Holocaust. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Holocaust. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G."

Transkript

1 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 Holocaust Jméno autora: Lenka Nová Vedoucí práce: PhDr. Jan Jirásko Doplňující dotaz: Hodnocení práce: Hodnocení prezentace: Celkové hodnocení: 1

2 Obsah 1) Úvod ) Holocaust v Německu ) Důvod a začátky holocaustu ) Norimberské zákony ) Jasné plány nacistů ) Holocaust v okupovaných zemích ) Polsko ) Protektorát Čechy a Morava ) Terezín ) Osvětim ) Konec války ) Pan Otto Seidler ) Rodina ) Dětství ) Pochod smrti ) Návrat domů ) Závěr ) Použitá literatura ) Seznam příloh

3 1) Úvod Jako téma své ročníkové práce jsem zvolila holocaust, jenž proběhl ze strany Německa v době 2. světové války. Pojem, u kterého mrazí v zádech při pouhém vyslovení, vypovídá o nepopsatelné hrůze prožité kvůli národnosti, barvě pleti nebo politické příslušnosti. Holocaust označuje systematické vyvraždění více než šesti milionů Židů a příslušníků jiných národností. Téma jsem zvolila, protože mě tato problematika zajímá a v dětství jsem s rodiči navštívila památník v Terezíně. 2) Holocaust v Německu 2.1) Důvod a začátky holocaustu Pojem holocaust vyjadřuje zavraždění přibližně šesti miliónů Židů nacisty. Jeho počátek se pojí s napadením Sovětského svazu Německem r.1941 až do konce války na Evropské půdě v květnu r Diskriminace Židů začala již s nástupem Adolfa Hitlera v lednu r Paradoxem je, že k moci se Hitler dostal na základě demokratických voleb, kdy jeho strana NSDAP (Nacionálně socialistická dělnická strana *1920) získala rozhodující většinu hlasů německých voličů. Frustrovaný německý národ začal věřit v nadřazenost nordické (později se užívá termín árijské) rasy. Jak nadřazenosti dosáhnout, zformuloval Hitler ve své knize Mein Kampf (Můj boj *1924), autor vidí problém Němců v přítomnosti Židů. Další ideologové nacismu byli Joseph Goebbels a Alfred Rosenberg. Po převzetí moci začala NSDAP likvidovat své odpůrce a upevňovat postavení. Vznikl dokonce zákon zabraňující vzniku nových politických stran. Pokračoval útlak židovského obyvatelstva, zpočátku se nacisté víc orientovali na sociální likvidaci než na fyzickou. Což se jim úspěšně dařilo v několika vystupňovaných krocích: zákaz provozovat některá povolání 3

4 (lékaři, právníci ), zákaz nákupu vybraných druhů jídla, zákaz přístupu Židů na veřejná prostranství. 2.2) Norimberské zákony Dalším mezníkem byly Norimberské zákony vzniklé , jednalo se o dva nejradikálnější protižidovské zákony: Zákon o říšském občanství stanovil, že občanem Německa může být jen rodilý Němec. Pro Židy to znamenalo ztrátu práv, stali se pouze státními příslušníky. Zatímco rodilí Němci byli říšští občané. Tento zákon byl doplněn o další nařízení, která Židy zbavila veškerých práv a stanovovala, kdo je míšencem. Druhým zákonem byl Zákon na ochranu německé krve a německé cti, který zakazoval sňatky a mimomanželské svazky Židů s Němci. Bylo také zakázáno zaměstnávat německé služebné ve věku do pětačtyřiceti. 2.3) Jasné plány nacistů Nacisté chtěli vyvraždit i jiné nepohodlné skupiny (homosexuálové, asociálové, tělesně a duševně handicapovaní lidé) a narůstal problém s prostory vězení, a tak vznikly první koncentrační tábory Dachau 1933, Sachsenhausen 1936, Buchenwald Vyvrcholením bojkotu proti Židovským obyvatelům byla Křišťálová noc (Kristallnacht), která proběhla v noci z 9. na 10. listopadu Pogrom probíhající po celém Německu si vyžádal zničení téměř všech synagog, židovských obchodů a podniků. 20. ledna 1942 se konala konference ve Wannsee, což byla porada všech nacistických špiček. Předmětem projednávání se stal osud několika milionů Židů. Nešlo o plánování vyvražďování, protože to už probíhalo. Jednalo se o tom, jak bude vypadat genocida Židů na území Evropy obsazené nacisty. Zde byl poprvé vysloven pojem "konečného řešení 4

5 židovské otázky". Z této konference existuje zápis vedený Adolfem Eichmannem, který vypovídá, že v nacisté měli v plánu vyhladit Židy v celé Evropě. 3) Holocaust v okupovaných zemích 3.1) Polsko Při postupu okupačních orgánů do okolních států Německa následoval stejný postup nakládání s Židy jako v Německu. V okupovaném Polsku se stupňovalo tempo, emigrace byla zastavena izolací Židů v ghettech (Varšava, Lodž, Lvov, Minsk, Vilnius), úmyslně zde nebyl dostatek jídla ani léků při epidemiích. Masové vyvražďování Židů v Polsku bylo spojeno s postupem okupačních vojsk do Ruska, jednotky SS po cestě vyvraždily necelý milion lidí. Od r se začaly stavět obrovské vyhlazovací tábory ( továrny na smrt ). Koncentrační tábory ve své podstatě vznikaly od Hitlerova nástupu k moci r (Dachau, Sachsenhausen, Buchenwald, Mauthausen, Ravesbrück), ale tyto tábory byly velkokapacitní. Mezi prvními byly: Belžec, Bergen-Belsen, Sobibor, Treblinka, Majdanek, Osvětim. V každé zemi, kterou Německo okupovalo, byl scénář nakládání s lidmi židovského původu stejný. 3.2) Protektorát Čechy a Morava Období mezi lety se významně týkalo Česka, protože v domněnce uchování evropského míru bylo české pohraničí (Sudety) postoupeno Německu. Stalo se tak dne ujednáním Mnichovské dohody mezi Velkou Británií, Francií, Německem a Itálií. Druhá republika, zbytek území, měl obrovské hospodářské a ekonomické potíže. Po uzavření mnichovské dohody se čeští a židovští obyvatelé stahovali ze Sudet do vnitrozemí. Zabrané území postihla vlna nenávisti vůči Židům, nebylo ušetřeno 5

