sídlo: Pařížská 1230/1, Plzeň telefon: BABYLON, SILNICE I/26 PRŮZKUM INTENZIT DOPRAVY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "sídlo: Pařížská 1230/1, Plzeň telefon: BABYLON, SILNICE I/26 PRŮZKUM INTENZIT DOPRAVY"

Transkript

1 sídlo: Pařížská 123/1, 31 Plzeň telefon: BABYLON, SILNICE I/26 PRŮZKUM INTENZIT DOPRAVY LISTOPAD 215

2 15-49 Babylon, silnice I/26, průzkum intenzit dopravy, listopad ANOTACE Obsahem zprávy je provedení průzkumu na silnici I/26 v obci Babylon a zpracování dostupných dat o intenzitě dopravy pro účely ekonomického hodnocení stavby obchvatu silnice I/26. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název zakázky: Babylon, silnice I/26, průzkum intenzit dopravy Číslo zakázky: Objednatel: sídlo: Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle IČ: Zhotovitel: EDIP s.r.o. IČ: sídlo: Pařížská 123/1, 31 Plzeň tel.: web: Odpovědný řešitel: Ing. Jan Martolos Zpracovatelé: Jakub Uhlík, DiS. Datum: listopad 215 OBSAH 1 ANOTACE ÚVOD ŠIRŠÍ VZTAHY ANALÝZA DOSTUPNÝCH DAT CELOSTÁTNÍ SČÍTÁNÍ DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUM DATA Z PORTÁLU PLZEŇSKÉHO KRAJE (215) DOPRAVNÍ PRŮZKUM INTENZIT DOPRAVY AUTOMATICKÝMI DETEKTORY METODIKA VÝSLEDKY - DETEKTORY STANOVENÍ HODNOTY INTENZITY DOPRAVY RYCHLOST DOPRAVNÍHO PROUDU ZÁVĚRY PŘÍLOHY

3 15-49 Babylon, silnice I/26, průzkum intenzit dopravy, listopad ÚVOD ŘSD připravuje stavbu obchvatu silnice I/26 Babylon. K tomu je nutné znát stávající intenzity dopravy na této silnici. Údaje z Celostátního sčítání dopravy z roku 21 již nejsou aktuální, další CSD proběhne pravděpodobně až v roce 216 a výsledky budou k dispozici až v roce 217. Cíle Provést průzkum intenzit dopravy na silnici I/26 v obci Babylon a provést přepočet na hodnotu Ročního průměru denních intenzit dopravy (RPDI), která je vstupem do posouzení modelem HDM-4. Použité podklady [1] TP 189. Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích. 2.vydání. Plzeň: EDIP, 212 [2] TP 225. Prognóza intenzit automobilové dopravy. 2. vydání. Plzeň: EDIP, 212. [3] Výsledky Celostátního sčítání dopravy 21, Ředitelství silnic a dálnic ČR, CEDIVAMP, 211 [4] Data z portálu [5] Analýza dopravního zatížení silniční sítě v Plzeňském kraji, 213, EDIP s.r.o. 2

4 15-49 Babylon, silnice I/26, průzkum intenzit dopravy, listopad ŠIRŠÍ VZTAHY Jedná se o úsek silnice I/26 procházející obcí Babylon. Obrázek 1: Širší vztahy (zdroj: mapy.cz) Je připravován obchvat obce Babylon viz obrázek 2. Obrázek 2: Obchvat obce Babylon (zdroj: rsd.cz) 3

5 15-49 Babylon, silnice I/26, průzkum intenzit dopravy, listopad ANALÝZA DOSTUPNÝCH DAT Byla provedena analýza dostupných dat o intenzitě dopravy na silnici I/26. Jedná se o: Celostátní sčítání roku 21 [3] Data z portálu Plzeňského kraje (215) [4] Doplňující průzkumy provedené firmou EDIP při práci na zakázce [5] 4.1 CELOSTÁTNÍ SČÍTÁNÍ 21 Celostátní sčítání dopravy probíhá na silniční síti ČR v 5ti letém cyklu. Naposledy proběhlo v roce 21. Hodnoty výsledků jsou uváděny jako Roční průměr denních intenzit dopravy (RPDI). Prezentace výsledků je v mapové a tabulkové podobě viz obrázek 3. Obrázek 3: Výsledky Celostátního sčítání dopravy 21 (zdroj: rsd.cz) Úsek procházející přímo obcí Babylon (3-396) sčítán nebyl (je označen hvězdičkou), ale výsledky jsou přebírány z úseku (úsek směrem ke státní hranici). Výsledky jsou uvedeny v tabulce 1. Druh vozidla Popis druhu vozidla RPDI [voz/den] LN Lehká nákladní vozidla (užitečná hmotnost do 3,5t) bez přívěsů i s přívěsy 264 SN Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 1t) bez přívěsů 95 SNP Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 1t) s přívěsy 58 TN Těžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 1t) bez přívěsů 31 TNP Těžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 1t) s přívěsy 76 NSN Návěsové soupravy nákladních vozidel 728 A Autobusy 25 AK Autobusy kloubové TR Traktory bez přívěsů 2 4

6 15-49 Babylon, silnice I/26, průzkum intenzit dopravy, listopad 215 TRP Traktory s přívěsy 1 TV Těžká motorová vozidla celkem O Osobní a dodávková vozidla bez přívěsů i s přívěsy M Jednostopá motorová vozidla 52 SV Všechna motorová vozidla celkem (součet vozidel) Tabulka 1: Výsledky CSD 21, úsek DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUM 213 V roce 213 při práci na zakázce [5] Analýza dopravního zatížení silniční sítě v Plzeňském kraji byl proveden profilový dopravní průzkum na silnici I/26 v blízkosti státní hranice. Získané údaje avizovaly možný nárůst intenzit dopravy. 4.3 DATA Z PORTÁLU PLZEŇSKÉHO KRAJE (215) Dne byl spuštěn nový portál Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje, který je součástí projektu Klidné příhraničí. Portál poskytuje mimo jiné i statistická data, která jsou sbírána v rámci nasazení tzv. PAM (prvků aktivního monitoringu) na území kraje. Data jsou poskytována jako otevřená (open data). Detailní vyhodnocení dat je uvedeno v Příloze 1. Souhrnné údaje jsou uvedeny v tabulce 2. Druh vozidla Směr z Německa Směr do Německa Celkem Osobní vozidla Dodávky Nákladní vozidla Nákladní soupravy Vozidla celkem Tabulka 2: Intenzita dopravy detektory PAM prvků (zdroj: Plzeňský kraj). Roční průměr denních intenzit dopravy (RPDI) voz/den. Ze souhrnné tabulky i z přílohy je zřejmé, že funkce těchto zařízení je postupně upřesňována, kalibrována a ne ve všech parametrech je dosud spolehlivá. Nicméně je zřejmý poměrně vysoký nárůst intenzit dopravy mezi lety 21 a

