Návod na montáž a obsluhu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod na montáž a obsluhu"

Transkript

1 1. POUŽITÍ Návod na montáž a obsluhu Kalorimetrické počítadlo pro měření /chladu typ PolluTherm Kalorimetrické počítadlo PolluTherm je určeno pro zaznamenávání a vyhodnocování spotřebovaného množství energie z přijatých vstupních impulzů hydraulického členu měřiče (vodoměru) a ch ů v topných nebo v chladících okruzích. Ve speciálním nadstandardním provedení je použitelné pro kombinované okruhy s automatickým přepínáním mezi měřením spotřebované energie a měřením spotřebované energie chladu. Přepínací bod je programovatelný, takže i přímo v provozu se mohou realizovat přizpůsobení konkrétnímu zařízení. Pollutherm je určen pro měření, zpracování a zobrazování množství odevzdaného nebo odebraného /chladu. 2. POPIS 2.1 PolluTherm je elektronický síťově nebo bateriově napájený přístroj, který přijímávýstupní signály vodoměru a ch ů, matematicky je zpracovává a naměřené a zpracované hodnoty zobrazuje na LCD displeji. Zobrazování probíhá v šesti zobrazovacích úrovních, ve kterých jsou zobrazované aktuální hodnoty měřených veličin, 16 měsíčních datumů uložení a hodnoty veličin k těmto datumům, maximální hodnoty měřených veličin a další servisní hodnoty, viz. část Zobrazování. Mechanicky je kalorimetrické počítadlo vestavěno do plastového krytu, který se na stěnu upevňuje pomocí DIN lišty montáž do pracovní polohy. 2.2 Konstrukční koncepce kalorimetrického počítadla PolluTherm umožňuje po uplynutí ověřovací doby pro účely následného ověření oddělit z krytu přístroje samostatně ověřitelnou část dále jen ověřitelný modul, zatímco kryt kalorimetrického počítadla zůstane zabudovány na měřícím místě. Toto řešení zjednodušuje montážní práce při následném ověření není potřeba demontovat celé kalorimetrické počítadlo z měřícího místa a odpojovat komunikační kabely. MH 6110 CZ 3. TECHNICKÉ ÚDAJE 3.1 Kalorimetrické počítadlo teplotní měřící rozsah C ( C, nekalibrovaný) teplotní diference K hranice měřitelnosti 0,15 K přesnost měření lepší než ±1,5% pro 3K t<20k lepší než ±1% pro 20K t čas aktualizace údajů pro: teplotu průtok výkon energii objem zachování měřících a vyhodnocovacích funkcií v případě přerušení napájení 2 sekundy 4 sekundy 4 sekundy 4 sekundy (16 sekund)* 4 sekundy (16 sekund)* *při bateriovém napájení přístroje 3 měsíce optické rozhraní ve smyslu EN datový protokol dle EN teplota okolí C životnost baterie 6 let + 1 rok rezerva třída elektromagnetického prostředí C ve smyslu EN (2003) teplota skladování -10 C C relativní vlhkost < 93% rozměry (montáž na stěnu) cca. 125 x 159 x 52 mm (š x v x h ) způsob montáže C - kolejnička typ ch ů Pt 500 nebo Pt 100 dvou nebo 4vodičové zapojení vstupní impulzy průtokoměrné části 1 / 10 / 100 / 1000 / / 0,25 / 2 / 2,5 nebo 250 litrů typ vysílače impulzů Reed nebo oevřený kolektor frekvence vstupních impulzů 3Hz stupeň krytí IP 54 hodnota impulzu v litrech zobrazovaný tvar desetinného čísla pro MWh, GJ a m3 hodnota výstupních impulzů pro přenos energie v MWh hodnota výstupních impulzů pro přenos objemu v m Bateriové napájení Typ: Životnost : Síťové napájení 0,25 nebo 1 Napětí: V Frekvence: 50/60Hz Max. příkon: 0,5VA Délka kabelu: cca 1,1m 2,5 nebo nebo , 1000 nebo , , , ,001 0,01 0,1 1 0,001 0,01 0,1 1 3V lithiová baterie minimálně po dobu ověření kalorimetrického počítadla Při instalaci je nutno síťovou část zajistit pojistkou 6A. Toto připojení může vykonávat jen pracovník k tomu zaškolený a pověřený. Po připojení síťové části nestlačovat přepínač zobrazení dokud se neaktivuje LCD displej (cca 30 sekund). Na displeji se zobrazí hlášení C01, které zmizí ihned po připojení ch ů.