6 ani Křišťálové noci, jako tomu bylo v Německu. Někteří obyvatelé se snažili emigrantům pomoci, ale propaganda posílila v českém národu pochybnost, že za jeho ponížení mohou Židé. Antisemitismus byl podporován tlakem Německa, vláda podlehla a nechala propustit ze státních služeb židovské zaměstnance a vydala další protižidovská nařízení a zákony (zákon o přezkoumání občanství). Časem onemocněla morálka nenávistí k Židům, posilovaly to i antisemitské letáky a literatura byl zbytek republiky zabrán také. Z Čech a Morava se tak stal Protektorát Čechy a Morava, který byl přidán k Velkoněmecké říši. Prvním říšským protektorem se Konstantin von Neurath, po něm Reinhard Hendrich a po jeho smrti Kurt Daluege, posledním byl Wilhelm Frick. R už platily Norimberské zákony i v protektorátu. Okupační úřady usilovaly o vystěhování židovského obyvatelstva a posléze úplnou germanizaci protektorátu. Velké množství Židů uprchlo do Maďarska či Polska a pokud odsud nepokračovali dál, pravděpodobně je dostihlo konečné řešení zde. V létě r byla dokončena registrace Židů, byli veškerými zákazy izolováni a od r označeni žlutou šesticípou hvězdou velikosti dlaně, byla černě vytažená s černým nápisem Jude. Povinností bylo nosit ji viditelně na levé náprsní straně oděvu. Už v říjnu r začaly první deportace, bylo to do ghetta v Lodži a Minsku ) Terezín Později byly transporty posílány do Terezína, jeho kapacita byla rozšířena. Obyvatelstvo města se muselo vystěhovat. Na výše zmíněné konferenci ve Wannsee, byla projednána i otázka funkce Terezína. Měl sloužit jako koncentrační tábor, ale i jako přestupní stanice před vyhlazovacími tábory. Později Terezín sloužil i jako propagandistický nástroj k mystifikaci západních států. Terezín leží poblíž soutoku Labe a Ohře nedaleko Litoměřic. Město bylo vybudováno v letech Habsburky, aby jako bránil severní přístupy do Čech. V roce 1782 mu byl udělen statut města Bylo trvale obýváno vojáky. Malá pevnost, 6

7 tvořící součást terezínského pevnostního systému, sloužila jako vězení pro vojenské a politické vězně. Nacistům sloužila nejprve jen Malá pevnost, ale po r se postupně budoval tábor po celém městě. Terezín byl vybrán jako ghetto pro své vojenské výhody, tj. pevné hradby a dobré železniční spojení s Prahou. Přivezení lidé nesměli mít zavazadla těžší 50 Kg., proběhlo přihlášení a následné rozdělení rodin. Ghettu veleli příslušníci SS, kteří vězně mučili k smrti nebo zastrašovali. Vznikla tu ale organizace židovské samosprávy. V dubnu r se koncentrační tábor definitivně rozšířil na celé město, a tak se razantně zvýšily i stavy vězňů (od dubna do září se počet znásobil čtyřikrát). Smutné bylo, že úmrtí se znásobila patnáctkrát. Důvodů bylo několik: žalostné životní podmínky, nedostatek jídla, několikanásobné překročení kapacity, šířily se epidemie. Tato bilance nenechala dlouho čekat na ohlasy ze západních zemí, pozornost se obrátila na vysoké počty úmrtí Židů, kteří se ztráceli na východě apod. Ohlásila se delegace Německého Červeného kříže, proto byla učiněna jistá opatření, poskytující půdu pro propagandistickou úlohu Terezína, tato opatření znamenala urychlené snížení kapacity tábora. Přebyteční Židé byli deportováni nejčastěji do Osvětimi nebo do jiných vyhlazovací táborů na východě. Do Osvětimi II -Birkenau byli proto deportováni lidé, kteří neodpovídali potřebám nacistů. Byli to většinou nemocní nebo jinak nezpůsobilí lidé. Bylo deportováno 5000 lidí, pak dalších Do rodinného tábora terezínských vězňů v Osvětimi tak bylo celkem deportováno na osob. Na podzim r byly zřízeny vyumělkované obchody a kavárna. Nacvičovalo se běžné denní chování lidí, ti byli nuceni pod pohrůžkou smrti předvádět nenucené chování. SS se podařilo delegáty, kteří se dostavili , oklamat. Natočen byl i propagandistický film. 7

