KONTRABAS (2) KONCEPCE VÝUKY V ZUŠ POLICE NAD METUJÍ. (materiál určený zejména začínajícím učitelům základních uměleckých škol) Autor: Lubor Bořek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONTRABAS (2) KONCEPCE VÝUKY V ZUŠ POLICE NAD METUJÍ. (materiál určený zejména začínajícím učitelům základních uměleckých škol) Autor: Lubor Bořek"

Transkript

1 KONTRABAS (2) KONCEPCE VÝUKY V ZUŠ POLICE NAD METUJÍ (materiál určený zejména začínajícím učitelům základních uměleckých škol) Autor: Lubor Bořek Duben 2013

2 1. Reforma ZUV ve vztahu k výuce hry na kontrabas Zavedení Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání v roce 2010 přineslo několik novinek. Jednou z nich bylo sjednocení délky studia u všech studijních zaměření a to i u těch, které do té doby měly nastaveno kratší období (většinou 4 ročníky místo běžných sedmi) u nástrojů, kde se předpokládalo pozdější zahájení výuky, zpravidla v 10 letech. Toto platilo pro fyzicky náročnější nástroje, jako jsou právě kontrabasy, ale týkalo se to i dechových nástrojů a bicích. Nyní však byly školy postaveny před povinnost vypracovat svoje školní vzdělávací programy pro žáky na I. stupni základního studia od sedmi let věku bez ohledu na tradici a rozdílné zkušenosti. To mezi mnohými pedagogy vzbudilo určité rozhořčení a nesouhlas (zvlášť mezi kontrabasisty) s poukazem právě na nutné fyzické předpoklady, potřebné k ovládnutí tohoto nástroje. Podobně argumentovali i učitelé větších dechových nástrojů, jako jsou např. tuby, pozouny, fagoty apod. Protože naše škola již mnoho let před zavedením reformy s úspěchem vyučovala nejmenší děti právě v těchto netradičních oborech, rád se s vámi podělím o naše zkušenosti samozřejmě vzhledem k tématu zůstaneme především u výuky hry na kontrabas. Navíc dlouhodobě nabízíme individuální vzdělávání na tyto hudební nástroje již v přípravném studiu žákům ve věku 5 7 let, mnohdy i mladším, to znamená nejenom na zobcovou flétnu nástroj, který si většina pedagogů na jiných školách dokáže představit jako jediný dostupný tak malým dětem - ale i na klavír, smyčcové nástroje a dokonce i na skutečné žesťové nástroje (trubku, tenor, lesní roh), což je opravdu rarita v rámci celé ČR. Je to umožněno nejenom díky pedagogickým zkušenostem, ale i speciálním vybavením na jednotlivých odděleních osminové (v několika případech dokonce i šestnáctinové) velikosti smyčcových nástrojů, krátké kornety a tzv. pocket trubky, odlehčené bejby lesní rohy atd. Protože ZUŠ v Polici nad Metují je i v této oblasti průkopníkem a držitelem cenného know how v rámci celé republiky, zaměřím se na zkušenosti a poznatky, které naše škola získala při výuce malých dětí právě ve hře na kontrabas a které mohou být inspirací i jiným školám při hledání nových vzdělávacích příležitostí 2

3 2. Výuka malých dětí ve hře na kontrabas 2.1 Koncepce výuky Koncepce výuky na našem hudebním oboru vycházela ze dvou praxí ověřených poznatků: 1) Čím dříve se začne se soustavnou hudební a instrumentální výukou u dítěte, tím větší je naděje, že se u žáka vypěstují dostatečně silné morálně volní vlastnosti, které mu umožní vytrvat ve studiu po celý vzdělávací cyklus a osvojit si charakterové vlastnosti, nezbytné pro úspěšné zvládnutí stoupajících studijních nároků a technických problémů 2) Jestliže je žák členem kolektivu, ve kterém má vytvořeny dostatečně silné kolegiální vazby, je mnohem více chráněn před krizí pubertálního věku (tento poznatek vyjadřuje i motivační název našeho školního vzdělávacího programu pro hudební obor Společně to jde lépe ). To tedy znamená, že je snaha začít s výukou na hudební nástroj již v nejútlejším věku (pět let, ale v případě vhodných dispozic i méně u ostatních smyčcových nástrojů), a také co nejdříve zařadit děti do přípravné souborové hry. Na škole je vytvořen několikaúrovňový systém kolektivní a souborové hry, který začíná již v přípravném studiu a prochází bez přerušení prvním i druhým stupněm studia. Všichni žáci jsou tak zapojeni během celého studia ve výuce kolektivní interpretace. Pozn.: Studium na základních uměleckých školách je členěno do několika stupňů podle věku žáků. Pro nejmenší děti (5 7 let) je zřízeno Přípravné studium, které může mít dva ročníky. Na něj navazuje Základní studium nejprve I. stupněm, který má 7 ročníků a žáci ho absolvují ve 14 letech; po něm přichází II. stupeň se čtyřmi ročníky. Posledním stupněm je tzv. Studium pro dospělé, které může mít maximálně čtyři ročníky. 3

4 Závěrečná zkouška Závěrečná zkouška Závěrečná zkouška 2.2 Současná organizace studia na ZUŠ ve všech studijních zaměřeních: Přípravné Základní studium: studium: ( I. Stupeň ) Věk dítěte: 5 7 let 7 14 let Hudební obor: 1. ročník 2. ročník 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník Taneční obor: 1. ročník 2. ročník 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník Výtvarný obor: 1. ročník 2. ročník 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník LDO: 1. ročník 2. ročník 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník Základní studium: Studium pro dospělé: ( II. Stupeň ) Věk žáka: let Nad 18 let Hudební obor: I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník Taneční obor: I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník Výtvarný obor: I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník LDO: I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník

5 2.3 Víceúrovňový systém kolektivní a souborové hry: Smyčcové nástroje: Přípravné studium Základní studium I. Stupně Základní studium II. Stupně Přípravný smyčcový soubor Dětský komorní orchestr Archi piccoli Dechové a bicí nástroje: Přípravné studium Základní studium I. Stupně Základní studium II. Stupně Přípravný dechový soubor Small Band Big Band Sborový zpěv: Kapičky Přípravné studium Základní studium I. stupně Základní studium II. stupně Pramíneček, Pramínek Studánečka Studánka 5

6 2.4 Podmínky pro výuku hry na kontrabas Kontrabas je největším nástrojem v rodině smyčcových nástrojů a hra na něj vyžaduje velkou fyzickou vyspělost a zručnost. Z tohoto důvodu původní oficiální učební plány schválené MŠMT uvažovaly o výuce hry na tento nástroj až od 10 let věku dítěte za možnosti využití hry na nástroje menších menzur (1/4 a 1/2 velikosti). Dlouhé roky nebylo možné uvažovat o snížení této věkové hranice, neboť ještě menší, osminkové nástroje, nebyly před rokem 1989 v naší republice dostupné, přestože se vyráběly nejen na Západě, ale i v tehdejším socialistickém Maďarsku. Teprve po listopadových změnách se rozhodl i náš výrobce smyčcových nástrojů STRUNAL Luby u Chebu postavit a uvést na náš trh 1/8 kontrabasy. Tím i naše umělecké školy získaly možnost vybavit se těmito nástroji a pokusit se vytvořit metodiku výuky hry na kontrabas i pro menší děti. A dnes jsou dokonce k dispozici i nástroje šestnáctinové! 6

7 2.5 Vybavení hudebními nástroji ZUŠ v Polici nad Metují je vybavena celkem 24 kontrabasy: 1/8 kontrabas - 5 kusů 1/4 kontrabas - 6 kusů 1/2 kontrabas - 6 kusů 3/4 kontrabas - 6 kusů 7/8 kontrabas - 1 kus Snahou školy je nabídnout každému zájemci o výuku nástroj k zapůjčení domů, aby mohla probíhat plynulá domácí příprava. Vzhledem k velikosti a váze nástroje je nemyslitelné, že by si žáci svůj nástroj nosili z domova na každou vyučovací hodinu. Proto je systém nastaven tak, že v učebně je alespoň po jednom nástroji od každé velikosti, na který jsou jednotliví žáci vyučováni, a ostatní nástroje je možné žákům zapůjčit pro domácí přípravu. Žáci tedy přicházejí do vyučování pouze se svým smyčcem. Je samozřejmé, že není možné požadovat po rodičích pořízení vlastního hudebního nástroje pro své dítě během studia, kdy postupně přechází z menších na větší velikosti. V tomto případě je možnost zapůjčování nástrojů z fondu školy nenahraditelnou a nutnou podmínkou pro získání zájemců o výuku. Tento systém takto funguje na celém smyčcovém oddělení, takže škola zapůjčuje žákům i violoncella, violy a housle ve všech velikostech (v houslích dokonce i 1/16 miniaturní nástroje pro čtyřleté děti!). Teprve v dospělém věku, pokud se absolvent bude hře věnovat dále ať už jako student umělecké školy nebo aktivní amatér, dochází k pořízení vlastního nástroje. 7

8 1/8 kontrabas (na předchozím snímku v porovnání s ostatními velikostmi) 8

9 Výuka probíhá nejen individuální formou na jednotlivé nástroje, ale důležitou součástí je i hra v komorním orchestru již od nejnižších ročníků (viz následující foto) 9

10 10

11 2.6 Metodika výuky malých dětí Již jsem zmínil, že hra na kontrabas je velmi náročná a vyžaduje značnou fyzickou zdatnost. O to těžší je motivovat ke studiu hry na tento nástroj právě malé děti. Také celá koncepce výuky se musí lišit od přístupu, který je možno použít u starších žáků a dospělých. Velkým nebezpečím je neustálé riziko deformace správných návyků při držení levé i pravé ruky vzhledem k podvědomé snaze ulehčit oběma rukám fyzickou námahu (prolamování prstů, visící palec, krk hluboko v dlani, prsty blízko sebe pro dosažení většího tlaku na strunu apod.). To vyžaduje nejen neustálou kontrolu a korekci ze strany vyučujícího, ale i zavedení účinných posilovacích a gymnastických cviků, které však musí být dostatečně zábavné, aby vyhovovaly mentalitě a hravosti malých dětí. Stejný princip se musí uplatňovat i při výběru vhodného notového materiálu a celého metodického postupu. Velkou pomocí je i využívání moderních prostředků, jako jsou počítačové programy, které jsou na škole hojně využívány. 2.7 Notový materiál Ve školním archivu jsou k dispozici i klasické výukové materiály, jako jsou např. Škola hry na kontrabas František Hertl, Základy hry na kontrabas Václav Fuka, Jan Balcar, Květoslav Borovička, nebo Škola na kontrabas Józef Eichstädt. 11

