SO 02 PLYNOVÁ KOTELNA A PŘÍPOJKA TECHNICKÁ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SO 02 PLYNOVÁ KOTELNA A PŘÍPOJKA TECHNICKÁ ZPRÁVA"

Transkript

1 Provádění TZB od A do Z projekční činnost inženýrská činnost provádění staveb servis zařízení Střelecká 798/8, Rumburk tel: , ZATEPLENÍ A PLYNOVÁ KOTELNY DOMU č.p. 281, 287 a 297 V ŽANDOVĚ SO 02 PLYNOVÁ KOTELNA A PŘÍPOJKA D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB VYTÁPĚNÍ, PLYN TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby : Volfartická ulice, Žandov u České Lípy st. p. č. 490,491 a 492 Stavebník: Společenství vlastníků domu č.p. 281, 289 a 297 Datum: 12/2014 Stupeň PD: Stavební povolení Projektant: Ing. Jiří Drahota, ČKAIT Vypracoval: Martin Jirásek

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Zadání: Dokumentace plynové kotelny a plynové přípojky, bytového domu Volfartická 281, 287, 297 Žandov u České Lípy, je vypracována na základě objednávky investora. Jejím úkolem je technické řešení instalace tří kondenzačních kotlů na zemní plyn pro vytápění a ohřev TV v 1.P.P. objektu v nově k tomu účelu upravené místnosti, vybudování fasádního komínu, instalaci ohřívače TV, napojení nového zdroje a ohřevu TV na stávající rozvody objektu a napojení objektu na STL plynovod města novou plynovou přípojkou. Tato část řeší provedení plynové kotelny. Podklady: Výchozími podklady byly jednání s investorem, zaměření stávajícího stavu, vyjádření správců sítí SČVK, ČEZ-DSO, ČEZ-ICT, O2 a smlouva s RWE o podomínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní č /2014/ VYTÁPĚNÍ Tepelné výkon a spotřeba tepla Velikost potřebného tepelného výkonu objektu byl stanoven výpočtem podle normy ČSN EN12831 a ČSN při venkovní výpočtové teplotě 15 C pro samostatně stojící budovu a krajinu s normálním charakterem. Spotřeba energie pro vytápění je převzata z ENB zpracované ve stavební části. Protokol výpočtu tepelného výkonu viz výpočtová část. Tepelná ztráta prostupem W Tepelná ztráta infiltrací a větráním W Celkový tepelný výkon W Celková roční spotřeba energie na vytápění kwh Rozvody ÚT a topná tělesa V rámci stavby kotelny nebudou rozvody nijak upravovány. Jejich stav je vyhovující jak technicky, tak z hlediska vyhlášky č. 151/2001 Sb. Dále popis stávajícího stavu rozvodů. V projektu je uvažováno s topným médiem teplá voda 75/65 C. Stávající rozvody jsou dvoutrubní z ocelových trubek. V nevytápěných nebo jen temperovaných prostorech je potrubí izolováno tepelnou izolací MIRELON tl mm. Oběh topné vody je nucený. Stávající otopná tělesa jsou původní litinová článková. Výkony otopných těles jsou navrženy na stav objetu před výměnou oken, zateplením stěn a střechy. Jejich výkon bude dostatečný i při teplotách topné vody do 70 C (te -15 C), což bylo potvrzeno při řadě podobných realizací. Všechna otopná tělesa jsou osazena dvouregulačními termostatickými ventily s termostatickou hlavicí. Instalace regulačních armatur na tělech a zaregulování celého systému bylo provedeno na základě požadavků plynoucích z vyhlášky č. 151/2001 Sb. ve spolupráci se stávajícím dodavatelem tepla. V rámci vybudování kotelny bude místo napojení nové kotelny hydraulicky ve stejném místě jako dálkového tepla, čímž bude zajištěna správná funkce celého systému i regulačních armatur bez nutnosti do nich zasahovat. ZDROJ TEPELNÉ ENERGIE A OHŘEV TV Zdrojem energie pro vytápění a ohřev TV je navržena sestava dvou závěsných kondenzačních kotlů na zemní plyn IMMERGAS VICTRIX PRO 55 s uzavřenou spalovací komorou s možností odtahu spalin na fasádu objektu. V uzavřené spalovací komoře jsou osazeny nerezový výměník spaliny/voda, plynový přetlakový hořák a plynová armatura s plynulou modulací. V kotli je dále integrováno zabezpečovací zařízení (pojistný ventil DN25, 400 kpa), elektronicky řízené oběhové čerpadlo a elektronika zajišťující základní bezpečnostní a diagnostické funkce kotle, ekvitermní regulaci a ovládání ohřevu TV. Kotle budou instalovány na obvodové zdi v 1.P.P. v samostatné místnosti. Kotle budou vybaveny příslušenstvím viz. popis MaR. Kotelna bude umístěna v místnosti bývalé sušárny v SV rohu budovy v 1PP, která k tomu bude stavebně upravena viz. popis stavebních úprav.

