MASARYKOVA UNIVERZITA. Katedra sportovní edukace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA. Katedra sportovní edukace"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní edukace Pohybová soustava - svaly dolních končetin, jejich posilování, testování a prevence úrazů - strečink Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D. Vypracovala: Veronika Šimková TVSP 3 Brno 2006

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem práci vypracovala samostatně a na základě literatury. Souhlasím, aby moje práce byla uložena na Masarykově univerzitě v knihovně Fakulty sportovních studií a zpřístupněna ke studijním účelům.. podpis

3 Děkuji Mgr.Pavlíně Vaculíkové, Ph.D. za odborné vedení a cenné rady při zpracovávání bakalářské práce

4 Obsah Úvod Svaly Dělení svalů podle tvaru Dělení svalů podle funkce Dělení svalů podle vztahu ke kloubům Tkáň svalová Struktura skeletálních svalů Funkce skeletálních svalů Stavba svalů Aktivní činnost svalů Svaly dolní končetiny Strečink Historie strečinku Cíl a zdravotní význam strečinku Metody strečinku Zásady provádění strečinku Zařazení strečinku do cvičební jednotky a jeho praktické provádění Diagnostika svalů Testy svalů s tendencí ke zkrácení Testy svalů s tendencí k ochabování 30 5.Protahovací cviky na svalstvo s tendencí ke zkracování a posilovací cviky na svalstvo s tendencí k ochabování Protahování svalů s tendencí ke zkracování Posilování svalů s tendencí k ochabování Cviky zaměřené na posílení zadní strany stehen a posilovací cviky na lýtkové svaly... 53

5 Závěr..57 Resumé..58 Použitá literatura.59

6 ÚVOD Téma Svalstvo dolních končetin, testování, posilování a strečink jsem si vybrala, protože se již několik let aktivně věnuji fitness a v této práci bych chtěla rozebrat anatomii svalů, jejich způsoby protahování a posilování, také testování a strečink. Tato práce je určena jak začátečníkům, kteří se chtějí dozvědět obecné zásady ve fitness, tak i pro pokročilé, kteří si mohou ověřit správný způsob provedení cviků, popřípadě se dozvědět i něco nového, protože pohyb je významnou složkou našeho života a měl by se vyskytovat v každodenním režimu našeho dne. Nalezení času na trénink jak v posilovně, tak i jiných pohybových složek a jejich vtěsnání mezi běžné povinnosti, vyžaduje značnou dávku kreativity. Jen malá většina z nás vydrží svůj cíl realizovat a vytrvat. Svalstvo dolních končetin relativně nejméně trpí nedostatkem pohybu, tedy i současnými změnami způsobu života. Ze všech svalových skupin těla právě svaly dolních končetin používáme denně. Často celý den nezvedneme paže, ale všichni uděláme aspoň jisté množství kroků. Z vlastních zkušeností vím, že mezi nejochablejší svaly těla, zvláště u žen, patří svaly hýžďové. Chůze na vysokých podpatcích vylučuje tyto svaly z činnosti a tím přispívá k jejich atrofii. Navíc má tělo v oblasti hýždí tendenci ke zvýšenému ukládání tuku. Opět existuje dvojí cesta k nápravě této estetické, ale především funkční vady, a to cvičením se zátěžemi, které pomohou zpevnit hýžďové svaly a úpravou stravy a aerobní prací, která pomůže zbavit se nadbytečného množství tuku, proto v této práci uvádím i nějaké účinné cviky na svalstvo hýžďové.. 6

7 1. SVALY Kostra je pokryta průměrně 650 svaly, které vytvářejí různé kontury a tvary. Odborníci na anatomii se neustále nemohou shodnout na přesném počtu svalů. Hlavní překážkou v těchto dohadech je otázka, zda jsou určité svaly jedinou jednotkou nebo dvěma jednotkami spolupracujícími na jedné činnosti. Obecně se uvádí, že tělo obsahuje 650 svalů. Ačkoliv každý sportovec, který se věnuje posilování, posiluje také kosti, vazy a šlachy, jsou to svaly, které mají z tohoto sportu největší užitek. Svaly jsou výsledkem naší práce. Svaly jsou symbolem síly, ačkoliv opravdová síla záleží spíše na síle a délce šlach než na svalu samotném. Úloha šlach a vazů je často opomíjena, minimálně do té doby, dokud si nějakou šlachu či vaz nenatrhneme [8]. Obr. 1. Svaly dolních končetin 1.1 Dělení svalů podle tvaru: - vřetenovitý: 2-4hlavý - dvojbříškový - oblý - dlouhý - krátký 7

8 - plochý - kruhovitý 1.2 Dělení svalů podle funkce: - musculus (m) flexor - ohybač - m. extensor - natahovač - m. abductor - odtahovač - m. adductor - přitahovač - m. sphincter - svěrač - m. dilatator - rozvěrač - m. levator - zvedač - m. depressor - stahovač - synergisté (agonisté) = svaly, stejné funkce účastnící se na jednom pohybu - antagonisté = svaly působící protichůdně - sval hlavní = nejvýznamněji se podílí na daném pohybu, jeden ze synergistů - sval pomocný = spolupůsobí se svalem hlavním - sval neutralizační = ruší nežádoucí směry pohybu vykonávané hlavními a pomocnými svaly - sval fixační - zpevní část těla, ze které pohyb vychází 8

9 1.3 Dělení svalů podle vztahu ke kloubům: a) jednokloubové - působí pohyb v jednom kloubu b) dvou a vícekloubové antigravitační - svaly udržují vzpřímené držení těla (extensory na dolních končetinách, vzpřimovače trupu) [14]. 1.4 Tkáň svalová (sval) je tvořena protáhlými buněčnými strukturami, jejichž hlavní funkcí je kontrakce. Další funkcí je zkracování a smršťování. Svalová tkáň odpovídá za většinu druhů pohybu lidského těla [3]. Celkem můžeme rozlišit 3 typy svalové tkáně příčně pruhovanou svalovou tkáň kosterní - skeletální, příčně pruhovanou svalovou tkáň srdeční, hladkou svalovou tkáň. Skeletální tkáň je nejdůležitější z hlediska posilování, proto se o těchto svalech v naší práci budeme zmiňovat nejčastěji. Srdeční sval můžeme najít pouze v srdci samotném. Jeho hlavní povinností je tlačit krev artériemi, žílami a kapilárami. Hladké svaly tvoří stěny vnitřních orgánů jako je tlusté a tenké střevo, dýchací ústrojí a většina našeho reprodukčního systému. Skeletální svaly naplňují doslova svůj název, neboť většina z nich se upíná na kostru (skelet). Tomuto typu se také říká příčně pruhovaný, neboť se zde střídají světlé a tmavé proužky. Na rozdíl od hladkých a srdečních svalů, u nichž dochází ke kontrakci nekontrolovaně (nemáme nad nimi žádnou moc), je kontrakce skeletálních svalů důsledkem především naší vlastní vůle. Znamená to, že tyto svaly můžeme zatínat kdykoliv chceme. Skeletální svaly jsou pokryty a drženy u sebe fibrózní pojivovou tkání zvanou fascie. Fascie můžeme rozdělit do dvou typů povrchové a hluboké. Hluboká fascie se skládá z vrstev husté pojivové tkáně a můžeme ji nalézt mezi 9