12 Tyto školy však nejsou příliš vhodné pro výuku malých dětí. Jsou psány pro mentalitu dospělého (dospívajícího) člověka a nejen že postupují v technických nárocích dost progresivně, ale od počátku již používají vyspělou odbornou hudební terminologii, které děti nejsou schopny porozumět. Navíc k procvičování technických problémů používají vesměs nezáživné a nemelodické studie, plné nejrůznějších posuvek a enharmonických záměn, jejichž hraní vyžaduje dobrou znalost hudební teorie. Aby tedy bylo možno pracovat s menšími dětmi a neodradit je hned na začátku nevhodným výukovým materiálem, bylo třeba poohlédnout se po vhodnějších školách, které by se svou melodičností a pozvolným postupem více hodily k výuce dětí. Důkazem toho, že nedostatek hudební literatury tohoto druhu byl pociťován již velmi dávno, je i rarita z archívu školy Česká škola hry na kontrabas v základních polohách Josefa Michálka, kterou autor vydal zhruba před sto lety ve snaze poskytnout mládeži školu, využívající české a slovanské melodiky v instruktážních skladbách a cvičeních. V roce 2006 ji ve své revizi vydal neúnavný propagátor kontrabasové hry Miloslav Gajdoš, působící na konzervatoři v Kroměříži. Z jeho snahy o vyplnění prázdných míst na poli instruktážní literatury pro kontrabasovou hru mladších žáků vycházejí i následující tituly: - Smyková cvičení 1 3 podle O. Ševčíka pro kontrabas v základních polohách - Stupnice a akordy pro kontrabas v základních polohách podle Rakova - Etudy I pro kontrabas (základní, 1. a 2. poloha) - Etudy II pro kontrabas (po třetí polohu) 12

13 V roce 1976 vydalo Moskevské vydavatelství MUZYKA Školu pro kontrabas se zaměřením na starší ročníky dětské hudební školy v redakci Lva Rakova, která byla postavena na národních písních zemí bývalého Sovětského svazu a východní Evropy. Škola poskytuje množství písní a skladbiček s doprovodem klavíru, nevýhodou však je poměrně rychlý postup do vyšších poloh. Tuto mezeru vyplňuje sborník národních písní a dětských skladbiček pro 1. a 2. ročník žáků hudebních škol s jednoduchým názvem Kontrabas, který vyšel v roce 1990 v Kyjevském vydavatelství Hudební Ukrajina v redakci B. J. Stoljarčyka. Tyto dva opusy již umožňují sestavit plynulý postup od základních poloh až do polohy šesté, přece však je na nich znát doba vzniku a především poplatnost mezinárodnímu internacionalizmu východního bloku. Dalším významným zdrojem instruktivní kontrabasové literatury bylo Polskie Wydawnictwo Muzyczne (PWM) v Krakově, z jehož produkce je možno zmínit: - Drobiazgi kontrabasowe (redakce J. S. Bukalski) - Wybór etiud na kontrabas 1, 2, 3, 4 (redakce W. Gadziński) - Album kontrabasisty 1, 2, 3, 4 (redakce Tadeusz Pelczar) 13

14 14

15 Všechny tyto materiály jsou však vhodné pro starší žáky, kteří jsou již fyzicky vyspělejší a jsou schopni postupovat rychleji v technickém zvládnutí nástroje. To se týká i not, vydávaných v dalším významném vydavatelství, které publikovalo kontrabasovou literaturu v tehdejším východním Německu, a tím je VEB Friedrich Hofmeister v Lipsku. Zde vydávané noty pro kontrabas však ještě více naplňovaly znaky literatury pro pokročilé žáky a studenty konzervatoří. Kromě kontrabasových koncertů zde vycházely také sešity etud Josefa Emanuela Storcha a Jana Kmenta, z nichž bylo možné použít jen některá čísla, a to ještě pouze u vyspělých žáků ve vyšších ročnících. Obrat nastal teprve tehdy, když se podařilo do archivu školy získat kontrabasovou školičku koncipovanou skutečně pro potřeby malých dětí. Její autorkou je Caroline Emery a škola vyšla pod názvem Bass is Best! v edici Rodneyho Slatforda. Tato škola skutečně reflektuje mentální i fyzické možnosti žáků nižšího věku a vtipnou a hravou formou pozvolna uvádí adepta do tajů kontrabasové hry. Velká část písniček a cvičení je opatřena klavírním doprovodem, kterým se snaží v žákovi od počátku posilovat tonální, harmonické i melodické cítění, ale i větší intonační jistotu. Díky vtipnému zpracování je výuka zajímavá i pro menší děti, které tak nejsou odrazovány příliš suchopárnou akademičností. 15

16 Zajímavostí této školy je okamžité nasazení hry ve třetí poloze, které má svoje výhody právě u malých dětí: Levá ruka je v přirozenější poloze a nemusí být namáhavě udržována nahoře u hlavice nemá tedy tendenci klesat vlastní vahou a opouštět extrémní půlovou a první polohu; V této poloze je již znát užší menzura a není tak velký požadavek na rozpětí prstů děti si tak lépe fixují správné postavení ruky. Hned vzápětí také navazuje nácvik výměny poloh směrem k první poloze, což se ukázalo jako vhodnější než opačný postup. Poněkud jednostranné zaměření obsahu této školičky na melodiku a skladbičky angloamerické provenience bylo možno doplnit klasičtějšími melodiemi ze sbírky, kterou vydal ve svém soukromém vydavatelství Bass Club Kroměříž prof. Miloslav Gajdoš pod titulem Přednesové skladby pro kontrabas. Dalším významným zahraničním počinem bylo vydání několika dílů školy pro kontrabas z dílny neúnavného propagátora práce s nejmenšími dětmi Shinichi Suzukiho, který své dílo vybudoval především na zkušenostech s prací s dětmi předškolního věku ve hře na housle, a které později aplikoval také při koncipování transkripcí této školy pro violu, violoncello a kontrabas. Všechny tyto materiály byly s vděčností využívány i na ZUŠ v Polici nad Metují, protože konečně vyhovovaly svým pojetím metodice práce s malými dětmi. 16