3 Kotel má tyto základní parametry: Výkon pro vytápění (plynulá modulace) 5 49,9 kw Maximální teplota topné vody 80 (85 pro TV) C Statický přetlak ÚT (min./max.) 100 / 400 kpa Napájecí napětí 230 / 50 V / Hz Účinnost při spalování ZP % Hlučnost (1m od kotle, ve výšce 1,5 m) 50 db(a) Celkový instalovaný výkon: 100 kw - zdroj energie pro vytápění JE navržen jako kotelna III. kategorie ve smyslu vyhlášky 91/93 Sb. i dle ČSN Dle TPG nelze splnit podmínku minimálního objemu místnosti 64 m3. Jmenovitý celkový výkon zdroje tepla je navržen jako součet potřeby tepla na krytí tepelných ztrát objektu a ohřev TV se současností 70%. V systému je uvažováno s topným médiem teplá voda 70/50 C. Oběh vody kotlích zajišťují vestavěná elektronicky řízená čerpadla, v systému elektronicky řízená čerpadla GRUNDFOS. V okruhu ÚT typ MAGNA , nabíjení TV typ MAGNA , cirkulace TV UPS 25-60N (nerezové). Mezi kotlový a odběratelský okruh rozvodů ÚT jsou instalovány hydraulický oddělovač a kombinovaný rozdělovač a sběrač. Na výstupu topné vody do systému ÚT je instalován směšovací uzel, kterým je upravována teplota vody do rozvodů ÚT při ohřevu TV. Kotlové okruhy jsou od ostatních okruhů odděleny hydraulickou výhybkou. Pro zajištění správného směru proudění jsou použity těžké zpětné klapky typu EURA nebo elektromagnetické ventily PEVEKO, pro záchyt nečistot se systému mosazný topenářské filtry, pro možnost odstávky jednotlivých částí kotelny jsou použity kulové uzávěry. Zdroj tepelné energie a ohřev TV bude vybudován v těsné blízkosti stávajícího napojení objektu na teplovod a přípojku TV. Jeho napojení si proto nevyžaduje zvláštní zásah do stávajících rozvodů. Ty budou bez úprav zachovány. Ohřev TV Pro přípravu teplé vody bude využit nerezový nepřímotopný zásobníkový ohřívač TV firmy ACV HRs 600 DUPLEX. Topná vložka bojleru je napojena na primární kotlový okruh. Nabíjení bude probíhat spínáním oběhového čerpadla MAGNA řízené regulačním systémem kotelny. K eliminaci objemových změn ohřívané vody je na vstup studené vody do ohřívače navržena uzavřená expanzní nádoba o celkovém objemu 35 l (tlak 10 bar). Na vstup SV do bojleru bude osazen kontrolní vodoměr s Qjm = 4 m3/hod. Základní parametry ohříváku: Max. tepelný výkon 88 kw Objem užitkové vody 445 l Maximální tlak užitkové vody 1 MPa Maximální tlak topné vody 0,5 MPa Maximální teplota TUV 90 C Koeficient N L 34 Spotřeba energie a paliva Roční spotřeba tepla pro vytápění kwh Roční spotřeba tepla pro ohřev TV (2 m3/den) kwh Celková roční spotřeba tepla pro vytápění a ohřev TV kwh Roční spotřeba energie v palivu pro vytápění kwh Roční spotřeba energie v palivu pro ohřev TV kwh Celková roční spotřeba energie v palivu pro vytápění a ohřev TV kwh Roční spotřeba paliva pro vytápění m3 Roční spotřeba paliva pro ohřev TV m3 Celková roční spotřeba paliva pro vytápění a ohřev TV m3 */ Jedná se o průměrné hodnoty určené ze spotřeb z minulých období a úspor s podobných aplikací.