8 3.2.2) Osvětim Židé z Terezína byli nejčastěji deportováni do Osvětimi Birkenau, sekce BIIb, rodinný tábor. Zde byly rodiny na půl roku spolu (nebyly selektovány). Jinak zde ale lidé trpěli stejně jako v jiné části tábora. Přesně půl roce pobytu bylo všem vězňům, kteří byli do Osvětimi deportováni v září 1943, oznámeno, že budou přemístěni do pracovního tábora Heydebreck. Místo do pracovního tábora však transport s vězni zamířil směrem k osvětimským plynovým komorám, kde byli bez selekce zavražděni. Zbylí vězni rodinného tábora žili od této chvíle ve stálých obavách, že je po šesti měsících čeká stejný osud. Počátkem července 1944 se tyto obavy potvrdily, ale tito lidé už prošli selekcí, a proto se část z nich dostala do jiných koncentračních táborů. Náhodou se podařilo přesvědčit Mengeleho, aby provedl selekci chlapců z dětského bloku - části z nich se nakonec podařilo dožít osvobození. Ze vězňů rodinného tábora přežilo pouhých Koncentrační tábor byl založen nedaleko města polského města Osvětim asi 40 km. od Krakova a na druhou stranu od Českého Těšína. Původně šlo o menší tábor, ale r se začal budovat velkokapacitní vyhlazovací tábor ve městě Birkenau (česky Březinka) s kapacitou pro lidí. Ve stejném roce se již dělaly pokusy s vražedným plynem Cyklon B. Později byl tedy tábor rozdělen do tří celků: původní Osvětim I. kmenový tábor, Osvětim II. Birkenau, toto byl obří komplex, opravdová továrna na smrt. Posledním byl tábor Osvětim III. Buna (později Monowice), ten sloužil jako celek průmyslové výroby, kam byli vězni nasazeni na práci. Vězni sem byli dopravováni v dobytčích vagonech, ti kdo přežili selekci, byli ubytováni v barácích vyhlížejících jako stáje pro koně. Tábor v Osvětimi stále vybízí k úvahám, že byl v něčem jiný než ostatní tábory. Osvětim byl tábor, který naplňoval představy nacistů o konečném řešení v praxi, byl kombinací koncentračního a vyhlazovacího tábora. Do Osvětimi se jezdilo na smrt. Celkem bylo z Terezína do Osvětimi deportováno lidí, přežilo

9 4) Konec války Konec války byl neodvratný. Nacisté pálí dokumenty a do Terezína se vrací evakuační transporty z pochodů smrti, které nestihly dojít na určené místo. Největším problémem, který si lidé nesli sebou byl skvrnitý tyfus opustil Terezín jeho poslední velitel a za tři dny vstoupila Rudá armáda. Velký podíl na obětech patřil dětem, mnohé z nich byly talentované, jako důkaz slouží dochovaná poezie, dětské kresby ale také divadelní hra Brundibár, jejíž libreto napsal Adolf Hoffmeister a zkomponoval Hans Krása. 5) Pan Otto Seidler Mezi obětmi holocaustu byli také obyvatelé Mladé Boleslavi, kteří od r.1940 žili na Mladoboleslavském hradě. Byli tam ale internováni Židé z celého kraje. Ti odcházeli do Terezína v období od do , šlo o 2 transporty, bylo zde lidí. Z nich 2. polovina odešla do Osvětimi, bylo tu 184 občanů Mladé Boleslavi, z těchto lidí přežilo pouhých 43. Mezi nimi byl i bývalý student Obchodní akademie pan Otto Seidler. 5.1) Rodina Narodil se jako jedináček. Jeho maminka, která byla v domácnosti, se za svobodna jmenovala Margoliusová a pocházela z vesnice Velké Křepiny u Světlé nad Sázavou. Měla 7 sourozenců. V r jedna z jejích sester s manželem a synem odešli do Terezína, odtud byli přemístěni do koncentráků v Polsku. Byly to malé koncentrační tábory blízko Varšavy, které nebyly nijak pojmenovány, a kde nebyl tak krutý režim. Jejich syn se později dostal do polské rodiny. Strýc koncentrák přežil a pro syna se vrátil. Chlapec již nemluvil česky ale s otcem a jeho novou manželkou žili v Čechách. 9

10 Tatínek pana Seidlera byl ze 7 dětí. Rodiče pocházeli z vesnice Studený u Dolních Kralovic v Českomoravské vrchovině. Otec se do Mladé Boleslavi odstěhoval r Našel tu zaměstnání, pravděpodobně v době vojny za 1. světové války, kdy vojákoval 27 měsíců. Pracoval jako zástupce firmy v galanterii na Starém Městě. Šlo o galanterní velkofirmu Eisler a Fuchs, která dodávala své výrobky po celém okresu. Nástupcem této firmy byl podnik V. Mikuláš a spol. a fungoval tu od r do války. Svatba rodičů se konala r v Kolíně. V roce 1930 se jim narodil syn Otto. K sobě vzali ještě matčina bratra, jmenoval se Bedřich Margolius. Narodil se ve Velkých Křepinách. Byl rovněž studentem Obchodní akademie a to v letech Po ukončení studia se vrátil domů a tam nastoupil jako dělník v kamenolomu. Toto povolání bylo z důvodu jeho židovského původu. R odešel s transportem do Terezína a později byl vlečen po polských koncentračních táborech. 5.2) Dětství Dětství prožil pan Seidler jako všechny ostatních dětí. Chodil do mateřské školy (dnes jsou zde jesle vedle Benešovy ZŠ), dále do Benešovy obecné školy v letech Docházel na hodiny náboženství do židovské školy, nyní je tam soukromá OA. Učinkoval ve školním divadle. Po okupaci, byla pro židovské děti zakázána školní docházka, a tak měl pan Seidler vychozené pouze 4 třídy základní školy. V Čechách byla spousta uprchlíků z Německa a roku 1938 přibyli i lidé ze Sudet. Židé museli začít nosit žlutou Davidovu hvězdu a poměry mezi lidmi se zhoršily. Přibývalo kolaborantů. V r došlo k izolaci židovského obyvatelstva v kasárnách na Mladoboleslavském hradě, kde byly špatné životní podmínky bez zavedené vody elektrického proudu. Židé museli odevzdat majetek, šaty atd. Na hradě bylo 200 lidí. Posléze začaly transporty do Terezína, (zavazadlo na 1 osobu mohlo mít max. 50 kg, ale málokdo takovou váhu unesl, tak se bralo jen 30 kg) v lednu 10