10 jednotlivými svaly a mezi skupinami svalů. Stejně jako povrchová fascie i fascie hluboká je plná nervů, krevních a lymfatických cest. 1.5 Struktura skeletálních svalů Skeletální svaly jsou tvořeny dlouhými svalovými buňkami zvanými svalová vlákna. Tato vlákna dávají skeletálnímu svalu pruhovaný vzhled. Svalová vlákna jsou tvořena menšími vlákny zvanými myofilamenty. Svalová vlákna jsou zásobována krví prostřednictvím sítě kapilár, drobných krevních cestiček, které vedou od větších artérií. Kapiláry plní dvě hlavní funkce: přinášejí kyslík a krev bohatou na výživné látky do svalu, a zároveň odstraňují odpadní produkty metabolismu. Svalová kontrakce je pod kontrolou centrálního nervového systému a působí na principu všechno nebo nic. Aby mohlo dojít ke kontrakci, je třeba určitého stimulu. Pokud k takovému stimulu dojde, svalové vlákno se maximálně stáhne. Menší stimul neznamená, že dojde k menší kontrakci daného svalového vlákna. Pokud sval obdrží alespoň minimální stimul, dojde vždy k plné kontrakci určitého svalového vlákna. Velikost a síla svalové kontrakce závisí na počtu svalových vláken, které se jí účastní, ne na intenzitě kontrakce každého vlákna. Pokud zvedneme 10kg činku, výsledná kontrakce zapojí více svalových vláken, než když zvedneme činku o váze 5kg. Jednotlivá svalová vlákna se stahují se stejnou intenzitou. 1.6 Funkce skeletálních svalů Skeletální svaly mají tři hlavní funkce pohyb, produkci tepla a držení tepla. Při normálních každodenních aktivitách, kontrakce a relaxace svalů produkuje tolik tepla, aby bylo možné udržet vnitřní tělesnou teplotu průměrně 37 stupňů 10

11 Celsia, 98 stupňů Fahrenheita. Dokonce i normální držení těla je dílem skeletálních svalů [8]. 1.7 Stavba svalů Sval se skládá z části masité svalového bříška a části šlašité šlachy. Masitá část Svalové bříško je aktivní částí svalu vyvolává pohyb kontrahuje se. Skládá se z mnoha snopců a snopečků svalových vláken. Svalové vlákno je mnohojaderným útvarem, dlouhým několik milimetrů až řadu centimetrů a tlustým 10 až 200mm, který je obalen vzrušivou membránou, která umožňuje vedení nervového vzruchu [2]. Svalová vlákna - můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin rychlá (bílá) a pomalá (červená). Poměr mezi pomalými a rychlými vlákny je dán geneticky a nemůže se v průběhu života příliš změnit [8]. Červená vlákna obsahují velké množství myoglobinu a cytochromu a velký počet mitochondrií. Jejich kontrakce je pomalejší, ale mohou se kontrahovat velice dlouho. V lidském těle tvoří například extenzory páteře a dýchací svaly [2]. Díky intenzivnímu výkonnostnímu tréninku dojde ke snížení množství rychlých vláken na úkor vláken pomalých. Dochází také k transformaci. Pomalá svalová vlákna se začnou podobat rychlým, jsou výkonnostně orientována. Pokud toto máte na paměti, bude Vám jasné, proč výkonnostní trénink vede ke zvýšení síly, objemu a hustoty (Anja Langer, profesionální kulturistka) [8]. 11

12 Bílá vlákna obsahují méně mitochondrií i myoglobinu, ale naopak větší počet myofibril což je bílkovina, hlavně aktin a myozin. Kontrahují se rychle, dříve se ale unaví. Například malé svaly kontrolující oči a prsty jsou schopny velmi rychlých pohybů, ale rychle se unaví. Dochází totiž ke snížení množství myoglobinu, proteinu, který na sebe váže kyslík, neboť rychlost, jakou byly svaly nuceny k pohybu, způsobila vyčerpání této důležité látky. Rychlá svalová vlákna obsahují také méně kapilár než vlákna pomalá. To znamená, že v nich dochází k pomalejšímu doplnění výživných látek. Menší množství kapilár a myoglobinu způsobuje, že je v těchto svalech méně červených krvinek, které dávají svalům charakteristickou barvu. Tyto svaly jsou proto často nazývány bílé [8]. Svalová vlákna nenacházíme v organizmu jednotlivě, ale vytvářejí se svazky. Jednotlivá svalová vlákna, snopečky a snopce jsou na povrchu obalena tenkým vazivem svalovou povázkou, která udržuje tvar svalu. Šlašitá část - Každé svalové bříško má na začátku a na konci vazivový útvar šlachu. Je to pevný, ale pružný útvar přidržující sval u kosti. Úpon šlachy na kost je velmi pevný. Snadněji dojde k vytržení kosti než šlachy od kosti. Šlachy nelze kontrahovat [2]. 1.8 Aktivní činnost svalů Jakmile se začátek a konec svalu přibližují, sval se smršťuje, jedná se o aktivitu izotonickou. Svalovou kontrakci můžeme mít ale i tehdy, je-li po dobu kontrakce délka svalu konstantní. Začátek a konec jsou stále ve stejné vzdálenosti. Tato kontrakce se nazývá izometrická. Pokud se konce svalu od sebe vzdalují jedná se o excentrickou kontrakci. Svaly jsou v neustálém napětí. I v noci, pokud spíme, je sval v určitém napětí - klidové napětí svalový tonus. Svaly nepracují jako samostatná jednotka, ale spolupracují a nejjednodušší spolupracující jednotkou jsou svaly protilehlé = antagonisté [2]. 12

13 Při vlastní svalové činnosti se často izometrická a izotonická kontrakce střídají: např. chceme-li ze stoje spatného přejít do výponu (stoje na špičkách) pohyb je zahájen izometrickou kontrakcí lýtkového svalstva (tonus svalů se zvyšuje až do překonání váhy těla), následuje izotonická kontrakce (svaly se skutečně zkracují a začíná vlastní pohyb výpon, po dosažení výponu nastupuje opět kontrakce izometrická (vysoký tonus, pohyb je ukončen). Izometrická kontrakce představuje různé pohybové výdrže. Kontrakcí svalů je při tom komprimováno cévní řečiště a sval se proto unaví a ochabne [6]. S činností svalů souvisí i činnost kloubů tam se může jednat např. o flexi, extenzi, addukci nebo abdukci. Svaly, které tento pohyb vykonávají, se nazývají buď flexory, extenzory nebo adduktory, abduktory. Tyto dvě skupiny (například flexory, extensory) vždy spolupracují. Pokud např. ohýbáme DK (dolní končetinu) v kolenním kloubu do flexe, extenzorová skupina tento pohyb přibrzďuje a koriguje. Tato svalová souhra se nazývá synergická. Svaly pracující jsou agonisté a svaly spolupracující jsou antagonisté. Dále můžeme svaly rozdělit na svalstvo posturální a fázické. Svalstvo posturální, antigravitační, má za úkol udržovat naše tělo ve vzpřímeném postoji. Jejich svalový tonus je vyšší a mají tendenci ke zkracování. Jsou složena převážně z vláken červených, vytrvalých, pomalých, ale rychle regenerujících. Svaly fázické, umožňující pohyb, mají klidový tonus nižší a mají sklon k oslabování, jsou složena ze světlých vláken, rychlých, rychle unavitelných a s pomalou regenerací. [10]. 13

14 2. SVALY DOLNÍ KONČETINY (DK) Svaly na DK můžeme rozdělit do několika skupin, podle umístění, funkce (fce), i podle ladných křivek, které jsou tak typické pro sportem vypracovaná těla. Jak je ale získat? Základem je vědět jaké funkce svaly plní a pak už je vše jen na samotném člověku. Hlavní funkcí DK je stoj a chůze - stabilita a lokomoce těla. Tomu odpovídá i specifické uspořádání horních končetin (HKK) a DKK, i když obecný plán stavby je stejný. Stabilita těla je zajištěna především koncentrací největší svalové hmoty těla kolem kyčelního kloubu. Stabilní lokomoční aktivitu zajišťuje především mohutný extenční aparát kolenního kloubu a omezená pohyblivost nohy (míněno od kotníku dolů) se zachovanou pružností nožních kleneb. Svaly jsou mohutné všude tam, kde je slabý vazivový aparát a kde je nutné vytvořit brzdící systém, který by zabránil přetížení kloubu. Z kineziologického hlediska má DK tři segmenty: 1) pánev a kyčel 2) oblast kolene 3) nohu 1) Pánev a kyčel: kyčelní svaly se nachází na přední a na zevní straně kyčelního kloubu. Jsou to: Bedrokyčlostehenní sval - provádí flexi (ohnutí) bederní páteře - zvětšuje bederní prohnutí, účastní se flexe kyčle. Je typickým svalem vykročení. Sval balancuje tělo ve stoje i v sedě. Je trvale zatížen, a proto má tendenci ke zkracování se všemi důsledky vyplývajícími z jeho funkce - bolesti v oblasti bederní páteře a zkrácení kroku. Velký sval hýžďový - je součástí zevní vrstvy zevních kyčelních svalů. Provádí extenzi (zanožení), udržuje vzpřímené postavení trupu. Zajišťuje chůzi do schodů a není bez něj možný výskok. 14