4 Větrání: Kotel IMMERGAS VICTRIX PRO 55 je z výroby dodáván v konfiguraci B23 (s otevřenou komorou a nuceným odtahem spalin dle TPG 80000). V této konfiguraci nasávání spalovacího vzduchu probíhá přímo z místa instalace, odvod spalin přes obvodovou zeď, nebo do komína. Větrání kotelny bude provedeno v souladu s ČSN Prostor kotelny bude větrán přirozeně neuzavíratelnými otvory, které budou provedeny v obvodové zdi. Odvod i přívod vzduchu budou mít stejný rozměr 300x300 mm. Odvod vzduchu bude otvor, přívod bude sveden hranatým potrubím 300x300 mm k podlaze. Oba výstupy budou na fasádě chráněny protidešťovými žaluziemi. Větrání pro odvod škodlivin je navrženo na 0,5-násobnou výměnu a hodinu, protože bude v kotelně umístěna detekce plynu napojená na havarijní uzávěr plynu a regulaci kotelny, která odstaví kotle z provozu. Protokol výpočtu aeračního větrání viz. výpočtová část. Odvod spalin: Pro odvod spalin bude využit nově vybudovaný třísložkový fasádní komín s vnitřním průměrem 160 mm, tepelnou izolací z minerální vaty min. 25 mm (k= 0,05) a pláštěm z nerezového plechu nebo hliníku. Účinná výška komína je 11 m, dole zakončeno patečním kolenem, přesah nad střechu min. 1 m. Kotven do fasády max. po 2000 mm. Kondenzát z komína zateče do společného odkouření, které bude napojeno přes sifon do kanalizace objektu společně s kondenzátem z kotlů. Odkouření bude plastové systémové pr. 160/80 mm dodávané firmou RICOMGAS pro kaskádu dvou kotlů (obsahuje zpětné klapky!). Kontrolní výpočty spalinové cesty byly provedeny podle ČSN :2008 a to pro provoz v zimním extrému (výpočtová venkovní teplota -15 C, minimální výkon kotlů pro vytápění: 10kW) pro ověření teploty povrchu v ústí komína, pro provoz v přechodném období (výpočtová venkovní teplota 15 C, maximální výkon všech kotlů pro vytápění: 100 kw) a pro provoz letním období (výpočtová venkovní teplota +30 C, plný výkon dvou kotlů při ohřevu TV: 88 kw). Kouřová cesta je vyhovující, což je patrno z protokolů výpočtů viz. výpočtová část. Odvod kondenzátu: Kotle jsou opatřeny zařízením pro řízený odtok kondenzátu z výměníku do vestavěného sifonu. Jejich přepady budou napojeny společně s přepady sifonů odkouření a komína novým odpadním potrubím PP HT 40 na stávající litinovou kanalizaci objektu, která se nachází v nedaleké prádelně vedle kotelny. Zabezpečovací zařízení: K eliminaci objemových změn topného média je navržena uzavřená expanzní nádoba o celkovém objemu 300 l (tlak 6 bar). Bude napojena na kotlový okruh v místě společného kombinovaného rozdělovače a sběrače ÚT na sání čerpadel. Zabezpečení kotlů a celého systému proti nedovolenému přetlaku je provedeno pojistnými ventily DN15, 400 kpa, jenž jsou integrovány v kotlích. Proti přetopení jsou kotle i celý topný systém chráněn provozními a havarijními kotlovými termostaty. Zabezpečovací zařízení je pro daný systém dostatečné, což bylo ověřeno výpočtem dle ČSN , viz. výpočtová část. Zabezpečení zásobníku TV na straně studené vody bude provedeno v souladu s ČSN a to sestavou armatur - zpětná klapka DN 40, pojistný ventil DN 25 (8 baru), manometr a ventilem pro odběr vzorku. Stavební úpravy kotelny Prostor sušárny bude stavebně vyčištěn, omítky opraveny a vymalován pro potřeby kotelny. Podlaha stávající betonová bude opatřena keramickou dlažbou pro snížení prašnosti. V Obvodové stěně budou vybourány a následně stavebně začištěny otvory pro větrání 300x300mm a otvor pro komín pr. 250 mm. Po provedení instalací prostupy je nutno otvory zazdít MVC maltou. V případě použití montážní pěny pro zacelení průrazů je nutno použít pěnu s požární odolností, případně požární uzávěry instalačních prostupů. Vstupní dveře budou nahrazeny plechovými nehořlavými

5 s požární odolností EW 15 DP3 a opatřeny samozavíračem (viz požární zpráva). Před vstupem do kotelny bude umístěn jeden hasící přístroj (opět viz. požární zpráva). Izolace a nátěry: Veškeré ocelové pomocné konstrukce budou opatřeny jedním základním a dvěma vrchními ochrannými nátěry. Ocelové rozvodné potrubí bude natřeno jedním základním nátěrem. Veškeré nové ocelové a plastové rozvodné potrubí bude opatřeno tepelnou izolací ACCOTUBE tl. 20 mm. Seřízení topného systému: 1. Expanzní nádoby: tlak vzduchových náplní upravit na: 140 kpa 2. Výkony kotle IMMERGAS VICTRIX 50: 5 49,5 kw 3. Pojistné ventily kotlů - přezkoušet: 400 kpa 4. Označení tlaků na hlavním manometru: nejvyšší dovolený (červená ryska) 400 kpa nejvyšší provozní (hnědá ryska) 191 kpa nejnižší provozní (zelená ryska) 154 kpa nejnižší dovolený (modrá ryska) 140 kpa 5. Stupeň víceparametrové charakteristiky čerpadla ÚT: č.2 (proporcionální) 6. Stupeň charakteristiky čerpadla TV: č.2 (konstantní) 7. Stupeň charakteristiky čerpadla cirkulace: č.3 (nejvyšší) 8. Plnění systému: 154 kpa při 20 C REGULACE A ELEKTROINSTALACE Přívod elektrické energie pro kotle, oběhová čerpadla a regulaci kotelny bude proveden kabelem CYKY 3Cx2,5 se samostatným jištěním 16A a to napojením na stávající elektroinstalaci v elektrorozvaděči společné spotřeby v 1.P.P objektu. Přívod je zaveden do podružného rozvaděče RK1, který bude instalován v prostoru nové kotelny a osazen hlavním vypínačem, elektroměrem a jistícími prvky pro kotle, čerpadla a systém MaR. Ochrana proti úrazu elektrickým proudem je provedena podle ČSN a to základní se samočinným odpojením od zdroje zvýšená ochranným pospojením - nulovacím vodičem jsou spojeny pomocné ocelové nosné konstrukce, potrubí ÚT a plynového rozvodu a všechny ostatní vodivé prvky. Rozdělení PEN na PE a N je provedeno v rozvaděči kotelny. Rozvodná soustava: TN-C-S, 230 V, 50Hz Prostředí: klasifikováno podle ČSN a/ ve vnitřním prostoru "kotelny": AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA4, BC1, BD1, BE2N1, CA1, CB1 - bezpečné ("NORMÁLNÍ") b/ v okolí čidla T3: AA7, AB8, AC1, AD2, AE1, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ1, AR2, BA4, BC1, BD1, BE2N1, CA1, CB1 - nebezpečné ("VENKOVNÍ NECHRÁNĚNÉ") Instalovaný příkon: 1. kotle 310 W 2. čerpadla 430 W 3. elektromagnetické ventily 230 W 4. řídící jednotka THETA < 10 W 5. osvětlení zářivkové svítidlo 2x 36W 72 W c e l k o v ý p ř í k o n < 1100 W

