Holocaust. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Holocaust. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G."

Transkript

1 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 Holocaust Jméno autora: Lenka Nová Vedoucí práce: PhDr. Jan Jirásko Doplňující dotaz: Hodnocení práce: Hodnocení prezentace: Celkové hodnocení: 1

2 Obsah 1) Úvod ) Holocaust v Německu ) Důvod a začátky holocaustu ) Norimberské zákony ) Jasné plány nacistů ) Holocaust v okupovaných zemích ) Polsko ) Protektorát Čechy a Morava ) Terezín ) Osvětim ) Konec války ) Pan Otto Seidler ) Rodina ) Dětství ) Pochod smrti ) Návrat domů ) Závěr ) Použitá literatura ) Seznam příloh

3 1) Úvod Jako téma své ročníkové práce jsem zvolila holocaust, jenž proběhl ze strany Německa v době 2. světové války. Pojem, u kterého mrazí v zádech při pouhém vyslovení, vypovídá o nepopsatelné hrůze prožité kvůli národnosti, barvě pleti nebo politické příslušnosti. Holocaust označuje systematické vyvraždění více než šesti milionů Židů a příslušníků jiných národností. Téma jsem zvolila, protože mě tato problematika zajímá a v dětství jsem s rodiči navštívila památník v Terezíně. 2) Holocaust v Německu 2.1) Důvod a začátky holocaustu Pojem holocaust vyjadřuje zavraždění přibližně šesti miliónů Židů nacisty. Jeho počátek se pojí s napadením Sovětského svazu Německem r.1941 až do konce války na Evropské půdě v květnu r Diskriminace Židů začala již s nástupem Adolfa Hitlera v lednu r Paradoxem je, že k moci se Hitler dostal na základě demokratických voleb, kdy jeho strana NSDAP (Nacionálně socialistická dělnická strana *1920) získala rozhodující většinu hlasů německých voličů. Frustrovaný německý národ začal věřit v nadřazenost nordické (později se užívá termín árijské) rasy. Jak nadřazenosti dosáhnout, zformuloval Hitler ve své knize Mein Kampf (Můj boj *1924), autor vidí problém Němců v přítomnosti Židů. Další ideologové nacismu byli Joseph Goebbels a Alfred Rosenberg. Po převzetí moci začala NSDAP likvidovat své odpůrce a upevňovat postavení. Vznikl dokonce zákon zabraňující vzniku nových politických stran. Pokračoval útlak židovského obyvatelstva, zpočátku se nacisté víc orientovali na sociální likvidaci než na fyzickou. Což se jim úspěšně dařilo v několika vystupňovaných krocích: zákaz provozovat některá povolání 3

4 (lékaři, právníci ), zákaz nákupu vybraných druhů jídla, zákaz přístupu Židů na veřejná prostranství. 2.2) Norimberské zákony Dalším mezníkem byly Norimberské zákony vzniklé , jednalo se o dva nejradikálnější protižidovské zákony: Zákon o říšském občanství stanovil, že občanem Německa může být jen rodilý Němec. Pro Židy to znamenalo ztrátu práv, stali se pouze státními příslušníky. Zatímco rodilí Němci byli říšští občané. Tento zákon byl doplněn o další nařízení, která Židy zbavila veškerých práv a stanovovala, kdo je míšencem. Druhým zákonem byl Zákon na ochranu německé krve a německé cti, který zakazoval sňatky a mimomanželské svazky Židů s Němci. Bylo také zakázáno zaměstnávat německé služebné ve věku do pětačtyřiceti. 2.3) Jasné plány nacistů Nacisté chtěli vyvraždit i jiné nepohodlné skupiny (homosexuálové, asociálové, tělesně a duševně handicapovaní lidé) a narůstal problém s prostory vězení, a tak vznikly první koncentrační tábory Dachau 1933, Sachsenhausen 1936, Buchenwald Vyvrcholením bojkotu proti Židovským obyvatelům byla Křišťálová noc (Kristallnacht), která proběhla v noci z 9. na 10. listopadu Pogrom probíhající po celém Německu si vyžádal zničení téměř všech synagog, židovských obchodů a podniků. 20. ledna 1942 se konala konference ve Wannsee, což byla porada všech nacistických špiček. Předmětem projednávání se stal osud několika milionů Židů. Nešlo o plánování vyvražďování, protože to už probíhalo. Jednalo se o tom, jak bude vypadat genocida Židů na území Evropy obsazené nacisty. Zde byl poprvé vysloven pojem "konečného řešení 4