11 toho roku odešel i pan Seidler s matkou, protože otce ztratil již na hradě, kdy si pro něj přišli Němci. O rok později jel do Terezína Červený kříž a Němci chtěli ukázat, že život, který vedou Židé v ghettu je zcela normální. Ale kapacita obydlení tábora silně přesahovala normu, a tak lidí bylo odvezeno v transportu do Osvětimi. V jednom z nich byl i pan Seidler s matkou. Transport trval 36 hodin v uzavřených dobytčích vagonech, kde místo sociálního zařízeni byly dva kbelíky. Osvětim Březinka, tak se jmenoval tábor s baráky, které byly dříve maštale pro koně, jen teď upravené pro lidi. Byl rozdělen na oddíly BI, BII, nedostavěný BIII a také 4 krematoria. Nejprve byl s matkou umístěn do rodinného tábora, pak se dostal do malého tábora Osvětim-Rajsko, který se zabýval zemědělstvím. Po celou dobu svého pobytu v koncentračních táborech se zabýval mnoha druhy povolání: v Terezíně se učil kovářem (pracoval tem bratr jeho otce *1913), v rodinném táboře byl krátký čas, takže tu nepracoval, později uklízel mrtvoly a vozil je do krematoria, toto byly ale jen ojedinělé práce. V zemědělském táboře se zabýval pěstováním obilí, zde bylo lidí. Pak byl tento tábor BIIb zrušen a nastoupily pochody smrti. 5.3) Pochod smrti R se blížil konec války a postupovala osvobozenecká armáda, Němci začali likvidovat tábor a pochody smrti se staly častějšími v jednom z nich i pan Seidler. 5 dní jel vlak s 150 lidmi v jednom otevřeném vagonu do Buchenwaldu. Ale osvobozenecká letadla rozstřílela kotel lokomotivy, a tak museli jít lidé pěšky. Došli do Eisenbergu, kde bylo jen slyšet útočící tanky, schovali se proto ve stráni, ale jejich ostraha byla už chabá, takže někteří se pokusili uprchnout. Když je ale ostraha zahlédla, byli nemilosrdně zastřeleni. Zpozdit se jen pár kroků za skupinou nebo se zastavit a nabrat síly znamenalo nejčastěji smrtící kulku. Na slabé nebyl brán ohled. Byl mráz -20 C. V Buchenwaldu byli od ledna 1945 do 10. dubna 1945, byli zde očkováni proti tyfu. Pak pochod smrti trvající 8 hodin do Výmaru, 11

12 kde byli lidé naloženi do uzavřených dobytčích vagonů. Když ve vagonu někdo zemřel, jeho tělo se nevyhazovalo, posloužilo k sezení. Armáda postupující ze západu zatím Buchenwald osvobodila. Noc měli strávit v hostinci, ale americká vojska se sem již dostala, a tak přišli již do osvobozeného města byli ubytováni v bývalých kasárnách v Erfurtu, kam jim byly nošeny zásoby jídla. 5.4) Návrat domů Po návratu do Mladé Boleslavi žil pan Seidler u rodinného známého. Ten mu později zařídil rozpečetění vlastního domu. Tento dům za války užíval německý komisař Fritz s rodinou. Vrátil se ještě jakožto školou povinný žák, a tak musel dochodit zbylých 14 dní základní školy. Docházel do ZŠ na Dubcích od 1. července do 15. července. Zažádal si ve výdejně o nábytek a zaplatil z vázaných vkladů. Žil ve svém domě ještě se starou paní a další rodinou, protože po bombardování Škodovky se poničilo i několik bytů, a tak se rodiny nastehovaly tam, kde byly byty s volnou kapacitu. Poručníkem mu byl strýc nejmladší bratr otce, který žil v Praze. Po zabydlení v domě se rozhodl odjet k příbuzným, jenž žili v hájence v Ledči nad Sázavou. Jednalo se o sestru matky a jejího manžela, který byl původem Němec, a tak nebyli transportováni. V průběhu čtrnáctidenní školní docházky v 9. třídě, udělal přijímací zkoušky na průmyslovou školu, ale nakonec šel na Obchodní akademii, kam nastoupil Studium mu zpočátku dělalo trochu potíže, ale jak šel čas, pan Seidler se zlepšoval a ukončil maturitou jako premiant v r Třídním profesorem mu byl pan Vrána. Na srazy své třídy, které se konají každý rok, dochází pravidelně. Bere sebou testy z českého jazyka, ty pak rozdává svým bývalým studentům Letos oslaví 88 narozeniny (*1917). Když učil svou třídu, která byla první poválečný ročník, bylo mu pouhých 28 let, několik jeho studentů bylo starších než on. Zaměstnání našel pan Seidler po maturitě v Oblastní textilní správě jako plánovač Textilie. V letech byl na vojně v Žatci 12

13 a poté nastoupil do Interiéru Debř, kde pracoval do r jako účetní. R se oženil a v domě žil stále s cizími lidmi až v 60. letech se celý dům uvolnil. Lidé, kteří přežili Osvětim se schází ve spolku Birkenau boys. 6) Závěr Přestože nacisté zničili většinu důkazů o milionech vražd a podařilo se jim zbořit některé tábory smrti, lidé jako pan Seidler, kteří přežili, budou plni hrůzných vzpomínek. Také torza nápisy ARBEIT MACHT FREI jsou mlčícími svědky zla napáchaného Němci v období 2. sv. války. 7) Použitá literatura Breitman, Richard: Architekt Konečného řešení, Himmler a vyvraždění evropských Židů, Argo, 2004, Praha Hilberg, Raul: Pachatelé, oběti, diváci, Židovská katastrofa , Argo, 2002, Praha kolektiv autorů: Rodinná encyklopedie světových dějin, Reader s Digest Výběr, 2000, Praha Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých: Průvodce po nacistických koncentračních táborech, 1999 Ústav pro informace ve vzdělávání: Holocaust, Tauris, 2000, Praha Malý, Karel a kolektiv autorů: Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Linde Praha, a. s., 1999, Praha internetové stránky: 13