7 15-49 Babylon, silnice I/26, průzkum intenzit dopravy, listopad DOPRAVNÍ PRŮZKUM INTENZIT DOPRAVY AUTOMATICKÝMI DETEKTORY 5.1 METODIKA Pro zjištění současných intenzit dopravy byl proveden profilový dopravní průzkum intenzit automobilové dopravy. Průzkum byl proveden pomocí automatických detektorů dopravy. Detektor sleduje všechna vozidla v rozlišení osobní, nákladní, nákladní soupravy a autobusy. Pro zvýšení přesnosti byla provedena dvě týdenní měření: Současně byl proveden i ověřující ruční dopravní průzkum. Vyškolený sčítač zaznamenával projíždějící vozidla v podrobné skladbě shodné s Celostátním sčítáním dopravy. Tento průzkum proběhl dne v době 15: 17:. Zpracování dat proběhlo pomocí specializovaného dopravně inženýrského software. 5.2 VÝSLEDKY - DETEKTORY Podrobné výsledky jsou uvedeny v Příloze 2. Souhrn výsledků je uveden v tabulce 3. Průměr denních intenzit dopravy [voz/den] Směr z Německa Směr do Německa Celkem oba směry Osobní vozidla Nákladní vozidla Autobusy Nákladní soupravy Vozidla celkem Tabulka 3: Intenzita dopravy dopravní průzkum 215 Přesnost měření automatických detektorů je dlouhodobě prověřována pomocí souběžného manuálního sčítání. To bylo provedeno i v tomto případě. Dále bylo provedeno porovnání s daty získanými z portálu Plzeňského kraje podrobnosti viz přílohu 2. 6

8 15-49 Babylon, silnice I/26, průzkum intenzit dopravy, listopad STANOVENÍ HODNOTY INTENZITY DOPRAVY Pro účely hodnocení systémem HDM-4 jsou výsledky z automatických detektorů dopravy rozloženy pomocí hodnot zjištěných při manuálním průzkumu na podrobnou skladbu dopravního proudu jednotlivé druhy dopravy (vozidel) viz tabulku 4. Druh vozidla Popis druhu vozidla RPDI 21 [voz/den] RPDI 215 [voz/den] LN Lehká nákladní vozidla (užitečná hmotnost do 3,5t) bez přívěsů i s přívěsy SN Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 1t) bez přívěsů SNP Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 1t) s přívěsy TN Těžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 1t) bez přívěsů 31 4 TNP Těžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 1t) s přívěsy NSN Návěsové soupravy nákladních vozidel A Autobusy AK Autobusy kloubové TR Traktory bez přívěsů 2 3 TRP Traktory s přívěsy 1 1 TV Těžká motorová vozidla celkem O Osobní a dodávková vozidla bez přívěsů i s přívěsy M Jednostopá motorová vozidla SV Všechna motorová vozidla celkem (součet vozidel) Tabulka 4: Intenzita dopravy výsledná hodnota 215 (porovnání s rokem 21) Z tabulky je zřejmé, že hodnota RPDI je na průtahu silnice I/26 v obci Babylon v roce 215 na hodnotě voz/den, z toho vozidel těžkých. To je nárůst oproti roku 21 o cca 7%. 7

9 15-49 Babylon, silnice I/26, průzkum intenzit dopravy, listopad RYCHLOST DOPRAVNÍHO PROUDU Z dat dostupných na portálu Plzeňského kraje (viz Přílohu 1) lze získat hodnotu průměrné rychlosti dopravního proudu viz tabulku 5. Průměrná rychlost vozidel [km/h] Směr z Německa Směr do Německa Celkem oba směry Vozidla celkem Tabulka 5: Průměrná rychlost vozidel portál Plzeňského kraje Průměrná rychlost vozidel v místech umístění detektorů PAM je 45 km/h. 8

10 15-49 Babylon, silnice I/26, průzkum intenzit dopravy, listopad ZÁVĚRY 1. Byla provedena analýza dostupných dat o intenzitě dopravy na průtahu silnice I/26 v obci Babylon. 2. Byl proveden dopravní průzkum a stanovena hodnota RPDI na posuzovaném úseku pro rok Průzkum prokázal vysoký nárůst intenzit dopravy mezi roky 21 a 215, a to cca 7%. Údaje jsou potvrzeny i údaji dostupnými z portálu Plzeňského kraje. V Plzni, listopad PŘÍLOHY 1. DATA Z PORTÁLU PLZEŇSKÉHO KRAJE (215) VYHODNOCENÍ 2. DOPRAVNÍ PRŮZKUM AUTOMATICKÝMI DETEKTORY DOPRAVY (215) - VYHODNOCENÍ 9

11 15-49 Babylon, dopravní průzkum a posouzení, říjen 215 PŘÍLOHA 1 - DATA Z PORTÁLU PLZEŇSKÉHO KRAJE (215) VYHODNOCENÍ Z webové aplikace byla zpracována dopravní data, která poskytla týdenní variace intenzit dopravy na silnici I/26 v obci Babylon v období březen říjen 215. Ze získaných dat byly vyloučeny dny ovlivněné státními svátky jak v ČR tak SRN. STANOVIŠTĚ JIH SMĚR Z NĚMECKA Obrázek: Umístění detektoru Obrázek: Foto detektoru Zjištěné týdenní variace intenzit automobilové dopravy směr z SRN, rozdělené podle typů vozidel, zachycují následující tabulky: měsíc/den Po Út St Čt Pá So Ne Průměr v běžný pracovní den Průměr za den Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Průměr Tabulka: Denní intenzity automobilové dopravy, osobní vozidla, [voz/den] měsíc/den Po Út St Čt Pá So Ne Průměr v běžný pracovní den Průměr za den Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Průměr Tabulka: Denní intenzity automobilové dopravy, dodávky, [voz/den] 1

12 15-49 Babylon, dopravní průzkum a posouzení, říjen 215 měsíc/den Po Út St Čt Pá So Ne Průměr v běžný pracovní den Průměr za den Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Průměr Tabulka: Denní intenzity automobilové dopravy, nákladní vozidla, [voz/den] měsíc/den Po Út St Čt Pá So Ne Průměr v běžný pracovní den Průměr za den Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Průměr Tabulka: Denní intenzity automobilové dopravy, nákladní soupravy, [voz/den] měsíc/den Po Út St Čt Pá So Ne Průměr v běžný pracovní den Průměr za den Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Průměr Tabulka: Denní intenzity automobilové dopravy, všechny druhy vozidel, [voz/den] 2

13 Intenzita [voz/den] Intenzita [voz/den] Intenzita [voz/den] Babylon, dopravní průzkum a posouzení, říjen Týdenní variace intenzit automobilové dopravy Po Út St Čt Pá So Ne Roční variace intenzit automobilové dopravy - průměr na běžný pracovní den Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Průměr v běžný pracovní den Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen 6 Roční variace intenzit automobilové dopravy - průměr na den Průměr za den Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Obrázek: Variace intenzit automobilové dopravy, vozidla celkem, [voz/den] 3

14 15-49 Babylon, dopravní průzkum a posouzení, říjen 215 Průměrnou rychlost vozidel v příslušném jízdním pruhu zachycuje následující tabulka: Měsíc Průměrná rychlost vozidel v jízdním pruhu (km/h) Duben 45,9 Květen 45,6 Červen 43,8 Červenec 46,2 Srpen 46,1 Září 46, Říjen 45,9 Průměr 45,6 Tabulka: Průměrná rychlost vozidel v jízdním pruhu, směr z Německa [km/h] 4

15 15-49 Babylon, dopravní průzkum a posouzení, říjen 215 STANOVIŠTĚ JIH SMĚR DO NĚMECKA Obrázek: Umístění detektoru Obrázek: Foto detektoru Zjištěné týdenní variace intenzit automobilové dopravy směr do SRN, rozdělené podle typů vozidel, zachycují následující tabulky: měsíc/den Po Út St Čt Pá So Ne Průměr v běžný pracovní den Průměr za den Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Průměr Tabulka: Denní intenzity automobilové dopravy, osobní vozidla, [voz/den] měsíc/den Po Út St Čt Pá So Ne Průměr v běžný pracovní den Průměr za den Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Průměr Tabulka: Denní intenzity automobilové dopravy, dodávky, [voz/den] 5