5 židovské otázky". Z této konference existuje zápis vedený Adolfem Eichmannem, který vypovídá, že v nacisté měli v plánu vyhladit Židy v celé Evropě. 3) Holocaust v okupovaných zemích 3.1) Polsko Při postupu okupačních orgánů do okolních států Německa následoval stejný postup nakládání s Židy jako v Německu. V okupovaném Polsku se stupňovalo tempo, emigrace byla zastavena izolací Židů v ghettech (Varšava, Lodž, Lvov, Minsk, Vilnius), úmyslně zde nebyl dostatek jídla ani léků při epidemiích. Masové vyvražďování Židů v Polsku bylo spojeno s postupem okupačních vojsk do Ruska, jednotky SS po cestě vyvraždily necelý milion lidí. Od r se začaly stavět obrovské vyhlazovací tábory ( továrny na smrt ). Koncentrační tábory ve své podstatě vznikaly od Hitlerova nástupu k moci r (Dachau, Sachsenhausen, Buchenwald, Mauthausen, Ravesbrück), ale tyto tábory byly velkokapacitní. Mezi prvními byly: Belžec, Bergen-Belsen, Sobibor, Treblinka, Majdanek, Osvětim. V každé zemi, kterou Německo okupovalo, byl scénář nakládání s lidmi židovského původu stejný. 3.2) Protektorát Čechy a Morava Období mezi lety se významně týkalo Česka, protože v domněnce uchování evropského míru bylo české pohraničí (Sudety) postoupeno Německu. Stalo se tak dne ujednáním Mnichovské dohody mezi Velkou Británií, Francií, Německem a Itálií. Druhá republika, zbytek území, měl obrovské hospodářské a ekonomické potíže. Po uzavření mnichovské dohody se čeští a židovští obyvatelé stahovali ze Sudet do vnitrozemí. Zabrané území postihla vlna nenávisti vůči Židům, nebylo ušetřeno 5

6 ani Křišťálové noci, jako tomu bylo v Německu. Někteří obyvatelé se snažili emigrantům pomoci, ale propaganda posílila v českém národu pochybnost, že za jeho ponížení mohou Židé. Antisemitismus byl podporován tlakem Německa, vláda podlehla a nechala propustit ze státních služeb židovské zaměstnance a vydala další protižidovská nařízení a zákony (zákon o přezkoumání občanství). Časem onemocněla morálka nenávistí k Židům, posilovaly to i antisemitské letáky a literatura byl zbytek republiky zabrán také. Z Čech a Morava se tak stal Protektorát Čechy a Morava, který byl přidán k Velkoněmecké říši. Prvním říšským protektorem se Konstantin von Neurath, po něm Reinhard Hendrich a po jeho smrti Kurt Daluege, posledním byl Wilhelm Frick. R už platily Norimberské zákony i v protektorátu. Okupační úřady usilovaly o vystěhování židovského obyvatelstva a posléze úplnou germanizaci protektorátu. Velké množství Židů uprchlo do Maďarska či Polska a pokud odsud nepokračovali dál, pravděpodobně je dostihlo konečné řešení zde. V létě r byla dokončena registrace Židů, byli veškerými zákazy izolováni a od r označeni žlutou šesticípou hvězdou velikosti dlaně, byla černě vytažená s černým nápisem Jude. Povinností bylo nosit ji viditelně na levé náprsní straně oděvu. Už v říjnu r začaly první deportace, bylo to do ghetta v Lodži a Minsku ) Terezín Později byly transporty posílány do Terezína, jeho kapacita byla rozšířena. Obyvatelstvo města se muselo vystěhovat. Na výše zmíněné konferenci ve Wannsee, byla projednána i otázka funkce Terezína. Měl sloužit jako koncentrační tábor, ale i jako přestupní stanice před vyhlazovacími tábory. Později Terezín sloužil i jako propagandistický nástroj k mystifikaci západních států. Terezín leží poblíž soutoku Labe a Ohře nedaleko Litoměřic. Město bylo vybudováno v letech Habsburky, aby jako bránil severní přístupy do Čech. V roce 1782 mu byl udělen statut města Bylo trvale obýváno vojáky. Malá pevnost, 6

7 tvořící součást terezínského pevnostního systému, sloužila jako vězení pro vojenské a politické vězně. Nacistům sloužila nejprve jen Malá pevnost, ale po r se postupně budoval tábor po celém městě. Terezín byl vybrán jako ghetto pro své vojenské výhody, tj. pevné hradby a dobré železniční spojení s Prahou. Přivezení lidé nesměli mít zavazadla těžší 50 Kg., proběhlo přihlášení a následné rozdělení rodin. Ghettu veleli příslušníci SS, kteří vězně mučili k smrti nebo zastrašovali. Vznikla tu ale organizace židovské samosprávy. V dubnu r se koncentrační tábor definitivně rozšířil na celé město, a tak se razantně zvýšily i stavy vězňů (od dubna do září se počet znásobil čtyřikrát). Smutné bylo, že úmrtí se znásobila patnáctkrát. Důvodů bylo několik: žalostné životní podmínky, nedostatek jídla, několikanásobné překročení kapacity, šířily se epidemie. Tato bilance nenechala dlouho čekat na ohlasy ze západních zemí, pozornost se obrátila na vysoké počty úmrtí Židů, kteří se ztráceli na východě apod. Ohlásila se delegace Německého Červeného kříže, proto byla učiněna jistá opatření, poskytující půdu pro propagandistickou úlohu Terezína, tato opatření znamenala urychlené snížení kapacity tábora. Přebyteční Židé byli deportováni nejčastěji do Osvětimi nebo do jiných vyhlazovací táborů na východě. Do Osvětimi II -Birkenau byli proto deportováni lidé, kteří neodpovídali potřebám nacistů. Byli to většinou nemocní nebo jinak nezpůsobilí lidé. Bylo deportováno 5000 lidí, pak dalších Do rodinného tábora terezínských vězňů v Osvětimi tak bylo celkem deportováno na osob. Na podzim r byly zřízeny vyumělkované obchody a kavárna. Nacvičovalo se běžné denní chování lidí, ti byli nuceni pod pohrůžkou smrti předvádět nenucené chování. SS se podařilo delegáty, kteří se dostavili , oklamat. Natočen byl i propagandistický film. 7

