 V / pól. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu. Vypínací charakteristiky B, C, D dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 10 ka. Ukazatel

Více

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku 3NP1 pojistkové odpínače Prezentace výrobku Popis výrobku Technické údaje Výhody pro zákazníka Příklady použití Přehled výrobků 000 do 160A 00 do 160A 1 do 250A 2 do 400A 3 do 630A 2009-01-12 Slide 3/44

Více

NB1 Miniaturní jistič

NB1 Miniaturní jistič P- Modulární přístroje na DIN lištu MCB NB Miniaturní jistič Barevná signalizace polohy kontaktů poskytuje vizuální kontrolu stavu přístroje a plní funkci odpojovače Magnetická spoušť typu B, C a D vypíná

Více

Příslušenství pro přístroje Ex9B a Ex9PN

Příslušenství pro přístroje Ex9B a Ex9PN Příslušenství pro přístroje Ex9B a Ex9P Příslušenství pro přístroje řad Ex9B (Ex9BH, Ex9B, Ex9B125, Ex9BD, Ex9BP, Ex9B), Ex9P, Ex9BI, Ex9IP Pomocné kontakty synchronní s hlavními kontakty přístroje Signalizační

Více

Řada 55 - Relé průmyslové, 7-10 A

Řada 55 - Relé průmyslové, 7-10 A Řada 55 - Relé průmyslové, 7-10 A miniaturní průmyslové relé do PS nebo do patice cívky AC a DC reléové krytí RT III (mytí odolné) u 55.12, 55.13, 55.14 kompatibilní s časovyḿi relé řady 85 patice do PS

Více

PÁČKOVÉ VÝKONOVÉ SPÍNAČE

PÁČKOVÉ VÝKONOVÉ SPÍNAČE Spínače, tlačítka a přístroje pro signalizaci PÁČKOVÉ VÝKONOVÉ SPÍNAČE Páčkové výkonové spínače ASN, AST Pro domovní, komerční a průmyslové elektrické rozvody do 125 A, 230/400 V a.c., 48 V d.c. Ke spínání

Více

STYKAČE. Obr. 3.4.1. Schématická značka elektromagnetického stykače

STYKAČE. Obr. 3.4.1. Schématická značka elektromagnetického stykače STYKAČE Obr. 3.4.1. Schématická značka elektromagnetického stykače Stykače jsou takové spínače, které mají aretovanou jen jednu polohu (obvykle vypnutou) a ve druhé poloze je musí držet cizí síla. Používají

Více