16 15-49 Babylon, dopravní průzkum a posouzení, říjen 215 měsíc/den Po Út St Čt Pá So Ne Průměr v běžný pracovní den Průměr za den Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Průměr Tabulka: Denní intenzity automobilové dopravy, nákladní vozidla, [voz/den] měsíc/den Po Út St Čt Pá So Ne Průměr v běžný pracovní den Průměr za den Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Průměr Tabulka: Denní intenzity automobilové dopravy, nákladní soupravy, [voz/den] měsíc/den Po Út St Čt Pá So Ne Průměr v běžný pracovní den Průměr za den Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Průměr Tabulka: Denní intenzity automobilové dopravy, všechny druhy vozidel, [voz/den] 6

17 Intenzita [voz/den] Intenzita [voz/den] Intenzita [voz/den] Babylon, dopravní průzkum a posouzení, říjen Týdenní variace intenzit automobilové dopravy Po Út St Čt Pá So Ne Roční variace intenzit automobilové dopravy - průměr na běžný pracovní den Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Průměr v běžný pracovní den Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen 6 Roční variace intenzit automobilové dopravy - průměr na den Průměr za den Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Obrázek: Variace intenzit automobilové dopravy, vozidla celkem, [voz/den] 7

18 15-49 Babylon, dopravní průzkum a posouzení, říjen 215 Průměrná rychlost v jízdním pruhu zachycuje následující tabulka: Měsíc Průměrná rychlost vozidel v jízdním pruhu (km/h) Duben 44,3 Květen 46,5 Červen 46,3 Červenec 44,8 Srpen 44,8 Září 43,6 Říjen 38,4 Průměr 44,1 Tabulka: Průměrná rychlost vozidel v jízdním pruhu, směr do Německa [km/h] 8

19 Intenzita [voz/den] Intenzita [voz/den] Intenzita [voz/den] Intenzita [voz/den] Babylon, dopravní průzkum a posouzení, říjen 215 PŘÍLOHA 2 - DOPRAVNÍ PRŮZKUM AUTOMATICKÝMI DETEKTORY DOPRAVY (215) - VYHODNOCENÍ Automatické detektory byly nasazeny k měření a proběhly dva týdenní cykly měření. Z důvodu větší přesnosti a minimalizování rizika ztráty dat, byly ke zjištění intenzity automobilové dopravy na sledovaném profilu nasazeny 2 detektory. Výsledky průzkumu intenzit automobilové na silnici I/26 v obci Babylon zobrazují následující tabulka a obrázky. 1. VÝSLEDKY PRŮZKUMU I. ETAPA Mapa: umístění detektorů Obrázek: foto (detektor 1) Obrázek: foto (detektor 2) Zjištěné týdenní variace intenzit automobilové dopravy průzkum , rozdělené podle typů vozidel a směrů, zachycují následující tabulky a grafy: Průměr/den Oba směry Osobní Nákladní Autobusy Nákladní soupravy Celkem Tabulka: průměrná intenzita vozidel na den (v době průzkumu ), [voz/den] Vozidla celkem Osobní vozidla Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne 6 5 Nákladní vozidla 8 7 Nákladní soupravy Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Obrázek: Týdenní variace intenzit automobilové dopravy, průzkum

20 Intenzita voz/h Intenzita voz/h Intenzita voz/h Intenzita voz/h Intenzita voz/h Babylon, dopravní průzkum a posouzení, říjen 215 Vozidla celkem Osobní vozidla Nákladní vozidla Autobusy Nákladní soupravy Obrázek: Denní variace intenzit automobilové dopravy v běžný pracovní den,

21 Intenzita [voz/den] Intenzita [voz/den] Intenzita [voz/den] Intenzita [voz/den] Babylon, dopravní průzkum a posouzení, říjen VÝSLEDKY PRŮZKUMU II. ETAPA Zjištěné týdenní variace intenzit automobilové dopravy průzkum , rozdělené podle typů vozidel a směrů, zachycují následující tabulky a grafy: Průměr/den Oba směry Osobní Nákladní Autobusy Nákladní soupravy Celkem Tabulka: Průměrná intenzita vozidel na den (v době průzkumu ), [voz/den] Vozidla celkem Po Út St Čt Pá So Ne Osobní vozidla Po Út St Čt Pá So Ne 6 5 Nákladní vozidla Nákladní soupravy Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Obrázek: týdenní variace intenzit automobilové dopravy, průzkum

22 Intenzita voz/h Intenzita voz/h Intenzita voz/h Intenzita voz/h Intenzita voz/h Babylon, dopravní průzkum a posouzení, říjen 215 Vozidla celkem Osobní vozidla Nákladní vozidla Autobusy Nákladní soupravy Obrázek: Denní variace intenzit automobilové dopravy v běžný pracovní den, [voz/hod] 5. PRŮMĚRNÉ TÝDENNÍ VARIACE INTENZIT AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY V ŘÍJNU 4

23 Intenzita [voz/den] Intenzita [voz/den] Babylon, dopravní průzkum a posouzení, říjen 215 Výsledky obou měření jsou zpracovány v následujících přehledných tabulkách a grafech. měsíc/den Po Út St Čt Pá So Ne Průměr v běžný pracovní den Průměr za den osobní Nákladní Autobusy Soupravy Celkem Tabulka: Průměrné týdenní variace automobilové dopravy, osobní vozidla, směr 1, [voz/den] Týdenní variace intenzit automobilové dopravy směr Po Út St Čt Pá So Ne Říjen Obrázek: Průměrné variace intenzit automobilové dopravy, směr 1, vozidla celkem měsíc/den Po Út St Čt Pá So Ne Průměr v běžný pracovní den Průměr za den osobní nákladní autobusy soupravy celkem Tabulka: Průměrné týdenní variace automobilové dopravy, osobní vozidla, směr 2, [voz/den] Týdenní variace intenzit automobilové dopravy směr Po Út St Čt Pá So Ne Říjen Obrázek: Průměrné variace intenzit automobilové dopravy, směr 2, vozidla celkem 5

24 15-49 Babylon, dopravní průzkum a posouzení, říjen POROVNÁNÍ DAT ZÍSKANÝCH AUTOMATICKÝMI DETEKTORY S OPEN DATY Data získaná během průzkumu automatickými detektory byla porovnána s daty z aplikace Open data Plzeňského kraje, toto srovnání viz. následující tabulky: Automatický detektor EDIP s.r.o. Open data Průměr/den Oba směry Oba směry Osobní (včetně lehkých nákladních vozidel) Nákladní Autobusy Nákladní soupravy Celkem Tabulka: porovnání dat z automatických detektorů s Open daty, období , průměrné denní intenzity automobilové dopravy v době průzkumu, [voz/den] Automatický detektor EDIP s.r.o. Open data Průměr/den Oba směry Oba směry Osobní (včetně lehkých nákladních vozidel) Nákladní Autobusy Nákladní soupravy Celkem Tabulka: porovnání dat z automatických detektorů s Open daty, období , průměrné denní intenzity automobilové dopravy v období průzkumu, [voz/den] Pozn. Oba systémy mají různou kategorizaci vozidel, plně porovnatelný je tedy údaj za vozidla celkem. 6

25 15-49 Babylon, dopravní průzkum a posouzení, říjen POROVNÁNÍ DAT ZÍSKANÝCH AUTOMATICKÝMI DETEKTORY S MANUÁLNÍM PRŮZKUMEM Pro kalibraci automatických detektorů byl v 15: 17: proveden ruční průzkum intenzit automobilové dopravy. Porovnání (již kalibrovaných) dat z automatických detektorů a data z ručního průzkumu intenzit automobilové dopravy je uvedené v následující tabulce. Automatický detektor EDIP s.r.o : - 17: Ruční sčítání : - 17: Průměr/den Oba směry Oba směry Osobní Nákladní Autobusy Nákladní soupravy Celkem Tabulka: Porovnání dat z automatických detektorů s daty z ručního průzkumu, : 17:, [voz/2 hod] 7