2 3.2 Kombinace částí měřiče Každý měřič se skládá z: kalorimetrického počítadla Hydraulického členu (vodoměr) páru ch ů Pro ulehčení identifikace a následného kombinování členů měřiče /chladu jsou na dílčích členech měřiče následující grafické symboly (černá na žlutém podkladě): Průtokoměrná část: Velikost Impulzní výstup Symbol QN 1,5-10 QN QN Kalorimetrické počítadlo PolluTherm: Impulzní výstup 10 litrů 100 litrů 1000 litrů 10 litrů 100 litrů 1000 litrů Symbol Provedení s programovatelnou hodnotou vstupních impulzů je bez označení Jako hydraulický člen je možno použít jakýkoli v EU typově schválený průtokoměr (vodoměr) odpovídající hydraulickým a teplotním parametrům (s vhodnými tlakovými ztrátami a s odpovídajícím přenosem do kalorimetrického počítadla). Hodnoty vstupních impulzů vodoměru do kalorimetrického počítadla: 0,25/1/2,5/10/25/100/250/1000/10000 litrů/impulz. Jedna z výše uvedených hodnot je naprogramovaná výrobcem, u speciálního provedení je ale také možno zvolit impulzní hodnotu přímo na místě instalace, viz. dále. Programování impulzních čísel: V případě, že kalorimerické počítadlo nemá zadané impulzní číslo výrobcem, je možno kalorimetrické počítadlo naprogramovat následujícími impulzními čísly: 0,25/1/2,5/10/25/100/250/1000/10000 litrů/impulz. Postup: nejprve aktivovat displej stiskem tlačítka po dobu 2 sekund, opětovným stisknutím tlačítka zvolit potřebnou impulzní hodnotu. Následně se tato hodnota zafixuje odstraněním propojky mezi piny 1 a 2 svorkovnice, viz. obr. Prostor svorkovnice.! Kalorimetrické počítadlo je možno programovat jen jedenkrát! Z tohoto důvodu je nutno se před odstraněním propojky pinů 1 a 2 přesvědčit, že impulzní číslo je skutečně číslo požadované! Na měření vody je možno použít odporové e Pt 100 nebo Pt 500. Připojení: dvou nebo čtyřvodičové Délky ch ů : 100, resp. 150 mm Délka přívodního kabelu: 1,5 m; 5 m; 10 m Odporové e : Stavební délka Symbol 100 mm 150 mm Je potřeba dávat pozor na to, aby byly do jedné sestavy nainstalovány jednotlivé členy měřiče se shodnými symboly. Příklad kombinace se symbolem trojúhelník : - průtokoměrný člen QN 10 - kalorimetrické počítadlo s impulzním vstupem 10 litrů - odporové e délky 100 mm 4. MONTÁŽ Kalorimetrické počítadlo PolluTherm může být nainstalováno v topných systémech, ve chladících systémech nebo v kombinovaných systémech teplo/chlad. Označení potrubí pro topné a chladící systémy: - topné systémy: vstupní potrubí = potrubí s vyšší teplotou výstupní potrubí = potrubí s nižší teplotou - chladící systémy: vstupní potrubí = potrubí s nižší teplotou výstupní potrubí = potrubí s vyšší teplotou 2. Měření při zapojení se vstřikem zdroj čerpadlo čerpadlo PolluTherm konstantní množstní varabilní množství spotřebič Příklady montáže 1. Měření pro přimísení trojpolohový ventil konstantní množství variabilní množství trojpolohový ventil vodoměr čerpadlo 3. Měření s přepouštěcím ventilem trojpolohový ventil čerpadlo zdroj PolluTherm spotřebič zdroj PolluTherm spotřebič vodoměr konstantní množství variabilní množství vodoměr

3 4.1 Montáž průtokoměrného členu Při montáži průtokoměrného členu dodržovat jednotlivé body uvedené v návodu na montáž a obsluhu pro konkrétní typ vodoměru a zároveň také dodržovat příslušné požadavky norem ČSN EN 1434, resp. ČSN EN Standardně se průtokoměrný člen montuje v topných systémech do potrubí vratného, tj. do potrubí s nižší teplotou. Pokud je průtokoměrný člen montován v topných systémech do vstupního potrubí, tj. do potrubí s vyšší teplotou, je nutno do systému zabudovat kalorimetrické počítadlo PolluTherm X. V chladících systémech, když je průtokoměrný člen namontován ve vratném potrubí, tj. v potrubí s vyšší teplotou, je přípustné použití kalorimetrického počitadla PolluTherm (namísto PolluThermu X, z důvodu malé teplotní diference chladícího systému a tím i zanedbatelné chyby měření). 4.3 Montáž ch ů Odporové e s ponorným pouzdrem zabudovat do T kusu nebo návarku a zajistit montážní plombou Teploměrná ponorná pouzdra je nutno nejprve naplnit tepelně vodivou kapalinou nebo tukem. Je třeba zabezpečit, aby se do teploměrného pouzdra nedostala nečistota Vodiče ch ů chránit před vlivy silnoproudého vedení, min. odstup 0,3 m. Vodič nesmí ležet na horkém potrubí Výrobce doporučuje uložit vodiče ch ů do trubky nebo kabelového kanálu Pro správnost měření v potrubí je nutno, aby se aktivní část odporového e tepoloty nacházela v ose průřezu potrubí. 4.2 Montáž kalorimetrického počítadla Kalorimetrické počítadlo je nutno umístit v prostoru odpovídajícímu technickým parametrům uvedených v části 3.1 tohoto návodu Kalorimetrické počítadlo upevnit do svislé polohy na DIN lištu. DIN lišta se montuje na požadované místo pomocí 2 šroubů. Kryt kalorimetrického počítadla nasadit na DIN lištu, pomocí plochého šroubováku nadzdvihnout červený západkový hák, kryt počítadla mírně zatlačit do lišty a západkový hák uvolnit Při potřebě demontáže nadzdvihnout šroubovákem červený západkový hák a vytáhnout kryt počítadla. X = výška pro demontáž = min. 50 mm obr. Příklad montáže ch ů konstrukční délky 100 a 150 mm Odporové e se mohou montovat i přímo do topného, případně do chladícího média. Pro tento druh montáže se mohou použít speciální kulové kohouty. Kulový kohout slouží současně pro uzavření průtoku, aby se mohl demontovat bez přerušení provozu Při použití ponorných pouzder délky 100 a 150 mm v chladících zařízeních použít provedení pouzder z nerezové ušlechtilé oceli (V4A). 5. Připojení jednotlivých částí měřiče ke kalorimetrickému počítadlu Pro otevření pouzdra kalorimetrického počítadla zatlačit dva jazýčky v obou dolních rozích krytu pouzdra a kryt vyklopit směrem nahoru. 5.2 Kabely ch ů se připojí ke svorkovnici následovně: Připojení je možno realizovat dvouvodičovou nebo 4 vodičovou technikou. Pro prodloužení kabelu ch ů o max. 23 m použít kabel typ I-Y(St)Y 2x2x0,8, minimální průřez kabelu musí činit 0,5 mm 2. umístěný ve vstupním potrubí (vyšší teplota): Připojení svorky Dvouvodičové 5,6 Čtyřvodičové 5,6 a 1,2 Stínění třmen nebo zemnící svorky umístěný ve vratním potrubí (nižší teplota): Připojení svorky Dvouvodičové 7,8 Čtyřvodičové 7,8 a 3,4 Stínění třmen nebo zemnící svorky obr. 1 - prostor svorkovnice 5.1 Vysílač impulzů připojit na svorky č.10 (+) a 11 (-). Při použití vysílače impulzů typu Reed (např. RD) není důležitá polarita Kabely od vodoměru a ch ů se do svorkovnice vedou přes ucpávkové vývody Prodlužovat kabely ch ů je možno i jednotlivě, tzn. není nutno prodloužit kabely obou ch ů o stejnou délku Pro připojení kabelů ch ů vybrat nejdříve příslušné gumové průchodky z pouzdra počítadla, viz. Obr Následně kabel zavést otvorem gumové průchodky a pomocí kabelové příchytky vytvořit tahové odlehčení kabelu, viz. obr Stínění kabelů připojit buď na svorky s označením zemnění nebo pod upínací třmen kabelu odporového e Kalorimetrické počítadlo PolluTherm může pracovat s mi i Pt 100 nebo Pt 500. Použitý typ odporového e je vyznačen na krytu kalorimetrického počítadla. Obr.2