17 Nakonec se ukázalo, že jejich jedinou nevýhodou je odlišné kulturní prostředí, ze kterého čerpají hudební materiál. Vyšlo najevo, že právě malé děti mají mnohem blíže k melodice a hudebnosti, která formovala jejich cítění od nejútlejšího věku, a že preferují dětské písničky, říkadla a národní písně, které jsou jim svou melodikou blízké a známé. Z tohoto poznatku vyrostlo rozhodnutí vytvořit vlastní výukový materiál, který by vycházel z typicky české melodiky a využíval by bohatého zdroje českých a moravských lidových a národních písní. Tak vznikla nejprve Přípravka na basu školička pro nejmenší basisty, která v osmi lekcích nejprve seznámí s prázdnými strunami a poté s prstokladem v první poloze v tónině D dur. A od druhé lekce je dítě nenásilně vedeno k procvičování a upevňování tohoto prstokladu na nejjednodušších a známých dětských písničkách v rozsahu kvinty, maximálně sexty, později s přidanou prázdnou strunou A. Na tuto přípravku pak navazuje Kontrabasová škola pro začátečníky I. díl, která je koncipována takto: Prvních 11 lekcí je věnováno I. poloze, od 12. lekce se teprve žák začne seznamovat s půlovou polohou, která je pro děti fyzicky nejnáročnější, protože vyžaduje největší rozpětí prstů a velký fyzický tlak na struny, především při hře not F a Bb. 17

18 V lekci 21 přichází seznámení s první mezipolohou a až do závěrečné 27. lekce se žák upevňuje ve hře v těchto třech polohách, a to především na známých českých a moravských písních. Tuto řadu doplňuje sešit 40 snadných etud pro kontrabas, které korespondují s metodickým postupem Kontrabasové školy pro začátečníky a doplňují ji technickými cvičeními pro upevnění techniky hry. Tento komplet uzavírá sborník Přednesových skladeb pro začátečníky, ze kterého mohou děti hrát již své vlastní přednesy s doprovodem klavíru. Řada těchto čtyř titulů tak tvoří ucelený, navzájem provázaný komplet, který je s úspěchem využíván při výuce především těch nejmenších dětí. Pro pokročilejší hráče jsou určeny sborníky přednesových skladeb, z nichž první titul vznikl také na ZUŠ Police nad Metují. Jedná se o kontrabasové transkripce výběru ze skladeb P. I. Čajkovského z jeho Alba pro mládež. Druhým titulem je sborník Zahraj si s úsměvem, který k vydání připravil Jiří Pichlík, a který obsahuje tři přednesové skladby pro kontrabas a klavír (Miloslav Gajdoš: Skladbička č. 3; Jiří Pichlík: Menuet; Josef Štrunc: Sonáta in G čtyřvětá). 18

19 Nejnovějším vydavatelským počinem je trojdílná škola hry na kontrabas s názvem EARLY START ON THE DOUBLE BASS 1 3, kterou u nás vydalo vydavatelství Editio Barenreiter v Praze. EARLY START ON THE DOUBLE BASS je škola hry na kontrabas, která obsahuje vše co by měla úspěšná a povedená škola obsahovat - jednoduchý a srozumitelný začátek, přimeřeně rychlý postup, spoustu známých písní a melodií v různých pozicích hned od počátku studia, stupnice a mnoho duetů. Škola obsahuje málo textu, ale o to více hudby. Vše je zde velmi jednoduše, srozumitelně a názorně vysvětleno. Většina cvičení je podložena textem tak, aby se žáci snaději naučili rytmus skladby. Sešit je krásně, bohatě a barevně ilustrován. Metodický postup je tradiční: od první polohy do půlpolohy a potom postupně stoupá během tří dílů až k závěrečné šesté poloze. Třetí sešit končí přípravou na vysoké polohy (palcové). Hudební obsah opět pochází především z angloamerické kulturní oblasti. 19

20 Přehled notového materiálu, využívaného v ZUŠ Police nad Metují při výuce malých dětí ve hře na kontrabas, uzavírá série not, vydaných ve Spojených státech amerických právě pro výuku malých dětí. Jedná se o tyto školy: - String Explorer - Essential Elements for Strings (Díl 1. a 2.) - Accent on Achievement (Díl 1. a 2.) Všechny tyto školy existují v mutacích pro housle, violu, violoncello a kontrabas a jsou doplněny bohatým hudebním doprovodným materiálem. Získal jsem je při zájezdu školního smyčcového orchestru do USA a s úspěchem jsem je začal využívat při výuce hry na kontrabas. V následující kapitole se ještě k tomuto notovému materiálu vrátím v souvislosti s využitím výpočetní techniky při výuce. 20