14 8) Seznam příloh 8.1) protižidovsky zaměřený časopis vydávaný v Německu Der Stürmer 8.2) schéma Norimberských zákonů 8.3) pozůstatky Křišťálové noci 8.4) nacisty zabrané území v Evropě 8.5) plán terezínského ghetta 8.6) propagandistický plakát Terezína 8.7) osvětimské krematorium před a po likvidaci 8.8) baráky v koncentračním táboře Osvětim - Birkenau 8.9) příjezdová rampa v Osvětimi - Birkenau 8.10) utrpení lidí v transportech 8.11) svědci konce války 8.12) plakát dětské opery Brundibár 8.13) pan Otto Seidler 8.14) foto ze školky 8.15) foto ze školy 8.16) foto z doby pobytu na hradě v Mladé Boleslavi 8.17) muž stojící za lavičkou byl kolaborant spolupracující s Němci 8.18) průkaz studenta 1. ročníku OA 8.19) průkaz studenta 4. ročníku OA 8.20) maturitní foto 8.21) maturitní vysvědčení pana Seidlera 14

15 8.1) protižidovsky zaměřený časopis vydávaný v Německu Der Stürmer 8.2) schéma Norimberských zákonů 15

16 8.3) pozůstatky Křišťálové noci 8.4) nacisty zabrané území v Evropě 16

17 8.5) plán terezínského ghetta 8.6) propagandistický plakát Terezína 17

18 8.7) osvětimské krematorium před a po likvidaci 18

19 8.8) baráky v koncentračním táboře Osvětim - Birkenau 8.9) příjezdová rampa v Osvětimi - Birkenau 19

20 8.10) utrpení lidí v transportech 20

21 8.11) svědci konce války 21

22 8.12) plakát dětské opery Brundibár 8.13) pan Otto Seidler 22

23 8.14) foto ze školky, p. Seidler je 2. zleva ve 2. řadě zdola 8.15) foto ze školy, p. Seidler sedí napravo od učitelky 23

24 8.16) foto z doby pobytu na hradě v Mladé Boleslavi zleva nahoře: Picková, Deutsch, Glückner, Ivo Veselý, Eva Kaiserová, zleva dole: Deutsch (bratři), Seidler, Glickauf, Pick (bratr a sestra) 8.17) muž stojící za lavičkou byl kolaborant spolupracující s Němci 24

25 8.18) průkaz studenta 1. ročníku OA, (přední strana) (zadní strana) 25

26 8.19) průkaz studenta 4. ročníku OA, (přední strana) (zadní strana) 26

27 8.20) maturitní foto, p. Seidler je v levé půlce, ve 2. řadě 4. zleva 27

28 8.21) maturitní vysvědčení pana Seidlera, (přední strana) 28

29 (zadní strana) 29

označuje se hebrejsky jako ŠOA pohroma, zničení, zmar

označuje se hebrejsky jako ŠOA pohroma, zničení, zmar HOLOCAUST původně z řeckého holocauston = zápalná oběť označuje se hebrejsky jako ŠOA pohroma, zničení, zmar jedná se o nacistickou genocidu přibližně 6 ti milionů Židů, a celkový počet obětí, který zahrnuje

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

POJMY. HOLOKAUST VŽITÝ POJEM pro hromadné vyvražďování Židů nacisty během 2.WW. původně ZÁPALNÁ OBĚŤ Bohu užívání zpochybňováno

POJMY. HOLOKAUST VŽITÝ POJEM pro hromadné vyvražďování Židů nacisty během 2.WW. původně ZÁPALNÁ OBĚŤ Bohu užívání zpochybňováno ŠOA HOLOCAUST POJMY HOLOKAUST VŽITÝ POJEM pro hromadné vyvražďování Židů nacisty během 2.WW původně ZÁPALNÁ OBĚŤ Bohu užívání zpochybňováno Zavraždění Židů nebylo náboženskou obětí pojem rozšiřován tak,

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

Dějepisný vzdělávací program - Osvětim - svědomí lidstva

Dějepisný vzdělávací program - Osvětim - svědomí lidstva Dějepisný vzdělávací program - Osvětim - svědomí lidstva Dne 29. dubna 2014 se někteří žáci 8. a 9. třídy a někteří pedagogové Základní školy Velký Ořechov zúčastnili dějepisného vzdělávacího programu

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSUD ŽIDŮ A ROMŮ V. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSUD ŽIDŮ A ROMŮ V. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSUD ŽIDŮ A ROMŮ V. ČÁST OSUD ŽIDŮ A ROMŮ V PROTEKTORÁTU Adolf Hitler rozhodl o likvidaci celých národů, především ŽIDŮ a ROMŮ. Po vzniku protektorátu zavedeny

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Projekt. Historie Židů a současná situace na Blízkém východě. Dílna. Židovské Brno, Pavel Hass

Projekt. Historie Židů a současná situace na Blízkém východě. Dílna. Židovské Brno, Pavel Hass Projekt Historie Židů a současná situace na Blízkém východě Dílna Židovské Brno, Pavel Hass 19.5.-23.5.2008 ZŠ Kotlářská, Brno Zpracovala Mgr. Yvona Dvořáková 1. Evokace (obr. č.1, 2, 3) Zamysleme se nad

Více

Žídé a nástup německého fašismu (1933)

Žídé a nástup německého fašismu (1933) Žídé a nástup německého fašismu (1933) Nenávist vůči všemu židovskému vyvrcholila s nástupem německých fašistů k moci. Německý nacismus získával německý lid rozněcováním šovinismu a zvláště rasismu. Nacisté