4 5.2.5 Následně jednotlivé vodiče kabelu připojit na příslušné svorky a znovu nasadit gumovou tvarovku (obr.3). 6. Výměna samostatně ověřitelné části (modulu) Po uplynutí doby ověření je možno oddělit samostatně ověřitelnou část z krytu. Za tímto účelem otevřít kryt a uvolnit šroub nad LCD displejem, viz. obr.6. Následně opatrně vyndat celý modul. šroub obr U typů ch ů, které se dodávají s gumovou tvarovkou nasazenou výrobcem, přímo zasunout gumovou tvarovku do pouzdra počítadla, viz. obr.4. Použití kabelové příchytky není potřeba. obr. 6 Následně jemně vložit ověřený modul a zajistit šroubem. obr Při čtyřvodičovém připojení postupovat analogicky, viz. obr.5. připojovací místo seskupení vodičů obr. 7 obr.5 7. ZOBRAZOVACÍ MOŽNOSTI DISPLEJE 7.1 Uživatelská úroveň Zobrazování údajů probíhá v šesti úrovních. V základním stavu je displej vypnutý a zapíná se ve 4 sekundových intervalech a cca. 1 sekundu zobrazuje hodnotu spotřebovaného množství energie. Stlačením přepínače (červené tlačítko pod displejem) cca. 2 sekundy se aktivuje první zobrazovaná hodnota uživatelské úrovně. Přechod do ostatních úrovní: Po cca. 8 sekundovém stlačení přepínače se na displeji zobrazí L1, tj. uživatelská úroveň. Krátkým kliknutím na přepínač se postupně v následném pořadí zobrazují znaky pro další úrovně: uživatelská úroveň chybové hlášení (pouze v případě chyby) celkové množství nebo chladu množství spotřeby k odpovídajícímu datumu * úroveň hodnot ke zvolenému dni * celkový objem * archivační úroveň * test LCD servisní úroveň kontrolní úroveň pro tarifikaci * hodnota vstupních impulzů vodoměru parametrická úroveň * tarifovaná spotřeba 1 * (je-li aktivována) Při zobrazení znaku L pro požadovanou úroveň se cca. 2 sekundovým stlačením přepínače zobrazí údaj na prvém místě dané úrovně. Následným krátkým klikáním na přepínač se listuje v menu. V případě, že v průběhu 4 minut nenastane stlačení přepínače, vratí se displej automaticky do základního stavu. Údaje označené * je možno prostřednictvím optického datového rozhraní a servisního SW MiniCom zamaskovat (nebudou zobrazeny na displeji). Symbol zobrazující lopatkové kolo v levém dolním rohu displeje krátce problikává při každém přicházejícím impulzu od hydraulického členu. tarifovaná spotřeba chladu * (je-li aktivována) spotřeba impulzního měřiče 1 * (možnost)