21 2.8 Výukové programy Raritou, kterou se může pochlubit ZUŠ v Polici nad Metují, je využití počítačových programů ve výuce. V této kapitole se zaměřím na využití programu SmartMusic, který je velkým pomocníkem právě při výuce malých dětí. Program vyvinula americká firma MakeMusic, Inc., a jeho duchovním otcem je trumpetista Wynton Marsalis. Zjednodušeně řečeno, SmartMusic plní funkci inteligentního korepetitora žáka. Jeho databáze obsahuje dnes již více než 40 tisíc hudebních doprovodů pro rozsáhlý archív notového materiálu, vydávaného v největších světových vydavatelstvích, a každoročně je rozšiřována o další stovky titulů. Hudební doprovod je samozřejmě možné transponovat do různých tónin a upravovat tempo, ale to není vše. Pomocí mikrofonu, umístěného u nástroje žáka, je program schopen sledovat hru sólisty a přizpůsobovat tempo doprovodu včetně agogiky vlastní interpretaci hráče. Je také možné si zvolit zobrazení sólového partu na obrazovce a sledovat zápis pomocí kurzoru, který ukazuje aktuálně hrané místo v notovém partu. Samozřejmostí je možnost spustit zabudovaný metronom pro upevnění rytmického cítění. Další pomůckou je možnost zvolit nejprve přehrání samotného sólového partu (žáček tak získá přesnější zvukovou a interpretační představu o svém partu), poté je možné pustit zvuk sólového partu s doprovodem (žák se seznámí s celkovým provedením skladby) a nakonec se pustí pouze doprovod a sólový part provede žák. Třešničkou na dortu je možnost nahrání výkonu žáka včetně doprovodu ve formátu waw nebo mp3, což je možno využít jak přímo ve vyučovací hodině pro sluchovou kontrolu výsledku, tak i stále více při domácí přípravě, kdy žák nahraje svůj výkon a pošle e- mailem vyučujícímu k dálkové kontrole. 21

22 Ovládací panel SmartMusic: síla zvuku citlivost mikrofonu tlačítko nahrávání ovládání doprovodu nastavení tempa sólový part volba nástroje metronom doprovod Další funkcí programu je schopnost zaznamenat a vyhodnotit kvalitu žákovy hry: správně zahrané noty se po přehrání skladby zobrazí zeleně, chybně zahrané červeně. Ukázalo se, že tato funkce působí vysoce motivačně právě na malé děti stane se otázkou jejich prestiže dosáhnout toho, aby jejich part nakonec neobsahoval žádnou červenou chybu! Part kontrabasu před... 22

23 ... a po přehrání s vyznačenou jednou chybou. zelený kurzor ukazující aktuální pozici v partu 23

24 Další významnou možností programu je implementace mnoha nástrojových škol, které byly vydány původně v tištěné podobě. Zde jsou převedeny do elektronické podoby a každé cvičení či skladba je opatřena hudebním doprovodem, většinou v několika aranžmá. To znamená, že žák si nacvičí svůj part nejprve s jednoduchým klavírním doprovodem, a později může vyzkoušet interpretaci v jiném aranžmá ať už v úpravě pro klasický orchestr, nebo v moderním jazzovém či rockovém stylu. Kromě toho, že tímto způsobem je monotónní přehrávání a cvičení jedné skladby náhle pro dítě zajímavější, učí se také nenásilnou formou vnímat a rozlišovat různé žánry a hudební styly. Pro naše téma je důležité, že součástí této výbavy je i několik škol pro kontrabas, zaměřených právě na malé děti. Jsou to: - String Explorer - String Explorer Book 2 - I. a II. díl Essential Elements 2000 for Strings - Essential Technique 2000 Book 3 for Strings - I., II. a III. díl Suzuki Bass School - New Directions for Strings - New Directions for Strings Book 2 - String Basics Book 1 - String Basics Book 2 pro individuální výuku a - I. a II. díl Orchestra Expressions - Sound Innovations for String Orchestra - Sound Innovations for String Orchestra Book 2 pro přípravu hry v souboru a orchestru. 24

25 Kontrabasové školy použité v programu SmartMusic Studio: 25

26 Využívání možností, které poskytuje program SmartMusic při výuce, výrazně ovlivnilo a zefektivnilo práci právě s malými dětmi. Mezi významné didaktické výhody patří: - zapojení akustické i vizuální složky (dítě může sledovat aktivní průběh svého notového partu na monitoru a současně slyší svůj part včetně doprovodu - upevňování rytmického cítění jak pomocí metronomu, tak i rytmického doprovodu - žák je veden k přípravě k souhře díky potřebě hrát od počátku s hudebním doprovodem - zábavná a soutěživá forma zpracování, která umožňuje dítěti objevovat se svým nástrojem stále něco nového a tím udržuje jeho pozornost - nepřeberné množství výukového materiálu se zaměřením na vzdělávání malých dětí 2.9 Shrnutí Výsledkem této analýzy je tedy poznatek, že v minulosti poněkud odvážné a netradiční rozhodnutí zavést výuku hry na kontrabas na Základní umělecké škole v Polici nad Metují i pro mladší žáky a snížit tak tehdy uznávanou věkovou hranici 10 let na 6 7 let se ukázalo jako správné a stalo se silnou stránkou v nabídce naší školy. Úspěšnost tohoto kroku byla zajištěna několika faktory: - pořízení malých 1/8 nástrojů s možností zapůjčení žákům - vybavení notového archívu školy kvalitními materiály pro výuku malých dětí včetně tvorby vlastních edukačních materiálů - intenzivní využívání techniky a počítačových programů ve výuce - možnost okamžitého uplatnění v souborové a orchestrální hře 26