Více

VY_32_INOVACE_03_IV./12_Dějepis - Nacismus

VY_32_INOVACE_03_IV./12_Dějepis - Nacismus VY_32_INOVACE_03_IV./12_Dějepis - Nacismus Nacismus www.moderni-dejiny.cz Nástup nacismu v Německu následky světové hospodářské krize 1932 na 6 mil nezaměstnaných, výroba snížena o 41 % situace vhodná

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-14-Holocaust Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická oblast

Více

Seznamte se s... Holocaust. Protižidovská. nařízení

Seznamte se s... Holocaust. Protižidovská. nařízení Pomlčková válka Diskriminační označení Davidovou hvězdou se týkalo všech Židů od věku šesti let. Foto ČTK Kolik cípů má Davidova hvězda? Od roku 1939 byli Židé na našem území vystaveni pronásledování podobně

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 VY_32_INOVACE_ZSV_1_4_ZIK_01_NORIMBERSKE_ZAKO

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. III/2/Př VY_32_INOVACE_P16. Pořadové číslo: 16. Datum vytvoření: Datum ověření: 11.6.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. III/2/Př VY_32_INOVACE_P16. Pořadové číslo: 16. Datum vytvoření: Datum ověření: 11.6. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Testové úkoly Mgr. Anna Hessová III/2/Př VY_32_INOVACE_P16 Pořadové číslo: 16. Datum vytvoření: 9.6.2012 Datum ověření: 11.6.2012 Vzdělávací oblast (předmět): Vlastivěda

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2. Světová válka 5. ročník Mnichovská

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s událostmi roku 1938 v Československu,

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Německo, německý nacismus VY_32_INOVACE_D0114

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Německo, německý nacismus VY_32_INOVACE_D0114 Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov.

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. Opakování Mnichovská dohoda 29.9.1938 Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. a Podkarpatské Rusi. ČSR přišla o cca 30% svého území s 1 450 000

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H T-W Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H el e na Tom a nová-weisová Spisovatelka, herečka a rozhlasová redaktorka Helena Tomanová-Weisová své mládí prožila v dnes už zaniklém světě česko-

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce Evropa na sklonku 2. světové války a po válce 1. Výsledky 2. světové války doplň údaje: zahynulo mil. lidí, koncentračními tábory prošlo mil. lidí, vyvražděno bylo mil. Židů, z toho 1 mil. v, celkem se

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Klíčové otázky. Úvod

ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Klíčové otázky. Úvod ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Nikdo však tehdy netušil, že od zákazů pěstovat holuby, rybařit, chovat papouška a kanárky, povede cesta ke komínům pecí osvětimských krematorií. Nakonec směli židé jen zemřít. Karel

Více

VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO

VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO VY_12_INOVACE_04_02_VL ANOTACE NĚMECKO Popis Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice

Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice Z vily, ve které nyní sídlí naše školka, zmizeli téměř před 70 lety lidé. Kdo to byl? Proč odešli? Proč budou před školkou nějaké kameny? I v tomto školním roce se s

Více

Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů Příběhy našich sousedů Scénář k rozhlasové reportáži Zpracovali: žáci třídy 8.B Kamila Procházková, Aneta Morcová, Elena Řepová, Patrik Hakkel, Michal Velechovský, Richard Rambousek pod pedagogickým vedením

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře II.

Obraz 2. světové války v české literatuře II. Obraz 2. světové války v české literatuře II. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více

ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY

ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SUŠ, Ostrava ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_37 PROTEKTORÁT ČECHY

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Ict9- ČJ- 14 HOLOCAUST. Vypracovala Tereza Zalabáková

Ict9- ČJ- 14 HOLOCAUST. Vypracovala Tereza Zalabáková Ict9- ČJ- 14 HOLOCAUST Vypracovala Tereza Zalabáková SYSTEMATICKÉ A PLÁNOVANÉ VYHLAZENÍ PŘIBLIŽNĚ 6 MILIONŮ EVROPSKÝCH ŽIDŮ NACISTY MEZI LETY 1933-1945 Hitler věřil, že existuje nadčlověk fyzicky zdatný

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych)

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Český protestantsky orientovaný kazatel, spisovatel, publicista, radikální pacifista a sociální pedagog. Přemysl Pitter Bez lásky, bez lidskosti,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 VY_32_INOVACE_ZSV_1_4_ZIK_14_OPERACE_REINHARD

Více

NACISMUS DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_38

NACISMUS DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_38 ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_38 Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SUŠ, Ostrava NACISMUS DĚJINY 20. STOLETÍ Základní charakteristika Nacismus

Více

Jan Hanuš Spira Narozen míšenec 2. stupně

Jan Hanuš Spira Narozen míšenec 2. stupně Jan Hanuš Spira Jan Hanuš Spira Narozen - 17.srpna 1934 v Plzni jako jediný syn německo židovské rodiny Spirových podle norimberského rasového zákona míšenec 2. stupně Janova rodina Otec,Bedřich Spira

Více

Příloha 1: Plán Panoptikonu, J. Bentham

Příloha 1: Plán Panoptikonu, J. Bentham Seznam příloh Příloha 1: Plán Panoptikonu, J. Bentham Příloha 2: Komplex osvětimských táborů, léto 1944 Příloha 3: Plán kmenového tábora Osvětimi I Příloha 4: Hlavní brána tábora Osvětim I s nápisem Arbeit

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 VY_32_INOVACE_ZSV_1_4_ZIK_12_ZIDE_VE_FRANCII

Více

Výukový materiál. Číslo DUMu/Název DUMu: VY_52_INOVACE_04_11_Válečná a poválečná léta

Výukový materiál. Číslo DUMu/Název DUMu: VY_52_INOVACE_04_11_Válečná a poválečná léta Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.288 Název projektu: Učíme lépe a moderněji OP VK 1.4 Výukový materiál Číslo DUMu/Název DUMu:

Více

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org.