8 3.2.2) Osvětim Židé z Terezína byli nejčastěji deportováni do Osvětimi Birkenau, sekce BIIb, rodinný tábor. Zde byly rodiny na půl roku spolu (nebyly selektovány). Jinak zde ale lidé trpěli stejně jako v jiné části tábora. Přesně půl roce pobytu bylo všem vězňům, kteří byli do Osvětimi deportováni v září 1943, oznámeno, že budou přemístěni do pracovního tábora Heydebreck. Místo do pracovního tábora však transport s vězni zamířil směrem k osvětimským plynovým komorám, kde byli bez selekce zavražděni. Zbylí vězni rodinného tábora žili od této chvíle ve stálých obavách, že je po šesti měsících čeká stejný osud. Počátkem července 1944 se tyto obavy potvrdily, ale tito lidé už prošli selekcí, a proto se část z nich dostala do jiných koncentračních táborů. Náhodou se podařilo přesvědčit Mengeleho, aby provedl selekci chlapců z dětského bloku - části z nich se nakonec podařilo dožít osvobození. Ze vězňů rodinného tábora přežilo pouhých Koncentrační tábor byl založen nedaleko města polského města Osvětim asi 40 km. od Krakova a na druhou stranu od Českého Těšína. Původně šlo o menší tábor, ale r se začal budovat velkokapacitní vyhlazovací tábor ve městě Birkenau (česky Březinka) s kapacitou pro lidí. Ve stejném roce se již dělaly pokusy s vražedným plynem Cyklon B. Později byl tedy tábor rozdělen do tří celků: původní Osvětim I. kmenový tábor, Osvětim II. Birkenau, toto byl obří komplex, opravdová továrna na smrt. Posledním byl tábor Osvětim III. Buna (později Monowice), ten sloužil jako celek průmyslové výroby, kam byli vězni nasazeni na práci. Vězni sem byli dopravováni v dobytčích vagonech, ti kdo přežili selekci, byli ubytováni v barácích vyhlížejících jako stáje pro koně. Tábor v Osvětimi stále vybízí k úvahám, že byl v něčem jiný než ostatní tábory. Osvětim byl tábor, který naplňoval představy nacistů o konečném řešení v praxi, byl kombinací koncentračního a vyhlazovacího tábora. Do Osvětimi se jezdilo na smrt. Celkem bylo z Terezína do Osvětimi deportováno lidí, přežilo

9 4) Konec války Konec války byl neodvratný. Nacisté pálí dokumenty a do Terezína se vrací evakuační transporty z pochodů smrti, které nestihly dojít na určené místo. Největším problémem, který si lidé nesli sebou byl skvrnitý tyfus opustil Terezín jeho poslední velitel a za tři dny vstoupila Rudá armáda. Velký podíl na obětech patřil dětem, mnohé z nich byly talentované, jako důkaz slouží dochovaná poezie, dětské kresby ale také divadelní hra Brundibár, jejíž libreto napsal Adolf Hoffmeister a zkomponoval Hans Krása. 5) Pan Otto Seidler Mezi obětmi holocaustu byli také obyvatelé Mladé Boleslavi, kteří od r.1940 žili na Mladoboleslavském hradě. Byli tam ale internováni Židé z celého kraje. Ti odcházeli do Terezína v období od do , šlo o 2 transporty, bylo zde lidí. Z nich 2. polovina odešla do Osvětimi, bylo tu 184 občanů Mladé Boleslavi, z těchto lidí přežilo pouhých 43. Mezi nimi byl i bývalý student Obchodní akademie pan Otto Seidler. 5.1) Rodina Narodil se jako jedináček. Jeho maminka, která byla v domácnosti, se za svobodna jmenovala Margoliusová a pocházela z vesnice Velké Křepiny u Světlé nad Sázavou. Měla 7 sourozenců. V r jedna z jejích sester s manželem a synem odešli do Terezína, odtud byli přemístěni do koncentráků v Polsku. Byly to malé koncentrační tábory blízko Varšavy, které nebyly nijak pojmenovány, a kde nebyl tak krutý režim. Jejich syn se později dostal do polské rodiny. Strýc koncentrák přežil a pro syna se vrátil. Chlapec již nemluvil česky ale s otcem a jeho novou manželkou žili v Čechách. 9