5 spotřeba impulzního měřiče 2 * (možnost) 7.2 Úroveň hodnot k vybranému dni Všechny zobrazené údaje jsou doplněny o znak znázorňující šipku, znak je umístěn za volitelně vybraným dnem v roce. V této úrovni se postupně zobrazují všechny uložené hodnoty spotřeby k vybranému dni. aktuální průtok * energie nebo chladu k vybranému * dni aktuální výkon * objem k vybranému dni * teplota v potrubí s vyšší teplotou * hodnota k vybranému dni pro tarif 1 (je-li aktivována) * teplota v potrubí s nižší teplotou * hodnota k vybranému dni pro spotřebu chladu (je-li aktivována) * teplotní diference * objem k vybranému dni pro impulzní měřič 1 * (možnost) zákaznické číslo * objem k vybranému dni pro impulzní měřič 2 * (možnost) primární M-Bus adresa (ve výrobě nastavena 0) * sekundární M-Bus adresa (ve výrobě nastaveno výr.č.) * 7.3 Archivační úroveň Všechny údaje na displeji jsou v této úrovni označeny symbolem kalendáře. Jako první údaj se zobrazuje aktuální datum (označeno jako today ), dále následuje zobrazení hodnot za posledních 16 měsíců. Datumy jsou zobrazeny ve spodní části dipleje ve tvaru dd.mm.rr (den.měsíc.rok). maximální průtok ve vybraném měsíci vč. datumu (ve stř. čas. int.) * maximální průtok ve vybraném měsíci vč. času (ve stř. čas. int.) * krátkým stiskem vybrat požadovaný měsíc, potom 2 sekundovým stiskem vejít na hodnoty k požadovanému datumu * energie nebo chladu * * maximální výkon ve vybraném měsíci vč. datumu (ve stř. čas. int.) * maximální výkon ve vybraném měsíci vč. času (ve stř. čas. int.) * objem * počet provozních hodin v chybě * tarifovaná spotřeba 1 (je-li aktivována) * počet provozních hodin při výpadku energie (síťové napájení) * tarifovaná spotřeba chladu (je-li aktivována) * spotřeba impulzního měřiče 1 (možnost volby) * spotřeba impulzního měřiče 2 (možnost volby) * 7.4 Servisní úroveň Všechny údaje na displeji jsou v této úrovni označeny symbolem postavy. V servisní úrovni jsou zobrazovány hodnoty maximálního průtoku, maximálního výkonu s datumem a hodinou, kdy byly dosaženy, dále jsou zobrazovány hodnoty nastavení. max. průtok po celou dobu provozu měřiče vč. datumu (ve stř. čas. int.) *

6 max. průtok po celou dobu provozu měřiče vč. času (ve stř. čas. int.) * počet provozních hodin v chybě * max. výkon po celou dobu provozu měřiče vč. datumu (ve stř. čas. int.) * počet provozních hodin při výpadku energie (síťové napájení) * max. výkon po celou dobu provozu měřiče vč. času (ve stř. čas. int.) * max. teplota po celou dobu provozu v potrubí s vyšší teplotou vč. datumu * primární M-Bus adresa (ve výrobě nastavena 0) * sekundární M-Bus adresa (ve výrobě nastaveno výr.č.) * max. teplota po celou dobu provozu v potrubí s nižší teplotou vč. datumu * mód komunikačního protokolu (délka a struktura M-Bus protokolu) * aktuální datum * verze firmware aktuální čas * kontrolní součet datum následujícího vybraného dne * výkon zobrazený ve vysokém rozlišení max. počet desetinných míst * počet dnů provozu * objem zobrazený ve vysokém rozlišení max. počet desetinných míst * napětí baterie (vypočítané) * 7.5 Kontrolní úroveň pro tarifikaci Všechny údaje na displeji jsou v této úrovni označeny symbolem Ctrl. Úroveň slouží k nastavení a kontrole funkcí pro tarififikaci. nastavení středního časového intervalu pro průtok a výkon * výkon v aktuálním středním časovém intervalu * 7.6 Parametrická úroveň Všechny údaje na displeji jsou v této úrovni označeny symbolem stranového klíče. Úroveň je chráněna heslem, které odpovídá posledním třem místům osmimístného výrobního čísla uvedeném na pouzdře měřiče. Heslo je z výroby nastaveno 000, po cca. 2 sekundovém stisknutí tlačítka začne blikat číslice na levé straně hesla. Držením stisknutého tlačítka se číslice mění od 1 do 0. Vybrané číslo se zvolí uvolněním tlačítka. Po nastavení prvé číslice začne blikat následující číslice a opakováním stejného postupu se nastaví ostatní prvky hesla. Po nastavení posledního místa hesla software automaticky přejde na zobrazení prvního údaje parametrické úrovně. průtok v aktuálním středním časovém intervalu * heslo * nastavení počátku měření v tarifu 1 (je-li aktivováno) * nastavení primární M-Bus adresy * nastavení ukončení měření v tarifu 1 (je-li aktivováno) * nastavení sekundární M-Bus adresy * přepínací teplota na měření chlazení (je-li aktivováno) * nastavení zákaznického čísla * přepínací bod pro měření negativní teplotní diference při měření chladu (je-li aktivováno) * nastavení středního časového intervalu pro průtok a výkon * korekční faktor pro nemrznoucí směsi * nastavení módu pro přenos dat (One - jeden protokol, All - všechny protokoly, F pevný protokol) * hodnota impulzu pro první externí měřič (0,25 až l/puls) *