15 Střední sval hýžďový - vyvolává unožení (abdukci) a rotaci stehna, je výrazně aktivován při stoji na jedné noze. Je obdobou deltového svalu HKK. Malý sval hýžďový - jeho funkce je shodná jako u středního svalu hýžďového, má znatelně menší sílu. Vnitřní vrstva rotátorů - má několik zástupců a jejich funkce je více méně shodná - zevní rotace v kyčli a integrita (celistvost) kloubu. Svaly vnitřní strany stehna - probíhají od pánve ke kosti stehenní jsou především adduktory = přitahovači stehna. 2) Oblast kolene: svaly kolenního kloubu jsou uloženy na přední a zadní straně stehna. Čtyřhlavý sval stehenní - hlavní funkcí je extense v kolenním kloubu, flektuje také kyčli. Je důležitý pro chůzi - vykročení, stabilizuje postavení kolene. Dvojhlavý sval stehenní - na zadní části stehna provádí jeho extensi a addukci. Pološlašitý a poloblanitý sval - provádí extense stehna, flexe bérce Tři předchozí svaly, označované jako hamstringy, jsou typickými ohybači kolene, jejich aktivita závisí na poloze trupu, která se stoupajícím předklonem roste. 3) Noha: svaly ovlivňující postavení a funkci nohy jsou dlouhé, uložené na přední, zevní a zadní straně bérce. Trojhlavý sval lýtkový je významným flexorem nohy - umožňuje výpon. Jeho svrchní část má spíše dynamickou funkci (chůze), zatímco hlubší svalové snopce zajišťují statickou sílu. 15

16 Dále jsou to hluboké svaly bérce ovlivňující pohyby nohy a prstů, jejichž důležitou funkcí je také udržení fyziologické stavby nožní klenby (podélné i příčné). Zdravé postavení nohy tedy závisí hlavně na posílení lýtkových svalů. Nesmíme zapomínat, že každý sval je ovládán nervem a ten zase naší mozkovou kůrou a jen my sami můžeme správné provedení pohybu ovlivnit. Tělo se řídí zákonem nejmenšího výdeje energie, a proto je i při náročném posilování neustále nutné kontrolovat postavení končetin a provedení pohybů, které není vždy právě energeticky nenáročné [11]. Obr. 2. Přehled svalů dolní končetiny přední a zadní pohled 1) hluboké natahovače nohy a prstů nohy, 2) holenní sval přední (natahovač nohy) 3) zevní hlava čtyřhlavého stehenního svalu, 4) stehenní sval přímý 5) natahovač stehenní povázky, 6) sval krejčovský 7) vnitřní hlava 6) čtyřhlavého stehenního svalu, 8) vnitřní hlava trojhlavého lýtkového svalu 16

17 Obr. 3. Pohled z boku 1 - přední bércové svaly, 2 - vnitřní hlava čtyřhlavého stehenního svalu, 3 - stehenní sval přímý, 4 - sval krejčovský, 5 - skupina svalů přitahovacích, 6 - trojhlavý sval lýtkový, 7 - úponová šlacha trojhlavého svalu lýtkového (Achillova šlacha) [12]. 17

18 3. STREČINK Strečink je neodmyslitelnou součástí každého tréninku Strečinkem předcházíme různým zraněním jako je natažení nebo přetržení svalu a také dochází ke zlepšení funkčnosti daných svalových partií. Ve skutečnosti je strečink jednou z nejvíce podceňovaných forem cvičení, proto se Vám v této kapitole pokusíme přiblížit to, co by každý z nás měl vědět, pokud se rozhodne pro jakoukoliv sportovní činnost. Strečink pochází z anglického slova stretch - protažení, natažení, roztažení, cílené protažení svalu či skupiny svalů, jehož funkcí může být snižování svalového napětí, udržování nebo zvyšování pohybového rozsahu v kloubně svalových jednotkách, prevence úrazů, uvědomování si vlastního těla, jednotlivých skupin svalů, usnadnění celkové relaxace, prevence nebo odstraňování svalových dysbalancí a součást rozcvičení nebo závěrečné části cvičební jednotky (CJ) [7]. 3.1 Historie strečinku Stopy strečinku lze nalézt už v dávné historii, především v Japonsku a Číně v gymnastickém cvičení Taichi. U dalších starověkých národů (Řeků, Kréťanů, Egypťanů, Hebrejců) nalézáme podobné pomalé pohyby spolu s vysvětlením jejich smyslu pro tělesnou a duševní rovnováhu. Některé prvky strečinku můžeme najít v józe, jejíž ucelený systém vznikl před několika tisíci lety a má svůj původ v Indii. Pod názvem strečink se toto cvičení objevuje v 70. letech minulého století [1]. Za otce strečinku je považován Bob Anderson, který jej začal propagovat především jako účinnou preventivní ochranu před poraněním pohybového systému [9]. 18

19 Propagátorem švédského strečinku je rehabilitační a sportovní pracovník Sólverbern, který ve své metodě využívá proprioceptivní neuromuskulární facilitaci (PNF). U nás se první semináře zaměřené na strečink konaly v roce 1984 a od té doby se cvičení strečinku zařazuje a úspěšně využívá v různých formách pohybových aktivit. Ve strečinku najdeme základ pro různé pomalé techniky, jako jsou pilates, power stretch a jiné dnešní druhy strečinku [1]. 3.2 Cíl a zdravotní význam strečinku Cílem je: Především prevence a minimalizace již přítomných svalových dysbalancí a je jedním z prostředků urychlení regenerace [7]. Co je svalová dysbalance? Jde o poruchu svalové koordinace následkem poruchy centrálního řízení nebo poruchu způsobenou nevhodným funkčním zatěžováním organismu. Nevhodným zatěžováním může být jak nadměrné, tak nedostatečné, případně dlouhodobě nerovnoměrné, jednostranné. Dochází pak k narušování svalové rovnováhy svalové synergii. Agonisté se zkracují, antagonisté ochabují. Nepříznivé důsledky svalové dysbalance mohou mít jak místní, tak celkový charakter. V obou případech dochází postupně k trvalému poškozování svalů a měkkých tkání kloubů, opotřebování kloubní chrupavky a následně i poškozování stavby kosti. Je proto nutné znát a hlídat správné pohybové stereotypy, vyhýbat se jednostranným činnostem, zvyšovat intenzitu, popřípadě dobu trvání, případně stereotypy kompenzovat a organismus zatěžovat přiměřeně. Dbát na vhodnou regeneraci a rehabilitaci [10]. Zkrácené svaly působí tlumivě na svaly oslabené a to je hlavní příčinou vadného držení těla. Pravidelným cvičením strečinku můžeme velmi ovlivnit správné držení těla a odstranit tak svalovou dysbalanci, která je často příčinou funkčních 19

20 poruch a bolestí. Cvičením se také zlepšuje vyměšování a kladně působí na odstranění deprese a stresu. Člověk, který cvičí, má více energie a může vykonávat každodenní práci snadněji. Některé studie dokonce ukazují, že pravidelná pohybová aktivita zpomaluje proces stárnutí [1]. Častou otázkou cvičících je, zda mohou cvičit v období nemoci, pokud jsou vyčerpáni chřipkou, horečkou nebo cítí únavu, či bolest. V tomto období je lepší cvičení úplně vynechat, ale bohužel se každodenně setkáváme s lidmi, kteří cvičí v oslabení, nebo naopak s lidmi, kteří nevyužívají strečink vůbec. 3.3 Metody strečinku 1) STATICKÝ - do polohy, v níž cítíme mírný tah, vydržíme s, poté povolíme a relaxujeme na cca 3 s, poté opět protáhneme na dobu přibližně 20-30s. Neprotahujeme až do bolesti, protože by mohlo dojít k poškození svalu nebo šlachy. Protahování má být uvolněné udržování nebolestivého napětí se soustředěnou pozorností na protahované svaly. V této metodě jde o obelstění reflexního obranného systému svalu (napínací reflex). Podle Andersona se nemá strečink provádět nadměrným tahem, který reflexní obranu svalu (jeho stažení) vyvolává drastické protahování svalů, při kterém dochází k bolesti a vyvolání odporu napínacím reflexem, Anderson zcela zamítá jako nefunkční a nebezpečné (riziko mikroskopických zranění svalových vláken) [9]. Příklad : Stoj spojný - rovný předklon (obr.4) Cvičící se zvolna předklání s rovnými zády, ruce má opřeny o lavičku a předklon ukončí v momentě, kdy pocítí mírný tah na zadních stranách stehen. V této fázi vydrží s, během nichž se napětí vytrácí. Po této výdrži pozvolna zvětšuje předklon až do té doby, dokud se neobjeví opět napětí v protahovaných svalech. 20