10 Tatínek pana Seidlera byl ze 7 dětí. Rodiče pocházeli z vesnice Studený u Dolních Kralovic v Českomoravské vrchovině. Otec se do Mladé Boleslavi odstěhoval r Našel tu zaměstnání, pravděpodobně v době vojny za 1. světové války, kdy vojákoval 27 měsíců. Pracoval jako zástupce firmy v galanterii na Starém Městě. Šlo o galanterní velkofirmu Eisler a Fuchs, která dodávala své výrobky po celém okresu. Nástupcem této firmy byl podnik V. Mikuláš a spol. a fungoval tu od r do války. Svatba rodičů se konala r v Kolíně. V roce 1930 se jim narodil syn Otto. K sobě vzali ještě matčina bratra, jmenoval se Bedřich Margolius. Narodil se ve Velkých Křepinách. Byl rovněž studentem Obchodní akademie a to v letech Po ukončení studia se vrátil domů a tam nastoupil jako dělník v kamenolomu. Toto povolání bylo z důvodu jeho židovského původu. R odešel s transportem do Terezína a později byl vlečen po polských koncentračních táborech. 5.2) Dětství Dětství prožil pan Seidler jako všechny ostatních dětí. Chodil do mateřské školy (dnes jsou zde jesle vedle Benešovy ZŠ), dále do Benešovy obecné školy v letech Docházel na hodiny náboženství do židovské školy, nyní je tam soukromá OA. Učinkoval ve školním divadle. Po okupaci, byla pro židovské děti zakázána školní docházka, a tak měl pan Seidler vychozené pouze 4 třídy základní školy. V Čechách byla spousta uprchlíků z Německa a roku 1938 přibyli i lidé ze Sudet. Židé museli začít nosit žlutou Davidovu hvězdu a poměry mezi lidmi se zhoršily. Přibývalo kolaborantů. V r došlo k izolaci židovského obyvatelstva v kasárnách na Mladoboleslavském hradě, kde byly špatné životní podmínky bez zavedené vody elektrického proudu. Židé museli odevzdat majetek, šaty atd. Na hradě bylo 200 lidí. Posléze začaly transporty do Terezína, (zavazadlo na 1 osobu mohlo mít max. 50 kg, ale málokdo takovou váhu unesl, tak se bralo jen 30 kg) v lednu 10

11 toho roku odešel i pan Seidler s matkou, protože otce ztratil již na hradě, kdy si pro něj přišli Němci. O rok později jel do Terezína Červený kříž a Němci chtěli ukázat, že život, který vedou Židé v ghettu je zcela normální. Ale kapacita obydlení tábora silně přesahovala normu, a tak lidí bylo odvezeno v transportu do Osvětimi. V jednom z nich byl i pan Seidler s matkou. Transport trval 36 hodin v uzavřených dobytčích vagonech, kde místo sociálního zařízeni byly dva kbelíky. Osvětim Březinka, tak se jmenoval tábor s baráky, které byly dříve maštale pro koně, jen teď upravené pro lidi. Byl rozdělen na oddíly BI, BII, nedostavěný BIII a také 4 krematoria. Nejprve byl s matkou umístěn do rodinného tábora, pak se dostal do malého tábora Osvětim-Rajsko, který se zabýval zemědělstvím. Po celou dobu svého pobytu v koncentračních táborech se zabýval mnoha druhy povolání: v Terezíně se učil kovářem (pracoval tem bratr jeho otce *1913), v rodinném táboře byl krátký čas, takže tu nepracoval, později uklízel mrtvoly a vozil je do krematoria, toto byly ale jen ojedinělé práce. V zemědělském táboře se zabýval pěstováním obilí, zde bylo lidí. Pak byl tento tábor BIIb zrušen a nastoupily pochody smrti. 5.3) Pochod smrti R se blížil konec války a postupovala osvobozenecká armáda, Němci začali likvidovat tábor a pochody smrti se staly častějšími v jednom z nich i pan Seidler. 5 dní jel vlak s 150 lidmi v jednom otevřeném vagonu do Buchenwaldu. Ale osvobozenecká letadla rozstřílela kotel lokomotivy, a tak museli jít lidé pěšky. Došli do Eisenbergu, kde bylo jen slyšet útočící tanky, schovali se proto ve stráni, ale jejich ostraha byla už chabá, takže někteří se pokusili uprchnout. Když je ale ostraha zahlédla, byli nemilosrdně zastřeleni. Zpozdit se jen pár kroků za skupinou nebo se zastavit a nabrat síly znamenalo nejčastěji smrtící kulku. Na slabé nebyl brán ohled. Byl mráz -20 C. V Buchenwaldu byli od ledna 1945 do 10. dubna 1945, byli zde očkováni proti tyfu. Pak pochod smrti trvající 8 hodin do Výmaru, 11