15-19 KLOKOČNÁ, SILNICE III/11315, PRŮZKUM INTENZIT AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY

15-19 KLOKOČNÁ, SILNICE III/11315, PRŮZKUM INTENZIT AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY sídlo: Pařížská 13/1, 31 Plzeň telefon: 377 4 667 edip@edip.cz, www.edip.cz 15-19 KLOKOČNÁ, SILNICE III/11315, PRŮZKUM INTENZIT AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY KVĚTEN 15 15-19 Klokočná, III/11315, průzkum intenzit

Více

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Dopravní VaV centrum CDV PLUS. 3. 10. 2011 BVV Veletrhy Brno

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Dopravní VaV centrum CDV PLUS. 3. 10. 2011 BVV Veletrhy Brno Dopravní VaV centrum CDV PLUS Ing. Alena Daňková Ing. Luděk Bartoš Příprava, provedení a vyhodnocení Celostátního sčítání dopravy 2010 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - ZADÁNÍ Rozsah sčítání celá síť dálnic, silnic I.

Více

Význam použitých zkratek:

Význam použitých zkratek: 2 Význam použitých zkratek: LN Lehká nákladní vozidla (užitečná hmotnost do 3,5 t) bez přívěsů i s přívěsy SN Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 0t) bez přívěsů SNP Střední nákladní vozidla

Více

Část I. Dopravní průzkumy. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Část I. Dopravní průzkumy. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Část I. Dopravní průzkumy Ing. Michal Dorda, Ph.D. 1 Dopravní průzkumy Dopravním průzkumem rozumíme souhrn činností, kterými zjišťujeme informace o silniční, železniční, resp. o jiném druhu dopravy a o

Více

Tematická mapa intenzit provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích České republiky

Tematická mapa intenzit provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích České republiky Tematická mapa intenzit provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích červenec 12 Obsah SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 3 1. TEMATICKÁ MAPA INTENZIT PROVOZU MOTOROVÝCH VOZIDEL NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Více

Návrhová 50-ti rázová intenzita dopravy pohledem dostupných dat Ing. Jan Martolos, Ing. Luděk Bartoš, Ing. Dušan Ryšavý, EDIP s.r.o.

Návrhová 50-ti rázová intenzita dopravy pohledem dostupných dat Ing. Jan Martolos, Ing. Luděk Bartoš, Ing. Dušan Ryšavý, EDIP s.r.o. Návrhová 50-ti rázová intenzita dopravy pohledem dostupných dat Ing. Jan Martolos, Ing. Luděk Bartoš, Ing. Dušan Ryšavý, EDIP s.r.o. Úvod Intenzita dopravy (počet vozidel, která projedou příčným řezem

Více

Vyhodnocení průzkumu intenzit na. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Vyhodnocení průzkumu intenzit na. Ing. Michal Dorda, Ph.D. na pozemních komunikacích dle TP 189 Ing. Michal Dorda, Ph.D. 1 Místo: Lažany Datum: Číslo komunikace: I/43 Den týdne: Stanoviště Konec obce Doba průzkumu: 1 Kategorie a třída komunikace 2 Nedělní faktor

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. STANOVENÍ INTENZIT DOPRAVY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (II. VYDÁNÍ) Schváleno MD OPK čj. 279/2012-120-STSP/2 ze dne 5. června 2012, s účinností od 6. června 2012 Současně se ruší a nahrazují Technické podmínky

Více

KŘIŽOVATKA ZBOROVSKÁ X KRÁLE JIŘÍHO X JANA KOULY, DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ POSOUZENÍ

KŘIŽOVATKA ZBOROVSKÁ X KRÁLE JIŘÍHO X JANA KOULY, DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ POSOUZENÍ sídlo: Pařížská 1230/1, 301 00 Plzeň telefon: 377 224 667 edip@edip.cz, www.edip.cz 16-04 ČESKÝ BROD KŘIŽOVATKA ZBOROVSKÁ X KRÁLE JIŘÍHO X JANA KOULY, DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ POSOUZENÍ AKTUALIZACE ÚNOR 2016

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

Vyhodnocení sčítání dopravy v obci Telnice na ulici Palackého

Vyhodnocení sčítání dopravy v obci Telnice na ulici Palackého Vyhodnocení sčítání dopravy v obci Telnice na ulici Palackého Obec Telnice Zodpovědný řešitel: Ing. Martin Smělý duben 2014 1. Identifikační údaje Název práce: Objednatel: Vyhodnocení sčítání dopravy v

Více

2. Automobilová doprava

2. Automobilová doprava 2. Automobilová doprava 2.1. Vývoj motorizace a automobilizace Evidence vozidel Od 1.1.2003 došlo ke změně v evidenci vozidel. Pod správní obvod Plzeň bylo po zrušení okresních úřadů převedeno dalších

Více

REALIZACE A VYHODNOCENÍ PROFILOVÝCH DOPRAVNÍCH PRŮZKUMŮ VE MĚSTĚ ČESKÁ SKALICE

REALIZACE A VYHODNOCENÍ PROFILOVÝCH DOPRAVNÍCH PRŮZKUMŮ VE MĚSTĚ ČESKÁ SKALICE České vysoké učení technické v Praze FAKULTA DOPRAVNÍ Ústav dopravních systémů Horská 3, 128 03 PRAHA 2 http://www.fd.cvut.cz REALIZACE A VYHODNOCENÍ PROFILOVÝCH DOPRAVNÍCH PRŮZKUMŮ VE MĚSTĚ ČESKÁ SKALICE

Více

Územní studie propojení silnic R52 a I/53 s dálnicí D2 Stanovení intenzit dopravy

Územní studie propojení silnic R52 a I/53 s dálnicí D2 Stanovení intenzit dopravy Územní studie propojení silnic R52 a I/53 s dálnicí D2 Stanovení intenzit dopravy Dodavatel: Objednatel: HBH Projekt, spol. s r.o. Urbanistické stedisko Brno Kabátníkova 216/5 spol. s r. o. 602 00 Brno

Více

II. Automobilová doprava

II. Automobilová doprava II. Automobilová doprava Vývoj motorizace a automobilizace Evidence vozidel Do roku 2001 byly údaje o počtech vozidel přebírány od Policie ČR. Od roku 2002 jsou tato data získávána od nového správce agendy,

Více

Vyhodnocení dopravního průzkumu ve městě Lišov

Vyhodnocení dopravního průzkumu ve městě Lišov Výsledná zpráva Vyhodnocení dopravního průzkumu ve městě Lišov Termín uskutečnění: 19. 3. 24. 3. 216 Objednatel: Město Lišov Tř. 5. května 139 373 72 Lišov IČO: 245178 Zhotovitel: Vysoká škola technická

Více

Dopravní průzkum - Analytická část

Dopravní průzkum - Analytická část Dopravní model města Kuřim Dopravní průzkum - Analytická část 11/2009 2 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. PRŮZKUMY INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY... 5 2.1. PŘÍPRAVA PRŮZKUMU... 5 2.1.1. Typ prováděho průzkumu...