6 Měření a regulace: Regulace vytápění podle venkovní teploty a řízení ohřevu TV bude řešena pomocí regulátoru kaskády VICTRIX PRO 55 - THETA N233 BVVC. Čidlo venkovní teploty je instalováno na severní stěně objektu cca 3 m nad zemí. Schéma zapojení regulace je patrno ze vzorového schéma v příloze technické zprávy. PLYNOVÁ INSTALACE Základní údaje plynového zařízení: Přípojka: budovaná STL PE pr. 63, posledních 10 m PE pr. 32 HUP objektu: uzávěr DN 25 v betonovém stavebnicovém pilíři S80 (firma Mach, Červený Kostelec) na fasádě objektu (kotelny) Palivo - zemní plyn: výhřevnost 35 MJ. m -3 pracovní tlak v STL přípojce 300 kpa pracovní tlak v nově budovaném zařízení 2 kpa Druh budovaného zařízení: STL plynová přípojka dle domovní plynovod dle ČSN EN 1775 ed. 2 a TPG plynová kotelna ČSN Spotřebiče: 2x závěsný kotel na zemní plyn IMMERGAS VICTRIX PRO 55 výkon: 50 kw, spotřeba zemního plynu: 0,58 až 5,44 m 3.hod -1 / ks Spotřeba paliva: hodinová: 0,58 10,88 m 3.hod -1 roční: m 3.rok -1 Měření (RWE): nový plynoměr plynárenské společnosti G16, v pilíři na fasádě objektu. Q min/max = 0,16 / 25 m 3.hod -1, rozteč 280 mm, hrdla DN 40 Regulátor přetlaku plynu: BINOM KHS 40 vstupní přetlak: 0,01-0,4 MPa, výstupní přetlak: 2 kpa uzavírací přetlak: < 2,6 kpa, pojistný přetlak: 2,9-3,5 kpa výkonnost: 40 m 3 hod - Popis napojení a HUP: Objekt bude napojen nově budovaným STL plynovodem PE pr. 63 a přípojkou PE pr. 32 (viz samostatná zpráva D.2.) zakončenou na fasádě objektu v betonovém stavebnicovém pilířku S80 (firma Mach, Červený Kostelec), kde bude zakončena uzávěrem DN 25. Přípojka bude sloužit výhradně pro plynovou kotelnu. Pilíř s HUP je nutno označit štítkem HUP. Regulace, měření odběrného zařízení: Regulace tlaku kotelny se bude skládat z jednoduché regulační řady z jednoho regulátoru BINOM KHS40. Regulátor tlaku plynu bude umístěn společně s HUP v betonové pilířku na fasádě objektu (kotelny). Instalace regulátoru bude svisle. Umístění regulátorů musí umožňovat obsluze volný přístup k startovacímu táhlu. Regulátor musí být od nejbližšího okna vzdálen nejméně 300 mm. Pilíř musí být opatřen větracími otvory pro odvod plynu unikajícího z odvětrání membrán regulátoru. Plynoměr bude nainstalován rovněž v pilíři HUP. Před a za plynoměrem bude umístěn kulový uzávěr. Pod plynoměr je nutno zřídit konzoli tak, aby nevysel na šroubeních. Připojení plynoměru na potrubí je nutno provést tak, aby bylo možné snadno upravit rozteč připojovacích šroubení podle skutečné rozteče plynoměru (280 mm) a vyrovnat i osové a směrové "nedokonalosti montáže". Vstupní a výstupní potrubí plynoměru bude překlenuto vodivým pospojením a to, buď kovovou rozpěrkou (namontovat na očištěný, kovově čistý povrch potrubí), nebo zemnicím vodičem (CY6) se svorkami.