12 kde byli lidé naloženi do uzavřených dobytčích vagonů. Když ve vagonu někdo zemřel, jeho tělo se nevyhazovalo, posloužilo k sezení. Armáda postupující ze západu zatím Buchenwald osvobodila. Noc měli strávit v hostinci, ale americká vojska se sem již dostala, a tak přišli již do osvobozeného města byli ubytováni v bývalých kasárnách v Erfurtu, kam jim byly nošeny zásoby jídla. 5.4) Návrat domů Po návratu do Mladé Boleslavi žil pan Seidler u rodinného známého. Ten mu později zařídil rozpečetění vlastního domu. Tento dům za války užíval německý komisař Fritz s rodinou. Vrátil se ještě jakožto školou povinný žák, a tak musel dochodit zbylých 14 dní základní školy. Docházel do ZŠ na Dubcích od 1. července do 15. července. Zažádal si ve výdejně o nábytek a zaplatil z vázaných vkladů. Žil ve svém domě ještě se starou paní a další rodinou, protože po bombardování Škodovky se poničilo i několik bytů, a tak se rodiny nastehovaly tam, kde byly byty s volnou kapacitu. Poručníkem mu byl strýc nejmladší bratr otce, který žil v Praze. Po zabydlení v domě se rozhodl odjet k příbuzným, jenž žili v hájence v Ledči nad Sázavou. Jednalo se o sestru matky a jejího manžela, který byl původem Němec, a tak nebyli transportováni. V průběhu čtrnáctidenní školní docházky v 9. třídě, udělal přijímací zkoušky na průmyslovou školu, ale nakonec šel na Obchodní akademii, kam nastoupil Studium mu zpočátku dělalo trochu potíže, ale jak šel čas, pan Seidler se zlepšoval a ukončil maturitou jako premiant v r Třídním profesorem mu byl pan Vrána. Na srazy své třídy, které se konají každý rok, dochází pravidelně. Bere sebou testy z českého jazyka, ty pak rozdává svým bývalým studentům Letos oslaví 88 narozeniny (*1917). Když učil svou třídu, která byla první poválečný ročník, bylo mu pouhých 28 let, několik jeho studentů bylo starších než on. Zaměstnání našel pan Seidler po maturitě v Oblastní textilní správě jako plánovač Textilie. V letech byl na vojně v Žatci 12

13 a poté nastoupil do Interiéru Debř, kde pracoval do r jako účetní. R se oženil a v domě žil stále s cizími lidmi až v 60. letech se celý dům uvolnil. Lidé, kteří přežili Osvětim se schází ve spolku Birkenau boys. 6) Závěr Přestože nacisté zničili většinu důkazů o milionech vražd a podařilo se jim zbořit některé tábory smrti, lidé jako pan Seidler, kteří přežili, budou plni hrůzných vzpomínek. Také torza nápisy ARBEIT MACHT FREI jsou mlčícími svědky zla napáchaného Němci v období 2. sv. války. 7) Použitá literatura Breitman, Richard: Architekt Konečného řešení, Himmler a vyvraždění evropských Židů, Argo, 2004, Praha Hilberg, Raul: Pachatelé, oběti, diváci, Židovská katastrofa , Argo, 2002, Praha kolektiv autorů: Rodinná encyklopedie světových dějin, Reader s Digest Výběr, 2000, Praha Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých: Průvodce po nacistických koncentračních táborech, 1999 Ústav pro informace ve vzdělávání: Holocaust, Tauris, 2000, Praha Malý, Karel a kolektiv autorů: Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Linde Praha, a. s., 1999, Praha internetové stránky: 13

14 8) Seznam příloh 8.1) protižidovsky zaměřený časopis vydávaný v Německu Der Stürmer 8.2) schéma Norimberských zákonů 8.3) pozůstatky Křišťálové noci 8.4) nacisty zabrané území v Evropě 8.5) plán terezínského ghetta 8.6) propagandistický plakát Terezína 8.7) osvětimské krematorium před a po likvidaci 8.8) baráky v koncentračním táboře Osvětim - Birkenau 8.9) příjezdová rampa v Osvětimi - Birkenau 8.10) utrpení lidí v transportech 8.11) svědci konce války 8.12) plakát dětské opery Brundibár 8.13) pan Otto Seidler 8.14) foto ze školky 8.15) foto ze školy 8.16) foto z doby pobytu na hradě v Mladé Boleslavi 8.17) muž stojící za lavičkou byl kolaborant spolupracující s Němci 8.18) průkaz studenta 1. ročníku OA 8.19) průkaz studenta 4. ročníku OA 8.20) maturitní foto 8.21) maturitní vysvědčení pana Seidlera 14

15 8.1) protižidovsky zaměřený časopis vydávaný v Německu Der Stürmer 8.2) schéma Norimberských zákonů 15

16 8.3) pozůstatky Křišťálové noci 8.4) nacisty zabrané území v Evropě 16

17 8.5) plán terezínského ghetta 8.6) propagandistický plakát Terezína 17

18 8.7) osvětimské krematorium před a po likvidaci 18

19 8.8) baráky v koncentračním táboře Osvětim - Birkenau 8.9) příjezdová rampa v Osvětimi - Birkenau 19

20 8.10) utrpení lidí v transportech 20

21 8.11) svědci konce války 21

22 8.12) plakát dětské opery Brundibár 8.13) pan Otto Seidler 22

23 8.14) foto ze školky, p. Seidler je 2. zleva ve 2. řadě zdola 8.15) foto ze školy, p. Seidler sedí napravo od učitelky 23

24 8.16) foto z doby pobytu na hradě v Mladé Boleslavi zleva nahoře: Picková, Deutsch, Glückner, Ivo Veselý, Eva Kaiserová, zleva dole: Deutsch (bratři), Seidler, Glickauf, Pick (bratr a sestra) 8.17) muž stojící za lavičkou byl kolaborant spolupracující s Němci 24

25 8.18) průkaz studenta 1. ročníku OA, (přední strana) (zadní strana) 25

26 8.19) průkaz studenta 4. ročníku OA, (přední strana) (zadní strana) 26

27 8.20) maturitní foto, p. Seidler je v levé půlce, ve 2. řadě 4. zleva 27

28 8.21) maturitní vysvědčení pana Seidlera, (přední strana) 28

29 (zadní strana) 29

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Seznamte se s... Holocaust. Protižidovská. nařízení