21 Následuje stejně dlouhá výdrž v tomto rozvíjejícím napětí, kdy mizí postupně pocit tahu. Obr. 4. Stoj spojný - rovný předklon 2) DYNAMICKÝ - zahrnuje pohyby částí těla s postupným zvyšováním dosahu a rychlosti pohybu. Nesmí se však měnit dynamický strečink s balistickým. Dynamický se skládá z kontrolovaných švihů paží a nohou až k hranici pohybu. Balistický strečink znamená snahu dostat část těla za hranici běžného rozsahu pohybu. Dynamické cviky nejsou žádné poskoky či trhané pohyby. Příkladem dynamického strečinku jsou pomalé, kontrolované švihy nohou (například: stoj na pravé a hmitání levou dolní končetinou přednožmo a zánožmo) nebo rotace trupu. Dynamický strečink zlepšuje dynamickou flexibilitu a je vhodný jako součást zahřívacích cviků pro aktivní nebo aerobní cvičení (jako je tanec či bojová umění). Dynamické strečinkové cviky by měly být prováděny v sériích po 8-12 opakováních. Cviky neprovádíme do únavy, protože unavené svaly mají menší ohebnost, což snižuje rozsah pohybu. Pokračování ve cvičení při únavě vede k narušení nervové kontroly vašich svalů při sníženém rozsahu pohybu ve cviku (a následně ke snížení flexibility). Jakmile dosáhneme maximálního rozsahu pohybu určitého kloubu, měl by se v rámci dané tréninkové hodiny přestat tento cvik vykonávat. 21

22 Unavené a přepracované svaly již nedosáhnou maximální polohy a kinestetická paměť svalu si uchová zkrácený rozsah pohybu [15]. 3) POSTIZOMETRICKÁ RELAXACE terapeutická metoda, která využívá ochranného útlumu. Sval, který chceme protahovat, nejprve izometricky zatížíme působíme proti odporu cca 7 s. Reakcí na tuto zátěž je ochranný útlum a sval relaxuje - pak na dobu 3 s uvolníme, poté opět sval protáhneme na dobu přibližně 15 s, a to tak, abychom nevyvolali napínací reflex Využitím této metody dojde k lepšímu protažení než u statického strečinku. [7]. I přes to, že je metoda postizometrické reklaxace velmi účinná, z vlastní zkušenosti víme, že se v posilovnách nevyužívá tak, jak by měla. Příklad: Stoj skrčmo zánožný pravou s předklonem trupu (obr.6) V základní poloze podle obrázku je stabilita trupu při stoji na jedné noze zajištěna volnou paží držící se pevné opory. Fixaci pánve ve stálém podsazení napomáhá jednak předklon trupu, jednak pokrčení stojné DK, ale hlavně kontrakce dolních břišních svalů. Ruka na protahované straně drží zanoženou nohu za kotník. K protažení nedochází pouze tahem paty k hýždi, ale hlavní napětí vzniká jako výslednice protitahu pánve vpřed do podsazení a stehna vzad do zanožení [9]. Obr.6. Stoj skrčmo zánožný pravou s předklonem trupu 22

23 4) PROPRIORECEPTIVNÍ NEUROMUSKULÁRNÍ FACILITACE terapeutická metoda, která využívá efektu reciproční inhibice antagonisty. Nejprve aktivizujeme agonistu (izometrická zátěž jako u PIR), čímž dojde k odtlumení antagonisty a jeho následné protažení je účinnější [7]. Příklad: Vzpor dřepmo zánožný pravou (obr.7) Cvičící zaujme základní polohu podle obrázku. Těžiště těla je udržováno nad nohou ve výpadu a nad dlaněmi opřenými o zem, protahované svaly jsou tak maximálně odlehčené. Zanožená DK se opírá kolenem o podložku, špička nohy je v mírné vnitřní rotaci. Protlačováním pánve vpřed dochází k protažení svalu bedrokyčlostehenního, pociťovanému jako pnutí na přední straně kyčelního klubu. Efekt protažení lze umocnit kontrakcí stejnostranného hýžďového svalu na protilehlé straně kloubu. Pohyblivější cvičící může uchopit zanoženou DK za kotník a lehce přitahovat holeň ke stehnu. Působnost cviku je pak intenzivněji zacílena dvoukloubový přímý sval stehenní [9]. Obr.7 Vzpor dřepmo zánožný pravou 3.4 Zásady provádění strečinku 1. důkladné zahřátí je nezbytné, cílem je prokrvení a zaktivování celého organismu [5]. 2. cvičební úbor by měl být vždy teplý prochlazení snižuje účinek cvičení, a zároveň volný, aby nebránil rozsahu pohybu 23

24 3. klidné prostředí - v domácím prostředí je správné protažení více reálné, než v hlučných posilovnách 4. volený cvik musí být cílený a účelný zaměřen na zkrácenou svalovou skupinu, je vhodné střídat varianty cviku, kdy je sval protahován pod různými úhly tahu, zabráníme tím vytvoření zautomatizovaného návyku, který snižuje účinnost cvičení 5. protahovací poloha se zaujímá i opouští uvolněně a pomalu 6. v krajní poloze nehmitáme 7. dýchání v průběhu cvičení musí být přirozené a pravidelné 8. každý cvik je vhodné opakovat 2-3x 9. pro docílení většího protažení svalů je vhodné cvičit pravidelně, nejlépe denně. Pokud je cvičení účinné, pak jeho účinky ucítíme až 90 min po cvičení a stopy zvýšené kloubní pohyblivosti přetrvávají až dva dny. 10. cviky je dobré pravidelně obměňovat 11. při protahování dlouhých svalů by měl jít tah vždy do podélné osy svalu. 12. výchozí poloha by neměla být fyzicky náročná z důvodů aktivace posturálního svalového systému. tzn.volíme co nejnižší polohu (leh, sed), ve které můžeme nejlépe dosáhnout svalového uvolnění. 13. je vhodné kombinovat cviky na lokální protažení se cviky, při kterých se současně protahuje více na sebe navazujících svalových skupin. [7]. 24

25 3.5 Zařazení strečinku do cvičební jednotky a jeho praktické provádění Strečink je součástí rozcvičky a závěrečné části cvičební jednotky. Při volbě cviků vycházíme z individuální diagnostiky pohybového aparátu. Strečink prováděný na začátku CJ - pomáhá tělo připravit na další zátěž a snižuje riziko úrazu. Cílem je snížit svalový tonus ve zkrácených svalech tak, aby byly méně dráždivé a při posilování nepřebíraly funkci oslabených svalových skupin. Strečink prováděný na konci CJ pomáhá zklidnit organismus, omezit vznik bolesti hlavních posilovacích svalů (odplavení kyseliny mléčné ze svalu) a rozvíjet flexibilitu. V prvních měsících může být protahování a posilování i v poměru 1:1 [9]. Strečink jako součást rozcvičky Provádí se po úvodním zahřátí a výdrže u jedné svalové skupiny jsou obvykle sekund, ale mohou být i delší. Protáhnout by se měly nejlépe všechny svalové partie, ale v časové nouzi je nutné protáhnout alespoň svaly, které se budou v tréninku posilovat, nebo které s těmito svaly funkčně souvisí. Strečink zařazený během cvičení Nejčastěji se strečink aplikuje na procvičovaný sval, ale může být samozřejmě zařazovaný i na svaly protilehlé, hlavně v případě jejich hyperaktivity či zkrácení (protažení beder před posilováním břicha). Také je možné protahovat svaly, které svojí nadměrnou aktivitou znesnadňují správné technické provedení cviku a tím zacílení na ochablé svaly (protažení beder před posilováním hýžďových svalů). Zařazuje se mezi sériemi či nástupy, výdrže jsou přibližně stejné jako při rozcvičovacím strečinku. 25