7 Havarijní uzávěr plynu kotelny osazen v pilíři HUP před vstupem do objektu. Bude použit elektromagnetický uzávěr PEVEKO. Osa cívky ventilu musí směřovat pokud možno svise vzhůru. Je možný odklon od svislé psa do 90. Potrubí vnitřního NTL plynovodu v pilíři bude ocelové svařované z ocelových bezešvých trubek ČSN , mat Potrubí je nutno pevně ukotvit do stěny objektu tak, aby jeho náhodným pohybem (např. vlivem dilatace) nemohlo dojít k poškození plynoměru a ostatních armatur. Jednoduché objímky nejsou přípustné. Uzávěry domovního plynovodu: HUP: KU DN 25, VIR 340G, ruční v pilíři HUP na fasádě UP před plynoměrem: KU DN 40, VIR 340G, ruční v pilíři HUP na fasádě UP za plynoměrem: KU DN 40, VIR 340G, ruční v pilíři HUP na fasádě UP havarijní: PEVEKO EVPE /L (NC, napájení 230 V), pilíř HUP na fasádě UP kotle: 2x KU DN 25, VIR 340G, ruční pod každým kotlem Domovní plynovod: Potrubí: Potrubí domovního plynovodu bude zhotoveno svařováním z ocelových bezešvých trubek ČSN , mat Trasa domovního plynovodu: rozvod je napojen na STL přípojku objektu v pilíři na fasádě kotelny, odkud prochází obvodovou stěnou do kotelny a dále po stěně pod kotle. Plynovod bude v celý vedený po povrchu, tak, aby byl snadno kontrolovatelný a bude kotven do zdiva pomocí konzol a závitových objímek s gumou HILTI. Tlaková ztráta plynovodu je nižší než 200 Pa a je tedy vyhovující, což bylo ověřeno výpočtem dle TP G Plynovod má délku 14 m (včetně přirážek na tvarovky), tlaková ztráta plynovodu DN 40 při průtoku 11 m3/hod je 1,5 Pa/m. Celková ztráta 21 Pa. Průchody zdivem budou provedeny s chráničkou: materiál - ocel (při vstupu do objektu, průchody u výtahových šachet), PVC (uvnitř objektu), dimenze chráničky je vždy o stupeň vyšší než je dimenze potrubí. přesah chrániček přes chráněný prostor bude minimálně 15 mm na každou stranu po vycentrování chrániček na osu potrubí budou chráničky utěsněny neutrální těsnícím tmelem vždy jen z jedné strany, s tím že nezatmelený konec chráničky bude plnit funkci čichačky. před uložením potrubí do chráničky bude toto opatřeno nátěrem, tzn. že v chráničce nesmí být na potrubí spoj Odstupy potrubí od zdiva a ostatních vedení (rozvody vody, elektro, telefon a topení) budou minimálně 20 mm, přičemž plynovod nesmí vést pod rozvody vody. Ochrana proti korozi neizolovaných částí bude provedena syntetickým nátěrem (1x základ, 2x vrchní). Nebude-li jako vrchní nátěr použita žlutá barva, bude potrubí označeno žlutými příčnými proužky ("prstýnky") o šířce 20 mm. Ochranný nátěr bude zhotoven až po úspěšně provedených zkouškách. Zkoušení rozvodného potrubí domovního plynovodu: Nové rozvodné potrubí bude zkoušeno podle ČSN EN 1775 čl. 6.5, 6.6 a 6.7. a TP G70401, kap.6. Zkouška pevnosti a zkouška těsnosti NTL plynovodu bude provedena najednou shodným zkušebním tlakem a médiem. Dobu provedení zkoušky je nutno načasovat a zorganizovat tak, aby během vlastní zkoušky nebylo plynové potrubí vystaveno teplotním změnám. Zkušební přetlak: p zk = 600 mm v.s. (MOP = 2,2 kpa < 0,1 bar = 2,5x MOP kpa) Zkušební médium: tlakový vzduch Zkušební zařízení: manometr pr. 160 mm/tř.1 Navržená zkušební doba: na vyrovnání teploty: 30 min. vlastní zkouška: 30 min.

8 Délka zkoušky je informativní, její skutečnou délku předepisuje zodpovědná osoba, která zkoušku vykonává. Potrubí se uznají za "pevná" a "těsná" jestliže během zkoušky nedojde k poklesu tlaku zkušebního média. O zkouškách se provedou zápisy. POZOR - prvky s menší tlakovou odolností než je zkušební tlak, je nutno po dobu zkoušky demontovat a nahradit např. potrubím. Zkouška při vpuštění plynu bude provedena před vlastním uvedením plynovodů a kotelny do provozu po důkladném odvzdušnění a to detektorem úniku plynů "očicháním" závitových spojů u plynoměru, armatur (uzávěry, šroubení,...) a kotlů. Převzetí a uvedení domovního plynovodu do provozu: Po dokončení práce na plynovodu zajistí dodavatelská organizace výchozí revize plynového zařízení a vyhotoví zprávy o revizích, které jsou nedílnou součástí dodávky plynového zařízení. Plynovod je možno uvést do provozu pouze po těchto revizích. Vpuštění plynu do plynovodu a jeho uvedení do provozu musí provádět pověřená osoba zodpovědná za tuto činnost. O vpuštění plynu do plynovodu je nutno provést zápis dle TPG Z Á V Ě R Projektová dokumentace je zpracována podle platných norem, předpisů a vyhlášek a v souladu s doporučeními výrobců použitých prvků pro stupeň znalostí o objektu a skutečností známých z přípravy stavby. Projektant si proto vyhrazuje právo dokumentaci upravit a pozměnit podle potřeb, které vyplynou z dalších fází přípravných prací a vlastní realizace stavby. Při instalaci doporučujeme postupovat podle této projektové dokumentace. Při montážních pracích je nutné dodržovat příslušné bezpečnostní a hygienické předpisy. Montážní práce na plynové instalaci a vyhrazených elektrických zařízeních smějí provádět jen pracovníci s příslušnými oprávněními. Před uvedením topného systému do provozu je nutné provést výchozí revize elektroinstalace, spalinových cest, plynové instalace a převzetí a uvedení plynovodu do provozu viz. text výše. Provozní a topná zkouška podle ČSN bude provedena po uvedení plynového zařízení do provozu. Během provozní zkoušky budou nastaveny veškeré regulační a zabezpečovací prvky tak, aby byl zajištěn bezporuchový a bezpečný provoz. Ověření technických parametrů zařízení (krytí potřeby tepla) bude provedeno ve smyslu čl. 141 ČSN (vlastní topná zkouška) v topném období. Tato technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace. Veškeré změny v provedení je vhodné předem projednat s projektantem. V Rumburku zpracoval: Martin Jirásek

9 Schéma MaR:

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

RODINNÝ DŮM NERO. F. Dokumentace stavby 1.4. Technika prostředí staveb f) plynová zařízení - vnitřní plynovod. 1.4.1. Technická zpráva.