Více

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádost o poskytnutí informace (podána dne 21.09.2015) na odbor DOP: Žádost o poskytnutí informace o

Více

DOPRAVNÍ STUDIE. Goodmann Zdiby Logistics Centre Pražská ul., Zdiby. Průvodní zpráva. Razítko a podpis : (firemní, autorizační)

DOPRAVNÍ STUDIE. Goodmann Zdiby Logistics Centre Pražská ul., Zdiby. Průvodní zpráva. Razítko a podpis : (firemní, autorizační) Název projektu: Goodmann Zdiby Logistics Centre Pražská ulice, Zdiby Generální projektant: Kooperace : Stupeň projektu: Dopravní studie Objednatel: Atelier A6 Ateliér LUCIDA s.r.o. Marie Cibulkové 34,

Více

Vyhodnocení sčítání dopravy na průjezdním úseku silnice II/418 v obci Sokolnice

Vyhodnocení sčítání dopravy na průjezdním úseku silnice II/418 v obci Sokolnice Vyhodnocení sčítání dopravy na průjezdním úseku silnice II/418 v obci Sokolnice Zodpovědný řešitel: Ing. Martin Smělý květen 2011 Identifikační údaje Zadavatel: Zástupce zadavatele: Obec Sokolnice Komenského

Více

FAKULTA DOPRAVNÍ VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU RYCHLOSTÍ A SMĚROVOSTI DOPRAVY VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH KATASTRU OBCE KAMENICE. Ústav dopravních systémů

FAKULTA DOPRAVNÍ VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU RYCHLOSTÍ A SMĚROVOSTI DOPRAVY VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH KATASTRU OBCE KAMENICE. Ústav dopravních systémů České vysoké učení technické v Praze FAKULTA DOPRAVNÍ http://www.fd.cvut.cz VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU RYCHLOSTÍ A SMĚROVOSTI DOPRAVY VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH KATASTRU OBCE KAMENICE ČERVENEC 2013 Odpovědný řešitel:

Více

Význam národních dopravních průzkumů pro strategii rozvoje silniční dopravy

Význam národních dopravních průzkumů pro strategii rozvoje silniční dopravy Význam národních dopravních průzkumů pro strategii rozvoje silniční dopravy Jiří Hanzl i, Petr Kumpošt ii Abstract: In the Czech Republic, the Nationwide Traffic Survey is probably the most important transport

Více

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY 08-21 OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČÁST: DOPRAVNÍ PRŮZKUM ČERVENEC 2008 OBSAH OBSAH... 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. ÚVOD... 3 ZADÁNÍ... 3 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ... 3 CÍLE PRŮZKUMU... 3 POUŽITÉ PODKLADY...

Více

Audit bezpečnosti pozemních komunikací. Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce

Audit bezpečnosti pozemních komunikací. Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce Audit bezpečnosti pozemních komunikací Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce únor 2014 OBSAH Obsah... 2 1. ÚVOD... 3 1.1. Identifikace zhotovitele... 3 1.2. Obsah

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě z podkladů, dodaných zpracovatelem.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě z podkladů, dodaných zpracovatelem. Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě z podkladů, dodaných zpracovatelem. TP 225 PROGNÓZA INTENZIT AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY (II. VYDÁNÍ) Schváleno MD-OPK č.j. 553/2012-120-STSP/1

Více

VYUŽITÍ VYBRANÝCH NOVĚ POSTAVENÝCH CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ A UŽÍVÁNÍ CYKLISTICKÝCH PŘILEB

VYUŽITÍ VYBRANÝCH NOVĚ POSTAVENÝCH CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ A UŽÍVÁNÍ CYKLISTICKÝCH PŘILEB VYUŽITÍ VYBRANÝCH NOVĚ POSTAVENÝCH CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ A UŽÍVÁNÍ CYKLISTICKÝCH PŘILEB VARIACE INTENZIT CYKLISTICKÉ DOPRAVY ING. JAN MARTOLOS, EDIP s.r.o., www.edip.cz, E-MAIL: martolos@edip.cz ING.

Více

VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY MANUÁL 2011. Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky

VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY MANUÁL 2011. Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY MANUÁL 2011 RNDr. Miloš Liberko, ENVICONSULT Praha Ing. Libor Ládyš, EKOLA group, s.r.o., Praha Praha,

Více

Rezidence FLORES Květnice

Rezidence FLORES Květnice Rezidence FLORES Květnice Objednatel: FADESA Česko s.r.o. Italská 1203/18 120 00 Praha 2 Zastoupený: Ing. Lukášem Srchem Zhotovitel: CITYPLAN spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 Zastoupený: Ing.

Více

Využití výsledků celostátního sčítání dopravy pro aktualizaci dopravně inženýrských metodik

Využití výsledků celostátního sčítání dopravy pro aktualizaci dopravně inženýrských metodik Využití výsledků celostátního sčítání dopravy pro aktualizaci dopravně inženýrských metodik Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o., Ing. Luděk Bartoš, EDIP s.r.o. Anotace V roce 2010 proběhlo další Celostátní

Více

INTENZITA DOPRAVY na komunikaci I/7 květen 2013. Hodnověrnost tvrzení je dána hodnověrností důkazů

INTENZITA DOPRAVY na komunikaci I/7 květen 2013. Hodnověrnost tvrzení je dána hodnověrností důkazů INTENZITA DOPRAVY na komunikaci I/7 květen 2013 Hodnověrnost tvrzení je dána hodnověrností důkazů Cíl měření Cílem měření intenzity dopravy je získat hodnoty, které odpovídají skutečné intenzitě provozu

Více

ANALÝZA STAVU INTENZITA DOPRAVY JEJÍ PROGNÓZA

ANALÝZA STAVU INTENZITA DOPRAVY JEJÍ PROGNÓZA ANALÝZA STAVU INTENZITA DOPRAVY JEJÍ PROGNÓZA Ing.Václav Betka Předseda komise dopravy Obec PROBOŠTOV HODNOCENÉ UKAZATELE Pro zhodnocení intenzity dopravy a její prognózy bylo použito výsledků Celostátního

Více

Metodika stanovení podílu dopravy k znečištění ovzduší v malých sídlech

Metodika stanovení podílu dopravy k znečištění ovzduší v malých sídlech Metodika stanovení podílu dopravy k znečištění ovzduší v malých sídlech Autor: Jiří Huzlík, Jiří Pospíšil CDV, WP5 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České

Více

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU Road Traffic Technology DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU BTTT modul SČÍTÁNÍ A KLASIFIKACE DOPRAVY BLUETOOTH MODUL PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVNÍHO PROUDU A DOJEZDOVÝCH ČASŮ Technologie

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 CÍL PŘEDNÁŠKY seznámit s aktuálními TP v oblasti dopravního inženýrství, použití TP v projektování, možnosti

Více

MODELY DOPRAVY A DOPRAVNÍ EXCESY. 3. cvičení

MODELY DOPRAVY A DOPRAVNÍ EXCESY. 3. cvičení MODELY DOPRAVY A DOPRAVNÍ EXCESY STANOVENÍ OPTIMÁLNÍ OBJÍZDNÉ TRASY 3. cvičení zadání úlohy č. 3 postup zpracování volba objízdné trasy kapacitní posouzení trasy příklady zpracování Zadání úlohy č. 3 Zadaný

Více

Analýza výsledků měření intenzity dopravy na komunikaci I/7 u města Louny Ing. P. Beneš, PhD., Doc. Ing. J. Majtaník, CSc.