Seznamte se s... Holocaust. Protižidovská. nařízení Pomlčková válka Diskriminační označení Davidovou hvězdou se týkalo všech Židů od věku šesti let. Foto ČTK Kolik cípů má Davidova hvězda? Od roku 1939 byli Židé na našem území vystaveni pronásledování podobně

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice

Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice Z vily, ve které nyní sídlí naše školka, zmizeli téměř před 70 lety lidé. Kdo to byl? Proč odešli? Proč budou před školkou nějaké kameny? I v tomto školním roce se s

Více

Konečné řešení židovské otázky

Konečné řešení židovské otázky Konečné řešení židovské otázky Ondřej Jabůrek Gymnázium Uničov, Gymnazijní 257, Uničov 3. místo ve II. kategorii OBSAH 1. Úvod... 2 2. Norimberské zákony 3 3. Křišťálová noc 3 4. Konference ve Wannsee

Více

ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Klíčové otázky. Úvod

ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Klíčové otázky. Úvod ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Nikdo však tehdy netušil, že od zákazů pěstovat holuby, rybařit, chovat papouška a kanárky, povede cesta ke komínům pecí osvětimských krematorií. Nakonec směli židé jen zemřít. Karel

Více

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce Evropa na sklonku 2. světové války a po válce 1. Výsledky 2. světové války doplň údaje: zahynulo mil. lidí, koncentračními tábory prošlo mil. lidí, vyvražděno bylo mil. Židů, z toho 1 mil. v, celkem se

Více

Den vzpomínání na oběti holocaustu. 2 5 2011 14 17 hodin. náměstí Míru v Praze Záštitu nad akcí převzal pan Václav Havel

Den vzpomínání na oběti holocaustu. 2 5 2011 14 17 hodin. náměstí Míru v Praze Záštitu nad akcí převzal pan Václav Havel Den vzpomínání na oběti holocaustu 2 5 2011 14 17 hodin náměstí Míru v Praze Záštitu nad akcí převzal pan Václav Havel Co znamená Jom ha-šoa? Den holocaustu, hebrejsky šoa, celým názvem Jom ha-šoa ve ha-gvura

Více

Arizace v Protektorátu Čechy a Morava

Arizace v Protektorátu Čechy a Morava Arizace v Protektorátu Čechy a Morava VY_32_INOVACE_DEJ_25 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: prosinec 2012 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: České země za druhé světové války Předmět: dějepis,

Více

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Komunismus Situace v Rusku po 1. světové válce: - pokles výroby, málo potravin, neúroda, hladomor, rolnická povstání a stávky - 1921 zaveden NEP (nová

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Časová osa. Události v českých zemích. Anne Franková. Události ve světě

Časová osa. Události v českých zemích. Anne Franková. Události ve světě Časová osa Anne Franková 1918 11. 11. 1918 Končí první světová válka. Německo bylo poraženo a kapitulovalo. s. 11 1919 1925 12. 5. 1925 Otto Frank a Edith Holländerová uzavírají v Cáchách (v Německu) sňatek.

Více

Časová osa. Události v českých zemích. Anne Franková. Události ve světě

Časová osa. Události v českých zemích. Anne Franková. Události ve světě Časová osa Anne Franková 1918 11. 11. 1918 Končí první světová válka. Německo bylo poraženo a kapitulovalo. s. 11 1925 12. 5. 1925 Otto Frank a Edith Holländerová uzavírají v Cáchách (v Německu) sňatek.

Více

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz SLAVNOSTI SVOBODY Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz PLZEN OSLAVUJE Tati, co vlastně dneska slavíme? Připomínáme si konec 2. světové války.

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Český jazyk a literatura. Arnošt Lustig - Motlitba pro Kateřinu Horovitzovou

Český jazyk a literatura. Arnošt Lustig - Motlitba pro Kateřinu Horovitzovou Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

HISTORICKÝ ÚVOD K TÉMATU HOLOCAUSTU

HISTORICKÝ ÚVOD K TÉMATU HOLOCAUSTU HISTORICKÝ ÚVOD K TÉMATU HOLOCAUSTU 1. DĚJINY ŽIDŮ OD POČÁTKŮ PO ŠOA 2. VZNIK NOVODOBÉHO STÁTU IZRAEL 3. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V HISTORII ŠOA 4. ZÁVĚREM DĚJINY ŽIDŮ OD POČÁTKŮ PO ŠOA Starověk Židé si vydobyli

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Stolpersteine v Lomnici

Stolpersteine v Lomnici Stolpersteine v Lomnici...naši blízcí budou mít památku, jež je pomyslně spojí mezi sebou, s námi i s těmi, kteří se zde zastaví a skloní hlavu Okrašlovací spolek pro Lomnici a okolí se účastní mezinárodního

Více

Pracovní list - nacismus

Pracovní list - nacismus Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) Datum zpracování

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Majakovského 8. 9. třída Základní Dějepis Téma

Více

Soutěž Vyznám se v historii holocaustu obecně, i ve Vsetíně

Soutěž Vyznám se v historii holocaustu obecně, i ve Vsetíně Soutěž Vyznám se v historii holocaustu obecně, i ve Vsetíně Název školy: Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Jména: David Mlýnek Tomáš Volek František Šumšala Zodpovědný učitel: Mgr. Jaroslava Ševčíková