RODINNÝ DŮM NERO. F. Dokumentace stavby 1.4. Technika prostředí staveb f) plynová zařízení - vnitřní plynovod. 1.4.1. Technická zpráva. G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč Ing. Milan Gregor - GREMI Projekce vytápění, rozvodů plynu a zdravotechniky Jungmannova 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 telefon : 566 626 180, fax : 566

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

Knihovna standardů Zak. č.: U-120613 DOMIA ART s.r.o. Barvičova 4, Brno e-mail: info@domiaart.cz tel.: 543 23 66 11

Knihovna standardů Zak. č.: U-120613 DOMIA ART s.r.o. Barvičova 4, Brno e-mail: info@domiaart.cz tel.: 543 23 66 11 STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.1 KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ TOPENÍ STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.2 Obsah: 1. Izolace... 3 1.1 Izolace

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice Specifikace materiálu a prací (rozpočet) Dodávka a typ materiálu jedn počet dodávka montáž Celkem A Ústřední

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ REKONSTRUKCE DOMOVNÍHO OVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ OVOD - OPZ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE... 2 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1 Nové rozvody plynu... 3 3.2 Niky pro umístění

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus a Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé vody se

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: 01 - Vytápění KSO: Místo: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Datum: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH

Více

1 Technická zpráva včetně výkazu výměr F.1.VII-TZ

1 Technická zpráva včetně výkazu výměr F.1.VII-TZ Seznam příloh: 1 Technická zpráva včetně výkazu výměr F.1.VII-TZ 2. Výkresová část: Rozvod plynu půdorys 1.PP F.1.VII - 1 Schéma rozvodu plynu F.1.VII - 2 Měření plynu F.1.VII - 3 Uložení potrubí v zemi

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

ZTI.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotechnika

ZTI.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotechnika , Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod Projekce a inženýrská činnost, 569 430 475, e-mail: projekce@qatrosystem.cz ZTI.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotechnika Stavba: Místo: Investor: Rekonstrukce páteřních

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. ecotec pro ecotec plus ecotec exclusiv W ecotec pro W ecotec plus Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S ecotec, W ecotec

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

PROENERGY KONTEJNEROVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. Modelová řada ProGAS 90-840. ProSun - alternative energy systems s.r.o.

PROENERGY KONTEJNEROVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. Modelová řada ProGAS 90-840. ProSun - alternative energy systems s.r.o. PROENERGY ProSun - alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie využíváme v oblasti dodávky a instalace plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel,

Více

ZTI - Vodovod, kanalizace, plynovod

ZTI - Vodovod, kanalizace, plynovod ZTI - Vodovod, kanalizace, plynovod Františka 2.01 D.1.4E TZ - ZTI - 1 z 8 OBSAH: ÚVOD... 3 KANALIZACE... 3 VODOVOD... 4 Plynovod... 5 ZÁVĚR... 8 Františka 2.01 D.1.4E TZ - ZTI - 2 z 8 ÚVOD Tato část projektové

Více

ZMĚNA NEBYTOVÝCH PROSTOR NA 2 BYTY ROZVOD PLYNU

ZMĚNA NEBYTOVÝCH PROSTOR NA 2 BYTY ROZVOD PLYNU ZMĚNA NEBYTOVÝCH PROSTOR NA 2 BYTY LEDEČSKÁ UL. Č.P. 2962-2964, HAVLÍČKŮV BROD ROZVOD PLYNU DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ARCH. ATELIÉR H3, s.r.o Nad žabincem 1357 580 01 HAVLÍČKŮV BROD ČKA 02 922

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

Technická zpráva ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ A ZDROJ TEPLA

Technická zpráva ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ A ZDROJ TEPLA STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.1 Technická zpráva ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ A ZDROJ TEPLA Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Přípojná

Více

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných sítí, k oddělování systémů v topných

Více

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie Okolní vzuch Ventilátor Rotační kompresor Topná

Více

- Liniové schéma kotelny - Přehled vstupů a výstupů ŘS Micropel - Specifikace mat. a prací ( slepý rozpočet )

- Liniové schéma kotelny - Přehled vstupů a výstupů ŘS Micropel - Specifikace mat. a prací ( slepý rozpočet ) Obsah dokumentace : - Technická zpráva - Schéma rozvaděče MaR část 1 - Schéma rozvaděče MaR část 2 - Schéma rozvaděče MaR část 3 - Liniové schéma kotelny - Přehled vstupů a výstupů ŘS Micropel - Specifikace

Více

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000 Odvzdušnění nádrže Výstup TUV (teplé užitkové vody) Plastový kryt TUV z oceli 1.4404 Ochranný vnější obal Vstup topné vody do nádrže Teploměr 0-120 C Ocelová nádrž Max. provozní tlak: 0,6MPa Propojovací

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

CENÍK ZÁKLADNÍHO VELKOOBCHODNÍHO ZBOŽÍ

CENÍK ZÁKLADNÍHO VELKOOBCHODNÍHO ZBOŽÍ REGULÁTORY NA ZEMNÍ PLYN Regulátor Cena ( Kč ) Vstupní tlak (bar) Výstupní tlak (mbar) Třída slev 1 Průtok (m 3 /h) (při přetížení) FRANCEL B 6 1.730,- 6 ( 7,2 ) Připojovací rozměr FRANCEL B 10 2.570,-

Více

G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč RODINNÝ DŮM MILENIUM 228

G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč RODINNÝ DŮM MILENIUM 228 Ing. Milan Gregor - GREMI G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč Projekce vytápění, rozvodů plynu a zdravotechniky Jungmannova 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 telefon : 566 626 180, fax : 566