27 3. Kde najdeme další informace Česká společnost kontrabasistů: Vše o kontrabasu: MEZINÁRODNÍ KONTRABASOVÁ SOUTĚŽ FRANTIŠKA SIMANDLA: The Pink Elephants: Stránky výrobce programu SmartMusic: Kontrabasy 1/16: Kontrabas/5/317-Kontrabas-ST-1-16 Kontrabasy 1/8: eznam 27

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

5.2.2 Studijní zaměření Hra na housle

5.2.2 Studijní zaměření Hra na housle 5.2.2 Studijní zaměření Hra na housle Housle patří k nejznámějšímu a nejoblíbenějšímu nástroji ze skupiny smyčcových nástrojů. Svou dnešní podobu, na které mají zásluhu především italské houslové školy,

Více

Studijní zaměření Hra na akordeon

Studijní zaměření Hra na akordeon Studijní zaměření Hra na akordeon Akordeon je poměrně mladý hudební nástroj, který má ale vedle klasických hudebních nástrojů své významné místo. Je oblíbeným sólovým, doprovodným i souborovým nástrojem,

Více

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Elektronické klávesové nástroje (dále EKN) jsou v dnešní době nedílnou součástí globálního hudebního vývoje. EKN se uplatňují především v hudbě

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2014 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2014 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 04 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU 5..3 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA PŘÍČNOU

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 1995 Přípravné studium: pro děti 5 7 leté HUDEBNÍ

Více

Studijní zaměření Hra na mandolínu

Studijní zaměření Hra na mandolínu Studijní zaměření Hra na mandolínu Mandolína je melodický, drnkací nástroj. Má zdvojené struny, které odpovídají strunám houslí, proto je možno vedle původních skladeb pro mandolínu čerpat také z houslové

Více

5.20. Studijní zaměření: Hra na violu

5.20. Studijní zaměření: Hra na violu 5.20. Studijní zaměření: Hra na violu Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Povinné předměty Hra na violu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hudební nauka 1 1 1 1 Dějiny

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 03 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5..0 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KYTARU 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ELEKTRICKOU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Nástroje strunné drnkací jsou považovány za jedny z nejstarších vůbec. Jejich původ bychom mohli hledat v pravěkém hudebním luku, který vznikl úpravou luku loveckého.

Více

Studijní zaměření Hra na violoncello

Studijní zaměření Hra na violoncello Studijní zaměření Hra na violoncello Violoncello patří do rodiny smyčcových nástrojů houslového typu. První violoncella se objevují v 16. století. Původně violoncello sloužilo k doprovodným účelům, ale

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

5.21. Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru

5.21. Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru 5.21. Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Hra na basovou kytaru 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hudební nauka 1 1 1 1 Dějiny

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

Hra akordů a doprovodů Improvizace Hra v kapele

Hra akordů a doprovodů Improvizace Hra v kapele Hra akordů a doprovodů Improvizace Hra v kapele První část metodiky - Hra akordů a doprovodů - je zaměřena na nácvik zjednodušených i úplných hmatů základních kytarových akordů a na nácvik základních kytarových

Více

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5 UČEBNÍ PLÁN HUDEBNÍ PŘÍPRAVKA UČ.PLÁN Č.: ŠVP 1 1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 0,5 0,5 Volitelný předmět: hra na akordeon, hra na basovou kytaru, hra na bicí nástroje, hra na housle, hra na violu, hra na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru

Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru Díky nemalému zájmu o elektrickou (přesněji elektrofonickou) kytaru je tento nástroj již řadu let vyučován také na některých základních uměleckých školách. Elektrická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Studijní zaměření Hra na bicí nástroje

Studijní zaměření Hra na bicí nástroje Studijní zaměření Hra na bicí nástroje Bicí nástroje, pod tímto názvem se nabízí široká nabídka nástrojů: blahozvučné(malý buben, bicí souprava, tympány) melodické (zvony, zvonkohra, xylofon, vibrafon,

Více

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál číslo Název výukového u Skupina HN 1 Nácvik houslového klíče I *pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva Mastíková 27.9.2013 FM, YŽ, OL, MB HN 2 Nácvik houslového klíče II pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM

POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM OBSAH: HRA NA AKORDEON:... 2 HRA NA KLAVÍR:... 3 HRA NA VARHANY:... 5 HRA NA KYTARU:... 6 HRA NA HOUSLE:... 8 HRA NA VIOLU:... 9 HRA NA VIOLONCELLO:... 10 HRA NA ŽESŤOVÉ

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA Trubka je žesťový hudební nástroj, který se ve svém původním tvaru vyskytoval již ve starověku. U starých Řeků se používalo trub k povzbuzení odvahy útočících

Více

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď)

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď) Vzdělávací oblast:umění a kultura Ročník:1. - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase VOKÁLNÍ ČINNOSTI Pěvecký a mluvní projev: pěvecké dovednosti (dýchaní, výslovnost),

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

Studijní zaměření Hra na lesní roh

Studijní zaměření Hra na lesní roh Studijní zaměření Hra na lesní roh Lesní roh jako dechový nástroj žesťový nabízí hráčům zajímavé možnosti uplatnění. Jeho původní využití při lovu zvěře stále láká vyznavače myslivosti ke hře a stává se

Více

Předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 1.

Předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 1. Ročník: 1. zpívá a intonuje čistě seznamuje se s notami a notovou osnovou rozpoznává tón, zvuk, mluvený hlas a zpěv Pěvecká činnost Tv- 1.roč. rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci

Více

Charakteristika předmětu Hudební výchova

Charakteristika předmětu Hudební výchova Charakteristika předmětu Vyučovací předmět se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací: v 1. 5. ročníku 1 hodina týdně Výuka probíhá ve třídách. Tento předmět vede žáky k porozumění

Více

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň Hra na kytaru Kytara se dnes těší velké oblibě stejně jako dříve. Odjakživa je nástrojem, který nás doprovázel při zpěvu, ale její možnosti sahají od skladeb klasické hudby, přes španělské flamenco až

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky čistě, v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách Žák využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Vokální činnosti Instrumentální

Více

Studijní zaměření Hra na tubu

Studijní zaměření Hra na tubu Studijní zaměření Hra na tubu Hra na tubu je vyhledávaný studijní obor. Cílem výuky je získání odborného hudebního vzdělání, které umožňuje uplatnění v různých hudebních žánrech. Vyžaduje nemalé schopnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, Lanškroun Platnost od 1. září 2015 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 2.1 Počet oborů, velikost 6 2.2

Více

Studijní zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba

Studijní zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba Studijní zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba Studijní zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba přistupuje ke zvukové tvorbě jako k jednomu z druhů umění, které aktivně

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Výuka sólového zpěvu

Výuka sólového zpěvu Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace Výuka sólového zpěvu Charakteristika pojetí předmětu sólový zpěv Zpěv je od nepaměti nejpřirozenějším projevem člověka. Zpěvnost národa

Více

Další školní rok (1. ročník) žák navštěvuje 1 lekci týdně hudební nauky a 1 lekci týdně hry na nástroj (1 lekce=45 minut/týden ).

Další školní rok (1. ročník) žák navštěvuje 1 lekci týdně hudební nauky a 1 lekci týdně hry na nástroj (1 lekce=45 minut/týden ). STUDIUM PŘÍPRAVNÉ HUDEBNÍ VÝCHOVY (PHV) trvá jeden rok (září červen) a je vhodná pro děti, které navštěvují 1. třídu základní školy. Výuka je rozvržena do dvou hodin týdně vcelku (tj. 90 minut). Zde se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, příspěvková organizace UMĚNÍ JE KOLÉBKOU SPOLEČNOSTI Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 2.1 Počet oborů 4 2.2 Historie a

Více

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy Pěvecké hlasy mají svoje názvy, stejně jako hudební nástroje. Pěvecké hlasy dělíme na ženské, mužské a dětské. Ženské hlasy jsou- nejvyšší soprán, střední mezzosoprán, nejnižší alt. Mužské hlasy jsou-

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2016/17

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2016/17 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2016/17 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Studijní zaměření Hra na pozoun

Studijní zaměření Hra na pozoun Studijní zaměření Hra na pozoun Snižcový tenorový pozoun zvaný také trombon je nástroj dnes všeobecně používaný v hudební praxi v symfonickém orchestru, v taneční a populární hudbě i v hudbě dechové. Vznikl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KYNŠPERK NAD OHŘÍ UMĚNÍ JE HRA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3

Více

Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu

Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Zobcová flétna se spolu s ostatními flétnami řadí historicky mezi nejstarší hudební nástroje. První zmínky nacházíme již na jeskynních malbách. Největší obliby

Více

Pracovní list pro opakování znalostí z hudební výchovy a prohloubení dovedností práce s internetem. Listy jsou rozděleny na 4 kategorie (A, B, C, D).

Pracovní list pro opakování znalostí z hudební výchovy a prohloubení dovedností práce s internetem. Listy jsou rozděleny na 4 kategorie (A, B, C, D). Autor: Vzdělávací oblast: Téma: Zuzana Štichová Umění a kultura hudební výchova hudební pojmy Ročník: 8. Datum vytvoření: prosinec 2012 Materiál: Anotace: Metodické pokyny: Pomůcky: VY_32_INOVACE_S2.2_HV.8.15

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA OPAVA UMĚNÍ JE UNIVERZÁLNÍ ŘEČÍ LIDSTVA Obsah 1. Identifikační údaje.... 3 2. Charakteristika školy...... 4 2.1 Historie a současnost...

Více

Dotazník pro členy HPS Kladno k Diplomové práci

Dotazník pro členy HPS Kladno k Diplomové práci PŘÍLOHA č. 1 Dotazník pro členy HPS Kladno k Diplomové práci muž žena 1. Věk: do 30 let 30 40 let 40 50 let 50 a více 2. Délka členství ve sboru?... 3. Jak jste se stal členem? vlastní zájem a iniciativa

Více

Tematický plán. Střední škola AGC a.s., Rooseveltovo nám. 5, Teplice TEMATICKÝ PLÁN. Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok

Tematický plán. Střední škola AGC a.s., Rooseveltovo nám. 5, Teplice TEMATICKÝ PLÁN. Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok TEMATICKÝ PLÁN Vyučující: Mgr. Chloubová Klára Školní rok: 2014/2015 Třída: 1D Předmět: Značka osnov: Ročník: Hodin týdně/rok: Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok Charakteristika

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 155-147/99-11121 Signatura: bo2ks205 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: ZUŠ F. X. Richtera, P. Bezruče 675, 769 01

Více

Studijní zaměření Hra na klavír

Studijní zaměření Hra na klavír Studijní zaměření Hra na klavír Výuka hry na klavír představuje v dnešní době stále velmi žádanou oblast hudebního vzdělávání. Studium klavírní hry má svá specifika vycházející z charakteru tohoto nástroje.