26 Strečink zařazený po cvičení Má být delší než rozcvičovací. Je zaměřený na procvičené svaly, ale i na svaly ostatní pro zvýšení pohyblivosti a odstranění napětí kolem páteře. Velice citlivě je třeba přistupovat ke strečinku svalů nadměrně prokrvených v důsledku intenzivního tréninku. Nemá li cvičenec dostatek trpělivosti, pak je lepší strečink o pár hodin odložit, ale nevynechat. Strečink používaný mimo cvičení. Vzhledem k přestávkám mezi jednotlivými tréninky běžných návštěvníků fitcenter by nestačilo zkrácené nebo bolavé svaly protahovat pouze v rámci návštěvy posilovny. V případě zkrácených svalů se doporučuje pravidelně protahovat minimálně jednou denně, lépe ráno a večer. Frekvence strečinku je zdůvodněna nutností přeměnit zároveň s protažením i pohybové stereotypy. To se týká zejména svalů obklopujících zejména krční páteř. Jejich časté protahování dokáže ulevit i v případě chronických bolestí hlavy nebo za krkem [9]. 26

27 4. DIAGNOSTIKA SVALŮ Pro testování svalů jsme použily metody, které uvádí (Tlapák, 2004). Máme tyto metody vyzkoušené samy na sobě i na některých klientech a velice se nám osvědčily. U některých náročnějších cviků uvádíme obrázky. U snadnějších cviků obrázky neuvádíme. 4.1 Testy svalů s tendencí ke zkracování Testování ohybačů kyčelních, přímého svalu stehenního a napínače stehenní povázky Probíhá v lehu na kraji masérského stolu, popř.na mírně šikmé lavičce hlavou dolů. Cvičící pažemi objímá a přitahuje jednu skrčenou dolní končetinu k hrudníku (výsledkem má být přiložení beder k podložce). Druhou dolní končetinu volně spustí přes okraj stolu. Instruktor fixuje tlakem ruky skrčené koleno a průběžně kontroluje ploché přiložení beder k podložce. Hodnocení: a) je-li koleno testované dolní končetiny výše než kyčelní kloub, je zkrácen sval bedrokyčlostehenní. b) je-li v kolenním kloubu úhel větší než 90 stupňů, je zkrácen přímý sval stehenní. c) je-li stehenní kost odkloněna od osy těla stranou, je zkrácen napínač stehenní povázky ( je-li stehno rotováno zevně, je zkrácen sval krejčovský). Test zadní strany stehna ( hamstringy) (obr 8, 9) Jako rychlý informativní test se používá sed se zcela rovnými zády a s křížovou kostí kolmo k podložce (obr.8). Jsou-li zkráceny hamstringy, klient tuto polohu nedokáže zaujmout (pánev se vyklenuje vzad, záda jsou kulatá). Pro detailnější posouzení se používá složitější test (obr.9). Klient leží na zádech, netestovaná dolní končetina je natolik pokrčena, aby byla bedra celou plochou přiložena 27

protahovací poloha se zaujímá i opouští uvolněně a pomalu v krajní poloze nehmitat dýchání v průběhu cvičení musí být přirozené a pravidelné každý

protahovací poloha se zaujímá i opouští uvolněně a pomalu v krajní poloze nehmitat dýchání v průběhu cvičení musí být přirozené a pravidelné každý STREČINK Stopy strečinku lze nalézt už v dávné historii, především v Japonsku a Číně v gymnastickém cvičení Taichi. U dalších starověkých národů (Řeků, Kréťanů, Egypťanů, Hebrejců) nalézáme podobné pomalé

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

Téma: Diagnostika svalů s tendencí ke zkrácení

Téma: Diagnostika svalů s tendencí ke zkrácení Téma: Diagnostika svalů s tendencí ke zkrácení Anotace: Materiál podporuje praktickou část výuky. Je zaměřen na zopakování učiva o svalech, které se zkracují. Seznamuje žáky s pohybovými testy, jak rozpoznat

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

Cvičte alespoň doma! 1. Spodní část přímého břišního svalu. 1.1. Přítahy kolen k trupu

Cvičte alespoň doma! 1. Spodní část přímého břišního svalu. 1.1. Přítahy kolen k trupu Cvičte alespoň doma! Každý začátek nového roku přináší prostor pro naplňování vytčených plánů a předsevzetí, mezi něž se pravidelně řadí i cvičení pro zlepšení postavy a snížení hmotnosti, jež si častěji

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků Obsah Úvod 1. Ohybač paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybač kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory kyčle

Více

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení Obsah: Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal (KZ 1) Kompenzační protahovací cvičení pro volejbal (KZ 2) Kompenzační posilovací cvičení pro volejbal (KZ 3) 491 Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal

Více

Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové

Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové Výchozí poloha: leh pokrčmo, kolena a chodidla asi 20 cm od sebe, paže volně podél těla Průběh: přitisknout bederní páteř, aktivace přímého břišního svalů

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Baterie protahovací. Regionální akademie Pardubického kraje

Baterie protahovací. Regionální akademie Pardubického kraje Baterie protahovací Regionální akademie Pardubického kraje Vypracoval: Radek Baťa Dis., Mgr. Tomáš Hák V Pardubicích 30.9.2016 Kontakt: bata.radek@seznam.cz, tomashak@seznam.cz Tento dokument je majetkem

Více

Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ

Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ PROTAŽENÍ Výdrž do 8 sekund Opakování 5x 1. opakování tělo zaznamená pohyb 2. opakování tělo mobilizuje svaly 3. opakování tělo začíná protahovat 4.

Více

Přehled svalů a svalových skupin

Přehled svalů a svalových skupin Přehled svalů a svalových skupin SVALY ZAD A TRUPU sval trapézový (kápovitý) m. trapezius funkce: extenze hlavy, napomáhá vzpažení horní vlákna zvednutí lopatky střední vlákna přitažení lopatky k páteři

Více

PŘÍLOHY. 1. Vybraná kompenzační cvičení. 1) Protažení horní části m. trapezius

PŘÍLOHY. 1. Vybraná kompenzační cvičení. 1) Protažení horní části m. trapezius PŘÍLOHY 1. Vybraná kompenzační cvičení 1) Protažení horní části m. trapezius Výchozí polohou tohoto cviku je sed skřižmo pokrčmo, krční páteř je vytažená a brada tlačena dorsálním směrem. Ruka protahované

Více

Stejně jako kliky jsou přítahy cvičení, které lidstvo používá už tisíciletí. Kliky a přítahy jsou jako jin a jang pro správnou funkci trupu.