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz ČESKÁ REPUBLIKA Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw platný od dubna 2015 www.alpha-innotec.cz Přehled tepelných výkonů přehled tepelných čerpadel podle tepelného výkonu alterra tepelná čerpadla

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Zákazník 6 HP 1 Trnovanská 1299/čž 415 01 Teplice ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. BP2340112 ZT.01 1 z 8 0 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ název akce: investor: ÚPRAVA

Více

Studie rekonstrukce vytápění gymnázia F.X. Šaldy

Studie rekonstrukce vytápění gymnázia F.X. Šaldy Stavba: Umístění: Investor: Stupeň: Studie rekonstrukce vytápění gymnázia F.X. Šaldy Partyzánská 530/3, 460 01 Liberec Město Liberec Studie Datum: Říjen 2014 D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1. Pozemní objekty 1.4

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh.

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kolda VSB VS 6 Technické podmínky pro vybavení plynových spotřebičů. Obsah: 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Připojování plynových spotřebičů... 3 3 Základní technické

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda Regulus CTC EcoAir110 + vnitřní tepelná centrála Regulus CTC EcoEl

Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda Regulus CTC EcoAir110 + vnitřní tepelná centrála Regulus CTC EcoEl Stavební připravenost Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda Regulus CTC EcoAir110 + vnitřní tepelná centrála Regulus CTC EcoEl CZ verze 1.1 Obsah A. Slovník použitých zkratek... 3 B. Popis otopného

Více

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kotel na peletya zplynování dřeva ATMOS DC15EP, DC 18SP, DC 25SP, DC32SP Kombinované kotle na zplynování dřeva, pelety, zemní plyn a extra lehký topný olej

Více

Kaskádové kotelny - výkon do 1440 kw

Kaskádové kotelny - výkon do 1440 kw Kaskádové kotelny - výkon do 1440 kw ekonomika technologie komfort Co je kaskádová kotelna Thermona systém zapojení několika menších kotlových jednotek do jednoho celku pro vytápění a přípravu teplé vody

Více

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh ZOO Praha Restaurace AFRIKA S.O.01 3.4. Zdravotně technické instalace Seznam příloh 1. Technická zpráva 2. Situace 3. Kanalizace 1. NP 4. Kanalizace střecha 5. Splašková kanalizace hlavní řezy 6. Tuková

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

1.4.1. Technická zpráva

1.4.1. Technická zpráva Ing. Milan Gregor - GREMI G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč Projekce vytápění, rozvodů plynu a zdravotechniky Jungmannova 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 telefon : 566 626 180, mobil : 603

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Vysoce účinné sluneční ploché kolektory Xelios vyráběné v EU jsou osvědčeným výrobkem nejen v evropských klimatických podmínkách.

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ

Více

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek Ústřední vojenská nemocnice v Praze 6 - Střešovicích pavilon CH2 Posílení klimatizace angiografických vyšetřoven F1.4.b zařízení pro ochlazování staveb Soupis prací a dodávek INVESTOR : ÚVN Praha DATUM

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

Celkový přehled rozvaděčů a datových bodů

Celkový přehled rozvaděčů a datových bodů Celkový přehled rozvaděčů a datových bodů m.č. Položka Název zařízení, popis A:I A:O D:I D:O B:I Poznámka RC.5.1 Topení/chlazení 19 4 40 24 0 V.01 1/1A - ordinace + pokoje 10 6 20 6 0 V.03 3A - WC - odvod

Více

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01 ±0,000= 285,60 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Rev. E Rev. D Rev. C Rev. B Rev. A Index: Datum: Změny: Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Zodp. projektant: Vypracoval: Ing. Olga VĚCHETOVÁ

Více

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov P r o s tějov, v. o. s. Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov w ww.vproje kt.cz, email:vpro j e kt@ vproje kt.cz, tel.,fax: +420 582 336767 LEGENDA KOTELNY Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov,

Více

KOMPONENTY PRO INSTALACE

KOMPONENTY PRO INSTALACE 4 KOMPONENTY PRO INSTLE Komponenty pro instalace 93 Kompenzátory délkové roztažnosti 94 Komponenty pro odvzdušnění a plnění 95 Rozdělovače vody pro připojení vodoměrů, průchodky pro bytová jádra 96 Křížení

Více

Únor 2008 V měsíci únoru probíhala výroba kotle na pracovišti firmy Vlček tepelná a spalovací technika s.r.o, výroba turbíny u jejího dodavatele. V areálu CTZ s.r.o.. v prostorách kotelny, byly zahájeny

Více

PŘÍRUČKA ODBORNÉHO PRODEJCE KOTLŮ BENEKOV

PŘÍRUČKA ODBORNÉHO PRODEJCE KOTLŮ BENEKOV PŘÍRUČKA ODBORNÉHO PRODEJCE KOTLŮ BENEKOV Vydání: červen 2015 BENEKOVterm s. r. o., Masarykova 402, 793 12 Horní Benešov, tel.: +420 554 748 008, www.benekov.com Vážení zákazníci, investice do nové kotelny

Více

TnG-Air. Tepelná čerpadla vzduch/voda. Záruka

TnG-Air. Tepelná čerpadla vzduch/voda. Záruka TnG-ir Tepelná čerpadla vzduch/voda TnG-ir Technologie pro budoucnost Záruka 7 let TnG-ir Naše technologie jsou v souladu s přírodou Vysoká variabilita Velmi levný provoz Zdroj tepla Neustálý zdroj energie