7 hodnota impulzu pro druhý externí měřič (0,25 až l/puls) * nastavení datumu * 8. ZOBRAZENÍ PORUCHOVÝCH STAVŮ PolluTherm má funkci automatické samokontroly. V případě chyby se na displeji zobrazí trojmístné kódování chyby ve tvaru Err XYZ. X: kód poruchy ch ů Y: kód poruchy kalorimetrického počítadla Z: statistika poruchových stavů nastavení času * nastavení vybraného dne odečtu * Kód Err 1010 Err 2010 Err 4010 Err 8010 Porucha teploměry jsou zaměněny, resp. v přívodu je nižší teplota než ve zpětném potrubí zkrat na jednom či obou teploměrech přerušený přívod k přívodnímu teploměru přerušený přívod k přívodnímu teploměru reset maximálních hodnot po dobu provozu měřiče * reset počtu hodin v chybě * reset počtu hodin výpadku napájení * Chyba Err 1010 se obyčejně vyskytuje v případech, kdy je teplotní diference menší než 3 K. V případě, že se vyskytuje jiná než výše popsaná chyba, kontaktujte prosím náš odborný servis. V případě výpadku hlavního napájení u síťově napájených PolluThermů jsou záložní baterií zachovány měřící a vyhodnocovací funkce následovně: - PolluTherm Pt 500: do 90 dní - PolluTherm Pt 100: do 10 dní V průběhu této doby se na displeji bude objevovat následující zobrazení: Po uplynutí této doby budou měřící a vyhodnocovací funkce přerušeny a záložní baterie uchová údaje k tomuto datumu a času. 9. KOMUNIKAČNÍ MODULY 9.1 Optické rozhraní PolluTherm je standardně vybaven optickým IR rozhraním, které je určeno pro změnu a nastavování parametrů pomocí optické hlavy (obj.č pro RS rozhraní, nebo obj.č pro USB rozhraní). Ke změně nastavování parametrů je nutný software MiniCom3, odečet měřiče lze provádět pomocí software DOKOM Mobile. Datové rozhraní je aktivováno (krátkým stlačením přepínače) cca. 1 hodinu. Každá další datová komunikace startuje nově tento časový interval, např. po 15 minutách od poslední komunikace následuje další, tzn., že se časový interval 1 hodina novou datovou komunikací začíná znovu. 9.2 Sériové rozhraní Mini-Bus Měřič /chladu je možno odečítat prostřednictvím rozhraní Mini-Bus pomocí induktivní hlavy MiniPad. Celková vzdálenost mezi měřičem a MiniPadem je max. 50 m; použít připojovací dvoužilový kabel, není nutno dbát na polaritu. Odečet dat se provádí odečítacím terminálem MiniReader nebo Psion Workabout pomocí softwaru DOKOM Mobile. Přenášený protokol je variabilní datový protokol podle ČSN EN Mini-Bus rozhraní se zapojuje sériově a nachází se na svorkách 51 (signál) a 52 (zem). 9.3 Sériové rozhraní M-Bus podle ČSN EN Při použití sériového rozhraní M-Bus (obj.č ) je možno údaje odečítat prostřednictvím jeho primární nebo sekundární adresy, při tom se automaticky rozeznávají přenosové rychlosti 300 nebo 2400 baudů. Nastavení primární a sekundární adresy se realizuje v parametrizační úrovni nebo pomocí servisního softwaru MiniCom, verze nebo vyšší. Sekundární adresa nastavená výrobcem odpovídá výrobnímu číslu uvedenému na krytu. Primární adresa může být nastavena v rozmezí 0 250, od výrobce je standardně nastavena na 0. Ke komunikaci použít připojovací dvoužilový kabel, není nutno dbát na polaritu 9.4 Impulzní výstup spotřebovaného množství energie a objemu Modul impulzního výstupu FZS/N (obj. č.: ) pro přenos impulzů spotřebovaného množství energie a objemu používat jen pro síťově napájené kalorimetrické počítadlo PolluTherm. Modul impulzního výstupu FZS/N (obj. č.: ) pro přenos impulzů spotřebovaného množství energie používat jen pro bateriově napájené kalorimetrické počítadlo PolluTherm. Hodnota impulzu: 1 kwh Doba trvání impulzu: 125 ms Max. napětí: 28 V DC neboac Max. proud: 0,1A 9.5 M-Bus se dvěma impulzními vstupy K modulu M-Bus (obj.č.: ) mohou být přidány 2 vstupy pro externí měřiče spotřeby (např. elektroměry, plynoměry, vodoměry, ) s pasivním impulzním vysílačem (Reed nebo otevřené kolektory). Spotřeby těchto měřičů se potom mohou dálkově odečítat pomocí M-Bus nebo Mini-Bus PolluThermu. Specifikace impulzních vstupů: Doba trvání impulzu: > 125 ms Vstupní frekvence: 3 Hz Napětí na svorkách: 3 V Parametry: - typ měřidla - hodnota impulzu - výrobní číslo - stav měřidla na začátku odečtu mohou být nastaveny pomocí servisního softwaru MiniCon verze nebo vyšší. 9.6 Kombinovaný měřič /chladu PolluTherm H, resp. PolluTherm X H PolluTherm tohoto provedení je použitelný pro kombinované okruhy s automatickým přepínáním mezi měřením spotřebované energie a měřením spotřebované energie chladu. Přepínací bod je programovatelný pomocí servisního softwaru MiniCom verze nebo vyšší. Přímo v provozu se mohou realizovat přizpůsobení konkrétnímu zařízení. Přepínací bod pro měření energie chladu, např.: teplota nosného média v přívodním potrubí 25 C a teplotní diference > 0,15 C Přepínací bod pro měření energie, např.: teplota nosného média v přívodním potrubí > 25 C a teplotní diference > 0,15 C