Analýza výsledků měření intenzity dopravy na komunikaci I/7 u města Louny Ing. P. Beneš, PhD., Doc. Ing. J. Majtaník, CSc. Analýza výsledků měření intenzity dopravy na komunikaci I/7 u města Louny Ing. P. Beneš, PhD., Doc. Ing. J. Majtaník, CSc. I. Úvod a cíl měření Cílem měření intenzity dopravy je získat hodnoty, které odpovídají

Více

Generel pouliční dopravy v Nymburce

Generel pouliční dopravy v Nymburce Objednatel: Město Nymburk Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk Zhotovitel: CITYPLAN spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 Člen skupiny ÅF Středisko dopravního inženýrství a územního rozvoje V

Více

Příloha č. 1. Posouzení přínosů realizace severovýchodní části obchvatu města Hořovice

Příloha č. 1. Posouzení přínosů realizace severovýchodní části obchvatu města Hořovice Příloha č. 1 Posouzení přínosů realizace severovýchodní části obchvatu města Hořovice Vypracoval: Ing. Robert Juřina Hanojská 2836 390 05 Tábor jurina.r@gmail.com Září 2012 Úvod Ve změně územního plánu

Více

2012 / Bez obav - Zvládnu to sám

2012 / Bez obav - Zvládnu to sám 2012 / 2013 - Bez obav - Zvládnu to sám leden 2012 ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út únor 2012 st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt

Více

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016 Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 Studie proveditelnosti a účelnosti RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 Studie proveditelnosti a účelnosti RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 6 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV STUDIE PROVEDITELNOSTI A ÚČELNOSTI

Více

VYSOKÉ MÝTO. Dopravní model a analýza dopravních proudů seznámení občanů a zástupců města s výsledky projektu, 2. 3. 2015

VYSOKÉ MÝTO. Dopravní model a analýza dopravních proudů seznámení občanů a zástupců města s výsledky projektu, 2. 3. 2015 VYSOKÉ MÝTO Dopravní model a analýza dopravních proudů seznámení občanů a zástupců města s výsledky projektu, 2. 3. 2015 Obsah prezentace Představení autorů. Účel vypracování projektu a vytvoření dopravního

Více

I/10 Turnov MÚK Fučíkova. Prognóza intenzit dopravy

I/10 Turnov MÚK Fučíkova. Prognóza intenzit dopravy Listopad 2015 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1.1 OBJEDNATEL DOKUMENTACE... 3 1.2 ZHOTOVITEL DOKUMENTACE... 3 1.3 ZPRACOVATEL DOPRAVNÍHO MODELU... 3 2. ÚVOD... 4 3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ... 4 4.

Více

Generel pouliční dopravy v Nymburce

Generel pouliční dopravy v Nymburce Generel pouliční dopravy v Nymburce 1 CITYPLAN spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 www.cityplan.cz Konzultační, inženýrské, expertizní a projektové služby v energetice, životním prostředí, dopravě,

Více

Statistika nehodovosti rok 2016

Statistika nehodovosti rok 2016 Statistika nehodovosti rok 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme

Více

Akustická studie. Hygienická laboratoř, s.r.o. Plucárna 1, Hodonín mobil , fax/tel ,

Akustická studie. Hygienická laboratoř, s.r.o. Plucárna 1, Hodonín mobil , fax/tel , Hygienická laboratoř, s.r.o. Plucárna 1, 695 01 Hodonín mobil 606550094, fax/tel 518323647, e-mail hyg.lab@gmail.com, www.hyglab.cz Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 698 13 Veselí nad Moravou

Více

Kapacita neřízených úrovňových křižovatek TP 188. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Kapacita neřízených úrovňových křižovatek TP 188. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Kapacita neřízených úrovňových křižovatek TP 188 Ing. Michal Dorda, Ph.D. Literatura k problematice Tato prezentace byla zpracována podle: TP 188 Posuzovaní kapacity neřízených úrovňových křižovatek. V

Více

POSOUZENÍ VHODNOSTI NAVRHOVANÝCH VARIANT KŘIŽOVATKY SILNIC I/11 A II/298

POSOUZENÍ VHODNOSTI NAVRHOVANÝCH VARIANT KŘIŽOVATKY SILNIC I/11 A II/298 České vysoké učení technické v Praze FAKULTA DOPRAVNÍ http://www.fd.cvut.cz POSOUZENÍ VHODNOSTI NAVRHOVANÝCH VARIANT KŘIŽOVATKY SILNIC I/11 A II/298 Prosinec 2012 Řešitelský tým: doc. Ing. Josef Kocourek,

Více

Aktualizace dopravního modelu města Jičína a posouzení vlivu zprovoznění nových komunikací

Aktualizace dopravního modelu města Jičína a posouzení vlivu zprovoznění nových komunikací Aktualizace dopravního modelu města Jičína a posouzení vlivu zprovoznění nových komunikací Objednatel: Město Jičín se sídlem: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín statutární zástupce: Ing. Martin Puš, starosta

Více

Základní informace ISEM INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO

Základní informace ISEM INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO Základní informace ISEM INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO 24. 5. 2011 Agenda Cíle Rozsah zpoplatnění Technologie Výnosy a náklady Mýtné sazby Porovnání s okolními státy Cíle Záměr Výkonově

Více

POSOUZENÍ VLIVU ZPROVOZNĚNÍ DÁLNICE D47 EXAMINATION OF INFLUENCE OF PUTTING OF HIGHWAY D47 INTO SERVICE

POSOUZENÍ VLIVU ZPROVOZNĚNÍ DÁLNICE D47 EXAMINATION OF INFLUENCE OF PUTTING OF HIGHWAY D47 INTO SERVICE POSOUZENÍ VLIVU ZPROVOZNĚNÍ DÁLNICE D47 EXAMINATION OF INFLUENCE OF PUTTING OF HIGHWAY D47 INTO SERVICE Martin Blatoň 1, Vladislav Křivda 2 Anotace: Článek posuzuje vliv zprovoznění úseku dálnice D47 z

Více

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2017

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2017 Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2017 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice Dálniční obchvat Plzně je součástí stavby dálnice D5 0510 v úseku Ejpovice Sulkov, km 67,941-88,377 Historie Ještě v roce 1988 se předpokládalo, že dálnice D5 bude do roku 2000 dobudována od Prahy pouze

Více

Hluková studie. Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu města Opočno

Hluková studie. Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu města Opočno Objednatel: Zhotovitel: Královéhradecký kraj, Správa a údržba silnic EMPLA AG spol. s r.o. Hluková studie Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu

Více

RADLICKÁ RADIÁLA JZM SMÍCHOV KAPACITNÍ POSOUZENÍ KŘIŽOVATKY ŘEPORYJSKÁ S VYUŽITÍM MIKROSIMULACE. AF-CITYPLAN s.r.o.: Ing. Petr Hofhansl, Ph.D.

RADLICKÁ RADIÁLA JZM SMÍCHOV KAPACITNÍ POSOUZENÍ KŘIŽOVATKY ŘEPORYJSKÁ S VYUŽITÍM MIKROSIMULACE. AF-CITYPLAN s.r.o.: Ing. Petr Hofhansl, Ph.D. RADLICKÁ RADIÁLA JZM SMÍCHOV KAPACITNÍ POSOUZENÍ KŘIŽOVATKY ŘEPORYJSKÁ S VYUŽITÍM MIKROSIMULACE AF-CITYPLAN s.r.o.: Ing. Petr Hofhansl, Ph.D. Obsah Popis prací Kapacitní výpočet dvou typů křižovatky v

Více

Informace o připravovaných. telematických aplikacích na dálnici D1

Informace o připravovaných. telematických aplikacích na dálnici D1 Informace o připravovaných telematických aplikacích na dálnici D1 Plánované telematické aplikace na dálnici D1 Plánované telematické aplikace na dálnici D1 neintrusivní dopravní detektory zařízení pro

Více

AUDIT BEZPEČNOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. Projekt chodníků v ulicích Lhotecká a Dobříšská ve městě Mníšek pod Brdy.