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. AUTOR: Ing. Věra Bubíková VYTVOŘENO: 01.05.2013 NÁZEV: VY_32_Dějepis_02_II. světová válka, ZŠ praktická, 9. R - TÉMA: Období okupace ČÍSLO

Více

Konečné řešení židovské otázky

Konečné řešení židovské otázky Konečné řešení židovské otázky Ondřej Jabůrek Gymnázium Uničov, Gymnazijní 257, Uničov 3. místo ve II. kategorii OBSAH 1. Úvod... 2 2. Norimberské zákony 3 3. Křišťálová noc 3 4. Konference ve Wannsee

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 VY_32_INOVACE_ZSV_1_4_ZIK_02_NACISTICKE_NEMEC

Více

Tragický osud dvou kamarádek

Tragický osud dvou kamarádek Tragický osud dvou kamarádek Když jsme počátkem května připravovali články o blovických obětech 2. světové války, popisovali jsme osudy mnoha lidí. Vůbec jsme tenkrát netušili, že dvě zemřelé dívky se

Více

Tabulka č.1: Počet škol,studentů, profesorů v období 1.republiky. Řádní studenti. Podíl žen z celk. počtu studentů čs.stát.přísluš nosti v % z toho

Tabulka č.1: Počet škol,studentů, profesorů v období 1.republiky. Řádní studenti. Podíl žen z celk. počtu studentů čs.stát.přísluš nosti v % z toho 1.7.Vysoké školy v období 1.republiky ze statistického pohledu Vzhledem k velkému časovému rozsahu je použito řady pramenů a přehledů, vydávaných jednorázově či periodicky dřívějšími orgány státní statistiky

Více

SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO

SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby trvání prvního samostatného československého státu. Učebnice: Obrazy z novějších

Více

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO Tamara Čopová Jiří Čechák Natálie Havlová Filip Wlodarczyk a Mgr. Zdeněk Brila Náš žákovský tým osmé třídy Základní a mateřské školy Jaroslava Seiferta

Více

Soutěž Vyznám se v historii holocaustu obecně, i ve Vsetíně

Soutěž Vyznám se v historii holocaustu obecně, i ve Vsetíně Soutěž Vyznám se v historii holocaustu obecně, i ve Vsetíně Název školy: Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Jména: Adam Matuštík Michal Macháč Marek Jochec Zodpovědný učitel: Mgr.Jaroslava Ševčíková Téma

Více

SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO A ŽIVOT ZA PRVNÍ REPUBLIKY pracovní list

SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO A ŽIVOT ZA PRVNÍ REPUBLIKY pracovní list SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO A ŽIVOT ZA PRVNÍ REPUBLIKY pracovní list 1. Vyber správnou možnost: Samostatné Československo vzniklo dne 28. října 1918 13. září 1926. Vzniklo sloučením tří území českých zemí,

Více

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Komunismus Situace v Rusku po 1. světové válce: - pokles výroby, málo potravin, neúroda, hladomor, rolnická povstání a stávky - 1921 zaveden NEP (nová

Více

Pracovní list - nacismus

Pracovní list - nacismus Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

Opakování -hospodářská krize ve světě

Opakování -hospodářská krize ve světě Opakování -hospodářská krize ve světě Evropa i USA jsou v hospodářské krizi, r. 1929 se zhroutila burza v New Yorku (černý pátek), V Evropě dochází k vlnám nezaměstnanosti, hladomoru, rozpadu společnosti

Více

Židé jako menšina. Židovské identity

Židé jako menšina. Židovské identity Židé jako menšina 115 Na konci první světové války se nadnárodní habsburská monarchie rozpadla. Místo nadnárodního mocnářství, v němž přinejmenším v Předlitavsku, jeho západní části, platilo, že i přes

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Učebnice, atlas, pracovní list- dokončení Zápis z vyučovací hodiny:

Učebnice, atlas, pracovní list- dokončení Zápis z vyučovací hodiny: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_17 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 972/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 972/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 972/0 Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Petra Gazdíka, Romana Sklenáka, Pavla Kováčika, Marka Bendy, Karolíny Peake a Roma Kostřici na

Více

neoficiálního příštího Hitlerova nástupce, hlavního architekta nacistických vyhlazovacích aktivit a zastupujícího (dočasného) říšského protektora

neoficiálního příštího Hitlerova nástupce, hlavního architekta nacistických vyhlazovacích aktivit a zastupujícího (dočasného) říšského protektora Druhá světová válka (1. 9. 1939 2. 9. 1945): Osa: Německo (včetně Rakouska a čs. pohraničí), Itálie, Japonsko (od 1941; včetně Koreje), Maďarsko, Finsko, Rumunsko (do 1944), Slovensko x Spojenci: Velká

Více

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz SLAVNOSTI SVOBODY Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz PLZEN OSLAVUJE Tati, co vlastně dneska slavíme? Připomínáme si konec 2. světové války.

Více

Žáci použijí snímky s úkoly a závěrečným testem, které slouží k procvičení látky.