Stejně jako kliky jsou přítahy cvičení, které lidstvo používá už tisíciletí. Kliky a přítahy jsou jako jin a jang pro správnou funkci trupu. PŘÍTAHY Stejně jako kliky jsou přítahy cvičení, které lidstvo používá už tisíciletí. Kliky a přítahy jsou jako jin a jang pro správnou funkci trupu. Táhnout a tlačit. Přítahy jsou jedny z nejobávanějších

Více

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ ÚVOD Vlivem nerovnoměrné zátěže pohybového aparátu vznikají u hokejistů svalové dysbalance a poruchy držení těla skolióza, bederní hyperlordóza,

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků 1. Ohybače paže 1. Ohybače paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybače kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

Rozcvičení ve volejbale

Rozcvičení ve volejbale Rozcvičení ve volejbale Každá tréninková jednotka, příprava na utkání by měla být zahájena kvalitním rozcvičením. Jeho hlavním cílem je připravit organismus hráče na následující zatížení a zároveň slouží

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

Variace Svalová soustava

Variace Svalová soustava Variace 1 Svalová soustava 21.7.2014 16:15:35 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SVALOVÁ KOSTERNÍ SOUSTAVA Stavba a funkce svalů Sval ( musculus ) hybná, aktivní část pohybového aparátu, kosterní sval

Více

CVIČTE SPRÁVNĚ Pohyb provádějte vždy v plném rozsahu. VYHNĚTE SE Nepřiměřeně rychlému cvičení. Spouštějte nohy, dokud nejsou

CVIČTE SPRÁVNĚ Pohyb provádějte vždy v plném rozsahu. VYHNĚTE SE Nepřiměřeně rychlému cvičení. Spouštějte nohy, dokud nejsou Cviky a protažení TRICEPSOVÉ KLIKY CVIČTE SPRÁVNĚ Pohyb provádějte vždy v plném rozsahu. VYHNĚTE SE Nepřiměřeně rychlému cvičení. 2 Položte ruku na každou tyč, odtlačte se a úplně natáhněte paže. 1 Postavte

Více

ŽS/17 Rozvoj flexibility

ŽS/17 Rozvoj flexibility Obsah: Metody strečinku Cvičení zaměřená na svalstvo nohou (KF 1) Cvičení zaměřená na zádové svalstvo (KF 2) Cvičení zaměřená na břišní svalstvo (KF 3) Cvičení zaměřená na svalstvo pletence ramenního,

Více

AC SPARTA PRAHA ANTEVERZE PÁNVE. nadměrné prohnutí v oblasti bederní páteře. = větší riziko poranění zadního svalu stehenního

AC SPARTA PRAHA ANTEVERZE PÁNVE. nadměrné prohnutí v oblasti bederní páteře. = větší riziko poranění zadního svalu stehenního AC SPARTA PRAHA ANTEVERZE PÁNVE nadměrné prohnutí v oblasti bederní páteře = větší riziko poranění zadního svalu stehenního = větší riziko poranění tkání v oblasti třísel = bolesti v bederní části páteře

Více

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Hlavním důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování

Více

Svalová dysbalance, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, svaly zkrácené a oslabené Důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování kloubů a k vadnému

Více

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby A otočení jedné nohy nártem (vč. hřebetu prstů) směrem dolů a lehké zatížení => protažení prstů a nártu

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Základní pozice

1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Základní pozice 1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Ležíme na podložce, dolní končetiny pokrčíme, chodila máme opřené o zem. Paže jsou volně podél těla. Vyšetřovaná osoba provede pomalu a plynule flexi (předklon) hlavy

Více

BROŽURA CVIKŮ. Cyklista biomechanické a kineziologické aspekty pohybu

BROŽURA CVIKŮ. Cyklista biomechanické a kineziologické aspekty pohybu ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva BROŽURA CVIKŮ Příloha k bakalářské práci Cyklista biomechanické a kineziologické

Více

1 VÝPADY S ČINKOU NA RAMENOU

1 VÝPADY S ČINKOU NA RAMENOU HYZDĚ 1 VÝPADY S ČINKOU NA RAMENOU napínač povázky čtyřhlavý sval přímý sval vnejsi hlava vnitřní hlava střední hlava velký přitahovač čéška krátká hlava dvojhlavého svalu ho dlouhý sval lýtkový dlouhý

Více

DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE

DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE SPORTOVNÍ MASÁŽ Cíl sportovní masáže : příprava na sportovní výkon pomoc při rozcvičování specifická pomoc při strečinku podpora zotavovacích procesů po zátěži navození pocitu pohody

Více

Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této

Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této knize. MUDr. Kamil Ramík STREČINK Jednoduché protažení

Více

Florbalová škola Teiwaz

Florbalová škola Teiwaz Florbalová škola Teiwaz Protahování Strečink =protahování Strečink pomáhá rychlejší regeneraci svalů Strečink zvyšuje rozsah kloubní pohyblivosti a pružnosti svalů i šlach Strečink pomáhá snižovat svalovou

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Špatné držení těla Celkově vzato, křížový syndrom souvisí s naším většinou sedavým stylem života a špatnými

Více

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II.

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Sedíme na zemi, pokrčíme jednu dolní končetinu tak, aby se její chodidlo dotýkalo zevnitř druhého stehna. Vnější stranu lýtka a stehna bychom

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Cviky provádějte raději z počátku s odborně vyškoleným fyzioterapeutem, který má osvědčení pro práci metodou Mojžíšové, vyvarujete se chyb

Více

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Příloha Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Obecné požadavky pro správné provedení High Leg Kicků Front:

Více

TRICEPSOVÉ STAHOVÁNÍ HORNÍ KLADKY NADHMATEM

TRICEPSOVÉ STAHOVÁNÍ HORNÍ KLADKY NADHMATEM TI TRICEPSOVÉ STAHOVÁNÍ HORNÍ KLADKY NADHMATEM hlavový sval řemenový kývač hlavy zdvihač lopatky svaly šikmé sval trapézový hřeben lopatky sval deltový výběžek loketní zevní šikmý sval břišní velký sval

Více

Baterie posilovací. Regionální akademie Pardubického kraje

Baterie posilovací. Regionální akademie Pardubického kraje Baterie posilovací Regionální akademie Pardubického kraje Vypracoval: Mgr. Tomáš Hák, Radek Baťa Dis. V Pardubicích 18.11.2016 Kontakt: tomashak@seznam.cz, bata.radek@seznam.cz Tento dokument je majetkem

Více

DĚTSKÁ NEMOCNICE BRNO CVIČENÍ S OVERBALLEM MANUÁL PRO DOMÁCÍ CVIČENÍ DĚTÍ S VADNÝM DRŽENÍM TĚLA A STRUKTURÁLNÍMI VADAMI PÁTEŘE.

DĚTSKÁ NEMOCNICE BRNO CVIČENÍ S OVERBALLEM MANUÁL PRO DOMÁCÍ CVIČENÍ DĚTÍ S VADNÝM DRŽENÍM TĚLA A STRUKTURÁLNÍMI VADAMI PÁTEŘE. DĚTSKÁ NEMOCNICE BRNO CVIČENÍ S OVERBALLEM MANUÁL PRO DOMÁCÍ CVIČENÍ DĚTÍ S VADNÝM DRŽENÍM TĚLA A STRUKTURÁLNÍMI VADAMI PÁTEŘE Kolektiv DRHO Brno 2016 Cvičební jednotka s využitím overballu 1. Protažení

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD540 Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

A. Vyobrazení svalové soustavy

A. Vyobrazení svalové soustavy A. Vyobrazení svalové soustavy Obr. 9: Svaly krku, hrudníku a břicha 12 Obr. 10: Svaly zad 13 Obr. 11: Svaly horní končetiny 14 Obr. 12: Svaly dolní končetiny (Poznámka: Použity obr. 42, 49, 50 a 51 z

Více

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ !!!!!!!!!! DÝCHÁNÍ BĚHEM CVIČENÍ!!!!!!!!!!

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ !!!!!!!!!! DÝCHÁNÍ BĚHEM CVIČENÍ!!!!!!!!!! KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ = soubor jednotlivých cviků v jednotlivých cvičebních polohách, které můžeme účelně modifikovat s využitím různého náčiní (švihadlo, ručník, polštář apod.) a nářadí (žebřiny, židle,

Více

Obecné pokyny k provádění protahovacích cvičení

Obecné pokyny k provádění protahovacích cvičení Obecné pokyny k provádění protahovacích cvičení 1. Všechny cviky provádějte pomalu a plynule. 2. Pokud cvičíte ve dvojici, je velmi důležitá komunikace mezi partnery. 3. Cvik provádějte do pocitu mírného

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení uvolňovací a dechová Označení materiálu: Datum

Více

Myologie. Soustava svalová

Myologie. Soustava svalová Myologie Soustava svalová Funkce svalové soustavy Pohyb těla a jeho částí Vzpřímené postavení Pohyb vnitřních orgánů Vyvíjejí tlaky a napětí Vytvářejí teplo Typy svalové tkáně Příčně pruhované (kosterní)

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

Analýza běžecké techniky

Analýza běžecké techniky Analýza běžecké techniky Obsah Základní informace... 2 Video-analýza rychlý souhrn... 3 Zdravotní anamnéza... 4 Obecný postup k odstranění chyb... 5 HLAVNÍ CHYBA Zvýšená hmotnost, nedostatečné posílení