Více

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV REGULUS - pro kotle a otopné systémy

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV REGULUS - pro kotle a otopné systémy Návod ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV REGULUS - pro kotle a otopné systémy CZ verze 1.0 OBSAH: 1 Úvod 3 2 Připojovací rozměry čerpadlové skupiny CS TSV Regulus 3 3 Popis funkce čerpadlové skupiny CS TSV Regulus

Více

celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči

celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči POČET ZAMĚSTNANCŮ celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči FIRMA DISPONUJE Celkem 16ti dodávkovými automobily a šesti osobními vozy. Každý

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Katalog tepelných čerpadel IVT 2012/1 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla Katalog tepelných čerpadel IVT / obsah Země / voda 6 až 17 kw IVT PremiumLine EQ C (s vestavěným zásobníkem teplé vody)

Více

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní

Více

kondenzační kotle THR

kondenzační kotle THR kondenzační kotle THR 4 0 8 8 6 9 7 7 6 9 4. kotel THR. radiátor (topný systém). uzavírací kohout 4. výstup ÚT. zpátečka ÚT 6. pojišťovací ventil se zpětnou klapkou 7. přívod studené vody 8. výstup TUV

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU!

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ENGINE POWER NEREZ SESTAVA ROZDĚLOVAČE PRO KOMBINACI PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ S RADIÁTOROVÝM INTELIGENT VARIO 7 TEPLOMĚR UZÁVĚR PRO JEDNOTLIVÉ

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2. Pokud budou ohřívače instalovány

Více

EKOCENTRUM TRKMANKA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉHO ZÁMEČKU VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH

EKOCENTRUM TRKMANKA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉHO ZÁMEČKU VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH Druh dokumentace: DVZ Investor: Město Velké Pavlovice, Náměstí 9. května č.40, 691 06 Velké Pavlovice Akce: EKOCENTRUM TRKMANKA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉHO ZÁMEČKU VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH Místo: Velké

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny Název stavby: Instalace plynové kotelny bytového domu, ul. Píškova Místo stavby : Píškova 1960/40, Praha 13 Charakter

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení:

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOCAL 300 tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ AW do výstupní teploty 55

Více

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2202036 Investor: Jan Klauz RD Benešovsko Email: Jan.Klauz@sgs.com Tel.: 72472305 Vyhotovil: Daniel Vlasák Vaillant

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F 1. 4. 1 Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 - OBSAH 1.0

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

I Vy můžete snížit své náklady na vytápění. Využijte atraktivní letní akci.

I Vy můžete snížit své náklady na vytápění. Využijte atraktivní letní akci. I Vy můžete snížit své náklady na vytápění. Využijte atraktivní letní akci. Od 12. července do 12. září 2010 2 Velká letní akce Ti, kteří se v letním období rozhodnou zmodernizovat svůj topný systém instalací

Více

Plynové závěsné kotle CERACLASS a CERACLASSACU. Příjemné teplo pro Váš domov. Teplo pro život

Plynové závěsné kotle CERACLASS a CERACLASSACU. Příjemné teplo pro Váš domov. Teplo pro život Plynové závěsné kotle CERACLASS a CERACLASSACU Příjemné teplo pro Váš domov Teplo pro život Nové kotle Ceraclass a CeraclassAcu: Příjemné teplo a teplá voda pro Váš domov Úsporné, tiché a praktické: naše

Více

Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda. 2. Tepelná čerpadla vzduch voda ventilační. 3. Tepelná čerpadla země voda, voda voda

Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda. 2. Tepelná čerpadla vzduch voda ventilační. 3. Tepelná čerpadla země voda, voda voda 0 V04052010 Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda 1.1. NIBE SPLIT...2 1.2. NIBE F2025...6 1.3. NIBE VVM 300.8 1.4. NIBE EVP 500.10 1.5. NIBE SMO 10.11 1.6. NIBE LWSE..13 2. Tepelná čerpadla vzduch voda

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu Zelená úsporám Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná

Více

Technická zpráva. AVU Stavební úpravy kuchyně a sociálního zařízení ZTI Zdravotně technické instalace

Technická zpráva. AVU Stavební úpravy kuchyně a sociálního zařízení ZTI Zdravotně technické instalace Technická zpráva AVU Stavební úpravy kuchyně a sociálního zařízení ZTI Zdravotně technické instalace 1/ Úvodem- současný stav, návrh řešení: Investor plánuje ve stávajícím objektu revitalizaci Akademického

Více

Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje. 29.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU/ LCM E

Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje. 29.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU/ LCM E Příklady dobré praxe ve veřejném sektoru Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje 1 Budovy a energie Spotřebují 40% vyrobené energie Produkují 21% emisí CO 2 Industry (direct emissions

Více

STRUČNÝ POPIS FUNKCE KOMPAKTNÍ OBJEKTOVÉ PŘEDÁVACÍ STANICE TEPLA

STRUČNÝ POPIS FUNKCE KOMPAKTNÍ OBJEKTOVÉ PŘEDÁVACÍ STANICE TEPLA 1 STRUČNÝ POPIS FUNKCE KOMPAKTNÍ OBJEKTOVÉ PŘEDÁVACÍ STANICE TEPLA Seznam použitých zkratek OPS objektová předávací stanice NU napojovací uzel PD projektová dokumentace PI předizolované SV studená voda

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více