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014 Pracovní sešit Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. 28. 12. 2014 V tomto pracovním listě tě čeká příběh, který mohla prožít jedna z vyškovských rodin za 1. světové války. Některé informace však chybí

Více

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35

VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35 VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ To, oč jsme se snažili celý půlrok a to, co teď uvidíte úplně na čisto ( na nečisto to nepůjde, už tu byla uklízečka) Pro anketu jsme vybrali tyto osobnosti:

Více

Pravda a lež Filmování v ghettu Terezín 1942-1945

Pravda a lež Filmování v ghettu Terezín 1942-1945 Tisková zpráva Praha 19. srpna 2013 Pravda a lež Filmování v ghettu Terezín 1942-1945 Pro nacistickou Třetí říši představoval film důležitý nástroj pro ovlivňování veřejného mínění. Dějištěm dvou propagandistických

Více

Jacob Edelstein. 1 Jacob Edelstein Národní archiv. 2 Jacob Edelstein Židovské muzeum v Praze. 3 Manželka Mirjam se synem Arje Národní archiv

Jacob Edelstein. 1 Jacob Edelstein Národní archiv. 2 Jacob Edelstein Židovské muzeum v Praze. 3 Manželka Mirjam se synem Arje Národní archiv Jacob Edelstein Zcela běžné příběhy? 17 1 Jacob Edelstein Jacob Edelstein (1903 1944) se narodil v Horodence v Haliči na území dnešní Ukrajiny. Během první světové války spolu s rodiči a sestrou utekl

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.15

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

MEZINÁRODNÍ VÝBOR ČERVENÉHO KŘÍŽE A TEREZÍN

MEZINÁRODNÍ VÝBOR ČERVENÉHO KŘÍŽE A TEREZÍN MEZINÁRODNÍ VÝBOR ČERVENÉHO KŘÍŽE A TEREZÍN Řekněme, že náš úžas byl obrovský, když jsme v ghettu nalezli město, které žije téměř normálním životem, očekávali jsme to horší. Řekli jsme doprovázejícím důstojníkům

Více

SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11

SHARE 50+ v Evropě Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Logo agentury Číslo dotazníku: ID respondenta - - Křestní jméno Datum rozhovoru: Číslo tazatele: SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Písemný dotazník email:

Více

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky:

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Prezentaci je vhodné použít při probírání látky o životě

Více

Diplomová práce. PŘÍPRAVA A REALIZACE PROJEKTU PRO ŽÁKY NA 2. STUPNI ZŠ (Život židovské komunity v Novém Městě na Moravě za 2.

Diplomová práce. PŘÍPRAVA A REALIZACE PROJEKTU PRO ŽÁKY NA 2. STUPNI ZŠ (Život židovské komunity v Novém Městě na Moravě za 2. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury Diplomová práce Bc. Marie Meclová PŘÍPRAVA A REALIZACE PROJEKTU PRO ŽÁKY NA 2. STUPNI ZŠ (Život židovské komunity

Více

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím Anna Franková Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_17 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

Poznávací cesta do koncentračního tábora Osvětim

Poznávací cesta do koncentračního tábora Osvětim Poznávací cesta do koncentračního tábora Osvětim termín: 18. 21. červen 2015 Vážený kliente, na následujících stránkách naleznete důležité informace k zájezdu, na který jste se přihlásili, dále závaznou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Mizerov, Majakovského 2219 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Uprchlíci ve vlastní zemi

Uprchlíci ve vlastní zemi Uprchlíci ve vlastní zemi Mnichovská dohoda a odtržení pohraničí vyvolaly dosud největší jednorázovou vlnu uprchlíků v českých dějinách. Podle oficiální statistiky z pohraničních oblastí připojených k

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

VY_32_INOVACE_04_POLSKO - PAMÁTKY UNESCO_36

VY_32_INOVACE_04_POLSKO - PAMÁTKY UNESCO_36 VY_32_INOVACE_04_POLSKO - PAMÁTKY UNESCO_36 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

ŽIVOT V PROTEKTORÁTU

ŽIVOT V PROTEKTORÁTU 15 ŽIVOT V PROTEKTORÁTU Doplň informace k následujícím obrázkům ŽIVOT V PROTEKTORÁTU 15. 3. 1939 došlo k vytvoření Protektorátu Čech a Moravy (Böhmen und Mähren) státní orgány jsou podřízeny Německu a

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Mezinárodní výbor Červeného kříže a Terezín

Mezinárodní výbor Červeného kříže a Terezín Mezinárodní výbor Červeného kříže a Terezín Řekněme, že náš úžas byl obrovský, když jsme v ghettu nalezli město, které žije téměř normálním životem, očekávali jsme to horší. Řekli jsme doprovázejícím důstojníkům

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

1. Holocaust 2. Holocaust zvolené téma. 4. Cílová skupina. 6. Vyjadřovací prostředky 7. Projekt jednotlivé části: 10. Dokumentační fotografie

1. Holocaust 2. Holocaust zvolené téma. 4. Cílová skupina. 6. Vyjadřovací prostředky 7. Projekt jednotlivé části: 10. Dokumentační fotografie Holocaust Vnímáme minulost? Mezioborový výukový projekt Lucie Pištěková OV/VV 5. ročník Koncept projektu 1. Holocaust 2. Holocaust zvolené téma 3. Umělecko vzdělávací cíl 4. Cílová skupina 5. Délka projektu

Více

Pracovní list Jan Drda, Ludvík Aškenazy

Pracovní list Jan Drda, Ludvík Aškenazy Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Studená

Více

(nejen) scénografie: Dominika Lippertová, Marie Hásková, Jan Rybák. grafická úprava: ZPRÁVA O JEDNÉ VÁLCE. pracovní listy. www.vysehratky.