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

DIAGNOSTIKA POHYBOVÉHO APARÁTU

DIAGNOSTIKA POHYBOVÉHO APARÁTU DIAGNOSTIKA POHYBOVÉHO APARÁTU HODNOCENÍ POSTURÁLNÍHO STEREOTYPU DLE MATHIASE Vyšetřovaný se vzpřímeně postaví, předpaží do 90 a setrvá takto 30 sekund. Jestliže se postoj podstatně nezmění, jde o správné

Více

112 CVIČENÍ PRO ZDRAVÁ ZÁDA ANATOMIE CVIČENÍ BEDERNÍ PÁTEŘE

112 CVIČENÍ PRO ZDRAVÁ ZÁDA ANATOMIE CVIČENÍ BEDERNÍ PÁTEŘE 112 CVIČENÍ PRO ZDRAVÁ ZÁDA ANATOMIE 113 Bolest bederní neboli dolní části zad je jedním z nejběžnějších problémů, se kterým se potýká v některé části svého života většina dospělých. Těm z nás, kteří se

Více

Svalové dysbalance. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Svalové dysbalance. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Svalové dysbalance Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz FLEXORY-ohybače: dvojhlavý sval pažní flexe loketního kloubu sval bedrokyčlostehenní flexe kyčelního kloubu EXTENZORY natahovače, napínače trojhlavý

Více

POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY

POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY Následující cvičení jsou zaměřena zejména na posílení břišních svalů, mezilopatkových svalů a hýždě. 1. Upažení vzhůru v sedu svalstvo ramen a trupu. sedněte si do středu nataženého

Více

ZÁSADY STREČINKU STREČINK JEDNOTLIVÝCH SVALŮ. Lýtka 1

ZÁSADY STREČINKU STREČINK JEDNOTLIVÝCH SVALŮ. Lýtka 1 ZÁSADY STREČINKU protahovat jen zahřáté svaly, vhodné oblečení zaujmout správnou výchozí pozici, která je stabilní a pohodlná pohyb ve směru protažení provádět pomalu a plynule krajní pozice je pocitem

Více

BICEPSOVÝ ZDVIH S JEDNORUČKAMI V SEDU

BICEPSOVÝ ZDVIH S JEDNORUČKAMI V SEDU BICEPSOVÝ ZDVIH S JEDNORUČKAMI V SEDU klfční část velkého svalu přední část svalu deltového ulnární ohybač střední část svalu deltového zadní část svalu deltového radiální ohybač vnitřní hlava trojhlavého

Více

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava 1/7 3.2.11.5 Cíl charakterizovat druhy svalstva - popsat stavbu svalu - objasnit pojmy výživa a únava svalstva - chápat význam relaxace a tréninku - vyjmenovat nejznámější druhy svalstva - uvést úrazy,

Více

Uvolněte se, s výdechem uchopte bližší rukou špičku nohy a pomalu ji přitahujte k bérci.

Uvolněte se, s výdechem uchopte bližší rukou špičku nohy a pomalu ji přitahujte k bérci. Strečink Před několika dny se mi dostala do rukou zajímavá publikace s názvem Strečink od Michaela J. Altera, kde je popsáno a s názornými ilustracemi vyobrazeno tři sta protahovacích cviků. V knize nenajdete

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_05_01 Tématický celek: Člověk Autor: Mgr. Andrea Teplá Datum: září 2011 Anotace:

Více

Člověk a společnost. 10.Dělení svalů a jejich činnosti. Dělení svalů a jejich činnosti. Vytvořil: Jméno tvůrce. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 10.Dělení svalů a jejich činnosti. Dělení svalů a jejich činnosti. Vytvořil: Jméno tvůrce. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: Jméno tvůrce Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo

Více

CVIKY KE SNIŽOVÁNÍ HMOTNOSTI

CVIKY KE SNIŽOVÁNÍ HMOTNOSTI CVIKY KE SNIŽOVÁNÍ HMOTNOSTI Provádět tělesná cvičení efektivně je základem funkčního tréninku. Prostudujte si proto následující cviky dříve, než budete přidávat zátěž nebo provádět cvičení proti odporu.

Více

A B C. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

A B C. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy. A B C 1.ZP: leh na zádech, vzpažit PHK,LHK připažit, ZP: leh na zádech pokrčmo, paže podél těla, dlaně vzhůru ZP: leh na zádech, vzpažit (celá plocha V-bedra do podložky, PHK do dálky.lhk podél V- bedra

Více

Svalové dysbalance pánevní oblasti. Kompenzační cvičení podle Marty Bursové Grada 2005, 2007 MUDr. Vlasta Rudolfová

Svalové dysbalance pánevní oblasti. Kompenzační cvičení podle Marty Bursové Grada 2005, 2007 MUDr. Vlasta Rudolfová Svalové dysbalance pánevní oblasti Kompenzační cvičení podle Marty Bursové Grada 2005, 2007 MUDr. Vlasta Rudolfová Anatomicko-fyziologické základy Svalový stah (kontrakce) je mechanický projev svalové

Více

Elipsovité zařízení SF - 05

Elipsovité zařízení SF - 05 Elipsovité zařízení SF - 05 Cvičební a rozvoj koordinace těla Zvyšuje pohyblivost horních i dolních končetin a zlepšuje ohebnost kloubů. Pevně uchopte rukojeti oběma rukama a postavte se na pedály. Pohybujte

Více

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK POČET OPAKOVÁNÍ 0 INTENZITA střední Lze provádět od. týdne Začněte na všech čtyřech, pak přeneste váhu vpřed, tak, aby byla téměř celá na pažích. Pokrčte a překřižte nohy.

Více

Přehled svalů a svalových skupin

Přehled svalů a svalových skupin Přehled svalů a svalových skupin SVALY ZAD sval trapézový (kápovitý) m. trapezius funkce: extenze hlavy (záklon hlavy), napomáhá vzpažení horní vlákna elevace lopatek (zvednutí lopatek) střední vlákna

Více

Příloha č. 1- Kazuistika č. 1

Příloha č. 1- Kazuistika č. 1 Příloha č. 1- Kazuistika č. 1 Průběh terapie Pacientka celkem absolvovala 10 fyzioterapií, kdy při první návštěvě bylo provedeno vstupní kineziologické vyšetření na jehož základě byla stanovena terapie.

Více

AC SPARTA PRAHA FLEXIBILITA

AC SPARTA PRAHA FLEXIBILITA AC SPARTA PRAHA FLEXIBILITA Kdy? Strečink provádíme minimálně 5x týdně. Po tréninku v teple po krátkém vyklusání či vyšlapání na kole. Jak? Správně zaujmout výchozí polohu 2--3 cviky na každou partii s

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Hrudní páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Cvičení pro hrudní páteř. Cviky v leže na zádech 1. Leh na zádech, pokrčená kolena, celá páteř na podložce, obě lopatky

Více

ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ

ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ MUDr. Boris Živný ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ Fyziologické předpoklady pro výkonnostní jachting Vývojové aspekty juniorských výkonnostních

Více

TÝMOVÝ STREČINK PRO DRUŽSTVO JUNIORŮ pro sezónu 2010/2011

TÝMOVÝ STREČINK PRO DRUŽSTVO JUNIORŮ pro sezónu 2010/2011 TÝMOVÝ STREČINK PRO DRUŽSTVO JUNIORŮ pro sezónu 2010/2011 Každý hráč, který začíná od 01.06.10 s letní přípravou u týmu či juniorů, bude mít tento strečink nastudovaný Při strečinku je důležitá výdrž,

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

10 pravidel pro správné sezení

10 pravidel pro správné sezení Ergonomie sezení Řada z nás tráví v zaměstnání většinu pracovní doby vsedě. Připočteme-li navíc dobu strávenou vsedě u jídla, v dopravních prostředcích nebo televize, prosedíme neuvěřitelných 80 000 hodin

Více

POHYBOVÉ ÚSTROJÍ. 10 100 svalových vláken + řídká vaziva = snopečky + snopečky = snopce + snopce = sval 18.