8 9.7 Integrovaný datalogger V případě provedení PolluThermu se zabudovaným dataloggerem (není možno dodatečné zabudování dataloggeru, musí být zabudován u výrobce) je na krytu kalorimetru označení Data logger. Integrovaný datalogger ukládá do paměti ve volitelném časovém intervalu ( min.) následující údaje: - spotřebu energie (včetně spotřeby tarifované a případně spotřeby obou externích měřičů) - protečený objem teplo/chlad nosného média - tepelný/chladící výkon - teplotu v potrubí s vyšší teplotou - teplotu v potrubí s nižší teplotou - teplotní diferenci - provozní hodiny měřiče pracující v chybě Hodnoty uložené v dataloggeru je možno odečítat přes optické rozhraní, M-Bus nebo Mini-Bus pomocí softwaru MiniCom verze nebo vyšší. Časový interval (výrobcem nastavený na 6 minut) může být taktéž měněn pomocí softwaru MiniCom verze nebo vyšší. Pro připojení k PC použít optické hlavy uvedené v části 9.1, nebo USB připojení, obj.č KONTROLA FUNKCÍ 11.2 Čas platnosti ověření je 4 roky. Majitel měřidla je povinen zabezpečit jeho eventuelní opravu a následné ověření Vlastnosti měřidla nejsou zaručeny v případě porušení platné ověřovací značky. Záruční list Dodavatel poskytuje na výrobek záruku 24 měsíců od datumu prodeje při dodržení záručních podmínek. Záruční podmínky (podmínky pro poskytnutí záruky): V záruční době opraví příslušná opravna nebo výrobní podnik všechny poruchy za předpokladu, že výrobek: 1. byl uveden do provozu v souladu s montážními podmínkami, a to organizací odborně způsobilou a pověřenou touto činností; 2. byl používán odpovídajícím způsobem podle návodu na obsluhu; 3. nebyl přetěžován mimo rozsah parametrů stanovených v technické dokumentaci; 4. nebyl poškozen násilným, neodborným nebo nedbalým zacházením; 5. byl umístěn nebo skladován za podmínek uvedených v návodu; 6. nebyly poškozeny plomby, kterými je výrobek opatřen Po správném namontování všech částí měřiče otevřít uzavírací ventily a zkontrolovat těsnost všech spojů Funkčnost kalorimetrického počítadla se zkontroluje po uvedení do provozu zobrazením hodnot aktuálního průtoku, aktuálního tepelného výkonu, vstupní a výstupní (podle postupu v kapitole 7. Zobrazovací možnosti displeje) Aby se zabránilo neoprávněné manipulaci, je nutno zaplombovat zabudování vodoměru a ch ů do potrubí. Typ měřiče: Výrobní číslo: Dodavatel: Datum: 11. OVĚŘENÍ 11.1 Kalorimetrické počítadlo jako součást měřiče je stanoveným měřidlem a podléhá prvotnímu ověření. Montáž stanoveného měřidla může vykonat organizace nebo fyzická osoba, která má rozhodnutí o registraci vydané ČMI a absolvovala školení ve firmě Sensus Metering Systems, spol. s r.o.praha, které je doloženo vydáním certifikátu. Prodejce: Montážní firma: Datum: Datum:

EWT - HYDROMETER SCYLAR INT8

EWT - HYDROMETER SCYLAR INT8 EWT - HYDROMETER SCYLAR INT8 MANUÁL A MONTÁŽNÍ NÁVOD Kalorimetrické počítadlo pro všestranné použití v systémech topení a chlazení. Obsah Instalace počítadla... 3 Instalace teplotních čidel... 3 Zapojení

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor Steca TR 0301 Montážní a provozní předpisy Teplotně diferenční regulátor Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba. Před manipulací, otevřením jednotky, připojením

Více

Digitální elektroměry MGDIZ

Digitální elektroměry MGDIZ Instalace Digitální elektroměry MGDIZ Návod k obsluze a programování Přístroj připojte podle schématu umístěném na vnitřní straně horního výklopného krytu svorkovnice. Svorky 13-15 - řízení tarifu, svorky

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

Univerzální mechanický vodoměr

Univerzální mechanický vodoměr 5 340 Univerzální mechanický vodoměr Kompaktní měřiče s přímým připojením WFK... WFW... WFK20... WFK23... WFK24... WFW20... WFW23... WFW24... Mechanické měřiče pro měření spotřeby studené a teplé vody.