AUDIT BEZPEČNOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. Projekt chodníků v ulicích Lhotecká a Dobříšská ve městě Mníšek pod Brdy. AUDIT BEZPEČNOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Projekt chodníků v ulicích Lhotecká a Dobříšská ve městě Mníšek pod Brdy. OBSAH 1 Úvod... 2 1.1 Identifikace zhotovitele:... 2 1.2 Seznam použitých podkladů... 3

Více

Zkušební laboratoř EKOLA group

Zkušební laboratoř EKOLA group Předmět měření: Účel měření: Popis situace: Hluk v mimopracovním prostředí. Zjištění počáteční akustické situace z provozu dopravy, ověření výpočtového modelu podklad pro zpracování akustického posouzení.

Více

1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Studie problémových úseků sil.ii/449 v koridoru Červenka Smržice. Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava

1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Studie problémových úseků sil.ii/449 v koridoru Červenka Smržice. Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava 1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Název: Objednatel: Zpracovatel: Studie problémových úseků sil.ii/449 v koridoru Červenka Smržice KÚ Olomouckého kraje UDI MORAVA s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava

Více

Město Beroun DOPRAVNÍ MODEL MĚSTA BEROUN. SCÉNÁŘ, síť 2013, vztahy 2035 Dopad rozvoje města na stávající síť pozemních komunikací ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Město Beroun DOPRAVNÍ MODEL MĚSTA BEROUN. SCÉNÁŘ, síť 2013, vztahy 2035 Dopad rozvoje města na stávající síť pozemních komunikací ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DOPRAVNÍ MODEL MĚSTA BEROUN Město Beroun SCÉNÁŘ, síť 2013, vztahy 2035 Dopad rozvoje města na stávající síť pozemních komunikací ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA č.13-p2-15 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. červen

Více

Možnosti snižování negativních vlivů dopravních omezení pomocí ITS INTELIGENTÍ DOPRAVA 2014

Možnosti snižování negativních vlivů dopravních omezení pomocí ITS INTELIGENTÍ DOPRAVA 2014 Možnosti snižování negativních vlivů dopravních omezení pomocí ITS INTELIGENTÍ DOPRAVA 2014 OBSAH 1) Úvod do problematiky 2) Problémy v uzavírkách 3) Zahraniční zkušenosti 4) Řešené projekty 5) Pilotní

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. listopadu Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen Policie

Více

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Ing. Milan Dont Odbor pozemních komunikací a územního plánu Témata Odbor PK a územního plánu Implementace směrnice

Více

V. ZÁKLADNÍ PARAMETRY VÝHLEDOVÉ SILNIČNÍ SÍTĚ KRAJE

V. ZÁKLADNÍ PARAMETRY VÝHLEDOVÉ SILNIČNÍ SÍTĚ KRAJE V. ZÁKLADNÍ PARAMETRY VÝHLEDOVÉ SILNIČNÍ SÍTĚ KRAJE V.1. NÁVRH HIERARCHIE STÁVAJÍCÍ A VÝHLEDOVÉ SILNIČNÍ SÍTĚ KRAJE V dokumentu bylo potřebné stanovit hierarchii silniční sítě, přičemž stávající rozdělení

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu na vybrané pozemní komunikaci v mapě METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 3 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Více

STUDIE NA VÝSTAVBU FARMY VELIKÁ VES - PODLESICE,

STUDIE NA VÝSTAVBU FARMY VELIKÁ VES - PODLESICE, Studie na výstavbu farmy Veliká Ves - Podlesice, dopravní napojení - 1 - STUDIE NA VÝSTAVBU FARMY VELIKÁ VES - PODLESICE, DOPRAVNÍ NAPOJENÍ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV: Studie na výstavbu farmy Veliká

Více

Základní pojmy (opakování)

Základní pojmy (opakování) Základní pojmy (opakování) Pozemní komunikace - je stavba určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti - výjimečně

Více

AKČNÍ PLÁN - REPORTING pro pozemní komunikace ve vlastnictví

AKČNÍ PLÁN - REPORTING pro pozemní komunikace ve vlastnictví Září 2008 AP AKČNÍ PLÁN - REPORTING pro pozemní komunikace ve vlastnictví JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Pořizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno Zpracovatel:: EKOLA group,

Více

Různé možnosti využití systémů vážení vozidel za pohybu (WIM)

Různé možnosti využití systémů vážení vozidel za pohybu (WIM) Různé možnosti využití systémů vážení vozidel za pohybu (WIM) Autor: Emil Doupal, Jiří Novotný, CDV, WP6 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České republiky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y

ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y PRŮZKUMY A ROZBORY (DOPLNĚNÍ)

Více

ARCHIMEDES. Dopravní pr zkum na k ižovatce Masarykova x Pa ížská x Brn nská

ARCHIMEDES. Dopravní pr zkum na k ižovatce Masarykova x Pa ížská x Brn nská Dopravní pr zkum na k ižovatce x x 1 Úvod Znovuotev ením zrekonstruované komunikace Malá Hradební a U Nádraží se o ekává velký vliv na sm rování a chování dopravních proud. Aby bylo možné zhodnotit vliv

Více

Kuřim-jižní obchvat Stanovení intenzity dopravy

Kuřim-jižní obchvat Stanovení intenzity dopravy Kuřim-jižní obchvat Stanovení intenzity dopravy Zpráva 1) Úvod Obsah : 2) Metodika stanovení dopravních intenzit 3) Posouzení jednotlivých variant z hlediska zatížení jednotlivých komunikací Přílohy 1.

Více

AUDIT BEZPEČNOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

AUDIT BEZPEČNOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ AUDIT BEZPEČNOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci Chodník ulice Horská březen str. z celkem 8 Obsah: Obsah. Úvod.. Identifikační údaje údaje zhotovitele bezpečnostního auditu

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu ve vybraném správním území v mapě METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 4 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Více

Statistika nehodovosti 1. pololetí 2017

Statistika nehodovosti 1. pololetí 2017 Statistika nehodovosti 1. pololetí 2017 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu ve vybraném správním území v mapě METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 3 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Více

1. ÚVOD. Vladislav Křivda 1

1. ÚVOD. Vladislav Křivda 1 ODVOZENÍ PŘEPOČTOVÝCH KOEFICIENTŮ SILNIČNÍCH VOZIDEL V DOPRAVNÍM PROUDU DLE JEJICH DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK DERIVATION OF COEFFICIENTS OF ROAD VEHICLES IN TRAFFIC FLOW ACCORDING TO ITS DYNAMIC CHARACTERISTICS

Více

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Údaje

Více

Příloha 1. Výstup pod Baštou. - propojení ulic Palackého a Podhorské (Mostecké) Hluková studie. Člen České asociace akustiků, o.s. Datum:

Příloha 1. Výstup pod Baštou. - propojení ulic Palackého a Podhorské (Mostecké) Hluková studie. Člen České asociace akustiků, o.s. Datum: Příloha 1 Výstup pod Baštou - propojení ulic Palackého a Podhorské (Mostecké) Hluková studie Zpracoval: Mgr. Radomír Smetana Člen České asociace akustiků, o.s. Datum: 25. 8. 2015 Zakázka č.: 15/0610 Počet

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 8. prosince Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad Policie

Více

SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ KOMUNIKACE Úvod STABILNÍ MOBILNÍ

SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ KOMUNIKACE Úvod STABILNÍ MOBILNÍ SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ KOMUNIKACE Úvod SMK 01 Úvod.ppt 2 Základní předpisy Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (Silniční zákon) Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Více

Dopravní model města Kuřim. Dopravní model. DHV CR, spol. s r.o. 12/2009 2

Dopravní model města Kuřim. Dopravní model. DHV CR, spol. s r.o. 12/2009 2 Dopravní model města Kuřim Dopravní model 12/2009 2 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. PODKLADY... 5 2.1. MAPY A GEODATA... 5 - Generel dopravy Jihomoravského kraje, B. Prognostická část, IKP 2004... 5 2.2. PRŮZKUMY...