(nejen) scénografie: Dominika Lippertová, Marie Hásková, Jan Rybák. grafická úprava: ZPRÁVA O JEDNÉ VÁLCE. pracovní listy. www.vysehratky. (nejen) scénografie: Dominika Lippertová, Marie Hásková, Jan Rybák grafická úprava: ZPRÁVA O JEDNÉ VÁLCE pracovní listy www.vysehratky.cz 2015 Pražské povstání Na jaře roku 1945 už byla válka u konce.

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4960_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice. Absolventská práce OSVĚTIM A TEREZÍN

Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice. Absolventská práce OSVĚTIM A TEREZÍN Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce OSVĚTIM A TEREZÍN Eliška Böhmová 9. třída Vedoucí práce: Mgr. Jitka Zíková Školní rok 2012/2013 Prohlášení

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Židovská kultura a české dějiny Dr. Phil. Jana Starek

Židovská kultura a české dějiny Dr. Phil. Jana Starek Židovská kultura a české dějiny Dr. Phil. Jana Starek Letní semestr 2014 Pondělí 16.20-17.50, učebna K229 1. ročník, FEM + FVT Cíl kurzu: Přiblížit posluchačkám a posluchačům základní přehled o dějinách

Více

Pražská obec a péče o židovské památky po okupaci českých zemí (1939 1940)

Pražská obec a péče o židovské památky po okupaci českých zemí (1939 1940) musea, které se jmenuje všelijak v úředních výkazech, není museem, nýbrž skladištěm nebo také někdy oddělením K, což znamená kulturu, snad, nebo také jen písmeno abecedy, nesmí se vyslovovat slovo kultura,

Více

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima 2 hodiny týdně dataprojektor (s připojením

Více

Protektorát Čechy a Morava, domácí odboj

Protektorát Čechy a Morava, domácí odboj PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA, DOMÁCÍ ODBOJ (Protektorat Böhmen und Mähren) Klíčová slova: protektorát, protektorátní vláda, okupační správa, úplné začlenění do říše, demonstrace, odbojové organizace a partyzánské

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Počítat a mapovat: statistika židovského obyvatelstva v českých zemích

Počítat a mapovat: statistika židovského obyvatelstva v českých zemích Počítat a mapovat: statistika židovského obyvatelstva v českých zemích 0 ii Židovské identity > Sčítání lidu, s. Tato příloha obsahuje vybraná data a mapy o počtu, struktuře a jazykových, respektive ních

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině pokyny pro učitele Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině pokyny pro učitele Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině pokyny pro učitele Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele

Více

Návraty a nenávraty českých a moravských Židů a Romů z koncentračních táborů v roce 1945

Návraty a nenávraty českých a moravských Židů a Romů z koncentračních táborů v roce 1945 2015 Návraty a nenávraty českých a moravských Židů a Romů z koncentračních táborů v roce 1945 Plakala jsem pro všechny, kteří se nedožili konce války, pro tátu a mámu, a proto, že jsem zůstala jen já.

Více

Pevnost Terezín světový unikát - mistrovské dílo pevnostního stavitelství postavené v letech 1780-1790 - největší a nejmocnější pevnost v České zemi

Pevnost Terezín světový unikát - mistrovské dílo pevnostního stavitelství postavené v letech 1780-1790 - největší a nejmocnější pevnost v České zemi Integrovaný operační program 2007-2013 Prioritní osa 5 Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Podporovaná aktivita 5.1b Realizace vzorových projektů obnovy a využití

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4760_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

ANTISEMITISMUS 1. Mgr. ALENA BENDOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_BEN30

ANTISEMITISMUS 1. Mgr. ALENA BENDOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_BEN30 ANTISEMITISMUS 1 Mgr. ALENA BENDOVÁ, 2012 Antisemitismus - práce s textem Párového čtení (metoda RWCT) Postup aktivity: 1. Text je rozdělen na několik rovnocenných celků tak, aby každá dvojice žáků dostala

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí svůj záměr sdělit policii, což může učinit na hraničním přechodu. Samotná azylová procedura začíná podáním návrhu na zahájení

Více

HISTORIE ROZHLASU Pravidelné rozhlasové vysílání

HISTORIE ROZHLASU Pravidelné rozhlasové vysílání HISTORIE ROZHLASU Pravidelné rozhlasové vysílání zahájeno 18. května 1923 ve 20.15 ze stanu, zapůjčeného od skautů, v Praze-Kbelích - vysílalo se hodinu na dlouhé vlně, součástí vysílání bylo krátké ohlášení

Více