Více

ULTRAZVUKOVÉ MĚŘIČE TEPLA A CHLADU, DÁLKOVÝ ODEČET

ULTRAZVUKOVÉ MĚŘIČE TEPLA A CHLADU, DÁLKOVÝ ODEČET 10 ULTRAZVUKOVÉ MĚŘIČE TEPLA A CHLADU, DÁLKOVÝ ODEČET Kompaktní měřiče tepla a chladu 190 Měřiče tepla a chladu MULTICAL 302 190 Měřiče tepla a chladu MULTICAL 402 191 Doplňkové vybavení k měřičům MULTICAL

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

Modul pro připojení měřičů spotřeby

Modul pro připojení měřičů spotřeby s 2 735 Synco living Modul pro připojení měřičů spotřeby WRI982 Snímá naměřené údaje všech připojených měřičů (teplo/chlad, teplá/studená voda, elektrická energie a plyn), včetně hodnoty po jednotlivých

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

VIPA EC ELEKTRONICKÝ INDIKÁTOR TOPNÝCH NÁKLADŮ. Návod k použití. infrared

VIPA EC ELEKTRONICKÝ INDIKÁTOR TOPNÝCH NÁKLADŮ. Návod k použití. infrared ELEKTRONICKÝ INDIKÁTOR TOPNÝCH NÁKLADŮ VIPA EC infrared Návod k použití Elektronický vícečidlový indikátor topných nákladů slouží k rozpočtu nákladů na vytápění v objektech s centrální dodávkou tepelné

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh IEC60253-2 000IMP/ Elektroměr 990D Modulární provedení na DIN lištu, 4 moduly Pro napětí 3x230V/400VAC 3X5 (00)A C7 ový rozsah: 3x0/80A, Impulsní výstup: 800 imp/ Přehledný digitální display Třída přesnosti:

Více

Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580

Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580 www.marweb.sk Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580 Popis ZEPALOG 580 je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního DEHN chrání. 909 300 DPO 230 TV 909 300 4013364117723 4-3-1 233,8 g 1 Stk. 86,00 909 310 DPO 230 NT 909 310 4013364117747 4-3-1 212 g 1 Stk. 75,50 909 320 DPO 230 ISDN 909 320 4013364136885 4-3-1 215 g

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace NA0003-2011/07 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní napětí 24 V SS ±0,5

Více

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Jednotka pro automatickou regulaci teploty místností, kde topným médiem je podlahové topení. V PT41-CJ se určuje typ regulace a teplotní

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

Elektronický rozdělovač topných nákladů

Elektronický rozdělovač topných nákladů 5 356 Elektronický rozdělovač topných nákladů WHE30Z WHE30Z je elektronický přístroj určený pro rozdělování topných nákladů pomocí evidence odevzdaného tepla otopným tělesem. Možnost uložení kumulované

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

MultiCONT VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY

MultiCONT VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY MultiCONT ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY N A Š E P R O F E S E J E VLASTNOSTI Univerzální řídící a programovací jednotka snímačů disponující

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Popis HW a provoz zařízení

Popis HW a provoz zařízení RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO Popis HW a provoz zařízení modulu pulsních a analogových vstupů Modul WM868-SI Modul WM868-SA Modul WM868-SISA Modul WM868-TE HW rev. 3 SOFTLINK s.r.o., Tomkova 409,

Více

Budoucnost zavazuje. Digitální servisní přístroj testo 550, ideální pro všechna měření na chladících zařízeních a tepelných čerpadlech

Budoucnost zavazuje. Digitální servisní přístroj testo 550, ideální pro všechna měření na chladících zařízeních a tepelných čerpadlech Budoucnost zavazuje Digitální servisní přístroj testo 550, ideální pro všechna měření na chladících zařízeních a tepelných čerpadlech Nový, digitální servisní přístroj testo 550 nabízí neporazitelný poměr

Více

EME 303. Oblast použití

EME 303. Oblast použití EME 303 Čtyřkvadrantní elektroměr třífázový nepřímý pro měření odběru/dodávky činné a jalové energie ve třídě přesnosti 2 s velkým dynamickým rozsahem a odděleným rychlým impulsním výstupem Oblast použití

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230 NÁVOD K OBSLUZE Ústředna CS-121-230 ÚSTŘEDNA CS-121-230 Napájení ústředny 230Vst (-15/+10%) 50Hz příkon max. 4,5VA podle připojeného snímače Počet analogových vstupů 1x 4 20mA Zdroj pro snímač (vestavěný)

Více

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 IMPROMAT NEO INVERTER Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 Návod k obsluze a údržbě Instalační manuál Servisní manuál vydání 10/2010 - veškeré změny textu i tech. parametrů vyhrazeny Pokojová jednotka RCM 2-1

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Radiový modul WZU-RF, WZU-RF-EXT Montážní návod a návod k obsluze

Radiový modul WZU-RF, WZU-RF-EXT Montážní návod a návod k obsluze 4030 306 240 a 21.07.2011 Radiový modul WZU-RF, WZU-RF-EXT Montážní návod a návod k obsluze Bezpečnostní pokyny - Dodržujte bezpečnostní opatření proti elektrostatickým výbojům ESD - Zabraňte zkratům na

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště Řada BlueLine Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště BLUELYZER ST Nejmenší analyzátor s barevným displejem, ideální pro nastavení kondenzačních kotlů Měření: základ O 2, CO /

Více

Digitální servisní přístroj

Digitální servisní přístroj Digitální servisní přístroj testo 550, testo 557, testo 570 Digitální měření, efektivní práce Precizní výsledky měření i při extrémních pracovních podmínkách Výpočet přehřátí a podchlazení v reálném čase

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E. Mobilní vážení? Šetří Váš čas a Vaše peníze! Za příplatek: Vestavěná tiskárna

Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E. Mobilní vážení? Šetří Váš čas a Vaše peníze! Za příplatek: Vestavěná tiskárna Kvalitní německá konstrukce Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E Váživost až 1500 kg Mobilní vážení = úspora času Nezávislý na napájení z el. sítě Robustní konstrukce Velký

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu INMAT 57S a INMAT 57D POPIS ARCHIVACE typ 457 OBSAH Možnosti archivace v měřiči INMAT 57 a INMAT 57D... 1 Bilance... 1 Uživatelská archivace...