Více

P R O T O K O L o měření evid.č.36/2010

P R O T O K O L o měření evid.č.36/2010 SON servis spol. s r.o., Šlechtitelů 1, 772 00 Olomouc, tel.: 602704256 P R O T O K O L o měření evid.č.36/2010 Objednatel: EKOSYSTEM, spol. s r.o. Podkovářská 800/6 Strana č.: 1 190 00 Praha 9 Místo měření:

Více

Měření v terénu. 3 základní aktivity měření A. A pořízení videozáznamu a přepis poznávacích značek do elektronické podoby

Měření v terénu. 3 základní aktivity měření A. A pořízení videozáznamu a přepis poznávacích značek do elektronické podoby Směrové dopravní průzkumy - měření v terénu Ing. Martin Langr langr@lss.fd.cvut.cz K612DOP Dopravní průzkumy Cílem měření v terénu je srovnání náročnosti, spolehlivosti a efektivnosti realizace a vyhodnocení

Více

KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ A AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA

KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ A AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ A AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU s. r. o. ATEM Ateliér ekologických modelů, s.r.o. Mgr. Jan Karel PODMÍNKY UPLATNĚNÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ V PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

Více

STUDIE. SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ silnice č. I/2 PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL DOC. DOLEŽEL ING.LOPOUR ING.LOPOUR DOC.

STUDIE. SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ silnice č. I/2 PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL DOC. DOLEŽEL ING.LOPOUR ING.LOPOUR DOC. PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL DOC. DOLEŽEL ING.LOPOUR ING.LOPOUR DOC. DOLEŽEL KRAJ: PARDUBICKÝ INVESTOR: MĚSTO PŘELOUČ NÁZEV AKCE: STUDIE OKRES: PARDUBICE SEVERNÍHO OBCHVATU MĚSTA PŘELOUČ silnice

Více

5. Není nutno čekat na nehody Ing. Jiří Ambros, CDV, Vlasta Michková, ŘSD ČR

5. Není nutno čekat na nehody Ing. Jiří Ambros, CDV, Vlasta Michková, ŘSD ČR 5. Není nutno čekat na nehody Ing. Jiří Ambros, CDV, Vlasta Michková, ŘSD ČR Abstrakt: Bezpečnost silničního provozu na vybraných místech se tradičně hodnotí prostřednictvím nehodovosti. Na potřebné množství

Více

AUDIT BEZPEČNOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

AUDIT BEZPEČNOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ AUDIT BEZPEČNOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci Lokalita Svobody březen 2016 str. 1 z celkem 16 Obsah: Obsah 1. Úvod 1.1. Identifikační údaje údaje zhotovitele bezpečnostního

Více

I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE

I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE Vypracoval ING. M. KOLOUŠEK Zak. číslo 15LI320004 Zodp. projektant ING. M. KOLOUŠEK Datum 10/2015 Tech. kontrola ING. M. KOLOUŠEK Stupeň STUDIE Č. přílohy

Více

Výpočet hluku ze silniční dopravy

Výpočet hluku ze silniční dopravy Výpočet hluku ze silniční dopravy ÚVOD Výpočet hluku z předpokládaného provozu běžné silniční dopravy pro venkovní prostor intravilánu města Přerov je zpracován jako orientační podklad pro zhotovitele

Více

ÚVOD... 2 ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VAZBY... 2 PRŮZKUM TECHNICKÝCH PARAMETRŮ STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY... 3 PRŮZKUM VÝKONŮ STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ

ÚVOD... 2 ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VAZBY... 2 PRŮZKUM TECHNICKÝCH PARAMETRŮ STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY... 3 PRŮZKUM VÝKONŮ STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ 2 3 4 5 6 7 8 ÚVOD... 2 ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VAZBY... 2 PRŮZKUM TECHNICKÝCH PARAMETRŮ STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY... 3 PRŮZKUM VÝKONŮ STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY... 3 4. CHARAKTERISTIKA STÁVAJÍCÍ

Více

Úvod. o Ing. Blanka Brožová

Úvod. o Ing. Blanka Brožová Úvod o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz Standardy obsaditelnosti o Midibus 30 osob o Standardní autobus 60 osob o Kloubový autobus 90 osob o Tramvaj (1 vůz) 70 osob o Kloubová tramvaj 130

Více

KONFERENCE NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR KAPITOLA 9 VELKÉ KARLOVICE A SLOVÁCKO, KVĚTNA 2007

KONFERENCE NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR KAPITOLA 9 VELKÉ KARLOVICE A SLOVÁCKO, KVĚTNA 2007 VYUŽITÍ VYBRANÝCH NOVĚ POSTAVENÝCH CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ A UŽÍVÁNÍ CYKLISTICKÝCH PŘILEB ING. JIŘÍ ČARSKÝ, ČVUT v Praze - Fakulta dopravní, Katedra dopravních systémů, www.fd.cvut.cz, E-MAIL: carsky@fd.cvut.cz

Více

Vyhodnocení monitoringu nákladní dopravy související s provozem závodu společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Vyhodnocení monitoringu nákladní dopravy související s provozem závodu společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. Vyhodnocení monitoringu nákladní dopravy související s provozem závodu společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. v Nošovicích Vypracoval: Ing. Jan Kudělka Datum: 31.8.2009 Zadavatel monitoringu:

Více

Kapacita větve mimoúrovňové křižovatky Pražský okruh x K Barrandovu. Abstrakt. 1. Úvod. 2. Dopravní průzkum

Kapacita větve mimoúrovňové křižovatky Pražský okruh x K Barrandovu. Abstrakt. 1. Úvod. 2. Dopravní průzkum Kapacita větve mimoúrovňové křižovatky Pražský okruh x K Barrandovu Ing. Luděk Bartoš (EDIP s.r.o., bartos@edip.cz), Ing. Vladislav Rozsypal (EDIP s.r.o., rozsypal@edip.cz), Ing. Jiří Kašpar (DHV CR s.r.o.,

Více

1. ÚVOD PODKLADY ZÁKONY, NORMY, VYHLÁŠKY STUDIE, POSOUZENÍ A OSTATNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE OSTATNÍ PODKLADY...

1. ÚVOD PODKLADY ZÁKONY, NORMY, VYHLÁŠKY STUDIE, POSOUZENÍ A OSTATNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE OSTATNÍ PODKLADY... OBSAH Strana 1. ÚVOD... 2 2. PODKLADY... 3 2.1. ZÁKONY, NORMY, VYHLÁŠKY... 3 2.2. STUDIE, POSOUZENÍ A OSTATNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 3 2.3. OSTATNÍ PODKLADY... 3 3. NADŘAZENÁ KOMUNIKAČNÍ SÍŤ (R43, I/43)...

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. října Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září Policie České

Více

Mobilní zdroje Ing. Jiří Jedlička

Mobilní zdroje Ing. Jiří Jedlička ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Mobilní zdroje Ing. Jiří Jedlička Obsah Doprava Vozový park - věková skladba, typ pohonu, EURO Sčítání dopravy Emise

Více