Žáci použijí snímky s úkoly a závěrečným testem, které slouží k procvičení látky. Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_24. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_24. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_24 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: listopad 2012 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

Den vzpomínání na oběti holocaustu. 2 5 2011 14 17 hodin. náměstí Míru v Praze Záštitu nad akcí převzal pan Václav Havel

Den vzpomínání na oběti holocaustu. 2 5 2011 14 17 hodin. náměstí Míru v Praze Záštitu nad akcí převzal pan Václav Havel Den vzpomínání na oběti holocaustu 2 5 2011 14 17 hodin náměstí Míru v Praze Záštitu nad akcí převzal pan Václav Havel Co znamená Jom ha-šoa? Den holocaustu, hebrejsky šoa, celým názvem Jom ha-šoa ve ha-gvura

Více

Příběhy našich sousedů Ing. EVA DOBŠÍKOVÁ

Příběhy našich sousedů Ing. EVA DOBŠÍKOVÁ Příběhy našich sousedů Ing. EVA DOBŠÍKOVÁ Scénář k audioreportáži Tým: Zdena Kopřivová, Ester Balážová, Tereza Micová Vyučující: Bc. Bíziková Kamila Škola: ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 7. dubna 2014

Více

RAKOVNÍK. Metody a formy práce na projektu Zmizelí sousedé - Židé na Rakovnicku a holocaust

RAKOVNÍK. Metody a formy práce na projektu Zmizelí sousedé - Židé na Rakovnicku a holocaust RAKOVNÍK Metody a formy práce na projektu Zmizelí sousedé - Židé na Rakovnicku a holocaust 1. Pátrání ve Státním okresním archivu v Rakovníku zde se nám podařilo získat materiál k historii Židů na Rakovnicku,

Více

SEMINÁŘ Z DĚJEPISU HOLOCAUST V DOKUMENTECH

SEMINÁŘ Z DĚJEPISU HOLOCAUST V DOKUMENTECH SEMINÁŘ Z DĚJEPISU HOLOCAUST V DOKUMENTECH Holocaust v dokumentech Dne 2.12.2013 se třináct studentů 4. ročníku, kteří navštěvují seminář z dějepisu zúčastnilo exkurze v Kulturním centru Židovského muzea.

Více

Schindlerova továrna Továrna života KONCEPT IDEOVÝ

Schindlerova továrna Továrna života KONCEPT IDEOVÝ Schindlerova továrna Továrna života Továrna života - obnova území opuštěného průmyslového komplexu uprostřed obce Brněnec. Prostory areálu by se mohly stát živým centrem obce, ale i naší soudobé historie

Více

Utajené dějiny: Polsko spojenec Hitlera?

Utajené dějiny: Polsko spojenec Hitlera? Utajené dějiny: Polsko spojenec Hitlera? 1. Polsko nebylo vůbec svou orientací protihitlerovské. Naopak - 26. ledna 1934 Polsko, jako PRVNÍ z evropských států podepsalo smlouvu o neútočení s Hitlerem.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Mezi světovými válkami

Mezi světovými válkami Mezi světovými válkami První světová válka byla velkým mezníkem v lidských dějinách především v Evropě dalekosáhlé změny důsledkem poválečného uspořádání je druhá světová válka Pařížská mírová konference

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 VY_32_INOVACE_ZSV_1_4_ZIK_03_PROTEKTORAT_CECH

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

Příběhy našich sousedů. Božena Klusáková. Scénář k hlasové reportáži. Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger

Příběhy našich sousedů. Božena Klusáková. Scénář k hlasové reportáži. Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger Příběhy našich sousedů Božena Klusáková Scénář k hlasové reportáži Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger Pedagogické vedení: Mgr. Radka Hodačová Škola: ZŠ Jana Ámose

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

První světová válka, vznik Československého státu

První světová válka, vznik Československého státu První světová válka, vznik Československého státu Záminkou k vypuknutí první světové války se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda, synovce císaře Františka Josefa I. Atentát

Více

Jiří Kuře Král (* 1934)

Jiří Kuře Král (* 1934) Jiří Kuře Král (* 1934) vypracovali: Josef Crkal, Hana Landová Žofie Nováková Radka Staňková Tomáš Taybner Základní škola Mladá Boleslav, Komenského náměstí 91 pedagogické vedení: PhDr. Adam Krupička,

Více

OSVĚTIMSKÉ MEMENTO. Za okny autobusu ubíhala rovinatá krajina Slezského a Malopolského vojvodství. Ve městech a vesničkách vše kvetlo, míjeli jsme

OSVĚTIMSKÉ MEMENTO. Za okny autobusu ubíhala rovinatá krajina Slezského a Malopolského vojvodství. Ve městech a vesničkách vše kvetlo, míjeli jsme OSVĚTIMSKÉ MEMENTO Každý rok je žákům 9. ročníku nabízena exkurze do Terezína. Zájem bývá značný a jedná se o akci, která má v plánech školních exkurzí své pevné místo. Jinak tomu nebude ani letos. K výuce

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

K tomuto tématu se vrací i v zápise z 8. prosince 1918:

K tomuto tématu se vrací i v zápise z 8. prosince 1918: Další cesta domů trvala, s mnoha peripetiemi, téměř dva měsíce. Konečně 1. září 1918 dorazil do Prahy, kde ho na nádraží čekala maminka Berta Ginzová, teta a sestra (oba bratři byli stále na frontě). Následovaly

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Křišťálová noc. Klíčové otázky. Pracovní materiál č. 1. Je fotografie dobrým zdrojem informací? Zobrazuje věrně události, které se dějí kolem nás?

Křišťálová noc. Klíčové otázky. Pracovní materiál č. 1. Je fotografie dobrým zdrojem informací? Zobrazuje věrně události, které se dějí kolem nás? Křišťálová noc Klíčové otázky Je fotografie dobrým zdrojem informací? Zobrazuje věrně události, které se dějí kolem nás? Jaké otázky je potřeba si klást, když zkoumáme fotografii? Pracovní materiál č.

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015 SNP 14. března 1939 vznikl samostatný slovenský stát totalitní režim, satelit Německa. Prezidentem byl zvolen Josef Tiso. Jedinou povolenou stranou byla Hlinkova slovenská ĺudová strana (KLEROFAŠISTICKÁ

Více

Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx

Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx Národní archiv začal přebírat osobní archiv jednoho z našich nejznámějších penězokazců. Archivní dokumenty vydávají svědectví

Více

Základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost

Základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Mnichovská dohoda Základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Anotace: Autor: Jazyk: Pracovní list vybízející žáky k aktivitě a uplatnění získaných

Více