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N UŽIVATELSKÝ MANUÁL KNX / EIB Meteostanice AS 315 N. Poznámka : Tento uživatelský návod neobsahuje překlad ETS parametrů a popis práce v ETS. Tyto informace naleznete v anglické verzi tohoto návodu. Somfy

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

Electricity Meters Residential. Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby

Electricity Meters Residential. Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby Electricity Meters Residential Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby Rozšiřitelnost pro budoucí funkce Rozšiřitelnost pro budoucí komunikační

Více

Stacionární anemometr AS-3ES

Stacionární anemometr AS-3ES Stacionární anemometr AS-3ES Verze 1.2 č. ES.199.IO Katowice, říjen 2014 Obsah 1Předmět návodu k použití...3 2Určení a podmínky použití anemometru AS-3ES...3 3Technické údaje...4 4Konstrukce anemometru...5

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev.

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. Návod k obsluze HtIndustry rozšířená konfigurační úroveň HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. 1, 01/2004 1 HTH8 s.r.o. Eimova 880, 572 01 Polička Czech Republic tel.: +420 461 619 515 fax:

Více

Založeno 1990. Vypracoval: Ing. Vladimír Povolný HATEL. 168 x 118 x 54 mm. provozní teplota -5 až +50 C ochrana IP 30 24V DC (20 až 30V), 0 je uzeměná

Založeno 1990. Vypracoval: Ing. Vladimír Povolný HATEL. 168 x 118 x 54 mm. provozní teplota -5 až +50 C ochrana IP 30 24V DC (20 až 30V), 0 je uzeměná Technická specifikace Založeno 1990 Vypracoval: Ing. Vladimír Povolný Datum: 14. červen 2006 pracuje jako komunikační brána. Zařízení je vybaveno dvěma sériovými komunikačními kanály, servisním sériovým

Více

MarCator. Nová generace Digitální číselníkové úchylkoměry s elektronikou REFERENCE-SYSTEM a s integrovaným bezdrátovým přenosem hodnot

MarCator. Nová generace Digitální číselníkové úchylkoměry s elektronikou REFERENCE-SYSTEM a s integrovaným bezdrátovým přenosem hodnot - 2 MarCator. Nová generace Digitální číselníkové úchylkoměry s elektronikou REFERENCE-SYSTEM a s integrovaným bezdrátovým přenosem hodnot Společnost Mahr znovu nastavuje nový standard v segmentu digitálních

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

Metra Šumperk s.r.o.

Metra Šumperk s.r.o. Elektronický indikátor topných nákladů E-ITN 20.xx Verze: 1.1 Datum: 30. června 2006 E-ITN 20.0x... indikátor s jedním teplotním snímačem (snímač měří teplotu povrchu otopného tělesa) E-ITN 20.1x... indikátor

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA

PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Centrální jednotka PT41-CJ slouží pro jednoduché programování a nastavení celého systému PT41. Umožňuje nastavení typu regulace, programů

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

Návod pro nastavení a seřízení digitálních hodin FMD 150

Návod pro nastavení a seřízení digitálních hodin FMD 150 Návod pro nastavení a seřízení digitálních hodin FMD 150 67 Bezpečnostní pokyny Připojování a montáž elektrických přístrojů může provádět jen kvalifikovaný elektrikář. Zásahy a změny přístroje vedou ke

Více

Profesionálové měří digitálně!

Profesionálové měří digitálně! Budoucnost zavazuje Profesionálové měří digitálně! testo 523, 556, 560 Novinka testo 560, usnadnění práce pomocí digitální techniky 1 2 3 Přesné výsledky měření - vysoce přesné senzory měří vysoký tlak,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 Popis ME3 Karta je určena pro inovované ústředny MU4N a MU3N a umožňuje: připojení přijímače časové informace DCF77 připojení přijímače časové informace GPS Karta udržuje autonomně

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 / Praha 1 42774776611 / 42 274 73 59 Datový list: Charakteristiky v 1 2 3 4 34 1 /min - 1 V 27 1 /min - V n= const 1 235 1 /min - 7 V 4 5 1 /min - 5 V 13 1 /min - 4 V 95 1 /min - 3 V

Více

ATEUS - KÓDOVÝ ZÁMEK. Uživatelský a servisní manuál

ATEUS - KÓDOVÝ ZÁMEK. Uživatelský a servisní manuál ATEUS - KÓDOVÝ ZÁMEK Uživatelský a servisní manuál 2 Vážený zákazníku, gratulujeme Vám ke koupi výrobku ATEUS - KÓDOVÝ ZÁMEK. Je to nový high-tech výrobek, jehož vývoji a výrobě jsme věnovali mimořádnou

Více

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod LANTESTLCD - SONDA Uživatelský návod Obsah 1. Specifikace... 3 2. Ovládání... 5 2.1. Napájení, zapnutí přístroje... 5 2.2. Configure nastavení měřícího portu, kalibrace... 5 2.2.1. Výběr měřícího portu...

Více

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce RTS-004 1500 Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce Popis řídící jednotky: Řídící jednotka přístupového systému pro 1500 transpordérů, napájení 12-18Vss.,st.,

Více