POHYBOVÉ ÚSTROJÍ. 10 100 svalových vláken + řídká vaziva = snopečky + snopečky = snopce + snopce = sval 18. POHYBOVÉ ÚSTROJÍ - rozlišujeme ho podle složení buněk : HLADKÉ(útrobní) PŘÍČNĚ PRUHOVANÉ ( kosterní) SRDEČNÍ - tělo obsahuje až 600 svalů, tj. 40% tělesné hmotnosti HISTORIE: - vypracované svalstvo bylo

Více

Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak

Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak nesednou, jak je den dlouhý, nebo vykonávají tentýž pohyb či úkon stále dokola. Právě jim strečink pomáhá ulevit od ztuhlosti

Více

Cvičení při chronických. žilních onemocněních

Cvičení při chronických. žilních onemocněních Cvičení při chronických Cvičení při chronických [ žilních onemocněních 2 Cvičení vstoje č. 1 Stoj čelem ke stěně. Jedna noha je předsunutá jako při vykročení. Ruce jsou opřené o stěnu. Předsunutá noha

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Posilování, rozvoj a zlepšování svalů ramen. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití: Přidržte

Více

Polohování pacientů po CMP podle Bobath konceptu

Polohování pacientů po CMP podle Bobath konceptu Polohování pacientů po CMP podle Bobath konceptu Mikula J, Müllerová N. Prevence dekubitů. Praha: Grada Publishing, 2008. Polohování pacienta po cévní mozkové příhodě (CMP) je velmi důležité a mělo by

Více

Rozcvičení prevence před zraněním

Rozcvičení prevence před zraněním Rozcvičení prevence před zraněním K vybudování dokonalé postavy je jasné, že budete potřebovat efektivní cvičení. Důležitým faktorem pro to, abyste z cvičení měli radost a vše šlo hladce, je rozcvičení.

Více

Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 2. - vkleče

Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 2. - vkleče Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Vleže na zádech opřeme jednu nohu celou plochou chodidla o zem a pokrčíme ji v koleně. Druhou nohu zvedneme, uchopíme ji pod kolenem a špičku chodidla

Více

ZVEDÁNÍ NOHOU NA BOKU

ZVEDÁNÍ NOHOU NA BOKU 98 POSILOVÁNÍ STŘEDU TĚLA ZVEDÁNÍ NOHOU NA BOKU CVIKY NA ZVÝŠENÍ SÍLY SVALŮ STŘEDU TĚLA Lehněte si na levý bok, pravou paži si položte pod hlavu a levou paži položte na pravé stehno. Nohy k sobě pevně

Více

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ a STREČINK. Mgr. Ivana Sahánková

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ a STREČINK. Mgr. Ivana Sahánková KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ a STREČINK Mgr. Ivana Sahánková Kompenzační cvičení HLUBOKÝ STABILIZAČNÍ SYSTÉM často nazývaný jako,,core svalová souhra zajišťující stabilizaci páteře při statickém zatížení a doprovází

Více

Cvičení na vytrvalost

Cvičení na vytrvalost Cvičení na vytrvalost Vytrvalost přesahuje oddělené výbuchy síly, každodenní vytrvalé a výkonné využití kardiovaskulárního systému nám umožňuje cítit se silnějšími a lépe fungovat. Následující cvičení

Více

Základní cviky pro rehabilitaci páteře

Základní cviky pro rehabilitaci páteře Příloha č. 2 Základní cviky pro rehabilitaci páteře 1. cvik Provedení: Leh na zádech, pokrčené nohy, chodidla i kolena od sebe na šířku pánve, ruce podél těla. Podsadíme pánev tak, že stáhneme břišní a

Více

Paraple 1 / PROTAŽENÍ BOČNÍ STRANY ŠÍJE. Provedení pohybu: Výchozí poloha: Poznámky: Chyby:

Paraple 1 / PROTAŽENÍ BOČNÍ STRANY ŠÍJE. Provedení pohybu: Výchozí poloha: Poznámky: Chyby: C V I Č E N Í N A D O M A M A G A Z Í N Chceme vám pravidelně představovat série cviků pro domácí využití. Jako první jsme zvolili základní cviky používané na našich rozcvičkách, zaměřené na protažení

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE NA POSÍLENÍ SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA A MOČOVÉ TRUBICE SOUBOR ŠESTI ZÁKLADNÍCH CVIKŮ

CVIČENÍ PRO MUŽE NA POSÍLENÍ SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA A MOČOVÉ TRUBICE SOUBOR ŠESTI ZÁKLADNÍCH CVIKŮ SOUBOR ŠESTI ZÁKLADNÍCH CVIKŮ při problémech s inkontinencí (nekontrolovatelným únikem moči) pro správné držení těla a vzhled břicha pro zpevnění ochablého svalstva měsících cvičení se muž může nechtěného

Více

Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání

Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Uveřejněno: Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání NOVOTNÁ, V., ČECHOVSKÁ, I., BŘEČKOVÁ, G. Zdravotní plavání 8 Protahovací

Více

Procvičování kloubů LK - 01

Procvičování kloubů LK - 01 Procvičování kloubů LK - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

Funkční hýžďové svaly

Funkční hýžďové svaly Funkční hýžďové svaly uleví od bolesti a zvýší výkon TEXT: DAGMAR MOSTECKÁ, WWW.BEBALANCED.CZ CHCETE ZVÝŠIT VÝKONNOST, PŘI BĚHU LÉPE VYPADAT A JEŠTĚ ULEVIT KYČLÍM A ZÁDŮM? PAK SE NAUČTE SPRÁVNĚ ZAPOJOVAT

Více

Výcvikové centrum a kynologická poradna

Výcvikové centrum a kynologická poradna Stránka 1 Svalová soustava Povrchová svalovina trupu - pohled zleva 1 - kápový sval 2 - vzpřimovač hlavy a krku 3 - deltový sval 4 - trojhlavý sval 5 - nejširší zádový sval 6 - prsní svaly 7 - zevní šikmý

Více

PŘÍLOHY Seznam příloh:

PŘÍLOHY Seznam příloh: PŘÍLOHY Seznam příloh: Příloha č. 1: Žádost o vyjádření etické komise Příloha č. 2. Vzor informovaného souhlasu Příloha č. 3: Přístoj BIA QuadScan 4000 Příloha č. 4: Umístění elektrod přístroje BIA QuadScan

Více

Příloha č. 1 Cvičební jednotka v otevřených pohybových řetězcích skupina A. Cvičení v sedu na židli:

Příloha č. 1 Cvičební jednotka v otevřených pohybových řetězcích skupina A. Cvičení v sedu na židli: Příloha č. 1 Cvičební jednotka v otevřených pohybových řetězcích skupina A Cvičení v sedu na židli: Aktivace - vzpažit a vytahovat se do výšky střídavě za PHK a LHK, po té za oběmi najednou, hlava bez

Více

Pohybová soustava - svalová soustava

Pohybová soustava - svalová soustava Pohybová soustava - svalová soustava - Člověk má asi 600 svalů - Svaly zabezpečují aktivní pohyb z místa na místo - Chrání vnitřní orgány - Tvoří stěny některých orgánů - Udržuje vzpřímenou polohu těla

Více

Volejbalová průprava

Volejbalová průprava Volejbalová průprava Závěrečná práce v rámci školení III. třídy všestrannosti T. J. Sokol Uherské Hradiště župa Komenského Zaměření hodiny: volejbal Dne: 21. 8. 2013 Zpracoval: Předpoklady: Cvičenci: Skupina

Více

Cviky na uvolnění páteře

Cviky na uvolnění páteře Cviky na uvolnění páteře Nabízím Vám několik základních uvolňovacích cviků. Při cvičení je ale třeba řídit se určitými pravidly: Cvičení provádějte pravidelně, nejlépe 2x denně alespoň 10 minut. Cvičte

Více

BALETJÓGA METODICKÁ PŘÍLOHA 63. www.caspv.cz. Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková.

BALETJÓGA METODICKÁ PŘÍLOHA 63. www.caspv.cz. Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková. Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 17. ročník září 2013 METODICKÁ PŘÍLOHA 63 BALETJÓGA Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková.

Více