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Obory školy 4 2.2 Velikost školy 4 2.3 Historie a současnost školy 4 2.4 Vybavení školy 4 2.5 Charakteristika pedagogického sboru 4 2.6 Akce

Více

UČEBNICE HRY NA ALTOVOU ZOBCOVOU FLÉTNU M. ZIMMERMANNA. Jan Kvapil

UČEBNICE HRY NA ALTOVOU ZOBCOVOU FLÉTNU M. ZIMMERMANNA. Jan Kvapil UČEBNICE HRY NA ALTOVOU ZOBCOVOU FLÉTNU M. ZIMMERMANNA Jan Kvapil ZIMMERMANN, M. Die Altblockflöte, spielen lernen musizieren. Band 1. München: Ricordi 7. vydání 2005, 104 s. ISBN 3-931788-64-4 ZIMMERMANN,

Více

Studijní zaměření Hra na tenor

Studijní zaměření Hra na tenor Studijní zaměření Hra na tenor Tenor, zvaný také baskřídlovka, je trubkovitý žesťový nástroj, o oktávu níž znějící křídlovka. Je oválně stočen, takže vypadá jako malá tuba a ve většině případů je laděn

Více

Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba

Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba Prima 1 hodina týdně, tematická CD, DVD,,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

Studijní zaměření Hra na baskytaru

Studijní zaměření Hra na baskytaru Studijní zaměření Hra na baskytaru Baskytara je strunný hudební nástroj, který v moderní hudbě nahrazuje funkci kontrabasu. Úlohou baskytary je především hrát basovou linku. Spolu s bicími tak tvoří základ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou Obsah 1 dentifikační údaje...3 2 Charakteristika školy historie...4 2.1 Počet oborů, velikost...4 2.2 Historie a současnost školy...4 2.3 Charakteristika

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

crescendo = decrescendo = ppp= piano pianissimo= allegro = moderato =

crescendo = decrescendo = ppp= piano pianissimo= allegro = moderato = H dur - 5 křížků: fis, cis, gis, dis, ais 1 Mollová stupnice se čtyřmi křížky se jmenuje cis moll (fis, cis, gis, dis). cis moll harmonická + akordy cis moll melodická + akordy Es + akordy + D7 fis moll

Více

Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání 1 OBSAH 1. Identifikační údaje.. str. 3 2. Charakteristika školy.. str. 4 3. Zaměření

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 155-117/99-11121 Signatura: bo2ks202 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola, Jánská 31, 767 01

Více

Studijní zaměření Hra na housle

Studijní zaměření Hra na housle Studijní zaměření Hra na housle Housle patří k nástrojům, které mají nejširší možnosti využití. Mají za sebou dlouhý historický vývoj, který se definitivně dovršil v 17. století. Z této doby jsou zachované

Více

Hra na zobcovou flétnu

Hra na zobcovou flétnu Hra na zobcovou flétnu Zobcová flétna je nástroj s bohatou historií a tradicí. Pro předškolní děti představuje jednu z prvních možností seznámení s instrumentální hudbou. Zobcová flétna může být pro žáka:

Více

Studijní zaměření Hra na saxofon

Studijní zaměření Hra na saxofon Studijní zaměření Hra na saxofon Saxofon je jednoplátkový nástroj s kónickou trubicí, který byl vynalezen kolem roku 1840 belgickým nástrojařem, flétnistou a klarinetistou Adolphem Saxem. Studium hry na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j. ZUŠ-ZR-ŠVP-4/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU BAREVNÁ ŠKOLA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Obory školy 4 2.2 Velikost školy 4 2.3 Historie a současnost školy 4 2.4 Charakteristika pedagogického sboru 4 2.5 Akce školy a dlouholeté

Více

Předmět PRAXE V SOUBORU. II. stupeň - základní studium

Předmět PRAXE V SOUBORU. II. stupeň - základní studium 4. - využívá při hře všechny získané technické i výrazové dovednosti - samostatně cílevědomě dbá na další zdokonalení prstové a dechové techniky - zvládá hru stupnic a akordů na vyšší úrovni - užívá smysluplně

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Naděžda Kubrichtová Vokální činnosti zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KLAVÍR

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KLAVÍR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KLAVÍR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KRNOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KRNOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KRNOV 1 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 3. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE... 10 4. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE... 12 4.1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Ředitelka školy:

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov Sokolovská 511, 357 51 Kynšperk nad Ohří Identifikátor školy: 600 073 203 Termín

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Studijní zaměření Hra na cembalo

Studijní zaměření Hra na cembalo Studijní zaměření Hra na cembalo Výuka hry na cembalo prezentuje velmi zajímavou obohacující zkušenost pro žáky současně hrající na klavír, ale i pro úplné začátečníky. Hra na cembalo má svá výrazová specifika,

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Dodatek k ŠVP ZUV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Ředitelka školy:

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Počet oborů, velikost...

Více

6. - zvládne hru glissando. 7. - umí použít techniky odtrh a příklep. - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou

6. - zvládne hru glissando. 7. - umí použít techniky odtrh a příklep. - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou 6. - zvládne hru glissando - umí použít melodické ozdoby - umí využít příklepovou techniku v levé ruce - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou - hraje v I. X. poloze - hraje

Více